Sessionssalen i kommunalhuset. Lisa Alexandersson och Tomas Henriksson. Per-Erik Björkbacka Sekreterare. Nils Johnson Ordförande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sessionssalen i kommunalhuset. Lisa Alexandersson och Tomas Henriksson. Per-Erik Björkbacka Sekreterare. Nils Johnson Ordförande"

Transkript

1 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 11 maj 2015 KS-2015/31 1 (1) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 11 maj 2015 Tid Klockan 17:00 22:07 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Sessionssalen i kommunalhuset. Se bifogade uppropslistor Johanna Bergman, Nicolas Holst, Claes-Johan Bonde, Anders Persson, Bengt Nylander, Gorges Barkho, Ingalill Söderberg, Lisbeth Krogh, Charlotte Björkman, Michael Hagström (kom 17:20), Anna Larsson, Pran Malhotra, Claes Melkersson, Jonatan Spejare, Elisabeth Ulin Karlsson, Lars Johansson, Birgitta du Rées och Nils Nilsson Lisa Alexandersson och Tomas Henriksson Justeringens tid 18 maj 2015 Paragrafer 1-23 Underskrifter Per-Erik Björkbacka Sekreterare Nils Johnson Ordförande Lisa Alexandersson Justerare Tomas Henriksson Justerare Utdragsbestyrkande:

2 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 2 (2) BEVIS om justering av Kommunfullmäktiges protokoll Justeringen har anslagits på kommunens anslagstavla Kommunfullmäktige har sammanträtt den 11 maj 2015 Protokollet har justerats den 18 maj 2015 Anslaget sattes upp den 19 maj 2015 Anslaget tas ner den 9 juni 2015 Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 8 juni 2015 Den som vill läsa protokollet kan kontakta Protokollet finns också att läsa på kommunens webbplats Kommunstyrelsens kansli, Kommunalvägen 28, Huddinge Telefon Underskrift Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

3 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 3 (3) SPALT I 11 maj ledamöter 1. Emil Högberg (S) 2. Daniel Dronjak Nordqvist (M) 3. Sara Heelge Vikmång (S) 4. Christina Eklund (M) 5. Marica Lindblad (MP) 6. Bilal Dogan (S) Ledamoten frånvarande under följande paragrafer Tjänstgörande ersättare för den frånvarande ledamoten 7. Jelena Drenjanin (M) 1-10 (kom kl. 20:46) Love Bergström 8. Arnold Boström (SD) 9. Nujin Alacabek Darwich (V) 10. Anneli Sjöberg (S) 11. Vibeke Bildt (FP) 12. Anti Avsan (M) 13. Rikard Lingström (S) 14. Christian Ottosson (C) 15. Zaire Kanat Yildirim (MP) 16. Erik Ottoson (M) Samtliga 1-10 Bengt Säberg (går kl. 20:57) Diana Molinsky 17. Ann-Marie Högberg (S) 18. Gunilla Helmerson (M) 1-5 (kom kl. 17:44) Diana Molinsky 19. Tomas Hansson (KD) 1-8 (kom kl. 18:05) Stephanie Hansson 20. Sven Pernils (SD) 21. Fredrik Fjällström (S) 22. Erica Stensson (V) 23. Eva Carlsson-Paulsén (M) 24. Natalie Sial (S) 1-8 (kom kl. 18:17) Sara Holmgren 25. Tomas Nimréus Silfverswärd (FP) Samtliga Bo Källström 26. Peter Johansson (MP) Kom kl. 17:15 (efter uppropet) Marianne Broman 27. Henrik Boltenstål (M) 28. Tomas Henriksson (S) 29. Ted Wallebo (M) 30. Shewen Nysmed (S) Kom kl. 17:15 (efter uppropet) Stefan Björk 31 Christoffer Engkvist (C) Samtliga Evelina Robertsson Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

4 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 4 (4) SPALT II 11 maj ledamöter Ledamoten frånvarande under följande paragrafer Tjänstgörande ersättare för den frånvarande ledamoten 32. Ellinor Avsan (M) 33. Yosef Sigal (S) 34. Nils Johnson (M) 35. Michaela Lööf (S) 36. Åke Wickberg (MP) 37. Annika Boström (SD) 38. Katharina Wallenborg (DP) 39. Peter Höög (M) 40. Erling Karlsson (S) 41. Malin Danielsson (FP) 42. Sonia Benavente (V) 43. Carl Göransson (M) 44. Marie Fors (S) 45. Jan-Olof Bodén (MP) Samtliga 1-7 Anders Abel (går kl. 17:50) 8 23 Marianne Broman 46. Lisa Alexandersson (C) 47. Jennifer Lind (M) 48. Mats Arkhem (SD) 49. Sefkan Halbori (S) 50. Leif Dyrvall (DP) 51. Kennet Bergh (M) 52. Karl Henriksson (KD) 53. Louise Callenberg (S) Samtliga Eeva Laine 54. Lars Björkman (HP) 55. Cem Delen (FP) 56. Amir Seyfeddini (M) 57. Göran Hallberg (S) 58. Madeleine Johansson (V) 59. Birgitta Ljung (MP) 60. Björn Karlsson (M) 61. Martin Nigals (SD) Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

5 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 5 (5) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 maj Paragraf Nya enkla frågor Inför sammanträdet har följande skriftligen avfattade enkla frågor inlämnats till kommunfullmäktige, nämligen 1. enkel fråga ställd av Emil Högberg (S) till kultur- och fritidsnämndens ordförande Vibeke Bildt (FP) om avgift för föreningar vid lån av kommunala lokaler; se bilaga till detta protokoll, 2. enkel fråga ställd av Natalie Sial (S) till kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M) om lokal för borgerliga vigslar i Huddinge kommun; se bilaga till detta protokoll, samt 3. enkel fråga ställd av Marica Lindblad (MP) till kommunalrådet Malin Danielsson (FP) om solkartor; se bilaga till detta protokoll. Kommunfullmäktige beslutar att de enkla frågorna får ställas Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

6 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 6 (6) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 maj Paragraf Diarienummer KS-2015/ Svar på enkel fråga ställd av Emil Högberg (S) till kultur- och fritidsnämndens ordförande Vibeke Bildt (FP) om avgift för föreningar vid lån av kommunala lokaler Som svar på Emil Högbergs (S) enkla fråga ställd den 11 maj 2015, 1, om avgift för föreningar vid lån av kommunala lokaler till anför kultur- och fritidsnämndens ordförande Vibeke Bildt (FP) följande: För ovanlighetens skull ska jag börja med att instämma med Emil. Den här fastighetsägarföreningen är en ideell förening. Så långt är det rätt. Det andra är att det naturligtvis är en form av praxis som har tillämpats och det har det gjort i ett antal år - mer än sex såvitt jag vet och det är det att ska man utöva sin rätt till nolltaxering, det vill säga lån gratis av kommunens lokaler, så fokuseras detta på den kärnverksamhet som föreningen bedriver. I fastighetsägarföreningens fall så förmodar jag att det skulle vara just fokuserat kring fastighetsägarföreningens intresse och arbete. Det har inte bedömts att det här med klädbytesdagar ingår i kärnverksamheten, lika lite som Snättringe fastighetsägarförvaltnings yoga-lektioner i en gymnastiklokal. Det är väl så att om man vill ha gratis lokaler för t.ex. yoga så föreslår jag att man bildar en ideell förening för detta. Det är ju också så vi har ju inte obegränsat med medel och kultur- och fritidsnämndens politiska ansvar är fokuserat på barn och ungdom. Det här är en vuxenaktiv förening och jag tycker naturligtvis att det är bra att den finns. I valet med att prioritera medel till våra barn och ungdomar och till vuxenföreningar väljer jag uteslutande barn och ungdom. Sedan kan ju tilläggas att den här Snättringe fastighetsföreningen är väl en av de mest välmående delarna i kulturen. De har en medelinkomst därstädes på drygt kr vilket gör att jag dristar mig att citera en gammal socialistisk slogan: Från var och en efter förmåga, till var och en efter behov. Jag tycker att det här är en väl underbygd praxis som man tillämpar i kommunen. Jag tycker att det är moraliskt rätt och är beredd att stå för det. Sedan kultur- och fritidsnämndens ordförande Vibeke Bildt (FP) besvarat den enkla frågan yttrar sig Emil Högberg (S) Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

7 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 7 (7) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 maj Paragraf Diarienummer KS-2015/ Bordläggning av svar på enkel fråga ställd av Natalie Sial (S) till kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M) om lokal för borgerliga vigslar i Huddinge kommun På ordförandens förslag beslutar kommunfullmäktige att bordlägga besvarandet av Natalie Sials (S) enkla fråga ställd den 11 maj 2015, 1, om lokal för borgerliga vigslar i Huddinge kommun till kommunfullmäktiges nästa sammanträde Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

8 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 8 (8) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 maj Paragraf Diarienummer KS-2015/ Svar på enkel fråga ställd av Marica Lindblad (MP) till kommunalrådet Malin Danielsson (FP) om solkartor Som svar på Marica Lindblads (MP) enkla fråga ställd den 11 maj 2015, 1, om solkartor anför kommunalrådet Malin Danielsson (FP) följande: Jag har fått en fråga huruvida Huddinge kommun kan tänkas vara med i ett projekt som KSL har för att ta fram solkartor, där man då tar fram var i kommunen det skulle vara intressant att satsa på solenergi för privatpersoner, om jag förstått det hela rätt. Under fredagen efter det att jag fått den här frågan så dammsög vi diariet efter frågan från KSL utan att hitta den. Så den har fortfarande inte kommit till kommunen. Vi får väl söka vidare vart den har tagit vägen. Jag kände inte till den här handlingen och Huddinge har därmed inte lämnat något svar eftersom vi inte har fått någon fråga ännu. Spontant tycker jag att det här låter intressant och vi kommer kontakta KSL här direkt för att höra om förfrågan är på väg in så att kan få en formell fråga och se vad projektet innebär och om även Huddinge ska vara med i den. Men spontant ser det intressant ut. Sedan kommunalrådet Malin Danielsson (FP) besvarat den enkla frågan yttrar sig Marica Lindblad (MP) Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

9 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 9 (9) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 maj Paragraf Diarienummer KS-2015/ Svar på interpellation ställd av Marie Fors (S) och Sefkan Halbori (S) till kultur- och fritidsnämndens ordförande Vibeke Bildt (FP) om frågor kring Football Fridays Som svar på av Marie Fors (S) och Sefkan Halboris (S) interpellation ställd den 13 april 2015, 5, om frågor kring Football Fridays hänvisar kultur- och fritidsnämndens ordförande Vibeke Bildt (FP) till sitt utdelade skriftliga interpellationssvar; se bilaga till detta protokoll. Sedan kultur- och fritidsnämndens ordförande Vibeke Bildt (FP) besvarat interpellationen yttrar sig Sefkan Halbori (S) och Marie Fors (S) Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

10 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 10 (10) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 maj Paragraf Beslut rörande nya interpellationer som har lämnats in till kommunstyrelsens förvaltning senast tio arbetsdagar före fullmäktiges sammanträde Till kommunstyrelsens förvaltning har senast tio arbetsdagar före dagens fullmäktigesammanträde inlämnats följande interpellationer: 1. interpellation sälld av Sara Heelge Vikmång (S), Birgitta Ljung (MP) och Erica Stensson (V) till grundskolenämndens ordförande Jelena Drenjanin (M) angående skolsituationen i Segeltorp (se bilaga till detta protokoll), samt 2. interpellation ställd av Emil Högberg (S) till kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M) angående takten i bostadsbyggandet (se bilaga till detta protokoll). Kommunfullmäktige beslutar att interpellationerna får ställas Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

11 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 11 (11) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 maj Paragraf Diarienummer KS-2015/ Bordläggning av svar på interpellation ställd av Sara Heelge Vikmång (S), Birgitta Ljung (MP) och Erica Stensson (V) till grundskolenämndens ordförande Jelena Drenjanin (M) med frågor om skolsituationen i Segeltorp På ordförandens förslag beslutar kommunfullmäktige att bordlägga besvarandet av Sara Heelge Vikmångs (S), Birgitta Ljungs (MP) och Erica Stenssons (V) interpellation ställd den 11 maj 2015, 6,angående skolsituationen i Segeltorp till kommunfullmäktiges nästa sammanträde Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

12 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 12 (12) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 maj Paragraf Diarienummer KS-2015/ Svar på interpellation ställd av Emil Högberg (S) till kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M) med frågor om takten för kommunens bostadsbyggande Som svar på interpellation ställd av Emil Högberg (S) den 11 maj 2015, 6, angående takten i bostadsbyggandet hänvisar kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M) till sitt utdelade skriftliga interpellationssvar; se bilaga till detta protokoll. Sedan kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M) besvarat interpellationen yttrar sig Emil Högberg (S), Birgitta Ljung (MP), Malin Danielsson (FP), Arnold Boström (SD), Karl Henriksson (KD), Nujin Alacabek Darwich (V), Lars Björkman (HP), Ann-Marie Högberg (S) och Marica Lindblad (MP) Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

13 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 13 (13) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 maj Paragraf Diarienummer KS-2015/ Information från kommunrevisionen Kommunfullmäktiges beslut Det antecknas, att följande revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer är utdelade till kommunfullmäktiges ledamöter inför dagens sammanträde: 1. Granskning av vidtagna åtgärder kopplade till manuella betalningar. 2. Förstudie - Arbete med prognoser och scenarier för robusta beslutsunderlag. 3. Förstudie - Granskning av nämndernas beslutsunderlag. Delgivningen av revisionsskrivelserna föranleder inte något kommunfullmäktiges beslut Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

14 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 14 (14) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 maj Paragraf Diarienummer KS-2015/ Plan för samhällsbyggnadsprojekt och riktlinjer för bostadsförsörjning Kommunfullmäktiges beslut 1.Plan för samhällsbyggnadsprojekt enligt bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 26 februari 2015 godkänns. 2. Riktlinjer för bostadsförsörjning enligt bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 26 februari 2015 godkänns. 3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en tydligare och mer strategisk prioritering av projekten i projektplanen. 4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samråd med natur- och byggnadsnämnden dela upp projekten mellan sig, med utgångspunkt att kommunstyrelsen ska ansvara endast för de projekt som har stor strategisk betydelse. 5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att verka för att projektet Segeltorps C Lövdungen 2 ska innehålla hyresrätter. Sammanfattning Förslag till ny plan för samhällsbyggnadsprojekt har tagits fram av kommunstyrelsens förvaltning i samråd med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Planen har delats i ett styrdokument med riktlinjer där även riktlinjer för bostadsförsörjningen föreslås som överensstämmer med reviderad lagstiftning om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, samt ett dokument för själva projektportföljen för samhällsbyggnadsprojekten. I planeringen ligger nu ett bostadsbyggande med bostäder under den närmaste femårsperioden, eller i snitt drygt bostäder per år. Av dessa är knappt 70 procent bostäder i flerbostadshus och drygt 30 procent är småhus. Drygt 2000 av bostäderna blir hyresrätter, varav mer än hälften i student-/forskarbostäder och ungdomsbostäder. Nya bostadsprojekt som lagts till i årets projektplan innehåller totalt ca 750 bostäder. Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

15 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 15 (15) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 maj Paragraf Diarienummer KS-2015/ Utöver bostadsprojekten har planer för två skolor, gästgiveri i Länna, gång och cykelväg Vidjavägen-Ebbadalsvägen och ombyggnad av Sjödalsvägen lagts till. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen överlämnar projektplanen till kommunfullmäktige för godkännande. Överläggning i kommunfullmäktige Malin Danielsson (FP) yrkar med instämmande av Lars Björkman (HP), Katharina Wallenborg (DP), Tomas Hansson (KD), Daniel Dronjak Nordqvist (M) och Christian Ottosson (C) bifall till kommunstyrelsens förslag. Marica Lindblad (MP) yrkar med instämmande av Marianne Broman (MP) och Birgitta Ljung (MP) bifall till Miljöpartiet de grönas förslag till projektplan för samhällsbyggnadsprojekt och riktlinjer för bostadsförsörjning enligt protokollsbilaga 1 till detta ärende. Emil Högberg (S) yrkar med instämmande av Ann-Marie Högberg (S) bifall Arbetarepartiet-Socialdemokraterna förslag till plan för samhällsbyggnadsprojekt och riktlinjer för bostadsförsörjning enligt protokollsbilaga 2 till detta ärende. Nujin Alacabek Darwich (V) yrkar bifall Vänsterpartiets förslag till plan för samhällsbyggnadsprojekt och riktlinjer för bostadsförsörjning enligt protokollsbilaga 3 till detta ärende. Vidare yttrar sig Ellinor Avsan (M), Anti Avsan (M), Cem Delen (FP) och Arnold Boström (SD). Härefter förklaras överläggningen avslutad. Propositioner i kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar först i enlighet med punkterna 3 5 i kommunstyrelsens förslag. Härefter ställer ordföranden propositioner efter varandra om bifall till kommunstyrelsens förslag till plan för samhällsbyggnadsprojekt och till Marica Lindblads (MP) m.fl. yrkande såvitt gäller punkterna 3 6 samt 8-11 i protokollsbilagorna 1 3 till detta ärende. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs emellertid varvid följande voteringsproposition uppställs och justeras. Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som bifaller Marica Lindblads (MP) m.fl. förslag röstar nej. Vinner nej-propositionen har Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

16 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 16 (16) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 maj Paragraf Diarienummer KS-2015/ kommunfullmäktige beslutat bifalla förslagen enligt punkterna 3 6 samt 8-11 i protokollsbilagorna 1 3 till detta ärende. Vid verkställt upprop röstar följande ledamöter för ja-propositionen: Daniel Dronjak Nordqvist (M), Christina Eklund (M), Vibeke Bildt (FP), Anti Avsan (M), Christian Ottosson (C), Gunilla Helmerson (M), Tomas Hansson (KD), Eva Carlsson-Paulsén (M), Henrik Boltenstål (M), Ted Wallebo (M), Ellinor Avsan (M), Nils Johnson (M), Katharina Wallenborg (DP), Peter Höög (M), Malin Danielsson (FP), Carl Göransson (M), Lisa Alexandersson (C), Jennifer Lind (M), Leif Dyrvall (DP), Kennet Bergh (M), Karl Henriksson (KD), Lars Björkman (HP), Cem Delen (FP), Amir Seyfeddini (M), Björn Karlsson (M), Evelina Robertson (C), Love Bergström (M), Bo Källström (FP) och Bengt Säberg (M). Följande ledamöter röstar för nej-propositionen: Emil Högberg (S), Sara Heelge Vikmång (S), Marica Lindblad (MP), Bilal Dogan (S), Nujin Alacabek Darwich (V), Anneli Sjöberg (S), Rikard Lingström (S), Zaire Kanat Yildirim (MP), Ann-Marie Högberg (S), Fredrik Fjällström (S), Erica Stensson (V), Natalie Sial (S), Peter Johansson (MP), Tomas Henriksson (S), Shewen Nysmed (S), Yosef Sigal (S), Michaela Lööf (S), Åke Wickberg (MP), Erling Karlsson (S), Sonia Benavente (V), Marie Fors (S), Sefkan Halbori (S), Göran Hallberg (S), Madeleine Johansson (V), Birgitta Ljung (MP), Marianne Broman (MP) och Eeva Laine (S). Kommunfullmäktige har alltså med 29 röster mot 27 röstat för att bifalla kommunstyrelsens förslag till plan för samhällsbyggnadsprojekt Följande fem ledamöter avstod från att delat i omröstningen: Arnold Boström (SD), Sven Pernils (SD), Annika Boström (SD), Mats Arkhem (SD) och Martin Nigals (SD). Härefter ställer ordföranden propositioner efter varandra om bifall till och avslag på följande yrkanden av Emil Högberg (S) m.fl. nämligen 1. att kommunstyrelsen ges i uppdrag att kartlägga var det finns lämpliga småhustomter och möjliga förtätningar för projekt som syftar till att få fram nya och billigare former av småhus, samt 2. att kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbetet med Trafikverket kring Tvärförbindelse Södertörn prioritera förutsättningarna för kapacitetsstark och snabb busstrafik. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat avslå båda yrkandena. Härefter ställer ordföranden propositioner efter varandra om bifall till kommunstyrelsens förslag till plan för samhällsbyggnadsprojekt och till Marica Lindblads (MP) m.fl. förslag under följande fyra punkter: Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

17 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 17 (17) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 maj Paragraf Diarienummer KS-2015/ att det ska planeras och byggas fler gång- och cykelvägar, samt cykelparkeringar, 2. att utvidgningen av kommunens industriområden sker med mindre miljöpåverkan, och med inriktning mot mindre störande verksamheter, 3. att en plan upprättas för behov av dagvattenanläggningar så att mark kan avsättas i tid, samt 4. att innan fler beslut kring nytt samlat kommunhus tas ska de kommunekonomiska konsekvenserna av den förestående stora investeringsvolymen klarläggas. Härvid finner ordföranden att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer propositioner efter varandra om bifall till kommunstyrelsens förslag till plan för samhällsbyggnadsprojekt och till Marica Lindblads (MP) m.fl. förslag att kommunstyrelsen får i uppdrag att verka för att projekt Tvärförbindelse Södertörn ska utgå från en tydlig prioritering av spår, både för persontrafik och gods, stärkt kollektivtrafik och satsningar på gång- och cykeltrafik. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer propositioner efter varandra om bifall till kommunstyrelsens förslag till plan för samhällsbyggnadsprojekt och till Nujin Alacabek Darwichs (V) yrkande att bostadsprojektet Vedboden utgår och finner därvid att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag. Slutligen ställer ordföranden propositioner efter varandra om bifall till kommunstyrelsens förslag till plan för samhällsbyggnadsprojekt och till Nujin Alacabek Darwichs (V) yrkande att plan för samhällsbyggnadsprojekt enligt bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 26 februari 2015 godkänns i övrigt med Vänsterpartiets förslag till tillägg/ändringar. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar slutligen i enlighet med punkterna 1 och 2 i kommunstyrelsens förslag. Reservationer i kommunfullmäktige Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig Emil Högberg (S) för Arbetarepartiet- Socialdemokraternas fullmäktigegrupp och Birgitta Ljung (MP) för Miljöpartiet de grönas fullmäktigegrupp, båda till förmån för de egna förslagen i ärendet. Nujin Alacabek Darwich (V) reserverar sig för Vänsterpartiets fullmäktigegrupper; se protokollsbilagorna 4 till detta ärende. Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

18 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 18 (18) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 maj Paragraf Diarienummer KS-2015/ Protokollsanteckningar Cem Delen (FP), Katharina Wallenborg (DP) och Lars Björkman (HP) anmäler protokollsanteckningar för Folkpartiet liberalernas, Drevvikenpartiets respektive Huddingepartiets fullmäktigegrupper; se protokollsbilagorna 5-7 till detta ärende. Beslutet delges Samtliga nämnder och råd Huge fastigheter AB Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

19 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 19 (19) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 maj Paragraf Diarienummer KS-2015/ Kommunalekonomiska kostnader i lokalprojekten Kommunfullmäktiges beslut 1. Frångå tidigare tillämpning mellan kommunen och Huge Fastigheter AB om ett fastställt enhetspris vid försäljning av kommunal mark avsedd för kommunala verksamhetslokaler. Separat värdering bör göras vid varje enskilt tillfälle. 2. Kommunen bör i normalfallet välja att sälja marken till Huge eller privat aktör, avseende byggnation av kommunala verksamhetslokaler. Även tomträtt kan användas om det finns goda skäl alternativt om det befinns lämpligt. 3. Kostnader för infrastrukturåtgärder i samband med byggande av kommunala verksamhetslokaler, bör generellt finansieras via kommunens exploateringsbudget. Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade , med hänvisning till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat , att uppdra till kommunstyrelsen att undersöka vad som är mest fördelaktigt för skattebetalarna när det gäller mark- och kringkostnader när nya kommunala lokaler ska uppföras. Utredningen har inte kunnat visa på några avgörande skillnader då det gäller det ekonomiska utfallet för skattebetalarna, utifrån alternativen att kommunen säljer mark eller upplåter mark med tomträtt. Inte heller då det gäller olika principer för hur kostnaderna hanteras avseende infrastrukturåtgärder, s k allmänna anläggningar, visar på någon tydlig ekonomisk skillnad. Däremot finns det några andra parametrar som kan vara av värde att ta hänsyn till vid val av principer för framtida hantering. Till exempel hur de olika alternativen påverkar storleken på kommunens skolpeng samt möjligheten att åstadkomma enhetliga, transparenta samt tydliga rutiner för kommunens egen organisation, samt för andra berörda aktörer. Det i sin tur kan i sig ha ett ekonomiskt värde för skattebetalarna. Utredningen föreslår därför att; 1. Individuell bedömning av markpriset alltid görs. 2. Kommunen företrädesvis säljer marken till Huge eller privat aktör vid byggnation av kommunala verksamhetslokaler, om inga särskilda skäl föreligger för att istället göra en tomträttsupplåtelse. 3. Kostnader för infrastrukturåtgärder inom allmän platsmark, i samband med byggande av kommunala verksamhetslokaler bekostas via kommunens exploateringsbudget. Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

20 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 20 (20) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 maj Paragraf Diarienummer KS-2015/ Överläggning i kommunfullmäktige Ann-Marie Högberg (S) yrkar med instämmande av Anti Avsan (M) bifall till kommunstyrelsens förslag. Härefter förklaras överläggningen avslutad. Beslutet delges Huge Fastigheter AB Samtliga nämnder Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

21 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 21 (21) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 maj Paragraf Diarienummer KS-2014/ På väg mot Huddinge hållbarhetsrapport Kommunfullmäktiges beslut Rapporten På väg mot Huddinge 2030, bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 14 april 2015, godkänns. Sammanfattning Rapporten har som syfte att förbättra kommunens uppföljning och utvärdering av uppsatta politiska mål för hållbar utveckling. Genom att analysera samhällsutvecklingen och följa trender över tid är ambitionen att öka förutsättningarna att fatta mer långsiktiga och faktabaserade beslut. Sammanfattningsvis kan man konstatera att rapporten pekar på en gynnsam utveckling för kommunen i många avseende. Invånarnas inkomster, medellivslängd och utbildningsnivå antas förbättras de kommande åren och det finns en trend att ungas konsumtion av alkohol och narkotika minskar. Andra exempel på positiva inslag är att invånarnas förtroende för Huddinge kommun ligger avsevärt över genomsnittet för de 137 kommuner som ingår i SCBs medborgarundersökning och att meritvärdet för grundskolans åk 9 har en stigande trend och är nu högre än riksgenomsnittet och i nivå med länets. Mycket tyder också på att utvecklingen av det geografiska området Huddinge kommer att göra det attraktivare att bo i kommunen. Trots bilden av en framgångsrik kommun som utvecklas i positiv riktning visar rapporten också att det finns ett antal utmaningar som måste hanteras för att Huddinge ska kunna leva upp till sin vision och målen för Huddinge I Mål och budget under rubriken Hållbart Huddinge 2030 presenteras fem avsnitt och för varje av dem ett antal mått, senaste mätning och mål för Sammantaget har 21 mål följts upp fördelade på de fem avsnitten. Överlag är resultatet av uppföljningen tämligen bra, men det finns även negativa trender som bör brytas precis som det finns mått och mål som bör ses över. I samband med remissförfarandet på det hållbarhetsdokument som togs fram av det 2012 avslutade projektet Ett hållbart Huddinge kom ett antal insatser för ett hållbart samhälle att beslutas av kommunstyrelsen den 28 januari I linje med det Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

22 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 22 (22) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 maj Paragraf Diarienummer KS-2014/ uppdrag kommunstyrelsens förvaltning fick när beslutet fattades har genomförandet av de föreslagna insatserna följts upp. Kommunstyrelsens förvaltning anser att kommunstyrelsen bör föreslå fullmäktige att godkänna den bilagda rapporten På väg mot Huddinge 2030 samt för egen del godkänna uppföljningen av de övergripande insatser för ett hållbart samhälle som man beslutade om den 28 januari Överläggning i kommunfullmäktige Daniel Dronjak Nordqvist (M) yrkar med instämmande av Christian Ottosson (C) och Ellinor Avsan (M) bifall till kommunstyrelsens förslag. Vidare yttrar sig Birgitta Ljung (MP), Emil Högberg (S), Nujin Alacabek Darwich (V), Madeleine Johansson (V), Marianne Broman (MP), Yosef Sigal (S) och Leif Dyrvall (DP). Härefter förklaras överläggningen avslutad. Protokollsanteckningar Emil Högberg (S), Birgitta Ljung (MP) och Nujin Alacabek Darwich (V) anmäler protokollsanteckning för Arbetarepartiet-Socialdemokraternas, Miljöpartiet de grönas respektive Vänsterpartiets fullmäktigegrupper, se bilaga till detta protokoll. Beslutet delges Samtliga nämnder Huge Fastigheter AB Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

Sessionssalen i kommunalhuset.

Sessionssalen i kommunalhuset. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 13 april 2015 KS-2015/30 1 (45) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 13 april 2015 Tid Klockan 17:00 22:45 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (4) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, klockan 13:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare 1 Godkännande

Läs mer

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente 2015-03-27 KS-2015/124.111 1 (6) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Elektroniskt utskick av kallelse och övriga handlingar till fullmäktige innefattande ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning (HKF 9000)

Elektroniskt utskick av kallelse och övriga handlingar till fullmäktige innefattande ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning (HKF 9000) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 8 Paragraf Diarienummer KS-2015/188.919 Elektroniskt utskick av kallelse och övriga handlingar till fullmäktige innefattande

Läs mer

Beslut rörande inlämnade enkla frågor

Beslut rörande inlämnade enkla frågor KOMMUNFULLMÄKTIGE KUNGÖRELSE SIDA 1 (3) Kungörelse Kommunfullmäktige i Huddinge sammanträder i Sessionssalen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge, måndagen den 10 mars 2014, klockan 17:00. Föredragningslista

Läs mer

Beslut rörande inlämnade enkla frågor

Beslut rörande inlämnade enkla frågor KOMMUNFULLMÄKTIGE KUNGÖRELSE SIDA 1 (4) Kungörelse Kommunfullmäktige i Huddinge sammanträder i Sessionssalen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge, måndagen den 10 februari 2014, klockan 17:00. Föredragningslista

Läs mer

Politisk plattform år 2015-2018 (M, FP, C, DP, KD, HP)

Politisk plattform år 2015-2018 (M, FP, C, DP, KD, HP) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 6 Paragraf Diarienummer KS-2015/219.109 Politisk plattform år 2015-2018 (M, FP, C, DP, KD, HP) Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 17 februari 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare 1

Läs mer

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S)

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 11 Paragraf Diarienummer KS-2014/1274.384 Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar

Läs mer

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S)

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 7 Paragraf Diarienummer KS-2011/961.389 Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) Kommunstyrelsens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-22.35 Beslutande Annsofi Aurell (M) Gösta Bergenheim (M) Per Fåhraeus (M) Lennart Andrén (M) Sven Andersson (M)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24. Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24. Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Gunnar Nilsson, kommunsekreterare BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24 Blad l (30) Plats och tid: Beslutande: Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande:

Läs mer

DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-26 KS-2015/342.259 2 (2)

DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-26 KS-2015/342.259 2 (2) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2015-02-26 KS-2015/342.259 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunalekonomiska kostnader

Läs mer

Bättre bemötande av äldre HBT-personer svar på motion väckt av Britt Björneke (V)

Bättre bemötande av äldre HBT-personer svar på motion väckt av Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-02 KS-2012/1176.730 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Bättre bemötande av äldre HBT-personer

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 27 januari 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare 1

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-02-10 1 [38] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 17.50 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan 18.00-20.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise

Läs mer

Kommunalekonomiska kostnader i lokalprojekten

Kommunalekonomiska kostnader i lokalprojekten KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2015-02-26 KS-2015/342.259 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunalekonomiska kostnader

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-07-16. Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 14.30.

KALLELSE. Datum 2015-07-16. Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 14.30. KALLELSE Datum 2015-07-16 Sida 1(3) Mathias Brandt Kommunstyrelsen kallas härmed till sammanträde 2015-08-25 kl. 9.30 11.30 i Björskogsnäs, från kl 13.00 i Kommunhuset, Plenisalen för att behandla följande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum Onsdagen den 10 september 2014 Tid Plats Kl. 08.30 Sammanträde Kl. 11.45 Gemensam lunch för de ordinarie ledamöterna. Samtidigt avtackning av den konstnärlige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.00 21.30 (ajournering kl. 18.50-19.30 & kl. 20.45-21.00) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer