Ständig utveckling i Väderstad - allt hänger ihop

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ständig utveckling i Väderstad - allt hänger ihop"

Transkript

1 Allt hänger ihop. The Väderstad Way, Väderstad-Verkens variant av Toyota Production System, VIKKIS, Väderstad-Verkens unika förslagsverksamhet, Standardiserat arbetssätt, målstyrning, avvikelsehanteringen och den systematiserade och visualiserade verksamhetsuppföljningen. Ständig utveckling i Väderstad - allt hänger ihop När Förbättringsforum arrangerar en forumträff på Väderstad-Verken är det inte det första studiebesöket på företaget och definitivt inte det sista. Företaget har gjort storsatsningar i sitt utvecklingsarbete och har även lyckats. Därför tar man gärna emot besökande. Det lyser av stolthet om alla på Väderstad-Verken, från högsta ledningen till den enskilde operatören. T ex har man gjort en folder som guidar besökaren vid en rundvandring i produktionen. Vad är grunden i förbättringsarbetet, vilken är huvudsatsningen? Det är svårt att säga, för allt hänger ihop. The Väderstad Way, Väderstad-Verkens variant av Toyota Production System, som beskriver kultur och arbetssätt, VIKKIS, Väderstad-Verkens unika förslagsverksamhet, Standardiserat arbetssätt som grund för utvecklingsarbete, målstyrning och avvikelsehantering, eller kanske den systematiserade och visualiserade verksamhetsuppföljningen? Det spelar nog ingen roll var man börjar, eftersom, som sagt, allt hänger ihop. VÄDERSTAD-VERKENS VISION Företagets vision är att bli en global leverantör till nytta för bönder, medarbetare, samhälle och ägare. Affärsidén är att förse det moderna jordbruket med högmoderna maskiner och metoder. Väderstad-Verken är ett familjeföretag som grundades av Rune Stark Tillverkar jordbearbetningsmaskiner och såmaskiner. Den första produkten var en s k sladd, som bonden planar ut marken med. Företaget ligger sedan starten i Väderstad på Östgötaslätten. Idag har man 570 anställda och kvadratmeter byggnader. 1,5 miljader i omsättning, varav en stor del går på export. I början av 90-talet minskade omsättningen kraftigt, mer beroende på den förda jordbrukspolitiken än på den ekonomiska krisen ökade omsättningen rejält och man förberedde sig efter den gjorda prognosen för Sedan kom krisen och man fick snabbt banta per- sonalstyrkan från närmare 800 till dagens 570. All tillverkning sker i Sverige, förutom att man för tre år sedan köpte 49% av ett mindre kanadensiskt företag, Seed Hawk, som gör stora direktsåddmaskiner och som har en för Väderstad-Verken intressant teknik. TVÅ HUVUDGRUPPER Produktsortimentet har två huvudgrupper; jordbearbetningsmaskiner och såmaskiner. Vid bearbetning gäller det att få tyngd på maskinerna. Såmaskiner finns av två slag. Rena såmaskiner och maskiner som klarar både sådd och gödning i ett enda drag. Utveckling är en stor del i företagets verksamhet. Ca 70 medarbetare på utvecklingsavdelningen har ett mycket nära samarbete med lantbrukarna för att få input om vad de har problem med. Servicenivån är hög. Om en maskin går sönder när det är dags att så är det bråttom. Om man gör en reservdelsbeställning innan är delarna framme inom 19 timmar över hela EU. I Sverige finns inga större konkurrenter. Tyska Horsch är en stor konkurrent på europamarknaden. Vi är ett komplett företag med produktion, utveckling, marknadsföring, service och en massa återförsäljare, konstaterade produktionschefen Gunnar Jansson. Vi försöker ta efter vad storföretagen gör och har i många fall lyckats bättre än de. Vi har lagt ner mycket jobb på att utveckla företaget, men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Vår dagliga styrning är inte lika bra överallt som vi vill 4 Bättre Produktivitet 7/2009

2 Toyota och Scania beskriver sitt produktionssystem som ett hus. Väderstads bild av produktionssystemet är en traktor och en såmaskin. att den ska vara. Men det ska den bli innan året är slut. Europa är den stabila marknaden. Vi tror på en stark tillväxt i östeuropa. Idag är den marknaden helt död, men den kommer igen. Vi har även etablerat oss i Australien som vi tror på på sikt. THE VÄDERSTAD WAY The Väderstad Way är en skrift, som arbetades fram av företagsledningen, där man visar hur man vill att man ska bete sig på företaget. The Väderstad Way trycktes 2006 och handlar enbart om mjuka frågor. Det här är Väderstads värdegrund: Kunden främst Allt är möjligt Alla vill och kan växa Respekt för individen Företagskulturen, väderstadsandan bygger på ett antal kärnvärden: Pålitlighet Tillgänglighet Nyskapande Tydlighet Enkelhet Väderstads prioriteringar är: Säkerhet Kvalitet Leveranssäkerhet Ekonomi VÄDERSTAD WAY PRODUKTION Toyota och Scania beskriver sitt produktionssystem som ett hus. Väderstads bild av produktionssystemet är en traktor och en såmaskin. Skörden är vår tillväxt och konkurrenskraft, sade Mathias Carlsson, verksamhetsutvecklare på Väderstad-Verken. Om vi ska få en bra skörd och tillväxt beror på våra värderingar, verktyg och arbetssätt, på medarbetarskap och lagarbete. Mathias började på Väderstad-Verken som produktionstekniker för två och ett halvt år sedan. Alla företag har medarbetare, material och maskiner. Alla strävar efter att nå ett bra resultat det som skiljer företag är Vi är ett komplett företag, konstaterade produktionschefen Gunnar Jansson. Vi försöker ta efter vad storföretagen gör och har i många fall lyckats bättre än de. Vi har lagt ner mycket jobb på att utveckla företaget, men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Bättre Produktivitet 7/2009 Skörden är vår tillväxt och konkurrenskraft, sade Mathias Carlsson, verksamhetsutvecklare på Väderstad-Verken. Om vi ska få en bra skörd och tillväxt beror på våra värderingar, verktyg och arbetssätt, på medarbetarskap och lagarbete. 5

3 vad och hur man gör för att nå resultat. The Väderstad Way Produktion är en beskrivning av arbetssätt, metoder och verktyg inom produktionen. Ledaren ansvarar bland annat för att: Med förtroende leda och organisera arbetet Stödja och följa upp mål Initiera och utveckla standardiserade metoder och arbetssätt Stödja kontinuerligt förbättringsarbete Aktivt samverka med övriga i verksamheten Utveckla mångkunnigheten och kompetensen i laget Gå och se är ett självklart arbetssätt Laget ansvarar bland annat för att: Bli mer mångkunniga Hålla ordning och reda på arbetsplatsen Upprätthålla och utveckla standardiserat arbetssätt Nå överenskomna mål Säkerställa kvaliteten Upptäcka och minska slöseri Utföra systematiskt underhåll Initiera och driva förbättringsarbete Förbättringsarbete består av: Systematisk problemlösning enligt PDCA-modellen (Plan, Do, Check, Act) Ordning och reda enligt 5S Minska slöserier i form av överproduktion, onödig väntan, onödiga transporter, överarbete, onödigt lager, onödiga rörelser, kassation och omarbete, outnyttjad kunskap och ouppfyllda kundkrav Förbättringsarbete i VIK- KIS-verksamheten Snabba omställningar med hjälp av ökad flexibilitet och kortare ställtider Systematiskt underhåll som bygger på att alla i laget, tillsammans med underhållsavdelningen tar ansvar för service och underhåll Visualisering inom ledarskap, tillverkning och underhåll. När man visualiserar har man företagets kärnvärden i fokus pålitlighet, tillgänglighet, nyskapande, tydlighet och enkelhet. MÅLSTYRNING Målstyrningen på Väderstad bygger på företagets värdegrund och utgår från vision och affärsidé. De övergripande målen sätts av ledningen och är utgångspunkt för lag och individ vid målnedbrytningen. Vi ska regelbundet följa upp och utvärdera mål och aktiviteter för att utveckla verksamheten enligt The Väderstad Vi ska regelbundet följa upp och utvärdera mål och aktiviteter för att utveckla verksamheten enligt The Väderstad Way, sade Mathias Carlsson. Way, sade Mathias Carlsson. Han berättade att man jobbar mycket med ledarskapet. Man håller t ex på att ta fram ett standardiserat arbetssätt för alla produktionsledare. Vi har en löpande treårsplan där vi jobbar mycket med målnedbrytning, sade han vidare. Vår tillverkningschef Maria Bogren har ett antal mål satta från ledningen. Hon ansvarar bl a för monteringslinjerna. Hon ska ha ekonomiskt nollresultat, produktivitetsindex plus 5%, OPG, dvs antalet icke kompletta produkter, ska vara under 1%. Takthållning 90%. Taktat flöde är viktigt. Målet är 6 linjer i fullt fungerande takt. På alla stationer i fabriken finns stationstavlor för den dagliga styrningen. På tavlorna finns bilder på de stationsansvariga, där finns daglig rapportering och ett antal mätetal om hur man jobbat mot sina mål. Varje morgon har man lagmöten på servicelinjer och monteringslinjer, då man går igenom vad som pågår, vad som gjorts och vad som kan göras bättre. Information förs upp på lagtavlan för hela monteringslinan och prioriteras in i x antal aktiviter. Linjecheferna tar med sig informationen till mötet vid fabrikens totala daglig-styrningstavla då rapportering sker från respektive område. På alla stationer i fabriken finns stationstavlor för den dagliga styrningen, berättade Mathias Carlsson. På tavlorna finns bilder på de stationsansvariga, där finns daglig rapportering och ett antal mätetal om hur man jobbat mot sina mål. STANDARDISERAT ARBETSSÄTT Vi började köra med taktade flöden i monteringen 2006, berättade Mathias Carlsson. Vi genomförde pilotprojekt som lyckades sisådär. Vi konstaterade att vi missade mycket med att bara höfta till. Vi märkte att i montering med mycket arbetsinnehåll är standardiserat arbetssätt, som alla följer, grunden för att jobba med förbättringsarbete. Om man ska jobba med taktat flöde går det inte att sätta operationstider om man inte har standardiserat arbetssätt. Vi måste även ha stationsansvariga som har ett ägandeskap över ett definierat område. Samt en viss nivå på 5S, ordning och reda. Mathias Carlsson berättade att man med hjälp av Avix fil- 6 Bättre Produktivitet 7/2009

4 mar och analyserar arbetssekvenser där man bygger på MTM2. Man gör en balansering, tittar med frekvensstudier på indirekta tider och fördelningstider för att få rätt pålägg på standardtiderna. Vi har haft fackliga förhandlingar för att få filma. Det är inga problem om man bara visar syftet och tar med operatörerna. Då känner de ett ägandeskap. Fördelen är att man får en väldigt bra dokumentation. Man kan göra simulering av balanseringarna. Vi har fortfarande balanseringsproblem att jobba med men det har blivit avsevärt bättre. Idag har vi operatörer som filmar själva, men produktionsteknik gör analyserna. Vi har produktionstekniker i direkt produktion som gör analyser. Det är tidskrävande med tidsstudier. Målet i år är sex linjer med taktat flöde, idag har vi tre. Eftersom vi har ett system med internkunder måste vi veta ledtiderna i föregående process, fortsatte Mathias Carlsson. Då kan vi säkerställa vilka buffertnivåer vi måste ha. Vi säger att vi har taktade flöden även om vi har mellanlager. Vi har en eskaleringsmodell där vi följer samtliga linor vad gäller andon och stopp. När du trycker på stopp går det en signal till produktionsledaren att du har stoppat. Släcker vi inte det inom en viss tid eskaleras det vidare till tillverkningschefen osv. Alla problemen loggas i en data-bas så att vi kan se vilka stopp-orsaker som är värst. Tanken att fånga småsaker som man annars inte reflekterar över. Mathias berättade att man jobbar mycket med bemanning. När vi kör olika produkter med olika operationstider i samma flöde har vi inte samma bemanning på en station vid varje tillfälle. Vi har en ganska lågt tilltagen grundbemanning och jobbar med andonresurser i stället, med en resurs- och variantstyrka som fördelas efter behov. FINNS DET EN STANDARD? Syfte och mål med standardiserat arbetssätt är att skapa och implementera arbetssätt för metoder och verktyg för att minska förluster samt förbättra hälsa, säkerhet och miljö. När du upptäcker ett fel är Bättre Produktivitet 7/2009 Ordning och reda är grunden för Väderstad-Verkens standardiserade arbetssätt. En ren arbetsplats med rätt saker på rätt plats förbättrar kvaliteten, säkerheten och trivseln. den första frågan du ska ställa dig: Finns det en standard? Om inte, skapa en. Finns det en standard! Utbilda i standarden eller förbättra standarden. Ställ alltid frågan vid avvikelse; finns det en standard? 5S SYFTE OCH MÅL 5S är ett enkelt effektivt sätt att åstadkomma ordning och reda. Ordning och reda är grunden för vårt standardiserade arbetssätt, sade Mathias Carlsson. En ren arbetsplats med rätt saker på rätt plats förbättrar kvaliteten, säkerheten och trivseln. 5S på Väderstad-Verken består av följande steg: 1. Sortera 2. Systematisera 3. Städa och kontrollera 4. Standardisera 5. Se till och förbättra Det har varit en resa som startade i början av 2000-talet, men då förstod man inte syftet, berättade Mathias Carlsson. Det är viktigt att lägga ribban rätt, det är en verkstad och inte ett sjukhus. Det handlar om att få loss yta så att man slipper bygga nytt och att veta var du har dina grejor.vi jobbade igenom stegen relativt fort för att inte fastna någonstans. Det är bättre att köra igenom alla stegen och sedan köra om dem en gång till. Det första vi gör i 5S är en slöserijakt. Under tre timmar får gruppen gå ut och försöka identifiera minst tre förluster per person och sedan koppla dem till våra huvudförluster. Mycket för att skapa engagemang kring 5S. STATIONSANSVARET ÄR VIKTIGT Den stationsansvarige har en viktig roll och ska bestämma arbetssätt i samråd med produktionstekniker och konstruktörer och även samråda med laget. Han ansvarar för att rätt dokumentation finns på stationen. Finns det inte ritningar ska den ansvarige se till att de kommer på plats. Han är idag det utsedda "bollplanket" i laget för stödfunktioner i verksamheten. Han ansvarar för att förändringar i metod och eller produkt blir förankrade i laget. Om man får problem vid en station ska den stationansvarige kolla om andra stationer haft samma problem, så man kan lösa dem samtidigt. Innan man införde stationsansvariga tyckte man att man borde komma överens inom grupperna, men det går inte att jobba utan stationsansvariga. TAKTTAVLA VISAR PRODUKTIONSLÄGET På varje linje finns ett visuellt hjälpmedel, en takttavla som visar hur man ligger till i jämförelse med de uppsatta målen. Där anges även taktuppfyllelse. Det finns knappsatser på varje station, gröna, gula och röda knappar, som visar hur man ligger till på den enskilda stationen. Utan standardiserade arbetssätt kan inte den som kvitterar i slutet av skiftet skriva under. Det finns en stationsansvarig även om man kör två eller treskift. Vid treskift med ständigt nattskift har det varit problem med informationsutbytet. Två- 7

5 Vi ser till att tuffa mål infrias och nya idéer förverkligas. Mathias Larsson, Marknadschef, Rotage Detaljer som tål att synas - genom kontroll över hela processen, från prototyp till lagerhållning, förvandlar Rotage rostfri plåt till modern design. Välkommen till industrins innovatörer Underleverantören är stommen i svensk industri och utställarna på Elmia Subcontractor representerar hela den tillverkande underleverantörsindustrin. Inköpare, konstruktörer, företagsledare och politiker besöker alla Elmia Subcontractor för att hitta innovativa lösningar på sina visioner nov 2009 Med över besökare genererar mässan varje år affärer för 18 miljarder - här blir visioner till lönsamma affärer! Förregistrera dig på använd koden A VIKKIS är Väderstad-Verkens system för förslagsverksamhet. I början fokuserade man på antalet inlämnade förslag, men när man konstaterade att det fanns över icke genomförda förslag beslöt man att ändra fokuseringen till genomförda förslag. skift däremot ger inga sådana problem. ÖKAD PRODUKTIVITET Finns det några påvisbara resultat av förbättringsarbetet? RD-linan för mindre såmaskiner producerade 23 maskiner per vecka med treskift År 2008 klarade man 27 maskiner på 2-skift, maskiner på dagskift. Produktivitetsökningen mellan 2008 och 2009 är 7,7 procentenheter. Det betyder att man bygger fler maskiner per anställd. Denna utväxling på samma yta! RDA-linan ökade volymen med 38,5 % på samma yta från 13 till 18 maskiner per vecka. Produktiviteten ökade med 6,6 procentenheter. Utfaktureringen fick en ganska rejäl ökning, allt på samma yta. VIKKIS VIKKIS är Väderstad-Verkens system för förslagsverksamhet sedan I början fokuserade man på antalet inlämnade förslag, men när man konstaterade att det fanns över icke genomförda förslag beslöt man att ändra fokuseringen till genomförda förslag. VIKKIS står för: Väderstad Idé Kvalitet Kompetensutveckling I Samverkan Verksamheten är schemalagd men idag är det inte en och samma timme som hela fabriken stänger, som det var i början. Fr o m 2005 kan produktionsledaren välja när han vill ha VIKKIS-möte och vilka som ska deltaga. Tid som blir över ska användas för att genomföra förslagen. Det ska vara 75% acceptans för genomförande. Man ska alltid ventilera med gruppen när man gör förändringar. UPPRÄTTADE DATABAS Jan-Eric Olovsson har varit femton år på Väderstad, som produktionsledare och inom produktionsteknik. Sedan sju år tillbaka är han VIKKIS-koordinator. Han berättade att 2002 gjorde man stora förändringar i VIKKIS-systemet. Man upprättade en databas och ändrade arbetssättet. Ständig utveckling ger ständiga förbättringar. Hjulet kan inte uppfinnas två gånger men förbättringar behövs alltid, sade 8 Bättre Produktivitet 7/2009

6 Jan-Eric Olovsson. Det viktigaste med VIKKIS och The Väderstad Way är det sociala arbetet, samarbetet är avgörande. VIKKIS påverkar utvecklingen av företaget. Det ger en större vi-känsla, en väderstadanda och i slutändan påverkas kundnyttan. Vi skaffar nya arbetsmetoder och vi får en säkrare arbetsmiljö. Alla kan lägga förslag. Större ansvarskänsla följer på ökat medbestämmande. Vi får ett tvärfunktionellt tänkande. Om man har ett förslag som man bedömer att andra lag kan använda skickar man över dem via databasen. Databasen är transparent. Man kan när som helst gå in och se hur långt förslaget har kommit. Vi har en remisstid på femton dagar. Om inte förslaget blivit hanterat under remisstiden så hamnar det på en svart lista. Det finns en styrgrupp för VIKKIS, som består av sju personer där bland andra produktionschefen Gunnar Jansson, Jan-Eric Olovsson, personalchefen m fl. Även ett par fackliga representanter ingår. Gruppen går igenom förslagen på svarta listan och undrar varför inget hänt. AVVIKELSEHANTERING Vi har börjat med avvikelsehantering i VIKKIS, berättade Jan-Eric Olovsson. Den biten genererar inga pengar om det inte blir en förändring som blir en förbättring. Avvikelsehanteringen ger en mätning som är väldigt värdefull i förbättringsarbetet. Man kan inte få bättre resultat om man inte har något att mäta mot. Men det är lika viktigt att rätta till fel som att hitta nya lösningar. Tanken är att man med hjälp av avvikelserapporteringen ska hitta och eliminera grundorsaker. Om man kan se alla problem man haft i produktion eller montering av en artikel är det lättare att hitta grundorsaken. Där har man dock än så länge inte hunnit tillräckligt långt. ANSVARAR FÖR PLANERINGEN Bättre Produktivitet 7/2009 Ständig utveckling ger ständiga förbättringar. Hjulet kan inte uppfinnas två gånger men förbättringar behövs alltid, sade Jan-Eric Olovsson, VIKKIS-koordinator på Väderstad-Verken. Det viktigaste med VIKKIS och The Väderstad Way är det sociala arbetet, samarbetet är avgörande. VIKKIS-lagen ansvarar för att planera in och genomföra förslagen inom sina dagliga arbetsuppgifter. De har 42 minuter var tredje vecka för VIK- KIS-möte då går man igenom förslagen och planerar dem. Fokus sätts på genomförandet. Vi har en hög målsättning för antalet inlämnade förslag, sade Jan-Eric Olovsson. I början var målet femton förslag per person, sedan gick vi ner till tolv. Numera sätter varje lag upp sitt eget mål för året för antal inlämnade förslag. Det finns en extra bonus att få om man uppnått resultaten. AKTIVITETER ELLER KONTANTER Vi har en belöning på totalt 300 kronor per förslag. 50 kronor för inlämnat förslag, ytterligare 50 kronor för godkänt. Genomförandepengen på 200 kronor får det lag som utför eller genomför förslaget. Laget kan välja en lagaktivitet eller utbetalning på lön. Ett VIKKIS-år löper från 1 december till 30 november uppdelat i två perioder så att det blir en utbetalning inför semestern och en innan jul, om laget väljer utbetalning. 78 procent genomförda förslag och totalt ca 4 miljoner är utbetalat i belöningar. Blir det vinst för företaget? Ja, men vi vet inte hur mycket, vi tittar inte på vad det kostar eller på vinst. Vi försöker att inte ha för mycket administration. Det finns en generell regel som säger att vinsten blir 3 gånger av vad kostnaden är. Men man ska absolut inte glömma att den största belöningen är genomförandet av förslaget. Det måste innebära att det lönar sig och ger stor företagsnytta. Vi kommer inte att ta bort belöningarna helt, men styrgruppen har beslutat att vårt mål är att skapa bra förutsättningar för lagaktiviteter för att höja lagandan. Det är viktigt att ha regler och en tydlig process så att man kan följa ett förslag. Tidigare var det laget som lämnade in ett förslag. Nu är det förslagsläggaren själv som skriver in förslaget i databasen. VIKKIS-laget går igenom förslagen och bedömer själva om det ska genomföras eller skickar det till dem som är remissansvariga. De som har spetskompetens inom området ska titta på förslaget. De är rådgivande och fattar inga beslut. KOORDINATORNS ROLL Som koordinator kan jag ge support i alla led, berättade Jan-Eric Olovsson. Min största roll ligger nog i att utbilda och aktivera och hålla intresset vid liv. Naturligtvis måste jag föregå med gott exempel och utveckla VIKKIS i samverkan med The Väderstad Way. Utvärderingslag består av grupper på tre-fyra VIKKISlagledare och dessa skapas vid behov för att få en bra balans och samsyn vad gäller kategorival samt bedömningsnivå på förslagen FÖRSLAG SEDAN STARTEN Idag finns det 28 VIKKISlag. De består av både erfarna och mindre erfarna medarbetare. För att få medverka i VIK- KIS måste någon ta på sig att vara ledare för laget. I början av 2009 hade 450 av 720 anställda varit med i VIK- KIS-lagen. Sedan starten 1998 har man lämnat in förslag eller 78% är genomförda. Det innebär 8 förslag per individ och år. Toppnoteringen var förslag år Sämsta året var 2007 med 751 förslag. Snittet i svensk industri mindre än 1 förslag per anställd. Sven Janbrink 9

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS 2 3 Affärsidé Nimo-Verken förser marknaden med högkvalitativa och innovativa produkter för klädvårdsrummet. Nimo-Verken är en lönsam och trygg partner för utveckling

Läs mer

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar utan direkta investeringar Christian Carlén: - Industrial Management AB www.condustria.se - Productivity Potential Assessment Sweden AB www.ppaonline.se Projekt : - Lidhs Verktyg AB - Automatlego AB Agenda

Läs mer

Lätt att göra rätt med målstyrningstavla! Linda Carlsson

Lätt att göra rätt med målstyrningstavla! Linda Carlsson Lätt att göra rätt med målstyrningstavla! Linda Carlsson Bakgrund Nationella jämförelser har under flera år indikerat att Örebro har en lägre andel brukartid än andra kommuner och därmed en högre kostnad

Läs mer

Lean hur kan det användas i jordbruksföretaget. Elenore Wallin, Lean coach, Hushållningssällskapet

Lean hur kan det användas i jordbruksföretaget. Elenore Wallin, Lean coach, Hushållningssällskapet Lean hur kan det användas i jordbruksföretaget Elenore Wallin, Lean coach, Hushållningssällskapet Nationell satsning ca 70 större företag deltar Vad är Lean? Kundfokus det kunden vill ha Ta bort slöseri

Läs mer

SÄKERHET! TIDER MED MERA UPPLÄGG KURSINNEHÅLL. Tider: Regler

SÄKERHET! TIDER MED MERA UPPLÄGG KURSINNEHÅLL. Tider: Regler Introduktion till Lean, dag1 AU117G PARKERING På studentparkering gäller studentparkeringstillstånd märkt med Student. På personalparkering det står Personal på skylten gäller inte studentparkeringstillstånd.

Läs mer

BT blir Toyota med TPS

BT blir Toyota med TPS BT blir Toyota med TPS Hur man kan ge en bild av Lean Per Ola Post I vilken ordning infördes lean på Toyota Mjölby? Först begrep vi lite av TPS och sedan skapade vi liner Liner kräver standardiserat arbete

Läs mer

Det svenska huset. Generell modell av. XPS (X Production System) MERA-programmet SwePS-projektet. www.leanresan.se

Det svenska huset. Generell modell av. XPS (X Production System) MERA-programmet SwePS-projektet. www.leanresan.se Det svenska huset Generell modell av produktionssystemet XPS (X Production System) Det svenska huset Leanresans generella modell XPS (XPS = X Production System) I se och i LeanNavigatorn () finns en generell

Läs mer

Grunderna inom lean i korta drag

Grunderna inom lean i korta drag Grunderna inom lean i korta drag Stödjande ledarskap Ta tillvara medarbetarnas kunskaper & kompetens Inget syndabockstänkande Fokusera på värdeskapande aktiviteter Eliminera slöserier Långsiktighet och

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar SMART Lean på kulturförvaltningen Ökat kundvärde Tillsammans - Öppet klimat - Omtanke - Respekt Demokrati Lika värde Hållbar utveckling KULTURFÖRVALTNINGEN SMART Lean på kulturförvaltningen 1 www.halmstad.se

Läs mer

Introduktion till Lean, dag1 AU117G

Introduktion till Lean, dag1 AU117G Introduktion till Lean, dag1 AU117G SÄKERHET! TIDER MED MERA Tider: 08.00-ca15.45 09.30-09.50 Kaffe 12.00-13.00 Lunch 14.30-14.50 Regler Telefoner Passa tider Diskutera Namnskyltar? KURSINNEHÅLL Dag 1

Läs mer

Ditt och mitt Indexator

Ditt och mitt Indexator Indexators filosofi 2 Ditt och mitt Indexator INDEXATOR har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer.

