Omvårdnadsdiagnostik Josefin Wiking

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omvårdnadsdiagnostik Josefin Wiking"

Transkript

1 Omvårdnadsdiagnostik Josefin Wiking

2 Definition nursing : Vad är omvårdnad? Nursing encompasses autonomous and collaborative care of individuals of all ages, families, groups and communities, sick or well and in all settings. Nursing includes the promotion of health, prevention of illness, and the care of ill, disabled and dying people. Advocacy, promotion of a safe environment, research, participation in shaping health policy and in patient and health systems management, and education are also key nursing roles. International Council of Nurses

3 Ämnet omvårdnad innehåller kunskaper om hur människor, till och från under livet, tar hand om, stödjer resurser och hjälper människor att hantera problem relaterat till hälsa och ohälsa. Särskild tonvikt läggs på; - sårbarhet vid och i transitioner relaterade till levnadsförhållanden och hälsotillstånd - möjligheter och begränsningar vid hälsa/ohälsa - olika miljöers och omgivningars relevans för främjande av hälsa - relationer och aktiviteter som understödjer hälsa och förebygger ohälsa - lidande och lindring av lidande Röda Korsets Högskola Vad är omvårdnad?

4 Omvårdnadsprocessen UTVÄRDERING (av omvårdnadsresultat) DATAINSAMLING GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER OMVÅRDNADS- DIAGNOS PLANERING (mål, ordinationer)

5

6 Skillnad mellan en medicinsk diagnos och en omvårdnadsdiagnos? DAGS ATT TÄNKA TILL!

7 Vad är (omvårdnads)diagnostik? Diagnos (grek.) = konsten att särskilja Enligt SAOL: Diagnos = fastställande, bestämning Diagnostik = vetenskapen om ställande av diagnos

8 JÄMFÖRELSE MEDICINSK DIAGNOS En klinisk bedömning som identifierar en sjukdom, ett tillstånd/syndrom eller en patologisk avvikelse. Diagnosen utgör grunden för valet av åtgärder för att nå resultat som ligger inom läkarens ansvarsområde.

9 DEFINITION OMVÅRDNADSDIAGNOS En omvårdnadsdiagnos är en klinisk bedömning avseende en individs, familjs eller grupps reaktion på aktuella eller potentiella hälsoproblem/livsprocesser. Omvårdnadsdiagnosen utgör grunden för valet av omvårdnadsåtgärder för att nå resultat som ligger inom sjuksköterskans ansvarsområde. (NANDA, 2013)

10 Fyra dimensioner av hälsa/ohälsa Fysisk Psykisk Social Existentiell

11

12 DIAGNOSTISK FÖRMÅGA Att uppfatta och bestämma relevanta kännetecken i patientstatus. Att analysera kännetecken och identifiera relaterade faktorer hos patienten. Att rubricera diagnosen. (Hasegawa, Ogasawara & Katz, 2007)

13 Information/data: Matrester i ligger kvar i vänster kind efter tandborstning, vänster hand inte ren efter handtvätt, glömmer vänster sida vid duschning. Tolkning: Nedsatt egenvårdsförmåga: personlig hygien (00108) Unilateralt neglekt (00123) Sjuksköterskans individuella beskrivning som t.ex. Han har svårt att sköta hygienen Han glömmer sin vänstra sida

14 Information/data: Blåaktiga läppar, stor andningsansträngning, hjälpmuskulatur används. Tolkning: Ineffektivt andningsmönster (00032) Sjuksköterskans individuella beskrivning som t.ex. Han har det jobbigt med andningen

15 Omvårdnadsdiagnos (fri text) Risk för att patienten skadar sig Risk att patienten ramlar Risk för fallolycka Risk för fallskada Risk för trauma Risk för fall Definition:?

16 Omvårdnadsdiagnos (NANDA 00155) Risk för fall Definition: Mer utsatt för oavsiktliga fall som kan orsaka fysisk skada.

17 NANDA NORTH AMERICAN NURSING DIAGNOSIS ASSOCIATION En klassifikation av omvårdnadsdiagnoser. Ett gemensamt språk för att beskriva omvårdnadsbehov. Ca 230 diagnoser ingår i taxonomin. Krav på evidens. Uppdateras vartannat år.

18 Ex. andra klassifikationer ICD (International Classification of Diseases) ICF (International Classification of Functions)

19 Funktionsområden (indelning statusinfo, enl. VIPS) (Ehrenberg, Ehnfors & Thorell-Ekstrand, 2013) Kommunikation Kunskap/Utveckling Andning/Cirkulation Nutrition/Ätande Elimination Hud/vävnad Aktivitet/ADL Sömn/vila Smärta/sinnesintryck Sexualitet/reproduktion Psykosocial Andligt/kulturellt Säkerhet Sammansatt status

20 Funktionella hälsomönster (annan indelning statusinfo) (Gordon, 2007) Hälsouppfattning Nutrition Elimination Aktivitet Sömn Kognition Självuppfattning Roller Sexualitet Stresshantering Värderingar

21 Bred bedömning = täcker alla funktionsområden Fokuserad bedömning = täcker ett funktionsområde

22 NANDA-taxonomins struktur (indelningen av omvårdnadsdiagnoser)

23

24

25 Exempel på omvårdnadsdiagnoser enl. NANDA

26 DOMÄN 1

27 DOMÄN 2

28 DOMÄN 3

29 DOMÄN 4

30 DOMÄN 5

31 DOMÄN 6

32 DOMÄN 7

33 DOMÄN 8

34 DOMÄN 9

35 DOMÄN 10

36 DOMÄN 11

37 DOMÄN 12

38 Tre olika typer av omvårdnadsdiagnoser Problemdiagnoser Riskdiagnoser Hälsofrämjande diagnoser

39

40 Problem relaterat till Etiologi som bevisas av Symtom/tecken Nedsatt egenvårdsförmåga; toalettbesök (P) r.t. svaghet vänster sida och nedsatt närminne (E) (s. b. a. oförmåga att ta sig till toaletten, oförmåga att resa sig från toalettstol, oförmåga att klara av toaletthygien, m.m.) (S)

41 Nedsatt egenvårdsförmåga; toalettbesök r.t. svaghet vänster sida och nedsatt närminne. Nedsatt egenvårdsförmåga; toalettbesök r.t. smärta och andfåddhet vid aktivitet. Nedsatt egenvårdsförmåga; toalettbesök r.t. nedsatt finmotorik och styrka i händerna.

42

43 Risk relaterat till Etiologi (riskfaktorer) Risk för hudskada r.t. nedsatt känsel vänster sida och nedsatt närminne Risk för hudskada r.t. avföringsinkontinens och svårighet att sköta nedre hygien Risk för hudskada r.t. skör hud och nedsatt förmåga att lägesändra i säng

44

45 Resurs relaterat till Etiologi Potential för förbättrad sömn r.t. medvetenhet om sömnens betydelse för det psykiska välbefinnandet (Vissa diagnostiker menar att vid resursdiagnoser anges ej etiologin utan bara resursen i sig.)

46 DAGS ATT TÄNKA TILL!

47 Kritik mot omvårdnadsdiagnoser Ger en patientbeskrivning som är Reduktionistisk Förenklad Uppdelad Anatomisk

48 Collaborative problems / Interprofessionella problemområden Fysiologiska komplikationer som sjuksköterskan uppmärksammar och följer i syfte att kunna identifiera uppkomst eller förändring av tillstånd. Sjuksköterskan kan ej ordinera åtgärder som behöver vidtas. På neurologisk akutvårdsenhet t.ex. Risk för ineffektiv cirkulation i hjärnvävnad. Collaborative problems finns i viss utsträckning i NANDAtaxonomin.

49 Innan du väljer NANDA-diagnos Kontrollera definitionen! Överensstämmer den med patientens situation? Jämför diagnosens kännetecken/riskfaktorer med dina fynd. Kom ihåg att vissa kännetecken/riskfaktorer är beskrivna i detalj medan andra är av mer övergripande karaktär. Samma sak gäller för Relaterade faktorer. Var kritisk mot diagnoserna! Alla klassifikationen har brister.

50 Att tänka på vid formulering av omvårdnadsdiagnos Skriv kortfattat och neutralt. Ange alltid hälsoproblemet/-risken/-resursen och dess orsaker. Ange bara ett problem/en risk/en resurs åt gången, men gärna flera orsaker! Sträva efter att både problem och orsaker kan påverkas av omvårdnad. Validera om möjligt diagnosen med patient/närstående. (Florin, 2013)

51 Diagnostiskt resonemang - Har jag tillräckligt med information? - Kan jag har missuppfattat information? - Vilka data hänger ihop med varandra? - Har jag uppfattat orsakssambanden korrekt? - Vad säger patienten/närstående om analysen?

52 GRUPPARBETE - PATIENTFALL Marianne 89 år

53 Diagnostic web En uppställning av identifierade diagnoser och orsakssamband

54

55

56 QUIZ

57 SNABB UTVÄRDERING

58 Tack för er uppmärksamhet!

Omvårdnadsinterventioner inom heldygnsvården

Omvårdnadsinterventioner inom heldygnsvården 18-03-06 Omvårdnadsinterventioner inom heldygnsvården vid vård av patienter med emotionell instabilitet och självskadebeteende Joachim Eckerström Högskoleadjunkt Forskningskoordinator Självvald inläggning

Läs mer

NANDA pedagogiskt instrument i specialistutbildningen. Teresa Sörö Högskoleadjunkt, Kursansvarig Intensivvårdsutbildningen Röda Korsets Högskola

NANDA pedagogiskt instrument i specialistutbildningen. Teresa Sörö Högskoleadjunkt, Kursansvarig Intensivvårdsutbildningen Röda Korsets Högskola NANDA pedagogiskt instrument i specialistutbildningen Teresa Sörö Högskoleadjunkt, Kursansvarig Intensivvårdsutbildningen Röda Korsets Högskola Uppdrag från SLL Specialistutbildning inom intensivvård 30-40

Läs mer

Assessment Bedömning. Evaluation Utvärdering. Diagnosis Diagnos. Planning Planering. Implementation Genomförande

Assessment Bedömning. Evaluation Utvärdering. Diagnosis Diagnos. Planning Planering. Implementation Genomförande Omvårdnadsprocessen The nursing process Anneli Jönsson leg sjuksköterska, universitetsadjunkt, doktorand anneli.jonsson @med.lu.se The nursing process is a conceptual framework that enables the student

Läs mer

Omvårdnadsdiagnos.k. Joachim Eckerström

Omvårdnadsdiagnos.k. Joachim Eckerström Omvårdnadsdiagnos.k Joachim Eckerström Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, Fil. mag. Forskningskoordinator Självvald inläggning (SI) vid emo?onell instabilitet Högskoleadjunkt vid Röda Korsets

Läs mer

STRUKTURERAD DOKUMENTATION MED GEMENSAM TERMINOLOGIför ökad kvalitet på omvårdnaden!

STRUKTURERAD DOKUMENTATION MED GEMENSAM TERMINOLOGIför ökad kvalitet på omvårdnaden! STRUKTURERAD DOKUMENTATION MED GEMENSAM TERMINOLOGIför ökad kvalitet på omvårdnaden! INGER JANSSON UNIVERSITETSLEKTOR, SAHLGRENSKA AKADEMIN, GÖTEBORGS UNIVERSITET Vart tog omvårdnadsprocessen vägen? Och

Läs mer

Nyckelord VIPS / NANDA

Nyckelord VIPS / NANDA Nyckelord VIPS / NANDA Ingår i: MeSH Aktivitet? Aktivitetsintolerans Allergisk reaktion på latex Amning Andlig frustration Andligt välbefinnande Andligt/Kulturellt? Andning/Cirkulation Andningsmönster

Läs mer

NATIONELLT FACKSPRÅK OCH NATIONELL INFORMATIONSSTRUKTUR -HUR KAN DET ANVÄNDAS FÖR DOKUMENTATION INOM OMVÅRDNAD?

NATIONELLT FACKSPRÅK OCH NATIONELL INFORMATIONSSTRUKTUR -HUR KAN DET ANVÄNDAS FÖR DOKUMENTATION INOM OMVÅRDNAD? NATIONELLT FACKSPRÅK OCH NATIONELL INFORMATIONSSTRUKTUR -HUR KAN DET ANVÄNDAS FÖR DOKUMENTATION INOM OMVÅRDNAD? INGER JANSSON UNIVERSITETSLEKTOR, SAHLGRENSKA AKADEMIN, GÖTEBORGS UNIVERSITET Vart tog omvårdnadsprocessen

Läs mer

Omvårdnadsprocessen

Omvårdnadsprocessen Figure 11-2 The five overlapping phases of the nursing process. Each phase depends on the accuracy of the other phases. Each phase involves critical thinking. Omvårdnadsprocessen ANNELI JÖNSSON, SJUKSKÖTERSKA,

Läs mer

ICNP Terminologi för strukturerad dokumentation av omvårdnad

ICNP Terminologi för strukturerad dokumentation av omvårdnad ICNP Terminologi för strukturerad dokumentation av omvårdnad ICNP International Classification of Nursing Practice Catrin Björvell, leg ssk, Med dr Jan Florin, leg ssk, Med dr Inger Jansson, leg ssk, Fil

Läs mer

ICNP, ICF, KVÅ, ICD OCH NANDA - HUR KAN DESSA SAMVERKA? INGER JANSSON & BEATRIX ALGURÉN

ICNP, ICF, KVÅ, ICD OCH NANDA - HUR KAN DESSA SAMVERKA? INGER JANSSON & BEATRIX ALGURÉN ICNP, ICF, KVÅ, ICD OCH NANDA - HUR KAN DESSA SAMVERKA? INGER JANSSON & BEATRIX ALGURÉN Vart tog omvårdnadsprocessen vägen? Och VIPS, finns det kvar? Nej vi använder inte VIPS längre, nu har vi ICF. Vi

Läs mer

Psykiatrisk omvårdnad

Psykiatrisk omvårdnad Psykiatrisk omvårdnad Nya omvårdnadsdelar i vårdprogrammen Joachim Eckerström Specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård, Fil. Mag. Doktorand, Självvald inläggning (SI) vid emotionell instabilitet och

Läs mer

Omvårdnadsdiagnostik. Joachim Eckerström

Omvårdnadsdiagnostik. Joachim Eckerström Omvårdnadsdiagnostik Joachim Eckerström Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, Fil. mag. Forskningskoordinator Självvald inläggning (SI) vid emotionell instabilitet Högskoleadjunkt Röda Korsets

Läs mer

Omvårdnadsdiagnoser : definitioner och klassifikationer PDF ladda ner

Omvårdnadsdiagnoser : definitioner och klassifikationer PDF ladda ner Omvårdnadsdiagnoser : definitioner och klassifikationer 2015-2017 PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare:. Omvårdnadsdiagnoser: Definitioner och klassifikation är en tydlig guide till omvårdnadsdiagnoser

Läs mer

Omvårdnadsprocessen Josefin Wiking

Omvårdnadsprocessen Josefin Wiking Omvårdnadsprocessen 160120 Josefin Wiking Vilka förväntningar har du på det här lärandetillfället? UTTRYCK DINA FÖRVÄNTNINGAR! Mål för dagens undervisning 1) Förståelse för omvårdnadsprocessens olika steg

Läs mer

OMVÅRDNADSDIAGNOSTIK MED HJÄLP AV EN KLASSIFIKATION FÖR OMVÅRDNAD

OMVÅRDNADSDIAGNOSTIK MED HJÄLP AV EN KLASSIFIKATION FÖR OMVÅRDNAD OMVÅRDNADSDIAGNOSTIK MED HJÄLP AV EN KLASSIFIKATION FÖR OMVÅRDNAD CATRIN BJÖRVELL LEG SJUKSKÖT, MED DR KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET, KAROLINSKA INSTITUTET 2017 BEHÖVER PATIENTEN OMV DIAGNOSER? VARFÖR

Läs mer

Försättsblad tentamen Fakulteten för hälsa och samhälle

Försättsblad tentamen Fakulteten för hälsa och samhälle Försättsblad tentamen Fakulteten för hälsa och samhälle Försättsbladet utgör första sidan i tentamensfilen. Instruktioner för kursansvariga om hanteringen: mah.se/hs/tentamedarbetare * Fylls i av kursansvarig

Läs mer

Medicinsk vetenskap GR (B), Vård vid ohälsa och sjukdom I, 7,5 hp

Medicinsk vetenskap GR (B), Vård vid ohälsa och sjukdom I, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Medicinsk vetenskap GR (B), Vård vid ohälsa och sjukdom I, 7,5 hp Medical Science BA (B) Care within ill-health and disease I, 7,5 credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

Nationella IT-strategin. Föreläsare Cecilia Hane Persson Kopiering får endast ske efter överenskommelse med CHP

Nationella IT-strategin. Föreläsare Cecilia Hane Persson Kopiering får endast ske efter överenskommelse med CHP Diagnostik och dokumentation inom omvårdnad del II Våren 2011 Föreläsare Cecilia Hane Persson Kopiering får endast ske efter överenskommelse med CHP Nationella IT-strategin ett regerings-uppdrag SYFTE

Läs mer

Omvårdnad. Omvårdnad utgör huvudområde i sjuksköterskeutbildningen och är både ett verksamhets- och

Omvårdnad. Omvårdnad utgör huvudområde i sjuksköterskeutbildningen och är både ett verksamhets- och Högskolan i Halmstad Sektionen för hälsa och samhälle 2012 Omvårdnad Omvårdnad utgör huvudområde i sjuksköterskeutbildningen och är både ett verksamhets- och forskningsområde. Inom forskningsområdet omvårdnad

Läs mer

Bedömningsinstrument Mälardalsmodellen

Bedömningsinstrument Mälardalsmodellen 25 okt 2018 Bedömningsinstrument Mälardalsmodellen Sjuksköterskeprogrammet Mälardalens högskola Professionsblock 3 VAE211 Inledning Mälardalsmodellen är det bedömningsinstrument som används vid Sjuksköterskeprogrammets

Läs mer

Fackspråk för omvårdnad införande av ICNP, kliniska erfarenheter och interventionsstudie Vitalis 21 maj 13-14

Fackspråk för omvårdnad införande av ICNP, kliniska erfarenheter och interventionsstudie Vitalis 21 maj 13-14 Fackspråk för omvårdnad införande av ICNP, kliniska erfarenheter och interventionsstudie Vitalis 21 maj 13-14 Ingela Karlsson, Sjuksköterska, med. dr., Karlstads universitet Lena Klerfors, Utbildnings/utvecklingssjuksköterska,

Läs mer

Standardiserad dokumentation av omvårdnad en fråga för professionen. Janne Florin

Standardiserad dokumentation av omvårdnad en fråga för professionen. Janne Florin Standardiserad dokumentation av omvårdnad en fråga för professionen Janne Florin 2017-05-16 En profession Att vara sjuksköterska innefattar att ha en professionell identitet Tillhöra en profession Man

Läs mer

Kurs 5: Hälsofrämjande omvårdnad vid komplexa situationer, 15 hp

Kurs 5: Hälsofrämjande omvårdnad vid komplexa situationer, 15 hp Kursplan Kurs 5: Hälsofrämjande omvårdnad vid komplexa situationer, 15 hp Kurskategori Programkurs Kurskod 8SNG50 Kursen ingår i sjuksköterskeprogrammet i Norrköping/Nyköping, termin 5. Mål Utifrån omvårdnads-

Läs mer

Individuella Grundläggande Behov. Omvårdnadsplan. Grupp 4

Individuella Grundläggande Behov. Omvårdnadsplan. Grupp 4 Omvårdnadsplan Grupp 4 Allmänna uppgifter: Namn: Olle Andersson Personnummer: 19320203-4678 Datum: 050128 Sign: 050128, M.S. Sjuksköterskestuderande Närstående: Mikael Andersson (Son) Adress: Skogshuggarvägen

Läs mer

fördjupa sin kompetens i problembearbetning av omvårdnad samt internalisera ett professionellt förhållningssätt, och

fördjupa sin kompetens i problembearbetning av omvårdnad samt internalisera ett professionellt förhållningssätt, och Kursplan Kurs 5. Omvårdnad vid komplexa tillstånd den äldre människan, grundnivå, 15 högskolepoäng Kurskategori Programkurs Kurskod 8SLG50 Kursen ingår i sjuksköterskeprogrammet i Linköping, termin 5.

Läs mer

Dokumentation- en hörnsten i personcentrerad vård

Dokumentation- en hörnsten i personcentrerad vård Dokumentation- en hörnsten i personcentrerad vård Anna Forsberg-professor anna.forsberg@med.lu.se Disciplinen omvårdnad Kunskap om Hälsa Fridfull och värdig död Ett gott liv trots sjukdom eller funktionshinder

Läs mer

Underlag som stöd vid bedömningssamtal. Utgår från Lärandemål: Exempel på vad bedömningssamtalen kan ta sin utgångspunkt i eller relateras till 1.

Underlag som stöd vid bedömningssamtal. Utgår från Lärandemål: Exempel på vad bedömningssamtalen kan ta sin utgångspunkt i eller relateras till 1. Bedömnings -kriterium: Kunskap och förståelse Utgår från Lärandemål: Exempel på vad bedömningssamtalen kan ta sin utgångspunkt i eller relateras till 1. 1 1 Studenten har gett utrymme för patienten att

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH HÄLSA

INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH HÄLSA INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH HÄLSA OM6040 Njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad, 22,5 högskolepoäng Nephrology, Dialysis Treatment and Renal Nursing Care, 22.5 higher

Läs mer

Projektredovisning. Bättre stöd till personer med kognitiva funktionshinder genom ICF. Susanne Barkvik Rita Ehrenfors

Projektredovisning. Bättre stöd till personer med kognitiva funktionshinder genom ICF. Susanne Barkvik Rita Ehrenfors Projektredovisning Bättre stöd till personer med kognitiva funktionshinder genom ICF Susanne Barkvik Rita Ehrenfors Bakgrund Personer med kognitiva funktionshinder uttrycker att man inte känner sig delaktig

Läs mer

Critical thinking 2013-09-26. Kritiskt tänkande och omvårdnadsdiagnostik. Bedömning Assessment. Utvärdering Evaluation.

Critical thinking 2013-09-26. Kritiskt tänkande och omvårdnadsdiagnostik. Bedömning Assessment. Utvärdering Evaluation. Kritiskt tänkande och omvårdnadsdiagnostik ANNELI JÖNSSON Bedömning Assessment Utvärdering Evaluation Diagnos Diagnosis Genomförande Implementation Planering Planning Critical thinking 1 Critical thinking

Läs mer

Omvårdnad inom somatisk vård, 13,5 högskolepoäng Medical Surgical Nursing Care, 13.5 credits

Omvårdnad inom somatisk vård, 13,5 högskolepoäng Medical Surgical Nursing Care, 13.5 credits Sida 1 av 5 Kursplan Röda korsets högskola Dnr: 48/2012 Teknikringen 1 Datum: 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh.se Omvårdnad inom somatisk vård, 13,5

Läs mer

KURSPLAN. VÅ1027 Basal omvårdnad, 12 högskolepoäng, grundnivå 1, Basic Nursing, 12 Higher Education Credits *, Undergraduate Level 1

KURSPLAN. VÅ1027 Basal omvårdnad, 12 högskolepoäng, grundnivå 1, Basic Nursing, 12 Higher Education Credits *, Undergraduate Level 1 Sida1(6) KURSPLAN VÅ1027 Basal omvårdnad, 12 högskolepoäng, grundnivå 1, Basic Nursing, 12 Higher Education Credits *, Undergraduate Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att studenten tillägnar sig

Läs mer

Försättsblad tentamen Fakulteten för hälsa och samhälle

Försättsblad tentamen Fakulteten för hälsa och samhälle Försättsblad tentamen Fakulteten för hälsa och samhälle Försättsbladet utgör första sidan i tentamensfilen. Instruktioner för kursansvariga om hanteringen: mah.se/hs/tentamedarbetare * Fylls i av kursansvarig

Läs mer

Utbildningsplan för Specialistsjuksköterskeprogrammet

Utbildningsplan för Specialistsjuksköterskeprogrammet Utbildningsplan för Specialistsjuksköterskeprogrammet Specialist Nursing Programme 60 högskolepoäng Programkod: MSJ2Y Fastställd: 2009-09-16 Beslutad av: Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté

Läs mer

Margareta Ehnfors och Anna Ehrenberg

Margareta Ehnfors och Anna Ehrenberg Margareta Ehnfors och Anna Ehrenberg Kvalitetsindikatorerna som beskrivs i den här boken är avsedda att användas som gemensamma mått på omvårdnadens kvalitet. För att regelbundet kunna utvärdera kvaliteten

Läs mer

BEDÖMNINGSUNDERLAG FÖR VFU INOM PSYKIATRI

BEDÖMNINGSUNDERLAG FÖR VFU INOM PSYKIATRI Sjuksköterskeprogrammet termin 4 2VÅ620 Professionskunskap II BEDÖMNINGSUNDERLAG FÖR VFU INOM PSYKIATRI Student: VFU-placering: År, veckor: Yrkeshandledare: Klinisk adjunkt: 13 december 2016 1 BEDÖMNING

Läs mer

Patientdiskussion: Neurologisk sjukdom

Patientdiskussion: Neurologisk sjukdom Patientdiskussion: Neurologisk sjukdom Hélène Pessah-Rasmussen överläkare, docent VO neurologi och rehabiliteringsmedicin Skånes universitetssjukhus 160316 Behovet av palliativ vård i livets slutskede

Läs mer

Introduktionskurs 404. Bakgrund och syften med ICF* Den biopsykosociala arbetsmodellen. Klassifikation, kodning och bedömning

Introduktionskurs 404. Bakgrund och syften med ICF* Den biopsykosociala arbetsmodellen. Klassifikation, kodning och bedömning ICF- FRÅN GRUNDEN Introduktionskurs 404 Bakgrund och syften med ICF* Den biopsykosociala arbetsmodellen Klassifikation, kodning och bedömning Praktisk tillämpning baserad på patientfall: Genomförande-,

Läs mer

8SKG22. Hälsofrämjande omvårdnad, 30 hp Health Promoting Nursing, 30 credits. Programkurs. Medicinska fakulteten. Gäller från: vårterminen 2017

8SKG22. Hälsofrämjande omvårdnad, 30 hp Health Promoting Nursing, 30 credits. Programkurs. Medicinska fakulteten. Gäller från: vårterminen 2017 1(6) 8SKG22 Hälsofrämjande omvårdnad, 30 hp Health Promoting Nursing, 30 credits Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: vårterminen 2017 Kursplan Fastställd av Utbildningsnämnden för grund- och

Läs mer

ETT VERKTYG SOM AVSER MÄTA OMVÅRDNADSDIAGNOSTISK FÖRMÅGA

ETT VERKTYG SOM AVSER MÄTA OMVÅRDNADSDIAGNOSTISK FÖRMÅGA Avancerad nivå Uppsatskurs 30 hp HT 09 ETT VERKTYG SOM AVSER MÄTA OMVÅRDNADSDIAGNOSTISK FÖRMÅGA Josefin Gill Handledare: Lars Strömberg Eva Johansson Examinator: Gun Nordström SAMMANFATTNING Att sjuksköterskor

Läs mer

NATIONELLT FACKSPRÅK OCH TERMINOLOGIER

NATIONELLT FACKSPRÅK OCH TERMINOLOGIER SEPTEMBER 2014 Svensk sjuksköterskeförening om NATIONELLT FACKSPRÅK OCH TERMINOLOGIER Sjuksköterskor ansvarar för att information om omvårdnad finns i tillräcklig omfattning och med sådan kvalitet att

Läs mer

Student Portfolio. 1. observations-/ deltagarperspektiv i omvårdnadssituationer (professionsblock 1)

Student Portfolio. 1. observations-/ deltagarperspektiv i omvårdnadssituationer (professionsblock 1) Student Portfolio Vad är en Student Portfolio? Student Portfolio är studentens dokument och är ett medel för måluppfyllelse. Den ska fungera som ett stöd samt ge en tydlig struktur i studentens lärandeprocess

Läs mer

Metoder i omvårdnadsarbete

Metoder i omvårdnadsarbete Metoder i omvårdnadsarbete - en portfölj för färdighetsträning inom verksamhetsförlagd utbildning Sjuksköterskeprogrammet Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin Namn:.. Sjuksköterskeutbildningen

Läs mer

Prel. Internt utbildningsprogram 411 PLATTFORM FÖR KVALIFICERAD VÅRD OCH REHABILITERING

Prel. Internt utbildningsprogram 411 PLATTFORM FÖR KVALIFICERAD VÅRD OCH REHABILITERING Prel. Internt utbildningsprogram 411 ICF-DOKUMENTATION PLATTFORM FÖR KVALIFICERAD VÅRD OCH REHABILITERING ICF- den biopsykosociala arbetsmodellen, klassifikation, kodning, bedömning och genomförande. Praktisk

Läs mer

Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 120113 Tid: Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 120113 Tid: Hjälpmedel: Inga hjälpmedel Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen 4 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK 06, SSK 05 SSK 03, SSK 04 (del 1 eller/och del 2) Namn: (Ifylles av student) : (Ifylles av student)

Läs mer

Metoder i omvårdnadsarbete

Metoder i omvårdnadsarbete Metoder i omvårdnadsarbete - en portfölj för färdighetsträning inom verksamhetsförlagd utbildning Sjuksköterskeprogrammet Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin Namn:.. Sjuksköterskeutbildningen

Läs mer

Förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd hos barn och unga. Christina Dalman christina.dalman@ki.se

Förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd hos barn och unga. Christina Dalman christina.dalman@ki.se 1 Förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd hos barn och unga Christina Dalman christina.dalman@ki.se 2 Begrepp Förekomst: nuläge, köns skillnader, trender, jämförelse med andra

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Riktlinje för dokumentation i patientjournalen

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Riktlinje för dokumentation i patientjournalen Riktlinjer för hälso- och sjukvård Riktlinje för dokumentation i patientjournalen RIKTLINJER 1 Riktlinje för dokumentation i patientjournalen Ersätter Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation i

Läs mer

Beskrivning av huvudområdet

Beskrivning av huvudområdet Beskrivning av huvudområdet Huvudområdet i sjuksköterskeexamen är omvårdnad. Omvårdnad har som mål att främja hälsa och välbefinnande genom att stärka och stödja människors hälsoprocesser. Kärninnehållet

Läs mer

Checklista vid teoretisk validering

Checklista vid teoretisk validering Checklista vid teoretisk validering Kurs: Vård och omsorgsarbete 1, 200 poäng Kurskod: VÅRVÅR01 Elevens namn Personnummer: Lärare: Lärare: Datum för genomförande av teoretisk validering: Kursen omfattar

Läs mer

2011-08-22. Vad är folkhälsovetenskap? Vad är folkhälsovetenskap? Vad är hälsa? Vad är sjukdom? Vad är ett folkhälsoproblem? Vad är folkhälsa?

2011-08-22. Vad är folkhälsovetenskap? Vad är folkhälsovetenskap? Vad är hälsa? Vad är sjukdom? Vad är ett folkhälsoproblem? Vad är folkhälsa? Folkhälsovetenskapens utveckling Moment 1, folkhälsovetenskap 1, Karolinska Institutet 31 augusti 2011 karin.guldbrandsson@ki.se 1. Vad är hälsa? Vad är sjukdom? 2. Vad är folkhälsa? 3. Vad är ett folkhälsoproblem?

Läs mer

Metoder i omvårdnadsarbete - en portfölj för färdighetsträning inom verksamhetsförlagd utbildning

Metoder i omvårdnadsarbete - en portfölj för färdighetsträning inom verksamhetsförlagd utbildning Metoder i omvårdnadsarbete - en portfölj för färdighetsträning inom verksamhetsförlagd utbildning Sjuksköterskeprogrammet Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin Namn:.. Sjuksköterskeutbildningen

Läs mer

En utvecklingspotential NANDA OCH VIPS i sjuksköterskans omvårdnadsdokumentation

En utvecklingspotential NANDA OCH VIPS i sjuksköterskans omvårdnadsdokumentation EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ I VÅRDVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2010:59 En utvecklingspotential NANDA OCH VIPS i sjuksköterskans omvårdnadsdokumentation Helena Hartmann Marie Louise Lidman

Läs mer

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Studentens namn. Studentens personnummer. Handledare/ansvarig. Vårdavdelning/enhet

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Studentens namn. Studentens personnummer. Handledare/ansvarig. Vårdavdelning/enhet Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Termin 3 BeVut, Bedömningsformulär för Verksamhetsförlagd utbildning Kurs: Omvårdnad vid hälsa och ohälsa, 30 hp. Kurskod: OM4350 Studentens namn Studentens personnummer

Läs mer

Metoder i omvårdnadsarbete

Metoder i omvårdnadsarbete Metoder i omvårdnadsarbete - en portfölj för färdighetsträning inom verksamhetsförlagd utbildning Sjuksköterskeprogrammet Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin Namn:.. Sjuksköterskeutbildningen

Läs mer

Nutrition och elimination, HD (Mia Kraft). Inför föreläsningen läs kap. 4, 10, 18,19 i "Omvårdnadens grunder-hälsa och ohälsa".

Nutrition och elimination, HD (Mia Kraft). Inför föreläsningen läs kap. 4, 10, 18,19 i Omvårdnadens grunder-hälsa och ohälsa. SCHEMA BASAL OMVÅRDNAD T2 2016-02-22/MK Vecka 3 GRUPP A, B och C Måndag 18/1 09.00-12.00 Kursintroduktion, HD (Catharina Ahlin, Carina Faag, Mia Kraft, Josefin Wiking). Information från Studenthälsan (10-11Marie

Läs mer

Bedömning utifrån lärandemål och betygskriterier under verksamhetsförlagd utbildning

Bedömning utifrån lärandemål och betygskriterier under verksamhetsförlagd utbildning Bedömning utifrån lärandemål och betygskriterier under verksamhetsförlagd utbildning Information till studenter och handledare Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utgör en betydande del av sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Sektor Stöd och omsorg

Sektor Stöd och omsorg 0 (5) Dokumentbenämning/typ: Riktlinje Verksamhet/process: Sektor stöd o omsorg Ansvarig:MAS/MAR Fastställare: MAS/MAR Gäller fr.o.m: 2012-10-24 D.nr: Utgåva/version: 2 Utfärdad/reviderat: 2016-12-02 Uppföljning:

Läs mer

Kirurgi. Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Kurs: Kirurgi, akutsjukvård och farmakologi 7,5 hp Röntgensjuksköterskeprogrammet T3 HT 2011

Kirurgi. Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Kurs: Kirurgi, akutsjukvård och farmakologi 7,5 hp Röntgensjuksköterskeprogrammet T3 HT 2011 Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Kurs: Kirurgi, akutsjukvård och farmakologi 7,5 hp Röntgensjuksköterskeprogrammet T3 HT 2011 STUDIEHANDLEDNING Kurs: Kirurgi, akutsjukvård och farmakologi,

Läs mer

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Socialstyrelsen (2005) Omvårdnadsprocessen. Omvårdnadsprocessen

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Socialstyrelsen (2005) Omvårdnadsprocessen. Omvårdnadsprocessen Omvårdnadsprocessen ANNELI JÖNSSON, SJUKSKÖTERSKA, UNIV.ADJUNKT, DOKTORAND Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Socialstyrelsen (2005) Sjuksköterskan ska ha förmåga att: självständigt tillämpa

Läs mer

Diagnostik och dokumentation inom omvårdnad del I Hösten 2011

Diagnostik och dokumentation inom omvårdnad del I Hösten 2011 Diagnostik och dokumentation inom omvårdnad del I Hösten 2011 Föreläsare Cecilia Hane Persson Kopiering får endast ske efter överenskommelse med CHP Varför journalföring av omvårdnad? Skyldighet enl. lagar

Läs mer

Omvårdnad i nationella kunskapsstödet för primärvård. Konferens i Malmö december 2017 Svensk sjuksköterskeförening

Omvårdnad i nationella kunskapsstödet för primärvård. Konferens i Malmö december 2017 Svensk sjuksköterskeförening Omvårdnad i nationella kunskapsstödet för primärvård Konferens i Malmö 13-14 december 2017 Svensk sjuksköterskeförening Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionsförening. ideell förening

Läs mer

Omvårdnad GR (A), Hälsa och ohälsa I, 7,5 hp

Omvårdnad GR (A), Hälsa och ohälsa I, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Omvårdnad GR (A), Hälsa och ohälsa I, 7,5 hp Nursing Science Ba (A), Health and Ill Health I 7,5 credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning

Läs mer

Bedömningsformulär AssCe* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet

Bedömningsformulär AssCe* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Bedömningsformulär AssCe* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Namn: Kurs:.. Vårdenhet: Tidsperiod:. Grundnivå 1 Grundnivå Mål för den verksamhetsförlagda delen av

Läs mer

Mötet. Vad händer i ett hälsofrämjande möte? Anna Hertting Leg. fysioterapeut, med dr folkhälsovetenskap, senior rådgivare

Mötet. Vad händer i ett hälsofrämjande möte? Anna Hertting Leg. fysioterapeut, med dr folkhälsovetenskap, senior rådgivare Mötet Vad händer i ett hälsofrämjande möte? Leg. fysioterapeut, med dr folkhälsovetenskap, senior rådgivare Allt verkligt liv är möte Den kände filosofen Martin Buber ägnade sitt liv åt att påvisa den

Läs mer

Information till studenter och handledare om bedömning av verksamhetsförlagd utbildning

Information till studenter och handledare om bedömning av verksamhetsförlagd utbildning Information till studenter och handledare om bedömning av verksamhetsförlagd utbildning I kursen finns en integrering mellan teoretiskt innehåll och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Kursplanens lärandemål

Läs mer

TentamensKod: Tentamensdatum: 120324 Tid: 09.30 12.30

TentamensKod: Tentamensdatum: 120324 Tid: 09.30 12.30 Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen Ladokkod: Tentamen ges för: SSK 06, SSK 05 SSK 03, SSK 04 (del 1 eller/ och del 2) TentamensKod: Tentamensdatum: 120324 Tid: 09.30

Läs mer

Studiehandledning Hälsa och livsstil inom öppen vård II 15hp Health and Lifestyle in Outpatient Care II

Studiehandledning Hälsa och livsstil inom öppen vård II 15hp Health and Lifestyle in Outpatient Care II Studiehandledning Hälsa och livsstil inom öppen vård II 15hp Health and Lifestyle in Outpatient Care II Examinator Margaretha Pejner margaretha.pejner@hh.se Kursmål Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Läs mer

Avhandlingar Quality of care from a nursing perspective. Ehnfors, M. Akademisk avhandling. Uppsala universitet, 1993.

Avhandlingar Quality of care from a nursing perspective. Ehnfors, M. Akademisk avhandling. Uppsala universitet, 1993. 1 LITTERATURLISTA Denna lista innehåller tips om böcker och artiklar (vetenskapliga och icke vetenskapliga) relevanta för journalföring av omvårdnad. För att kunna journalföra omvårdnad behöver vi veta

Läs mer

Omvårdnadsdiagnos Omvårdnadsdiagnosen formuleras som en hel mening i två eller tre steg.

Omvårdnadsdiagnos Omvårdnadsdiagnosen formuleras som en hel mening i två eller tre steg. Bilaga 1 Omvårdnadsdiagnos Omvårdnadsdiagnosen formuleras som en hel mening i två eller tre steg. Den vanligaste förekommande strukturen som används vid formuleringen av omvårdnadsdiagnoser är P(R)ES-strukturen.

Läs mer

Svar på remiss angående Nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av personer med könsdysfori

Svar på remiss angående Nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av personer med könsdysfori Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) Dnr 1.6 131/2014 2014-05-12 Handläggare Gunilla Olofsson Telefon: 08 508 25 605 Svar på remiss angående

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1)

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1) KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLM UTBILDNINGSPLAN Specialistutbildning för sjuksköterskor Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1) Graduate Diploma in Psychiatric Care Specialist Nursing I 60 ECTS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Sjuksköterskors uppfattning om omvårdnadsdiagnostik

Sjuksköterskors uppfattning om omvårdnadsdiagnostik Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Vårdvetenskap Sjuksköterskors uppfattning om omvårdnadsdiagnostik Författare Vivéca Busck Håkans Examensarbete i Vårdvetenskap 15 hp Grundläggande nivå Vt

Läs mer

Neuromuskulärt Centrum Sjuksköterskemottagning DM 1

Neuromuskulärt Centrum Sjuksköterskemottagning DM 1 Neuromuskulärt Centrum Sjuksköterskemottagning DM 1 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Brickless Centre Odense 2011 Blanka Andersson Karin Håkansson 2011-09-28 Syfte Att skapa en strukturerad sjuksköterskemottagning

Läs mer

Omvårdnadsdokumentation på avd 63 Hema/PAVA

Omvårdnadsdokumentation på avd 63 Hema/PAVA Styrande rutindokument Rutin Sida 1 (5) Omvårdnadsdokumentation på avd 63 Hema/PAVA Syfte Att skapa en enhetlig omvårdnadsdokumentation på avdelningen som leder till ökad patientsäkerhet. Omfattning Gäller

Läs mer

Användbara ICD 10-diagnoser & KVÅ-koder

Användbara ICD 10-diagnoser & KVÅ-koder Användbara ICD 10-diagnoser & KVÅ-koder för sjuksköterskor med inkontinensmottagning - en översikt Användbara diagnoskoder enligt KSH 97 P (ICD prim) och koder för klassifikation av vårdåtgärder, KVÅ,

Läs mer

Allmänt: Sammanfatta kort den bakgrundsinformation som insamlats vid bedömning av patienten inför behandling. Var koncis i beskrivningen!

Allmänt: Sammanfatta kort den bakgrundsinformation som insamlats vid bedömning av patienten inför behandling. Var koncis i beskrivningen! Fall: bakgrund, konceptualisering, behandlingsplan och utvärdering Utvecklad på Beck Institute for Cognitive Therapy and Research. www.beckinstitute.org Svensk översättning Skön&Zuber&Nowak I. Bakgrund

Läs mer

HÄLSA och SJUKDOM i KULTURELLT PERSPEKTIV

HÄLSA och SJUKDOM i KULTURELLT PERSPEKTIV HÄLSA och SJUKDOM i KULTURELLT PERSPEKTIV 14 april 2015 Batja Håkansson Leg läk, fil kand International Health Care Services, Stockholm TRAUMA Många olika betydelser Grekiska: Sår, skada (ursprungligen

Läs mer

Hjälptexter till Läkarutlåtande för sjukersättning

Hjälptexter till Läkarutlåtande för sjukersättning Hjälptexter till Läkarutlåtande för sjukersättning Detta dokument visar de hjälptexter som finns till frågorna i Läkarutlåtande för sjukersättning (FK 7800). De kan ge en ökad förståelse för vilken information

Läs mer

UNDERSKÖTERSKANS ROLL

UNDERSKÖTERSKANS ROLL Symtomkontroll Närståendestöd UNDERSKÖTERSKANS ROLL Marie-Louise Ekeström Leg sjuksköterska FoUU Kommunikation/ Relation? Teamarbete 1 Några frågor Vad är god omvårdnad vid livets slut? Hur ser det ut

Läs mer

Teorier om Hälsa och Sjukdom. Vetenskapsteoretisk bakgrund: Vetenskaperna innehåller alltid vissa grundantaganden

Teorier om Hälsa och Sjukdom. Vetenskapsteoretisk bakgrund: Vetenskaperna innehåller alltid vissa grundantaganden Teorier om Hälsa och Sjukdom Vetenskapsteoretisk bakgrund: Vetenskaperna innehåller alltid vissa grundantaganden 1) Teorier och lagar 2) Metafysik 3) Värderingar Alla vetenskaper kräver tydligt definierade

Läs mer

Bedömning utifrån lärandemål och betygskriterier under verksamhetsförlagd utbildning

Bedömning utifrån lärandemål och betygskriterier under verksamhetsförlagd utbildning Bedömning utifrån lärandemål och betygskriterier under verksamhetsförlagd utbildning Information till studenter och handledare Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utgör en betydande del av sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Strukturerade läraktiviteter formulerade av medverkande vid peer learning-workshop, Malmö april 2017

Strukturerade läraktiviteter formulerade av medverkande vid peer learning-workshop, Malmö april 2017 Strukturerade läraktiviteter formulerade av medverkande vid peer learning-workshop, Malmö april 2017 AKTIVITET 1. Lärande mål: Kommunikation/Undersökning/Medicinsk teknik Målgrupp: Sjuksköterskestudenter

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS:

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS: Region Stockholms innerstad Sida 1 (7) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS: Sida 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Specialistutbildning, Vård av äldre, 60 hp

Specialistutbildning, Vård av äldre, 60 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Specialistutbildning, Vård av äldre, 60 hp Elderly Care Specialist Nursing Programme, 60 Higher Education Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

Kurs: Omgivningens betydelse vid hälsa och ohälsa, 22,5 hp. Kurs kod: OM4360

Kurs: Omgivningens betydelse vid hälsa och ohälsa, 22,5 hp. Kurs kod: OM4360 Institutionen för vårdvetenskap och hälsa KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Termin 4 BeVut, Bedömningsformulär för Verksamhetsförlagd utbildning Kurs: Omgivningens betydelse vid hälsa och ohälsa, 22,5 hp. Kurs

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: RISKBEDÖMNINGAR FÖR FALL, NUTRITION, TRYCKSÅR, MUNHÄLSA OCH INKONTINENS.

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: RISKBEDÖMNINGAR FÖR FALL, NUTRITION, TRYCKSÅR, MUNHÄLSA OCH INKONTINENS. Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) Rev. 2014-01-27 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: RISKBEDÖMNINGAR FÖR FALL, NUTRITION, TRYCKSÅR, MUNHÄLSA OCH INKONTINENS.

Läs mer

Fastställande Kursplanen är en historisk, äldre version, faställd av Nämnden för omvårdnadsutbildning och gällde från och med

Fastställande Kursplanen är en historisk, äldre version, faställd av Nämnden för omvårdnadsutbildning och gällde från och med Medicinska fakulteten SJSE15, Personcentrerad vård och lärande vid symtom och tecken på ohälsa, 26,5 högskolepoäng Person-centered Care and Patient Learning in Relation to Symptoms and Signs of Illness,

Läs mer

Kurs: Omgivningens betydelse vid hälsa och ohälsa, 22,5 hp. Kurs kod: OM4360

Kurs: Omgivningens betydelse vid hälsa och ohälsa, 22,5 hp. Kurs kod: OM4360 Institutionen för vårdvetenskap och hälsa KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Termin 4 BeVut, Bedömningsformulär för Verksamhetsförlagd utbildning Kurs: Omgivningens betydelse vid hälsa och ohälsa, 22,5 hp. Kurs

Läs mer

Teorier om Hälsa och Sjukdom. Alla vetenskaper kräver tydligt definierade begrepp som beskriver vetenskapens objekt och deras relationer.

Teorier om Hälsa och Sjukdom. Alla vetenskaper kräver tydligt definierade begrepp som beskriver vetenskapens objekt och deras relationer. Teorier om Hälsa och Sjukdom Vetenskapsteoretisk bakgrund: Vetenskaperna innehåller alltid vissa grundantaganden 1) Teorier och lagar 2) Metafysik 3) Värderingar Alla vetenskaper kräver tydligt definierade

Läs mer

Våra värderingar MOD ENERGI MENING KAPITEL 1. Wake Me Up coaching. Coacher i Wake Me Up

Våra värderingar MOD ENERGI MENING KAPITEL 1. Wake Me Up coaching. Coacher i Wake Me Up ETISKA RIKTLINJER Våra värderingar MOD ENERGI MENING KAPITEL 1 Wake Me Up coaching En coach hjälper sin klient att fokusera på det viktiga i livet, fatta bättre beslut och sätta upp smarta mål. Ungdomar

Läs mer

Kvalitetsregister för ständiga förbättringar av barnhälso-och sjukvården i Sverige

Kvalitetsregister för ständiga förbättringar av barnhälso-och sjukvården i Sverige Kvalitetsregister för ständiga förbättringar av barnhälso-och sjukvården i Sverige Samspel mellan kunskapsbaserad vård, kvalitetsregister och bättre resultat för barns hälsa Boel Andersson Gäre, Jönköping

Läs mer

Försättsblad tentamen Fakulteten för hälsa och samhälle

Försättsblad tentamen Fakulteten för hälsa och samhälle Försättsblad tentamen Fakulteten för hälsa och samhälle Försättsbladet utgör första sidan i tentamensfilen. Instruktioner för kursansvariga om hanteringen: mah.se/hs/tentamedarbetare * Fylls i av kursansvarig

Läs mer

Främjande av psykisk hälsa i ett livsloppsperspektiv: Fokus på individuella och kontextuella hälsoresurser 5 sp

Främjande av psykisk hälsa i ett livsloppsperspektiv: Fokus på individuella och kontextuella hälsoresurser 5 sp Främjande av psykisk hälsa i ett livsloppsperspektiv: Fokus på individuella och kontextuella hälsoresurser 5 sp Anna K. Forsman Docent med inriktning psykisk hälsa under livsloppet Åbo Akademi, hälsovetenskaper,

Läs mer

Bedömning utifrån lärandemål och betygskriterier under verksamhetsförlagd utbildning

Bedömning utifrån lärandemål och betygskriterier under verksamhetsförlagd utbildning Bedömning utifrån lärandemål och betygskriterier under verksamhetsförlagd utbildning Information till studenter och handledare Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utgör en betydande del av sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

NYA BHV-PROGRAMMET 2015

NYA BHV-PROGRAMMET 2015 NYA BHV-PROGRAMMET 2015 VARFÖR? Styrande dokument borttagna Olika i landet Ny kunskap Ökade krav på evidens VILKA? Socialstyrelsen Landets BHV-enheter + specialister Rikshandboken Arbetsgrupper professionen

Läs mer

Kursplan. Folkhälsoarbete och omvårdnad i primärvård 7,5 högskolepoäng Health promotion and nursing in primary care, 7.5 credits

Kursplan. Folkhälsoarbete och omvårdnad i primärvård 7,5 högskolepoäng Health promotion and nursing in primary care, 7.5 credits Sida 1 av 5 Kursplan Röda korsets högskola Dnr 9/2013 Teknikringen 1 Datum 2013-01-07 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh.se Folkhälsoarbete och omvårdnad i primärvård

Läs mer

Nutritionssomhändertagande i kommunaläldreomsorg

Nutritionssomhändertagande i kommunaläldreomsorg Nutritionssomhändertagande i kommunaläldreomsorg Åldersrelaterade förändring Undernäring Behandling Organisation och ansvar Elisabet Rothenberg med dr Sektionen för klinisk nutrition, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer

Att göra rätt från början

Att göra rätt från början Att göra rätt från början Hur undvika onödiga tolkningssvårigheter i dina sjukintyg Johan Alinder, öl RehabMedKlin, US Disposition Förstå beslutssituationen Modellen/begreppsapparaten för att beskriva

Läs mer