Projektnamn. Projektidéen kortfattat. Projektidéen lite mer utförligt. Huvudprojekt: IFÖ Center Delprojekt 1: Sambandscentralen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektnamn. Projektidéen kortfattat. Projektidéen lite mer utförligt. Huvudprojekt: IFÖ Center Delprojekt 1: Sambandscentralen"

Transkript

1 Projektnamn Huvudprojekt: IFÖ Center Delprojekt 1: Sambandscentralen Projektidéen kortfattat Vår projektidé är att öppna upp delar av de historiska Iföverken som varit förbjuden mark i generationer och påbörja en långsiktig omvandling som främjar både kulturliv, kulturturism och småföretagande i området. Vi vill skapa ett levande och attraktivt besöksmål som kombinerar fabrikens historiska värden med moderna konstupplevelser, kurser och ateljéer. Sammantaget vill vi skapa bättre förutsättningar för kulturliv, nätverkande och företagande. Huset ska dels ge yrkesverksamma konstnärer och hantverkare tillgång till arbetsplatser, utställningsrum och mötesplatser, dels locka konstintresserade föreningar, företag och privatpersoner som vill se hur konsten blir till, träffa konstnärer och få en helhetsupplevelse. Projektidéen lite mer utförligt Projektet bygger på en sällsynt möjlighet att få tillgång till kulturhistoriskt intressanta fabrikslokaler belägna mitt i byns centrala delar. Över 7000m2 står oanvända sedan Fabrikens historia gör att platsen har mycket goda förutsättningar att bli ett starkt besöksmål om den utvecklas och öppnas upp för turism, kulturnäringar, hantverk och konst. Tanken är att skapa de förutsättningar som gör att Bromölla blir intressant som arbets- och mötesplats för konstnärer och hantverkare under en längre eller kortare tid, samtidigt som deras arbete, verk och skapandeprocess görs tillgängligt för turister, besöksnäring, kringboende, skolor, föreningar och företag som vill få en upplevelse och/eller köpa konst. Vi vill skapa ett levande kulturcenter med ateljéer, verkstäder, utställningslokaler, kurslokaler och en första plattform för nyskapande, experimentella samarbeten mellan industrier och konstnärer, samt ett artist in residence program. Delar av verksamheten ska kontinuerligt ta emot besökare, medan andra håller öppet vid speciella aktiviteter. Parallellt erbjuder vi guidade turer på det historiska fabriksområdet och berättar om keramikindustrin. Husets historia i kombination med den levande verksamheten ger ett unikt besöksmål. Lokalernas läge i byn lämpar sej väl för ett kulturcenter. I direkt anslutning till fabriksområdet finns ett välbesökt industrimuseum, en prisbelönt biograf och byns centrum med restauranger, hotell, kondis, bowling, bibliotek, butiker och mycket annat. Här finns också den välkända Ödlestatyn som är gjord i keramik på Iföverken. På andra sidan fabriken byggs just nu en ny arena, småbåtshamn, strandpaviljong, park och bostäder. Ett kulturcenter på fabriken skulle bli ett besöksmål på bästa plats och binda samman hela byn. På längre sikt finns det även plats för olika mindre företag att etablera sej i egna lokaler inne på fabriken, samt utrymme att utveckla en konsthall, ytor för inomhusmarknader av olika slag och plats att förverkliga nyskapande idéer eller samarbetsprojekt som dyker upp under resans gång. Lokalernas storlek gör att flera olika verksamheter kan rymmas sida vid sida och även dra nytta av varandra. Liknande koncept finns på andra platser, tex Mazettihuset i Malmö, Tacheles i Berlin, Gustavsberg i Stockholm, Rörstrand Center i Lidköping eller KKV i Luleå. 1

2 Bakgrund Vintern genomförde Leader Skånes Ess förstudien Ett utforskande projekt på Iföverken (Ifö Ceramics). Målet var att hitta utvecklingsmöjligheter som skulle kunna vara till nytta för bygden i ett större sammanhang. Fabriken ligger på ett mycket stort, stängslat område som är helt avstängt för allmänheten. Ingen som inte arbetar här släpps in. Området skär av byns centrum från vattnet och skiljer också centrum från Iföstrandsområdet som vi strax återkommer till. Fabriksområdet används gemensamt av fyra företag. Alla stammar ur Iföverken, dvs det keramiska bruk som hela samhället växte upp omkring. Det är extremt sällsynt att utomstående tillåts komma in på fabriksområdet. Förstudien ger därför en unik inblick i de möjligheter som finns och i hur de kan vidareutvecklas. En av förstudiens viktigaste upptäckter var att det inne på Ifö Ceramics del av det slutna fabriksområdet finns lokaler på över 7000m2 som inte har använts sedan Lokalerna är kulturhistoriskt intressanta och ligger så att de skulle kunna förbinda byns nuvarande centrum med den stora byggsatsning som kommer att öppna Bromölla mot vattnet under Byggprojektet går under namnet Iföstrand och innefattar en småbåtshamn, ny arena, bostadsområde, park och strandpaviljong. Ett kultur turism - och företagscenter mellan Iföstrand, centrum och Iföverkens Industrimuseum skulle ge stora samverkansmöjligheter. Företagen inne på området har traditionellt motsatt sej att släppa in obehöriga på området, men genom förstudien har ett förtroende byggts upp. Ifö Ceramics nuvarande vd är positivt inställd till att upplåta lokalerna till ett Leaderprojekt. Förstudien har inventerat lokalerna och tagit fram en vision för hur de skulle kunna utvecklas till nytta för många olika intressen i samhället. Information har samlats in från olika håll, sammanställts och spridits. Runt vår vision har ett starkt och engagerat nätverk byggts upp. Här finns representanter från både kommun, näringsliv, ideell sektor och kulturliv. Förväntningarna är höga och intresset stort. Vi har intervjuat ett antal konstnärer som idag är verksamma tex i storstadsregionen Lund- Malmö-Köpenhamn. Svaren ger vid handen att det finns ett sug efter vettiga ateljéplatser och att en en och en halv timmes tågresa inte är något hinder. De lokaler som finns mättar inte behoven. Det saknas också bra mötesplatser där konstnärerna kan träffa större uppdragsgivare och där intresserade kunder kontinuerligt kan se ett blandat urval. Kollektivverkstäder tar normalt inte emot besökare. Samtidigt visar evenemang som tex Konstrundan på Österlen med all tydlighet hur stort intresse det finns bland konstköpare och allmänhet att få besöka ateljéer och verkstäder. Kunderna vill inte bara köpa ett färdigt verk. De vill få se och uppleva en bit av skapandeprocessen och kanske själva diskutera verket med konstnären. De vill ha en berättelse med sej hem, en egen upplevelse utöver det vanliga, inte bara ett verk. För konstnärerna är det ofta svårt att få kontakt med de stora uppdragsgivarna, och när de får det är det svårt att ta på sej större utsmyckningsuppdrag eller uppdrag utan tillgång till rejäla verkstäder och stor ateljé. Många skulle gärna vilja växa som konstnärer och företagare, men saknar resurser att ta på sej de större, mer lönsamma arbetena. I Sverige görs över 90 % av de offentliga utsmyckningarna på kollektivverkstäder, men kollektivverkstad finns inte överallt i landet. I nord-östra Skåne ligger de närmsta kollektivverkstäderna i Växjö, Malmö och Kalmar. Malmös KKV är dessutom dyr och hårt belastad. Tillgång till verkstäder är en stor konkurrensfördel bland yrkeskonstnärer, vilket också märks tydligt i statistiken över vilka konstnärer som får offentliga uppdrag och kan leva på sitt arbete. 2

3 Mål Vi vill ge ökad konkurrenskraft för konstnärer/hantverkare som under längre eller kortare tid väljer att verka hos oss i vår region på ett sätt som stärker vår besöksnäring. Vi vill skapa de förutsättningar som krävs för att locka kreativa människor från andra länder eller orter att komma och arbeta på IFÖ Center under längre eller kortare tid. Inne på Iföverken vill vi skapa en innovativ smältdegel och ett attraktivt besöksmål, samt främja nyskapande samarbeten mellan kultursektorn och tillverkningsindustrin. Vi vill ta tillvara på en kulturhistoriskt intressant byggnad och öka turismen. De första konstnärerna bygger just nu sina egna ateljéer inne på området. IFÖ center-projektet är ett sätt för kommunen att stödja dem och bidra till en utveckling som får fler konstnärer och besökare att komma till Bromölla och Iföverken. Inom ramen för detta första delprojekt efter förstudien så önskar vi uppnå följande mätbara delmål inne på de idag stängda Iföverken: 1. Att utrusta och iordningställa en kollektivverkstad för stipendiater och inbjudna konstnärer. Konstnärerna bjuds in av föreningen Sambandscentralen och får använda verkstäderna för längre eller kortare tid i mån av utrymme och behov. Det ska gå att arbeta i följande material: betong, trä, mosaik, glas, textil och keramik, eventuellt även i andra material. Kollektivverkstaden drivs efter projektet vidare i föreningen Sambandscentralens regi. 2. Att bygga en utställningslokal med utställningsverksamhet som blandar utländska och svenska konstnärer. Utställningsverksamheten drivs efter projektet vidare i föreningen Sambandscentralens regi. 3. Att bygga upp en kurslokal med inriktning på estetik, konst och hantverk där konstnärer får möjlighet att genomföra workshops av olika slag. Kursverksamheten drivs efter projektet vidare av föreningarna Industrimuséet och Sambandscentralen. Lokaler kan även lånas ut till andra föreningar som vill genomföra kurser. 4. Att möjliggöra att allmänhet och projektdeltagare kommer in till projektets lokaler i fabriken på ett säkert sätt och driva guidade visningar. Efter detta delprojekt genomförande planeras en permanent gångbro som kommer att knyta samman projektets lokaler direkt med Industrimuséets parkering. Guidningarna övertas av Industrimuséet eller Sambandscentralen. 5. Att genomföra två publika pilotarrangemang (utställningar). Efter projekttiden fortsätter föreningen Sambandscentralen att driva och samordna publika arrangemang i lokalerna. 6. Att genomföra två kurser. Efter projekttiden fortsätter föreningen Sambandscentralen att driva och samordna kursverksamheten i lokalerna. 7. Att bygga upp ett Artist In Residence program. Efter projekttiden fortsätter föreningen Sambandscentralen att driva programmet i lokalerna. 8. Att förbereda nästa delprojekt som kommer att fokusera på intressanta möten och nyskapande utställningsverksamhet, effektiv marknadsföring, guidade visningar samt en hel drös med konstprojekt och innovativa samarbeten. Vårt långsiktiga mål är att skapa en plattform för gränsöverskridande konstnärliga samarbeten. Detta ska innefatta både en fysisk möteslokal inne på Iföverken och mentala mötesplatser och nätverk där vi arbetar aktivt för att sammanföra tex industrier och företag med konstnärer och konststuderande, bjuder in utländska och utsocknes konstnärer, skapar publika happenings och mycket annat. 3

