EDUCATION 2006 Docent (Associate professor) in Criminology, Stockholm University

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EDUCATION 2006 Docent (Associate professor) in Criminology, Stockholm University"

Transkript

1 January 2013 CV Anders Nilsson Department of Criminology Stockholm University S Stockholm EDUCATION 2006 Docent (Associate professor) in Criminology, Stockholm University 2002 Fil. dr. (PhD) in Criminology, Stockholm University. Dissertation in Swedish: Fånge i marginalen. Uppväxtvillkor, levnadsförhållanden och återfall i brott bland fångar [Title in english: Confined to the margins. The childhood, living conditions and recidivism of prison inmates] Fil. kand. (BA), with major in criminology and sociology, Stockholm University, ACADEMIC APPOINTMENTS Lecturer, Department of Criminology, Stockholm University Researcher, Institute for Futures Studies, Stockholm Researcher and lecturer, Department of Criminology, Stockholm University, (Vice director, ) Doctoral student, Department of Criminology, Stockholm University Researcher, the Welfare Committee, Ministry of Health and Social Affairs Doctoral student, Department of Criminology, Stockholm University Research assistant, Swedish Institute for Social Research (SOFI), Stockholm University.

2 PUBLICATIONS Peer reviewed articles 1. Nilsson, A, Bäckman, O & Estrada, F (2013). Involvement in Crime, Individual Resources and Structural Constraints. Processes of Cumulative (Dis)Advantage in a Stockholm Birth Cohort. British Journal of Criminology. (Advance access.) 2. Estrada, F & Nilsson, A (2012). Does it cost more to be a female offender? Feminist Criminology, 7(3): Alm, S & Nilsson, A (2011). Cause for concern or moral panic? The prospects of the Swedish mods in retrospect. Journal of Youth Studies, 14(7): Nilsson, A & Estrada, F (2011). Established or excluded? A longitudinal study of criminality, work and family formation. European Journal of Criminology, 8(3): Bäckman, O och Nilsson, A (2011). Pathways to Social Exclusion. A Life-Course Study. European Sociological Review, 27: Estrada, F, Nilsson, A, Jerre, K & Wikman, S (2010). Violence at Work - The Emeregence of a Social Problem. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 11(1): Estrada, F & Nilsson, A. (2008). Segregation and exposure to property crime the significance of neighbourhood resources and individual risk factors. The European Journal of Criminology, 5(2): Alm, S & Nilsson, A (2008). Samhällets olycksbarn, kreatörer eller Svenssons? Modsens framtid i backspegeln, Socialvetenskaplig Tidskrift, 15(1): Kölegård-Stjärne, M, Fritzell, J, Brännström, L, Estrada, F & Nilsson, A (2007). Boendesegrationens utveckling och konsekvenser. Socialvetenskaplig Tidskrift, 14(2-3): Nilsson, A & Estrada, F (2007). Risky neighbourhood or individuals at risk? The significance of neighbourhood conditions for violent victimisation in residential areas. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 8(1): Estrada, F, Nilsson, A & Wikman, S (2007). Det ökade våldet i arbetslivet hur ska utvecklingen förstås? Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab. 94(1): Nilsson, A. & Estrada, F. (2006). The Inequality of Victimization. Trends in Exposure to Crime among Rich and Poor. The European Journal of Criminology. 3: Nilsson. A. (2005). Vad är nytt med det nya klientelet? En jämförelse av frigivna fångar 1992 och Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab. 92:2,

3 14. Estrada, F. & Nilsson, A. (2004). Exposure to threatening and violent behaviour among single mothers - the significance of lifestyle, neighbourhood and welfare situation, British Journal of Criminology. 44:2, Nilsson, A. & Estrada, F. (2003). Victimisation, Inequality and Welfare during an Economic Recession. A Study of Self-Reported Victimisation in Sweden British Journal of Criminology, 43:4, Nilsson, A. (2003), Living conditions, social exclusion and recidivism among prison inmates. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 4:1, Nilsson, A. (2000). Gå direkt till fängelset utan att passera Gå. Välfärdsproblem bland fångar. Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab, årgång 87, nr. 4, Other articles Books 18. Estrada, F & Nilsson, A (2010). Fattigdom och brott - från förklaring till bortförklaring. Framtider, 1: Bäckman, O, Nilsson, A & Fritzell, J (2008). Marginalisering och uppväxtvillkor. Framtider 4: Flyghed, J. & Nilsson, A. (2004). Samhällsutveckling och marginalisering. En studie av straffades och vräktas levnadsförhållanden. Kromnytt. Nr , Nilsson, A. & Flyghed, J. (2004). Vräkt och hemlös? Marginaliseringsprocesser bland vräkta. Socialmedicinsk tidskrift. 84:1, Alm, S, Bäckman, O, Gavanas, A & Nilsson, A (eds) (2011). Utanförskap. Dialogos: Stockholm. 23. Eriksson, L, Stenberg, S-Å, Flyghed, J & Nilsson, A (2010). Vräkt. Utkastad från hus och hem i Stockholm Premiss: Stockholm. 24. von Hofer, H och Nilsson, A (eds) (2007). Brott i välfärden. Om brottslighet, utsatthet och kriminalpolitik. Festskrift till Henrik Tham. Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet. 25. Nilsson, A. (2002). Fånge i marginalen. Uppväxtvillkor, levnadsförhållanden och återfall i brott bland fångar. Avhandlingsserie nr. 8. Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet. Chapters 26. Estrada, F och Nilsson, A (2011). Fattigdom, segregation och brott. I Alm, S, Bäckman, O, Gavanas, A & Nilsson, A (eds) (2011). Utanförskap. Dialogos: Stockholm. 27. Bäckman, O och Nilsson, A (2011). Ung och utanför. I Alm, S, Bäckman, O, Gavanas, A & Nilsson, A (eds) (2011). Utanförskap. Dialogos: Stockholm.

4 28. Bäckman, O och Nilsson, A (2011). Social exkludering i ett livförloppsperspektiv. I Alm, S, Bäckman, O, Gavanas, A & Nilsson, A (eds) (2011). Utanförskap. Dialogos: Stockholm. 29. Alm, S, Bäckman, A, Gavanas, A och Nilsson, A (2011). Inledning: Perspektiv på utanförskap. In Alm, S, Bäckman, O, Gavanas, A & Nilsson, A (eds) (2011). Utanförskap. Dialogos: Stockholm. 30. Nilsson, A (2008). Kan man förutsäga brottsligheten? In: Fjorton perspektiv på framtiden, Alm, S & Palme, J (eds), Institutet för Framtidsstudiers skriftserie Framtidens samhälle, nr.17, Estrada, F & Nilsson, A (2008). La desigual victimacion ante la delinquencia, p.35-53, in: Maillo and Guzman (eds), Procesos de infraccion de normas y de reaccion a la infraccion de normas: dos tradiciones criminologicas. Nuevos estudios en Homenaje al profesor Alfonso Serrano Gomez. Madrid: Dykinson Publishing Company. 32. Nilsson, A & Flyghed, J (2007). Samhällsutveckling och marginalisering. Exemplen fångar och vräkta. In von Hofer, H & Nilsson, A (red). Brott i välfärden. Om brottslighet, utsatthet och kriminalpolitik. Festskrift till Henrik Tham. Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet. 33. Estrada, F & Nilsson, A. (2007). Den ojämlika utsattheten. Ett bidrag till forskningen om levnadsnivå och brott. In von Hofer, H & Nilsson, A (eds). Brott i välfärden. Om brottslighet, utsatthet och kriminalpolitik. Festskrift till Henrik Tham. Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet. 34. Nilsson, A (2007). Begränsade möjligheter eller bristande kontroll? Uppväxtförhållanden och frihetsstraff. In Estrada, F & Flyghed, J (eds). Den svenska ungdomsbrottsligheten. Lund: Studentlitteratur. 35. Bäckman, O. & Nilsson, A. (2007). Ung och utanför vad innebär det på lång sikt? Arbetsmarknadsanknytning för Stockholmare födda på 1950-, och 1970-talen. In Olofsson, J & Thoursie, A (eds). Ungas framtidsvägar. Möjligheter och utmaningar. Stockholm: Agora. 36. Nilsson, A. & Estrada, F. (2006). Poverty and violence in developed countries: two studies. In McCarthy, T. (ed.). Attacking the Root causes of Torture. Poverty, Inequality and Violence. An Interdisciplinary Study. World Organisation against Torture: Geneva. 37. Nilsson, A. & Flyghed, J. (2004). Tryggare kan ingen vara? Vräkning av barnfamiljer: Förekomst, orsaker och konsekvenser. In Ds 2004:31. Ekonomiskt utsatta barn. Fritzes, Stockholm. 38. Estrada, F. & Nilsson, A. (2001). Brottslighet som välfärdsproblem Utsatthet för brott och oro för brott In: Bergmark, Å. (ed). Ofärd i välfärden. Kommittén välfärdsbokslut, SOU 2001:54. Stockholm: Fritzes. 39. Nilsson, A. (2001). Begränsade möjligheter eller bristande kontroll? Uppväxtförhållanden och frihetsstraff. In: Estrada, F. & Flyghed, J. (eds). Den svenska ungdomsbrottsligheten. Studentlitteratur: Lund.

5 40. Nilsson, A. (1993). Polis och huliganer i dagspress. In: Torstensson, M. (red.): Vanliga spel Vänliga metoder. RPS forskning 1993:1. Rikspolisstyrelsen: Stockholm. Reports and published working papers 41. Nilsson, A, Bäckman, O & Estrada, F (2011). Criminality and life chances. The importance of individual resources and structural constraints. In: Rapport fra NSfK:s 53. Forskerseminar. 42. Wikman, S, Estrada, F & Nilsson, A (2010). Våld i arbetslivet en kriminologisk kunskapsöversikt. Arbetsmiljöverket, Rapport 2010: Nilsson, A och Estrada, F (2009). Criminality and life-chances. A longitudinal study of crime, childhood circumstances and living conditions. Department of Criminology Report series 2009: Nilsson, A och Estrada, F (2009). Kriminalitet och livschanser. Uppväxtvillkor, brottslighet och levnadsförhållanden som vuxen. Arbetsrapport/Institutet för Framtidsstudier; 2009: Nilsson, A & Estrada, F (2009). Hur gick det för dem?: Brottsliga pojkar och flickor som vuxna. Ingår i: Hobson, K (red) "Efter løsladelse": Rapport fra NSfK:s 51. forskarseminar, Gilleleje, Danmark. 46. Bäckman, O & Nilsson, A (2008). Det andra utanförskapet? Om social exkludering på landsbygden. Arbetsrapport/Institutet för Framtidsstudier. (Included in: Bäckman, O & Nilsson, A. Fakta om levnadsförhållanden i: Ska hela Sverige leva?, Formas Fokuserar, Stockholm: Formas, 2008, s ) 47. Bäckman, O. & Nilsson, A. (2007). Childhood Poverty and Labour Market Exclusion. Findings from a Swedish Birth Cohort. Arbetsrapport/Institutet för Framtidsstudier; 2007: Estrada, F. & Nilsson, A. (2006). Segregation och utsatthet för egendomsbrott. Betydelsen av bostadsområdets resurser och individuella riskfaktorer. Arbetsrapport/Institutet för Framtidsstudier 2006: Nilsson, A. & Estrada, F. (2005). Den ojämlika utsattheten. Utsatthet för brott bland fattiga och rika Arbetsrapport/Institutet för Framtidsstudier 2005:8 50. Flyghed, J. & Nilsson, A. (2003). Den sociala exkluderingen av straffade och vräkta en studie av samhällets in- och utelåsta. In NSfK 2003: Crime and Crime Control in an Integrating Europe, Nordiska samarbetsrådet för Kriminologi: Helsingfors. 51. Nilsson, A. & Estrada, F. (2002). Victimisation and Inequality. A Study of Self- Reported Victimisation in Sweden In NSfK 2002: Perspektiv på våld, Nordiska samarbetsrådet för Kriminologi: Helsingfors.

6 52. Nilsson, A. (1999). Gå direkt i fängelse utan att passera Gå. Välfärdsproblem bland fångar. In NSfK: Grønland - på vej mod et nyt straffesystem? Rapport fra NSfK forskerseminar Ilulissat, Grønland. 53. Nilsson, A. & Tham, H. (1999): Fångars levnadsförhållanden. Resultat från en levnadsnivåundersökning. Norrköping: Kriminalvårdsstyrelsen. RESEARCH GRANTS 2012 Mot inkludering eller exkludering? En longitudinell studie av brottsliga män och kvinnor. (Towards exclusion or inclusion? A life-course study of criminal men and women) ( SEK). VR Individuella resurser och strukturella förutsättningar. Etablerings- och exkluderingsprocesser bland födda på 1960-, 1970-, och 1990-talet. (Individual resources and structural constraints. A study of four birth cohorts) ( ). FAS. Co-applicant Långsiktiga konsekvenser av ungdomsbrott. En livsförloppstudie. (Long term consequences of juvenile delinquency and crime ) ( ). RJ Våld i arbetslivet - ett samhällsproblems uppkomst, utveckling och struktur. (Violence at work. The emergence, structure and evolution of a social problem) ( ). FAS. Co-applicant Uppväxtvillkor och marginalisering Riskfaktorer och vändpunkter i ett livsförloppsperspektiv. (Childhood conditions and social exclusion. Risk factors and turning points in a life course perspective) ( ). VR. Co-applicant Utsatthet för våld och oro för brott - en studie av den ojämlika utsatthetens mekanismer. (Victimisation and inequality) ( ). VR. Co-applicant Den svenska ofärden. Marginaliseringsprocesser bland fängelsedömda, narkotikamissbrukare, vräkta och hemlösa (Locked up or locked out. The marginalisation and social exclusion of convicted offenders and the homeless) ( ). FAS. Co-applicant. TEACHING - COURSES (AS COURSE DIRECTOR AND LECTURER) Undergraduate Metod A. (Research methods, level A) Metod B. (Research methods, level B) Social exkludering och brott. (Social exclusion and crime)

7 Brottslighet ur individuellt och strukturellt perspektiv (Individual and structural perspectives on crime) Allmän översiktskurs del 1 och 2, distans. (Introduction to criminology, distance course) Metod 1, distans. (Research methods, distance course) Kriminalpolitik, distans. (Crime policy, distance course) Graduate 1997 Fängelsedömdas levnadsförhållanden. (The living conditions of prison inmates) 2003 Marginalisering, social exkludering, segregering perspektiv på social utsatthet och ojämlikhet. (Social exclusion and segregation perspectives on inequality) 2005 Uppväxtförhållanden, marginalisering och brott. Riskfaktorer och vändpunkter i ett livsförloppsperspektiv. (Childhood conditions, social exclusion and crime. Risk factors and turning points from a life-course perspective) Analys och tolkning av kriminologiska data II. (Research methods in criminology)

Policies and strategies to promote social equity in health

Policies and strategies to promote social equity in health Dahlgren, Göran & Margaret Whitehead Policies and strategies to promote social equity in health Background document to WHO Strategy paper for Europe This working paper was originally published in print

Läs mer

Olof Åslund Curriculum Vitae December 2010

Olof Åslund Curriculum Vitae December 2010 Olof Åslund Curriculum Vitae December 2010 Name: Olof Åslund Title: Director General, Professor Year of birth: 1972 Adress: IFAU, Box 513, SE-751 20 Uppsala, Sweden Tel: +46 18 471 70 89 Fax: +46 18 471

Läs mer

Fånge i marginalen. Uppväxtvillkor, levnadsförhållanden och återfall i brott bland fångar. Anders Nilsson

Fånge i marginalen. Uppväxtvillkor, levnadsförhållanden och återfall i brott bland fångar. Anders Nilsson Fånge i marginalen Uppväxtvillkor, levnadsförhållanden och återfall i brott bland fångar Anders Nilsson Kriminologiska institutionen Stockholms universitet Avhandlingsserie nr. 8 2002 ISSN 1404-1820 ISBN

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Olof Åslund Curriculum Vitae August 2014

Olof Åslund Curriculum Vitae August 2014 Olof Åslund Curriculum Vitae August 2014 Name: Olof Åslund Title: Director-General, Professor Year of birth: 1972 Adress: IFAU, Box 513, SE-751 20 Uppsala, Sweden Tel: +46 18 471 70 89 Fax: +46 18 471

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Scientific and Published Works:

Scientific and Published Works: Dan-Olof Rooth Professor Department of Economics Kalmar University 391 82 Kalmar, Sweden Phone: +46 480497134 Fax: +46 480497110 E-mail: dan-olof.rooth@hik.se Homepage: http://www.bbs.hik.se Curriculum

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Kriminologiska institutionen Stockholms universitet

Kriminologiska institutionen Stockholms universitet Kriminologiska institutionen Stockholms universitet Verksamhetsberättelse för 2011 1 Förord Verksamhetsberättelsen avser perioden 1 januari 31 december 2011. Här redogörs för utbildning på grund-, avancerad

Läs mer

Risk- och skyddsfaktorer - ett centralt perspektiv för att förstå antisocial utveckling

Risk- och skyddsfaktorer - ett centralt perspektiv för att förstå antisocial utveckling Risk- och skyddsfaktorer - ett centralt perspektiv för att förstå antisocial utveckling Anders Tengström Docent i psykologi, Leg psykolog Karolinska Institutet Vad pratar vi om Metropolit-studien Alla

Läs mer

Den ojämlika utsattheten.

Den ojämlika utsattheten. Nilsson, Anders & Felipe Estrada Den ojämlika utsattheten. Utsatthet för brott bland fattiga och rika 1984-2001. Arbetsrapport/Institutet för Framtidsstudier; 2005:8 ISSN 1652-120X ISBN 91-89655-66-4 Den

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

SHORT C.V. :Birgitta Nyström. Date of Birth :23 April 1957. Education :Dr. of Laws 1990

SHORT C.V. :Birgitta Nyström. Date of Birth :23 April 1957. Education :Dr. of Laws 1990 SHORT C.V. Name Title :Birgitta Nyström :Prof. Dr. Date of Birth :23 April 1957 Nationality :Swedish Education :Dr. of Laws 1990 Present Position Prof. of Private Law, Faculty of Law, University of Lund,

Läs mer

List of publications - Johan Fritzell Articles

List of publications - Johan Fritzell Articles List of publications - Johan Fritzell Articles Fritzell, J. 1990. The Dynamics of Income Distribution: Economic Mobility in Sweden in Comparison with the United States, Social Science Research, 19: 17-46.

Läs mer

VÅLDET MOT KVINNOR ÄR EN DEL AV ETT STÖRRE VÅLD

VÅLDET MOT KVINNOR ÄR EN DEL AV ETT STÖRRE VÅLD kriminologiskt perspektiv VÅLDET MOT KVINNOR ÄR EN DEL AV ETT STÖRRE VÅLD Utsattheten för våld i samhället är stor. Män dominerar som förövare och som offer. Kvinnor misshandlas huvudsakligen inomhus,

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Effekt av gott bemötande inom socialtjänst

Effekt av gott bemötande inom socialtjänst Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

Skolan i Sverige?! Hur ska vi ha det?

Skolan i Sverige?! Hur ska vi ha det? Skolan i Sverige?! Hur ska vi ha det? Per Kornhall Författare och debattör per@kornhall.se!!! FilDr Medlem av Kungl. vetenskapsakademins skolkommitté och Europakommissionens DG Network of Independant Experts

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Riku Matilainen 1.6.- 3.6. 2015 Bakgrund om facklig verksamhet i Finland Facket har traditionellt

Läs mer

Folksjukdomar och dödsorsaker i den svenska samebefolkningen

Folksjukdomar och dödsorsaker i den svenska samebefolkningen Folksjukdomar och dödsorsaker i den svenska samebefolkningen Per Sjölander, professor Akademi Norr Per Sjölander, professor Akademi Norr, Vilhelmina Per Sjölander, projektledare och professor Innehåll

Läs mer

VAD SÄGER DEN SVENSKA FORSKNINGEN OM VÅLDTÄKTSMÄNNENS URSPRUNG?

VAD SÄGER DEN SVENSKA FORSKNINGEN OM VÅLDTÄKTSMÄNNENS URSPRUNG? VAD SÄGER DEN SVENSKA FORSKNINGEN OM VÅLDTÄKTSMÄNNENS URSPRUNG? En forskningsöversikt - v. 10 juni 2014 Förord Sverigedemokraterna avser inte föra fram några som helst nya uppgifter om invandringsrelaterad

Läs mer

Väck en kriminolog mitt i natten och han kommer att utbrista brottsligheten har inte ökat! (Problemet med kriminologerna, Expressen 2008-04-13)

Väck en kriminolog mitt i natten och han kommer att utbrista brottsligheten har inte ökat! (Problemet med kriminologerna, Expressen 2008-04-13) Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 2010 Våld som ett (bra) samhällsproblem Av professor Felipe Estrada In Scandinavia, as in many other European countries, violence constitutes an important focus

Läs mer

CHILD INJURIES AT HOME

CHILD INJURIES AT HOME CHILD INJURIES AT HOME -Prevention, Precautions and Intervention with focus on scalds Anna Carlsson Basprogrammet, BHV Föräldrar till 7-87 8 månader m gamla barn får f information (skriftlig och muntlig)

Läs mer

Konferens: ARBETE I KONTORSMILJÖ & FYSISK AKTIVITET PÅ JOBBET. 25 maj 2015 i UMEÅ

Konferens: ARBETE I KONTORSMILJÖ & FYSISK AKTIVITET PÅ JOBBET. 25 maj 2015 i UMEÅ Konferens: ARBETE I KONTORSMILJÖ & FYSISK AKTIVITET PÅ JOBBET 25 maj 2015 i UMEÅ Christina Bodin Danielsson, Teknologie doktor Master of Architecture SAR/MSA Christina.bodin.danielsson@arch.kth.se LEDARSKAPETS

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige NORDPLUS Vägledning, validering och kompetensförsörjning

Läs mer

Konsekvenser för ungdom att växa upp i en familj med missbruk

Konsekvenser för ungdom att växa upp i en familj med missbruk Konsekvenser för ungdom att växa upp i en familj med missbruk Kent W. Nilsson, professor Centrum för klinisk forskning Uppsala universitet Landstinget Västmanland Först av allt; livet är långt ifrån rättvist!

Läs mer

Barnets rätt till hälsa och välfärd

Barnets rätt till hälsa och välfärd Barnets rätt till hälsa och välfärd på vilket sätt är det viktigt och lönsamt? Ingemar Kjellmer Centrum för barns rätt till hälsa Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Kunskapscentrum för Barnkonventionen

Läs mer

Artiklar i avhandlingen

Artiklar i avhandlingen Artiklar i avhandlingen I. Elwér, S., Aléx, L., Hammarström, A. Health against the odds: Experiences in elder care from a gender perspective. Qualitative Health Research 2010; 20:1202. II. III. IV. Elwér,

Läs mer

STÖDMATERIAL. Väpnat våld i skolan. hur skolor kan agera om det händer

STÖDMATERIAL. Väpnat våld i skolan. hur skolor kan agera om det händer STÖDMATERIAL Väpnat våld i skolan hur skolor kan agera om det händer Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-post: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Sverige ett avvikande fall?

Sverige ett avvikande fall? Sverige ett avvikande fall? Tvångsvård av personer med missbruks- eller beroendeproblem i internationell jämförelse Magnus Israelsson Avdelningen för Socialt arbete magnus.israelsson@miun.se Arne Gerdner

Läs mer

UNGA OCH SOCIAL EXKLUDERING

UNGA OCH SOCIAL EXKLUDERING DE N A G BYG J A N D EE T E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D UNGA OCH SOCIAL EXKLUDERING en kartläggning av forskning om effekter av ungdomsinsatser U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Internationella Engelska Gymnasiet

Internationella Engelska Gymnasiet Gymnasiet Skolan erbjuder Gymnasiet Study in English on Södermalm Gymnasiet Södermalm (IEGS) is an international school located on Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed

Läs mer

Migration och prevention Struktur och samordning kring hälsoundersökningar av asylsökande m.fl. i Sverige. Robert Jonzon RNT, BA, MPH

Migration och prevention Struktur och samordning kring hälsoundersökningar av asylsökande m.fl. i Sverige. Robert Jonzon RNT, BA, MPH Migration och prevention Struktur och samordning kring hälsoundersökningar av asylsökande mfl i Sverige Robert Jonzon RNT, BA, MPH Utredare Avdelningen för kunskapsstöd Enheten för hälsa och sexualitet

Läs mer

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Henrik Poulsen, Odense kommun Monica Hjern, Norrköpings kommun Emma Hanson, Linköpings universitet Disposition Henrik Bakgrund, upplägg, avhandlade tema Monica-

Läs mer

Sammanställning av ASI-data. - Målgrupp: Unga vuxna och missbruk, 18 30 år. Sammanställt av Anders Arnsvik (2011)

Sammanställning av ASI-data. - Målgrupp: Unga vuxna och missbruk, 18 30 år. Sammanställt av Anders Arnsvik (2011) Sammanställning av ASI-data - Målgrupp: Unga vuxna och missbruk, 18 30 år Sammanställt av Anders Arnsvik (2011) Inledning Föreliggande redovisning är ett exempel på vad ASI-data kan användas till. ASI-intervjuerna

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

Varför långtidsuppföljning?

Varför långtidsuppföljning? Ungdomar, som placerades inom 12 vården i Stockholms län i början av 1990 talet, på grund av antisocialt beteende Jerzy Sarnecki Varför långtidsuppföljning? Teoretiska utgångspunkter Kausalitet Policy

Läs mer

6. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT)

6. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT) Person 119 Basic Information 1. Name Maria Nehlin 2. E-mail address: maria nehlin@hotmail.com 3. Exchange university Nagoya University 4. City Uppsala 5. Country Sverige 6. First semester of your exchange

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Arbetsmarknad. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning* * Förkortad pwd i presentationen

Arbetsmarknad. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning* * Förkortad pwd i presentationen Arbetsmarknad Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning* * Förkortad pwd i presentationen Faktorer på många olika nivåer Historia Kultur Makro-social Meso-social Micro-social individ Subindivid

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Ungdomar som är sexuellt utsatta. Gisela Priebe Dr. med.vet, leg.psykolog/psykoterapeut Lunds universitet, Linnéuniversitetet

Ungdomar som är sexuellt utsatta. Gisela Priebe Dr. med.vet, leg.psykolog/psykoterapeut Lunds universitet, Linnéuniversitetet Ungdomar som är sexuellt utsatta Gisela Priebe Dr. med.vet, leg.psykolog/psykoterapeut Lunds universitet, Linnéuniversitetet 1 Förekomst sexuell utsatthet Incidens = antal upptäckta fall per år Polisanmälda

Läs mer

Skola och socialt utsatta barns utveckling

Skola och socialt utsatta barns utveckling Skola och socialt utsatta barns utveckling Svenska BUP-kongressen Linköping 22 april 2015 Bo Vinnerljung, professor Socialt arbete, Stockholms Universitet bo.vinnerljung@socarb.su.se Skolbetyg som prediktor/mediator

Läs mer

Våld i livets olika skeden; När, Var och Hur

Våld i livets olika skeden; När, Var och Hur Våld i livets olika skeden; När, Var och Hur Niclas Olofsson Kent Lindqvist Ingela Danielsson När händer våldet Redan under graviditeten kan ett liv kantat av våld starta. Fyrtio procent av de som blivit

Läs mer

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008.

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 1 Professor Anders Pehrsson 14 January 2009 PUBLICATIONS A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 2 Strategy in Emerging Markets:

Läs mer

Tandte knikerddagarna

Tandte knikerddagarna Tandte knikerddagarna 2013 22-23 mars Jönköping Föreläsningar 125 års kavalkad Inledning Välkommen till två givande, innehållsrika och underhållande dagar, dessutom firar förbundet 125 år och den akademiska

Läs mer

Sabine Koch, Centrum för hälsoinformatik, LIME

Sabine Koch, Centrum för hälsoinformatik, LIME Televård Applikationer och framtidsutveckling Sabine Koch, Centrum för hälsoinformatik, LIME Televård - framtidsutveckling Background Societal, economical, medical and technical development Obstacles to

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Barnets rätt till hälsa och välfärd på vilket sätt är det viktigt och lönsamt?

Barnets rätt till hälsa och välfärd på vilket sätt är det viktigt och lönsamt? Barnets rätt till hälsa och välfärd på vilket sätt är det viktigt och lönsamt? Ingemar Kjellmer Centrum för barns rätt till hälsa Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Kunskapscentrum för Barnkonventionen

Läs mer

»farliga platser» och»skumma typer» rädsla för stadens våld bland barn och deras föräldrar

»farliga platser» och»skumma typer» rädsla för stadens våld bland barn och deras föräldrar 134»farliga platser» och»skumma typer» rädsla för stadens våld bland barn och deras föräldrar danielle van der burgt Rädsla för våld och känslor av otrygghet bland stadens invånare har intresserat både

Läs mer

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se Curriculum Vitae 1. Personlig information Namn: Arbetsadress: Hemadress: Per Mikael Bosson Stenkula IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA Telefon (arbete): 08 665 45 30

Läs mer

Online Sexual Behaviours Among Swedish Youth

Online Sexual Behaviours Among Swedish Youth Online Sexual Behaviours Among Swedish Youth Characteristics, Associations and Consequences BAKGRUND Linda Jonsson Linköping University 2015 2015-05-05 2 2015 05 05 3 2015-05-05 4 Av 10 åringar använder

Läs mer

Abrahamsson, L. (2004). Moderna organisationer ur ett arbetsmiljöperspektiv.

Abrahamsson, L. (2004). Moderna organisationer ur ett arbetsmiljöperspektiv. Referenser Abrahamsson, L. (2004). Moderna organisationer ur ett arbetsmiljöperspektiv. I Johansson, B., Frick, K. och Johansson, J. Framtidens arbetsmiljö- och tillsynsarbete. Lund: Studentlitteratur.

Läs mer

Viktig, ung och stolt. Göteborg 080515.

Viktig, ung och stolt. Göteborg 080515. Viktig, ung och stolt. Göteborg 080515. Övervikt och fetma i Sverige För tio år sedan var en av tio svenska sjuåringar överviktig Idag har minst var fjärde sjuåring övervikt Prognos; Åtta av tio förblir

Läs mer

Research evaluation in Sweden FOKUS

Research evaluation in Sweden FOKUS Research evaluation in Sweden FOKUS Swedish Research Council Hearings May 2014 Content Background Working process Proposed draft model Future work Timetable Questions and discussion UoH research income

Läs mer

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Internationella Handelshögskolan Vid internationella HandelsHögskolan (Jibs) bedriver vi forskning och utbildning på kandidat-, magister-, master- och doktorandnivå inom våra huvudsakliga

Läs mer

Salutogent tänkande. Att jobba med det friska hos barn och ungdomar. BRIS och Stiftelsen Allmänna Barnhuset. www.salutogenes.com

Salutogent tänkande. Att jobba med det friska hos barn och ungdomar. BRIS och Stiftelsen Allmänna Barnhuset. www.salutogenes.com Salutogent tänkande Att jobba med det friska hos barn och ungdomar BRIS och Stiftelsen Allmänna Barnhuset Salutogenes Utveckling mot hälsa Stress- sårbarhetsmodellen STRESS Hög - Livshändelser ohälsa

Läs mer

Den sociala miljöns betydelse för hälsa och välbefinnande hos barn och ungdomar -en kunskapsöversikt

Den sociala miljöns betydelse för hälsa och välbefinnande hos barn och ungdomar -en kunskapsöversikt Den sociala miljöns betydelse för hälsa och välbefinnande hos barn och ungdomar -en kunskapsöversikt Anna-Karin Ivert Hälsa & Samhälle Malmö Högskola april 2008 1 Inledning Studiet av sociala miljöers

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

SFO-V invites you to a special event

SFO-V invites you to a special event Strategic Research Programme in Care Sciences (SFO-V) SFO-V invites you to a special event Social Justice through Health: Impressive Health Gains in Bangladesh despite Multiple Inequalities Venue: Date:

Läs mer

1. Education and Degrees

1. Education and Degrees Dr. Johan Svanberg E-mail: Johan.Svanberg@historia.su.se Valutavägen 66 D Tel. work: +468163130 129 34 Hägersten Tel. home: +46707368990 Sweden 1. Education and Degrees Research Supervisor Training, 100

Läs mer

Ekonomi och anhörigomsorg NkA hösten 2012 Göteborg, Sundsvall, Västerås, Lund

Ekonomi och anhörigomsorg NkA hösten 2012 Göteborg, Sundsvall, Västerås, Lund Ekonomi och anhörigomsorg NkA hösten 2012 Göteborg, Sundsvall, Västerås, Lund Ann-Britt Sand Stockholms universitet/nationellt kompetenscentrum Anhöriga Pågående forskning: Anhörigomsorgens pris. Marta

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Webbaserad utbildning frälsningen för kardiologisk utbildning? Modiferad från Michelangelo, 1511

Webbaserad utbildning frälsningen för kardiologisk utbildning? Modiferad från Michelangelo, 1511 Mikael Nilsson ST-läkare, doktorand Akutkliniken, Solna Karolinska Universitetssjukhuset Institutionen för medicin, Solna Mikael.Nilsson@karolinska.se 0733-589910 Webbaserad utbildning frälsningen för

Läs mer

Skolorna och social stratifiering: normer, praxis, strukturer

Skolorna och social stratifiering: normer, praxis, strukturer Skolorna och social stratifiering: normer, praxis, strukturer Juho Härkönen Sociologiska institutionen Stockholms universitet juho.harkonen@sociology.su.se 1 Innehåll Utgångspunkt för denna presentation:

Läs mer

Motverka studieavbrott. En sammanfattande kunskapsöversikt

Motverka studieavbrott. En sammanfattande kunskapsöversikt Motverka studieavbrott En sammanfattande kunskapsöversikt Forskning om studieavbrott 2014:1 Motverka studieavbrott - En sammanfattande kunskapsöversikt Översättning och sammanfattning: Anna Liljeström

Läs mer

Statussyndromet. Sir Michael Marmot. Statussyndromet: hur vår sociala position påverkar hälsan och livslängden

Statussyndromet. Sir Michael Marmot. Statussyndromet: hur vår sociala position påverkar hälsan och livslängden Statussyndromet Sir Michael Marmot Statussyndromet: hur vår sociala position påverkar hälsan och livslängden Statussyndromet Sociala skillnader i hälsa Sir Marmot startade studier i Storbritannien 1976

Läs mer

Forskning om försörjningsstöd i svensk socialtjänst. En kunskapsöversikt

Forskning om försörjningsstöd i svensk socialtjänst. En kunskapsöversikt Forskning om försörjningsstöd i svensk socialtjänst En kunskapsöversikt Anders Arnsvik Maj 2008 Inledning Flertalet rapporteringar som publicerats under de senaste åren har ur olika aspekter beskrivit

Läs mer

Ungdomar med missbruksproblem en deskriptiv studie av Mariamottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö

Ungdomar med missbruksproblem en deskriptiv studie av Mariamottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö Ungdomar med missbruksproblem en deskriptiv studie av Mariamottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö Mats Anderberg 1 Mikael Dahlberg 2 1 Fil.dr. i socialt arbete. Institutionen för pedagogik, Linnéuniversitetet

Läs mer

Arbetsplatslärande: Hur når vi långsiktiga effekter av våra insatser? Per-Erik Ellström www.liu.se/helix

Arbetsplatslärande: Hur når vi långsiktiga effekter av våra insatser? Per-Erik Ellström www.liu.se/helix Arbetsplatslärande: Hur når vi långsiktiga effekter av våra insatser? Per-Erik Ellström www.liu.se/helix Former för arbetsplatslärande formell utbildning (t ex olika slags kurser) icke-formell utbildning

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Curriculum Vitae. Göran Melin September 2007

Curriculum Vitae. Göran Melin September 2007 Curriculum Vitae Göran Melin September 2007 Education 1985-1988: Gymnasium, technological programme, Östrabo High School, Uddevalla 1990-1993: Undergraduate courses in social sciences and humanities at

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

JÄMSTÄLLT FÖRÄLDRASKAP FÖR BARNETS BÄSTA. Alexandra Thorén Todoulos & Ida Ivarsson

JÄMSTÄLLT FÖRÄLDRASKAP FÖR BARNETS BÄSTA. Alexandra Thorén Todoulos & Ida Ivarsson JÄMSTÄLLT FÖRÄLDRASKAP FÖR BARNETS BÄSTA Alexandra Thorén Todoulos & Ida Ivarsson VARFÖR? Barnet har rätt till och mår bäst av en trygg och nära relation till båda sina föräldrar (SOU, 2005:73) Tidigt

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS Kjell Hansson Mild 1,2, Eduardo Figueroa Karlström 1, Lennart Hamberg 3 and Christer Törnevik 3 1. National Institute of Working

Läs mer

En ny typ av statistikutbildning med komponenter från datainsamling till rapportering. Lars Rönnegård

En ny typ av statistikutbildning med komponenter från datainsamling till rapportering. Lars Rönnegård En ny typ av statistikutbildning med komponenter från datainsamling till rapportering Lars Rönnegård Forskarutbildning Mikrodataanalys Masterprogram i Business Intelligence Nätbaserad uppdragsutbildning

Läs mer

Trauma, PTSD & beroendesjukdom Integrerad behandling & pågående forskning inom BCS EWA/VERA-mottagningen

Trauma, PTSD & beroendesjukdom Integrerad behandling & pågående forskning inom BCS EWA/VERA-mottagningen Trauma, PTSD & beroendesjukdom Integrerad behandling & pågående forskning inom BCS EWA/VERA-mottagningen Anna Persson, legitimerad psykolog, BCS Åsa Magnusson, överläkare, BCS, Med.dr, adjunkt, KI Specifik

Läs mer

Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan. Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21

Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan. Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21 Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21 Agenda Hur mäter vi psykisk hälsa bland barn med intellektuella funktionsnedsättningar? Hur mår barn och

Läs mer

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Symtomgivande Karotisstenos Naturalförloppet vid symptomgivande karotisstenos Results: There were

Läs mer

Varför går det bra för Sverige? Lärdomar för Danmark

Varför går det bra för Sverige? Lärdomar för Danmark Varför går det bra för Sverige? Lärdomar för Danmark Inlägg vid CEPOS vækstkonference i Köpenhamn den 14 december 2012 Magnus Henrekson Bakgrund Egen forskning: Pär Hansson & Henrekson, Public Choice,

Läs mer

Familjen, familjepolitiken och välfärdssamhället

Familjen, familjepolitiken och välfärdssamhället Familjen, familjepolitiken och välfärdssamhället Lennart Nygren, Umeå universitet Föredrag vid konferensen Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlikhälsa och social hållbarhet, Göteborg

Läs mer

Inbjudan till. "VI Scandinavian COPD Research Symposium", Holmenkollen, Oslo, Norge. 21 22 November. Vetenskaplig sammankomst

Inbjudan till. VI Scandinavian COPD Research Symposium, Holmenkollen, Oslo, Norge. 21 22 November. Vetenskaplig sammankomst Vetenskaplig sammankomst Inbjudan till "VI Scandinavian COPD Research Symposium", Holmenkollen, Oslo, Norge 21 22 November 2014 Institutionen för Medicin, Karolinska Institutet anordnar VI Scandinavian

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

Arbetsblad för Historical-Clinical-Risk Management, Version 3 (HCR-V3)

Arbetsblad för Historical-Clinical-Risk Management, Version 3 (HCR-V3) Arbetsblad för Historical-Clinical-Risk Management, Version 3 (HCR-V3) Kevin S. Douglas, Stephen D. Hart, Christopher D. Webster, & Henrik Belfrage Steg 1: Sammanställ relevant bakgrundsinformation Information

Läs mer

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga Bygga om-dialogen Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad Bygga Områdesbeskrivning Rapport sid 54 Gul = Resursrika och svenskdominerade Grön = blandade/integrerade utifrån de två segregationsvariablerna

Läs mer

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling Vågkraft Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Avd. För 751 05 Uppsala, Sweden Introduction PhD-student Uppsala University Avd. För Field of Research: Electromagnetic

Läs mer

Unga som begått sexuella övergrepp risk för återfall och prevention

Unga som begått sexuella övergrepp risk för återfall och prevention Unga som begått sexuella övergrepp risk för återfall och prevention Cecilia Kjellgren universitetslektor/institutionen för socialt arbete Linnéuniversitetet Unga som begår sexuella övergrepp Ungdomar 12-17

Läs mer

Translation of the Swedish version of the IPQ-R Pia Alsén, Eva Brink

Translation of the Swedish version of the IPQ-R Pia Alsén, Eva Brink Translation of the Swedish version of the IPQ-R Pia Alsén, Eva Brink 1. We each performed separate translations of the IPQ-R into Swedish. 2. We compared our translations, discussed the differences and

Läs mer

Stillasittande & ohälsa

Stillasittande & ohälsa Stillasittande & ohälsa FaR:s dag att skapa möjligheter till fysisk aktivitet 19 november Malmö Johan Faskunger Fil dr Fysisk aktivitet & hälsovetenskap Föreläsningens upplägg: Stillasittande & ohälsa

Läs mer