Fossilbränslefri kommun 2025

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fossilbränslefri kommun 2025"

Transkript

1 4131 eller 12 år, 3 mån, 3 veckor Fossilbränslefri kommun Elvira Laneborg, miljö- och klimatstrateg

2 Övergripande mål Mörbylånga är en fossilbränslefri kommun som är självförsörjande med trygg och förnybar energi år Mörbylånga kommun bidrar ständigt till ökad medvetenhet och kunskap om energi- och klimatfrågor hos kommuninvånare och näringslivet så att de ska kunna välja den energikälla som är mest uthållig för samhället och miljön. Mörbylånga kommun arbetar målinriktat för en tydlig miljöprofilering för ett hållbart samhälle. Arbetet ska göras i samarbete med näringsliv, andra kommuner och aktörer på regionala, nationella och internationella nivåer. Mörbylånga kommun jobbar aktivt med en klimatanpassad samhällsplanering för bebyggelse, energi och transporter. Koldioxidutsläppen har minskat med minst 25 % år 2025 jämfört med Mörbylånga kommun har effektiviserat energianvändningen i kommunala fastigheter och anläggningar med minst 25 % fram till år 2025 jämfört med år År 2020 finns det tankstationer för både biogas- och elfordon i kommunen. År 2020 uppfyller Mörbylånga kommun Näranollenergihus-kraven för nybyggnationer samt stimulerar kommuninvånarna att uppföra passiv- och minienergihus.

3 Det krävs att kommunen prioriterar klimat och energifrågor kommunen systematiskt ställer om samhället till mer miljövänliga alternativ alla invånare, verksamhetsutövare och medarbetare är med i förändringen ÖKA TAKTEN!

4 Hur går det då? Målområde Slutmål Delmål Kommentar Transporter , Fossilfritt bränsle i kn verksamhet a) 2014, 90 % miljöklassade personfordon, 2020, samtliga + minst hälften av förnybart bränsle Ställ krav vid varje modellbyte b) miljöklassade arbetsfordon Ställ krav vid varje modellbyte c) miljöklassade varutransporter d) miljöklassade buss- och taxiresor KLT SATSNING BIOGAS , Mängden bränsle minskning 15 % jmf m 2009 a) minskning 3 % 2014 Bättre redovisning krävs minskning 6 % 2020 Bättre redovisning krävs minskning 10 % 2025 Bättre redovisning krävs , Minst ett tankställe för el och biogas ,Elbilsladdning , Tjänsteresorna inom Sv ska vara fossilbränslefria a) 2014, minskning utsläppsmängd 15 % INFÖR RESEPOLICY 2020, minskning utsläppsmängd 75 % INFÖR RESEPOLICY b) 2014, ökning antal webbaserade möten 150 % WEBBTEKNIKUTBILDNING, UPPMANING , Halvering antal tjänsteresor med flyg jmf 2010 INFÖR RESEPOLICY Fastigheter , Trygg och säker förnybar energi a) 2014, hälften av elenergin är från vindkraft SATSA PÅ BIOGAS, SOLENERGI, ev mer vindkraft b) 2014, övrig el täcks av förnybar el SKAFFA Avtal GRÖN EL , Energieffektivisering i kn:a byggnader 25% a) 2014, alla anställda har genomgått klimatutbildning WEBBUTBILDNING? Se Kalmar kn b) 2014, alla skolor har grön flagg Beslut Mjuka sektorn? c) 2014, minskning 7 % per uppvärmd areaenhet MEDEL EE 2020, minskning 20% per uppvärmd areaenhet MEDEL EE , Lika många bygglovsans för passivhus som för vanliga a) 2014, Slopad bygglovsavgift för passivhus/minienergihus KAMPANJ energismarta hus , Fossilbränslefri uppvärming a) 2011, förnybar uppvärmning i kn:a fast Skogsby och Kullen Skogsby har olja.medel EE Kullen har värmepump, ytjordvärme. b) 2012, Skolan i Glömminge värms med förnybar energi MEDEL EE c) 2020, förnybar uppvärmning i kn:a fastigheter i Degerhamn, Gårdby och Torslunda MEDEL EE d) energieffektiv uppvärmning installeras vid nybygge & renovering Ändra rutin , Energianvändningen i nybygda bostäder (el + fjärrvärme) är 20 % lägre än BBR a) 2014, 15 % lägre än BBR Ändra rutin , Energianvändningen i nybyggda bostäder 40 kwh/m2 (el)/60kwh/m2 (övrigt) STÄLL KRAV PÅ LÅGA ENERGITAL , Allt avfall inom kn:al verksamhet källsorterar Inför sorterade kärl. Kunskap 1. Politiker/ledning deltar i möten mm om hållbar utveckling 2. Politiker/ledning känner till hur kn:s klimatpåverkan ser ut WEBBUTBILDNING? 3. God kännedom om politikens möjlighet att verka för en hållbar kommun 4. Politiker/ledning känner till och arbetar aktivt för miljö/klimatmål a) EUs mål ÖKA TAKTEN, Utbildning b) Miljökvalitetsmålen c) NoOil målen d) Kommunens klimatmål 5. Anställda har god kunskap om klimatpåverkan, kort och lång sikt. WEBBUTBILDNING? Se Kalmar kn 6. Peronalen känner till och tillämpar åtgärder på arbetsplatsen Rutiner. Efterlevnad 7. Förståelse för klimatmålen och att alla måste bidra till uppfyllelsen WEBBUTBILDNING? Se Kalmar kn 8. Eleverna har god kunskap 9. Eleverna kan tillämpa kunskaper på skolan och hemma 10. Invånare, näringsliv, föreningsliv bjuds in info, råd, aktiviteter, bidrag a) Deltagande i Earth Hour b)2014, Ökning 100 % Hamnar och badplatser Blå Flagg Märkning har utgått.

5 Våra resor 89 % av våra resor till Stockholm (233 st år 2012) är med flyg, 11 % är med tåg Ersättning för resa med egen bil motsvarar 10 varv runt jorden

6 Det här behövs! Resepolicy som efterlevs och följs upp Kontinuerligt tuffa krav på tjänstefordon Klimatkompensering för resor? Medel för energieffektiviseringsåtgärder i fastigheter Mer förnybar energi, satsa biogas och solceller Se över varje verksamhet ur ett miljö/energi/klimatperspektiv Samlat grepp klimatanpassning Mer utbildning åt alla

7 Mer laddning Kostnad för en laddstolpe ca 35 kr. Färjestaden och Degerhamn? Elbilen bokningsbar i Outlook Elcyklar att testa

8 Satsning lågenergihus? Kommunen bjuder på bygglovsavgiften för passiv och minienergihus from 2014 Marknadsföra som en möjlighet Satsa på en profilbyggnad med lågenergiteknik?

9 Utvecklingsmöjlighet biogas Produktion: 100 GWh till 2017 Bilar: 2500 i länet, varav 300 offentlig sektor till 2017 Tankställen: 7 tankställen i länet till 2017, i varje kommun till 2020 Lägre målsättningar än de befintliga. Substrat i Mörbylånga kommun Gödsel Livsmedelsavfall Biogaspotential 55 GWh 40 GWh Källa: Biogas i Sydost 2012, En potentialstudie för Kronobergs, Kalmar och Blekinge län

10 Klarar vi klimatförändringarna? Översvämning på samma ställe flera år? Har våra äldreboenden beredskap för värmeböljor? Har vi god beredskap för vårt dricksvatten? Planterar vi tillräckligt med träd? Hur påverkar en höjd havsnivå Öland?

11 Frågor för grupparbete Hur kan vi göra för att nå respektive delmål? Vad innebär det för kommunen? Tänk ekonomiskt, miljö/klimatmässigt samt socialt. Behövs det nya beslut och i så fall på vilken nivå? Är det något som saknas i strategin? Vilken/vilka av åtgärderna har högre prioritet än övriga?

Klimatstrategi för Mörbylånga kommun

Klimatstrategi för Mörbylånga kommun 1 (10) Klimatstrategi för Mörbylånga kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-22 Klimatstrategi för Mörbylånga kommun 2 (10) Innehållsförteckning KLIMATSTRATEGI...3 Vision... 3 Strategi... 3 KLIMATMÅL...5

Läs mer

Energi- och Klimatstrategi för Västerviks kommun

Energi- och Klimatstrategi för Västerviks kommun 2015-2020 Energi- och Klimatstrategi för Västerviks kommun Sammanfattning av lokala mål och ambitioner Inledning GLOBALA KLIMATUTMANINGAR Jordens klimat håller på att förändras. Det är en av vår tids största

Läs mer

Energi- och Klimatstrategi för Västerviks kommun

Energi- och Klimatstrategi för Västerviks kommun 2015-2020 Energi- och Klimatstrategi för Västerviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-07-02 1 Förord En av vår tids största utmaningar är de globala klimatförändringarna. För att vrida utvecklingen

Läs mer

22. Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2015-2020 Dnr 2014/106-304

22. Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2015-2020 Dnr 2014/106-304 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 26 (29) 2015-06-15 Ks 22. Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2015-2020 Dnr 2014/106-304 Kommunstyrelsens förvaltning har enligt uppdrag (KS 2014-02-24

Läs mer

Arbetet för en fossilbränslefri region (nooil) ska

Arbetet för en fossilbränslefri region (nooil) ska Uppföljning av Kalmar läns mål för Fossilbränslefri region (nooil) Inledning 1 Samlade klimatutsläpp 2 Vägtrafik 3 Biogas 6 Energieffektivisering 8 El från förnybara källor 14 Uppvärmning av fastigheter

Läs mer

Energi- och Klimatstrategi för hållbar energianvändning 2013-2017. Antagen av Kommunfullmäktige den 8 april 2013, 60

Energi- och Klimatstrategi för hållbar energianvändning 2013-2017. Antagen av Kommunfullmäktige den 8 april 2013, 60 Energi- och Klimatstrategi för hållbar energianvändning 2013-2017 Antagen av Kommunfullmäktige den 8 april 2013, 60 2 (21) 3 (21) Oskarshamns kommuns vision och inriktning I och med allt större insikt

Läs mer

Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Bakgrund... 4 Internationella och nationella målsättningar... 4 Regionala målsättningar... 4 Översiktsplan för

Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Bakgrund... 4 Internationella och nationella målsättningar... 4 Regionala målsättningar... 4 Översiktsplan för Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Bakgrund... 4 Internationella och nationella målsättningar... 4 Regionala målsättningar... 4 Översiktsplan för Vimmerby kommun... 5 Nuläge... 6 Nulägesbeskrivning av

Läs mer

REMISSVERSION 2 2011-06-17. Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014

REMISSVERSION 2 2011-06-17. Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014 Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014 Innehåll 1 Inledning 1.1 Kommunen och omvärlden. 1.2 Miljöpåverkan från transporter... 1.3 Kommunernas möjligheter att påverka transportsystemet... 1.4 Resor

Läs mer

Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020

Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020 Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020 2 (38) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Lägesbeskrivning av energianvändningen 2012... 6 Energianvändningen minskar stadigt... 6 Mer biobränsle har

Läs mer

Mot ett energismart Falun 2050

Mot ett energismart Falun 2050 falun.se/falunframat En del av Falun Framåt / Hållbar utveckling inom tillväxt, miljö och folkhälsa Mot ett energismart Falun 2050 Kortversion av Faluns Energi- och klimatprogram 1 Inledning Kommunalrådet

Läs mer

REMISSVERSION 2. 2011-06-17. Energi- och klimatstrategi 2010-2014 Borgholms kommun

REMISSVERSION 2. 2011-06-17. Energi- och klimatstrategi 2010-2014 Borgholms kommun REMISSVERSION 2. 2011-06-17 Energi- och klimatstrategi 2010-2014 Borgholms kommun 2 Innehåll: 1. Sammanfattning... 4 2. Bakgrund... 4 2.1 Syfte... 4 2.2 Organisation av klimatarbetet... 4 2.3 Växthuseffekten

Läs mer

Remiss. Energi- och klimatstrategi

Remiss. Energi- och klimatstrategi Remiss Energi- och klimatstrategi Illustrationer: Ida Brogren Innehåll Energi- och klimatstrategi... 5 Framtidsbild 2035 - fokus energi och klimat... 6 Strategier för att nå framtidsbilden... 8 Skapa förutsättningar

Läs mer

Energi- och klimatstrategi för Ystads kommun. 2013-2020 Remissversion 1

Energi- och klimatstrategi för Ystads kommun. 2013-2020 Remissversion 1 Energi- och klimatstrategi för Ystads kommun 2013-2020 Remissversion 1 Energi- och klimatstrategi för Ystads kommun Antagen av kommunfullmäktige i Ystad, 20XX-XX-XX Projektledare och författare: Åsa Cornander

Läs mer

Klimat- och energiprogram för ett fossilbränslefritt Kalmar

Klimat- och energiprogram för ett fossilbränslefritt Kalmar Klimat- och energiprogram för ett fossilbränslefritt Kalmar Gäller fr. om 131203 Beslutad av kommunstyrelsen MEDVERKANDE Lena Eckerberg, Energikontor Sydost Carolin Svensson, Kalmar Energi AB Layout har

Läs mer

Energi- och klimatstrategi 2011-2020, Älmhults kommun

Energi- och klimatstrategi 2011-2020, Älmhults kommun Dokumentinformation: Titel: Sammanställt av: Utgivare Med stöd från: Färdigställandestatus: Energi- och klimatstrategi 2011-2020, Älmhults kommun Daniel Uppsäll, Projektledare, Energikontor Sydost AB inom

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Remissvar - Klimat- och energiprogram för Kalmar kommun

Remissvar - Klimat- och energiprogram för Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Clas Wolke 2015-10-08 BUN 2015/0868 0480-45 30 19 Barn- och ungdomsnämnden Remissvar - Klimat- och energiprogram för Kalmar kommun Förslag till beslut

Läs mer

Energi- och Klimatstrategi

Energi- och Klimatstrategi Energi- och Klimatstrategi Västerviks kommun 2015-2020 Samråd/Remiss 2015-03-16 Sammanfattning Energi- och klimatarbetet i Västerviks kommun speglar de regionala målen för Kalmar län och siktar på att

Läs mer

Fossilbränslefri region nya mål och utmaningar

Fossilbränslefri region nya mål och utmaningar Fossilbränslefri region nya mål och utmaningar Kalmar läns klimatkommission Fossilbränslefri region nya mål och utmaningar 1 Kalmar läns klimatkommission, dec 2010 December 2010 Fossilbränslefri region

Läs mer

Energi- och klimatplan 2012-2020

Energi- och klimatplan 2012-2020 Energi- och klimatplan 2012-2020 Arbetsgrupp: Annika Varghans, Lars Nilsson, Nils Berglund, Anders Hanspers, Elisabet Nises-Look, Inger Hjort och Kjell Andersson Styrgrupp: Åke Sjöberg och Göran Wigert

Läs mer

Energi- och klimatplan 2012-2016

Energi- och klimatplan 2012-2016 Energi- och klimatplan 2012-2016 Upprättad: 2011-04-26 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2013-02-25, 8 Kontaktperson: Mikael Lundgren Energi- och Klimatplan 2012-2016 Bakgrund Enligt lagen

Läs mer

2013-12-19. Sidan 1 av 24

2013-12-19. Sidan 1 av 24 Sidan 1 av 24 Klimat- och energistrategi 2013-2016 Sidan 2 av 24 Förord Kommunfullmäktige antog år 2007 en klimatstrategi för Ronneby kommun. Klimatstrategin gällde 2007-2012 och har därför nu reviderats.

Läs mer

Energi- och klimatstrategi

Energi- och klimatstrategi Styrdokument, policy Stöd & process 2011-09-27 Maria Lindeberg 08-590 973 76 Dnr Maria.lindeberg@upplandsvasby.se KS/2011:139 Energi- och klimatstrategi Nivå: Kommungemensamt styrdokument Antagen: Kommunfullmäktige

Läs mer

ANTAGEN AV KF 2012-03-26 50. Effektiviseringsstrategi Borgholms kommun 2012-2014

ANTAGEN AV KF 2012-03-26 50. Effektiviseringsstrategi Borgholms kommun 2012-2014 Effektiviseringsstrategi Borgholms kommun 2012-2014 Innehåll 1 Inledning 1.1 Kommunen, strategin, och omvärlden.... 1.2 Uppsatta mål EU, Sverige och regionen. 1.3 Klimatpåverkan från kommunens fastigheter...

Läs mer

ANEBY KOMMUNS ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGI

ANEBY KOMMUNS ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGI ANEBY KOMMUNS ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGI 1 SAMMANFATTNING... 4 ANEBY KOMMUNS VISION ETT GOTT LIV I EN UTHÅLLIG KOMMUN... 4 MÅL... 4 STRATEGISKA OMRÅDEN SOM ÄR VIKTIGA ATT FORTSÄTTA ARBETA MED... 5 SYFTE...

Läs mer

Klimatstrategi med energiplan för Ludvika kommun 2010 2013

Klimatstrategi med energiplan för Ludvika kommun 2010 2013 Klimatstrategi med energiplan för Ludvika kommun 2010 2013 Beslutsdel mål och åtgärder 1 Innehåll Allmän vision, mål och strategi övergripande och långsiktigt 3 Strategiska områden: 1. Byggnader 4 2. Industri

Läs mer

Hållbar energi- och klimatplan Älvsbyns kommun. Minska utsläppen av koldioxid med minst 20 % till år 2020

Hållbar energi- och klimatplan Älvsbyns kommun. Minska utsläppen av koldioxid med minst 20 % till år 2020 Hållbar energi- och klimatplan Älvsbyns kommun Minska utsläppen av koldioxid med minst 20 % till år 2020 Sammanfattning Som del i arbetet med att minska kommunens utsläpp av växthusgaser har kommunen skrivit

Läs mer

Energi- och klimatstrategi

Energi- och klimatstrategi Energi- och klimatstrategi för Alvesta kommun Faktadel Antaget av kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Innehåll: 1. Sammanfattning...4 2. Bakgrund...4 2.1 Syfte...4 2.2 Växthuseffekten och klimatförändringarna...5

Läs mer

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun Plan för klimatarbetet i Köpings kommun Beslutsdelen Beslutshandling 2013-02-08 Plan för klimatarbetet i Köpings kommun Beslutsdelen 2 Plan för klimatarbetet i Köping Beslutsdelen Innehåll: 1. Varför en

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer