Lundin Petroleum är ett svenskt oljebolag som prospekterar samt producerar olja och naturgas med kärnområden i Norge och

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lundin Petroleum är ett svenskt oljebolag som prospekterar samt producerar olja och naturgas med kärnområden i Norge och"

Transkript

1 Lundin Petroleum är ett svenskt oljebolag som prospekterar samt producerar olja och naturgas med kärnområden i Norge och Sydostasien. De senaste åren har aktien, tyngd utav rapporter som ej levt upp till förväntan, dalat och har sedan uppgången i slutet av 2011 handlats i en negativ trend. När blir värderingen av aktien tillräckligt låg för att locka tillbaka investerarna, och vad kommer att krävas för att få trenden att vända? Bakgrund och verksamhet Lundin Petroleum AB bildades som ett resultat av att Talisman Energy Inc. förvärvade Lundin Oil AB för ca 4 mdr SEK under Ägarfamiljen Lundin som driver verksamheten har rötter inom oljebranschen sedan tidigt 80- tal. Bolagets affärsidé är att producera olja, utveckla oljefält och prospektera efter olja och naturgas. Produkter, segment samt geografisk spridning Lundin Petroleum livnär sig på prospektering samt produktion utav olja och naturgas. Inom energibranschen säljs sedan dessa råvaror vidare till andra företag som förädlar dessa till olika typer av drivmedel. Bolaget har oljereserver i Norge, Frankrike, Nederländerna, Malaysia, Ryssland och Indonesien. Diagram 1:Andelar reserver Norge Malaysia Nederländerna 4% 2% 10% 7% Frankrike Ryssland Indonesien 1% 76% Som man kan se i diagram 1 finns de allra största reserverna i Norge, där 151 MMboe (miljoner fat olja) bevisade och sannolika reserver finns. Totalt besitter Lundin Petroleum 202 MMboe verifierade reserver och resterande av dessa finns då utspridda i runtom i världen. Vidare innehar bolaget över 900 MMboe i betingade resurser, vilket är kända resurser som klassificerats som betingade reserver på grund av ett eller flera ouppfyllda villkor, även majoriteten av dessa är funna i Norge. Betingade resurser(mmboe) Norge Ryssland Malaysia Frankrike Indonesien Endast de kända norska reserverna beräknat med dagens oljepris uppskattas vara värda 16,5 miljarder USD (pris på olja idag 109 dollar per fat*151 miljoner fat). Givetvis kan ej bolaget rimligen värderas till denna siffra då stora delar av dessa tillgångar tillhör så pass nyupptäckta fält att de därför ej kommer kunna producera olja förrän flera år framåt. Dessa stora reserver bör dock icke förbises i värderingen, då de säkrar framtida intäkter. Fördelen med att ha stora delar av oljereserverna i Norge är just tryggheten i det I- land som tillgångarna finns. Andra företag som prospekterar i länder med mindre trygghet och lagstiftning, tar större risker med de tillgångar som de får upp i och med den mer utbredda korruptionen, samt det i allmänhet instabila politiska läget i många av dessa länder. Vidare har oljefälten kring Norge investerats i under en längre tid vilket gör att den infrastruktur som behövs för att sköta prospektering redan existerar i dessa områden. Samtidigt får man ej glömma

2 bort att den bransch Lundin Petroleum verkar i är mycket mer riskfylld än många andra på grund utav osäkerheten i de källor som bolaget finner. Att finna reserver är svårt och bygger på mycket tur i sig. Att sedan behöva vänta flera år framåt för att få upp den olja som funnits gör att bolaget måste låna och binda massor av kapital i väntan på att produktionen skall kunna starta. Året som gått och senaste Qi 2012 var ett framgångsrikt år för Lundin Petroleum enligt VD:n Ashley Heppenstall, produktionen ökade kraftigt samtidigt som kassaflödet förbättrades med 23 % jämfört med föregående år. Resultatet minskade däremot med 33% jämfört med tidigare år, samt missade analytikernas förväntningar med 22 % mot de som fanns inför rapporten. Det förklaras delvis av stora nedskrivningar av tillgångar som bokfördes under Produktionen stannade på boepd under 2012, vilket kan jämföras med som var den förväntade produktionen för året. Makroanalys och råvaror Då bolaget endast lever på att sälja en produkt leder detta till att bolagets vinst är starkt korrelerat med terminspriserna på just den produkten, i detta fall olja. Priset på råolja har legat över 100 USD/fat de senaste åren, 2012 var genomsnittspriset på Brent olja 112 USD/fat. Korrelationen mellan LUPE och oljepriset kan tydligast ses i diagram 2 mellan stora kursrörelser(nyheter), då börskursen rör sig med oljepriset. Diagram 2(röd=BRENTOil, svart= LUPE) Varje fat olja säljs i USD, vilket även gör bolaget känsligt för värdeändringar i dollarkursen. Denna har försvagats mot den svenska kronan samt stärkts emot euron den senaste tiden, mestadels på grund av de kvantitativa lättnaderna som Federal Reserve har bestämt. Detta skapar i sin tur en påverkandesfaktor i politiska beslut. Det senaste exemplet på detta var USA s förhandlingar med Iran om att sluta tillverka en viss typ av kärnbränsle som kan användas till att bygga kärnvapen, vilket fick oljepriset att gå ner. Marknadsanalys och största konkurrenterna Trots att Lundin Petroleum är det största petroleumbolaget noterat på NasdaqOMX är det svårt jämföra med jättarna inom branschen som ExxonMobil, Shell och Statoil. En sammanfattande analys av konkurrenter med liknande marknadsvärde visar att även dessa haft det tufft de senaste åren, med minskade intäkter och ökade kostnader. Detta har liksom för Lundin även avspeglats i kursen som kan ses nedan i diagram 3.

3 Diagram 3 orange=lupe grön=talisman lila=tullow Vidare anledning till varför även nära konkurrenter till Lundin Petroleum är väldigt svårt att uttala sig om, men en gemensam faktor tyder på att alla tre av dessa bolag har misslyckats att leverera rapporter i linje med förväntningarna som lagts de senaste åren enligt Reuters. Analys av finansiell data och nyckeltal Nyckeltalen visar på stora svängningar över tiden, vilket ytterligare visar på vilket tillväxtbolag det är. Av denna orsak anses att mer vikt bör läggas vid värderingen av bolaget som helhet och därmed hellre kolla på aktiekursens avkastning över en längre period snarare än specifika nyckeltal generellt. En del nyckeltal ser dock fortfarande lockande ut att kolla på, och därför har nedan nyckeltal valts ut. Tabell 1: Nyckeltal Räntabilitet på eget kapital % Räntabilitet på sysselsatt kapital % Netto skuldsättningsgrad % Soliditet % Andel riskbärande kapital % Räntetäckningsgrad % Operativt kassaflöde/räntekostnader % Lundin Petroleums nyckeltal visar på hög räntabilitet på hela 35 % det senaste året på det sysselsatta kapitalet och 9 % på det egna. Denna avkastning bör dock vara högre än för andra företag då risken inom denna bransch är väldigt mycket högre. Dess skuldsättning har pendlat mellan 15 och 40 procent de senaste åren, och kan komma att bli högre under åren vart efter prospekteringarna kommer öka. Detta bör dock ej ses som oroande då avtalen för dessa lån redan är förhandlade med banker samt att uppsidan vid lyckad prospektering ger mycket bra avkastning i förhållande till risken. Något som är intressant att kolla på är priset på aktien i förhållande till dess vinster över tid. Det man kan se är att 2009 var värderingen nere på så lågt som 6 och att den fram tills idag har tiofaldigats. Mycket av denna värdering idag härstammar ifrån den fyndighet som kom att kallas Johan Sverdrup, där många spekulanter valde att ge sig in i detta tillväxtföretag och gjorde det till ett av de största på börsen idag mätt i börsvärde och omsättning per aktie. Problematiken ligger i att värdet ifrån denna källa inte kommer kunna börja realiseras innan 2018, och mycket kan gå fel på vägen dit. Finansiering tills detta tillfälle är dock klart och det finns i dagsläget flera andra källor med produktion som ger löpande intäkter, inte bara i Norge. Resultatet förväntas öka till 2014 och detta i sin tur kommer att stabilisera P/E talet ytterligare, vilket kommer vara en förutsättning för aktiens prisvärdhet Diagram 5 P/E över tid

4 Aktien Aktien är noterad på Nasdaq OMX Large Cap- listan i Stockholm och stängde den 29 november 2013 på 136,40 SEK/aktie. Den ingår i storbolagsindexet OMXS30. Lundin Petroleum är även noterad på Toronto stock exchange. All time low inträffade, bara veckor efter introduceringen, den 21 september 2011 då kursen som lägst stod i 1,71 SEK. I slutet av september 2011 började aktien röra sig uppåt från en nivå runt 90- strecket. Uppgången höll på till den nionde januari 2012 när all time high på 185,20 SEK uppnåddes. Uppgången berodde på nya borrningar som visade att fyndigheten Avaldsnes (en del av det oljefält som numera heter Johan Sverdrup) utanför den norska kursen innehöll betydligt mer olja än vad man tidigare hade trott. Man uppskattade till en början att fyndigheten innehöll miljoner fat olja, men justerade därefter ner detta till mellan 900 och 1300 MMboe. Efter denna justering har kursen rört sig i en nedåttrend som ser ut att ha tappat styrka på sistone, eventuellt funnit en stödnivå i linje med den tidigare 1- års botten på omkring 130:- som kan ses i diagrammet nedan. Diagram 6:LUPE Ägare och insideraktivitet Engelsmannen Ashley Heppenstall sitter som VD och koncernchef för Lundin Petroleum sedan 2002 och är även styrelseledamot sedan började Ashley Heppenstall arbeta med noterade bolag kopplade till familjen Lundin. Han äger själv st aktier som idag värderas till nästan 190 miljoner kronor. Styrelsen består av totalt åtta ledamöter varav fem har suttit med i styrelsen sedan starten Som styrelseordförande sitter Ian Lundin och har gjort det sedan 2002 (Han var VD för koncernen ). Ian är son till Adolf Lundin som står som grundare för Lundin Petroleum. Även Ians bror Lukas Lundin sitter med i styrelsen och har gjort det sedan starten. Båda bröderna har personliga aktier värda över 100 miljoner kronor var, men deras stora tillgångar ligger i familjens trust (se tabell). Alla i styrelsen äger aktier i koncernen och den som har lägst innehav äger 3000 aktier. Största ägarna Lorito Holdings Ltd (fam. Lundin) Landor Participations Inc (Ian Lundin) Zebra Holdings and Investment Ltd (fam. Lundin) Swedbank Robur Fonder Lundin Petroleum återköp Norges Bank Investment management Kapital och Röster % 24% 3,6% 3,4% 2,6% 2,3% 1,7% När det gäller insynshandel så är det mest mindre köp som har ägt rum de senaste åren. Den enda som har gjort någon större försäljning är Ian Lundin som i början av 2009 sålde aktier och 2011 sålde han aktier till. Med tanke på hans fortsatt stora innehav så bör dessa försäljningar inte anses oroande.

5 Framtidsstrategi Lundin Petroleum lägger stor vikt vid organisk tillväxt och har som mål att varje år öka sina reserver. I takt med att verksamheten växer ökar antalet borrningar per år. Det betyder att även de icke framgångsrika borrningarna, som kostnadsförs omgående, kommer att öka. På grund av detta förväntas lönsamheten påverkas negativt. Förhoppningen är att på sikt finna nya resurser, som ska öka företagets värde. Diagram 7: Prognos Både intäkter och resultat väntas minska något för 2013 jämfört med 2012, men sedan öka. 2014/15 ser ut att bli bra år med klara förbättringar av resultatet på grund av produktionsökning i oljefältet Luno 2. I slutet på 2015 är planen att fyndigheten Edvard Grieg ska tas i produktion. Spåren av det ser vi i prognoserna för 2016 när intäkterna väntas öka med mer än 60 % och resultat mer än fördubblas jämfört med föregående år. Precisionen av dessa prognoser bör såklart ej tas som ristat i sten, då alla framtida prognoser just bara är det. Detta till trots är ändå framtida prognoser väldigt positiva och ger en risk/reward nivå som anses vara attraktiv. Den närmsta perioden spås troligtvis ej innebära några attraktivare kursrörelser, men för den långsiktige ses stor potential för framtida vinster. Detta inte minst på grund av den beroendeställning resten av världen har till bolag som producerar olja vilket mer eller mindre garanterar intäkter så fort olja utvunnits ifrån en källa. Något som ej skall försummas dock är möjligheten till nya fyndigheter som överstiger bolagets egen förväntan. Vem säger att ett nytt Sverdrup inte kan upptäckas igen? Samtidigt måste risken vägas in att de prospekteringar som görs kan misslyckas i allt högre utsträckning än tidigare. I branschen för oljeprospektering finns högre risk än genomsnittet, samtidigt finns det garanterade stora vinster för de som lyckas bra. Lundin Petroleum har visat sig över tid vara väldigt duktiga på att finna olja, och även om aktien ej har direktavkastning, dras slutsatsen att även om risken är högre finns också stora avkastningsmöjligheter på aktien i framtiden för den långsiktige med is i magen. Rekommendation: Öka

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2 Scandinavian Airline Systems har under flera decennier varit en av Sveriges stoltheter i den globala företagskulturen där man erbjuder flygresor till hela världen. De senaste åren har dock SAS kantats

Läs mer

Året som gått och senaste kvartal. Produkter, segment samt geografisk spridning. Analytiker: Olle Hynén Ulfsjöö Ali Bou-Zeid

Året som gått och senaste kvartal. Produkter, segment samt geografisk spridning. Analytiker: Olle Hynén Ulfsjöö Ali Bou-Zeid Oriflame är ett kosmetikaföretag noterat på svenska Large Cap. Bolaget har haft motgångar de senaste åren med bland annat minskad försäljningstillväxt. Trots detta får vi ett uppmanande av Tomas Meerits

Läs mer

Volvos A- respektive B-aktie handlas idag på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista.

Volvos A- respektive B-aktie handlas idag på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista. Historiskt dåliga marginaler och en sviktande konjunktur; Volvo har inte övertygat den senaste tiden. Är Volvo-aktien efter den senaste tidens nedgång ett fynd eller speglar kursen bolagets sanna värde

Läs mer

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Olle Hynén Ulfsjöö

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Olle Hynén Ulfsjöö SSAB är i skrivande stund Nordens största tillverkare av handelsstål. Under Januari månad 2014 har SSAB sammanslagits med det finska stålbolaget Rautaruukki. Sammanslagningen har skapat stora rubriker

Läs mer

SJR in Scandinavia. Aställda inom koncernen

SJR in Scandinavia. Aställda inom koncernen SJR in Scandinavia På en vikande marknad går vi fortsatt framåt, så inledde SJR in Scandinavia sin årsredovisning 2013. SJR in Scandinavia lyckades ta nya marknadsandelar, trots som beskrivet, ett lugnt

Läs mer

Buy. MultiQ. Ledning 5 Avk. pot. 6 Trygg Placering 4. Stock performance

Buy. MultiQ. Ledning 5 Avk. pot. 6 Trygg Placering 4. Stock performance Independent Analysis Omstruktureringarna visar resultat Lönsamheten under första halvåret vänt och bolaget visar vinst för första gången sedan 2011. Under de senaste åren har MultiQ genomfört omstruktureringar

Läs mer

NIBE Industrier AB 2006-12-19. Analytiker: Alexandra Fornander, Lars Holgersson, Frida Karlsson och Nicklas Pettersson RIC-kod: NIBEb.

NIBE Industrier AB 2006-12-19. Analytiker: Alexandra Fornander, Lars Holgersson, Frida Karlsson och Nicklas Pettersson RIC-kod: NIBEb. NIBE Industrier AB Rekommendation Sälj Nu börjar resan gå mot sitt slut, dags att kliva av tåget SEK 90 Analytiker: Alexandra Fornander, Lars Holgersson, Frida Karlsson och Nicklas Pettersson RIC-kod:

Läs mer

Buy. Nordic Camping. Ledning 7 Avk. pot. 7 Trygg Placering 8. Target price: 24,00 SEK

Buy. Nordic Camping. Ledning 7 Avk. pot. 7 Trygg Placering 8. Target price: 24,00 SEK Expansivt bolag med historisk tillväxt på 30-4 Har de senaste åren haft en stabil tillväxt på ca 30-4 per år på en marknad som växer med 5-6 % årligen, detta tyder på att Nordic Camping snabbt tar marknadsandelar.

Läs mer

Hållbar tillväxt genom innovation. Årsredovisning 2014

Hållbar tillväxt genom innovation. Årsredovisning 2014 Hållbar tillväxt genom innovation Årsredovisning 2014 ÖVERSIKT Vår affärsmodell Vår affärsmodell Lundin Petroleums affärsmodell är att skapa hållbart värde genom hela värdekedjan Återinvestering Prospektering

Läs mer

Net Entertainment. Analytiker: Marcus Albertsson William Wang David Stenvall

Net Entertainment. Analytiker: Marcus Albertsson William Wang David Stenvall Net Entertainment Ingress Net Entertainment är ett företag som levererar spelplattformar åt onlinekasinon och har de senaste åren uppvisat en väldigt kraftig tillväxt. På marknaden handlas dock bolaget

Läs mer

ADDvise. Ledning 5 Avk. pot. 7 Trygg Placering 3

ADDvise. Ledning 5 Avk. pot. 7 Trygg Placering 3 Analytiker: Stefan Svärd och Etrit Vllasalija ADDvise Aggressiv förvärvsstrategi med fokus på bolag som omsätter minst 20 MSEK och som har positivt resultat Planerar att genomföra ett till två förvärv

Läs mer

BAHNHOF AB. Analytiker: Erik Sidén Axel Petersson

BAHNHOF AB. Analytiker: Erik Sidén Axel Petersson BAHNHOF AB Det tredje kvartalet 2014 slår alla tidigare rekord i Bahnhofs historia. På detta sätt inleder Bahnhof in Q3 rapport, vilket väl speglar utvecklingen för både bolaget och aktiekursen de senaste

Läs mer

LUNDIN PETROLEUM ÅRSREDOVISNING 2012 BYGGER VÄRDE

LUNDIN PETROLEUM ÅRSREDOVISNING 2012 BYGGER VÄRDE LUNDIN PETROLEUM ÅRSREDOVISNING 2012 BYGGER VÄRDE LUNDIN PETROLEUM Bygger värde 1 Höjdpunkter 3 Affärsmodell 4 VD har ordet C. Ashley Heppenstall 7 Ordföranden har ordet Ian H. Lundin 11 Reserver, resurser

Läs mer

Analytiker: Andreas Lergård John Olsson Hampus Sundberg

Analytiker: Andreas Lergård John Olsson Hampus Sundberg -Sedan 1994, då Securitas och finska Wärtisilä slog ihop sina låsdivisioner, ASSA och Abloy, har ASSA ABLOY klättrat uppåt genom en viss organisk tillväxt och större förvärv. Genom förvärv penetrerar ASSA

Läs mer

Året i sammandrag. Utsikter 2008

Året i sammandrag. Utsikter 2008 Årsredovisning 2007 Året i sammandrag n Koncernens resultat efter skatt ökade med 311 procent till 947,1 (230,5) MSEK. Intäkterna ökade till 2 751,1 (843,4) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 1 547,1

Läs mer

spännande olje- och gastillgångar i nordafrika, västafrika och nordsjön

spännande olje- och gastillgångar i nordafrika, västafrika och nordsjön spännande olje- och gastillgångar i nordafrika, västafrika och nordsjön Årsredovisning 2007 2008 2008 INNEHÅLL Året i siffror 1 VD-ord 2 Affärsidé, mission och strategi 4 Affärsmodell 6 Affärer under 2008

Läs mer

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER?

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? 1 SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? >> Ställ öppen fråga: Varför ska man spara i aktier? Aktiemarknaden: Ger företag investeringskapital Genom att emittera (utfärda) aktier ges företag möjligheten

Läs mer

Bildtext lektion 6: Analysera

Bildtext lektion 6: Analysera Bildtext lektion 6: Analysera Resultaträkning i sammandrag (Bild 3) I resultaträkningen räknas först företagets intäkter ihop, sedan dras alla kostnader av i tur och ordning. Till sist ser vi resultatet.

Läs mer

Lappland Goldminers det är guld som glimmar.

Lappland Goldminers det är guld som glimmar. Lappland Goldminers det är guld som glimmar. Ersmarksbergets guldgruva i Blaiken startas upp. Gruvproduktion från Pahtavaara guldgruva i finska Lappland har inletts. Lappland Goldminers tillstånd för Fäboliden

Läs mer

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande 50 1 Sätt ett mål med ditt aktiesparande var långsiktig. 2 Investera regelbundet. 3 Kontrollera riskerna. 4 Var försiktig med belåning. Bli kursvinnare med Gyllene regler Hitta kursvinnare är Aktiespararnas

Läs mer

ABB världsledande inom kraft och automation

ABB världsledande inom kraft och automation 213-3-1 ABB en världsledande jätte med kunder över hela världen och en bred produktportfölj för framtiden. De trotsar konjunkturen med oväntat hög orderingång och ligger tack vare rekordstarkt kassaflöde

Läs mer

Liv och pensionsförsäkringar huvudsakligen i Sverige, Danmark och Baltikum.

Liv och pensionsförsäkringar huvudsakligen i Sverige, Danmark och Baltikum. SEB är banken som 2013 blev utsedd till årets småföretagarbank och som för fjärde året i rad mottog SEB Global Private Banking Award som bästa nordiska bank för private banking-tjänster. Förra året steg

Läs mer

INTRUM JUSTITIA. Analytiker: Petter Stenhagen Hugo Lewenhaupt. INTRUM JUSTITIA En analys av Inkassobolaget Intrum Justitia

INTRUM JUSTITIA. Analytiker: Petter Stenhagen Hugo Lewenhaupt. INTRUM JUSTITIA En analys av Inkassobolaget Intrum Justitia INTRUM JUSTITIA Analytiker: INTRUM JUSTITIA En analys av Inkassobolaget Intrum Justitia INGRESS Medan många andra aktier mest drivits av multipelexpansion och lågräntepolitik de senaste åren har Intrum

Läs mer

Analytiker: Zimon Inge Madina Holmegren

Analytiker: Zimon Inge Madina Holmegren Mekonomen är i grunden ett välskött bolag som sedan starten 1973 visat både hög omsättningstillväxt och lönsamhet. När eftermarknaden avreglerades 2003 var Mekonomen ett av de bolag som hade mest att vinna

Läs mer

Lundin Petroleum ÅRSREDOVISNING 2007

Lundin Petroleum ÅRSREDOVISNING 2007 Lundin Petroleum ÅRSREDOVISNING 2007 LUNDIN PETROLEUM I KORTHET PRODUKTION (BOEPD) VINST EFTER SKATT 1 (MSEK) EBITDA (MSEK) KASSAFLÖDE (MSEK) 40 000 1 000 4 000 4 000 30 000 750 3 000 3 000 20 000 500

Läs mer

Uppdragsanalys 2015-03-27, uppdatering ANALYSGUIDEN. Cortus Energy

Uppdragsanalys 2015-03-27, uppdatering ANALYSGUIDEN. Cortus Energy Uppdragsanalys 201-03-27, uppdatering Cortus Energy AVVAKTA ÖKA Cortus Energy 201-03-27 UPPDATERING Riktkurs Analytiker: 1,20 kr (efter utspädning) Paul Regnell 2 Energibolag gör ambitiös emission Cortus

Läs mer

Aktierekommendationer som investeringsmetod

Aktierekommendationer som investeringsmetod Nationalekonomiska institutionen Kandidatuppsats HT 2010 Aktierekommendationer som investeringsmetod Handledare: Erik Norrman Författare: Emil Nerme 8307274137 Martin Svensson 8704223596 Sammanfattning

Läs mer

Fördelning av total omsättning i procent. Analytiker: Andreas Lergård John Olsson

Fördelning av total omsättning i procent. Analytiker: Andreas Lergård John Olsson - Sjunkande aktie men höga utdelningar kommande åren, så kan man sammanfatta Axfood. För den som är ute efter en kassako med potential på långsikt är detta ett bra investeringsalternativ. Axfood bedriver

Läs mer

I väntan på tillväxt. Marknadsbrev. augusti 2015. Stora börsfall i augusti. Börsutveckling 1 augusti 24 augusti 2015 i svenska kronor.

I väntan på tillväxt. Marknadsbrev. augusti 2015. Stora börsfall i augusti. Börsutveckling 1 augusti 24 augusti 2015 i svenska kronor. Marknadsbrev augusti 215 I väntan på tillväxt Oro för Kina har utlöst en global börsrekyl. Stimulanser i all ära men det behövs något mer för att börserna varaktigt ska fortsätta uppåt. Det behövs tillväxt.

Läs mer

Börshumöret håller i sig

Börshumöret håller i sig Marknadsbrev april 215 Börshumöret håller i sig Trög start på året för konjunkturen. 215 har börjat i motvind för världens största ekonomier USA och Kina i takt med att merparten av konjunkturstatistiken

Läs mer