Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Värdegrund Policy Värdegrund - Policy 02 1(6)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Värdegrund Policy Värdegrund - Policy 02 1(6)"

Transkript

1 Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Värdegrund Policy Värdegrund - Policy 02 1(6) Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum Anders Quist, Rektor Anders Quist, Rektor Dokumentnamn MJ Rutin - Jämställdhetsplan Mjölnergymnasiets Jämställdhetsplan Enhet Mjölnergymnasiet Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. Lpf 94, sid. 5. Alla barn och ungdomar skall oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska förhållande, ha lika tillgång till utbildning den som verkar inom skolan har ett särskilt ansvar att främja jämställdget mellan könen samt aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbing och rasistiska beteenden. Skollagen 2 Jämställdhetsplanen omfattar att personal och alla elever på Mjölnergymnasiet. Definition; vid Mjölnergymnasiet definieras jämställdhet med att personal och elever oberoende av kön skall behandlas lika. Ingen ska utsättas för diskriminering eller annan kränkande särbehandling 1. Skolledningen är ytterst ansvarig och alla elever och nyanställd personal informeras om jämställdhetsplanen. Till grund för Mjölnergymnasiets jämställdhetsplan ligger texterna i våra styrdokument; skollag, läroplan, Kalmarsunds gymnasieförbunds jämställdhetspolicy. Övergripande mål; 1 se Mjölnergymnasiets Likabehandlings plan

2 2(6) att jämlikhet mellan alla människor och grupper oavsett kön, social bakgrund, och etnisk ursprung skall ha likvärdiga villkor och ha samma rättigheter och skyldigheter. att frihet från sexuella trakasserier och kränkande särbehandling är en rättighet för alla på Mjölnergymnasiet. Både kvinnor/män och flickor/pojkar har rätt att bli tilltalade, omtalade och behandlade på ett sätt som inte är förnedrande för dem. Flickor och pojkar behöver få hjälp att utveckla en självbild och självkänsla som inte är grundad i någon annans underordning. att kvinnor/män och flickor/pojkar skall ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla väsentliga områden i livet. att eleverna engageras i jämställdhetsarbetet. att jämställdhetsarbetet integreras i all verksamhet. att personal görs medveten om jämställdhetsfrågornas betydelse på arbetsplatsen och i undervisning med hjälp av Kalmarsunds gymnasieförbunds jämställdhetsamordnare samt Mjölnergymnasiets Håjare. Policy; alla ska ha samma möjligheter till löneutveckling, kompetensutveckling och inflytande oavsett kön. att löneskillnader ska vara sakligt motiverade och oberoende av kön. att elever ska bedömas och behandlas lika oavsett kön och uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är manligt och kvinnligt. Mjölnergymnasiet har nolltolerans mot sexuella trakasserier 2. Särskilt allvarligt är sexuella trakasserier när någon i beroende ställning, anställd eller student trakasseras av den som har makt, chef eller lärare. Sexuella trakasserier är helt oacceptabla och tolereras inte vid Mjölnergymnasiet. att kvinnor/män och pojkar/flickor ska skall ha lika möjligheter att engagera sig i skolans utveckling som elevråd, fackliga och andra gemensamma angelägenheter i skolan. 2 sexuella trakasserier definieras enligt Jämställdhetslagen 6 som ovälkommet uppträdande som grundar sig på kön eller är av sexuell natur som kränker personal/elevs integritet. Det innefattar allt från porrbilder som väcker obehag och förlöjligande på grund av kön till ovälkommen beröring och anspelning på sex. Den som blivit utsatt för sexuella trakasserier har tolkningsföreträde vilket innebär att det är offret som avgör om han/hon har blivit utsatt eller inte.

3 3(6) Mål för eleverna; att eleverna vågar ta för sig lika mycket i klassrummet: våga svara på frågor, kritisera och stå för sina åsikter oberoende av könstillhörighet. att elever ska kunna pröva och utveckla förmågor och intressen oberoende av kön. att öka flickors och pojkars kunskap och känsla för jämställdhet. Alla ska ha samma rättigheter, skyldigheter på Mjölnergymnasiet. att varje elev utvecklar förståelse för alla människors lika värde oberoende av kön, social eller etnisk bakgrund. Hur arbetar vi på Mjölnergymnasiet för att uppnå målen; att skolledningen har huvudansvaret för jämställdhetsarbetet. att skolledningen utser en jämställdhets samordnare som samlar kunskap, sprider information och driver jämställdhetsfrågor tillsammans med Jämställdhetsgruppen. att lärarna ska fortbildas inom jämställdhet, sexuella trakasserier och beteendemönster att varje läsår genomföra en Jämställdhets dag där upplysning om sexuella trakasserier ska vara en viktig del. Rektorn och Jämställdhetsgruppens ansvar. att Jämställdhetsgruppen får aktivt stöd och uppmuntran från skolledningen. att jämställdhetsplanen finns tillgänglig för alla nyanställda och alla elever. att jämställdhetsarbetet sker i klassrummet i den vardagliga undervisningen. att elever görs medveten om jämställdhets frågors betydelse. att informera och motverka härskarteknikerna 3 3 se Bilaga 1

4 4(6) att jämställdhetsplanen revideras varje läsår utifrån nya lagar och önskemål/förslag. att elev- och personal undersökning genomförs årligen för att kontrollera förekomsten av och medvetenheten om sexuella trakasserier samt för att få fram synpunkter om jämställdhetsarbetet.

5 5(6) Bilaga 1 Härskartekniker Osynliggörande Vi ser dig inte, hör dig inte, det du säger betyder inget Det kan ske genom kroppsspråk och gester eller avsaknad av dessa. Ett annat exempel är flickors förslag och åsikter inte lyssnas på lika mycket eller att pojkarna får mer utrymme än flickor i rummet/klassrummet. Förlöjligande Suck, fniss, din fråga är onödig, din kommentar är irrelevant. När elever säger ifrån kan de få nedlåtande kommentar som Blev du ledsen nu. Att håna, ironisera över eller på andra sätt visa att en person är mindre värd. Underhållande av information Att underhålla information är att inte tala om vad man kommit överens om för alla Exempel på detta kan vara då en liten grupp som träffas utanför mötena och har så stor makt och sådant inflytande att de kan göra upp tillsammans och utgå ifrån att det ska gälla alla. Att undanhålla information är ett klassiskt sätt att utnyttja och förstärka sin maktposition. Dubbelbestraffning Dubbelbestraffning betyder att inget alternativ är rätt. Oavsett hur du gör så blir det fel. Det vill säga engagerar du dig i en fråga uppfattas det som fel, gör du det inte blir det också fel. Säger du något är det fel, är du tyst är det också fel. En kvinna som gör karriär möter kritik för att hon inte tar hand om familjen, tar hon hand om familjen är det också fel Påförande av skuld och skam Handlar om att man utser en person till syndabock. När elever/personal blir beskyllda för att smöra när de visar intresse, sitter still eller lyssnar. Eller för att vara gullegrisar då de får ett bra omdöme/resultat är det ett sätt att skuld- eller skambelägga elevens/personalens insatser. Det gör man för att minska betydelsen av insatsen.

6 6(6)

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING WHG läsåret 14/15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1.1 Bakgrundslagar 1.2 Definition av kränkningar 1.3 Mål med arbete och insatser 1.4 Skyldigheter

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2013/2014

Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Senast reviderad 140115 1 Innehåll Inledning och syfte 3 Mål 3 Lagar 3 Ansvar.. 5 Definitioner...6 Förebyggande åtgärder 7 Planerad verksamhet läsåret 2013/2014...

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Högåsens förskola Öckerö

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Högåsens förskola Öckerö PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Högåsens förskola Öckerö 2013/2014 Likabehandlingsplanens innehåll Sid Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Diskrimineringsgrunder 2/3 Definition av kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

M Å N G F A L D S P L A N

M Å N G F A L D S P L A N 2 0 1 5 2 0 1 7 MÅ N GFALDSPLAN fö r G ö t e b o r g s O per a n MÅNGFALDSPLAN GöteborgsOperan 2015-2017 INLEDNING GöteborgsOperans övergripande syften är att skapa scenkonst och att hålla diskussionen

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Trygghetsplan 13/14 för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Innehållsförteckning INLEDNING... 3 GEMENSAM GRUNDSYN... 3 NY LAGSTIFTNING... 4 VAD ÄR KRÄNKANDE BEHANDLING?... 5 VAD ÄR DISKRIMINERING?...

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

Ska vi ringa polisen?

Ska vi ringa polisen? Ska vi ringa polisen? Vad gäller när en elev begår en handling i skolan som kan uppfattas som brott? 1 Till läsaren Den här informationen hoppas vi ska vara till hjälp och stöd när skolans vardagsliv för

Läs mer

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Program: Nationella program, Gymnasiesärskolan Läsåret 2013 2014 Uppdaterad inför 2014-2015 UTF125 Rev.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Org.nr Lindesbergs Kommun Dalkarlshyttan 0581-810 00 vxl masugnen@lindesberg.se 212000-2015 711 31 Lindesberg

Läs mer

Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling

Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan åk 4-9 Ansvariga för planen Anna Nilsson Karin

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1(10) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hemgårdens förskola 20150101-20160131 2(10) Innehåll 1 Vision...3 2 Delaktighet...3 3 Utvärdering...4 4 Främjande insatser...4 5 Kartläggning...5

Läs mer

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 Mårbacka arbetslag LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 2 Lagen 2 Begreppsförklaring 3 Ansvarfördelning 4 Rektors ansvar 4 Personalens ansvar 4

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Framtagen oktober 2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskola: Regnbågen Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning Bild: Grimms. På vår förskola ska alla känna sig trygga

Läs mer

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4.

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4. 2006-09-05 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Inledning 3 1. Vår värdegrund 4 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6 4. Lönepolicy 7 5. Policy för arbetstid

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Förslag Mångfaldsplan, kulturinstitutioner, VG-region

Förslag Mångfaldsplan, kulturinstitutioner, VG-region Förslag Mångfaldsplan, kulturinstitutioner, VG-region Inledning Västra Götalandsregionen liksom övriga Sverige har de senaste åren blivit alltmer mångkulturell. I dag är över 20 % av alla som bor i regionen

Läs mer