Enkät praktisk infobank: Myokardscintigrafi i praktiken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enkät praktisk infobank: Myokardscintigrafi i praktiken"

Transkript

1 Enkät praktisk infobank: Myokardscintigrafi i praktiken Hej! Vid vårmötet här i Helsingborg har vi valt att arbeta med Myokardscintigrafi. Vi har gjort en kort enkät som vi vore tacksamma om ni vill hjälpa oss att besvara. Resultatet av enkäten kommer att redovisas och diskuteras under en speciell programpunkt, på vårmötet. Efter mötet kommer sammanställningen att vara tillgänglig under fliken Praktisk infobank på Svensk Förening för Nuklearmedicins (SFNM) hemsida: Syftet är att skapa en nationell informationsbank om det praktiska arbetet med patienten vid nuklearmedicinska undersökningar med inriktning mot förberedelser, utförande, strålskydd m m. Det skulle vara mycket värdefullt om denna Praktisk infobank växte och fylldes på med en ny undersökning efter varje möte. Intresserade har därefter tillgång till aktuell information och namn på kontaktpersoner, via SFNM s hemsida. Dessutom får vi en fantastisk möjlighet att dela med oss av våra erfarenheter vid våra trevliga vårmöten! Vi vore tacksamma för svar så snart som möjligt, dock senast 13/4. Om Myocardscintigrafi inte utförs hos er vill vi gärna veta det. Om du anser att denna enkät kan besvaras bättre av en annan person, är vi tacksamma om du vidarebefordrar detta mail och meddelar oss vem som fått det. Kontakta oss gärna om ni har några frågor! Vi hoppas ni har möjlighet att hjälpa oss och att vi ses den maj i Helsingborg! Tack på förhand! Annmarie Svensson, Marie Sydoff, Tel. till avdelningen:

2 Enkät: Myokardscintigrafi i praktiken Sjukhus: Avdelning: 1. Antal undersökningar föregående år (eller uppskattad andel av det totala antalet us/år.) Totalt/år - Varav barn (<18 år) Arbetsprov - på cykel Andel av totala antalet us/år? ca % Arbetsprov - på gångmatta Görs aldrig Görs ibland; antal/år Armcykling Görs aldrig Görs ibland; antal/år Adenosin Görs aldrig Görs ibland; antal/år Andel av totala antalet us/år? ca % Regadenoson Görs aldrig Görs ibland; antal/år Andel av totala antalet us/år? ca % Dobutamin Görs aldrig Görs ibland; antal/år Hur stor andel av undersökningarna är remitterade för Endast viloundersökning? Andel barn? % Andel av totala antalet us/år? ca % Andel vuxna? % Använder ni 1-dagsprotokoll? Antal/år Vilken undersökning görs först? Vila Belastning Väntetid från första injektionen till den andra? timmar 2-dagarsprotokoll? Antal/år Vilken undersökning görs första dagen? Vila Belastning

3 2. Vilka instruktioner finns i kallelsen Utsättning av mediciner?, alltid, ibland Inför vilken/vilka typer av belastningar? Vilka mediciner? Hur långt före us? Utsättning av koffeinhaltiga produkter inför: Cykling? Antal tim Adenosin? Antal tim Regadenoson? Antal tim Vilka koffeinhaltiga produkter specificerar ni i kallelsen? Fastande inför us? Inför fysisk ansträngning? Antal tim Inför Adenosin? Antal tim Inför Regadenoson? Antal tim Inför Dobutamin? Antal tim Inför Vilo-undersökning? Antal tim Görs det alltid ett vanligt arbetsprov inför ett myokardscint om patienten ej gjort det tidigare? Tillfrågas patienterna inför myokardscint med Adenosin/Regadeoson, om de har någon lungsjukdom? Specificera gärna vilka frågor pat får, el bifoga frågeformuläret. Görs enkel spirometri inför Adenosin/Regadenoson?

4 3. Vilka förberedelser görs på er avdelning Ger ni luftrörsvidgande medicin? Inför Adenosin? Inför Regadenoson? Till någon speciell patientkategori? Ger ni Nitropreparat inför vilo-injektion? Får patienten ligga/sitta och vila inför vilo-injektion? Hur länge före injektion? Tas EKG inför viloinjektion? Vilka instruktioner får pat inför bildtagningen (efter injektion)? Äta? Något speciellt? Dricka? Något speciellt? Rörelse t.ex. promenad? Hur länge väntar ni från inj till bildtagning? Efter fysiskt arbete minuter Efter Adenosin - på cykel minuter liggande minuter Efter Regadenson - på cykel minuter liggande minuter Efter Dobutamin minuter Efter Vilo-injektion minuter

5 4. Radiofarmaka Vilket radiofarmaka används? Sestamibi Tetrofosmin Annat Kommentar: Administrerad standardaktivitet till vuxna vid 1-dagsprotokoll Administrerad standardaktivitet till vuxna vid 2-dagarsprotokoll Individuell aktivitet MBq/kg? Annan beräkning än MBq/kg? Aktivitet vid belastning? Aktivitet vid vila? Individuell aktivitet MBq/kg? Annan beräkning än MBq/kg? Aktivitet vid belastning? Aktivitet vid vila? Individuell aktivitet till barn (<18år) MBq/kg Minimiaktivitet till barn? Annan åldersgräns för barn än 18år? Vilken i så fall? Det blir ofta mycket restaktivitet av radiofarmakat i sprutan. Påverkar det ert sätt att tänka vid beräkning och uppdragning? Hur stor restaktivitet brukar ni ha i genomsnitt? Hur minimerar ni restaktiviteten?

6 Anpassas uppdragen aktivitet för restaktivitet? ang restaktivitet: 5. Strålskydd Används Sprutskydd? alltid, i vissa situationer, Blyförkläde? alltid, i vissa situationer, 6. Belastningens utförande Arbetsprov på cykel Belastningsprotokoll (ange startbelasting/belastningsökning, t.ex 30/10) Hur lång tid låter ni patienten cykla efter Tc-injektionen? För män: För kvinnor. minut/er Arbetsprov på gångmatta Indikationer Belastningsprotokoll Armcykling Indikationer Belastningsprotokoll

7 Adenosin Liggande vilka indikationer? Under lätt cykling vilka indikationer? I kombination med maximal belastning på cykel vilka indikationer? Vilket adenosin-protokoll används? (Infusion i minuter före samt efter injektion av Tc) Har ni någon maximal adenosindos? Görs aldrig Görs ibland; antal/år Görs aldrig Görs ibland; antal/år Belastning i Watt? Görs aldrig Görs ibland; antal/år Belastningsprotokoll? 3+3min 3+2min 2+2min Annat: Görs dosreduktion till kraftigt överviktiga patienter? Utför patienten ett lätt benarbete under Adenosininfusionen? På vilket sätt? Cykling på låg belastning under Adenosininfusionen? Belastning: Watt Cykling submax under Adenosininfusionen? Liggande under Adenosininfusionen? Kommentar: Regadenoson Liggande vilka indikationer? Görs aldrig Görs ibland; antal/år

8 Under lätt cykling vilka indikationer? Görs aldrig Görs ibland; antal/år Belastning i W? I kombination med maximal belastning på cykel Görs aldrig Görs ibland; antal/år Belastningsprotokoll? indikationer? Utför patienten ett lätt benarbete i samband med injektionen? Cykling på låg belastning under Regadenosoninjektionen? Belastning: Watt Cykling submax i samband med Regadenosoninjektionen? Liggande under Regadenosoninjektionen? Vilka biverkningar har patienterna fått? Ange också hur vanlig respektive biverkning är, i % av antalet Regadensosonundersökningar/år AV-block % Illamående % Diarré % Andfåddhet % Huvudvärk % Annat % Om annat; ange nedan Har ni behövt använda Teofyllamin för att reversera allvarliga biverkningar någon gång? ggr

9 Dobutamin Vilka indikationer? Maxdos Dobutamin? Används Atropin som tillägg vid maximal Dobutamindos vid behov (för att komma upp i 85% av beräknad maxpuls)? µg/kg/min Avsätts extra tid för denna undersökning?, min 6. Bildtagning Typ av kamera som används till myokardscint Konventionell gammakamera Antal: Märke/Tillverkare: Dedicerad hjärtkamera Antal: Märke/Tillverkare: SPECT (endast) SPECT/CT Om ja: Lågdos Diagnostisk Kollimator Insamlingstid (sek/vinkel) Antal vinklar Matrisstorlek Görs, alltid, ibland - andel av us % attenueringskorrektion?

10 Använder ni någon annan metod för att bedöma attenueringsartefakter? 7. Rekonstruktion och/eller bildbearbetning Utförs av BMA/Sjuksköterska Utförs av läkare Utförs av sjukhusfysiker Utförs av ingenjör Görs rörelsekorrektion? Vem avgör om det behövs? Vem utför rörelsekorrektionen? Görs omkörning om det inte går att korrigera bort rörelserna tillfredsställande? BMA/sjuksköterska Läkare Annan BMA/sjuksköterska Läkare Annan Hur används resultatet av rörelsekorrektionen: Används den korrigerade bilden vid rekonstruktionen?

11 Används den som en indikation för omkörning (dvs finns en förflyttning av >1 pixel så kör man om undersökningen). Används rörelsekorrektionen på annat sätt? Görs omkörning vid störande bukupptag? Vem avgör om det behövs? BMA/ssk Läkare Fysiker Annan Ges speciella instruktioner till patienten inför omkörningen? Om ja, vilka? Har ni specificerade kriterier för omkörning? Vilka? Skicka gärna in dem som bilaga till oss! 8. Bedömning av bilderna från Stress-undersökningen Görs vilo-undersökning alltid?

12 Vem avgör om det behövs? Läkare BMA/Sköterska Annan Finns nerskrivna riktlinjer? Om ja, bifoga dem gärna! Används något program som hjälpmedel för att bedöma om vila behövs? Skriver BMA/sjuksköterskor utlåtande? - vilket? 9. Equalis (där flera svarsalternativ finns, kryssa för det/de som passar bäst). Deltar ni i Equalis kvalitetssäkringprogram Om nej, varför? Vi har inte tid Finns inget intresse För dyrt Om ja, Alltid Vårutskicket Höstutskicket Ofta Ibland

13 Har Equalis rapporter föranlett någon förändring i era metoder? Vi har aldrig deltagit det har inte behövts vi har inte haft tid Om ja, ge exempel på någon/några förändringar 10. Förslag på sådant vi tycker ska diskuteras 11. Bifoga gärna Patientkallelse Protokoll för Regadenoson Tips o trix för att utföra undersökningen mer effektivt eller bättre Riktlinjer för omkörning pga. rörelse eller störande bukupptag Utförda stråldosmätningar Annat 12. Kontaktpersoner, namn, tel. nr, mail och yrke

Myokardscintigrafi i praktiken

Myokardscintigrafi i praktiken Myokardscintigrafi i praktiken Enkätredovisning Nuklearmedicinska Vårmötet 2015 Helsingborg Annmarie Svensson Leg. Biomedicinsk analytiker, Helsingborgs lasarett 2015-05-22 TACK!! 24 kliniker som besvarade

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Copyright 2007 Team Lars Massage

Copyright 2007 Team Lars Massage 1 Sveriges största utvärdering av massage på jobbet! Äntligen bevis för att massage fungerar! Var? Utvärdering är gjord genom en webbenkät på telekomföretaget TeliaSonera i Sverige När? Utvärderingen gjordes

Läs mer

Bilaga 3 a Exempel på utformning av enkät (tre delkurser)

Bilaga 3 a Exempel på utformning av enkät (tre delkurser) Flexibel utbildning på distans ur organisations- och studerandeperspektiv Sidan 1 av 12 Instruktioner Alla studerande som ingår i undersökningen är anonyma, d v s du ska inte skriva ditt namn. Enkäten

Läs mer

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Engagera sig lagom en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator för personlig assistans

Läs mer

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Augusti 2011 Guide för lärare - Grundskola Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Denna guide beskriver hur du dokumenterar individuella mål och överenskommelser i Unikum. Här beskrivs hur du

Läs mer

Fokusprocessen -instruktioner 1

Fokusprocessen -instruktioner 1 Fokusprocessen -instruktioner 1 Inför Fokusprocessen Med resultatet i hand börjar nu den viktigaste delen i processen, nämligen att förbättra ert arbetsklimat. I ett första steg ska ni diskutera resultatet

Läs mer

Systematiskt jobbsök Per Norrman, Varberg 2015

Systematiskt jobbsök Per Norrman, Varberg 2015 Systematiskt jobbsök Per Norrman, Varberg 2015 Innehållsförteckning 1.Inledning...3 2.Steg 1 Kartlägg behov...5 2.1.Kontakt 1 - Mejla...6 2.2.Mall för mejlutskick...6 2.3.Respons...7 2.4.Kontakt 2 Ringa

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Lägga in filer i filarkivet

Lägga in filer i filarkivet Så fungerar BSOK:s hemsida Per Svantesson, version 2010-04-27 Vem gör vad? Fredrik Johansson är webbredaktör och uppdaterar materialet på hemsidan. Per Svantesson hjälper till och sköter vissa saker med

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Vad tycker du om komvux?

Vad tycker du om komvux? Oktober 2012 Vad tycker du om komvux? Skolverket gör under hösten en stor undersökning om vad elever tycker om sin utbildning. Det är första gången undersökningen görs och resultatet kommer att användas

Läs mer

Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, kundundersökning 2012. Utskick: 1. Var arbetar du?

Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, kundundersökning 2012. Utskick: 1. Var arbetar du? Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, kundundersökning 2012 Tack till alla som deltagit i kundenkäten från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien (KMB). KMB har genom detta fått värdefulla synpunkter och viktig

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Vi använder bla "Vad tar jag med mig tillbaka till arbetet", disskuterar vad vi kan ha användning av och hur vi ska

Vi använder bla Vad tar jag med mig tillbaka till arbetet, disskuterar vad vi kan ha användning av och hur vi ska Ser vi till att arbetskamrater som deltar i kurser, föreläsningar etc. får möjlighet att dela med sig av nya kunskaper och tankar till arbetsgruppen? Hur gör vi det? Kan vi göra det bättre? N men det ska

Läs mer

Användarmanual Tidvis 2014-03-26

Användarmanual Tidvis 2014-03-26 Användarmanual Tidvis 2014-03-26 1 Innehåll Allmänt... 3 Funktioner i Tidvis... 4 Tidrapportera... 6 Tidrapportering när schemat inte är inlagt eller arbete sker utanför schemat... 6 Tidrapportering när

Läs mer

Till dig som är anhörig till strokedrabbad

Till dig som är anhörig till strokedrabbad RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register Till dig som är anhörig till strokedrabbad Följande frågor är riktade till dig som är anhörig till den strokedrabbade. Formuläret består av ett antal frågor som

Läs mer

Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i?

Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i? Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i? För dig som ger finansiella råd finns det flera skyldigheter att beakta enligt lagen, bland annat att dokumentera vad som har skett vid rådgivningstillfället.

Läs mer

Brukarrevision. Falu lasarett, avdelning 65 En avgiftnings- och motivationsbehandling. Rapport färdigställd våren 2014. Foto: Leo Pastuhoff

Brukarrevision. Falu lasarett, avdelning 65 En avgiftnings- och motivationsbehandling. Rapport färdigställd våren 2014. Foto: Leo Pastuhoff Brukarrevision Falu lasarett, avdelning 65 En avgiftnings- och motivationsbehandling Rapport färdigställd våren 2014 Foto: Leo Pastuhoff Sammanfattning Vi var 5 revisorer som november och december 2013

Läs mer

Bilaga 3 Mall, enkät och intervjumanualer. Till rapporten Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS

Bilaga 3 Mall, enkät och intervjumanualer. Till rapporten Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS Bilaga 3 Mall, enkät och intervjumanualer Till rapporten Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Örebro Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Örebro Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Örebro Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan.

I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan. Elevens kodnummer:, I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt

Läs mer

Vad tycker du om vården?

Vad tycker du om vården? 9068 Vad tycker du om vården? Denna enkät innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning eller motsvarande som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen.

Läs mer

Omhändertagande av patienter med invandrarbakgrund på åtta vårdcentraler i Östergötlands län

Omhändertagande av patienter med invandrarbakgrund på åtta vårdcentraler i Östergötlands län Omhändertagande av patienter med invandrarbakgrund på åtta vårdcentraler i Östergötlands län Sammanställning personalenkät Marika Holmqvist Handledare: Ing-Marie Hallgren FoU-enheten för Närsjukvården

Läs mer

Problemlösarna har fyra konkreta tips på vad som gör ett lyckat studiebesök:

Problemlösarna har fyra konkreta tips på vad som gör ett lyckat studiebesök: Problemlösarna har fyra konkreta tips på vad som gör ett lyckat studiebesök: 1. Var medveten om vilken målgruppen är I Problemlösarna är det elever i årskurs 8-9 som är målgruppen. Många ungdomar i den

Läs mer

Nätverk Stockholms Medlemsenkät 2014

Nätverk Stockholms Medlemsenkät 2014 Sid 1 Nätverk Stockholms Syftet med enkäten var att ge medlemmarna i länet chansen att påverka och förnya Nätverk Stockholms aktiviteter, och att få ett underlag för planeringen av 2015 års aktiviteter.

Läs mer

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer 2 Inledning Vill ni ha fler volontärer till er verksamhet? Vill ni ha nya idéer och synsätt på hur ni kan driva er verksamhet och nå nya grupper?

Läs mer