Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende."

Transkript

1 Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Luleå FPLuleå Rättvisepartiet Socialisterna (3), Landsbygdspartiet Oberoende (1) NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet Landsbygdspartiet Oberoende Rättvisepartiet 1 Kommer ditt parti att se till att Kommunalarna har heltid och med bra arbetsvillkor inom mandatperioden år om ni kommer i ledande ställning efter valet? 2 Kommer ditt parti att se till att Kommunalarnas arbetstider inte består av delade turer med mellanliggande tid, obetald och orimliga arbetspass inom mandatperioden om ni kommer i ledande ställning efter valet? 3 Lönemässigt undrar vi om Kommunalarna är en prioriterad grupp i ditt parti för att höja löneutvecklingen? - Om, alla - eller vilken yrkesgrupp? - Om Nej, är någon annan grupp prioriterad? Ja - Nja, det viktigaste just nu är arbetstiden och att få bort de delade turerna och att det blir fler händer inom vård och omsorg. Ja Vård och Omsorg, alla pga alla är mer eller mindre lågavlönade

2 4 Det ni säger i ert parti att ni vill/ska göra vid en valvinst, har ni det finansierat i någon plan? -, det finns i vår budget att vi vill ta bort de delade turerna 5 Många kommunalarbetare sliter ut sig i förväg på sina jobb, kommer ni att göra n8ått åt arbetsmiljön? 6 Om ditt parti kommer i ledande ställning efter valet, anser du då att de som sitter i ledande ställning från ditt parti skall bry sig i detaljfrågor? - Om inte, varför skall man lägga sin röst på ditt parti? - Om, vilka typ av frågor? 7 Tycker ditt parti att det skall privatiseras mer i offentlig sektor eller annat som bedrivs i Kommunal/Landstingets regi idag? Om Ja, Vad? inte i dagsläget - Ja, vi måste få fler personal inom omsorgen! Valt att inte svara - Det behövs en mix av både kommunal och privat verksamhet. Ska vi klara det växande omsorgsbehovet behövs nya aktöter. Kommunen kommer inte klara av denna utmaning själva. Nej Detaljfrågor skall skötas i verksamheten, framförallt högre personaltäthet och införa mer personalstyre, om man med detaljfrågor menar delade turer, brist på vikarier, lite personalinflytande osv. Nej, vi vill ta tillbaka sådant som privatiserats, tex delar av lokalvård och fastighetsskötsel.

3 8 Om ert parti kommer i ledande ställning efter valet, kommer ni anställa fler - Barnskötare? Undersköterskor? Ja, men det förutsätter givetvis att vi får finansiering från staten till detta. Därför behöver vi en ny regering Barnskötare- - Beror på behov Undersköterskor - både Barnskötare och Undersköterskor 9 Om ert parti kommer i ledande ställning efter valet, anser ditt parti att skolan behöver ha fler vuxna där i form av kommunalarbetare anställda som t.ex. skolvärd/värdinna, elevassistenter m.fl.? Om Ja, kommer ni att se till att det anställs fler? 10 Har ditt parti haft en bra och kontinuerlig relation med Kommunal inför att ni har fattat beslut som har betydelse för kommunalare anställda i er kommun sedan förra valet? - Nej vi har inte haft någon relation med kommunal! Däremot har vi ju alltid haft medlemmar som är medlemmar i kommunal, och dem har givit oss mycket input., vi har 20 mkr extra i vår budget 2014 för tex elevvårdande personal. Vi sitter inte i beslutande ställning i kommunen, det gör S+Mp. Men vi anser att vi har tagit reda på personalens åsikter när vi röstat i olika frågor.

4 11 Om, vid föregående fråga,har ni då pratat med företrädare för kommunal? - Har ni begärt in protokoll från förda förhandlingar där ni sett utgången på förhandlingar som skall vara gjorda innan ni fattar ett politiskt beslut 12 Tycker ditt parti att ni skall ha samverkansavtal med Kommunal? Se svar på fråga Vet ej. Samverkan Ja! 13 Kommunalarna arbetar ofta obekväma arbetstider och är ibland i behov av barnomsorg på dessa tider. Kommer ni att tillhandahålla barnomsorg under de tiderna om ni kommer i ledande ställning?

5 14 Vad består orden samverkan med Kommunal för, i ditt parti? Att man träffas kontinuerligt, har en god dialog och samarbete 15 Kan Kommunalarbetarna förvänta sig att dom får ett annorlunda arbetsförhållande med ditt parti i ledande ställning och hur i så fall? Att man träffas kontinuerligt, har en god dialog och samarbete Vårt parti centralt är väldigt tydlig med att satsningar på vård och omsorg går före skattesänkningar. - Att det finns en dialog mellan Folkpartiet och fackförbundet kommunal. - Bättre dialog och bättre förståelse hoppas vi, och vi vill verka för att Luleå Kommun ska vara en god arbetsgivare som har bra arbetsvillkor och arbetsmiljö och jämställdhet i praktiken, bland annat genom att tillföra medel och därmed avskaffa de delade turerna inom vård- och omsorg. Insikt i verksamheten Mera respekt för det arbete man utför RS vill gärna ha dialog med ett aktivt Kommunal som för fram medlemmarnas åsikter/problem/förslag till oss. I Luleå samarbetar vi gärna i kampen för bättre mer personal och bättre arbetsvillkor. Med RS i kommunledningen skulle arbetsförhållande vara helt annorlunda. Vi skulle satsa maximalt på mer personal och bättre villkor i vård och skola och samtidigt driva aktiva kampanjer för mer pengar från stat och regering till kommunerna. Dessutom vill RS vända chefsstegen upp och ned och låta de verkliga experterna, de på golvet, få mycket mer inflytande över verksamheten.

6 16 Ser du fler eller färre Kommunalarbetare med ditt parti i ledning? Vilka, om ert svar är? Ja, vi ser att vi behöver anställa fler undersköterskor. Redan nu finns det ett underskott på personer inom omsorgen. - Kan jag inte svara på! Mest troligt! : t ex undersköterskor, barnskötare, lokalvårdare, fastighetsskötare 17 Tycker du att Kommunalarna skall få kontinuerlig kompetensutveckling i sitt jobb, om Ja hur tänker ni göra det? Vårt parti centralt är väldigt tydlig med att satsningar på vård och omsorg går före skattesänkningar, det gäller även kompetensutveckling. Det gäller förstås även för oss lokalt. Ja Avsätta betald tid för kompetensutveckling : Genom dialog med de anställda om vilka kompetensbehov som finns. 18 Tycker du att Kommunalarna skall ha en karriärväg att gå i sina yrken? Ja, det är klart de ska ha en möjlighet att vidareutvecklas - Ja, det är mycket viktigt. RS anser att individuella löner håller tillbaka löneutveckling och skapar konflikter bland personalen. Istället vill vi ha en lönetrappa där erfarenhet lönar sig. Alla ska förstås ges chansen att utvecklas och kunna anta nya utmaningar på jobbet, även nya tjänster.

7 19 Om ert parti vinner valet, kommer tekniska sidan, lokalvården att vara i Kommunal/landstingets regi eller i privat? 20 Många kommunalare får vänta länge på en tillsvidare anställning vilket får konsekvenser för livet i stort med svårigheter att få hyreskontrakt, lån, deltidsjobb, lägre löner osv. Samtidigt vet vi att antalet som behöver anställas ökar stadigt och ingen vet hur vi ska lösa det för framtiden. Detta rimmar dåligt. Utnyttjandet är stort för dessa yrkesarbetare och man får jobba korta perioder, vänta på att ett sms skall plinga i telefon, jobba då de flesta andra är ledig osv. Ungdomarna ställer inte upp på dessa villkor längre och går vidare till andra yrken. Om ditt parti vinner valet, tänker ni konkret göra nått för att komma till rätta med detta? Ingen skillnad från idag. Hos oss ligger nivån detsamma som det gjort på lång tid. Det är kopplat till det nationella valet. Vi behöver en annan politik. Fortsätter man sänka skatterna så kommer vi inte att ha resurser till detta. - Både och! Kommunal regi Luleå kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och vi måste se till så att personal som vill jobba i kommunen, ska välkomnas och inte motarbetas. RS vill ha mer kommunal regi än idag. Återta det som privatiserats. (se fråga 7) RS vill omvandla visstidsjobb till fasta jobb i så stor utsträckning som möjligt. Vi vill införa vikariepooler med fast anställd, utbildad, personal i så många verksamheter som möjligt. (Något vi redan delvis fått igenom inom förskolan men som kan utökas)

8 21 Alla är vi mån om att vi har rätt kompetens, en god vård och omsorg för våra gamla och/eller sjuka. Många av Kommunals medlemmar berättar samtidigt att omsorgen snart är bortprioriterat, ingen har tid att pyssla om, trösta, prata och ge just omsorg. Tabletter dom behöver får dom gamla/sjuka men omsorgen som man faktiskt dör om man inte får både vad gäller stimulans, beröring, omtanke och även behovet av friskluft. Det finns olika yrkesgrupper som är proffs på olika saker. Kommunalarna är proffsen på att både se behov och ge omsorgen, hur ser ditt parti på att personalen inte räcker till för detta? Vi behöver mer personal inom omsorgen Fortsätter man sänka skatterna så kommer vi inte att ha resurser att anställa fler. Det är signaler som vi fått och det är inte bra. Luleå kommun måste bli en attraktiv arbetsgivare och vi måste få folk att vilja jobba hos oss. Detta är en av de största utmaningen som kommunen står inför. Det är mycket bedrövligt att vi inte inser att respekten för våra gamla förfaller när vi inte kan erbjuda det ni refererar till i er fråga Vi i RS anser att grundproblemet är för lite personal. Sedan tillkommer allt fler administrativa och praktiska uppgifter. Allt ska dokumenteras och kontrolleras så snart finns ingen tid för omsorg. I grunden handlar det om att man måste lita på personalen, ge dem utrymme att styra, istället för att öka övervakningen.

9 22 Att arbeta inom Kultur och Fritid kan ibland vara en ifrågasatt verksamhet i spartider. Hur ser ditt parti att denna verksamhet kommer att ta form om ditt parti kommer i ledande ställning? 23 Kommunal organiserar många inom privata näringslivet. Om ditt parti kommer i ledande ställning, hur kommer ni att arbeta med dom frågorna? Kultur och fritid är viktigt för att ett samhälle ska utvecklas. Ingen skillnad från idag. Socialdemokraterna jobbar gentemot det privata näringsliv där de ingår Det behövs en god kultur och fritidsverksamhet i kommunen. Men högst prioritering kommer alltid skolan, vården och omsorgen att prioriteras nummer ett. Oförändrat Med stor respekt RS vill att resurserna läggs på fritid och kultur för ALLA. Det innebär att bekämpa högerpolitikens ökade orättvisor. I stadsdelarna behövs lokala mötesplatser där bland annat kulturlivet kan samlas. RS kämpar hela tiden för att försvara villkoren för löntagare i allmänhet, och låginkomsttagare i synnerhet. Det handlar tex om att delta i kampen för trygga jobb, mot bemanningsföretag och oändliga visstidsanställningar. Eller att stödja de som kämpar och strejkar för högre löner och bättre arbetsvillkor. Vi vill också riva upp de privatiseringar som lett till sämre löner och arbetsvillkor.

10 24 Att ha utbildad personal är viktigt, om ni kommer i ledande ställning, hur kommer ni att arbeta för att ungdomarna skall utbilda sig inom bristyrkena som er kommun/landsting har ett behov av att rekrytera i? 25 De som idag är anställd men saknar formell utbildning, vad tänker ni om det? Vi arbetar redan idag för att öka intresset för de yrken som vi ser behov att rekrytera inom. Kompentensutveckling är någonting som behövs inom många olika områden. Vi måste göra dessa yrken mer attraktiva. Viktigast är att de som har formell utbildning prioriteras i första hand, om två personer söker samma jobb. Visa på att man kan göra kariär i alla yrken visa alla att det behövs människor med engagemang och kompetens oavsett vilket jobb man utför alla är en viktig kugge i samhällsmaskineriet Det är säkert duktiga och kunniga människor men skall erbjudas utbildning om det känns rätt för vederbörande person Viktigast för att få fler att börja utbilda sig anser RS är att höja lönerna och genom mer personal och mer personalstyre förbättra arbetsvillkoren, t ex vad gäller vikarier, helgarbete, stress, delade turer osv. RS anser att kommunen ska hjälpa till med vidareutbildning för dem som vill och behöver det. Dock kan man en inte bara se till formell utbildning lång erfarenhet väger i många fall minst lika tungt.

11 26 Varför skall jag som Kommun/landstingsanställd rösta på ditt parti? Satsningarna på jobb, skola och omsorg är prioriterat före skattesänkningar. Socialdemokraterna jobbar för att skapa bra arbetsvillkor och möjligheter för de som är kommunalt anställda. Luleå ska vara en mönsterarbetsgivare. Att ha rätt anställda på rätt plats är en garant för att kommunen ska kunna ha en hög kvalitet på vår verksamhet. Folkpartiet vill ta bort de delade turerna, Folkpartiet säger ja till ökade resurser inom socialförvaltningen och vi säger att det kommer behövas en högre personaltäthet. Vi måste lyckas göra ex. undersköterskeyrket mer attraktivt så att vi klar att rekrytera personal inför framtiden. Detta är en av Luleå kommuns stora utmaningar och vi antar den! Därför att vi har insikt i de frågor vi beslutar om För att det behövs ett kämpande parti i kommunen och landstinget som står tillsammans med anställda och andra i kampen för en bra skola och och vård för alla, med rimliga arbetsvillkor. Rösta på Rättvisepartiet Socialisterna i kommun och landstingsval även om du röstar annorlunda i riksdagsvalet.

Dessa har valt att inte svara!ar valt att inte svara. Socialdemokraterna

Dessa har valt att inte svara!ar valt att inte svara. Socialdemokraterna Fördelning av antal mandat i landstingsfullmäktige efter valet 2010. Kommun Socialdemokraterna, 33 ledamöter Vänsterpartiet 6 ledamöter, Miljöpartiet de gröna 2 ledamöter, Norrbottens sjukvårdsparti 13

Läs mer

Svaren från de politiska partierna i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav

Svaren från de politiska partierna i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav 2014-08-20 Sid 1 Till dig som är arbetsplatsombud anställd i Stockholms stad Svaren från de politiska partierna i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav Vi har ställt 13 frågor till partierna utifrån

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE INLEDNING För Ung Vänster är arbete en rättighet. Rätten till arbete borde vara en av grundpelarna i samhället, men så ser det inte ut idag. Frågan om allas rätt till arbete är

Läs mer

Dags för ett jämställt Uppsala

Dags för ett jämställt Uppsala Uppsala den 29 augusti 2014 Dags för ett jämställt Uppsala Ett handlingsprogram för hur Uppsala ska bli ett jämställt samhälle att bo och leva i. Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. Feminism

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

1. Hur tänker ni lösa bostadskrisen för vuxna personer med utvecklingsstörning och autism?

1. Hur tänker ni lösa bostadskrisen för vuxna personer med utvecklingsstörning och autism? I valet och kvalet - Frågor och svar: Inför valet sammanställde vi sju aktuella frågor som skickades till nämnden/ styrelsens ordförande och vice ordförande i samtliga stadsdelar och kommuner i Stockholms

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Schyssta schemat. Praktiska råd om schemaläggning

Schyssta schemat. Praktiska råd om schemaläggning Schyssta schemat Praktiska råd om schemaläggning TILLHÖR: Innehåll Inledning 3 Avtalet stryr 4 Arbetstid enligt lagen 6 Arbetstidens förläggning 9 Andra lagar som påverkar 13 Inte bara schemaläggning 14

Läs mer

Socialchefsrapport 2015

Socialchefsrapport 2015 september 2015 Socialchefsrapport 2015 Uppdrag välfärd Socialchefsrapport 2015 Socialchefsrapport 2015 Uppdrag välfärd Inledning Landets socialchefer är stolta och brinner för sitt uppdrag. Nästan alla

Läs mer

Men... tekniklärare Rune Johansson ser inga fördelar alls.

Men... tekniklärare Rune Johansson ser inga fördelar alls. Det var i kompletteringspropositionen, som lades på riksdagens bord i april, som skolminister Göran Persson presenterade planerna på att låta kommunerna ta hela ansvaret för skolan. Är det bra för lärarna

Läs mer

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är handlingsplan för förändring vill DU VARA MED OCH påverka? du är 2 Vad är facket för dig? Tänk att vi skalar bort allt. Alla paragrafer och försäkringar. Alla krångliga blanketter, alla avtal. Allt för

Läs mer

Valmanifest 2014. 10kr. Luleå & Norrbottens läns landsting. Vägra slava Kämpande alternativ

Valmanifest 2014. 10kr. Luleå & Norrbottens läns landsting. Vägra slava Kämpande alternativ 10kr Valmanifest 2014 Luleå & Norrbottens läns landsting Vägra slava Kämpande alternativ trygga jobb åt alla! på gatan & i fullmäktige Inga delade turer Mer personal i vård & skola 200 000 nya välfärdsjobb

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR2 PROFIL OCH RETORIK

VALFAKTAHÄFTE NR2 PROFIL OCH RETORIK VALFAKTAHÄFTE NR2 PROFIL OCH RETORIK INLEDNING Under valrörelsen kommer vi i högre utsträckning än annars att sitta i debatter och hålla klasspressar (klassrumspresentationer). Många kommer under valrörelsen

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Jimmie Åkessons valkonferenstal 2014

Jimmie Åkessons valkonferenstal 2014 Jimmie Åkessons valkonferenstal 2014 Igår var det den 14 mars. Det betyder att idag är det mindre än ett halvår kvar till valet i september. Tiden går onekligen fort när man har roligt (Det har jag sagt

Läs mer

RIKSDAGEN. Inga stora skattesänkningar. Pengarna behövs till nya jobb, skolan och välfärden. Sid 2-3

RIKSDAGEN. Inga stora skattesänkningar. Pengarna behövs till nya jobb, skolan och välfärden. Sid 2-3 SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA En tidning från framtidspartiet i svensk politik RIKSDAGEN KOMMUNEN

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi?

Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi? Maj 2012 Lotta Olsson Lotta Finstorp Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi? 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 JOBBEN MÅSTE BLI FLER HUR GÖR VI?... 5 HUR MÅR SVENSK ARBETSMARKNAD?...

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen.

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen. När ska vi som kollegor ge varandra feedback? Generellt Det kan finnas naturliga orsaker till beteendet så man behöver kanske inte ge feedback till allt. Man måste också bedöma läget angående dagsformen

Läs mer

Viktigt inför kommunalvalet 2014 - så här tycker partierna i Täby - om Villkoren för Personer med Kognitiv Funktionsnedsättning

Viktigt inför kommunalvalet 2014 - så här tycker partierna i Täby - om Villkoren för Personer med Kognitiv Funktionsnedsättning Viktigt inför kommunalvalet 2014 - så här tycker partierna i Täby - om Villkoren för Personer med Kognitiv Funktionsnedsättning Enkätsvar från partierna inför kommunalvalet i Täby om de framtida villkoren

Läs mer

Akademikerbarometer 3-2005

Akademikerbarometer 3-2005 Akademikerbarometer 3-2005 "Sveriges akademiker om arbete..." Jonas Bengtsson November 2005 Innehåll Sammanfattning 1. Akademikerbarometern om undersökningen 2. Sveriges akademiker om arbete 3. Sveriges

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer