Konferens Kompetensväxling: Perspektiv från dagens diskussioner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konferens Kompetensväxling: Perspektiv från dagens diskussioner"

Transkript

1 Konferens Kompetensväxling: Perspektiv från dagens diskussioner Tisdagen den 5 februari sågs vi på Rörstrands Center i Lidköping. Temat var Kompetensväxling med fokus på möjligheter för utveckling av kultur och kulturturism kopplat till tillgängliga resurser såsom feriearbetare och människor i Arbetsförmedlingens nätverk. Förmiddagen Under förmiddagen fick deltagarna en inblick i projekt Kompetensväxling som engagerat unga och arbetslivsmuseer på sex platser i Västra Götalandsregionen. Arbetslivsmuseer som i sin tur är en del av kulturturismen, något som HUI Research har fått i uppdrag att kartlägga inom ramen för Västra Götalandsregionen. Den kartläggning som Yulia Rokotova från HUI Research presenterade vid konferensen kommer inom kort att levereras till Västra Götalandsregionen, vilka är beställare, och därefter kommer forum anordnas för att lyfta och diskutera dess innehåll. Förmiddagen avslutades med inblick i olika perspektiv på frågan om möjliga vägar för utveckling av kulturturism där fem talare gav sitt perspektiv; Ingemar Beiron och Pia Åkesson från Qvarnstensgruvan, Linda Svensson från Mariestads kommun, Gunilla Davidsson från Destination Läckö Kinnekulle, Majda Peco från Arbetsförmedlingen Skara, Margaretha Eriksson från Falköpings kommun och Charlotte Hamilton från Riksantikvarieämbetet. Eftermiddagen Under eftermiddagen låg fokus på perspektivväxling i grupp där alla deltagare diskuterade kulturturism, feriepraktik, handledning och Kulturarvslyftet utifrån sina respektive perspektiv. Varje deltagares tankar dokumenterades på ett svarskort och finns sammanställda att ta del av för den som önskar (då många av frågorna finns med i den nedan tillgängliga slutdiskussionen väljer vi dock att inte lyfta allas reflektioner här).

2 Eftermiddagen avslutades med en slutdiskussion där de olika frågor, tankar och idéer som uppkommit under dagen lyftes. Slutdiskussionen finns sammanställd nedan. Samverkan Perspektivväxling kan vara både intressant och svårt. Ofta kan det vara svårt att ställa sig i någon annans skor och därför är det viktigt att skapa mötesplatser där det ges tid och möjlighet att förstå varandra. Vid ett av workshopborden överhörde vi någon som uttryckte Det värsta med såna här dagar är att man får så många nya idéer. Men kanske behöver det inte alltid vara man själv som genomför idéerna? Kanske kan vi genom samverkan lägga pusslet? Linda Svensson, kulturnämnden i Mariestad, menar att samarbete blir viktigare och viktigare. Eftersom organisationerna slimmas ner och krymper blir samarbete nödvändigt, annars kommer man ingenstans. På så vis får man också mycket mer att hända. Linda ger ett exempel i samarbetet med idrottsföreningarna. De är en jätteresurs! Linda berättar också att de i deras organisation har ett glapp mellan kultur och turism, vilket hon tycker är synd eftersom kultur och turism jobbar inom samma bransch. Vi är i en upplevelseindustri. Vi behöver komma varandra närmre. Ola Göransson, verksam inom det sociala företaget Hållbart Avstamp och Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri, menar att samarbete brukar vara enklare om man har en gemensam bild om var man ska. Man måste vara tydlig på denna punkt det är det här vi ska åstadkomma! Mätning och värde Inom turism mäts värde i pengar och antal besökare. Inom kulturen vill och kan man inte alltid mäta på det sättet. Frågan om deltagarna ansåg att det behövde skapas nya sätt att värdera verksamheter på lyfts. En av deltagarna menar att man inom kulturvärlden tänker för lite på sådana saker som pengar och besökssiffror. Varför ska inte vi tänka på detta som alla andra gör? Det måste kosta att ta del av kulturverksamhet. En kulturvandring är värt en hundralapp! En annan deltagare frågar huruvida kultur och turism är på lika villkor? Vad får kulturarven egentligen tillbaka från turismen? Turismen tjänar massor på kulturen, men var tar de pengarna vägen? Vi behöver omformulera värdena, menar deltagaren. Det måste få handla om mer än pengar. Vi måste lära oss formulera de värdena. Huruvida en kulturvandring är värt en hundralapp är en ren klassfråga. En annan deltagare hävdar att man måste ha en bärande affärsidé eftersom arbetslivsmuseum lätt dör ut när entusiasmen dör av. Om det är viktigt för staten att man ska finnas, ja då ska de betala för det.

3 Många av platserna som varit med i Kompetensväxling lyfter ett värde som handlar om mer än siffror, såsom sociala värden. Hur mäter man den ekonomin? Var börjar man mäta och var slutar man mäta? En viktig synpunkt som kommer upp under diskussionen rör uppskattning. Det framgår tydligt att de som jobbar ideellt inom kulturarvsföreningar sällan får något för sitt engagemang. Ideellt arbete behöver uppmärksammas, gärna i synbar form som t.ex. ett diplom och utmärkelser. Varför inte titta på militärerna, de har hela bröstet fullt av utmärkelser!. En annan deltagare menar att det är genom uppskattning som man får ny energi. Vi har fått stipendier och dylikt som uppskattning och det har varit väldigt upplyftande. Feriearbetare I projekt Kompetensväxling har feriearbetare varit i fokus, vad har ni för tankar kring denna resurs? Ingemar Beiron från Qvarnstensgruvan skulle vilja se mer bidrag till feriearbetare och önskar att det vore lite enklare att få pengar som bidrag till att anställa unga under sommaren där det inte ska behöva vara ett sådant lotteri som det är idag. Ingemar ser den stora belöningen i sitt arbete i slutet av säsongen då han lyssnar till guiderna och ser hur mycket de har vuxit under säsongen. Det gäller att se på det både uppifrån och nerifrån. Deras personliga resa ger mycket till samhället i stort. Emma Lans, Rörstrand Center, menar att man måste låta ungdomarna specificera sina intressen så att de får möjlighet att jobba med sina hjärtan. Det genererar så mycket mer än att lotta ut platser. Vi behöver dra nytta av de ungas egna intressen. På Rörstrand har man haft ett samarbete med Esplanadteatern (genom bidrag från Sparbanksstiftelsen) och därigenom har feriearbetarna erbjudit rundvandringar som gestaltat livet på fabriken. De har även samarbetat med porslinsfestivalen och haft olika aktiviteter ihop. Det gäller att ställa sig frågan vad kan vi göra tillsammans här? Handledarskap Under projekt Kompetensväxling har det framkommit att handledarskapet är extremt viktigt för en lyckad ferieperiod, både för ungdomar och föreningen. Hur har diskussionerna gått kring detta? En deltagare berättar att de förra sommaren hade en grupp ungdomar som var lite specialplockade. De fick jobba en hel del själva, men de klarade sig bra. Det var viktigt att man fanns där, men de klarade mycket själva. Man måste våga lita på dem. Även om det går lite segare och görs lite annorlunda än man själv skulle ha gjort. En annan deltagare menar att för bra handledning behövs en bra utbildning och man behöver ha ett bra kontaktnät på platsen. Det är viktigt att man har förankring på platsen där man ska vara. Det kan också vara bra att utvärdera ihop med ungdomarna, menar Märta Gustafsson. Hon berättar om Repslagarmuseet i Ale där feriearbetarna under första året endast fick sköta underhåll, vilket de inte tyckte var så kul. Förra sommaren fick de istället bara guida. Efter utvärderingar från de två åren har de nu kommit fram att det bästa är en mix av uppgifterna. De ska även ha längre och överlappande perioder, så att ungdomarna möts och kan lära av varandra. Man måste sluta att bara tänka och istället göra!

4 Vissa föreningar har haft svårt att utveckla feriepraktikperioden efter deras förutsättningar pga. olika regelverk inom kommunen, sena ansökningsperioder etc. Margareta Eriksson från Falköping kommun uppmuntrar dock föreningar att föra samtal med kommunen. Det finns nästan alltid lösningar om man bara pratar med varandra. Kulturarvslyftet Kulturarvslyftet är något som under dagen både presenterats och diskuterats under workshopen. För att få till Kulturarvslyftet är det viktigt med en fungerande handledning. Det är också viktigt att se att det ekonomiska värdet i det man jobbar med är något som sker över tid. Det föreningarna gör för ungdomarna kanske inte visar sig idag, men på en tioårsperiod kanske det gjort allt för hur deras liv ser ut och hur platserna utvecklats. Charlotte Hamilton från Riksantikvarieämbetet lyfter att för att kunna nyttja Kulturarvslyftet så ska projektet handla om tillgänglighet, byggandet av ny kunskap och vård av kulturarvet. Uppfylls dessa kriterier så är det ett giltigt projekt, där den lokala arbetsförmedlingen är en viktig part. Majda Peco, från Arbetsförmedlingen, menar att de ska fungera som stöd men att de har många ramar och regler att förhålla sig till och kunskap om Kulturarvslyftet kan se olika ut på olika orter. Ola Göransson frågar var proppen sitter. Varför är det så svårt att få vara en del av Kulturarvslyftet? Charlotte svarar att finansieringen är den stora frågan då Kulturarvslyftet bara finansierar en del av en lön. Marknadsföringen av Kulturarvslyftet har främst riktat sig mot ideella föreningar där man har en skral ekonomi. Det har också tagit tid att få bra rutiner av tillsättningen, men det är något som de jobbar väldigt mycket med. I diskussionen om Kulturarvslyftet framkommer dock att det knappt finns några begränsningar för var övrig finansieringen får komma ifrån. Det finns vissa EU- regler, men det gäller så stora belopp att de sökande knappast behöver fundera över att nå upp till dessa. Majda menar att de alltid gör en prövning av arbetsgivaren för att se så det inte föreligger skatteskulder eller dylikt. Även facket tillfrågas. Om de finansiella kraven uppfylls och det finns en handledare, då finns det inget annat som stoppar. Margareta Eriksson, från Falköping kommun frågar om möjligheten att anställa någon hos kommunen genom Kulturarvslyftet, för att placera hos en förening. Majda menar att detta har funkat på andra enheter och ser därför inte att det borde finnas några begränsningar för detta. Avslutande Tomas Olsson, Kultursekretariatet Västra Götalandsregionen, ger en avslutande reflektion av dagen. Det fantastiska att vara här idag är att få lyssna till era enskilda verksamheter och det ni gör. Kompetensväxling mellan unga och gamla, mellan kulturmänniskor och Arbetsförmedling, mellan kultur och ekonomi. Ett av de stora problemen är att denna framgång inte syns. Tomas menar att för att politiker ska vilja lyssna till dessa frågor, så måste det synas mer. Det behövs en organisering av flera aktörer när man pratar med t.ex. Arbetsförmedlingen. Det krävs mer samarbete mellan föreningar och inte bara ett möte. Ingemar Beiron från Qvarnstensgruvan menar att kommunerna har ett jättestort ansvar för att samordna alla. Det kan inte ligga på de små föreningarna att gå ihop och organisera sig, utan det är något som måste belysas mer uppifrån. Vi (arbetslivsmuseer) är inte ens godkända som museer i statistiken.

5 En deltagare kopplar tillbaka till Yulia Rokotovas presentation på förmiddagen och menar den visar på ett drömläge för alla arbetlivsmuseer, nämligen att gå ihop och marknadsföra sig tillsammans! Eira Högforsen, Kultursekretariatet Västra Götalandsregionen, avslutar dagen med att säga att det har varit spännande att få möta alla deltagare och lära känna allas perspektiv. Alla har vi olika ingångar och det är precis det som detta projekt handlar om. Det är viktigt att erkänna detta som en bransch av värde. Projekt Kompetensväxling är nu avslutat och det är inte klart hur detta arbete ska fortsätta. De ser dock att det är viktigt med någon som koordinerar och någon form av koordinator kommer tillsättas för att sprida goda exempel och för att hålla ihop processen. Handledning behövs också, vilket inte Västra Götalandsregionen har direkta medel till men där de däremot kan medverka till en övergripande utbildning. Den lokala utbildningen måste föreningen stå för men möjligheter för coachning av unga finns exempelvis genom KulturUngdom och NAV. Projekt Kompetensväxling 2012 är nu slut men processen är igång och ska fortsätta utvecklas. Avslutningsvis Vi som arbetat i och med projekt Kompetensväxling 2012 vill i och med denna sammanställning tacka för er medverkan och allt det kloka som lyfts. Dialogen är ingång och kommer att drivas vidare i olika former där konferensen gav många idéer kring fortsättningen för arbetet med Kompetensväxling. Bästa hälsningar, Eira Högforsen, Kultursekretariatet Västra Götalandsregionen Lisa Jonsson, Innovatum Ola Göransson, Hållbart Avstamp Märta Gustafsson, Kreativt Avstamp Fanny Bergström Buller, ED Sweden Sanna Rådelius, ED Sweden

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1 Nyhetsbrev nr 1 Mars 2012 Hej alla verksamma kring barn och unga i Enköpings och Håbo Kommun! INNEHÅLL LEDARE...1 intervju: tre projektledare CHARLOTTA BJÄLKEBRING...2 KRISTINA BUCHT...3 MARIE HOLMBERG...4

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln En skrift om hur vi involverar fler i vår verksamhet Volontärrekrytering - din GPS i volontärsamordningsdjungeln 2 Inledning Den ideella kraften är stor. Faktiskt så stor att den kan omräknas till cirka

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Flyinge Utveckling i projekt TreFas

Flyinge Utveckling i projekt TreFas Flyinge Utveckling i projekt TreFas av Gunnar Petersson Oktober 2011 2 Förord Denna rapport beskriver hur den ideella Flyinge Utveckling i projekt TreFas arbetat med att stärka andra föreningar från den

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten Min Plan är samskapad av brukare och personal i Vännäs, Robertsfors och Umeå kommuns daglig

Läs mer

UngDrive Värnamo kommun 2011

UngDrive Värnamo kommun 2011 Projektutvärdering UngDrive Värnamo kommun 2011 1 Vi samlar... UNGA ENTREPRENÖRER Meritlistan för våra coacher kan göras lång. Europas främsta Unga Entreprenörer, Årets Studentföretagare, Sveriges främsta

Läs mer

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt Göteborgs Insjörike en utvärdering av samverkan i projekt Våren 2013 kontaktade projektledare Martin Dahl Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och utbildningen i kulturgeografi med inriktning mot

Läs mer

Destinationsbolag Östra Härjedalen?

Destinationsbolag Östra Härjedalen? FÖRSTUDIE Destinationsbolag Östra Härjedalen? Marlene Ström, Trampolin PR 2009-05-31 1 Innehållsförteckning BAKGRUND... 2 Tillvägagångssätt... 2 Begreppsdefinitioner... 2 Turistdestination... 2 Turistbyrå...

Läs mer

Kooperation och alternativa driftsformer

Kooperation och alternativa driftsformer Dokumentation från seminarietillfälle 1 2012 i serien En fredag i månaden kooperativa idéseminarier. Kooperation och alternativa driftsformer Tid: 2012-02-10, kl 12.00 15.00 Plats: Karlstad universitet,

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan Projektnamn och projektnummer: (Uppgifter som Sören Berglund i Haninge kommun har) Huvudman för projektet Rättighetsverkstan: Carina Hult, Sigtuna Kommun och Maja Frankel, konsult Sökande förvaltnings

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Att komma ut. Dokumentation av projektet Vem finns bakom åldern?

Att komma ut. Dokumentation av projektet Vem finns bakom åldern? Att komma ut Dokumentation av projektet Vem finns bakom åldern? 1 2 Ett projektår är till ända Ett projektår är snart till ända. Och som många av er säkert vet har projektår en alldeles särskild egenskap

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DOKUMENTATION GÖTEBORG DE UNGAS SOMMARAKADEMI 2010 GULLSPÅNG PICCOLOKULTURUTVECKLARE 2010 MARIESTAD GRAFFITI MARIESTAD SKÖVDE KULTURLABB PÅ HJUL 2010 2 INTRO Detta är

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer