Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning. Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning. Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30"

Transkript

1 Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan

2 2

3 INNEHÅLL Sid Inledning 4 Kulturen skapar mervärden 5 Kultur- o konstcentrum en attraktion vid Ljusnans mynning. 5 Krattat i manegen! 6 Bildcollage 7 3

4 Inledning Söderhamns kommun har startat upp en mycket ambitiöst utvecklingssatsning, Ljusne vid Ljusnans mynning med ett program/planarbete för området kring Ljusnans mynning. Programmet skall leda till skapandet av attraktiva och spännande grön- och strövområden för att förbättra livsmiljön och påskynda tillväxt. Näringslivsprojektet som exempelvis: samverkan ökad besöksnäring, Ljusnecentrum för miljö- och klimatfrågor kommer att involveras i ovan. Området i och kring Ljusne har de senaste åren lockat till sig ett antal konstnärer som har bildat Konstföreningen Ljusnan. För ungefär ett år sedan, våren 2010, kallade man dessa till ett möte med kommunens konstutskott. Konstutskottet föreslog då gamla Kättingfabriken i Ljusne som lokal för konstnärlig verksamhet. Med konstnärernas olika erfarenheter och utbildningar och ett brett spektrum av idéer tände de direkt på förslaget. Under sommaren 2010 anordnade konstnärerna en workshop tillsammans som drog över 100 besökare, boende i Ljusne men också besökare utifrån. Tillställningen visade prov på deltagarnas engagemang, viljan av att prova på någonting nytt samt att konst som verktyg har dragningskraft. Syftet med aktuell förstudie var att undersöka möjligheter och förutsättningar för att skapa ett kultur- och konstcentrum i Ljusne som kan ge både attraktiv livsmiljö och tillväxt i området.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Ann-Caroline Breig, Konstföreningen Ljusnan 4

5 Kultur skapar mervärden Ljusne är ett charmigt litet samhälle som ligger beläget vid Ljusnans mynning där laxen hoppar. forna dagar glänste Ljusne med dess industier och verksamhet, skärgården och hamnen var full av liv. När nedläggningarna av industrierna slog till (för ca 20år sedan) dalade allt. Människorna flyttade och inspirationen och självbilden försvann. Men nu törstar invånarna efter att vända denna negativa trend och det finns ett sug efter att skapa något nytt i Ljusne. Med konst finns det stora möjligheter att spegla ortens historia och nuvarande identitet i en helt ny spännande tappning och med det bygga en ny självbild för Ljusne. Konsten fungerar som den drivande kraften och det industrihistoriska kulturarvet som finns i Ljusne är länken mellan den nya och den gamla självbilden. Konst- och kultur kan bidra till en mer levande och positiv bygd, en ny anledning till att bo kvar, besöka och återvända till Ljusne. Genom ökad besöksnäring och nya former för samverkan bidrar konst- och kultur till ortens utveckling och tillväxt. Kultur- o konstcentrum - en attraktion vid Ljusnans mynning Kättingfabriken/ Kraftstationen är inspirerande plats för att starta ett kulturoch konstcentrum med dess nära placering till älven, byggnadernas kulturhistoria och beskaffenhet. Här tänker man sig kunna konstnärsateljéer för uthyrning och inhysning av Artist in residence med professionella konstnärer från både Sverige och övriga världen. Lokaler för fasta och tillfälliga konstutställningar, konserter, teater- och dansföreställningar, filmvisningar och konferenser etc. En fast utställning om det industrihistoriska kulturarvet som är kopplat till lokalen och platsen, ett keramikcafé med försäljning av lergods som man få måla under tiden man dricker sitt glas saft och äter sin bulle med mera. Man vill att området kring Kättingfabriken och Kraftstationen blir en naturlig och inspirerande mötesplats för boende och besökare i Ljusne med omnejd. Som en första del i etableringen och förankringen av ett konst- och kulturcentrum tänker man sig en slående och nutida konstutställning sommaren 2012 som reflekterar Ljusnes 5

6 industrihistoriska kulturarv och som speglar människorna i ett brukssamhälle. De lokala konstnärerna tillsammans med inbjudna konstnärer från Sverige och utomlands under träffas en längre tid och skapar en konstutställning runt samma tema. Man bjuder in utvalda konstnärer med olika kunskaper, en skulptör, en fotograf etc. En stor och mycket viktig del i arbetet handlar om förankring och etablering av utställningen och kultur- och konstcentret på orten. Därför tänker man sig ett förarbete inför utställningen med workshops och andra aktiviteter med och för inblandade konstnärer och invånare i Ljusne tillsammans med lokala föreningar och företagare. Den primära målgruppen är invånare, deltidsboende och besökare. Tanken är också att locka nya grupper att komma till Ljusne. Konstintresserade och etablerade konstnärer på nationell och internationell nivå som har ett intresse av att besöka och nyttja ett konstcentrum belägen i en inspirerande miljö. Ljusne som samhälle har många människor med utländsk bakgrund och vi hoppas att ett konst- och kulturcentrum blir en naturlig mötesplats även för dem. Konst ser vi som ett självklart verktyg för integration och överbryggande av språkbarriärer. Krattat i manegen För att förverkliga idén om ett kultur- o konstcentrum med konstnärsateljéer, workshops, kursverksamhet, Artist in residence, lokaler för utställningar, konserter med mera och för att säkra kontinuitet och kultur- och konstcentrumets framtid krävs i första hand en komplett projektbeskrivning, ekonomiska medel och fungerade lokaler anpassade efter den verksamhet som man tänker sig ska bedriva. För närvarande pågår ett utvändigt upprustningsarbete av både kraftstation och kättingfabriken samt invändig städning och enklare saneringsåtgärder. Den större saneringen av föroreningar i både lokaler, mark o vatten kan förhoppningsvis påbörjas under När det gäller den invändiga renoveringen av byggnaderna kommer ett förslag att utarbetas när det totala behovet finns beskrivet i detalj. Vad gäller ekonomiska medel, komplett projektbeskrivning med tidsplan, kommu - nikationsplan, organisationsplan, plan för aktiviteter och förankring bland boende och lokala projekt, samverkansparter med mera pågår ett samarbete mellan Konstföreningen Ljusnan, ABF Hälsingland, Ljusneortens Museiförening, Söderhamns kommun och FOU Söderhamn. Samverkansparter som Region Gävleborg (KKN- Kulturella Kreativa Näringar), Konst Gävleborg samt lokala företagare i Ljusne är vidtalade och ställer sig ytterst positiva till projektet. En samverkans- och förankringsprocess som ska knyta ihop alla hörnstenar i Ljusne; föreningar, pågående projekt, företag och invånare på orten är av yttersta vikt. Ljusne konst- och kulturcentrum ska vara en angelägenhet för invånare i Ljusne. 6

7 7

MÖTESPLATS GRANINGE. Företagshotell- Mötesplats- Allaktivitetshus. Projekt Graningeskolan 2014

MÖTESPLATS GRANINGE. Företagshotell- Mötesplats- Allaktivitetshus. Projekt Graningeskolan 2014 ! MÖTESPLATS GRANINGE Företagshotell- Mötesplats- Allaktivitetshus! Projekt Graningeskolan 2014 1 ! Mötesplats Graninge Vi som jobbar i projektet Mötesplats Graninge Är en förening som utvecklar innehållet

Läs mer

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan Inledning I samband med att Region Skåne drog igång sin förstudie kring kulturella och kreativa näringar i våras (se nedan under Bakgrund) blev jag tillfrågad

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Industrimuseum Västra Götaland Delrapport till Kulturnämnden avseende insatser 2014

Industrimuseum Västra Götaland Delrapport till Kulturnämnden avseende insatser 2014 Industrimuseum Västra Götaland Delrapport till Kulturnämnden avseende insatser 2014 Björn Ohlén Henrik Olsson 1 Inledning Projekt Industrimuseum Västra Götaland är ett utvecklingsprojekt som skall pröva

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1

Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1 Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1 Vi vill göra en resa. Att förändra Limmareds framtid till en bättre plats att leva, bo och besöka. Tillsammans med alla hoppas vi på att hitta den bästa vägen dit.

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

AKTIVITETSSTRATEGI 2.0

AKTIVITETSSTRATEGI 2.0 AKTIVITETSSTRATEGI 2.0 KULTURVITALISERING AV KÄRNAN 2014-2016 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 30 JANUARI 2014 Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen PROJEKTANSVARIG

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Innehåll... 1 Sammanfattning... 2 Inledning... 3 Projektets övergripande syfte och mål... 3. Projektets mål... 3

Innehåll... 1 Sammanfattning... 2 Inledning... 3 Projektets övergripande syfte och mål... 3. Projektets mål... 3 Innehåll Innehåll... 1 Sammanfattning... 2 Inledning... 3 Projektets övergripande syfte och mål... 3 Projektets mål... 3 Utveckla Dig själv och Ditt företag... 4 Värdegrund... 4 Tematräffar... 5 Kom igång

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

AVESTA 2020. Bil. 2. År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! * * * * *

AVESTA 2020. Bil. 2. År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! * * * * * Bil. 2 AVESTA 2020 År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! För att Avesta år 2020 skall vara en dynamisk tillväxtregion, krävs ett breddat näringsliv som är hållbart förankrat både lokalt och regionalt. Satsningar

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar:

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: företagsamhett Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: 1. Attityder till företagande Det upplevs som

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring 1 ARBETSMATERIAL FÖR SYNPUNKTER Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring Utkast till rapport från Leaderprojekt inom Östra Vätterbranterna, Håkan Strotz, Claes Hellsten 2012

Läs mer

Ansökan om projektstöd till Ung Scenkonst

Ansökan om projektstöd till Ung Scenkonst UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Ulf Lundström 2014-04-29 UAN-2014-0191 Rev.2014-05-15 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan om projektstöd till Ung Scenkonst

Läs mer

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event Leif Johansson, Xrayfoto AB LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event 1 INNEHÅLL SIDA Sverige - Besöksnäringen i Sverige 3 - Besöksnäringen i Skåne 3 Marknader 3 - Mötesindustrin i Sverige 4 Vad genererar

Läs mer

Tillväxt kräver planering

Tillväxt kräver planering Tillväxt kräver planering Sex exempel på planering och tillväxtarbete i samverkan Foto: Östra Göinge kommun 1 Titel: Tillväxt kräver planering Tryck: Boverket Upplaga: 1 Antal ex: 200 ISBN tryck: 978-91-7563-058-8

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Nämndplan 2015 Upplevelsenämnden 2015 Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Övergripande beskrivning

Läs mer

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Jönköpings kommun 2015-01-12 2015-10-12

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Jönköpings kommun 2015-01-12 2015-10-12 Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Datum Beteckning R8114 1(3) Underlag till projektbeslut Projektnamn: Projektägare: År och månad för projektstart:

Läs mer

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision Att i bred samverkan bygga ett nytt Nationellt Civilt Luftfartsmuseum av internationell toppklass; som håller högsta kulturella kvalitet,

Läs mer

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund L02-2011 Protokoll LAG Terra et Mare 30 maj 2011 Tid: 16.00-18.40 Plats: Stenungsögården, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Lars Strömberg Gösta Andersson Bert Olsson Tomas Börgesson Rolf Andersson

Läs mer

Svenljunga kulturhus Lägesrapport och förslag till principbeslut.

Svenljunga kulturhus Lägesrapport och förslag till principbeslut. Svenljunga kulturhus Lägesrapport och förslag till principbeslut. Bakgrund Under 2005 startade Unggruppen i Växa ett arbete för att finna lokaler till gemensamma aktiviteter för unga människor som inte

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer