Kulturarvsdagen i Västernorrland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kulturarvsdagen i Västernorrland 2014-06-03"

Transkript

1 Kulturarvsdagen i Västernorrland Den 3 juni samlades ett 40-tal personer i solskenet på Hola folkhögskola för att lyssna till och prata om kulturarv. Dagens moderator var Anna Molin från Länsstyrelsen. Anna Molin

2 Folkhögskolornas nya verksamhetsinriktning Förste talare var Hans-Olov Furberg, rektor på Hola folkhögskola i Kramfors kommun. Hans-Olov Furberg Han började med att hälsa välkommen till skolan som varit folkhögskola sedan Hans-Olov berättade om landstingets folkhögskoleverksamhet som består av tre folkhögskolor i länet, Hola, Ålsta och Örnsköldsvik, där landstinget är huvudman till alla tre. Det finns ett incitament från folkbildningsrådet att varje folkhögskola ska ha profilområden som särskiljer dem. Hola har tre profiler: Kultur (med kurser i tex. musikproduktion, show och musikal), hälsa (med kurser i tex. hälsocoach och behandlingsassistent) och miljö (med kurser i tex. ekobruk, ekofilosofi och gröna entreprenörer). Ålsta folkhögskola, som ligger i Ånge kommun och har en filial i Sundsvall, har profilområdena musik och integration. Örnsköldsviks folkhögskola, som finns placerad i Örnsköldsvik och är en dagfolkhögskola, har profilområdena kultur, tillgänglighet och entreprenörer. Landstinget tar fram en folkhögskoleplan och denna plan synkas med kulturplan och biblioteksplan för länet. Hans-Olov avslutade med att tipsa om folkbildningstinget den augusti. Prata svenska med mig Från Kramfors bibliotek kom Monika Andersson och hon hade med sig Berit Wiklund från Internationella Kvinnoföreningen i Kramfors. De berättade om det lyckade projektet Prata svenska med mig på Kramfors bibliotek. Idén till projektet kom från en kvotflykting som gärna ville ha någon att prata svenska med. När man kommer som asylsökande har man ofta inte så mycket att ta sig för. Det görs inte så många insatser från samhället, man har inte rätt att läsa SFI och det finns inte så många ställen att vara på. Kramfors har tagit emot många flyktingar och asylsökande och enligt bibliotekslagen ska biblioteken jobba för invandrare.

3 Berit Wiklund och Monika Andersson Kramfors kommun anställde en flyktingsamordnare och man startade upp ett projekt tillsammans med biblioteket och en rad frivilliga institutioner. NBV har samordningsansvar för verksamheten och man har folk som man kan komma och prata svenska med på plats i biblioteket tisdagar, onsdagar och torsdagar. Det kommer ca personer varje dag. Det är ofta samma personer som kommer så det betyder att man når ca. 10% av Kramfors ca. 300 asylsökande. Varje dag finns det 3-6 medpratare (dvs. svensktalare) på plats från kyrkan och ideella föreningar. Förutom att träffas på biblioteket så åker man på olika kulturevenemang såsom musik och dans, vilket kommunen sponsrar. Prata svenska med mig har varit lyckat och kommer att fortsätta. Det är en utmaning att få varaktiga möten där dessa människor vävs in i vardagen. Många asylsökande efterfrågar också riktig undervisning i svenska, vilket organisationerna och biblioteket inte kan ge. Det frågades från publiken om man ser detta som en ny roll för biblioteken. Bibliotek har länge varit en mötesplats, men nu efterfrågas det mer samhällsinriktade stöd. Liknande arbeten pågår på flera bibliotek i länet. På gång inom projekt Kulturarv i utveckling Anna Molin, länsstyrelsen, berättade lite kort om vad som är på gång inom projektet Kulturarv i utveckling. Projektet har sin utgång i kulturarvsprogrammet med samma namn och man har fått pengar från länsstyrelsen, länsmuseet och landstinget för att driva ett tvåårigt projekt som startade i april i år. I projektet vill man lyfta kulturarvet som en resurs i länet som kan användas inom företag, turism, folkbildning och civilsamhälle. Man vill också titta på hur vi kan arbeta demokratiskt med kulturarvet så att fler känner sig inkluderade. Projektet kommer bland annat att genomföra en konferensserie på temat att störa homogenitet. Den första träffen blir på Söråkers folkets hus den 16 september och en andra träff blir på Murberget den 4 november i samband med invigningen av utställningen Queering Sápmi. Mer information om projektet finns på länsstyrelsens hemsida. Anna avslutade med att säga att man gärna får hör av sig till henne om man har några frågor eller tankar kring projektet.

4 Märta Molin och Anna Molin Landstinget Märta Molin, kulturchef på landstinget, pratade om det unikt goda samarbetet vi har i länet mellan myndigheter, landsting och länsstyrelse. Hon ser med spänning fram emot projekt Kulturarv i utveckling med möjlighet att öppna upp kulturarvet så att fler känner sig delaktiga. Landstinget arbetar för fullt med en ny kulturplan för åren , som nu är ute på remiss. Man försöker, som Hans-Olov tidigare var inne på, att få ihop alla planer och program inom kulturen i länet så att de stärker varandra. Den 30 juni är sista dagen för att svara på remissen på kulturplanen. Passa på att vara med och påverka! Kulturarv Västernorrland Bengt Wittgren, ABM Resurs, berättade om det senaste vad gäller kulturarvsportalen Kulturarv Västernorrland. Bengt Wittgren

5 De senaste åren har ABM Resurs arbetat en hel del med utveckling av portalen för att öppna upp för att alla ska kunna dela med sig av sitt kulturarv. Funktionen dela med dig har tagits fram där privatpersoner och små föreningar kan ladda upp digitala bilder av sitt kulturarv till portalen, visa upp det på internet och lagra det för framtiden. Årets satsning handlar om att presentera materialet på ett bättre sätt. ABM har fått ytterligare projektmedel från Kulturrådet och kommer att ta fram en sökfunktion, översätta texter till fler språk (i första hand finska), ta fram en ingång för skola och arbeta med funktionalitet så att Kulturarv Västernorrland ska bli tillgänglig för alla. Landskap åt alla Birgitta Johansen, sakkunnig på Riksantikvarieämbetet fanns på plats för att tala om utvecklingssamverkan med Västernorrland och arbete med studiematerial. Överenskommelsen som Riksantikvarieämbetet har skrivit med Västernorrland har som syfte att utveckla det gemensamma arbetet med kulturarvet, samt att utveckla nya metoder och arbetssätt som kan användas inom kulturarvsarbetet i hela landet. I och med den nya kulturpolitiken finns ett nytt landskap inom kulturen, med större regionala variationer och för att möta detta vill Riksantikvarieämbetet samarbeta närmare med regionerna. Fördelen som Västernorrland har är att det trots stora avstånd finns en närhet mellan de som arbetar inom kulturarvssektorn. Birgitta hade inte hört talas om någon annan region där man träffas över gränserna så frekvent som vi gör här och uppmanade oss att vara stolta över vårt fina samarbete. Det innebär att man kan jobba mer resultatinriktat. Riksantikvarieämbetet har också precis startat ett nytt projekt med Hola där man vill nå ut till unga vuxna, som är en målgrupp som kulturarvsinstitutionerna generellt har svårt att nå. Projektet inleds i höst med en kulturarvsinriktning i den allmänna kursen. Till projektet kommer man att ha följeforskare för att undersöka vad som händer under processen. Man har också en idé om en sommarkurs för kulturkreatörer inom kulturturism och tillväxt. Kursen ska ha fokus på hur man inspirerar entreprenörer att använda sig av kulturarvet. Birgitta Johansen

6 Landskap åt alla är ett studiematerial som Riksantikvarieämbetet tagit fram för att användas i studiecirklar. Vi lever i ett kunskapssamhälle där individen och individens kunskap är viktig. Människor vill själva kunna vara med och påverka och tycka saker om sin omgivning. Studiematerialet handlar om hur man kan påverka i frågor om kulturlandskapet och vart man ska vända sig. Tanken är att det ska ge förståelse för hur processerna går till, var beslut fattas och hur man kan göra om man vill delta. Riksarkivets bilder fria Kenneth Hänström, landsarkivarie från Riksarkivet, Landsarkivet i Härnösand, hade med sig nyheter från Riksarkivet. Regeringen har beslutat om en ny instruktion för Riksarkivet. Kenneth Hänström Ändringen träder i kraft den 1 juli 2014 och innebär bland annat att folkbibliotek, skolväsendet, universitet och högskolor ges fri tillgång till Riksarkivets digitala bilder via Internet. Att genomföra denna förändring är en process som kommer att ta ett tag, men Riksarkivet är mycket positiva till förändringen. En kalebass i Lögdö bruk Ållateatern startade för ca 25 år sedan. De var 72 personer som inledde i en gammal fönsterfabrik vid Kubal söder om Sundsvall. De startade med operan Carmen och har fortsatt med klassiska historier, nu senast med Den inbillade sjuke. Ållateatern har under senare år bedrivit sommarkurser på Lögdö bruk i Timrå kommun. De bedrev konstkurser, teater och musik, förra året endast musik. Kursverksamheten har drivits av kollektivet Kalebass med stöd av Timrå kommun, ABF och Länsstyrelsen.

7 Benny Lind och Eva Jalmar Jenni Åström Musikalen Det stora oväsendet Jenni Åström och Kristoffer Sandås visade och presenterade bakgrunden till projektet. Den ursprungliga gruppen (inklusive Ellinor Berglund) träffades på musikalakademin i Strömbäck, Umeå. De ville skapa en musikal med utgångspunkt i häxprocesserna. Det hade visat sig efter släktforskning att Ellinor var släkt i rakt nedstigande led med kaplanen Hornaeus i Torsåker. Hornaeus var en av de centrala gestalterna och drivande från kyrkan i trolldomskomissionen. De började läsa på och såg hur intressant och gripande historien var. Nu har de arbetat i ett och ett halvt års tid och har idag ett manus som de kan repetera. Då de bor spridda (Härnösand, Linköping och Göteborg) har de använt sociala medier för att arbeta fram ett manus. Skype har varit viktigt och en sluten facebookgrupp har varit mycket praktisk som arbetsmetod. Just nu samlar de ihop intresserade som vill delta i arbetet med produktionen, som sångare eller statister Produktionen bygger på ideella insatser från alla medverkande. De genomför fyra föreställningar i juli. De vet inte hur stort intresset blir och har därför valt att genomföra ett mindre antal föreställningar. Under arbetets gång har de samarbetat bland annat med gruppen som arrangerar häxvandringar i Torsåkersområdet. Temat att arbeta med stigmatiserade personer och grupper är alltid aktuell och det har varit viktigt.

8 BLÅNAGLA Ett konstprojekt om dåtid, nutid och kroppens minnen Projektledaren konstnären Helena Byström berättade att hon blev inbjuden av Grundsunda framtidsgrupp och där tillfrågad om hon, som skulptör, kunde göra något av den nyligen rivna skorstenen som stått vid fabriken i Husum. Helena kom att samarbeta med Ann-Sofie Ingman, då arbetande vid Länsmuseet Västernorrland, när Ingman arbetade med en etnologisk dokumentation där hon intervjuade personer i och omkring fabriken och skorstenen. Arbetarna, som då blev informanter, visade ofta rörelser när de berättade hur arbetet gick till. Detta inspirerade Helena Byström till att fånga upp det (visuella)fysiska i arbetet på fabriken. Helena Byström Blånagla handlar om att arbetet gav blessyrer och att det var en närmast förväntad del av vardagen i fabriken det gav skador på kroppen. I arbetsgrupperna har de varit personer som berättat om arbetet i fabriken. Dessa berättelser har lett fram till texter som ska ingå i verket. En kompositör har lyssnat och dokumenterat ljuden i fabriken och har sedan tonsatt berättelserna. Det kommer att bli en föreställning den augusti och den sker på Orrviken, en danspaviljong 5 km söder om Husum. Se: https://www.facebook.com/blanagla och Öppet forum Lena Hermansson, Kramfors bibliotek, berättade om Grunden på berget i Marieberg. I Tidningen Ångermanland fanns en artikel förra hösten, den handlade om avverkning i känslig terräng. Lena Hermansson

9 En grupp bjöds in till en utflykt till ett område i skogen ovanför Marieberg där avverkning skulle ske. Flera personer hörsammade inbjudan och de hittade husgrunder och andra stenformationer. Efter att de karterat en del av området och hört med lokalbefolkningen visade det sig att området i folkmun benämndes Rundelsberget med dansbanan. Man kände till att det skulle ha funnits dansbana där, men däremot finns inte stenformationerna upptagna som fornlämningar. Gunilla Rudehill: I Sollefteå arbetar amatörteaterföreningen med en produktion om Ådalen i beredskapstid. Håkan Rudehill och Ulla Lyttkens har tagit fram berättelser efter Gunillas och Håkans mor som är född och uppväxt på Svanö. Detta har lett till ett projekt där man under hösten ska skriva manus och under våren börja repetera en teateruppsättning om livet i Ådalen i slutet av 1930-talet. Arbetet tar sin utgångspunkt i community theater som är ett deltagarbaserat arbetssätt. Eva Tånneryd Gunilla Rudehill Eva Tånneryd, NBV Kramfors, berättade om möjligheterna till finansiering av kulturverksamheter. Vid Hamra gård, några kilometer från Hola, har NBV i samverkan med Torsåkers hembygdsförening renoverat äldre hus. De har även bedrivit kulturverksamhet kring äldre växter. Guidade visningar på till exempel hembygdsgårdar kan också bedrivas med stöd från folkbildningsanslaget. Inom kategorin annan folkbildning är man inte låst av studiecirkelns form med ett visst antal träffar och längd på arrangemanget. Man kan alltså arrangera folkbildningsinsatser som kulturarvsarbete! Karl-Ingvar Ångström, Medelpads hembygdsförbund, informerade om att stödprojektet för digitalisering av kulturarvet avslutas under Många föremål och dokument har skannats i många föreningar runt om i länet. Däremot har det varit svårare att få data registrerad OM objekten. Bland annat har många svårt att läsa äldre handstilar. Sveriges Hembygdsförbunds datasystem Bygdeband kommer emellertid i ny version i september och förväntningarna är stora. I Ånge kommun har hembygdsrörelsens arbete starka kopplingar till besöksnäringen, bland annat behövs det mer och bättre skyltar till kulturmiljöerna. Margareta Bergvall, länsmuseet och hembygdsrörelsen, berättade om att hembygdsföreningarna i länet har ca föremål och de förvaras i ca 400 byggnader. Hembygdsförbunden har under senare år varit starkt engagerade i projektet Hus med Historia, vilket har haft statsbidrag. Många byggnader har restaurerats och nu kommer det ut en bok om hur detta arbete har gått till. Den ska

10 fungera som handbok och inspiration till fler renoveringsprojekt. Ett annat projekt som bedrivits med anslag, i detta fall från länsstyrelsen, är dokumentationen av den gamle men klare och duktiga berättaren Sören Byström, Herrmansjön, i trakterna av Skorped. BjörnOla Lind har gjort filmen och den finns nu tillgänglig för visning. Märta Molin, Landstinget: Den nya kulturplanen är nu ute på remiss och remissvaren ska vara inne senast 28 juni. På Landstingets hemsida finns information om den olika anslag som kan sökas från LVN. Anna Molin, Länsstyrelsen: Även länsstyrelsen fördelar medel, framför allt till vård, tillgängliggörande och information om kulturmiljöer. Information finns på hemsidan. Hola folkhögskola Guidad tur med arkeologer på Styresholm

11 1-2 juli, juli - klockan Styresholms medeltidscentrum https://www.facebook.com/ovasendet?ref=nf Text: Lina Marklund och Bengt Wittgren Foto: Per-Erik Wik

Anna Molin hälsade välkommen varefter samtliga presenterade sig.

Anna Molin hälsade välkommen varefter samtliga presenterade sig. ABM Kulturarv Möte i Kulturmagasinet, Sundsvall den 13 mars 2014 Närvarande: Catarina Möllerberg, Lena Nygren, Pia Hoxell, Johanna Ulfsdotter, Karin Sundell och Sven Nordström, Sundsvalls museum; Maggis

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med ABM-IT/tekniska gruppen Fredagen den 19 november 2004

Minnesanteckningar förda vid möte med ABM-IT/tekniska gruppen Fredagen den 19 november 2004 Minnesanteckningar förda vid möte med ABM-IT/tekniska gruppen Fredagen den 19 november 2004 Närvarande: Christian Bajomi, Länsmuseet Västernorrland Olle Burlin, Länsmuseet Västernorrland Märta Molin, ABM

Läs mer

Anna Molin, Länsstyrelsen, hälsade välkommen och inbjöd till en presentationsrunda.

Anna Molin, Länsstyrelsen, hälsade välkommen och inbjöd till en presentationsrunda. ABM Kulturarv den 3 november 2014, på Merlo slott, Timrå Anteckningar Monica Jonsson, arkivchef vid SCA:s arkiv och Merlo Arkiv & Kultur, hälsade välkommen och höll en stunds presentation och en guidad

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MEDELPADS HEMBYGDSFÖRBUND 2011 Anslutna föreningar (20 ) Alnö, Attmar, Borgsjö, Gudmundstjärns intresseförening, Haverö, Holm, Hässjö, Indal, Liden,

Läs mer

ABM Kulturarv. Nätverksträff på Sollefteå museum och i Orrenhuset den 3 juni 2010. Närvarande:

ABM Kulturarv. Nätverksträff på Sollefteå museum och i Orrenhuset den 3 juni 2010. Närvarande: ABM Kulturarv Nätverksträff på Sollefteå museum och i Orrenhuset den 3 juni 2010 Närvarande: Annika Alke, Landsarkivet i Härnösand Carina Alm, Kommunarkivet Sollefteå Christian Bajomi, Murberget Mona Bergman,

Läs mer

Rapport till ABM Resurs Västernorrland april/maj 2011

Rapport till ABM Resurs Västernorrland april/maj 2011 april/maj 2011 SKOP har på uppdrag av ABM Resurs Västernorrland intervjuat drygt 500 privatpersoner boende i Västernorrlands län. Intervjuerna gjordes per telefon under april 2011 med några kompletterande

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

DIVISION Kultur och utbildning

DIVISION Kultur och utbildning Kultursamverkansmodellen i Norrbotten Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen Tid för Kultur 2009/10:3 Nya nationella kulturpolitiska mål Ny analysmyndighet för uppföljning

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid mötet den 18 september 2008

Minnesanteckningar förda vid mötet den 18 september 2008 ABM Kulturarv Minnesanteckningar förda vid mötet den 18 september 2008 Närvarande: Annelie Westerlund, Folke Bernadotteakademins arkivprojekt Astrid Forsberg, landsarkivet Bengt Edgren, Murberget Bengt

Läs mer

Minnesanteckningar ABM Kulturarv Härnösand den 9 december 2008

Minnesanteckningar ABM Kulturarv Härnösand den 9 december 2008 Minnesanteckningar ABM Kulturarv Härnösand den 9 december 2008 Närvarande: Anna Andersson, Folke Bernadotteakademin Anneli Kuusisto, Länsstyrelsen Västernorrland Annika Alke, Landsarkivet i Härnösand Astrid

Läs mer

Rapport till Länsstyrelsen Västernorrland februari 2016

Rapport till Länsstyrelsen Västernorrland februari 2016 SKOP har på uppdrag av Länsstyrelsen Västernorrland intervjuat drygt 500 privatpersoner boende i Västernorrlands län. Intervjuerna gjordes per telefon under. Resultaten redovisas även i datafilen S5FEB16.xls,

Läs mer

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland September 2005

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland September 2005 SKOP,, har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland intervjuat cirka 500 privatpersoner boende i Västernorrlands län. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 11 och 26 september 2005. Resultaten

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

Kulturarvsdag 10 december 2013

Kulturarvsdag 10 december 2013 Kulturarvsdag 10 december 2013 Ett femtiotal kulturarbetare från länet samlades på Murberget i snön för att tillsammans uppleva en kulturarvsdag. Tomas Eriksson, ny enhetschef för enheten medarbetarstöd

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

Mötet inleddes med det numera sedvanliga länet runt : Annika Alke, Lina Marklund och Mona Bergman, landsarkivet, informerade om följande:

Mötet inleddes med det numera sedvanliga länet runt : Annika Alke, Lina Marklund och Mona Bergman, landsarkivet, informerade om följande: ABM Kulturarv Nätverksträff på Murberget den 25 februari 2010 Närvarande: 1. Annika Alke, landsarkivet 2. Annso Grahn, länsmuseet 3. Bengt Edgren, länsmuseet 4. Bengt Wittgren, Europeana Local 5. Christian

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Kulturutredningens betänkande

Kulturutredningens betänkande Kulturutredningens betänkande Sammanfattning på lättläst svenska Stockholm 2009 SOU 2009:16 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Folkhögskoleplan 2014-2016

Folkhögskoleplan 2014-2016 Folkhögskoleplan 2014-2016 Tjänsteställe, handläggare 2014-01-21 1(8) Distribution Folkhögskoleplan 2014-2016 Folkhögskolors uppdrag Landstinget Västernorrlands folkhögskolor ska genom sina kurser, utbildningar

Läs mer

Dags igen att beskriva hembygdsrörelsen!

Dags igen att beskriva hembygdsrörelsen! FÖRENINGENS NAMN ADRESS POSTORT ENKÄTNUMMER nuari 2014 Dags igen att beskriva hembygdsrörelsen! Vid tre tillfällen 1998, 2003 och 2008, har Sveriges Hembygdsförbunds (SHF) cirka 2000 medlemsföreningar

Läs mer

Projektfinal 21-27 november 2015

Projektfinal 21-27 november 2015 Projektfinal 21-27 november 2015 Projektet Olika avtryck har genomförts i Arvika, Eda och Årjäng under åren 2013-2015. Arvsfonden har finansierat projektet och de samverkande organisationerna har varit

Läs mer

REGIONAL KULTURPLAN FÖR VÄSTRA GÖTALAND 2016-2019

REGIONAL KULTURPLAN FÖR VÄSTRA GÖTALAND 2016-2019 REGIONAL KULTURPLAN FÖR VÄSTRA GÖTALAND 2016-2019 DISPOSITION STYRDOKUMENT KULTURENS INFRASTRUKTUR KULTURNÄMNDENS ARBETSSÄTT KULTURNÄMNDENS STÖDFORMER UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING UTVECKLING KONST- OCH

Läs mer

KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom

KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom UNGA KONSTNÄRER En konstutställning av och med barn och unga från vårens konstkurser

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

en monumental stickperformance med 80 personer på Färöarna Länshemslöjdskonsulenterna i Västernorrland

en monumental stickperformance med 80 personer på Färöarna Länshemslöjdskonsulenterna i Västernorrland Vi äger vår tid en monumental stickperformance med 80 personer på Färöarna Länshemslöjdskonsulenterna i Västernorrland 1 Bakgrund I en allt mer tidseffektiv och digitaliserad värld väljer många människor

Läs mer

Digidel 2013 - kampanj för ökad digital delaktighet

Digidel 2013 - kampanj för ökad digital delaktighet Digidel 2013 - kampanj för ökad digital delaktighet Hur kan biblioteken bidra? Presentation av mig Bibliotekschef i Mjölby kommun sedan mars 2011 Bakgrund som journalist och bibliotekskonsulent Har jobbat

Läs mer

Anteckningar från arbetsmöte för lärmiljöprojektet 091103 (webbmöte i Adobe Connect 13:00-14:30)

Anteckningar från arbetsmöte för lärmiljöprojektet 091103 (webbmöte i Adobe Connect 13:00-14:30) Deltog: Helena Bengtsson, Mjölby Marie Eriksson, Söderköping Anne Hederén, Länsbiblioteket Karin Hermansson, Ödeshög Inger Hollström Flis, Motala Tommy Jansson, Norrköping Anja Leiding, Åtvidaberg Sten

Läs mer

Regionalt kulturarvsprogram för Östergötland

Regionalt kulturarvsprogram för Östergötland Regionalt kulturarvsprogram för Östergötland 2012-2014 1 Innehåll Inledning 3 Vad är kulturarv? 7 Vision 9 Gemensamma mål 11 Kulturarvsarbete i rörelse 19 Planer och program på nationell, regional och

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011

Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 Framtidsfrågor Skånes hembygdsförbund fick av stämman 2009 i uppdrag att låta en arbetsgrupp ta fram en proposition som presenteras på stämman 2010 (se

Läs mer

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projekt Kulturarvsportal Västmanland Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projektet i korthet Namn Period Parter Beskrivning av projektet Projektägare Projektledare Mer information

Läs mer

Kvinna 21 år. Kvinna 17 år. Kvinna, 44 år

Kvinna 21 år. Kvinna 17 år. Kvinna, 44 år Skälet till att jag gillar teater är väl att jag alltid har haft livlig fantasi. Eller, det är vad folk säger. Och då har väl jag känt att teater har varit lite som en verklighetsflykt när jag har haft

Läs mer

Inventering av möjliga befintliga platser för Migrationsverket i Västernorrland

Inventering av möjliga befintliga platser för Migrationsverket i Västernorrland Sida 1 av 1 2015-10-20 Dnr. 457-7575-15 Länsstyrelsen Norrbotten Bilaga Sammanställning Inventering av möjliga befintliga platser för Migrationsverket i Västernorrland Länsstyrelsen Västernorrland har

Läs mer

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Bakgrund Enkätundersökningen har gjorts inom projektet EuropeanaLocal som administreras av samverkansorganisationen ABM Resurs. EuropeanaLocal

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015 för Vänersborgs kommun

Biblioteksplan 2012-2015 för Vänersborgs kommun Biblioteksplan 2012-2015 för Vänersborgs kommun Antagen av 2012 03 28 Biblioteksplan 2012-2015 Denna biblioteksplan avser folkbibliotekens verksamhet och gäller således inte skoloch gymnasiebibliotek eller

Läs mer

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Storumans kommun Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-04-24 49 Vision Storumans kommuns kulturpolitik bidrar till ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Biblioteksplan 2015-2016

Biblioteksplan 2015-2016 Biblioteksplan 2015-2016 Ödeshögs kommun Bilaga. Läsfrämjandeplan 2015-2016 Gunilla Christensen BIBLIOTEKSANSVARIG Bibliotekslagen 2013:801 (ersätter tidigare lag 1996:1596) 1 Denna lag innehåller bestämmelser

Läs mer

En samlad kulturarvspolitik

En samlad kulturarvspolitik En samlad kulturarvspolitik - För kunskap och bildning i ett Sverige som håller ihop Kulturdepartementet 1 En samlad kulturarvspolitik Med propositionen Kulturarvspolitik tas för första gången ett helhetsgrepp

Läs mer

Glasriketuppdraget. Glasriketuppdraget II,

Glasriketuppdraget. Glasriketuppdraget II, Glasriketuppdraget 2012 regeringsuppdrag till länsstyrelserna i Kalmar och Kronoberg att genomföra insatser för industriell utveckling och stärkt besöksnäring i Glasriket. Regionförbunden i Kalmar och

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Välkommen till Sandvikens Folkbibliotek Vi gör det möjligt för alla i Sandvikens kommun att växa och utvecklas. Som människor och samhällsmedborgare. VISION

Läs mer

Folkbildarforum 22 november 2016

Folkbildarforum 22 november 2016 Folkbildarforum 22 november 2016 10 studieförbund 367 medlemsorganisationer 290 kommuner 160 avdelningar Antalet deltagare 2015 1 700 000 730 000 Studiecirklar Annan folkbildning Studieförbundens ekonomi

Läs mer

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 -

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - 2 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Innehållsförteckning Inledning...5 Kommunens kulturstrategi...6

Läs mer

RESULTAT - dialogmöte. Sammanförfattat på Vårsta diakonigård Härnösand den 26 mars 2014 av parterna i Länsöverenskommelsen

RESULTAT - dialogmöte. Sammanförfattat på Vårsta diakonigård Härnösand den 26 mars 2014 av parterna i Länsöverenskommelsen RESULTAT - dialogmöte Sammanförfattat på Vårsta diakonigård Härnösand den 26 mars 2014 av parterna i Länsöverenskommelsen FÖRORD För drygt två år sedan togs det första steget på vägen mot en överenskommelse

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Vision, mål, inriktning, prioriteringar och handlingsplan för att Spela samman! Visionen Spela samman! Vår vision för vår verksamhet är att den ska bidra till

Läs mer

Årsberättelse för verksamhetsåret 2003

Årsberättelse för verksamhetsåret 2003 Årsberättelse för verksamhetsåret 2003 Det gångna året har som vanligt kännetecknats av stor aktivitet inom föreningen. Det totala antalet medlemmar har också ökat från föregående år med 15 personer och

Läs mer

Kulturplan Kalmar län 2022, Kultur att växa i

Kulturplan Kalmar län 2022, Kultur att växa i TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Bildnings- och kulturförvaltningen 2017-11-28 Diarienummer KN170076 Kulturnämnden Kulturplan Kalmar län 2022, Kultur att växa i Förslag till beslut 1. Kulturnämnden fastställer disposition

Läs mer

INLEDNING Bakgrund och nuläge

INLEDNING Bakgrund och nuläge INLEDNING Vår verksamhet ska kännetecknas av en kvalitativ och bred verksamhet, väl spridd över hela länet. Landstingets stöd till kultur, folkbildning, föreningsliv och skolor främjar ett aktivt medborgarskap

Läs mer

Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa

Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Hälsoveckan 2013 Syfte Mål Aktiviteter 3 Hälsoveckan 2013 fyller 10 år 4 Inledning 4 Hälsoveckans temaområden

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Dalarna 2011-2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN

Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2011-2012 Framtidsfrågor och förbundets profil Skånes hembygdsförbund har sedan 2006 drivit framtidsfrågor inom hembygdsrörelsen. En arbetsgrupp bestående av en balanserad

Läs mer

Estetiska programmet musik

Estetiska programmet musik Val till årskurs 2 Estetiska programmet musik Jag väljer musikfördjupning Jag väljer musikal Jag väljer musikproduktion Musik Du erbjuds fördjupad undervisning på två intrument/sång. Vi samarbetar även

Läs mer

Biblioteksplan för Lerums kommun

Biblioteksplan för Lerums kommun 2016-03-17 Innehåll 1 Inledning 5 2 Bakgrund 6 2.1 Bibliotekets roll i samhället... 6 2.2 Folkbiblioteken i kommunen - Lerums bibliotek... 6 2.3 Skolbibliotek... 6 2.4 Organisation skolbibliotek... 7

Läs mer

Program för Studiefrämjandet i Sundsvall

Program för Studiefrämjandet i Sundsvall Program för Studiefrämjandet i Sundsvall Obligatorisk anmälan till Ammi Gyllenquist 060-785 59 11 eller ammi.gyllenquist@studieframjandet.se 27 september Bonde i butik Naturskyddsföreningen visar, tipsar

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Etablering från dag ett med studieförbunden 13 september 2016

Etablering från dag ett med studieförbunden 13 september 2016 Etablering från dag ett med studieförbunden 13 september 2016 Folkbildning med asylsökande 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Vilken typ av verksamhet arrangeras regionalt av ditt studieförbund?

Läs mer

Slutrapport. Utmärkt K-tillgänglighet arkitektstöd för inventering av Västernorrlands kulturinstitutioner

Slutrapport. Utmärkt K-tillgänglighet arkitektstöd för inventering av Västernorrlands kulturinstitutioner Slutrapport Utmärkt K-tillgänglighet arkitektstöd för inventering av Västernorrlands kulturinstitutioner Utmärkt K-tillgänglighet arkitektstöd för inventering av Västernorrlands kulturinstitutioner Slutrapport

Läs mer

Aktiviteter. April-Maj-Juni 2014 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN. April V.14 Tisdag 1 april Kl.13.00-14.00 Bingo. Onsdag 2 april Kl.13.00-15.00 Tema: Påskpyssel

Aktiviteter. April-Maj-Juni 2014 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN. April V.14 Tisdag 1 april Kl.13.00-14.00 Bingo. Onsdag 2 april Kl.13.00-15.00 Tema: Påskpyssel VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN Aktiviteter Sätt guldkant på tillvarondin eller någon annans April-Maj-Juni 2014 April V.14 Tisdag 1 april Kl.13.00-14.00 Bingo Se sista sidan för mer som händer VARJE VECKA Onsdag

Läs mer

Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2013:16. Kulturarv i utveckling kulturarv för utveckling

Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2013:16. Kulturarv i utveckling kulturarv för utveckling Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2013:16 Kulturarv i utveckling kulturarv för utveckling Länsstyrelsen Västernorrlands publikationsserie Rapport nr 2013:16 ISSN 1403-624X Denna rapport går att få

Läs mer

Vad är Medborgarskolan?

Vad är Medborgarskolan? Vad är Medborgarskolan? MEDBORGARSKOLAN ETT HUMANISTISKT STUDIEFÖRBUND Historik Idén till Medborgarskolans logotyp föddes vid Gimo damm i Uppland i november 1940, där initiativtagarna kastade en sten i

Läs mer

Murberget Länsmuseet Västernorrland

Murberget Länsmuseet Västernorrland Murberget Länsmuseet Västernorrland Årsberättelse 2014 1 Inledning För 20 år sedan invigdes Murberget Länsmuseet Västernorrlands nya museibyggnad. Detta har under året uppmärksammats genom tillbakablickar

Läs mer

Datum: Sida: 1 (7) Kortversion av Kulturplan Mariestad

Datum: Sida: 1 (7) Kortversion av Kulturplan Mariestad Datum: Sida: 1 (7) Kortversion av Kulturplan Mariestad 2015 2022 Sida: 2 (7) Inledning Kulturen spelar en allt viktigare roll för samhällsutvecklingen. Därför har också Mariestads kommun tagit fram en

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Foto: Mattias Johansson

Foto: Mattias Johansson Foto: Mattias Johansson Kulturpolitiskt program 2013-2015 Förord Kultur frodas och finns där människor möts i studiecirkeln eller kören, på teatern eller biblioteket. Kultur påverkar oss. Det är i möten

Läs mer

KULTURPLAN. Bibliotek Allmänkultur - Kulturarv

KULTURPLAN. Bibliotek Allmänkultur - Kulturarv KULTURPLAN Bibliotek Allmänkultur - Kulturarv 2011 FÖRORD Kulturen är näring för själen. Kulturen ger oss medel att lära känna oss själva, växa, utvecklas, förändra, öppnar våra sinnen, ger nya perspektiv

Läs mer

~ Gävleborg Ankom

~ Gävleborg Ankom Ankom 2016-11- 1 7 1(7) För åtgärd w,~ För kännedom Uppdragsöverenskommelse 2017 REGION GÄVLEBORG Gävle Symfoniorkester Gävle kommun och Region Gävleborg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande

Läs mer

Arbetsplan Äppelbo förskola

Arbetsplan Äppelbo förskola Arbetsplan 2016-2017 Äppelbo förskola 1 Vår syn på uppdraget Vi ser ett barn med stor kompetens, ett barn som vill och kan. Vi ser ett barn som utforskar och undersöker omvärlden och som lär i samspel

Läs mer

Fakta om Folkuniversitetet

Fakta om Folkuniversitetet Fakta om Folkuniversitetet Folkbildningstanken alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap genomsyrar vår pedagogik, organisation och våra värderingar. Folkuniversitetet är ett studieförbund.

Läs mer

Vision KB:s syfte, vision och målbild

Vision KB:s syfte, vision och målbild Vision 2025 KB:s syfte, vision och målbild Regeringen Syfte Vision 2025 Målbild 2020 Aktiviteter KB:s styrkedja KB får sitt uppdrag från regeringen i instruktion och regleringsbrev etc. Myndigheten omsätter

Läs mer

Vargbröder Människa idag igår

Vargbröder Människa idag igår Bilaga till ansökan om läsfrämjande medel 2014-03-27 Vargbröder Människa idag igår Bakgrund Michelle Pavers böcker i serien Vargbröder (6 titlar) beskriver ett nordligt landskap som kanske hämtat sin förebild

Läs mer

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun 2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN för Båstads kommun Biblioteksplan bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

HÄRNÖSAND INSPIRATIONSVECKOR. 18 mars - 4 April. - ett kreativt kluster. med UPPLEVELSEINDUSTRIN. på TECHNICHUS HÄRNÖSAND

HÄRNÖSAND INSPIRATIONSVECKOR. 18 mars - 4 April. - ett kreativt kluster. med UPPLEVELSEINDUSTRIN. på TECHNICHUS HÄRNÖSAND med UPPLEVELSEINDUSTRIN på TECHNICHUS HÄRNÖSAND HÄRNÖSAND - ett kreativt kluster Information! Andreas Brännlund 070-7317076 18 mars - 4 April I samarbete med Under dessa veckor kommer Technichus förvandlas

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

Rapport av projektet Flottning och Folkliv

Rapport av projektet Flottning och Folkliv Dnr HLA 59-2010/20380 Rapport av projektet Flottning och Folkliv 2009-2010 Innehållsförteckning Syfte med projektet... 3 Projektets utformning... 3 Projektets genomförande och resultat... 4 Ekonomisk redovisning...

Läs mer

Kultur i Hörby Oktober 2016

Kultur i Hörby Oktober 2016 Kultur i Hörby Oktober 2016 Teater Litteratur Utställning Förtäring Musik Dans Föreläsning Barn Guidning i Östra Sallerups 1600-talspark Samling vid Östra Sallerups Kulturhus. Hur kom Jöns Henriksson,

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Dokumentnamn : Biblioteksplan Dokumenttyp : Plan (Benämning efter bibliotekslagen) Beslutad av: Kommunfullmäktige 2013-02-11, 3 Diarienummer: KS2012/438 Giltighetstid:

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

2. Kulturpolitiska prioriteringar

2. Kulturpolitiska prioriteringar 2. Kulturpolitiska prioriteringar 2A. Stärkt kulturell infrastruktur 2B. Förbättrade villkor för konstnärligt skapande 2C. Kulturlivet med särskilt fokus på barn och unga 2D. Ökad tillgång och tillgänglighet

Läs mer

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Bakgrund och syfte Alla kommuner och landsting skall

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Kulturprogram för barn och ungdom Kulturprogram för barn och ungdom 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 16 oktober 2003 Reviderad den:

Läs mer

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de KULTURRÅDET BESLUT 2015-01-29 82015:5 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834,

Läs mer

Styrelseprotokoll för Hjärups byalag 2002-08-20

Styrelseprotokoll för Hjärups byalag 2002-08-20 Styrelseprotokoll för Hjärups byalag 2002-08-20 Plats: Fritidsgården i Hjärup kl:18.30 Närvarande: Kjell Nilsson, Christina Rothman, Kristina Börebäck, Åsa Fridh, Ingegerd Höglund, Heléne Lundborg, Bo

Läs mer

Om möten, mötesplatser och arenor

Om möten, mötesplatser och arenor Om möten, mötesplatser och arenor 58 Röster om folkbildning och demokrati Några röster Många med mig är vana att arbeta väldigt konkret. Det här sättet att arbeta i nätverk kan bli mycket frustrerande

Läs mer

Gävle Symfoniorkester

Gävle Symfoniorkester Uppdragsöverenskommelse 2016 Gävle Symfoniorkester Gävle kommun och Region Gävle borg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 2016. Grund för överenskommelsen

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

En doldis i kultursamverkan kulturmiljö i regional kulturpolitik. Näringslivets Hus 10 mars 2015

En doldis i kultursamverkan kulturmiljö i regional kulturpolitik. Näringslivets Hus 10 mars 2015 En doldis i kultursamverkan kulturmiljö i regional kulturpolitik Näringslivets Hus 10 mars 2015 Varför ska man bry sig Christer Gustafsson, Uppsala universitet Anna Molin, Länsstyrelsen i Västernorrlands

Läs mer

Vem har makten att berätta? Välkommen Märta Molin Konferensserien Vem har makten att berätta? Anna Molin

Vem har makten att berätta? Välkommen Märta Molin Konferensserien Vem har makten att berätta? Anna Molin Vem har makten att berätta? En konferens om normer och föreställningar om homogenitet anordnades den 16 september 2014 i Söråkers folkets hus av Länsstyrelsen Västernorrland, Murberget Länsmuseet Västernorrland,

Läs mer

Ett mångkulturellt samhälle

Ett mångkulturellt samhälle Slutredovisning Ett mångkulturellt samhälle 2013 Slutredovisning Att genom kunskap om sociala medier ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Studiefrämjandet Södra Lappland Projektledare Anne

Läs mer

Vad görs idag inom biblioteks- och kulturarvsområdet?

Vad görs idag inom biblioteks- och kulturarvsområdet? Vad görs idag inom biblioteks- och kulturarvsområdet? Sammanställningen är baserad på enkätsvar från biblioteken och på muntlig information från deltagarna på kulturarvsmötet i november 2015. BROMÖLLA

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS Originalfoto: Aron Jonason. Ur Göteborgs stadsmuseums samlingar. Västarvet DETG EMEN SAMM AKUL TURA RVET DEMOKRATI, TILLGÄNGLIGHET OCH SAMVERKAN Arkiv, bibliotek och

Läs mer

Folkbildningens Framsyn. - en sammanställning av grupparbeten genomförda vid ett samtal om FOLKBILDNINGEN I FRAMTIDENS NORRBOTTEN den 9 april 2003.

Folkbildningens Framsyn. - en sammanställning av grupparbeten genomförda vid ett samtal om FOLKBILDNINGEN I FRAMTIDENS NORRBOTTEN den 9 april 2003. Folkbildningens Framsyn - en sammanställning av grupparbeten genomförda vid ett samtal om FOLKBILDNINGEN I FRAMTIDENS NORRBOTTEN den 9 april 2003. Dokumenterat av Christina Holmqvist april 2003 1 Inledning

Läs mer

Tolkning och förtydligande av studieförbundens rapportering av Kulturprogram

Tolkning och förtydligande av studieförbundens rapportering av Kulturprogram Tolkning och förtydligande av studieförbundens rapportering av Kulturprogram Dokumentet antaget av Folkbildningsförbundets Etikdelegation gällande nystartad verksamhet från 2010-04-01 Tolkning och förtydligande

Läs mer

Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra

Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra Föredragning för kommunstyrelsen i Mjölby 29 maj 2013 Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef Riksomfattande kampanj Treårig kampanj 2011-2013 Målet

Läs mer

Skapande skola- projekt 2014-2015

Skapande skola- projekt 2014-2015 Skapande skola- projekt 2014-2015 Allt är möjligt på teatern VEM HÅLLER I SKAPANDE SKOLA- PROJEKTET? Susanna Vildehav är skådespelare hos Teater Eksem och håller i Teater Eksems skapande skola- projekt.

Läs mer

Hej. Känner du att de är något som du vill göra men som inte finns med i foldern, kontakta Elin!

Hej. Känner du att de är något som du vill göra men som inte finns med i foldern, kontakta Elin! Utbud hösten 2015 Hej Folkbildningens kulturskola fortsätter med nya spännande studiecirklar i höst. Studieförbunden har gemensamt arbetat fram utbudet så att du ska hitta något som passar just dig. Bläddra

Läs mer

Minnesanteckningar ABM Kulturarv http://abm.ylm.se/natverk.html Murberget den 23 april 2009

Minnesanteckningar ABM Kulturarv http://abm.ylm.se/natverk.html Murberget den 23 april 2009 Minnesanteckningar ABM Kulturarv http://abm.ylm.se/natverk.html Murberget den 23 april 2009 Närvarande: Annelie Eriksen, MKC Annika Alke, landsarkivet Barbro Uhlin, Brynge kulturområde Bengt Edgren, länsmuseet

Läs mer