SVENSKA SKOLAN I NAIROBI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSKA SKOLAN I NAIROBI"

Transkript

1 SVENSKA SKOLAN I NAIROBI

2 EN SKOLA FÖR DIG Svenska Skolan i Nairobi har funnits sedan Vi har en lång erfarenhet som utlandsskola. Här finns förskola från 1,5 års ålder, förskoleklass och grundskola samt gymnasium. Vi följer svenska läroplaner och vår skola vilar på demokratiska värderingar som vilken svensk skola som helst. Våra elever kommer främst från Sverige och övriga Norden och många har även erfarenheter från andra delar av världen. För oss är denna mångfald en positiv kraft och gör vår skola till en inspirerande plats att utvecklas på. Undervisningen bedrivs i huvudsak på svenska samtidigt som vi förstärker engelskan, så att eleverna ska bli trygga i båda dessa språk. På skolan finns drygt 130 elever. Skolan utgör ett fantastiskt alternativ för dig som vill att dina barn ska få en kontinuitet i sin skolgång under din familjs vistelse i Kenya. Den Svenska skolan i Nairobi drivs av en lokal Skolförening, där vårdnadshavare till eleverna är medlemmar. Detta gör att man som förälder har stor möjlighet att aktivt vara delaktig i och påverka hur skolan drivs. Välkomna till oss på Svenska Skolan i Nairobi!

3 Läroplaner och värdegrund Svenska Skolan i Nairobi bedriver undervisning utifrån svenska läroplaner och med en planering av läsåret som motsvarar den svenska. Det finns en överensstämmelse med norska, danska och finska system. Vi lyfter fram de demokratiska värderingar som är utmärkande för de nordiska skolornas värdegrund. Vi tycker att det är viktigt att ta tillvara på elevernas intresse och kunskaper. Detta har vi stora möjligheter till tack vare skolans relativt små undervisningsgrupper. Vi ger utrymme för individen och möjlighet för eleverna att utvecklas i sin egen takt. Dessutom har vi regelbunden återkoppling angående elevernas kunskapsutveckling med föräldrarna. Den nya läroplanen för grundskolan, gr11, ställer krav på tydlighet vad gäller uppföljning av elevernas kunskapsutveckling. Våra elever har nationella prov i årskurs 3, 6 och 9 samt på gymnasienivå precis som i Sverige. Svenska Skolan är bra för att det är mindre grupper. Läraren har tid. Man känner alla.

4 Svensk skola i ett afrikanskt sammanhang Att vi finns i ett internationellt och flerspråkigt sammanhang märks på vår skola. På Svenska Skolan i Nairobi drar vi fördel av att vi finns i Afrika och alla de möjligheter som vi får här. Den internationella miljön avspeglas även i lärarkåren. Vi har undervisning i swahili och till vissa av våra fritidsaktiviteter som akrobatik, lera och pärlpyssel, tennis och dans, anlitar vi kenyanska lärare och instruktörer. Språklärarna är i regel native speakers, dvs de har sitt undervisningsspråk som modersmål. Eftersom vi är i Kenya tycker vi det är viktigt att våra elever får uppleva och lära sig mycket om landet de bor i, utan att för den skull missa viktiga kunskaper om hemlandet. Vi använder oss både av närmiljön och av andra platser i Kenya. Det kan vara ett studiebesök på ett barnhem i Kibera eller en resa till en nationalpark som ger oss inblickar och vidgar kunskapen om vår omvärld. Vi har också utbyte med andra internationella skolor i Nairobi genom bl a Cultural Day och Global Sports Day. Jag gillar min skola för att man har så många kompisar där. Och så kan man göra så roliga saker.

5 Svenska och Engelska Svenska språket utgör grunden i vår verksamhet, och vi utvecklar och förstärker den. Engelskan är också ett viktigt inslag i vår pedagogiska verksamhet. Vi befinner oss i ett internationellt sammanhang. Vår ambition är att utveckla engelskan till ett starkt andra språk för våra elever från svenskspråkiga hem. För detta ändamål arbetar vi med förstärkt engelska genom hela grundskolan. I vår satsning att erbjuda våra elever verktyg för utvecklandet av tvåspråkighet, får engelskan ta plats inom samhälls- och naturorienterande ämnen, liksom inom matematik. Vår erfarenhet är att de flesta nyanlända barn tar till sig språket inom några månader. Jag kan såå mycket mer engelska än mina gamla kompisar hemma i Sverige. Övriga nordiska språk Vi har elever från övriga Norden. Det är vi glada för och det ger skolan en ytterligare dynamik. Våra nordiska elever får extra undervisning i sina respektive modersmål: norska, danska och finska. Den nordiska gemenskapen är viktig. Skolan är en mötesplats för många nordbor i Nairobi.

6 Fria aktiviteter och fritids Vi vill att våra elever ska ha en värdefull fritid. Våra elever bor på olika håll i staden. Fritids och fria aktiviteter på eftermiddagen erbjuder en möjlighet till att umgås både genom fri lek eller i olika valfria aktiviteter. Skolan erbjuder mot en mindre kostnad bl a akrobatik, simning, bollspel, pyssel och dans. Aktiviteterna skiftar under året beroende på intresse, tillgång och väder. Vårt fantastiska skolområde med både pool, tennisbanor och grönområden är ypperligt för dessa aktiviteter. Skolan anordnar fritids och fria aktiviteter inom den ordinarie skoldagen, inom de tidsramar som anges av skolans transportmöjligheter. Skoltransport Nairobi är en stor stad. Våra elever bor utspridda i staden och vi har egna bussar för skoltransport.

7 Kultur Vi tror att det finns ett värde i att ta tillvara den svenska och nordiska kultur som vi har med oss. Därför högtidlighåller vi nordiska helgdagar, ibland i samarbete med nordiska föreningar här i Kenya. Våra elever deltar även i kulturella utbyten med andra internationella skolor i Nairobi. Lika viktigt för oss är det att lära känna den kenyanska och afrikanska kulturen. Vi gör utflykter och studiebesök. Vi bjuder in kenyanska instruktörer och lärare till fritidsaktiviteter och undervisning. De äldre eleverna har möjlighet att få swahili på schemat och de yngre barnen lär sig sånger på swahili. Kenyansk mat serveras en gång i veckan. Inflytande Som förälder till barn på skolan ingår man i skolföreningen. Genom valet till styrelse har man möjlighet att påverka Man kan också engagera sig i skolans föräldraforum där man kontinuerligt får träffa skolans pedagoger för att ta del av och resonera om verksamheten i skolan. Vi ser också elevdemokratin som en levande och viktig del av vår skola. Vi har klassråd minst en gång i veckan. De äldre eleverna har också möjlighet att påverka sin utbildning i Utbildningsrådet.

8 Förskola Svenska Skolan i Nairobi erbjuder förskoleverksamhet för barnen i åldrarna 1,5 till 6 år. Vi arbetar efter svensk läroplan. Förskolan är indelad i två åldersbaserade grupper. Det år man fyller 6 år börjar man i förskoleklass. Inom förskolan ökar och utvecklar vi barnens lust att lära och arbetar med att stärka dem i deras sociala utveckling. Våra elever har olika språkliga förutsättningar. Vi använder oss främst av svenska, men också av engelska utifrån barnens behov. Vi sjunger sånger och arbetar pedagogiskt både på svenska, engelska och swahili och integrerar det svenska/nordiska med det engelska/ kenyanska.

9 Grundskolan Våra grupper i grundskolan är åldersblandade och de olika undervisningsgrupperna har en egen klasslärare. Gruppernas storlek gör att läraren har tid till varje elev och att elevernas initiativ och kunskaper tas tillvara. Eleverna får en utmaning utifrån sina egna förutsättningar och tillåts arbeta i sin egen takt. Undervisningen sker i hela eller delar av respektive grupp. Vi arbetar mycket med teman anpassade till barnens olika åldrar. Våra temaarbeten är ämnesövergripande. Årskurserna 1-6 samarbetar i delar av temaarbetet och vi använder oss av fack- och skönlitteratur, drama, musik, bild och närmiljön i inlärningen. I årskurs 7-9 arbetar vi med årligen Model-UN, dvs FN-rollspel tillsammans med andra internationella skolor i Östafrika. Ett spännande och väldigt lärorikt rollspel som sker i FNs egna lokaler här i Nairobi. 7-9:orna har idrott och vissa fritidsaktiviteter tillsammans med gymnasiet. Dessutom ges eleverna i 7-9 möjlighet att följa med på gymnasiets teambuilding och utflykter, som till Masai Mara och Mount Kenya. SSN s högstadieelever vann pris för bästa resolution i konkurrens bland 850 elever vid 2012 års FN rollspel i FNs lokaler i Nairobi.

10 Gymnasium Svenska Skolans gymnasium erbjuder samhällsvetenskapligt, ekonomiskt och naturvetenskapligt program. Våra elever inom samhällsvetarprogrammet deltar i East African Model-UN, FN-rollspel, som anordnas vid FN-kvarteren här i Nairobi varje år. Det kenyanska samhället bjuder på annorlunda och spännande möjligheter för våra samhällsvetare och ekonomer vid studiebesök och fältstudier. Kursen East African Development fokuserar på utvecklingsfrågor i landet. På samma sätt innebär Kenyas mångsidiga natur och djurliv ett fantastiskt forskningsfält för våra naturvetarelever. Dessa elever erbjuds bland annat möjligheten att läsa East African Wildlife, där man i samarbete med olika forskningsprojekt studerar Kenyas rika djurliv. Inom undervisningen i engelska kan våra elever förbereda sig för att ta Cambridge Certificates. Eleverna kan utöver detta välja att studera swahili. Internat/Boarding Majoriteten av våra gymnasister bor som gästelever på skolans internat. Här finns 55 elevrum, kök och gemensamhetsutrymmen. Internatet utgör under skolåret hem för de svenska ungdomar som väljer att läsa ett eller flera av sina tre gymnasieår här i Nairobi.

11 Se dig omkring i Kenya Under ett läsår på Svenska Skolan i Nairobi hinner du göra flera resor till olika delar av landet. Som gymnasieelev reser du både på studieresor och på utflykter med internatet. Här är några av de platser gymnasiet brukar besöka under ett år: Masai Mara på safari. Mombasa och kusten vid Indiska Oceanen. Här finns möjlighet att ta dykarcertifikat. Mount Kenyas topp för den som vill. Lake Victoria och Kisumu på fältstudievecka. Naivasha, Nakuru, Magadi och Hell s Gate. Jag tycker att det bästa med Svenska Skolan i Nairobi är att man både får tillgodoräkna sig sitt år utomlands och få del av andra kulturer och levnadssätt. Allt på en och samma gång.

12 Design: Anna Lewerth För mer information kontakta oss på: Telefon: Fax: Vi ses på Svenska Skolan!

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORETS RAPPORTSERIE NR 38 Vad blir det av eleverna? Internationella

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet.

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet. Vi i skolan har inte längre monopol på kunskap. Idag går det att lära sig saker mycket bra även utanför skolans värld. Inte minst genom den nya tekniken. Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden

Läs mer

Internationalisering i skolans styrdokument 2011

Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Internationella programkontorets rapportserie nr 36 Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Skolans uppdrag om internationalisering och Internationella programkontorets verksamhet Förord Kunskap

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

TILL DIG SOM AR LARARE!

TILL DIG SOM AR LARARE! .... TILL DIG SOM AR LARARE! 1 .. VALKOMMEN! Det här är en lärarhandledning till Pernilla Stalfelts bok Vem är du? En bok om tolerans. Den är tänkt att vara ett inspirerande verktyg för dig som vill arbeta

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Förord Under våren 2013 hade Vansbro Kommun besök av Skolinspektionen som påvisade en brist av studie- och yrkesorienteringen, främst i de lägre åldrarna.

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

Därför ska du välja Mjölby Gymnasium!

Därför ska du välja Mjölby Gymnasium! viktig information från mjölby gymnasium Det viktiga är att alla gör sin egen grej Tips som gör ditt val enklare... För Mårten är valfrihet och personlig utveckling viktigast i skolan Goda råd från coachen

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Följ ditt hjärta. hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor

Följ ditt hjärta. hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor Följ ditt hjärta hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor 2012-2013 Kodare Jorden runt Elektriker Vindk ingen For Skriv din egen historia Gymnasievalet står för dörren och en spännande tid väntar.

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Miljöpartiet presenterar förslag för lek och skapande i skolan: Lust, nyfikenhet och lek för ett framgångsrikt lärande

Miljöpartiet presenterar förslag för lek och skapande i skolan: Lust, nyfikenhet och lek för ett framgångsrikt lärande 2014-05-31 Miljöpartiet presenterar förslag för lek och skapande i skolan: Lust, nyfikenhet och lek för ett framgångsrikt lärande Bakgrund Det är för många barn en omvälvande sak att börja skolan. Inte

Läs mer

Skolmåltiden. en viktig del av en bra skola LIVSMEDELSVERKET. Stöd och inspiration till skolledare

Skolmåltiden. en viktig del av en bra skola LIVSMEDELSVERKET. Stöd och inspiration till skolledare Skolmåltiden en viktig del av en bra skola LIVSMEDELSVERKET Stöd och inspiration till skolledare Bra mat i skolan ger näring åt lektionerna SKOLMÅLTIDEN är en del av utbildningen. Måltiden har betydelse

Läs mer