Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Olle Hynén Ulfsjöö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Olle Hynén Ulfsjöö"

Transkript

1 SSAB är i skrivande stund Nordens största tillverkare av handelsstål. Under Januari månad 2014 har SSAB sammanslagits med det finska stålbolaget Rautaruukki. Sammanslagningen har skapat stora rubriker och har fått aktien att rusa uppåt. Har denna rusning varit befogad eller har sammanslagningen och aktien fått för mycket luft under vingarna? Det är frågan vi ställer oss. Bakgrund och verksamhet Genom ett riksdagsbeslut om omstrukturering av Sveriges stålindustri bildades SSAB De stålindustrier som var en del av sammanslagningen var Domnarvets Jernverk i Borlänge, Norrbottens järnverk i Luleå och Oxelösunds järnverk i Oxelösunds. Decennierna som följt efter bildandet av SSAB har präglats av upp- och nedgångar i konjunkturen, vilket påverkat bolaget. SSAB beslutade tidigt att satsa på nischprodukter i form av höghållfasta stålkvaliteter och så småningom har verksamheten renodlats för att öka lönsamheten. Målet är att vara en ledande global leverantör av höghållfasta samt kylda stål produkter. Under 2007 gjorde SSAB ett av modern tids största svenska företagsförvärv i och med förvärvet av IPSCO i Nordamerika. Genom förvärvet kan SSAB öka konkurrenskraften och lönsamheten utanför Europa. SSAB har idag produktionsanläggningar i både Sverige och USA samt bearbetningsstationer i Kina. SSAB har omkring 9000 anställda i 45 olika länder. Ståldistributören Tibnor är ett helgägt dotterbolag till SSAB. Produkter, segment samt geografisk spridning SSAB är tillverkare av höghållfasta stål(nischprodukter) och ordinariestål vilket säljs över hela världen. Höghållfast-stål bidrar till att slutprodukterna har en reducerad vikt jämfört med om vanligt stål används. Även styrkan och livlängden förlängs. Höghållfasta stål säljs främst direkt till slutkunderna. Ordinära stål säljs däremot även till distrubitörer och Steel Service Center. Nischprodukterna utgör cirka 38 % av de totala leveranserna. Den höghållfasta stålen marknadsförs under varumärkena Domex, Docol, Prelaq, Hardox, Weldox, Armox och Toolox. SSAB har delat upp verksamheten i tre geografiska organisationer som självständigt. Dessa Är EMEA(Europa, Mellanöstern och Afrika), Americas(Nordoch Latinamerika) och APAC(Asien, Australien). I Norden är SSAB en ledande leverantör av tunnplåt och i Nordamerika är de ledande leverantör av grovplåt. Året som gått och senaste Qi Under tredje kvartalet 2013 visade alla fyra verksamhetsområden (EMEA, Americas, APAC och Tibnor) en försämrad försäljning kontra fjolårets. Totala minskningen låg på 4 %; där lägre priser stod för-10 procentenheter, sämre mix för - 4, valutaeffekter för ytterligare -2 och högre volymer utgjorde positiva 12 procentenheter.

2 Rörelseresultatet uppgick till -598 Mkr under tredje kvartalet, vilket är en förbättring med 67 Mkr från föregående års kvartal. Förbättringen bygger bland annat på lägre rörliga kostnader, högre kapacitetsutnyttjande, högre volymer och lägre fasta kostnader. Efter finansnetto låg resultatet på -743 Mkr, med föregående år på -789 Mkr. SSAB EMEA, som täcker 38 procent av försäljningen och majoriteten av de anställda, står som mest skyldig till den minskade försäljningen. Ett säsongsmässigt svagt tredje kvartal resulterade i en minskning av leveranser med 8 % där mycket beror på en avvaktande hållning från kunderna på främst nischprodukterna. Americas som tillverkar stål i USA hade en relativt stark efterfrågan under kvartalet. Externa leveranser ökade med nio procent medan försäljning totalt minskade med en procent. Rörelseresultatet för SSAB Americas var positivt men minskade med 198 Mkr jämfört med tredje kvartalet SSAB APAC som marknadsför och säljer nischstål på de asiatiska och australienska marknaderna följde samma mönster som EMEA; med både minskande externa leveranser och total försäljning på minus åtta procent respektive -23 %. Trots den höga procentsatsen är beloppen relativt små och gör fortfarande EMEA dominant till försämringen. Makroanalys och råvaror Enligt World Steel Association ökade den globala stålkonsumtionen under år 2012 med 2 procent. Vilket jämfört med 2011:s konsumtion på 6 procent är en nedgång. Ännu i idag har stålvärlden inte återhämtat sig efter den finansiella krisen Efterfrågan från slutkunder har ännu inte nått upp till de nivåerna innan krisen vilket medfört en osäker prissättning på stålet. Under slutet av 2012 stabiliserades stålpriserna något, men på låga nivåer, se bilaga 1. Tillsammans med den stagnerande efterfrågan föll även priserna på malm och kol som är de dominerande råvarorna inom den masugnsbaserade tillverkningen i Sverige. SSAB köper cirka 60 procent av årsbehovet från Australien och resten från USA. De har, som ett resultat av de fluktuerande priserna, gått från årsvis till månadsvis prissättning på det australienska kolet.. Marknadsanalys och största konkurrenterna Konkurrentsituationen beror på vilken verksamhet man tittar på. På EMEAs marknad är konkurrensen stor, främst inom tunnplåt. Bland konkurrenterna syns ArcelorMittal, Dilliger, Salzgitter och VoestAlpine. För Americas är konkurrensen lägre, men har ökat under senaste år i samband med ökad import av ordinär grovplåt. Både europeiska och asiatiska producenter flyttade sig in i regionen ex. Nicor, ArcelorMittal och Usiminas. Ökad konkurrens kan även märkas på APACs marknad. Både europeiska och lokala producenter ökar sitt utbud, framförallt i Kina. Konkurrenterna är exempelvis lokala JFE och NSC och europeiska ArcelorMittal.

3 Nyckeltal Antal anställda, aktiebolag Avkastning på eget kapital (%) - 2,41 6,49 2,28-6,68 25,58 Avkastning på totalt kapital (%) - 0,06 3,95 1,73-2,56 14,19 Rörelsemarginal (%) - 1,78 4,48 1,71-6,91 16,48 Vinstmarginal (%) - 0,09 5,71 2,79-5,17 18,26 Omsättning per anställd 4 476, , , , ,35 Soliditet (%) 49,08 48,5 48,95 51,05 50,53 Kapitalets omsättningshastighet 0,66 0,7 0,65 0,49 0,78 Kassalikviditet (%) 127,52 93,8 100,96 108,73 117,76 Analys av finansiell data och nyckeltal Eftersom SSAB verkar i en bransch som är mycket påverkat av yttre faktorer, där rådande konjunktur, priser på råvaror och kronans styrka är viktiga komponenter, så svänger såväl kostnader som intäkter från år till år. Ett tydligt exempel på detta är år 2009, då finanskrisen hade slagit till på allvar och SSAB:s omsättning nästan halverades, från till miljarder kronor. Omsättningen har de tre senaste åren legat mellan miljarder vilket är betydligt mindre än vad företaget tidigare hoppats på. Det rådande konjunkturläge och kronans starka position har bidragit till minskad export till främst Europa och Nordamerika. Med bättre yttre förutsättningar under kommande år har SSAB stora möjligheter att öka sina intäkter rejält, speciellt om det nya samarbetet med Rautaruukki blir lyckat. Aktieutveckling efter uppköp 2012 hade bolaget ett rörelseresultat på - 96 MSEK och den senaste årsrapporten avslöjade att 2013 års resultat var ännu sämre, MSEK. Största anledningen till detta är minskade intäkter som till största del beror på sämre konkurrenskraft till följd av den starka kronan. Under 2014 väntas återhämtningen i Nordamerika och Europa bidra till ett positivt resultat, trots att marknaden i Kina kommer att minska. Eftersom SSAB är ett otroligt kapitaltungt bolag så är en hög soliditet högprioriterad. Under första halvan av 00-talet var soliditeten stabil på ca 60 % men efter enorma investeringar i USA under 2007 var soliditeten nere på 32 %. Sedan dess har man lyckats bygga upp den till ca 50 % där den nu ligger på en jämn nivå. Likviditeten i SSAB är stabil där kassalikviditeten ligger drygt 100 % och balanslikviditeten på drygt 250 %. Ett så stort bolag som SSAB skulle dock kunna ställa högre krav på sina underleverantörer när det gäller t.ex. kredittider, för att på så sätt frigöra en del kapital. Att frigöra mer kapital skulle även leda till en ökad kapital-omsättningshastighet. I dagsläget omsätter SSAB sitt kapital 0.66 ggr/år, det kan jämföras mot 2006 års siffra som låg på Det som har dragit ner siffran är de stora investeringarna i USA som fick SSAB:s balansomslutning att öka från drygt 20 miljarder SEK till drygt 60 miljarder.

4 Dock är detta något man bör se över i framtiden för att öka sina möjligheter till nya investeringar eller bli av med en del av de stora lån man just nu sitter på. Aktien SSAB är börsnoterat på LargeCap Stockholm och har en B-aktie som i skrivande stund värd kr och en A- aktie med värde av Med st B-aktier och st A-aktier ger detta SSAB ett börsvärde på MSEK. Som högst har B-aktien varit värd kr och som lägst kr. På grund av att resultatet varierar så kraftigt för SSAB så är det svårt att göra en bra analys utifrån P/E-talet. Det man däremot kan göra är att se en trend i företaget. Under 2010 låg det på 21, år 2011 på 11, 2012 på 13 och enligt senaste kvartalsrapporten ligger det på -17 och det visar på att börsen de senaste åren har tappat tron på aktien eftersom ett lägre P/E-tal indikerar en billig aktie. Och att investera i ett industriföretag som inte uppvisar vinst är sällan attraktivt. Efter uppköpet av Rautaruukki steg aktievärdet med 15 % under ett dygn och mycket tyder nu att företaget varit på botten och nu är på väg mot bättre tider.. Med ett betavärde på 1.61 gör att aktien anses ha ca 1.6 ggr så stor risk som index. Detta ger möjlighet till bra avkastning men medför samtidigt en större risk än en aktie med lägre betavärde. För ett så pass stort företag som SSAB är ett betavärde på 1.61 relativt högt eftersom de flesta större företag är väldigt stabila och inte speciellt beroende av index. Stålindustrins känslighet på marknaden bidrar till detta. SSAB:s B-aktie har en volatilitet på 37 %, alltså är standardavvikelsen på avkastningen ganska hög. Detta stärker ovanstående argument att det finns goda avkastningsmöjligheter, dock får man se upp eftersom en volatil akties framtid inte är lätt att förutspå. Avkastning År 2013 var direktavkastningen 3.40 % men utdelningen 2014 kommer att utebli helt, detta till följd av senaste årets negativa resultat vilket gör att företaget vill hålla hårdare i pengarna. Aktiens utveckling senaste decenniet

5 Rank Ägare Ägare och insideraktivitet SSAB har en soliditet på ca 50 %, resterande ägande är fördelat på följande sätt: Största ägare Andel (%) Värde (MSEK) 1 AB Industrivärden 24,13 58,11 2 Swedbank Robur AB 5,36 12,90 3 LKAB-Luossavaara-Kiirunavaara AB 5,13 12,34 4 Handelsbanken Asset Management 4,40 10,60 5 DNB Asset Management AB 3,41 8,21 6 Norges Bank Investment Management (NBIM) 2,88 6,92 7 T. Rowe Price Associates, Inc. 1,83 4,40 8 Danske Capital (Sweden) 1,53 3,67 9 Skandia Liv 1,46 3,52 Nordea Investment Management AB 10 (Sweden) 1,46 3,52 Största affärerna Bortsett från LKAB, som de senaste två åren har utökat sitt innehav kontinuerligt, har det inte förekommit någon insiderhandel att tala om. Den i styrelsen som har störst innehav är Sverker Martin- Löf som äger ca aktier i företaget. Framtidsstrategi SSAB har flera uppsatta mål, både strategiska och finansiella. De främsta strategiska målen består av att säkerställa en stark position i Europa, Nordamerika och Asien. Att även öka den totala leveransen av nischprodukter från 38 % till 50 % är högt prioriterat. Eftersom koncernens verksamhet är konjukturberoende är detta i beaktade vid målen. På den finansiella sidan är därför ett av målen att räntabiliteten på sysselsatt kapital över en konjunkturcykel ska överstiga 15 %. Att även soliditen skall ligga på ca 50 % samt nettoskuldsättningsgraden på 30 % är något SSAB strävar efter. Prognos De senaste åren har bolaget haft ett negativt rörelseresultat, vilket givetvis är en stor påfrästning för bolaget. Senaste rapporten visade ett rörelseresultat på Tkr. Är detta något som kommer hålla i sig de närmasta åren? Grafen nedan visar inte någon positiv trend för SSAB Förändring av rörelseresultat Rekommendation Med tanke på sjunkande resultat och röda siffror från senaste rapporten anser vi inte aktien intressant i dagsläget. Däremot har de en spännande framtid framför sig genom hopslagningen med Rautaruukki och en återhämtande världsekonomi. Rekommendation: Neutral EBIT (TKr) EBIT (TKr)

6 Bilaga 1 SSAB:s B-aktie Reuters europastålindex av Analysgruppen och Börsgruppen tar inget ansvar för transaktioner gjorda utifrån informationen

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2 Scandinavian Airline Systems har under flera decennier varit en av Sveriges stoltheter i den globala företagskulturen där man erbjuder flygresor till hela världen. De senaste åren har dock SAS kantats

Läs mer

Fördelning av total omsättning i procent. Analytiker: Andreas Lergård John Olsson

Fördelning av total omsättning i procent. Analytiker: Andreas Lergård John Olsson - Sjunkande aktie men höga utdelningar kommande åren, så kan man sammanfatta Axfood. För den som är ute efter en kassako med potential på långsikt är detta ett bra investeringsalternativ. Axfood bedriver

Läs mer

BAHNHOF AB. Analytiker: Erik Sidén Axel Petersson

BAHNHOF AB. Analytiker: Erik Sidén Axel Petersson BAHNHOF AB Det tredje kvartalet 2014 slår alla tidigare rekord i Bahnhofs historia. På detta sätt inleder Bahnhof in Q3 rapport, vilket väl speglar utvecklingen för både bolaget och aktiekursen de senaste

Läs mer

Handelsbanken. Produkter, segment och geografisk spridning

Handelsbanken. Produkter, segment och geografisk spridning Handelsbanken Ingress Handelsbanken har liksom övriga svenska storbanker under de senaste åren upplevt aktielyft som slår stockholmsbörsen som helhet med råge. Med en börsutveckling på knappa 80 % de senaste

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Stigande börser och sjunkande oro. Stärkt fondsparande

Stigande börser och sjunkande oro. Stärkt fondsparande 3 Trafikljusrapport 2013 Stigande börser och sjunkande oro Stärkt fondsparande Ljusare framtid för livbolagen Företagsobligationer populära hos fondtorgen Tillväxten finns i Asien Aldrig har möjligheterna

Läs mer

Bildtext lektion 6: Analysera

Bildtext lektion 6: Analysera Bildtext lektion 6: Analysera Resultaträkning i sammandrag (Bild 3) I resultaträkningen räknas först företagets intäkter ihop, sedan dras alla kostnader av i tur och ordning. Till sist ser vi resultatet.

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Karlstads Universitet Institutionen för ekonomi. Viking Telecom AB

Karlstads Universitet Institutionen för ekonomi. Viking Telecom AB Karlstads Universitet Institutionen för ekonomi Viking Telecom AB Innehållsförteckning Inledning 2 Syfte 2 Metod 2 Avgränsningar 2 Affärsidé 3 Affärshändelser 4 Börsvärde 4 Lönsamhetsmätning 4-6 Kassaflödesanalys

Läs mer

Lönsamhet. 9,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 618 663 770 822 880 Tillväxt 0% 7% 16% 7% 7%

Lönsamhet. 9,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 618 663 770 822 880 Tillväxt 0% 7% 16% 7% 7% BOLAGSANALYS 13 juni 2012 Sammanfattning ReadSoft (rsofb) Programvarubolag med låg värdering ReadSoft är ett globalt programvarubolag med 7 500 kunder och försäljning i över 70 länder. Bolagets huvudprodukt,

Läs mer

Börshumöret håller i sig

Börshumöret håller i sig Marknadsbrev april 215 Börshumöret håller i sig Trög start på året för konjunkturen. 215 har börjat i motvind för världens största ekonomier USA och Kina i takt med att merparten av konjunkturstatistiken

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Mars 2015

MARKNADSINSIKT. Mars 2015 MARKNADSINSIKT Mars 2015 Aktiemarknaden fortsätter sin starka trend och bara i år har stockholmsbörsen nu stigit med drygt 15 procent. Efter en exceptionellt stark börsuppgång väljer vi nu att vikta ned

Läs mer

Devicom Telefonioperatör med tvist

Devicom Telefonioperatör med tvist UPPDRAGSANALYS* 27 november 2007 Devicom Telefonioperatör med tvist Devicom är ett ungt företag som säljer fasttelefoni till hushåll och företag genom att erbjuda billig utlandstelefoni. Bolaget har haft

Läs mer

Konsten att lyckas i tidningspappersindustrin - en fallstudie om konkurrensstrategier i den nordamerikanska tidningspappersbranschen

Konsten att lyckas i tidningspappersindustrin - en fallstudie om konkurrensstrategier i den nordamerikanska tidningspappersbranschen Konsten att lyckas i tidningspappersindustrin - en fallstudie om konkurrensstrategier i den nordamerikanska tidningspappersbranschen How to be successful in the newsprint industry - A case study about

Läs mer

SCA Årsredovisning 2010

SCA Årsredovisning 2010 SCA Årsredovisning 2010 Detta är SCA SCA skapar värde genom att infria kunders och konsumenters behov i en anda av innovation, ständig effektivisering och med en uttalad vilja att bidra till en hållbar

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

2010 I SAMMANDRAG. *) För 2010 enligt styrelsens förslag Tabellen avser kvarvarande verksamhet Å R E T S O M G I C K. Omsättning, 12 månader

2010 I SAMMANDRAG. *) För 2010 enligt styrelsens förslag Tabellen avser kvarvarande verksamhet Å R E T S O M G I C K. Omsättning, 12 månader G&L BEIJER 2010 I N N E H Å L L 4 Året som gick 6 VD har ordet 8 Beijeraktien 10 Börsens handelsföretag 12 Beijers ett globalt företag 14 Affärsidé, mål och strategier 16 Verksamheten 2010 18 Beijer Ref

Läs mer

Investmentbolag med substans +38% Tokhausse på börsen

Investmentbolag med substans +38% Tokhausse på börsen Tokhausse på börsen Torsdagen bjöd på en riktig rökare med en uppgång på dryga 3 procent. Det var en välkommen återhämtning, men dylika spurter brukar sällan hålla i längden. sidan 22 +38% Hög rabatt på

Läs mer

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDSPECIAL Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDER & RISK När olika placeringsformer diskuteras är en bedömning av risk alltid viktig. Beroende på placeringshorisont och personliga önskemål

Läs mer

2005 2006e 2007e 2008e 2009e

2005 2006e 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 10 december 2006 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Lönsam aktör på nischmarknad Betting Promotion verkar inom något så udda som market making på oddsbörser. Verksamheten bygger på en

Läs mer

Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% 1999 1998 Förändring,%

Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% 1999 1998 Förändring,% 1(25) Press release, Stockholm den 11 februari 2000 BOKSLUTSRAPPORT 1999 Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% Siffror i Mkr, om ej annat angivits 1999 1998 Förändring,%

Läs mer

Rustar för uppgång 24% Rapporten. Rörelsemarginalen. vände uppåt kvartal 3. Scania stärker produktportföljen inför nästa högkonjunktur.

Rustar för uppgång 24% Rapporten. Rörelsemarginalen. vände uppåt kvartal 3. Scania stärker produktportföljen inför nästa högkonjunktur. EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 3 29 % Rörelsemarginal 2 16 12 8 4-7 -7-8 -8-8 -8-9 -9-9 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Rapporten. Rörelsemarginalen vände uppåt kvartal 3. > SID 2 Intervjun.

Läs mer

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport Hållbarhet Resultat Prestation Hållbarhet Bolagsstyrning Innehåll VD-kommentar till bokslutet 2 Förvaltningsberättelse 5 Noter 31 Definitioner

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Januari 2015

MARKNADSINSIKT. Januari 2015 MARKNADSINSIKT Januari 2015 Börsåret 2014 avslutades i positiva tecken och för sparare i Amerika fonder blev avkastningen nära på dubbelt så hög tack vare rally i dollarn. Ett kraftigt fallande oljepris

Läs mer

Välkommen till Elanders årsredovisning 2008! Mölnlycke, februari 2009

Välkommen till Elanders årsredovisning 2008! Mölnlycke, februari 2009 KOMMANDE RAPPORTER FRÅN ELANDERS Delårsrapport januari-mars: 23 april 2009 Delårsrapport januari-juni: 14 juli 2009 Delårsrapport januari-september: 22 oktober 2009 Bokslutskommuniké 2009: 29 januari 2010

Läs mer

HomeMaid AB. Satsning på expandering

HomeMaid AB. Satsning på expandering Independent Analysis HomeMaid AB Ökad trend för hushållsnära tjänster. Hushållens intresse av att köpa RUT-tjänster är fortfarande hög.t Antalet RUT-köpare förra året ökade med 12 %. Rörelsemarginal om

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1 DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Omsättningen uppgick till 1 096 mkr, vilket var 21 % högre än föregående år (909 mkr). Rörelseresultat uppgick

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 8 maj 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Förvärvsmaskin med edge Under de senaste tio åren har Lagercrantz rört sig från att främst domineras av sina handelsrörelser,

Läs mer