EDUCATION 2006 Docent (Associate professor) in Criminology, Stockholm University

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EDUCATION 2006 Docent (Associate professor) in Criminology, Stockholm University"

Transkript

1 January 2013 CV Anders Nilsson Department of Criminology Stockholm University S Stockholm EDUCATION 2006 Docent (Associate professor) in Criminology, Stockholm University 2002 Fil. dr. (PhD) in Criminology, Stockholm University. Dissertation in Swedish: Fånge i marginalen. Uppväxtvillkor, levnadsförhållanden och återfall i brott bland fångar [Title in english: Confined to the margins. The childhood, living conditions and recidivism of prison inmates] Fil. kand. (BA), with major in criminology and sociology, Stockholm University, ACADEMIC APPOINTMENTS Lecturer, Department of Criminology, Stockholm University Researcher, Institute for Futures Studies, Stockholm Researcher and lecturer, Department of Criminology, Stockholm University, (Vice director, ) Doctoral student, Department of Criminology, Stockholm University Researcher, the Welfare Committee, Ministry of Health and Social Affairs Doctoral student, Department of Criminology, Stockholm University Research assistant, Swedish Institute for Social Research (SOFI), Stockholm University.

2 PUBLICATIONS Peer reviewed articles 1. Nilsson, A, Bäckman, O & Estrada, F (2013). Involvement in Crime, Individual Resources and Structural Constraints. Processes of Cumulative (Dis)Advantage in a Stockholm Birth Cohort. British Journal of Criminology. (Advance access.) 2. Estrada, F & Nilsson, A (2012). Does it cost more to be a female offender? Feminist Criminology, 7(3): Alm, S & Nilsson, A (2011). Cause for concern or moral panic? The prospects of the Swedish mods in retrospect. Journal of Youth Studies, 14(7): Nilsson, A & Estrada, F (2011). Established or excluded? A longitudinal study of criminality, work and family formation. European Journal of Criminology, 8(3): Bäckman, O och Nilsson, A (2011). Pathways to Social Exclusion. A Life-Course Study. European Sociological Review, 27: Estrada, F, Nilsson, A, Jerre, K & Wikman, S (2010). Violence at Work - The Emeregence of a Social Problem. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 11(1): Estrada, F & Nilsson, A. (2008). Segregation and exposure to property crime the significance of neighbourhood resources and individual risk factors. The European Journal of Criminology, 5(2): Alm, S & Nilsson, A (2008). Samhällets olycksbarn, kreatörer eller Svenssons? Modsens framtid i backspegeln, Socialvetenskaplig Tidskrift, 15(1): Kölegård-Stjärne, M, Fritzell, J, Brännström, L, Estrada, F & Nilsson, A (2007). Boendesegrationens utveckling och konsekvenser. Socialvetenskaplig Tidskrift, 14(2-3): Nilsson, A & Estrada, F (2007). Risky neighbourhood or individuals at risk? The significance of neighbourhood conditions for violent victimisation in residential areas. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 8(1): Estrada, F, Nilsson, A & Wikman, S (2007). Det ökade våldet i arbetslivet hur ska utvecklingen förstås? Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab. 94(1): Nilsson, A. & Estrada, F. (2006). The Inequality of Victimization. Trends in Exposure to Crime among Rich and Poor. The European Journal of Criminology. 3: Nilsson. A. (2005). Vad är nytt med det nya klientelet? En jämförelse av frigivna fångar 1992 och Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab. 92:2,

3 14. Estrada, F. & Nilsson, A. (2004). Exposure to threatening and violent behaviour among single mothers - the significance of lifestyle, neighbourhood and welfare situation, British Journal of Criminology. 44:2, Nilsson, A. & Estrada, F. (2003). Victimisation, Inequality and Welfare during an Economic Recession. A Study of Self-Reported Victimisation in Sweden British Journal of Criminology, 43:4, Nilsson, A. (2003), Living conditions, social exclusion and recidivism among prison inmates. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 4:1, Nilsson, A. (2000). Gå direkt till fängelset utan att passera Gå. Välfärdsproblem bland fångar. Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab, årgång 87, nr. 4, Other articles Books 18. Estrada, F & Nilsson, A (2010). Fattigdom och brott - från förklaring till bortförklaring. Framtider, 1: Bäckman, O, Nilsson, A & Fritzell, J (2008). Marginalisering och uppväxtvillkor. Framtider 4: Flyghed, J. & Nilsson, A. (2004). Samhällsutveckling och marginalisering. En studie av straffades och vräktas levnadsförhållanden. Kromnytt. Nr , Nilsson, A. & Flyghed, J. (2004). Vräkt och hemlös? Marginaliseringsprocesser bland vräkta. Socialmedicinsk tidskrift. 84:1, Alm, S, Bäckman, O, Gavanas, A & Nilsson, A (eds) (2011). Utanförskap. Dialogos: Stockholm. 23. Eriksson, L, Stenberg, S-Å, Flyghed, J & Nilsson, A (2010). Vräkt. Utkastad från hus och hem i Stockholm Premiss: Stockholm. 24. von Hofer, H och Nilsson, A (eds) (2007). Brott i välfärden. Om brottslighet, utsatthet och kriminalpolitik. Festskrift till Henrik Tham. Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet. 25. Nilsson, A. (2002). Fånge i marginalen. Uppväxtvillkor, levnadsförhållanden och återfall i brott bland fångar. Avhandlingsserie nr. 8. Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet. Chapters 26. Estrada, F och Nilsson, A (2011). Fattigdom, segregation och brott. I Alm, S, Bäckman, O, Gavanas, A & Nilsson, A (eds) (2011). Utanförskap. Dialogos: Stockholm. 27. Bäckman, O och Nilsson, A (2011). Ung och utanför. I Alm, S, Bäckman, O, Gavanas, A & Nilsson, A (eds) (2011). Utanförskap. Dialogos: Stockholm.

4 28. Bäckman, O och Nilsson, A (2011). Social exkludering i ett livförloppsperspektiv. I Alm, S, Bäckman, O, Gavanas, A & Nilsson, A (eds) (2011). Utanförskap. Dialogos: Stockholm. 29. Alm, S, Bäckman, A, Gavanas, A och Nilsson, A (2011). Inledning: Perspektiv på utanförskap. In Alm, S, Bäckman, O, Gavanas, A & Nilsson, A (eds) (2011). Utanförskap. Dialogos: Stockholm. 30. Nilsson, A (2008). Kan man förutsäga brottsligheten? In: Fjorton perspektiv på framtiden, Alm, S & Palme, J (eds), Institutet för Framtidsstudiers skriftserie Framtidens samhälle, nr.17, Estrada, F & Nilsson, A (2008). La desigual victimacion ante la delinquencia, p.35-53, in: Maillo and Guzman (eds), Procesos de infraccion de normas y de reaccion a la infraccion de normas: dos tradiciones criminologicas. Nuevos estudios en Homenaje al profesor Alfonso Serrano Gomez. Madrid: Dykinson Publishing Company. 32. Nilsson, A & Flyghed, J (2007). Samhällsutveckling och marginalisering. Exemplen fångar och vräkta. In von Hofer, H & Nilsson, A (red). Brott i välfärden. Om brottslighet, utsatthet och kriminalpolitik. Festskrift till Henrik Tham. Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet. 33. Estrada, F & Nilsson, A. (2007). Den ojämlika utsattheten. Ett bidrag till forskningen om levnadsnivå och brott. In von Hofer, H & Nilsson, A (eds). Brott i välfärden. Om brottslighet, utsatthet och kriminalpolitik. Festskrift till Henrik Tham. Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet. 34. Nilsson, A (2007). Begränsade möjligheter eller bristande kontroll? Uppväxtförhållanden och frihetsstraff. In Estrada, F & Flyghed, J (eds). Den svenska ungdomsbrottsligheten. Lund: Studentlitteratur. 35. Bäckman, O. & Nilsson, A. (2007). Ung och utanför vad innebär det på lång sikt? Arbetsmarknadsanknytning för Stockholmare födda på 1950-, och 1970-talen. In Olofsson, J & Thoursie, A (eds). Ungas framtidsvägar. Möjligheter och utmaningar. Stockholm: Agora. 36. Nilsson, A. & Estrada, F. (2006). Poverty and violence in developed countries: two studies. In McCarthy, T. (ed.). Attacking the Root causes of Torture. Poverty, Inequality and Violence. An Interdisciplinary Study. World Organisation against Torture: Geneva. 37. Nilsson, A. & Flyghed, J. (2004). Tryggare kan ingen vara? Vräkning av barnfamiljer: Förekomst, orsaker och konsekvenser. In Ds 2004:31. Ekonomiskt utsatta barn. Fritzes, Stockholm. 38. Estrada, F. & Nilsson, A. (2001). Brottslighet som välfärdsproblem Utsatthet för brott och oro för brott In: Bergmark, Å. (ed). Ofärd i välfärden. Kommittén välfärdsbokslut, SOU 2001:54. Stockholm: Fritzes. 39. Nilsson, A. (2001). Begränsade möjligheter eller bristande kontroll? Uppväxtförhållanden och frihetsstraff. In: Estrada, F. & Flyghed, J. (eds). Den svenska ungdomsbrottsligheten. Studentlitteratur: Lund.

5 40. Nilsson, A. (1993). Polis och huliganer i dagspress. In: Torstensson, M. (red.): Vanliga spel Vänliga metoder. RPS forskning 1993:1. Rikspolisstyrelsen: Stockholm. Reports and published working papers 41. Nilsson, A, Bäckman, O & Estrada, F (2011). Criminality and life chances. The importance of individual resources and structural constraints. In: Rapport fra NSfK:s 53. Forskerseminar. 42. Wikman, S, Estrada, F & Nilsson, A (2010). Våld i arbetslivet en kriminologisk kunskapsöversikt. Arbetsmiljöverket, Rapport 2010: Nilsson, A och Estrada, F (2009). Criminality and life-chances. A longitudinal study of crime, childhood circumstances and living conditions. Department of Criminology Report series 2009: Nilsson, A och Estrada, F (2009). Kriminalitet och livschanser. Uppväxtvillkor, brottslighet och levnadsförhållanden som vuxen. Arbetsrapport/Institutet för Framtidsstudier; 2009: Nilsson, A & Estrada, F (2009). Hur gick det för dem?: Brottsliga pojkar och flickor som vuxna. Ingår i: Hobson, K (red) "Efter løsladelse": Rapport fra NSfK:s 51. forskarseminar, Gilleleje, Danmark. 46. Bäckman, O & Nilsson, A (2008). Det andra utanförskapet? Om social exkludering på landsbygden. Arbetsrapport/Institutet för Framtidsstudier. (Included in: Bäckman, O & Nilsson, A. Fakta om levnadsförhållanden i: Ska hela Sverige leva?, Formas Fokuserar, Stockholm: Formas, 2008, s ) 47. Bäckman, O. & Nilsson, A. (2007). Childhood Poverty and Labour Market Exclusion. Findings from a Swedish Birth Cohort. Arbetsrapport/Institutet för Framtidsstudier; 2007: Estrada, F. & Nilsson, A. (2006). Segregation och utsatthet för egendomsbrott. Betydelsen av bostadsområdets resurser och individuella riskfaktorer. Arbetsrapport/Institutet för Framtidsstudier 2006: Nilsson, A. & Estrada, F. (2005). Den ojämlika utsattheten. Utsatthet för brott bland fattiga och rika Arbetsrapport/Institutet för Framtidsstudier 2005:8 50. Flyghed, J. & Nilsson, A. (2003). Den sociala exkluderingen av straffade och vräkta en studie av samhällets in- och utelåsta. In NSfK 2003: Crime and Crime Control in an Integrating Europe, Nordiska samarbetsrådet för Kriminologi: Helsingfors. 51. Nilsson, A. & Estrada, F. (2002). Victimisation and Inequality. A Study of Self- Reported Victimisation in Sweden In NSfK 2002: Perspektiv på våld, Nordiska samarbetsrådet för Kriminologi: Helsingfors.

6 52. Nilsson, A. (1999). Gå direkt i fängelse utan att passera Gå. Välfärdsproblem bland fångar. In NSfK: Grønland - på vej mod et nyt straffesystem? Rapport fra NSfK forskerseminar Ilulissat, Grønland. 53. Nilsson, A. & Tham, H. (1999): Fångars levnadsförhållanden. Resultat från en levnadsnivåundersökning. Norrköping: Kriminalvårdsstyrelsen. RESEARCH GRANTS 2012 Mot inkludering eller exkludering? En longitudinell studie av brottsliga män och kvinnor. (Towards exclusion or inclusion? A life-course study of criminal men and women) ( SEK). VR Individuella resurser och strukturella förutsättningar. Etablerings- och exkluderingsprocesser bland födda på 1960-, 1970-, och 1990-talet. (Individual resources and structural constraints. A study of four birth cohorts) ( ). FAS. Co-applicant Långsiktiga konsekvenser av ungdomsbrott. En livsförloppstudie. (Long term consequences of juvenile delinquency and crime ) ( ). RJ Våld i arbetslivet - ett samhällsproblems uppkomst, utveckling och struktur. (Violence at work. The emergence, structure and evolution of a social problem) ( ). FAS. Co-applicant Uppväxtvillkor och marginalisering Riskfaktorer och vändpunkter i ett livsförloppsperspektiv. (Childhood conditions and social exclusion. Risk factors and turning points in a life course perspective) ( ). VR. Co-applicant Utsatthet för våld och oro för brott - en studie av den ojämlika utsatthetens mekanismer. (Victimisation and inequality) ( ). VR. Co-applicant Den svenska ofärden. Marginaliseringsprocesser bland fängelsedömda, narkotikamissbrukare, vräkta och hemlösa (Locked up or locked out. The marginalisation and social exclusion of convicted offenders and the homeless) ( ). FAS. Co-applicant. TEACHING - COURSES (AS COURSE DIRECTOR AND LECTURER) Undergraduate Metod A. (Research methods, level A) Metod B. (Research methods, level B) Social exkludering och brott. (Social exclusion and crime)

7 Brottslighet ur individuellt och strukturellt perspektiv (Individual and structural perspectives on crime) Allmän översiktskurs del 1 och 2, distans. (Introduction to criminology, distance course) Metod 1, distans. (Research methods, distance course) Kriminalpolitik, distans. (Crime policy, distance course) Graduate 1997 Fängelsedömdas levnadsförhållanden. (The living conditions of prison inmates) 2003 Marginalisering, social exkludering, segregering perspektiv på social utsatthet och ojämlikhet. (Social exclusion and segregation perspectives on inequality) 2005 Uppväxtförhållanden, marginalisering och brott. Riskfaktorer och vändpunkter i ett livsförloppsperspektiv. (Childhood conditions, social exclusion and crime. Risk factors and turning points from a life-course perspective) Analys och tolkning av kriminologiska data II. (Research methods in criminology)

Kriminologiska institutionen Stockholms universitet

Kriminologiska institutionen Stockholms universitet Kriminologiska institutionen Stockholms universitet Verksamhetsberättelse för 2011 1 Förord Verksamhetsberättelsen avser perioden 1 januari 31 december 2011. Här redogörs för utbildning på grund-, avancerad

Läs mer

Den ojämlika utsattheten.

Den ojämlika utsattheten. Nilsson, Anders & Felipe Estrada Den ojämlika utsattheten. Utsatthet för brott bland fattiga och rika 1984-2001. Arbetsrapport/Institutet för Framtidsstudier; 2005:8 ISSN 1652-120X ISBN 91-89655-66-4 Den

Läs mer

Fånge i marginalen. Uppväxtvillkor, levnadsförhållanden och återfall i brott bland fångar. Anders Nilsson

Fånge i marginalen. Uppväxtvillkor, levnadsförhållanden och återfall i brott bland fångar. Anders Nilsson Fånge i marginalen Uppväxtvillkor, levnadsförhållanden och återfall i brott bland fångar Anders Nilsson Kriminologiska institutionen Stockholms universitet Avhandlingsserie nr. 8 2002 ISSN 1404-1820 ISBN

Läs mer

Väck en kriminolog mitt i natten och han kommer att utbrista brottsligheten har inte ökat! (Problemet med kriminologerna, Expressen 2008-04-13)

Väck en kriminolog mitt i natten och han kommer att utbrista brottsligheten har inte ökat! (Problemet med kriminologerna, Expressen 2008-04-13) Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 2010 Våld som ett (bra) samhällsproblem Av professor Felipe Estrada In Scandinavia, as in many other European countries, violence constitutes an important focus

Läs mer

Policies and strategies to promote social equity in health

Policies and strategies to promote social equity in health Dahlgren, Göran & Margaret Whitehead Policies and strategies to promote social equity in health Background document to WHO Strategy paper for Europe This working paper was originally published in print

Läs mer

NSfK:s 51th Research Seminar Gilleleje, Denmark 2009

NSfK:s 51th Research Seminar Gilleleje, Denmark 2009 Efter løsladelse Nyere forskning i ungdomskriminalitet Kriminalitetskontrol og nordisk kriminalpolitik/- Nordisk komparativ forskning Ungdomskriminalitet nye kriminalpolitiske tendenser NSfK:s 51th Research

Läs mer

Curriculum Vitae Staffan Marklund

Curriculum Vitae Staffan Marklund Uppdaterad 2014-06-02 Sid 1 / 14 Institutionen för klinisk neurovetenskap Sektionen för försäkringsmedicin Curriculum Vitae Staffan Marklund Utbildning 1975 Fil Dr i sociologi, Umeå universitet, Living

Läs mer

VÅLDET MOT KVINNOR ÄR EN DEL AV ETT STÖRRE VÅLD

VÅLDET MOT KVINNOR ÄR EN DEL AV ETT STÖRRE VÅLD kriminologiskt perspektiv VÅLDET MOT KVINNOR ÄR EN DEL AV ETT STÖRRE VÅLD Utsattheten för våld i samhället är stor. Män dominerar som förövare och som offer. Kvinnor misshandlas huvudsakligen inomhus,

Läs mer

CV, Nihad Bunar. Fluent in Swedish, English, Bosnian/Serbian/Croatian

CV, Nihad Bunar. Fluent in Swedish, English, Bosnian/Serbian/Croatian CV, Nihad Bunar Professor of Child and Youth Studies Vice-head of the Department of Child and Youth Studies, Stockholm University 10691, Stockholm, Sweden Tel: +46703639332; +46812076219 E-mail: nihad.bunar@buv.su.se

Läs mer

Välfärd, jämlikhet och folkhälsa

Välfärd, jämlikhet och folkhälsa Vad menas med jämlikhet i och bestämningsfaktorer för hälsa? Är folkhälsoarbetet framgångsrikt? Minskar ojämlikheten i hälsa genom att påverka bestämningsfaktorer inom olika politikområden? Hur ska det

Läs mer

Publications (2014-05-27)

Publications (2014-05-27) Maria Eriksson Professor of Social Work School of Health, Care, and Social Welfare 1 (10) Publications (2014-05-27) Articles in Referee Journals Eriksson, Maria (2013) Tackling violence in intimacy: interacting

Läs mer

CHESS 10 år. Centre for Health Equity Studies

CHESS 10 år. Centre for Health Equity Studies CHESS 10 år Centre for Health Equity Studies Förord Forskningsinstitut och centra finns av en anledning, nämligen att kraftsamla forskning kring ett tema eller område. Detta gäller i allra högsta grad

Läs mer

A literary overview of Swedish civil society research

A literary overview of Swedish civil society research 40 ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA FORSKNINGS- AVDELNINGENS ARBETSRAPPORTSERIE NR 40 RESEARCH DEPARTMENT S WORKING PAPERS NO 40 ERSTA SKÖNDAL UNIVERSITY COLLEGE A literary overview of Swedish civil society research

Läs mer

Risk- och skyddsfaktorer. problemspelande. Resultat från Swelogs fördjupningsstudie

Risk- och skyddsfaktorer. problemspelande. Resultat från Swelogs fördjupningsstudie Risk- och skyddsfaktorer för problemspelande Resultat från Swelogs fördjupningsstudie Risk- och skyddsfaktorer för problemspelande Resultat från Swelogs fördjupningsstudie Rapport nr 6 i Swelogs-programmet

Läs mer

Att växa upp i våldets närhet

Att växa upp i våldets närhet Att växa upp i våldets närhet Ungdomars berättelser om våld i hemmet av Katanna Weinehall fil kand AKADEMISK AVHANDLING som med tillstånd av samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet för avläggande

Läs mer

MISSHANDEL. Sammanfattning. Misshandel. Sven Granath

MISSHANDEL. Sammanfattning. Misshandel. Sven Granath MISSHANDEL Sven Granath Sammanfattning Årligen drabbas omkring 2 3 procent av Sveriges befolkning av någon form av misshandel, enligt de större offerundersökningarna. Totalt sett har det under 2000-talet

Läs mer

Sambandet mellan utbildning och att få barn tidigt

Sambandet mellan utbildning och att få barn tidigt Sambandet mellan utbildning och att få barn tidigt Hans Grönqvist Caroline Hall RAPPORT 2011:27 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Ensamstående föräldrars ekonomiska situation

Ensamstående föräldrars ekonomiska situation Social Insurance Report Ensamstående föräldrars ekonomiska situation ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsutveckling Mats Johansson 010-116 97 85 mats.johansson@forsakringskassan.se

Läs mer

CURRICULUM VITAE PUBLICATIONS. Thesis titles/avhandlingar

CURRICULUM VITAE PUBLICATIONS. Thesis titles/avhandlingar CURRICULUM VITAE Elinor Brunnberg, 4804162701 PhD, professor in social work 1967-1968 Film editor education, Swedish Television, Stockholm 1971 Socionomexamen, Graduate from the School of Social Studies,

Läs mer

IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning

IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning Nr 3 november 2013 Ur innehållet Clarissa Kugelberg skriver om Botkyrkabornas kamp för allmännyttan Är det svenska bostadssystemet i kris? sid.

Läs mer

Barn till våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem

Barn till våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem Barn till våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem Christina Scheffel Birath Ulla Beijer 3 Valerie DeMarinis 2 Britt af Klinteberg* 3, 4, 5 1, 2, 3 1 Beroendecentrum Stockholm 2 Public Mental Health Promotion

Läs mer

Abrahamsson, L. (2004). Moderna organisationer ur ett arbetsmiljöperspektiv.

Abrahamsson, L. (2004). Moderna organisationer ur ett arbetsmiljöperspektiv. Referenser Abrahamsson, L. (2004). Moderna organisationer ur ett arbetsmiljöperspektiv. I Johansson, B., Frick, K. och Johansson, J. Framtidens arbetsmiljö- och tillsynsarbete. Lund: Studentlitteratur.

Läs mer

»farliga platser» och»skumma typer» rädsla för stadens våld bland barn och deras föräldrar

»farliga platser» och»skumma typer» rädsla för stadens våld bland barn och deras föräldrar 134»farliga platser» och»skumma typer» rädsla för stadens våld bland barn och deras föräldrar danielle van der burgt Rädsla för våld och känslor av otrygghet bland stadens invånare har intresserat både

Läs mer

Unga mäns kriminella beteende

Unga mäns kriminella beteende Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och Samhälle Socialpsykologi 61-90 HP / 15 HP HT 2010 Unga mäns kriminella beteende - En studie av vilka sociala och personliga förhållanden som kan påverka unga

Läs mer

Ökar RUT-avdrag kvinnors arbetsmarknadsutbud?

Ökar RUT-avdrag kvinnors arbetsmarknadsutbud? Ökar RUT-avdrag kvinnors arbetsmarknadsutbud? Karin Halldén och Anders Stenberg Karin Halldén är fil dr i sociologi vid Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet, och forskar om könsskillnader

Läs mer

C u r r i c u l u m V i t a e

C u r r i c u l u m V i t a e C u r r i c u l u m V i t a e Hans Sjögren, 1960-04-08 Charlottenborg Sperringevägen 3 SE-590 47 Linköping SWEDEN +46 13 28 40 74 +46 13 16 32 32 (home) + 46 709 38 13 14 e-mail: hans.sjogren@liu.se Address

Läs mer

Sjukfrånvaro och förtidspension - en prospektiv kohortstudie i Östergötland

Sjukfrånvaro och förtidspension - en prospektiv kohortstudie i Östergötland Uppdaterad av P Svedberg 2011-03-22 Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Sektionen för försäkringsmedicin Sjukfrånvaro och förtidspension - en prospektiv kohortstudie i Östergötland Detta är ett tvärvetenskapligt

Läs mer

Kompletta publikationsförteckningar för möjliga handledare 10 år bakåt

Kompletta publikationsförteckningar för möjliga handledare 10 år bakåt Bilaga 11 Kompletta publikationsförteckningar för möjliga handledare 10 år bakåt Barbro Arvidsson, gästprofessor Publicerade och accepterade refereegranskade artiklar Arvidsson, S., Bergman, S., Arvidsson,

Läs mer

Varför drabbas kvinnor oftare av oro, ångest och depression? En kunskapsöversikt

Varför drabbas kvinnor oftare av oro, ångest och depression? En kunskapsöversikt Varför drabbas kvinnor oftare av oro, ångest och depression? En kunskapsöversikt Varför drabbas kvinnor oftare av oro, ångest och depression? En kunskapsöversikt STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2009,

Läs mer

DÖDLIGT VÅLD. Sammanfattning. Dödligt våld. Lars Westfelt

DÖDLIGT VÅLD. Sammanfattning. Dödligt våld. Lars Westfelt DÖDLIGT VÅLD Lars Westfelt Sammanfattning Under de senaste 20 åren har det årligen i Sverige skett i genomsnitt 95 fall av dödligt våld i form av mord, dråp och misshandel med dödlig utgång. Antalet har

Läs mer