Finansiell situation Analytiker: Daniel Berglund Jonas Olsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finansiell situation 2007-2011. Analytiker: Daniel Berglund Jonas Olsson"

Transkript

1 Den globala industrijätten Atlas Copco har varit på stark uppgång sedan krisen 2009 och aktiekursen har klättrat hela 60 % på tre år. Den finansiella situationen ser mycket god ut men en köprekommendation visar sig inte vara en självklarhet i dagsläget. Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco erbjuder innovativa produkter och tjänster för hållbar produktivitet. Atlas Copco grundades 1873 och har sin bakgrund i två olika industriföretag från Stockholmsområdet; Aktiebolaget Atlas och AB Diesels Motorer. Företaget styrs av familjen Wallenberg, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2011 hade Atlas Copco omkring anställda. Figur 1 Kompressorteknik Figur 2 Industriteknik Verksamheten delas in i fyra grupper; kompressorteknik, industriteknik, gruv- och bergbrytningsteknik samt bygg- och anläggningsteknik. Affärsområdet kompressorteknik står för de största intäkterna på 39 % följt av gruv- och bergbrytningsteknik på 36 %. Intäkternas geografiska fördelning kan utläsas i figur 3. 11% 10% 31% Europa Asien/Australien Finansiell situation 2011 Atlas Copco uppvisade för verksamhetsåret 2011 en omsättning på (69 875) MSEK, ett bruttoresultat på (26 407) MSEK, ett rörelseresultat på (13 915) MSEK och ett resultat efter skatt på (9 944) MSEK. Koncernens balansomslutning omfattade (71 622) MSEK per 31 december. För de nyckeltal i figur 4 som är relaterade till aktien har vi valt att titta på A-aktien då den har högre omsättning än B-aktien. Verksamhetsåret 2011 Omsättning MSEK Rörelsemarginal 22 % Vinstmarginal 21 % Räntabilitet på eget kapital 60 % Räntabilitet på totalt kapital 23 % Vinst efter skatt MSEK Genomsnittlig skuldränta 2,3 % Soliditet 38 % Skuldsättningsgrad 1,6 Kassalikviditet 117 % Vinst per aktie 11 Utdelningsandel 47 % Direktavkastning 3,4 % P/E 14 P/B 4,3 Beta-värde 1,3 Figur 4 Finansiell data & nyckeltal 2011 Atlas Copco uppvisar stabilitet och god lönsamhet. Det har en stabil direktavkastning något över bankräntan och har hållit en sådan nivå under en längre period. Sett till kassaflödet har inte Atlas Copco heller några problem att täcka upp om orderingången skulle minska något. 19% 29% Figur 3 Intäkter per geografiskt område Nordamerika Afrika/Mellanöstern Sydamerika De senaste fem åren har företagets omsättning och orderingång stigit varje år med undantag för nedgången 2009, vilket illusteras i figur 5. i

2 MSEK Omsättning Orderingång Figur 5 Omsättning & orderingång för fem år Rörelseresultatet har stigit i takt med omsättningen tack vare att man lyckats hålla rörelsemarginalen stabil runt 20 %, dock även här med undantag för 2009 då den var ca 5 procentenheter lägre och tillsammans med den minskade omsättningen drog ned rörelseresultaten, vilket illusteras i figur 6 och Atlas Copco redovisar under 2012 fortsatt starka resultat trots att ekonomin fortsätter vara ostadig. De redovisar en vinst efter skatt för nio månaders period på MSEK vilket är en ökning från 9616 MSEK för samma period Omsättningen ökade också från MSEK till MSEK. Vinstmarginalen landade på 20,7 % och orderingången ökade med 7 % (från MSEK till MSEK). Samtliga områden utom bygg- och anläggningsteknik redovisar ökade resultat. Dock flaggar företaget själva för att efterfrågan under Q4 och Q väntas sjunka något och medföra sämre resultat. Företaget har också jobbat med att rusta för tuffare tider de kommande åren. Atlas Copco har också återköpt aktier under året för att få ned riktkursen. MSEK Rörelseresultat Marknader och konkurrenter Då Atlas Copco är väldigt diversifierat som företag är det svårt att hitta en tydlig huvudkonkurrent. Därför har vi kollat geografisk spridning och konkurrenter för de enskilda områdena. Kompressorteknik Tillverkar olika typer av kompressorer främst för större användning. Figur 6 Rörelseresultat för fem år 25% 20% 15% 10% 5% Rörelsemarginal 0% Figur 7 Rörelsemarginal för fem år Graferna visar på en omedelbar upphämtning följt av en fortsatt stigande trend efter bottenåret Atlas Copco har en världsledande position inom kompressorteknik där huvudkonkurrenten är Ingersoll-Rand som är ett amerikanskt bolag. De hade 2011 en omsättning på 14,8 Miljarder USD (ca MSEK). Dock är Ingersoll-Rand mindre spridda geografiskt och fokuserat till Nordamerika, där ungefär 66 % av omsättningen kommer ifrån. Atlas Copco har under de senaste åren inte tappat några marknadsandelar inom kompressorteknik utan legat stabilt. Marknaden för kompressorteknik har en diversifierad kundbas. Tryckluft som kraftkälla används i väldigt många olika typer av industrier men främst olika sorters tillverkningsindustrier. ii

3 Industriteknik Erbjuder kunder ett omfattande utbud av industriverktyg såsom skruvdragare, doseringsutrustning, etc. Även inom industriteknik har Atlas Copco en världsledande position tillsammans med bland annat Apex Tool Group, Ingersoll-Rand och Black & Decker. Viktiga kundsegment för industritekniken är fordonsindustrin och verkstadsindustrin tillsammans med deras respektive eftermarknader. Kan få sig ett uppsving nu direkt efter Sandy då det beräknas behövas en stor mängd nya bilar och fordon i de drabbade områdena. Figur 8 (t.v.) Gruv- och bergbrytningsteknik Figur 9 (t.h.) Bygg- och anläggningsteknik Gruv- och bergbrytningsteknik Erbjuder kunderna produkter och tjänster för bergborrning ovan och under jord samt last- och transportutrustning under jord. De största kunderna för Atlas Copco ligger inom gruvsegmentet, som ungefär står för 63 % av omsättningen. Sätt geografiskt är Asien/Australien störst. Inom det segmentet är Kina en växande och stor kund. Därför har Atlas Copco ökat sin exponering där under de senaste åren. Största konkurrent sätt till hela affärsområdet är Sandviken. Bygg- och anläggningsteknik Erbjuder kunder ett stort urval av produkter inom bygg- och anläggningsteknik så som portabla kompressorer, ljustorn, pumpar och generatorer. iii Atlas Copco har en stark position globalt. I detta område är det svårt att hitta en direkt konkurrent eftersom affärsområdet innefattar många olika typer av produkter. Detta är också något som Atlas Copco har som styrka. Men för att nämna några konkurrenter finns Sandviken, Volvo och Caterpillar. Ägare Den största ägaren i Atlas Copco är Investor AB, med ca 22 % av rösterna och 17 % av kapitalet. Detta är den enda större ägaren i bolaget. Sett geografiskt så finns majoriteten av ägarna i Sverige med ca 50 % av både kapital och röster. Därefter finns större innehav i USA (22 %) och Storbritannien (18 %). Styrelsen består till större delen av olika "styrelseproffs" med Sune Carlsson som ordförande. Sune har suttit i styrelsen sedan 1997 och varit ordförande sedan Sune sitter även som vice styrelseordförande i Investor sedan Utav de i styrelsen som inte är personalrepresentanter så har alla utom två innehav i bolaget, dock har dessa två innehav i så kallade syntetiska aktier 1. En annan intressant sak är att flera personer i styrelsen har suttit under en längre tid vilket kan indikera att företaget jobbar långsiktigt och att personer som tas in stannar under en längre tid. Ingen i styrelsen har under senaste tiden gjort några insidertransaktioner. Sett till samtliga insidertransaktioner är det mer köp och gåvor än sälj vilket kan indikera att personer inom företaget tror på det. Makroanalys Under de senaste åren har det varit väldigt instabilt i världen. Först kom finanskrisen 2008 som gjorde att satsningar på infrastruktur och större investeringar bromsades. Detta var självklart tungt för Atlas Copco och detta återspeglas också på aktiekursen och 1 Syntetiska aktier är en sorts ersättningsform där styrelsen får betalt i en form av värdepapper som följer aktiekursen fast dessa inte är faktiska aktier med rösträtt.

4 resultatet Efter detta reste sig ekonomin och länder/företag började åter igen investera för att rusta för en kommande högkonjunktur. Detta var väldigt bra för Atlas Copco som då redovisade starka resultat med ett rekord Dock så ser det nu mörkare ut på konjunkturfronten och företag har börjat bromsa in sina stora investeringar. Detta främst för att ekonomin inte helt återhämtat sig samtidigt som Europa och främst eurosamarbetet står inför svåra utmaningar med till exempel en grexit. Vi anser att inte konjunkturen kommer att bli bättre förens EU kommer med en tydlig plan för att tackla de ekonomiska svårigheter som de står inför. Detta gör att vår syn på den kommande makroekonomin är försiktig. Men lyckas EU övertyga investerare att de kommer lösa krisen tror vi att detta kommer gynna Atlas Copco väldigt mycket för då kan företag åter börja investera större och rusta för högkonjunktur. Sett till råvarumarknaden har råvaror sedan 2008 gått kraftigt uppåt då investerare har sökt trygga hamnar för sitt kapital. också under 2011 förvärvat företag för att vara väl rustad på tillväxtmarknader. Sett på en längre sikt jobbar företaget med att hålla en hög organisk tillväxt och enbart gör få utvalda förvärv. Främst ska tillväxten ske i utvecklingsmarknader såsom Kina och andra delar av Asien. De jobbar också mycket med att effektivisera sina distributioner och stärka varumärken genom innovation och att alltid ligga i framkant. Detta har också varit en stor del av Atlas Copco sedan starten. Företaget jobbar också med att stärka sin eftermarknad nu när det i framtiden ser osäkert ut. Eftermarknaden består av till exempel service, förbrukningsvaror och reservdelar. Jobbet med detta görs främst för att säkerställa ett stabilt intäktsflöde samtidigt som företaget ser en stor tillväxtmarknad just inom eftermarknaden. Riskanalys Råvarupriset är inget som påverkar Atlas Copco markant. Råvarupriset och priset för att tillverka komponenter sammanfaller ofta. Men då Atlas Copco säljer mycket till slutkunder som jobbar med råvaruframtagning så ökar försäljningspriset med efterfrågan och råvaruprisets ändring slås ut. Risken sett ur ett makroperspektiv är som ovan nämnt att konjunkturen inte tar fart. Detta kan då leda till att företag inte gör större investeringar, detta slår då självklart mot Atlas Copcos försäljning av produkter. Men då Atlas Copco jobbar mycket med eftermarknad tror vi inte att företaget kommer fallera för att konjunkturen blir sämre. Framtidsstrategi Atlas Copcos strategi för framtiden är på kort sikt främst inställd på att genom att hålla en hög reserv och vara starka för en ostabil framtid. Dock har de Figur 10 Service SWOT-analys Styrkor Världsledande position, geografiskt starka med närvaro i över 170 länder Hög organisk tillväxt Diversifierat och stabilt företag Möjligheter Ökad efterfrågan på service i eftermarknaden Vändning i världskonjunkturen Svagheter Ekonomisk instabilitet i världen Sjunkande gruvdrift Hot Avstannande investeringar i infrastruktur Konjunkturnedgång iv

5 Figur 11 Graf över aktiekursen, hämtad från di.se Aktien Betavärde på 1,29 på A-aktien. Dagens öppningskurs ( ) var 163 SEK. De mest uppenbara sakerna som går att utläsa ur grafen är en kraftig nedgång 2009 som vi främst kopplar till finanskrisen som uppstod. Då slutade företag och länder sina större investeringar och detta medförde ett sjunkande resultat för Atlas Copco. Dessa skulle dock studsa tillbaka omgående och få ett kraftigt uppsving till Detta då många trodde på att konjunkturen skulle återhämta sig starkt efter krisen och därför investerade många företag för att kunna ligga i framkant när detta slår till. Den fortsatta stigningen tror vi beror på att företag fortfarande återhämtar sig och fortsätter investera för att klara av när krisen i Europa tar slut och företagen återigen ser en ljusning. Dock tror vi att då läget under senaste året försämrats att detta kan avstanna och det på kort sikt kan leda till sämre orderingång i början av Under grafen kan man se att aktiens omsättning stadigt gått ner sedan Detta var dock något vi såg överlag på svenska aktiemarknaden. Detta är en v trend vi ser idag då allt fler under de senaste åren valt att fokusera mer på obligationer. Prognos Atlas Copco har uppvisat en stigande omsättning och orderingång sedan dippen 2009 och resultatet har följt med i samma riktning. Atlas Copco inger ett stabilt intryck men världsekonomin är ostabil och en eventuell lågkonjunktur väntar. Resultatet hittills för året ser bra ut men företaget varnar själva för sämre resultat för årets sista kvartal samt i början av Då en nedåtgående konjunktur kan komma att bli ett faktum inom snar framtid väljer vi att göra en långsiktig prognos på fem års sikt. Atlas Copco visade på snabb återhämtning från senaste krisen och vi tror att de är kapabla att återupprepa den bedriften efter nästa nedgång. Detta med en stark soliditet som företaget fortsätter hålla stadig och ett större fokus att få ett stort stabilt intäktsflöde med hjälp av eftermarknaden.

6 Sedan 2007, med bottenåret 2009 inräknat, har företaget haft en genomsnittlig omsättningstillväxt på 7 % och en vinstmarginal på 18 %. Aktien har i snitt per 31 december sedan 2006 handlats för 16 årsvinster, dvs. P/E-talet 16. Vi räknar med en lågkonjunktur följt av en uppgång inom den kommande femårsperioden. Vi väljer att tro att Atlas Copco kommer kunna behålla en genomsnittlig vinstmarginal på 18 % och att investerarna kommer fortsatta handla aktien för 16 årsvinster. Dock väljer vi att skatta ned den genomsnittliga omsättningstillväxten för Atlas Copco de följande fem åren till endast 3 %. Rekommendation Atlas Copco uppvisar stabilitet och lönsamhet. De har ett brett utbud av produkter vars efterfrågan vi inte tvivlar på. Aktien har stigit sammanlagt ca 60 % de senaste tre åren och kan nu möjligen vara dyr. Företaget varnar själva om att sämre resultat är att vänta och vi har eventuellt en lågkonjunktur nalkandes. På kort sikt säger vi därför avvakta. Vår riktkurs för fem år innebär dock en genomsnittlig kursuppgång på 7 % per år till vilken man ytterligare kan tillgodoräkna sig utdelning så vår rekommendation för investering på lång sikt blir köp. Med snitt beräknade för och i övrigt värden tagna från 2011 genomför vi följande beräkningar: där ( ) Vilket ger oss en uppskattad kurs för fem år på 220 kronor vilket innebär en genomsnittlig kursuppgång för aktien på 7 % per år. Vår riktkurs för november 2016 blir alltså 220 kronor. vi