Sammanställning av enkäten Studiemiljö och kön Fysikum 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av enkäten Studiemiljö och kön Fysikum 2013"

Transkript

1 Sammanställning av enkäten Studiemiljö och kön Fysikum 2013 Innehåll 1 Inledning Genomförande Svarsfrekvens och bortfall Om enkäten Sammanställning av enkäten Studiemiljö och kön - Första delen 4 3 Sammanställning av kvinnornas svar 7 4 Sammanställning av männens svar 24 1

2 Inledning 2 1 Inledning 1.1 Genomförande Enkätfrågorna är delvis hämtade från undersökningen Studiemiljö och kön - Kartläggning av sexuella trakasserier bland studenter på Stockholms universitet"(se Dokument/rapporter). Enkätundersökningen genomförs på föreläsningstid, för att så många studenter som möjligt ska besvara frågorna. Enkäten delades ut till alla studenter på fortsättnings- och påbyggnadskurser på Fysikum i maj Besvarandet av enkäterna gick till så att Joel Johansson och Christofer Andersson gick till den aktuella klassen, höll ett kort informationsanförande om enkätens syfte och definitionen av sexuella trakasserier och delade ut ett informationsblad med samma budskap. Därefter delades enkäten ut. Joel och Christofer stannade kvar i klassrummet medan studenterna fyllde i enkäten för att besvara eventuella frågor och samlade slutligen in enkäterna. 1.2 Svarsfrekvens och bortfall Alla studenter som fick en enkät i handen besvarade frågorna. Svarsfrekvensen handlar alltså inte om hur många av dessa som besvarade enkäten, utan i stället om vilka som faktiskt var på den aktuella föreläsningen. Personer som av en eller annan anledning var frånvarande har inte svarat på enkäten. Detta gör att vi inte har fått svar från personer som håller sig borta från Fysikum till följd av sexuella trakasserier, eller rent av har slutat helt. Urvalet är alltså till viss del snedvridet: De allra grövsta fallen av sexuella trakasserier är antagligen omöjliga att upptäcka med denna enkät. Trots de potentiella problemen med denna metod, valde vi ändå att dela ut enkäten i klasserna hellre än att skicka hem den till studenterna, eftersom vi misstänkte att svarsfrekvensen i det sistnämnda fallet annars skulle ha blivit alldeles för låg. 1.3 Om enkäten Följande text fanns att läsa på informationsbladet som delades ut tillsammans med enkäten: Den enkät du snart kommer att besvara handlar om hur du som student på Fysikum upplever att du har blivit bemött av andra, såväl lärare som studenter, under din tid här. Enkäten har som främsta syfte att ta reda på om särbehandling på grund av könstillhörighet förekommer på Fysikum. I dessa sammanhang förekommer ofta uttrycket sexuella trakasserier. I Sverige har detta uttryck länge fått stå som översättning av det engelska uttrycket sexual harassment vilket har lett till att företeelsen fått en sexuell laddning som inte alls finns i uttryckets

3 1.3 Om enkäten 3 ursprungliga betydelse. Uttrycket sexuella trakasserier används som beteckning på två olika typer av handlingar: Kränkande handlingar där kränkningens grund är den utsattas/es könstillhörighet, och kränkande handlingar av sexuell natur. I enkäten ställs frågor om båda dessa typer av kränkningar. Frågeformuläret är därför indelat i flera delar, där del A behandlar könskränkningar och del B kränkningar av sexuell natur. Frågorna är likartade, men det handlar alltså om två olika företeelser. Som könskränkning räknas bl.a. nedsättande kommentarer på grund av könstillhörighet, exempelvis Kvinnor kan inte koppla upp en elektrisk krets eller Män klarar inte av att planera långsiktigt. Som sexuell kränkning räknas exempelvis tafsningar eller ovälkomna sexuella inviter. En kränkning är en kränkning om den uppfattas som det, oavsett vad avsändaren hade för syfte. Ett ömsesidigt frivilligt sexuellt förhållande mellan två vuxna människor är således inte ett sexuellt trakasseri. Det är svårt att mäta förekomsten av eventuella könstrakasserier och sexuella kränkningar. Många av frågorna i enkäten är av känslig natur och behandlar sådant som kan vara svårt att tala om. Vi ber dig ändå besvara enkäten så sanningsenligt som möjligt. I enkäten ska du enbart ta med sådant som hänt på Fysikum eller i andra fysikstudierelaterade situationer (exempelvis inspark eller studentpubar). Sådant som hänt på andra institutioner eller utanför universitet berörs inte här. Enkäten delas ut på uppdrag av Fysikums jämställdhetsgrupp, och kommer att sammanställas av Joel Johansson (doktorand på Fysikum). Ingen utanför jämställdhetsgruppen kommer att se enkätsvaren annat än i sammanställd form. Frågorna är delvis hämtade ur undersökningen Studiemiljö och kön Kartläggning av sexuella trakasserier bland studenter på Stockholms universitet som genomfördes Tack på förhand för din medverkan! Vänliga hälsningar, Fysikums jämställdhetsgrupp, genom Joel Johansson, Christofer Andersson,... Om du har frågor om jämställdhet, eller har blivit utsatt för diskriminering eller kränkningar, kan du kontakta Barbro åsman, Fysikums jämställdhetsombud: E-post telefon , kontor A4:1025. Resultatet av tidigare enkäter finns på elin/jamst Information om Fysikums jämställdhetsarbete finns på

4 Sammanställning av enkäten Studiemiljö och kön - Första delen 4 2 Sammanställning av enkäten Studiemiljö och kön - Första delen Antal svarande: 36 Antal kvinnor: 9 (25%) Antal män: 27 (75%) 4 - Klimatet bland studenterna Kamratligt 5.39 Tolerant 5.08 Respektfullt 4.94 Uppmuntrande 4.86 Kan säga vad jag tycker 5.33 Samarbete 4.78 Kreativt 4.67 Totalt medel 5.01

5 Sammanställning av enkäten Studiemiljö och kön - Första delen Bemötandet från lärarna Respektfullt 5.03 Konstruktiv kritik 4.50 Uppmuntrande 4.47 Entusiasmerande 4.50 Engagerat 4.50 Professionellt 4.83 Generöst med tid 4.14 Totalt medel 4.57

6 Sammanställning av enkäten Studiemiljö och kön - Första delen Bedömer du att sexuella trakasserier är ett problem på Fysikum? Ja 1 (2.8%) Nej 35 (97.2%) 7 - Har du blivit positivt särbehandlad? Nej 36 (100%) Ja 0 ( 0.0%)

7 Sammanställning av kvinnornas svar 7 3 Sammanställning av kvinnornas svar Del A - Trakasserier p.g.a. könstillhörighet A1 - Har du utsatts för någon typ av trakasserier p.g.a könstillhörighet? Aldrig: 5 (55.6%) Enstaka tillfällen: 3 (33.3%) Flertal tillfällen: 1 (11.1%) 4 personer har utsatts för trakasserier p.g.a kön Vilken händelse? Händelse Enstaka Flertal Ignorerats 0 0 Ej tagits på allvar 0 0 Förlöjligats 2 0 Undanhållits information 1 0 Hört stereotypa påståenden 2 1 Undanhållits service / hjälp 0 0 Osynliggjorts 0 0 Frysts ut 0 0 Annat 2 0 Annat, nämligen: Tid det tar innan rapport blivit rättad (framförallt kursen Experimentella metoder)

8 Sammanställning av kvinnornas svar 8 A2 - I vilken situation? Undervisning 1 Praktisk övning 2 Examination 0 Kårverksamhet 2 Rast 3 Inspark 0 I datorsalarna 1 Annat 0

9 Sammanställning av kvinnornas svar 9 A3 - Vem utsatte dig? Studiekamrat 5 Doktorand 1 Lärare 2 Annan anställd 0

10 Sammanställning av kvinnornas svar 10 A4 - Vilket kön hade den/de som utsatte dig? En kvinna 1 En man 2 Lika många kvinnor som män 2 Mest kvinnor 0 Mest män 3

11 Sammanställning av kvinnornas svar 11 A5 - Vad gjorde du? Skämtade bort 1 (25.0%) Undvek personen 1 (25.0%) Avvisade personen 0 (0.0%) Tillmötesgick personen 0 (0.0%) Konfronterade personen 0 (0.0%) Annat 1 (25.0%) Kommentar: Annat, nämligen: har ignorerat (förlöjligande och stereotypa påståenden) och sagt till (om undanhållande av information). Tyckt till i kursutvärdering ang. rättning av rapport.

12 Sammanställning av kvinnornas svar 12 A6 - Förändrades situationen? Nej 1 (25.0%) Ja, blev bättre 2 (50.0%) Händelsen upprepades ej 0 (0.0%) Situationen förvärrades 0 (0.0%) Annat 0 (0.0%)

13 Sammanställning av kvinnornas svar 13 A7 - Har du sökt hjälp? Ja: 1 (25.0 %) Nej: 2 (50.0 %) Kommentarer: Inte värt det. / Handlade snarare om orättvis behandling, inte könskränkande / Sökte hjälp: Pratade med studievägledare och kursansvarig. A8 - Har personen/instansen gjort något? Ja: 1 (25.0 %) Nej: 0 (0.0 %) Kommentar: Rättade till orättvisan i det fallet. A9 - Har du anmält? Ja: 0 (0%) Nej: 3 (75.0%) Kommentarer: Det var inte så allvarligt. / Har inte varit så allvarligt.

14 Sammanställning av kvinnornas svar 14 A10 - Har könskränkningen fått negativa konsekvenser för dig? Inga neg. konsekvenser 2 (50.0%) Tappat självförtroendet 0 (0.0%) Tappat intresset för utb. 0 (0.0%) Inte orkat studera 0 (0.0%) Varit frånvarande 0 (0.0%) Fått obefogad kritik 0 (0.0%) Uppmanad att sluta 0 (0.0%) Ignorerad 0 (0.0%) Sämre bemött av studiekamrater 0 (0.0%) Utsatt för ryktesspridning 0 (0.0%) Tagit studieuppehåll 0 (0.0%) Tvingad byta studiegrupp 0 (0.0%) Annat 1 (25.0%) Kommentarer: Vad gäller rättning påverkar det betyget och om återfås för sent hinner man skriva nya rapporter utan att veta vad man borde ändrat sen f.g rapport (kanske inte hör helt till frågan?!)

15 Sammanställning av kvinnornas svar 15 Del B - Sexuella kränkningar B1 - Har du utsatts för någon typ av sexuella kränkningar? Aldrig: 8 (88.9%) Enstaka tillf.: 1 (11.1%) Flertal tillf.: 0 ( 0.0%) 1 person har utsatts för sexuella kränkningar. Vilken händelse? Händelse Enstaka Flertal Kommentarer om utseende 0 0 Kommentarer om intima relationer 0 0 Exponerad för porr 0 0 Påträngande telefon-/mejlkontakt 0 0 Stirrande 0 0 Sexualiserande kommentarer 0 0 Förslag om sex mot belöning 0 0 Påträngande beröring 1 0 Fråga om sexuellt umgänge 1 0 Skämt om övergrepp 0 0 Krav på sextjänster 0 0 Annat 0 0

16 Sammanställning av kvinnornas svar 16 B2 - I vilka situationer? Undervisning 0 Praktisk övning 0 Examination 0 Kårverksamhet 2 Rast 0 Inspark 0 I datorsalarna 0 Annat 0

17 Sammanställning av kvinnornas svar 17 B3 - Vem utsatte dig? Studiekamrat 0 Doktorand 2 Lärare 0 Annan anställd 0

18 Sammanställning av kvinnornas svar 18 B4 - Vilket kön hade den/de som utsatte dig? En kvinna 0 En man 2 Lika många kvinnor som män 0 Mest kvinnor 0 Mest män 0

19 Sammanställning av kvinnornas svar 19 B5 - Vad gjorde du? Skämtade bort 0 (0.0%) Undvek personen 1 (100.0%) Avvisade personen 0 ( 0.0%) Tillmötesgick personen 0 (0.0%) Konfronterade personen 0 (0.0%) Annat 0 ( 0.0%)

20 Sammanställning av kvinnornas svar 20 B6 - Förändrades situationen? Nej 0 (0.0%) Ja, blev bättre 1 (100.0%) Händelsen upprepades ej 0 ( 0.0%) Situationen förvärrades 0 ( 0.0%) Annat 0 ( 0.0%) B7 - Har du sökt hjälp? Ja: 0 ( 0.0%) Nej: 1 (100.0%) B8 - Har personen/instansen gjort något? Ja: 0 ( 0.0%) Nej: 1 (100.0%)

21 Sammanställning av kvinnornas svar 21 B9 - Har du anmält? Ja: 0 ( 0.0%) Nej: 1 (100.0%) B10 - Har den sexuella kränkningen fått negativa konsekvenser för dig? Inga neg. konsekvenser 1 (100.0%) Tappat självförtroendet 0 ( 0.0%) Tappat intresset för utb. 0 ( 0.0%) Inte orkat studera 0 ( 0.0%) Varit frånvarande 0 ( 0.0%) Fått obefogad kritik 0 ( 0.0%) Uppmanad att sluta 0 ( 0.0%) Ignorerad 0 ( 0.0%) Sämre bemött av studiekamrater 0 ( 0.0%) Utsatt för ryktesspridning 0 (0.0%) Tagit studieuppehåll 0 ( 0.0%) Tvingad byta studiegrupp 0 ( 0.0%) Annat 0 ( 0.0%)

22 Sammanställning av kvinnornas svar 22 Del C - Frågor av allmän karaktär C1 - Har du blivit trakasserad av andra skäl? Ja: 0 ( 0.0%) Nej: 8 ( 88.9%) C3 - Har du sett någon annan bli utsatt? Ja: 0 (0.0%) Nej: 6 (66.7%) C4 - Har du fått information om sexuella trakasserier? Ja: 3 (33.3%) Nej: 5 (55.6%) Om ja, från: Togs upp under Mekaniken / Mekaniken förra året. / F.d ordf. i FÄR C5 - Har du fått information om vart man vänder sig om man blir utsatt? Ja: 4 (44.4%) Nej: 4 (44.4%) Om ja, från: Mekaniken förra året. / Denna källa. / Kommer inte ihåg. / F.d ordf. i FÄR C6a - Tycker du att det behövs mer information om sexuella trakasserier? Ja: 2 (22.2%) Nej: 6 (66.7%) C6b - Om ja, hur vill du bli informerad? Kanske att någon kommer och pratar om det. / Påmind oftare. C7 - Vad tyckte du om enkäten? Helt okej. / Bra / Bra, speciellt om det faktiskt är någon som blivit utsatt. / Bra / Nyttig och bra. Skulle tilldelats efter föreläsning så att man hade haft mer tid till att besvara.

23 Sammanställning av kvinnornas svar 23 C8 - Övriga synpunkter? Mycket viktiga frågor men krångligt och lite svårt att besvara rättvist och relevant. Svårt att besvara generella frågor specifikt. Alltså fall som man vet inträffat men som inte var så allvarlig att man kunnat besvara följdfrågorna.

24 Sammanställning av männens svar 24 4 Sammanställning av männens svar Del A - Trakasserier p.g.a. könstillhörighet A1 - Har du utsatts för någon typ av trakasserier p.g.a könstillhörighet? Aldrig: 19 (70.4%) Enstaka tillf.: 8 (29.6%) Flertal tillf.: 0 (0.0%) 8 personer har utsatts för trakasserier p.g.a kön Vilken händelse? Händelse Enstaka Flertal Ignorerats 3 0 Ej tagits på allvar 3 0 Förlöjligats 2 0 Undanhållits information 1 0 Hört stereotypa påståenden 5 3 Undanhållits service / hjälp 2 0 Osynliggjorts 1 0 Frysts ut 0 0 Annat 1 0 Annat, nämligen: Rapportåterlämning, tänker på tid för att få tillbaka rättning av rapporter

25 Sammanställning av männens svar 25 A2 - I vilken situation? Undervisning 2 Praktisk övning 7 Examination 1 Kårverksamhet 1 Rast 4 Inspark 0 I datorsalarna 3 Annat 0

26 Sammanställning av männens svar 26 A3 - Vem utsatte dig? Studiekamrat 9 Doktorand 3 Lärare 1 Annan anställd 0

27 Sammanställning av männens svar 27 A4 - Vilket kön hade den/de som utsatte dig? En kvinna 0 En man 8 Lika många kvinnor som män 2 Mest kvinnor 0 Mest män 2

28 Sammanställning av männens svar 28 A5 - Vad gjorde du? Skämtade bort 0 (0.0%) Undvek personen 0 (0.0%) Avvisade personen 0 (0.0%) Tillmötesgick personen 0 (0.0%) Konfronterade personen 1 (12.5%) Annat 0 (0.0%)

29 Sammanställning av männens svar 29 A6 - Förändrades situationen? Nej 0 (0.0%) Ja, blev bättre 1 (12.5%) Händelsen upprepades ej 0 (0.0%) Situationen förvärrades 0 (0.0%) Annat 0 (0.0%) A7 - Har du sökt hjälp? Ja: 0 (0%) Nej: 1 (12.5%) Kommentarer: Det var ingen könskränkning, handlade bara om en skitstövel. A8 - Har personen/instansen gjort något? Ja: 0 (0 %) Nej: 0 (0 %) A9 - Har du anmält? Ja: 0 (0 %) Nej: 2 (25 %)

30 Sammanställning av männens svar 30 A10 - Har könskränkningen fått negativa konsekvenser för dig? Inga neg. konsekvenser 2 (25.0%) Tappat självförtroendet 1 (12.5%) Tappat intresset för utb. 0 (0.0%) Inte orkat studera 1 (12.5%) Varit frånvarande 0 (0.0%) Fått obefogad kritik 1 (12.5%) Uppmanad att sluta 0 (0.0%) Ignorerad 0 (0.0%) Sämre bemött av studiekamrater 0 (0.0%) Utsatt för ryktesspridning 0 (0.0%) Tagit studieuppehåll 0 (0.0%) Tvingad byta studiegrupp 0 (0.0%) Annat 0 (0.0%) Kommentarer: Som sagt inga könskränkningar.

31 Sammanställning av männens svar 31 Del B - Sexuella kränkningar B1 - Har du utsatts för någon typ av sexuella kränkningar? Aldrig: 26 (96.3 %) Enstaka tillf.: 1 ( 3.7 %) Flertal tillf.: 0 ( 0.0%) 1 person har kryssat i att denne utsatts för sexuella kränkningar, men det framgår att personen passar på att skämta". Vilken händelse? Händelse Enstaka Flertal Kommentarer om utseende 0 0 Kommentarer om intima relationer 0 1 Exponerad för porr 0 0 Påträngande telefon-/mejlkontakt 0 0 Stirrande 1 0 Sexualiserande kommentarer 0 0 Förslag om sex mot belöning 0 0 Påträngande beröring 0 0 Fråga om sexuellt umgänge 0 0 Skämt om övergrepp 0 0 Krav på sextjänster 0 0 Annat 0 0 B2 - i vilka situationer? Undervisning 0 Praktisk övning 0 Examination 0 Kårverksamhet 0 Rast 0 Inspark 0 I datorsalarna 0 Annat 0 B3 - Vem utsatte dig? Studiekamrat 1 Doktorand 0 Lärare 0 Annan anställd 0

32 Sammanställning av männens svar 32 B4 - Vilket kön hade den/de som utsatte dig? En kvinna 1 En man 0 Lika många kvinnor som män 0 Mest kvinnor 1 Mest män 0 B5 - Vad gjorde du? Skämtade bort 0 ( 0.0%) Undvek personen 0 ( 0.0%) Avvisade personen 0 ( 0.0%) Tillmötesgick personen 0 ( 0.0%) Konfronterade personen 0 ( 0.0%) Annat 1 ( 100.0%) Kommentar: Kul att uppmärksammas B6 - Förändrades situationen? Nej 1 ( 100.0%) Ja, blev bättre 0 ( 0.0%) Händelsen upprepades ej 0 ( 0.0%) Situationen förvärrades 0 ( 0.0%) Annat 0 ( 0.0%) B7 - Har du sökt hjälp? Ja: 0 ( 0.0%) Nej: 1 ( 100.0%) Kommentar: Blev inte kränkt, andra kanske skulle bli B8 - Har personen/instansen gjort något? Ja: 0 ( 0.0%) Nej: 0 ( 0.0%)

33 Sammanställning av männens svar 33 B9 - Har du anmält? Ja: 0 ( 0.0%) Nej: 0 ( 0.0%) B10 - Har den sexuella kränkningen fått negativa konsekvenser för dig? Inga neg. konsekvenser 1 (100.0%) Tappat självförtroendet 0 ( 0.0%) Tappat intresset för utb. 0 ( 0.0%) Inte orkat studera 0 ( 0.0%) Varit frånvarande 0 ( 0.0%) Fått obefogad kritik 0 ( 0.0%) Uppmanad att sluta 0 ( 0.0%) Ignorerad 0 ( 0.0%) Sämre bemött av studiekamrater 0 ( 0.0%) Utsatt för ryktesspridning 0 ( 0.0%) Tagit studieuppehåll 0 ( 0.0%) Tvingad byta studiegrupp 0 ( 0.0%) Annat 0 ( 0.0%)

34 Sammanställning av männens svar 34 Del C - Frågor av allmän karaktär C1 - Har du blivit trakasserad av andra skäl? Ja: 2 ( 7.4%) Nej: 23 (85.2%) Kommentar: Ålder/utseende / Pga. min kompetens C2 - Om ja, och du dessutom blivit sexuellt trakasserad, har trakasserierna av ovan nämnda skäl förekommit oftare eller mer sällan än sexuella trakasserier? Oftare: 0 ( 0.0%) Lika ofta: 0 ( 0.0%) Mer sällan: 0 ( 0.0%) C3 - Har du sett någon annan bli utsatt? Ja: 4 (14.8%) Nej: 21 (77.8%) Kommentar: Hörde av en doktorand att det fanns ett creep. / Ras och ålder / Blickar av sexuell natur C4 - Har du fått information om sexuella trakasserier? Ja: 8 (29.6%) Nej: 16 (59.3%) Om ja, var? I samband med upprop / Svagt minne / Mekanik / Poster / Jämställdhetsgrupp i Halmstad / FÄR C5 - Har du fått information om vart man vänder sig om man blir utsatt? Ja: 7 (25.9%) Nej: 18 (66.7%) Om ja, var? I samband med upprop / Svagt minne / Någon typ av introduktion av skolhälsan, från Insparquen / Mekanik / Poster / FÄR

35 Sammanställning av männens svar 35 C6a - Tycker du att det behövs mer information om sexuella trakasserier? Ja: 7 (25.9%) Nej: 17 (63.0%) C6b - Om ja, hur vill du bli informerad? I samband med obligatoriska moment, t.ex. föreläsning / Samband med kursstart verkar logiskt / Skulle kunna tas upp i samband med att man börjar studera här / På föreläsningar/ Vid termins-starter, anslagsblad på allmänna informationstavlor. C7 - Vad tyckte du om enkäten? Bra / Det är viktigt att motverka trakassering. / Komplicerad / Vet ej. / Bra! Viktigt att såna här saker tas upp. ): / Helt okej. / Vet inte / Bra, men eftersom jag ej upplevt ngt så har har jag inget att tillföra. / OK / Bra, inte alls lång / Utförlig :) / Väldigt omfattande / Bra, lagom lång. / Kanske varit fler "ingen åsikt-alternativ, där man har möjlighet att sakna uppfattning / För lång (Haha) / En upplysande enkät, som tar upp frågorna om jämlikhet / Jag tyckte först den var onödig, men sedan sa handledaren att sådana saker förekommer, så jag antar väl att det är bra med en sådan enkät. / Den var bra men inte så träffande på mig. / Bra / Bra, visat intresse för Fysikums studerande, visar att ni bryr er om oss. / Den var bra :) C8 - övriga synpunkter Att det är dumt att känna sig kränkt av ett skämt eller något alls. Reject your sense of injury and the injury itself disappears- Marcus Aurelius, Meditations / Jag blir kränkt av att mängder med träd skövlas p.g.a att jag ska få massa papper.

Sammanställning av enkäten Studiemiljö och kön Fysikum 2012

Sammanställning av enkäten Studiemiljö och kön Fysikum 2012 Sammanställning av enkäten Studiemiljö och kön Fysikum 2012 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Genomförande.................................. 2 1.2 Svarsfrekvens och bortfall........................... 2 1.3 Om

Läs mer

Sammanställning av enkäten Studiemiljö och kön

Sammanställning av enkäten Studiemiljö och kön Sammanställning av enkäten Studiemiljö och kön Första delen Sammanställning av enkäten Studiemiljö och kön Fysikum, oktober 2006 Antal svarande: 30 1 Studenternas ålder

Läs mer

Studiemiljö och kön. Kartläggning av bemötande på grund av kön bland studenter på Fysikum, Stockholms universitet.

Studiemiljö och kön. Kartläggning av bemötande på grund av kön bland studenter på Fysikum, Stockholms universitet. Studiemiljö och kön Kartläggning av bemötande på grund av kön bland studenter på Fysikum, Stockholms universitet 1 Min ålder 2 Kön 1

Läs mer

"Studiemiljö och kön"

Studiemiljö och kön Sammanställning av enkäten "Studiemiljö och kön" Bakgrund till enkäten, sammanställning av vissa frågor, samt slutsatser och åtgärdsförslag Jämställdhetsundersökningsgruppen Fysikum, juni 2005 Jämställdhetsundersökningsgruppen:

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen i Helsingborgs stad 2016

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen i Helsingborgs stad 2016 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN 2016-04-15 SID 1(5) Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen i Helsingborgs stad 2016 Denna plan syftar till att främja elevers lika rättigheter

Läs mer

Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar

Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar Diskriminering, trakasserier och kränkningar 1. Bakgrund Vid UFL tolereras inte någon form av diskriminering, trakasserier eller kränkningar.

Läs mer

att osynliggöra personer på grund av könstillhörighet på så sätt att deras handlingar och

att osynliggöra personer på grund av könstillhörighet på så sätt att deras handlingar och LITTERATURVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN UPPSALA UNIVERSITET Handlingsplan mot sexuella trakasserier och kränkning på grund av kön Fastställd av institutionsstyrelsen 2011-02-02 Litteraturvetenskapliga institutionen

Läs mer

Chalmers. Förekommer sexuella trakasserier på Chalmers? Markör Marknad och Kommunikation AB, 2005

Chalmers. Förekommer sexuella trakasserier på Chalmers? Markör Marknad och Kommunikation AB, 2005 Chalmers Förekommer sexuella trakasserier på Chalmers? Markör Marknad och Kommunikation AB, 2005 Rapport från Markör AB Sexuella trakasserier Chalmers Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen i Helsingborgs stad 2015

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen i Helsingborgs stad 2015 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN DNR: XXXX SID 1(5) Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen i Helsingborgs stad 2015 Denna plan syftar till att främja elevers lika

Läs mer

Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön

Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön 1 Författningssamling Antagen av kommunstyrelsen: 5 december 2006 Reviderad: Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön Inledning Denna policy med handlingsplan

Läs mer

Handlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling.

Handlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling. Handlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling. Älvsjö AIK Simning IDROTT FÖR ALLA Syfte med handlingsplanen Vi vill att alla ska känna sig välkomna i vår förening, och bli bemötta

Läs mer

Sexuella trakasserier Handlingsplan 2006

Sexuella trakasserier Handlingsplan 2006 Sexuella trakasserier Handlingsplan 2006 Borlänge Kommun Godkänd av Personalutskottet 2006-03-21 Att bli utsatt för sexuella trakasserier... 1 - Trakasserier grundade på kön... 1 - Trakasserier av sexuell

Läs mer

Innehåll. Studiemiljö och kön. En enkätundersökning om sexuella trakasserier bland grundutbildningsstudenter vid Karolinska Institutet.

Innehåll. Studiemiljö och kön. En enkätundersökning om sexuella trakasserier bland grundutbildningsstudenter vid Karolinska Institutet. Studiemiljö och kön En enkätundersökning om sexuella trakasserier bland grundutbildningsstudenter vid Karolinska Institutet. Genomförd vid Karolinska Institutet 2002 och bearbetad 2003. Sammanställd av

Läs mer

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING.

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING För år 2013-14 Förskolan Berguven Britt-Marie Bundsen ansvarig förskolechef 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Lika villkor. Ylva Eklind. Utbildningsavdelningen. Insparksutbildning 2016

Lika villkor. Ylva Eklind. Utbildningsavdelningen. Insparksutbildning 2016 Lika villkor Ylva Eklind Utbildningsavdelningen Insparksutbildning 2016 Vad menas med Lika villkor och likabehandling? Varför jobbar SLU med dessa frågor, och vilken policy har SLU? Vad har detta med kårernas

Läs mer

POLICY MOT SEXUELLA TRAKASSERIER OCH KRÄNKNINGAR PÅ GRUND AV KÖN SAMT ANMÄLNINGSRUTIN

POLICY MOT SEXUELLA TRAKASSERIER OCH KRÄNKNINGAR PÅ GRUND AV KÖN SAMT ANMÄLNINGSRUTIN POLICY MOT SEXUELLA TRAKASSERIER OCH KRÄNKNINGAR PÅ GRUND AV KÖN SAMT ANMÄLNINGSRUTIN Denna policy har tagits fram i enlighet med Svedala kommuns jämställdhetsplan. Antagen av kommunfullmäktige: 2005-10-12

Läs mer

Likabehandlingsplan. Kränkande behandling är ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar

Likabehandlingsplan. Kränkande behandling är ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar Likabehandlingsplan Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslå att Verksamheten i skolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall

Läs mer

Om det händer Stöd vid trakasserier och kränkande särbehandling

Om det händer Stöd vid trakasserier och kränkande särbehandling Om det händer Stöd vid trakasserier och kränkande särbehandling Den här broschyren vänder sig till dig som är ansvarig för att utreda ett ärende och till alla som är medarbetare, prövande till utbildning

Läs mer

Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Värdegrund Policy Värdegrund - Policy 02 1(6)

Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Värdegrund Policy Värdegrund - Policy 02 1(6) Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Värdegrund Policy Värdegrund - Policy 02 1(6) Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum Anders

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2016-09-19 2017-09-19 Högsvedens Förskola 1 Innehållsförteckning Förskolans vision samt delaktighet:...3 Utvärdering och analys av föregående års

Läs mer

Om det händer Stöd vid trakasserier och kränkande särbehandling

Om det händer Stöd vid trakasserier och kränkande särbehandling Om det händer Stöd vid trakasserier och kränkande särbehandling Framtagna av Samverkansrådet 2012 Formgivning och tryck: FMLOG APSA Grafisk produktion, Stockholm Foto: FBB Försvarets mediaportal Försvarsmaktens

Läs mer

Medarbetarenkät 2014

Medarbetarenkät 2014 Medarbetarenkät 2014 kommun och kommun Bakgrundsinformation (%) (%) Svarsfrekvens 83,5 76,5 Kön Män 16 15,7 Kvinnor 84 84,3 Ålder 15-29 år 8,6 5,7 30-39 år 17,3 18,6 40-49 år 30,6 29,7 50-59 28,9 31,2

Läs mer

POLICY OCH HANDLINGSPLAN MOT TRAKASSERIER. HSB Skåne

POLICY OCH HANDLINGSPLAN MOT TRAKASSERIER. HSB Skåne POLICY OCH HANDLINGSPLAN MOT TRAKASSERIER HSB Skåne 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Mål 3 2 Policy 3 3 Definition och exempel 3 4 Om du utsätts 5 5 Om du får kännedom 6 6 Handlingsplan för arbetsgivaren 6 7

Läs mer

Handlingsplan mot sexuella trakasserier och kränkning på grund av kön

Handlingsplan mot sexuella trakasserier och kränkning på grund av kön LITTERATURVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN UPPSALA UNIVERSITET Handlingsplan mot sexuella trakasserier och kränkning på grund av kön Fastställd av institutionsstyrelsen 2015-09-22. Litteraturvetenskapliga institutionen

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER

HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER Antagen av kommunfullmäktige 2006-05-22 27 HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER INLEDNING Ånge kommun har som arbetsgivare ansvar för arbetsmiljön. Kränkande särbehandling

Läs mer

Sammanställning studentenkät våren 2014

Sammanställning studentenkät våren 2014 2014-10-03 Sammanställning studentenkät våren 2014 Henrik Andersson, Student- och doktorandombudsman, Marika Hämeenniemi, Mångfalsstrateg Denna sammanställning är en kortfattad version som avhandlar studentenkät

Läs mer

Vårt arbete för likabehandling 2013/2014

Vårt arbete för likabehandling 2013/2014 Vårt arbete för likabehandling 2013/2014 Vi erbjuder den lärande mötesplatsen, där människor fördjupar sina kunskaper, vågar överskrida sina gränser och flyttar perspektiven in i framtiden. 0 Diskrimineringsombudsmannens

Läs mer

Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014

Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014 Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014 Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Genomförandet av mätningen 2013

Genomförandet av mätningen 2013 2 Genomförandet av mätningen 2013 I sammanställningen redovisas resultaten från den enkät som genomfördes vid Socialförvaltningens Vuxensektion under 2013. Enkäten utförs årligen. Sammanställningar kommer

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Lapplands Lärcentra Pajala

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Lapplands Lärcentra Pajala 2015 Plan mot kränkande behandling och diskriminering Lapplands Lärcentra Pajala Innehåll 1. Bakgrund... 3 2. Översikt....4 3. Åtgärder.... 5 4. Förebyggande områden under verksamhetsåret 2015... 6 5.

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling

Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Lagar 2 Vad innebär trakasserier, sexuella trakasserier,

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Delfinen

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Delfinen LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Delfinen Hösten 2016 och våren 2017 2(8) INLEDNING Den 1 april 2006 trädde lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen i Helsingborgs stad 2014

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen i Helsingborgs stad 2014 UTVECKLINGSNÄMNDENS FÖRVALTNING SID 1(5) INFORMATION Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen i Helsingborgs stad 2014 Denna plan syftar till att främja vuxenstuderandes

Läs mer

Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling

Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Genomförandet av mätningen 2015

Genomförandet av mätningen 2015 Genomförandet av mätningen 015 I sammanställningen redovisas resultaten från den enkät som genomfördes vid Socialförvaltningens Vuxensektion under 015. Enkäten utförs årligen. Enkäten riktades till alla

Läs mer

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen Personalstrategiska avdelningen Charlotta Lundberg likabehandlingsstrateg 044-309 33 13 charlotta.lundberg@skane.se BESLUT 2011-03-22 1 (2) Handlingsplan mot trakasserier och kränkande särbehandling Beskrivning

Läs mer

Handelsakademins och NBI:s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Handelsakademins och NBI:s plan mot diskriminering och kränkande behandling Handelsakademins och NBI:s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Yrkeshögskola Läsår: 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Yrkeshögskola

Läs mer

FRCK Diskrimineringspolicy

FRCK Diskrimineringspolicy FRCK Diskrimineringspolicy Innehåll Inledning... 2 Styrning för diskrimineringspolicyn... 2 Jämställdhetsarbete... 2 :... 2... 2... 2 Mångfaldsarbete... 2... 2 Kompetensutveckling... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Mål och åtgärder. Beslutad av rektor vid Evidens i samarbete med programråd och lärarråd

LIKABEHANDLINGSPLAN. Mål och åtgärder. Beslutad av rektor vid Evidens i samarbete med programråd och lärarråd LIKABEHANDLINGSPLAN Mål och åtgärder Beslutad av rektor vid Evidens i samarbete med programråd och lärarråd Reviderad februari 2015 Sida 1 av 4 INLEDNING Evidens arbetar för att främja en kollegial arbetsmiljö

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2015-10-02 2016-09-30: Djurås förskola, Safiren och Rubinen Alla som lämnar vår förskola ska minnas sin förskoletid med glädje! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Ärendehantering vid kränkning och diskriminering

Ärendehantering vid kränkning och diskriminering HSPA 49-2014/82 1 (av 6) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Version: Revisionsdatum: Handledning för process 2014-05-01

Läs mer

Policy: mot sexuella trakasserier

Policy: mot sexuella trakasserier Policy: mot sexuella trakasserier Reviderad 2012-06-06 Bakgrund Vi vill att alla aktiva, anställda och ideellt engagerade personer ska känna sig trygga och välkomna i vår förening. Det ligger i linje med

Läs mer

Guide om diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling för studenter HT-FAKULTETERNA LUNDS UNIVERSITET

Guide om diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling för studenter HT-FAKULTETERNA LUNDS UNIVERSITET Guide om diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling för studenter HT-FAKULTETERNA LUNDS UNIVERSITET 2 3 Vad är diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling? Respekt, tolerans

Läs mer

Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier Konstvetenskapliga institutionen Stockholms universitet

Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier Konstvetenskapliga institutionen Stockholms universitet Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier Konstvetenskapliga institutionen Stockholms universitet Policy vid Konstvetenskapliga institutionen Institutionen arbetar

Läs mer

Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen grundar sig på bestämmelser i 14a kap. skollagen (1985:1100), diskrimineringslagen (2008:567) och och

Läs mer

Hunnebostrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Uddevalla Gymnasiesärskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Uddevalla Gymnasiesärskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Uddevalla Gymnasiesärskola 2016-2017 Innehållsförteckning Handlingsplan... 0 Bakgrund...2 Lagar och styrdokument...2 Definitioner och begrepp... 3 Gymnasiesärskolans

Läs mer

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen Likabehandlingsplan 2014 Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Sfi, komvux, särvux Ansvariga för planen Verksamhetsledare Cecilia Björkquist,

Läs mer

Handlingsplan mot trakasserier och kränkande särbehandling

Handlingsplan mot trakasserier och kränkande särbehandling RIKTLINJER Datum Antagen av Kommunstyrelsen Reviderad datum Paragraf 36 1(7) Handlingsplan mot trakasserier och kränkande särbehandling 2(7) Innehåll Handlingsplan mot trakasserier och kränkande särbehandling...

Läs mer

Lika villkor vid Umeå universitet

Lika villkor vid Umeå universitet Lika villkor vid Umeå universitet Agnes Lundgren, Personalenheten Utvecklingskonsult, samordnare för lika villkor 1 Vid Umeå universitet råder lika villkor UmU:s samlingsbegrepp för arbetet med jämställdhet

Läs mer

Folkuniversitetet Göteborgs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Folkuniversitetet Göteborgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Folkuniversitetet Göteborgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Vuxenutbildning Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Jämställdhet på KMH. Enkätresultat. www.addgender.se

Jämställdhet på KMH. Enkätresultat. www.addgender.se Jämställdhet på KMH Enkätresultat www.addgender.se Praktisk Information Enkäten skickades ut 2 mars Add Gender har tittat på om frågor uppfattas olika mellan kvinnor och män samt mellan olika roller. Övergripande

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Kullalyckan

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Kullalyckan LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Kullalyckan Hösten 2016 och våren 2017 2(8) INLEDNING Den 1 april 2006 trädde lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

Trygghetsplan. förskolan Linden

Trygghetsplan. förskolan Linden Trygghetsplan förskolan Linden LIKABEHANDLING LINDENS TRYGGHETSPLAN Plan för att främja barns trygghet i förskolan Gäller under tiden 2011-08-01 2012-07-30 Handlingsplanens främsta syfte är att främja

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling

LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling Onsala Montessoriskola Reviderad sept -15 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G 1. Introduktion Del 1 2. Lagar och

Läs mer

Jämställdhetsplan för Nationalekonomiska institutionen Utgångspunkter. 1.1 Uppsala universitets utgångspunkter

Jämställdhetsplan för Nationalekonomiska institutionen Utgångspunkter. 1.1 Uppsala universitets utgångspunkter Jämställdhetsplan för Nationalekonomiska institutionen 2014 1 Utgångspunkter 1.1 Uppsala universitets utgångspunkter Uppsala universitets jämställdhetsarbete tar sin utgångspunkt i diskrimineringslagen

Läs mer

Jämställdhetsplan för perioden

Jämställdhetsplan för perioden UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Jämställdhetsplan för perioden 2010-2012 Jämställdhetsplanen har utarbetats av institutionens jämställdhetsgrupp och fastställts av institutionsstyrelsen

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Förskolan Barnens värld 2012/2013

Förskolan Barnens värld 2012/2013 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Förskolan Barnens värld 2012/2013 Inledning Vår förskola ska vara en plats för glädje, lek och utveckling. Vi ska ge varje barn de bästa möjligheterna

Läs mer

Jönköping. Planen gäller från till Ansvarig för planen: Rektor

Jönköping. Planen gäller från till Ansvarig för planen: Rektor Jönköping Planen gäller från 2015-01-01 till 2015-12-31 Ansvarig för planen: Rektor 1 Innehållsförteckning 1. Begreppsförklaring... 3 2. Vår vision... 4 3. Delaktighet i framtagande av plan..... 4 4. Förankring

Läs mer

Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola

Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola Uppdaterad 2015-03-10 Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola Mål vid Morups Friskola Ingen mobbning, trakasserier eller annan särbehandling på grund av

Läs mer

Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen Utbildningsförvaltningen Upprättad 2014-06-01 gällande verksamhetsår 2014-15 Bakgrund Vi är skyldiga att följa: FNs Barnkonvention (http://www.scribd.com/doc/34000103/barnkonventionen-i-sin-helhet ) Diskrimineringslagen

Läs mer

Brisens likabehandlingsplan mot mobbning och kränkande

Brisens likabehandlingsplan mot mobbning och kränkande Brisens likabehandlingsplan 2013-2014 mot mobbning och kränkande behandling. Bakgrund Den 1 april 2006 kom Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (SFS 2006:67).

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN SVENSBY SKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN SVENSBY SKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN SVENSBY SKOLA 2009/2010 Vårt gemensamma arbete på Svensby skola skall grundas på ömsesidig respekt och utformas så att eleverna får goda kunskaper och redskap för ett livslångt lärande.

Läs mer

UFV 2004/1516. Handlingsprogram. mot kränkning på grund av kön sexuella trakasserier. Fastställt av Rektor

UFV 2004/1516. Handlingsprogram. mot kränkning på grund av kön sexuella trakasserier. Fastställt av Rektor UFV 2004/1516 Handlingsprogram mot kränkning på grund av kön sexuella trakasserier Fastställt av Rektor 2005-04-05 Innehållsförteckning Utgångspunkter 3 Ansvar 3 Professionellt bemötande 3 Definition 4

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan 2014-01-09 Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan Transtenskolan arbetar utifrån fyra ledord, kunskap, lust, bemötande och respekt. Skolan har två uppdrag enligt läroplanen, ett demokratiuppdrag

Läs mer

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Introduktionsprogrammen a för planen Bitr. rektor är ytterst ansvarig för planen.

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

Plan mot diskrimenering och kränkande behandling Likabehandlingsplan. Förskolan Hagabacken 2015/2016

Plan mot diskrimenering och kränkande behandling Likabehandlingsplan. Förskolan Hagabacken 2015/2016 Plan mot diskrimenering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Förskolan Hagabacken 2015/2016 Vår vision Alla barn i vår verksamhet är respekterade för den de är. Alla är olika men lika mycket värda.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling vid Vallda Backa förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling vid Vallda Backa förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling vid Vallda Backa förskola Förskolechef och pedagoger tar avstånd från alla tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling. Mål: Alla ska känna

Läs mer

Hur mår du student? Undersökning om den psykosociala studiemiljön vid Stockholms universitet utifrån ett likabehandlingsperspektiv

Hur mår du student? Undersökning om den psykosociala studiemiljön vid Stockholms universitet utifrån ett likabehandlingsperspektiv Hur mår du student? Undersökning om den psykosociala studiemiljön vid Stockholms universitet utifrån ett likabehandlingsperspektiv Rapport 2006 Stockholms universitet Studentbyrån Dnr 40-0789-05 Förord

Läs mer

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola Likabehandlingsplan Hästhagens Förskola Östra skoldistriktet År 2009 2011/12 Barn, Utbildning och Fritid Barn, 2011

Läs mer

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp Att diskutera i din organisation Till dig som är ledare eller aktiv i styrelsen Det händer att barn och unga utsätts för sexuella kränkningar

Läs mer

Vuxenutbildningens plan för likabehandling och mot kränkande behandling 2013

Vuxenutbildningens plan för likabehandling och mot kränkande behandling 2013 Vuxenutbildningens plan för likabehandling och mot kränkande behandling 2013 Vision En dynamisk vuxenutbildning där man kan studera vad man vill, när man vill och hur man vill förutsätter att ingen diskrimineras,

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Plan mot kränkande behandling Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Fastställd den 5 oktober 2012 Innehållsförteckning Innehåll... 2 Plan mot kränkande behandling för Gymnasieskola

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING.

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2013/2014 Strandvägsskolan Träningsskolan Regnbågen Ingela Dullum Rektor 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Tryggare skolor för unga hbtq-personer. Tryggare mötesplatser för

Tryggare skolor för unga hbtq-personer. Tryggare mötesplatser för Tryggare mötesplatser för OM MUCF Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger bidrag till föreningsliv,

Läs mer

Likabehandlingsplan. för. den Kommunala Vuxenutbildningen i Ronneby Kommun

Likabehandlingsplan. för. den Kommunala Vuxenutbildningen i Ronneby Kommun Likabehandlingsplan för den Kommunala Vuxenutbildningen i Ronneby Kommun Inom Vuxenutbildningen jobbar vi för allas rätt att må bra och utvecklas i en trivsam och trygg miljö. Det är då viktigt att snabbt

Läs mer

UTVÄRDERING AV SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, JUNI 2014

UTVÄRDERING AV SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, JUNI 2014 Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet UTVÄRDERING AV SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, JUNI 14 Syftet med denna utvärdering är att samla s åsikter om programmet. Utvärderingen gäller samtliga sex terminer.

Läs mer

Göteborgs nations likabehandlingsplan

Göteborgs nations likabehandlingsplan Göteborgs nations likabehandlingsplan 1 Policy för likabehandling Göteborgs nation har värdeorden Gemenskap, Hjärta och Fest. Detta innebär att vi är en nation med ett stort hjärta där alla välkomnas in

Läs mer

Tryde Friskolas Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2014-2015

Tryde Friskolas Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2014-2015 s Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2014-2015 Alla elever på skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt. På vår skola ska ingen elev bli diskriminerad, trakasserad

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Förskolans vision: På förskolan Sparven ska alla känna sig trygga och känna tillit till alla barn och vuxna.

Förskolans vision: På förskolan Sparven ska alla känna sig trygga och känna tillit till alla barn och vuxna. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN SPARVEN 2014-2015 Förskolans vision: På förskolan Sparven ska alla känna sig trygga och känna tillit till alla barn och vuxna. Förskolans allmänna förebyggande arbete:

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium 1 (8) Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium Reviderad: 27 juni 2017 LN 2 (8) Övergripande Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Detta dokument är en övergripande

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan

Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan 2014-09-08 Sida 1 av 10 Innehåll Syfte... 3 Bakgrund och definitioner... 3 Skollag (2010:800)... 3 Skolförordning... 3 Diskrimineringslag (2008:567)... 3 Främjande

Läs mer

för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/ 2014 Pedagogisk omsorg Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Pedagogisk omsorg i Tidaholm

Likabehandlingsplan. Pedagogisk omsorg i Tidaholm Likabehandlingsplan Pedagogisk omsorg i Tidaholm 2015/2016 Vad säger styrdokumentet?... 3 UPPDRAGET... 3 Skollagen (14 a kapitlet)... 3 Diskrimineringslagen... 3 Läroplanen (Lpfö 98)... 4 Värdegrund...

Läs mer

Praktiska råd vid avstängning av student p.g.a. trakasserier. (Dnr SU 40-2735-07)

Praktiska råd vid avstängning av student p.g.a. trakasserier. (Dnr SU 40-2735-07) Praktiska råd vid avstängning av student p.g.a. trakasserier (Dnr SU 40-2735-07) Innehåll Inledning... 2 Vad innebär en avstängning?... 2 Avstängningens omfattning... 2 Undervisning... 2 Prov och examination...

Läs mer

Solglimtens. Likabehandlingsplan. En plan mot kränkande behandling. Våga vara

Solglimtens. Likabehandlingsplan. En plan mot kränkande behandling. Våga vara Solglimtens Likabehandlingsplan En plan mot kränkande behandling Våga vara Jag vill som en blomma stark tränga tyst igenom asfaltsvägenshårda mark att slå ut i blom. Våga vara den du är och våga visa vad

Läs mer

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Innehållsförteckning Syfte Vision Lagstiftning Kiva Ansvarsfördelning Förebyggande arbete mot kränkningar, diskriminering och trakasserier Att utreda och åtgärda

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Stenhagenskolan

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Stenhagenskolan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Stenhagenskolan Vi har olika intressen, behov, erfarenheter och möjligheter Vi vill att just du: Ska komma till skolan och känna dig glad. Ska lära

Läs mer

Rapport. Psykosocial enkät. Medicinska Föreningen Lund-Malmö BMC H10, Sölvegatan 19, Lund

Rapport. Psykosocial enkät. Medicinska Föreningen Lund-Malmö BMC H10, Sölvegatan 19, Lund Medicinska Föreningen Lund-Malmö BMC H10, Sölvegatan 19, 221 84 Lund mf@mfskane.se 2015-09-01 Rapport Psykosocial enkät Under mars månad 2015 genomförde Medicinska Föreningen en enkätundersökning bland

Läs mer

ARBETE FÖR LIKA VILLKOR INFORMATION OM KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING, TRAKASSERIER OCH DISKRIMINERING ARBETE FÖR LIKA VILLKOR 1

ARBETE FÖR LIKA VILLKOR INFORMATION OM KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING, TRAKASSERIER OCH DISKRIMINERING ARBETE FÖR LIKA VILLKOR 1 ARBETE FÖR LIKA VILLKOR INFORMATION OM KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING, TRAKASSERIER OCH DISKRIMINERING ARBETE FÖR LIKA VILLKOR 1 Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. FN:s allmänna förklaring

Läs mer

Hur jämställd är landsbygden? En enkät från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva

Hur jämställd är landsbygden? En enkät från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Hur jämställd är landsbygden? En enkät från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Foto: Jörgen Wiklund 1 Innehåll Inledning sid. 3 Resultat sid. 4 Slutord sid. 11 Appendix 1: Frågor och grafer sid.

Läs mer

Montessoriförskolan Paletten

Montessoriförskolan Paletten Montessoriförskolan Paletten Likabehandlingsplan Med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, mobbning och annan kränkande behandling. Upprättad 16-01-15 1 Innehållsförteckning Mål

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Karlshamns Kommun Utbildningsförvaltningen Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling ÅRYDS FÖRSKOLA Verksamhetsåret 2013/2014 Ex "Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet,

Läs mer

Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier Likabehandlingsplan 2009

Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier Likabehandlingsplan 2009 Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier Likabehandlingsplan 2009 Fastställd av institutionsstyrelsen 2009-06-01 Inledning Likabehandlingsplanen har tillkommit genom möten i en tillsatt

Läs mer