MOBILITET I ORDINÄRT BOENDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MOBILITET I ORDINÄRT BOENDE"

Transkript

1 Förstudie 2014 MOBILITET I ORDINÄRT BOENDE Nyckelfri låshantering Planerings, registrering- och uppföljningssystem Strömstad

2 Innehållsförteckning Sida Bakgrund/Problemställning 3 Mål för arbetet med mobilitet 3 Effektmål för arbetet med mobilitet 3 Ansvar gällande drift av mobilitet 4 Budget för mobilitet 5 Framtida budget för mobilitet 5 Upphandling ett samarbete mellan Strömstad och Tanum 6 Nyckelhantering inom hemtjänst och hemsjukvården 7 Planerings- och uppföljningsverktyg 9 Kunskapsinventering - Sammanställning ifrån leverantörsvisningar 11 Förslag på införandeplan av mobilitet 17 Förslag på aktiviteter inför förberedelser av mobilitet 19 2

3 Bakgrund/Problemställning Det finns ett behov av mobilitet av lättillgänglig daglig planering, korrekt information i realtid, brukaruppgifter, utförardokumentation, insatsregistrering, bokning av besök, kartfunktion och kommunikationsmöjlighet inom/mellan team och roller samt nyckelfri låshantering. Tanums samt Strömstads kommuner har en stor geografisk yta vilket medför att det åtgår mycket tid för resor och planering av dessa. Mål för arbetet med mobilitet Nyckelfri låshantering - Effektivisera, säkra och förbättra hantering av nycklar. - Öka tryggheten för brukaren. - Minska inställelsetiden vid larm. - Genom behörighetsstyrning öppna och låsa brukarens dörr med digital nyckel. - Minska behovet av transporter och därmed miljöbelastningen. - Kvalitetssäkra att personalen varit där Planerings och uppföljningssystem - Kunna planera insatser, resurser och tid. - Kunna ställa bemanningskrav för verksamheten. - Ska enkelt kunna få med sig kundinformation, vägbeskrivning samt vad som skall utföras. - Utförda insatser ska kunna registreras i systemet eller avvikelse mot planerade insatser. - Ska kunna göra jämförelser mellan beviljad, planerad och utförd tid. Effektmål för arbetet med mobilitet Målbild för brukare - Känna sig trygg och säker i ordinärt och särskilt boende genom att kunna - påkalla hjälp dygnet runt, både passivt och aktivt. - Större möjlighet att bo hemma längre, vilket leder till ökad livskvalitet. - Säkerställa att individen får den omsorg/vård som är beviljad. - Rätt kompetens utifrån behov - Ökad kontinuitet för brukaren - Rätt insats på rätt tid 3

4 Målbild för verksamheten - Förbättrad kvalitet - Ökad rättssäkerhet - Ökad kvalitetssäkring - Ökad IT-kompetens - Bättre arbetsmiljö - Mindre påverkan på yttre miljö - Stärka kommunens attraktionskraft - Ökad säkerhet genom behörighetsstyrning - Budget och resurser i balans - Effektivt resursutnyttjande Ansvar kring mobilitet gällande drift Idag sköter IT-avdelningen driften av omsorgsförvaltningens IT-system såsom verksamhetssystemet Treserva och planerings- och uppföljningssystemet TES. Omsorgsförvaltningen har 24 timmars verksamhet alla dagar i veckan och nu sker ett teknikskifte inom förvaltningen som leder till ett beroende av att tekniken fungerar. Det skett ett antal gånger om året oplanerade/planerade avbrott av dessa system. I dagens läge innebär att omvårdnadspersonalen inte har tillgång till planerings- och uppföljningssystemet och sjuksköterskor har inte tillgång till patientjournaler. I förlängningen kommer fler personal vara beroende av IT-systemen, utifrån att fler personal kommer att använda dem. Verksamheten har utfört en riskanalys gällande IT-stöd. IT-support saknas på obekväm arbetstid. Drift hos leverantör innebär att de sköter service, uppgradering och drift av servrar och ser till att IT-systemen fungerar. Det finns ändå ett beroende mellan aktörer, beroende på problemets art. Gäller det lösenordbyte eller inloggningsproblem i kommunens nätverk så sköts det av IT-avdelningen. Gäller det lösenordbyte eller inloggningsproblem i något av IT-systemen så sköts det av systemansvariga inom Omsorgsförvaltningen. Internetkommunikationen sköts av Telia. I Strömstad finns fler aktörer, tex fiberanslutningar till kommunens verksamhetsställen och till brukare sköts av StrömstaNET med underleverantör Relacom. 4

5 Beslut tas att drift av systemen ska skötas av IT-avdelningen Fördelar Kompetensen finns i kommunen Snabbare svarstider Inte beroende av extern datakommunikation för att nå systemen. Även om Internetförbindelsen (eller annan datakommunikation till leverantören) går ner kan användarna komma åt systemen. Enklare att integrera de nya systemen med befintliga system som driftas lokalt i kommunen (ex TimeCare, GIS, Treserva). Personalen i verksamheten har ett telefonnummer att ringa vid problem oavsett dator-system-mobil. Supporttider. Felsökning påbörjas bekväm arbetstid inom senast en timme. Obekväm tid, kan ta flera dagar. Nackdelar Finns begränsade resurser hos IT-enheten. Har inte 24 timmars verksamhet/jourutryckning Jour-/beredskap kostar ca kr per år. Supporttider. På obekväm tid (kvällar och helger) kan det ta många timmar innan felsökning påbörjas. Beslut: Utreda om behov för omsorgstekniker behövs? Beslut: Upprätta rutiner för hantering vid oförsedda händelser på obekväm arbetstid? Budget för mobilitet Drift: Nyckelfri låshantering: 0 (Kostnad 2013) Planerings- och uppföljningssystem: kr (Kostnad 2013) Framtida budget för mobilitet Införandekostnader Nyckelfri låshantering: kr (hyra) 1 miljon kr (köpa) Planerings- och uppföljningssystem: 1,3 miljoner kr Driftskostnader: Nyckelfri låshantering: kr (hyra) kr (köpa) Planerings- och uppföljningssystem: kr 5

6 Upphandling ett samarbete mellan kommunerna Tanum och Strömstad Projektet mellan Tanum och Strömstad startade i början av året Under våren träffades huvudprojektledare och varje delprojektledare ifrån varje kommun en heldag varannan vecka. Arbetet påbörjades med att göra mål, intressentanalys och utforma projektaktiviteter av mobilitet utifrån att kunna utföra tids- och insatsrapportering och använda nyckelfria lås i ordinärt boende men även för särskilt boende. Projektets första huvudaktivitet var kunskapssökande och omvärldsbevakning. Under våren anordnade kommunerna tillsammans två leverantörsvisningar samt att delprojektledare var på konferens om teknik för att få kunskap och kompetens om dagens teknik. Under april månad hade kommunerna en workshop, där man delade erfarenheter genom utbyte mellan olika yrkeskategorier kommunerna emellan. Deltagarna som bestod av bla personal från hemtjänst, särskilt boende, hemsjukvård, chefer samt IT-tekniker fick aktivt medverka genom att delge sina tankar angående nyttoanalys, riskanalys och samla information om vad deltagarna tyckte efter leverantörsvisningarna. Efter workshopen började en intensiv period med kravställande, där kommunerna arbetade tillsammans för att hitta gemensamma skall- och börkrav i en kravspecifikation. Styrgruppsmöten hölls en gång i månaden med uppehåll under sommaren. IT-avdelningarna i de båda kommunerna har varit involverade och skapat särskilda krav kring teknik. Diskussioner med IT-enheten och arbetsgrupp/styrgrupp har skett i båda kommunerna kring drift av systemen i upphandlingen. Det har bestämts att i Tanum och Strömstad körs lokal egen drift. Under senare delen av våren kopplades Strömstads upphandlingssamordnare in i större utsträckning. Han fick i uppdrag att vara båda kommunerna behjälplig. Underlag för kostnadsförslag som är en del av arbetsmålen har genomförts under senvårensommaren. Medel för införandeprojektet genom drift och investeringar har räknats fram i en preliminär budget. Där finns upptaget införande med funktionshyra, projektledning, utbildningar osv. Information kring projektet har givits fortlöpande till omsorgsnämnd, LSG (lokal samverkansgrupp) APT:er, IT-enhet, KPR (pensionärsorganisationer) Under september månad har kommunerna arbetat kommunvis för att utforma och förankra arbetet med kravställande inåt i de olika organisationerna. 6

7 Nyckelhantering inom hemtjänst och hemsjukvården I nuläget har hemtjänsten och hemsjukvården nycklar till i stort sett alla sina brukare/patienter. De brukare med trygghetslarm får alltid lämna ut en nyckel till bostaden. Detta innebär att brukare/patienter med insatser/åtgärder av vård och omsorg får lämna ut två nycklar till bostaden. Bor brukare i ett lägenhetskomplex med separat entré/portar får ytterligare nycklar lämnas ut. Nyckelhanteringen har ett syfte att personal inom vård och omsorg alltid ska kunna ta sig in i bostaden för att kunna hjälpa/stödja brukare och patienter. Rutinerna idag är att nycklarna kvitteras vid mottagande av både brukare och personal. Vid varje nytt arbetspass får personalen ta alla nycklar till de brukare de ska till och efter arbetspasset slut hänga tillbaka de i ett stort nyckelskåp. Under ett dygn är detta ca 40 personal som tar och hänger tillbaka nycklar. Detta sker 365 dygn per år och det förkommer att nycklar försvinner, dock väldigt sällan. Det finns en oro att nycklar kan stjälas och/eller kopieras. Att hämta och lämna nycklar tar omkring 6% av personalens arbetstid. Om en personal är i Näsinge på hembesök och får ett larm ifrån en annan brukare som bor i Näsinge får denna personal åka till grupplokal belägen i staden för att hämta nyckel för att sedan åka tillbaka till Näsinge. Detta är inte kostnadseffektivt eller miljövänligt. Alternativt kan personalen plocka på sig en hel del nycklar ifrån olika brukare, som eventuellt kanske larmar denna kvällen/natten. Detta är inte en säker nyckelhantering. Hemförsäkringen är en annan del i problematiken. När en brukare har lämnat ut sina nycklar och det blir ett inbrott i bostaden, måste brukaren kunna påvisa inbrottsförsök för att hemförsäkringen ska gälla. Hos flera leverantörer idag finns system för nyckelfri hanteringen. En leverantör erbjuder låsfria lås till bostad, portar, hemtjänstens lokaler, andra (soprum, tvättstugor) medicinskåp och som bostadsanpassning, där en dörr öppnas med fjärrkontroll. Dessa system installeras på olika sätt. Brukarens dörr till bostaden sker genom byte av låskassett på insidan av dörren samt programmering i ett datasystem. Detta system är krypterat motsvarande banktransaktionssäkerhet och resulterar i en digital nyckel. Dörren till bostaden öppnas med hjälp av en mobiltelefon. Man kan skapa olika behörigheter för personalen, en digital legitimation, så vem som helst kan inte gå in i bostaden. Brukaren kan få tillgång till nyckelfri låshantering om denne har en smartphone/android mobiltelefon. En borttappad eller stulen mobiltelefon kan enkelt spärras, liksom användarnamn och lösenord. Varje besök som personalen gör registreras i systemet. Tidpunkt för ankomst och avfärd samt vem som har gjort besöket lagras i systemet. Enhetschefen kan på så sätt se hur mycket tid en brukare fått och vem som varit på plats. Detta ger en ökad kontroll och säkrare nyckelhantering. Det 7

8 finns även system för portar/entréer som kan sättas upp efter godkännande av bostadsbolag. Nyckelfri låshantering gör att vården och omsorgen blir mer kostnadseffektiv genom mindre bilkörning och hantering av nycklar. Hemtjänsten/hemsjukvårdens bilkörning kan minska upp till 15% om nyckelfria lås införs. Säters kommun gjorde en undersökning på detta och den visade att de sparade mils bilkörning/ca 2000 personaltimmar på ett år. Beslut: Införa nyckelfria hantering? Beslut: Hos vilka brukare ska vi införa nyckelfria hantering? Avgränsning? De som bara har trygghetslarm i första hand? Har hemtjänst/hemsjukvård men inte trygghetslarm? Beslut: Vem ska installera nyckelfritt hos brukare? Organisation för detta? Beslut: Behövs nycklar ändå? Avtal med låsmed 24 timmar/dygn behöver upphandlas? Beslut: Godkännande av bostadsbolag, privata hyresägare? Beslut: Utreda vad försäkringsbolagen anser om de nyckelfria låsen? Beslut: Upprätta rutiner för funktionskontroll av nyckelfria lås? Beslut: Upprätta rutiner för nyckelhantering? Beslut: Informationsbroschyr till brukare måste upprättas? 8

9 Planerings- och uppföljningsverktyg Utan ett planerings, registrerings- och uppföljningssystem får personalen planera med penna och papper, vilket tar lång tid och är nästintill omöjligt då det är svårt att kontrollera att alla insatser blir planerade. Detta kan i sin tur leda till att brukare inte får de insatser de är beviljade och kan i värsta fall inte få hjälp. Istället för att ägna tid åt planering får personalen mer tid till brukarna. Förändringstakten har ökat väsentligt inom hemtjänsten och rörligheten bland brukarna är mycket större nu än tidigare. Detta innebär i sin tur att personalen måste vara mycket mer flexibla för att snabbt kunna göra förändringar i planering och schema. De insatser och åtgärder som hemtjänst och hemsjukvård (nattetid) utför överförs automatiskt ifrån verksamhetssystemet Treserva. I Treserva har biståndshandläggare beviljat SoL insatser eller legitimerad personal (sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut) delegerat HSL åtgärder till hemtjänstpersonalen. Gruppledarna kan med systemets hjälp upprätta en besöksplan och därefter kan man påbörja planeringen. Denna planering kan göras optimalt och sedan ger systemet ett förslag på planering. Varje månad planerar gruppledarna ut SoL insatser och 8581 HSL åtgärder, totalt 31384/1021 per dag för januari 2014 till ca 40 personal i respektive hemtjänstdistrikt. Systemet kan ta hänsyn till brukarens kontaktperson, besökets längd, dubbelbemanning, prioritet, restid beroende på färdmedel, personalens kompetens och lunchraster. Efter planeringen visas en översikt över personalens uppdrag. Ett insatsschema med dagens alla inplanerade besök för varje personal kan skrivas ut eller överföras till en mobiltelefon. Idag får personalen en utskrift, men mobiltelefon är att föredra då det är bättre sekretess, underlättar återrapportering, ändringar i planeringen och information om brukare kan göras/fås på plats. Dessutom fungerar dessa mobiltelefoner som mottagare av larmsamtal via sms, då får personalen information om brukarna direkt från mobilen samt för nyckelfri låshantering. Detta effektiviserar hela larmkedjan. Larmmottagaren (larmcentral via leverantör) kan dessutom få tillgång till planeringssystemet som gör att larmmottagarens personal på larmcentralen kan informera brukarna om när hemtjänsten har sitt nästa planerade hembesök hos dem. Återrapportering ger kvalitetssäkring genom säkerställande att brukaren får den insats som är beviljad/delegerad. Personalen återrapporterar utförda besök via en applikation i mobiltelefonen, där information om starttid och sluttid för besöket samt vilken insats som utförts och av vem. Planerings- och uppföljningssystem är ett verktyg för att få en fullständig översikt på de ekonomiska och personella resurserna. Systemet integreras med Treserva, Timecare och GIS. Genom Treserva och ett system för planering, registrering och uppföljning kan kvalitetsuppföljning för brukare göras genom att se till att brukare har beviljade insatser, har planerade insatser och får utförda insatser. Dessa tre led ska spegla varandra. Effekter av planerings- och uppföljningssystem är: - Alla grupper kan planera på samma sätt, vilket gör att tiden för planering kortas ner och blir betydligt effektivare. - Det blir lättare för vikarier som kan få både karta och ett arbetsschema i en mobiltelefon med alla upplysningar om brukaren. - Alla brukare finns med i planeringen och det är mindre risk att någon blir utan hjälp. - Enhetscheferna kan se var personalen finns och hur dagen ser ut vilket ger trygghet och tydlighet för personalen. 9

10 Den 1 mars 2016 ska biståndshandläggare även behovspröva och bevilja vilka insatser varje brukare är berättigade till på särskilt boende, dvs. att det blir samma tillämpningssätt såsom i ordinärt boende. Då kan ett planerings- och uppföljningssystem även användas på särskilt boende. Beslut: Införa planerings- och uppföljningssystem för andra verksamheter än hemtjänst? Alla särskilda boenden? Hemsjukvården? Rehabenheten? Boendestöd SoL? Fler? Beslut: Om kommunen har LOV, bör externa utförare få möjlighet till tids- och insatsregitrering? Beslut: I planerings- och uppföljningssystem läggs flera parametrar in för varje brukare, såsom kompetens hos personal (t.ex. delegering) och kontaktperson. Vad är viktigast, kontinuitet, med prioritering av personal såsom att kontaktpersonen alltid planeras till brukare eller ruttoptimering, där fokus är att få ut den mest kostnadseffektiva organisationen? Beslut: Ska personalen utföra andra insatser än de som är beviljade av biståndshandläggare? Möjlighet finns att registrera dessa i planerings- och uppföljningssystemet. 10

11 Kunskapsinventering - Sammanställning ifrån leverantörsvisningar Syfte: Få kunskap om hur teknik & IT-system ser ut idag hos leverantörerna och hur de ser på framtiden. När det står siffror alt. siffror i parantes efter ett stycke innebär det antal personer som påpekat samma sak. Nedan är en sammanställning ifrån verksamhetens personal gällande två olika leverantörer av planerings-, uppföljnings och registrering samt nyckelfria lås i ordinärt boende. VAD ÄR BRA HOS LEVERANTÖREN TUNSTALL? - Möjlighet att dokumentera och läsa avvikelser/anteckningar direkt hos kund ( 4) - Insatsrapportering på plats i mobilen - Total webblösning för TES - Kartfunktion i handverktyg (2) - Antenntagg hos varje larmkund som visar all kundinfo i appen - Manuell start/stopp via telefonen vid behov (2) - Tagg på väggen hos kunden som man loggar med mobil (2) - Förändring/Uppdatering av planering direkt i mobil (2) - Går snabbt att ändra/uppdatera tex beslut - Kunden kan också få app i sin mobil för att kunna öppna dörren - Nyckelfrihet trygghet för kunden (2) - Nyckelfritt behöver inte GSM täckning - Nyckelfritt Monteras på insidan - Nyckelfritt Alltid tillgång till nycklar - Carelock gate underlättar för oss inom stadsgränsen - Integrerat dörrlarm/kan aktivera ringsignal vid behov - Som planerare ha tillgång till mer i TES tex. vikarier - Bättre översyn på utförd tid - Få betalt för utförd tid - Flaggar när batteri tar slut i dörrlåset - Enkel och bra översikt i nya TES Bra med helhetskoncept (2) - Koppla ihop/kompatibelt med Timecare Tunstall Treserva 5 - Vill ha TES även på SÄBO - Sluten cirkel, beviljade, planerade och utförda insatser/åtgärder (2) - Genomförda åtgärder går tillbaka till Treserva - Flaggar för snitt-tid då tiden skiljer mycket - TES resurspool Håller koll på timvikarier/övertalig personal/kostnader/kontinuitet - TES Kan lägga in kompetens/delegering - Minskad kostnad för drivmedel och övertid - Samarbete med Treserva angående HSL tidsbokning - Trygghet & säkerhet för kund och personal Lätt att arbeta med (3) - Effektivt & tydligt - Säkerhetstänkandet verkar vara hög - Troligtvis tidsbesparande - Går att använda till inlogg/utlogg av personal (arbetstid) 11

12 - Bra att det är baserat på blåtand, då mobiltäckningen inter är så bra på alla ställen i Tanums kommun. - Systemet säger ifrån flaggar om det är något som inte stämmer - Helhetslösning från beslut till utförande - Bra att tiden registreras vid upplåsning och läsning - Bra med genomförandeplan/levnadsberättelse i telefonen - Kan jämföra utförd tid/beviljad tid - Röd tråd treserva/planering/schema/kvalitetssäkring - Restid via karta, kontaktmannaskap, kontinuitet, max tunga besök. - Vid planering systemet talar om personal behov - Borttappad telefon kan nycklar och annat rensas och tas bort - Snitt tid tre månader bakåt hos vårdtagare - Samspel med treserva och timecare (timepool på gång) - Krävs ingen täckning för att lås och info skall fungera - Fem senaste anteckningarna i app. - Res tid inlagt - Tydligt och bra med integreringar - Kan uppdatera planeringen vid kort varsel - Hantering av batteribyte smidigt varning syns i telefon när batteriet börjar ta slut - VAD ÄR MINDRE BRA/SAKNAS/FRÅGOR? - Säkerhet i kartfunktionen för restid mellan kunden och grupplokal/eller nästa kund - Biståndsärende och Genomförande går inte till TES utom specificerade insatser - Mobiltäckning (3) - Fastighetsägare bör ge tillstånd för uppsättning av lock/gate moduler - Alla insatser tankas inte över från Treserva till TES - Integration Timepool, då vi använder både resurs och timepool - Treserva delegering tankas inte över automatiskt - Är beroende av GSM täckning för att kunna uppdatera planeringen - Dörren måste vara i bra skick, passar dock de flesta låshus/dörrar i Europa, mer än 90% Carelock ACE - Planeringen är omfattande i början. Kan vara svårt för mindre tekniskt begåvade personer att sätta sig in i systemen en framtids möjlighet. - Viktigt att vårt kommande verksamhetssystem är kompatibelt och gärna tänka till runt det när man väljer - Vissa funktioner kräver uppkoppling mot en mast - Att inte försäkring gäller när det lämnats ut en nyckel - Nyckelsystemet kan användas även för dörrar som personal använder? - Kan inlogg/utlogg av personal (arbetstid) kopplas till - TES/Treserva/Lönesystem? - Hur löser man hur personal kommer in på arbetsplatsen och kan lägga in - sig/ut (Mobilen kanske inte tas med hem)? - Målet med nyckelfritt borde väl vara att ALLA nycklar ska bort (även personalnycklar)? - Kan man dra ut statistik för utförda insatser och jämföra olika brukares tid 12

13 de fått? - Saknad av info om hur ssk/dsk arbetar och hur de kan använda systemet. Var baserat på SOL insatser. Känns som vi får bygga vårt eget system och fylla det med funktioner vi behöver - Bra att ha samma leverantör på samtliga områden/hela kedjan, men kanske tappar de spjutspets kompetens. - Otydlighet gällande appar runt dokumentation Block 1 Planerings- och uppföljningssystem VAD ÄR BRA HOS LEVERANTÖREN TIETO? - Tydlig insatsvy dag vecka/vårdtagare - Stor planerings valsmöjlighet kontinuitet. Kan få kontinuitet i besök efter vad som är markerat i systemet (kompetenskrav, kontaktperson Bra för vårdtagare) Schemaimport Time care manuellt Se personalens hela schema per vecka - period - Kan mixa besök i flera grupper - GPS restid. Kartan ligger i Lapscare - Överskådlig rapportvals gardin - Om TES kan behållas skulle det kanske vara bra för då slipper man utbilda - personal på nytt om systemen ändå ger samma utslag. - Riktad mot personal kompetenser - Prioriterande - Lätt att navigera med flikarna - Att kunna se grafen - Bra att kunna se tillgänglighet av personalen under dagen - Se planering - Verkar vara lätt system - Kan ändra manuellt - Tidkrävande planering positivt för vårdtagaren - Kan se rätt beläggningsgrad, manuell planering/restid vid planering - Bra rapporter - Lägga in ny information när den kommer - Prioritering av personal som utför besöken - Gruppfördela struktur i gruppen per område och kontaktmannaskap - Restid känns av - Importera schema ifrån timecare? - Medicinskåp kan öppnas med telefon - Kommentar natt personal Tanum Bra och intressant har inte koll hur det fungerar idag med planering av vårdtagare, personal och rutter men lärorikt - Systemet samordnar beslut- personal- brukare - Går att ändra arbetsbeskrivning utefter vilken dag - Går att skilja ut ex delegationer om man har eller inte - Personalkontinuitet, bra men också dåligt se nedan* - Integrerat med Timecare 13

14 - Kan räkna ut restid som går att justera ex hastighet - Offline-hantering av appen - Tvåfaktors inloggning stöd för Yubikey - Att det man noterar går rätt in i systemet - Att man kan ändra och justera VAD ÄR MINDRE BRA/SAKNAS/FRÅGOR? - Troligen ingen information om vilande från (Treserva Phoniro Lapscare) - (6) - Vet inte vilka uppgifter som kan gå över från Phoniro, måste kravspecificeras. - Kompetens borde heta Förutsättningar gärna skilja på delegering och förutsättningar - Vägbeskrivning saknas i telefonen. Vägbeskrivning i Treserva går ej automatiskt över, måste lösas individuellt Kundanpassning för att få in vägbeskrivning till Phoniro/Tieto - Dålig graf - Mycket arbete att lägga in, justera i kalendervy Förändringar av schematider sköts ej automatiskt till löne måste själv ändra i självservice. - Måste registrera personal per besök och inte varje vårdtagare - Vägbeskrivning går att lösa? - Ingen översikt var som övriga är - Du kryssar i det vi utfört, specificera tid HSL SOL? - Aktuell batteristatus i datorn 10 % kvar varning i telefon - Frånvaro/sjukhusvistelse måste läggas in manuellt - Systemet känns inte användarvänligt många moment - Personkontinuitet mindre bra beroende på restider, kostnad? - Vägbeskrivning inte automatiskt från treserva, måste gå in genom phoniro care - LapsCare- inte självförklarande (rörigt) Block 2 Nyckelfria lås/insatsregistrering i mobil VAD ÄR BRA HOS LEVERANTÖREN PHONIRO? - Molntjänst hämtar uppdraget - Offlinehantering genom blåtand: Logga in i app utan täckning Bocka i ej beställd insats vid behov som registreras i treserva. Många olika val. - Många olika lösningar för nyckelfria lås - Sitter på insidanhandtaget är inte inblandat, smidig - Main E, Any E behöver inte android - Adapter till olika lås tex ASSA 2000/Daloc ingår om det krävs Phoniro care får indikation på 10-20% kvar av batterikapacitet Längre batterifunktion (1-2 ggr byte/5 år), Specialbatteri Eco spar aktivering 4 - Medicinskåp med inloggning/telefon/loggar

15 - Dokumentation direkt i telefonen. Kan läsas i dator. - Rekommenderar mobiltelefon Samsung X cover 2, android. - Webbaserat system Behörighet styrs vid inlogg - All användning i samma app - Verkar vara ett högt säkerhetstänk kring inlogg - Kan lägga in att öppna portlås - Man kan göra individuella lösningar för kommun Bra att man kan tidsspecificera insatstiden - Man kan registrera insatser som inte är beslutade - Finns många bra rapporter att ta ut - Rapportpaketet verkar bra - Smidigt att hantera Att man kan ha nyckel även till de man har på schemat - Smidigt enkelt system som är lätt att installera - Lätthanterligt - Information kan läsas ifrån Treserva - Fler leverantörer som samarbetar med sin individuella speciella profession - Mobilanvändning under utveckling - Nyckelfri hemtjänstlokal behövs inte dela ut nycklar till alla. - Om Phoniro har driften har de support 24 tim/dygn - Kan göra ändringar i mobilen i efterhand - Ändringar går tillbaka till Phoniro care efter bestämd tid/godkännande går - det tillbaka till Treserva - Kan jämföra samma vårdtagare i ordinärt/särskilt boende - Ingen åverkan på dörren på dörren, påverkar inte boendets skalskydd - hemförsäkring gäller som tidigare. - Varnar/räknar ner tid för vårdtagare man sällan är hos (batteri) - Installation kräver inte fackkunskap - Samgående med Caretech regsystem - Support 8-17, driften dygnet runt? - Kan ändra besöken registrera i Phoniro care Treserva - Kan även komma in via telefon vid avbrott - Entrélås BRA! - Any entrés för soprum BRA! - Lås upp även på automatisk, typ DG - Bra information, systemet har blivit så mycket bättre mot den version som Tanum använder. Nya möjligheter! - Bra att kunna använda vid offline - Bra att det kan finnas i medicinskåp - Offline hantering - Få kvittens utan att låsa upp - Tydliga displayer - Lätt att dokumentera avvikelser/ändringar - Dokumentation, kan göras direkt på brukarens tid, behövs ingen administrationstid i grupplokalen. Tidsmässigt blir det rätt på rätt brukare - Anteckningar syns i display på besöket 15

16 - Valmöjligheten när/hur man skickar info vid avslutade pass. - Dosa för hyreshus - Adapter till låsen ingår i kostnaden - Skickar batterinivå till telefon ( under 20%) - Vid endast larm brukare- larm även i systemet - Går att integrera medicin skåp till systemet - Kompakt motorenhet som bara täcker låsvred. VAD ÄR MINDRE BRA/SAKNAS/FRÅGOR? - Fyra verksamhetssystem som skall intregreras hela tiden (Treserva Phoniro - Laps care larm mobiler). Sårbart Support 8-17, driften 24 timmar. Inte support 24 timmar Låsvred krävs Säkerhetsrutiner måste tas fram som beskriver Vad gör vi offline (Vi får ju inte aktuell information) - Kan vi hämta informationen någonstans? - Tror att det är bra med genomförandeplaner och motsvarande i telefonen/appen (troligen blir uppgifterna uppdaterade oftare) Osäkert om man kan signera tex läkemedelslistan (Kan gå med digital penna? MAS fråga om vad som är tillåtet) Kan inte söka efter var personalen är Ingen extra information kan läsas om brukarna. - Smartphone känsligare och går lätt sönder - Bökigt att justera tider (besökstider) i mobilen? - Tycker att enheten på dörren på dörren är stor, men annars flexibel - Att det måste aktiveras - Sårbart - webbaserat - Rörigt (kanske mycket packad information) - Mycket administrativt - Brist i system kan inte se genomförandeplaner - lagstadgat - Fler leverantörer kan krångla till - Kort tid med användning av mobiler - Specialbatterier? Uppladdningsbara? - Måste knacka igång låset - Att det inte finns backup på systemet hela dygnet - Systemets uppkoppling emellan känns lite rörig - Integration med SOL anteckningar/genomförandeplaner saknas - Fungerar inte att integrera signlistor på ett optimalt sätt. - Någon måste väcka blåtanden - Fungerar inte på gamla lås - Knacksystemet för att aktivera låset, även på väg ut, information om väckning av lås är inte tydlig 16

17 Förslag på införandeplan av mobilitet År 2015 Mars/April Delprojekt 1) Planering, registrering och uppföljning Leverans och införandeprojektet börjar med uppstartsmöte med kommun och Leverantör Installation, behörighet och test av planerings- och registreringssystem. Godkänt leveransprov. Utbildning för systemansvariga/administratör Utbildning för planerare och enhetschefer. Brukarinformation påbörjas att läggas in i systemet. Maj Breddinförande utbildning för all personal gällande tids- och insatsrapportering. Utvärdering av projekt Juni Införandeprojektet och utvärdering av anbud är klart. Godkänt funktionsprov År 2015 September Oktober Delprojekt 2) Nyckelfria lås i ordinärt boende Leverans och införandeprojektet börjar med uppstartsmöte med kommun och Leverantör Installation, behörighet och test av planerings- och registreringssystem. Utbildning för systemansvariga/administratör Utbildning för nyckelpersoner och enhetschefer. Installation av nyckelfria lås påbörjas. Godkänt leveransprov. November December Breddinförande utbildning för all personal gällande nyckelfria lås. Utvärdering av projekt Införandeprojektet och utvärdering av anbud är klart. Godkänt funktionsprov Alternativ införandeplan är att införa båda delar samtidigt, dock krävs det då mer resurser. 17

18 Förslag på utbildningsplan system planering, registrering och uppföljning Förslag på utbildningsplan med cirka deltagare på utbildning, antal utbildningstimmar och utbildningstillfällen År Delprojekt 1. (Planering, registrering och uppföljning) - Verksamhet: IT-avdelningen Totalt: 2 IT-tekniker Antal utbildningstimmar/per person: 4 timmar Antal utbildningstillfällen: 1 - Verksamhet: Hemtjänst. SoL- utbildning (planerare, enhetschefer, systemansvariga mm) Totalt: 10 personer Antal utbildningstimmar/per person: 32 timmar Antal utbildningstillfällen: 1 - Verksamhet: Hemsjukvård. HSL- utbildning (planerare, enhetschef, systemansvariga mm) Totalt: 10 personer Antal utbildningstimmar/per person: 32 timmar Antal utbildningstillfällen: 1 - Verksamhet: Hemtjänst/Hemsjukvård breddutbildning (omvårdnadspersonal, sjuksköterskor) Totalt: 101 personer Antal utbildningstimmar/per person: 3 timmar Antal utbildningstillfällen: 5 TOTALT ANTAL UTBILDNINGSTIMMAR: 59 Förslag på utbildningsplan för nyckelfria lås Förslag på utbildningsplan med cirka deltagare på utbildning, antal utbildningstimmar och utbildningstillfällen År 2015 Delprojekt 2. (Nyckelfritt i ordinärt boende) - Verksamhet: IT-avdelningen Totalt: 2 IT-tekniker Antal utbildningstimmar/per person: 4 timmar Antal utbildningstillfällen: 1 - Verksamhet: Hemtjänst SoL/Hemsjukvård HSL. (systemansvariga) Totalt: 1-4 systemansvariga/administratör Antal utbildningstimmar/per person: 8 timmar Antal utbildningstillfällen: 1 - Verksamhet: Hemtjänst. Systemansvariga/låsmontör (larmansvarig, enhetschef, systemansvarig, tekniker mm) 18

19 Totalt: 10 personer Antal utbildningstimmar/per person: 8 timmar Antal utbildningstillfällen: 1 - Verksamhet: Hemtjänst/Hemsjukvård breddutbildning (omvårdnadspersonal, sjuksköterskor) Totalt: 101 personer Antal utbildningstimmar/per person: 3 timmar Antal utbildningstillfällen: 5 TOTALT ANTAL UTBILDNINGSTIMMAR: 35 Förslag på aktiviteter inför förberedelser av mobilitet 1. Gör en förstudie grundad på kunskapsinventering och kartläggning av nuläget i er kommun - vilka förberedelser som behöver göras och vilka beslut som bör vara på plats innan ett införande 2. Utarbeta mål och intressantanalys för arbetet 3. Utvärdera om samarbete med upphandling kan ske med annan kommun 4. Arrangera leverantörsvisningar samt workshop för att sammanställa erfarenheter och kunskaper 5. Gör en riskanalys vilka risker finns det med att införa mobilitet 6. Gör en nyttoanalys vilka nyttor finns det med att införa mobilitet för brukare och verksamheten 7. Upprätta ett underlag för kostnadsförslag/vad kostar det att införa 8. Upprätta förfrågningsunderlag och kravspecifikation i samarbete med verksamhetens berörda chefer och personal, upphandlare, IT-avdelning. 9. Upprätta rutiner som behövs vid införande/införandeplan - Organisation för support av systemen. Riktlinje skapas - Organisation för låsen vem gör vad i kedjan Riktlinje skapas - Inköpta mobiler och programmering vem hanterar detta? - Planera utbildning och vikariebehov - Biståndsenhet informerar vid biståndsbeslut om nyckelfria lås skall sättas upp (skapa ny informationsbroschyr) - Avbrottsplanering vid obekväm arbetstid. Riktlinje skapas - Utbildning - hantering av mobiler- grundnivå för några osäkra användare - Riktlinjer för hur mobiler hanteras ute i organisationen, nedladdningar, skärmbild, ringsignal skärmlås osv. Vem bestämmer hur det skall se ut? - Information ut till brukare - samtycke till låsmontering 19

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Beskrivning av teknikprojekt inom kommunerna Strömstad och Tanum

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Beskrivning av teknikprojekt inom kommunerna Strömstad och Tanum Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Utkast/Utgåva (1)8 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Teknikprojekt mobilitet 1 Dokumentbeskrivning: Beskrivning av teknikprojekt inom kommunerna

Läs mer

Slutrapport Teknikprojekt mobilitet

Slutrapport Teknikprojekt mobilitet 0.00 Utgåva (1)8 Dokumenttyp: Projektdokument Dokumentbeskrivning: Projekt: Projektnummer (enligt esamordnare) Slutrapport Mobilitet Teknikprojekt i Strömstad och Tanum kommun Utfärdat av: Utf datum: Godkänt

Läs mer

Tunstalls erbjudande. Vi ger dig plattformen för den moderna vården och. omsorgen.

Tunstalls erbjudande. Vi ger dig plattformen för den moderna vården och. omsorgen. Tunstalls erbjudande Vi ger dig plattformen för den moderna vården och omsorgen! Med Tunstall som din samarbetspartner får du en stark leverantör som erbjuder marknadens mest kompletta helhetslösning för

Läs mer

Rutin för registrering av tid och insatser i Phoniro Care i Kristianstad kommun

Rutin för registrering av tid och insatser i Phoniro Care i Kristianstad kommun Rev. 2015 02 13 Omsorgsförvaltningen Rutin för registrering av tid och insatser i Phoniro Care i Kristianstad kommun Innehåll Innehåll... 2 1 Insats- och närvaroregistrering i hemtjänst genom Phoniro Care...

Läs mer

Handbok för Phoniro Care - Mobiltelefon

Handbok för Phoniro Care - Mobiltelefon för Phoniro Care - Mobiltelefon Syfte Detta dokument är en handbok över de funktioner som Uppsala kommun använder i en för Phoniro Care. Den omfattar beskrivning på hur användare registrerar tid för utförd

Läs mer

Giltig fr.o.m: Processägare: Daniel Jansson-Hammargren Beslutad av: Beslutad datum: Revideras datum: Intern/extern:

Giltig fr.o.m: Processägare: Daniel Jansson-Hammargren Beslutad av: Beslutad datum: Revideras datum: Intern/extern: METODSTÖD LOKAL Process/aktivitet: Nyckelfri hemtjänst Version: 1 Giltig fr.o.m: 2017-10 Ersätter: Processägare: Daniel Jansson-Hammargren Ansvarig för revidering: Granskad av: Beslutad av: Beslutad datum:

Läs mer

Ny digital teknik införs för invånare som har trygghetslarm för att ge ökad trygghet, säkerhet och kvalité

Ny digital teknik införs för invånare som har trygghetslarm för att ge ökad trygghet, säkerhet och kvalité Ny digital teknik införs för invånare som har trygghetslarm för att ge ökad trygghet, säkerhet och kvalité Under hösten kommer alla befintliga trygghetslarm att bytas ut. De som har trygghetslarm kommer

Läs mer

1 (15) Datum 2014-05-28

1 (15) Datum 2014-05-28 RAPPORT Handläggare David Andersson Tel +46 10 505 58 17 Mobil +46 72 227 82 98 Fax +46 54 10 19 31 david.j.andersson@afconsult.com 1 (15) Datum 2014-05-28 Uppdragsnr 6035186 Strömstads kommun Riskanalys

Läs mer

Den här användarmanualen beskriver hur du använder TES App i ditt dagliga arbete.

Den här användarmanualen beskriver hur du använder TES App i ditt dagliga arbete. Omsorg och äldreförvaltningen Enheten för IT och e-hälsa Senast reviderad 2017-11-17 TES App användarmanual Den här användarmanualen beskriver hur du använder TES App i ditt dagliga arbete. Användar- manualen

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

Trygghetslarm i Osby kommun

Trygghetslarm i Osby kommun Trygghetslarm i Osby kommun Bakgrund Enligt Socialstyrelsens föreskrifter Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska varje vårdgivare eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet

Läs mer

Vilka insatser skall registreras som kundtid i Phoniro Care?

Vilka insatser skall registreras som kundtid i Phoniro Care? Vilka insatser skall registreras som kundtid i Phoniro Care? Kundtiden utgår ifrån beviljade insatser enligt SoL av biståndshandläggare och beställda delegerade insatser av legitimerad personal. Observera

Läs mer

LifeCareMobil Enköping Sjuksköterska

LifeCareMobil Enköping Sjuksköterska LifeCareMobil Enköping Sjuksköterska Skapad av Eva Lotta Benzeriane 141111 Reviderad 150216 1 Inloggning Klicka på ikonen LifeCare Mobil för att logga in. Fyll i användarnamn och lösenord. I LifeCare mobil

Läs mer

Arbeta fram kravspecifikation för integrerat system för digital signering.

Arbeta fram kravspecifikation för integrerat system för digital signering. Dokument nr : Version: Status: Sida: Beslutad av gruppen 2015-12-17 1.00 Utgåva (1)5 Dokumentbeskrivning: Uppdragsbeskrivning Digitala signeringslistor att upprätta en kravspecifikation Uppdragsbeskrivning

Läs mer

Användarmanual Phoniro App 3.4 för Android

Användarmanual Phoniro App 3.4 för Android Användarmanual Phoniro App 3.4 för Android Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Phoniro Care - en IT-plattform inom vård och omsorg... 5 2 Terminologi och ikoner... 6 2.1 Terminologi... 6 2.2

Läs mer

Användarmanual Phoniro App 3.2 för Android.

Användarmanual Phoniro App 3.2 för Android. Användarmanual Phoniro App 3.2 för Android. Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 1 Phoniro Care - en IT-plattform inom vård och omsorg... 5 2 Terminologi och ikoner... 6 2.1 Terminologi...

Läs mer

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Innehållsförteckning 1 Terminologi... 3 2 Knappar i toppmenyn... 4 3 Logga in i ParaGå... 5 3.1 Starta ParaGå med genväg... 5 3.2 Starta ParaGå utan genväg... 5

Läs mer

Rutin. Diarienummer: VON 2016/

Rutin. Diarienummer: VON 2016/ Rutin 2017-05-17 Ersättningsmodell för hemtjänst som utförs inom ramen för valfrihetssystem (LOV) i Norrköping - inklusive instruktioner för utförarnas registrering i Treserva och TES Diarienummer: VON

Läs mer

E-hälsa för bättre vård och omsorg

E-hälsa för bättre vård och omsorg E-hälsa för bättre vård och omsorg Ladda ner appen för /KLINIK Informationen om appen gäller både och mobil KLINIK. Terminologin skiljer sig mellan programmen och verksamhetsområdena men funktionerna är

Läs mer

Mot mobil dokumentation i Arvika kommun

Mot mobil dokumentation i Arvika kommun Mot mobil dokumentation i Arvika kommun Vård och omsorgs utveckling på bredden med ny teknik. Presenteras av: Ann-Katrin Johansson Arvika kommun Näst största kommunen i Värmland 26 175 invånare varav ca

Läs mer

Mobila lösningar för socialtjänsten och hemsjukvården

Mobila lösningar för socialtjänsten och hemsjukvården Mobila lösningar för socialtjänsten och hemsjukvården Rapport: Vilka mobila lösningar integrerade med kommunernas verksamhetssystem finns på marknaden och hur ser funktionaliteten ut? 2016-05-17 Maricel

Läs mer

frågor och svar Nyckelfri hemtjänst

frågor och svar Nyckelfri hemtjänst frågor och svar Nyckelfri hemtjänst Enköpings kommun Det här är nyckelfri hemtjänst. Nyckelfri hemtjänst innebär att vi installerar ett så kallat personallås hemma hos dig. Din hemtjänstpersonal utrustas

Läs mer

KommITS Stockholm 5-7 November

KommITS Stockholm 5-7 November Public KommITS Stockholm 5-7 November Sebastian Lewenhaupt Tieto Corporation Sales Manager Tieto, Healthcare & Welfare Scandinavia sebastian.lewenhaupt@tieto.com Public 2 Tieto Corporation 2013-10-14 Public

Läs mer

Regler och rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone

Regler och rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone Regler och rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone Gäller Fr o m 120101- tillsvidare 1 ALLMÄNT Rapporterna i IntraPhone utgör underlaget för avgifter till kunderna och ersättning till

Läs mer

Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1

Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: (1)7 Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1 Införa Mobil journal via Tietos koncept Lifecare Procapita Kristina Lignell, Carina Johansson, Kennet Sundström

Läs mer

GODKÄND AV Förvaltningschef, Annmarie Sandberg

GODKÄND AV Förvaltningschef, Annmarie Sandberg AV 1 (5) Bakgrund Insatsregistreringen i verksamhetssystemet TES och fyller flera syften. Huvudsakligen ska den ske via en RFID-tag hos kund som då visar att insatsen utförts, när det skett och av vem.

Läs mer

Planering och rapportering via mobilen minskar stressen i hemtjänsten

Planering och rapportering via mobilen minskar stressen i hemtjänsten Planering och rapportering via mobilen minskar stressen i hemtjänsten Sammanfattning Hemtjänsten i Göteborg ville effektivisera sin administration och komma bort från trasslet med lösa lappar för schemautskrifter

Läs mer

Samverkan trygghetslarm

Samverkan trygghetslarm 1 (6) DOKUMENTNAMN GODKÄND AV GILTIG F. ROM- T. OM VERSION NR. Trygghetslarm Administrations- och utveckliggsstaben 2016-11-01 2017-10-31 4.0 Samverkan trygghetslarm Syfte med rutinen Rutinen ska tydliggöra

Läs mer

Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.4 gäller fr.o.m

Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.4 gäller fr.o.m Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.4 gäller fr.o.m. 2015-05-01 Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten 2 (14) Innehåll Innehåll... 2 1 Rutiner för biståndshandläggare...

Läs mer

IT många olika verktyg. Rose-Marie Dolk IT-Strateg/Systemförvaltare Timrå den 20 maj 2015

IT många olika verktyg. Rose-Marie Dolk IT-Strateg/Systemförvaltare Timrå den 20 maj 2015 IT många olika verktyg Rose-Marie Dolk IT-Strateg/Systemförvaltare Timrå den 20 maj 2015 I IT-strateg och systemförvaltare inom Socialförvaltningen Tillhör stödfunktionerna Direkt underställd förvaltningschef

Läs mer

Trygghetslarm inom äldre och. handikappomsorgen. Meddelande 2006:26

Trygghetslarm inom äldre och. handikappomsorgen. Meddelande 2006:26 Trygghetslarm inom äldre och Trygghetslarm handikappomsorgen inom äldre- 2006 och handikappomsorgen Meddelande 2006:26 Länsstyrelsen Halland Meddelande 2006:26 ISSN 1101-1084 ISRN LSTY-N-M-2006/26-SE Tryckt

Läs mer

LifeCareMobil Enköping Hemtjänst

LifeCareMobil Enköping Hemtjänst LifeCareMobil Enköping Hemtjänst Skapad av Eva Lotta Benzeriane 141219 1 Inloggning Klicka på ikonen LifeCare Mobil för att logga in. OBS!! Viktigt att du har rätt telefon, dvs en telefon som tillhör den

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2015

Kvalitetsberättelse 2015 SID 1 (5) Kvalitetsberättelse 2015 Humaniora hemtjänst ingår i Humaniora vård och omsorg, kommunal regi med avtal enligt LOV sedan 1:a mars 2011. Sedan maj 2015 ingår trygghetslarm och nattpatrull under

Läs mer

Dokumenttyp. Namn på uppdraget

Dokumenttyp. Namn på uppdraget Uppdragsidé 1 (6) Uppdragsidé ehälsa 2013 Syftet med är att samla in idéer på uppdrag/projekt som stimulansbidraget för E-hälsa 2013 kan användas till. På så vis identifierar och definierar vi kommunernas

Läs mer

Välkomna 2014-01-17. The Capital of Scandinavia

Välkomna 2014-01-17. The Capital of Scandinavia Välkomna The Capital of Scandinavia Nytt tidregistrerings- och ersättningssystem Utförare Hemtjänst Utbildning del 2 The Capital of Scandinavia Agendan för dagen Uppföljning av hur förberedelsearbetet

Läs mer

Regelverk Tid- och insatsregistrering

Regelverk Tid- och insatsregistrering Regelverk Tid- och insatsregistrering Innehåll... 1 1 Syfte... 2 2 Installation av TES App... 3 3 Inställningar i TES App... 3 4 Inställningar i telefonen... 3 5 Inloggning i TES App... 4 6 Inställningar

Läs mer

Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.3 gäller fr.o.m. 2013-04-01

Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.3 gäller fr.o.m. 2013-04-01 Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.3 gäller fr.o.m. 2013-04-01 Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten 2 (14) Innehåll Innehåll... 2 1 Rutiner för biståndshandläggare...

Läs mer

Uppdragsidé ehälsa 2013

Uppdragsidé ehälsa 2013 Uppdragsidé 1 (9) Uppdragsidé ehälsa 2013 Uppdragsidé 2 (9) Innehåll 1. Mål Dokumentera och komma åt information mobilt...3 1.1 Bakgrund och uppdragsidé...3 1.2 Avgränsningar...5 1.3 Kompetensbehov...5

Läs mer

Registrering av tid och insatser inom hemtjänsten i Sollentuna 2017

Registrering av tid och insatser inom hemtjänsten i Sollentuna 2017 av tid och insatser inom hemtjänsten i Sollentuna 2017 Innehåll Innehåll... 2 1 Rutiner för hemtjänstpersonal... 3 2 Instruktioner särskilda insatser... 4 2.1 Matleverans... 3 2.2 Enbart matleverans...

Läs mer

Verksamhetssystem: Procapita (Lifecare och Procapita är integrerat, samma leverantör)

Verksamhetssystem: Procapita (Lifecare och Procapita är integrerat, samma leverantör) Bilaga 2 - Skara kommun/lifecare Denna sektion beskriver besöket i Skara som en egen berättelse, med avsikt att ge en sammanhängande beskrivning. Tanken är att denna sammanfattning ska spegla Skaras berättelse

Läs mer

Hantering i Viva och TES för Korttid i hemmet Trygg hemgång

Hantering i Viva och TES för Korttid i hemmet Trygg hemgång Hantering i Viva och TES för Korttid i hemmet Trygg hemgång Rutin kring förändrat arbetssätt, gäller för vård- och äldreförvaltningen Borås Stad Gäller för legitimerad personal, biståndshandläggare, avgiftshandläggare,

Läs mer

Regelverk för uppföljning av tid och insatser inom hemtjänsten i Sollentuna 2016

Regelverk för uppföljning av tid och insatser inom hemtjänsten i Sollentuna 2016 Regelverk för uppföljning av tid och insatser inom hemtjänsten i Sollentuna 2016 Innehåll Innehåll... 2 1 Rutiner för hemtjänstpersonal... 3 2 Instruktioner särskilda insatser... 4 2.1 Matleverans... 3

Läs mer

MOA MANUAL VERSION 1

MOA MANUAL VERSION 1 MANUAL VERSION 1 MOBIL OMSORG En manual för dig som använder mobil omsorg app i telefonen Besök. Tidsregistering / kvittens. Kundinformation. Anteckningar. Personal. Karta, telefon, SMS. 2 (22) GRUNDER:

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Trygghetslarm. För att få talkontakt med personalen på trygghetscentralen måste du trycka på din larmknapp.

Trygghetslarm. För att få talkontakt med personalen på trygghetscentralen måste du trycka på din larmknapp. Trygghetslarm Trygghetslarm Med trygghetslarm kan du få kontakt med personal i situationer då du inte kan nå fram till din vanliga telefon. Du använder larmet för att kalla på hjälp om du blir hastigt

Läs mer

Informationsteknologi

Informationsteknologi Projektblad nr Förv.: 1 Upprättad den: 2013-02-13 Informationsteknologi ON 001 Omsorgsförvaltningens informationsteknologi består idag bl.a. av 140 administrativa arbetsplatser, 190 arbetsstationer för

Läs mer

Instruktion. Utbildning genomförandewebben i Treserva. 1 av 5. Gäller från: Gäller för: Fastställd av:

Instruktion. Utbildning genomförandewebben i Treserva. 1 av 5. Gäller från: Gäller för: Fastställd av: IT Instruktion Utbildning genomförandewebben i Treserva Gäller från: 2015-11-16 Gäller för: Fastställd av: Utarbetad av: Treserva resursperson Revideras senast: 2016 Version: Revideras av Treserva resursperson

Läs mer

timepoolweb2016.katrineholm.se

timepoolweb2016.katrineholm.se Time Care Pool Vikarie Uppdaterat: 2016-02-16 timepoolweb2016.katrineholm.se Innehållsförteckning 1 TIME CARE POOL WEBB... 3 1.1 Inloggning... 3 2 STARTSIDAN... 4 2.1 Startsidans delar... 4 2.1.1 Välja

Läs mer

Public. Lifecare roadmap. Allt detta spännande och fantastiska väntar på er runt hörnet!

Public. Lifecare roadmap. Allt detta spännande och fantastiska väntar på er runt hörnet! Lifecare roadmap Allt detta spännande och fantastiska väntar på er runt hörnet! Lifecare Handläggare Carita Valtersson 3 Anpassning till IBIC Hantera två lagrum (SoL, LSS) Bedöma personkretstillhörighet

Läs mer

Välkomna. The Capital of Scandinavia 2014-03-24

Välkomna. The Capital of Scandinavia 2014-03-24 Välkomna The Capital of Scandinavia Nytt tidregistrerings- och ersättningssystem Utförare Hemtjänst Utbildning Del 1 Agendan för dagen Syfte och förväntade effekter Regelverk för ersättning Införandeplan

Läs mer

Riktlinjer, beställning av insatser samt informationsöverföring

Riktlinjer, beställning av insatser samt informationsöverföring Dokumenttyp: Dokumentet gäller för, personalkategori: Fastställt av, befattning och namn: Riktlinjer Biståndshandläggare, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, chef, vårdpersonal, boendesamordnare,

Läs mer

Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013

Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013 Omvårdnadsförvaltningen 2013-09-27 SID 1 (5) Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013 Bakgrund Staben för kvalitetsutveckling genomför en uppföljning varje år. Vid 2013 års avtalsuppföljning har

Läs mer

Användarmanual för ParaGå Web (Phoniro)

Användarmanual för ParaGå Web (Phoniro) Användarmanual för ParaGå Web (Phoniro) 2013-12-18 stockholm.se Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 1 Webbgränssnittet... 4 1.1 Att hitta i systemet... 4 1.2 Hjälptexter... 4 1.3 Inloggning

Läs mer

E-hälsa. Utvärdering av HemvårdsCenters IT-baserade verktygs funktionalitet i praktiken

E-hälsa. Utvärdering av HemvårdsCenters IT-baserade verktygs funktionalitet i praktiken E-hälsa Utvärdering av HemvårdsCenters IT-baserade verktygs funktionalitet i praktiken Tekniska stödsystem Lokalt utvecklad app Kom Hem utredningshemtjänst med samtidig utveckling av kommunikation/dokumentation

Läs mer

Redovisning kvalitetsuppföljning LOV-leverantörer 3 oktober 2011

Redovisning kvalitetsuppföljning LOV-leverantörer 3 oktober 2011 Redovisning kvalitetsuppföljning LOV-leverantörer 3 oktober 2011 Besök hos Modus Vivendi och samtal med Astrid Kontaktmannaskap Företaget har vuxit i antal medarbetare och därför har arbete lagts ner för

Läs mer

Kundlås i hemtjänsten. Frågor och svar

Kundlås i hemtjänsten. Frågor och svar Kundlås i hemtjänsten Frågor och svar Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, 2017 Kundlås i hemtjänsten Kundlås innebär att vi installerar en enhet hemma hos dig. Detta kommer inte att påverka

Läs mer

Nulägesanalys för kring grundläggande förutsättningar verksamhet, brukare och personal.

Nulägesanalys för <kommun> kring grundläggande förutsättningar verksamhet, brukare och personal. Datum: 20XX-XX-XX Ärendetyp: Rapport Nulägesanalys för kring grundläggande förutsättningar verksamhet, brukare och personal. GRUNDLÄGGANDE TEKNIK Kommunikation Ansvarar kommunen för andra boende

Läs mer

Introduktionsmaterial för ny personal i hemtjänsten

Introduktionsmaterial för ny personal i hemtjänsten Introduktionsmaterial för ny personal i hemtjänsten Omsorgsförvaltningen Kristianstads kommun introduktionsmaterial mobipen version2 1 Mobipen IT-stöd för hemtjänstinsatser! Bakgrund, mål och syfte: 2006

Läs mer

Avtals- och verksamhetsuppföljning 2015

Avtals- och verksamhetsuppföljning 2015 Kvalitet och utvärderingskontoret Dnr Än 2016-15 s- och verksamhetsuppföljning 2015 Verksamhet ISA Omsorg AB Datum för besök 2015-11-23 Deltagare/metod Metod Uppföljningen genomfördes via intervjuer med

Läs mer

MAIVOR mobila arbetssätt i vård och omsorg

MAIVOR mobila arbetssätt i vård och omsorg MAIVOR mobila arbetssätt i vård och omsorg Maivor mobila arbetssätt i vård och omsorg Omsorgs- och Äldrenämnden har fattat beslut om att införa ett förändrat arbetssätt inom vård och omsorg Det förändrade

Läs mer

Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem

Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem Upprättad: 2015-06-09 Reviderad: 2015-06-18 Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem 1. Beskrivning av IT-stöd Kapitel 1 beskriver de IT-stöd som Borås Stad har beslutat ska användas

Läs mer

RENZ. KOLLEKTION 2015 Fastighetsboxar Serviceboxar Digitala lösningar Fastighetssystem

RENZ. KOLLEKTION 2015 Fastighetsboxar Serviceboxar Digitala lösningar Fastighetssystem RENZ KOLLEKTION 2015 Fastighetsboxar Serviceboxar Digitala lösningar Fastighetssystem 1 RENZ INTELLIGENTA SERVICEBOX -Få din vara levererad direkt till bostaden E-handeln fortsätter att växa och med Renz

Läs mer

Trygghetslarm. norrkoping.se

Trygghetslarm. norrkoping.se Trygghetslarm norrkoping.se Larminformation Du har blivit beviljad ett trygghetslarm för att du ska känna dig trygg när något händer, exempelvis om du skulle råka falla. Det är viktigt att tänka på att

Läs mer

Olika former av metodstöd

Olika former av metodstöd 5 Kapitel Olika former av metodstöd Processkartläggning är en viktig del av arbetet med verksamhetsutveckling för att bland annat definiera nuläget i den arbetsprocess som är tänkt att förändras. Samstämmighet

Läs mer

1.1 Bakgrund. Översiktsruta. Enhet: Tre Stiftelser, Göteborg. Mobil lösning: Medication and Care Support System (MCSS) Lagrum: HSL för signering

1.1 Bakgrund. Översiktsruta. Enhet: Tre Stiftelser, Göteborg. Mobil lösning: Medication and Care Support System (MCSS) Lagrum: HSL för signering Bilaga 3 Tre Stiftelser/Medication and Care Support System (MCSS) Denna sektion beskriver besöket på Tre Stiftelser som en egen berättelse, med avsikt att ge en sammanhängande beskrivning. Tanken är att

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Nyckelfri låslösning för hemtjänsten

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Nyckelfri låslösning för hemtjänsten Karlstads kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Nyckelfri låslösning för hemtjänsten Diarie 9708-12 Ansvarig upphandlare Anders Lindsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

Rutin RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION

Rutin RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION Rutin Dokumenttyp: Rutin Beslutat av: Förvaltningschef Fastställelsedatum: 2011-03-29 Ansvarig: Verksamhetschef Revideras: årligen Följas upp: årligen RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION Innehåll

Läs mer

Regler och rutiner för mobil återrapportering

Regler och rutiner för mobil återrapportering Regler och rutiner för mobil återrapportering 2016-12-20 Sociala kvalitetsenheten Innehållsförteckning 1 Revisionshistorik... 4 2 Inledning... 4 2.1 Grundläggande begrepp... 4 3 Grundläggande arbetssätt...

Läs mer

Kartläggning gällande nuläge av trygghetstelefoner för: Bengtsfors Dals Ed Färgelanda Lysekil Mellerud Munkedal Sotenäs Trollhättan Åmål

Kartläggning gällande nuläge av trygghetstelefoner för: Bengtsfors Dals Ed Färgelanda Lysekil Mellerud Munkedal Sotenäs Trollhättan Åmål Projekt: Digitala trygghetstelefoner i Fyrbodal Kartläggning gällande nuläge av trygghetstelefoner för: Bengtsfors Dals Ed Färgelanda Lysekil Mellerud Munkedal Sotenäs Trollhättan Åmål November 2014 Projektledare:

Läs mer

Uppföljning 2014-03-28 Macorena AB

Uppföljning 2014-03-28 Macorena AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20140328 Macorena AB Granskare: Metod: Webbenkät, verksamhetsbesök, intervju med VC, granskning av rutiner, genomförandeplaner och dokumentation. Företagets

Läs mer

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Antal kunder: 300 med insatser, ytterligare drygt 200 kunder med enbart larm. Personal: 36 rader, 18 östra och 18 västra. Just nu två

Läs mer

Trygghetslarm. Enköpings kommun

Trygghetslarm. Enköpings kommun Trygghetslarm Enköpings kommun Enköpings kommun 2014, Vård- och omsorgsförvaltningen, Bild omslag IBL Bildbyrå Trygghetslarm - så fungerar det i Enköpings kommun I den här broschyren hittar du information

Läs mer

Användarmanual för ParaGå Web

Användarmanual för ParaGå Web 1 Användarmanual för ParaGå Web 2014-12-10 jsj stockholm.se 2 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Webbgränssnittet... 4 Att hitta i systemet... 4 Hjälptexter... 4 Inloggning i webbgränssnittet...

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Vikariehandledning Time Care Pool Timanställd vikarie

Vikariehandledning Time Care Pool Timanställd vikarie Vikariehandledning rev 2016-03-16 Vikariehandledning Time Care Pool Timanställd vikarie Allmänt om vikariebokning...2 Time Care Pool Webb...3 Startsidan...4 Menyval... 4 Mina Meddelanden... 5 Mitt schema

Läs mer

Användarmanual SIP i Prator Slutligt dokument, antagen Bilaga 3.2

Användarmanual SIP i Prator Slutligt dokument, antagen Bilaga 3.2 SIP i Prator Avsnitt Kommentar Samtycke Menprövning Samtycke ska alltid inhämtas innan uppstart av SIP om samtycke tas från annan än den enskilde så ska denna person namnges Allmänt EVRY Prator 5.0.0 finns

Läs mer

Trygghetslarm rutiner

Trygghetslarm rutiner Del 1 installation av larm 1.1 Behov av larm 1.1.1 Brukare, närstående eller hemtjänst anmäler muntligt eller skriftligt behov av larm 1.1.2 Ansökan från brukaren ställs till biståndshandläggaren. 1.1.3

Läs mer

Vikariehandledning. rev

Vikariehandledning. rev Vikariehandledning rev 2016-03-11 ... 2... 3... 4... 4... 5... 5... 6... 6... 6... 7... 8... 9... 9... 11... 11 De moment som du som vikarie skall göra i Time Care Pool gör du via www.vadstena.se/bemanningsenheten.

Läs mer

Uppföljning 2013-11-14 Bäst Omsorg i Stockholm AB

Uppföljning 2013-11-14 Bäst Omsorg i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20131114 AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner och social dokumentation Företagets representanter: Carina Andersson, Bito Tengroth

Läs mer

Tidmätning med mobiltelefon

Tidmätning med mobiltelefon Tidmätning med mobiltelefon Utvärdering av projekt inom hemtjänsten Olle Andersson Rapportnr: Son 2015/240 2015-05-20 1 (19) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 3 2. SYFTE... 3 3. METOD... 3 4.

Läs mer

Användarmanual Phoniro Care 3.13

Användarmanual Phoniro Care 3.13 Användarmanual Phoniro Care 3.13 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 1 Phoniro Care - en IT-plattform inom vård och omsorg... 7 2 Webbgränssnittet... 8 2.1 Att hitta i systemet... 8

Läs mer

Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah)

Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah) UTREDNING 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah) Bakgrund

Läs mer

Informationsträff för piloter. Treserva Genomförandewebb 3 mars 2016

Informationsträff för piloter. Treserva Genomförandewebb 3 mars 2016 Informationsträff för piloter Treserva Genomförandewebb 3 mars 2016 Avvikelsemodulen Avvikelse på missad medicin, ingen SSK var med på meddelandelistan. Vilka får meddelande om avvikelsen? Avvikelser ska

Läs mer

Användarhandledning Time Care Pool och Personec för vikarier 2015

Användarhandledning Time Care Pool och Personec för vikarier 2015 Användarhandledning Time Care Pool och Personec för vikarier 2015 Göteborgs Stad Askim-Frölunda-Högsbo Bemanningspoolen förskola/skola/måltidsservice Tel. 031-366 33 03/29 vikariepool.barn.ungdom@afh.goteborg.se

Läs mer

Slutrapport. Projekt: Digitala trygghetslarm. Våga vilja växa!

Slutrapport. Projekt: Digitala trygghetslarm. Våga vilja växa! Våga vilja växa! Sid 2 av 8 Innehåll...1 Sammanfattning...3 Bakgrund...4 Nuläge...4 Nationellt...4 Herrljunga kommun...5 Definition enligt riktlinjer...6 Kostnad...7 Riskanalys...7 Kommunikationsplan...7

Läs mer

LifeCareMobil Användarhandbok samt regler för ersättning/debitering

LifeCareMobil Användarhandbok samt regler för ersättning/debitering LifeCareMobil Användarhandbok samt regler för ersättning/debitering Version 2.0 Innehållsförteckning 1 Revisionshistorik... 3 2 Telefoner... 4 2.1 Inställningar... 4 2.2 Telefonkontakter... 4 2.3 Telefonens

Läs mer

Dokumenttyp. Namn på uppdraget. Det mobila kontoret åtkomst till dokumentation inom kommunens vård och omsorg

Dokumenttyp. Namn på uppdraget. Det mobila kontoret åtkomst till dokumentation inom kommunens vård och omsorg Uppdragsidé 1 (5) dokumentation inom ens vård och Innehåll 1. Mål...2 1.1 Bakgrund och uppdragsidé...2 1.2 Avgränsningar...4 2. Kompetensbehov...4 3. Intressenter...4 4. Risker...4 Uppdragsidé 2 (5) dokumentation

Läs mer

Procapita Planering ett ruttoptimeringssystem

Procapita Planering ett ruttoptimeringssystem Procapita Planering ett ruttoptimeringssystem Nybro kommun Mörbylånga kommun, Energikontoret: Jitka Andersson Tieto: Johanna Lethin Jacobson Procapita Planering Nya generationens planeringssystem Daglig

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

Senast reviderad: TES App. Användarmanual

Senast reviderad: TES App. Användarmanual Senast reviderad: 170223 TES App Användarmanual Innehållsförteckning 1 Introduktion TES App användarmanual... 3 2 Navigering och symboler i TES App... 4 3 Starta TES App och logga in... 5 4 TES App Lås

Läs mer

Rutin för Phoniro Lock

Rutin för Phoniro Lock 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-22 Gäller från och med: 2016-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustavsson,

Läs mer

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 Treserva Genomfo randewebb Innehåll 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 3 Sök... 5 4 Meddelanden... 6 5 Nya uppdrag läsa/kvittera uppdrag... 9 6 Vårdplaner... 10 6.1 Läsa vårdplan...

Läs mer

Trygghetslarm. Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och din anhöriga

Trygghetslarm. Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och din anhöriga Trygghetslarm Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och din anhöriga Varför trygghetslarm? Trygghetslarm är en tjänst för dig som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning behöver

Läs mer

Instruktion Genomförandewebb TRESERVA

Instruktion Genomförandewebb TRESERVA VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN INSTRUKTION Sid: 1 (16) GENOMFÖRANDEWEBB -16 Områdeschef område 3 (arbetsgrupp social dokumentation) 1 2014-11-25 Chef utföraravdelningen Instruktion Genomförandewebb Godkänd

Läs mer

Information om hemtjänsten 2 (5) Datum

Information om hemtjänsten 2 (5) Datum 170901 Information om hemtjänsten 2 (5) Hemtjänst är till för att underlätta ditt dagliga liv och göra det möjligt för dig att bo kvar hemma under trygga förhållanden. Hemtjänstens insatser varierar från

Läs mer

Bilaga 22 till kundval hemtjänst IT relaterade beskrivningar

Bilaga 22 till kundval hemtjänst IT relaterade beskrivningar Bilaga 22 sida 1 (6) Bilaga 22 till kundval hemtjänst IT relaterade beskrivningar Bilaga 22 sida 2 (6) 1. Beskrivning av befintliga IT-system 1.1 Kommunens Intranät Utförare ska ha tillgång till Falkenbergs

Läs mer

Process- och rutinbok Trygghetslarm

Process- och rutinbok Trygghetslarm Socialtjänsten Datum för upprättande 2016-03-04 Process- och rutinbok Trygghetslarm Tibro kommun 543 80 TIBRO w ww.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Sida 2 (12) Innehållsförteckning 1 Process

Läs mer

Avsnitt 3 Färre mil och mer tid med bättre planering

Avsnitt 3 Färre mil och mer tid med bättre planering Färre mil och mer tid med bättre planering Det körs många mil med bil i kommunal verksamhet. Särskilt gäller detta inom socialförvaltningen eller motsvarande. I detta avsnitt beskrivs hur man kan effektivisera

Läs mer

Välkomna. The Capital of Scandinavia

Välkomna. The Capital of Scandinavia Välkomna The Capital of Scandinavia Nytt tidregistrerings- och ersättningssystem Utförare Hemtjänst augusti - november 2013 Agendan för dagen Syfte och förväntade effekter Regelverk för ersättning Införandeplan

Läs mer

Verksamhetsråd november 2015. Enheten för IT och ehälsa

Verksamhetsråd november 2015. Enheten för IT och ehälsa Verksamhetsråd november 2015 Enheten för IT och ehälsa Agenda Projekt Maivor Projekt digitala trygghetslarm Treservainformation Återkoppling ICF Projekt Maivor Mobila arbetssätt i vård och omsorg Digital

Läs mer