Regionstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionstyrelsen 2014-03-28"

Transkript

1 kl , CFL, Söderhamn Sven-Åke Thoresen, S, ordf Lena Roos, M, 1:e v ordf Stig Eng, C, 2:e v ordf Eva Tjernström, S Carina Blank, S Magnus Jonsson, S Marie-Louise Dangardt, S Yoomi Renström, S Alf Norberg, V Kenth Lövgren, FP Sven-Erik Lindestam, S, tjg ers Inger Schörling, MP, tjg ers Carl-Ewert Ohlsson, C, tjg ers Leif Persson, S, kommunstyrelsens ordförande, Ljusdal Tjänstemän från Region Gävleborgs kansli Anders Tollmar, Landstinget Gävleborg Kenth Lövgren Mats Fransson Sven-Åke Thoresen Kenth Lövgren 1

2 Innehåll 31 Upprop och protokollsjustering 32 Godkännande av föredragningslistan 33 Regionbildningsarbetet 34 Information om Landsbygdsriksdagen LUPP, information 36 Kompetensprogrammet, implementering i kommunerna 37 Remissvar Innovations- och näringslivsprogrammet, information 38 Bildande av aktiebolag för att påskynda utbyggnad av dubbelspår på OKB 39 Rapporter 2

3 31 Upprop och protokollsjustering Upprop förrättas och Kenth Lövgren utses att jämte ordföranden att justera protokollet. 32 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkänns i befintligt skick. 3

4 33 Regionbildningsarbetet Ansvarig tjänsteman: Mats Törnquist 1. Informationen noteras till protokollet. Mats Törnquist informerar om dagsläget i regionbildningsprocessen. Arbetet med tjänstemannaorganisationen är inne i ett skede med fackliga förhandlingar. Fem anställda vid Länsstyrelsen Gävleborg är aktuella för verksamhetsövergång. En kort rapport lämnas från morgonens möte med kommunerna om de mellankommunala frågorna. 4

5 34 Information om Landsbygdsriksdagen 2014 Ansvarig tjänsteman: Anders Tollmar 1. Informationen noteras till protokollet. Anders Tollmar, Landstinget Gävleborg, medverkar vid dagens sammanträde och informerar Landsbygdsriksdagen som arrangeras i Sandviken Ledamöterna uppmanas att medverka till att förtroendevalda i länet medverkar i partiledardebatten som arrangeras på söndagen den 18 maj. Debatten sänds på webben. Anders Tollmar tar med sig frågan om hur deltagandet kan underlättas för förtroendevalda och tjänstemän från kommunerna. 5

6 35 LUPP, information Ansvarig tjänsteman: Therese Metz 1. Informationen noteras till protokollet. Therese Metz medverkar vid dagens sammanträde och informerar om den genomförda LUPPundersökningen Materialet är denna gång möjligt att jämföra med undersökningen som genomfördes Resultatet kommer att sammanställas i en rapport som delges Regionstyrelsen och blir föremål för analys och dialog med kommunerna. Åtgärder föranledda av rapporten blir sedan ett uppdrag för respektive kommun. Ordföranden tackar för informationen. 6

7 36 Kompetensprogrammet, implementering i kommunerna, diskussion Ansvarig tjänsteman: Jaana Kurvinen/Kent Bogren 1. Till Kompetensutskottet uppdras att genomföra den föreslagna enkätundersökningen och en konferens i enlighet med diskussionen. Carina Blank och Kent Bogren informerar om den diskussion som Kompetensutskottet haft om implementeringen av kompetensprogrammet i kommunernas verksamhet. En konferens planeras i frågan som en gemensam start för arbetet i kommunerna. Som förberedelse inför detta arbete kommer ett frågeformulär att distribueras till kommunerna där bland annat goda exempel kommer att efterfrågas. Frågeställningarna kommer att beröra såväl strukturella som operativa behov och insatser. 7

8 37 Remissvar Innovations- och näringslivsprogrammet, information Ansvarig tjänsteman: Magdalena Berglin m fl 1. Informationen noteras till protokollet. Magdalena Berglin informerar om de inkomna remissvaren. Några remissorgan har fått förlängd tid. En bearbetning av materialet kommer att ske och ett reviderat förslag till programskrivning kommer att behandlas i Regionstyrelsen Regionstyrelsen c) Ingemar Kalén aktualiserar remissbehandlingen av Innovations- och näringslivsprogrammet med utgångspunkt från att regionförbundet avvecklas och nya regionfullmäktige kommer att anta de strategiska dokumenten från regionförbundet för egen del. Regionstyrelsens uppfattning är att remissbehandlingen bör fullföljas och att Regionstyrelsen vid sammanträdet får del av de inkomna svaren för att förbereda behandlingen inför Regionfullmäktige vid Regionstyrelsens sammanträde Remissbehandlingen fullföljs enligt de ursprungliga planerna och Regionstyrelsen delges de inkomna remissvaren vid sammanträdet Regionfullmäktige beslutade att återremittera förslaget till Innovations- och näringslivsprogram till Regionstyrelsen för remissbehandling bland de politiska partierna i länet samt Svenskt Näringsliv, Företagarna, Handelskammaren och Högskolan i Gävle för möjlighet till yttrande, innan programmet fastställs i regionfullmäktige Regionstyrelsen Regionstyrelsen behandlade ärendet och beslutade att 1. Tidplanen för remissbehandlingen godkänns. 2. Programmet remitteras till de föreslagna remissinstanserna. 8

9 38 Bildande av aktiebolag för att påskynda utbyggnad av dubbelspår på Ostkustbanan Ansvarig tjänsteman: Kerstin Oremark 1. Till kansliet uppdras att påbörja dialogen med kommunerna i länet om delägarskap, alternativt annan medverkan, i ett aktiebolag för att främja dubbelspårsutbyggnad av Ostkustbanan. Landsting, länsstyrelser och kommuner i Gävleborgs och Västernorrlands län har sedan mitten av 80-talet drivit flera gemensamma projekt i syfte att utveckla Ostkustbanan och dess trafikering. Projektet Nya Ostkustbanan upphör 31 december 2014 och det behöver nu skapas en mer långsiktig plattform i det fortsatta arbetet att vidareutveckla Ostkustbanan. Under förra året initierades frågan om bildande av aktiebolag för att påskynda utbyggnaden av dubbelspår på Ostkustbanan. I de överläggningar som fördes framhölls att det nya bolaget bör träda i kraft i samband med att det regionala utvecklingsansvaret övergår till nuvarande landsting i januari Bolagets syfte och verksamhetsområde skall primärt vara att verka för att få till stånd ett dubbelspår mellan Gävle och Sundsvall samt ny järnväg till Härnösand, avgörande åtgärder för att kunna åstadkomma ett väl fungerande järnvägssystem i Gävleborg och Västernorrland som helhet. Bolaget förutses ägas gemensamt av regionen i Gävleborg, Landstinget Västernorrland och de kommuner i länet som önskar samverka. I den förfrågan som Landstinget Västernorrland gjort till kommunerna i Västernorrland har ett mycket stort intresse framkommit. Nästan samtliga har uttalat sig intresserade av delägarskap. 9

10 39 Rapporter 1. Informationen noteras till protokollet. a) Botniska korridoren Ordföranden Sven-Åke Thoresen informerar om läget i arbetet med Botniska korridoren/ostkustbanan. Nuvarande projekt avslutas och Norrtåg AB har meddelat att man inte har för avsikt att vara projektägare i det fortsatta arbetet. Även en ny projektledare behöver utses. Det konstateras att ytterligare arbete behöver göras omkring Botniska korridoren. Landstinget Västernorrland föreslås bli ny projektägare, vilket Regionstyrelsen ställer sig bakom. Ordföranden får uppdraget att framföra förslaget. b) Projektet Nu kör vi, bolagsbildning Stig Eng frågar om läget när det gäller bolagsbildningen för det fortsatta arbetet med besöksnäringsprojektet Nu kör vi. Frågan hänskjuts till Allmänna utskottets sammanträde för att inhämta aktuell information i ärendet. 10

Regeringens proposition 2013/14:46

Regeringens proposition 2013/14:46 Regeringens proposition 2013/14:46 Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län Prop. 2013/14:46 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 november

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27) 2009-04-08 1 (27) Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl.10.00 14.00 med ajournering kl. 12.00 12.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (20) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 20 oktober, kl.09.00 12.50 och 13.50 16.10 Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset i Växjö

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting 1(7) Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting Tid: torsdagen den 4 december 2014, klockan 15.00 17.00 Plats: Regionförbundet, FoUrum, Västra Storgatan 18 A i Jönköping, Solstickan Närvarande: Ann-Marie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

2013-11-21 1 (11) Personalutskottet. Hans Gradin (S) tjänstgörande ersättare för Patrik Eriksson

2013-11-21 1 (11) Personalutskottet. Hans Gradin (S) tjänstgörande ersättare för Patrik Eriksson 2013-11-21 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 21 november 2013, kl. 13.00 14.30 Ledamöter Håkan Englund (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Tjänstgörandeersättare

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Storåskolan, Storå, kl. 17:00-20:20 ande Se bilaga Övriga deltagande Utses att justera Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Anna Nilsson, nämndsekreterare Ayse Mertoglu,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll nr 6 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 2 december 2010.

Sammanträdesprotokoll nr 6 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 2 december 2010. Sammanträdesprotokoll nr 6 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 2 december 2010. Beslutande: Hans Häll, ordf Lars Svensson Rune Kronkvist Lennart Johansson Nils-Erik Mattsson

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 17 oktober klockan 10.00 14.00 Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser SIGNERAD 2014-01-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (9) Datum 2014-01-14 Vår referens Gunnar Bergström Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse gunnar.bergstrom@malmo.se Utredning om organisation av arbetsmarknads

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 25 mars 2015 kl. 17:00 20:15 Plats Tvärskogs bygdegård Omfattning 40-60 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Christopher Dywik (KD), vice ordförande Elisabeth

Läs mer

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten Valprocessen Möjligheter, måsten och möten Varför läser du detta? Jo Funktionen som valberedare är en viktig del i förbundet verksamhet. I det förändringsarbete som pågår behöver vi utveckla funktionen.

Läs mer

Se bilagd närvarolista

Se bilagd närvarolista Kommunfullmäktige 2009-01-12 1 (1-16) Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl 17.30-21.45 Se bilagd närvarolista Börje Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Olle Borg, Brottsofferjouren Västra Gästrikland,

Läs mer