East Capital Explorer Årsredovisning 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "East Capital Explorer Årsredovisning 2011"

Transkript

1 East Capital Explorer Årsredovisning 2011

2 Kontakt Investor relations- och mediakontakt: Charlotte Åsberg Investor Relations Manager Besöksadress: Kungsgatan 30, Stockholm Sweden Postadress: Box Stockholm Sweden Vi välkomnar dina åsikter Hur kan vi förbättra vår finansiella rapportering, vår service till aktieägarna eller vår hemsida? Mejla gärna dina förslag eller idéer till oss på Adressändring Adressändring för fysiska personer som är registrerade som svenska medborgare görs automatiskt av Euroclear Sweden AB. Notera att aktieägare som valt att inte få sina adresser uppdaterade automatiskt, själva måste meddela sitt kontoförande institut. Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat ska meddela förvaltaren snarast möjligt om förändringar av namn, adress eller kontonummer. Andra aktieägare måste meddela förändringar av adress eller kontonummer till Euroclear Sweden AB, telefonnummer: , e-post: Finansiell information och kalender Månatliga substansvärdesrapporter femte arbetsdagen efter månadens slut Årsstämma 2012 äger rum den 25 april 2012 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012, 8 maj 2012 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012, 7 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari 30 september 2012, 9 november 2012 Årsredovisningen, andra finansiella rapporter och information samt pressmeddelanden finns tillgängliga pa Aktieägare och andra intresserade kan registrera sig på hemsidan för att få rapporter och pressreleaser från East Capital Explorer skickade direkt till sin e-postadress. Årsstämma 2012 Årsstämman för East Capital Explorer AB (publ) kommer att hållas kl onsdagen den 25 april 2012 i Konserthuset i Stockholm. Program 12:15 Registreringen för årsstämman öppnar (registrering kan ske fram till kl ) 13:00 Presentationer och paneldebatt med representanter från East Capitals förvaltningsteam: Extraordinär ekonomisk utveckling i skuggan av politiken full fart framåt för Rysslands ekonomi! Marcus Svedberg, Chefsekonom, East Capital East Capital Explorer väl positionerat för att dra nytta av marknadsåterhämtningen i Östeuropa Peter Elam Håkansson, Ordförande och grundare, East Capital Melon Fashion Group ett viktigt investeringscase som illustrerar potentialen i dagens Ryssland Kestutis Sasnauskas, VD Private Equity och grundare, East Capital 13:50 Paneldebatt och frågor 14:10 Gästföreläsare Ingmar Karlsson berättar om sin bok, Europa och turken betraktelser kring en komplicerad relation 14:30 Kaffepaus 15:00 Årsstämma Deltagande Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall: Vara införd i av Euroclear Sweden AB förd aktiebok inte senare än torsdagen den 19 april 2012 och ha meddelat bolaget sin avsikt att delta senast kl torsdagen den 19 april Anmälan kan göras: På hemsidan: Genom att skriva till: East Capital Explorer Årsstämma Box Stockholm Per telefon till: Vid anmälan, uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefon dagtid, e-postadress, antal aktier samt eventuella närvarande biträden (högst två). Vänligen notera att aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade tillfälligt måste omregistrera sina aktier i sitt eget namn. Sådan omregistrering skall vara genomförd hos Euroclear Sweden AB senast torsdagen den 19 april Aktieägare måste underrätta sina förvaltare i god tid före detta datum. Den tryckta årsredovisningen skickas till de aktieägare som har meddelat East Capital Explorer att de önskar få tryckt finansiell information från bolaget. Ytterligare information om vårt investeringsområde För mer information om utvecklingen och aktuella händelser i vår region är du välkommen att besöka vår förvaltare East Capitals hemsida för nyheter, analyser och marknadskommentarer:

3 Om East Capital Explorer 1 Det här är East Capital Explorer 4 East Capital Explorer i siffror 6 Händelser under året East Capital Explorer-aktien 8 VD har ordet 10 Om Östeuropa 2 Utvecklingen i Östeuropa 13 Förvaltaren har ordet 14 Om förvaltaren: East Capital 15 Vår portfölj Portföljöversikt 17 Fondinvesteringar East Capital Bering Balkan Fund 18 East Capital Bering Central Asia Fund 20 East Capital Bering New Europe Fund 3 22 East Capital Bering Russia Fund 24 East Capital Bering Ukraine Fund A 26 East Capital Bering Ukraine Fund R 28 East Capital (Lux) Eastern European Fund 30 East Capital Power Utilities Fund 32 East Capital Special Opportunities Fund 34 East Capital Special Opportunities Fund II 36 Direktinvesteringar Melon Fashion Group 38 TEO LT 40 Komercijalna Banka Skopje 41 Trev-2 Group 42 East European Debt Finance 43 Populi 44 Wimm-Bill-Dann Foods 44 Bolagsstyrning Ordföranden har ordet 4 47 Bolagsstyrning 48 Medarbetare 53 Styrelsen 54 Riskhantering 56 En mer hållbar investeringsprocess 58 Avgifter 60 Intern kontroll 62 Året i siffror 5 Förvaltningsberättelse 65 Finansiella rapporter 68 Noter 76 Fem år i sammandrag 95 Revisionsberättelse 97 3

4 Årsredovisning 2011 Om East Capital Explorer Det här är East Capital Explorer Vår affärsidé och målsättning East Capital Explorer (ECEX) är ett svenskt aktiebolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Bolaget etablerades med det specifika målet att göra unika investeringsmöjligheter tillgängliga för en bredare målgrupp av investerare. Vår affärsidé är att erbjuda våra aktieägare en likvid exponering mot en unik portfölj av mindre likvida eller onoterade företag i annars svåråtkomliga delar av de östeuropeiska marknaderna. Bolaget investerar främst i East Capitals speciella fondprodukter, som normalt bara är tillgängliga för större investerare eftersom de kräver höga minimiinsättningar. Dessa fonder har ett friare investeringsmandat jämfört med UCITS-fonder, vilket innebär en större flexibilitet och mindre begränsningar i valet av investeringar och allokering. East Capital Explorer gör också direktinvesteringar i onoterade och noterade företag. Genom vår unika relation till East Capital som förvaltare av bolagets investeringar kan vi dra nytta av deras lokala närvaro, omfattande nätverk och långa erfarenhet i regionen. Det är East Capitals investeringsexpertis som skapar det största värdet för våra aktieägare. Vår målsättning är att uppnå en långsiktig värdetillväxt. Då tillväxtmarknader ofta är förenade med hög risk bör investeringar i dessa alltid göras med ett långsiktigt perspektiv. Varför fastighetssektorn? Låg korrelation med aktiemarknaden Inflationssäkrade hyreskontrakt genom konsumentprisindexering Drar fördel av ekonomisk tillväxt, politisk stabilitet och förbättrade finansieringsmöjligheter Vår strategi Vår strategi är att investera främst i de sektorer och bolag som gynnas av de långsiktiga utvecklingstrenderna i vår investeringsregion*, som exempelvis anpassningen till EU och processen att komma ikapp Västeuropa. Stark inhemsk efterfrågan är en av de viktigaste drivkrafterna för tillväxten i Östeuropa och detta är ett av våra främsta investeringsteman. Förutom detaljhandels- och konsumentvarusektorn riktar East Capital Explorer in sig på andra snabbväxande sektorer som finans-, fastighets- och kraftsektorn, vilka erbjuder intressanta långsiktiga investeringsmöjligheter. Bolaget fokuserar främst på mindre och medelstora företag med hög tillväxtpotential. Investeringsportföljen förvaltas aktivt för att optimera det långsiktiga värdet för våra aktieägare. Alla investeringar övervägs noggrant från ett risk- och avkastningsperspektiv och företaget hanterar risker genom en diversifierad portfölj. Långfristigt kapital möjliggör att vi kan investera över en hel konjunkturcykel. * East Capital Explorer investerar i Ryssland, OSS-länderna, Balkan, Baltikum, Centralasien och Centraleuropa Fortsatt stort utrymme för hög tillväxt i inhemska sektorer Varför detaljhandels- och konsumentvarusektorn? Stark konsumentefterfrågan driven av en växande medelklass Stark köpkraft på grund av låga utgifter, ökande löner och platta skatter Ökad tillgång till konsumentkrediter Rysslands penetrationskurva (% av EU-snittet) 150% 125% 100% 75% 50% 25% Trots stark tillväxt i inhemska sektorer är den genomsnittliga penetrationsgraden inom detaljhandels- och konsumentvarusektorn fortfarande låg inom många sektorer jämfört med EU-snittet. De mest intressanta investeringsmöjligheterna framöver återfinns i de inhemska sektorer som har den lägsta penetrationsgraden där komma-i-kapp-potentialen är som störst Snabbt stigande löner och levnadsstandard tillsammans med högre disponibel inkomst och större tillgång till krediter fortsätter att påverka detaljhandels- och konsumentvarusektorerna positivt Medelklassen växer snabbt och utsikterna ser mycket lovade ut för de företag som lyckas dra nytta av denna utvecklingsprocess 0% Flygresor Banktjänster Restauranger Källa: Troika Logistik Bredband Läkemedel Maskiner Organiserad detaljhandel Bilar Media Bostäder Öl Fruktjuicer Mobiler Vodka

5 Årsredovisning 2011 Om East Capital Explorer Varför kraftsektorn? Avreglering till följd av gigantiska investeringsbehov Förväntade prisförändringar Drar fördel av fortsatt stark ekonomisk tillväxt och efterfrågan East Capital Explorer ger tillgång till En ekonomiskt dynamisk region: omfattar 30 länder och nära 450 miljoner invånare. EU-anpassning och stark inhemsk efterfrågan är de främsta drivkrafterna för tillväxten. Man räknar med att Östeuropa kommer att växa mer än tre gånger snabbare än Västeuropa under de närmaste fem åren, med en tredjedel av skuldsättningsnivåerna Attraktiva sektorer: East Capital Explorer fokuserar på de sektorer som bedöms ha de bästa långsiktiga tillväxtförutsättningarna och den bästa utvecklingen i regionen En väldiversifierad portfölj: East Capital Explorer ger huvudsakligen en exponering mot svåråtkomliga små och medelstora företag i Östeuropa. Investeringar görs främst genom East Capitals speciella fondprodukter. Vid utgången av 2011 var vår portfölj exponerad mot ca 400 företag En erfaren förvaltare: Investeringsverksamheten i East Capital Explorer sköts av East Capital, som har närmare 15 års erfarenhet och är en av de största investerarna i regionen med lokal närvaro och ett omfattande nätverk i dessa länder Varför finanssektorn? Ger en god exponering mot den underliggande tillväxten Mycket lägre penetration av banktjänster än utvecklade ekonomier (t.ex. inlåning/utlåning i förhållande till BNP) Konsolidering kan leda till sammanslagningar och företagsförvärv Stor tillväxtpotential för banktjänster Bolån (EUR/per invånare) Finanssektorn har genomgått en period med hög tillväxt, dock inte utan volatilitet, men har fortfarande till väldigt stor del underpenetrerade lokala finansiella marknader Den tillväxt och utveckling som skett i de östeuropeiska länderna som blivit EU-medlemmar kommer att fortsätta i de länder som inte kommit lika långt i sin konvergensprocess Banktjänster till privatpersoner och företag är ett av de snabbast växande segmenten av bankmarknaden, drivet av den positiva ekonomiska utvecklingen och stigande inkomster och efterfrågan från konsumenter Ryssland Turkiet Polen EU US Källa: European Mortgage Federation

6 Årsredovisning 2011 Om East Capital Explorer East Capital Explorer i siffror Topp 10 i East Capital Explorer: summa av direkta och indirekta investeringar 1 31 december 2011 Företag % av NAV Värde av det totala innehavet, EURm Land Sektor East Capital Explorer investerat genom TEO 6,8 20,0 Litauen Telekommunikation Direktinvestering East Capital Special Opportunities Fund, East Capital (Lux) Eastern European Fund Melon Fashion Group 6,6 19,5 Ryssland Konsument sällanköp Direktinvestering Komercijalna Banka Skopje 3,9 11,5 Makedonien Finans Direktinvestering East Capital Bering Balkan Fund Fondul Proprietatea 3,0 8,8 Rumänien Finans East Capital Bering Balkan Fund East Capital Special Opportunities Fund East Capital (Lux) Eastern European Fund Integra 2,3 6,7 Ryssland Energi East Capital (Lux) Eastern European Fund East Capital Special Opportunities Fund East Capital Special Opportunities Fund II Verofarm 1,9 5,6 Ryssland Hälsovård East Capital Bering Russia Fund East Capital Special Opportunities Fund East Capital Special Opportunities Fund II Bank of Georgia 1,5 4,4 Georgien Finans East Capital Bering Central Asia Fund East Capital (Lux) Eastern European Fund Trev-2 Group 1,4 4,1 Estland Industri Direktinvestering East Capital Bering Russia Fund East Capital Bering Ukraine Fund R B92 1,4 4,1 Serbien Konsument sällanköp East Capital Bering Balkan Fund Korshunovsky GOK 1,3 3,7 Ryssland Råvaror East Capital Bering Russia Fund East Capital Special Opportunities Fund Total topp 10 30,2 88,5 1 Räknat som om East Capital Explorer AB hade direktägt sin andel av respektive innehav i fondinvesteringarna East Capital Explorers portfölj per den 31 december 2011 (%) Investering % av NAV (substansvärde) Tema East Capital Bering Balkan Fund East Capital Power Utilities Fund East Capital Special Opportunities Fund East Capital Bering Russia Fund East Capital Special Opportunities Fund II Melon Fashion Group East Capital Bering Central Asia Fund TEO LT East Capital Bering New Europe Fund Komercijalna Banka Skopje East Capital (Lux) Eastern European Fund East Capital Bering Ukraine Fund A East Capital Bering Ukraine Fund R Trev-2 Group East European Debt Finance Populi 8,4 % 6,6 % 5,7 % 5,4 % 4,1% 3,3 % 2,5 % 1,9 % 1,9 % 1,4% 0,4 % 0,0 % 10,0 % 9,6 % 13,0 % 12,5 % Småbolag/värde Omstrukturering/händelsedriven Speciella situationer/aktivist Småbolag/värde Speciella situationer/aktivist Konsumtion/tillväxt Småbolag/värde Telekommunikation/värde Småbolag/värde Finans/tillväxt Östeuropa Småbolag/värde Småbolag/värde Infrastruktur/tillväxt Finans/tillväxt Konsumtion/tillväxt Fondinvesteringar Direktinvesteringar Händelser under året 2011 Januari Februari Mars April Maj Juni NAV i EUR Q1 Fund Direktinvestering om 12 MEUR i Komercijalna Banka Skopje Avyttring av 5 MEUR från East Capital (Lux) Eastern European Ytterligare investering i East Capital Bering Balkan Fund med 5 MEUR Ytterligare direktinvestering i Populi med 0,5 MEUR Avyttring av 13 MEUR från East Capital Special Opportunities Fund Q2 Årsstämman godkände styrelsens Ytterligare investeringar om 1,1 MEUR i TEO LT Avyttring av 20 MEUR från East Capital Power Utilities Fund förslag om en utdelning till aktieägarna på 0,80 SEK per aktie i enlighet med bolagets nya utdelningspolicy Komercijalna Banka Skopje betalade utdelning om ca 0,7 MEUR till ECEX TEO LT betalade utdelning om 1,2 MEUR till ECEX Försäljning av hela innehavet i Wimm- Bill-Dann Foods för 7,4 MEUR och realiserade en avkastning före skatt om 17,4 % i årstakt på sin ursprungliga investering om 6,8 MEUR 6

7 Årsredovisning 2011 Om East Capital Explorer Branschfördelning, % per den 31 december Finans 16 El, vatten och gas 15 Kons.sällank. 10 Telekommunikation 9 Energi 8 Materials 6 Kons.dagligv. 4 Industri 3 Hälsovård 2 Övriga sektorer Landsfördelning, % per den 31 december Ryssland 9 Litauen 7 Rumänien 6 Ukraina 6 Serbien 5 Makedonien 4 Polen 3 Slovenien 3 Georgien 12 Övriga länder Tillgångsfördelning, % per den 31 december Noterat 15 Onoterat 20 Likvida medel* * = likvida medel och kortfristiga placeringar samt likvida medel i underliggande fondinnehav Fördelningen mellan sektorer är huvudsakligen i linje med strategin. Den 31 december 2011 var 74 % investerat i huvudsektorer som finans, kraft, sällanköpsvaror och dagligvaror för konsumenter samt telekommunikationstjänster Portföljen har hittills varit underviktad mot fastigheter. Denna sektor påverkades starkt av finanskrisen men har nu börjat stabiliseras i delar av vår region. Just nu ser vi en hög potential i den baltiska fastighetsmarknaden, som erbjuder intressanta investeringsmöjligheter med tilltalande avkastning, starka kassaflöden och uthålliga hyresvillkor. Under 2012 kommer vi att investera 10 MEUR i East Capital Baltic Property Fund II då vi anser att tidpunkten nu är rätt för att öka vår exponering mot sektorn Vi kommer även fortsättningsvis att fokusera på de inhemska ekonomierna och tillväxten i den inhemska efterfrågan Allokeringen mellan länder överensstämmer i stort med strategin och nuvarande utsikter för marknaderna och ekonomierna Högst exponering har vi mot Ryssland (45 %) som har legat i fokus sedan bolaget startades. Vi har också en hög exponering mot Balkan (25 %). Mindre marknader i sydöstra Europa (Balkan) släpar efter i återhämtningen efter krisen 2008 och vissa marknader i regionen är fortfarande värderade till 80 % lägre än sina toppnoteringar. Huvudorsaken är att dessa marknader är relativt små och investerare har hittills främst fokuserat på större marknader. Den långsiktiga potentialen i den här regionen är hög och erbjuder intressanta investeringsmöjligheter i små och medelstora företag Den största geografiska avvikelsen från det ursprungliga målet är Kazakstan och Ukraina. Dessa två länder karakteriseras just nu av betydande politisk oro och vikten mot dessa är lägre än den ursprungliga strategin, något som har visat sig vara positivt Litauen avviker tydligt, men det beror på vår investering i TEO LT, det litauiska telekommunikationsföretaget Investeringsportföljen består av mer noterade företag (65 %) än vår ursprungliga strategi, och skälet till det är främst opportunistiskt. Många noterade företag föll kraftigare i värde än onoterade under krisen De har därför sett billigare ut och erbjudit attraktiva investeringsmöjligheter på medellång sikt. Vi räknar med att vikten för onoterade företag kommer att öka allt eftersom prisskillnaden mellan noterade och onoterade företag minskar Bolaget fokuserar främst på små och medelstora företag, vilka har störst potential för långsiktig tillväxt. Större företag återhämtar sig snabbare efter en period då inställningen till marknaden varit starkt negativ, vilket är ett av skälen till att vår portfölj för närvarande inkluderar ett antal stora företag. Mindre företag har ännu inte återhämtat sig men förväntas öka i värde senare i återhämtningsprocessen Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgår till 20 %. Andelen likvida medel förväntas minska p.g.a att vi arbetar med ett antal intressanta investeringsmöjligheter och då marknaden nu erbjuder attraktiva prisnivåer Börsvärde Summa likvida medel och kortfristiga placeringar 2011 i siffror (EUR) Portföljaktivitet 2011 Summa Per aktie Miljoner EUR 50 Substansvärde 294m 8, (2,6 mdr sek) (77 SEK) m (1,8 mdr sek) 39m (351 msek) 6,03 (53,75 SEK) 1,17 (10 SEK) Komercijalna Banka Skopje Investeringar Melon Fashion Group EC Bering Balkan Fund Trev-2 Group TEO LT EEDF AG Populi 45.2 EC Power Utilities Fund Avyttringar EC Special Opportunities Fund Wimm-Bill-Dann Foods EC (Lux) Eastern European Fund 9.6 Vinst (justerad för utdelning) Juli Augusti September Oktober November December Direktinvestering om 4 MEUR i Trev-2 Group Nedskrivning av värdet i Melon Fashion Group och Populi med 30 % respektive 35 Q3 %, mot bakgrund av att företagen inte infriat tidigare förväntningar Ytterligare investering om 0,9 MEUR i TEO LT Mia Jurke ersatte Gert Tiivas som verkställande direktör Styrelsen beslutade att utnyttja sitt bemyndigande om återköp av aktier. I oktober förlängdes programmet till 30 mars Under perioden 15 september till 31 december återköptes aktier till en genomsnittlig kurs om 51,54 SEK per aktie, vilket motsvarar 3,1% av bolagets utestående antal aktier Ytterligare investering om 1,3 MEUR i TEO LT, som innebar att den totala investeringen under 2011 blev 3,3 MEUR Externa värderingar gjordes av direktinvesteringarna i Melon Fashion Group (+1,4 %), Populi (-94 %) och Trev- 2 Group (ingen förändring) Q4Investeringen om 13 MEUR i Melon Fashion Group till följd av avtalet med Swedfund International AB, slutfördes

8 Årsredovisning 2011 Om East Capital Explorer East Capital Explorer-aktien East Capital Explorer ger en likvid exponering mot unika investeringsmöjligheter i hela den östeuropeiska regionen genom noteringen på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Stängningskursen per aktie den 31 december 2011 var 53,75 SEK (motsvarande 6,03 EUR). Under året föll aktiekursen med 36,6 %. Per den 31 december 2011 uppgick substansvärdet (NAV) per aktie till 8,69 EUR (motsvarande 77 SEK). East Capital Explorer jämfört med index under 2011 East Capital Explorer jämfört med index sedan introduktionen i november Dec 10 Jan 11 Feb 11 Mar 11 Apr 11 Maj 11 Jun 11 Jul 11 Aug 11 Sep 11 Okt 11 Nov 11 Dec 11 Nov 07 Jan 08 Mar 08 Maj 08 Jul 08 Sep 08 Nov 08 Jan 09 Mar 09 Maj 09 Jul 09 Sep 09 Nov 09 Jan 10 Mar 10 Maj 10 Jul 10 Sep 10 Nov 10 Jan 11 Mar 11 May 11 Jul 11 Sep 11 Nov 11 ECEX NAV ECEX aktiekurs RTS-2 Index SAX Index MSCI EM Europe ECEX NAV ECEX aktiekurs RTS-2 Index SAX Index MSCI EM Europe Substansvärde och aktiens utveckling * Substansvärde per aktie, EUR 8,69 12,33 9,61 7,31 10,87 Substansvärde per aktie, SEK Substansvärdets utveckling under året, EUR -32% 26% 29% -33% 1% Aktiekurs vid årets slut, SEK 53,75 84,75 67,00 40,20 100,00 Lägsta betalt, SEK 48,60 65,25 38,20 37,30 95,50 Högsta betalt, SEK 91,50 88,00 72,75 102,00 108,00 Börsvärde vid årets slut, MSEK Aktiekursens utveckling under året, SEK -37% 26% 67% -60% 0% Överkurs/underkurs mot NAV per den 31 december -30% -24% -32% -50% -3% Genomsnittlig överkurs/underkurs under året -31% -29% -34% -19% -2% Total omsättning, antal aktier Genomsnittlig daglig omsättning, antal aktier Utveckling för relevanta jämförelseindex SAX (OMX Stockholm All Share index), SEK -17% 26% 52% -40% -5% RTS-2 (Russian Trading System 2nd tier index), SEK -21% 48% 143% -75% 11% MSCI Emerging Markets Europe, SEK -24% 9% 64% -62% 3% Aktiekapital och antal aktier Aktiekapital den 31 december, EUR Antal aktier den 31 december** Genomsnittligt antal aktier Ägarstruktur Antal aktieägare den 31 december % aktieägande utanför Sverige 46% 44% 37% 35% 47% * 9 November 31 December 2007 ** Exklusive företagets återköpta aktier 8

9 Årsredovisning 2011 Om East Capital Explorer De 20 största direkt- och förvaltarregistrerade* innehaven per den 30 December 2011 Namn Antal aktier Innehav % East Capital Asset Management Funds ,2 Alecta Pensionsförsäkring ,9 Morgan Stanley & CO Intl. PLC, W8IMY ,7 Mellon Omnibus 30%, Agent F ITS clients ,6 JPM Chase ,8 East Capital Partners** ,6 East Capital Explorer AB ,1 Nordea Investment Funds ,7 East Capital AB clients ,0 SSB CL Omnibus AC OM ,9 SSB CL Omnibus AC OM ,8 Nordnet Pensionsförsäkring AB ,7 Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension ,6 JPM Chase ,4 Fjärde AP-fonden ,3 Danske Capital Sverige AB ,3 Stena ,3 Volvo Related Foundations ,3 JP Morgan Bank ,3 Veritas Eläkevakuutusosakeyhtiö ,1 Summa 20 största aktieägarna och ,5 förvaltarna Övriga aktieägare och förvaltare ,5 Summa ,0 * En majoritet av aktierna som ägs av utländska aktieägare är förvaltarregistrerade. Detta innebär att de verkliga aktieägarna inte är officiellt registrerade. Vissa aktieägare kan också registrera en del av sina innehav genom förvaltare ** East Capitals egna investeringar samt investeringar gjorda av partners i East Capital. Siffran som presenteras visar inte alla innehav för East Capital, dess partners och närstående (inklusive fonder som representerar East Capital), vilka i slutet av 2011 representerade ca 13 % av bolagets aktier Aktier och röster East Capital Explorer har en klass av aktier med sammanlagt aktier. Varje aktie ger innehavaren rätt till en röst och alla aktier har lika rätt till koncernens tillgångar och vinster. Ägarfördelning efter storleken på innehav Antal aktier per innehav Antal aktieägare % av aktieägare Summa antal aktier % av aktier och röster ,229 73, , , , , , , , , , , , , ,0 Summa , ,0 Ägarfördelning efter land* *En majoritet av aktierna som innehas av utländska aktieägare är förvaltarregistrerade. Detta innebär att den egentliga aktieägaren inte är officiellt registrerad och att dennas hemvist inte kan säkerställas och att den inte behöver överensstämma med förvaltarens hemvist Fakta om aktien 53,6% Sverige 14,4% USA 13,8% Storbritannien 5,8% Norge 4,3% Luxemburg Källa: Euroclear Sweden AB Noterad på: NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap Noterad sedan: 9 November 2007 ISIN-kod: SE GICS-kod: Tickersymbol: ECEX Reuters: ECEX.ST Bloomberg: ECEX SS Equity Senaste aktiekurs: Egna aktier Den 12:e april 2011, utfärdade årsstämman 2011 ett nytt återköpsbemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av bolagets egna aktier fram till 2012 års årsstamma. Den 15 september 2011 meddelade East Capital Explorer att bolagets styrelse hade beslutat sig för att utnyttja bemyndigandet att köpa egna aktier. Utnyttjandet av bemyndigandet förlängdes den 12 oktober och tillåter bolaget att köpa egna aktier fram till och med den 30 mars Från den 15 september 2011 fram till årsskiftet köpte East Capital Explorer egna aktier, vilket motsvarar 3,1 % av aktierna i bolaget. Den genomsnittliga kurs till vilken köpen genomfördes var 51,54 SEK. Före den 15 september 2011 ägde bolaget inga egna aktier. Totalt antal utestående aktier i East Capital Explorer, inklusive de som ägs av bolaget, uppgick till Efter avdrag för de aktier som bolaget själv ägde per den 31 december uppgick antalet utestående aktier till Justerat för återköpen som gjordes under perioden januari december var det genomsnittliga antalet utestående aktier Utdelning Styrelsens föreslår en utdelning om 0,80 SEK per aktie för räkenskapsåret Den föreslagna utdelningen är oförändrad jämfört med föregående år och beslut kommer att fattas av årsstämman den 25 april Styrelsen har antagit en utdelningspolicy enligt vilken East Capital Explorer har för avsikt att lämna utdelningar till aktieägarna som är förenliga med bolagets långsiktiga utsikter. Utdelningens storlek kommer att fastställas mot bakgrund av bland annat bolagets erhållna utdelningar och den realiserade avkastningen på kortfristiga placeringar under föregående år. Substansvärde Per varje månadsslut görs en indikativ beräkning av substansvärdet per aktie. East Capital Explorers substansvärde beräknas som värdet på summa tillgångar (alla investeringar plus alla andra tillgångar, såsom likvida medel) minus summa skulder delat med antalet utestående aktier, exklusive av bolagets återköpta aktier. Värdet på East Capital Explorers investeringar baseras på substansvärdet för respektive månad för var och en av de East Capital-fonder som vi har investerat i samt värdet på samtliga av vara direktinvesteringar. För mer information om de varderingsprinciper vi tillämpar, se not 1, sidan 76. Substansvärdesrapporterna granskas inte av bolagets revisorer. Det bör noteras att East Capital Explorers substansvärde mäts i EUR, medan aktiekursen noteras i SEK. Omräkning av substansvärde till SEK och aktiekurser till EUR görs enbart av informationsskäl. Det belopp som omräkningen resulterar i kan variera beroende på källan och vid vilken tid som omräkningen görs. East Capital Explorer erhåller de tillämpade kurserna från Bloomberg vid arbetsdagens slut. Substansvärdet publiceras genom en pressrelease och på hemsidan fem arbetsdagar efter månadens slut. Den senaste portföljrapporten och substansvärdesrapporten finns alltid på hemsidan: 9

10 Årsredovisning 2011 Om East Capital Explorer VD har ordet Mia Jurke CEO Vårt totala substansvärde föll under året med 31,7 % Jag anser att en av mina viktigaste uppgifter är att säkerställa och få aktieägarna att känna förtroende för att bolagets verksamhet bedrivs på ett effektivt sätt och att bolagsstyrningen i företaget är av hög kvalitet I år är den föreslagna utdelningen 0,80 SEK 2011 började starkt, men riskaptiten sjönk under våren. Sedan dess har fokus varit framförallt USA och eurozonen, där obalanser lett till osäkerhet och en flykt från investeringar som av investerarna uppfattats som riskfyllda. Vi påmindes återigen om att både marknaderna och investerarna är globala. Även om de stora problemen det har året har uppstått i andra delar av världen, påverkar riskaversionen alla och särskilt tillväxtmarknader var inget bra år för finansmarknaden i allmänhet eller för East Capital Explorer. Vårt totala substansvärde föll under året med 31,7 % och aktiekursen gick ned med 36,6 % vilket är resultat som vi inte är nöjda med. Portföljaktivitet Efter det att portföljen blev mer eller mindre fullinvesterad 2010, flyttades fokus i förvaltningen under 2011 från nyinvesteringar till omallokeringar. Några av de större investeringarna som genomfördes inkluderar investeringen i Komercijalna Banka Skopje och Melon Fashion Group. Båda bolagen är aktiva i två av våra definierade målsektorer, dvs Finans och Detaljhandel. Transaktionen i Melon Fashion Group, som initierades under 2011, ökade vårt innehav till strax över 30 % av företagets aktier vilket medförde att ett offentligt erbjudande har lämnats. Antalet aktier som kommer att erhållas i samband med erbjudandet förväntas bli begränsat och det slutgiltiga resultatet blir känt i maj. Värdet på innehavet minskades i september i linje med sektorn i allmänhet och på grund av att lönsamheten varit lägre än förväntat. Bolaget fokuserar nu på att öka marginalerna och effektiviteten i verksamheten och både vår förvaltare och vi anser att bolaget har en stark framtidspotential. Vad beträffar avyttringar, minskade vi återigen vårt innehav i East Capital Power Utilities Fund och East Capital Special Opportunities Fund. Båda avyttringarna gjordes framgångsrikt på en nivå nära respektive fondstoppnotering. Dessa var de två största försäljningarna i vår portfölj under året och resulterade i realiserade vinster om totalt 9,8 MEUR. Vi avyttrade också Wimm-Bill-Dann Foods, en investering som genomfördes i december Transaktionen gjordes för att dra nytta av en arbitragesituation och är ett exempel på hur vår förvaltare kan ta tillvara på möjligheter som uppstår i marknaden för bolagetsrakning. att en av mina viktigaste uppgifter är att säkerställa och få aktieägarna att känna förtroende för att bolagets verksamhet bedrivs på ett effektivt sätt och att bolagsstyrningen i företaget är av hög kvalitet. Ansvaret för detta vilar ytterst på styrelsen, men det också ett viktigt fokusområde för mig som VD. Jag anser att vårt nära samarbete med East Capital är en stor styrka, som gör det möjligt för oss att dra nytta av East Capitals långa erfarenhet som investerare i vår region. Samtidigt är det viktigt att våra aktieägare känner sig trygga i att alla beslut fattas med våra aktieägares bästa för ögonen. En del av detta arbete handlar om att vidare utveckla processerna for intern kontroll och arbeta med tillsynenav förvaltningen. Vi kommer också att fortsätta vårt arbete med återköp av aktier, utdelningar och andra åtgärder för att öka aktieägarvärdet, dvs. åtgärder som är ett komplement till förvaltningen av tillgångarna. Återköp av aktier och utdelning Styrelsen beslöt i september 2011 att återigen utnyttja det mandat för återköp av aktier som årsstämman givit. Fram till årets slut hade 3,1 % av de utestående aktierna återköpts. Givet den rabatt till vilken aktien handlades under andra halvåret, blev det ett sätt att öka aktieägarvärdet. Under2011 började East Capital Explorer att betala utdelningar. I år är den föreslagna utdelningen 0,80 SEK vilket innebär att nivån är oförändrad jämfört med föregående år. Resultatmässigt var 2011 inte något bra år för bolaget Nu i början av 2012 har vi sett en återhämtning i marknaderna. Investerarna tycks igen ha insett att Östeuropa ar en attraktiv region att investera i och det finns många skäl till varför det är så. För det första är tillväxtprognoserna, även om de sänkts på kort sikt, tre gånger så höga jämfört med Västeuropa de närmaste fem åren. För det andra är stabiliteten i de offentliga finanserna generellt hög. Och sist men inte minst, finns det ett stort antal bra, starka företag med god tillväxtpotential som just nu handlas på historiskt låga nivåer. Investerarna tycks igen ha insett att Östeuropa är en attraktiv region att investera i Mot den bakgrunden anser vi att East Capital Explorer även fortsättningsvis har hög relevans för investerare. Vår förvaltare kommer att fortsatta att leta efter bra investeringsmöjligheter och vi hoppas kunna leva upp till det förtroende som våra aktieägare visar oss. Mitt uppdrag För mig var 2011 ett viktigt år. Att anställas som verkställande direktör for East Capital Explorer i oktober var väldigt spännande men också utmanande med tanke på den svåra marknadssituationen. Jag anser Mia Jurke, CEO 10

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

spännande olje- och gastillgångar i nordafrika, västafrika och nordsjön

spännande olje- och gastillgångar i nordafrika, västafrika och nordsjön spännande olje- och gastillgångar i nordafrika, västafrika och nordsjön Årsredovisning 2007 2008 2008 INNEHÅLL Året i siffror 1 VD-ord 2 Affärsidé, mission och strategi 4 Affärsmodell 6 Affärer under 2008

Läs mer

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 Definitioner Med ProfilGruppen eller Bolaget avses i Prospektet, beroende på sammanhang, ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943 eller koncernen

Läs mer

Hållbar tillväxt genom innovation. Årsredovisning 2014

Hållbar tillväxt genom innovation. Årsredovisning 2014 Hållbar tillväxt genom innovation Årsredovisning 2014 ÖVERSIKT Vår affärsmodell Vår affärsmodell Lundin Petroleums affärsmodell är att skapa hållbart värde genom hela värdekedjan Återinvestering Prospektering

Läs mer

Stabiliteten i det finansiella systemet

Stabiliteten i det finansiella systemet Stabiliteten i det finansiella systemet 12 JUNI 214 12 juni 214 Dnr 14-999 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Ett stort och sammanlänkat system 5 Buffertar skapas i banksystemet 5 Skuldsättning och realekonomin

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Se genom bruset. Investment Strategy and Advice Juli 2015

Global Asset Allocation Strategy Se genom bruset. Investment Strategy and Advice Juli 2015 Global Asset Allocation Strategy Se genom bruset Investment Strategy and Advice Juli 215 Juli 215 se genom bruset Efter en stark start på året har marknaderna blivit mer volatila på sistone, vilket kulminerade

Läs mer

14.173 ÅRSREDOVISNING 2009 13.166 11.351

14.173 ÅRSREDOVISNING 2009 13.166 11.351 14.173 11.351 2007 13.166 2008 ÅRSREDOVISNING 2009 Modern Times Group MTG AB Innehållsförteckning VD har ordet 1 Finanschefen har ordet 4 Styrelse 6 Verkställande ledning 9 Fem år med MTG 13 Modernt ansvarstagande

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL)

Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL) Next Generation of Betting Exchanges Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL) MARS-APRIL 2015 FONDKOMMISSION VIKTIG INFORMATION Definitioner I detta Memorandum gäller följande definitioner om

Läs mer

Securitas AB Årsredovisning 1998

Securitas AB Årsredovisning 1998 Securitas AB Årsredovisning 1998 I vår strävan att skydda hem, arbetsplatser och samhälle, lever vi efter våra ledord; Ärlighet, Vaksamhet och Hjälpsamhet. Ett varuhus ska vara öppet, välkomnande och en

Läs mer

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Riksbanksstudier, februari 2015 s v e r i g e s r i k s b a n k Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Produktion: Sveriges riksbank

Läs mer

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2014

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2014 CHERRY ÅRSREDOVISNING 2014 Del 1 Om Cherry 3 Cherry i korthet, året som gått 4 VD har ordet 6 Marknaden 8 Medarbetarna på Cherry 10 Cherrys vision och affärsområden 12 Nätspel 14 Affiliate och white label

Läs mer

Investment AB Kinnevik

Investment AB Kinnevik DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS Utveckling för de rörelsedrivande bolagen FÖRSTA KVARTALET Kommunikationsbolagen: Millicoms organiska intäktstillväxt i lokala valutor på 10%, Tele2s mobila tjänsteintäkter

Läs mer

8 maj 2014. Företagsamt ägande 8RAPPORT TILL PROJEKTET. Vem ska styra de svenska företagen? Ulf Jakobsson, Daniel Wiberg

8 maj 2014. Företagsamt ägande 8RAPPORT TILL PROJEKTET. Vem ska styra de svenska företagen? Ulf Jakobsson, Daniel Wiberg 8 maj 2014 Företagsamt ägande 8RAPPORT TILL PROJEKTET FÖRETAGSAMT ÄGANDE Vem ska styra de svenska företagen? Ulf Jakobsson, Daniel Wiberg Företagsamt ägande Denna skrift är en del i projektet Företagsamt

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) SOLE MANAGER AND BOOKRUNNER RETAIL SELLING AGENT Viktig information till investerare Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Bakgrund och Sammanfattning... 3. Förslag till åtgärder... 7. Börsens attraktionskraft... 7

Bakgrund och Sammanfattning... 3. Förslag till åtgärder... 7. Börsens attraktionskraft... 7 INNEHÅLL Bakgrund och Sammanfattning... 3 Förslag till åtgärder... 7 Börsens attraktionskraft... 7 Utökad forskning och fakta om börsens betydelse för bolagen och samhällsekonomin... 7 Förbättrad information

Läs mer

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN BJÖRN WILKE Aktie- och fondhandboken Lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi AKTIESPARARNA KUNSKAP Aktiespararna Kunskap Besöksadress: Rådmansgatan 70A,

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning (IVSO.ST) Skalbarheten visar sig i 27 % EBIT EBIT på 17,1 MSEK blev 6 MSEK bättre än vår prognos tack vare en oväntat stark bruttomarginal,

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd The Boston Consulting Group (BCG) är ett globalt managementkonsultföretag och är en världsledande rådgivare inom affärsstrategi. Vi samarbetar

Läs mer

fl 2009 2009 45 117 VD

fl 2009 2009 45 117 VD Årsredovisning 2009 Securitas i korthet Marknader där Securitas bedriver verksamhet: Argentina, Belgien, Chile, Colombia, Danmark, Egypten, Estland, Finland, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Hongkong,

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars Bra start på året för ICA Gruppen I ICA Gruppens koncernredovisning ingår ICA AB som ett helägt dotterbolag från och med den 27 mars då förvärvet av Aholds aktier i ICA AB slutfördes.

Läs mer

Flygresor med stor valfrihet

Flygresor med stor valfrihet Flygresor med stor valfrihet SAS koncernens Årsredovisning & Hållbarhetsredovisning 2007 Innehåll Snabbguide till viktiga fakta SAS koncernen 1 SAS koncernen i korthet 2 Bolagen i korthet 3 Viktiga händelser,

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 april 2015 Sammanfattning (SENS.ST) Hög lönsamhet under radarn Sensys Q1-rapport med 54,3 MSEK i intäkter och 31,6 procents EBIT-marginal var i linje med förväntningarna

Läs mer

Stiftelsen Finn. en skånsk Nobelstiftelse. Från Sparbanken Finn till Stiftelsen Finn en vision och utmaning med många möjligheter

Stiftelsen Finn. en skånsk Nobelstiftelse. Från Sparbanken Finn till Stiftelsen Finn en vision och utmaning med många möjligheter Stiftelsen Finn en skånsk Nobelstiftelse Från Sparbanken Finn till Stiftelsen Finn en vision och utmaning med många möjligheter www.stiftelsen-finn.org av Johan Schlasberg Lund copyright, Johan Schlasberg,

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar

Ekonomiska förutsättningar Ekonomiska förutsättningar Teknikindustri och tjänster inför avtalsrörelsen 2013 En rapport från Almega, Teknikföretagen och Unionen OM TEKNIKINDUSTRI OCH TJÄNSTER Teknikföretagen har 3 600 medlemsföretag

Läs mer

Prospekt för att ta upp nya aktier och teckningsoptioner till handel med anledning av förvärvet av Silver Resources Oy

Prospekt för att ta upp nya aktier och teckningsoptioner till handel med anledning av förvärvet av Silver Resources Oy Prospekt för att ta upp nya aktier och teckningsoptioner till handel med anledning av förvärvet av Silver Resources Oy prospekt 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Riskfaktorer 6 Definitioner 9

Läs mer

PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET

PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET Årsredovisning 2011 När allt blir uppkopplat förändras hela världen. 11 126 7 44 157 Det började med telefonsamtal, som knöt samman platser över hela världen. Människor

Läs mer

Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag. Några råd på vägen

Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag. Några råd på vägen Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag Några råd på vägen 1 I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att

Läs mer

10 steg. för ny industrialisering av Sverige

10 steg. för ny industrialisering av Sverige 10 steg för ny industrialisering av Sverige steg fo r ny industrialisering av Sverige Maj 2014 0 Sverige behöver en långsiktig strategi för industrins vidareutveckling en strategi som fokuserar industrins

Läs mer