Den ojämlika brottsligheten. Nationell Trygghetskonferens, Luleå 13 april 2016 Felipe Estrada, Stockholms Universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den ojämlika brottsligheten. Nationell Trygghetskonferens, Luleå 13 april 2016 Felipe Estrada, Stockholms Universitet"

Transkript

1 Den ojämlika brottsligheten Nationell Trygghetskonferens, Luleå 13 april 2016 Felipe Estrada, Stockholms Universitet

2 Synen på brottsutvecklingen På det hela taget, tror du att antalet brott i Sverige ökat, minskat eller varit oförändrade de senaste tre åren? (Källa NTU) ökar ökar inte X-XX-XX

3

4 NY VÅLDSMENTALITET (Aftonbladet) Den senaste tidens uppmärksammade våldsbrott har inte begåtts av socialt utslagna, berusade eller narkotikapåverkade utan av nyktra, välklädda och fysiskt vältränade ungdomar. Syftet har inte främst varit att komma över pengar eller värdeföremål. Våldet har istället begåtts som en form av perverst nöje

5 Polisanmälningar misshandel

6 Kriminologins datakällor: Kriminalstatistik: Anmälda brott 1950-, Misstänkta 1975-, Lagförda Alternativ statistik Dödsorsaksstatistik 1956-, Sjukvårdsdata Offer/Trygghetsundersökningar Självrapportundersökningar 1995-

7 Antal offer för dödligt våld Dödsorsaksstatistik och Anmälda brott (rensad serie) - Fler överlever tack vare sjukvården?

8 Våldsskador Patientregistret antal vårdtillfällen Felkälla: Färre skrivs in?

9 Offerundersökningar ULF och NTU Våld mot unga män Våld som lett till läkarbesök (unga män) ULF våld mot unga kvinnor Våld som lett till läkarbesök (unga kvinnor) NTU

10 Ökar ungdomsbrottsligheten? Brå:s skolundersökning år

11 Ökar otryggheten och oron för brott? Orolig för brottsligheten i samhället Otrygg utomhus Oro för överfall

12 (O)Nyttan av bilden av den ständigt ökande brottsligheten Insats mot brott visar handlingskraft Vilka åtgärder upplevs som rimliga för att bygga ett gemensamt samhälle för alla?

13 Kriminalitet och livschanser Robert Sampson & John Laub Livsförloppsperspektiv Informell social kontroll Sociala band genom livet Vändpunkter Ansamling av ofärd Strukturerade val Individuals construct their own life course through the choices and actions they take within the opportunities and constraints of history and social circumstance (Elder, Children of the Great Depression 1974).

14 Kriminalitet och livschanser genom livsförloppet Kriminologiska institutionen, Stockholms Universitet Samhällsförhållanden Hur påverkar vår uppväxt våra livschanser? Varför går det olika bra för dem med brottslig belastning? Har samhället blivit bättre på att utjämna livschanser? Uppväxtförhållanden Det som sker, vad man gör: ung till vuxen Levnadsförhållanden Felipe Estrada Susanne Alm Olof Bäckman Anders Nilsson Fredrik Sivertsson

15 Stockholm Birth Cohort Study (ålder 0-57) Alla pojkar och flickor födda 1953 N = Metropolit: enkät + register 0-31 år HSIA: Registerdata år Sten- Åke Stenberg: Född 1953 Website: + SR-P3 dokumentär

16 Exempel 1: Långsiktiga konsekvenser av brott Tolvåringarnas framtidsförhoppningar - vara gift & ha ett bra arbete - Men hur såg det ut när de var 48 år bland brottsbelastade? Andel Socialt exkluderade boys girls unconvicted desisters late onset persisters Bonus: Ny studie om ojämlikhet och upplevd framtidsfrustration

17 Exempel 2. Vägarna till Social exkludering Källa: Bäckman & Nilsson

18 Samhället förändras :ornas Sverige ett annat Hur går det för unga som växer upp idag? Ny studie: Alla födda 1965, 1975, Fler eller färre lagförda? 2. Ändrade riskfaktorer? 3. Har vi blivit bättre på att utjämna livschanser?

19 Andel lagförda under tonåren män kvinnor

20 Stabila och förändrade riskfaktorer? Födda 1975 Födda Utländsk bakgrund Skolmisslyckanden Källa: Bäckman, Estrada, Nilsson & Shannon

21 Hur ser det ut vid 25 års ålder? brott 2 + brott Färre i arbete eller studier och fler unga utanför

22 Individuella resurser och strukturella förutsättningar A B C Old LFS New LFS Ungdomsarbetslöshet (%) Pilarna A till C visar året som tre kohorter (födda 1975; 1980; 1985) blev 22 år gamla och den arbetsmarknadssituation de mötte.

23 Den ojämlika brottsutvecklingen Andel av lagföringar som kan tillskrivas unga som växt upp i olika inkomstgrupper (1=låg inkomt, 5=hög inkomst) Födda % 15% 20% 26% 20%

24 Födda % 17% 31% % 20%

25 Ojämlik brottsutveckling Allt fler av de lagförda unga kommer från familjer med låga inkomster Födda % 16% 18% 34% %

26 Slutsats: Utjämna och öka livschanser minimera exponering för riskfaktorer Ungdomsbrottslingars liv som vuxna - Det går bra för de flesta - Ofärd avgörs inte när vi föds livet kan förändras Individuella resurser/strukturella förutsättningar Barnfattigdom, Skolmisslyckanden, Brott - Hänger samman med senare social exkludering Missbruk och Inlåsning försvårar integrering - Förstör resurser och koppling till vändpunkter Hur stärker vi Vändpunktsprocesser under livet? -Utbildning, Relationer, Arbete, mening med livet -Strukturer som underlättar för det egna valet

27 Kriminalpolitik: från socialt problem till ordningsproblem Den enda hållbara lösningen [på brottsproblemet] ligger enligt min mening i en politik som botar brister och orättvisor och utjämnar ekonomiska, sociala och kulturella skillnader i samhället. Här i världens rikaste land, där det begås mer brott än i något annat land, får vi höra att att lösningen på detta problem är att minska vår fattigdom. Det är inte lösningen...(vi bör) skydda samhället från brottslingen, inte tvärtom. John Pratt: Scandinavian exeptionalism?

28 Tack för att ni lyssnade! / Namn Namn, Institution eller liknande

Ungdomsvåld som samhällsproblem

Ungdomsvåld som samhällsproblem Ungdomsvåld som samhällsproblem Att studera sociala problem Våldets omfattning, struktur och utveckling; indikatorer och felkällor Ungdomsbrott, ojämlikhet och kriminalpolitik Avslutning och diskussion

Läs mer

Sociala problem och social exkludering i ett livsförloppsperspektiv

Sociala problem och social exkludering i ett livsförloppsperspektiv Sociala problem och social exkludering i ett livsförloppsperspektiv Olof Bäckman och Anders Nilsson Statistikfrämjandets dagar 2014 Brottslighet, missbruk och social exkludering i ett livsförloppsperspektiv

Läs mer

välfärdsproblem mot en ökad polarisering 2023?

välfärdsproblem mot en ökad polarisering 2023? Brott som välfärdsproblem Felipe Estrada mot en ökad polarisering 223? Det är ett välkänt faktum att brottsligheten ökat kraftigt efter andra världskriget både i Sverige och i övriga Västeuropa. Mer oklart

Läs mer

Våldet bland unga plats och förekomst

Våldet bland unga plats och förekomst Våldet bland unga plats och förekomst Felipe Estrada 31 januari 2013 Föreläsningens fokus Att studera sociala problem Våldets omfattning, struktur och utveckling; indikatorer och felkällor Vilka verktyg

Läs mer

Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 Kapitel: Innehåll, förord

Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 Kapitel: Innehåll, förord Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 Kapitel: Innehåll, förord Hela publikationen finns att beställa eller ladda ner på www.bra.se/go/297 RAPPORT 2008:23 Brottsutvecklingen i Sverige fram till

Läs mer

Brottsutvecklingen. KORTA FAKTA OM I SVERIGE

Brottsutvecklingen.  KORTA FAKTA OM I SVERIGE Brottsförebyggande rådet (Brå) är ett centrum för forskning och utveckling inom rättsväsendet. Vi arbetar med att ta fram kunskap om brottsutvecklingen, utvärdera kriminalpolitiska åtgärder och främja

Läs mer

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet Brottsstatistik och hur den kan användas Nationella trygghetsundersökningen Alla brott Kriminalstatistiken Statistikkällor Rättsstatistik Anmälda brott Uppklarade brott (Handlagda brott) Misstänkta personer

Läs mer

Kriminalitet och livschanser

Kriminalitet och livschanser Anders Nilsson & Felipe Estrada Kriminalitet och livschanser Uppväxtvillkor, brottslighet och levnadsförhållanden som vuxen Arbetsrapport/Institutet för Framtidsstudier 2009:20 ISSN: 1652-120X ISBN: 978-91-85619-59-7

Läs mer

Unga och brott i Sverige. Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013

Unga och brott i Sverige. Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013 Unga och brott i Sverige Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Kortanalys. Alkohol- och drogpåverkan vid misshandel, hot, personrån och sexualbrott

Kortanalys. Alkohol- och drogpåverkan vid misshandel, hot, personrån och sexualbrott Kortanalys Alkohol- och drogpåverkan vid misshandel, hot, personrån och sexualbrott URN:NBN:SE:BRA-590 Brottsförebyggande rådet 2015 Författare: Johanna Olseryd Omslagsillustration: Susanne Engman Produktion:

Läs mer

Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 Kapitel: Misshandel

Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 Kapitel: Misshandel Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 Kapitel: Misshandel Hela publikationen finns att beställa eller ladda ner på www.bra.se/go/297 Utvecklingen inom olika brottskategorier Våldsbrott MISSHANDEL

Läs mer

Mot inkludering eller exkludering? Riskfaktorer för och konsekvenser av att vara ung och utanför

Mot inkludering eller exkludering? Riskfaktorer för och konsekvenser av att vara ung och utanför Mot inkludering eller exkludering? Riskfaktorer för och konsekvenser av att vara ung och utanför Anders Nilsson Inledning Unga vuxna som varken arbetar eller studerar har fått stor uppmärksamhet under

Läs mer

Straff i proportion till brottets allvar

Straff i proportion till brottets allvar Straff i proportion till brottets allvar Slutbetänkande av Straffiiivåutredningen Stockholm 2008 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2008:85 Innehåll Förkortningar 13 Sammanfattning 15 Författningsförslag

Läs mer

Litteratur och läsanvisningar, Kvantitativ metod med kriminologisk inriktning, HT 2018

Litteratur och läsanvisningar, Kvantitativ metod med kriminologisk inriktning, HT 2018 Litteratur och läsanvisningar, Kvantitativ metod med kriminologisk inriktning, HT 2018 Obs: vissa ändringar kan ske vad gäller artiklar etc., dessa meddelas i samband med kursstart. Böcker Field, A. (2013/2017).

Läs mer

EDUCATION 2006 Docent (Associate professor) in Criminology, Stockholm University

EDUCATION 2006 Docent (Associate professor) in Criminology, Stockholm University January 2013 CV Anders Nilsson Department of Criminology Stockholm University S-106 91 Stockholm E-mail: anders.nilsson@criminology.su.se EDUCATION 2006 Docent (Associate professor) in Criminology, Stockholm

Läs mer

TRYGG I STOCKHOLM? 2011 En stadsövergripande trygghetsmätning

TRYGG I STOCKHOLM? 2011 En stadsövergripande trygghetsmätning SIDAN 1 TRYGG I STOCKHOLM? 211 En stadsövergripande trygghetsmätning Stockholms stad Brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor Projektledare: Niklas Roth Tel: 8-58 4324 E-mejl: niklas.roth@stockholm.se

Läs mer

Redovisning av brottsutvecklingen i Fisksätra år 2006 2011.

Redovisning av brottsutvecklingen i Fisksätra år 2006 2011. Redovisning av brottsutvecklingen i Fisksätra år 26 211. I denna redovisning används tre olika källor: - Brå:s rapport: Lokala poliser Hinder och möjligheter med lokala poliskontor - Statistik på polisanmälda

Läs mer

Anders Hjern. barnläkare, professor Sachsska Barnsjukhuset

Anders Hjern. barnläkare, professor Sachsska Barnsjukhuset Anders Hjern barnläkare, professor Sachsska Barnsjukhuset Lagen om barn som anhöriga Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon

Läs mer

Kortanalys Brottsutvecklingen för vissa brott mot person fram till 2013

Kortanalys Brottsutvecklingen för vissa brott mot person fram till 2013 Kortanalys Brottsutvecklingen för vissa brott mot person fram till 2013 Brottutvecklingen för vissa brott mot person fram till 2013 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande

Läs mer

Samverkan för ökad trygghet och säkerhet i Trelleborg.

Samverkan för ökad trygghet och säkerhet i Trelleborg. Samverkan för ökad trygghet och säkerhet i Trelleborg. Samverkansplan 2011-2012 Innehåll Bakgrund... 1 Nulägesbeskrivning... 2 Drogvaneundersökning 2009... 2 Övergripande mål... 4 Fokusområden... 4 Fokusområde

Läs mer

Lag & Rätt. Rättssamhället Rättegången Straffskalan. Straff eller vård? Vilka brott begås? Statistik. Vem blir brottsling?

Lag & Rätt. Rättssamhället Rättegången Straffskalan. Straff eller vård? Vilka brott begås? Statistik. Vem blir brottsling? Lag & Rätt Rättssamhället Rättegången Straffskalan. Straff eller vård? Vilka brott begås? Statistik. Vem blir brottsling? Sverige ett rättssamhälle inget straff utan lag Alla är lika inför lagen ingen

Läs mer

Ungdomsvåldets utveckling i de tre storstadslänen

Ungdomsvåldets utveckling i de tre storstadslänen Kriminologiska institutionen Ungdomsvåldets utveckling i de tre storstadslänen En statistisk jämförelse av ungdomsvåldets utveckling, nivå och trend i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län, samt Sverige

Läs mer

Arbetets betydelse och mening i upphörandeprocessen

Arbetets betydelse och mening i upphörandeprocessen Kriminologiska institutionen Arbetets betydelse och mening i upphörandeprocessen - en kvalitativ studie inom livsloppskriminologin Examensarbete 15 hp Kriminologi Kriminologi, kandidatkurs (30 hp) Vårterminen

Läs mer

Vad säger kriminalstatistiken, egentligen?

Vad säger kriminalstatistiken, egentligen? Vad säger kriminalstatistiken, egentligen? Anton Färnström, statistiker, enheten för rättsstatistik Brås statistik Rättsstatistik Statistiska undersökningar * Anmälda brott * Uppklarade brott * Misstänkta

Läs mer

VÅLDET MOT KVINNOR ÄR EN DEL AV ETT STÖRRE VÅLD

VÅLDET MOT KVINNOR ÄR EN DEL AV ETT STÖRRE VÅLD kriminologiskt perspektiv VÅLDET MOT KVINNOR ÄR EN DEL AV ETT STÖRRE VÅLD Utsattheten för våld i samhället är stor. Män dominerar som förövare och som offer. Kvinnor misshandlas huvudsakligen inomhus,

Läs mer

Var kommer vi ifrån - och vart är vi på väg? Om kriminologi, kriminalpolitik och polisforskning

Var kommer vi ifrån - och vart är vi på väg? Om kriminologi, kriminalpolitik och polisforskning Var kommer vi ifrån - och vart är vi på väg? Om kriminologi, kriminalpolitik och polisforskning Peter Lindström 2014 Vad är KRIMINOLOGI? Criminology is the body of knowledge regarding crime as a social

Läs mer

Ungas kriminalitet: ett Ett livsloppsperspektiv

Ungas kriminalitet: ett Ett livsloppsperspektiv Ungas kriminalitet: ett Ett livsloppsperspektiv Christoffer Carlsson Stockholms universitet Christoffer Carlsson Kriminologiska institutionen Stockholms universitet Ungas kriminalitet Vad menar vi med

Läs mer

Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 Kapitel: Misshandel mot kvinnor

Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 Kapitel: Misshandel mot kvinnor Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 Kapitel: Misshandel mot kvinnor Hela publikationen finns att beställa eller ladda ner på www.bra.se/go/297 MISSHANDEL MOT KVINNOR Klara Hradilova Selin och

Läs mer

Så kan den allvarliga våldsbrottsligheten minskas

Så kan den allvarliga våldsbrottsligheten minskas DN Debatt Så kan den allvarliga våldsbrottsligheten minskas PUBLICERAD 2016-01-03 2014 utsattes 154 000 vuxna för misshandel i Sverige, enligt Brå. Endast 30 procent av fallen anmäldes. Foto: JESSICA GOW

Läs mer

Sociala risker, vad talar vi om och vad är kunskapsläget?

Sociala risker, vad talar vi om och vad är kunskapsläget? Sociala risker, vad talar vi om och vad är kunskapsläget? Per-Olof Hallin Urbana studier Malmö högskola Definitioner av social risk Traditionell En social risk är möjligheten (sannolikheten) för oönskade

Läs mer

Uppväxtförhållanden, tidig brottsdebut, löner och arbetslöshet på den svenska arbetsmarknaden

Uppväxtförhållanden, tidig brottsdebut, löner och arbetslöshet på den svenska arbetsmarknaden Kriminologiska institutionen Uppväxtförhållanden, tidig brottsdebut, löner och arbetslöshet på den svenska arbetsmarknaden En kvantitativ studie Examensarbete 15 hp Kriminologi Kriminologi, kandidatkurs

Läs mer

Kriminella karriärer. Kriminella karriärer i kriminologin. Vad de/inierade en kroniker? Svenska studier, exempel Varför viktigt?

Kriminella karriärer. Kriminella karriärer i kriminologin. Vad de/inierade en kroniker? Svenska studier, exempel Varför viktigt? Kriminella karriärer Sten Levander Fakulteten för Hälsa & Samhälle/kriminologi Malmö Högskola Varför viktigt? Akademiskt relevant (teori & empiri) IntervenFonsmässigt relevant (behandling) Social- och

Läs mer

Aktuell brottsstatistik om mäns våld mot kvinnor

Aktuell brottsstatistik om mäns våld mot kvinnor Utdrag ur NCK-rapport 2010:04 / ISSN 1654-7195 ATT FRÅGA OM VÅLDSUTSATTHET SOM EN DEL AV ANAMNESEN Aktuell brottsstatistik om mäns våld mot kvinnor Mattias Friström Aktuell brottsstatistik om mäns våld

Läs mer

På egna meriter? Den anmälda brottsligheten i Södermanlands och Västmanlands län

På egna meriter? Den anmälda brottsligheten i Södermanlands och Västmanlands län På egna meriter? Den anmälda brottsligheten i Södermanlands och Västmanlands län Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar

Läs mer

Interpellation från Fredrik Ahlstedt (M) om att Uppsala ska vara tryggt

Interpellation från Fredrik Ahlstedt (M) om att Uppsala ska vara tryggt KF 117 24 april 2017 Diarienummer KSN-2017-1274 Kommunfullmäktige Interpellation från Fredrik Ahlstedt (M) om att Uppsala ska vara tryggt Allt fler personrån genomförs i Uppsala och det rapporteras dagligen

Läs mer

rt 2010 o p ap cial r o S

rt 2010 o p ap cial r o S - Innehållsförteckning Kapitel 1: Transnationell migration Kapitel 2: Anknytning till arbetsmarknaden och ungas etablering Kapitel 3: Fattigdomens förändring, utbredning och dynamik Kapitel 4: Multipla

Läs mer

Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 Kapitel: Skadegörelse

Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 Kapitel: Skadegörelse Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 Kapitel: Skadegörelse Hela publikationen finns att beställa eller ladda ner på www.bra.se/go/297 Utvecklingen inom olika brottskategorier Stöld och skadegörelse

Läs mer

MISSHANDEL. Sammanfattning. Misshandel. Sven Granath

MISSHANDEL. Sammanfattning. Misshandel. Sven Granath MISSHANDEL Sven Granath Sammanfattning Årligen drabbas omkring 2 3 procent av Sveriges befolkning av någon form av misshandel, enligt de större offerundersökningarna. Totalt sett har det under 2000-talet

Läs mer

Anders Hjern. barnläkare, professor Sachsska Barnsjukhuset

Anders Hjern. barnläkare, professor Sachsska Barnsjukhuset Anders Hjern barnläkare, professor Sachsska Barnsjukhuset Lagen om barn som anhöriga Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon

Läs mer

SKADEGÖRELSE. Sammanfattning. Skadegörelse. Per Alvant

SKADEGÖRELSE. Sammanfattning. Skadegörelse. Per Alvant SKADEGÖRELSE Per Alvant Sammanfattning Eftersom skadegörelse inte främst drabbar privatpersoner finns det inte som för många andra vanliga brott några uppgifter om utsatthet för skadegörelse från Brås

Läs mer

Ungdomar med psykosociala svårigheter varför är det så svårt att lyckas hjälpa dem?

Ungdomar med psykosociala svårigheter varför är det så svårt att lyckas hjälpa dem? Ungdomar med psykosociala svårigheter varför är det så svårt att lyckas hjälpa dem? Anders Tengström Leg psykolog, Docent i psykologi Verkligheten Hur går det för ungdomar med psykosociala svårigheter?

Läs mer

Stöld och snatteri i butik. Informationsfolder från Polismyndigheten i Jämtlands län

Stöld och snatteri i butik. Informationsfolder från Polismyndigheten i Jämtlands län Stöld och snatteri i butik Informationsfolder från Polismyndigheten i Jämtlands län Polismyndigheten i Jämtlands län Information om stöld och snatteri ur butik Birgitta Persson Brottsförebyggande arbetet

Läs mer

Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 Kapitel: Ungdomsbrottslighet

Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 Kapitel: Ungdomsbrottslighet Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 Kapitel: Ungdomsbrottslighet Hela publikationen finns att beställa eller ladda ner på www.bra.se/go/297 Fördjupning UNGDOMSBROTTSLIGHET Felipe Estrada och

Läs mer

Hur ser det ut i Sverige? Fakta och statistik kring barns levnadsvillkor. Disa Bergnehr Docent, Avdelningen för socialt arbete Jönköping University

Hur ser det ut i Sverige? Fakta och statistik kring barns levnadsvillkor. Disa Bergnehr Docent, Avdelningen för socialt arbete Jönköping University Hur ser det ut i Sverige? Fakta och statistik kring barns levnadsvillkor Disa Bergnehr Docent, Avdelningen för socialt arbete Jönköping University Lika villkor? Jämlikhet och jämlika villkor betyder att

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Kapitel 10. Fattigdom, segregation och brott

Kapitel 10. Fattigdom, segregation och brott Kapitel 10. Fattigdom, segregation och brott Publicerat som: Estrada, F. & Nilsson, A. (2011). Fattigdom, segregation och brott i Alm m. fl (red). Utanförskap. Dialogos och Institutet för Framtidsstudier.

Läs mer

Våldsbrotten i Umeå Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr

Våldsbrotten i Umeå Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr Våldsbrotten i Umeå Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 1 217 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Låg brottslighet i Umeå 4 Umeå ligger bra till i jämförelse med andra

Läs mer

MISSHANDEL. Sammanfattning. Misshandel. Fredrik Marklund och Anna Frenzel

MISSHANDEL. Sammanfattning. Misshandel. Fredrik Marklund och Anna Frenzel Misshandel MISSHANDEL Fredrik Marklund och Anna Frenzel Sammanfattning Under 2000-talet har årligen omkring 2 3 procent av Sveriges befolkning utsatts för någon form av misshandel, enligt de större offerundersökningarna.

Läs mer

TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011

TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011 TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011 Stockholm Sveriges huvudstad 847 073 invånare Staden har c:a 42 000 anställda 14 stadsdelsnämder 16 facknämnder 16 bolagstyrelser

Läs mer

Laboration 2. Omprovsuppgift MÄLARDALENS HÖGSKOLA. Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Laboration 2. Omprovsuppgift MÄLARDALENS HÖGSKOLA. Akademin för ekonomi, samhälle och teknik MÄLARDALENS HÖGSKOLA Akademin för ekonomi, samhälle och teknik Statistik och kvantitativa undersökningar, A 15 Hp Vårterminen 2017 Laboration 2 Omprovsuppgift Regressionsanalys, baserat på Sveriges kommuner

Läs mer

Tonåringars benägenhet att anmäla brott och deras förtroende för rättsväsendet. Rapport 2009:20

Tonåringars benägenhet att anmäla brott och deras förtroende för rättsväsendet. Rapport 2009:20 Tonåringars benägenhet att anmäla brott och deras förtroende för rättsväsendet Rapport 2009:20 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten

Läs mer

Lisa Berg. PhD, forskare vid CHESS. lisa.berg@chess.su.se

Lisa Berg. PhD, forskare vid CHESS. lisa.berg@chess.su.se Lisa Berg PhD, forskare vid CHESS lisa.berg@chess.su.se Lagen om barn som anhöriga Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon

Läs mer

Malmö områdesundersökning ett underlag för prioritering och planering

Malmö områdesundersökning ett underlag för prioritering och planering Malmö områdesundersökning ett underlag för prioritering och planering Jenny Theander Malmö stad Marie Torstensson Levander & Anna-Karin Ivert, Institutionen för kriminologi Malmö högskola Malmö områdesundersökning

Läs mer

Trygghetsundersökning, V Götaland, PO

Trygghetsundersökning, V Götaland, PO Trygghetsundersökning, V Götaland, PO2 2--23 Om Trygghetsundersökningen Målgruppen består av individer, -5 år, bosatta i de geografiska områden som en undersökning omfattar Det är en stickprovsundersökning,

Läs mer

Beskrivning och beräkningsmetod av utfallsindikatorer som hör till hållbarhetsaspekten: LIVEABILITY. Liveability - sida 1. Utfallsindikatorer

Beskrivning och beräkningsmetod av utfallsindikatorer som hör till hållbarhetsaspekten: LIVEABILITY. Liveability - sida 1. Utfallsindikatorer Beskrivning och beräkningsmetod av utfallsindikatorer som hör till hållbarhetsaspekten: LIVEABILITY Aspekt Liveability Utfallsindikatorer Objektiv SO/Li-I-O1 Antal rapporterade överfall som skedde i transportsystemet

Läs mer

KRIMINOLOGISKA INSTITUTIONEN

KRIMINOLOGISKA INSTITUTIONEN KRIMINOLOGISKA INSTITUTIONEN Det ständigt ökande ungdomsvåldet En studie av bilden av ungdomsbrottslighetens utveckling och dess samband med rädsla och åsikter C-uppsats i kriminologi Höstterminen 2004

Läs mer

Mål för Nässjö kommuns brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete

Mål för Nässjö kommuns brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete 1 (5) Datum 2016-03-10 Diarienummer KS 2016-69 Handläggare Izabell Martinsson Åberg Direkttelefon 0383-46 77 59 E-postadress Izabell.martinssonaberg@raddningstjansten.com Kommunstyrelsen Mål för Nässjö

Läs mer

Hälsa och utsatthet UNG IDAG. En beskrivning av ungdomars villkor

Hälsa och utsatthet UNG IDAG. En beskrivning av ungdomars villkor Hälsa och utsatthet UNG IDAG 2013 En beskrivning av ungdomars villkor Kapitel 3 Hälsa och utsatthet En människas hälsa påverkar i hög grad hennes livssituation, syn på samhället och möjlighet till delaktighet.

Läs mer

Brott och problembeteenden bland ungdomar i årskurs nio enligt självdeklarationsundersökningar

Brott och problembeteenden bland ungdomar i årskurs nio enligt självdeklarationsundersökningar Brott och problembeteenden bland ungdomar i årskurs nio enligt självdeklarationsundersökningar 1995 8 Stockholm 12 april Jonas Ring Brottsförebyggande rådet Dagens presentation Bakgrund till undersökningen

Läs mer

KORTA FAKTA OM. Brottsutvecklingen I SVERIGE FRAM TILL ÅR 2015

KORTA FAKTA OM. Brottsutvecklingen I SVERIGE FRAM TILL ÅR 2015 KORTA FAKTA OM Brottsutvecklingen I SVERIGE FRAM TILL ÅR 2015 Brottsutvecklingen i Sverige INNEHÅLL 3 Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2015 4 En introduktion till brottsutvecklingen i Sverige

Läs mer

Välfärdsbokslutet 2018 för ett socialt hållbart Borås. - Kristina Nyberg Smahel, utvecklingsledare, Kvalitets- och utvecklingsenheten FoF

Välfärdsbokslutet 2018 för ett socialt hållbart Borås. - Kristina Nyberg Smahel, utvecklingsledare, Kvalitets- och utvecklingsenheten FoF Välfärdsbokslutet 2018 för ett socialt hållbart Borås - Kristina Nyberg Smahel, utvecklingsledare, Kvalitets- och utvecklingsenheten FoF Välfärdsbokslutets resa från start till nu 1996/97 SKL och Folkhälsoinstitutet

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar juni 2011 Västerorts gemensamma sida Glädjen var stor fredagen den 10 juni, då de 167 studenterna från Polishögsskolan tog studenten, 75 kvinnor och 92 män. Ceremonin hölls

Läs mer

Våld mot kvinnor i ett samhällsperspektiv. Chrystal Kunosson Utbildare, NCK

Våld mot kvinnor i ett samhällsperspektiv. Chrystal Kunosson Utbildare, NCK Våld mot kvinnor i ett samhällsperspektiv Chrystal Kunosson Utbildare, NCK Mäns våld i heterosexuella relationer Köp av tjänster för sexuella ändamål Mäns våld mot kvinnor Våld i hbtrelationer Hedersrelaterat

Läs mer

Öppna drogscener forskning och samverkan Drogfokus 2018 Olof Bratthall och Mia-Maria Magnusson, Polisregion Stockholm

Öppna drogscener forskning och samverkan Drogfokus 2018 Olof Bratthall och Mia-Maria Magnusson, Polisregion Stockholm Öppna drogscener forskning och samverkan Drogfokus 2018 Olof Bratthall och Mia-Maria Magnusson, Polisregion Stockholm 1 Samverkan mot öppna drogscener Forskning och teori Kartläggning Stockholm 2017 Öppna

Läs mer

Kriminalpolitikens utveckling i Sverige sedan Eskilstuna-Strängnäs Nämndemannaförening

Kriminalpolitikens utveckling i Sverige sedan Eskilstuna-Strängnäs Nämndemannaförening Kriminalpolitikens utveckling i Sverige sedan 1965 Eskilstuna-Strängnäs Nämndemannaförening 2018-02-27 1950 1954 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014 Anmälda brott

Läs mer

Dödligt våld i Sverige. En pågående studie av samtliga anmälda fall sedan år 1990 Mikael Rying

Dödligt våld i Sverige. En pågående studie av samtliga anmälda fall sedan år 1990 Mikael Rying Dödligt våld i Sverige En pågående studie av samtliga anmälda fall sedan år 1990 Mikael Rying Rapporter om grova våldsbrott Kalla Fall-rapporten 20 förslag till åtgärder Hanteringen av information Behov

Läs mer

brottsutveckling Lärarhandledningen har tagits fram av fil. dr Jan Andersson och fil. dr Sven Granath för Brottsrummet.se

brottsutveckling Lärarhandledningen har tagits fram av fil. dr Jan Andersson och fil. dr Sven Granath för Brottsrummet.se En lektion om Lärarhandledning brottsutveckling FRÅGA 1: Vilka är de vanligaste brotten? FRÅGA 2: Vilken bild ger massmedia av de vanligaste brotten? FRÅGA 3: Ökar brottsligheten? FRÅGA 4: Begår unga i

Läs mer

Rapport 2012:2 NTU Om utsatthet, trygghet och förtroende

Rapport 2012:2 NTU Om utsatthet, trygghet och förtroende Rapport 2012:2 NTU 2011 Om utsatthet, trygghet och förtroende NTU 2011 Om utsatthet, trygghet och förtroende Rapport 2012:2 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet

Läs mer

BROTTS- UTVECK- LINGEN I SVERIGE FRAM TILL ÅR

BROTTS- UTVECK- LINGEN I SVERIGE FRAM TILL ÅR RAPPORT 2008:23 D EX Y RAPPORT 2008:23 Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten

Läs mer

Anlagda bränder sociala förändringsprocesser och förebyggande åtgärder Nicklas Guldåker, Lunds universitet Per Olof Hallin, Malmö högskola

Anlagda bränder sociala förändringsprocesser och förebyggande åtgärder Nicklas Guldåker, Lunds universitet Per Olof Hallin, Malmö högskola Anlagda bränder sociala förändringsprocesser och förebyggande åtgärder Nicklas Guldåker, Lunds universitet Per Olof Hallin, Malmö högskola FORSKNINGSCIRKEL GEODATABAS Projektet analyserar: Samband mellan

Läs mer

UNGDOMSBROTTSLIGHETENS UTVECKLING SPEGLAD I OLIKA KÄLLOR

UNGDOMSBROTTSLIGHETENS UTVECKLING SPEGLAD I OLIKA KÄLLOR Fördjupning Ungdomsbrottslighetens utveckling speglad i olika källor UNGDOMSBROTTSLIGHETENS UTVECKLING SPEGLAD I OLIKA KÄLLOR Jonas Ring och Jonas Öberg Sammanfattning Syftet med detta kapitel är att studera

Läs mer

DEN SVENSKA BROTTSUTVECKLINGEN

DEN SVENSKA BROTTSUTVECKLINGEN DEN SVENSKA BROTTSUTVECKLINGEN Lisa Wallin Sammanfattning Mellan 2005 och 2015 minskade andelen personer som uppgav att de under det senaste året utsatts för något brott, från 26 procent till 24 procent.

Läs mer

UNGDOMSBROTTSLIGHETEN I SVERIGE

UNGDOMSBROTTSLIGHETEN I SVERIGE UNGDOMSBROTTSLIGHETEN I SVERIGE Olle Westlund och Anna Frenzel Sammanfattning I detta kapitel redogörs för hur vanligt det är att ungdomar i Sverige begår brott och blir utsatta för brott, samt vad reaktionerna

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar juni-juli 2011 Västerorts gemensamma sida Polisen vill uppmärksamma äldre personer samt anhöriga och vänner till äldre att vara uppmärksamma på så kallade åldringsbrott, d.v.s

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Ungdomar med missbruksproblem varför utvecklar de missbruk och psykiska problem och hur ska vi tänka för att kunna hjälpa?

Ungdomar med missbruksproblem varför utvecklar de missbruk och psykiska problem och hur ska vi tänka för att kunna hjälpa? Ungdomar med missbruksproblem varför utvecklar de missbruk och psykiska problem och hur ska vi tänka för att kunna hjälpa? Anders Tengström Docent i psykologi, Leg psykolog Karolinska Institutet Varför

Läs mer

Kapitelrubrik. Förord

Kapitelrubrik. Förord Förord Kapitelrubrik Rapportserien Brottsutvecklingen har getts ut av Brottsförebyggande rådet (BRÅ) sedan år 1976. I årets rapport beskrivs och analyseras utvecklingen av olika typer av brott, med tonvikt

Läs mer

Barnfattigdom en mångdimensionell utmaning för välfärdsstaten

Barnfattigdom en mångdimensionell utmaning för välfärdsstaten Tutkimusosasto Barnfattigdom en mångdimensionell utmaning för välfärdsstaten Nordiska Barnavårdskongressen 2015 Åbo 26.-28. August 2015 Olli Kangas Professor, Research Director, Social Insurance Institution

Läs mer

Misshandel. Sammanfattning

Misshandel. Sammanfattning Misshandel Misshandel AV ECKART KÜHLHORN Sammanfattning Majoriteten av de våldsbrott som polisanmäls i Sverige är misshandelsbrott. År 2003 anmäldes 65 177 sådana brott till polisen, motsvarande 726 fall

Läs mer

Utmaningar i folkhälsoarbetet Norra Örebro län. Folkhälsostrateg Linnéa Hedkvist

Utmaningar i folkhälsoarbetet Norra Örebro län. Folkhälsostrateg Linnéa Hedkvist Utmaningar i folkhälsoarbetet Norra Örebro län Folkhälsostrateg Linnéa Hedkvist Det handlar om jämlik hälsa! Folkhälsa Uttryck för befolkningens hälsotillstånd, som tar hänsyn såväl till nivå som fördelning

Läs mer

Rapport. Brottsligheten minskar när stödet till idrotten ökar. Swedstat Statistics & Research Swedstat Statistics & Research

Rapport. Brottsligheten minskar när stödet till idrotten ökar. Swedstat Statistics & Research Swedstat Statistics & Research 2013-06-03 Rapport Brottsligheten minskar när Swedstat Statistics & Research www.swedstat.se Sid 1 (9) SAMMANFATTNING Riksidrottsförbundet genomförde 2011 en undersökning där de frågade Sveriges kommuner

Läs mer

Kartläggning av trygghet och brott i Lysekils kommun

Kartläggning av trygghet och brott i Lysekils kommun 2016-11-01 Sid 1/7 Kartläggning av trygghet och brott i Lysekils kommun Del 1- rapport Inledning Denna kartläggning är en första överblick över brotts- och trygghetssituationen i Lysekils kommun. Kartläggningen

Läs mer

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 Rikspolisstyrelsen, Controlleravdelningen Juni 2006 Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 ATT TOLKA RESULTATEN... 3 FAKTA OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN...

Läs mer

Utbildning ur ett barnfattigdomsperspektiv

Utbildning ur ett barnfattigdomsperspektiv Utbildning ur ett barnfattigdomsperspektiv -vad säger forskningen och hur ska vi arbeta i praktiken? Anders Trumberg Enheten för hållbar utveckling anders.trumberg@ Vad är fattigdom? Hur mäter vi fattigdom?

Läs mer

Lag och rätt. 22 Civilrätt 23 Äktenskap Giftorätt Skilsmässa Bodelning 24 Arv Bouppteckning Dödsboet 25 Testamente * Juridik

Lag och rätt. 22 Civilrätt 23 Äktenskap Giftorätt Skilsmässa Bodelning 24 Arv Bouppteckning Dödsboet 25 Testamente * Juridik Lag och rätt sid Ord och Begrepp att kunna: 8 Regler Lagar Sveriges Rikes Lag Stifta Riksdagen Polisen Domstolarna 9 Brottsbalken Snatteri Stöld Förtal Rån Våld mot tjänsteman Häleri Olovligt förfogande

Läs mer

Vilka insatser hjälper placerade barn att klara sig bättre i skolan?

Vilka insatser hjälper placerade barn att klara sig bättre i skolan? Vilka insatser hjälper placerade barn att klara sig bättre i skolan? Norrköping 24 nov 2011 Bo Vinnerljung, professor Socialt arbete, Stockholms Universitet bo.vinnerljung@socarb.su.se Ny rapport med hemska

Läs mer

Våldsutvecklingen i Sverige

Våldsutvecklingen i Sverige Estrada, Felipe Våldsutvecklingen i Sverige - En presentation och analys av sjukvårdsdata Arbetsrapport/Institutet för Framtidsstudier; 2005:4 ISSN 1652-120X ISBN 91-89655-62-1 Våldsutvecklingen i Sverige

Läs mer

Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne.

Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Verksamhetsidé: Skåne Stadsmission arbetar på människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Vi arbetar lyhört och proaktivt med

Läs mer

Lupp 2009 UPPFÖLJNING AV DEN LOKA- LA UNGDOMSPOLITIKEN I LUDVIKA KOMMUN. lupp 09 rapport

Lupp 2009 UPPFÖLJNING AV DEN LOKA- LA UNGDOMSPOLITIKEN I LUDVIKA KOMMUN. lupp 09 rapport Lupp 29 UPPFÖLJNING AV DEN LOKA- LA UNGDOMSPOLITIKEN I LUDVIKA KOMMUN lupp 9 rapport LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 (11) Sammanfattning av Lupp- enkäten 29 Den femte luppundersökningen med nära 2 frågor

Läs mer

Politik för ökad jämlikhet

Politik för ökad jämlikhet Politik för ökad jämlikhet Jämlikhetskommissionens uppdrag Göteborgs Stad 18 januari 2019 Jämlikhet kan löna sig 50 års politik för ökad jämställdhet har höjt BNP i de nordiska länderna med 9-20 procent:

Läs mer

Ungdomar med missbruksproblem hur ser det ut och vad ska vi göra?

Ungdomar med missbruksproblem hur ser det ut och vad ska vi göra? Ungdomar med missbruksproblem hur ser det ut och vad ska vi göra? Anders Tengström Docent i psykologi, Leg psykolog Karolinska Institutet Varför utvecklar en del ungdomar missbruk och beroende av alkohol/droger

Läs mer

Välkommen till Svensk Försäkrings årsmöteskonferens Twittertagg #sfar2017

Välkommen till Svensk Försäkrings årsmöteskonferens Twittertagg #sfar2017 Välkommen till Svensk Försäkrings årsmöteskonferens 2017 Twittertagg #sfar2017 Christina Lindenius, vd Svensk Försäkring Erik Wennerström, generaldirektör BRÅ Den nationella trygghetsundersökningen Brottsförebyggande

Läs mer

Stockholmsenkätens länsresultat 2010

Stockholmsenkätens länsresultat 2010 Stockholmsenkätens länsresultat Spindelklubben den 7 september Kaisa Snidare, länssamordnare Länsstyrelsen i Stockholms län Stockholmsenkäten i Stockholms län deltog 18 hemkommuner i undersökningen Åk

Läs mer

Alkoholmissbrukets betydelse för kontinuitet i brottslighet

Alkoholmissbrukets betydelse för kontinuitet i brottslighet Kriminologiska institutionen Alkoholmissbrukets betydelse för kontinuitet i brottslighet En longitudinell undersökning Examensarbete 1 15 hp Kriminologi Examensarbete 1, Avancerad nivå (15 hp) Vårterminen

Läs mer

Brott i välfärden. Om brottslighet, utsatthet och kriminalpolitik. Festskrift till Henrik Tham

Brott i välfärden. Om brottslighet, utsatthet och kriminalpolitik. Festskrift till Henrik Tham Brott i välfärden Om brottslighet, utsatthet och kriminalpolitik Festskrift till Henrik Tham Stockholm 2007 Kriminologiska institutionen Stockholms universitet Rapport 2007:1 Redaktörer: Hanns von Hofer

Läs mer

Kortanalys Brottsutvecklingen för vissa brott mot person fram till 2014

Kortanalys Brottsutvecklingen för vissa brott mot person fram till 2014 Kortanalys Brottsutvecklingen för vissa brott mot person fram till 2014 Innehåll Inledning... 4 Dödligt våld... 7 Misshandel... 11 Personrån... 15 Sexualbrott... 17 Hot och trakasserier... 21 Bilagor...

Läs mer

Proposition om ett tryggare samhälle utan brott

Proposition om ett tryggare samhälle utan brott Proposition om ett tryggare samhälle utan brott Gemenskapspartiet Ingen människa ska behöva bli utsatt för brott. Brott skadar människor och kostar samhället stora pengar. En vanlig dag sitter cirka 5000

Läs mer

Kriminologi 1 (30 hp) distans, halvfart

Kriminologi 1 (30 hp) distans, halvfart INFORMATIONSHÄFTE, HT 2014 Kriminologi 1 (30 hp) distans, halvfart Undervisningen bedrivs via Internet på en så kallad lärandeplattform Mondo. Här ett exempel på hur det kan se ut Kurslärare: Anders Nilsson

Läs mer

Vart är vi på väg? Tankar om ojämlikhetsdata

Vart är vi på väg? Tankar om ojämlikhetsdata Vart är vi på väg? Tankar om ojämlikhetsdata Göteborg 16 oktober 2018 Göran Henriksson Enheten för samhällsanalys, Västra Götalandsregionen Vad behövs för att fatta kloka beslut? Insatser och åtgärder

Läs mer