Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2"

Transkript

1 Scandinavian Airline Systems har under flera decennier varit en av Sveriges stoltheter i den globala företagskulturen där man erbjuder flygresor till hela världen. De senaste åren har dock SAS kantats av negativa resultat och tappade marknadsandelar. I slutet av 2012 var företaget till och med nära att gå i konkurs. Nu är företaget på fötter igen men den frågan vi ställer oss är om företaget är rätt värderat efter allt tumult. Bakgrund och verksamhet SAS Groups bildades år 1946 då de tre nationella flygbolagen i Sverige, Norge och Danmark slogs ihop. Bolaget delades upp i tre dotterbolag, ett tillhörande varje nation där det svenska bolaget är det största. SAS grundtanke har ända sedan starten varit att erbjuda sina kunder något extra bättre service, bättre mat och bättre komfort och sedan Jan Carlzon tog över som VD 1973 har det satsats stort på målgruppen affärsmän. SAS var av ett av världens största inom flygbranschen fram till 90-talet då lågprisbolagen tog många marknadsandelar. Sedan dess har det mesta gått utför med färre passagerare, lägre marknadsandel, missnöjd personal och långa förhandlingar med fackförbund var botten nådd och en konkurs var mycket nära. SAS gick ut med något som av facket sågs som ett ultimatum där personalens löner och villkor skulle försämras drastiskt, annars skulle företaget gå i konkurs. Sedan SAS Group startade har man utvidgat sin verksamhet och i dagsläget består SAS Group av många fler bolag än bara de tre ursprungliga. Det största nytillkomna är SAS International som ansvarar för de längre flygningarna, t.ex. till Nordamerika och Asien och utöver detta är man delägare i bland andra Blue1, Estonian Air, Air Greenland och airbaltic. SAS äger även SAS Cargo Group som är ett bolag som flyger fraktgods runt om i världen, detta bolag är dock en mindre del av hela SAS Group. I denna rapport kommer vi analysera hela koncernen men analys och rekommendation av aktien gäller SAS Sverige. Produkter, segment samt geografisk spridning Scandinavian Airline System är ett företag som har sin bas, precis som namnet indikerar, i Skandinavien. De riktar sig främst till den övre medelklassen och affärsmän som ofta är på resande fot. Detta märks då företaget i första hand prioriterar komfort och säkerhet medan priset på flygbiljetterna är något högre. Man har även olika premiumkort beroende på hur mycket kunden flyger med SAS, ju fler resor desto större bonus. Företaget har gått från att i stort sett bara erbjuda resor inom norra Europa till att nu erbjuda ca avgångar om dagen med alla delar av världen som destination. Fokus ligger på Nordamerika, Sydostasien samt länderna kring medelhavet. Året som gått och senaste Qi Hur har då den senaste tidens resultat sett ut i SAS? SAS totala passagerartrafik ökade med 0.8 procent under oktober månad, jämfört med samma månad förra året. Dock är det viktigt att påpeka att kapacitetsutnyttjandet sjönk med 2,3 procentenheter. Detta innebär att fler avgångar skett, men med i snitt färre resenärer. En varnande signal är även att SAS så kallade RASK-nivå(mått på intäkter per tillgänglig flygstol) sjönk med 7,4 procent.

2 Vad kan vi dra för slutsatser av denna information? Det är alltså fler som flyger med bolaget, men intäkterna per flygstol har minskat. Förmodligen innebär detta att SAS har dumpat priserna på sina biljetter för att locka kunder eller att de har tillsatt nya avgångar men utan att lyckas fylla sina plan. Detta har givetvis påverkat resultatet på ett negativt sätt. SAS hade ett negativt rörelseresultat under år 2012 på -817 MSEK. Uppskattade siffror är att även år 2013 kommer sluta med ett negativt rörelseresultat, dock betydligt lägre. Rapporter från senaste Qi visar att EBIT-marginalen (även kallad rörelseresultats-marginal) har ökat jämfört med samma tidpunkt året tidigare vilket pekar på att rörelseresultatet ökar. kommande 12 månaderna. SAS koncernen har täckt dollarunderskottet med en kombination av terminer och optioner. SAS intäkter ökar och minskar pga av säsong. Mätt i antal transporterade passagerare som flyger med SAS är december februari låga månader medans april juni samt september oktober höga till antalet. Andelen förtidsbokningar är däremot störst under perioden januari-maj som ger en stor positiv påverkan på rörelsekapitalet inför semesterperioden. Säsongsvariationerna i efterfrågan påverkar kassaflödet och resultatet olika, eftersom passagerarintäkterna redovisas när SAS eller annat flygbolag utför transporten, vilket gör att intäkterna normalt ökar under månader då fler passagerare transporteras. Marknadsanalys och största konkurrenterna Flygbolagsbranschen är ofta en svårförutspådd bransch där bolagen ofta förvånar analytikerna. (Rörelsevinst-marginal innan skatter,finansiella kostnader etc av omsättning) En annan nyhet för året är att SAS koncernen under juni månad sålde sitt dotterbolag Widerøe. Detta har givit SAS en bättre likviditet och finansiell position vilket varit ett av målen under året. Makroanalys och råvaror SAS strategi har varit att säkra sig mot höjningar av bränslepriser upp till 95% för hela året. Så eventuella politiska förändringar som kan påverka bränslepriser är ingen risk. För utländska valutor har SAS policyn att säkra 40-80%. Per sista juli 2013 hade SAS koncernen säkrat 51% av det förväntade USD-underskottet de SAS största konkurrent i norden är det norska flybolaget Norwegian. Det norska bolaget har gått starkt de senaste åren och har plockat marknadsandelar när SAS har tappat. Under hösten har Norwegian redovisat starka siffror vilket bör tolkas som att tillväxten i bolaget bör hålla i sig. Även lågpris bolaget RyanAir har visat goda resultat. Något som även har präglat den skandinaviska flygbranschen vilket även synts på nyheterna de senaste åren är att fackförbuden har stark inverkan på flygbolagen. Detta har gjort att flygbolagen har fått ökade kostnader för diverse förhandlingar och löneökningar, vilket givetvis inte varit bra för resultaten.

3 Konkurrensen är stenhård på marknaden och tyvärr för SAS har bolag som Norwegian och Ryanair gått betydligt bättre de senaste åren medans SAS tappat marknadsandelar. Konkurrenterna har haft stor tillväxt och pressar priserna vilket skapar svårigheter för SAS. Analys av finansiell data och nyckeltal Det senaste året SAS uppvisade ett positivt resultat var år 2007, året innan finanskrisen drabbade världen. Sedan dess har det snarare handlat om att minimera sina förluster än att maximera vinsten. Sedan 2009 har man stabilt minskat på förlusterna och årsredovisningen för 2012 uppvisade en förlust på 1,5 miljarder efter finansiella poster, vilket kan jämföras med en förlust på 3 miljarder bara två år tidigare. en mindre kassa och bank, vilket nästan försatte hela företaget i konkurs. Enligt Rickard Gustafson, nuvarande VD för SAS, fanns det i slutet av 2012 pengar i kassan som endast skulle kunna hålla bolaget vid liv i ytterligare två dagar. I sista stund skrevs nya avtal under. Att ha en hög likviditet är viktigt för att skaffa sig ett bra rykte samt för att ses som ett stabilt företag. Därför har SAS en lång väg tillbaka till sitt gamla rykte. Att öka sin kassa är högt prioriterat i företaget och flera affärer som har gjorts de senaste månaderna har setts som mindre bra investeringar på lång sikt. Däremot har de gett ett rejält tillskott till kassan. Aktien SAS Sverige aktie ligger på stockholmsbörsens Mid Cap lista. Dagens kurs ligger på 18,40 Kr ( ). Den har ett betavärde på 1,77 och en volatilitet på 45,39%. Högt betavärde samt hög volatilitet indikerar att det är en hög riskaktie. P/E-talet ligger på -6,21 Kr, detta pga de senaste årens negativa vinst. Nedan presenteras aktiensutveckling de senaste sju åren i SEK: (Nyckeltal mellan åren ) I och med att finanskrisen drabbade SAS så pass hårt var man tvungna att under krisåren genomföra åtskilliga nyemissioner för att kunna fortsätta att bedriva sin verksamhet. Detta medförde att soliditeten sjönk, som lägst var den i slutet av 2008 då den låg på 20 %. Sedan dess har företaget lyckats öka detta tal till drygt 30 %. Detta gjorde man på bekostnad av (Aktieutveckling mellan åren )

4 Ägare och insideraktivitet Största ägare är som sagt svenska, danska och norska staten som tillsammans innehar 50 % av aktierna. De största privata ägarna är nordiska banker och försäkringsbolag samt Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som äger 7,6 % av bolaget. Ingen insider är storägare i bolaget där VD:n Rickard Gustafsson är en av de största ägarna med aktier. Det motsvarar i dagsläget ett värde motsvarande knappt kronor. Framtidsstrategi SAS har en fortsatt svår framtid till mötes. De har stora lån att betala av det kommande året, I grafen nedan visas hur de nuvarande lånen de närmsta åren kommer förfalla till betalning. Detta är något som kommer påverka de kommande årens resultat. Prognos På grund av de senaste årens kaos i företaget är det mycket svårt att förutse hur resultaten de kommande åren kommer att se ut. Än svårare är det att förutse aktiekursen som har svängt kraftigt under kristiden. Eftersom SAS har uppvisat negativt resultat de senaste åren så skulle det vara missvisande att göra en analys utifrån vinstmarginal och P/E-tal. Däremot ser man ett tydligt mönster när det gäller företagets omsättning och tillgångar som har minskat stadigt sedan (Förändring i omsättning senaste 10 åren) (Framtida förfallning av lån) SAS har förutom lån att betala även stora investeringar att genomföra. De behöver köpa in nya plan till verksamheten vilket kommer utgöra en stor men nödvändig kostnad. Den 25 juni meddelade bolaget att man skrivit på avsiktsförklaring om att införskaffa tolv nya Airbusplan för 3,3 miljarder dollar. SAS uttalade strategiska prioritet framöver är att fortsätta leverera mot sitt tuffa omställningsprogram, samtidigt som de satsar offensivt på sitt kunderbjudande. Även förbättrad kvalitet och service är högt prioriterat. Detta bör anses vara en förutsättning för en långsiktigt lönsam tillväxt. (Förändring i tillgångar senaste 10 åren) Att denna trend ska brytas inom den närmsta framtiden anser vi är osannolikt då SAS har stora problem med likviditeten, vilket innebär att möjligheterna för t.ex. nya satsningar och marknadsföring är begränsade. Detta samtidigt som SAS största konkurrenter Norweigan och Ryanair har en god tillväxt vilket ger dem ökade inkomster och större möjligheter för utvidgad verksamhet. SAS måste spela alla sina kort rätt för att komma tillbaka och konkurrera på allvar, annars riskerar företaget att bara sjunka djupare ner i den avgrund man just nu befinner sig i. Vi bedömmer därför att risken är stor i förhållande till möjligheten för SAS att återigen bli en av de största i flygbranschen.

5 Med tanke på att SAS har stora investeringar samt skulder att betala av nästkommande år så är det sannolikt att resultatet 2014 kommer att försämras jämfört med Därefter finns det tendenser som pekar på de senaste årens trend med förbättrat resultat kommer att fortsätta. År 2016 har SAS möjlighet att redovisa vinst för första gången sedan Nedan visas en estimerad graf över kommande års resultat: För den djärve investeraren ser vi chansen till att göra sig en hacka. Börsvärdet för SAS är idag värderat till ca 6 miljarder kronor. Det kan jämföras med företagets egna kapital som vid förra kvartalsrapporten var drygt 9,5 miljarder. Detta indikerar att börsen har en låg tillit till SAS och att om SAS lyckas konkurrera ordentligt på marknaden samt börjar uppvisa vinst så finns en väldigt stor uppsida. Rekommendation: Sälj

Flygresor med stor valfrihet

Flygresor med stor valfrihet Flygresor med stor valfrihet SAS koncernens Årsredovisning & Hållbarhetsredovisning 2007 Innehåll Snabbguide till viktiga fakta SAS koncernen 1 SAS koncernen i korthet 2 Bolagen i korthet 3 Viktiga händelser,

Läs mer

spännande olje- och gastillgångar i nordafrika, västafrika och nordsjön

spännande olje- och gastillgångar i nordafrika, västafrika och nordsjön spännande olje- och gastillgångar i nordafrika, västafrika och nordsjön Årsredovisning 2007 2008 2008 INNEHÅLL Året i siffror 1 VD-ord 2 Affärsidé, mission och strategi 4 Affärsmodell 6 Affärer under 2008

Läs mer

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN QBNK

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN QBNK Uppdragsanalys QBNK TECKNA uppdragsanalys QBNK 2014-06-09 Riktkurs 3 kronor 2 Teknikbolag med stor potential Analytiker: Åse Lindskog QBNK är Sveriges ledande leverantör av tjänster för hantering av bilder,

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 28 april 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Nytt erbjudande nytt case rapporterade sitt bästa Q1 någonsin och en EBIT-marginal på 8,5 procent trots att inga PG-system

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 april 2015 Sammanfattning (SENS.ST) Hög lönsamhet under radarn Sensys Q1-rapport med 54,3 MSEK i intäkter och 31,6 procents EBIT-marginal var i linje med förväntningarna

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning (IVSO.ST) Skalbarheten visar sig i 27 % EBIT EBIT på 17,1 MSEK blev 6 MSEK bättre än vår prognos tack vare en oväntat stark bruttomarginal,

Läs mer

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg?

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg? ANFÖRANDE DATUM: 2009-06-11 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Danske Market s Central Bank Seminar, Snekkersten, Danmark SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

East Capital Explorer Årsredovisning 2011

East Capital Explorer Årsredovisning 2011 East Capital Explorer Årsredovisning 2011 Kontakt Investor relations- och mediakontakt: Charlotte Åsberg Investor Relations Manager +46 8 505 885 94 charlotte.asberg@eastcapitalexplorer.com Besöksadress:

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar

Ekonomiska förutsättningar Ekonomiska förutsättningar Teknikindustri och tjänster inför avtalsrörelsen 2013 En rapport från Almega, Teknikföretagen och Unionen OM TEKNIKINDUSTRI OCH TJÄNSTER Teknikföretagen har 3 600 medlemsföretag

Läs mer

Securitas AB Årsredovisning 1998

Securitas AB Årsredovisning 1998 Securitas AB Årsredovisning 1998 I vår strävan att skydda hem, arbetsplatser och samhälle, lever vi efter våra ledord; Ärlighet, Vaksamhet och Hjälpsamhet. Ett varuhus ska vara öppet, välkomnande och en

Läs mer

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN BJÖRN WILKE Aktie- och fondhandboken Lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi AKTIESPARARNA KUNSKAP Aktiespararna Kunskap Besöksadress: Rådmansgatan 70A,

Läs mer

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför?

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Vad kan göras för att effektivisera börshandeln? På uppdrag av En rapport från Maj 2006 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. NordPool den

Läs mer

Vad avgör företagens FoU-investeringar?

Vad avgör företagens FoU-investeringar? Vad avgör företagens FoU-investeringar? 1 2 Innehåll Förord...5 Sammanfattning... 7 Håller företagens forskning och utveckling på att försvinna från Sverige?... 10 Svag tillväxt av FoU i Sverige...10 Färre

Läs mer

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag Diagram A. Räntor på nya bolåneavtal till hushåll och reporänta 8 9 Genomsnittlig boränta Kort bunden boränta Lång bunden

Läs mer

10 steg. för ny industrialisering av Sverige

10 steg. för ny industrialisering av Sverige 10 steg för ny industrialisering av Sverige steg fo r ny industrialisering av Sverige Maj 2014 0 Sverige behöver en långsiktig strategi för industrins vidareutveckling en strategi som fokuserar industrins

Läs mer

Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik. om en jämlik arbetsmarknad

Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik. om en jämlik arbetsmarknad Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik och målet om en jämlik arbetsmarknad Handels utredningsgrupp Josefine Boman & Agneta Berge Oktober 2013 Innehåll Sammanfattning 1. Inledning

Läs mer

Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln?

Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln? Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln? Jag tror helt enkelt inte på den här idén med att sänka löner. I så fall så borde vi redan ha sett detta eftersom vi kraftigt har sänkt

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

Stiftelsen Finn. en skånsk Nobelstiftelse. Från Sparbanken Finn till Stiftelsen Finn en vision och utmaning med många möjligheter

Stiftelsen Finn. en skånsk Nobelstiftelse. Från Sparbanken Finn till Stiftelsen Finn en vision och utmaning med många möjligheter Stiftelsen Finn en skånsk Nobelstiftelse Från Sparbanken Finn till Stiftelsen Finn en vision och utmaning med många möjligheter www.stiftelsen-finn.org av Johan Schlasberg Lund copyright, Johan Schlasberg,

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

BRA FÖRSLAG SKA ANVÄNDAS

BRA FÖRSLAG SKA ANVÄNDAS BRA FÖRSLAG SKA ANVÄNDAS EN KOMMENTAR TILL GLOBALISERINGSRÅDETS SKATTEFÖRSLAG ETT ÅR EFTER LANSERINGEN ELISABETH THAND RINGQVIST FÖRORD Globliseringsrådet gjorde den mest djupa och breda analysen av vad

Läs mer

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2014

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2014 CHERRY ÅRSREDOVISNING 2014 Del 1 Om Cherry 3 Cherry i korthet, året som gått 4 VD har ordet 6 Marknaden 8 Medarbetarna på Cherry 10 Cherrys vision och affärsområden 12 Nätspel 14 Affiliate och white label

Läs mer

Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster

Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster Studie av effekterna på restaurangpriser, restaurangomsättning och anställda i restaurangbranschen Box 3546, 103 69 Stockholm T +46

Läs mer

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-16628 Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 Definitioner Med ProfilGruppen eller Bolaget avses i Prospektet, beroende på sammanhang, ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943 eller koncernen

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU BOLAGSANALYS 26 april 2012 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU Rapporten för det första kvartalet var relativt odramatisk. Rapporten föregicks av kvartalets stora nyhet, den

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget 2014

Det ansvarsfulla företaget 2014 Det ansvarsfulla företaget 2014 Svensk Handels årliga undersökning om CSR- och hållbarhetsfrågor bland medlemsföretag och konsumenter. svenskhandel.se Rapporten är framtagen av Carin Blom HUI RESEARCH

Läs mer