4 9. Att berätta om projektet och våra visioner i media. Målet är ett flertal reportage och artiklar. Våra målsättningar i förhållande till Leader Skånes Ess strategi Målsättningarna för projektet stämmer väl överens med Skånes Ess lokala strategier. Bo och trivas Projektet främjar kulturaktiviteter som gör boendemiljön mer attraktiv och levande. Utbudet på fritidsaktiviteter blir större, liksom möjligheterna att inspireras, bli delaktig och/eller driva egna projekt. Det lokala engagemanget stärks, liksom nätverkandet och kontakterna mellan olika samhällsgrupper. Projektet skapar möten mellan människor med olika ålder, etnicitet och socio-ekonomisk bakgrund. Projektet ökar också kursutbud, kreativitet och lustfyllt lärande, samt ger ökade möjligheter till nationella och internationella utbyten inom olika områden. Det kulturella upplevelseutbudet ökar. Verka och utvecklas Projektet stärker innovationskraften och företagandet, särskilt inom kulturella och kreativa näringar samt besöksnäringen. Det ger ökade möjligheter för både turismföretag och KKN- företag att utvecklas. Genom projektet skapas nya lokaler för företagande, experiment och mingel. Nätverksstrukturerna ger på sikt flera olika samverkansfördelar, tex gemensam marknadsföring och delad kundkrets. Projektet främjar en innovativ atmosfär och främjar samarbeten mellan vanliga företag och de kulturella och kreativa näringarna. Det tar tillvara och sprider kompetens genom kurser, gemensamma projekt och kunskapsöverföring. Projektet skapar ett nytt besöksmål och frigör stort kulturhistoriskt kapital som främjar turism- och besöksnäringen. Besöka och uppleva Projektet synliggör en viktig del av bygdens historiska och kulturella arv genom att ge besökare möjlighet att uppleva delar av Iföverken som varit stängda för allmänheten i generationer. Projektet initierar guidade turer som på längre sikt kan drivas vidare som privat företagande. I projektet ingår konst och kulturverksamhet som intresserar och inspirerar. Projektet hjälper till att skapa en KKV och flera ateljéplatser som både kommer att stimulera företagsamhet och bidra till att höja det allmänna intresset och besöksfrekvensen. Att samla olika konstnärskap, hantverksmarknader och andra aktiviteter under ett och samma tak i en kulturhistorisk byggnad lockar fler att besöka området och det främjar lönsamheten. Innovationsverksamhet De kulturella och kreativa näringarnas betydelse för tillväxt, jobb och innovationer blir allt tydligare skriver Regeringskansliet på sin hemsida. Man fortsätter med att konstatera att de kreativa näringarna både i Sverige och EU omsätter mer än bilindustrin. Att skapa förutsättningar för personer i den kulturella/kreativa sektorn att arbeta fritt, starta samarbeta med varandra och med övrigt näringsliv är en mycket målmedveten strategi. Forskning, regeringen och EU är helt överens om KKN-sektorns stora betydelse för samhällets utveckling och innovationskraft. Själv kunde vi redan i förstudien se att det uppkom helt nya idéer i mötet mellan fabriken och konstnärer. På längre sikt ska fabriken rymma också vanliga småföretag som då på ett naturligt sätt får egna kontaktytor med KKN-aktörer. Det främjar utvecklingen av nya produkter och tjänster. 4

5 Analys av projektet i förhållande till Leaders horisontella mål Hållbar utveckling Projektet bidrar till att bygga ett långsiktigt stabilt samhälle där människor möts, utvecklas och lär av varandra. När vi bygger om, marknadsför och genomför aktiviteter kommer vi att göra det med respekt för jordens ändliga resurser. I byggarbeten strävar vi efter att använda återvunnet eller begagnat material så långt det är möjligt. Som alternativ kommer vi att välja förnyelsebara material med liten miljöpåverkan. Uppvärmningen av alla lokaler i projektet ska ske med restvatten från Nymölla Pappersbruk Jämnställdhet och Integration Projektet är öppet för alla människor och vi välkomnar mångfald. Mångfald är ett av våra mål. Vi kommer att motverka sexism, rasism och diskriminering i alla former aktivt genom att diskutera strukturella maktförhållanden. Bland utställningsidéerna finns idéer som specifikt vill lyfta frågor runt tex segregation och genus. Projektet som helhet ska sträva efter en rättvis fördelning av resurser och möjligheter bland olika människor. Ungdomar och barn kommer att vara välkomna i ett senare skede av projektet, och då även som initiativtagare med egna delprojekt. Generellt sett så är alla människor välkomna hos oss. Dock kan vi av säkerhetsskäl inte ha med barn och ungdomar just under byggfasen. Kompetensutveckling En viktig del av projektet bygger på kursverksamhet och kunskapsöverföring. Konstnärer och andra kommer att ge workshops, lära ut tekniker, materialkunskap och seende. Industrimuséet kommer dessutom att bidra med kursledare som för vidare gammal hantverkskunskap från fabriken. Samarbetet mellan kulturarbetare och övrigt näringsliv kommer också att ge nya erfarenheter och stärkt kompetens. Stärkt konkurrenskraft. Tillgång till offentliga ateljéer och verkstäder är en grundbult i kreativt och konstnärligt företagande. Det är ofta en förutsättning för att yrkeskonstnärer ska kunna ta viktiga uppdrag, tillverka stora offentliga verk, utsmyckningar eller större utställningar. Vårt projekt stärker konkurrenskraften både hos kulturella o kreativa företag, samt hos alla som arbetar med besöksnäring i någon form i närområdet. Ett nytt besöksmål blir draghjälp för restauranger, hotell mfl och bidrar dessutom till höjd livskvalitet för de boende. Målgrupper Vår viktigaste målgrupp i detta delprojekt är intressanta kulturarbetare, dvs yrkesverksamma konstnärer, skickliga hantverkare och andra med potential att skapa konst och andra kulturella värden som är intressanta i sammanhanget. En annan viktig målgrupp är personer som kan tänkas vilja delta i kursverksamheten, samt turister, konst och kulturintresserade personer, konstköpare, småföretag inom besöksnäringen och personer som är intresserade av att besöka historiskt intressanta byggnader och platser. Vi ser även företag som kan matchas ihop med konstnärer i olika samarbeten som del av primärgruppen, liksom naturligtvis alla större beställare och köpare av uppdragskonst och 5

6 utsmyckningar, tex arkitektkontor och byggherrar. Dessa kundgrupper ska självklart bjudas in till våra utställningar. Det ska vara lönsamt för kulturarbetare att nätverka och arbeta hos oss. Ur samhällelig synpunkt ska centrat dessutom fylla en funktion för boende och skolor. Primära målgrupper > Yrkesverksamma konstnärer och hantverkare (lokalt/regionalt/nationellt/internationellt) > Potentiella stipendiater och utställare > Större uppdragsgivare inom konst- och kultur (tex arkitekter, kommuner och byggherrar) > Konstintresserade föreningar, personer och företag > Turister som intresserar sej för konst/hantverk/historia > Turister som vill ha en utflykt eller upplevelse > Andra potentiella besökare (lokalt, regionalt, nationellt och internationellt) > Konstköpare (privatpersoner och företag) > Företag (både stora och små) som vill matchas ihop med konstnärer för konstprojekt > Besöksnäringen runt omkring (tex hotell och restauranger) > Personer som är intresserade av att delta i kursverksamhet > Skolor > Boende runt omkring > Hobbyverksamheter som skulle kunna bli kulturellt företagande eller turismföretagande > Glada volontärer som vill delta i konstprojekt (lokalt/regionalt/nationellt/internationellt) > Föreningslivet (särskilt inom kultur och turism) > Personer med intressanta, egna initiativ och idéer (lokalt/regionalt/nationellt/internationellt) Sekundära målgrupper > Bra sponsorer som vill bidra med någonting användbart > Media / journalister > Good-will ambassadörer som kan berätta om oss för andra > Stiftelser, fonder och andra lämpliga finansiärer för utvidgad, långsiktig verksamhet > Lokala beslutsfattare 7. Aktiviteter 1. Att bygga upp en kollektivverkstad för arbeten i betong, trä, keramik, mosaik, textil och glas. 2. Att bygga en mångsidig utställningslokal med god belysning. 3. Att bygga en kurslokal. 4. Att bygga upp ett säkert system för in- och utpassering så att obehöriga inte av misstag kan hamna i något av fabrikens aktiva fabrikens produktionslokaler. 5. Att genomföra två publika pilotarrangemang (utställningar). 6. Att genomföra två kurser. 7. Att bygga upp ett Artist In Residence program. 8. Att förbereda nästa delprojekt 6

7 9. Att informera om projektet och de möjligheter som erbjuds, bjuda in till pressmöten och mingel. Tidsplan Projektet startar 15/ och löper på 12 månader. Slutredovisningen görs direkt efteråt. Projektet börjar med planering, inköp och byggarbeten. Eftersom lokalerna har förfallit sedan 1989 så är renoveringsbehovet stort. Vissa delar kräver damm- och fågelsanering. Stora ytor behöver målas. Det saknas till viss del basala saker som innerväggar, dörrar, element, toaletter och eluttag. Lokalerna beräkas vara helt färdiga under våren 2014.Utställningsverksamheten, kurser, Artist In Residence-programmet och övriga konstnärliga aktiviteter startar i februari 2014 och tar fysisk form senast i juni Projektorganisation Projektägare: Bromölla kommun Styrgrupp: Pernilla Tomasson, kultursamordnare på Bromölla kommun Tobias Delfin, turistsamordnare på Bromölla kommun Teresa Holmberg, projektledare nyrekrytering, kulturchef på Bromölla kommun Torsten Wetterqvist, vd på Ifö Ceramics Referensgrupp: Mia Persson-Fröjd (fd kulturchef), Iföverkens Industrimuseum, Iföhus Hotell, krukmakare Alexander Krohn från Krohns Krukmakeri, bibliotekarie Christina Hedlund, AF-Kulturs Ingrid Ågård, konstnär och lärare (har byggt upp kollektivverkstan i Växjö för 20 år sen) Annkristin Andersson, ljustekniker (Teater 23 i Malmö) Désirée Holmberg, finsnickare Marianne Jensen, glaskonstnär Lisa Aldebert, konstfackstuderande (magister) Anna Kellerth, möbelkonservator Yvonne Dider, konstnär Jonathan Haner, textilkonstnär Johan Lindvall, konstnär och konsult på KC-Syd Agneta B. Lind samt hantverkskunnig personal inom keramik från Ifö Ceramics, KKV-Riks mfl Mätbara mål > Kollektivverkstad inne på Iföverken, klar och i bruk > Fungerande in- och utpassering på Iföverkens idag slutna fabriksområde > En utställningslokal som är i bruk inne på Iföverken > Artist In Residence-programmet igång och första stipendiaten utsedd > En rymlig kurslokal är färdig och i bruk inne på Iföverken. > En mötesplats för nyskapande konstprojekt och samarbeten är igång inne på Iföverken > Guidade visningar är igång och det är möjligt att besöka Iföverken som turist. 7

8 Utvärdering Utvärdering görs löpande i styrgruppen. Budget alternativ 1 In: lönebidrag från AF Kultur, totalt kr Ut: total lönekostnad kr Investeringskostnader: kr Övriga kostnader: kr minus kr = Budget alternativ 2 In: lönebidrag från AF Kultur, totalt kr Ut: total lönekostnad kr Investeringskostnader: kr Övriga kostnader: kr minus kr = kr Budget alternativ 3 In: lönebidrag från AF Kultur, totalt kr Ut: total lönekostnad kr Investeringskostnader: kr Övriga kostnader: kr minus kr = kr Vi skulle föredra att genomföra projektet med budgetalternativ 1 eller 2. Långsiktighet Efter att Leader-projektet IFÖ Center Sambandscentralen är redovisat så kommer den vardagliga skötseln att tas över av ett konstnärskollektiv i form av föreningen Sambandscentralen. Föreningen kommer att ansvara för lokalerna samt driva Artist In Residence programmet och initiera olika evenemang, konstprojekt och aktiviteter. Uppvärmning av lokalerna kommer att ske med gratis spillvärme från Nymölla pappersbruk. Lokalerna ställs till förfogande gratis av Ifö Ceramics mot att föreningen sköter lokalerna, reparerar trasiga rutor och håller ute fåglar. Kommunen kommer fortsatt att samarbeta med föreningen runt olika kulturarrangemang. 8

9 Bilagor: 1. Intyg från Nymölla Energi angående spillvärme 2. Intyg från Bromölla kommun angående gångbro 3. Intyg från Ifö Ceramics angående lokaler etc. 4. Intyg från föreningen Industrimuséet om deltagande. 5. Intyg från AF Kultur om lönebidrag 6. Intyg från föreningen Sambandscentralen om deltagande. 9

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet BEDÖMNINGSGRUNDER Följande dokument beskriver hur LAG bedömer era projekt utifrån urvalskriterier och poängsättning. Grundvillkor Dessa villkor bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Villkor Projektet

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning. Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30

Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning. Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30 Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30 2 INNEHÅLL Sid Inledning 4 Kulturen skapar mervärden 5 Kultur- o konstcentrum

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Textilkonst och Sportvagnsträff Kulturcheckens namn Roland Haraldsson Sökande (Namn/Förening) 520612-5717

Läs mer

Datum: Sida: 1 (7) Kortversion av Kulturplan Mariestad

Datum: Sida: 1 (7) Kortversion av Kulturplan Mariestad Datum: Sida: 1 (7) Kortversion av Kulturplan Mariestad 2015 2022 Sida: 2 (7) Inledning Kulturen spelar en allt viktigare roll för samhällsutvecklingen. Därför har också Mariestads kommun tagit fram en

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2016

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2016 1(5) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Förstudie Norabygden

Förstudie Norabygden Förstudie Norabygden Ingbo källor är en av sevärdheterna i Tärnsjöbygden. Projektägare: Nya Tärnsjöbygdens framtid, ideell förening Projektledare Per Anders Eriksson Kommun: Heby Dnr: 46 Jnr: 2009 6557

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

Kulturföretag inom Ljusdals kommun

Kulturföretag inom Ljusdals kommun Förstudie Kulturföretag inom Ljusdals kommun En förstudie om förutsättningar för samverkan för företag inom området kultur inom Ljusdals kommun Maria Sellberg 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2

Läs mer

Gör såhär! Bilaga intressanmälan

Gör såhär! Bilaga intressanmälan LOKALT LEDD UTVECKLING LEADER NÄRHETEN Hållbar landsbygdsutveckling och ökad livskvalitet - för alla Gör såhär! Bilaga intressanmälan Innan du börjar med Intresseanmälan - Lokal bilaga ska du läsa igenom

Läs mer

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan Inledning I samband med att Region Skåne drog igång sin förstudie kring kulturella och kreativa näringar i våras (se nedan under Bakgrund) blev jag tillfrågad

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Karlskrona Vision 2030

Karlskrona Vision 2030 Karlskrona Vision 2030 Attraktiva livsmiljöer Vi ska ta vara på våra unika miljöer med skärgården, staden och landsbygden. Karlskrona ska sjuda av aktivitet och ha ett kreativt och öppet kulturliv med

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Foto: Mattias Johansson

Foto: Mattias Johansson Foto: Mattias Johansson Kulturpolitiskt program 2013-2015 Förord Kultur frodas och finns där människor möts i studiecirkeln eller kören, på teatern eller biblioteket. Kultur påverkar oss. Det är i möten

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1 Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1. Projektnamn Den 1 juni 2009 beslöt LAG Mellansjölandet att bevilja oss ett projektstöd för att arrangera besökshelgen Upplev Kilsbergskanten (LAG:s dnr M2009-0095,

Läs mer

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen Länsstyrelsens tillväxtuppdrag Kulturen i tillväxtuppdraget Kultur och fysisk planering Länsstyrelsens

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr Leaderleder Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen KUN 2008-11-06 p, 11 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Agneta Olofsson Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2010 1 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

Integrationsplan. Stenungsunds kommun

Integrationsplan. Stenungsunds kommun Integrationsplan Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare Sektorchef Stödfunktioner Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tillsvidare Beslutsdatum 2016-11-14< Framtagen av Beredning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

fungera som kunskapsöverföring och arbetspraktik och verka som en brygga mellan kulturer och sociala verkligheter.

fungera som kunskapsöverföring och arbetspraktik och verka som en brygga mellan kulturer och sociala verkligheter. Projektbeskrivning Projektetsnamn: Berätta! Sökande: De Ungas Sommarakademi på Konstepidemin, Göteborg Kontaktperson: Sofia Åhrman, projektledare 0708-144104, sofia@konstepidemin.se, Adress: Konstepidemin,

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Na sum den 14 oktober 2014

Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Na sum den 14 oktober 2014 Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Na sum den 14 oktober 2014 För att kunna bilda ett utvecklingsområde för Lokalt ledd utveckling med leadermetoden och få medel till framtida projekt skrivs en

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017 1(6) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS Regionförbundet Södra Småland Kulturens Open Space Kosta Glascenter 2014-01-24 BAKGRUND Idédiskussion Idéskiss Hösten 2011 Förstudie Januari mars 2012 Dialogmöten

Läs mer

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm Vad är Upplev Lundaland? Under Kristi himmelfärd den 13-16 maj arrangeras Upplev Lundaland. Arrangemanget vänder sig till alla besökare och invånare som bor i Lundaland ( Kävlinge, Staffanstorp, Lund,

Läs mer

Attraktiv Logi. Projektet har varit en öppning för mer positivt tänkande. En del slumrande affärsidéer har kunnat sättas i verket.

Attraktiv Logi. Projektet har varit en öppning för mer positivt tänkande. En del slumrande affärsidéer har kunnat sättas i verket. Attraktiv Logi Studiebesök på Vita Villan, Västnyland i Finland. Projektägare: Lantbrukarnas Ekonomi AB Projektledare: Mats Dahlström Kommuner: Hela området Dnr: 91 Jnr: 2011 2611 Projekttid: 2011-04-05

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014

Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014 Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014 För att kunna bilda ett utvecklingsområde för Lokalt ledd utveckling med leadermetoden och få medel till framtida projekt skrivs

Läs mer

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Nyttan och glädjen att dra åt samma håll Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Uppdrag: Inspiration från program eller strategi till tydliga nåbara mål som är utvecklande för bygden

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

STRATEGI- OCH HANDLINGSPLAN FÖR KULTURARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN - kultur som tillväxtfaktor

STRATEGI- OCH HANDLINGSPLAN FÖR KULTURARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN - kultur som tillväxtfaktor STRATEGI- OCH HANDLINGSPLAN FÖR KULTURARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN - kultur som tillväxtfaktor GULLSPÅNGS KOMMUN - DÄR KOMMUNEN OCH FÖRENINGSLIVET SKAPAR KULTUR TILLSAMMANS FÖR ATT ÖKA TILLVÄXTEN PROJEKTPLAN

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012 Regional kulturpolitik - Värmland Karlstad 5 mars 2012 Region Värmland Ett regionalt kommunförbund för regional utveckling, tillväxtfrågor samt kultur och folkbildning i Värmland. Huvudmän är Värmlands

Läs mer

Välkommen! Utbildningskväll om att söka leaderprojekt. Älmhult och Rydaholm Annika Nilsson och Eva Jacobsson Börjesson

Välkommen! Utbildningskväll om att söka leaderprojekt. Älmhult och Rydaholm Annika Nilsson och Eva Jacobsson Börjesson Välkommen! Utbildningskväll om att söka leaderprojekt Älmhult 161017 och Rydaholm 161019 Annika Nilsson och Eva Jacobsson Börjesson Planering för kvällen Presentationsrunda Leader Linné Småland och leadermetoden

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

SLUTRAPPORT UNGA ESS PROJEKTLEDARE VERONIKA EKSTRAND. Projektnamn: Unga Ess. Projektägare: Leader Skånes Ess. Projektledare:Veronika Ekstrand

SLUTRAPPORT UNGA ESS PROJEKTLEDARE VERONIKA EKSTRAND. Projektnamn: Unga Ess. Projektägare: Leader Skånes Ess. Projektledare:Veronika Ekstrand SLUTRAPPORT UNGA ESS PROJEKTLEDARE VERONIKA EKSTRAND Projektnamn: Unga Ess Projektägare: Leader Skånes Ess Projektledare:Veronika Ekstrand Journalnummer:SJV 2009-4452 Innehållsförteckning Projektidé och

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Välkommen till Sandvikens Folkbibliotek Vi gör det möjligt för alla i Sandvikens kommun att växa och utvecklas. Som människor och samhällsmedborgare. VISION

Läs mer

Förstudie för nationella och transnationella samarbeten

Förstudie för nationella och transnationella samarbeten Förstudie för nationella och transnationella samarbeten Anitha Barrsäter och Mikaela Berghäll vid Leader Nedre Dalälvens besök i Pomoväst 2008. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare:

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 -

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - 2 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Innehållsförteckning Inledning...5 Kommunens kulturstrategi...6

Läs mer

Abborraleden. Projektplan

Abborraleden. Projektplan Abborraleden Projektplan Örkelljunga september 2013 1 Innehåll Projektnamn... 3 Projektägare... 3 Journalnummer... 3 Kontaktperson... 3 Kontaktuppgifter... 3 Projektidé... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 5 Mål...

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Studieförbundet NBV Journalnummer 20114034norr UMEÅ Skolgatan 48 903 27 Umeå E-postadress norr@nbv.se B. Uppgifter om kontaktpersonen Namn och adress Ida Hillebjörk

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Lustfylld mat. Projektets mål var att skapa långsiktiga hållbara försörjningsmöjligheter inom matsektorn kr

Lustfylld mat. Projektets mål var att skapa långsiktiga hållbara försörjningsmöjligheter inom matsektorn kr Lustfylld mat Projektets mål var att skapa långsiktiga hållbara försörjningsmöjligheter inom matsektorn. Projektägare: Skördefest i Dalarna, ideell förening Projektledare: Olle Bengtsson Kommuner: Säter,

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER en del av satsningen Äga rum 1 SAMMANFATTNING Vad är Kreativa platser? Vad är syftet med stödet? Vem kan söka? För vad kan man söka? Vilka områden kan söka?

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

En dag för företaget i Stjärnsund

En dag för företaget i Stjärnsund En dag för företaget i Stjärnsund Projektägare: Stiernsunds AIF, ideell förening Projektledare: Sten Hårdbåge Kommun: Hedemora Dnr: 101 Jnr: 2011 5939 Projekttid: 2011-09-05-2012-09-30 Projektet blev väldigt

Läs mer

Forskarstation Östra Norrbotten

Forskarstation Östra Norrbotten Forskarstation Östra Norrbotten I samverkan med: Företag Skolor Myndigheter Organisationer För regional utveckling Utvecklingsprojektet: Forskarstation Östra Norrbotten Första fasen genomförs i samverkan

Läs mer

Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2012... 4 1. STUDIERESA... 4 2. PAPPERSKARTA OCH/ELLER APP...

Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2012... 4 1. STUDIERESA... 4 2. PAPPERSKARTA OCH/ELLER APP... 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2012... 4 1. STUDIERESA... 4 2. PAPPERSKARTA OCH/ELLER APP... 4 2 Inledning Tillgång till bostadsnära natur av god kvalitet, en

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Dokumentnamn : Biblioteksplan Dokumenttyp : Plan (Benämning efter bibliotekslagen) Beslutad av: Kommunfullmäktige 2013-02-11, 3 Diarienummer: KS2012/438 Giltighetstid:

Läs mer

Politiskt måldokument Kulturnämnden

Politiskt måldokument Kulturnämnden Politiskt måldokument Kulturnämnden Bakgrund Kulturnämnden tillsatte 2011 03 01 en arbetsgrupp för att arbeta fram nya mål för Kulturnämnden i Karlskrona. Gruppen bestod av Sophia Ahlin (m) (Sammankallande),

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

LLU i nordöstra Göteborg

LLU i nordöstra Göteborg LLU i nordöstra Göteborg Hållbar utveckling mellan stad och land Peter Rundkvist Projektledare Utveckling Nordost Business Region Göteborg Bakgrund Hösten 2013: Gamla Leader Göta Älv Vänersborg, Trollhättan,

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK BAKGRUND År 2009 köpte Emmaboda kommun de omfattande glassamlingarna från Boda Glasbruk, Kosta Glasbruk samt Åfors Glasbruk, och i juni 2011 invigdes The Glass Factory

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Resurscentrum Workshop Halmstad 29e april Halmstads stadsbibliotek

Resurscentrum Workshop Halmstad 29e april Halmstads stadsbibliotek Resurscentrum Workshop Halmstad 29e april Halmstads stadsbibliotek Vid pennan: Anders Gustavsson KRO/KIF Introduktion Konstkonsulent Anne Lang hälsade alla välkomna. Sven Lundström, museichef Hallands

Läs mer

Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås. - Framtid Vallås

Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås. - Framtid Vallås Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås - Framtid Vallås Utvecklingsprogrammet beskriver den gemensamma framtidsbilden och viljeinriktningen för Vallås. Programmet har tagits fram i dialog med invånare,

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Turismsamverkan. Nedre Dalälven vann pris för bästa monter på Vildmarksmässan 2013. 8 933 870 kr

Turismsamverkan. Nedre Dalälven vann pris för bästa monter på Vildmarksmässan 2013. 8 933 870 kr Turismsamverkan Nedre Dalälven vann pris för bästa monter på Vildmarksmässan 2013. Projektägare: Nedre Dalälvens Utvecklings AB Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela området Dnr: 30 Jnr: 2009-2129

Läs mer

Fortsatt utveckling av Brunns historiska silvergruva

Fortsatt utveckling av Brunns historiska silvergruva Fortsatt utveckling av Brunns historiska silvergruva Ett räcke har satts upp för att det ska vara säkert att se ned i gruvan. Projektägare: Föreningen Hedesunda Silvergruvor, ideell förening Projektledare:

Läs mer

Koncept Arkitektur och Energi. Göteborg 2015, 17-18/11

Koncept Arkitektur och Energi. Göteborg 2015, 17-18/11 Koncept Arkitektur och Energi Göteborg 2015, 17-18/11 Bakgrund till idén Skapa en integrerad mötesplats, ett öppet forum mellan arkitekter och teknikleverantörer, Arkitektens summit & expo, ett möte i

Läs mer

Kulturdepartementet 103 33 Stockholm 2015-05-12

Kulturdepartementet 103 33 Stockholm 2015-05-12 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm 2015-05-12 SVID, Stiftelsen Svensk Industridesigns, remissyttrande angående Inordnande av Statens centrum för arkitektur och design i Moderna museet en kraftsamling

Läs mer

Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad per post.

Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad per post. Projektplan - del 2 LEADER Ranrike Norra Bohuslän Diarienummer: (ifylls av kansliet) Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-08-20 Bilaga projektbeskrivning Ansökan till Statens kulturråd om regionala utvecklingsmedel www.kulturplankronoberg.se Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-2014 Projektets

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer