Året som gått och senaste kvartal. Produkter, segment samt geografisk spridning. Analytiker: Olle Hynén Ulfsjöö Ali Bou-Zeid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Året som gått och senaste kvartal. Produkter, segment samt geografisk spridning. Analytiker: Olle Hynén Ulfsjöö Ali Bou-Zeid"

Transkript

1 Oriflame är ett kosmetikaföretag noterat på svenska Large Cap. Bolaget har haft motgångar de senaste åren med bland annat minskad försäljningstillväxt. Trots detta får vi ett uppmanande av Tomas Meerits som driver fonden Lancelot att hålla ett öga på Oriflame. Varför? Kan detta lägvärderade bolag bryta den nedåtgående trenden? Bakgrund och verksamhet Oriflame är ett nätverksbaserat kosmetikaföretag grundat 1967 av bröderna Robert och Jonas af Jochnick. Sen 1967 har företaget växt till 60 länder, 7500 anställda och över 1000 unika produkter. Deras mest lönsamma marknad är OSS tillsammans med baltstaterna, men verkar även i resterande Europa, Asien och Latinamerika, se figur 1. De bäst säljande produkterna är färgläggningskosmetik och hudvårdsprodukter, se figur 2. Affärsidén är att bli ledande inom kosmetik genom stort utbud av Svenska natur-baserade högkvalitativa kosmetikprodukter. Produkter, segment samt geografisk spridning Oriflame är ett internationellt bolag som erbjuder ett brett sortiment av svenska skönhetsprodukter. Produkterna framställs i de fabriker som bolaget äger. Det finns totalt 5 fabriker, lokaliserade i respektive länder: Sverige, Polen, Kina, Ryssland och Indien. Idag bedrivs det ett direktförsäljande av kosmetik i 60 länder varav 11 utav dessa är franchisetagare. Figur 1 - Försäljning per område 2012 Bolaget har ett stort produktutbud på ca 1000 unika produkter. Det erbjuds allt ifrån hudvård, smink, parfymer, kroppsvård, hårvård till accessoarer. Figur 2 - Försäljning per produktgren 2012 Året som gått och senaste kvartal Både senaste kvartalet och året visar försämrade siffror ställt emot fjolåret. Under 2013 minskade EBITDA (resultat före finansnetto, skatt och avskrivningar) från drygt 204m till 167m, en minskning med drygt 18 %. Kassaflödet genom den operativa verksamheten minskade med nästan 40 %, orsaker är bland annat ett ökat varulager, förskjuten skatt och ökat innehav av värdepapper.

2 I OSS (Oberoende Staters Samvälde) och Baltstaterna minskade försäljningen med 7 % (även minskning av anställda och försämrad produktivitet). I vår 2014 kommer en Success Plan införas som ska medföra nya strategier för utveckling i både Ryssland men främst Ukraina. Marknadsområdet EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) visade även en försäljningsminskning på 4 %. Oriflame satte sin fot i Afrika 2012 och har ännu inte hunnit etablera varumärket fullt ut. Latinamerikas marknad gick emot trenden och ökade försäljning med 27 %. Alla länder (Chile, Columbia, Ecuador, Mexiko och Peru) bidrog till ökningen genom fler anställda och en överlag växande marknad. Asien visade sig även vara en tillväxtmarknad med ökande försäljning på 19 %. Även här beroende av fler anställda och högre efterfrågan, se figur 3. Figur 3 - Förändring av konsulter > 2013 Makroanalys och råvaror Oriflame har marknad i olika världsregioner och därmed är bolaget känsligt för viss valutaändring. Företaget har idag sin största etablering och marknad i OSS-området; där valutor som rysk rubel, euro, mm. används. Svängningar i dessa kan påverka försäljningen och resultatet negativt. På grund av de rådande politiska oroligheterna i OSS-området har företaget påverkats negativt sett till det korta perspektivet. Det framgår av senaste rapporten att Ukraina fortsätter vara en utmaning på grund av det försämrade läget i landet. Företaget är inte konjunkturberoende vilket visas av figuren (se bilaga 4), där man jämför resultatet efter finansnetto med konjunkturbarometern. Det går inte riktigt att knyta an bolaget med någon specifik råvara då bolaget har hundratals med olika produkter. Dessutom är de råvaror som står till grund för kosmetik väldigt många. Det behövs ungefär olika ingredienser för att skapa en hudprodukt. Marknadsanalys och största konkurrenterna Bland de största konkurrenterna till Oriflame ligger L Oréal och Avon. Båda två är starka kosmetiksbolag med verksamheter över hela världen. L Oréalaktien har visat en stadig ökning senaste år, medan Avon har korrelerat mer med Oriflame och sjunkit till lägre nivåer, se bilaga 1. På den ryska marknaden börjar lokala kosmetikbolag som till exempel Kalina utgöra ett hot. Med ett lokalt känt varumärke gör de det svårt för utomstående bolag som Oriflame att penetrera marknaden. För att de ska bli unika på den ryska marknaden planerar de lansering av en ny global internetplatform. Via plattformen ska man kunna beställa och köpa kosmetika över internet.

3 Marknaden arbetar sig mot en mer primitiv försäljningsprocess, antingen via en webshop eller genom detaljhandel. Även här arbetar Oriflame med den nya globala internetplattformen för framtiden. Analys av finansiell data och nyckeltal Den finansiella ställningen för Oriflame i dagsläget är inte positiv. Omsättningstillväxten har minskat fem år i rad. Rörelseresultatet har även den minskat och ligger på lägsta nivå sedan sju år tillbaka. Nettoskulden har ökat för varje år och påvisar hur företagets finansiella ställning försämras. Medan skulden har ökat har det egna kapitalet minskat i samma takt. Soliditeten ligger på godkänd nivå tillsammans med kassalikviditeten. Antalet anställda har ökat medan nettoomsättningen per anställ har minskat. Kostnader för personalen har i sin tur också ökat. Vinstmarginalerna har minskat för Oriflame och utdelningen per aktie detsamma. Vinst per aktie har även den minskat och ligger på sju års lägsta. Utdelning per aktie ligger ändå väldigt högt sett till övriga bolag, vilket kan vara attraktivt för ägarna, se bilaga 2 (tabell 1). Aktien I skrivande tid är en aktie värd 159,40 kr vilket med drygt 54 miljoner aktier ger ett börsvärde på 8.2 miljarder kronor, se figur 4. Man kan jämföra dagens aktievärde (159,40) med Grahams värderingsformel som ger ett värde på 198 kr per aktie. Flera analytiker håller med om att företaget är lågt värderat, vilket också konstateras av Graham. Oriflame finns på Stockholmsbörsen under Large Cap och handlas under branschen Sällanköpsvaroroch tjänster. Eftersom alla index som omfattar kosmetikbranschen även innehåller klädbranschen ger en jämförelse mot index inga nya slutsatser. Tabell 1 - Urval av nyckeltal Nyckeltal Räntabilitet, TotKap, % - 1,24 21,36 15,45 16,41 10,36 13,95 Rörelsemarginal, % 13,44 11,05 10,4 10,59 11,76 9,71 Soliditet, % Kassalikviditet, % 76,49 91,36 121,83 117,47 116,32 125,8 KOH, ggr 2,77 4,17 3,66 3,01 3,9 1,84 Figur 4 - Kursutveckling för Oriflame

4 I tabell 1 ser vi tidens påverkan på ett par utvalda nyckeltal. Räntabiliteten har de lyckats arbeta upp efter USA-krisen men har inte närmat sig något fixt värde. Rörelsemarginal har även den förbättras, både 2012 och 2013 visar stort sett samma kvot men åren innan visar på lovande nivåer. Soliditeten ligger på godkända 30 % vilket är en märkvärd förbättring från låga 3.89 % Kassalikviditeten ligger över 100 % de senaste fyra åren och visar inga tecken på försämring. Kapitalet omsätts flera gånger om i bolaget, en betydlig försämring 2013 men godkända tal överlag. Oriflame har ett P/E-tal på drygt 12, vilket ställt emot branschens (14,51) är relativt lågt. En hög direktavkastning på nästan sex procent gör aktien attraktiv på lång sikt. Ägare och insideraktivitet Det finns inte några väldigt stora ägare till företaget. De som innehar flest aktier idag är investmentbolaget Lazar Asset Management, som äger 12,65% av det totala antalet aktier. På andra plats ligger af Jochnick som är ett privatägt bolag med säte i London. Robert af Jochnick är styrelseordförande på Oriflame och dessutom en utav grundarna till bolaget. Af Jochnick familjen har totalt 3 olika portföljer med 100 % aktieinnehav i Oriflame, tillsammans utgör de 29 % av det totala antalet aktier och placerar sig på de sättet över Lazar Asset, se bilaga 1 tabell 2. Då både Jonas af Jochnick (styrelseledamot) och Robert af Jochnick (styrelseordförande) sitter med i styrelsen pågår det mycket insiderköp. Dessutom kan tilläggas att resterande styrelsemedlemmar innehar aktier i bolaget. VD Magnus Brännarström innehar aktier. Med en kurs på 157 kr/aktie ger detta ett värde på kr. Framtidsstrategi Med ökad efterfrågan på internethandeln har Oriflame bestämt sig för att utveckla en ny internetplattform som startas under Sedan tidigare har endast Sverige, Norge och delar av Ryssland haft möjlighet att handla direkt från Oriflame via webben, med nya plattformen öppnas denna möjlighet för alla kunder. Deras mål är att öka försäljning med 10 procent per år och rörelsemarginalen till 15 %. Prognos Oriflame tappar marknadsandelar då försäljningsprocessen i dagsläget inte är optimal. Man försöker hitta en mer primitiv försäljningsprocess via detaljhandeln och en ny webshop. Enligt Graham bör bolagets akitekurs ligga runt 200kr i jämförelse med dagens 159kr. Med hjälp av framtidsprognoser och interna företagsmål som bolaget satt upp kommer man de närmaste 4 åren ha en CAGR (comound annual growth rate) på 2,74 %. Med denna procentsats bör aktiekursen utvecklas till 168kr (2år) givet att bolaget värderas till samma parametrar och att framtisdprogosen håller. Sett till den tekniska analysen för aktien har kursen brutit ett väldigt starkt motstånd. Detta motstånd har inte brutits på 5 år. Nästa motstånd finns på 145 kr nivån. Aktien är översåld i skrivande stund och det behövs inte många G-krafter för att få fart på kursen uppåt, se bilaga 2. En mindre och en större kil-formation har uppstått och köpsignal signaleras ifall dessa motstånd bryts. Sett till den tekniska analysen är bolaget inte köpvärt (långt perspektiv). Ifall en rekyl sker vid 145 kr- nivån eller om det tidigare motståndet återtas kan det vara attraktivt att köpa aktien.

5 Rekommendation Oriflame är ett bolag för investeraren som är ute efter hög risk, och väldigt hög eventuell avkastning. I dagsläget råder den ostabila Ryssland-Ukraina situationen och negativa resultat i kvartal- och årsrapporter till en osäker framtid för värdepappret. Så vår rekommendation är avvakta. Men om bolaget stabiliserar sin ekonomi och lyckas bryta sig in på den afrikanska marknaden finns stor potential för en aktieraket. Rekommendation: Avvakta

6 Bilaga 1 Kursutveckling av Oriflame, L Oréal och Avon av Analysgruppen och Börsgruppen tar inget ansvar för transaktioner gjorda utifrån informationen

7 Bilaga 2 Teknisk analys av Oriflame av Analysgruppen och Börsgruppen tar inget ansvar för transaktioner gjorda utifrån informationen

8 Bilaga 3 Tabell 1: Utökad nyckeltalstabell, Tabell 2: Ägare Nyckeltal Suffix Nettoomsättning MSEK Omsättningstillväxt % - 38,29-6,22-0,04-1,94-3,96-1,97 Rörelseresultat MSEK Rörelsemarginal % 11,68 13,44 11,05 10,4 10,59 11,76 9,71 Vinst / aktie SEK 15,63 24,16 18,28 18,57 15,65 18,32 12,65 Utdelning / aktie SEK 11,84 13,67 12,94 13,5 16,64 15,08 8,94 Eget kapital MSEK 879, , , ,9 2003, , ,24 Soliditet % Nettoskuld MSEK Antal aktier Miljontal # Namn Andel i % 1 Lazard Asset Management, L.L.C. 12,65 2 af Jochnick BV 11,69 3 af Jochnick (Robert & Alexander & Family) 9,56 4 af Jochnick (Jonas & Family) 7,94 5 Baillie Gifford & Co. 4,79 6 SEB Asset Management (Stockholm) 3,88 7 JPMorgan Asset Management U.K. Limited 3,39 8 Swedbank Robur AB 2,84 9 Templeton Investment Counsel, L.L.C. 2,23 10 Fjärde AP-Fonden 1,39 Total 60,36 av Analysgruppen och Börsgruppen tar inget ansvar för transaktioner gjorda utifrån informationen

9 Millions Analytiker: Bilaga 4 Konjunkturkänslighetsgraf SEK SEK SEK 20 SEK 0 -SEK Resultat efter finansnetto mot Konjukturinstitutets barometer -SEK SEK 60 -SEK 80 -SEK Resultat efter finansnetto Konjukturindikator, 100 medel -SEK av Analysgruppen och Börsgruppen tar inget ansvar för transaktioner gjorda utifrån informationen

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Olle Hynén Ulfsjöö

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Olle Hynén Ulfsjöö SSAB är i skrivande stund Nordens största tillverkare av handelsstål. Under Januari månad 2014 har SSAB sammanslagits med det finska stålbolaget Rautaruukki. Sammanslagningen har skapat stora rubriker

Läs mer

Net Entertainment. Analytiker: Marcus Albertsson William Wang David Stenvall

Net Entertainment. Analytiker: Marcus Albertsson William Wang David Stenvall Net Entertainment Ingress Net Entertainment är ett företag som levererar spelplattformar åt onlinekasinon och har de senaste åren uppvisat en väldigt kraftig tillväxt. På marknaden handlas dock bolaget

Läs mer

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2 Scandinavian Airline Systems har under flera decennier varit en av Sveriges stoltheter i den globala företagskulturen där man erbjuder flygresor till hela världen. De senaste åren har dock SAS kantats

Läs mer

BAHNHOF AB. Analytiker: Erik Sidén Axel Petersson

BAHNHOF AB. Analytiker: Erik Sidén Axel Petersson BAHNHOF AB Det tredje kvartalet 2014 slår alla tidigare rekord i Bahnhofs historia. På detta sätt inleder Bahnhof in Q3 rapport, vilket väl speglar utvecklingen för både bolaget och aktiekursen de senaste

Läs mer

NIBE Industrier AB 2006-12-19. Analytiker: Alexandra Fornander, Lars Holgersson, Frida Karlsson och Nicklas Pettersson RIC-kod: NIBEb.

NIBE Industrier AB 2006-12-19. Analytiker: Alexandra Fornander, Lars Holgersson, Frida Karlsson och Nicklas Pettersson RIC-kod: NIBEb. NIBE Industrier AB Rekommendation Sälj Nu börjar resan gå mot sitt slut, dags att kliva av tåget SEK 90 Analytiker: Alexandra Fornander, Lars Holgersson, Frida Karlsson och Nicklas Pettersson RIC-kod:

Läs mer

Fördelning av total omsättning i procent. Analytiker: Andreas Lergård John Olsson

Fördelning av total omsättning i procent. Analytiker: Andreas Lergård John Olsson - Sjunkande aktie men höga utdelningar kommande åren, så kan man sammanfatta Axfood. För den som är ute efter en kassako med potential på långsikt är detta ett bra investeringsalternativ. Axfood bedriver

Läs mer

Uppdragsanalys 2015-03-10, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza

Uppdragsanalys 2015-03-10, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza Uppdragsanalys 2015-03-, uppdatering Hanza KÖP Hanza 2015-03- UPPDATERING Riktkurs Analytiker: Paul Regnell 1 kronor 2 Jakten på lönsamhet Hanza noterades i somras med ambitionen att revolutionera branschen

Läs mer

2005 2006e 2007e 2008e 2009e

2005 2006e 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 10 december 2006 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Lönsam aktör på nischmarknad Betting Promotion verkar inom något så udda som market making på oddsbörser. Verksamheten bygger på en

Läs mer

Devicom Telefonioperatör med tvist

Devicom Telefonioperatör med tvist UPPDRAGSANALYS* 27 november 2007 Devicom Telefonioperatör med tvist Devicom är ett ungt företag som säljer fasttelefoni till hushåll och företag genom att erbjuda billig utlandstelefoni. Bolaget har haft

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Net Entertainment (NET B)

Net Entertainment (NET B) Analysgaranti 28 augusti 2008 Net Entertainment (NET B) Hög tillväxt och goda marginaler Net Entertainment utvecklar och licensierar ut mjukvara för främst kasinospel på Internet. Bolagets affärsmodell

Läs mer

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN QBNK

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN QBNK Uppdragsanalys QBNK TECKNA uppdragsanalys QBNK 2014-06-09 Riktkurs 3 kronor 2 Teknikbolag med stor potential Analytiker: Åse Lindskog QBNK är Sveriges ledande leverantör av tjänster för hantering av bilder,

Läs mer

Handelsbanken. Produkter, segment och geografisk spridning

Handelsbanken. Produkter, segment och geografisk spridning Handelsbanken Ingress Handelsbanken har liksom övriga svenska storbanker under de senaste åren upplevt aktielyft som slår stockholmsbörsen som helhet med råge. Med en börsutveckling på knappa 80 % de senaste

Läs mer

Karlstads Universitet Institutionen för ekonomi. Viking Telecom AB

Karlstads Universitet Institutionen för ekonomi. Viking Telecom AB Karlstads Universitet Institutionen för ekonomi Viking Telecom AB Innehållsförteckning Inledning 2 Syfte 2 Metod 2 Avgränsningar 2 Affärsidé 3 Affärshändelser 4 Börsvärde 4 Lönsamhetsmätning 4-6 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. Innehåll

Årsredovisning. Innehåll LAToUr Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll 3 2014 i sammandrag 4 VD-ord 6 Det här är Latour 8 Trender i omvärlden 10 Förvärvsprocessen 12 Hållbarhetsarbete 12 Medarbetare 16 Miljö- och affärsnytta

Läs mer

1 hakon invest» årsredovisning 2010

1 hakon invest» årsredovisning 2010 1 hakon invest» årsredovisning 2010 årsredovisning 2010 innehåll 003 kort OM HAKON INVEST 004 Översikt innehaven 006 VD har ordet 008 Affärsidé, mål & strategier 010 Historik 014 Marknad och omvärld

Läs mer

ZINZINO AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North DECEMBER 2014

ZINZINO AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North DECEMBER 2014 DECEMBER 2014 ZINZINO AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North Viktig information om Nasdaq First North Nasdaq First North ( First North ) är en alternativ marknadsplats som drivs

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 18 augusti 2015 Sammanfattning Mr Green (MRG.ST) Lönsamhetsexpansion Mr Green rapporterade ett kvartal som var något under våra förväntningar för omsättningen om

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER?

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? 1 SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? >> Ställ öppen fråga: Varför ska man spara i aktier? Aktiemarknaden: Ger företag investeringskapital Genom att emittera (utfärda) aktier ges företag möjligheten

Läs mer

HomeMaid AB. Satsning på expandering

HomeMaid AB. Satsning på expandering Independent Analysis HomeMaid AB Ökad trend för hushållsnära tjänster. Hushållens intresse av att köpa RUT-tjänster är fortfarande hög.t Antalet RUT-köpare förra året ökade med 12 %. Rörelsemarginal om

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1 DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Omsättningen uppgick till 1 096 mkr, vilket var 21 % högre än föregående år (909 mkr). Rörelseresultat uppgick

Läs mer

AllTele Snabbväxande IP-telefonioperatör

AllTele Snabbväxande IP-telefonioperatör ANALYSGARANTI* 16 april 2007 AllTele Snabbväxande IP-telefonioperatör AllTele säljer IP-baserad fast telefoni till stadsnätsanslutna hushåll och företag. Bolaget börsnoterades i mars månad på First North-listan.

Läs mer

MSEK 2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E

MSEK 2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E Analysts: Jens Edholm & Matilda Rist TradeDoubler Hold Target price (Long-term): 33,00SEK Nyligen presenterat resultat för vanligtvis säsongsstarka kvartal 1 visar 19% negativ tillväxt och VDbyte. Vi ser

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 13 maj 2015 Sammanfattning Mr Green (MRG.ST) Tillväxtresan fortsätter Mr Green rapporterade ett starkt kvartal med hög försäljningstillväxt om hela 27 procent på

Läs mer

Innehåll Verksamheten. Portföljbolag. Årsredovisning

Innehåll Verksamheten. Portföljbolag. Årsredovisning ÅRSREDOVISNING 2003 Innehåll Verksamheten 2 Året i korthet 4 VD-ord 6 Aktien 8 Omvärld 9 Skanditeks verksamhet 11 Risk 11 Skatt 12 Ägarstyrning 13 Femårsöversikt 14 Kvartalsdata Portföljbolag 16 Portföljanalys

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 11 maj 2015 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Osäkert läge Prevas rapport för det första kvartalet 2015 var klart under vår förväntan, störst avvikelse var lönsamheten

Läs mer

Buy Target price: 22,30 SEK

Buy Target price: 22,30 SEK Analysts: Jens Edholm & Sofia Asplund 203 Web Group Buy Target price: 22,30 SEK MyTaste förväntas bli världens största webbsajt, led- ningens prognos är 15 miljoner användare under 2014. Stor uppköpspremie,

Läs mer

Värmlands Finans Vänder rejält på skutan

Värmlands Finans Vänder rejält på skutan Uppdragsanalys 2011-07-05 Värmlands Finans Vänder rejält på skutan Värmlands Finans är ett bolag som tidigare lovat högt och sedan inte kunnat leverera. Denna trend tycks nu ha vänt. Bolaget lyckades framgångsrikt

Läs mer