Gemensam journal, processtöd och beslutsstöd för vården i Kronoberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gemensam journal, processtöd och beslutsstöd för vården i Kronoberg"

Transkript

1 Gemensam journal, processtöd och beslutsstöd för vården i Kronoberg Helena Sjögren Göran Hernell Ljungby Alvesta Växjö Uppvidinge Lessebo Offentliga rummet, Västerås Markaryd Älmhult Tingsryd Landstingets kansli, IT-avd GH/ 1 Landstinget Kronoberg. Annan användning av fotografierna är inte tillåten

2 IT-stöd för vården i Kronoberg Kronoberg Ljungby Alvesta Markaryd Älmhult COSMIC Datalager Växjö Tingsryd Uppvidinge Lessebo Vården på webben Patientöversikten Nationellt nätverk Cambio COSMIC - huvudapplikation - plattform för processflödet - gemensam databas för vården Integrationer: - Medicinsk service - MT-utrustning - Bildarkiv -Beslutstöd - Specialsystem Hela länet i fokus 95 procent av befolkningen i i Kronoberg har en journal i i COSMIC 7 procent av de yrkesverksamma i i länet är användare av COSMIC Landstingets kansli, IT-avd GH/ 2

3 Övergripande mål Samlad vårddokumentation - en patient, en journal - i hela länet Bättre tillgång till vårddokumentation - i hela länet, när som helst Lägre tidsåtgång för att dokumentera Ökad säkerhet för patienterna Bättre servicen till patienterna Utveckla samverkan i vårdkedjan Bättre verktyg för att utveckla verksamhetens innehåll och kvalitet Den största förändringen någonsin i vårt landsting Landstingets kansli, IT-avd GH/ 3

4 Patientadministration Infört: - Vårdbegäran, vårdåtagande - Resursplanering (bokningar, väntelista) - Vårdadministration (kontakter, vårdavg) - Integration redovisning - Integration fakturering Återstår: - DRG (grupperade kontakter) E-brev Planerat - Tidbokning via Internet (hösten 2008) - Självserviceterminaler i kassan (2009) Landstingets kansli, IT-avd GH/ 4

5 Remiss- och svar exempel kem lab remisser per månad COSMIC BizTalk Server Integration plattform Till lab Remiss Transport till lab Utskrift av etiketter till provrör Provtagning Landstingets kansli, IT-avd GH/ 5

6 Remiss- och svar exempel kem lab BizTalk Server COSMIC Ta emot svar Flex lab Ta emot svar. Bedömma och signera Ta emot prov Landstingets kansli, IT-avd GH/ 6 Sortering av prov Analys av prov

7 Remiss- och svar Medicinsk service Infört: Kemi (Flex lab), Mikrobiologi (Adbakt), Fys lab (Sectra RIS) Röntgen (Sectra RIS). Även integration med bildarkiv (GE PACS). Återstår: Pathology (Sympathy) 2009 EKG (GE Muse). Infört. Börjar nu med pc-baserat ekg. Från Cosmic. Konsultremissen. Införd Landstingets kansli, IT-avd GH/ 7

8 Remiss- och svar Effekter för patienten - Minskad dubbelprovtagning - Möjlighet att välja enhet för provtagning - Ökad patientsäkerhet pga färre manuella rutiner Effekter för verksamheten - Alla svar på ett ställe - Snabbare remiss- och svarsprocess - Gemensamma analysgrupper och lokala analyser - Effektivare rutiner på lab-enheter Problem - Rutiner vid svarsmottagning - Enhetligt enhetsregister - Integration mellan system är komplext Landstingets kansli, IT-avd GH/ 8

9 Vårddokumentation Infört Vårddokumentation + blanketter Individuella vårdplaner Digital diktering Central skanning Lokal skanning Bifogn av filer/foton Pågår Standardvårdplaner Planerat Integration med 1177 Landstingets kansli, IT-avd GH/ 9

10 Vårddokumentation Nationella termer när det finns, annars samordning inom länet Mallar samordnas Pappersblanketter Mallar Vårdplaner Elektroniska blanketter (Adobe) Landstingets kansli, IT-avd GH/ 10

11 Tillväxtkurva Tillväxtkurva - Integration av externt program (PC PAL) - Exempel på beslutsstöd Landstingets kansli, IT-avd GH/ 11

12 Vårddokumentation Effekter för patienten - Patienten slipper upprepa sina problem eftersom vårdpersonal har möjlighet att läsa anteckningar från andra enheter - Patienten kan få ut loggar på vilka enhet som tagit del av journalen Effekter för verksamheten - Kan lättare följa patientens vårdprocess - Genom digital diktering kan vårdenheter hjälpas åt - Tidsbesparande Problem - Journaler kan lätt läsas av personer som inte har någon vårdrelation till patienten (följas upp via logg) Landstingets kansli, IT-avd GH/ 12

13 Obstetrikprocessen Införande 2008/2009 Mödrahälsovård förlossning BB Partogram integrerat med läkemedel och lab Koppling mellan journal för mamma och barn MHV och FV-blanketterna Integration med övriga delar i systemet Mödrahälsovård Förlossning Landstingets kansli, IT-avd GH/ 13

14 Partogram integrerat med bl a läkemedelsdata Ny grafisk komponent (tabell och graf) som även kommer att användas i övriga moduler Landstingets kansli, IT-avd GH/ 14

15 Läkemedelsprocessen Infört, sedan 3,5 år - Gemensam läkemedelslista - E-recept Web Services COSMIC /månad Pågår - Utdelning på vårdavd (klart 2008) - Nytt e-receptformat, NEF (2008) - Informationsdatabas, SIL (2008) Planerat - Pi-dos (ApoDos) 2009 Läkemedelsvagn med trådlös dator på vårdavd Nationell recept brevlåda Landstingets kansli, IT-avd GH/ 15 Apotek Dos-förpackat

16 Svensk Info databas för läkemedel (SIL) En nationell organisation för kvalitetssäkring, produktion och distribution av en informationsdatabas för läkemedel Ger tillgång till kvalitetssäkrad information vid förskrivning av läkemedel (beslutsstöd) Landstingets kansli, IT-avd GH/ 16

17 Läkemedelsstöd Effekter för patienten - Hög servicegrad (hämta på valfritt apotek, receptregistret) - Säkrare ordinationer (tydlighet, historik) - Alla vårdgivare har samma info (inga överraskningar) Effekter för verksamheten - Sammanhållen process - Inbyggda förskrivningsstöd (länkad info, mallar) - Styrning (rek lista, mallar, styrkort) Problem - Kopplingen till Apodos - Gemensamma läkemedelslistan nu allas ansvar Landstingets kansli, IT-avd GH/ 17

18 Utökat stöd för akutprocessen Infört - Ambulans-ekg och ambulansinformationssystem. Överföring till Växjö eller Karlskrona under transport - Överföring till gemensam ekg-databas (juni). Åtkomst från Cosmic. Återstår - Åtkomst till Cosmic från dator i ambulansen (testas) - Akutliggare med direktaccess till alla viktiga funktioner i Cosmic. Triage-prioritering (2008/2009) Läkare Landstingets kansli, IT-avd GH/ 18 Ortivus Mobimed Amb-EKG Akutmottagningen

19 Pågående utveckling Operationsplanering Processtöd från operationsanmälan till avveckling Integrerad med journal, resursplanering och remiss- och svar Införande 2009 Landstingets kansli, IT-avd GH/ 19

20 Samordnad vårdplanering i Kronoberg Vårdcentral Sjukhus Kommun Bemanna Inskrivningsmeddelande Möjlighet att läsa journal, även för annan huvudman Kontroll mot befolkningsregister Kallelse till vårdplanering Katalogdata Fastställande av en gemensam vårdplan Kvittering Bemanna Landstingets kansli, IT-avd GH/ 20 Utskrivningsmeddelande Möjlighet att läsa läkemedelslista, även för annan huvudman

21 Arbetssätt vid utvecklingsarbetet Kravställare från en bred arbetsgrupp med olika personalkategorier från de inblandade parterna dvs kommun, slutenvård och primärvård Företaget Cambio och landstingets IT-utvecklare höll i planeringen Arbetsgruppen deltog i acceptanstester Landstingets kansli, IT-avd GH/ 21

22 Vårdavd skickar inskrivningsmeddelande LINK Meddelande Inskrivning

23 Vårdavd kallar till vårdplanering LINK Meddelandeöversikt

24 Vårdavd ser att kallelsen är bekräftad LINK Ärendeöversikt

25 Kommunens personal kan läsa journalen LINK Journal

26 Kommunens personal skriver vårdplan LINK Samordnad vårdplan

27 Vårdcentral skriver vårdplan LINK Samordnad vårdplan

28 Vårdavd godkänner vårdplanen LINK Samordnad vårdplan

29 Vårdavd skickar utskrivn meddelande LINK Meddelandeöversikt

30 Ssk i kommun läser läkemedelslista LINK Läkemedeslista

31 Erfarenheter från verksamheterna Snabb och enkel kommunikation Bra med samtycke och möjligheten att dela dokumentation och läkemedelslista Tydligt ansvar för varje ärende och patient Ärendehantering finns i mitt dagliga arbetsredskap Behöver inte dubbeldokumentera Landstingets kansli, IT-avd GH/ 31

32 Erfarenheter, fortsättning Överskådlig process Betalningsansvarslagen följs Brister i rutiner syns tydligt Uppföljningsmöjligheter Ny produkt Reservrutiner behövs Landstingets kansli, IT-avd GH/ 32

33 Instrument för verksamhetsutveckling Journalsystemet och relaterade system är de viktigaste källorna för ett faktabaserat förbättringsarbete av vårdens processer (kvalitetsmått och ledtider) Tillhandahålla optimala stödprocesser (best practice) och mätinstrument för att följa upp status på processerna Verksamheten ska följa upp att stödprocesserna är införda enligt vår standard. Jämföra egen enhet över tiden och benchmarka med andra enheter. Studera variation. Utgångspunkt för ständigt förbättringsarbete Om vi kan optimera stödprocesserna så skapar vi de bästa förutsättningarna för att optimera vårdprocesserna Landstingets kansli, IT-avd GH/ 33

34 Ex - Konsultationsprocessen Ledtider för delprocesser hos remissmottagaren Landstingets kansli, IT-avd GH/ 34

35 Mätpunkter Ex Konsultationsremissen - översikt

36 Ta emot och bedöma konsultationsremiss Mätpunkter

37 Konsultationsremissen - mätpunkter Kontakt Beslut om remiss Start Remiss dikterad Går inte mäta om diktat innehåller remiss eller inte Remittent Remiss skriven (enhet, vårdg) Remiss skickad/ mottagen 0 1 Remissbedömning startad -2 Ej obl 2 Remissmott (enhet, vårdg kat) Remiss bedömd Remiss och kontakt kopplade via VÅ Kontakt på väntelista Bokad första kontakt Inte alla H-diagnos vårdg kategori Första kontakt Remisssvar dikterat Svar osignerat Svar signerat/ mottaget 6 8 9? 10 Remittent Remiss avslutad Svar vidimerat Slut VB-VÅ (klassificering, kategori) VB avslutas om inget återbesök Prof VB inkommen (obedömd) VB bedömn startad VÅ skapat VÅ planerad Bokad första kontakt Första kontakt VB besvarad IT-avd , GH Vårdgaranti

38 Senaste 12 mån Under utveckling

39

40

41 Verksamhetschef och personal som arbetar med uppföljning inom basenheten ska kunna klicka vidare och ta fram lista över underliggande remisser för kontroll Frekvensdiagram som komplement till percentiler

42 Ex: Styrkort läkemedel Verktyg - Business Object modulen Web Intelligence Källor - Ordinerat: Cosmic (vård) - Kostnad: Infoweaver (ekonomi) - Uthämtat: Apoteket (integration pågår) Definitioner (länk till webbserver) Landstingets kansli, IT-avd GH/ 42

43 Styrkort läkemedel Under utveckling

44

45

46

47

48 Definitioner länk från styrkort Landstingets kansli, IT-avd GH/ 48

49 Ex - Vårdgarantin Ledtider från vårdbegäran till första läkarkontakt Landstingets kansli, IT-avd GH/ 49

50 Styrkort primärvård Under utveckling

51

52

53

54

55 Rapport: Väntetid till läkarbesök i specialiserad vård Senaste 12 mån Föregående 12 mån

56 Rapport: Väntetid till läkarbesök i specialiserad vård Senaste 12 mån Föregående 12 mån

57 Från journal till kvalitetsregister Cosmic Vårdadm, DRG Vårdbegäran, vårdåtag Resursplanering Vårddokumentation Vårdplaner Samordn vårdplanering Medicinsk service Klinisk kemi Mikrobiologi Röntgen Klinisk fysiologi Patologi, cytologi Läkemedel Remiss- och svar Akutstöd Operation Obstetrik Psykiatribeslut Övrig medicinsk info Ekg, Spirometri Hörselvård Ambulansjournal M fl Journal mallar Cosmic Övriga moduler Datalager Rapporter och styrkort i Business Objects Nationella register Socialstyrelsen Kvalitetsregister Nysam, SKL Överföring enligt önskad periodicitet för varje register Landstingets kansli, IT-avd GH/ 57

58 Kvalitetsregister Mall för diabetesbesök Vi har valt diabetesregistret (NDR) som första register: 4-5 procent av befolkningen har sjukdomen procent av sjukvårdskostnaderna NDR kan ta emot elektronisk överföring Nationellt register med stor användning i landstinget Stort intresse från våra registerföreträdare att medverka Registrering i Cosmic kan ersätta annan dokumentation All berörd personal kan dokumentera i samma journalmall Landstingets kansli, IT-avd GH/ 58

59 Kvalitetsregister Deltagande Exempel på ifylld journalmall för diabetesbesök. Samma mall för läkare och ssk. Ersätter annan dokumentation av besöket. BMI Blodtryck Övriga uppgifter hämtas automatiskt från läkemedelsförskrivning och lab svar i Cosmic Automatisk överföring till NDR enligt önskad periodicitet. Mål att starta överföring efter sommaren. Landstingets kansli, IT-avd GH/ 59

60 Fördelar med journalen som källa Enkelt att registrera, ingen extra utbildning Ingen dubbeldokumentation Samma sätt att registrera som för övrig journaldokumentation. Jämförelsevis enkelt att skapa rapportering till fler register. Ger samma sätt att registrera för alla kvalitetsregister. Enkelt att bevaka vilka patienter som har fått diagnosen utan att diabetesmallen har använts Går enkelt att följa upp vilka patienter som ingår i registret och vilka som har valt att avstå. Alla vårdenheter i länet kan anslutas på en gång Enkelt att ändra vad som ska rapporteras Bör resultera i en kraftig ökning av rapporteringsgraden Registreringen kan användas direkt i egen verksamhetsuppföljning, även för de som avstår. Landstingets kansli, IT-avd GH/ 60

61 Instruktionsfilmer Korta instruktionsfilmer 2-4 minuter 55 filmer När en uppdatering med en ny version eller en ny funktion berör användare samtidigt, måste det vara enkelt att lära sig vad som är nytt Landstingets kansli, IT-avd GH/ 61

62 Extrema krav på prestanda och tillgänglighet användare En terabyte med data exkl bilder. Uppdelning i primär- och sekundararkiv Teknisk plattform - Två klustrade databasservrar - Lastbalanserade applikationsservrar - Synkroniserade SAN (disksystem) - Redundanta siter - Två skilda serverrum - Redundant nätverk - Dubbla utgångar till Sjunet Cambio har utvecklat verktyget CSM för att mäta användarupplevd svarstid Tid Total svarstid Ex öppna journal Reservservrar med läskopia (var 10:e min) Reservnät, några kritiska arbetsplatser IT-support 7*24 (tekniker) Applikationssupport 7*24 (vårdpersonal) Lt Kronoberg målkund och pilot på ny teknik Appl server + databas Server + nät Databas Landstingets kansli, IT-avd GH/ 62

63 En patient - en journal - i hela länet - alltid tillgänglig Kronoberg Vården på webben Patientöversikten Växjö Uppvidinge Ljungby Alvesta Lessebo Markaryd Älmhult COSMIC Datalager Tingsryd Trådlöst nätverk Mobilt nätverk (3G) Internet Kommunernas nätverk Sjunet (när BIF och e-idkort) Läs mer: Landstingets kansli, IT-avd GH/ 63

ehälsa i landstingen

ehälsa i landstingen ehälsa i landstingen Augusti 2014 Inventering på uppdrag av SLIT-gruppen Sammanställd av Lars Jerlvall och Thomas Pehrsson 1(20) Innehåll Sammanfattning... 3 Fakta i sammadrag.... 3 Bakgrund... 4 Förutsättningar

Läs mer

VIS > Vård > Utredning > ICD10 > A00-B99 > A00-A09 > A00. VårdVISningssidor. Vårdform

VIS > Vård > Utredning > ICD10 > A00-B99 > A00-A09 > A00. VårdVISningssidor. Vårdform vård All sjukvårdspersonal ska ha tillgång till vårdrelaterad information som ligger utanför journalsystemet information som är lättillgänglig, spårbar och tillförlitlig. En gemensam sökbar plattform och

Läs mer

Regionrapport. Elektronisk kommunikation mellan landstingen i Sydöstra sjukvårdsregionen

Regionrapport. Elektronisk kommunikation mellan landstingen i Sydöstra sjukvårdsregionen Regionrapport Elektronisk kommunikation mellan landstingen i Sydöstra sjukvårdsregionen Videokommunikationssystem samt möjlighet till delad vårdinformation, beslutsstöd och uppföljning i Cosmic Slutrapport

Läs mer

VÄGLEDNING. Införandet av NPÖ. ehälsa. Införandet av NPÖ 1

VÄGLEDNING. Införandet av NPÖ. ehälsa. Införandet av NPÖ 1 VÄGLEDNING Införandet av NPÖ ehälsa Införandet av NPÖ 1 Förord Denna vägledning riktas i första hand till kommuner, men avsikten är att även landstingen/regionerna och privata/ideella vårdgivarna ska se

Läs mer

Bilaga 1 Redovisning av enkät till läkare, sjuksköterskor och läkarsekreterare

Bilaga 1 Redovisning av enkät till läkare, sjuksköterskor och läkarsekreterare Bilaga 1 Redovisning av enkät till läkare, sjuksköterskor och läkarsekreterare Bakgrund Som en del av granskningen genomfördes en enkätundersökning om hur systemet VAS används och hur användarna upplever

Läs mer

Den gemensamma elektroniska patientjournalen

Den gemensamma elektroniska patientjournalen Regelverket och IT-stöd 1417 Den gemensamma elektroniska patientjournalen Mikael Hoffmann, stiftelsen NEPI Nätverk för läkemedelsepidemiologi, Linköping Per Magnusson, Järpens hälsocentral, Järpen Inledning

Läs mer

Hur fungerar vårdens IT-system egentligen?

Hur fungerar vårdens IT-system egentligen? STS11015 Examensarbete 30 hp Februari 2011 Hur fungerar vårdens IT-system egentligen? Jämförelse av elektroniska patientjournalsystem Cecilia Lundberg Abstract How does health care IT system really work?

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

1/20. IT-strategisk handlingsplan

1/20. IT-strategisk handlingsplan 1/20 IT-strategisk handlingsplan Sammanfattning av presentationen den 21 september 2006 2/20 1 Inledning I landstinget Dalarna har vi ett processorienterat IT-stöd med ett komplett digitalt flöde som ger

Läs mer

Klinisk utvärdering av medicinska informationssystem

Klinisk utvärdering av medicinska informationssystem Rapport till Läkemedelsverket Klinisk utvärdering av medicinska informationssystem Fokus på elektroniska patientjournalsystem Lisa Ericson Nils Schönström Göran Petersson ehälsoinstitutet, Linnéuniversitetet

Läs mer

Årsrapport 2014 LANDSTING OCH REGIONER I SAMVERKAN FÖR E-HÄLSA

Årsrapport 2014 LANDSTING OCH REGIONER I SAMVERKAN FÖR E-HÄLSA Årsrapport 2014 LANDSTING OCH REGIONER I SAMVERKAN FÖR E-HÄLSA 1 Innehåll 3 Inera i korthet 4 Styrelseordförande och vd har ordet 6 Journal via nätet ger pålästa och delaktiga patienter 8 Samlad läkemedelslista

Läs mer

IT-systembilaga 2014 Privata Vårdgivare

IT-systembilaga 2014 Privata Vårdgivare sida 1 (8) 2014 Privata Vårdgivare Innehållsförteckning 1. IT-SYSTEMBILAGA...2 2. GENERELLA OBLIGATORISKA KRAV...2 3. SITHS-KORT MED PLATS FÖR LANDSTINGETS CERTIFIKAT (HCC)...2 4. IT-INFRASTRUKTUR...2

Läs mer

Interaktiv. Rekordaffär till TietoEnator

Interaktiv. Rekordaffär till TietoEnator Interaktiv EN MARKNADSTIDNING FÖR OFFENTLIG SEKTOR, VÅRD, OMSORG OCH SKOLA, NR 2, JUNI 2007 Rekordaffär till TietoEnator STORORDER Apoteket har valt TietoEnator till ny leverantör av dataproduktion, applikationsintegration,

Läs mer

När den ena handen vet vad den andra gör. Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje

När den ena handen vet vad den andra gör. Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje När den ena handen vet vad den andra gör Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje 1 Innehåll Riktlinjer för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård...

Läs mer

Teknisk översikt av IT-stöd i äldreomsorgen

Teknisk översikt av IT-stöd i äldreomsorgen Delrapport: Teknisk översikt av IT-stöd i äldreomsorgen Författare: Niklas Johansson Isabella Scandurra Lena Eriksson Bengt Sandblad Innehåll 1 FÖRORD... 3 2 INLEDNING... 4 3 PRESENTERADE IT-STÖD... 5

Läs mer

JOURNALSYSTEM. Akutsjukvården i Västerbotten, Ambulans 2010-

JOURNALSYSTEM. Akutsjukvården i Västerbotten, Ambulans 2010- JOURNALSYSTEM Akutsjukvården i Västerbotten, Ambulans 2010- AKUTSJUKVÅRDEN I VÄSTERBOTTEN, Umeå Ambulans Journalsystem - Innehållsförteckning Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt Introduktionshandbok

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 20 december 2006 180 212 Kent Ögren (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Britt Westerlund (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman

Läs mer

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 2010 Produktion: Socialdepartementet Form och layout: Svensk Information Foto: Mattias Ahlm, Nina Hellström, Jennifer

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Landstinget i Östergötland år 2013 Jenni Fock, processledare omvårdnad Martin Magnusson, utvecklingschef D-nr LiÖ 2014-296 www.lio.se Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Regelbok för vårdval i Jönköpings län

Regelbok för vårdval i Jönköpings län VÅRDVAL Regelbok för vårdval i Jönköpings län Fastställd av landstingsfullmäktige 22 september 2009. Reviderad av landstingsfullmäktige 23 24 november 2010, 22 23 november 2011 och 27 28 november 2012.

Läs mer

Rättsfrågor med anknytning till IT i vård och omsorg. Lägesbeskrivning och underlag till InfoVU-projektets huvudrapport

Rättsfrågor med anknytning till IT i vård och omsorg. Lägesbeskrivning och underlag till InfoVU-projektets huvudrapport Rättsfrågor med anknytning till IT i vård och omsorg Lägesbeskrivning och underlag till InfoVU-projektets huvudrapport Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning.

Läs mer

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2013. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2013. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2013 Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB INNEHÅLL Inledning/sammanfattning 3 Kvalitets-, patient- och brukarsäkerhetsarbete

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

Modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter. Slutrapport

Modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter. Slutrapport Modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter Slutrapport Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Slutrapport Pilotprojekt Strukturerad PatientData (SPD)

Slutrapport Pilotprojekt Strukturerad PatientData (SPD) 1.3 (1)29 Dokumenttyp: Projekt: Projeknr: Projektdokument Pilotprojekt SPD 20091002 Att inventera och beskriva några av de initiativ med strukturerad patientdata som pågår i regionen och redovisa nytta

Läs mer

Medicinsk revision, en del i internkontrollen

Medicinsk revision, en del i internkontrollen Medicinsk revision, en del i internkontrollen Stockholm 2009-10-13 Helseplan Consulting Group AB Kungsgatan 55, 111 22 Stockolm Telefon: 021-12 99 88 / Fax: 021-12 99 97 Organisationsnummer: 556763-1428

Läs mer

Rapport Intygstjänster 2013

Rapport Intygstjänster 2013 1 (24) 1 Center för ehälsa i samverkan Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Vxl: 08-452 70 00 Mob: 070-661 62 59 Peter Lindgren Peter.lindgren@inera.se www.cehis.se info@cehis.se Rapport Intygstjänster 2013

Läs mer

Effektivare nyttjande av tid och resurser? Kartläggning av de administrativa processerna samt undersköterskors och läkarsekreterares uppgifter

Effektivare nyttjande av tid och resurser? Kartläggning av de administrativa processerna samt undersköterskors och läkarsekreterares uppgifter Effektivare nyttjande av tid och resurser? Kartläggning av de administrativa processerna samt undersköterskors och läkarsekreterares uppgifter Upplysningar om rapportens innehåll lämnas på Sveriges Kommuner

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 med verksamhetsplanering 2014

Verksamhetsberättelse 2013 med verksamhetsplanering 2014 Verksamhetsberättelse 2013 med verksamhetsplanering 2014 2014-03-26 Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ) har under 2013 fortsatt utvecklas via en mångfald aktiviteter, som beskrivs nedan. Styrgruppen

Läs mer