KOMMUNAL ENERIEFFEKTIVISERING SÅ HAR DALARNAS KOMMUNER NÅTT FRAMGÅNG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNAL ENERIEFFEKTIVISERING SÅ HAR DALARNAS KOMMUNER NÅTT FRAMGÅNG"

Transkript

1 KOMMUNAL ENERIEFFEKTIVISERING SÅ HAR DALARNAS KOMMUNER NÅTT FRAMGÅNG Kommunerna i Dalarna bedriver på många håll ett framgångsrikt energieffektiviseringsarbete. Åtgärder har gjorts inom bland annat byggnader, transporter och gatubelysning både med hjälp av tekniska och beteendepåverkande metoder. För att visa på möjligheterna och inspirera andra har ett antal goda exempel tagits fram och samlats i denna broschyr. Metod: Uppgifterna i denna broschyr utgår från det material som varje dalakommun fick möjlighet att presentera i samband med energieffektiviseringsmötet den 23 april 2015 i Borlänge. Kommuner och landsting har under åren fått statligt stöd för att bygga upp ett systematiskt energieffektiviseringsarbete. Arbetet har fokuserat på energieffektivisering i den egna verksamheten, med speciell tyngd på fastigheter och transporter. Länsstyrelsen har ansvarat för samordning och kunskapsstöd för arbetet i Dalarnas kommuner. 1

2 Energieffektiviseringsstödet Avesta kommun Uppgiftslämnare: Håkan Lundin E-post: Åvestadalskolan Sporthall Investering 4,4 miljoner kronor Area: m 2 Ny ventilation, FT till FTX. Byte av värmeväxlare i undercentral Ny uppkopplad styr o regler, bl a CO 2 i gymnastiksalar. Isolering av tak Byte av belysning Resultat: 2012: 409 MWh 264 kwh/m : 117 MWh 78 kwh/m 2 Tallbacken Horndal. En vårdavdelning och kök/matsal. Investering 2,6 miljoner kronor Area: m 2 Byte ventilation av 2 st aggregat från FT till FTX Resultat: 2012: 748 MWh 203 kwh/m : 505 MWh 138 kwh/m 2 Skogsbo skola och sporthall Skola Area: m 2 Byte ventilation från F till FTX. Swegon WISE, CO 2 i klassrum Ny styr med uppkoppling Kostnad: 6,6 milj. kr Sporthall Area: m 2 Byte ventilation från FT till FTX. Byte av VVX i UC. Ny uppkopplad styr o regler, bla CO 2 i gymnastiksalar. Närvarostyrning Kostnad: 2,6 milj. Kr Resultat: 2012: 969 MWh 178 kwh/m : 769 MWh 141 kwh/m 2 Ny förskola, Horndal Värmelager Värmepump Solfångare Solceller Kostnad: ca 26 milj. kr Beräknad energiförbrukning: 28 kwh/m 2 Klart i mars 2015 Ny förskola i Horndal 2

3 Energieffektiviseringsstödet Borlänge kommun Uppgiftslämnare: Jacob Holgersson E-post: EES 4.1 Energiledningssystem Fokus på att få tillförlitlighet på statistiken Energiwebb och kommunfastigheter. Oerhört mycket bättre koll på energianvändningen i dagsläget och i år har vi lagt in kr i budget för att byta ut mätare för att ytterligare få bättre statistik. 4.2 Energi i planeringen Rutiner för lovstängning och drifttider. Energieffektiva storkök, påbörjat process med verksamheterna för att köpa in energieffektivare utrustning. Utbildning i luftmätning för värmeteknikerna och effektberäkningar. Utbildning för drifttekniker. Påbörjat energironderingar Energi-spargrupp fritid, genomfört energisläckarturné, fullt med verkstad, byte termostater, osv. Arbetat fram ett förslag för riktlinjer för värme i våra fastigheter Arbete med att hitta struktur i hur vi arbetar framåt, hitintills är vi uppe i att vi har inventerat alla kommunfastigheters lokaler med avseende på kostnadseffektiva energiinvesteringar. Vi har byggt upp det så att vi gör en EPC i egen regi. Konceptet som vi kallar för Tunamodellen har blivit så framgångsrik att 10 kommuner har börjat arbeta på samma sätt. Oerhört stimulerande. Tittat över rutiner för nybyggnation och Torsångs nya skola projekterad enligt Miljöbyggnad, nivå silver. Oerhört stolt över arbetet. Nådde hela 37 % under BBR utan något fusk med värmepumpar och extremt kostsamma fönster. 4.3 Incitament för hyresgästen Rivit upp alla avtal med fritidsanläggningarna och skrivit nya avtal som uppmuntrar energieffektivisering. 4.4 Uppföljningssystem för kommunala transporter Maserfrakt, arbete fram tillförlitlig statistik och arbete med att följa upp Borlänge modellen som går ut på att samordna våra transporter. Här har logistikern Ulf Liljegren stigit in och gjort ett enormt arbete med att få ordning på den nya upphandlingen. 4.5 Klimatavgift Politiskt beslut på att införa GPS enheter i våra fordon och att varje verksamhet ska hitta egna nyckeltal och egna målbilder att arbeta med för att minska sina resor. Ny genomarbetad resepolicy och fordonspolicy på gång. Kvartalsvis uppföljning av högsta ledningen. 3

4 Energieffektiviseringsstödet Falun kommun Uppgiftslämnare: Ola Bergeå. E-post: Energieffektiva fastigheter Egnellska (kontor) 69 kwh/m 2 (+13 solel) Aspeboda skola ca 35 kwh/m 2 (¼ av gamla) Två nya gruppboenden Gruppboende, Argentum passivhus 54 kwh/m 2 Gruppboende, Vitsippan >54 (ind mätt värme) Brigaden, studentboende 74 kwh/m 2 Kommunfastigheter- lokaler Energiförbrukningen har minskats med 21 % på 10 år Energiförbrukningen har minskat med 6 % under det senaste året År 2005: 205 kwh/m kronor År 2013: 172 kwh/m kronor År 2014: 172 kwh/m kronor Lugnetanläggningen Ventilation och uppvärmning i gymnastik- o idrottshallen Fjärrvärme i radiatorer och luftbatterier i stället för el. Värmeåtervinning Besparingar på SEK Planerar för ny energieffektiv ishall Man har GNETAT: Månadsträffar energigrupp med driftstekniker Mål för fastigheter och per månad Hög upplösning på mätning Åtgärdsbehov Lägenhetsbesiktningar per år Fjärrvärmekonvertering Bojsen bättre upplösning av mätdata gav bättre uppföljning och effektivisering 4

5 Energismart beteende Individuell mätning varmvatten minskar förbrukningen med 25% (2000 mätare) Individuellt styrd och debiterad värme ger högre energianvändning Egna elabonnemang Kampanj Energispararna för verksamheterna (skolor) Ny utrustning LED-belysning sparar 444 MWh per år i Kopparstadens utomhusarmaturer. 2 miljoner har investerats över perioden. Sparar ca 5% av fastighetselen. Ny styr- och reglerteknik FTX värmeväxlare standard i lokaler. I lägenheter krävs kolfilter och en förhöjd serviceintervall. Då kan pengarna användas på andra sätt. LED på Lugnetskolan och ljustunnlar Transporter Kartläggning av resande i samarbete med KTH (CERO) Reseportal Samtalsmaterial Reskort företag kampanj Miljöbilar Elbilar upphandlade introduceras Energieffektiviseringsstödet Gagnefs kommun Uppgiftslämnare: Emma Runeborg E-post: Bakgrund Extremt utspridd kommun, kommunen består av många små byar: Mockfjärd, Djurås, Bäsna, Björbo, Dala Floda. Många organisationsförändringar och eftersatt underhållsbehov. Bristfällig sammanställning av energistatistik. Energieffektiviseringsstödet Extern konsult Bildandet av Energigrupp Beställning av Energiutredning med handlingsplaner Framtagande av prioriteringslista Plan för att genomföra åtgärder Inventering energimätning Inköp av energiuppföljningssystem-enklare Inköp av nya energimätare Inköp och konstruktion av en App för energiavläsning Uppstart av ronderingsrutiner map Energi T ex filterbyte Kontroll av värmeväxlare Drifttider på lov Rondering av undercentraler Rapport och arbetsordrar på reparationer Påbörjad statusbesiktning av alla fastigheter Upprättande av underhållsplan inklusive energiåtgärder för alla fastigheter 5

6 Målbild Pärm per fastighet som innehåller: Energideklaration, OVK, Driftkort, Ritningar: VVS och bygg Fungerande uppföljning energistatistik Ronderingsrutiner Underhållsplan med priolista inklusive åtgärder för energibesparing Energieffektiviseringsstödet Leksands kommun Kontaktperson: Annika Varghans Vad har stödet gått till? Löner och konsulter fram för allt. Rapportering Dala Energiwebb + E-myndigheten Energi- och klimatplan Utveckling av en resepool Resfria möten Elbilsleasing 3 mån Energiutbildningar - EPC, värmekamera, fastighet/optimering Kyldörrsinventering ETP (energitjänsteprojekt) - hade inte blivit utan stöd = katalysator Hur gick det med strategin ? Vårt mål för fastigheter var MWh = 9 % minskning Vi nådde MWh och 8,9 % = Klarade det typ Vårt mål för transporter var 111 MWh = 10 % minskning Vi nådde inte det Ökade istället 207 MWh & 100 ton CO 2 * * Beror troligen på något felaktiga siffror 2009 och på en övergång från etanol till diesel Dala Energiwebb Dala Energiwebb- ett verktyg att följa upp energistatistik Hur gick det med de åtgärder vi lovat? Åtgärd 3 - Köpa utrustning med effektiv energianvändning: Videoutrustning för resfria möten, elcyklar, snåla bilar, LED gatubelysning, div. apparater. OK! Åtgärd 6 Energieffektiva byggnader: ETP! rivit hus, Källbacken med solvärme och solel. OK! 6

7 ETP = Energitjänsteprojekt = EPC Fas 2 genomförs nu Beräknas klart 2018 Omfattar nästan kvm, både Leksands kommun och Leksandsbostäder Kostar ca 70 miljoner Spar 9 15 % energi Minskar CO 2 med 231 ton per år Resepool Istället för bara bilpool Cyklar och elcyklar Kollektivtrafikkort Nytt bokningssystem Främja samåkning Information - broschyr, intranät och chefsfrukost m.m. Isolering av vind på resecentrum Alternativ till sökt resa Spacetime, ett bokningsverktyg där alternativ till bil visas. Energieffektiviseringsstödet Ludvika kommun Uppgiftslämnare. Birgitta Parling Andersson E-post: Energieffektivisering-EPC Etapp 1 startade år 2006 I etappen prioriterades de objekt som hade störst besparingspotential och de objekt som hade största behovet av underhållsåtgärder. Omfattar: 48 fastigheter, ca: m². Investeringskostnad 50 mnkr. Etapp 2 startade år 2011 Då det fortfarande fanns god besparingspotential startades en andra etapp inom projektet. Etapp 2 innefattar byggnader som prioriterades bort i etapp 1 samt åtgärder som då inte var ekonomiskt lönsamma. Omfattar: 37 fastigheter och ca: m². Investeringskostnad 50 mnkr. Båda etapperna finansierades via eget lån. 7

8 Mål för projektet Energieffektivisering av fastighetsbeståndet Uppdatering/utbyte av installationssystem Bättre inomhusklimat för våra hyresgäster Ökad kompetens för driftpersonalen Bygga upp en bättre driftövervakning Bidra till att leva upp till nationella och lokala miljömål Finansiering inom befintlig driftbudget (energibesparingen ska täcka kapitalkostnaden) Att hitta ytterligare besparingar tillsammans med entreprenören och brukarna Exempel på åtgärder som ingår i projektet Konvertering till värmepumpar Konvertering till pelletspannor Byte/ombyggnad ventilationsanläggningar Installation av datoriserad styr- & reglerutrustning Tilläggsisolering Åtgärder för vattenbesparing Injustering av värmesystem Ombyggnad av undercentraler Installation av energimätare Justera drifttider Miljöbesparing EPC etapp 1 och etapp 2 Kalkylerad miljöbesparing etapp ton CO 2 /år. eller 321 normalbilisters årsförbrukning Kalkylerad miljöbesparing etapp ton CO 2 /år eller 51 oljeeldade villor under ett år. Total uppnådd CO 2 besparing år 2014 ca ton CO 2 /år Total besparing etapp 1 och 2 Värme: 20 % garanterad besparing El: 8 % garanterad besparing Vatten: 11% beräknad besparing Ludvikas fjärrvärmecentral Projekterfarenheter Ett långvarigt samarbete inleds mellan beställare och entreprenör. Viktigt med ömsesidig respekt och ödmjukhet så inte någon part driver sin egen modell. En stor arbetsinsats krävs från beställaren, lätt att glömma bort. Viktigt att kompetensen finns inom den egna organisationen. För att skapa förståelse för projektet inom den politiska ledningen är det viktigt att politikerna är delaktiga redan i inledningsskedet. En styrgrupp bildades vid projektstart. Den politiska enigheten om projektets fördelar har varit en styrka för oss. Den egna driftorganisationen måste involveras tidigt och hållas informerad under hela projektgången. I annat fall avtar intresset och engagemanget som är en förutsättning för att projektet ska lyckas. 8

9 Verksamheten måste kontinuerligt informeras vad som pågår, gäller framförallt vid injustering av värmesystem, tidplanering, åtgärdsfasen m.m. Projekteringsskedet får inte gå för fort, risk för att funktioner/åtgärder tappas bort. Projekteringen måste få ta tid. För- och nackdelar om ett övergripande system för drift och övervakning ska väljas eller om något befintligt ska behållas med resultatet att då få två eller fler system. Fabrikatoberoende! Viktigt att entreprenören och beställaren samverkar i projekteringsskedet för att få ut maximalt av projektet Synergieffekter Vi har representerat Ludvika Kommun vid ett antal seminarier och kommunträffar. Ludvika kommun ingår i den svenska styrgruppen för utveckling av EPC i Europa. Studiebesök från 5 norska kommuner. (Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil, Åmot). Studiebesök från Danmark Föredragshållare februari 2015 tillsammans med IVL (Svenska Miljöinstitutet) och Energimyndigheten. Energieffektiviseringsstödet Orsa kommun Uppgiftslämnare: Emma Runeborg E-post: Hur Orsa arbetar med Energieffektiviseringsstödet, EES Energigruppsmöten varje månad, representanter från varje förvaltning. Fokuserar på att fram energibesparande, åtgärder per förvaltning, där energigruppen fungerar som stöd och bollplank. Återkoppling till Orsas energi- och klimatplan sker kontinuerligt. Barn och ungdomsförvaltningen Uppstart av Energisparprojekt på skolorna i kommunen. Rektorer och lärare bjuds in på ett möte där man tillsammans med fastighetschefen och drifttekniker informerar om projektet. Drifttekniker ska tillsammans med personal och elever spara energi. Detta sker genom: beteendeförändringar genom information energimätning i realtid, logga in på samt föreläsning av inspiratör inom energi och klimatområdet utdelning av energiexperimentlådor för barnen Socialförvaltningen Fokus på att ta fram körsträckor och föra statistik på drivmedel inom hemtjänsten, utbildning inom Eco-driving. Kommunala fastighetsbolaget Utredning om att införa individuell elmätning och individuell eldebitering. Stadsarkitektkontoret Stadsarkitektkontoret jobbar med att ta fram en ny översiktsplan för Orsa kommun. Mål att då Orsa kommun säljer mark ska det ställas krav på låg energianvändning. Genomförs vid framtagandet av den nya översiktsplanen. Miljökontoret Målet är fortsatt energitillsyn mot företag samt information till företag om energikartläggningar, vilket leder till minskad energianvändning. Genomförs genom energitillsyn samt informationsträffar riktade till företag. Fritid och Service Uppföljning av energistatistik samt energiutredningar med mål att minska energianvändningen på ridhuset och ishallen. 9

10 Information Energigruppen ska informera om kommunens energiarbete genom olika informationskanaler såsom hemsida, annonsering och informationsträffar. Detta för att nå ut till kommunens anställda samt även kommunens invånare. Energibokslut Sammanställning av energibokslut av Energi och klimatplanen. Orsa Bostäder samt Orsa Lokaler Gemensam energigrupp Följer upp energistatistik Byte av fönster Isolering vindar Utbyte av aggregat Energieffektiviseringsstödet Rättviks kommun Uppgiftslämnare: Magnus Weinstock E-post: I Rättvik har vi under gjort följande: Flertalet av våra fastigheter har konsulter gått igenom och gjort olika energiberäkningar. Ett av våra större bostadsområden har genomgått ett lättare EPC projekt vilket enligt beräkningen skall ge ca 15 % besparing på energi. Där utfördes det fönsterbyte och ombyggnation av värmeanläggningen och injustering av värmen. Enligt sista beräkningen har vi uppnått ca 9 % besparing på denna ombyggnation. Vi har även justerat in ventilationer efter konsuleters genomgång. Det sista året har bolaget införskaffat sig ett energibevakningssystem Momentum RC som gör det lättare att ha koll och se en snabb återkoppling vid åtgärder. Pengarna från energieffektiviseringsstödet har sedan 2011 enbart används till konsulttjänster som utfört beräkningar åt oss för framtida investeringar. Energieffektiviseringsstödet Smedjebacken kommun Uppgiftslämnare: Andreas Mårtensson E-post: Fordon och transporter Upphandling sker i första hand av fordon med låg miljöbelastning och helst klassade som miljöfordon enligt regeringens miljöbilsdefinition. Om det finns särskilda skäl får kommunen även i andra fall köpa in fordon som inte är en miljöbil förutsatt att följande miljöaspekter beaktas: energianvändning, koldioxidutsläpp, utsläpp av kväveoxider, partiklar och icke-metankolväten. Bärkehus AB arbetar med att effektivisera kontrollen av hur fordonen används genom elektroniska körjournaler i samtliga fordon. 10

11 Förnybar energi Utreder möjliga satsningar på solceller kopplat till ombyggnad Frikyla Fastigheter - utgångsläget hösten 2013 Stort underhållsbehov Gamla ventilationsaggregat & UC Platsbyggd styr/regler (Aerogyr, Landis RVL etc.) Omorganisation Avsaknad av teknikgrupp Bristfällig statistik (ytor, undermätare etc) Lite resurser till underhåll Hur vi kommit igång med arbetet Har börjat nya engagerade chefer som stöttar och driver energifrågorna Driftgruppen har kommit igång EnEff = Energicontroller och projektledare Utbildning av driftspersonal Omfattande genomgång av statistik Strategi för hur vi ska jobba börjar ta form Äldreboendet Munkbogården Omfattande energianalys 2014 Upphandling av värme, ventilation och styr och övervakning Flera små sidoprojekt; vattenbesparing, bortmontering handuktstorkar på VVC samt belysning Räknar med att minska energianvändning med ca 30 % Äldreboendet Munkbogården Energieffektiviseringsstödet har: Frigjort arbetstid som kunnat läggas på energianalys Drivit på arbetet med energistatistik Fungerat bra då det varit brett dvs. gått att anpassa efter organisationens behov I det stora hela, en draghjälp i energieffektiviseringsarbetet 11

12 Energieffektiviseringsstödet Säters kommun Uppgiftslämnare Jani Edman E-post: Gjorda energiåtgärder i Säters kommuns - fastigheter/lokaler Förskola byggd (2014) samt skola under byggnation enligt FEBY12 minienergihus Energikartläggning av Säterbostäders fastigheter Energikartläggning samt effektivisering av sporthall Energiutbildning till drifttekniker Energikartläggning avloppsreningsverk Konvertering från olja till pellets i kommunens fastigheter Gjorda energiåtgärder i Säters kommun transporter Ecodrivingutbildning till hemtjänst- samt teknisk personal Elcyklar till hemtjänsten Elbil till IT-enheten Videokonferenssystem Resultat av inrapporterade siffror Videokonferensrum År kwh/m 2 Förbättring Inköpt energi bostäder % Inköpt energi lokaler % Inköpt fossil värme % % 67 % Energieffektiviseringsstödet Vansbros och Malung-Sälens kommuner Uppgiftslämnare: Nils-Erik Eklund E-post: Det finns en del goda exempel på både bränslekonverteringar och energieffektivisering i Malung-Sälen och Vansbro kommuner, under tiden Vilka goda exempel på energieffektivisering som med säkerhet genomförts tack vare påverkan av Energieffektiviseringsstödet (Energistrategen) är dock i princip omöjligt för mig att säga. Hoppas dock att jag direkt eller indirekt medverkat med någon liten procent i någon organisation. Energieffektiviseringsstödet 6 olika organisationer Ett spretigt och tufft uppdrag där det i princip funnits 6 olika kulturer att arbeta med. I början var intresset mycket lågt på flera håll. Har haft en politisk Energi- o klimatkommitté som bollplank och minst en nyckelperson per organisation, som jag plågat lite extra. Har besökt kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, nämnder, ledningsgrupper och pratat direkt med fastighetsskötare o maskinister. 12

13 Har jagat statistik, producerat rapporter, TJUT, skickat massmejl, lagt mig i saker som inte alltid varit så populära, etc. etc. Har självfallet fått en hel del uppskattning också. Förutom att energieffektiviseringspengarna har gått till undertecknads lön, så har det funnits en del pengar till: Utbildningsinsatser, både korta och lite längre. Inhyrning av föreläsare Gemensamma seminarie- studie- och mässbesök, ibland med 4 organisationer tillsammans (lokalt nätverksbyggande). Allt i syfte att främja energieffektivisering Organisationerna har både olika utgångspunkter och går lite olika vägar: Ex. En organisation har på olika sätt jobbat med energieffektivisering i år, och Energistrategen har inte gjort så stora avtryck här. De jobbar nog på i rätt riktning även fortsättningsvis, om de eldsjälar som finns ges möjlighet att prioritera detta. En organisation utan energieffektiviseringstradition har påverkats mycket positivt av att någon har brytt sig. Lite märklig organisation i mina ögon. Här hänger det mycket på att rätt personer blir kvar i organisationen, och sannolikt behövs extern hjälp. En organisation utan energieffektiviseringstradition har inte varit mogna att börja ännu, trots omfattande bearbetning, från ledning till drift. Det finns någon enstaka stark person i organisationen som motarbetar. Ledningsfråga. En organisation som till och från jobbat med energieffektivisering, har fått en nytändning och har uttalat höga ambitioner för framtiden. Håller tummarna för att de ska lyckas. Några goda exempel från Vansbro kommun: Lokaler Huvudsak Driftoptimering har gett en minskning av energianvändningen från 232 kwh/m 2 till 191 kwh/m 2, mellan 2009 och Den totala elanvändningen(vk) har minskat från 6,2 GWh till 4,6 GWh, mellan 2009 och (c:a 25 %). Transporter Vi möts Resfritt Ett 30-tal medarbetare har lärt sig att använda video-konferensutrustning, i syfte att främst minska mötesresandet. Vi har två videorum. Väg- och gatubelysning stycken (av ca 2 350st) armaturer har bytts ut från kvicksilver till LED gjorde man av med mindre än hälften av den el man använde Nybygge av Skolbyggnad, Myrbacka skola m 2, A-temp. Minenergi hus: krav 69 kwh/m 2. Lufttäthetskrav: 0,3 l/s, m 2 vid 50 Pa, vid tryckmätning: 0,22 l/s Invigning i maj Exempel på en mindre grupp belysningsstolpar i Vansbro där man bytt armaturer under

14 Några goda exempel från Malung-Sälens kommun: Energideklaration Malungshem, tilläggsisolerat m 2 vindbjälklag, 2 värmepumpskonverteringar Malungs kommun. Nya ventilationsaggrigat., mm. Elpanna har ersatts av fliseldad värmecentral MWh Kontinuerlig utbyggnad fjärrvärme ex. Förrådsområdet. Elanvändningen: Totala elanvändningen har minskat med c:a MWh, = -20 %. Elpannan står för - 11 %. All inköpt el i kommunkoncernen är nu miljömärkt (vind). 3 stycken rena elbilar har leasats i 3 år och använts inom kommunkoncernen för utvärdering. 15 stycken laddstolpar placerats/ska placeras ut i kommunen. Slutligen ännu ett gott exempel från Malung-Sälens kommun: Detta är numera inskrivet i kommunens s.k. Inköpshandbok: Vid upphandlingar inom Malung-Sälens kommun ska Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier användas då de är tillämpliga. Vidare: Malung-Sälens kommun ska fungera som ett gott föredöme i arbetet för ett hållbart samhälle. En långsiktig hållbar samhällsutveckling innebär att vi som lever här och nu ska kunna tillgodose våra behov utan att minska möjligheterna för framtida generationer att få sina behov tillgodosedda. Energieffektiviseringsstödet Älvdalens kommun Uppgiftslämnare: Edita Pinxter E-post: Tre dagskurser där samtliga fastighetsskötare, ca. 12 stycken erbjöds att delta. A. Inomhusklimat och luftbehandlingssystem B. Driftoptimering av värmesystem C. Individuella övningar Kurs A- teori Inomhusklimat Luftbehandlingssystemets uppbyggnad och funktion Verktyg och checklistor Mätningar och kontroller Vanliga fel och brister Kurs B- på plats i undercentral Värmesystemets uppbyggnad och funktion Verktyg och checklistor Enkla kontroller och mätningar Vanliga fel och brister Kurs C- individuella övningar I ventilationsrum och undercentraler. Mäter tryck, temperatur, flöden och systemvätskor. Uppmätta värden läggs in i Excel-verktyget varpå slutliga beräkningar kan genomföras. Successiva justeringar och kontrollmätningar. Sammanfattning av de tre dagarna 14

Aktiviteter i kommunerna 2013-2014

Aktiviteter i kommunerna 2013-2014 Aktiviteter i kommunerna 2013-2014 Från nätverksmötet 30 januari 2014 Säter Bygger förskola på lågenerginivå och genomför en utbyggnation av skola på minienerginivå. Kommer under 2014 att fokusera på effektivisering

Läs mer

Energieffektivisering med hjälp av energitjänster. Onsdag 4 februari 2015

Energieffektivisering med hjälp av energitjänster. Onsdag 4 februari 2015 Energieffektivisering med hjälp av energitjänster Onsdag 4 februari 2015 Transparense Transparent and Energy Services Främja marknaden för energitjänster (särskilt avtal om energiprestanda) Finansieras

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

Munkedals kommun. Handläggare: Giltighet: Tills vidare

Munkedals kommun. Handläggare: Giltighet: Tills vidare Strategi för energieffektivisering Munkedals kommun Strategi för energieffektivisering Typ av dokument: Riktlinje Handläggare: Samhällsbyggnadschef Antagen av: Kommunfullmäktige Revisionshistorik: Dnr:

Läs mer

Energibokslut 2008 Fastighet

Energibokslut 2008 Fastighet Energibokslut 2008 Fastighet Videgårdens förskola och Brunkullans äldreboende, våra två första fastigheter med genomförda energibesparande åtgärdsförslag från energikartläggningarna. Åtgärderna utfördes

Läs mer

Uppföljning Klimatstrategi Västra Götaland 2013

Uppföljning Klimatstrategi Västra Götaland 2013 Uppföljning Klimatstrategi Västra Götaland 2013 En sammanställning av insatser gjorda av undertecknarna för Klimatstrategin under 2012. Sammanställningen utgår från strategins fokusområden. 1. Effektiv

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering 2014-05-30 Strategi för energieffektivisering Uppföljning 2009-2013 Strategi för energieffektivisering i Osby kommun, Uppföljning 2009-2013 Sida 2 av 27 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Inledning...

Läs mer

Vi går från ord till handling

Vi går från ord till handling och minskad energianvändning med 20 procent så når vi dit! De kom munala bostadsbolagen ligger redan i framkant när det gäller arbetet med energieffektivisering, men det finns mer att göra! konstaterar

Läs mer

Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015 2018. KS 2013/0661. Antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014.

Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015 2018. KS 2013/0661. Antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014. Verksamhetsplan Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015 2018 KS 2013/0661. Antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014. Detta är en fyraårig förvaltningsövergripande verksamhetsplan

Läs mer

Ett grönt och skönt MTG

Ett grönt och skönt MTG MTG kommuner i samarbete Ett grönt och skönt MTG Energieffektiviseringsstrategi Strategin för energieffektivisering omfattar Mariestads Töreboda och Gullspångs kommun (MTG), Mariehus, Törebodabostäder

Läs mer

Energieffektivisering och garanterad energibesparing. - Dokumentation från Energimyndighetens kurs

Energieffektivisering och garanterad energibesparing. - Dokumentation från Energimyndighetens kurs EM2000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (47) Avdelningen för främjande Enheten för marknadsnära åtgärder Ronak Naderi 016-544 22 74 ronak.naderi@energimyndigheten.se Energieffektivisering och garanterad energibesparing

Läs mer

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2013-12-19 Anna Green Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Varför ett energieffektiviseringsbidrag till kommuner och landsting?...

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Bakgrund och syfte... 6 Statligt stöd och nationella mål... 6 Stödets utformning... 6 Omfattning och avgränsningar... 6 Kommunens åtagande... 6 Varbergs kommuns

Läs mer

Uppföljning av strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2014. 2014-02-03 Sabina Nilsson

Uppföljning av strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2014. 2014-02-03 Sabina Nilsson Uppföljning av strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2014 2014-02-03 Sabina Nilsson POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset,

Läs mer

Energieffektiviseringsstrategi

Energieffektiviseringsstrategi Bilaga 4 (Energiplanen 2011-13) Energieffektiviseringsstrategi För Alingsås kommuns interna verksamheter Med tillhörande sammanställning av remissvar Sammanfattning Alingsås kommuns energieffektiviseringsstrategi

Läs mer

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag Vägledning för energikartläggning Energieffektivisering i små och medelstora företag Innehåll 1 Introduktion till energieffektivisering 5 Karta och kompass!...6 2 Energieffektivisering i fyra steg 7 2.1

Läs mer

Energibokslut 2011 Fastighet

Energibokslut 2011 Fastighet Energibokslut 2011 Fastighet Teknisk förvaltning Omslagsfoto: Infobyrån Förord Ansvarig för att upprätta våra Energibokslut de senaste åren har varit Ylva Anger. Det är hon som har utvecklat boksluten

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

100 miljoner för miljön SÅ ARBETADE KARLSTADS KOMMUN 2007-2010

100 miljoner för miljön SÅ ARBETADE KARLSTADS KOMMUN 2007-2010 100 miljoner för miljön SÅ ARBETADE KARLSTADS KOMMUN 2007-2010 1 2 Förord Hur långt kan kommuner gå i arbetet med att energieffektivisera sitt fastighetsbestånd? I början av år 2007 avsatte Karlstads kommun,

Läs mer

Strategi för energieffektivisering Botkyrka kommun Inom ramen för det statliga energieffektiviseringsstödet

Strategi för energieffektivisering Botkyrka kommun Inom ramen för det statliga energieffektiviseringsstödet Strategi för energieffektivisering Botkyrka kommun Inom ramen för det statliga energieffektiviseringsstödet Innehåll 1. INLEDNING... 4 2. OM DET STATLIGA ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET... 4 3. OM BORGMÄSTARAVTALET...

Läs mer

Energi- och klimatplan 2012-2020

Energi- och klimatplan 2012-2020 Energi- och klimatplan 2012-2020 Arbetsgrupp: Annika Varghans, Lars Nilsson, Nils Berglund, Anders Hanspers, Elisabet Nises-Look, Inger Hjort och Kjell Andersson Styrgrupp: Åke Sjöberg och Göran Wigert

Läs mer

Uppföljning. Uppföljning av Norrköpings Energiplan 2015 KS 2015/0058

Uppföljning. Uppföljning av Norrköpings Energiplan 2015 KS 2015/0058 Uppföljning Uppföljning av Norrköpings Energiplan 2015 KS 2015/0058 Innehållsförteckning Inledning 3 Sammanfattning 3 Energiplan 3 Handlingsplan 4 EES -Statligt stöd till energieffektivisering i kommuner

Läs mer

Uppföljning av Habo och Mullsjö kommuners Miljöprogram och Energi- & Klimatstrategier

Uppföljning av Habo och Mullsjö kommuners Miljöprogram och Energi- & Klimatstrategier 2012 Uppföljning av Habo och Mullsjö kommuners Miljöprogram och Energi- & Klimatstrategier Framtagen av: Kontaktperson: Habo kommun & Mullsjö kommun Rikard Almgren Miljö- och energistrateg 036-442 82 69

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 52/2011. Energieffektiviseringsstrategi. Katrineholms kommun

Kommunstyrelsens handling nr 52/2011. Energieffektiviseringsstrategi. Katrineholms kommun Energieffektiviseringsstrategi Katrineholms kommun In nehål Isförteckn ing Energieffektiviseringsstrategi...1 Vision...2 Bakgrund...3 Energieffektiviseringsstödet...3 Kommunensarbete...3 Strategi för energieffektivisering...4

Läs mer

Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020

Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020 Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020 2 (38) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Lägesbeskrivning av energianvändningen 2012... 6 Energianvändningen minskar stadigt... 6 Mer biobränsle har

Läs mer

Kommunstyrelsens kontor Miljöbokslut 2014

Kommunstyrelsens kontor Miljöbokslut 2014 s kontor Miljöbokslut 2014 UPPFÖLJNING AV SÖDERTÄLJE KOMMUNS LOKALA MILJÖMÅL Foto, omslag: Sam Murad/Crisp film De största utmaningarna för Södertälje kommun som organisation och kommun är, i likhet med

Läs mer

Energieffektiviseringsstrategi för Tyresö kommun. Enligt Energieffektiviseringsstödet och Borgmästaravtalet

Energieffektiviseringsstrategi för Tyresö kommun. Enligt Energieffektiviseringsstödet och Borgmästaravtalet Energieffektiviseringsstrategi för Tyresö kommun Enligt Energieffektiviseringsstödet och Borgmästaravtalet Oktober 2011 Energiinventering och rapportförfattare: Rätta vägen på uppdrag av Tyresö kommun

Läs mer

Energieffektiviseringsstrategi

Energieffektiviseringsstrategi Energieffektiviseringsstrategi 2013-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-04 Sammanfattning Kävlinge kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi

Läs mer

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Österåkers kommun, förvaltningar och bolag ska minska sin klimatpåverkan och energianvändning så att vi bidrar till en hållbar utveckling och effektiv

Läs mer