KOMMUNAL ENERIEFFEKTIVISERING SÅ HAR DALARNAS KOMMUNER NÅTT FRAMGÅNG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNAL ENERIEFFEKTIVISERING SÅ HAR DALARNAS KOMMUNER NÅTT FRAMGÅNG"

Transkript

1 KOMMUNAL ENERIEFFEKTIVISERING SÅ HAR DALARNAS KOMMUNER NÅTT FRAMGÅNG Kommunerna i Dalarna bedriver på många håll ett framgångsrikt energieffektiviseringsarbete. Åtgärder har gjorts inom bland annat byggnader, transporter och gatubelysning både med hjälp av tekniska och beteendepåverkande metoder. För att visa på möjligheterna och inspirera andra har ett antal goda exempel tagits fram och samlats i denna broschyr. Metod: Uppgifterna i denna broschyr utgår från det material som varje dalakommun fick möjlighet att presentera i samband med energieffektiviseringsmötet den 23 april 2015 i Borlänge. Kommuner och landsting har under åren fått statligt stöd för att bygga upp ett systematiskt energieffektiviseringsarbete. Arbetet har fokuserat på energieffektivisering i den egna verksamheten, med speciell tyngd på fastigheter och transporter. Länsstyrelsen har ansvarat för samordning och kunskapsstöd för arbetet i Dalarnas kommuner. 1

2 Energieffektiviseringsstödet Avesta kommun Uppgiftslämnare: Håkan Lundin E-post: Åvestadalskolan Sporthall Investering 4,4 miljoner kronor Area: m 2 Ny ventilation, FT till FTX. Byte av värmeväxlare i undercentral Ny uppkopplad styr o regler, bl a CO 2 i gymnastiksalar. Isolering av tak Byte av belysning Resultat: 2012: 409 MWh 264 kwh/m : 117 MWh 78 kwh/m 2 Tallbacken Horndal. En vårdavdelning och kök/matsal. Investering 2,6 miljoner kronor Area: m 2 Byte ventilation av 2 st aggregat från FT till FTX Resultat: 2012: 748 MWh 203 kwh/m : 505 MWh 138 kwh/m 2 Skogsbo skola och sporthall Skola Area: m 2 Byte ventilation från F till FTX. Swegon WISE, CO 2 i klassrum Ny styr med uppkoppling Kostnad: 6,6 milj. kr Sporthall Area: m 2 Byte ventilation från FT till FTX. Byte av VVX i UC. Ny uppkopplad styr o regler, bla CO 2 i gymnastiksalar. Närvarostyrning Kostnad: 2,6 milj. Kr Resultat: 2012: 969 MWh 178 kwh/m : 769 MWh 141 kwh/m 2 Ny förskola, Horndal Värmelager Värmepump Solfångare Solceller Kostnad: ca 26 milj. kr Beräknad energiförbrukning: 28 kwh/m 2 Klart i mars 2015 Ny förskola i Horndal 2

3 Energieffektiviseringsstödet Borlänge kommun Uppgiftslämnare: Jacob Holgersson E-post: EES 4.1 Energiledningssystem Fokus på att få tillförlitlighet på statistiken Energiwebb och kommunfastigheter. Oerhört mycket bättre koll på energianvändningen i dagsläget och i år har vi lagt in kr i budget för att byta ut mätare för att ytterligare få bättre statistik. 4.2 Energi i planeringen Rutiner för lovstängning och drifttider. Energieffektiva storkök, påbörjat process med verksamheterna för att köpa in energieffektivare utrustning. Utbildning i luftmätning för värmeteknikerna och effektberäkningar. Utbildning för drifttekniker. Påbörjat energironderingar Energi-spargrupp fritid, genomfört energisläckarturné, fullt med verkstad, byte termostater, osv. Arbetat fram ett förslag för riktlinjer för värme i våra fastigheter Arbete med att hitta struktur i hur vi arbetar framåt, hitintills är vi uppe i att vi har inventerat alla kommunfastigheters lokaler med avseende på kostnadseffektiva energiinvesteringar. Vi har byggt upp det så att vi gör en EPC i egen regi. Konceptet som vi kallar för Tunamodellen har blivit så framgångsrik att 10 kommuner har börjat arbeta på samma sätt. Oerhört stimulerande. Tittat över rutiner för nybyggnation och Torsångs nya skola projekterad enligt Miljöbyggnad, nivå silver. Oerhört stolt över arbetet. Nådde hela 37 % under BBR utan något fusk med värmepumpar och extremt kostsamma fönster. 4.3 Incitament för hyresgästen Rivit upp alla avtal med fritidsanläggningarna och skrivit nya avtal som uppmuntrar energieffektivisering. 4.4 Uppföljningssystem för kommunala transporter Maserfrakt, arbete fram tillförlitlig statistik och arbete med att följa upp Borlänge modellen som går ut på att samordna våra transporter. Här har logistikern Ulf Liljegren stigit in och gjort ett enormt arbete med att få ordning på den nya upphandlingen. 4.5 Klimatavgift Politiskt beslut på att införa GPS enheter i våra fordon och att varje verksamhet ska hitta egna nyckeltal och egna målbilder att arbeta med för att minska sina resor. Ny genomarbetad resepolicy och fordonspolicy på gång. Kvartalsvis uppföljning av högsta ledningen. 3

4 Energieffektiviseringsstödet Falun kommun Uppgiftslämnare: Ola Bergeå. E-post: Energieffektiva fastigheter Egnellska (kontor) 69 kwh/m 2 (+13 solel) Aspeboda skola ca 35 kwh/m 2 (¼ av gamla) Två nya gruppboenden Gruppboende, Argentum passivhus 54 kwh/m 2 Gruppboende, Vitsippan >54 (ind mätt värme) Brigaden, studentboende 74 kwh/m 2 Kommunfastigheter- lokaler Energiförbrukningen har minskats med 21 % på 10 år Energiförbrukningen har minskat med 6 % under det senaste året År 2005: 205 kwh/m kronor År 2013: 172 kwh/m kronor År 2014: 172 kwh/m kronor Lugnetanläggningen Ventilation och uppvärmning i gymnastik- o idrottshallen Fjärrvärme i radiatorer och luftbatterier i stället för el. Värmeåtervinning Besparingar på SEK Planerar för ny energieffektiv ishall Man har GNETAT: Månadsträffar energigrupp med driftstekniker Mål för fastigheter och per månad Hög upplösning på mätning Åtgärdsbehov Lägenhetsbesiktningar per år Fjärrvärmekonvertering Bojsen bättre upplösning av mätdata gav bättre uppföljning och effektivisering 4

5 Energismart beteende Individuell mätning varmvatten minskar förbrukningen med 25% (2000 mätare) Individuellt styrd och debiterad värme ger högre energianvändning Egna elabonnemang Kampanj Energispararna för verksamheterna (skolor) Ny utrustning LED-belysning sparar 444 MWh per år i Kopparstadens utomhusarmaturer. 2 miljoner har investerats över perioden. Sparar ca 5% av fastighetselen. Ny styr- och reglerteknik FTX värmeväxlare standard i lokaler. I lägenheter krävs kolfilter och en förhöjd serviceintervall. Då kan pengarna användas på andra sätt. LED på Lugnetskolan och ljustunnlar Transporter Kartläggning av resande i samarbete med KTH (CERO) Reseportal Samtalsmaterial Reskort företag kampanj Miljöbilar Elbilar upphandlade introduceras Energieffektiviseringsstödet Gagnefs kommun Uppgiftslämnare: Emma Runeborg E-post: Bakgrund Extremt utspridd kommun, kommunen består av många små byar: Mockfjärd, Djurås, Bäsna, Björbo, Dala Floda. Många organisationsförändringar och eftersatt underhållsbehov. Bristfällig sammanställning av energistatistik. Energieffektiviseringsstödet Extern konsult Bildandet av Energigrupp Beställning av Energiutredning med handlingsplaner Framtagande av prioriteringslista Plan för att genomföra åtgärder Inventering energimätning Inköp av energiuppföljningssystem-enklare Inköp av nya energimätare Inköp och konstruktion av en App för energiavläsning Uppstart av ronderingsrutiner map Energi T ex filterbyte Kontroll av värmeväxlare Drifttider på lov Rondering av undercentraler Rapport och arbetsordrar på reparationer Påbörjad statusbesiktning av alla fastigheter Upprättande av underhållsplan inklusive energiåtgärder för alla fastigheter 5

6 Målbild Pärm per fastighet som innehåller: Energideklaration, OVK, Driftkort, Ritningar: VVS och bygg Fungerande uppföljning energistatistik Ronderingsrutiner Underhållsplan med priolista inklusive åtgärder för energibesparing Energieffektiviseringsstödet Leksands kommun Kontaktperson: Annika Varghans Vad har stödet gått till? Löner och konsulter fram för allt. Rapportering Dala Energiwebb + E-myndigheten Energi- och klimatplan Utveckling av en resepool Resfria möten Elbilsleasing 3 mån Energiutbildningar - EPC, värmekamera, fastighet/optimering Kyldörrsinventering ETP (energitjänsteprojekt) - hade inte blivit utan stöd = katalysator Hur gick det med strategin ? Vårt mål för fastigheter var MWh = 9 % minskning Vi nådde MWh och 8,9 % = Klarade det typ Vårt mål för transporter var 111 MWh = 10 % minskning Vi nådde inte det Ökade istället 207 MWh & 100 ton CO 2 * * Beror troligen på något felaktiga siffror 2009 och på en övergång från etanol till diesel Dala Energiwebb Dala Energiwebb- ett verktyg att följa upp energistatistik Hur gick det med de åtgärder vi lovat? Åtgärd 3 - Köpa utrustning med effektiv energianvändning: Videoutrustning för resfria möten, elcyklar, snåla bilar, LED gatubelysning, div. apparater. OK! Åtgärd 6 Energieffektiva byggnader: ETP! rivit hus, Källbacken med solvärme och solel. OK! 6

7 ETP = Energitjänsteprojekt = EPC Fas 2 genomförs nu Beräknas klart 2018 Omfattar nästan kvm, både Leksands kommun och Leksandsbostäder Kostar ca 70 miljoner Spar 9 15 % energi Minskar CO 2 med 231 ton per år Resepool Istället för bara bilpool Cyklar och elcyklar Kollektivtrafikkort Nytt bokningssystem Främja samåkning Information - broschyr, intranät och chefsfrukost m.m. Isolering av vind på resecentrum Alternativ till sökt resa Spacetime, ett bokningsverktyg där alternativ till bil visas. Energieffektiviseringsstödet Ludvika kommun Uppgiftslämnare. Birgitta Parling Andersson E-post: Energieffektivisering-EPC Etapp 1 startade år 2006 I etappen prioriterades de objekt som hade störst besparingspotential och de objekt som hade största behovet av underhållsåtgärder. Omfattar: 48 fastigheter, ca: m². Investeringskostnad 50 mnkr. Etapp 2 startade år 2011 Då det fortfarande fanns god besparingspotential startades en andra etapp inom projektet. Etapp 2 innefattar byggnader som prioriterades bort i etapp 1 samt åtgärder som då inte var ekonomiskt lönsamma. Omfattar: 37 fastigheter och ca: m². Investeringskostnad 50 mnkr. Båda etapperna finansierades via eget lån. 7

8 Mål för projektet Energieffektivisering av fastighetsbeståndet Uppdatering/utbyte av installationssystem Bättre inomhusklimat för våra hyresgäster Ökad kompetens för driftpersonalen Bygga upp en bättre driftövervakning Bidra till att leva upp till nationella och lokala miljömål Finansiering inom befintlig driftbudget (energibesparingen ska täcka kapitalkostnaden) Att hitta ytterligare besparingar tillsammans med entreprenören och brukarna Exempel på åtgärder som ingår i projektet Konvertering till värmepumpar Konvertering till pelletspannor Byte/ombyggnad ventilationsanläggningar Installation av datoriserad styr- & reglerutrustning Tilläggsisolering Åtgärder för vattenbesparing Injustering av värmesystem Ombyggnad av undercentraler Installation av energimätare Justera drifttider Miljöbesparing EPC etapp 1 och etapp 2 Kalkylerad miljöbesparing etapp ton CO 2 /år. eller 321 normalbilisters årsförbrukning Kalkylerad miljöbesparing etapp ton CO 2 /år eller 51 oljeeldade villor under ett år. Total uppnådd CO 2 besparing år 2014 ca ton CO 2 /år Total besparing etapp 1 och 2 Värme: 20 % garanterad besparing El: 8 % garanterad besparing Vatten: 11% beräknad besparing Ludvikas fjärrvärmecentral Projekterfarenheter Ett långvarigt samarbete inleds mellan beställare och entreprenör. Viktigt med ömsesidig respekt och ödmjukhet så inte någon part driver sin egen modell. En stor arbetsinsats krävs från beställaren, lätt att glömma bort. Viktigt att kompetensen finns inom den egna organisationen. För att skapa förståelse för projektet inom den politiska ledningen är det viktigt att politikerna är delaktiga redan i inledningsskedet. En styrgrupp bildades vid projektstart. Den politiska enigheten om projektets fördelar har varit en styrka för oss. Den egna driftorganisationen måste involveras tidigt och hållas informerad under hela projektgången. I annat fall avtar intresset och engagemanget som är en förutsättning för att projektet ska lyckas. 8

9 Verksamheten måste kontinuerligt informeras vad som pågår, gäller framförallt vid injustering av värmesystem, tidplanering, åtgärdsfasen m.m. Projekteringsskedet får inte gå för fort, risk för att funktioner/åtgärder tappas bort. Projekteringen måste få ta tid. För- och nackdelar om ett övergripande system för drift och övervakning ska väljas eller om något befintligt ska behållas med resultatet att då få två eller fler system. Fabrikatoberoende! Viktigt att entreprenören och beställaren samverkar i projekteringsskedet för att få ut maximalt av projektet Synergieffekter Vi har representerat Ludvika Kommun vid ett antal seminarier och kommunträffar. Ludvika kommun ingår i den svenska styrgruppen för utveckling av EPC i Europa. Studiebesök från 5 norska kommuner. (Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil, Åmot). Studiebesök från Danmark Föredragshållare februari 2015 tillsammans med IVL (Svenska Miljöinstitutet) och Energimyndigheten. Energieffektiviseringsstödet Orsa kommun Uppgiftslämnare: Emma Runeborg E-post: Hur Orsa arbetar med Energieffektiviseringsstödet, EES Energigruppsmöten varje månad, representanter från varje förvaltning. Fokuserar på att fram energibesparande, åtgärder per förvaltning, där energigruppen fungerar som stöd och bollplank. Återkoppling till Orsas energi- och klimatplan sker kontinuerligt. Barn och ungdomsförvaltningen Uppstart av Energisparprojekt på skolorna i kommunen. Rektorer och lärare bjuds in på ett möte där man tillsammans med fastighetschefen och drifttekniker informerar om projektet. Drifttekniker ska tillsammans med personal och elever spara energi. Detta sker genom: beteendeförändringar genom information energimätning i realtid, logga in på samt föreläsning av inspiratör inom energi och klimatområdet utdelning av energiexperimentlådor för barnen Socialförvaltningen Fokus på att ta fram körsträckor och föra statistik på drivmedel inom hemtjänsten, utbildning inom Eco-driving. Kommunala fastighetsbolaget Utredning om att införa individuell elmätning och individuell eldebitering. Stadsarkitektkontoret Stadsarkitektkontoret jobbar med att ta fram en ny översiktsplan för Orsa kommun. Mål att då Orsa kommun säljer mark ska det ställas krav på låg energianvändning. Genomförs vid framtagandet av den nya översiktsplanen. Miljökontoret Målet är fortsatt energitillsyn mot företag samt information till företag om energikartläggningar, vilket leder till minskad energianvändning. Genomförs genom energitillsyn samt informationsträffar riktade till företag. Fritid och Service Uppföljning av energistatistik samt energiutredningar med mål att minska energianvändningen på ridhuset och ishallen. 9

10 Information Energigruppen ska informera om kommunens energiarbete genom olika informationskanaler såsom hemsida, annonsering och informationsträffar. Detta för att nå ut till kommunens anställda samt även kommunens invånare. Energibokslut Sammanställning av energibokslut av Energi och klimatplanen. Orsa Bostäder samt Orsa Lokaler Gemensam energigrupp Följer upp energistatistik Byte av fönster Isolering vindar Utbyte av aggregat Energieffektiviseringsstödet Rättviks kommun Uppgiftslämnare: Magnus Weinstock E-post: I Rättvik har vi under gjort följande: Flertalet av våra fastigheter har konsulter gått igenom och gjort olika energiberäkningar. Ett av våra större bostadsområden har genomgått ett lättare EPC projekt vilket enligt beräkningen skall ge ca 15 % besparing på energi. Där utfördes det fönsterbyte och ombyggnation av värmeanläggningen och injustering av värmen. Enligt sista beräkningen har vi uppnått ca 9 % besparing på denna ombyggnation. Vi har även justerat in ventilationer efter konsuleters genomgång. Det sista året har bolaget införskaffat sig ett energibevakningssystem Momentum RC som gör det lättare att ha koll och se en snabb återkoppling vid åtgärder. Pengarna från energieffektiviseringsstödet har sedan 2011 enbart används till konsulttjänster som utfört beräkningar åt oss för framtida investeringar. Energieffektiviseringsstödet Smedjebacken kommun Uppgiftslämnare: Andreas Mårtensson E-post: Fordon och transporter Upphandling sker i första hand av fordon med låg miljöbelastning och helst klassade som miljöfordon enligt regeringens miljöbilsdefinition. Om det finns särskilda skäl får kommunen även i andra fall köpa in fordon som inte är en miljöbil förutsatt att följande miljöaspekter beaktas: energianvändning, koldioxidutsläpp, utsläpp av kväveoxider, partiklar och icke-metankolväten. Bärkehus AB arbetar med att effektivisera kontrollen av hur fordonen används genom elektroniska körjournaler i samtliga fordon. 10

11 Förnybar energi Utreder möjliga satsningar på solceller kopplat till ombyggnad Frikyla Fastigheter - utgångsläget hösten 2013 Stort underhållsbehov Gamla ventilationsaggregat & UC Platsbyggd styr/regler (Aerogyr, Landis RVL etc.) Omorganisation Avsaknad av teknikgrupp Bristfällig statistik (ytor, undermätare etc) Lite resurser till underhåll Hur vi kommit igång med arbetet Har börjat nya engagerade chefer som stöttar och driver energifrågorna Driftgruppen har kommit igång EnEff = Energicontroller och projektledare Utbildning av driftspersonal Omfattande genomgång av statistik Strategi för hur vi ska jobba börjar ta form Äldreboendet Munkbogården Omfattande energianalys 2014 Upphandling av värme, ventilation och styr och övervakning Flera små sidoprojekt; vattenbesparing, bortmontering handuktstorkar på VVC samt belysning Räknar med att minska energianvändning med ca 30 % Äldreboendet Munkbogården Energieffektiviseringsstödet har: Frigjort arbetstid som kunnat läggas på energianalys Drivit på arbetet med energistatistik Fungerat bra då det varit brett dvs. gått att anpassa efter organisationens behov I det stora hela, en draghjälp i energieffektiviseringsarbetet 11

12 Energieffektiviseringsstödet Säters kommun Uppgiftslämnare Jani Edman E-post: Gjorda energiåtgärder i Säters kommuns - fastigheter/lokaler Förskola byggd (2014) samt skola under byggnation enligt FEBY12 minienergihus Energikartläggning av Säterbostäders fastigheter Energikartläggning samt effektivisering av sporthall Energiutbildning till drifttekniker Energikartläggning avloppsreningsverk Konvertering från olja till pellets i kommunens fastigheter Gjorda energiåtgärder i Säters kommun transporter Ecodrivingutbildning till hemtjänst- samt teknisk personal Elcyklar till hemtjänsten Elbil till IT-enheten Videokonferenssystem Resultat av inrapporterade siffror Videokonferensrum År kwh/m 2 Förbättring Inköpt energi bostäder % Inköpt energi lokaler % Inköpt fossil värme % % 67 % Energieffektiviseringsstödet Vansbros och Malung-Sälens kommuner Uppgiftslämnare: Nils-Erik Eklund E-post: Det finns en del goda exempel på både bränslekonverteringar och energieffektivisering i Malung-Sälen och Vansbro kommuner, under tiden Vilka goda exempel på energieffektivisering som med säkerhet genomförts tack vare påverkan av Energieffektiviseringsstödet (Energistrategen) är dock i princip omöjligt för mig att säga. Hoppas dock att jag direkt eller indirekt medverkat med någon liten procent i någon organisation. Energieffektiviseringsstödet 6 olika organisationer Ett spretigt och tufft uppdrag där det i princip funnits 6 olika kulturer att arbeta med. I början var intresset mycket lågt på flera håll. Har haft en politisk Energi- o klimatkommitté som bollplank och minst en nyckelperson per organisation, som jag plågat lite extra. Har besökt kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, nämnder, ledningsgrupper och pratat direkt med fastighetsskötare o maskinister. 12

13 Har jagat statistik, producerat rapporter, TJUT, skickat massmejl, lagt mig i saker som inte alltid varit så populära, etc. etc. Har självfallet fått en hel del uppskattning också. Förutom att energieffektiviseringspengarna har gått till undertecknads lön, så har det funnits en del pengar till: Utbildningsinsatser, både korta och lite längre. Inhyrning av föreläsare Gemensamma seminarie- studie- och mässbesök, ibland med 4 organisationer tillsammans (lokalt nätverksbyggande). Allt i syfte att främja energieffektivisering Organisationerna har både olika utgångspunkter och går lite olika vägar: Ex. En organisation har på olika sätt jobbat med energieffektivisering i år, och Energistrategen har inte gjort så stora avtryck här. De jobbar nog på i rätt riktning även fortsättningsvis, om de eldsjälar som finns ges möjlighet att prioritera detta. En organisation utan energieffektiviseringstradition har påverkats mycket positivt av att någon har brytt sig. Lite märklig organisation i mina ögon. Här hänger det mycket på att rätt personer blir kvar i organisationen, och sannolikt behövs extern hjälp. En organisation utan energieffektiviseringstradition har inte varit mogna att börja ännu, trots omfattande bearbetning, från ledning till drift. Det finns någon enstaka stark person i organisationen som motarbetar. Ledningsfråga. En organisation som till och från jobbat med energieffektivisering, har fått en nytändning och har uttalat höga ambitioner för framtiden. Håller tummarna för att de ska lyckas. Några goda exempel från Vansbro kommun: Lokaler Huvudsak Driftoptimering har gett en minskning av energianvändningen från 232 kwh/m 2 till 191 kwh/m 2, mellan 2009 och Den totala elanvändningen(vk) har minskat från 6,2 GWh till 4,6 GWh, mellan 2009 och (c:a 25 %). Transporter Vi möts Resfritt Ett 30-tal medarbetare har lärt sig att använda video-konferensutrustning, i syfte att främst minska mötesresandet. Vi har två videorum. Väg- och gatubelysning stycken (av ca 2 350st) armaturer har bytts ut från kvicksilver till LED gjorde man av med mindre än hälften av den el man använde Nybygge av Skolbyggnad, Myrbacka skola m 2, A-temp. Minenergi hus: krav 69 kwh/m 2. Lufttäthetskrav: 0,3 l/s, m 2 vid 50 Pa, vid tryckmätning: 0,22 l/s Invigning i maj Exempel på en mindre grupp belysningsstolpar i Vansbro där man bytt armaturer under

14 Några goda exempel från Malung-Sälens kommun: Energideklaration Malungshem, tilläggsisolerat m 2 vindbjälklag, 2 värmepumpskonverteringar Malungs kommun. Nya ventilationsaggrigat., mm. Elpanna har ersatts av fliseldad värmecentral MWh Kontinuerlig utbyggnad fjärrvärme ex. Förrådsområdet. Elanvändningen: Totala elanvändningen har minskat med c:a MWh, = -20 %. Elpannan står för - 11 %. All inköpt el i kommunkoncernen är nu miljömärkt (vind). 3 stycken rena elbilar har leasats i 3 år och använts inom kommunkoncernen för utvärdering. 15 stycken laddstolpar placerats/ska placeras ut i kommunen. Slutligen ännu ett gott exempel från Malung-Sälens kommun: Detta är numera inskrivet i kommunens s.k. Inköpshandbok: Vid upphandlingar inom Malung-Sälens kommun ska Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier användas då de är tillämpliga. Vidare: Malung-Sälens kommun ska fungera som ett gott föredöme i arbetet för ett hållbart samhälle. En långsiktig hållbar samhällsutveckling innebär att vi som lever här och nu ska kunna tillgodose våra behov utan att minska möjligheterna för framtida generationer att få sina behov tillgodosedda. Energieffektiviseringsstödet Älvdalens kommun Uppgiftslämnare: Edita Pinxter E-post: Tre dagskurser där samtliga fastighetsskötare, ca. 12 stycken erbjöds att delta. A. Inomhusklimat och luftbehandlingssystem B. Driftoptimering av värmesystem C. Individuella övningar Kurs A- teori Inomhusklimat Luftbehandlingssystemets uppbyggnad och funktion Verktyg och checklistor Mätningar och kontroller Vanliga fel och brister Kurs B- på plats i undercentral Värmesystemets uppbyggnad och funktion Verktyg och checklistor Enkla kontroller och mätningar Vanliga fel och brister Kurs C- individuella övningar I ventilationsrum och undercentraler. Mäter tryck, temperatur, flöden och systemvätskor. Uppmätta värden läggs in i Excel-verktyget varpå slutliga beräkningar kan genomföras. Successiva justeringar och kontrollmätningar. Sammanfattning av de tre dagarna 14

KOMMUNAL ENERGIEFFEKTIVISERING SÅ HAR DALARNAS KOMMUNER NÅTT FRAMGÅNG

KOMMUNAL ENERGIEFFEKTIVISERING SÅ HAR DALARNAS KOMMUNER NÅTT FRAMGÅNG KOMMUNAL ENERGIEFFEKTIVISERING SÅ HAR DALARNAS KOMMUNER NÅTT FRAMGÅNG välkomnar till: Foto: Avesta kommun Kommunerna i Dalarna genomför åtgärder som leder till lyckad energieffektivisering inom många områden.

Läs mer

Aktiviteter i kommunerna 2013-2014

Aktiviteter i kommunerna 2013-2014 Aktiviteter i kommunerna 2013-2014 Från nätverksmötet 30 januari 2014 Säter Bygger förskola på lågenerginivå och genomför en utbyggnation av skola på minienerginivå. Kommer under 2014 att fokusera på effektivisering

Läs mer

Energistrategier. Vision 2040

Energistrategier. Vision 2040 Vision 2040 Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän Energistrategier Strategier Strategisk plan 2010-2014 Strategi för energieffektivisering Uppdrag och planer Uppdrag i strategisk plan

Läs mer

Energi- och klimatstrategi Stockholmshem 2013-2017. Flerbostadshus

Energi- och klimatstrategi Stockholmshem 2013-2017. Flerbostadshus Energi- och klimatstrategi Stockholmshem 2013-2017 Flerbostadshus 20141119 Befintligt bestånd Totalt ca 25 000 lgh 40-talsbestånd ca 4 000 lgh 50-talsbestånd ca 13 000 lgh Våra lägenheter Miljonprogrammet

Läs mer

Energieffektivisering med hjälp av energitjänster. Onsdag 4 februari 2015

Energieffektivisering med hjälp av energitjänster. Onsdag 4 februari 2015 Energieffektivisering med hjälp av energitjänster Onsdag 4 februari 2015 Transparense Transparent and Energy Services Främja marknaden för energitjänster (särskilt avtal om energiprestanda) Finansieras

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

Lund. Staden i världen

Lund. Staden i världen Lund Staden i världen Presentation Jan-Christer Sandh Fastighetschef Mikael Jönsson Chef Teknik & Service Jan Larsson Driftingenjör Patrik Sjöstrand Energioptimerare Staden i världen Internationell stad

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING. Tekniska kontoret Åke Petersson Energieffektivisering_Ver6

ENERGIEFFEKTIVISERING. Tekniska kontoret Åke Petersson Energieffektivisering_Ver6 ENERGIEFFEKTIVISERING Åke Petersson Energieffektivisering_Ver6 ENERGIEFFEKTIVISERING: Statligt bidrag till Energieffektivisering Emmaboda kommun får totalt 1,4 milj. för perioden 2011-2014. Beloppet är

Läs mer

Energieffektiva företag i samverkan

Energieffektiva företag i samverkan Energieffektiva företag i samverkan Fosieby Företagsgrupp 180 medlemsföretag med olika verksamheter, från tillverkande industri till kontor Uppfört 1970-1980-talet Använder ca 75-100 GWh (Fjärrvärme, gas,

Läs mer

Strategi för energieffektivisering 2011-2020

Strategi för energieffektivisering 2011-2020 Samhällsbyggnadsförvaltningen Strategi för energieffektivisering 211-22 Förslag 211-3-31 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nulägesanalys... 4 Byggnader... 4 Area... 4 Energianvändning... 5 Kostnad...

Läs mer

Strategi för Energieffektivisering 2010-2020. Ljusdals kommun

Strategi för Energieffektivisering 2010-2020. Ljusdals kommun 2010-2020 Ljusdals kommun Lennart Wing Bengt Gustafsson 2011-03-24 2 (14) Sammanfattning Denna strategi utgör kommunens övergripande riktlinjer för ett gemensamt strategiskt arbete med energieffektivisering

Läs mer

Nu är ansvaret ditt!

Nu är ansvaret ditt! Nu är ansvaret ditt! Information från Länsstyrelsen Dalarna Energihushållning är allas ansvar Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Så står det

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn

Läs mer

Bygga för driftbarhet!!

Bygga för driftbarhet!! Bygga för driftbarhet!! Bygga för förvaltningsbarhet!! 1 Nytt golv Valt för förvaltningsbarhet? Det tycker INTE lokalvården!! kwh/bra 290 270 250 230 210 190 170 1997 1998 1999 2000 Förvaltning /Driftoptimering

Läs mer

www.ljungby.se Energiinvesteringar = investeringar i ny utrustning för att minska energiförbrukningen TEKNISKA KONTORET

www.ljungby.se Energiinvesteringar = investeringar i ny utrustning för att minska energiförbrukningen TEKNISKA KONTORET Energiinvesteringar = investeringar i ny utrustning för att minska energiförbrukningen Energiprojekt med statligt stöd på 30 procent genomförda under perioden 1maj 2005 till 31 december 2008 Olika typer

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget 2012-12-11 Susanne Rodin 2 Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Syfte 1.2 Förutsättningar 1.3 Tillgängligt underlag 1.4 Byggnadsnummer 2. Byggnadens energianvändning

Läs mer

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2013

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2013 Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2013 Selina Malik, miljöstrateg Hörby kommun 2014-03-28 1 Övergripande sammanfattning Totalt användes 20 736 MWh energi år 2013 till kommunens byggnader

Läs mer

Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3

Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3 Till Styrelsen 2014-09-04 Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3 Sammanfattning Leksandsbostäders styrelse fattade i september 2012 beslut om att starta ett energitjänsteprojekt vars syfte var att identifiera

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012

HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012 Bilaga 1 till Energi- och klimatstrategi 2009-2015. Sid 1 (7) HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012 Beskrivning av åtgärder Under arbetet med energi- och klimatstrategin har identifierats en stor mängd

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING NYCKELTAL EBAs FASTIGHETER

ENERGIEFFEKTIVISERING NYCKELTAL EBAs FASTIGHETER ENERGIEFFEKTIVISERING NYCKELTAL s FASTIGHETER ENERGIFÖRBRUKNING ENERGI (MWh/år) År 2009 Fjärrvärme + El = Total energiförbrukning år 2009 Medeltal 9310 MWh 995 MWh 10305 MWh 121 kwh/m2/år 20 % besparing

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

Energisparprojekt 2020 presenterar För Länsstyrelsen 3/11-2011 Energisparprojekt i egen regi

Energisparprojekt 2020 presenterar För Länsstyrelsen 3/11-2011 Energisparprojekt i egen regi Energisparprojekt 2020 presenterar För Länsstyrelsen 3/11-2011 Energisparprojekt i egen regi Halldo Lundgren Energieffektivisering Varför ska vi energieffektivisera? 1. Spara på vår MILJÖ 2. Spara ENERGI

Läs mer

Energitjänster - EPC Torsdag 15 april

Energitjänster - EPC Torsdag 15 april Energitjänster - EPC Torsdag 15 april Magnus Kristiansson Sveriges Kommuner och Landsting 1 Disposition Vad är EPC? EPC - en balansakt EPC - ger gott resultat Energideklarationer 2 Energy performance contracting

Läs mer

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten 2010 ENERGIDEKLARATION BRF Friheten Årsta 2010-02-10 Lars-Johan Lindberg Energiexpert Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer

Läs mer

Drift och Energistrategi hos AB Gavlegårdarna

Drift och Energistrategi hos AB Gavlegårdarna Drift och Energistrategi hos AB Gavlegårdarna Kommunal Teknik 2009 1 2 3 AB Gavlegårdarna Gavlegårdarna är ett av landets större allmännyttiga bostadsföretag utanför storstäderna med 16 000 lägenheter,

Läs mer

Bilaga till energiplan för Åtvidabergs kommun 2012-2016

Bilaga till energiplan för Åtvidabergs kommun 2012-2016 Bilaga till energiplan för Åtvidabergs kommun 2012-2016 Del 1. Exempel på åtgärder för att uppnå energiplanens detaljmål. Bilaga del 1 till energiplan för Åtvidabergs kommun 2012-2016 Transporter i hela

Läs mer

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2011

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2011 Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2011 Selina Malik, miljöstrateg Hörby kommun 2011-03-30 1 Övergripande sammanfattning Totalt användes 20 973 MWh energi år 2011 till kommunens byggnader

Läs mer

Checklista energitillsyn

Checklista energitillsyn Checklista energitillsyn A. Uppgifter om företaget Företagsnamn: Fastighetsbeteckning Organisationsnummer: Besöksadress: Postadress: Kontaktperson: Telefonnummer: Faktureringsadress: B. Allmänna uppgifter

Läs mer

Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet

Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet Vi är Lorentzons styr Företaget grundades 1998 av Anne-Marie Heder & Arne Lorentzon Styr- och övervakningsteknik

Läs mer

Vägledning för energieffektivisering i idrottsanläggningar

Vägledning för energieffektivisering i idrottsanläggningar Vägledning för energieffektivisering i idrottsanläggningar För en förening som äger en egen anläggning, arrenderar eller driver anläggning med driftansvar så kan driftskostnaderna vara höga och en stor

Läs mer

Handlingsplan Landstingsfastigheter Örebro 2013-01-01 Energi

Handlingsplan Landstingsfastigheter Örebro 2013-01-01 Energi Handlingsplan Landstingsfastigheter Örebro 2013-01-01 Energi Energiprojekt 2013-2015 2004 bildades energi grupp inom miljörådet. 2005 bildades två grupper inom Landstingsfastigheter: - Energi grupp förvaltare.

Läs mer

Klimatstrategi och energiplan

Klimatstrategi och energiplan Klimatstrategi och energiplan för Färgelanda kommun BESLUTAD I FULLMÄKTIGE 2008-12-29 Innehållsförteckning 1. Inriktningsmål och uppdrag / direktiv 2. Bakgrund 3. Klimatfrågan samt energiläget i Färgelanda

Läs mer

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling Eskilstunas klimatplan Så skapar vi en hållbar utveckling Vi tar ansvar för framtiden I Eskilstuna är vi överens om att göra vad vi kan för att bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Eskilstuna är

Läs mer

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av:

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av: Energideklaration K VILLINGE-STEN 2:24 Smultronvägen 19 616 91 Åby Datum: 2015-03-17 Utförd av: Certifierad energiexpert: Niklas Sjöberg 0444/08 SP SITAC Bakgrund Sedan en tid tillbaka är det lag på energideklaration

Läs mer

Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter. Jonas Kristiansson 2014-05-20

Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter. Jonas Kristiansson 2014-05-20 Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter Jonas Kristiansson 2014-05-20 Nuläge energieffektivisering Energianvändningen inom fastighetsbranschen är den mest betydande miljöaspekten

Läs mer

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Johan Svahn 2015-04-23 Agenda Inledning Lagen om energikartläggningar Systematisk energieffektivisering Övriga

Läs mer

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Energieffektiva företag i samverkan Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Fosieby Företagsgrupp 180 medlemsföretag med olika verksamheter, från tillverkande industri till kontor Uppfört 1970-1980-talet Använder

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Varför massiva trähus i åtta våningar med passivhusteknik i Växjö? Erik Hallonsten, Vd Hyresbostäder i Växjö AB

Varför massiva trähus i åtta våningar med passivhusteknik i Växjö? Erik Hallonsten, Vd Hyresbostäder i Växjö AB Varför massiva trähus i åtta våningar med passivhusteknik i Växjö? Erik Hallonsten, Vd Hyresbostäder i Växjö AB Hyresbostäder i Växjö AB Äger och förvaltar» bostäder till en yta av 261 870 m 2 fördelade

Läs mer

Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi. Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning

Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi. Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning Företagen ska spara energi Många företag kan spara upp till 15 procent av sin energianvändning

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

Svenska Bostäders arbete på Järva

Svenska Bostäders arbete på Järva Svenska Bostäders arbete på Järva Några exempel på upprustning, energieffektivisering och nöjda hyresgäster Yngve Green Energiansvarig Svenska Bostäder AB Järvafältet 2/3 naturreservat på 20 km2, 1/3 bostäder

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2013

MILJÖREDOVISNING 2013 MILJÖREDOVISNING 2013 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Energistrategi. Bromölla kommun. Malmö 2011-03-31

Energistrategi. Bromölla kommun. Malmö 2011-03-31 Malmö 2011-03-31 Datum 2011-03-31 Uppdragsnummer 61631041450000 Utgåva/Status Godkänd Marika Andersson Uppdragsledare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan 5 211 19 Malmö Telefon 010-615 60 00 Fax 010-615 20

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION. Daterad: 2008-09-01

BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION. Daterad: 2008-09-01 BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION Daterad: 2008-09-01 Antal sidor 7 st. Upprättad av: WSAB Konsult AB Norrbyvägen 32, 169 82 Bromma Tele 08-80 20 40 : Peter Lundberg SAMMANFATTNING...3

Läs mer

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Halmstads Fastighets AB Engagemang Respekt Ansvar Affärsmässighet Energieffektivisering HFAB 1995 2000 2010 2020 2030 2040 2050 150 kwh/m2

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57 Utgåva 1:1 2014-03-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Sädeskornet 57 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden. Marit Ragnarsson 30 januari 2014

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden. Marit Ragnarsson 30 januari 2014 Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden Marit Ragnarsson 30 januari 2014 Agenda 10.35-11.15 Presentation av Dalarnas arbete 11.15-11.30 Frågor 11.30-12.00 Andra läns energiarbete med livsmedelsbutiker

Läs mer

ENERGIBESIKTNINGS- RAPPORT

ENERGIBESIKTNINGS- RAPPORT ENERGIBESIKTNINGS- RAPPORT Sidantal 5 Fastighetsbeteckning: Kungsängens kyrkby 2:292, Upplands Bro Kommun Fastighetsägare: 1 Energibesiktning Inventerad av: GOLFVÄGEN 4B, BOX 512, 182 15 DANDERYD Uppdragsnr:

Läs mer

Projekt BETTI Bättre energiråd till tillverkningsindustrin. Samarbete med Peter Karlsson, Linköpings Universitet och Energikontor Sydost

Projekt BETTI Bättre energiråd till tillverkningsindustrin. Samarbete med Peter Karlsson, Linköpings Universitet och Energikontor Sydost Projekt BETTI Bättre energiråd till tillverkningsindustrin Projektfinansiering Statens Energimyndighet Länsstyrelsen Örebro län Företag och kommunala energirådgivare Samarbete med Peter Karlsson, Linköpings

Läs mer

Hållbar Renovering Gör renoveringen till en lönsam investering. 2012-03-21 NCC Construction Sverige AB 1

Hållbar Renovering Gör renoveringen till en lönsam investering. 2012-03-21 NCC Construction Sverige AB 1 Hållbar Renovering Gör renoveringen till en lönsam investering 2012-03-21 NCC Construction Sverige AB 1 Utgångspunkt i de boendes behov Helhetssyn på samhällsutveckling Attraktiv och modern boendemiljö

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Energideklarationen tre steg mot vinst

Energideklarationen tre steg mot vinst Energideklarationen tre steg mot vinst Varför energideklaration? Varför är energideklarationen bra för dig som byggnadsägare? Det övergripande syftet med en energideklaration av byggnader är att hushålla

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Skellefteå 2012-05-28 Energieffektivisering Erfarenheter Vad händer i övriga landet? Framgångsfaktorer KanEnergi Sweden AB KanEnergi är ett konsultföretag med fokus på områdena energi, miljö och klimat.

Läs mer

Ta kontroll över energianvändningen

Ta kontroll över energianvändningen Ta kontroll över energianvändningen Transmissionsförluster Tappvarmvatten Ventilationsförluster Fjärrvärme alt. olja Elenergi Process- och Solinstrålning personvärme Vem är jag? EVU Energi & VVS utveckling

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Guide för små och medelstora företag. Enklaste vägen till energieffektivt företagande

Guide för små och medelstora företag. Enklaste vägen till energieffektivt företagande Guide för små och medelstora företag Enklaste vägen till energieffektivt företagande 2 Guide för små och medelstora företag vi vill hjälpa företag att minska sina kostnader och sin miljöbelastning genom

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

Energi. Ylva Anger, energiingenjör TF Fastighet, Östersunds kommun

Energi. Ylva Anger, energiingenjör TF Fastighet, Östersunds kommun Energi Ylva Anger, energiingenjör TF Fastighet, Östersunds kommun Hämtad från www.jamtkraft.se Summa Fastbränsle El till annat än värme Olika energislag 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 Fjv MWh 30 000

Läs mer

Tillägg och kommentarer till Energiberäkningar KV Gnejsen. Göran Sandström, & Mats Lindström Samfälligheten Gnejsen 2010-10-11

Tillägg och kommentarer till Energiberäkningar KV Gnejsen. Göran Sandström, & Mats Lindström Samfälligheten Gnejsen 2010-10-11 Tillägg och kommentarer till Energiberäkningar KV Gnejsen. Göran Sandström, & Mats Lindström Samfälligheten Gnejsen 2010-10-11 Inledning Detta dokument är ett komplement till Energiberäkningar KV Gnejsen

Läs mer

Oskarshamns Kommun. Roger Gunnarsson Box 706 572 28 OSKARSHAMN. Strategi 1(9) 2010-002757 33657-1. Olov Åslund. Kommun/Landsting. Oskarshamns Kommun

Oskarshamns Kommun. Roger Gunnarsson Box 706 572 28 OSKARSHAMN. Strategi 1(9) 2010-002757 33657-1. Olov Åslund. Kommun/Landsting. Oskarshamns Kommun 1(9) Handläggare Olov Åslund Oskarshamns Kommun 21-2757 Roger Gunnarsson Box 76 572 28 OSKARSHAMN Strategi Kommun/Landsting Oskarshamns Kommun Antal årsarbetskrafter: 2496 Antal invånare: 26131 Målsättning

Läs mer

Energibesparing i Brf Hilda - hur går det? Jenny Wahl (tidigare Haryd) WSP

Energibesparing i Brf Hilda - hur går det? Jenny Wahl (tidigare Haryd) WSP Energibesparing i Brf Hilda - hur går det? Jenny Wahl (tidigare Haryd) WSP Bostadsrättsförening Rosengård, Malmö 767 lägenheter, 2500 medlemmar 8st 9-våningshus 8st 3-våningshus Byggnadsår 1969-1970 -

Läs mer

Riksbyggens Renoveringsverkstad

Riksbyggens Renoveringsverkstad Riksbyggens Renoveringsverkstad Jan Kristoffersson 2011-09-21 Sustainable Innovation Utveckling inom energieffektivisering www.sust.se 1 Sustainable Innovation Startade 2008 Kontor i Stockholm, åtta anställda

Läs mer

Ystad kommun. Strategi för energieffektivisering enligt STEMFS 2010:5

Ystad kommun. Strategi för energieffektivisering enligt STEMFS 2010:5 Ystad kommun Strategi för energieffektivisering enligt STEMFS 2010:5 1 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Nationella mål... 3 Ystad kommun... 3 Nulägesanalys av energianvändning i Ystads kommuns verksamhet...

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42 Utgåva 1:1 2014-09-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Fullblodet 42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energi- och klimatarbete i Stockholms stad 2013-09-10

Energi- och klimatarbete i Stockholms stad 2013-09-10 Energi- och klimatarbete i Stockholms stad The Capital of Scandinavia Styrdokument Sida 2 Vision 2030 Ett övergripande dokument som stakar ut huvudriktningen inom stadens alla verksamhetsområden. Målinriktningen

Läs mer

Energieffektivisering. Genomförandebeslut

Energieffektivisering. Genomförandebeslut Sandra Holmström Fastighetsavdelningen 08-508 270 39 sandra.holmstrom@fsk.stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2010-04-20 Energieffektivisering. Genomförandebeslut Förslag till beslut 1. Fastighetsnämnden

Läs mer

ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI?

ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI? ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI? NÅGRA VIKTIGA SAKER ATT TÄNKA PÅ Uppgör månadsstatistik över inköpt värmeenergi, el och vatten. Allt börjar med detta. Normalårskorrigera

Läs mer

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Kärralund

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Kärralund Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Kärralund 2009-10-28 Susanne Rodin 2 Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Syfte 1.2 Förutsättningar 1.3 Tillgängligt underlag 1.4 Byggnadsnummer 2. Byggnadens energianvändning

Läs mer

Välkommen till Bostaden!

Välkommen till Bostaden! Välkommen till Bostaden! Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar; socialt, ekonomiskt och ekologiskt! Alla mål utifrån hållbarhetsperspektiven: Ekonomiskt Ekologiskt Socialt I vår affärsplan

Läs mer

Öppna jämförelser energi och klimat. andreas.hagnell@skl.se Tekniska nämndpresidier 10 mars 2015

Öppna jämförelser energi och klimat. andreas.hagnell@skl.se Tekniska nämndpresidier 10 mars 2015 Öppna jämförelser energi och klimat andreas.hagnell@skl.se Tekniska nämndpresidier 10 mars 2015 Aktuellt i politiken energi & klimat - EU: 2030-paket och Energiunion: försörjningstrygghet & solidaritet,

Läs mer

Kortrapport Totalmetodiken Skellefteå Kommun februari 2014. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten.

Kortrapport Totalmetodiken Skellefteå Kommun februari 2014. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten. Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Anderstorpskolan Skellefteå Kommun Apoidea AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1976 Area: 19 141 m 2 A temp Verksamhet:

Läs mer

SLUTLIG RAPPORT. Antal sidor: 11 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖD BROMÖLLA KOMMUN. Malmö 2015-03-31. Marika Andersson COWI AB

SLUTLIG RAPPORT. Antal sidor: 11 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖD BROMÖLLA KOMMUN. Malmö 2015-03-31. Marika Andersson COWI AB Antal sidor: 11 SLUTLIG Malmö COWI AB Postadress: Södra Förstadsgatan 26 211 43 MALMÖ Telefon 1 85 25 Telefax 1 85 25 1 Dokumentnr: 1(1) dat. / Date of rev. FAKTA TITEL: SLUTLIG REVISION NR: DATUM: BESTÄLLARE:

Läs mer

Energi- och miljöplan

Energi- och miljöplan Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Lessebo kommuns energi- och miljöplan innefattar fem områden: Avfall Byggnation, underhåll och inneklimat

Läs mer

Rapport - Energideklaration

Rapport - Energideklaration Rapport - Energideklaration Fastighetsbeteckning: Blåhaken 2 Datum: 2014-10-23 Adress: Domherregränd 3, 313 30 Oskarström Rapportnummer: 943 SEE U Halmstad AB Linjegatan 3B Energiexpert: Hanna Norrman

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bö 36:20

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bö 36:20 Utgåva 1:1 2013-05-06 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Bö 36:20 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Kommun. Är byggnaden belägen i ett område där fjärrvärme distribueras eller avses bli distribuerad? Ja Nej. Postnummer. E-post

Kommun. Är byggnaden belägen i ett område där fjärrvärme distribueras eller avses bli distribuerad? Ja Nej. Postnummer. E-post Ansökan lämnas till länsstyrelsen. Läs informationsbladet om investeringsstödet innan du fyller i ansökan. Ansökan om stöd till investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor

Läs mer

Hållbart byggande i kallt klimat. Thomas Olofsson

Hållbart byggande i kallt klimat. Thomas Olofsson Hållbart byggande i kallt klimat Thomas Olofsson Hållbart byggande i kallt klimat Lokalt och kulturellt influerat -Vernacular Västerbottensgård 3 Parstugan Vernacular i kallt klimat Konstruktion - Varm

Läs mer

Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden

Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden Mats Nissling Projektchef Region Boende Stockholm 2011-01-25 1 Innehåll NCC s miljöstrategi NCC s energimål bostäder NCC s energimål kontor Energiåtgärder i Norra

Läs mer

1 INLEDNING 3 2 NULÄGESBESKRIVNING 4 3 MÅL 7 4 ÅTGÄRDER OCH HANDLINGSPLAN 8 5 UPPFÖLJNING 10

1 INLEDNING 3 2 NULÄGESBESKRIVNING 4 3 MÅL 7 4 ÅTGÄRDER OCH HANDLINGSPLAN 8 5 UPPFÖLJNING 10 1 INLEDNING 3 2 NULÄGESBESKRIVNING 4 2.1 Byggnader 4 2.2 Transporter 5 3 MÅL 7 3.1 Byggnader 7 3.2 Transporter 7 4 ÅTGÄRDER OCH HANDLINGSPLAN 8 5 UPPFÖLJNING 10 1 Inledning Denna strategi syftar till att

Läs mer

ENERGIDEKLARATION Brf Röbäckshus 3

ENERGIDEKLARATION Brf Röbäckshus 3 2008 ENERGIDEKLARATION Brf Röbäckshus 3 Johan Bergström & Peter Westberg Riksbyggen Energi 2008-11-27 Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer

Läs mer

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Energi & egenkontroll för fastighetsägare Treårigt projekt, drivs av Miljöförvaltningen i Stockholm Ulrika Persson projektledare Fastighetsägare till flerfamiljshus

Läs mer

BeBo. www.bebostad.se

BeBo. www.bebostad.se Energimyndighetens beställargrupp för flerbostadshus BeBo www.bebostad.se Medlemmar BeBo - Uppgifter: Genomföra utredningar och mätningar för att klarlägga potentialer Prova och demonstrera nya lösningar

Läs mer

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet 1 Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet WSP Environmental 2 Miljonprogrammet Bakgrund - Fram

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad

Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad dm 4&Z- Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad Diarienummer för ursprunglig ansökan: Dnr 462-2727/2005 Projektets nummer och namn: Nr B107 Utredning avseende utbyte av direktverkande

Läs mer

Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24

Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24 Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24 Vikten av att se helheten redan från början! Driftkostnad 90 % Byggkostnad 9 % Projekteringskostnad 1 % Nuläge energieffektivisering Energianvändningen

Läs mer

Ett projekt om energieffektivisering av halländska företag

Ett projekt om energieffektivisering av halländska företag En Effekt - Ett projekt om energieffektivisering av halländska företag Region Halland har våren 2009 initierat projektet En Effekt. Syftet med projektet är att miljökontor och energistrateg i varje kommun

Läs mer

Miljömiljonerna Resultat av fastighetsåtgärder

Miljömiljonerna Resultat av fastighetsåtgärder Miljömiljonerna Resultat av fastighetsåtgärder TFN 2007-1013, Dpl 370 2014-08-11 Postadress: Teknik- och fastighetsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Stadshuset, Drottninggatan 32, www.karlstad.se

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fatet 9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fatet 9 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Fatet 9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Linus Söderman 2015-09-24. Energideklaration Havstruten 2 Galeasvägen 15 Vaxholm

Linus Söderman 2015-09-24. Energideklaration Havstruten 2 Galeasvägen 15 Vaxholm Linus Söderman Energideklaration Galeasvägen 15 Vaxholm Innehållsförteckning Energideklaration... 1 Syfte... 2 Genomförande... 2 Beskrivning av föreslagna åtgärder... 4 1. Montera flödesbegränsare på vattenarmaturerna...

Läs mer

Fossilbränslefri kommun 2025

Fossilbränslefri kommun 2025 4131 eller 12 år, 3 mån, 3 veckor Fossilbränslefri kommun 2025 20130917 Elvira Laneborg, miljö- och klimatstrateg Övergripande mål Mörbylånga är en fossilbränslefri kommun som är självförsörjande med trygg

Läs mer

Maratonvägen 36 energieffektiv renovering

Maratonvägen 36 energieffektiv renovering BeBo, är Energimyndighetens beställargrupp för bostäder. BeBo-medlemmarna, några av landets största fastighetsägare inom bostadssektorn, driver inom nätverket olika utvecklingsprojekt med inriktning mot

Läs mer

Verktyg för energieffektivisering

Verktyg för energieffektivisering Verktyg för energieffektivisering Vi hjälper våra partners att skapa energismarta fastigheter Effektiv energianvändning... Stora besparingsmöjligheter Kontor och bostäder står för 40 % av Europas energiförbrukning.

Läs mer