Anna Molin, Länsstyrelsen, hälsade välkommen och inbjöd till en presentationsrunda.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anna Molin, Länsstyrelsen, hälsade välkommen och inbjöd till en presentationsrunda."

Transkript

1 ABM Kulturarv den 3 november 2014, på Merlo slott, Timrå Anteckningar Monica Jonsson, arkivchef vid SCA:s arkiv och Merlo Arkiv & Kultur, hälsade välkommen och höll en stunds presentation och en guidad tur i byggnaden; om byggherren och industrierna som lade grunden för och bildade SCA. Fredrik Bünsow, som var storföretagare i Sundsvallsområdet, lät Isak Gustaf Clason och för slutförandet Fritz Eckert, rita Merlo slott eller villa Merlo, som ett sommarboende för familjen. Läs mer på: Anna Molin, Länsstyrelsen, hälsade välkommen och inbjöd till en presentationsrunda. Anna fortsatte med att berätta om Projektet Kulturarv i utveckling har varit igång i ca sex månader. Nätverksträffar är planerade i kommunerna med start i Kramfors, därefter Ånge och så vidare. Se datum på projektets hemsida. I projektet finns en konferensserie: Vem har makten att berätta? Nästa träff sker på Murberget den 11 november. Därefter blir det en kulturarvsdag i Sundsvall den 3 december och den 4 december en workshop: Storytelling att lyfta kulturturism via berättandet januari är det en nationell konferens om att stimulera utveckling med hjälp av kulturarv. Se vidare: Märta Molin, kulturchef, Landstinget Västernorrland, beskrev läget i arbetet med Kulturplanen. Från 2012 är länet med i kultursamverksansmodellen en formulerad överenskommelse mellan länet och staten den ska ledas av en formulerad och beslutad kulturplan. Planen förankras med kommunerna. Under våren var planen ute på remiss. Den 3 september beslutades planen av regionala nämnden och förra veckan av landstingsfullmäktige. I fredags sändes planen in till Kulturrådet. Nu ska planen granskas av en av staten utsedd sakkunniggrupp där de så kallade R:en ingår (rikssektorsmyndigheterna på kulturområdet). I slutet av januari kommer beslut om tilldelning till Landstinget (LVN), därefter sker en fördelning av de statliga medlen till de sju verksamhetsområdena. Beslutet om tilldelning via LVN kommer därför i februari. Kulturplanen kommer att vara tillgänglig på LVN:s hemsida när protokollet från landstingsfullmäktigemötet (förra veckan) är justerat.

2 Anders Udd, MKC: De digitaliserar för fullt. De arbetar just nu med bouppteckningar, detta ska leda en e-tjänst från Skatteverket. MKC digitaliserar även tidningar för utgivarna, KB finansierar projektet, en fortsättning av projektet DigiDaily < Sveriges alla församlingars kyrkböcker är nu digitaliserade. MKC säljer tjänster till olika myndigheter och företag, och har expanderat en del under sista tiden. Regeringen föreslår att MKC ska utvecklas till en nationell resurs för hela kulturarvssektorn, en utveckling som skulle vara bra för många institutioner och skapa större kontinuitet i verksamheten i Fränsta. Lena Herrmanson, Kulturenheten, Kramfors kommun: Projektet om husgrunden som beskrevs i våras på Hola har gått vidare. SCA har avverkat kring den husgrund (10x13 m) som finns. Det förefaller som om någon av sågverkspartronerna, kanske Berger, skulle flytta en byggnad från Hammar, men den drivande personen avled under projektets gång, vilket kan vara orsaken till att husgrunden förblev obebyggd. Involverade är även Box Whisky och SCA, de äger marken i närområdet. Ett syfte är att öppna terrängen med slyröjning och liknande, så att man kan lyfta fram miljön ytterligare. Vandringsstigar och skyltningar kan komplettera miljön. I Dämsta dök det upp en stenmur, den är också en gåta, här samverkar kommunen bland annat med Styrnäs hbf. Andra murar och liknande lämningar har dykt upp som en följd av tidningsartiklarna kring det som hittills skett. Maggis Frisk, Örnsköldsviks museum: De kommer att lägga ut bilder via databassystemet Sofie, emedan Sofie drivs på en nya digital plattform. Nolaskogsandan är intressant och har byggts av personer i bygden; en utställning kommer att byggas kring detta: Familjen Kempe fanns på södra sidan fjärden och de byggde hela samhället. På norra sidan fanns också företag, en stor mängd småföretagare, den andan av småföretagandet är intressant och blir tema till utställningen. Margareta Johansson, Västernorrlands hembygdsråd: Landsbygdsprogrammet kommer att stödja hembygdsgårdarna. Portalen Bygdeband ägs av Sveriges Hembygdsförbund och har kostat mycket pengar, men man är fortfarande inte nöjda med tjänsten. Hembygdens Kulturarv i Västernorrland är ett projekt om hembygdsföreningarnas arkiv, det genomförs av Karl-Ingvar Ångström. Landsbygdskonventionen är ett dokument som stödjer hur landaskapet bör bevaras, här är hembygdsrörelsen aktiv. Byggnadera ska beskrivas mer ingående, något som inte skett i samma utsträckning som föreningarnas föremål. Göran Omnell, Örnsköldsviks museum: Övik hade den 26/10 en stor kulturfest på hockeyarean Fjällräven Center, med massor av kulturaktiviteter. Det blev ett mycket lyckat evenemang med många aktörer. Margareta Bergvall, Hembygdsrådet: Boken Husen berättar, blev färdig i våras och avsikten är att genomföra en nationell konferens om kunskaperna som samlats i boken. Konferensen kommer efter årsskiftet, men man vet inte när det sker. Björn Ola Lind har filmat om skogsbruk i Herrmansjön (där Skorped, Anundsjö och Resele går samman). Man kan se skogsarbetet ur skogsarbetarens perspektiv, 35 minuter. Filmen kan lånas. Marianne Wallgren, ordförande i Nätra hembygdsförening: Föreningen samlar nu in pengar till Ringarbönninga, ett hus som var till för att laga mat och tillfälligt bo för de som jobbade på bruket. Det kommer att byggas en replik av huset på hembygdsgården. Det blir kafé i entreplanet och arkiv och utställning i källaren. Föreningen fick ett arv på 33 milj för några år sedan. Föreningen arbetade ihop ideella timmar förra året.

3 Lena Landin, ordförande i Ångermanlands hembygdsförbund: Föreningarna har många medlemmar med få som är i ålder att klara att arbeta. De arbetar även med 1900-talet, samtiden och medeltiden. På Hembygdsträffen den 7 mars kommer barn att vara temat. Det finns så många miljöer att utveckla i närområdet kring hembygdsgårdarna, även för föreningarna. Förbundet har utbildat ungdomsguider att guida i hembygden, det kommer att lanseras ytterligare. Katja Östman, Länsstyrelsen: Arbetar i projektet Kulturarv i utveckling med besöksnäringsglasögonen. Eva Nordlinder, Länsbiblioteket: Länsbiblioteket arbetar med många projekt för att nå nya läsargrupper och med läsfrämjande. T ex med hjälp av Bo R Holmbergs litteratur och projektet Vargbröder; ett fantasy-projekt som bygger på stenålder och som leder till att många ämnen i skolan tas upp med stenåldersaspekter. Flera kommuner i Ångermanland är engagerade i Vargbröder och eleverna leds till slut ut i kulturlandskapet. Lina Marklund, Riksarkivet: På lördag [den 8 november]är det Arkivens dag och det är ett tillfälle att samverka mellan alla arkiv. I Härnösand samlas man på Landsarkivet (HLA). Bland annat invigs en ny utställning. I år har HLA program för allmänheten, oftast på tisdagkvällar, se program på hemsidan: Nästa år är HLA 80 år. Daniel Nordin, Näringslivsarkiv i Norrland: Vi bygger en utställning som inviga på lördag. Projektet Enark De enskilda arkivens digitala kulturarv, avslutas inom kort. Projektet syftar till att kunna ta emot digitala arkiv. Se vidare: Magnus Johansson, SVAR: SVAR:s instruktion är ändrad så att skolväsendet har fri tillgång till RA:s digitala material. Intresseanmälningar kommer in och konton läggs upp. Sveriges befolkning 1910 är ett projekt som registrerar ca 5 milj personer, det ska leda till en CD-skiva nästa år. Nästa tvärsnitt är Folkräkningen 1930 innehåller mer material vilket ökat intresset. Projektet SweCens ska harmonisera folkräkningsdata där flera universitet är involverade, VR finansierar detta. Ett samarbete finns med det svenska migrationscentret, de ska starta 50 kontor runt om i landet där de ska registrera. Idag finns åtta lokalkontor etablerade. För närvarande arbetar strax över 40 personer i Ramsele. Se vidare:

4 Håkan Selin, Bolagsverket: Bolagsverket förbättrar e-tjänsterna, detta sker i Verksam en samverkansportal med flera statliga myndigheter. BV låter MKC genomför ett pilotprojekt att skanna mikrofiche. BV blir testmyndighet för nya e-tjänster, ett uppdrag från Regeringen, där e- arkivfunktionen integreras mot arkivet. Bengt Wittgren, ABM Resurs: Ett huvudprojekt inom ABM Resurs har de senaste åren varit kulturarvsportalen Kulturarv Västernorrland <kulturarvvasternorrland.se>. Föregående år utvecklades en inmatningsfunktion: Dela-med-dig genom vilken enskilda och föreningar kan ladda upp bilder, ljud, filmer eller andra digitala dokument för att bli mer tillgängligt. Årets (2014) satsning är att förbättra användningsmöjligheterna; detta på tre sätt, dels förbättra urvalsfunktionerna allmänt det vill säga att enkelt kunna söka i datamängderna, dels göra webbplatsen mer användarvänlig för olika funktionshjälpmedel (det finns dataprogram som hjälper personer med olika funktionshinder att använda data på nätet) och dels utöka språkutbudet. Sundsvalls kommun är sedan i våras finskt förvaltningsområde, och fler kommuner är på gång, därför behöver portalen ha vissa texter även på finska, idag används endast svenska och i vissa avsnitt engelska. Jonas Walker, Sundsvalls museum: Museet har idag ett bredare uppdrag än tidigare, med Svartvik, Gudmundtjärn, Norra Berget, Kulturmagasinet med mera. Museet har börjat föra över materialet från Norrland I Bild, vilket är en stor bildsamling. Arkivens dag kommer att ske i samverkan med övriga arkiv i Svall där orostider är temat. Vidöppet på Kulturmagasinet Monica Jonsson, SCA/Merlo: slutförvaringingen av e-arkiven är även här ett problem att lösa. Många studiebesök kommer och skolan är allt oftare på Merlo. Märta Molin: Landstinget har vid sidan av koffertmedlen även lösa anslag att söka. Utlysningar görs fem gånger per år. Ett projekt bedrivs kring att syntolka kultur. Många institutioner har deltagit i utbildningen som just genomförts. Är någon intresserad kommer det kanske att genomföras en ytterligare kurs. Kontakta Landstingets kulturenhet. Anna Molin: Sara Zandler och Michael Thörne är nya handläggare av kulturmiljöfrågor på Länsstyrelsen. Vad tycker vi i ABM Kulturarvsgruppen om programmet Kulturarv i Utveckling? Bör den revideras eller håller den? Återkom till AM eller MM med synpunkter. Anna: Ordförandeskapet för ABM Kulturarv, vem står i tur? Vid första mötet 2015 bör ordförande utses. Museet står kanske på tur? Vid pennan, Bengt Wittgren Vid kameran, Märta Molin

5 Deltagare Håkan Selin, Bolagsverket Britt-Inger Lidström, RA SVAR Magnus Johansson, RA SVAR Helene Holmberg, RA SVAR Anders Udd, RA MKC Lena Hermansson, Kulturenheten, Kramfors kommun Eva Nordlinder, Länsbiblioteket Västernorrland Maggis Frisk, Örnsköldviks museum Göran Omnell, Örnsköldsviks museum Lars-Erik Lindström, Örnsköldsviks museum Anna Molin, Länsstyrelsen Katja Östman, Länsstyrelsen Märta Molin, Landsinget Västernorrland Jonas Walker, Sundsvalls museum Ulrika Stenbäck Lönnquist, Sundsvalls museum Margareta Johansson, Västernorrlands hembygdsråd Lena Landin, Västernorrlands hembygdsråd Karl-Ingvar Ångström, Västernorrlands hembygdsråd Marianne Wallgren, Västernorrlands hembygdsråd Lars-Erik Larsson, Västernorrlands hembygdsråd Margareta Bergvall, Västernorrlands hembygdsråd Monica Jonsson, Merlo Arkiv & Kultur, SCA Lina Marklund, Riksarkivet Landarkivet Härnösand Bengt Wittgren, ABM Resurs

Vem har makten att berätta? Välkommen Märta Molin Konferensserien Vem har makten att berätta? Anna Molin

Vem har makten att berätta? Välkommen Märta Molin Konferensserien Vem har makten att berätta? Anna Molin Vem har makten att berätta? En konferens om normer och föreställningar om homogenitet anordnades den 16 september 2014 i Söråkers folkets hus av Länsstyrelsen Västernorrland, Murberget Länsmuseet Västernorrland,

Läs mer

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Dokumentnamn Dokument ID Instans kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Fastställt av [instans] [datum] Jönköping 2013 Lindfelt Information februari

Läs mer

Strategiskt kulturarvsprogram. Västernorrland. 2012 2015.

Strategiskt kulturarvsprogram. Västernorrland. 2012 2015. Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland. 2012 2015. 1 2 Vik upp fliken och läs innehållsförteckningen. 3 Välkommen. 7 Vi är alla en del av kulturarvet. 12 1. En kulturarvsvision för Västernorrland.

Läs mer

Rapport från Arkivarienätverksträff 1 april 2004

Rapport från Arkivarienätverksträff 1 april 2004 Rapport från Arkivarienätverksträff 1 april 2004 Drygt 50 registratorer och arkivarier från offentliga myndigheter i Västernorrlands län samlades på Mitthögskolan för en första nätverksträff. Initiativet

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer

Att göra kulturarvsmaterial tillgängligt och öppet på Internet

Att göra kulturarvsmaterial tillgängligt och öppet på Internet Att göra kulturarvsmaterial tillgängligt och öppet på Internet Överlämnar slutrapport till Internetfonden med anledning av stipendieprojektet. Rapporten är licensierad under Creative Commons Erikännande-

Läs mer

En antologi om samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer. redaktörer: Märta Molin. Bengt Wittgren

En antologi om samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer. redaktörer: Märta Molin. Bengt Wittgren omabm 2 omabm 1 En antologi om samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer redaktörer: Märta Molin Bengt Wittgren 4 ABM Resurs Redaktörer: Märta Molin och Bengt Wittgren Form: Pia Nykvist och Märta Molin

Läs mer

Digidel i Västerbotten II

Digidel i Västerbotten II Digidel i Västerbotten II Projektrapport December 2014 INNEHÅLL Projektbeskrivning 3 Bakgrund 3 Projektorganisation 3 Mål 4 Måluppfyllelse 4 Aktiviteter 5 Lärtillfällen 5 Internetbanken 5 Digitala livsberättelser

Läs mer

Rapport 1/09. Lägesrapport från genomförandeorganisationen. 2008-12-31 TILLVÄXTSEKRETARIATET kontaktperson: Anneli Kuusisto, anneli.kuusisto@y.lst.

Rapport 1/09. Lägesrapport från genomförandeorganisationen. 2008-12-31 TILLVÄXTSEKRETARIATET kontaktperson: Anneli Kuusisto, anneli.kuusisto@y.lst. Rapport 1/09 2008-12-31 TILLVÄXTSEKRETARIATET kontaktperson: Anneli Kuusisto, anneli.kuusisto@y.lst.se Lägesrapport från genomförandeorganisationen Rapport till Lilla Partnerskapets möte 2009-02-26 1.

Läs mer

FORNTID I ÖSTERLENS BYAR

FORNTID I ÖSTERLENS BYAR SLUTRAPPORT PILOTPROJEKTET FORNTID I ÖSTERLENS BYAR 31 januari 2011 Av Ulrika Wallebom Sammanfattning Under perioden 31 maj 2010 31 januari 2011 har pilotprojektet Forntid i Österlens byar bedrivits på

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Kanslifunktion hemsida, administration och medlemsservice Föreningen har under året köpt 50 % kanslitjänst från Studiefrämjandet i

Läs mer

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

Dokumentation Regional kulturdialog 20 januari 2012, Folkets Hus Antal deltagare: 58 (se deltagarlista)

Dokumentation Regional kulturdialog 20 januari 2012, Folkets Hus Antal deltagare: 58 (se deltagarlista) Dokumentation Regional kulturdialog 20 januari 2012, Folkets Hus Antal deltagare: 58 (se deltagarlista) Fem regionala projekt presenterar sig: Erik Palm, River stories River Stories är ett regionalt utvecklingsprojekt

Läs mer

Förstudie Breddkulturcenter

Förstudie Breddkulturcenter Förstudie Breddkulturcenter augusti 2012 - januari 2013 På uppdrag av Landstinget Västernorrland genomförd av Amatörteaterns Riksförbund - Västernorrland Uppdrag ATR-V (Amatörteaterns Riksförbund Västernorrland)

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Redovisning LIMIT-BIBLIOTEKEN 12 september 2007

Redovisning LIMIT-BIBLIOTEKEN 12 september 2007 Redovisning LIMIT-BIBLIOTEKEN 12 september 2007 ARBOGA Limitprojektet i Arboga. Rapport september 2007. Projekt Vi utvecklar OPAC tillsammans folkbiblioteket, gymnasiebiblioteket och Arboga museum Bakgrund

Läs mer

Kraft att förändra. Verktyg för lokal utveckling

Kraft att förändra. Verktyg för lokal utveckling Kraft att förändra Verktyg för lokal utveckling Innehåll 4. Vi bygger landet 5. Studiecirkeln som arbetsmetod 6. Mobilisering & förankring 8. Samlas kring en idé eller vision 3.1 Möte kring en enskild

Läs mer

Bibliofilen Länsmeddelande för bibliotekspersonalen i Jämtlands län

Bibliofilen Länsmeddelande för bibliotekspersonalen i Jämtlands län Bibliofilen Länsmeddelande för bibliotekspersonalen i Jämtlands län #3 2014 8 dec. En mörk novemberkväll avslutades tävlingen med prisutdelning och mingel på Östersunds bibliotek. Elin Olofsson fanns på

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 FASTSTÄLLD PÅ STYRELSEMÖTE 13 FEBRUARI 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLL Inledning 4 Museistatistik 6 Organisation och verksamhet 8 Styrelse 9 Redovisning av måluppfyllelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010 Styrelsens sammanställning av det gångna verksamhetsåret. Styrelsen har bestått av: Bengt Strömgren Lars Lindgren Christine Fredin Samuel Mehret Carinne Sjöberg

Läs mer

BIOGRAFRAPPORT 2013. Av: Ninni Norlinder, Biografutvecklare på Film i Värmland, 22 mars 2013. Film i Värmland

BIOGRAFRAPPORT 2013. Av: Ninni Norlinder, Biografutvecklare på Film i Värmland, 22 mars 2013. Film i Värmland BIOGRAFRAPPORT 2013 Av: Ninni Norlinder, Biografutvecklare på Film i Värmland, 22 mars 2013 Film i Värmland Innehåll Inledning sid 3 Metod sid 3 Läget för biograferna sid 4 Film i Värmlands arbete sid

Läs mer

KULTURPLANER 2012-2014: DIALOGER OCH MÖTEN

KULTURPLANER 2012-2014: DIALOGER OCH MÖTEN KULTURPLANER 2012-2014: DIALOGER OCH MÖTEN BLEKINGE Nya samverkansformer Blekinge är en liten region med korta avstånd och goda möjligheter att skapa samverkan mellan aktörer från hela regionen. Genom

Läs mer

Miljöanpassad Upphandling i Västernorrland

Miljöanpassad Upphandling i Västernorrland Miljöanpassad Upphandling i Västernorrland Slutrapport från projektet 2006-2008 Innehåll SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...5 BAKGRUND...5 SYFTE OCH MÅL...6 INTRESSENTER...7 ORGANISATION...8 PRIORITERADE PRODUKTGRUPPER...9

Läs mer

Aktuellt från VKL. Ing-Marie går i pension

Aktuellt från VKL. Ing-Marie går i pension Aktuellt från VKL Ett resultatrikt år några höjdpunkter VKL:s fokus på de nationella överenskommelserna och på fördjupat samarbete mellan kommuner och mellan kommuner och landsting ger resultat över tid.

Läs mer

ANGELÄGET 1/2008. Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008. Kallelse till riksstämma 2008

ANGELÄGET 1/2008. Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008. Kallelse till riksstämma 2008 ANGELÄGET 1/2008 Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008 Kallelse till riksstämma 2008 Härmed kallas medlemsorganisationerna i Sveriges Släktforskarförbund

Läs mer

Härryda Harry Bogren 0301 407 37 Kungälv. Lysekil. Mölndal Mabel Strivall 031 20 21 68. Orust Christer Andersson 0304 223 35

Härryda Harry Bogren 0301 407 37 Kungälv. Lysekil. Mölndal Mabel Strivall 031 20 21 68. Orust Christer Andersson 0304 223 35 INNEHÅLL Ordf. har ordet: 350 år efter Roskildefreden... 3-4 Varvsforum i Uddevalla 12-13 maj 5 Datanoviser lärde sig bygga hemsidor 6 7 Flytande kulturarv riskerar gå i kvav 8 10 Loppmarknadsfynd förbryllar

Läs mer

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Planeringen av våren i full gång! Kom ihåg datumet!

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Planeringen av våren i full gång! Kom ihåg datumet! N O V E M B E R 2 0 1 2 Nyhetsbrev En Stärkt Röst Planeringen av våren i full gång! När första snön har kommit och vi gått över till vintertid börjar projektet blicka mot ljusare tider. Vi har mycket att

Läs mer

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR!

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Visioner om konstens framtid

Visioner om konstens framtid Visioner om konstens framtid Handlingsprogram för bildkonstområdet i Västernorrland Konsten är en angelägenhet för alla och en demokratifråga. Den är också ett viktigt verktyg för att hålla det offentliga

Läs mer