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

Presentation vid nordisk byggträff 2013 Baltzar Karlsson, Leancoach

Presentation vid nordisk byggträff 2013 Baltzar Karlsson, Leancoach Presentation vid nordisk byggträff 2013 Baltzar Karlsson, Leancoach Målbild LEAN I LANTBRUKET ska leda till en kraftigt ÖKAD TILLVÄXT bland SVENSKA LANDSBYGDSSFÖRETAG Hur gör de mest framgångsrika industriföretagen?

Läs mer

Indexator Rotator Systems

Indexator Rotator Systems Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer. Inför

Läs mer

Foto: Johan Eriksson

Foto: Johan Eriksson Foto: Johan Eriksson VAD ÄR LEAN? Det är definitivt inte något nytt en snabblösning en rationaliseringsmetod något konstigt eller krångligt Överordnat begrepp Förhållningssätt / strategi Inbegriper delar

Läs mer

Vad är lean management. Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ

Vad är lean management. Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ Vad är lean management Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ SKL Ekonomi och framtid Framtida utmaningar Modell för dynamiska system Kvalitetsbristkostnader

Läs mer

Vi ser många positiva resultat

Vi ser många positiva resultat Business Excellence - ett framgångsrikt arbetssätt på SKF Med Business Excellence kan SKF se till att leverera ytterligare värde till sina kunder. Arbetssättet har på ett framgångsrikt sätt införts vid

Läs mer

Lean Production i verkligheten

Lean Production i verkligheten Lean Production i verkligheten Intro Vem är jag? Niklas Gudmundsson Civilingenjör Elektroteknik och Industriell ekonomi från Lunds Tekniska Högskola Har jobbat i snart 10 år med Lean inom fordonsindustrin

Läs mer

Dagens upplägg. Norrmejerier Vision och Mål Vad har vi framför oss. Bakagrund till Ofel Varför Ofel Våra principer Hur gör vi

Dagens upplägg. Norrmejerier Vision och Mål Vad har vi framför oss. Bakagrund till Ofel Varför Ofel Våra principer Hur gör vi Mirella Westpil Dagens upplägg Norrmejerier Vision och Mål Vad har vi framför oss Bakagrund till Ofel Varför Ofel Våra principer Hur gör vi Arla Foods 72% Skånemejerier 14% Norrmejerier 8% Falköpings

Läs mer

Lean på svenska skall det vara nödvändigt? www.leanresan.se

Lean på svenska skall det vara nödvändigt? www.leanresan.se Lean på svenska skall det vara nödvändigt? The Toyota Way Engagemang gör resultat Tjänster & produkter skapar värde i samhälle Acceptans & ansvar för utma-ningen, Utmaning Lång-siktigt pers-pektiv Noggrann

Läs mer

Lean. att göra mer med mindre. Lean 2011-01-13. 2011 Prolog www.prolog.se. 2011-01-142011-01-13 Prolog 2011

Lean. att göra mer med mindre. Lean 2011-01-13. 2011 Prolog www.prolog.se. 2011-01-142011-01-13 Prolog 2011 1 Lean att göra mer med mdre Lean 2011-01-13 2 Vad är Lean? Grundtanken med Lean är att mska kostnaderna genom att reducera slöserier i verksamheten Förändrgsledng Utbildng Projektledng Lean en långsiktig

Läs mer

Att skapa (beskriva) sin egen modell av produktionssystemet Varför? Hur? Exempel.

Att skapa (beskriva) sin egen modell av produktionssystemet Varför? Hur? Exempel. Att skapa (beskriva) sin egen modell av produktionssystemet Varför? Hur? Exempel. Varför skapa (beskriva) sitt eget produktionssystem? Tydliggör företagets vision, önskade utveckling av produktionssystemet

Läs mer

Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09

Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09 Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09 Dag Eliasson, inköps- och upphandlingschef Björn Andrén, inköps- och upphandlingsstrateg Syftet med dagens

Läs mer

Saab Aerostructures. 2015-06-08 Mats Karlström Saab Aerostructures Linköping

Saab Aerostructures. 2015-06-08 Mats Karlström Saab Aerostructures Linköping Saab Aerostructures 2015-06-08 Mats Karlström Saab Aerostructures Linköping MATS KARLSTRÖM 1984-2015 Produktionsteknik, industrialisering Projektledare produktionstransfers Produktionsenhetschef Verktygstillverkning

Läs mer

Kontinuerliga förbättringar. Malmö stad - SDF Södra Innerstaden 20090612

Kontinuerliga förbättringar. Malmö stad - SDF Södra Innerstaden 20090612 Kontinuerliga förbättringar Nöjda brukare Nöjda medarbetare En ekonomi i i balans Arbetsplaner På scenen Verksamhet Invånarenkät Medborgardialog Tjänstegarantier Brukarundersökning BättreVara Extern kvalitet

Läs mer

Nej. Arbetsgång i en processförbättring. Processägare beslutar att inleda ett förbättringsarbete. Föranalysens resultat:

Nej. Arbetsgång i en processförbättring. Processägare beslutar att inleda ett förbättringsarbete. Föranalysens resultat: Arbetsgång i en processförbättring Signaler från Kund, VP, medarbetare eller på andra sätt om att ett förbättringsarbete behövs Processägare beslutar att inleda ett förbättringsarbete och utser processledare

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision.

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad LEAN Den avgörande frågan är: Hur vill jag som patient bli bemött när jag träder in i detta sjukhus? Matz Widerström, Sjukhuschef

Läs mer

5S i korthet. Detta är en kort sammanfattning av vad innehållet i 5S är, vilka effekter det kan ge och hur man kan starta.

5S i korthet. Detta är en kort sammanfattning av vad innehållet i 5S är, vilka effekter det kan ge och hur man kan starta. 5S i korthet Endast detaljer som används! En plats för varje detalj! Varje detalj på sin specifika plats! Allt är rent! Allt är klart för användning! Bild 1 2004-11-23 Bild 1 2005-02-02 Detta är en kort

Läs mer

Stockholms Stad. VaraLean

Stockholms Stad. VaraLean VaraLean Vara kommun Folkmängd: 16 008 Areal: 701 km 2 Nettodriftskostnad: 693 milj SEK Antal anställda: 1 235 Antal hushåll: 7 262 Andel boende på 45 % landsbygden: Vad är lean? Det är definitivt inte

Läs mer

VaraLean Förbättringsarbete i vardagen

VaraLean Förbättringsarbete i vardagen VaraLean Förbättringsarbete i vardagen Maria Viidas, Kvalitetschef Kort om mig Pedagogen Göteborg Högskolan Väst Högskolan i Borås Karlstads Universitet Upplägg på dagen Vad är lean? Varför nu? (Hur) hänger

Läs mer

Regionservice 20090527. VaraLean

Regionservice 20090527. VaraLean VaraLean Vara kommun Folkmängd: 16 008 Areal: 701 km 2 Nettodriftskostnad: 693 milj SEK Antal anställda: 1 235 Antal hushåll: 7 262 Andel boende på 45 % landsbygden: Vad är lean? Det är definitivt inte

Läs mer

A solution that lifts

A solution that lifts Fork A solution that lifts Form A solution that lifts A solution that lifts Heat A solution that lifts A solution that lifts Receptet på framgång Vår vision är att nå långt. Att få befintliga och presumtiva

Läs mer

Likers leanprinciper i lantbruket

Likers leanprinciper i lantbruket Likers leanprinciper i lantbruket 1. Långsiktigt tänkande Basera besluten på långsiktigt tänkande även då det sker på bekostnad av kortsiktiga finansiella mål Går naturligtvis att överföra direkt till

Läs mer

Lean tanke- & arbetssätt

Lean tanke- & arbetssätt ALLA PRATAR OM LEAN Lean tanke- & arbetssätt Tanke och arbetssätt för systematisk förbättringsarbete Skapa största möjliga värde med minsta möjliga resurser Kunden/brukarens behov i fokus Stödjande ledarskap

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Verksamhetsstyrning,

Läs mer

Att utveckla en Leankultur. Bozena Poksinska & Erik Drotz

Att utveckla en Leankultur. Bozena Poksinska & Erik Drotz Att utveckla en Leankultur Bozena Poksinska & Erik Drotz Agenda Leanverktyg vs. Leankultur Viktiga beståndsdelar av Leankultur Självvärderingsverktyg för Leankultur 2 Lean verktygslåda Just in Time (JIT)

Läs mer

LeanNavigatorn Ett dialogverktyg för utveckling av konkurrenskraftiga produktionssystem inspirerat av Lean

LeanNavigatorn Ett dialogverktyg för utveckling av konkurrenskraftiga produktionssystem inspirerat av Lean Swerea IVF-skrift 09802 LeanNavigatorn Ett dialogverktyg för utveckling av konkurrenskraftiga produktionssystem inspirerat av Lean Består av: En handledning En arbetsbok Swerea IVF, Volvo Technology AB,

Läs mer

Effektivisering av det förebyggande underhållet

Effektivisering av det förebyggande underhållet Effektivisering av det förebyggande underhållet Vi har härmed nöjet att presentera följande beskrivning av utbildningsinsatser i Effektivisering av det förebyggande underhållet. Bakgrund Utbildningen är

Läs mer

Tid till förbättring ger tid till förbättring

Tid till förbättring ger tid till förbättring Tid till förbättring ger tid till förbättring Kort presentation av Vara kommuns arbete kring systematiska förbättringar utifrån Lean tanke- och arbetssätt Mer att läsa Det finns idag inte så jättemånga

Läs mer

Minska slöserierna i skolan. Leaninspirerat spel för att identifiera och ta bort slöserier i vår vardag

Minska slöserierna i skolan. Leaninspirerat spel för att identifiera och ta bort slöserier i vår vardag Minska slöserierna i skolan Leaninspirerat spel för att identifiera och ta bort slöserier i vår vardag Vad är slöserier? Sådant vi gör som inte skapar något värde direkt eller indirekt för dem och det

Läs mer

Introduktion till Lean, dag3 AU117G

Introduktion till Lean, dag3 AU117G Introduktion till Lean, dag3 AU117G KURSINNEHÅLL Dag 2 (förmiddag)? KURSINNEHÅLL Dag 2 Förbättringsmetoder o PDCA, 5G, 5V, Prioritering, Brainstorm, Orsak-Verkan Jämna ut flödet o Lag, 5S, Rättsäkring

Läs mer

Konkurrensfördelar genom attraktiva arbeten inom industrin

Konkurrensfördelar genom attraktiva arbeten inom industrin Konkurrensfördelar genom attraktiva arbeten inom industrin Caroline Jarebrant Ulrika Harlin 12/6/07 1 Studie om Framtidens Industriarbete Uppdrag från IF Metall, Teknikföretagen, Swerea IVFs intressentförening

Läs mer

Introduktion till Lean, dag2 AU117G

Introduktion till Lean, dag2 AU117G Introduktion till Lean, dag2 AU117G KURSINNEHÅLL Dag 2 Förbättringsmetoder Jämna ut flödet Diskussion inlämning 1 (problembeskrivning) Inlämningsuppgift 2 KAP. 5 BEKÄMPA SLÖSERIER Sju + en slöserierna

Läs mer

Välkommen på utbildning!

Välkommen på utbildning! Välkommen på utbildning! LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, STF, Std arbete 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2014 Leanspelet! FLÖDESSPELET /LEANSPELET VI MÄTER:

Läs mer

Nästa steg. LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2014. 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra

Nästa steg. LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2014. 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Nästa steg LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2014 Några vanliga Verktyg 5S HUR UPPLEVER VI ORDNING? 5S HUR FUNGERAR

Läs mer

Nästa steg. Några vanliga Verktyg 5S HUR UPPLEVER VI ORDNING? LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2015

Nästa steg. Några vanliga Verktyg 5S HUR UPPLEVER VI ORDNING? LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2015 Nästa steg LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2015 Några vanliga Verktyg HUR UPPLEVER VI ORDNING? 1 HUR FUNGERAR

Läs mer

Kvalitetssäkring inom äldreomsorgen, 08-08-26 - Stockholm. Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara 2008 08-26

Kvalitetssäkring inom äldreomsorgen, 08-08-26 - Stockholm. Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara 2008 08-26 Kvalitetssäkring inom äldreomsorgen, 08-08-26 - Stockholm Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara 2008 08-26 Vad är Lean? Tanke och arbetssätt för systematisk förbättringsarbete Skapa största möjliga

Läs mer

SwePS workshop. Uppstart av förbättringsgrupper på Ljunghäll. Delresultat från en fallstudie

SwePS workshop. Uppstart av förbättringsgrupper på Ljunghäll. Delresultat från en fallstudie SwePS workshop Uppstart av förbättringsgrupper på Ljunghäll Delresultat från en fallstudie där syftet var att studera förbättringsbehov som underlag till införandeprocessen av förbättringsarbete i produktion

Läs mer

LEAN TANKE- & ARBETSSÄTT

LEAN TANKE- & ARBETSSÄTT LEAN TANKE- & ARBETSSÄTT Vad är Lean? Tanke och arbetssätt för systematisk förbättringsarbete Skapa största möjliga värde med minsta möjliga resurser Kundens behov i fokus Utgår från medarbetarnas delaktighet

Läs mer

Astra Tech AB Vår resa mot Lean

Astra Tech AB Vår resa mot Lean Astra Tech AB Vår resa mot Lean Ann-Charlotte Ryrman Avdelningschef Ständiga förbättringar 2008-10-07 Astra Tech AB Dotterbolag till Astra Zeneca Forskning/utveckling, produktion, försäljning av medicintekniska

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN JOHAN MOBERG RAMBÖLL MANAGEMENT AGENDA 01 Vad är Lean för något och passar det oss? 02 Arbete med Lean i praktiken ett

Läs mer

Fallstudie Lars Höglund AB

Fallstudie Lars Höglund AB Hösten 2004 Fallstudie Lars Höglund AB En fallstudie inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. INNEHÅLLSFÖRTECKNING LARS HÖGLUND AB, TÖCKSFORS...1

Läs mer

Vad ska vi göra idag?

Vad ska vi göra idag? LeanLir Vad ska vi göra idag? Gå igenom lite teorier kring lean varvat med att Prova teorierna i praktiken genom LeanLir Vi tar små små steg framåt under dagen LeanLir Vad är Lean? Tanke och arbetssätt

Läs mer

5. TJÄNSTEPRODUKTION. Tjänsteföretag. Sammanfattande bedömning. Gör ni ordentlig beredning inför tillverkningen av nya eller ändrade produkter?

5. TJÄNSTEPRODUKTION. Tjänsteföretag. Sammanfattande bedömning. Gör ni ordentlig beredning inför tillverkningen av nya eller ändrade produkter? . TJÄNSTEPRODUKTION Gör ni ordentlig beredning inför tillverkningen av nya eller ändrade produkter? Gör ni riktiga förkalkyler och kontrolleras utfallet efteråt? Planeras beläggningen så att ni kan utnyttja

Läs mer

Välkommen till en dag om förbättringsarbete och lärande i vardagen

Välkommen till en dag om förbättringsarbete och lärande i vardagen Plats för bild Välkommen till en dag om förbättringsarbete och lärande i vardagen Twittra gärna @EstherNtverk Dagens erbjudande Lära känna varandra Träna förbättringsarbete, verktyg och kommunikation i

Läs mer

Kartläggning och förbättring av värdeflöden

Kartläggning och förbättring av värdeflöden Kartläggning och förbättring av värdeflöden De fem Lean principerna Specificera värdet från slutkundens ståndpunkt (Value) Identifiera ett värdeflöde för varje produktfamilj (The value stream) Se till

Läs mer

Vara Lean Christina Dahlberg

Vara Lean Christina Dahlberg Vara Lean Christina Dahlberg Lean vad är det? Tanke- och arbetssätt kring systematiskt förbättringsarbete Kundens behov i fokus Utgår från medarbetarnas delaktighet och engagemang i sitt dagliga arbete

Läs mer

Lean Healthcare. Program. - rapport från verkligheten. 2011-10-05/06 ST Forum

Lean Healthcare. Program. - rapport från verkligheten. 2011-10-05/06 ST Forum Lean Healthcare - rapport från verkligheten 2011-10-05/06 ST Forum Program Presentation Allmänt om Lean Exempel från verkligheten i Falköping Avrundning Vad är?? Vad är Lean? Eliminera förluster och slöseri!

Läs mer

Vara kommun. Vara kommun Maria Viidas, kvalitetschef

Vara kommun. Vara kommun Maria Viidas, kvalitetschef Vara kommun Vara kommun Maria Viidas, kvalitetschef Vara kommuns kvalitetsarbete Att överbrygga gap Kvalitets GAP Kommunikation med andra Personliga behov Tidigare erfarenheter Kund 5 Förväntad service/kvalitet

Läs mer

med Lean som grund - effekter i 200 företag

med Lean som grund - effekter i 200 företag Att skapa uthållig konkurrenskraft med Lean som grund - effekter i 200 företag Birgitta Öjmertz, Produktionslyftet birgitta.ojmertz@swerea.se se Vi arbetar med att utveckla företagens egen förmåga att

Läs mer

Utbildning: Arbetsmätning

Utbildning: Arbetsmätning Utbildning: Arbetsmätning Närvarotid Produktionstid Verktid Omkostnadstid 1 Omkostnadstid 2 Operationsverktid Ställtid Verktidsberoende fördelningstid Icke verktidsberoende fördelningstid Värdeskapande

Läs mer

Uppstart av förbättringsgrupper i produktion (Ljunghäll) Översikt. Åtgärd/Aktivitet

Uppstart av förbättringsgrupper i produktion (Ljunghäll) Översikt. Åtgärd/Aktivitet 1 Översikt Problem/ förbättringsmöjlighet Det fanns inget organiserat förbättringsarbete i produktionen Bristande utbyte av erfarenheter mellan olika delar i fabriken Produktionsområdet lever sitt eget

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD Trots vår ödmjukhet kan vi stolt konstatera att vi ställer en av Skandinaviens modernaste och mest automatiserade produktionsanläggningar i branschen till ditt förfogande. För

Läs mer

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083 Arbetsutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-03-03 RS150083, Lars Wingfors (HR-avdelningen), Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden

Läs mer

Rejlers Ingenjörer AB

Rejlers Ingenjörer AB Rejlers Ingenjörer AB Historia 1990-talet t 2000-talet Koncernen blir nordisk 1980-talet Järnvägarna 1970-talet Flygplatserna 1960-talet Kärnkraftverken 1950-talet Miljonprogrammet Industrialiseringen

Läs mer

HPS. Halmstads Gummifabriks Produktionssystem

HPS. Halmstads Gummifabriks Produktionssystem Halmstads Gummifabriks Produktionssystem 70 anställda. Omsättning 2009: 115Mkr HPS Halmstads Gummifabrik - HGF Våra produkter FORDON ANLÄGGNING OCH GRUVDRIFT INDUSTRI ENERGI Produktionsapparaten BLANDNING

Läs mer

Vara & VaraLean. Maria Viidas, Kvalitetschef

Vara & VaraLean. Maria Viidas, Kvalitetschef Vara & VaraLean Maria Viidas, Kvalitetschef Vara kommun Folkmängd: 16 008 Areal: 701 km 2 Nettodriftskostnad: 693 milj SEK Antal anställda: 1 235 Antal hushåll: 7 262 Andel boende på 45 % landsbygden:

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Vara Lean 11 maj 2010

Vara Lean 11 maj 2010 Vara Lean 11 maj 2010 Lean Tanke- och arbetssätt kring systematiskt förbättringsarbete Kundens behov i fokus Utgår från medarbetarnas delaktighet och engagemang i sitt dagliga arbete Skapa största möjliga

Läs mer

Grunderna i Lean. Mirella Westpil, Michael Lundstedt 2013-11-05

Grunderna i Lean. Mirella Westpil, Michael Lundstedt 2013-11-05 Grunderna i Lean Mirella Westpil, Michael Lundstedt 2013-11-05 Några ord om oss Michael Mirella Agenda 13.15 Presentation Michael & Mirella 13.20 Vad är Lean Bikupor 13.30 Överblick (historia, värderingar,

Läs mer

Etablering av Lean inom logistik / distribution

Etablering av Lean inom logistik / distribution Etablering av Lean inom logistik / distribution Stefan Johansson Lean-coach Axstores Mjölby, 13 april 2011 Version 1.0 Ägs av Axel Johnson AB Omsätter ca 6,7 miljarder 389 varuhus och butiker i Sverige,

Läs mer

Utveckla LIS och skyddet

Utveckla LIS och skyddet Utveckla LIS och skyddet www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Vad är slöserier? Sådant vi gör som inte skapar något värde direkt eller indirekt för dem och det som vi är till för.

Vad är slöserier? Sådant vi gör som inte skapar något värde direkt eller indirekt för dem och det som vi är till för. Vad är slöserier? Sådant vi gör som inte skapar något värde direkt eller indirekt för dem och det som vi är till för. Åtta slöserier Överproduktion Väntan Onödigt lager Onödiga rörelser Omarbete Överarbete

Läs mer

Hur utvecklar vi framtidens kompetenser?

Hur utvecklar vi framtidens kompetenser? Hur utvecklar vi framtidens kompetenser? reflektion från hur nio företag i Sverige utvecklar industriarbetet för ökad konkurrenskraft Caroline Jarebrant Ulrika Harlin Swerea IVF 12/6/07 1 Referens/Dokumentation

Läs mer

Vara kommun. Vara kommun Kontinuerliga förbättringar

Vara kommun. Vara kommun Kontinuerliga förbättringar Vara kommun Vara kommun Kontinuerliga förbättringar Kontinuerliga förbättringar Hos oss innebär VaraLean att varje enskild medarbetare i sitt dagliga arbete verkar för att skapa största möjliga värde med

Läs mer

The Toyota Way. Dag Lotsander Senior Consultant. Toyota Motor Europe Toyota Sweden AB Lexus

The Toyota Way. Dag Lotsander Senior Consultant. Toyota Motor Europe Toyota Sweden AB Lexus The Toyota Way Dag Lotsander Senior Consultant Toyota Motor Europe Toyota Sweden AB Lexus exm dag lotsander ab Driver utvecklingen av Toyotas TBC i Europa inkl Sverige Företags värderingar och utveckling

Läs mer

Välkommen på utbildning!

Välkommen på utbildning! Välkommen på utbildning! LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2014 World Class Manufacturing - bakgrunden LEAN PRODUCTION

Läs mer

Välkommen på utbildning!

Välkommen på utbildning! Välkommen på utbildning! LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2015 World Class Manufacturing - bakgrunden LEAN PRODUCTION

Läs mer

LEAN - Lite historisk - Lean på Saab Aerosystems. Jörgen Furuhjelm

LEAN - Lite historisk - Lean på Saab Aerosystems. Jörgen Furuhjelm LEAN - Lite historisk - Lean på Saab Aerosystems Jörgen Furuhjelm 80-tal 60-tal Framgångar avseende 50-tal kvalitet och försäljning Grunderna i Toyotas produktssystem tas i bruk International Motor 70-tal

Läs mer

Försörjningsanalys en utökad VFA

Försörjningsanalys en utökad VFA Försörjningsanalys en utökad VFA Lars Medbo, Chalmers Björn Langbeck, Swerea IVF Per-Åke Sigbrandt, Swerea IVF Innehåll Försörjningsanalys Varför det? Bakgrund och ansats Två fallstudier En metodik Försörjningsanalys

Läs mer

Christina Dahlberg Lessebo kommun. Lessebo kommun

Christina Dahlberg Lessebo kommun. Lessebo kommun Christina Dahlberg 2009-11-20 Vad är lean? Här startade det Tanke- och arbetssätt Tanke och arbetssätt för systematiskt förbättringsarbete Skapa största möjliga värde med minsta möjliga resurser Kundens

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G.

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. SMÅ IDÉER STORA RESULTAT LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. ROBINSON En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft 1 2010 SIS Förlag AB SIS HB 345 Små idéer stora resultat En bok om kreativitet,

Läs mer

BIF NEWS. November 2011. 70% av företagen har misslyckats med sina effektiviseringar!

BIF NEWS. November 2011. 70% av företagen har misslyckats med sina effektiviseringar! BIF NEWS November 2011 70% av företagen har misslyckats med sina effektiviseringar! En marknadsundersökning under våren och hösten 2011 är genomförd och resultatet är häpnadsväckande enligt Johan Koskenniemi

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

Framtidens Industriarbete

Framtidens Industriarbete Framtidens Industriarbete hur nio företag i Sverige utvecklar industriarbetet för ökad konkurrenskraft Ulrika Harlin Per Gullander Roger Lundin Fredrik Wandebäck Caroline Jarebrant Swerea IVF 12/6/07 1

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

VaraLean vad innebär det för oss i Vara kommun?

VaraLean vad innebär det för oss i Vara kommun? VaraLean vad innebär det för oss i Vara kommun? Foto: Johan Eriksson Lean tanke- & arbetssätt Tanke- och arbetssätt kring systematiskt förbättringsarbete Kundens behov i fokus Stödjande ledarskap Utgår

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

Hållbarhet, kvalitet och innovativ verksamhetsutveckling Dr Lars Sörqvist

Hållbarhet, kvalitet och innovativ verksamhetsutveckling Dr Lars Sörqvist Hållbarhet, kvalitet och innovativ verksamhetsutveckling Dr Lars Sörqvist VD, Sandholm Associates Docent, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) Vice President, International Academy for Quality (IAQ) Agenda

Läs mer

OM Vara kommun kommuninvånare hushåll 42% boende på landsbygd 701 km 2. Bruttobudget = medarbetare 58 chefer

OM Vara kommun kommuninvånare hushåll 42% boende på landsbygd 701 km 2. Bruttobudget = medarbetare 58 chefer OM Vara kommun 15.762 kommuninvånare Fler på dagen än på natten 7.533 hushåll 42% boende på landsbygd 701 km 2 Bruttobudget = 1.009.000.000 1.250 medarbetare 58 chefer Kommundirektör Förvaltningen för

Läs mer

Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara Resultat

Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara Resultat Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara Resultat 2007 10-26 Vad är Lean? Tanke och arbetssätt för systematisk förbättringsarbete Skapa största möjliga värde med minsta möjliga resurser Kundens behov i

Läs mer

Intervjuer med ledningar i svenska företag

Intervjuer med ledningar i svenska företag Intervjuer med ledningar i svenska företag 2000 intervjuer (vd eller medlem i lednings grupp) Företagsurval > 20 anst. 1. Hur viktiga är framgångsfaktorerna för att skapa långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft?

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Biblioteksdagarna 2011

Biblioteksdagarna 2011 Biblioteksdagarna 2011 Presentation Vad är Lean? Stockholm Södertälje Avslut Lean-filosofin har sitt ursprung i Toyotas system för produktion av bilar En filosofi med avsikten att skapa mervärde åt användare/kunder

Läs mer