East Capital Explorer Årsredovisning 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "East Capital Explorer Årsredovisning 2011"

Transkript

1 East Capital Explorer Årsredovisning 2011

2 Kontakt Investor relations- och mediakontakt: Charlotte Åsberg Investor Relations Manager Besöksadress: Kungsgatan 30, Stockholm Sweden Postadress: Box Stockholm Sweden Vi välkomnar dina åsikter Hur kan vi förbättra vår finansiella rapportering, vår service till aktieägarna eller vår hemsida? Mejla gärna dina förslag eller idéer till oss på Adressändring Adressändring för fysiska personer som är registrerade som svenska medborgare görs automatiskt av Euroclear Sweden AB. Notera att aktieägare som valt att inte få sina adresser uppdaterade automatiskt, själva måste meddela sitt kontoförande institut. Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat ska meddela förvaltaren snarast möjligt om förändringar av namn, adress eller kontonummer. Andra aktieägare måste meddela förändringar av adress eller kontonummer till Euroclear Sweden AB, telefonnummer: , e-post: Finansiell information och kalender Månatliga substansvärdesrapporter femte arbetsdagen efter månadens slut Årsstämma 2012 äger rum den 25 april 2012 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012, 8 maj 2012 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012, 7 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari 30 september 2012, 9 november 2012 Årsredovisningen, andra finansiella rapporter och information samt pressmeddelanden finns tillgängliga pa Aktieägare och andra intresserade kan registrera sig på hemsidan för att få rapporter och pressreleaser från East Capital Explorer skickade direkt till sin e-postadress. Årsstämma 2012 Årsstämman för East Capital Explorer AB (publ) kommer att hållas kl onsdagen den 25 april 2012 i Konserthuset i Stockholm. Program 12:15 Registreringen för årsstämman öppnar (registrering kan ske fram till kl ) 13:00 Presentationer och paneldebatt med representanter från East Capitals förvaltningsteam: Extraordinär ekonomisk utveckling i skuggan av politiken full fart framåt för Rysslands ekonomi! Marcus Svedberg, Chefsekonom, East Capital East Capital Explorer väl positionerat för att dra nytta av marknadsåterhämtningen i Östeuropa Peter Elam Håkansson, Ordförande och grundare, East Capital Melon Fashion Group ett viktigt investeringscase som illustrerar potentialen i dagens Ryssland Kestutis Sasnauskas, VD Private Equity och grundare, East Capital 13:50 Paneldebatt och frågor 14:10 Gästföreläsare Ingmar Karlsson berättar om sin bok, Europa och turken betraktelser kring en komplicerad relation 14:30 Kaffepaus 15:00 Årsstämma Deltagande Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall: Vara införd i av Euroclear Sweden AB förd aktiebok inte senare än torsdagen den 19 april 2012 och ha meddelat bolaget sin avsikt att delta senast kl torsdagen den 19 april Anmälan kan göras: På hemsidan: Genom att skriva till: East Capital Explorer Årsstämma Box Stockholm Per telefon till: Vid anmälan, uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefon dagtid, e-postadress, antal aktier samt eventuella närvarande biträden (högst två). Vänligen notera att aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade tillfälligt måste omregistrera sina aktier i sitt eget namn. Sådan omregistrering skall vara genomförd hos Euroclear Sweden AB senast torsdagen den 19 april Aktieägare måste underrätta sina förvaltare i god tid före detta datum. Den tryckta årsredovisningen skickas till de aktieägare som har meddelat East Capital Explorer att de önskar få tryckt finansiell information från bolaget. Ytterligare information om vårt investeringsområde För mer information om utvecklingen och aktuella händelser i vår region är du välkommen att besöka vår förvaltare East Capitals hemsida för nyheter, analyser och marknadskommentarer:

3 Om East Capital Explorer 1 Det här är East Capital Explorer 4 East Capital Explorer i siffror 6 Händelser under året East Capital Explorer-aktien 8 VD har ordet 10 Om Östeuropa 2 Utvecklingen i Östeuropa 13 Förvaltaren har ordet 14 Om förvaltaren: East Capital 15 Vår portfölj Portföljöversikt 17 Fondinvesteringar East Capital Bering Balkan Fund 18 East Capital Bering Central Asia Fund 20 East Capital Bering New Europe Fund 3 22 East Capital Bering Russia Fund 24 East Capital Bering Ukraine Fund A 26 East Capital Bering Ukraine Fund R 28 East Capital (Lux) Eastern European Fund 30 East Capital Power Utilities Fund 32 East Capital Special Opportunities Fund 34 East Capital Special Opportunities Fund II 36 Direktinvesteringar Melon Fashion Group 38 TEO LT 40 Komercijalna Banka Skopje 41 Trev-2 Group 42 East European Debt Finance 43 Populi 44 Wimm-Bill-Dann Foods 44 Bolagsstyrning Ordföranden har ordet 4 47 Bolagsstyrning 48 Medarbetare 53 Styrelsen 54 Riskhantering 56 En mer hållbar investeringsprocess 58 Avgifter 60 Intern kontroll 62 Året i siffror 5 Förvaltningsberättelse 65 Finansiella rapporter 68 Noter 76 Fem år i sammandrag 95 Revisionsberättelse 97 3

4 Årsredovisning 2011 Om East Capital Explorer Det här är East Capital Explorer Vår affärsidé och målsättning East Capital Explorer (ECEX) är ett svenskt aktiebolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Bolaget etablerades med det specifika målet att göra unika investeringsmöjligheter tillgängliga för en bredare målgrupp av investerare. Vår affärsidé är att erbjuda våra aktieägare en likvid exponering mot en unik portfölj av mindre likvida eller onoterade företag i annars svåråtkomliga delar av de östeuropeiska marknaderna. Bolaget investerar främst i East Capitals speciella fondprodukter, som normalt bara är tillgängliga för större investerare eftersom de kräver höga minimiinsättningar. Dessa fonder har ett friare investeringsmandat jämfört med UCITS-fonder, vilket innebär en större flexibilitet och mindre begränsningar i valet av investeringar och allokering. East Capital Explorer gör också direktinvesteringar i onoterade och noterade företag. Genom vår unika relation till East Capital som förvaltare av bolagets investeringar kan vi dra nytta av deras lokala närvaro, omfattande nätverk och långa erfarenhet i regionen. Det är East Capitals investeringsexpertis som skapar det största värdet för våra aktieägare. Vår målsättning är att uppnå en långsiktig värdetillväxt. Då tillväxtmarknader ofta är förenade med hög risk bör investeringar i dessa alltid göras med ett långsiktigt perspektiv. Varför fastighetssektorn? Låg korrelation med aktiemarknaden Inflationssäkrade hyreskontrakt genom konsumentprisindexering Drar fördel av ekonomisk tillväxt, politisk stabilitet och förbättrade finansieringsmöjligheter Vår strategi Vår strategi är att investera främst i de sektorer och bolag som gynnas av de långsiktiga utvecklingstrenderna i vår investeringsregion*, som exempelvis anpassningen till EU och processen att komma ikapp Västeuropa. Stark inhemsk efterfrågan är en av de viktigaste drivkrafterna för tillväxten i Östeuropa och detta är ett av våra främsta investeringsteman. Förutom detaljhandels- och konsumentvarusektorn riktar East Capital Explorer in sig på andra snabbväxande sektorer som finans-, fastighets- och kraftsektorn, vilka erbjuder intressanta långsiktiga investeringsmöjligheter. Bolaget fokuserar främst på mindre och medelstora företag med hög tillväxtpotential. Investeringsportföljen förvaltas aktivt för att optimera det långsiktiga värdet för våra aktieägare. Alla investeringar övervägs noggrant från ett risk- och avkastningsperspektiv och företaget hanterar risker genom en diversifierad portfölj. Långfristigt kapital möjliggör att vi kan investera över en hel konjunkturcykel. * East Capital Explorer investerar i Ryssland, OSS-länderna, Balkan, Baltikum, Centralasien och Centraleuropa Fortsatt stort utrymme för hög tillväxt i inhemska sektorer Varför detaljhandels- och konsumentvarusektorn? Stark konsumentefterfrågan driven av en växande medelklass Stark köpkraft på grund av låga utgifter, ökande löner och platta skatter Ökad tillgång till konsumentkrediter Rysslands penetrationskurva (% av EU-snittet) 150% 125% 100% 75% 50% 25% Trots stark tillväxt i inhemska sektorer är den genomsnittliga penetrationsgraden inom detaljhandels- och konsumentvarusektorn fortfarande låg inom många sektorer jämfört med EU-snittet. De mest intressanta investeringsmöjligheterna framöver återfinns i de inhemska sektorer som har den lägsta penetrationsgraden där komma-i-kapp-potentialen är som störst Snabbt stigande löner och levnadsstandard tillsammans med högre disponibel inkomst och större tillgång till krediter fortsätter att påverka detaljhandels- och konsumentvarusektorerna positivt Medelklassen växer snabbt och utsikterna ser mycket lovade ut för de företag som lyckas dra nytta av denna utvecklingsprocess 0% Flygresor Banktjänster Restauranger Källa: Troika Logistik Bredband Läkemedel Maskiner Organiserad detaljhandel Bilar Media Bostäder Öl Fruktjuicer Mobiler Vodka

5 Årsredovisning 2011 Om East Capital Explorer Varför kraftsektorn? Avreglering till följd av gigantiska investeringsbehov Förväntade prisförändringar Drar fördel av fortsatt stark ekonomisk tillväxt och efterfrågan East Capital Explorer ger tillgång till En ekonomiskt dynamisk region: omfattar 30 länder och nära 450 miljoner invånare. EU-anpassning och stark inhemsk efterfrågan är de främsta drivkrafterna för tillväxten. Man räknar med att Östeuropa kommer att växa mer än tre gånger snabbare än Västeuropa under de närmaste fem åren, med en tredjedel av skuldsättningsnivåerna Attraktiva sektorer: East Capital Explorer fokuserar på de sektorer som bedöms ha de bästa långsiktiga tillväxtförutsättningarna och den bästa utvecklingen i regionen En väldiversifierad portfölj: East Capital Explorer ger huvudsakligen en exponering mot svåråtkomliga små och medelstora företag i Östeuropa. Investeringar görs främst genom East Capitals speciella fondprodukter. Vid utgången av 2011 var vår portfölj exponerad mot ca 400 företag En erfaren förvaltare: Investeringsverksamheten i East Capital Explorer sköts av East Capital, som har närmare 15 års erfarenhet och är en av de största investerarna i regionen med lokal närvaro och ett omfattande nätverk i dessa länder Varför finanssektorn? Ger en god exponering mot den underliggande tillväxten Mycket lägre penetration av banktjänster än utvecklade ekonomier (t.ex. inlåning/utlåning i förhållande till BNP) Konsolidering kan leda till sammanslagningar och företagsförvärv Stor tillväxtpotential för banktjänster Bolån (EUR/per invånare) Finanssektorn har genomgått en period med hög tillväxt, dock inte utan volatilitet, men har fortfarande till väldigt stor del underpenetrerade lokala finansiella marknader Den tillväxt och utveckling som skett i de östeuropeiska länderna som blivit EU-medlemmar kommer att fortsätta i de länder som inte kommit lika långt i sin konvergensprocess Banktjänster till privatpersoner och företag är ett av de snabbast växande segmenten av bankmarknaden, drivet av den positiva ekonomiska utvecklingen och stigande inkomster och efterfrågan från konsumenter Ryssland Turkiet Polen EU US Källa: European Mortgage Federation

6 Årsredovisning 2011 Om East Capital Explorer East Capital Explorer i siffror Topp 10 i East Capital Explorer: summa av direkta och indirekta investeringar 1 31 december 2011 Företag % av NAV Värde av det totala innehavet, EURm Land Sektor East Capital Explorer investerat genom TEO 6,8 20,0 Litauen Telekommunikation Direktinvestering East Capital Special Opportunities Fund, East Capital (Lux) Eastern European Fund Melon Fashion Group 6,6 19,5 Ryssland Konsument sällanköp Direktinvestering Komercijalna Banka Skopje 3,9 11,5 Makedonien Finans Direktinvestering East Capital Bering Balkan Fund Fondul Proprietatea 3,0 8,8 Rumänien Finans East Capital Bering Balkan Fund East Capital Special Opportunities Fund East Capital (Lux) Eastern European Fund Integra 2,3 6,7 Ryssland Energi East Capital (Lux) Eastern European Fund East Capital Special Opportunities Fund East Capital Special Opportunities Fund II Verofarm 1,9 5,6 Ryssland Hälsovård East Capital Bering Russia Fund East Capital Special Opportunities Fund East Capital Special Opportunities Fund II Bank of Georgia 1,5 4,4 Georgien Finans East Capital Bering Central Asia Fund East Capital (Lux) Eastern European Fund Trev-2 Group 1,4 4,1 Estland Industri Direktinvestering East Capital Bering Russia Fund East Capital Bering Ukraine Fund R B92 1,4 4,1 Serbien Konsument sällanköp East Capital Bering Balkan Fund Korshunovsky GOK 1,3 3,7 Ryssland Råvaror East Capital Bering Russia Fund East Capital Special Opportunities Fund Total topp 10 30,2 88,5 1 Räknat som om East Capital Explorer AB hade direktägt sin andel av respektive innehav i fondinvesteringarna East Capital Explorers portfölj per den 31 december 2011 (%) Investering % av NAV (substansvärde) Tema East Capital Bering Balkan Fund East Capital Power Utilities Fund East Capital Special Opportunities Fund East Capital Bering Russia Fund East Capital Special Opportunities Fund II Melon Fashion Group East Capital Bering Central Asia Fund TEO LT East Capital Bering New Europe Fund Komercijalna Banka Skopje East Capital (Lux) Eastern European Fund East Capital Bering Ukraine Fund A East Capital Bering Ukraine Fund R Trev-2 Group East European Debt Finance Populi 8,4 % 6,6 % 5,7 % 5,4 % 4,1% 3,3 % 2,5 % 1,9 % 1,9 % 1,4% 0,4 % 0,0 % 10,0 % 9,6 % 13,0 % 12,5 % Småbolag/värde Omstrukturering/händelsedriven Speciella situationer/aktivist Småbolag/värde Speciella situationer/aktivist Konsumtion/tillväxt Småbolag/värde Telekommunikation/värde Småbolag/värde Finans/tillväxt Östeuropa Småbolag/värde Småbolag/värde Infrastruktur/tillväxt Finans/tillväxt Konsumtion/tillväxt Fondinvesteringar Direktinvesteringar Händelser under året 2011 Januari Februari Mars April Maj Juni NAV i EUR Q1 Fund Direktinvestering om 12 MEUR i Komercijalna Banka Skopje Avyttring av 5 MEUR från East Capital (Lux) Eastern European Ytterligare investering i East Capital Bering Balkan Fund med 5 MEUR Ytterligare direktinvestering i Populi med 0,5 MEUR Avyttring av 13 MEUR från East Capital Special Opportunities Fund Q2 Årsstämman godkände styrelsens Ytterligare investeringar om 1,1 MEUR i TEO LT Avyttring av 20 MEUR från East Capital Power Utilities Fund förslag om en utdelning till aktieägarna på 0,80 SEK per aktie i enlighet med bolagets nya utdelningspolicy Komercijalna Banka Skopje betalade utdelning om ca 0,7 MEUR till ECEX TEO LT betalade utdelning om 1,2 MEUR till ECEX Försäljning av hela innehavet i Wimm- Bill-Dann Foods för 7,4 MEUR och realiserade en avkastning före skatt om 17,4 % i årstakt på sin ursprungliga investering om 6,8 MEUR 6

7 Årsredovisning 2011 Om East Capital Explorer Branschfördelning, % per den 31 december Finans 16 El, vatten och gas 15 Kons.sällank. 10 Telekommunikation 9 Energi 8 Materials 6 Kons.dagligv. 4 Industri 3 Hälsovård 2 Övriga sektorer Landsfördelning, % per den 31 december Ryssland 9 Litauen 7 Rumänien 6 Ukraina 6 Serbien 5 Makedonien 4 Polen 3 Slovenien 3 Georgien 12 Övriga länder Tillgångsfördelning, % per den 31 december Noterat 15 Onoterat 20 Likvida medel* * = likvida medel och kortfristiga placeringar samt likvida medel i underliggande fondinnehav Fördelningen mellan sektorer är huvudsakligen i linje med strategin. Den 31 december 2011 var 74 % investerat i huvudsektorer som finans, kraft, sällanköpsvaror och dagligvaror för konsumenter samt telekommunikationstjänster Portföljen har hittills varit underviktad mot fastigheter. Denna sektor påverkades starkt av finanskrisen men har nu börjat stabiliseras i delar av vår region. Just nu ser vi en hög potential i den baltiska fastighetsmarknaden, som erbjuder intressanta investeringsmöjligheter med tilltalande avkastning, starka kassaflöden och uthålliga hyresvillkor. Under 2012 kommer vi att investera 10 MEUR i East Capital Baltic Property Fund II då vi anser att tidpunkten nu är rätt för att öka vår exponering mot sektorn Vi kommer även fortsättningsvis att fokusera på de inhemska ekonomierna och tillväxten i den inhemska efterfrågan Allokeringen mellan länder överensstämmer i stort med strategin och nuvarande utsikter för marknaderna och ekonomierna Högst exponering har vi mot Ryssland (45 %) som har legat i fokus sedan bolaget startades. Vi har också en hög exponering mot Balkan (25 %). Mindre marknader i sydöstra Europa (Balkan) släpar efter i återhämtningen efter krisen 2008 och vissa marknader i regionen är fortfarande värderade till 80 % lägre än sina toppnoteringar. Huvudorsaken är att dessa marknader är relativt små och investerare har hittills främst fokuserat på större marknader. Den långsiktiga potentialen i den här regionen är hög och erbjuder intressanta investeringsmöjligheter i små och medelstora företag Den största geografiska avvikelsen från det ursprungliga målet är Kazakstan och Ukraina. Dessa två länder karakteriseras just nu av betydande politisk oro och vikten mot dessa är lägre än den ursprungliga strategin, något som har visat sig vara positivt Litauen avviker tydligt, men det beror på vår investering i TEO LT, det litauiska telekommunikationsföretaget Investeringsportföljen består av mer noterade företag (65 %) än vår ursprungliga strategi, och skälet till det är främst opportunistiskt. Många noterade företag föll kraftigare i värde än onoterade under krisen De har därför sett billigare ut och erbjudit attraktiva investeringsmöjligheter på medellång sikt. Vi räknar med att vikten för onoterade företag kommer att öka allt eftersom prisskillnaden mellan noterade och onoterade företag minskar Bolaget fokuserar främst på små och medelstora företag, vilka har störst potential för långsiktig tillväxt. Större företag återhämtar sig snabbare efter en period då inställningen till marknaden varit starkt negativ, vilket är ett av skälen till att vår portfölj för närvarande inkluderar ett antal stora företag. Mindre företag har ännu inte återhämtat sig men förväntas öka i värde senare i återhämtningsprocessen Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgår till 20 %. Andelen likvida medel förväntas minska p.g.a att vi arbetar med ett antal intressanta investeringsmöjligheter och då marknaden nu erbjuder attraktiva prisnivåer Börsvärde Summa likvida medel och kortfristiga placeringar 2011 i siffror (EUR) Portföljaktivitet 2011 Summa Per aktie Miljoner EUR 50 Substansvärde 294m 8, (2,6 mdr sek) (77 SEK) m (1,8 mdr sek) 39m (351 msek) 6,03 (53,75 SEK) 1,17 (10 SEK) Komercijalna Banka Skopje Investeringar Melon Fashion Group EC Bering Balkan Fund Trev-2 Group TEO LT EEDF AG Populi 45.2 EC Power Utilities Fund Avyttringar EC Special Opportunities Fund Wimm-Bill-Dann Foods EC (Lux) Eastern European Fund 9.6 Vinst (justerad för utdelning) Juli Augusti September Oktober November December Direktinvestering om 4 MEUR i Trev-2 Group Nedskrivning av värdet i Melon Fashion Group och Populi med 30 % respektive 35 Q3 %, mot bakgrund av att företagen inte infriat tidigare förväntningar Ytterligare investering om 0,9 MEUR i TEO LT Mia Jurke ersatte Gert Tiivas som verkställande direktör Styrelsen beslutade att utnyttja sitt bemyndigande om återköp av aktier. I oktober förlängdes programmet till 30 mars Under perioden 15 september till 31 december återköptes aktier till en genomsnittlig kurs om 51,54 SEK per aktie, vilket motsvarar 3,1% av bolagets utestående antal aktier Ytterligare investering om 1,3 MEUR i TEO LT, som innebar att den totala investeringen under 2011 blev 3,3 MEUR Externa värderingar gjordes av direktinvesteringarna i Melon Fashion Group (+1,4 %), Populi (-94 %) och Trev- 2 Group (ingen förändring) Q4Investeringen om 13 MEUR i Melon Fashion Group till följd av avtalet med Swedfund International AB, slutfördes

8 Årsredovisning 2011 Om East Capital Explorer East Capital Explorer-aktien East Capital Explorer ger en likvid exponering mot unika investeringsmöjligheter i hela den östeuropeiska regionen genom noteringen på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Stängningskursen per aktie den 31 december 2011 var 53,75 SEK (motsvarande 6,03 EUR). Under året föll aktiekursen med 36,6 %. Per den 31 december 2011 uppgick substansvärdet (NAV) per aktie till 8,69 EUR (motsvarande 77 SEK). East Capital Explorer jämfört med index under 2011 East Capital Explorer jämfört med index sedan introduktionen i november Dec 10 Jan 11 Feb 11 Mar 11 Apr 11 Maj 11 Jun 11 Jul 11 Aug 11 Sep 11 Okt 11 Nov 11 Dec 11 Nov 07 Jan 08 Mar 08 Maj 08 Jul 08 Sep 08 Nov 08 Jan 09 Mar 09 Maj 09 Jul 09 Sep 09 Nov 09 Jan 10 Mar 10 Maj 10 Jul 10 Sep 10 Nov 10 Jan 11 Mar 11 May 11 Jul 11 Sep 11 Nov 11 ECEX NAV ECEX aktiekurs RTS-2 Index SAX Index MSCI EM Europe ECEX NAV ECEX aktiekurs RTS-2 Index SAX Index MSCI EM Europe Substansvärde och aktiens utveckling * Substansvärde per aktie, EUR 8,69 12,33 9,61 7,31 10,87 Substansvärde per aktie, SEK Substansvärdets utveckling under året, EUR -32% 26% 29% -33% 1% Aktiekurs vid årets slut, SEK 53,75 84,75 67,00 40,20 100,00 Lägsta betalt, SEK 48,60 65,25 38,20 37,30 95,50 Högsta betalt, SEK 91,50 88,00 72,75 102,00 108,00 Börsvärde vid årets slut, MSEK Aktiekursens utveckling under året, SEK -37% 26% 67% -60% 0% Överkurs/underkurs mot NAV per den 31 december -30% -24% -32% -50% -3% Genomsnittlig överkurs/underkurs under året -31% -29% -34% -19% -2% Total omsättning, antal aktier Genomsnittlig daglig omsättning, antal aktier Utveckling för relevanta jämförelseindex SAX (OMX Stockholm All Share index), SEK -17% 26% 52% -40% -5% RTS-2 (Russian Trading System 2nd tier index), SEK -21% 48% 143% -75% 11% MSCI Emerging Markets Europe, SEK -24% 9% 64% -62% 3% Aktiekapital och antal aktier Aktiekapital den 31 december, EUR Antal aktier den 31 december** Genomsnittligt antal aktier Ägarstruktur Antal aktieägare den 31 december % aktieägande utanför Sverige 46% 44% 37% 35% 47% * 9 November 31 December 2007 ** Exklusive företagets återköpta aktier 8

9 Årsredovisning 2011 Om East Capital Explorer De 20 största direkt- och förvaltarregistrerade* innehaven per den 30 December 2011 Namn Antal aktier Innehav % East Capital Asset Management Funds ,2 Alecta Pensionsförsäkring ,9 Morgan Stanley & CO Intl. PLC, W8IMY ,7 Mellon Omnibus 30%, Agent F ITS clients ,6 JPM Chase ,8 East Capital Partners** ,6 East Capital Explorer AB ,1 Nordea Investment Funds ,7 East Capital AB clients ,0 SSB CL Omnibus AC OM ,9 SSB CL Omnibus AC OM ,8 Nordnet Pensionsförsäkring AB ,7 Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension ,6 JPM Chase ,4 Fjärde AP-fonden ,3 Danske Capital Sverige AB ,3 Stena ,3 Volvo Related Foundations ,3 JP Morgan Bank ,3 Veritas Eläkevakuutusosakeyhtiö ,1 Summa 20 största aktieägarna och ,5 förvaltarna Övriga aktieägare och förvaltare ,5 Summa ,0 * En majoritet av aktierna som ägs av utländska aktieägare är förvaltarregistrerade. Detta innebär att de verkliga aktieägarna inte är officiellt registrerade. Vissa aktieägare kan också registrera en del av sina innehav genom förvaltare ** East Capitals egna investeringar samt investeringar gjorda av partners i East Capital. Siffran som presenteras visar inte alla innehav för East Capital, dess partners och närstående (inklusive fonder som representerar East Capital), vilka i slutet av 2011 representerade ca 13 % av bolagets aktier Aktier och röster East Capital Explorer har en klass av aktier med sammanlagt aktier. Varje aktie ger innehavaren rätt till en röst och alla aktier har lika rätt till koncernens tillgångar och vinster. Ägarfördelning efter storleken på innehav Antal aktier per innehav Antal aktieägare % av aktieägare Summa antal aktier % av aktier och röster ,229 73, , , , , , , , , , , , , ,0 Summa , ,0 Ägarfördelning efter land* *En majoritet av aktierna som innehas av utländska aktieägare är förvaltarregistrerade. Detta innebär att den egentliga aktieägaren inte är officiellt registrerad och att dennas hemvist inte kan säkerställas och att den inte behöver överensstämma med förvaltarens hemvist Fakta om aktien 53,6% Sverige 14,4% USA 13,8% Storbritannien 5,8% Norge 4,3% Luxemburg Källa: Euroclear Sweden AB Noterad på: NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap Noterad sedan: 9 November 2007 ISIN-kod: SE GICS-kod: Tickersymbol: ECEX Reuters: ECEX.ST Bloomberg: ECEX SS Equity Senaste aktiekurs: Egna aktier Den 12:e april 2011, utfärdade årsstämman 2011 ett nytt återköpsbemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av bolagets egna aktier fram till 2012 års årsstamma. Den 15 september 2011 meddelade East Capital Explorer att bolagets styrelse hade beslutat sig för att utnyttja bemyndigandet att köpa egna aktier. Utnyttjandet av bemyndigandet förlängdes den 12 oktober och tillåter bolaget att köpa egna aktier fram till och med den 30 mars Från den 15 september 2011 fram till årsskiftet köpte East Capital Explorer egna aktier, vilket motsvarar 3,1 % av aktierna i bolaget. Den genomsnittliga kurs till vilken köpen genomfördes var 51,54 SEK. Före den 15 september 2011 ägde bolaget inga egna aktier. Totalt antal utestående aktier i East Capital Explorer, inklusive de som ägs av bolaget, uppgick till Efter avdrag för de aktier som bolaget själv ägde per den 31 december uppgick antalet utestående aktier till Justerat för återköpen som gjordes under perioden januari december var det genomsnittliga antalet utestående aktier Utdelning Styrelsens föreslår en utdelning om 0,80 SEK per aktie för räkenskapsåret Den föreslagna utdelningen är oförändrad jämfört med föregående år och beslut kommer att fattas av årsstämman den 25 april Styrelsen har antagit en utdelningspolicy enligt vilken East Capital Explorer har för avsikt att lämna utdelningar till aktieägarna som är förenliga med bolagets långsiktiga utsikter. Utdelningens storlek kommer att fastställas mot bakgrund av bland annat bolagets erhållna utdelningar och den realiserade avkastningen på kortfristiga placeringar under föregående år. Substansvärde Per varje månadsslut görs en indikativ beräkning av substansvärdet per aktie. East Capital Explorers substansvärde beräknas som värdet på summa tillgångar (alla investeringar plus alla andra tillgångar, såsom likvida medel) minus summa skulder delat med antalet utestående aktier, exklusive av bolagets återköpta aktier. Värdet på East Capital Explorers investeringar baseras på substansvärdet för respektive månad för var och en av de East Capital-fonder som vi har investerat i samt värdet på samtliga av vara direktinvesteringar. För mer information om de varderingsprinciper vi tillämpar, se not 1, sidan 76. Substansvärdesrapporterna granskas inte av bolagets revisorer. Det bör noteras att East Capital Explorers substansvärde mäts i EUR, medan aktiekursen noteras i SEK. Omräkning av substansvärde till SEK och aktiekurser till EUR görs enbart av informationsskäl. Det belopp som omräkningen resulterar i kan variera beroende på källan och vid vilken tid som omräkningen görs. East Capital Explorer erhåller de tillämpade kurserna från Bloomberg vid arbetsdagens slut. Substansvärdet publiceras genom en pressrelease och på hemsidan fem arbetsdagar efter månadens slut. Den senaste portföljrapporten och substansvärdesrapporten finns alltid på hemsidan: 9

10 Årsredovisning 2011 Om East Capital Explorer VD har ordet Mia Jurke CEO Vårt totala substansvärde föll under året med 31,7 % Jag anser att en av mina viktigaste uppgifter är att säkerställa och få aktieägarna att känna förtroende för att bolagets verksamhet bedrivs på ett effektivt sätt och att bolagsstyrningen i företaget är av hög kvalitet I år är den föreslagna utdelningen 0,80 SEK 2011 började starkt, men riskaptiten sjönk under våren. Sedan dess har fokus varit framförallt USA och eurozonen, där obalanser lett till osäkerhet och en flykt från investeringar som av investerarna uppfattats som riskfyllda. Vi påmindes återigen om att både marknaderna och investerarna är globala. Även om de stora problemen det har året har uppstått i andra delar av världen, påverkar riskaversionen alla och särskilt tillväxtmarknader var inget bra år för finansmarknaden i allmänhet eller för East Capital Explorer. Vårt totala substansvärde föll under året med 31,7 % och aktiekursen gick ned med 36,6 % vilket är resultat som vi inte är nöjda med. Portföljaktivitet Efter det att portföljen blev mer eller mindre fullinvesterad 2010, flyttades fokus i förvaltningen under 2011 från nyinvesteringar till omallokeringar. Några av de större investeringarna som genomfördes inkluderar investeringen i Komercijalna Banka Skopje och Melon Fashion Group. Båda bolagen är aktiva i två av våra definierade målsektorer, dvs Finans och Detaljhandel. Transaktionen i Melon Fashion Group, som initierades under 2011, ökade vårt innehav till strax över 30 % av företagets aktier vilket medförde att ett offentligt erbjudande har lämnats. Antalet aktier som kommer att erhållas i samband med erbjudandet förväntas bli begränsat och det slutgiltiga resultatet blir känt i maj. Värdet på innehavet minskades i september i linje med sektorn i allmänhet och på grund av att lönsamheten varit lägre än förväntat. Bolaget fokuserar nu på att öka marginalerna och effektiviteten i verksamheten och både vår förvaltare och vi anser att bolaget har en stark framtidspotential. Vad beträffar avyttringar, minskade vi återigen vårt innehav i East Capital Power Utilities Fund och East Capital Special Opportunities Fund. Båda avyttringarna gjordes framgångsrikt på en nivå nära respektive fondstoppnotering. Dessa var de två största försäljningarna i vår portfölj under året och resulterade i realiserade vinster om totalt 9,8 MEUR. Vi avyttrade också Wimm-Bill-Dann Foods, en investering som genomfördes i december Transaktionen gjordes för att dra nytta av en arbitragesituation och är ett exempel på hur vår förvaltare kan ta tillvara på möjligheter som uppstår i marknaden för bolagetsrakning. att en av mina viktigaste uppgifter är att säkerställa och få aktieägarna att känna förtroende för att bolagets verksamhet bedrivs på ett effektivt sätt och att bolagsstyrningen i företaget är av hög kvalitet. Ansvaret för detta vilar ytterst på styrelsen, men det också ett viktigt fokusområde för mig som VD. Jag anser att vårt nära samarbete med East Capital är en stor styrka, som gör det möjligt för oss att dra nytta av East Capitals långa erfarenhet som investerare i vår region. Samtidigt är det viktigt att våra aktieägare känner sig trygga i att alla beslut fattas med våra aktieägares bästa för ögonen. En del av detta arbete handlar om att vidare utveckla processerna for intern kontroll och arbeta med tillsynenav förvaltningen. Vi kommer också att fortsätta vårt arbete med återköp av aktier, utdelningar och andra åtgärder för att öka aktieägarvärdet, dvs. åtgärder som är ett komplement till förvaltningen av tillgångarna. Återköp av aktier och utdelning Styrelsen beslöt i september 2011 att återigen utnyttja det mandat för återköp av aktier som årsstämman givit. Fram till årets slut hade 3,1 % av de utestående aktierna återköpts. Givet den rabatt till vilken aktien handlades under andra halvåret, blev det ett sätt att öka aktieägarvärdet. Under2011 började East Capital Explorer att betala utdelningar. I år är den föreslagna utdelningen 0,80 SEK vilket innebär att nivån är oförändrad jämfört med föregående år. Resultatmässigt var 2011 inte något bra år för bolaget Nu i början av 2012 har vi sett en återhämtning i marknaderna. Investerarna tycks igen ha insett att Östeuropa ar en attraktiv region att investera i och det finns många skäl till varför det är så. För det första är tillväxtprognoserna, även om de sänkts på kort sikt, tre gånger så höga jämfört med Västeuropa de närmaste fem åren. För det andra är stabiliteten i de offentliga finanserna generellt hög. Och sist men inte minst, finns det ett stort antal bra, starka företag med god tillväxtpotential som just nu handlas på historiskt låga nivåer. Investerarna tycks igen ha insett att Östeuropa är en attraktiv region att investera i Mot den bakgrunden anser vi att East Capital Explorer även fortsättningsvis har hög relevans för investerare. Vår förvaltare kommer att fortsatta att leta efter bra investeringsmöjligheter och vi hoppas kunna leva upp till det förtroende som våra aktieägare visar oss. Mitt uppdrag För mig var 2011 ett viktigt år. Att anställas som verkställande direktör for East Capital Explorer i oktober var väldigt spännande men också utmanande med tanke på den svåra marknadssituationen. Jag anser Mia Jurke, CEO 10

East Capital Explorer Årsredovisning 2011

East Capital Explorer Årsredovisning 2011 East Capital Explorer Årsredovisning 2011 Kontakt Investor relations- och mediakontakt: Charlotte Åsberg Investor Relations Manager +46 8 505 885 94 charlotte.asberg@eastcapitalexplorer.com Besöksadress:

Läs mer

East Capital Explorer Årsredovisning 2012

East Capital Explorer Årsredovisning 2012 Great Dividing Range East Capital Explorer Årsredovisning 2012 Great Sandy Desert AUSTRALIA Great Victoria Lake Eyre Desert Lake Gairdner Det här är East Capital Explorer East Capital Explorer (ECEX) är

Läs mer

East Capital Explorer Årsredovisning 2012

East Capital Explorer Årsredovisning 2012 Great Dividing Range East Capital Explorer Årsredovisning 2012 Great Sandy Desert AUSTRALIA Great Victoria Lake Eyre Desert Lake Gairdner Det här är East Capital Explorer East Capital Explorer (ECEX) är

Läs mer

VD-anförande East Capital Explorers Årsstämma juni 2016

VD-anförande East Capital Explorers Årsstämma juni 2016 VD-anförande East Capital Explorers Årsstämma 2016 9 juni 2016 East Capital Explorer - Ett bolag i förändring 2 Strategi, effektivitet och kapitalallokering för ökat aktieägarvärde 1. Strategisk renodling

Läs mer

East Capital Explorer Årsredovisning 2013

East Capital Explorer Årsredovisning 2013 Great Dividing Range East Capital Explorer Årsredovisning 2013 Great Sandy Desert AUSTRALIA Great Victoria Lake Eyre Desert Lake Gairdner Det här är East Capital Explorer East Capital Explorer är ett svenskt

Läs mer

East Capital Explorer offering the best of Eastern Europe

East Capital Explorer offering the best of Eastern Europe East Capital Explorer offering the best of Eastern Europe Oktober 2012 2 Agenda East Capital Explorer Strategi & fokus Portfölj & portföljutveckling Möjligheter & utmaningar East Capital ledande kapitalförvaltare

Läs mer

East Capital Explorer investmentbolag med fokus på Östeuropa

East Capital Explorer investmentbolag med fokus på Östeuropa East Capital Explorer investmentbolag med fokus på Östeuropa Charlotte Åsberg, Oktober 2012 2 Agenda East Capital Explorer Strategi & fokus Tre investeringscase Portfölj & portföljutveckling Möjligheter

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11,3 MSEK (17,8) Substansvärdet 30 september 248 kronor Substansvärdet 8 november

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2011

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2011 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2011 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2011 Substansvärdet per aktie uppgick den 31 mars 2011 till 12,07 EUR (11,73 EUR den 31 mars 2010 1 ). Det totala substansvärdet uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Delårsrapport 1 januari 30 juni Delårsrapport 1 januari 30 juni Substansvärdet per aktie uppgick den 30 juni till 10,97 EUR (11,00 EUR den 30 juni 2010 1 ). Det totala substansvärdet uppgick till 382 MEUR

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling 5 Drift och förvaltning 5 Portföljöversikt

Läs mer

East Capital Explorer Årsredovisning 2014

East Capital Explorer Årsredovisning 2014 East Capital Explorer Årsredovisning 2014 East Capital Explorer East Capital Explorer är ett svenskt investeringsbolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Bolaget etablerades 2007 med det specifika syftet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

Kallelse till årsstämma i East Capital Explorer AB (publ)

Kallelse till årsstämma i East Capital Explorer AB (publ) Kallelse till årsstämma i East Capital Explorer AB (publ) Aktieägarna i East Capital Explorer AB (publ), 556693-7404, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2012 klockan 15.00 i Konserthuset,

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AB Kvartalsrapport mars 2016 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat aktie per värde och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Portföljöversikt

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Händelser under kvartalet Substansvärdet (NAV) per aktie uppgick den 31 december 2012 till 9,10 EUR (8,69 EUR) 1. Det totala substansvärdet uppgick till 301

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

S Delårsrapport Januari Juni 2003

S Delårsrapport Januari Juni 2003 S 2003 Delårsrapport Januari Juni 2003 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,1 MSEK (19,4) Substansvärdet den 30 juni var 152 kronor (270) Substansvärdet den 18 augusti är 167

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Drift

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index AKTIEINFORMATION BÖRSHANDEL Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form av American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Aktieinformation. Börshandel. Kursutveckling

Aktieinformation. Börshandel. Kursutveckling Aktieinformation Börshandel Ericssonaktien noteras på OMX Nordiska Börs Stockholm (Aoch ). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2011 - juni 2012 Nettoresultat av valutahandel: 95 tkr. Resultat före extraordinär kostnad: -718 tkr Extraordinär kostnad har belastat resultatet före

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AB Kvartalsrapport juni 2016 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat aktie per värde och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Portföljöversikt

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Bokslutskommuniké Telefonkonferens den 23 februari 2016

Bokslutskommuniké Telefonkonferens den 23 februari 2016 Bokslutskommuniké 2015 Telefonkonferens den 23 februari 2016 Portföljens utveckling 2015 Portföljbolagen 2015 Investeringsverksamheten Fokus 2016 Sammanfattning 2 Portföljens utveckling 2015 3 Förändring

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 PRESSMEDDELANDE 2011-01-12 Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 Under 2010 nettosparades totalt 86 miljarder kronor i fonder. Aktiefonder uppvisade nettoinflöden på 47 miljarder under helåret

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2014 - juni 2015 Nettoresultat av valutahandel: 475 tkr. Resultat före skatt: 13 tkr. Resultat per aktie före skatt: 0,01 kr. Valutafonden beräknas starta

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AB Kvartalsrapport september 2016 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat aktie per värde och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Drift och

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2012

Delårsrapport 1 januari 30 september 2012 Delårsrapport 1 januari 30 september 2012 Delårsrapport 1 januari 30 september 2012 Händelser under kvartalet Substansvärdet (NAV) per aktie uppgick den 30 september 2012 till 9,07 EUR (9,14 EUR) 1. Det

Läs mer

Halvårsrapport 2009. Coeli Private Equity 2008 AB PRIVATE EQUITY

Halvårsrapport 2009. Coeli Private Equity 2008 AB PRIVATE EQUITY Halvårsrapport 29 Coeli Private Equity 28 AB PRIVATE EQUITY COELI PRIVATE EQUITY 28 AB DELÅRSRAPPORT COELI PRIVATE EQUITY 28 AB (PUBL), ORG. NR. 556743273 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Coeli Private Equity

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AB Kvartalsrapport december 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Drift

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Delårsrapport 1 januari 30 juni Substansvärdet ökade med 8 procent Substansvärdet 17 procent bättre än index SUBSTANSVÄRDET 17 PROCENT BÄTTRE ÄN INDEX Öresundkoncernens substansvärde ökade under det första

Läs mer

Delårsrapport. Januari September 2002

Delårsrapport. Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 13,4 MSEK (11,3) Substansvärdet 30 september 171 kronor Substansvärdet 12 november

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FÖRVALTNING Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget är ett holdingbolag som

Läs mer

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden SKAGEN m 2 En andel i den globala fastighetsmarknaden Förvaltarna av SKAGEN m 2 Peter Almström Michael Gobitschek Harald Haukås Vad är SKAGEN m 2? En global aktiefond med syfte att skapa god långsiktig

Läs mer

Årligt dokument enligt 6 kap. 1b lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument avseende AB Novestra

Årligt dokument enligt 6 kap. 1b lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument avseende AB Novestra Årligt dokument enligt 6 kap. 1b lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument avseende AB Novestra Datum för offentliggörande Finansiella rapporter Fullständiga finansiella rapporter finns tillgängliga

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7 2 Kvartalsrapport

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Halvårsrapport Coeli Private Equity 2006 AB PRIVATE EQUITY

Halvårsrapport Coeli Private Equity 2006 AB PRIVATE EQUITY Halvårsrapport 29 Coeli Private Equity 26 AB PRIVATE EQUITY COELI PRIVATE EQUITY 26 AB DELÅRSRAPPORT COELI PRIVATE EQUITY 26 AB (PUBL), ORG. NR. 556698829 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Coeli Private Equity

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Castellumaktien. Substansvärde. Föreslagen utdelning

Castellumaktien. Substansvärde. Föreslagen utdelning Castellum skall verka för att bolagets aktie får en konkurrenskraftig totalavkastning i förhållande till risken samt en hög likviditet. Allt agerande skall utgå från ett långsiktigt perspektiv och bolaget

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Strategi under december

Strategi under december Strategi under december Återhämtning efter svag inledning December inleddes som bekant mycket svagt på aktiemarknaderna världen över, för att trots allt sluta positivt. Europa STOXX 600 kom att gå upp

Läs mer

East Capital Explorer Årsredovisning 2010

East Capital Explorer Årsredovisning 2010 East Capital Explorer Årsredovisning 2010 Kontakt Investor relations- och mediekontakt: Mathias Pedersen Chief Financial Officer 08-505 977 48 mathias.pedersen@eastcapitalexplorer.com Besöksadress: Kungsgatan

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Global Private Equity I AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Private Equity I AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Private Equity I AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Välkommen till presentation av delårsrapport januari mars 2016

Välkommen till presentation av delårsrapport januari mars 2016 Välkommen till presentation av delårsrapport januari mars 2016 Stefan Alexandersson, CEO Pia-Lena Olofsson, CFO Collector Bank i korthet Innovativ digital nischbank Stark organisk tillväxt med hög lönsamhet

Läs mer

US Recovery AB. Kvartalsrapport december 2014

US Recovery AB. Kvartalsrapport december 2014 US Recovery AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7 2

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli 2013-30 juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning perioden 1 juli 2013 30 juni 2014 Företagets

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI 2009 AB Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2009 AB. Ett fullständigt prospekt kan

Läs mer

Starkt fondår trots turbulent 2015

Starkt fondår trots turbulent 2015 Pressmeddelande STOCKHOLM 2016-01-13 Starkt fondår trots turbulent 2015 Under 2015 nysparades totalt 84 miljarder kronor i fonder. Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under året med drygt 240

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Halvårsrapport 2008. Coeli Private Equity 2007 AB (publ) För perioden 1 januari - 30 juni 2008 PRIVATE EQUITY

Halvårsrapport 2008. Coeli Private Equity 2007 AB (publ) För perioden 1 januari - 30 juni 2008 PRIVATE EQUITY Halvårsrapport 28 Coeli Private Equity 27 AB (publ) För perioden 1 januari 3 juni 28 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets verksamhet består av att med egna medel förvärva och förvalta värdepapper, bedriva

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2002

Delårsrapport. Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 19,4 MSEK (15,5) Substansvärdet den 30 juni var 270 kronor (288) Substansvärdet den 21 augusti

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet:

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet: Tellus Midas Strategi under december Vart tog julklapparna vägen? I korthet: December blev en tämligen odramatisk månad om än något svagare än förväntat. De som väntade på julklappar med en enligt traditionen

Läs mer