Vargbröder Människa idag igår

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vargbröder Människa idag igår"

Transkript

1 Bilaga till ansökan om läsfrämjande medel Vargbröder Människa idag igår Bakgrund Michelle Pavers böcker i serien Vargbröder (6 titlar) beskriver ett nordligt landskap som kanske hämtat sin förebild bl a från Ångermanland. Böckerna har nått enorm popularitet och har inspirerat många lässvaga barn till att bli bokslukare! (Uppgifter bl a från projektet Barns smak samt från barnbibliotekarier och lärare.) Bokserien är nu avslutad och alla sex delarna är utgivna, men intresset håller i sig bland barnen och det är troligt att det även kommer en film så småningom, vilket kan ytterligare stärka intresset. Pavers böcker bygger på grundliga arkeologiska kunskaper och research (se Pavers hemsida Den nordliga stenålder som böckerna utspelar sig i är i stort sett korrekt beskriven enligt arkeologiska specialister, vilket är ovanligt i barn- och ungdomslitteraturen. Böckerna om Vargbröder har alltså en koppling till Västernorrland, särskilt Sollefteå kommun där ett av världens största sammanhängande hällristningsområden (2300 bilder) finns vid Nämforsen i Näsåker. Projektets mål Barn i deltagande skolor i Västernorrland ska bli medvetna om att stenåldern finns runt omkring oss och det unika kulturarv som hällristningarna vid Nämforsen utgör. De ska även i enlighet med Lgr 11 få en ökad förståelse av hur det förflutna påverkar både våra liv i dag och våra val inför framtiden. Kvinnor och män har i alla tider skapat historiska berättelser för att tolka verkligheten och påverka sin omgivning. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid. Projektets syfte Syftet är att genom en populär barn/ungdomsbokserie verka läsfrämjande samt använda en text som utgångspunkt för tvärämnespedagogik och estetiska lärprocesser. Genom samarbetet med Murberget Länsmuseet Västernorrland kopplar vi ihop texten med stenåldern i Västernorrlands län och praktisk arkeologi. Därmed blir fiktion också fakta. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur historiska berättelser används i samhället och i vardagslivet. Därigenom ska eleverna få olika perspektiv på sina egna och andras identiteter, värderingar och föreställningar. Planering av projektet Vid Näsåkers skola startade detta läsfrämjande projekt utan externa medel hösten 2011 för elever i år 4 6 med utgångspunkt i serien Vargbröder och de unika hällristningar som finns i närområdet, på promenadavstånd från skolan. Ett pilotprojekt med initiativ av och i samarbete med Murberget Länsmuseet Västernorrland och Länsbiblioteket Västernorrland. 1

2 Näsåkers skola har under tio års tid deltagit i flera arkeologiska projekt och bl a funnit och undersökt länets äldsta daterade boplats, Snickerstensmon! Lärarna på skolan är vana vid och intresserade av att arbeta i projektform. Skolan är också utvald av Riksantikvarieämbetet att adoptera ett framtidsminne. Man har dock inte kopplat detta intresse till läsfrämjande/litteraturpedagogik i organiserad form tidigare. Arbetet utgår från läsning av böckerna i serien Vargbröder och olika litteraturpedagogiska metoder samt bearbetning av texten med hjälp av olika estetiska lärprocesser och kan innefatta alla skolämnen. Lärarna dokumenterar sitt arbete och de metoder som utvecklats i Näsåker presenteras och används i övriga skolor som kommer att delta i projektet. Delar av arbetet passar väl in i Skapande skola modellen (t ex bearbetning av texten i drama, dans, musik och film), vilket deltagande skolor har uppmuntrats att söka. Hösten 2012 vidgades projektet till hela Sollefteå kommun där nu totalt fyra skolor (fem klasser)deltar och hösten 2013 Örnsköldsviks kommun där tre skolor (fyra klasser) deltar. Hösten 2014 är tanken att implementera arbetsmetoden i fler kommuner i Västernorrlands län bl a Kramfors kommun. Varje deltagande skola skulle kunna utgöra en egen klan och arbeta lokalt med egna fornminnen, och som avslutning samlas till klanmöte (lägerskola) i Näsåker. De kan där bidra med sina egna berättelser om stenåldern, precis som på ett äkta klanmöte. Elever, lärare och skolbibliotekarier kan hålla ett levande boksamtal och diskutera sitt arbete via en gemensam blogg. Som ytterligare ett inslag kan geocaching användas. Eleverna planerar vilka föremål samt informationstexter som kan placeras i närområdet (dock inte i direkt anslutning till själva hällristningarna pga risken för slitage!). Elever från andra skolor får sedan leta reda på objekten. Detta välkända nöje lockar även till sig en hel del turister, vilket ytterligare ökar intresset för vårt län. Vargbröders webbplats The Clan används för bokdiskussioner på engelska med barn i olika länder samt deltagande i olika tävlingar mm. Arbetssätt/teman i projektet: Läsning av böckerna i Vargbröder-serien, högläsning och eller enskilt. Episoder väljs ut och framställs i t ex. bild/drama Boksamtal med bibliotekspersonal och via blogg Matlagning i kokgrop Dag i närmiljö med arkeolog under dina fötter Schamanism tro och vetande Djurtema Tidsresor Webbplatsen The Clan Klanmöte vid Nämforsen Även annan litteratur om stenåldern och andra aktuella områden läses Besök på Murberget Länsmuseet Västernorrlands förhistoriska basutställning Besök med guidning av hällristningarna i Näsåker med fördjupning i bildvärlden Fördjupning Dramatisering/film Eget skrivande, skriv din egen stenåldersberättelse! Musik som på stenåldern Vandra i bokens fotspår 2

3 Gör din egen hällmålning! Vad vill vi avbilda från vår tid? Geocaching Viktiga områden att diskutera: Främlingskap hur förhåller man sig till den som kommer utifrån? (olika klaner) Centrum/periferi (kust/inland) Hur avbildar vi vår tid/inför framtiden Fortbildning för pedagoger Litteraturpedagogisk handledning baserat på idéer från LesArt i Berlin Boksamtal, enligt modell Chambers/Kuick Inspirationsdagar Estetiska lärprocesser en hel dag/kommun Grundläggande arkeologi och historik/mytens betydelse i människans liv Preliminär projektuppläggning: Ht 2011 (arbetet sker helt med egna medel) Läsning startar av del 1 i serien i fyran och femman i Näsåker. Sollefteå bibliotek står för inköp av 30 ex av boken. Inspirationsträff med Länsbiblioteket och Murberget. Fortbildning om estetiska lärprocesser. Vt 2012 (arbetet sker helt med egna medel) Skapande skola-ansökan i februari. Ansökan till Kulturrådet 29/3. Lärarna i Näsåker deltar i fortbildning om boksamtal med Aidan Chambers och Katarina Kuick 19/3. Tvärämnesmetoder och arbetssätt (se ovan) testas och utvecklas i Näsåker. Elevens val kan användas till estiska aktiviter. Näsåkers skola besök med visning och museipedagogiska aktiviteter på den förhistoriska basutställningen på Murberget 9/ Info på rektorsmöte för hela kommunen + inbjudan till berörda lärare (årskurs 5). Ett eventuellt samarbete med Rock Art in Sápmi (Umeå 2014) undersöks. Ht 2012 Projektledare anställs 50 %. Ensamkommande flyktingbarn/ungdomar i Härnösand besöker Näsåker i augusti och får guidning bland hällristningarna av Näsåkers elever. Fler skolor i Sollefteå kommun involveras, Kalknäs skola, Nipan skolan, Öhns skola, Junsele skola och Ramsele skola och arbetar enligt ovanstående modell. Bild-, drama-, dans-, musik-, film- och museipedagoger engageras för metodutveckling. Kompetensutveckling för lärare i Sollefteå kommun om estetiska lärprocesser och boksamtal. 3

4 Örnsköldsviks kommun (bibliotek + museipedagoger) startar Vargbröderprojekt på höstlovet högläsning, berättande, stenålderstekniker, matlagning och hantverk. Vt 2013 Arbete i Sollefteå kommuns 5:or enligt ovanstående modell. Besök på Murberget för alla deltagande klasser. Marknadsföring och inledande arbete i Örnsköldsvik kommun Klanmöte i Näsåker för alla deltagande klasser i Sollefteå. Utomhusdag vid deltagande skolor för alla elever tillsammans med arkeolog. Ny ansökan till KUR på länsnivå, år 2. Kommunerna kan arbeta med sina lokala fornminnen men även hällristningarna i Näsåker. Ht 2013 Kompetensutveckling för lärare i Örnsköldsviks kommun om estetiska lärprocesser och boksamtal. Bl a föreläsning Katarina Kuick hel dag. Skolklasser i Örnsköldsviks kommun Haffsta skola, Husums skola och Sörlidenskolan arbetar med boken enligt samma metod. Vt 2014 Fortsatt arbete i alla deltagande klasser och workshops! Besök på Murberget Länsmuseet Västernorrland för alla nya deltagande klasser. Marknadsföring och inledande arbete i Kramfors kommun Ny ansökan till KUR på länsnivå, år 3. Kompetensutveckling för lärare och bibliotekspersonal i grundläggande arkeologi. Utomhus dag vid deltagande skolor för alla elever tillsammans med arkeolog. Klanmöte för alla involverade. Ht 2014 Fler kommuner i länet involveras. Kompetensutveckling för pedagoger/bibliotekarier. Besök vid Murberget Länsmuseet Västernorrland Arbete enligt ovanstående modell. Vt 2015 Fortsatt arbete och avslutande klanmöte med samtliga involverade skolor. 4

5 Utvärdering och rapportskrivande. Slutkonferens. Arbetsgrupp: Murberget: Margareta Bergvall, Maria Nordlund Länsbiblioteket: Eva Nordlinder Projektledare: Sibylle Menzel Kühne Styrgrupp: Murberget: Lillian Rathje, Margareta Bergvall, Maria Nordlund Länsbiblioteket: Eva Nordlinder, Susanne Hägglund Inspiratörer: Ulla-Lena Lundberg: Jägarens leende : resor i hällkonstens rymd (Söderström, 2010) Lasse Berg: Gryning över Kalahari : hur människan blev människa (Ordfront 2005, 2010) Skymningssång i Kalahari : hur människan bytte tillvaro (Ordfront 2011) Kristina Lindström/ Anna-Clara Tidholm: Flickornas historia (sälflickan), R&S 2002 Anna-Clara Tidholm: Långa ben (Alfabeta 1999, 2005), text Thomas Tidholm Charlotte Hurdman: Välkommen till stenåldern (Stockholm Valentin 1999) Trenter Laura/ Kovanen Erika: Gräv efter spår (Alfabeta 2001) Nordström/Sandling: Kälda och Älgen (Kabusa Böcker 2013) Bengtsson Torsten: Stenåldern (Nypon förlag 2013) Tidgare fornminnesprojekt i Näsåker: Bergvall Margareta et al. Barn vårdar, värnar värden. Adoptera ett Framtidsminne åriga hällristningar i Näsåker. Lärarhandledning. Riksantikvarieämbetet Bergvall Margareta. Resa till forntiden. Stenålder och bronsålder i Ångermanland - Medelpad. Ett studiehäfte. Utbildningsradion Arbetsmaterialet Spår från Västerbottens museum. 5

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Inledning Med utgångspunkt från det lyckade projektet Fantasystafetten som avslutades i augusti 2010, vill vi genomföra ett läsfrämjande projekt

Läs mer

Barns smak att välja sin läsning

Barns smak att välja sin läsning Barns smak att välja sin läsning Ett läsfrämjandeprojekt i Västerbottens län År 2 - slutrapport Av Eva Nordlinder Inledning Att läsa skönlitteratur har ett värde utöver den rena läsfärdigheten. Dels stimuleras

Läs mer

Skönlitterärt Arbete i Västerbottens län (SAV)

Skönlitterärt Arbete i Västerbottens län (SAV) Skönlitterärt Arbete i Västerbottens län (SAV) Bakgrund Hösten 2006 sökte Bjurholms kommun i samarbete med Länsbiblioteket i Västerbotten medel hos Kulturrådet för ett utvecklingsprojekt med namnet SAV

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

Innehållsförteckning. Fadderverksamhet För vad och hur?... 9

Innehållsförteckning. Fadderverksamhet För vad och hur?... 9 Till läraren Du som har den här skriften i din hand har redan kanske funderat på att skolan eller klassen ska bli fadder för någon historisk lämning i närheten av skolan. Hembygden på Gotland passar ovanligt

Läs mer

Först ut med mässans nyheter! Nyheter & Info från utställare på Skolforum 27-28 okt 2014

Först ut med mässans nyheter! Nyheter & Info från utställare på Skolforum 27-28 okt 2014 Först ut med mässans nyheter! Nyheter & Info från utställare på Skolforum 27-28 okt 2014 Bakom Skolforum står Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Svenska Läromedel och Sveriges Skolledarförbund. Det

Läs mer

Astrids modiga flickor

Astrids modiga flickor Redovisning av läsfrämjandeprojektet Astrids modiga flickor om flickor som förebilder och hjältar i barnlitteraturen Redovisning av läsfrämjandeprojektet Astrids modiga flickor om flickor som förebilder

Läs mer

LärarhandLedning grundskolan

LärarhandLedning grundskolan Lärarhandledning Grundskolan LÄRARHANDLEDNING grundskolan Vad är entreprenörskap?... 3 Entreprenöriellt lärande... 3 Pedagogiskt program... 5 Inför besöket... 6 På museet... 6 Syfte med utställningen...

Läs mer

Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun

Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun Kulturskolan Anders Carlsson rektor 2014-01-31 Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun 1. Nuvarande kulturinsatser Barn- och utbildningsnämnden i Falkenberg har valt att sätta fokus på två

Läs mer

INNEHÅLL. KLIV kultur och lärande i vardagen är ett projekt som har undersökt hur skolan och kulturlivet kan samverka för att öka elevernas lärande.

INNEHÅLL. KLIV kultur och lärande i vardagen är ett projekt som har undersökt hur skolan och kulturlivet kan samverka för att öka elevernas lärande. Att skapa tillit 1 INNEHÅLL Inledning sid 4 KLIV kultur och lärande i vardagen är ett projekt som har undersökt hur skolan och kulturlivet kan samverka för att öka elevernas lärande. Uppdraget KLIV sid

Läs mer

Motala Läser 2013-2015 Delrapport

Motala Läser 2013-2015 Delrapport Motala bibliotek/leg Oktober 2014 Motala Läser 2013-2015 Delrapport Sammanställd av projektledare Lillemor Engholm Guy Innehållsförteckning Motala Läser 2013-2015 Delrapport... 1 Sammanställd av projektledare

Läs mer

Give me five barn, böcker, berättelser

Give me five barn, böcker, berättelser För bibliotek och förskolor: Give me five barn, böcker, berättelser Give me five är ett bok- och berättarprojekt i Världen och Västerbotten med femåringar i fokus. Tillsammans gör barn, bibliotekarier,

Läs mer

Vart är du på väg? Kompetensutveckling

Vart är du på väg? Kompetensutveckling Kompetensutveckling 2011 Vart är du på väg? Det vet varken du eller jag helt säkert. Världen förändras allt snabbare och mänskligheten ställs inför frågor som gårdagens kunskap och kompetens inte kan besvara.

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Handlingsplan för Skapande skola i Säters kommun

Handlingsplan för Skapande skola i Säters kommun 1 Handlingsplan för Skapande skola i Säters kommun Bakgrund Säters kommun har ca 11 000 invånare. Ambitionen är att trots kommunens relativa litenhet kunna erbjuda barn och ungdomar ett aktivt kulturliv,

Läs mer

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola. av Christian Johansson

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola. av Christian Johansson LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola av Christian Johansson Kontaktinformation: Christian Johansson E-post: christian.johansson@kalmar.se Charlotte

Läs mer

STENMOSKOLAN 2010-2011

STENMOSKOLAN 2010-2011 STENMOSKOLAN 2010-2011 PRESENTATION AV STENMOSKOLAN Stenmoskolan hör till Fullersta rektorsområde och är en av fyra skolbyggnader i rektorsområdet. På Stenmo finns ca 200 elever, organiserade i två förskoleklasser

Läs mer

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Samverkan och ledning Nätverksträffar Under hela projekttiden har nätverksträffar skett med andra projekt i länet. Samverkanskonferens för hela länet har en gång/år

Läs mer

KULTURNYCKELN. Kommunal förskola/skola. Garanterade platser! Gratis buss! Boka nu!

KULTURNYCKELN. Kommunal förskola/skola. Garanterade platser! Gratis buss! Boka nu! Garanterad plats för förskola/skola i Kristianstads kommun läsåret 15/16 PROGRAM LÄSÅRET 15/16 KULTURNYCKELN Kommunal förskola/skola Garanterade platser! Gratis buss! Boka nu! Vi är mycket stolta att presentera

Läs mer

Projektdokumentationen finns även att ladda ner som pdf på www.muserna.bohusmus.se samt via www.bohusmus.se och www.vitlycke.bohusmus.

Projektdokumentationen finns även att ladda ner som pdf på www.muserna.bohusmus.se samt via www.bohusmus.se och www.vitlycke.bohusmus. 1 musernas museum Redigering och layout: Viveka Overland och Lina Carlsson. 2 Bildredaktör: Pia Hansson. Illustrationer Pia Hansson s 41, 45, 55, 59, 61, 63, 65, 69, 71 och 75. Pia Hansson, Anita Larsson

Läs mer

Entreprenörsskapstävlingen för sjätteklassare

Entreprenörsskapstävlingen för sjätteklassare Entreprenörsskapstävlingen för sjätteklassare Syftet med Regionförbundets entreprenörstävling är att uppmuntra barnen till kreativitet och uppfinningsrikedom, men också att öka deras intresse för hemkommunen,

Läs mer

Samarbete mellan bibliotek och BVC/barnhälsovård i Sverige: kartläggning och nuläge. Resultat av en enkät, genomförd i april/maj 2012.

Samarbete mellan bibliotek och BVC/barnhälsovård i Sverige: kartläggning och nuläge. Resultat av en enkät, genomförd i april/maj 2012. Samarbete mellan bibliotek och BVC/barnhälsovård i Sverige: kartläggning och nuläge. Resultat av en enkät, genomförd i april/maj 2012. Katarina Michnik och Kerstin Rydsjö Bakgrund I april/maj 2012 distribuerades

Läs mer

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter SKOLA 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer

Digidel i Västerbotten II

Digidel i Västerbotten II Digidel i Västerbotten II Projektrapport December 2014 INNEHÅLL Projektbeskrivning 3 Bakgrund 3 Projektorganisation 3 Mål 4 Måluppfyllelse 4 Aktiviteter 5 Lärtillfällen 5 Internetbanken 5 Digitala livsberättelser

Läs mer

IB inspirerar till mångspråkigt arbete. Mångspråkiga skolbiblioteket

IB inspirerar till mångspråkigt arbete. Mångspråkiga skolbiblioteket Det mångspråkiga skolbiblioteket Enligt bibliotekslagen ska alla bibliotek, även skolbiblioteken, ägna särskild uppmärksamhet åt personer med andra modersmål än svenska. Det innebär bland annat att skol-

Läs mer

Verksamhetsberättelse Regionbibliotek Halland 2010

Verksamhetsberättelse Regionbibliotek Halland 2010 RH09253 1(12) HANDLÄGGARE, ANETTE ELIASSON Verksamhetsberättelse Regionbibliotek Halland 2010 Region Halland har under 2010 arbetat för att förverkliga målen i Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020

Läs mer

mytologerna & tro och väsen

mytologerna & tro och väsen mytologerna & tro och väsen lärarhandledning för år 1-6 Inledning: I radioserien Tro och väsen och tv-serien Mytologerna får vi stifta bekantskap med tio olika väsen från nordisk folktro. Radioserien tar

Läs mer

Storyline och entreprenörskap

Storyline och entreprenörskap Storyline och entreprenörskap Av: Ylva Lundin Entreprenöriellt lärande - ett ord som många pedagoger kämpar med både när det gäller att säga och förstå. Ibland tolkas entreprenörskap som att vi i skolan

Läs mer

Ett projekt för alla?

Ett projekt för alla? Ett projekt för alla? En utvärdering av projektet Umeåregionen läser utifrån deltagarnas och arrangörernas perspektiv Frida Andersson Sociologiska institutionen Kandidatuppsats i Biblioteks- och informationsvetenskap,

Läs mer