NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna"

Transkript

1 Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Jokkmokk Jokkmokk Framtid i Jokkmokks kommun (3), Samernas Väl (2) Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Folkpartiet, Framtid i Jokkmokk, Samernas väl NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna 1 Kommer ditt parti att se till att Kommunalarna har heltid och med bra arbetsvillkor inom mandatperioden år om ni kommer i ledande ställning efter valet? 2 Kommer ditt parti att se till att Kommunalarnas arbetstider inte består av delade turer med mellanliggande tid, obetald och orimliga arbetspass inom mandatperioden om ni kommer i ledande ställning efter valet? 3 Lönemässigt undrar vi om Kommunalarna är en prioriterad grupp i ditt parti för att höja löneutvecklingen? - Om, alla -eller vilken yrkesgrupp? - Om Nej, är någon annan grupp prioriterad? Inom Socialnämnden genomförs nu en omfattande genomgång av hur verksamheten skall bedrivas för att bl. a. möta bemanning, rekrytering och ekonomiska utmaningar. I detta ingår möjlighet till heltid. Frågan om delade turer är i högsta grad angelägen och viktig, kommunen vill vara en attraktiv arbetsgivare och i detta ingår även ambitionen att heltid skall vara norm och deltid en möjlighet. Medborgarperspektivet är centralt och berörs givetvis av denna frågeställning, det är exempelvis viktigt att den medborgare som är i behov av samhällets stöd får hjälp av samma personal i så hög utsträckning som möjligt. Allt detta ingår i den genomgång som Socialnämnden nu genomför. Det är en fråga för parterna att hantera. Vi följer givetvis med största intresse eventuella positiva förändringar när det gäller statsbidrag som kan påverka denna fråga. Ja Nej. Men inga andra grupper prioriteras högre heller. Självklart måste alla kommunanställdas löner öka med inflationen, men så länge kommunen kämpar för att få ihop ekonomin är det svårt att lova högre löneutvecklingar framför allt de med de i dag lägsta lönerna

2 4 Det ni säger i ert parti att ni vill/ska göra vid en valvinst, har ni det finansierat i någon plan? 5 Många kommunalarbetare sliter ut sig i förväg på sina jobb, kommer ni att göra n8ått åt arbetsmiljön? 6 Om ditt parti kommer i ledande ställning efter valet, anser du då att de som sitter i ledande ställning från ditt parti skall bry sig i detaljfrågor? - Om inte, varför skall man lägga sin röst på ditt parti? - Om, vilka typ av frågor? 7 Tycker ditt parti att det skall privatiseras mer i offentlig sektor eller annat som bedrivs i Kommunal/Landstingets regi idag? Om Ja, Vad? Vi har varit tydliga i att prioritera omsorgsverksamheten. I detta ingår rekrytering, bemanning och att vara en attraktiv arbetsgivare. Det är en del av budgetplaneringen. Att ständigt förbättra arbetsmiljöarbetet är ett led i att vara en god arbetsgivare. Den inriktningen kommer vi fortsätta och med en socialdemokratisk ledd regering kommer frågor rörande den goda arbetsmiljön tillbaka på agendan för alla yrkesgrupper. Vi kommer att verka för strukturella förbättringar som värnar personal och medborgare. Det är också viktigt för oss samtala med de som jobbar i verksamheten, i detta ingår givetvis dialog med fack och anställda. NEJ - - Ja Vi försöker anstränga mig för att inte fastna i detaljfrågor. Jag tror det är svårt att bedriva en bra verksamhet där de ansvariga tjänstemännen ständigt körs över i detaljfrågor av politiker. Men självklart kan det finnas fall när det blir fel där detaljfrågor måste lyftas. Vi tycker inte det ska privatiseras offentlig verksamhet. NEJ, de som är anställda ska få göra sitt jobb och ha arbetsro oavsett om de är chefer eller undersköterskor utan att en fortroendevald som kanske inte ens har varken erfarenhet eller utbildning går runt de ansvariga i verksamhetsfrågor. Politiken ska visa vägen och fördela medlen NEJ

3 8 Om ert parti kommer i ledande ställning efter valet, kommer ni anställa fler - Barnskötare? Undersköterskor? 9 Om ert parti kommer i ledande ställning efter valet, anser ditt parti att skolan behöver ha fler vuxna där i form av kommunalarbetare anställda som t.ex. skolvärd/värdinna, elevassistenter m.fl.? Om Ja, kommer ni att se till att det anställs fler? 10 Har ditt parti haft en bra och kontinuerlig relation med Kommunal inför att ni har fattat beslut som har betydelse för kommunalare anställda i er kommun sedan förra valet? 11 Om, vid föregående fråga,har ni då pratat med företrädare för kommunal? - Har ni begärt in protokoll från förda förhandlingar där ni sett utgången på förhandlingar som skall vara gjorda innan ni fattar ett politiskt beslut Verksamheten ser ständigt över bemanning utifrån behov. Verksamheten ser ständigt över bemanning utifrån behov. Vi har löpande samtal med Kommunal. Ja, bara vi har möjlighet! Ja, fler vuxna behövs, inte mer betyg, regler och administration. Ja, om det går att finansiera. Det vågar jag inte säga säkert. ( Ny) Barnskötare- Vi kommer att se över personaltätheten Undersköterskor- Har valt att inte svara Vet ej och NEJ

4 12 Tycker ditt parti att ni skall ha samverkansavtal med Kommunal? 13 Kommunalarna arbetar ofta obekväma arbetstider och är ibland i behov av barnomsorg på dessa tider. Kommer ni att tillhandahålla barnomsorg under de tiderna om ni kommer i ledande ställning? 14 Vad består orden samverkan med Kommunal för, i ditt parti? Att man träffas kontinuerligt, har en god dialog och samarbete 15 Kan Kommunalarbetarna förvänta sig att dom får ett annorlunda arbetsförhållande med ditt parti i ledande ställning och hur i så fall? Samverkan och samarbetet mellan parterna är viktigt för att bygga ett ömsesidigt förtroende. Vilken modell parterna väljer att använda är en fråga för dem att hantera. Det finns många goda erfarenheter av samverkansavtal inom offentlig sektor. Det finns barnomsorg kvällar på vardagar mellan Vi ser framför oss en ökad samverkan med Kommunal. Dels är den fackliga samverkan i sig viktig men dessutom kommer ett ökat samarbete mellan kommuner och landsting i länet att krävas. Detta för att möta framtida utmaningar som är kopplat till befolkningsutvecklingen. I detta arbete har Kommunal en viktig roll. Det är viktigt för oss att samtala med de som jobbar i verksamheten. Det beror på hur dessa ser ut. Ja, om vi kan. Förstår inte riktigt frågan. Förhoppningsvis lättare att kommunicera och förändra verksamheten till det bättre vid behov. NEJ Vi ser gärna att vi får träffa den lokala styrelsen för att få än mer kunskap om era medlemmars situation och tillsammans försöka komma på lösningar på de problem som idag finns Socialnämndens utmaningar kommer att vara högre upp på den politiska agendan dvs kommunstyrelsen kommer att vara tvungen att ta ett större strategiskt ansvar.

5 16 Ser du fler eller färre Kommunalarbetare med ditt parti i ledning? Vilka, om ert svar är? 17 Tycker du att Kommunalarna skall få kontinuerlig kompetensutveckling i sitt jobb, om Ja hur tänker ni göra det? 18 Tycker du att Kommunalarna skall ha en karriärväg att gå i sina yrken? 19 Om ert parti vinner valet, kommer tekniska sidan, lokalvården att vara i Kommunal/landstingets regi eller i privat? För närvarande är andelen i stort sett oförändrad. Kompetensutveckling är en del av arbetet och det skall finnas en planering för att säkerställa detta. Vi vet att det förbättrar både arbetsmiljö och arbetsgivarens möjlighet att rekrytera om det finns ett utbud av attraktiva arbetsuppgifter och arbetsplatser. Fler. Skola och vård. Det beror helt på arbetsplatsen och den anställdas behov av detta. - Ja Fler anställda inom omsorgen framför allt. Genom att ge tillräckligt med medel så det inte är köp och utbildningsstop från den 1 januari varje år som det är nu. Vi planerar inga förändringar. Offentlig regi. Kommunal regi

6 20 Många kommunalare får vänta länge på en tillsvidare anställning vilket får konsekvenser för livet i stort med svårigheter att få hyreskontrakt, lån, deltidsjobb, lägre löner osv. Samtidigt vet vi att antalet som behöver anställas ökar stadigt och ingen vet hur vi ska lösa det för framtiden. Detta rimmar dåligt. Utnyttjandet är stort för dessa yrkesarbetare och man får jobba korta perioder, vänta på att ett sms skall plinga i telefon, jobba då de flesta andra är ledig osv. Ungdomarna ställer inte upp på dessa villkor längre och går vidare till andra yrken. Om ditt parti vinner valet, tänker ni konkret göra nått för att komma till rätta med detta? I frågeställningen beskrivs en samhällsförändring som uppstått under de senaste åren. Vi vill att samhället skall utvecklas i en annan riktning. Anställda skall ha en god arbetsmiljö och dialogen mellan arbetstagare och arbetsgivare skall vara värdigt och modernt. Det är en självklarhet för oss.! Så fort behovet av arbetskraft täcker en anställd skall det vara en riktig anställning. Inga bemanningsföretag, inga eviga vikarier och inga sms-anställningar! Vi vill motverka missbruket av visstidsanställningar och timanställningar, avskaffa ofrivilliga delade turer och öka anställdas makt över schemaläggningen

7 21 Alla är vi mån om att vi har rätt kompetens, en god vård och omsorg för våra gamla och/eller sjuka. Många av Kommunals medlemmar berättar samtidigt att omsorgen snart är bortprioriterat, ingen har tid att pyssla om, trösta, prata och ge just omsorg. Tabletter dom behöver får dom gamla/sjuka men omsorgen som man faktiskt dör om man inte får både vad gäller stimulans, beröring, omtanke och även behovet av friskluft. Det finns olika yrkesgrupper som är proffs på olika saker. Kommunalarna är proffsen på att både se behov och ge omsorgen, hur ser ditt parti på att personalen inte räcker till för detta? Vi behöver mer personal inom omsorgen 22 Att arbeta inom Kultur och Fritid kan ibland vara en ifrågasatt verksamhet i spartider. Hur ser ditt parti att denna verksamhet kommer att ta form om ditt parti kommer i ledande ställning? Det är viktigt att medborgare känner trygghet särskilt om man p.g.a. ålder eller sjukdom behöver omvårdnad. De exempel som nämns i frågeställningen är viktiga och vår ambition är att leva upp till det. Tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter är en viktig del av att trivas i en kommun. Det är en betydande del av den kommunala verksamheten och bör så vara. Vi anser att prioriteringar/resursfödelningar inte är som de ska i samhället som det ser ut idag. De rika blir rikare och unga och gamla prioriteras bort! Tyvärr kommer Skola, vård och de viktigaste samhällsfunktionerna först när pengarna har svårt att räcka till. Men en rik fritid är en viktigt ingrediens för att människor ska må bra. Öka bemanningen i äldreomsorgen. Vi vill reglera så att bemanningen aldrig understiger de boendes behov. Med fler medarbetare i omsorgen får äldre bättre möjligheter att aktivera sig, ta del av kultur, komma ut, äta i lugn och ro och få hjälp med hygien och tandvård. För Miljöpartiet är det en verksamhet som är viktigt för att göra Jokkmokk som en attraktiv boendekommun

8 23 Kommunal organiserar många inom privata näringslivet. Om ditt parti kommer i ledande ställning, hur kommer ni att arbeta med dom frågorna? 24 Att ha utbildad personal är viktigt, om ni kommer i ledande ställning, hur kommer ni att arbeta för att ungdomarna skall utbilda sig inom bristyrkena som er kommun/landsting har ett behov av att rekrytera i? 25 De som idag är anställd men saknar formell utbildning, vad tänker ni om det? Har valt att inte svara Vi har inlett ett arbete tillsammans med utbildningsanordnare, Norrbottens läns landsting samt närliggande kommuner. Syftet är att skapa aktiva insatser för att öka antalet sökande till utbildningar inom vård- och omsorgsutbildningar. Med en socialdemokratisk ledd regering kommer en stor nationell satsning att genomföras i syfte att skapa fler jobb inom omsorgen, med den kommer också en finansiering som skapar bättre förutsättningar för kommuner. Det är viktigt att alla medarbetare har den kompetens som krävs för att man skall klara sitt arbete på ett tryggt och bra sätt. Det bidrar även till att den lokala arbetsplatsens förbättringsarbete säkerställs på ett bättre sätt. Vi förväntar oss att de bemöts med schysta villkor oavsett arbetsgivare. Mycket information är viktigt för att hjälpa ungdomar att välja bland utbildningsmöjligheterna. God arbetsmarknad är en viktig faktor för många. Fungerar verksamheten bra är utbildning kombinerat med arbetet många gånger en bra väg i sådana fall. Miljöpartiet har Gröna näringar väldigt högt prioriterade och där finns många av kommunals medlemmar. Ja absolut men kommunen måste bli en betydligt bättre arbetsgivare. Att det ska vara möjligt för fast anställd personal till validering och vidareutbildning

9 26 Varför skall jag som Kommun/landstingsanställd rösta på ditt parti? Välfärden Ett samhälle kan bedömas efter hur väl det tar hand om sina barn, gamla och sjuka. Med den måttstocken står sig Sverige allt sämre. Vårdpersonalen går på knäna. Äldrevården kantas av skandaler. Barngrupperna i förskolan växer. Vi tänker vända denna oroande utveckling. Det behövs mer tid för omtanke i den svenska välfärden och mindre av stress, besparingsiver och vinstjakt. Stoppa vinstjakten. Vi tänker skärpa kvalitetskraven, göra fler kontroller och införa hårdare regler för bemanning. Skattepengar ska göra nytta på våra äldreboenden och sjukhus. Man ska inte kunna dra ned på personal för att göra vinst. Mer personal i vård och omsorg. Med nya traineeplatser i äldrevården och ytterligare i vården skapas både tid för omtanke och en chans för arbetslösa unga att komma in på arbetsmarknaden. Mindre pappersarbete. Proffs ska få vara proffs genom att dra ner på pappersarbetet för våra läkare, sjuksystrar och all annan personal i vården kan mer tid ägnas åt patienter och äldre. För att vänsterpartiet står för ett rättvist, jämställt samhälle där alla ska kunna förvänta sig en trygg och likvärdig samhällsservice oavsett vem man är eller var man bor. Våra valmanifest på riks-, landstings- och kommunalnivå har väldigt många punkter som berör era medlemmars arbetssituation och allas vår vardag men i slutändan så är ödesfrågan vårt framtida klimat som är överhängande alla andra frågor. Vi är det partiet som ser länge än en mandatperiod och har en politik även för de som idag inte har rösträtt exempelvis våra kommande generationer.

10

Dessa har valt att inte svara!ar valt att inte svara. Socialdemokraterna

Dessa har valt att inte svara!ar valt att inte svara. Socialdemokraterna Fördelning av antal mandat i landstingsfullmäktige efter valet 2010. Kommun Socialdemokraterna, 33 ledamöter Vänsterpartiet 6 ledamöter, Miljöpartiet de gröna 2 ledamöter, Norrbottens sjukvårdsparti 13

Läs mer

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende.

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende. Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Luleå 9 3 3 2 32 4 4 4 61 FPLuleå Rättvisepartiet Socialisterna (3), Landsbygdspartiet Oberoende

Läs mer

Svaren från de politiska partierna i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav

Svaren från de politiska partierna i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav 2014-08-20 Sid 1 Till dig som är arbetsplatsombud anställd i Stockholms stad Svaren från de politiska partierna i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav Vi har ställt 13 frågor till partierna utifrån

Läs mer

Dags för ett jämställt Uppsala

Dags för ett jämställt Uppsala Uppsala den 29 augusti 2014 Dags för ett jämställt Uppsala Ett handlingsprogram för hur Uppsala ska bli ett jämställt samhälle att bo och leva i. Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. Feminism

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Schyssta schemat. Praktiska råd om schemaläggning

Schyssta schemat. Praktiska råd om schemaläggning Schyssta schemat Praktiska råd om schemaläggning TILLHÖR: Innehåll Inledning 3 Avtalet stryr 4 Arbetstid enligt lagen 6 Arbetstidens förläggning 9 Andra lagar som påverkar 13 Inte bara schemaläggning 14

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

SPF Hallstahammar och Herrevad har ställt frågor till Socialdemokraterna angående pensionärernas situation och hur partiet tänker arbeta med dessa

SPF Hallstahammar och Herrevad har ställt frågor till Socialdemokraterna angående pensionärernas situation och hur partiet tänker arbeta med dessa SPF Hallstahammar och Herrevad har ställt frågor till Socialdemokraterna angående pensionärernas situation och hur partiet tänker arbeta med dessa frågor. Vi har försökt besvara era frågor utifrån vår

Läs mer

1. Hur tänker ni lösa bostadskrisen för vuxna personer med utvecklingsstörning och autism?

1. Hur tänker ni lösa bostadskrisen för vuxna personer med utvecklingsstörning och autism? I valet och kvalet - Frågor och svar: Inför valet sammanställde vi sju aktuella frågor som skickades till nämnden/ styrelsens ordförande och vice ordförande i samtliga stadsdelar och kommuner i Stockholms

Läs mer

Heltid en del av helheten

Heltid en del av helheten Heltid en del av helheten Här presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Pacta och Svenska Kommunalarbetareförbundet om heltid. Vi vill här ge inspiration

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Jobb som gör skillnad

Jobb som gör skillnad Jobb som gör skillnad VAD TYCKER UNGA OM VÄLFÄRDENS YRKEN? Jobb som gör skillnad 1 Förord Välfärdssektorn sysselsätter över en miljon människor. Det är nästan en fjärdedel av hela den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer

ANTECKNINGAR. Enligt kommunfullmäktiges protokoll den 24 augusti 2010.

ANTECKNINGAR. Enligt kommunfullmäktiges protokoll den 24 augusti 2010. ANTECKNINGAR Datum Sida 2010-08-27 1 (8) Instans Kommunfullmäktige Tid Tisdagen den 24 augusti 2010, klockan 19.00-21.10 Plats Kinna Teater, Kinna Närvarande Enligt kommunfullmäktiges protokoll den 24

Läs mer

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är handlingsplan för förändring vill DU VARA MED OCH påverka? du är 2 Vad är facket för dig? Tänk att vi skalar bort allt. Alla paragrafer och försäkringar. Alla krångliga blanketter, alla avtal. Allt för

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Ny styrning i välfärden efter New Public Management Låt proffsen vara proffs

Ny styrning i välfärden efter New Public Management Låt proffsen vara proffs 2014-09-05 PM Ny styrning i välfärden efter New Public Management Låt proffsen vara proffs Sammanfattning Den svenska välfärden är en viktig del av det som gör Sverige unikt. Få länder kan stoltsera med

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Varför har kvinnor lägre lön än män?

Varför har kvinnor lägre lön än män? februari 2012 Varför har kvinnor lägre lön än män? En rapport om strukturella löneskillnader. Varför har kvinnor lägre lön än män? 2012 Varför har kvinnor lägre lön än män? Lönerna är lägre i sektorer

Läs mer

Med ålderns rätt. Förslag till en modern politik för äldre

Med ålderns rätt. Förslag till en modern politik för äldre Förslag till en modern politik för äldre Sammanfattning 3 På det nationella planet 3 På det lokala planet 3 Inledning 4 Utgångspunkter för gruppens arbete 6 1. Äldres ekonomi 7 1.1 Pensionssystemet 7 1.2

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

RIKSDAGEN. Inga stora skattesänkningar. Pengarna behövs till nya jobb, skolan och välfärden. Sid 2-3

RIKSDAGEN. Inga stora skattesänkningar. Pengarna behövs till nya jobb, skolan och välfärden. Sid 2-3 SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA En tidning från framtidspartiet i svensk politik RIKSDAGEN KOMMUNEN

Läs mer

Beslutat på förbundsmötet 2012. Vi bygger Vision!

Beslutat på förbundsmötet 2012. Vi bygger Vision! Beslutat på förbundsmötet 2012 Vi bygger Vision! 1 2 Inledning Vi har börjat formandet av ett nytt, modernt och attraktivt fackförbund där du som medlem alltid står i centrum. Förbundsstyrelsens utgångspunkt

Läs mer

Valplattform Socialdemokraterna

Valplattform Socialdemokraterna Valplattform Socialdemokraterna 1. Inledning Vi Socialdemokrater vill se ett samhälle där vi gemensamt tar ansvar för att göra Sundsvall bättre. Där vi ställer krav på varandra och hjälps åt. Vi vill lösa

Läs mer

KOMMUNEN RIKSDAGEN. Mats Werner och Anna Palmér kommer att dela på ansvaret att leda det socialdemokratiska arbetet i. kommunstyrelsen.

KOMMUNEN RIKSDAGEN. Mats Werner och Anna Palmér kommer att dela på ansvaret att leda det socialdemokratiska arbetet i. kommunstyrelsen. SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA En tidning från framtidspartiet i svensk politik RIKSDAGEN KOMMUNEN

Läs mer