590 elever har besvarat enkäten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "590 elever har besvarat enkäten"

Transkript

1 Sammanställning av elevenkäten 2014 Svarsfrekvens 590 elever, dvs 65%, har svarat på enkäten. Vi har lyckats få en någt bättre svarsfrekvens i år (55% förra året). Det är en förbättring, men fortfarande är tyvärr resultaten inte heltäckande för skolan. De svar som kommit in är fördelade per program enligt diagrammet nedan, vilken visar en viss snedrepresentation mellan prorammen. Trots den låga svarfrekvensen och snedrepresentation redovisar g svaren som gällande för hela skolan. SA 11% TE 13% TR 2% VO 8% NA 10% 590 elever har besvarat enkäten IN 2% ej angett 1% BA 3% BF 7% IM 14% EE 4% HA 6% HV 1% EK 12% ES 5% FT 2% ej angett BA BF EE EK ES FT HA HV IM IN NA SA TE TR VO

2 Trivsel Våra elever trivs! 95% anger att de, eller, trivs i sin klass. Det är bara 1% som uppger att de trivs i sin klass. Mycket positiva siffror, även om det givetvis inte är tillfredsställande att vi har några elever som inte trivs i den klass de går. Förra året var siffran 96% och 2012 var det 93%, så den höga trivselsiffran håller i sig! % 96% 93% 90% Andel elever som trivs i sin klass 4% 1% 33% 62% Även på skolan trivs eleverna. Förra året uppgav 96% av eleverna att de, eller trivdes på skolan. Även den trivselsiffran är fortsatt hög då lika stor andel uppger detta i år % 96% 85% 92% Andel elever som trivs på skolan 3% 1% 36% 60%

3 Trygghet 97% av eleverna uppger att de, eller, känner sig trygga på skolan var det 92% som uppgav att de kände sig trygga och 2011 var motsvarande siffra 95%. De elever som kommenterat i den öppna frågan anger korridorer och nya A-husentrén som otrygga platser. De tycker att de är alltför öppna. Även matsalen nämns som en otrygg plats. Några kommentarer gäller också att man känner otrygghet pga de inbrott som varit, och någon efterfrågar kameraövervakning. Ett antal elever har även uppgett att man känt sig otrygg i samband med ombyggnationer % 97% 92% 95% Andel elever som känner sig trygga på ÅG 2% 1% 28% 69%

4 Arbetsro Endast 18% av eleverna uppgav förra året att de upplevde arbetsro på lektionstid. I år är den siffran 22% vilket fortfarande är en alltför liten andel. Om man, liksom i ovanstående frågor, slår ihop och blir siffran 85% i år, jämfört med 81% förra året. Det är anmärkningsvärt att 15% av våra elever, eller, upplever arbetsro! Andel elever som upplever arbetsro på lektionstid 1% 14% 22% 63% När det gäller lektionsfri tid uppger 80% av eleverna att de har tillgång till en plats där är de kan sitta och jobba i lugn och ro. Detta är en liten ökning från förra årets 75%. Det finns en tydlig efterfrågan på fler sådana platser vilket inte minst märks i den öppna frågan i slutet av enkäten, där flera elever lyft just avsaknaden av lugna och avskilda platser för studier. I och med vårens ombyggnad av hus F har grupprum och andra elevutrymmen schemalagts för undervisning. Själva ombyggnaden i sig har även inneburit att det de öppna elevytorna varit mindre lämpade för egna studier. Trots detta är det alltså en större andel som uppger att det finns goda studieplatser. Andel elever som uppger att det finns plats för arbetsro utanför lektionstid 3% 17% 39% 41%

5 Kunskap om Likabehandlingsplan och LOOP LOOP-gruppens arbete med att sprida kunskap om Likabehandlingsplanen har gett utdelning. Dock ser man en liten nedgång från förra året. I år uppger 80% att de känner till Likabehandlingsplanen, förra året var siffran 84%. (2012 var det 82% och 2011 var siffran 74%). Kunskapen om att LOOP-gruppen finns är större i år! Hela 94% uppger att de känner till LOOPgruppen mot förra årets 91%. (Motsvarande siffra 2012 var 69% och 2011 var det 45%.) Roligt att de aktiva insatser som görs ger fotsatt gott resultat! Andel elever som känner till likabehandlingsplanen 20% 80% Andel elever som känner till LOOP 6% 94% Fotografering utan medgivande Uppenbarligen är fotografering utan medgivande ett område vi behöver jobba med under kommande läsår. Var femte elev uppger även i år att de fotats eller filmats utan medgivande, alltså samma andel som förra året. Vi behöver ha rutiner även för hur sådana situationer förebyggas och hanteras här på skolan.

6 Andel elever som fotats/filmats utan medgivande på skoltid 79% 21% Kränkningar på sociala medier En ny fråga i årets enkät är huruvida elever upplever att de blivit kränkta på sociala medier. Detta uppger eleverna som ett mindre problem än fotograferingen då 4% uppger att de blivit kränkta. Andel elever som kränkts/utsatts på sociala medier 4% 96% Någon att vända sig till De flesta elever på skolan upplever att de har någon att vända sig till om de känner sig utsatta på något sätt. Däremot är det en ökande andel, 21% som anger att de inte har det. Förra året var andelen 15%. Här måste vi söka nya vägar via mentorer, elevhälsa eller LOOP-gruppen för att nå alla elever. Andel elever som upplever at de har någon att vända sig till 21% 79%

7 Diskriminering När det gäller diskriminering är det 17% som angett att de känt sig diskriminerade. Den främsta anledningen anges vara på grund av kön. Vi kan dock konstatera att diskrimineringar inte förekommer i någon större grad på skolan, men varje sådan upplevelse är givetvis allvarlig. Så här har eleverna svarat: Antal elever som uppger att de känt sig diskriminerade 25% 8% 37% pga kön pga könsöverskridande identitet/uttryck pga funktionshinder 8% 22% pga religion/trosuppfattning pga sexuell läggning När det gäller anmälningar om diskriminering är det även i år svårt att dra några slutsatser av sifforna. 13 elever uppger att de anmält att de blivit diskriminerade. Om man däremot går till nästa fråga: Om du har anmält, fick du någon hjälp? så är det 18 elever som uppger att de anmält, och 13 av dessa skriver att de fått hjälp. Under denna följdfråga är det 87% som uppger att inte blivit diskriminerade. Det verkar ändå som att man inte anmäler till någon när man anser sig diskriminerad. Kanske behöver vi trycka mer på detta och inte bara på kränkningar? Vi kan också konstatera att denna fråga är den vi brottas mest med varje år. Vad säger svaren, egentligen? Hur är det med anmälningar och uppföljning? Eftersom siffrorna vi får fram inte stämmer överens måste vi hitta en annan formulering eller ett annat forum för att få en korrekt nulägesbeskrivning. Elevinflytande Det är tyvärr inga upplyftande siffror i år heller när det gäller elevinflytande via klassråd på skolan. Samma andel (69%) av eleverna uppger att de har regelbundna klassråd. Här bör skolledning, mentorer och elevkår samverka för att öka andelen genomförda klassråd. Andel elever som uppger att de har klassråd 31% 69%

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 Kvalitetsutvecklare Caroline Andersson 2014-10-14 Dnr: 14-216-600 Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 2 Allmän information om enkätundersökningen I syfte att

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Rudbecksgymnasiet läsår 15/16

Plan mot kränkande behandling. Rudbecksgymnasiet läsår 15/16 Plan mot kränkande behandling Rudbecksgymnasiet läsår 15/16 1 Inledning Det finns två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen, som ska skydda mot kränkning, diskriminering och trakasserier i skolan.

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011 Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern januari 2011 Syftet med enkäten har varit att ta reda vad elever och deras föräldrar vid Kulturskolan tycker om verksamheten. Vi har

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-12 Under mina tre år på skolan så har vi nästan aldrig använt datorn. När

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Sunnerbogymnasiet Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och elevers lika rättigheter förebygga och förhindra trakasserier

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Naturvetarnas chefer inom skogen

Naturvetarnas chefer inom skogen Naturvetarnas chefer inom skogen Naturvetarna genomförde under ett par veckor under våren 2012 en enkät riktad till chefer i skogsbranschen. Syftet med enkäten var att fånga upp hur det ser ut för chefer

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING Domarringens vision är att vara En trygg mötesplats för lärande. PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Förskola: Skola: Gymnasium: Annan pedagogisk verksamhet:

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Friendsrapporten 2014

Friendsrapporten 2014 Friendsrapporten 2014 INNEHÅLL Innehåll OM RAPPORTEN 3 12 & FRIENDS TRYGGHET I SKOLAN 4 RESULTATEN I KORTHET 14 SKOLANS OTRYGGA PLATSER 5 INLEDNING 16 LÄRARNAS KUNSKAP OM MOBBNING 6 KRÄNKNINGAR I SKOLAN

Läs mer

Innehållsförteckning. Kartläggning... 6 Resultat av kartläggningen... 6

Innehållsförteckning. Kartläggning... 6 Resultat av kartläggningen... 6 Plan för likabehandling och mot kränkande behandling vid Montessoriskolan Växthuset och dess fritidsverksamhet 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Vision och syfte... 3 Definitioner...

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE OCH DISKRIMINERANDE BEHANDLING OCH FÖR LIKABEHANDLING 2015 F-9

PLAN MOT KRÄNKANDE OCH DISKRIMINERANDE BEHANDLING OCH FÖR LIKABEHANDLING 2015 F-9 PLAN MOT KRÄNKANDE OCH DISKRIMINERANDE BEHANDLING OCH FÖR LIKABEHANDLING 2015 F-9 VISION Vi vill ha en öppen och generös skola där: alla har samma värde och accepteras som de är alla vågar bry sig om och

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Plan för likabehandling

Plan för likabehandling Utbildningsförvaltningen 2013-08-02 Nälstaskolan Version 13L Plan för likabehandling Läsåret 2013 2014 Nälstaskolans plan mot kränkande behandling för skolan och fritidshemmet. Innehåll Innehåll... 2 Inledning...

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad Kvalitetsrapport 2012/2013 LBS i Kristianstad Innehåll Kvalitetsrapport 2012/2013... 1 LBS i Kristianstad... 1 LEDARE... 4 GRUNDFAKTA OM LBS I KRISTIANSTAD... 5 Historik, fakta, organisation... 5 Utbildning

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Grunduppgifter 3 Utvärdering av fjolårets plan 4 Främjande insatser 7

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008

Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008 December 2009 Elna Johansson Dyslexipedagog Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008 Postadress Förvaltning/71 205 06 Malmö Besöksadress Studentcentrum

Läs mer

Redovisning Årsarbetstidsenkäten.

Redovisning Årsarbetstidsenkäten. Redovisning Årsarbetstidsenkäten. Bakgrund På föreningens årsmöte (RS) 2013 fick Föreningsstyrelsen i uppdrag, via motionen 13:37, att göra en enkät för att samla in medlemmarnas synpunkter på årsarbetstid.

Läs mer

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagarns ändamål och tillämpningsområde... 1 Diskrimineringslag

Läs mer

Alkohol Narkotika Dopning Tobak. Undersökning 2013 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2

Alkohol Narkotika Dopning Tobak. Undersökning 2013 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2 ANDT Alkohol Narkotika Dopning Tobak Undersökning 13 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2 Rapport från Beredningsgruppen för barn och ungdom (SBU) och samverkansgruppen för gymnasieskolan

Läs mer

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Målsättning 2. Likabehandlingsplanens innehåll 3. Lagstiftning 3.2 Förbud 3.3 Definition av kränkande behandling 3.4

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6

Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-30 96 % av lärarna använder Internet som resurs för att hitta fakta och lektionstips,

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Toråsskolans plan. mot diskriminering och kränkande behandling. -Likabehandlingsplanen-

Toråsskolans plan. mot diskriminering och kränkande behandling. -Likabehandlingsplanen- Varla Vallda pedagogiska enhet Toråsskolan Toråsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling -Likabehandlingsplanen- Jan 2013 Aug 2014 Förskola & Grundskola Varla-Vallda pedagogiska enhet Toråsskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan skolorna i Tallboda läsåret 2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan. 2015 Innehåll 1. Vision... 3

Läs mer