MOBILITET I ORDINÄRT BOENDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MOBILITET I ORDINÄRT BOENDE"

Transkript

1 Förstudie 2014 MOBILITET I ORDINÄRT BOENDE Nyckelfri låshantering Planerings, registrering- och uppföljningssystem Strömstad

2 Innehållsförteckning Sida Bakgrund/Problemställning 3 Mål för arbetet med mobilitet 3 Effektmål för arbetet med mobilitet 3 Ansvar gällande drift av mobilitet 4 Budget för mobilitet 5 Framtida budget för mobilitet 5 Upphandling ett samarbete mellan Strömstad och Tanum 6 Nyckelhantering inom hemtjänst och hemsjukvården 7 Planerings- och uppföljningsverktyg 9 Kunskapsinventering - Sammanställning ifrån leverantörsvisningar 11 Förslag på införandeplan av mobilitet 17 Förslag på aktiviteter inför förberedelser av mobilitet 19 2

3 Bakgrund/Problemställning Det finns ett behov av mobilitet av lättillgänglig daglig planering, korrekt information i realtid, brukaruppgifter, utförardokumentation, insatsregistrering, bokning av besök, kartfunktion och kommunikationsmöjlighet inom/mellan team och roller samt nyckelfri låshantering. Tanums samt Strömstads kommuner har en stor geografisk yta vilket medför att det åtgår mycket tid för resor och planering av dessa. Mål för arbetet med mobilitet Nyckelfri låshantering - Effektivisera, säkra och förbättra hantering av nycklar. - Öka tryggheten för brukaren. - Minska inställelsetiden vid larm. - Genom behörighetsstyrning öppna och låsa brukarens dörr med digital nyckel. - Minska behovet av transporter och därmed miljöbelastningen. - Kvalitetssäkra att personalen varit där Planerings och uppföljningssystem - Kunna planera insatser, resurser och tid. - Kunna ställa bemanningskrav för verksamheten. - Ska enkelt kunna få med sig kundinformation, vägbeskrivning samt vad som skall utföras. - Utförda insatser ska kunna registreras i systemet eller avvikelse mot planerade insatser. - Ska kunna göra jämförelser mellan beviljad, planerad och utförd tid. Effektmål för arbetet med mobilitet Målbild för brukare - Känna sig trygg och säker i ordinärt och särskilt boende genom att kunna - påkalla hjälp dygnet runt, både passivt och aktivt. - Större möjlighet att bo hemma längre, vilket leder till ökad livskvalitet. - Säkerställa att individen får den omsorg/vård som är beviljad. - Rätt kompetens utifrån behov - Ökad kontinuitet för brukaren - Rätt insats på rätt tid 3

4 Målbild för verksamheten - Förbättrad kvalitet - Ökad rättssäkerhet - Ökad kvalitetssäkring - Ökad IT-kompetens - Bättre arbetsmiljö - Mindre påverkan på yttre miljö - Stärka kommunens attraktionskraft - Ökad säkerhet genom behörighetsstyrning - Budget och resurser i balans - Effektivt resursutnyttjande Ansvar kring mobilitet gällande drift Idag sköter IT-avdelningen driften av omsorgsförvaltningens IT-system såsom verksamhetssystemet Treserva och planerings- och uppföljningssystemet TES. Omsorgsförvaltningen har 24 timmars verksamhet alla dagar i veckan och nu sker ett teknikskifte inom förvaltningen som leder till ett beroende av att tekniken fungerar. Det skett ett antal gånger om året oplanerade/planerade avbrott av dessa system. I dagens läge innebär att omvårdnadspersonalen inte har tillgång till planerings- och uppföljningssystemet och sjuksköterskor har inte tillgång till patientjournaler. I förlängningen kommer fler personal vara beroende av IT-systemen, utifrån att fler personal kommer att använda dem. Verksamheten har utfört en riskanalys gällande IT-stöd. IT-support saknas på obekväm arbetstid. Drift hos leverantör innebär att de sköter service, uppgradering och drift av servrar och ser till att IT-systemen fungerar. Det finns ändå ett beroende mellan aktörer, beroende på problemets art. Gäller det lösenordbyte eller inloggningsproblem i kommunens nätverk så sköts det av IT-avdelningen. Gäller det lösenordbyte eller inloggningsproblem i något av IT-systemen så sköts det av systemansvariga inom Omsorgsförvaltningen. Internetkommunikationen sköts av Telia. I Strömstad finns fler aktörer, tex fiberanslutningar till kommunens verksamhetsställen och till brukare sköts av StrömstaNET med underleverantör Relacom. 4

5 Beslut tas att drift av systemen ska skötas av IT-avdelningen Fördelar Kompetensen finns i kommunen Snabbare svarstider Inte beroende av extern datakommunikation för att nå systemen. Även om Internetförbindelsen (eller annan datakommunikation till leverantören) går ner kan användarna komma åt systemen. Enklare att integrera de nya systemen med befintliga system som driftas lokalt i kommunen (ex TimeCare, GIS, Treserva). Personalen i verksamheten har ett telefonnummer att ringa vid problem oavsett dator-system-mobil. Supporttider. Felsökning påbörjas bekväm arbetstid inom senast en timme. Obekväm tid, kan ta flera dagar. Nackdelar Finns begränsade resurser hos IT-enheten. Har inte 24 timmars verksamhet/jourutryckning Jour-/beredskap kostar ca kr per år. Supporttider. På obekväm tid (kvällar och helger) kan det ta många timmar innan felsökning påbörjas. Beslut: Utreda om behov för omsorgstekniker behövs? Beslut: Upprätta rutiner för hantering vid oförsedda händelser på obekväm arbetstid? Budget för mobilitet Drift: Nyckelfri låshantering: 0 (Kostnad 2013) Planerings- och uppföljningssystem: kr (Kostnad 2013) Framtida budget för mobilitet Införandekostnader Nyckelfri låshantering: kr (hyra) 1 miljon kr (köpa) Planerings- och uppföljningssystem: 1,3 miljoner kr Driftskostnader: Nyckelfri låshantering: kr (hyra) kr (köpa) Planerings- och uppföljningssystem: kr 5

6 Upphandling ett samarbete mellan kommunerna Tanum och Strömstad Projektet mellan Tanum och Strömstad startade i början av året Under våren träffades huvudprojektledare och varje delprojektledare ifrån varje kommun en heldag varannan vecka. Arbetet påbörjades med att göra mål, intressentanalys och utforma projektaktiviteter av mobilitet utifrån att kunna utföra tids- och insatsrapportering och använda nyckelfria lås i ordinärt boende men även för särskilt boende. Projektets första huvudaktivitet var kunskapssökande och omvärldsbevakning. Under våren anordnade kommunerna tillsammans två leverantörsvisningar samt att delprojektledare var på konferens om teknik för att få kunskap och kompetens om dagens teknik. Under april månad hade kommunerna en workshop, där man delade erfarenheter genom utbyte mellan olika yrkeskategorier kommunerna emellan. Deltagarna som bestod av bla personal från hemtjänst, särskilt boende, hemsjukvård, chefer samt IT-tekniker fick aktivt medverka genom att delge sina tankar angående nyttoanalys, riskanalys och samla information om vad deltagarna tyckte efter leverantörsvisningarna. Efter workshopen började en intensiv period med kravställande, där kommunerna arbetade tillsammans för att hitta gemensamma skall- och börkrav i en kravspecifikation. Styrgruppsmöten hölls en gång i månaden med uppehåll under sommaren. IT-avdelningarna i de båda kommunerna har varit involverade och skapat särskilda krav kring teknik. Diskussioner med IT-enheten och arbetsgrupp/styrgrupp har skett i båda kommunerna kring drift av systemen i upphandlingen. Det har bestämts att i Tanum och Strömstad körs lokal egen drift. Under senare delen av våren kopplades Strömstads upphandlingssamordnare in i större utsträckning. Han fick i uppdrag att vara båda kommunerna behjälplig. Underlag för kostnadsförslag som är en del av arbetsmålen har genomförts under senvårensommaren. Medel för införandeprojektet genom drift och investeringar har räknats fram i en preliminär budget. Där finns upptaget införande med funktionshyra, projektledning, utbildningar osv. Information kring projektet har givits fortlöpande till omsorgsnämnd, LSG (lokal samverkansgrupp) APT:er, IT-enhet, KPR (pensionärsorganisationer) Under september månad har kommunerna arbetat kommunvis för att utforma och förankra arbetet med kravställande inåt i de olika organisationerna. 6

7 Nyckelhantering inom hemtjänst och hemsjukvården I nuläget har hemtjänsten och hemsjukvården nycklar till i stort sett alla sina brukare/patienter. De brukare med trygghetslarm får alltid lämna ut en nyckel till bostaden. Detta innebär att brukare/patienter med insatser/åtgärder av vård och omsorg får lämna ut två nycklar till bostaden. Bor brukare i ett lägenhetskomplex med separat entré/portar får ytterligare nycklar lämnas ut. Nyckelhanteringen har ett syfte att personal inom vård och omsorg alltid ska kunna ta sig in i bostaden för att kunna hjälpa/stödja brukare och patienter. Rutinerna idag är att nycklarna kvitteras vid mottagande av både brukare och personal. Vid varje nytt arbetspass får personalen ta alla nycklar till de brukare de ska till och efter arbetspasset slut hänga tillbaka de i ett stort nyckelskåp. Under ett dygn är detta ca 40 personal som tar och hänger tillbaka nycklar. Detta sker 365 dygn per år och det förkommer att nycklar försvinner, dock väldigt sällan. Det finns en oro att nycklar kan stjälas och/eller kopieras. Att hämta och lämna nycklar tar omkring 6% av personalens arbetstid. Om en personal är i Näsinge på hembesök och får ett larm ifrån en annan brukare som bor i Näsinge får denna personal åka till grupplokal belägen i staden för att hämta nyckel för att sedan åka tillbaka till Näsinge. Detta är inte kostnadseffektivt eller miljövänligt. Alternativt kan personalen plocka på sig en hel del nycklar ifrån olika brukare, som eventuellt kanske larmar denna kvällen/natten. Detta är inte en säker nyckelhantering. Hemförsäkringen är en annan del i problematiken. När en brukare har lämnat ut sina nycklar och det blir ett inbrott i bostaden, måste brukaren kunna påvisa inbrottsförsök för att hemförsäkringen ska gälla. Hos flera leverantörer idag finns system för nyckelfri hanteringen. En leverantör erbjuder låsfria lås till bostad, portar, hemtjänstens lokaler, andra (soprum, tvättstugor) medicinskåp och som bostadsanpassning, där en dörr öppnas med fjärrkontroll. Dessa system installeras på olika sätt. Brukarens dörr till bostaden sker genom byte av låskassett på insidan av dörren samt programmering i ett datasystem. Detta system är krypterat motsvarande banktransaktionssäkerhet och resulterar i en digital nyckel. Dörren till bostaden öppnas med hjälp av en mobiltelefon. Man kan skapa olika behörigheter för personalen, en digital legitimation, så vem som helst kan inte gå in i bostaden. Brukaren kan få tillgång till nyckelfri låshantering om denne har en smartphone/android mobiltelefon. En borttappad eller stulen mobiltelefon kan enkelt spärras, liksom användarnamn och lösenord. Varje besök som personalen gör registreras i systemet. Tidpunkt för ankomst och avfärd samt vem som har gjort besöket lagras i systemet. Enhetschefen kan på så sätt se hur mycket tid en brukare fått och vem som varit på plats. Detta ger en ökad kontroll och säkrare nyckelhantering. Det 7

8 finns även system för portar/entréer som kan sättas upp efter godkännande av bostadsbolag. Nyckelfri låshantering gör att vården och omsorgen blir mer kostnadseffektiv genom mindre bilkörning och hantering av nycklar. Hemtjänsten/hemsjukvårdens bilkörning kan minska upp till 15% om nyckelfria lås införs. Säters kommun gjorde en undersökning på detta och den visade att de sparade mils bilkörning/ca 2000 personaltimmar på ett år. Beslut: Införa nyckelfria hantering? Beslut: Hos vilka brukare ska vi införa nyckelfria hantering? Avgränsning? De som bara har trygghetslarm i första hand? Har hemtjänst/hemsjukvård men inte trygghetslarm? Beslut: Vem ska installera nyckelfritt hos brukare? Organisation för detta? Beslut: Behövs nycklar ändå? Avtal med låsmed 24 timmar/dygn behöver upphandlas? Beslut: Godkännande av bostadsbolag, privata hyresägare? Beslut: Utreda vad försäkringsbolagen anser om de nyckelfria låsen? Beslut: Upprätta rutiner för funktionskontroll av nyckelfria lås? Beslut: Upprätta rutiner för nyckelhantering? Beslut: Informationsbroschyr till brukare måste upprättas? 8

9 Planerings- och uppföljningsverktyg Utan ett planerings, registrerings- och uppföljningssystem får personalen planera med penna och papper, vilket tar lång tid och är nästintill omöjligt då det är svårt att kontrollera att alla insatser blir planerade. Detta kan i sin tur leda till att brukare inte får de insatser de är beviljade och kan i värsta fall inte få hjälp. Istället för att ägna tid åt planering får personalen mer tid till brukarna. Förändringstakten har ökat väsentligt inom hemtjänsten och rörligheten bland brukarna är mycket större nu än tidigare. Detta innebär i sin tur att personalen måste vara mycket mer flexibla för att snabbt kunna göra förändringar i planering och schema. De insatser och åtgärder som hemtjänst och hemsjukvård (nattetid) utför överförs automatiskt ifrån verksamhetssystemet Treserva. I Treserva har biståndshandläggare beviljat SoL insatser eller legitimerad personal (sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut) delegerat HSL åtgärder till hemtjänstpersonalen. Gruppledarna kan med systemets hjälp upprätta en besöksplan och därefter kan man påbörja planeringen. Denna planering kan göras optimalt och sedan ger systemet ett förslag på planering. Varje månad planerar gruppledarna ut SoL insatser och 8581 HSL åtgärder, totalt 31384/1021 per dag för januari 2014 till ca 40 personal i respektive hemtjänstdistrikt. Systemet kan ta hänsyn till brukarens kontaktperson, besökets längd, dubbelbemanning, prioritet, restid beroende på färdmedel, personalens kompetens och lunchraster. Efter planeringen visas en översikt över personalens uppdrag. Ett insatsschema med dagens alla inplanerade besök för varje personal kan skrivas ut eller överföras till en mobiltelefon. Idag får personalen en utskrift, men mobiltelefon är att föredra då det är bättre sekretess, underlättar återrapportering, ändringar i planeringen och information om brukare kan göras/fås på plats. Dessutom fungerar dessa mobiltelefoner som mottagare av larmsamtal via sms, då får personalen information om brukarna direkt från mobilen samt för nyckelfri låshantering. Detta effektiviserar hela larmkedjan. Larmmottagaren (larmcentral via leverantör) kan dessutom få tillgång till planeringssystemet som gör att larmmottagarens personal på larmcentralen kan informera brukarna om när hemtjänsten har sitt nästa planerade hembesök hos dem. Återrapportering ger kvalitetssäkring genom säkerställande att brukaren får den insats som är beviljad/delegerad. Personalen återrapporterar utförda besök via en applikation i mobiltelefonen, där information om starttid och sluttid för besöket samt vilken insats som utförts och av vem. Planerings- och uppföljningssystem är ett verktyg för att få en fullständig översikt på de ekonomiska och personella resurserna. Systemet integreras med Treserva, Timecare och GIS. Genom Treserva och ett system för planering, registrering och uppföljning kan kvalitetsuppföljning för brukare göras genom att se till att brukare har beviljade insatser, har planerade insatser och får utförda insatser. Dessa tre led ska spegla varandra. Effekter av planerings- och uppföljningssystem är: - Alla grupper kan planera på samma sätt, vilket gör att tiden för planering kortas ner och blir betydligt effektivare. - Det blir lättare för vikarier som kan få både karta och ett arbetsschema i en mobiltelefon med alla upplysningar om brukaren. - Alla brukare finns med i planeringen och det är mindre risk att någon blir utan hjälp. - Enhetscheferna kan se var personalen finns och hur dagen ser ut vilket ger trygghet och tydlighet för personalen. 9

10 Den 1 mars 2016 ska biståndshandläggare även behovspröva och bevilja vilka insatser varje brukare är berättigade till på särskilt boende, dvs. att det blir samma tillämpningssätt såsom i ordinärt boende. Då kan ett planerings- och uppföljningssystem även användas på särskilt boende. Beslut: Införa planerings- och uppföljningssystem för andra verksamheter än hemtjänst? Alla särskilda boenden? Hemsjukvården? Rehabenheten? Boendestöd SoL? Fler? Beslut: Om kommunen har LOV, bör externa utförare få möjlighet till tids- och insatsregitrering? Beslut: I planerings- och uppföljningssystem läggs flera parametrar in för varje brukare, såsom kompetens hos personal (t.ex. delegering) och kontaktperson. Vad är viktigast, kontinuitet, med prioritering av personal såsom att kontaktpersonen alltid planeras till brukare eller ruttoptimering, där fokus är att få ut den mest kostnadseffektiva organisationen? Beslut: Ska personalen utföra andra insatser än de som är beviljade av biståndshandläggare? Möjlighet finns att registrera dessa i planerings- och uppföljningssystemet. 10

11 Kunskapsinventering - Sammanställning ifrån leverantörsvisningar Syfte: Få kunskap om hur teknik & IT-system ser ut idag hos leverantörerna och hur de ser på framtiden. När det står siffror alt. siffror i parantes efter ett stycke innebär det antal personer som påpekat samma sak. Nedan är en sammanställning ifrån verksamhetens personal gällande två olika leverantörer av planerings-, uppföljnings och registrering samt nyckelfria lås i ordinärt boende. VAD ÄR BRA HOS LEVERANTÖREN TUNSTALL? - Möjlighet att dokumentera och läsa avvikelser/anteckningar direkt hos kund ( 4) - Insatsrapportering på plats i mobilen - Total webblösning för TES - Kartfunktion i handverktyg (2) - Antenntagg hos varje larmkund som visar all kundinfo i appen - Manuell start/stopp via telefonen vid behov (2) - Tagg på väggen hos kunden som man loggar med mobil (2) - Förändring/Uppdatering av planering direkt i mobil (2) - Går snabbt att ändra/uppdatera tex beslut - Kunden kan också få app i sin mobil för att kunna öppna dörren - Nyckelfrihet trygghet för kunden (2) - Nyckelfritt behöver inte GSM täckning - Nyckelfritt Monteras på insidan - Nyckelfritt Alltid tillgång till nycklar - Carelock gate underlättar för oss inom stadsgränsen - Integrerat dörrlarm/kan aktivera ringsignal vid behov - Som planerare ha tillgång till mer i TES tex. vikarier - Bättre översyn på utförd tid - Få betalt för utförd tid - Flaggar när batteri tar slut i dörrlåset - Enkel och bra översikt i nya TES Bra med helhetskoncept (2) - Koppla ihop/kompatibelt med Timecare Tunstall Treserva 5 - Vill ha TES även på SÄBO - Sluten cirkel, beviljade, planerade och utförda insatser/åtgärder (2) - Genomförda åtgärder går tillbaka till Treserva - Flaggar för snitt-tid då tiden skiljer mycket - TES resurspool Håller koll på timvikarier/övertalig personal/kostnader/kontinuitet - TES Kan lägga in kompetens/delegering - Minskad kostnad för drivmedel och övertid - Samarbete med Treserva angående HSL tidsbokning - Trygghet & säkerhet för kund och personal Lätt att arbeta med (3) - Effektivt & tydligt - Säkerhetstänkandet verkar vara hög - Troligtvis tidsbesparande - Går att använda till inlogg/utlogg av personal (arbetstid) 11

12 - Bra att det är baserat på blåtand, då mobiltäckningen inter är så bra på alla ställen i Tanums kommun. - Systemet säger ifrån flaggar om det är något som inte stämmer - Helhetslösning från beslut till utförande - Bra att tiden registreras vid upplåsning och läsning - Bra med genomförandeplan/levnadsberättelse i telefonen - Kan jämföra utförd tid/beviljad tid - Röd tråd treserva/planering/schema/kvalitetssäkring - Restid via karta, kontaktmannaskap, kontinuitet, max tunga besök. - Vid planering systemet talar om personal behov - Borttappad telefon kan nycklar och annat rensas och tas bort - Snitt tid tre månader bakåt hos vårdtagare - Samspel med treserva och timecare (timepool på gång) - Krävs ingen täckning för att lås och info skall fungera - Fem senaste anteckningarna i app. - Res tid inlagt - Tydligt och bra med integreringar - Kan uppdatera planeringen vid kort varsel - Hantering av batteribyte smidigt varning syns i telefon när batteriet börjar ta slut - VAD ÄR MINDRE BRA/SAKNAS/FRÅGOR? - Säkerhet i kartfunktionen för restid mellan kunden och grupplokal/eller nästa kund - Biståndsärende och Genomförande går inte till TES utom specificerade insatser - Mobiltäckning (3) - Fastighetsägare bör ge tillstånd för uppsättning av lock/gate moduler - Alla insatser tankas inte över från Treserva till TES - Integration Timepool, då vi använder både resurs och timepool - Treserva delegering tankas inte över automatiskt - Är beroende av GSM täckning för att kunna uppdatera planeringen - Dörren måste vara i bra skick, passar dock de flesta låshus/dörrar i Europa, mer än 90% Carelock ACE - Planeringen är omfattande i början. Kan vara svårt för mindre tekniskt begåvade personer att sätta sig in i systemen en framtids möjlighet. - Viktigt att vårt kommande verksamhetssystem är kompatibelt och gärna tänka till runt det när man väljer - Vissa funktioner kräver uppkoppling mot en mast - Att inte försäkring gäller när det lämnats ut en nyckel - Nyckelsystemet kan användas även för dörrar som personal använder? - Kan inlogg/utlogg av personal (arbetstid) kopplas till - TES/Treserva/Lönesystem? - Hur löser man hur personal kommer in på arbetsplatsen och kan lägga in - sig/ut (Mobilen kanske inte tas med hem)? - Målet med nyckelfritt borde väl vara att ALLA nycklar ska bort (även personalnycklar)? - Kan man dra ut statistik för utförda insatser och jämföra olika brukares tid 12

13 de fått? - Saknad av info om hur ssk/dsk arbetar och hur de kan använda systemet. Var baserat på SOL insatser. Känns som vi får bygga vårt eget system och fylla det med funktioner vi behöver - Bra att ha samma leverantör på samtliga områden/hela kedjan, men kanske tappar de spjutspets kompetens. - Otydlighet gällande appar runt dokumentation Block 1 Planerings- och uppföljningssystem VAD ÄR BRA HOS LEVERANTÖREN TIETO? - Tydlig insatsvy dag vecka/vårdtagare - Stor planerings valsmöjlighet kontinuitet. Kan få kontinuitet i besök efter vad som är markerat i systemet (kompetenskrav, kontaktperson Bra för vårdtagare) Schemaimport Time care manuellt Se personalens hela schema per vecka - period - Kan mixa besök i flera grupper - GPS restid. Kartan ligger i Lapscare - Överskådlig rapportvals gardin - Om TES kan behållas skulle det kanske vara bra för då slipper man utbilda - personal på nytt om systemen ändå ger samma utslag. - Riktad mot personal kompetenser - Prioriterande - Lätt att navigera med flikarna - Att kunna se grafen - Bra att kunna se tillgänglighet av personalen under dagen - Se planering - Verkar vara lätt system - Kan ändra manuellt - Tidkrävande planering positivt för vårdtagaren - Kan se rätt beläggningsgrad, manuell planering/restid vid planering - Bra rapporter - Lägga in ny information när den kommer - Prioritering av personal som utför besöken - Gruppfördela struktur i gruppen per område och kontaktmannaskap - Restid känns av - Importera schema ifrån timecare? - Medicinskåp kan öppnas med telefon - Kommentar natt personal Tanum Bra och intressant har inte koll hur det fungerar idag med planering av vårdtagare, personal och rutter men lärorikt - Systemet samordnar beslut- personal- brukare - Går att ändra arbetsbeskrivning utefter vilken dag - Går att skilja ut ex delegationer om man har eller inte - Personalkontinuitet, bra men också dåligt se nedan* - Integrerat med Timecare 13

14 - Kan räkna ut restid som går att justera ex hastighet - Offline-hantering av appen - Tvåfaktors inloggning stöd för Yubikey - Att det man noterar går rätt in i systemet - Att man kan ändra och justera VAD ÄR MINDRE BRA/SAKNAS/FRÅGOR? - Troligen ingen information om vilande från (Treserva Phoniro Lapscare) - (6) - Vet inte vilka uppgifter som kan gå över från Phoniro, måste kravspecificeras. - Kompetens borde heta Förutsättningar gärna skilja på delegering och förutsättningar - Vägbeskrivning saknas i telefonen. Vägbeskrivning i Treserva går ej automatiskt över, måste lösas individuellt Kundanpassning för att få in vägbeskrivning till Phoniro/Tieto - Dålig graf - Mycket arbete att lägga in, justera i kalendervy Förändringar av schematider sköts ej automatiskt till löne måste själv ändra i självservice. - Måste registrera personal per besök och inte varje vårdtagare - Vägbeskrivning går att lösa? - Ingen översikt var som övriga är - Du kryssar i det vi utfört, specificera tid HSL SOL? - Aktuell batteristatus i datorn 10 % kvar varning i telefon - Frånvaro/sjukhusvistelse måste läggas in manuellt - Systemet känns inte användarvänligt många moment - Personkontinuitet mindre bra beroende på restider, kostnad? - Vägbeskrivning inte automatiskt från treserva, måste gå in genom phoniro care - LapsCare- inte självförklarande (rörigt) Block 2 Nyckelfria lås/insatsregistrering i mobil VAD ÄR BRA HOS LEVERANTÖREN PHONIRO? - Molntjänst hämtar uppdraget - Offlinehantering genom blåtand: Logga in i app utan täckning Bocka i ej beställd insats vid behov som registreras i treserva. Många olika val. - Många olika lösningar för nyckelfria lås - Sitter på insidanhandtaget är inte inblandat, smidig - Main E, Any E behöver inte android - Adapter till olika lås tex ASSA 2000/Daloc ingår om det krävs Phoniro care får indikation på 10-20% kvar av batterikapacitet Längre batterifunktion (1-2 ggr byte/5 år), Specialbatteri Eco spar aktivering 4 - Medicinskåp med inloggning/telefon/loggar

15 - Dokumentation direkt i telefonen. Kan läsas i dator. - Rekommenderar mobiltelefon Samsung X cover 2, android. - Webbaserat system Behörighet styrs vid inlogg - All användning i samma app - Verkar vara ett högt säkerhetstänk kring inlogg - Kan lägga in att öppna portlås - Man kan göra individuella lösningar för kommun Bra att man kan tidsspecificera insatstiden - Man kan registrera insatser som inte är beslutade - Finns många bra rapporter att ta ut - Rapportpaketet verkar bra - Smidigt att hantera Att man kan ha nyckel även till de man har på schemat - Smidigt enkelt system som är lätt att installera - Lätthanterligt - Information kan läsas ifrån Treserva - Fler leverantörer som samarbetar med sin individuella speciella profession - Mobilanvändning under utveckling - Nyckelfri hemtjänstlokal behövs inte dela ut nycklar till alla. - Om Phoniro har driften har de support 24 tim/dygn - Kan göra ändringar i mobilen i efterhand - Ändringar går tillbaka till Phoniro care efter bestämd tid/godkännande går - det tillbaka till Treserva - Kan jämföra samma vårdtagare i ordinärt/särskilt boende - Ingen åverkan på dörren på dörren, påverkar inte boendets skalskydd - hemförsäkring gäller som tidigare. - Varnar/räknar ner tid för vårdtagare man sällan är hos (batteri) - Installation kräver inte fackkunskap - Samgående med Caretech regsystem - Support 8-17, driften dygnet runt? - Kan ändra besöken registrera i Phoniro care Treserva - Kan även komma in via telefon vid avbrott - Entrélås BRA! - Any entrés för soprum BRA! - Lås upp även på automatisk, typ DG - Bra information, systemet har blivit så mycket bättre mot den version som Tanum använder. Nya möjligheter! - Bra att kunna använda vid offline - Bra att det kan finnas i medicinskåp - Offline hantering - Få kvittens utan att låsa upp - Tydliga displayer - Lätt att dokumentera avvikelser/ändringar - Dokumentation, kan göras direkt på brukarens tid, behövs ingen administrationstid i grupplokalen. Tidsmässigt blir det rätt på rätt brukare - Anteckningar syns i display på besöket 15

16 - Valmöjligheten när/hur man skickar info vid avslutade pass. - Dosa för hyreshus - Adapter till låsen ingår i kostnaden - Skickar batterinivå till telefon ( under 20%) - Vid endast larm brukare- larm även i systemet - Går att integrera medicin skåp till systemet - Kompakt motorenhet som bara täcker låsvred. VAD ÄR MINDRE BRA/SAKNAS/FRÅGOR? - Fyra verksamhetssystem som skall intregreras hela tiden (Treserva Phoniro - Laps care larm mobiler). Sårbart Support 8-17, driften 24 timmar. Inte support 24 timmar Låsvred krävs Säkerhetsrutiner måste tas fram som beskriver Vad gör vi offline (Vi får ju inte aktuell information) - Kan vi hämta informationen någonstans? - Tror att det är bra med genomförandeplaner och motsvarande i telefonen/appen (troligen blir uppgifterna uppdaterade oftare) Osäkert om man kan signera tex läkemedelslistan (Kan gå med digital penna? MAS fråga om vad som är tillåtet) Kan inte söka efter var personalen är Ingen extra information kan läsas om brukarna. - Smartphone känsligare och går lätt sönder - Bökigt att justera tider (besökstider) i mobilen? - Tycker att enheten på dörren på dörren är stor, men annars flexibel - Att det måste aktiveras - Sårbart - webbaserat - Rörigt (kanske mycket packad information) - Mycket administrativt - Brist i system kan inte se genomförandeplaner - lagstadgat - Fler leverantörer kan krångla till - Kort tid med användning av mobiler - Specialbatterier? Uppladdningsbara? - Måste knacka igång låset - Att det inte finns backup på systemet hela dygnet - Systemets uppkoppling emellan känns lite rörig - Integration med SOL anteckningar/genomförandeplaner saknas - Fungerar inte att integrera signlistor på ett optimalt sätt. - Någon måste väcka blåtanden - Fungerar inte på gamla lås - Knacksystemet för att aktivera låset, även på väg ut, information om väckning av lås är inte tydlig 16

17 Förslag på införandeplan av mobilitet År 2015 Mars/April Delprojekt 1) Planering, registrering och uppföljning Leverans och införandeprojektet börjar med uppstartsmöte med kommun och Leverantör Installation, behörighet och test av planerings- och registreringssystem. Godkänt leveransprov. Utbildning för systemansvariga/administratör Utbildning för planerare och enhetschefer. Brukarinformation påbörjas att läggas in i systemet. Maj Breddinförande utbildning för all personal gällande tids- och insatsrapportering. Utvärdering av projekt Juni Införandeprojektet och utvärdering av anbud är klart. Godkänt funktionsprov År 2015 September Oktober Delprojekt 2) Nyckelfria lås i ordinärt boende Leverans och införandeprojektet börjar med uppstartsmöte med kommun och Leverantör Installation, behörighet och test av planerings- och registreringssystem. Utbildning för systemansvariga/administratör Utbildning för nyckelpersoner och enhetschefer. Installation av nyckelfria lås påbörjas. Godkänt leveransprov. November December Breddinförande utbildning för all personal gällande nyckelfria lås. Utvärdering av projekt Införandeprojektet och utvärdering av anbud är klart. Godkänt funktionsprov Alternativ införandeplan är att införa båda delar samtidigt, dock krävs det då mer resurser. 17

18 Förslag på utbildningsplan system planering, registrering och uppföljning Förslag på utbildningsplan med cirka deltagare på utbildning, antal utbildningstimmar och utbildningstillfällen År Delprojekt 1. (Planering, registrering och uppföljning) - Verksamhet: IT-avdelningen Totalt: 2 IT-tekniker Antal utbildningstimmar/per person: 4 timmar Antal utbildningstillfällen: 1 - Verksamhet: Hemtjänst. SoL- utbildning (planerare, enhetschefer, systemansvariga mm) Totalt: 10 personer Antal utbildningstimmar/per person: 32 timmar Antal utbildningstillfällen: 1 - Verksamhet: Hemsjukvård. HSL- utbildning (planerare, enhetschef, systemansvariga mm) Totalt: 10 personer Antal utbildningstimmar/per person: 32 timmar Antal utbildningstillfällen: 1 - Verksamhet: Hemtjänst/Hemsjukvård breddutbildning (omvårdnadspersonal, sjuksköterskor) Totalt: 101 personer Antal utbildningstimmar/per person: 3 timmar Antal utbildningstillfällen: 5 TOTALT ANTAL UTBILDNINGSTIMMAR: 59 Förslag på utbildningsplan för nyckelfria lås Förslag på utbildningsplan med cirka deltagare på utbildning, antal utbildningstimmar och utbildningstillfällen År 2015 Delprojekt 2. (Nyckelfritt i ordinärt boende) - Verksamhet: IT-avdelningen Totalt: 2 IT-tekniker Antal utbildningstimmar/per person: 4 timmar Antal utbildningstillfällen: 1 - Verksamhet: Hemtjänst SoL/Hemsjukvård HSL. (systemansvariga) Totalt: 1-4 systemansvariga/administratör Antal utbildningstimmar/per person: 8 timmar Antal utbildningstillfällen: 1 - Verksamhet: Hemtjänst. Systemansvariga/låsmontör (larmansvarig, enhetschef, systemansvarig, tekniker mm) 18

19 Totalt: 10 personer Antal utbildningstimmar/per person: 8 timmar Antal utbildningstillfällen: 1 - Verksamhet: Hemtjänst/Hemsjukvård breddutbildning (omvårdnadspersonal, sjuksköterskor) Totalt: 101 personer Antal utbildningstimmar/per person: 3 timmar Antal utbildningstillfällen: 5 TOTALT ANTAL UTBILDNINGSTIMMAR: 35 Förslag på aktiviteter inför förberedelser av mobilitet 1. Gör en förstudie grundad på kunskapsinventering och kartläggning av nuläget i er kommun - vilka förberedelser som behöver göras och vilka beslut som bör vara på plats innan ett införande 2. Utarbeta mål och intressantanalys för arbetet 3. Utvärdera om samarbete med upphandling kan ske med annan kommun 4. Arrangera leverantörsvisningar samt workshop för att sammanställa erfarenheter och kunskaper 5. Gör en riskanalys vilka risker finns det med att införa mobilitet 6. Gör en nyttoanalys vilka nyttor finns det med att införa mobilitet för brukare och verksamheten 7. Upprätta ett underlag för kostnadsförslag/vad kostar det att införa 8. Upprätta förfrågningsunderlag och kravspecifikation i samarbete med verksamhetens berörda chefer och personal, upphandlare, IT-avdelning. 9. Upprätta rutiner som behövs vid införande/införandeplan - Organisation för support av systemen. Riktlinje skapas - Organisation för låsen vem gör vad i kedjan Riktlinje skapas - Inköpta mobiler och programmering vem hanterar detta? - Planera utbildning och vikariebehov - Biståndsenhet informerar vid biståndsbeslut om nyckelfria lås skall sättas upp (skapa ny informationsbroschyr) - Avbrottsplanering vid obekväm arbetstid. Riktlinje skapas - Utbildning - hantering av mobiler- grundnivå för några osäkra användare - Riktlinjer för hur mobiler hanteras ute i organisationen, nedladdningar, skärmbild, ringsignal skärmlås osv. Vem bestämmer hur det skall se ut? - Information ut till brukare - samtycke till låsmontering 19

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Beskrivning av teknikprojekt inom kommunerna Strömstad och Tanum

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Beskrivning av teknikprojekt inom kommunerna Strömstad och Tanum Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Utkast/Utgåva (1)8 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Teknikprojekt mobilitet 1 Dokumentbeskrivning: Beskrivning av teknikprojekt inom kommunerna

Läs mer

1 (15) Datum 2014-05-28

1 (15) Datum 2014-05-28 RAPPORT Handläggare David Andersson Tel +46 10 505 58 17 Mobil +46 72 227 82 98 Fax +46 54 10 19 31 david.j.andersson@afconsult.com 1 (15) Datum 2014-05-28 Uppdragsnr 6035186 Strömstads kommun Riskanalys

Läs mer

Rutin för registrering av tid och insatser i Phoniro Care i Kristianstad kommun

Rutin för registrering av tid och insatser i Phoniro Care i Kristianstad kommun Rev. 2015 02 13 Omsorgsförvaltningen Rutin för registrering av tid och insatser i Phoniro Care i Kristianstad kommun Innehåll Innehåll... 2 1 Insats- och närvaroregistrering i hemtjänst genom Phoniro Care...

Läs mer

Ny digital teknik införs för invånare som har trygghetslarm för att ge ökad trygghet, säkerhet och kvalité

Ny digital teknik införs för invånare som har trygghetslarm för att ge ökad trygghet, säkerhet och kvalité Ny digital teknik införs för invånare som har trygghetslarm för att ge ökad trygghet, säkerhet och kvalité Under hösten kommer alla befintliga trygghetslarm att bytas ut. De som har trygghetslarm kommer

Läs mer

Handbok för Phoniro Care - Mobiltelefon

Handbok för Phoniro Care - Mobiltelefon för Phoniro Care - Mobiltelefon Syfte Detta dokument är en handbok över de funktioner som Uppsala kommun använder i en för Phoniro Care. Den omfattar beskrivning på hur användare registrerar tid för utförd

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

Vilka insatser skall registreras som kundtid i Phoniro Care?

Vilka insatser skall registreras som kundtid i Phoniro Care? Vilka insatser skall registreras som kundtid i Phoniro Care? Kundtiden utgår ifrån beviljade insatser enligt SoL av biståndshandläggare och beställda delegerade insatser av legitimerad personal. Observera

Läs mer

Användarmanual Phoniro App 3.2 för Android.

Användarmanual Phoniro App 3.2 för Android. Användarmanual Phoniro App 3.2 för Android. Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 1 Phoniro Care - en IT-plattform inom vård och omsorg... 5 2 Terminologi och ikoner... 6 2.1 Terminologi...

Läs mer

frågor och svar Nyckelfri hemtjänst

frågor och svar Nyckelfri hemtjänst frågor och svar Nyckelfri hemtjänst Enköpings kommun Det här är nyckelfri hemtjänst. Nyckelfri hemtjänst innebär att vi installerar ett så kallat personallås hemma hos dig. Din hemtjänstpersonal utrustas

Läs mer

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Innehållsförteckning 1 Terminologi... 3 2 Knappar i toppmenyn... 4 3 Logga in i ParaGå... 5 3.1 Starta ParaGå med genväg... 5 3.2 Starta ParaGå utan genväg... 5

Läs mer

KommITS Stockholm 5-7 November

KommITS Stockholm 5-7 November Public KommITS Stockholm 5-7 November Sebastian Lewenhaupt Tieto Corporation Sales Manager Tieto, Healthcare & Welfare Scandinavia sebastian.lewenhaupt@tieto.com Public 2 Tieto Corporation 2013-10-14 Public

Läs mer

Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1

Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: (1)7 Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1 Införa Mobil journal via Tietos koncept Lifecare Procapita Kristina Lignell, Carina Johansson, Kennet Sundström

Läs mer

Regler och rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone

Regler och rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone Regler och rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone Gäller Fr o m 120101- tillsvidare 1 ALLMÄNT Rapporterna i IntraPhone utgör underlaget för avgifter till kunderna och ersättning till

Läs mer

Uppdragsidé ehälsa 2013

Uppdragsidé ehälsa 2013 Uppdragsidé 1 (9) Uppdragsidé ehälsa 2013 Uppdragsidé 2 (9) Innehåll 1. Mål Dokumentera och komma åt information mobilt...3 1.1 Bakgrund och uppdragsidé...3 1.2 Avgränsningar...5 1.3 Kompetensbehov...5

Läs mer

Verksamhetssystem: Procapita (Lifecare och Procapita är integrerat, samma leverantör)

Verksamhetssystem: Procapita (Lifecare och Procapita är integrerat, samma leverantör) Bilaga 2 - Skara kommun/lifecare Denna sektion beskriver besöket i Skara som en egen berättelse, med avsikt att ge en sammanhängande beskrivning. Tanken är att denna sammanfattning ska spegla Skaras berättelse

Läs mer

Dokumenttyp. Namn på uppdraget

Dokumenttyp. Namn på uppdraget Uppdragsidé 1 (6) Uppdragsidé ehälsa 2013 Syftet med är att samla in idéer på uppdrag/projekt som stimulansbidraget för E-hälsa 2013 kan användas till. På så vis identifierar och definierar vi kommunernas

Läs mer

Välkomna 2014-01-17. The Capital of Scandinavia

Välkomna 2014-01-17. The Capital of Scandinavia Välkomna The Capital of Scandinavia Nytt tidregistrerings- och ersättningssystem Utförare Hemtjänst Utbildning del 2 The Capital of Scandinavia Agendan för dagen Uppföljning av hur förberedelsearbetet

Läs mer

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Antal kunder: 300 med insatser, ytterligare drygt 200 kunder med enbart larm. Personal: 36 rader, 18 östra och 18 västra. Just nu två

Läs mer

IT många olika verktyg. Rose-Marie Dolk IT-Strateg/Systemförvaltare Timrå den 20 maj 2015

IT många olika verktyg. Rose-Marie Dolk IT-Strateg/Systemförvaltare Timrå den 20 maj 2015 IT många olika verktyg Rose-Marie Dolk IT-Strateg/Systemförvaltare Timrå den 20 maj 2015 I IT-strateg och systemförvaltare inom Socialförvaltningen Tillhör stödfunktionerna Direkt underställd förvaltningschef

Läs mer

Trygghetslarm. För att få talkontakt med personalen på trygghetscentralen måste du trycka på din larmknapp.

Trygghetslarm. För att få talkontakt med personalen på trygghetscentralen måste du trycka på din larmknapp. Trygghetslarm Trygghetslarm Med trygghetslarm kan du få kontakt med personal i situationer då du inte kan nå fram till din vanliga telefon. Du använder larmet för att kalla på hjälp om du blir hastigt

Läs mer

Tidmätning med mobiltelefon

Tidmätning med mobiltelefon Tidmätning med mobiltelefon Utvärdering av projekt inom hemtjänsten Olle Andersson Rapportnr: Son 2015/240 2015-05-20 1 (19) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 3 2. SYFTE... 3 3. METOD... 3 4.

Läs mer

Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.3 gäller fr.o.m. 2013-04-01

Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.3 gäller fr.o.m. 2013-04-01 Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.3 gäller fr.o.m. 2013-04-01 Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten 2 (14) Innehåll Innehåll... 2 1 Rutiner för biståndshandläggare...

Läs mer

1.1 Bakgrund. Översiktsruta. Enhet: Tre Stiftelser, Göteborg. Mobil lösning: Medication and Care Support System (MCSS) Lagrum: HSL för signering

1.1 Bakgrund. Översiktsruta. Enhet: Tre Stiftelser, Göteborg. Mobil lösning: Medication and Care Support System (MCSS) Lagrum: HSL för signering Bilaga 3 Tre Stiftelser/Medication and Care Support System (MCSS) Denna sektion beskriver besöket på Tre Stiftelser som en egen berättelse, med avsikt att ge en sammanhängande beskrivning. Tanken är att

Läs mer

Avsnitt 3 Färre mil och mer tid med bättre planering

Avsnitt 3 Färre mil och mer tid med bättre planering Färre mil och mer tid med bättre planering Det körs många mil med bil i kommunal verksamhet. Särskilt gäller detta inom socialförvaltningen eller motsvarande. I detta avsnitt beskrivs hur man kan effektivisera

Läs mer

Rutin för Phoniro Lock

Rutin för Phoniro Lock 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-22 Gäller från och med: 2016-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustavsson,

Läs mer

LOV inom Hemtjänst SoL samt Avlösar- och ledsagarservice LSS i Upplands-Bro kommun

LOV inom Hemtjänst SoL samt Avlösar- och ledsagarservice LSS i Upplands-Bro kommun 1 LOV inom Hemtjänst SoL samt Avlösar- och ledsagarservice LSS i Upplands-Bro kommun Manual för process och rutin; VEM, VAD, HUR och på viket sätt? Information Upplands-Bro kommun ansvarar för att informera

Läs mer

Trygghetslarm. Enköpings kommun

Trygghetslarm. Enköpings kommun Trygghetslarm Enköpings kommun Enköpings kommun 2014, Vård- och omsorgsförvaltningen, Bild omslag IBL Bildbyrå Trygghetslarm - så fungerar det i Enköpings kommun I den här broschyren hittar du information

Läs mer

Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013

Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013 Omvårdnadsförvaltningen 2013-09-27 SID 1 (5) Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013 Bakgrund Staben för kvalitetsutveckling genomför en uppföljning varje år. Vid 2013 års avtalsuppföljning har

Läs mer

RENZ. KOLLEKTION 2015 Fastighetsboxar Serviceboxar Digitala lösningar Fastighetssystem

RENZ. KOLLEKTION 2015 Fastighetsboxar Serviceboxar Digitala lösningar Fastighetssystem RENZ KOLLEKTION 2015 Fastighetsboxar Serviceboxar Digitala lösningar Fastighetssystem 1 RENZ INTELLIGENTA SERVICEBOX -Få din vara levererad direkt till bostaden E-handeln fortsätter att växa och med Renz

Läs mer

Användarmanual Phoniro Care 3.13

Användarmanual Phoniro Care 3.13 Användarmanual Phoniro Care 3.13 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 1 Phoniro Care - en IT-plattform inom vård och omsorg... 7 2 Webbgränssnittet... 8 2.1 Att hitta i systemet... 8

Läs mer

Trygghetslarm inom äldre och. handikappomsorgen. Meddelande 2006:26

Trygghetslarm inom äldre och. handikappomsorgen. Meddelande 2006:26 Trygghetslarm inom äldre och Trygghetslarm handikappomsorgen inom äldre- 2006 och handikappomsorgen Meddelande 2006:26 Länsstyrelsen Halland Meddelande 2006:26 ISSN 1101-1084 ISRN LSTY-N-M-2006/26-SE Tryckt

Läs mer

Kartläggning gällande nuläge av trygghetstelefoner för: Bengtsfors Dals Ed Färgelanda Lysekil Mellerud Munkedal Sotenäs Trollhättan Åmål

Kartläggning gällande nuläge av trygghetstelefoner för: Bengtsfors Dals Ed Färgelanda Lysekil Mellerud Munkedal Sotenäs Trollhättan Åmål Projekt: Digitala trygghetstelefoner i Fyrbodal Kartläggning gällande nuläge av trygghetstelefoner för: Bengtsfors Dals Ed Färgelanda Lysekil Mellerud Munkedal Sotenäs Trollhättan Åmål November 2014 Projektledare:

Läs mer

Dokumenttyp. Namn på uppdraget. Det mobila kontoret åtkomst till dokumentation inom kommunens vård och omsorg

Dokumenttyp. Namn på uppdraget. Det mobila kontoret åtkomst till dokumentation inom kommunens vård och omsorg Uppdragsidé 1 (5) dokumentation inom ens vård och Innehåll 1. Mål...2 1.1 Bakgrund och uppdragsidé...2 1.2 Avgränsningar...4 2. Kompetensbehov...4 3. Intressenter...4 4. Risker...4 Uppdragsidé 2 (5) dokumentation

Läs mer

Redovisning kvalitetsuppföljning LOV-leverantörer 3 oktober 2011

Redovisning kvalitetsuppföljning LOV-leverantörer 3 oktober 2011 Redovisning kvalitetsuppföljning LOV-leverantörer 3 oktober 2011 Besök hos Modus Vivendi och samtal med Astrid Kontaktmannaskap Företaget har vuxit i antal medarbetare och därför har arbete lagts ner för

Läs mer

Trygghetslarm. Enköpings kommun

Trygghetslarm. Enköpings kommun Trygghetslarm Enköpings kommun Enköpings kommun 2010, Vård- och omsorgsförvaltningen, Bild omslag IBL Bildbyrå Trygghetslarm - så fungerar det i Enköpings kommun I den här broschyren hittar du information

Läs mer

Användarmanual för ParaGå Web

Användarmanual för ParaGå Web 1 Användarmanual för ParaGå Web 2014-12-10 jsj stockholm.se 2 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Webbgränssnittet... 4 Att hitta i systemet... 4 Hjälptexter... 4 Inloggning i webbgränssnittet...

Läs mer

Omfattning Denna handbok omfattar samtliga administratörer, både biståndshandläggare inom Uppsala kommun och administratörer inom hemvården.

Omfattning Denna handbok omfattar samtliga administratörer, både biståndshandläggare inom Uppsala kommun och administratörer inom hemvården. för Phoniro Care - Webgränssnitt Syfte Detta dokument är en handbok för hur en administratör ska utföra olika moment i Phoniro Care. Administratör är de personer hos hemvårdsutföraren som gör korrigeringar

Läs mer

MANUAL mobil OMSORG App (MOA) version 1.2.5

MANUAL mobil OMSORG App (MOA) version 1.2.5 MANUAL mobil OMSORG App (MOA) version 1.2.5 Besökslista Vid inloggning i appen kommer den inloggade användarens besökslista visas Knappen längst upp till vänster är utloggningsknapp och knappen uppe till

Läs mer

Trygga larm i Växjö kommun. Digitala trygghetslarm i stadsnät kommunen köper kommunikationen

Trygga larm i Växjö kommun. Digitala trygghetslarm i stadsnät kommunen köper kommunikationen Trygga larm i Växjö kommun Digitala trygghetslarm i stadsnät kommunen köper kommunikationen Växjö Kommun 85 000 invånare Rottne Lammhult Braås Växjö Gemla Ingelstad Vederslöv Omsorgsnämnden 15 ledamöter

Läs mer

Olika former av metodstöd

Olika former av metodstöd 5 Kapitel Olika former av metodstöd Processkartläggning är en viktig del av arbetet med verksamhetsutveckling för att bland annat definiera nuläget i den arbetsprocess som är tänkt att förändras. Samstämmighet

Läs mer

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL Beslutad 2013-05-2828 Gäller fr.o.m 2014-10- 10 datum Myndighet Socialkontoret för Äldreomsorg, Funktionsnedsatta, Kommunal hälso- och sjukvård Revideras datum 2015-10-01 eller vid förändring Ansvarig

Läs mer

Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem

Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem Upprättad: 2015-06-09 Reviderad: 2015-06-18 Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem 1. Beskrivning av IT-stöd Kapitel 1 beskriver de IT-stöd som Borås Stad har beslutat ska användas

Läs mer

E-strategi för Nykvarns kommun E-STRATEGI. Antagen av kommunstyrelsen den 2 juni 2009

E-strategi för Nykvarns kommun E-STRATEGI. Antagen av kommunstyrelsen den 2 juni 2009 E-strategi för Nykvarns kommun Antagen av kommunstyrelsen den 2 juni 2009 Ändringar införda till och med KS, 174/2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Nuläge e-tjänster i Nykvarns kommun... 2 E-strategi

Läs mer

Trygghetslarm. Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och dina anhöriga

Trygghetslarm. Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och dina anhöriga Trygghetslarm Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och dina anhöriga Ansökan av trygghetslarm Du som har behov av trygghetslarm kan ansöka om det med hjälp av förenklad biståndsbedömning.

Läs mer

Bra att veta om trygghetslarmet

Bra att veta om trygghetslarmet tt i M trygghetslarm Bra att veta om trygghetslarmet Ditt trygghetslarm kostar max kronor per månad. Hjälp är på plats hos dig inom en timme vid normala väderförhållanden om du har larmat. Vi gör en skriftlig

Läs mer

Rutin RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION

Rutin RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION Rutin Dokumenttyp: Rutin Beslutat av: Förvaltningschef Fastställelsedatum: 2011-03-29 Ansvarig: Verksamhetschef Revideras: årligen Följas upp: årligen RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION Innehåll

Läs mer

Instruktion Genomförandewebb TRESERVA

Instruktion Genomförandewebb TRESERVA VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN INSTRUKTION Sid: 1 (16) GENOMFÖRANDEWEBB -16 Områdeschef område 3 (arbetsgrupp social dokumentation) 1 2014-11-25 Chef utföraravdelningen Instruktion Genomförandewebb Godkänd

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Logoped SoS LS L L V, K. Dietist LS L L L L K S begränsn av sökord. Biståndshandläggare SoL L LS LS K Biståndshandläggare LSS L LS LS K

Logoped SoS LS L L V, K. Dietist LS L L L L K S begränsn av sökord. Biståndshandläggare SoL L LS LS K Biståndshandläggare LSS L LS LS K Behörigheter i patientjournal HSL (Procapita) L=läsbehörighet S=skrivbehörighet K=kommunövergripande G=geografiskt område V=verksamhetsområde DG=del av geografiskt område E=enhet TE=tvillingenhet Profession

Läs mer

Bilaga 22 till kundval hemtjänst IT relaterade beskrivningar

Bilaga 22 till kundval hemtjänst IT relaterade beskrivningar Bilaga 22 sida 1 (6) Bilaga 22 till kundval hemtjänst IT relaterade beskrivningar Bilaga 22 sida 2 (6) 1. Beskrivning av befintliga IT-system 1.1 Kommunens Intranät Utförare ska ha tillgång till Falkenbergs

Läs mer

Procapita Planering ett ruttoptimeringssystem

Procapita Planering ett ruttoptimeringssystem Procapita Planering ett ruttoptimeringssystem Nybro kommun Mörbylånga kommun, Energikontoret: Jitka Andersson Tieto: Johanna Lethin Jacobson Procapita Planering Nya generationens planeringssystem Daglig

Läs mer

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1 TID efter behov» kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor Beställd tid i äldreomsorgen 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 5 Syfte 5 Avgränsningar 5 Kartläggning

Läs mer

Regler för ersättning av utförd tid

Regler för ersättning av utförd tid Regler för ersättning av utförd tid Tillämpningsregler för hur tid hos den enskilde ska registreras avseende hemtjänst, boendestöd, avlösarservice, avlösning och ledsagning enligt Socialtjänstlagen (SoL),

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION. Hr Björkmans Entrémattor AB - Framtida Mobila Lösningen. Examensarbetaren: Avan Omar Ismail. Kund: Hr Björkmans Entrémattor AB

KRAVSPECIFIKATION. Hr Björkmans Entrémattor AB - Framtida Mobila Lösningen. Examensarbetaren: Avan Omar Ismail. Kund: Hr Björkmans Entrémattor AB Kund: Hr Björkmans Entrémattor AB KRAVSPECIFIKATION Hr Björkmans Entrémattor AB - Framtida Mobila Lösningen DATUM Examensarbetaren: Avan Omar Ismail 1 2 KRAVSPECIFIKATION Innehållsförteckning 1.Inledning...5

Läs mer

Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping

Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping 0.00 Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projektdokument Dokumentbeskrivning: Projekt: Projektnummer (enligt esamordnare) Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping Utfärdat av: Utf

Läs mer

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun 2015-02-18 Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun Vad är Link? Link är ett verktyg/system för att förenkla den samordnade vårdplaneringen mellan slutenvården, kommunen och primärvården.

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Verksamheten startade 12 mars 2007, efter godkännande/certifiering av Varbergs kommun. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Bandholtzgatan

Läs mer

Aptus Yale Doorman. Systemanslutna lägenhetslås!

Aptus Yale Doorman. Systemanslutna lägenhetslås! Aptus Elektronik AB. Ekonomivägen 3-5, 436 33 Askim telefon växel: 031 68 97 00 försäljning: 031 68 97 10 fax: 031 68 97 99. epost: aptus@aptus.se www.aptus.se Systemanslutna lägenhetslås! Aptus utvecklar

Läs mer

Webbklient för användare

Webbklient för användare Webbklient för användare Time Care Planering 4.2.30xx Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 1 (23) Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 2 (23) Innehållsförteckning

Läs mer

Välfärdsteknologi. Information vid Umeå pensionärsråd 29 maj 2015

Välfärdsteknologi. Information vid Umeå pensionärsråd 29 maj 2015 Välfärdsteknologi Information vid Umeå pensionärsråd 29 maj 2015 Vad menas med välfärdsteknologi? Kärt barn har många namn, välfärdsteknologi utgör sammanväxten mellan traditionella hjälpmedel och ny teknik.

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare

Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare 1. Allmänna förutsättningar Dessa anvisningar syftar till att vara ett hjälpmedel för beställare

Läs mer

Trygga larm i Växjö kommun Från analogt till digitalt stadsnät, GSM, roaming och ScaIP

Trygga larm i Växjö kommun Från analogt till digitalt stadsnät, GSM, roaming och ScaIP Trygga larm i Växjö kommun Från analogt till digitalt stadsnät, GSM, roaming och ScaIP 2015-01-20 Växjö Kommun 85 000 invånare Rottne Lammhult Braås Växjö Gemla Ingelstad Vederslöv Organisation ca 1540

Läs mer

Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah)

Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah) UTREDNING 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah) Bakgrund

Läs mer

Samordningsrutin och ansvarsfördelning för sjuksköterskeinsatser hela dygnet.

Samordningsrutin och ansvarsfördelning för sjuksköterskeinsatser hela dygnet. Samordningsrutin och ansvarsfördelning för sjuksköterskeinsatser hela dygnet. Dokumentet framtaget av: Erika Björklund, EC kväll/natt organisationen. Fastställt av och datum: Erika Björklund 2014-04-07

Läs mer

Intraservice. Mobil arbetsplats. För legitimerade medarbetare i hemsjukvården

Intraservice. Mobil arbetsplats. För legitimerade medarbetare i hemsjukvården Intraservice Mobil arbetsplats För legitimerade medarbetare i hemsjukvården Mobil arbetsplats hemsjukvården Paketet mobil arbetsplats för hemsjukvården är en första leverans från projektet Mobila Arbetssätt

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-12 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Mälaröarnas Hemtjänst Adress: Tegelbruksvägen 8, 178 30 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Ulla Johansson, tfn:

Läs mer

Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården

Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården 2014-05-27 Sov 197/2014 Uppdaterad 2015-06-24 Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården Beslutad av: Programdirektör Social välfärd Ansvarig för upprättande: Neutrala enheten Innehållsförteckning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Skriv in webbadressen i webbläsaren på din mobiltelefon. Adressen är www.nassjo.se/snikke, välj direktlänken TimePool Webb längst ned på sidan.

Skriv in webbadressen i webbläsaren på din mobiltelefon. Adressen är www.nassjo.se/snikke, välj direktlänken TimePool Webb längst ned på sidan. Time Care Pool i mobilen Denna produkt fungerar på både, iphone-, Android-telefoner och ipads. 1 Åtkomst till Time Care Pool 1.1 WEBBADRESS Skriv in webbadressen i webbläsaren på din mobiltelefon. Adressen

Läs mer

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Eksjö kommuns HEMTJÄNST Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Det trygga alternativet Vi lovar att du ska känna dig trygg med ditt val av Eksjö kommuns hemtjänst

Läs mer

Rutin Serviceinsatser LOV inom hemtja nst

Rutin Serviceinsatser LOV inom hemtja nst Ansvarig för rutin Ann Magnusson Lundkvist Ut Utfärdat (av vem och datum) Ann Magnusson Lundkvist 2015-07-22 Beslutad (av vem och datum) Carina Pihlwret 2015-07-22 Uppdaterad och version Giltig till och

Läs mer

Aptussystemet - från säkerhetsinventering till en trevlig och trygg flerbostadsfastighet. vit

Aptussystemet - från säkerhetsinventering till en trevlig och trygg flerbostadsfastighet. vit Aptussystemet - från säkerhetsinventering till en trevlig och trygg flerbostadsfastighet vit Passagesystem Aptus passage-, porttelefon- och boknings system skapar trygga miljöer för boende i flerbostadshus,

Läs mer

Underlag för upphandling av Trygghetslarm

Underlag för upphandling av Trygghetslarm Underlag för upphandling av Trygghetslarm Dokumentet är ett kravdokument för upphandling av trygghetslarm i ordinärt boende. Underlaget för dokumentet är intervjuer av personer inom kommunerna, intervjuer

Läs mer

Samlat mobilt IT-stöd inom vård och omsorg

Samlat mobilt IT-stöd inom vård och omsorg Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.0 Utkast/Utgåva (1)13 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektdokument Samlat mobilt IT-stöd Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Projektbeskrivning Samlat

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Uppdragsidé ehälsa 2013

Uppdragsidé ehälsa 2013 Uppdragsidé 1 (5) Uppdragsidé ehälsa 2013 Syftet med är att samla in idéer på uppdrag/projekt som stimulansbidraget för E-hälsa 2013 kan användas till. På så vis identifierar och definierar vi kommunernas

Läs mer

Trögdshemmets omvårdnadsboende - personalrutiner. Vård- och omsorgsförvaltningen

Trögdshemmets omvårdnadsboende - personalrutiner. Vård- och omsorgsförvaltningen Trögdshemmets omvårdnadsboende - personalrutiner Vård- och omsorgsförvaltningen 2 Bemötande På Trögdshemmet arbetar vi utifrån vård- och omsorgsförvaltningens värdegrund Rätt stöd till ett självständigt

Läs mer

Det trygga valet Hemtjänst centrum

Det trygga valet Hemtjänst centrum Det trygga valet Hemtjänst centrum Enköpings kommun Välkommen till hemtjänst centrum! Tack för att du har valt att få din hemtjänst utförd av oss. Inom kommunen har vi lång erfarenhet av hemtjänst, och

Läs mer

Effektiviserad äldre- och handikapp omsorg en förstudie

Effektiviserad äldre- och handikapp omsorg en förstudie Effektiviserad äldre- och handikapp omsorg en förstudie Ann-Louise Eriksson Margareta Åström Januari 2010 Nordanstigs kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...1 Bakgrund...1 Syfte...1 Tidsplan...1 Tillvägagångssätt...2

Läs mer

Granskning av hemtjänst/lov 2014

Granskning av hemtjänst/lov 2014 Granskning av hemtjänst/lov 2014 Sammanställd av Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare Kvalitets- och utvecklingsenheten 2014-08-28 Bakgrund Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Utkast/Utgåva (1)8 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektdokument Mobilt NPÖ Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Mobilt NPÖ - att använda Procapita mobilt

Läs mer

Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS

Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, MAS 2014-08-20 annika.nilsson@kil.se Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS RIKTLINJERNA AVSER Bälte, sele, rullstols- och brickbord och

Läs mer

BRUKAR- PERSPEKTIV. Hållbart arbetssätt med. inom boendestöd funktionshinder

BRUKAR- PERSPEKTIV. Hållbart arbetssätt med. inom boendestöd funktionshinder Hållbart arbetssätt med BRUKAR- PERSPEKTIV inom boendestöd funktionshinder» Engagemang från ledning till medarbetare resulterade i ett hållbart arbetssätt» Brukarperspektiv i boendestöd 1 Sammanfattning

Läs mer

HANDBOK PROCAPITA UTFÖRARE

HANDBOK PROCAPITA UTFÖRARE HANDBOK PROCAPITA UTFÖRARE Vellinge juni-10 Gunilla Andersson INLOGGNING Dubbelklicka på ikonen Logga in med användarnamn och lösenord, för att komma in i Centralen. Till vänster i fönstret finns Navigeringslistorna.

Läs mer

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Jonas Wallin Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Kalix kommun Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120814 AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation genomförs vid ett besök hos utförararen.

Läs mer

Giltig fr.o.m. Ersätter. 140901 Ansvarig för framtagande MAS/MAR/SAS. 20140324 Informationsansvarig Christina Löf, MAR

Giltig fr.o.m. Ersätter. 140901 Ansvarig för framtagande MAS/MAR/SAS. 20140324 Informationsansvarig Christina Löf, MAR Rutin. Rev 140901 Utarbetad för förvaltning Vård och omsorg Ämne/område hantering Fastställd av MAS/MAR/SAS Vem avser riktlinjen/rutinen Vård och omsorg Lokal anpassning ska finnas Ja Nej Utgåva 3 Giltig

Läs mer

DIGITALA PRODUKTER. DinBox Sverige AB Växel: 08-698 39 00 info@dinbox.se www.dinbox.se 2

DIGITALA PRODUKTER. DinBox Sverige AB Växel: 08-698 39 00 info@dinbox.se www.dinbox.se 2 DIGITALA PRODUKTER FÖRBÄTTRAD BOENDEUPPLEVELSE MINSKADE KOSTNADER DinBox har tagit fram det nya sättet att kommunicera med de boende. De får en snabbare service och upplever dessutom en modern boendemiljö

Läs mer

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android Version 1.9.2a Tidrapportering med ctimesheet på Android Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller

Läs mer

Du har ansökt om ett trygghetslarm och här nedan finns viktig information som är bra att känna till. Syfte

Du har ansökt om ett trygghetslarm och här nedan finns viktig information som är bra att känna till. Syfte TRYGGHETSLARM Larminformation Du har ansökt om ett trygghetslarm och här nedan finns viktig information som är bra att känna till. Syfte Trygghetslarmet är beviljat för att skapa trygghet utifrån var och

Läs mer

Rutin kring regelverk för fördelning av resurser till utförare av hemtjänst i

Rutin kring regelverk för fördelning av resurser till utförare av hemtjänst i Dokumentnamn Kapitel DNR Ersätter DNR Utgåva Regelverk för fördelning av resurser till utförare av hemtjänst i ordinärt boende i Utfärdad 2011-11-02 Datum för senaste ändring 2012-01-25rev CS Utfärdare

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

Mobila tjänster för ökad service

Mobila tjänster för ökad service Mobila tjänster för ökad service Hans Dahlberg Affärschef, Mobila applikationer och telematik 2009-03-05 1 Mars 2009 Fyra nya trender 1 Settler Corporations 2 Nomad Corporations 3 IT-societeten 4 Infomaniacs

Läs mer

Låsningssystemet iloq S10

Låsningssystemet iloq S10 Låsningssystemet iloq S10 iloq S10 Server (SaaS) iloq S10 Nyckeln till säkerhet Utmärkt låsning driven av kundens behov Den patenterade prisbelönta elektroniska låslösningen iloq S10 med integrerad modern

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen 1. Bakgrund 1.1 Syfte med dokumentation vid genomförande av

Läs mer

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet Version 1.8.7A Tidrapportering med ctimesheet Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller manuell

Läs mer

Trygghetslarm och larmmottagning 2012. Ida Engberg SKL Kommentus Inköpscentral

Trygghetslarm och larmmottagning 2012. Ida Engberg SKL Kommentus Inköpscentral Trygghetslarm och larmmottagning 0 Ida Engberg SKL Kommentus Inköpscentral Nationellt samordnad upphandling 3 4 Samarbete mellan SKI och IT-Norrbotten Samverkan med pågående Regeringsuppdrag, SKL, SICS

Läs mer