Ledarskap ur olika perspektiv Innehåll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledarskap ur olika perspektiv Innehåll"

Transkript

1 Ledarskap ur olika perspektiv Innehåll Ledarskap definition Varför har vi ledare? Måste vi ha ledare? Inom vilka områden finns det ledare? Då och nu Chefen och kommunikationen Sambandet mellan kommunikation och ledarskap Positivt ledarskap Negativt ledarskap Formellt och informellt ledarskap Ledarskap ett brännande ämne En-minuts chefen Sammanfattning och egna funderingar Källförteckning 1

2 En ledare är bäst när folket knappast vet att han existerar. Inte så bra när folket lyder och hyllar honom. Sämre när folket avskyr honom. Men en god ledare, som föga säger när hans arbete är utfört och hans målsättningar är uppnådda, kommer folket att säga: vi gjorde det själva! Av Lao-tis ca 500 f.kr. 2

3 Ledarskap definition När man talar om ledarskap, måste man göra en uppdelning av ordet. Det är en sammansatt form av substantiven leda och skap. Leda, används här i betydelsen anföra, för någon mot ett mål. Skap, kommer av verbet skapa, tillverka. Sammantaget bör det ge ett substantiv med betydelsen målskapare, eller en produkt skapad att anföra. Formen för själva ledarskapet kan variera, men det återkommer vi till. Varför har vi ledare? Varför skapar vi då ledare? Varför har vi ledare? Svaret är ganska enkelt: Det är lättare att lägga besluten hos en person än hos flera. Det enklaste exemplet är när man frågor om vad familjen vill ha till middag. Då får man lika många förslag som det finns medlemmar. Låter man då en bestämma per vecka så har man lagt ansvaret på denna och kan eventuellt klaga efteråt, men kom ihåg, en har varit middagsledare och fattat beslutet. Detta var ett ganska simpelt exempel, men grundtanken finns där. Vi har ledare för att effektivisera hela tillvaron. Förr i tiden, under den glada vikingatiden ( ), hade man i de små samhällena och byarna omröstning om det mesta. Då samlades alla fria män för att avgöra viktiga frågor. Man kunde fritt framföra sina åsikter inför tinget. Hettade det till och det krävdes snabba beslut, ex. i krigstid, bestämde hövdingen. Likadant var det i Antikens Aten och Rom. Man diskuterade sig fram i olika folkförsamlingar, men under svåra situationer utsågs en tyrann eller diktator. Här har vi alltså vad som ansetts som viktigt. Vi behöver ledare som kan besluta åt oss i vissa lägen. I det normala fallet, till vardags, kan vi diskutera oss fram till beslut och lösningar. Måste vi ha ledare? Enligt ovan ja! Även om man svarar nej på fråga, så är svaret egentligen ja! Hur då? Jo, det utkristalliserar sig alltid en ledare vid diskussioner och samtal; en opinionsbildare, som folk lyssnar på. Det behöver inte vara en dominerande typ i bemärkelsen högröstad, utan en lågmäld person, kunnig och vältalig. Det märker man i alla sammanhang att vissa har förmåga att få andra att lyssna. Svaret på frågan är alltså varken ja eller nej. Hur vi än handlar får vi, vare sig vi vill det eller ej, någon sorts ledare, som kommer att dominera debatten. 3

4 Inom vilka områden finns det ledare? Frågan är nog redan besvarad i och med att vi sa att det växer upp ledare i alla sammanhang. Det kan vara hela vägen från sandlådan till ålderdomshemmet. Vi har elaka Erik eller tuffa Malin, som bestämmer lekarna och vi finner sura Ture och skvallriga Anna som ingen vågar stöta sig med på hemmet. Ledare skapas och ledare eftersöks. Vissa människor är födda till att bli ledare och andra inte. Just dessa människor, som har ledaregenskaper redan från början, är oerhört viktiga. Varför då? Jo, det finns olika typer av ledare, nämligen positiva och negativa. Detta kommer jag att behandla lite mer utförligt längre ner. Vad innebär då detta? Jo, det är utifrån våra värderingar bra respektive dåliga ledare. Om vi börjar i kamratgruppen är den positiva ledaren den som får gruppen att röra sig i den riktning som är önskvärd utifrån våra värderingar, dvs. inget som bryter lagen och irriterar människor. Den negativa ledaren är en som ex. får klassen med sig i mobbingsituationer etc. Är ledaregenskaperna och användandet därav likadant idag som för ex. 30 år sedan? Svaret är varken ja eller nej. Det beror på var i världen man befinner sig. Om vi tar ett företag som exempel, så förväntar sig ex. amerikanen en hårdhänt ledare medan man i Sverige har skapat en ny typ av ledare som mer lyssnar till de anställda. Just det sista är ju aktuellt i dagarna när Ericsson har en intern kamp mellan hökar och duvor vad gäller omstruktureringar inom koncernen. Den i utlandet skolade ledningen (England), vill kasta ut folk, medan koncernchefen vill gå den mjukare svenska vägen. Slutsats är att den gamla hårda typen av chefskap har förändrats i Sverige, men finns kvar i de stora länderna. Dock, måste man inflika, detta kan vara en parentes i utveckling mot en större internationalisering av företagen, vilket pekar mot en hårdare linje som tillämpas av världen i övrigt. Dessutom kommer nog många svenska multinationella företag att få utländska chefer. Som vi sett ovan hittar vi ledare i olika situationer och skeden av livet: på dagis fritids den som hittar på de flesta lekarna och får flera med sig, i skolan ledare för klassen som kan ex. driva lärare till vansinne, i gänget han/hon som bestämmer vad man gör eller inte gör, i vuxengruppen på arbetet den som man bör hålla sig till för att inte bli utanför, inom idrotten den som påverkar laguttagningar och har lagledningens öra, inom det militära den som man kan lita på i farliga lägen och fattar de riktiga besluten, och inte minst inom politiken den som genom sitt mandat kan få ett helt folk att gå i en speciell riktning. 4

5 Då och nu Från början valdes chefen för att styra, organisera, planera, ge rätt order etc. Nu krävs riktningsgivande chefer. De ska förstå den mänskliga naturen, kunna kommunicera med sina anställda på ett avslappnat sätt. Detta för att nå fram till dem. Eftersom människorna förändras måste också cheferna göra det. De måste försöka upphäva de starka gränserna mellan chefer och anställda, för att få en bättre atmosfär. Många chefer är mycket sårbara för kritik, sådan kritik som för några år sedan bara skulle ha framstått som affärsmässiga tips. Trots att tjusningen, rikedomen och makten finns, har riskerna med att sitta i maktens korridorer mångfaldigats sedan slutet av 80-talet. Chefens risk för att bli utmanad av organiserade grupper likt aktieägare, styrelser, anställda m.fl. Dessa utmaningar är inte bara möjliga, utan också sannolika. Missnöjda intressegrupper nöjer sig inte längre med att kritisera det de inte gillar, nu avsätter de en chef de inte är nöjd med, t.ex. att han inte har representerat gruppens intresse, eller organisationens bästa effektivt nog. Utan om han ser mest till vad som är bäst för honom själv. En riktigt bra chef ska vara en allt-i-allo 1 -chef. Hur definierar man det? Under de senaste åren har verkställande direktörers arbete blivit både mer omfattande och mer komplicerat. Dagens chefer ska ha en blandning av att vara hård, för att få saker gjorda. Han ska också vara tillgänglig för de anställda samt för andra chefer. Han ska vara tillmötesgående, känslig och inspirerande. Människor som mår bra presterar bra resultat 2. Dagens chef ska ha erfarenhet och kunskaper inom många tekniska områden. Dessutom måste han kunna hantera andra roller; likt advokat etc. Att finns en person som har den rätta blandningen av kunnande, skicklighet samt känslighet, är så gott som omöjligt. De bästa cheferna har kanske en eller två av dessa sidor, aldrig alla. Det är troligtvis därför en person inte sitter på chefsposten mer än ett par år. Passa på medan du kan! 3, detta brukar t.ex. fotbollsspelare uttrycka, eftersom deras karriär inte varar mer än i genomsnitt fem år. Detta kan man 1 2 Top Dog s. 42. En-minutschefen s Top Dog s

6 väl säga om chefspositionerna också. En chef bör nog inte heller sitta som chef så länge. Det behövs nya friska krafter inom alla områden. Nya förslag och intryck från en som arbetat under chefen. Denna person har större insikt i vad personalen är missnöjd med, och kan ta mer hänsyn till det när han sedan hamnar på tronen. Dessvärre är det nog så att efter en tid har han glömt de negativa delarna med att vara arbetare och tänker mer på sitt eget bästa. Det är därför jag tror att det kan vara bra att byta ut en chef oftare. Den nya tidens chefer ska vara mer lyhörda, samarbetsinriktade, synliga, inspirerande och kommunicerande 4. De ska få bort den auktoritära, isolerade, hemlighetsfulla och formella delen, i varje fall försöka minska den gradvis för att till slut komma till den punkt där det ligger på en bra nivå. Förr var bokslutet det enda målet. Nu är de mer angelägna om affärsmässiga framgångar. Nu är det istället människorna som åstadkommer resultat, exempelvis genom strategispelet Tango, där man simulerar sambandet mellan affärer och mänsklig kompetens. Se broschyren Tango från CELEMI, The power of learning. Nutidens paradigm (böjningsmönster, språkterm): Sätter människor kunder och personal i universums centrum och ersätter industrialismens stela hierarkier med nätverk där tonvikten ligger på sambandet 5. Man kan också säga att nutidens paradigm är flexibilitet. Chefen och kommunikationen Chefen har ansvar för att alla på arbetsplatsen mår bra. Han ansvarar för deras relationer till varandra. Finns förtroende mellan chefer och anställda kommer resultatet att bli bättre och arbetsmiljön trivsammare. Detta får nog chefen tillbaka genom färre klagomål och mer beröm. Jag tror att chefen själv tjänar på det mest. Om ledningen slår dövörat till för de anställdas bekymmer etc., kommer irritation att sprida sig. Det är viktigt med en tät och uppriktig kommunikation. Detta skulle minska förtroendeklyftan. Irritation uppstår också om de anställda inte lyssnar på ledningen, detta är också en bidragande effekt till den s.k. förtroendeklyftan. 4 Ibid s Ibid s

7 Chefens kommunikationsverksamhet påverkar organisationens bokslut 6. Personliga kontakter med de anställda är viktigt, men många chefer är rädda att förlora sin auktoritet och kontroll pga. detta. De anser att de har arbetat hårt och förtjänat detta, men kommer man inte längre här i världen om man är hård, trevlig och rättvis än om man bara tänker på sig själv och bara viftar undan alla förslag och andra närmare kontakter med sina anställda? Sambandet mellan kommunikation och ledarskap Kommunikation är ledarskapets kärna 7. Man kan också se det som att ett företag har många chefer men för få ledare 8. Detta tycker jag stämmer bra med mina egna åsikter om hur en chef på ett företag är. Ledare är nog inte något som man föds till, det är, tror jag, något man lär med tidenoch beroende på hur andra uppfattar ledarens personliga egenskaper, syn på framtidens sätt att bemöta andra. Enligt bokens 9 teorier vet flertalet professionella chefer inte vad ledarskap är eller hur det ska användas. De har inte utbildats för att leda människor, utan för att hantera tekniska system. En VD uppfattar sig själv som företagets högsta chef; planeraren, organisatören, kontrollanten, problemlösaren. VDn uppfattar sig inte som en ledare, de vet oftast inte hur de ska agera som en ledare heller, detta är ju förståeligt nu när jag har läst en del böcker om ledarskap. Innan såg jag inte riktigt på ledarskap på detta sätt. För många människor är kommunikation samma sak som information. De anser att kommunikation är när ledningen skickar information till personalen. De lägger inte lika stor vikt vid personalens information till ledningen. Denna uppfattning gör att ledningen inte kommer att se till personalens önskan om mer meningsfulla relationer med cheferna. Se broschyren Myers-Briggs Type indicator, från Psykologiförlaget. 6 Ibid s Ibid s Ibid s Top Dog. 7

8 Positivt ledarskap En bra ledare har förmåga att upptäcka förmåga 10 En ledares uppgift är att skapa en sådan miljö där det finns plats att misslyckas. Där kan man se det positiva i negativa situationer. Beröm bygger upp. Ledaren själv ska kunna stiga åt sidan, alltså inte alltid själv stå i centrum. Kunna lyssna på andras åsikter och utifrån dessa och sina egna synpunkter ta det bästa beslutet. En av de viktigaste delarna är nog hur man bemöter sina medmänniskor. Bemöt dina medmänniskor så som du själv vill bli bemött. Han ska inte bara kunna se fel och brister hon sin personal, utan också kunna se förmågor och sedan lyfta fram dem som uppmuntran. Ett mycket bra exempel på positivt ledarskap var boken En-minutschefen, som jag läste i samband med detta arbete. Se nedan. Chefens enda uppgift är att skapa goda förutsättningar mellan arbetstagare och arbetsgivare. En mogen person kan hantera sin makt utan att utöva makt för maktens egen skull. 11 Negativt ledarskap Negativt ledarskap kan också definieras på många olika sätt. Den negativa ledaren är väl tvärt emot den positiva ledaren. Han fördömer misslyckanden, lägger skulden på någon annan, har ingen som helst lust att vara trevlig och söka en intimare kontakt med de anställda. Den ultimata negative ledaren var Hitler, som fick en hel nation att framstå som brottslingar. Problemet är alltså att den person som besitter ledaregenskaper använder dem på fel sätt. Det finns inget farligare än begåvade brottslingar. Formellt och informellt ledarskap Det finns både formellt och informellt ledarskap. Den formelle ledaren utses oftast av en styrelse medan den informelle ledaren uppstår av sig 10 Bjud på dig själv s Ibid s

9 själv. Han är alltså inte tillsatt. Han har inte heller någon större beslutande makt. Det finns både positiva och negativa sidor med informellt ledarskap. Den negativa sidan är om den informella ledaren får för stor makt och försöker motverka den formella ledaren etc. Positivt är om den informella ledaren är hjälpsam och engagerar sig för att få en trevlig stämning etc. Det bästa sättet för en formell ledare att överleva är att samarbeta med den informelle ledaren, så att det går bra för dem båda. Ledarskap ett brännande ämne Under senare tid har man satt ledarskapet i fokus. Utveckling av industrin och övriga företag kräver mer av ledare än tidigare. I samband med den utvecklingen har nya yrken utvecklats; vi har fått konsulter som specialiserat sig på chefsutbildning. Otaliga människor förtjänar sitt levebröd på att utbilda andra i konsten att leda. Speciellt har man försökt koppla ihop olika områden vad gäller ledarskap. Efter varje kurs gör de utvärderingar. Idrottsledare åker runt och undervisar människor på höga positioner om konsten att få folk att dra åt samma håll. Kurser, både inom och utom landet, arrangeras för att lära ledare leda. Detta ger i sin tur utkomst för diverse företag att ordna resor och inkvartering för många människor. Alltså kan man säga att förändringen av ledarskapet skapar inte bara nya ledare utan även nya arbeten för människor som hänger på trenden. I intervjun nämner Christina också att det är den situationsanpassade ledarskapen som är viktigast just nu och kommer nog vara så ett tag fram över. Det är den egna personlighetsutvecklingen som är viktig. Du måste känna dig själv för att kunna lära känna andra. Christina säger att nyckelordet till bra ledarskap är att kunna leda i förändring. man lär av erfarenheter. I dagens ledarprogram används starkt processorienterade utvecklingsinstrument snarare än traditionella kurser. Se postens broschyrer Time out, från augusti

10 En-minutschefen Av Kennet Blanchard och Spencer Johnson. Jag tänkte här bara beskriva kortfattat vad boken handlar om. Det är en ung man som är ute och letar efter en effektiv chef. Plötsligt kliver han in på ett kontor och får möta enminutschefen. Han är mycket förbryllad efter detta möte, men kommer sedan till klarhet när han senare intervjuar några anställda. En-minutschefens mål är; en-minutsmål, en-minutsberöm och en-minutskritik. Boken går ut på att försöka förklara dessa begrepp för den unge mannen. Jag nämnde förut att jag tycker att det var en positiv bok. Chefen i boken förklarar allt i korthet och ställer, vid problem, de anställda sådana frågor att de själva löser dem. Han uppmuntrar sina anställda och kritiserar dem på ett bra sätt. Han ger aldrig konkreta svar utan ger dem bara förslag. Den var absolut läsvärd. Sammanfattning och egna funderingar Jag har ovan koncentrerat mig på att beskriva företagschefer. Att det kan vara stor skillnad mellan positiv och negativ ledare, samt mellan ledare och chefer. Trots att jag nu läst en hel del om detta ämne finns det fortfarande många frågor som är obesvarade t.ex.: Hur kommer en ledare/chef att agera i framtiden? Finns den perfekte ledaren? Kommer gränserna mellan chef och anställd att bli större eller mindre? Jag har i vad jag beskrivit ovan bakat in mina åsikter i texten för att just denna punkt inte skulle behöva bli så lång. Men här tänkte jag bara klarlägga ytterligare funderingar inom området, på ett mer fritt sätt. Alltså inte bara inom företaget, utan på ett för mig mer bekant område; nämligen sporten! Innan jag började läsa om detta ämne hade jag en annan syn på ledare än vad jag har nu. Den ledaren som jag är mest bekant med är nog mina basketledare och mina gamla fotbollsledare. Eftersom jag spelade på olika nivåer är det lätt att se skillnad mellan en ledare på hög nivå och en som mer spelar för att ha kul. Mina basketledare/coacher (elitnivå) är nog mer målinriktade. De lyssnar till våra åsikter och försöker lösa problemen till allas bästa. De passar mycket bra in på den positiva sidan om man ser utifrån mina tidigare beskrivningar. Däremot min förra tränare var nog en blandning mellan en 10

11 positiv och negativ ledare. Han blev väldigt arg om vi förlorade en match vi borde vinna och drog sig inte för att försöka vinna till varje pris. Nu kan man ju fråga sig så här: Vilket kommer man längst på? Vi vann ju trots allt SM med den något mer negativa coachen. Hur kommer det att gå i år? När jag spelade fotboll blev det mest på kul mot slutet, många var helt enkelt inga fotbollsspelare. Våra ledare gjorde allt för att vi skulle få det kul, de var ej målinriktade. De ville ju att vi skulle vinna, men tog det som en träning om vi inte gjorde det. Redan här har jag beskrivit tre olika ledare. Det förklarar ju bara hur många olika ledare och sätt att leda det finns. Dessutom skulle jag kunna ta upp ännu fler; olika lärare i skolan, inom kompisgruppen etc. När jag satt och läste igenom vad jag skrivit ovan slog det mig plötsligt att jag beskriver alltid ledaren som han. Trots att chefsrollerna domineras av män, ska det ju inte vara så att man tar för givet att det är en manlig chef. Detta stör mig. Jämställdhet borde finnas likväl inom detta område som inom allt annat. Källförteckning Blanchard, K., Johnson, S. En-minutschefen, Bonniers lexikon. Jäverberg, K., Taravosh, Z. Organisation och ledarskap, Lund, Pincus, D., DeBonis, N. Top dog en annorlunda bok om ledarskap, Sandin, T. Bjud på dig själv, Umeå, Intervju med organisation och ledarskapskonsult Christina Schnell. 11

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Konsten att ta en chans och få saker att hända! Vad krävs för att vi ska nå våra mål och förverkliga våra drömmar? Hur blir man bra på något? Standardtipset

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Värderingar och

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Den rytande mannen & Bittertanten

Den rytande mannen & Bittertanten Den rytande mannen & Bittertanten Osäkerhet och dålig självkänsla kan ta sig olika uttryck. För att den rytande mannen ska känna sig lugn och trygg måste saker och ting ske på hans sätt. Han har en väldigt

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Elittränarutbildning 2014

Elittränarutbildning 2014 Elittränarutbildning 2014 Vikten av varierad träning i ung ålder - avgörande för vem som lyckas eller inte? Roger Forsberg 1 Sammanfattning Denna studie syftar till att undersöka om det läggs för stor

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Kommunikationskort. Berätta om en drömresa som du har gjort eller skulle vilja göra. Berätta om en favoritleksak du hade som liten.

Kommunikationskort. Berätta om en drömresa som du har gjort eller skulle vilja göra. Berätta om en favoritleksak du hade som liten. Kommunikationskort Berätta om en drömresa som du har gjort eller skulle vilja göra Berätta om en favoritleksak du hade som liten Berätta om ett barndomsminne Berätta om en framtidsdröm du hade som liten

Läs mer

Retorik & framförandeteknik

Retorik & framförandeteknik Introduktion Vi har läst Lärarhandledning: Våga tala - vilja lyssna, som är skriven av Karin Beronius, adjunkt i språk och retorikutbildare, tillsammans med Monica Ekenvall, universitetsadjunkt, på uppdrag

Läs mer

målinriktat -ledarskap och organisationsarbete

målinriktat -ledarskap och organisationsarbete Studieplan målinriktat -ledarskap och organisationsarbete av Annika Grälls och Tomas Ekman Svensk damfotboll befinner sig i en spännande tid. Klubbarna satsar, vi har våra första yrkesspelare. Mer tid

Läs mer

Jag en individuell idrottare. 3. Träningsgruppen ett team

Jag en individuell idrottare. 3. Träningsgruppen ett team 3. Träningsgruppen ett team I din idrott tävlar ni oftast individuellt men tränar ofta i grupp. I träningsgruppen kan ni stödja och peppa varandra i med och motgång. Att man trivs och har kul i samband

Läs mer

Ledare och ledda. Tre föreläsningar med Rune. Ledarskapets historia. Management Leadership. Goda ledare Hur märks det?

Ledare och ledda. Tre föreläsningar med Rune. Ledarskapets historia. Management Leadership. Goda ledare Hur märks det? Ledare och ledda Ledarskapets historia TGTU04 26 okt 2011 Rune Olsson, PIE, IEI, LiU. Tre föreläsningar med Rune 26 okt Ledarskapets historia > Gör studie över hur du använder din tid. 14 nov Stilar. Modernt

Läs mer

Om kompetens och lärande

Om kompetens och lärande Om kompetens och lärande Vi bär på mycket mer kunskap än vi tror och kan så mycket mer än vi anar! När som helst i livet har du nytta och glädje av att bli medveten om delarna i din kompetens. Du funderar

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Frågor och svar. Satans torn

Frågor och svar. Satans torn och svar Läraren side 1 En mesig person 1. Jon har haft en dålig dag i skolan. Varför? Idag hade Linus fått hela klassen att skratta åt Jon. 2. Vad är en dålig dag i skolan för dig? 3. Varför spelar Jon

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i förskolan? Bergsnäs Förskola För att lära sig att lyckas och att få prova olika saker. Experimentera För att stärka barnen så

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Lektion 2. Att göra en stretch. eller fördelen med att se sig själv som en amöba

Lektion 2. Att göra en stretch. eller fördelen med att se sig själv som en amöba Lektion 2 Att göra en stretch eller fördelen med att se sig själv som en amöba Utdrag ur Utrustad Johan Reftel, Kristina Reftel och Argument Förlag 2005 15 Att göra en stretch är att göra något som man

Läs mer

UTVECKLANDE» förbättra ditt ledarskap genom ridningen

UTVECKLANDE» förbättra ditt ledarskap genom ridningen UTVECKLANDE» förbättra ditt ledarskap genom ridningen Ridpasset på ledarskapskursen leds av en ridinstruktör. Eftersom hästar är så tydliga och ärliga i sin feedback kräver dom en anpassning och lyhördhet

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Workshop 00:Almestrand Nina Söderström Malin Sörman Maria Hager Under åren 1999 2000 genomförde jag min andra fotografiska workshop på ett behandlingshem för mammor och deras barn. Hemmets uppgift är att

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

andra... då vill den andra personen plötsligt träffa dig igen.

andra... då vill den andra personen plötsligt träffa dig igen. Högkänslighet Comfort Zone, november 2008 Copyright 1999-2010 Elaine N. Aron, Ph.D. All rights reserved Copyright 2012 den svenska översättningen EM Bruhner. Alla rättigheter reserverade Fler artiklar

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek del 2

En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek del 2 En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek del 2 Zuzana Helinsky BTJ Förlag Innehåll Omslag: Moa Björnson www.moas.nu Författaren och BTJ Förlag/BTJ Sverige AB, Lund 2011 Tryck: Holmbergs 11,

Läs mer

Konsten att leda och behålla unga medarbetare

Konsten att leda och behålla unga medarbetare Konsten att leda och behålla unga medarbetare Sofia Rasmussen, Seniorkonsult Kairos Future Näringslivsdagen i Kristianstad, den 8 november 2012 FUTURE& Research-based& foresight& STRATEGY& Future-& based&&

Läs mer

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen En essä i kursen Produktutveckling med formgivning Charlotta Sjöström, INPRE 4, 2006-04-27 En het potatis Hans Folkesson som är chef

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad.

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. När du tränar din hund är det som bekant viktigt att du delar

Läs mer

MARY KAY MARKNADSPLAN!

MARY KAY MARKNADSPLAN! MARY KAY MARKNADSPLAN! Hur vi tianar våra pengar: (hur vi jobbar) Klasser Facialsl makeup Kundvård /Mer-köp Ledarskap 0-2999kr exkl.moms. = 30% 3000-4999kr -/l- = 40% 5000-& tlppåt -/l- = 50% Klass snitt

Läs mer

En ledare är tydlig.

En ledare är tydlig. En ledare är tydlig. Först. Handen på hjärtat. Om du för en stund beskriver den bästa chef du någonsin haft, så kommer du beskriva en person som är tydlig. Den bästa chefen blandar inte ihop det, den motiverande

Läs mer

Ledarskap hands on eller hands off?

Ledarskap hands on eller hands off? Manpower Work Life Rapport 2012 Ledarskap hands on eller hands off? Hur kan företag förbättra sitt rykte? Det finns självklart många faktorer som påverkar hur ett företag uppfattas. Enligt en Manpower

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer

Planets och målets storlek

Planets och målets storlek För vem? Flickor och pojkar under 10 år Vad? Handboll med lite annorlunda regler: mindre plan och minder mål än normalt, en mjuk gummiboll. Bara 5 (4+1) spelare på plan. Man kan spela med blandade lag,

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

ANALYS LEDARSKAP. Kvoturvalssystem samt viktning av resultatet med avseende på kön, ålder och NUTS2-region baserat på siffror från SCB.

ANALYS LEDARSKAP. Kvoturvalssystem samt viktning av resultatet med avseende på kön, ålder och NUTS2-region baserat på siffror från SCB. @ungdomsb ANALYS LEDARSKAP Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Totala respondentantalet: Online, kvantitativ 18 september 20 oktober 2014 Individer i Sverige, 15-25 år 20 973 st. (av vilka 5185 st. har

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

ÅRETS CHEF Dialogen mellan fyra ögon är jätteviktig, säger Årets chef 2008, Björn Olsson, chef för Postens brevterminaler.

ÅRETS CHEF Dialogen mellan fyra ögon är jätteviktig, säger Årets chef 2008, Björn Olsson, chef för Postens brevterminaler. BJÖRN OLSSONS TIPS Så förhindrar du överlevnadsjukan När företaget tagit beslutet att dra ner på personal måste du som chef skapa en egen målbild och strategi för det framtida arbetet: Hur ska processen

Läs mer

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Hållbart chefskap 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Teknik, ekonomi och organisationsformer gör arbetslivet alltmer

Läs mer

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju!

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! LNU Karriär Lite konkreta tips inför anställningsintervjun. Att förbereda sig inför intervjun är A och O. Ta reda på så mycket som möjligt om företaget

Läs mer

Unga och ledarskap 2010

Unga och ledarskap 2010 Ekonomiska informationsbyrån & T-Media Unga och ledarskap 2010 Sammanfattning av en omfattande undersökningsrapport ENTUSIASM OCH FRAMGÅNG. DRÖMMAR OCH KARRIÄR. TANKAR OCH ATTITYDER. Uppgifter om undersökningen

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan? Bergsnässkolan Viktigt att alla elever får möjlighet att utveckla sina förmågor för framtiden För att skolan ska, enligt

Läs mer

TA SKIT! Och gör det till guld.

TA SKIT! Och gör det till guld. TA SKIT! Och gör det till guld. 1 Hur förbättrar du den egna och andras förmåga att kommunicera SOCIAL KOMPETENS För att kunna åstadkomma ett bra samarbete med alla typer av människor krävs en bra förståelse

Läs mer

KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN

KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN Innan du börjar läsa platsannonser och skriva ansökningar är det bra att fundera över vad det är du vill arbeta med. I kapitlet går du igenom din kompetens för att

Läs mer

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Med hjälp av dialogkorten kan en god dialog stimuleras och viktiga frågor lyftas fram. Dialogkorten syftar till att hitta de resurser som bidrar till att skapa hållbart

Läs mer

Chef med känsla och förnuft. Tekniska Högskolan i Jönköping

Chef med känsla och förnuft. Tekniska Högskolan i Jönköping Chef med känsla och förnuft Tekniska Högskolan i Jönköping 24 maj 2012 Vad förväntar vi oss av en chef? (Sandahl et al., 2004) LEDARE OMTANKE FÖREBILD INSPIRATÖR CHEF SOCIAL KOMPETENS OMDÖME MORALISK KOMPETENS

Läs mer

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson PERIODENS ERBJUDANDE HEL av Hans Thörn med av Hans Thörn med Låt intuitionen guida dig! För att ett barn ska växa upp till en hel människa, som lever livet fullt ut och utnyttjar sin fulla kapacitet, räcker

Läs mer

Att vara tennisförälder är inte alltid så lätt. Du ska engagera dig, men inte för mycket. Du ska stötta, men absolut inte sätta press.

Att vara tennisförälder är inte alltid så lätt. Du ska engagera dig, men inte för mycket. Du ska stötta, men absolut inte sätta press. Att vara förälder i Världens bästa? Att vara tennisförälder är inte alltid så lätt. Du ska engagera dig, men inte för mycket. Du ska stötta, men absolut inte sätta press. Det finns inga givna svar på hur

Läs mer

GUBBÄNGSSKOLAN: Retorik utvecklar REPORTAGE FOTO MIKAEL M JOHANSSON GRUNDSKOLETIDNINGEN 6 / 2014

GUBBÄNGSSKOLAN: Retorik utvecklar REPORTAGE FOTO MIKAEL M JOHANSSON GRUNDSKOLETIDNINGEN 6 / 2014 GUBBÄNGSSKOLAN: Retorik utvecklar 32 FOTO MIKAEL M JOHANSSON tänkandet Retorikundervisningen blir en chans för eleverna att träna och utveckla sitt språk menar Linnéa Skogqvist-Kasurinen. Genom undervisning

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Projektledare vs ScrumMaster

Projektledare vs ScrumMaster Projektledare vs ScrumMaster Finns det rum för den klassiske projektledaren i en agil värld? Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se Lite om mig själv Carina Meurlinger Konsult på Agero sedan 2005

Läs mer

Det sista slaget. www.viljaforlag.se. Arbetsmaterial LÄSARE. Författare: Tomas Dömstedt

Det sista slaget. www.viljaforlag.se. Arbetsmaterial LÄSARE. Författare: Tomas Dömstedt Arbetsmaterial LÄSARE Det sista slaget Författare: Tomas Dömstedt Bakgrund Det här materialet hör till boken Det sista slaget som är skriven av Tomas Dömstedt. Materialet är tänkt som ett stöd för dig

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Skapa ett dreamteam! Tips för ett bra och roligt valberedningsarbete

Skapa ett dreamteam! Tips för ett bra och roligt valberedningsarbete Skapa ett dreamteam! Tips för ett bra och roligt valberedningsarbete Text: Ola Österlund, Sören Eriksson och Eva Blomqvist Inledning Att vara valberedare är ett viktigt uppdrag i en organisation. Med ett

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap }

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap } { ledarskap } VAD HAR PERSONER SOM WALT DISNEY, OPRAH WINFREY, STEVE JOBS OCH ELVIS PRESLEY GEMENSAMT? JO, DE HAR ALLA MISSLYCKATS. VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! V isste du att de flesta framgångsrika

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn

Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn Åtgärder för aggressiva/trotsiga små barn Ett samverkansprojekt mellan barnpsykiatri och skola Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn Varje gång barnet gör på ett visst sätt

Läs mer

ARBETSMATERIAL DEMOKRATI 6 NÄTHATET OCH DET ÖPPNA SAMHÄLLET ÖVNING 1- SID.1 JAG HAR FÅTT MÄNNISKOR ATT MÅ RIKTIGT ILLA (DN 2011-11-01)

ARBETSMATERIAL DEMOKRATI 6 NÄTHATET OCH DET ÖPPNA SAMHÄLLET ÖVNING 1- SID.1 JAG HAR FÅTT MÄNNISKOR ATT MÅ RIKTIGT ILLA (DN 2011-11-01) SIDA 1/6 ÖVNING 1- SID.1 JAG HAR FÅTT MÄNNISKOR ATT MÅ RIKTIGT ILLA (DN 2011-11-01) Vilka är det som döljer sig bakom allt hat som grasserar på internet? Insidan har träffat näthataren Erik Walfridsson

Läs mer

Projektplan för utvärderingsmöten

Projektplan för utvärderingsmöten Projektplan för utvärderingsmöten Mål: Att informera Lions ledare om vad ett utvärderingsmöte innebär Att informera Lions ledare om hur man genomför ett utvärderingsmöte Uppläggning: Det här dokumentet

Läs mer

Gärna jämställdhet men hur och varför?

Gärna jämställdhet men hur och varför? Gärna jämställdhet men hur och varför? U L R I K A J A N S S O N, F I L. D R. L E N A G R I P, F I L. D R. K A R L S T A D S U N I V E R S I T E T ( G E R D ) E R I K F L I N K M A R C U S S J Ö H O L

Läs mer

Den Axiologiska Ledarprofilen

Den Axiologiska Ledarprofilen Omfattning - generellt Den Axiologiska Ledarprofilen Användningsområden företagsinternt för utveckling av det personliga ledarskapet 1. En Rapport på 60+ sidor som redovisar det individuella tankemönstret

Läs mer

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13 Hinduism/Buddism Geografiskt läge Hinduism Buddism Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor

Läs mer

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång!

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! 10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! Kenth Åkerman Det är värt vilket pris som helst att få se en slocknad blick lysa upp på nytt, få se ett leende tändas hos den som tycktes ha glömt att

Läs mer

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att Hej! Du som har fått den här broschyren har antagligen ett syskon som har ADHD eller så känner du någon annan som har det. Vi har tagit fram den här broschyren för att vi vet att det inte alltid är så

Läs mer

Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år

Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år Juni 2013 Cecilia Perlind TNS-Sifo 1 Om undersökningen TNS March 2013 1526475 Struktur och innehåll i undersökningen GLÄDJE & Roligt

Läs mer

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften:

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Att hjälpa dig att dela med dig av dina egna erfarenheter av symtom på PTSD och relaterade problem,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje?

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje? Jobba dig lycklig Att ha ett arbete är en av de absolut viktigaste faktorerna för vår lycka, trots larmrapporter om stress och utbrändhet. Det visar den internationella lyckoforskningen. Bengt Brülde är

Läs mer

Du Kvinna, köp ett företag!

Du Kvinna, köp ett företag! Du Kvinna, köp ett företag! Kvinnor, kvinnor, kvinnor Vad skulle männen vara utan kvinnor? Få min Herre, mycket få! Mark Twain Men det fanns också män i det förgångna som hade andra uppfattningar: Kvinnor

Läs mer

Personlig framgång och frihet. Om skaparen

Personlig framgång och frihet. Om skaparen Personlig framgång och frihet Om skaparen När Tomas var liten skilde sig hans föräldrar. Han blev mobbad i skolan och blev allt mer innesluten och aggressiv, och började själv att mobba, stjäla, dricka

Läs mer

Usability Partners. World Usability Day 2012 Användbarhet av finansiella system

Usability Partners. World Usability Day 2012 Användbarhet av finansiella system World Usability Day 2012 Användbarhet av finansiella system En eye-tracking studie på fyra av Sveriges storbankers webbplatser. Bakgrund 8 november 2012 är utsett till World Usability Day av UPA (Usability

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer

Den svenska utredningen om män och jämställdhet www.mänochjämställdhet.se

Den svenska utredningen om män och jämställdhet www.mänochjämställdhet.se Den svenska utredningen om män och jämställdhet www.mänochjämställdhet.se claes.sonnerby@regeringskansliet.se huvudsekreterare Utredningen om män och jämställdhet Vad har svenska regeringen sagt till oss

Läs mer

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg Att leda, bygga och ingå i effektiva team Bengt Kallenberg Du kommer få med dig... Grupp och team, vad och varför? Nycklarna för att lyckas Övergripande förståelse för de olika faserna Ökad kunskap om

Läs mer

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014 Resultatrapport Sammanställd den 12 oktober, 2014 Framtagen till: Exempel Framtagen av: IOL TOOL Kopieringsförbud Denna rapport är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som anges

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

UF 7 Ledarskap och samarbete. Alla i UF tränar si8 ledarskap

UF 7 Ledarskap och samarbete. Alla i UF tränar si8 ledarskap UF 7 Ledarskap och samarbete Alla i UF tränar si8 ledarskap Ledarskap och samarbete Hur får vi alla a8 arbeta åt samma håll? Vad gör vi om någon avviker från den väg som vi har stakat ut? Hur är du själv

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Hälsa & Friskvård Friskfaktorer

Hälsa & Friskvård Friskfaktorer Hälsa & Friskvård Friskfaktorer Enligt Arbetsmiljöpolicyn 1 ska alla verksamheter ha ett hälsofrämjande synsätt. Det innebär att vi utgår från det friska och förstärker det. I policyn och handlingsplanen

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Så kan du bemöta begåvade elever i skolan

Så kan du bemöta begåvade elever i skolan Så kan du bemöta begåvade elever i skolan Lika mycket stöd och ledning! Inte heller en begåvad elev klarar sig själv. Framförallt behöver de lära sig studieteknik för att inte få problem längre fram. Berätta

Läs mer

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att:

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att: Fair play Fotboll handlar om glädje! Det ska vara delad glädje alla ska få vara med på lika villkor. Fair Play handlar om att främja goda värderingar, sprida kunskap och motarbeta kränkningar inom fotbollen.

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Rätt chef på rätt plats Tre principer för en framgångsrik chefsrekrytering

Rätt chef på rätt plats Tre principer för en framgångsrik chefsrekrytering Personbedomning.se Rätt chef på rätt plats Tre principer för en framgångsrik chefsrekrytering Rätt chef på rätt plats Tre principer för en framgångsrik chefsrekrytering En rapport från Personbedomning.se

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer