Bokslutskommuniké januari - december januari 2016 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké januari - december 2015. 26 januari 2016 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson"

Transkript

1 Bokslutskommuniké januari - december januari 2016 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

2 Sammanfattning januari december 2015 Fjärde kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 20,7 procent Nettoomsättning fjärde kvartalet 839,3 (695,4) Mkr, + 20,7 procent och 4 131,1 (3 547,2) Mkr, + 16,5 procent för verksamhetsårets tolv månader. Nettoomsättningen för jämförbara butiker fjärde kvartalet ökade 16,4 procent (+3,7) och ökade 12,8 (3,8) procent för verksamhetsårets tolv månader. Bruttomarginalen uppgick till 32,4 (32,5) procent fjärde kvartalet och 30,6 (30,9) procent för verksamhetsårets tolv månader. Bruttomarginalen inklusive engångsposter för 2014 uppgick till 31,1 procent. Rörelseresultatet uppgick till 44,8 (37,9) Mkr fjärde kvartalet, inklusive förvärvskostnader blev rörelseresultatet 35,5 Mkr. Rörelseresultatet för verksamhetsårets tolv månader uppgick till 341,4 (288,1) Mkr, inklusive förvärvskostnader blev rörelseresultatet 331,7 Mkr. Rörelseresultatet inklusive engångsposter för 2014 uppgick till 296,8 Mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 5,3 (5,4) procent fjärde kvartalet, inklusive förvärvskostnader blev rörelsemarginalen 4,2 procent. Rörelsemarginalen för verksamhetsårets tolv månader uppgick till 8,3 (8,4) procent, inklusive förvärvskostnader blev rörelsemarginalen 8,0 procent. Resultat efter skatt uppgick till 35,6 (30,8) Mkr fjärde kvartalet, inklusive förvärvskostnader blev resultatet efter skatt 26,3 Mkr. Resultatet efter skatt för verksamhetsårets tolv månader uppgick till 269,4 (211,1), inklusive förvärvskostnader blev resultatet efter skatt 259,8 Mkr. Resultat efter skatt inklusive engångsposter för 2014 uppgick till 217,9 Mkr. Resultat per aktie uppgick till 0,6 (0,5) kr fjärde kvartalet, inklusive förvärvskostnader blev resultatet per aktie 0,4 kr. Resultat per aktie för verksamhetsårets tolv månader uppgick till 4,4 (3,6) kr, inklusive förvärvskostnader blev resultatet per aktie 4,3 kr. 2

3 Sammanfattning januari december 2015 Sju (sju) nya butiker har öppnats, fyra i Sverige och tre i Norge. En ny butik har öppnats under första kvartalet, en i Sverige. Fyra nya butiker har öppnats under andra kvartalet, två i Sverige och två i Norge En butik har öppnats under tredje kvartalet, en i Norge. En butik har öppnats under fjärde kvartalet, en i Sverige. Under fjärde kvartalet har 13 butiker konverterats till konceptet Byggmax 2.0 och under 2015 har 38 butiker konverterats. Under andra kvartalet tillträdde Daniel Mühlbach och Hannele Kemppainen som styrelseledamöter i Byggmax Group AB (publ) och Fredrik Cappelen samt Stefan Linder avböjde omval. Under andra kvartalet har ett antal nyckelpersoner tecknat optioner i enlighet med det incitamentsprogram som bolagsstämman fattat beslut om. Under tredje kvartalet såldes dotterbolaget Lännersta 14:1 AB innehållande en fastighet i Nacka, vilket genererade en vinst om 11,8 Mkr. 3

4 Forts. sammanfattning januari december 2015 Den 16 oktober tecknades avtal om att Byggmax förvärvar Buildor AB från och med 2 november Byggmax förvärvar Buildor för totalt 130 Mkr och priset är en kombination av initial köpeskilling om 70 Mkr för ett skuldfritt bolag och tilläggsköpeskillingar baserat på framtida försäljning och vinst. Under oktober månad tecknades ett nytt treårigt bankavtal med Svenska Handelsbanken AB, avtalet innebär att Byggmax inte behöver ställa ut säkerheter i dotterbolag eller företagsinteckningar. Byggmax tillträdde aktierna i Buildor AB 2 november. Den 4 november tecknades avtal om att Byggmax förvärvar Skånska Byggvaror Group AB från och med 4 januari Byggmax förvärvar Skånska Byggvaror för totalt 936 Msek, samt en tilläggs köpeskilling om 110 MSEK, som utbetalas om EBITDA överstiger 67 Msek 2016, med maximal utdelning om EBITDA blir 79 MSEK eller högre. Förvärvet finansieras med lån. Bankavtalet gällande förvärvsfinansieringen tecknades med Svenska Handelsbanken AB den 2 november. Styrelsen föreslår en utdelning på 2,14 (2,6) kr per aktie. 4

5 Händelser efter rapportperiodens slut Byggmax har under början av januari slutfört förvärvet av Skånska Byggvaror Group AB. I samband med transaktionen blev Anders Johansson Eickhoff, VD för Skånska Byggvaror, medlem i Byggmax Groups ledningsgrupp. 5

6 Butiker: 7 öppningar har gjorts under 2015 och butiker är ambitionen för 2016 Sverige Norge Finland Antal butiker Q Butiksnätverk 31 december 2015 Planerade öppningar Q Öppnade butiker Följande butiker har öppnats under 2015: - Sverige: Falköping, Mariestad, Nacka och Vetlanda - Norge: Drøbak, Halden och Krokstad Senter (Drammen) Följande etableringar är offentliggjorda och kommer att öppnas under 2016: - Sverige: Eurostop Arlandastad och Kungälv - Norge: Bergen Midtun och Bergen Rådal Butikerna offentliggörs när kontrakten är signerade och kommunala tillstånd är klara. Byggmaxbutiker Nya butiker under 2015 (till och med 31 december) 6

7 Byggmax förvärvar inom e-handel Under fjärde kvartalet annonserade Byggmax två förvärv, Buildor AB och Skånska Byggvaror. Köpet av Buildor genomfördes under kvartalet, och köpet av Skånska Byggvaror genomfördes i början av Pro-forma försäljning och EBITDA för 2015 Proforma 2015 exklusive förvärvskostnader Q Q Q Q Ack 2015 Båda dessa företag är e- handelsföretag, Byggmaxgruppens pro-forma andel av försäljning sker över nätet i fjärde kvartalet blev 20 procent. Rörelsens intäkter 666, , ,7 975, ,0 EBITDA -17,2 192,8 231,2 68,6 475,4 7

8 Kort presentation av Buildor Buildor är ett byggvaruhus online som lanserades 2013 med målet att erbjuda ett brett sortiment till konkurrenskraftiga priser. Buildors hemsida Företaget har sedan 2013 vuxit snabbt och därtill haft en mycket hög kundnöjdhet. De senaste 12 månaderna omsatte Buildor 55,6 MSEK och växte med drygt 140% jämfört med

9 Kort presentation av Skånska Byggvaror Skånska Byggvaror är en onlinebaserad distanshandlare på gör-det-självmarknaden för förädlade byggvaruprodukter. Hemsidan Bolaget har verksamhet i Sverige samt Norge med ett sortiment fokuserat på husets inre och yttre miljöer, med allt ifrån fönster och dörrar till förvaring och uterum. De senaste tolv månaderna omsatte Skånska Byggvaror 721 MSEK, en tillväxt om 22 procent på årsbasis, och hade en EBITDA på 56 MSEK (före jämförelsestörande poster). 9

10 Accelererande försäljningstillväxt inom e-handel Sortimentet ökar stadigt, och vi har nu mer än artiklar på e-handel i Sverige och Norge. Även i Finland har sortimentet ökat kraftigt. I kvartal 4 växte e-handeln med 77%. Pro-forma andel av försäljning som går via nätet, inklusive Skånska Byggvaror och Buildor, var 20 % i kvartal Försäljningstillväxt, %, jämfört med samma kvartal Q Q Q

11 Byggmax fortsätter att satsa offensivt, vilket belastar marginalen Byggmax har ett antal satsningsområden, expansionen i Finland, e-handel och byggtjänster. Under 2015 har dessa områden belastat rörelsemarginalen efter avskrivningar med totalt 2,3 procent, det vill säga rörelsemarginalen utan dessa satsningar är 2,3 procent högre. Showroom för beställningsvaror 11

12 107 butiker konverterade till 2.0 Byggmax 2.0 är ett uppdaterat butikskoncept som har mer artiklar och tydligare kommunikation på samma försäljningsyta, samt förbättrad säljstyrning. Byggmax 2.0-butikerna fortsätter att leverera lovande försäljningsökningar efter konvertering. Under kvartalet har tretton butiker konverterats och totalt 38 verksamhetsårets tolv månader. För första kvartalet 2016 är planen att konvertera tolv butiker. Bilden ovan visar antalet butiker som har konceptet 2.0 i antal och andel av totalt antal butiker. 12

13 Styrelsen föreslår en utdelning på 2,14 SEK per aktie Styrelsen föreslår en utdelning på 2,14 (2,6) SEK per aktie Byggmax utdelningspolicy är att dela ut minst 50% av årsvinsten Utdelning 3 2,5 2 1,5 1,5 1,8 2 2,3 2,6 2,14 1 0, Utdelning i kr, CAGR 7% 13

14 Finansiell information 26 januari 2016

15 Resultatutveckling Resultatöversikt oktober - december januari - december Nettoomsättning, Mkr 839,3 695, , ,2 Bruttomarginal, procent 32,4 32,5 30,6 31,1 Rörelseresultat (EBIT) Mkr, exklusive förvärvskostnader 44,8 37,9 341,4 296,8 Rörelseresultat (EBIT), Mkr 35,5 37,9 331,7 296,8 Rörelsemarginal, procent 4,2 5,4 8,0 8,4 Resultat efter skatt, Mkr 26,3 30,8 259,8 217,9 Resultat per aktie, kr 0,4 0,5 4,3 3,6 Räntabilitet på eget kapital 2,3 3,0 23,7 21,6 Kassaflöde löpande verksamhet per aktie, kr -4,6-1,4 8,1 5,1 Eget kapital per aktie, kr 18,8 17,2 18,8 17,2 Antal butiker vid periodens slut Nyöppnade butiker under perioden Nettoomsättningen ökade med 20,7 procent under fjärde kvartalet och ökade 16,5 procent under verksamhetsårets tolv månader. Omkostnaderna ökade under fjärde kvartalet. Detta förklaras främst av kostnader för butiker öppnade efter fjärde kvartalet 2014, förvärvskostnader samt av kostnader kopplade till de satsningar som görs. 15

16 Försäljningsutveckling Försäljningsökningen fördelar sig enligt nedan: oktober-december 2015 januari december 2015 Jämförbara butiker lokal valuta, procent 16,4 12,8 Ej jämförbara enheter, procent 6,7 4,7 Valutaeffekter, procent -2,4-1,1 Summa, procent 20,7 16,5 Rörelsens nettoomsättning fjärde kvartalet 839,3 (695,4) Mkr, + 20,7 procent och 4 131,1 (3 547,2) Mkr, + 16,5 procent för verksamhetsårets tolv månader. Nettoomsättningen för jämförbara butiker fjärde kvartalet + 16,4 (+3,7) procent i lokal valuta och +12,8 (+3,8) för verksamhetsårets tolv månader. Nettoomsättningen för fjärde kvartalet i Sverige 621,8 (507,8) Mkr, för övriga länder på den nordiska marknaden 217,5 (187,6) Mkr. För verksamhetsårets tolv månader i Sverige 3 038,2 (2 606,2) Mkr, för övriga länder på den nordiska marknaden 1 092,9 (940,9) Mkr. 16

17 Bruttomarginal Fjärde kvartalet Bruttomarginalen uppgick till 32,4 (32,5) procent. Tolv månader Bruttomarginalen uppgick till 30,6 (30,9) procent. Bruttomarginalen inklusive engångsposter för 2014 uppgick till 31,1 procent. 32,5 32,4 30,9 30,6 Kv 4 12 mån

18 Rörelsekostnader Fjärde kvartalet Personal- och övriga externa kostnader har totalt ökat med 42,6 Mkr. Det förklaras främst av kostnader, 9,6 Mkr, för butiker öppnade efter fjärde kvartalet Kostnader för förvärven av Skånska Byggvaror och Buildor uppgick till 9,3 Mkr Marknadsföringskostnaderna är 4.0 Mkr högre än motsvarande kvartal föregående år, vilket bland annat förklaras av TV-reklam för att marknadsföra byggplaneraren. Kostnadsökningen under kvartalet, utöver nya butiker och förvärvskostnader, förklaras av kostnader kopplade till de satsningar som görs inom näthandel och försäljning av tjänster. Tolv månader Personal- och övriga externa kostnader har totalt ökat med 107,6 Mkr. Det förklaras främst av kostnader, 35,7 Mkr, för butiker öppnade efter 2014 samt av kostnader för förvärven av Skånska Byggvaror och Buildor uppgick till 9,6 Mkr. Kostnadsökningen under kvartalet, utöver nya butiker och förvärvskostnader, förklaras av kostnader kopplade till de satsningar som görs inom näthandel och försäljning av tjänster. Personalkostnader 339,7 385,8 Övriga rörelsekostnader 409,6 471,2 85,0 103,0 89,2 113, Kv 4 12 mån Kv 4 12 mån 18

19 Finansnettot Resultat från finansiella poster oktober december januari - december Mkr Koncern Resultat från andelar i koncernföretag 0,0 0,0 11,8 0,0 Summa resultat från andelar i koncernföretag 0,0 0,0 11,8 0,0 Finansiella intäkter Valutakursvinster 2,3 1,5 8,5 7,2 Verkligt värde förändring ränteswappar och valutaderivat 0,3 2,5 10,5 8,1 Ränteintäkter 0,0 0,1 0,1-0,4 Övriga finansiella intäkter 0,0 0,1 0,0 0,1 Summa finansiella intäkter 2,5 4,1 19,1 15,0 Finansiella kostnader Valutakursförluster -1,0-1,0-8,1-11,0 Verkligt värde förändring ränteswappar och valutaderivat -4,1-0,1-11,9-7,6 - räntekostnader banklån -1,6-1,4-6,2-9,0 - räntekostnad, diskonteringsränta tilläggsköpeskiling -0,8 0,0-0,8 0,0 - finansiell leasing, upplösning av diskonteringseffekt 0,0-0,1-0,2-0,4 Övriga finansiella kostnader -1,2 0,0-1,5-0,5 Summa finansiella kostnader -8,6-2,7-28,6-28,6 Resultat från finansiella poster -6,1 1,4 2,4-13,6 Finansnettot för kvartalet är påverkades negativt av valutakurseffekter 2,5 (+2,8) Mkr och för verksamhetsårets tolv månader negativt 0,9 (-3,3) Mkr. Under tredje kvartalet såldes dotterbolaget Lännersta 14:1 AB innehållande en fastighet i Nacka, vilket genererade en vinst om 11,8 Mkr. 19

20 Finansiell ställning och kassaflöde Belopp i miljoner kronor (Mkr) Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 44,2 53,9 351,1 309,0 Förändring av rörelsekapital -320,8-136,6 140,9 2,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten -276,6-82,7 491,9 311,1 Kassaflöde från investeringsverksamheten -107,9-49,3-203,7-147,1 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 147,1 121,5-286,8-166,2 Periodens kassaflöde -237,5-10,5 1,4-2,2 Likvida medel vid periodens början 261,4 33,0 22,5 24,7 Likvida medel vid periodens slut 23,9 22,5 23,9 22,5 Kassaflödet från den löpande verksamheten för fjärde kvartalet minskade med 193,9 Mkr och för verksamhetsårets tolv månader ökade med 180,8 Mkr jämfört med samma period föregående år. Det svagare kassaflödet förklaras bland annat av att Byggmax kontantbetalade fakturor i mindre utsträckning under tredje kvartalet och många fakturor betalades istället under fjärde kvartalet. Investeringar för butiker som konverterats till konceptet Byggmax 2.0 uppgick till 16,9 (21,7) Mkr för fjärde kvartalet och till 61,2 (50,4) Mkr för verksamhetsårets tolv månader. 20

21 Finansiella rapporter i sammandrag januari december januari 2016

22 1 Byggmax Resultaträkning Belopp i miljoner kronor (Mkr) Nettoomsättning 839,3 695, , ,2 Övriga rörelseintäkter 2,7 4,9 10,0 12,2 Rörelsens intäkter 842,0 700, , ,4 Rörelsens kostnader Handelsvaror -567,1-469, , ,6 Övriga externa och rörelse kostnader -113,9-89,2-471,2-409,6 Personalkostnader -103,0-85,0-385,8-339,7 Av- och nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar -22,5-18,9-84,1-69,6 Summa rörelsens kostnader -806,5-662, , ,6 Rörelseresultat 35,5 37,9 331,7 296,8 Resultat från finansiella poster -6,1 1,4 2,4-13,6 Resultat före skatt 29,4 39,3 334,1 283,2 Inkomstskatt -3,1-8,4-74,3-65,2 Periodens resultat 26,3 30,8 259,8 217,9 22

23 Balansräkning Belopp i miljoner kronor (Mkr) Belopp i miljoner kronor (Mkr) TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Anläggningstillgångar Eget kapital 1 142, ,6 Immateriella anläggningstillgångar 1 215, ,6 Materiella anläggningstillgångar 286,6 267,4 Skulder Finansiella anläggningstillgångar 25,0 25,5 Upplåning från kreditinstitut 0,1 1,8 Summa anläggningstillgångar 1 527, ,5 Uppskjutna skatteskulder 105,8 95,6 Långfristiga skulder 42,9 0,0 Summa långfristiga skulder 148,7 97,4 Omsättningstillgångar Varulager 666,1 612,7 Upplåning från kreditinstitut 350,9 480,5 Derivat 0,0 1,3 Leverantörsskulder 520,3 370,4 Kortfristiga fordringar 109,3 99,1 Aktuella skatteskulder 18,4 6,7 Likvida medel 31,7 30,9 Derivatinstrument 0,1 0,0 Summa omsättningstillgångar 807,1 744,0 Övriga skulder 34,4 29,1 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 119,6 87,8 SUMMA TILLGÅNGAR 2 334, ,5 Summa kortfristiga skulder 1 043,7 974,5 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKUDLER 2 334, ,5 Ställda säkerheter Aktier i dotterbolag 0, ,4 Ställda säkerheter Företagsintäkter 0,0 120,0 Ställda säkerheter Spärrade bankmedel 7,7 8,4 Ansvarsförbindelser Inga Inga 23

24 Kassaflödesanalys Belopp i miljoner kronor (Mkr) Kassaflöde från den löpande verksamheten Rörelseresultat 35,5 37,9 331,7 296,8 Ej kassaflödespåverkande poster - Avskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar 23,8 18,9 85,4 69,6 - Övriga poster ej kassaflödespåverkande -0,3-0,6-6,5 1,4 Erhållen ränta 2,2 1,6 8,7 6,9 Erlagd ränta -4,5-2,6-16,7-21,0 Betald skatt -12,5-1,3-51,5-44,6 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 44,2 53,9 351,1 309,0 Förändring i rörelsekapital Ökning/minskning varulager och pågående arbete 16,8 21,7-59,0-78,3 Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -24,3-12,2 25,9-20,5 Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder -313,3-146,1 174,0 100,9 Kassaflöde från den löpande verksamheten -276,6-82,7 491,9 311,1 24

25 Kassaflödesanalys fortsättning Belopp i miljoner kronor (Mkr) Kassaflöde från investeringsverksamheten Investeringar I immateriella anläggningstillgångar -9,0-4,6-22,8-12,0 Investeringar i materiella anläggningstillgångar -27,4-44,4-141,4-134,5 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,0-0,5 0,0-0,6 Placering i övriga finansiella anläggningstillgångar 0,6 0,1 0,7 0,0 Investering i dotterbolag -72,1 0,0-72,1 0,0 Avyttring av dotterbolag 0,0 0,0 31,8 0,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -107,9-49,3-203,7-147,1 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av checkräkningskredit 148,4 123,2-128,3-16,7 Teckningsoption 0,0 0,0 3,9 0,0 Utdelning till moderbolagets aktieägare 0,0 0,0-157,9-139,7 Amortering av lån -1,3-1,7-4,4-9,8 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 147,1 121,5-286,8-166,2 Periodens kassaflöde -237,5-10,5 1,4-2,2 Likvida medel vid periodens början 261,4 33,0 22,5 24,7 Likvida medel vid periodens slut 23,9 22,5 23,9 22,5 Notera att likvida medel i kassaflödet är justerat för spärrade bankmedel 25

26 Största ägarna 31 december 2015 Namn Antal AK Innehav (%) Nordea Investment Funds ,55 Swedbank Robur fonder ,76 SEB Investment Management ,00 JPMorgan Asset Management (UK) Ltd ,00 Schroder Investment Management North America, Inc ,95 Jarrton Management (Göran Peterson) ,92 Carnegie fonder ,95 Threadneedle Asset Management Ltd ,83 FIL Investment Advisors (UK) Ltd ,79 T. Rowe Price International Ltd ,77 Summan av de 10 största ägarna (ägargrupperat) - innehållsmässigt ,51 Summa övriga ägare ,49 Summa ,00 Källa: Euroclear. 26

Delårsrapport januari-juni 2015. 15 juli 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari-juni 2015. 15 juli 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari-juni 2015 15 juli 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari juni 2015 Andra kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 14 procent och resultat efter

Läs mer

Delårsrapport januari - september oktober 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari - september oktober 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari - september 2015 23 oktober 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari september 2015 Tredje kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 16 procent och

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari-mars 2015 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari mars 2015 Första kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 17 procent Nettoomsättning första

Läs mer

Delårsrapport januari - mars april 2016 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari - mars april 2016 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari - mars 2016 19 april 2016 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari mars 2016 Första kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 30 procent och nya finansiella

Läs mer

Delårsrapport januari - juni juli 2016 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari - juni juli 2016 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari - juni 2016 15 juli 2016 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari juni 2016 Andra kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 34 procent Nettoomsättning andra

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2014. 20 oktober 2014 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari-september 2014. 20 oktober 2014 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari-september 2014 20 oktober 2014 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari september 2014 Tredje kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 4,5 procent och

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2011. 19 oktober 2011 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari-september 2011. 19 oktober 2011 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari-september 2011 19 oktober 2011 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari september 2011 Under tredje kvartalet ökade Byggmax rörelseintäkterna med 5,6 procent

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2014. 15 juli 2014 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari-juni 2014. 15 juli 2014 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari-juni 2014 15 juli 2014 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari juni 2014 Andra kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 16,5 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december januari 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Bokslutskommuniké januari-december januari 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Bokslutskommuniké januari-december 2014 26 januari 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari december 2014 Fjärde kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 10 procent och

Läs mer

Delårsrapport januari - mars april 2017 Mattias Ankarberg och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari - mars april 2017 Mattias Ankarberg och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari - mars 2017 24 april 2017 Mattias Ankarberg och Pernilla Walfridsson Sammanfattning första kvartalet 2017 Nettoomsättningen ökade +6,1 procent. Nettoomsättningen för jämförbara butiker

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2011. 26 januari 2012 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Bokslutskommuniké januari-december 2011. 26 januari 2012 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Bokslutskommuniké januari-december 2011 26 januari 2012 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari december 2011 Under fjärde kvartalet ökade Byggmax rörelseintäkterna med 12,6 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december januari 2017 Mattias Ankarberg och Pernilla Walfridsson

Bokslutskommuniké januari - december januari 2017 Mattias Ankarberg och Pernilla Walfridsson Bokslutskommuniké januari - december 2016 24 januari 2017 Mattias Ankarberg och Pernilla Walfridsson Sammanfattning fjärde kvartalet 2016 Nettoomsättning ökade +16,2 procent, jämfört med proforma oförändrad

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2013. 23 oktober 2013 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari-september 2013. 23 oktober 2013 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari-september 2013 23 oktober 2013 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari september 2013 Tredje kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 7,5 procent. Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2012. 20 april 2012 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari-mars 2012. 20 april 2012 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari-mars 2012 20 april 2012 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari mars 2012 Under första kvartalet ökade Byggmax nettoomsättning med 22 procent Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2012. 26 oktober 2012 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari-september 2012. 26 oktober 2012 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari-september 2012 26 oktober 2012 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari september 2012 Under tredje kvartalet ökade Byggmax rörelseresultatet med 4,9 Mkr. Nettoomsättning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 20 % tillväxt och på god väg mot lönsamhet Sammanfattning helåret 2012 Tillväxt på 20% i Hedbergs Guld & Silver under 2012. Tillväxten kommer huvudsakligen från e-handeln. Kostnadsbesparingar

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30

Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30 Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30 Online Brands Nordic AB (publ) Positivt kassaflöde och 80 % tillväxt i e-handeln Sammanfattning av andra kvartalet 2015 Rörelsens intäkter uppgick till 5 117 TSEK (3

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31

Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31 Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31 Online Brands Nordic AB (publ) Sammanfattning helåret 2014 Koncernen befann sig under drygt halva året i företagsrekonstruktion gällande moderbolaget och de

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2013

Halvårsrapport Januari juni 2013 Halvårsrapport Januari juni 2013 Period 1 april 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgår till 76 309 (44 394) kkr motsvarande en tillväxt om 72 %. Tillväxten exklusive förvärvade enheter uppgår till 14 %

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Delårsrapport januariseptember. 25 oktober 2010 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januariseptember. 25 oktober 2010 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januariseptember 2010 25 oktober 2010 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari september 2010 Under Q3 ökade försäljningen med 16% och vinsten före skatt med 28% Nettoomsättning

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

Delårsrapport januari-juni juli 2012 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari-juni juli 2012 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari-juni 2012 18 juli 2012 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari juni 2012 Under andra kvartalet ökade Byggmax nettoomsättning med 7 procent Nettoomsättning

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december Februari 2011 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Bokslutskommuniké januari-december Februari 2011 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Bokslutskommuniké januari-december 2010 23 Februari 2011 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari december 2010 Under 2010 ökade försäljningen med 13,5 procent och vinsten före skatt

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2015-04-30 Delårsrapport perioden januari-mars 2015 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 13,7 (14,2) Mkr en minskning med 0,5 Mkr eller 3 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 0,3 Mkr till

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2010. 12 maj 2010

Delårsrapport Januari mars 2010. 12 maj 2010 Delårsrapport Januari mars 2010 12 maj 2010 1 Summering januari mars 2010 Finansiellt Intäkterna ökade med 8% till 803 (744) MSEK - justerat för valutaeffekter ökade intäkterna med 10 % Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231. Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231. Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015 DELÅRSRAPPORT Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 (JANUARI MARS) Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

TKR 2012 2011 2012 2011 2010 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 12 mån OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC JAN-DEC

TKR 2012 2011 2012 2011 2010 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 12 mån OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC JAN-DEC 1 JANUARI 31 DECEMBER Nettoomsättningen ökade med 39 procent till 983,3 mkr (707,0) EBITDA uppgick till 29,2 mkr (29,3) Periodens resultat uppgick till 10,4 mkr (12,3) Resultat per aktie före utspädning

Läs mer

Moderbolagets årsresultat blev -18.2 MSEK före och -15.5 MSEK efter skatt.

Moderbolagets årsresultat blev -18.2 MSEK före och -15.5 MSEK efter skatt. Untitled Document THE EMPIRE (PUBL) Bokslutskommuniké 13 februari 2003 Omvälvande år för The Empire Under året genomfördes nödvändiga och kostsamma rationaliseringar av Empire-koncernens organisation,

Läs mer

Mkr 2015 2014 2015 2014

Mkr 2015 2014 2015 2014 Fjärde kvartalet Helår Mkr 20 20 20 20 Koncernen Nettoomsättning 26 489 23 180 101 221 87 174 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1 889 1 423 6 191 5 819 Rörelseresultat (EBIT) exklusive engångsposter

Läs mer

Kraftig tillväxt för Nolato Medical

Kraftig tillväxt för Nolato Medical Nolato delårsrapport tre månader 2007, sid 1 av 11 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 2007 Kraftig tillväxt för Nolato Medical Första kvartalet 2007 i sammandrag Omsättningen uppgick till 560 (594)

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 2007-11-13 Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 625,8 (607,5) MSEK. Intäkterna för perioden ökade

Läs mer

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stockholm 2011-11-29 Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stureguld AB (publ) lämnade den 27 oktober

Läs mer

JLT Delårsrapport jan sept 15

JLT Delårsrapport jan sept 15 JLT Delårsrapport jan sept 15 Rörelseresultat 2,0 MSEK (5,7) Omsättning 59,8 MSEK (55,9) Bruttomarginal 46,2 procent (35,0) Resultat efter skatt 1,7 MSEK (4,3) Kommentarer från VD Orderingången återhämtade

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2012 Period 1 januari - 31 mars 2012 Nettoomsättningen uppgår till 43 057 (33 079) kkr motsvarande en tillväxt om 30 %. Organisk tillväxt

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet Sida 1 av 9 VD-ord Fortsatt förbättrad lönsamhet Omsättningen under det fjärde kvartalet 2015 ökade med 6 procent jämfört med föregående år och uppgick till 319 miljoner kronor. Rörelsemarginalen i det

Läs mer

2008-2. 2008 apriljuni

2008-2. 2008 apriljuni DELÅRSRAPPORT SIX AB (publ) -2 Delårsrapport för perioden januari-juni apriljuni apriljuni Ändring % Jan-juni Jan-juni Ändring % Omsättning, Mkr 68,5 60,9 137,4 122,0 +12,6 % Rörelseresultat, Mkr 2,5 6,1

Läs mer

Delårsrapport 2014-07-01 2014-09-30

Delårsrapport 2014-07-01 2014-09-30 Delårsrapport 2014-07-01 2014-09-30 Online Brands Nordic AB (publ) Förbättrat resultat och förbättrad finansiell ställning Sammanfattning av tredje kvartalet 2014 Rörelsens intäkter uppgick till 5 039

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Juni 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 April - juni 213 Omsättningen ökade med 2 % till 33,8 MSEK (28,1). EBITDA uppgick till -,9 MSEK (-1,4). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 Starkt andra kvartal rörelsemarginal på 10,9 procent Rörelsens intäkter för perioden ökade med 17,5 procent till 1 070,3 (911,2) Mkr Rörelseresultatet ökade med 7,2 procent

Läs mer

Försäljningen ökar i både nya och befintliga butiker

Försäljningen ökar i både nya och befintliga butiker Sexmånadersrapport verksamhetsåret 2006/2007 Försäljningen ökar i både nya och befintliga butiker Andra kvartalet (december 2006 februari 2007) KappAhls nettoomsättning under kvartalet uppgick till MSEK

Läs mer

Vindico Group AB (publ)

Vindico Group AB (publ) Sida 1 av 11 Vindico Group AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2016-01-01 2016-03-31 Rapportperioden 2016-01-01 2016-03-31 Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med Q1 2015 och uppgick till 1 640

Läs mer

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - juni 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748. Andra kvartalet. Årets första sex månader

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - juni 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748. Andra kvartalet. Årets första sex månader DELÅRSRAPPORT januari - juni 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,9 (2,7) Mkr Resultat före skatt uppgick till 8,9 ( 7,0) Mkr. Resultatet

Läs mer

Matse Holding AB (publ)

Matse Holding AB (publ) Matse Holding AB (publ) Bokslutskommuniké Fjärde kvartalet i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 62 790 ksek (42 496), en tillväxt på 48 procent Rörelseresultat exklusive goodwillavskrivningar, EBITA,

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013 Mekonomen Group Januari - juni 2013 27 augusti 2013 Andra kvartalet 2013 Intäkter: 1 591 MSEK (1 341) Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 5 procent EBITA: 195 MSEK (154) EBITA-marginal: 12 procent

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 för koncernen - Omsättningen ökade med 13% till 102,9 Mkr (91,2) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 36% till 15,6 Mkr (11,5)

Läs mer

Intäkterna ökade med 22 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar.

Intäkterna ökade med 22 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar. 2012-02-15 Januari December 2011 1 januari 31 december Intäkterna ökade med 25 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar. Före justering ökade intäkterna med 23 procent

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Group. Januari - mars 2013. 8 maj 2013

Mekonomen. Mekonomen. Group. Januari - mars 2013. 8 maj 2013 Mekonomen Mekonomen Group Januari - mars 2013 8 maj 2013 Första kvartalet 2013 Intäkter: 1 405 MSEK (1 096) EBITA: 129 MSEK (119) EBITA-marginal: 9 procent (11) Rörelseresultat: 103 MSEK (111) Rörelsemarginal:

Läs mer

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20).

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20). Göteborg 2014-04-17 Delårsrapport perioden januari-mars 2014 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 14,2 (15,8) Mkr en minskning med 1,6 Mkr eller 10,2 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,4 Mkr

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER Samgående med StjärnaFyrkant och nedskrivning av goodwill SEPTEMBER Under årets fjärde kvartal förvärvades samtliga aktier i StjärnaFyrkant genom nytecknade aktier

Läs mer

Delårsrapport januari-juni juli 2010 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari-juni juli 2010 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari-juni 2010 20 juli 2010 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari juni 2010 Nettoomsättning Q2 856,2 (733,1) Mkr och 1180,7 (1032,9) Mkr de första sex månaderna.

Läs mer

2009 2008 Förändr. % 2009 2008 Förändr. % Intäkter, MSEK 815 693 18 3 206 2 691 19

2009 2008 Förändr. % 2009 2008 Förändr. % Intäkter, MSEK 815 693 18 3 206 2 691 19 2009-02-18 Januari December 2009 1 januari 31 december Intäkterna ökade med 19 procent till 3 206 (2 691) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 30 procent till 325 (251) MSEK och rörelsemarginalen ökade till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2013 Lucent Oil AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2013 Lucent Oil AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2013 Lucent Oil AB (publ) Perioden januari - juni 2013 i sammandrag Koncernen Nettoomsättning uppgick till 5 647 (6 127) tkr Resultat före avskrivningar uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009

Bokslutskommuniké 2009 Bokslutskommuniké 2009 1 Januari 31 December Omsättning 70 530 Tkr Resultat efter finansiella poster 6 649 Tkr Inneliggande ordervärde 25 Mkr Ny VD Lars Israelsson Trimera AB (publ) Org.nr: 556681-9149

Läs mer

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 2014

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 2014 Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 13 augusti Koncernchefens kommentarer Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 655 (633), vilket var en ökning med 22 eller 4% jämfört med

Läs mer

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent.

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent. Sida 1 av 10 Bra start på kvartalet, men trög avslutning Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent. "I

Läs mer

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 29 maj BOKSLUTSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. Förändring Omsättning, TSEK 305 477 285 539 19 938 Bruttomarginal

Läs mer

VD kommentar. Stockholm i mars 2009

VD kommentar. Stockholm i mars 2009 VD kommentar NGS Group har lagt grunden för framtiden genom de två förvärv som genomförts under 2008. Psykiatrika som förvärvades i april och First Medical som förvärvades i maj 2008. Nu har vi nått en

Läs mer

HÄNDELSER INTRÄFFADE EFTER PERIODENS SLUT

HÄNDELSER INTRÄFFADE EFTER PERIODENS SLUT Delårsrapport januari - september 2003 Optoventkoncernen Optovent AB (publ) är ett medicintekniskt företag, vars affärsidé är att utveckla och marknadsföra innovativa system och teknikplattformar för säker

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av kommuniké januari - september 2013 Nettoomsättningen uppgick till 280 330 tkr (243 493 tkr) under perioden jan-sep EBITDA uppgick till 28 123 tkr (26 130

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké 2007 Scandinavian Healthy Brands AB (publ)

Bokslutskommuniké 2007 Scandinavian Healthy Brands AB (publ) Bokslutskommuniké 2007 Scandinavian Healthy Brands AB (publ) Bokslutskommuniké 2007 Scandinavian Healthy Brands AB (publ), nedan SHEB Orgnr 556684-3636 2007 i sammandrag ett år av uppbyggnad - 2007 har

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Januari - december 2012. 14 februari 2013

Mekonomen. Mekonomen. Januari - december 2012. 14 februari 2013 Mekonomen Mekonomen Januari - december 2012 14 februari 2013 Fjärde kvartalet 2012 Intäkter: 1 556 MSEK (1 088) Rörelseresultat: 125 MSEK (104) Rörelsemarginal: 8 procent (10) Resultat efter finansiella

Läs mer

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet.

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets försäljning ökade 3 procent i fast valuta jämfört med föregående år. Försäljningen för delårsperioden var 2 935 MSEK (3 042). Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2004

Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 2004-04-29 januari - mars jan-dec april-mars Nyckeltal 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 813 2 346 9 273 9 740 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA)

Läs mer

Kvartalsrapport Q2-2014 QBNK Holding AB (publ)

Kvartalsrapport Q2-2014 QBNK Holding AB (publ) Kvartalsrapport Q2-2014 Holding AB (publ) (556958-2439) Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget är specialiserat på

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Perioden januari december 2008 Nettoomsättningen kvarvarande verksamheter 925,7 (831,1) MSEK, +11 % Rörelseresultatet (EBIT) kvarvarande verksamheter 84,8 (81,3)

Läs mer

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008 - Försäljningen under tredje kvartalet ökade med 175 % till 24,8 Mkr (9,0)*. - Resultatet efter finansnetto uppgick till -3,8 Mkr (3,3). - Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 Perioden januari mars 2016 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 027 MSEK (1 004) Koncernens rörelseresultat uppgick till -24 MSEK (-32). Koncernens resultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. 1 januari 2011 till 31 december 2011. Keynote Media Group AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. 1 januari 2011 till 31 december 2011. Keynote Media Group AB (publ) 1 (15) Informationen lämnades för offentliggörande den 24 februari 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Orderingång 3 064 (2 507) Mkr, justerat för förvärvade verksamheter samt valutaeffekter har orderingången ökat med 8,7 % Nettoomsättning 3 023 (2 506) Mkr, justerat

Läs mer

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Ekonomisk utveckling under rapportperioden HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2009 Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgår till 20 643 (19 701) kkr motsvarande en tillväxt om 5% Tillväxten exklusive avyttrat

Läs mer

Drillcon AB (publ) Delårsrapport januari-september 2006

Drillcon AB (publ) Delårsrapport januari-september 2006 Drillcon AB (publ) Delårsrapport januari-september 2006 Starkt resultat för tredje kvartalet Nya internationella kontrakt erhållna under perioden Fortsatt mycket bra orderläge inför fjärde kvartalet Nettoomsättning

Läs mer

Orderstocken per 30 september uppgick till 20,8 MSEK (14,6). Under kvartal 3 har orderstocken minskat med 5,3 MSEK (orderstock per 30 juni: 26,1).

Orderstocken per 30 september uppgick till 20,8 MSEK (14,6). Under kvartal 3 har orderstocken minskat med 5,3 MSEK (orderstock per 30 juni: 26,1). FÖR TAGMASTER AB, PERIODEN 2006-01-01 -- 2006-09-30 Försäljning för kvartal 3: 13,7 MSEK (11,6) Ackumulerad försäljning för året: 38,0 MSEK (33,6) Resultat för kvartal 3: 0,6 MSEK (-0,8) Ackumulerat resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015 2015-10-01 2015-12-31

Bokslutskommuniké 2015 2015-10-01 2015-12-31 Bokslutskommuniké 2015 2015-10-01 2015-12-31 Online Brands Nordic AB (publ) Rapportperiod fjärde kvartalet 2015 Rörelsens intäkter uppgick till 4 102 kkr (4 023 kkr) Rörelseresultatet före avskrivningar

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Rix Telecom AB (publ) 2004-01-01-2004-03-31

KVARTALSRAPPORT Rix Telecom AB (publ) 2004-01-01-2004-03-31 KVARTALSRAPPORT Rix Telecom AB (publ) 2004-01-01-2004-03-31 Rix Telecom levererar kommunikationstjänster. De huvudsakliga tjänsterna är, sedan: 1998 Telefoni via prefix 1999 Förvalstelefoni, modem-internet,

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

HL Display-koncernen Fjärde kvartalet och helårsrapport januari - december 2013

HL Display-koncernen Fjärde kvartalet och helårsrapport januari - december 2013 PRESSMEDDELANDE 20 februari 2014 Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com HL Display-koncernen

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) JANUARI DECEMBER 200887

Aqeri Holding AB (publ) JANUARI DECEMBER 200887 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 200887 Mycket starkt fjärde kvartal efter ett turbulent år Under det fjärde kvartalet ökade nettoomsättningen med 78 % till MSEK 34,7 (19,5). Rörelseresultatet under

Läs mer

Delårsrapport Q1 2011. 11 maj 2011

Delårsrapport Q1 2011. 11 maj 2011 Delårsrapport Q1 2011 11 maj 2011 SUMMERING Finansiellt Intäkterna ökade med 12 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar. Innan justering ökade intäkterna med 7 procent

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

PROACT IT GROUP AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001

PROACT IT GROUP AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001 PROACT IT GROUP AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Förbättrad position och relativa framgångar Året har präglats av återhållsamhet med nya IT-investeringar och en svag marknad andra halvåret. ProAct har trots

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008 DELÅRSRAPPORT januari mars 2008 Feelgood är en strategisk samarbetspartner i hälsofrågor och en ledande aktör inom svensk företagshälsovård. Med vår helhetssyn på hälsa ser vi till att dina medarbetare

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Bokslutskommuniké 2007 Omsättningen ökade till 58 460 Tkr Resultat efter finansiella poster 662 Tkr Förvärv av Granngårdens bygghandel i Tygelsjö och Veberöd Förvärv av EMB Åkeri

Läs mer

Delårsrapport första kvartalet 2012

Delårsrapport första kvartalet 2012 Delårsrapport första kvartalet 2012 Delårsrapporten omfattar perioden 2012-01-01 2012-03-31 Första kvartalet 2012 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 38,6 mkr (37,1 mkr) Resultat före av- och nedskrivningar

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 1 124 (859) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 2 844 (- 4 418) tkr Kassaflödet

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2014

Gullberg & Jansson AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2014 Gullberg & Jansson AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2014 Nettoomsättning 36,9 (25,6) MSEK Rörelseresultat 0,5 (-1,5) MSEK Resultat efter skatt 0,4 (-0,9) MSEK Resultat per aktie 0,10 (-0,18)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2010 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2011-02-18 Bokslutskommuniké 2010 för Kvartal 4 Omsättningen ökade med 6,2 Mkr eller 100 procent till 12,3 (6,1) Mkr Under kvartalet har utnyttjandet av underkonsulter varit ovanligt högt och

Läs mer

HÖVDING DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3, MARS MAJ 2014/2015

HÖVDING DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3, MARS MAJ 2014/2015 HÖVDING DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3, MARS MAJ 2014/2015 ÖKANDE FÖRSÄLJNING PÅ NYCKELMARKNADER HÖVDING UTSEDD TILL BRA VAL AV FOLKSAM FINANSIELLT RESULTAT Nettoomsättningen ökade till 4 668 (2 425) TSEK EBITDA

Läs mer

Opus Prodox AB (publ)

Opus Prodox AB (publ) Opus Prodox AB (publ) Delårsrapport (jan juni 2011) Väsentliga händelser > > > > > Organisk tillväxt om cirka 5 procent för koncernen* EBITDA om 17,5 MSEK, 15 procent marginal, motsvarande en ökning om

Läs mer