Projektnamn. Projektidéen kortfattat. Projektidéen lite mer utförligt. Huvudprojekt: IFÖ Center Delprojekt 1: Sambandscentralen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektnamn. Projektidéen kortfattat. Projektidéen lite mer utförligt. Huvudprojekt: IFÖ Center Delprojekt 1: Sambandscentralen"

Transkript

1 Projektnamn Huvudprojekt: IFÖ Center Delprojekt 1: Sambandscentralen Projektidéen kortfattat Vår projektidé är att öppna upp delar av de historiska Iföverken som varit förbjuden mark i generationer och påbörja en långsiktig omvandling som främjar både kulturliv, kulturturism och småföretagande i området. Vi vill skapa ett levande och attraktivt besöksmål som kombinerar fabrikens historiska värden med moderna konstupplevelser, kurser och ateljéer. Sammantaget vill vi skapa bättre förutsättningar för kulturliv, nätverkande och företagande. Huset ska dels ge yrkesverksamma konstnärer och hantverkare tillgång till arbetsplatser, utställningsrum och mötesplatser, dels locka konstintresserade föreningar, företag och privatpersoner som vill se hur konsten blir till, träffa konstnärer och få en helhetsupplevelse. Projektidéen lite mer utförligt Projektet bygger på en sällsynt möjlighet att få tillgång till kulturhistoriskt intressanta fabrikslokaler belägna mitt i byns centrala delar. Över 7000m2 står oanvända sedan Fabrikens historia gör att platsen har mycket goda förutsättningar att bli ett starkt besöksmål om den utvecklas och öppnas upp för turism, kulturnäringar, hantverk och konst. Tanken är att skapa de förutsättningar som gör att Bromölla blir intressant som arbets- och mötesplats för konstnärer och hantverkare under en längre eller kortare tid, samtidigt som deras arbete, verk och skapandeprocess görs tillgängligt för turister, besöksnäring, kringboende, skolor, föreningar och företag som vill få en upplevelse och/eller köpa konst. Vi vill skapa ett levande kulturcenter med ateljéer, verkstäder, utställningslokaler, kurslokaler och en första plattform för nyskapande, experimentella samarbeten mellan industrier och konstnärer, samt ett artist in residence program. Delar av verksamheten ska kontinuerligt ta emot besökare, medan andra håller öppet vid speciella aktiviteter. Parallellt erbjuder vi guidade turer på det historiska fabriksområdet och berättar om keramikindustrin. Husets historia i kombination med den levande verksamheten ger ett unikt besöksmål. Lokalernas läge i byn lämpar sej väl för ett kulturcenter. I direkt anslutning till fabriksområdet finns ett välbesökt industrimuseum, en prisbelönt biograf och byns centrum med restauranger, hotell, kondis, bowling, bibliotek, butiker och mycket annat. Här finns också den välkända Ödlestatyn som är gjord i keramik på Iföverken. På andra sidan fabriken byggs just nu en ny arena, småbåtshamn, strandpaviljong, park och bostäder. Ett kulturcenter på fabriken skulle bli ett besöksmål på bästa plats och binda samman hela byn. På längre sikt finns det även plats för olika mindre företag att etablera sej i egna lokaler inne på fabriken, samt utrymme att utveckla en konsthall, ytor för inomhusmarknader av olika slag och plats att förverkliga nyskapande idéer eller samarbetsprojekt som dyker upp under resans gång. Lokalernas storlek gör att flera olika verksamheter kan rymmas sida vid sida och även dra nytta av varandra. Liknande koncept finns på andra platser, tex Mazettihuset i Malmö, Tacheles i Berlin, Gustavsberg i Stockholm, Rörstrand Center i Lidköping eller KKV i Luleå. 1

2 Bakgrund Vintern genomförde Leader Skånes Ess förstudien Ett utforskande projekt på Iföverken (Ifö Ceramics). Målet var att hitta utvecklingsmöjligheter som skulle kunna vara till nytta för bygden i ett större sammanhang. Fabriken ligger på ett mycket stort, stängslat område som är helt avstängt för allmänheten. Ingen som inte arbetar här släpps in. Området skär av byns centrum från vattnet och skiljer också centrum från Iföstrandsområdet som vi strax återkommer till. Fabriksområdet används gemensamt av fyra företag. Alla stammar ur Iföverken, dvs det keramiska bruk som hela samhället växte upp omkring. Det är extremt sällsynt att utomstående tillåts komma in på fabriksområdet. Förstudien ger därför en unik inblick i de möjligheter som finns och i hur de kan vidareutvecklas. En av förstudiens viktigaste upptäckter var att det inne på Ifö Ceramics del av det slutna fabriksområdet finns lokaler på över 7000m2 som inte har använts sedan Lokalerna är kulturhistoriskt intressanta och ligger så att de skulle kunna förbinda byns nuvarande centrum med den stora byggsatsning som kommer att öppna Bromölla mot vattnet under Byggprojektet går under namnet Iföstrand och innefattar en småbåtshamn, ny arena, bostadsområde, park och strandpaviljong. Ett kultur turism - och företagscenter mellan Iföstrand, centrum och Iföverkens Industrimuseum skulle ge stora samverkansmöjligheter. Företagen inne på området har traditionellt motsatt sej att släppa in obehöriga på området, men genom förstudien har ett förtroende byggts upp. Ifö Ceramics nuvarande vd är positivt inställd till att upplåta lokalerna till ett Leaderprojekt. Förstudien har inventerat lokalerna och tagit fram en vision för hur de skulle kunna utvecklas till nytta för många olika intressen i samhället. Information har samlats in från olika håll, sammanställts och spridits. Runt vår vision har ett starkt och engagerat nätverk byggts upp. Här finns representanter från både kommun, näringsliv, ideell sektor och kulturliv. Förväntningarna är höga och intresset stort. Vi har intervjuat ett antal konstnärer som idag är verksamma tex i storstadsregionen Lund- Malmö-Köpenhamn. Svaren ger vid handen att det finns ett sug efter vettiga ateljéplatser och att en en och en halv timmes tågresa inte är något hinder. De lokaler som finns mättar inte behoven. Det saknas också bra mötesplatser där konstnärerna kan träffa större uppdragsgivare och där intresserade kunder kontinuerligt kan se ett blandat urval. Kollektivverkstäder tar normalt inte emot besökare. Samtidigt visar evenemang som tex Konstrundan på Österlen med all tydlighet hur stort intresse det finns bland konstköpare och allmänhet att få besöka ateljéer och verkstäder. Kunderna vill inte bara köpa ett färdigt verk. De vill få se och uppleva en bit av skapandeprocessen och kanske själva diskutera verket med konstnären. De vill ha en berättelse med sej hem, en egen upplevelse utöver det vanliga, inte bara ett verk. För konstnärerna är det ofta svårt att få kontakt med de stora uppdragsgivarna, och när de får det är det svårt att ta på sej större utsmyckningsuppdrag eller uppdrag utan tillgång till rejäla verkstäder och stor ateljé. Många skulle gärna vilja växa som konstnärer och företagare, men saknar resurser att ta på sej de större, mer lönsamma arbetena. I Sverige görs över 90 % av de offentliga utsmyckningarna på kollektivverkstäder, men kollektivverkstad finns inte överallt i landet. I nord-östra Skåne ligger de närmsta kollektivverkstäderna i Växjö, Malmö och Kalmar. Malmös KKV är dessutom dyr och hårt belastad. Tillgång till verkstäder är en stor konkurrensfördel bland yrkeskonstnärer, vilket också märks tydligt i statistiken över vilka konstnärer som får offentliga uppdrag och kan leva på sitt arbete. 2

3 Mål Vi vill ge ökad konkurrenskraft för konstnärer/hantverkare som under längre eller kortare tid väljer att verka hos oss i vår region på ett sätt som stärker vår besöksnäring. Vi vill skapa de förutsättningar som krävs för att locka kreativa människor från andra länder eller orter att komma och arbeta på IFÖ Center under längre eller kortare tid. Inne på Iföverken vill vi skapa en innovativ smältdegel och ett attraktivt besöksmål, samt främja nyskapande samarbeten mellan kultursektorn och tillverkningsindustrin. Vi vill ta tillvara på en kulturhistoriskt intressant byggnad och öka turismen. De första konstnärerna bygger just nu sina egna ateljéer inne på området. IFÖ center-projektet är ett sätt för kommunen att stödja dem och bidra till en utveckling som får fler konstnärer och besökare att komma till Bromölla och Iföverken. Inom ramen för detta första delprojekt efter förstudien så önskar vi uppnå följande mätbara delmål inne på de idag stängda Iföverken: 1. Att utrusta och iordningställa en kollektivverkstad för stipendiater och inbjudna konstnärer. Konstnärerna bjuds in av föreningen Sambandscentralen och får använda verkstäderna för längre eller kortare tid i mån av utrymme och behov. Det ska gå att arbeta i följande material: betong, trä, mosaik, glas, textil och keramik, eventuellt även i andra material. Kollektivverkstaden drivs efter projektet vidare i föreningen Sambandscentralens regi. 2. Att bygga en utställningslokal med utställningsverksamhet som blandar utländska och svenska konstnärer. Utställningsverksamheten drivs efter projektet vidare i föreningen Sambandscentralens regi. 3. Att bygga upp en kurslokal med inriktning på estetik, konst och hantverk där konstnärer får möjlighet att genomföra workshops av olika slag. Kursverksamheten drivs efter projektet vidare av föreningarna Industrimuséet och Sambandscentralen. Lokaler kan även lånas ut till andra föreningar som vill genomföra kurser. 4. Att möjliggöra att allmänhet och projektdeltagare kommer in till projektets lokaler i fabriken på ett säkert sätt och driva guidade visningar. Efter detta delprojekt genomförande planeras en permanent gångbro som kommer att knyta samman projektets lokaler direkt med Industrimuséets parkering. Guidningarna övertas av Industrimuséet eller Sambandscentralen. 5. Att genomföra två publika pilotarrangemang (utställningar). Efter projekttiden fortsätter föreningen Sambandscentralen att driva och samordna publika arrangemang i lokalerna. 6. Att genomföra två kurser. Efter projekttiden fortsätter föreningen Sambandscentralen att driva och samordna kursverksamheten i lokalerna. 7. Att bygga upp ett Artist In Residence program. Efter projekttiden fortsätter föreningen Sambandscentralen att driva programmet i lokalerna. 8. Att förbereda nästa delprojekt som kommer att fokusera på intressanta möten och nyskapande utställningsverksamhet, effektiv marknadsföring, guidade visningar samt en hel drös med konstprojekt och innovativa samarbeten. Vårt långsiktiga mål är att skapa en plattform för gränsöverskridande konstnärliga samarbeten. Detta ska innefatta både en fysisk möteslokal inne på Iföverken och mentala mötesplatser och nätverk där vi arbetar aktivt för att sammanföra tex industrier och företag med konstnärer och konststuderande, bjuder in utländska och utsocknes konstnärer, skapar publika happenings och mycket annat. 3

4 9. Att berätta om projektet och våra visioner i media. Målet är ett flertal reportage och artiklar. Våra målsättningar i förhållande till Leader Skånes Ess strategi Målsättningarna för projektet stämmer väl överens med Skånes Ess lokala strategier. Bo och trivas Projektet främjar kulturaktiviteter som gör boendemiljön mer attraktiv och levande. Utbudet på fritidsaktiviteter blir större, liksom möjligheterna att inspireras, bli delaktig och/eller driva egna projekt. Det lokala engagemanget stärks, liksom nätverkandet och kontakterna mellan olika samhällsgrupper. Projektet skapar möten mellan människor med olika ålder, etnicitet och socio-ekonomisk bakgrund. Projektet ökar också kursutbud, kreativitet och lustfyllt lärande, samt ger ökade möjligheter till nationella och internationella utbyten inom olika områden. Det kulturella upplevelseutbudet ökar. Verka och utvecklas Projektet stärker innovationskraften och företagandet, särskilt inom kulturella och kreativa näringar samt besöksnäringen. Det ger ökade möjligheter för både turismföretag och KKN- företag att utvecklas. Genom projektet skapas nya lokaler för företagande, experiment och mingel. Nätverksstrukturerna ger på sikt flera olika samverkansfördelar, tex gemensam marknadsföring och delad kundkrets. Projektet främjar en innovativ atmosfär och främjar samarbeten mellan vanliga företag och de kulturella och kreativa näringarna. Det tar tillvara och sprider kompetens genom kurser, gemensamma projekt och kunskapsöverföring. Projektet skapar ett nytt besöksmål och frigör stort kulturhistoriskt kapital som främjar turism- och besöksnäringen. Besöka och uppleva Projektet synliggör en viktig del av bygdens historiska och kulturella arv genom att ge besökare möjlighet att uppleva delar av Iföverken som varit stängda för allmänheten i generationer. Projektet initierar guidade turer som på längre sikt kan drivas vidare som privat företagande. I projektet ingår konst och kulturverksamhet som intresserar och inspirerar. Projektet hjälper till att skapa en KKV och flera ateljéplatser som både kommer att stimulera företagsamhet och bidra till att höja det allmänna intresset och besöksfrekvensen. Att samla olika konstnärskap, hantverksmarknader och andra aktiviteter under ett och samma tak i en kulturhistorisk byggnad lockar fler att besöka området och det främjar lönsamheten. Innovationsverksamhet De kulturella och kreativa näringarnas betydelse för tillväxt, jobb och innovationer blir allt tydligare skriver Regeringskansliet på sin hemsida. Man fortsätter med att konstatera att de kreativa näringarna både i Sverige och EU omsätter mer än bilindustrin. Att skapa förutsättningar för personer i den kulturella/kreativa sektorn att arbeta fritt, starta samarbeta med varandra och med övrigt näringsliv är en mycket målmedveten strategi. Forskning, regeringen och EU är helt överens om KKN-sektorns stora betydelse för samhällets utveckling och innovationskraft. Själv kunde vi redan i förstudien se att det uppkom helt nya idéer i mötet mellan fabriken och konstnärer. På längre sikt ska fabriken rymma också vanliga småföretag som då på ett naturligt sätt får egna kontaktytor med KKN-aktörer. Det främjar utvecklingen av nya produkter och tjänster. 4

5 Analys av projektet i förhållande till Leaders horisontella mål Hållbar utveckling Projektet bidrar till att bygga ett långsiktigt stabilt samhälle där människor möts, utvecklas och lär av varandra. När vi bygger om, marknadsför och genomför aktiviteter kommer vi att göra det med respekt för jordens ändliga resurser. I byggarbeten strävar vi efter att använda återvunnet eller begagnat material så långt det är möjligt. Som alternativ kommer vi att välja förnyelsebara material med liten miljöpåverkan. Uppvärmningen av alla lokaler i projektet ska ske med restvatten från Nymölla Pappersbruk Jämnställdhet och Integration Projektet är öppet för alla människor och vi välkomnar mångfald. Mångfald är ett av våra mål. Vi kommer att motverka sexism, rasism och diskriminering i alla former aktivt genom att diskutera strukturella maktförhållanden. Bland utställningsidéerna finns idéer som specifikt vill lyfta frågor runt tex segregation och genus. Projektet som helhet ska sträva efter en rättvis fördelning av resurser och möjligheter bland olika människor. Ungdomar och barn kommer att vara välkomna i ett senare skede av projektet, och då även som initiativtagare med egna delprojekt. Generellt sett så är alla människor välkomna hos oss. Dock kan vi av säkerhetsskäl inte ha med barn och ungdomar just under byggfasen. Kompetensutveckling En viktig del av projektet bygger på kursverksamhet och kunskapsöverföring. Konstnärer och andra kommer att ge workshops, lära ut tekniker, materialkunskap och seende. Industrimuséet kommer dessutom att bidra med kursledare som för vidare gammal hantverkskunskap från fabriken. Samarbetet mellan kulturarbetare och övrigt näringsliv kommer också att ge nya erfarenheter och stärkt kompetens. Stärkt konkurrenskraft. Tillgång till offentliga ateljéer och verkstäder är en grundbult i kreativt och konstnärligt företagande. Det är ofta en förutsättning för att yrkeskonstnärer ska kunna ta viktiga uppdrag, tillverka stora offentliga verk, utsmyckningar eller större utställningar. Vårt projekt stärker konkurrenskraften både hos kulturella o kreativa företag, samt hos alla som arbetar med besöksnäring i någon form i närområdet. Ett nytt besöksmål blir draghjälp för restauranger, hotell mfl och bidrar dessutom till höjd livskvalitet för de boende. Målgrupper Vår viktigaste målgrupp i detta delprojekt är intressanta kulturarbetare, dvs yrkesverksamma konstnärer, skickliga hantverkare och andra med potential att skapa konst och andra kulturella värden som är intressanta i sammanhanget. En annan viktig målgrupp är personer som kan tänkas vilja delta i kursverksamheten, samt turister, konst och kulturintresserade personer, konstköpare, småföretag inom besöksnäringen och personer som är intresserade av att besöka historiskt intressanta byggnader och platser. Vi ser även företag som kan matchas ihop med konstnärer i olika samarbeten som del av primärgruppen, liksom naturligtvis alla större beställare och köpare av uppdragskonst och 5

6 utsmyckningar, tex arkitektkontor och byggherrar. Dessa kundgrupper ska självklart bjudas in till våra utställningar. Det ska vara lönsamt för kulturarbetare att nätverka och arbeta hos oss. Ur samhällelig synpunkt ska centrat dessutom fylla en funktion för boende och skolor. Primära målgrupper > Yrkesverksamma konstnärer och hantverkare (lokalt/regionalt/nationellt/internationellt) > Potentiella stipendiater och utställare > Större uppdragsgivare inom konst- och kultur (tex arkitekter, kommuner och byggherrar) > Konstintresserade föreningar, personer och företag > Turister som intresserar sej för konst/hantverk/historia > Turister som vill ha en utflykt eller upplevelse > Andra potentiella besökare (lokalt, regionalt, nationellt och internationellt) > Konstköpare (privatpersoner och företag) > Företag (både stora och små) som vill matchas ihop med konstnärer för konstprojekt > Besöksnäringen runt omkring (tex hotell och restauranger) > Personer som är intresserade av att delta i kursverksamhet > Skolor > Boende runt omkring > Hobbyverksamheter som skulle kunna bli kulturellt företagande eller turismföretagande > Glada volontärer som vill delta i konstprojekt (lokalt/regionalt/nationellt/internationellt) > Föreningslivet (särskilt inom kultur och turism) > Personer med intressanta, egna initiativ och idéer (lokalt/regionalt/nationellt/internationellt) Sekundära målgrupper > Bra sponsorer som vill bidra med någonting användbart > Media / journalister > Good-will ambassadörer som kan berätta om oss för andra > Stiftelser, fonder och andra lämpliga finansiärer för utvidgad, långsiktig verksamhet > Lokala beslutsfattare 7. Aktiviteter 1. Att bygga upp en kollektivverkstad för arbeten i betong, trä, keramik, mosaik, textil och glas. 2. Att bygga en mångsidig utställningslokal med god belysning. 3. Att bygga en kurslokal. 4. Att bygga upp ett säkert system för in- och utpassering så att obehöriga inte av misstag kan hamna i något av fabrikens aktiva fabrikens produktionslokaler. 5. Att genomföra två publika pilotarrangemang (utställningar). 6. Att genomföra två kurser. 7. Att bygga upp ett Artist In Residence program. 8. Att förbereda nästa delprojekt 6

7 9. Att informera om projektet och de möjligheter som erbjuds, bjuda in till pressmöten och mingel. Tidsplan Projektet startar 15/ och löper på 12 månader. Slutredovisningen görs direkt efteråt. Projektet börjar med planering, inköp och byggarbeten. Eftersom lokalerna har förfallit sedan 1989 så är renoveringsbehovet stort. Vissa delar kräver damm- och fågelsanering. Stora ytor behöver målas. Det saknas till viss del basala saker som innerväggar, dörrar, element, toaletter och eluttag. Lokalerna beräkas vara helt färdiga under våren 2014.Utställningsverksamheten, kurser, Artist In Residence-programmet och övriga konstnärliga aktiviteter startar i februari 2014 och tar fysisk form senast i juni Projektorganisation Projektägare: Bromölla kommun Styrgrupp: Pernilla Tomasson, kultursamordnare på Bromölla kommun Tobias Delfin, turistsamordnare på Bromölla kommun Teresa Holmberg, projektledare nyrekrytering, kulturchef på Bromölla kommun Torsten Wetterqvist, vd på Ifö Ceramics Referensgrupp: Mia Persson-Fröjd (fd kulturchef), Iföverkens Industrimuseum, Iföhus Hotell, krukmakare Alexander Krohn från Krohns Krukmakeri, bibliotekarie Christina Hedlund, AF-Kulturs Ingrid Ågård, konstnär och lärare (har byggt upp kollektivverkstan i Växjö för 20 år sen) Annkristin Andersson, ljustekniker (Teater 23 i Malmö) Désirée Holmberg, finsnickare Marianne Jensen, glaskonstnär Lisa Aldebert, konstfackstuderande (magister) Anna Kellerth, möbelkonservator Yvonne Dider, konstnär Jonathan Haner, textilkonstnär Johan Lindvall, konstnär och konsult på KC-Syd Agneta B. Lind samt hantverkskunnig personal inom keramik från Ifö Ceramics, KKV-Riks mfl Mätbara mål > Kollektivverkstad inne på Iföverken, klar och i bruk > Fungerande in- och utpassering på Iföverkens idag slutna fabriksområde > En utställningslokal som är i bruk inne på Iföverken > Artist In Residence-programmet igång och första stipendiaten utsedd > En rymlig kurslokal är färdig och i bruk inne på Iföverken. > En mötesplats för nyskapande konstprojekt och samarbeten är igång inne på Iföverken > Guidade visningar är igång och det är möjligt att besöka Iföverken som turist. 7

8 Utvärdering Utvärdering görs löpande i styrgruppen. Budget alternativ 1 In: lönebidrag från AF Kultur, totalt kr Ut: total lönekostnad kr Investeringskostnader: kr Övriga kostnader: kr minus kr = Budget alternativ 2 In: lönebidrag från AF Kultur, totalt kr Ut: total lönekostnad kr Investeringskostnader: kr Övriga kostnader: kr minus kr = kr Budget alternativ 3 In: lönebidrag från AF Kultur, totalt kr Ut: total lönekostnad kr Investeringskostnader: kr Övriga kostnader: kr minus kr = kr Vi skulle föredra att genomföra projektet med budgetalternativ 1 eller 2. Långsiktighet Efter att Leader-projektet IFÖ Center Sambandscentralen är redovisat så kommer den vardagliga skötseln att tas över av ett konstnärskollektiv i form av föreningen Sambandscentralen. Föreningen kommer att ansvara för lokalerna samt driva Artist In Residence programmet och initiera olika evenemang, konstprojekt och aktiviteter. Uppvärmning av lokalerna kommer att ske med gratis spillvärme från Nymölla pappersbruk. Lokalerna ställs till förfogande gratis av Ifö Ceramics mot att föreningen sköter lokalerna, reparerar trasiga rutor och håller ute fåglar. Kommunen kommer fortsatt att samarbeta med föreningen runt olika kulturarrangemang. 8

9 Bilagor: 1. Intyg från Nymölla Energi angående spillvärme 2. Intyg från Bromölla kommun angående gångbro 3. Intyg från Ifö Ceramics angående lokaler etc. 4. Intyg från föreningen Industrimuséet om deltagande. 5. Intyg från AF Kultur om lönebidrag 6. Intyg från föreningen Sambandscentralen om deltagande. 9

Do it! LK ochf FO O M R

Do it! LK ochf FO O M R Do it! FO LK och FO RM Plattform för gränsöverskridande och utforskande samarbeten inom formområdet i Västra Götaland. Sammanställning av förstudiearbete våren 2012 1 Bakom projektet står : Konsthantverkscentrum

Läs mer

AKTIVITETSSTRATEGI 2.0

AKTIVITETSSTRATEGI 2.0 AKTIVITETSSTRATEGI 2.0 KULTURVITALISERING AV KÄRNAN 2014-2016 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 30 JANUARI 2014 Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen PROJEKTANSVARIG

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE

NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE en modell för Kulturbryggans mäklarverksamhet Slutrapport 2013-06-17 NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE en modell för Kulturbryggans mäklarverksamhet INNEHÅLL SAMMANFATTNING

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Projektet syftar till att utveckla befintliga och nya verksamheter utifrån Junosuandos behov och perspektiv.

Projektet syftar till att utveckla befintliga och nya verksamheter utifrån Junosuandos behov och perspektiv. 1 Projektplan Learning by doing Junosuando 373 år av utveckling 1. Sammanfattning Projektet Learning by doing Junosuando 373 år av utveckling - ska genom KONKRETA praktiska aktiviteter och handlingar som

Läs mer

Scouternas strategi 2015-2025

Scouternas strategi 2015-2025 Scouternas strategi 2015-2025 Vi vill att alla ska få möjlighet att uppleva scouting, i vår verksamhet som är så bra att ingen kan tänka sig något roligare eller mer utvecklande. Vi gör det genom att överträffa

Läs mer

Blekinges regionala kulturplan

Blekinges regionala kulturplan Blekinges regionala kulturplan 2 Må gott i Blekinge Blekinges regionala kulturplan Inledning 2 Kulturpolitiska mål 4 Blekinges kulturpolitiska organisation 8 Kultur och regional utveckling 10 Så har kulturplanen

Läs mer

Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1

Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1 Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1 Vi vill göra en resa. Att förändra Limmareds framtid till en bättre plats att leva, bo och besöka. Tillsammans med alla hoppas vi på att hitta den bästa vägen dit.

Läs mer

Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015

Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015 Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015 Innehåll Inledning 2 Sjuhärads Profil 3 Strategi 4 Plan för kulturutveckling 6 Generella perspektiv 6 Långsiktiga mål 8 Kortsiktiga mål

Läs mer

Till Västra Götalandsregionen 20091201. kultursystem.nu BottnaGerlesborg 2010

Till Västra Götalandsregionen 20091201. kultursystem.nu BottnaGerlesborg 2010 Till Västra Götalandsregionen 20091201 kultursystem.nu BottnaGerlesborg 2010 Aktörer i kultursystem BottnaGerlesborg ansöker härmed om medel för att skapa en samverkans- och affärsplan inom ramen för projekt

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 2(39) Lokal utvecklingsstrategi för Leader Östra Skaraborg Sammanfattning Den lokala utvecklingsstrategin för Leader Östra Skaraborg är

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Kreativa näringar Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Riksantikvarieämbetet Statens arkiv Statens kulturråd Tillväxtanalys Tillväxtverket VINNOVA 1 2 Riksantikvarieämbetet, Statens

Läs mer

Svenskt Hästmuseum förstudierapport

Svenskt Hästmuseum förstudierapport Svenskt Hästmuseum förstudierapport av Gunnar Petersson November 2009 ISBN-978-91-977299-2-5 2 Förord Uppdraget är att ge ett allsidigt underlag inför beslut att etablera ett levande svenskt hästmuseum

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Landskapsbilder: N-A Andersson; Konsertbild: SommarRock; Valborgsbål: Svedala kommun; Workshopbild A Ranger & K Westerberg

Landskapsbilder: N-A Andersson; Konsertbild: SommarRock; Valborgsbål: Svedala kommun; Workshopbild A Ranger & K Westerberg Leader d l Landskapsbilder: N-A Andersson; Konsertbild: SommarRock; Valborgsbål: Svedala kommun; Workshopbild A Ranger & K Westerberg Utvecklingsstrategi för Leader Söderslätt mellan 2008 och 2013 I Leader

Läs mer

Visioner om konstens framtid

Visioner om konstens framtid Visioner om konstens framtid Handlingsprogram för bildkonstområdet i Västernorrland Konsten är en angelägenhet för alla och en demokratifråga. Den är också ett viktigt verktyg för att hålla det offentliga

Läs mer

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DOKUMENTATION GÖTEBORG DE UNGAS SOMMARAKADEMI 2010 GULLSPÅNG PICCOLOKULTURUTVECKLARE 2010 MARIESTAD GRAFFITI MARIESTAD SKÖVDE KULTURLABB PÅ HJUL 2010 2 INTRO Detta är

Läs mer

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 SOCIALHÖGSKOLAN HT13 Folkets Hus Engagemang, gemenskap & kreativitet Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 Vi vill skapa en nystart av Folkparken på väster i Lund

Läs mer

Slutrapport KulturKraft Syd Dnr 2009 3040096 2012 06 15

Slutrapport KulturKraft Syd Dnr 2009 3040096 2012 06 15 Slutrapport KulturKraft Syd Dnr 2009 3040096 2012 06 15 Sammanfattning - Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat KulturKraft Syds grundläggande idé har varit att undersöka

Läs mer

Leader Linné. Slutredovisning av förstudien KNUFF. - Kultur, Natur, Ungdom, Förening och Företagande.

Leader Linné. Slutredovisning av förstudien KNUFF. - Kultur, Natur, Ungdom, Förening och Företagande. Leader Linné Slutredovisning av förstudien KNUFF - Kultur, Natur, Ungdom, Förening och Företagande. 1. Ärendeuppgifter Datum: 2010-06- 09 Projekttid: start 2010-02- 15 till 2010-09 -30. Journalnummer:

Läs mer

Bondens Skyltfönster

Bondens Skyltfönster Bondens Skyltfönster Kontaktperson: Juliette Snijders 0709-900531 jsnijders@spray.se Innehållsförteckning förstudien Skyltfönster Namn Sida Projektnamn 1 Projektidé 2 Bakgrund/ Vad vill vi 2 Platsen 4

Läs mer

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg TEXTILT GALLERI En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm Sanna Gustavsson och Ellen Landberg 1 Innehållsförteckning: Inledning 3 Arbetstid och arvodering 3 Resultat 3 Nätverkande

Läs mer

GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR. Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik. Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall

GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR. Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik. Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall Resurscentra W7 Norra Dalarna Iris Lokalt Resurscentrum

Läs mer

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Uppgifter om sökande Organisationens namn Karlshamns kommun Juridisk form Kommun Adress Rådhuset Postnummer 37481 Arbetsställets namn ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Bransch/SNI-kod 84111 Ort Karlshamn

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Projektbeskrivning. Blekinge UPP. Stimulering av entreprenörskapet inom musik, film och ung kommunikation 2008-03-01 2011-02-28

Projektbeskrivning. Blekinge UPP. Stimulering av entreprenörskapet inom musik, film och ung kommunikation 2008-03-01 2011-02-28 Projektbeskrivning Blekinge UPP Stimulering av entreprenörskapet inom musik, film och ung kommunikation 2008-03-01 2011-02-28 Bakgrund Det är relativt få sysselsatta inom musik, film och ung kommunikation

Läs mer