Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län"

Transkript

1 Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län

2 Inledning Med utgångspunkt från det lyckade projektet Fantasystafetten som avslutades i augusti 2010, vill vi genomföra ett läsfrämjande projekt för de lägre åldrarna, åk 2-3 i Västerbottens län. Liksom i Fantasystafetten är det centrala barns eget skapande, deras fantasi och berättarglädje fångas upp och tas på allvar. I de lägre åldrarna finns fantasin och skaparlust, men skrivförmågan är inte helt utvecklad. Genom att fokusera på berättelsen, som kan vara så mycket mer, vill vi lyfta fram denna åldersgrupp. Berättelse: En skriftlig eller muntlig skildring av ett händelseförlopp, som kan skildra både verkliga händelser eller fiktiva händelser, eller en blandning av båda. (Wikipedia) Att anlita Skuggteatern till detta projekt, med säte i Umeå, känns självklart. Skuggteatern är en fri teatergrupp som gör teater för och med barn, där de blir aktiva i själva föreställningen. Genom barnens fantasi bestämmer de vad som ska hända i deras föreställningar och deras pedagogik har en kärna med stor respekt för barn. Genom detta projekt sprider vi också Skuggteaterns metod, det finns ingen annan teater i länet som jobbar på detta sätt och med en sådan erfarenhet av barnföreställningar med improvisation. Mediacenter i Västerbottens Län och Länsbiblioteket i Västerbotten har ett mångårigt väl utvecklat samarbete i olika läsfrämjande projekt för barn och ungdomar och kring skolbiblioteksfrågor. Just detta projekt känns extra spännande då vi använder hos av ett flertal metoder vid barnens skapande och visar på hur många olika sätt en berättelse kan berättas. Att anlita en teater ska inte ses som enskilt arrangemang, utan syftet är att eleverna under ett helt läsår jobbar med berättande i olika former och med professionella aktörer. På så sätt lyfter vi idén och det ger en större tyngd till betydelsen med barns eget skapande. Projektets idé och genomförande Barns egna berättelser och eget skapande som dramatiseras och tar sig nya former genom digitalt berättande och lokal historia. Genomgående under hela projektet får eleverna läsa böcker som inspirerar, ger kunskap och väcker fantasin, detta gör läraren och bibliotekarien i ett läsfrämjande samarbete. Länsbiblioteket bidrar med inspiration och stöttar i detta arbete med inspirerande läsning. Projektet startar i januari 2011 med att klasser får anmäla intresse att vara med i projektet, alla klasser i åk 2 från Västerbottens län bjuds in. Vi tror inte att det blir något problem att komma upp i det önskade antalet 20 klasser. För att få en bra introduktion till berättande som metod kommer landets ende berättarantikvarie, Marianne Folkedotter från Västerbottens museum, att inspirera lärarna/bibliotekarierna vid inledande informationsträffar. Därefter får klasserna sin första uppgift: vem/vilka ska berättelsen handla om, vad brukar dessa personer göra, plötsligt händer det något i berättelsen vad? I anslutning till detta gör även eleverna bakgrunden/scenografin till berättelsen, de får bestämma helt fritt hur den ska se ut. Skuggteatern kommer sedan i april-maj att besöka varje klass och spela upp deras berättelse i klassrummet, i barnens egen scenografi. Under själva föreställningen kommer något oväntat att hända i berättelsen eleverna får agera regissörer och bestämma hur det ska lösas.

3 Efteråt blir det tid för diskussion vad var det som hände egentligen i berättelsen? Hur förändras berättelsen beroende på vem som berättar/hur den berättas? Eleverna får sedan återberätta berättelsen i smågrupper genom digital storytelling, där deras egna bilder även får gestalta berättelsen. Under hösten 2011 samarbetar vi med Västerbottens museum och vi utgår ifrån deras skolwebb Spår nära dig. Skolwebben visar exempel på fornlämningar som finns i länets varje kommun med en liten text samt bild. Med inspiration av dessa får barnen sedan fantisera helt fritt en egen berättelse som har en utgångspunkt utifrån en vald plats. Berättelsen behöver inte handla om just forntiden utan e x kan rymdvarelser dyka upp vid Angjsöns fornlämning i Bjurholm. Huvudsaken är att berättelsen på något vis utspelar sig vid en plats från Spår nära dig. Berättelserna kommer att publiceras på projektets webbsida samt Västerbottens museums webbsida. Genom detta vill vi levandegöra barnens lokala anknytning i form av fantasifullt berättande. Barnens berättelser kommer därefter i november att läsas upp av Skuggteatern med en annan berättarteknik än tidigare de levandegör exempelvis berättelsen genom att berätta med levande ljus. Tidsperioden passar också utmärkt med den nationella Kura Skymning-veckan. För att inspirera de vuxna deltagarna, lärare och bibliotekarier, planerar vi att anordna en fortbildningsdag i augusti Länsbiblioteket och Västerbottens museum har källorna, litteraturen, kulturen och arvet, Skuggteatern har metoderna och uttrycken. Under denna dag samlar vi allas uttryck och metoder och inspirerar deltagarna. I projektet jobbar vi processinriktat, behoven visar sig allteftersom och uppstår det brister så åtgärdas detta. Syfte Att ta barns berättelser och fantasi på allvar, deras berättelser dramatiseras och får liv av professionella skådespelare som i sitt utövande lyfter fram barnen. Genom att kombinera läsning och eget skapande väcks barnens fantasi det ska vara roligt och spännande! I lågstadiet har man inte utvecklat skrivandet till fullo, men viljan att berätta och skaparglädje finns där. Genom att fokusera på berättandet i helhet behöver inte formen vara den skriftliga. Barnen får följa sin berättelses framväxt och hur den framställs i dramatiserad form. Alla de deltagande klasserna och Skuggteatern kommer ifrån Västerbotten, berättelserna och dramatiseringarna blir därmed genuint västerbottniska. Mål Att öka och stimulera berättarglädjen och läslusten för elever i åk 2-3 från Västerbottens län. Att visa på hur en berättelse kan framställas på olika sätt. Att lyfta fram elevernas fantasi och egna skapande. Barn berättelser tas på allvar och de blir synliggjorda Genom att knyta ihop till lokalhistoriska platser vill vi också stärka barnens identitet Att samarbetet mellan de stora offentliga institutionerna och de fria kulturutövarna stärks

4 Frågeställningar Hur förändras och återberättas berättelsen vid dramatisering? Vilken betydelse får dramatiseringen för barnens fortsatta skapande? Kan man väcka berättarlust genom att använda sig av lokal historia? Kan detta vara en modell för skapande skola i de lägre åldrarna? Redovisning/Presentation av projektet Projektet kommer att ha en egen webbsida där allt material kommer att läggas upp allteftersom. Material som görs i samarbete med Västerbottens museum kommer även att finnas på deras webbplats. Resultaten kommer att presenteras i både digital och skriftlig form. Förväntat resultat Vi försöker att hitta en modell att jobba med barns berättelser på ett lustfyllt sätt inom skolan. Vi hoppas att projektet kommer att ge berättarglädje och läslust till eleverna! En berättelse behöver inte vara i skriven form utan kan framföras på olika sätt. Genom att en teatergrupp dramatiserar elevernas egna berättelser lyfter vi fram deras idéer och ger självförtroende då vi tar berättelserna på allvar. Genom digital storytelling får eleverna redskap att göra en egen berättelse, berätta sin egen berättelse tillsammans med egna bilder. Genom att koppla berättande till lokal historia vill vi stärka elevernas identitet. Vi vill lyfta fram elevernas skapande förmåga, att alla har en berättelse att berätta. Samarbetet mellan de stora offentliga institutionerna och de fria kulturutövarna stärks. Man drar nytta av varandras kunskaper och erfarenheter och nya kulturella arenor skapas. Tidigare projekt och rapporter som har inspirerat Boken Berätta för mig! vägar till barns berättande av barnproducenten Lena Granstrup Olofgörs som utkom i samband med UR:s serie Barnens berättarklubb, har till viss del inspirerat projektet. Mediacenter i Västerbotten har denna serie i sitt mediebestånd och vi kommer att använda oss av den i inspirerande syfte. Meningen med ett berättarprojekt är inte att barnen som berättare ska bli experter. Snarare är det så att vi vuxna bör vara observanta på barnens inneboende förmåga att berätta redan tidigt så att vi kan stödja och uppmuntra dem till fortsatt berättande. Att vi helt enkelt tränar oss i vara lyhörda för det som barnen berättar. (s 19, Berätta för mig!, Gramstrup Olofgörs, Lena) När man vågar lita till sin egen berättarförmåga växer man som människa, det är en fantastisk upplevelse att känna: Jag har något att berätta och andra tycker att det är värt att lyssna på mig. (s.109, Ibid.)

5 Tidsplanering Planerad projektstart: Januari-februari: Utskick och förfrågan till klasserna i länet hur många som vill vara med i projektet. Förväntat antal anmälda klasser: c a 20 st Februari-Mars: Introduktion till berättande med berättarantikvarien från Västerbottens Museum för lärarna. Eleverna börjar arbeta med berättande i följande upplägg: De kommer på grunden till berättelsen som de vet kommer att dramatiseras senare: vem/vilka ska det handla om, vad brukar dessa personer göra, plötsligt händer det något i berättelsen vad? I anslutning till detta gör även eleverna bakgrunden/scenografin till berättelsen. Berättande och bild tillsammans. April-maj: Skuggteatern besöker varje klass och dramatiserar deras berättelse i barnens egen scenografi. Efter föreställningen diskussion vad var det som hände egentligen? Planerad lekstund efteråt, kolla scenografin, leka sagan etc Därefter återberättas sagan med hjälp av digital storytelling under ledning av mediepedagog, materialet läggs upp på projektets webbsida. Kanske även filma dramatiseringen och lägga upp efter att elevernas berättelser publicerats? Berättelsen förändras beroende på vem som berättar, återberättande Augusti-September Arbete med berättande i anslutning till Västerbottens Museums skolwebb Spår nära dig. Genom en lokalhistorisk anknytning skapas fantasifulla berättelser som levandegör barnens omgivning. Oktober Eleverna arbetar med att göra en egen berättelse utifrån temat. November Under Kura skymning-veckan i november besöker Skuggteatern klasserna och läser upp några av elevernas berättelser eller gör en blandning av alla. Dramatiserat med berättande och levande ljus, spännande i gryning/skymning. December-Januari Utvärdering och sammanställning av medieproduktion

6 Ekonomisk beräkning av kostnader bilaga till ekonomisk kalkyl i ansökan Söks från Kulturrådet: Arvode till Skuggteatern: I kontraktet ingår att skådespelarna besöker klasserna i april-maj samt i november. Det blir helt unika föreställningar som baseras på barnens idéer och berättelser. I varje dramatisering ingår även ett oväntat moment som händer, barnen får agera regissörer i sin egen berättelse. Antalet skådespelare som åker ut är två stycken. Beräknad kostnad: kr Resor, traktamente och logi under besök i länet: Beräknad tid är sammanlagt två månader och det är besök i flera kommuner, vilket medför en resekostnad. Summan avser kostnad för Skuggteatern. Beräknad kostnad: kr Mediaproduktion: Beräknad kostnad för att överföra digitalt material till CD-skiva samt producera och trycka en skriftlig bilaga. Beräknad kostnad: kr Introduktion med berättarantikvarie Beräknade sammankomster kommunvis, c a 5 tillfällen. Summan inkluderar resa och logi. Beräknad kostnad: kr Egen insats: Administration, handledning och kontorskostnad: Beräknad tid för projektsamordnare c a 4 tim/vecka samt beräknad tid för Länsbiblioteket utslaget på ett läsår totalt c a en månads arbete. Kontorskostnad avser arbetsplats, telefon och dator. Beräknad kostnad: kr Webbsida och marknadsföring: Beräknad tid för webbansvarig c a en dag/vecka utslaget på ett läsår, sköter webbsidan med layout, lägger upp dramatiseringarna och barnens digitala berättelser. Beräknad kostnad: kr Digital storytelling Beräknad tid för en mediepedagog c a en månads arbete inkl resor, logi och material. Beräknad kostnad: kr Utvärdering, rapport: Beräknad arbetsinsats för utvärdering av projektet, en webbaserad utvärdering samt sammanställning av material från de medverkande klasserna som resulterar i en rapport över projektet. Beräknad kostnad: kr Total kostnad: kr Söker bidrag från Kulturrådet: kr

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

Give me five barn, böcker, berättelser

Give me five barn, böcker, berättelser För bibliotek och förskolor: Give me five barn, böcker, berättelser Give me five är ett bok- och berättarprojekt i Världen och Västerbotten med femåringar i fokus. Tillsammans gör barn, bibliotekarier,

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline HEMSIDA IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett gemensamt

Läs mer

Att komma in i dom andras läsningar

Att komma in i dom andras läsningar Att komma in i dom andras läsningar skrift #2015:1 En studie av barns upplevelser av Sommarboken av Linnéa Lindsköld Sommarboken 2014 Att komma in i dom andras läsningar En studie av barns upplevelser

Läs mer

Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n?

Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Seminarium på Nordiska akvarellmuseet den 20 21 november 2003 Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev

Läs mer

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DOKUMENTATION GÖTEBORG DE UNGAS SOMMARAKADEMI 2010 GULLSPÅNG PICCOLOKULTURUTVECKLARE 2010 MARIESTAD GRAFFITI MARIESTAD SKÖVDE KULTURLABB PÅ HJUL 2010 2 INTRO Detta är

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Ung Företagsamhet Fyrbodal jobbar med att få fler företagsamma barn och ungdomar. I drygt 30 år har vi jobbat med UF-företag på gymnasienivå. Nu gör vi en nysatsning där elever och ni lärare på grundskolan

Läs mer

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation Ett diskussionsunderlag 3 Foto: Sid 7: Susanne Walström / Johnér. Sid: 8 Cultura Creative. Sid 11: Amanda Sveed

Läs mer

STENMOSKOLAN 2010-2011

STENMOSKOLAN 2010-2011 STENMOSKOLAN 2010-2011 PRESENTATION AV STENMOSKOLAN Stenmoskolan hör till Fullersta rektorsområde och är en av fyra skolbyggnader i rektorsområdet. På Stenmo finns ca 200 elever, organiserade i två förskoleklasser

Läs mer

Lokal handlingsplan för barnverksamheten Bokdraken vid Umedalens bibliotek.

Lokal handlingsplan för barnverksamheten Bokdraken vid Umedalens bibliotek. Bokdraken Lokal handlingsplan för barnverksamheten Bokdraken vid Umedalens bibliotek. Kort historik Bokdraken är ett arbete som påbörjades på Västangård hösten 1999. Det vilade då på två ben - ett lässtimulerande

Läs mer

Den magiska dörren. - ett romanprojekt

Den magiska dörren. - ett romanprojekt Den magiska dörren - ett romanprojekt Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Bakgrund! 3 Idé! 3 Rättigheter! 4 Syfte! 4 Arbetets gång! 4 Lektionsupplägg! 5 Framsida! 5 Kapitel 1 - Hej! 6 Kapitel

Läs mer

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Svensk Biblioteksförenings studiepaket Barn berättar En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Välkommen till studiepaketet Barn berättar! Svensk Biblioteksförening ska främja biblioteksutveckling.

Läs mer

EGEN NEDLADDNING. Rapport från ett pilotprojekt på några skolbibliotek i Stockholm

EGEN NEDLADDNING. Rapport från ett pilotprojekt på några skolbibliotek i Stockholm Charlotte Hansén Goobar och Margareta Ekström Rapport från ett pilotprojekt på några skolbibliotek i Stockholm EGEN NEDLADDNING MEDIOTEKET AVDELNINGEN FÖR UPPDRAG KRING LÄRANDE OCH ELEVHÄLSA UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Rapport och utvärdering av:

Rapport och utvärdering av: Rapport och utvärdering av: v 44 Hösten 2015 En del av projektet Arena för min berättelse Sara Wijk, Barnbibliotekarie Tingsryds Bibliotek 2 Bakgrund Länsbibliotek Sydost, numera Biblioteksutveckling Blekinge

Läs mer

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

Björkö skola. Vetlanda Kommun. Att Bry Sig. Anette Arvidsson Anita Ericsson Maud Hellström Carin Henrysson Åsa Vadhammar. Projektarbete i samband med

Björkö skola. Vetlanda Kommun. Att Bry Sig. Anette Arvidsson Anita Ericsson Maud Hellström Carin Henrysson Åsa Vadhammar. Projektarbete i samband med Björkö skola Vetlanda Kommun Att Bry Sig Anette Arvidsson Anita Ericsson Maud Hellström Carin Henrysson Åsa Vadhammar Projektarbete i samband med ITiS arbetslagsutbildning vt-2001 Handledare: Margareta

Läs mer

Förstudie: Drömspel på flera plan

Förstudie: Drömspel på flera plan Förstudie: Drömspel på flera plan Arbetet med denna förstudie pågick under oktober december 2013 Syfte och mål Som en del av det läsfrämjande arbetet vill Enköpings bibliotek och Håbo bibliotek jobba mer

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

Redovisning av projektbidrag för Metamorfos ett läsfrämjande projekt i Partille kommun under hösten 2006 och våren 2007.

Redovisning av projektbidrag för Metamorfos ett läsfrämjande projekt i Partille kommun under hösten 2006 och våren 2007. Redovisning av projektbidrag för Metamorfos ett läsfrämjande projekt i Partille kommun under hösten 2006 och våren 2007. I ett initialt skede handlade detta projekt om att elever i olika åldrar tillsammans

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Grundskoleavdelningen Medioteket Skolstöd. Våren 2015. Kompetensutveckling. pedagogiskt stöd. för Stockholms kommunala grundskolor

Grundskoleavdelningen Medioteket Skolstöd. Våren 2015. Kompetensutveckling. pedagogiskt stöd. för Stockholms kommunala grundskolor Grundskoleavdelningen Medioteket Skolstöd Våren 2015 Kompetensutveckling & pedagogiskt stöd för Stockholms kommunala grundskolor Produktion: Utbildningsförvaltningen Redaktion, formgivning och originalproduktion:

Läs mer

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Självklart! Det handlar om rättigheter Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och

Läs mer

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan Svenska Scoutrådet Utveckla, rekrytera, behålla Framgångsfaktorer Tillsammans Vänligt mottagande Ställ frågan 1 Plattform för medlemsutvecklingsarbete; Utveckla, rekrytera och behålla Detta är Scouternas

Läs mer

Skönlitterärt Arbete i Västerbottens län (SAV)

Skönlitterärt Arbete i Västerbottens län (SAV) Skönlitterärt Arbete i Västerbottens län (SAV) Bakgrund Hösten 2006 sökte Bjurholms kommun i samarbete med Länsbiblioteket i Västerbotten medel hos Kulturrådet för ett utvecklingsprojekt med namnet SAV

Läs mer