Sessionssalen i kommunalhuset. Lisa Alexandersson och Tomas Henriksson. Per-Erik Björkbacka Sekreterare. Nils Johnson Ordförande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sessionssalen i kommunalhuset. Lisa Alexandersson och Tomas Henriksson. Per-Erik Björkbacka Sekreterare. Nils Johnson Ordförande"

Transkript

1 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 11 maj 2015 KS-2015/31 1 (1) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 11 maj 2015 Tid Klockan 17:00 22:07 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Sessionssalen i kommunalhuset. Se bifogade uppropslistor Johanna Bergman, Nicolas Holst, Claes-Johan Bonde, Anders Persson, Bengt Nylander, Gorges Barkho, Ingalill Söderberg, Lisbeth Krogh, Charlotte Björkman, Michael Hagström (kom 17:20), Anna Larsson, Pran Malhotra, Claes Melkersson, Jonatan Spejare, Elisabeth Ulin Karlsson, Lars Johansson, Birgitta du Rées och Nils Nilsson Lisa Alexandersson och Tomas Henriksson Justeringens tid 18 maj 2015 Paragrafer 1-23 Underskrifter Per-Erik Björkbacka Sekreterare Nils Johnson Ordförande Lisa Alexandersson Justerare Tomas Henriksson Justerare Utdragsbestyrkande:

2 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 2 (2) BEVIS om justering av Kommunfullmäktiges protokoll Justeringen har anslagits på kommunens anslagstavla Kommunfullmäktige har sammanträtt den 11 maj 2015 Protokollet har justerats den 18 maj 2015 Anslaget sattes upp den 19 maj 2015 Anslaget tas ner den 9 juni 2015 Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 8 juni 2015 Den som vill läsa protokollet kan kontakta Protokollet finns också att läsa på kommunens webbplats Kommunstyrelsens kansli, Kommunalvägen 28, Huddinge Telefon Underskrift Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

3 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 3 (3) SPALT I 11 maj ledamöter 1. Emil Högberg (S) 2. Daniel Dronjak Nordqvist (M) 3. Sara Heelge Vikmång (S) 4. Christina Eklund (M) 5. Marica Lindblad (MP) 6. Bilal Dogan (S) Ledamoten frånvarande under följande paragrafer Tjänstgörande ersättare för den frånvarande ledamoten 7. Jelena Drenjanin (M) 1-10 (kom kl. 20:46) Love Bergström 8. Arnold Boström (SD) 9. Nujin Alacabek Darwich (V) 10. Anneli Sjöberg (S) 11. Vibeke Bildt (FP) 12. Anti Avsan (M) 13. Rikard Lingström (S) 14. Christian Ottosson (C) 15. Zaire Kanat Yildirim (MP) 16. Erik Ottoson (M) Samtliga 1-10 Bengt Säberg (går kl. 20:57) Diana Molinsky 17. Ann-Marie Högberg (S) 18. Gunilla Helmerson (M) 1-5 (kom kl. 17:44) Diana Molinsky 19. Tomas Hansson (KD) 1-8 (kom kl. 18:05) Stephanie Hansson 20. Sven Pernils (SD) 21. Fredrik Fjällström (S) 22. Erica Stensson (V) 23. Eva Carlsson-Paulsén (M) 24. Natalie Sial (S) 1-8 (kom kl. 18:17) Sara Holmgren 25. Tomas Nimréus Silfverswärd (FP) Samtliga Bo Källström 26. Peter Johansson (MP) Kom kl. 17:15 (efter uppropet) Marianne Broman 27. Henrik Boltenstål (M) 28. Tomas Henriksson (S) 29. Ted Wallebo (M) 30. Shewen Nysmed (S) Kom kl. 17:15 (efter uppropet) Stefan Björk 31 Christoffer Engkvist (C) Samtliga Evelina Robertsson Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

4 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 4 (4) SPALT II 11 maj ledamöter Ledamoten frånvarande under följande paragrafer Tjänstgörande ersättare för den frånvarande ledamoten 32. Ellinor Avsan (M) 33. Yosef Sigal (S) 34. Nils Johnson (M) 35. Michaela Lööf (S) 36. Åke Wickberg (MP) 37. Annika Boström (SD) 38. Katharina Wallenborg (DP) 39. Peter Höög (M) 40. Erling Karlsson (S) 41. Malin Danielsson (FP) 42. Sonia Benavente (V) 43. Carl Göransson (M) 44. Marie Fors (S) 45. Jan-Olof Bodén (MP) Samtliga 1-7 Anders Abel (går kl. 17:50) 8 23 Marianne Broman 46. Lisa Alexandersson (C) 47. Jennifer Lind (M) 48. Mats Arkhem (SD) 49. Sefkan Halbori (S) 50. Leif Dyrvall (DP) 51. Kennet Bergh (M) 52. Karl Henriksson (KD) 53. Louise Callenberg (S) Samtliga Eeva Laine 54. Lars Björkman (HP) 55. Cem Delen (FP) 56. Amir Seyfeddini (M) 57. Göran Hallberg (S) 58. Madeleine Johansson (V) 59. Birgitta Ljung (MP) 60. Björn Karlsson (M) 61. Martin Nigals (SD) Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

5 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 5 (5) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 maj Paragraf Nya enkla frågor Inför sammanträdet har följande skriftligen avfattade enkla frågor inlämnats till kommunfullmäktige, nämligen 1. enkel fråga ställd av Emil Högberg (S) till kultur- och fritidsnämndens ordförande Vibeke Bildt (FP) om avgift för föreningar vid lån av kommunala lokaler; se bilaga till detta protokoll, 2. enkel fråga ställd av Natalie Sial (S) till kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M) om lokal för borgerliga vigslar i Huddinge kommun; se bilaga till detta protokoll, samt 3. enkel fråga ställd av Marica Lindblad (MP) till kommunalrådet Malin Danielsson (FP) om solkartor; se bilaga till detta protokoll. Kommunfullmäktige beslutar att de enkla frågorna får ställas Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

6 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 6 (6) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 maj Paragraf Diarienummer KS-2015/ Svar på enkel fråga ställd av Emil Högberg (S) till kultur- och fritidsnämndens ordförande Vibeke Bildt (FP) om avgift för föreningar vid lån av kommunala lokaler Som svar på Emil Högbergs (S) enkla fråga ställd den 11 maj 2015, 1, om avgift för föreningar vid lån av kommunala lokaler till anför kultur- och fritidsnämndens ordförande Vibeke Bildt (FP) följande: För ovanlighetens skull ska jag börja med att instämma med Emil. Den här fastighetsägarföreningen är en ideell förening. Så långt är det rätt. Det andra är att det naturligtvis är en form av praxis som har tillämpats och det har det gjort i ett antal år - mer än sex såvitt jag vet och det är det att ska man utöva sin rätt till nolltaxering, det vill säga lån gratis av kommunens lokaler, så fokuseras detta på den kärnverksamhet som föreningen bedriver. I fastighetsägarföreningens fall så förmodar jag att det skulle vara just fokuserat kring fastighetsägarföreningens intresse och arbete. Det har inte bedömts att det här med klädbytesdagar ingår i kärnverksamheten, lika lite som Snättringe fastighetsägarförvaltnings yoga-lektioner i en gymnastiklokal. Det är väl så att om man vill ha gratis lokaler för t.ex. yoga så föreslår jag att man bildar en ideell förening för detta. Det är ju också så vi har ju inte obegränsat med medel och kultur- och fritidsnämndens politiska ansvar är fokuserat på barn och ungdom. Det här är en vuxenaktiv förening och jag tycker naturligtvis att det är bra att den finns. I valet med att prioritera medel till våra barn och ungdomar och till vuxenföreningar väljer jag uteslutande barn och ungdom. Sedan kan ju tilläggas att den här Snättringe fastighetsföreningen är väl en av de mest välmående delarna i kulturen. De har en medelinkomst därstädes på drygt kr vilket gör att jag dristar mig att citera en gammal socialistisk slogan: Från var och en efter förmåga, till var och en efter behov. Jag tycker att det här är en väl underbygd praxis som man tillämpar i kommunen. Jag tycker att det är moraliskt rätt och är beredd att stå för det. Sedan kultur- och fritidsnämndens ordförande Vibeke Bildt (FP) besvarat den enkla frågan yttrar sig Emil Högberg (S) Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

7 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 7 (7) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 maj Paragraf Diarienummer KS-2015/ Bordläggning av svar på enkel fråga ställd av Natalie Sial (S) till kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M) om lokal för borgerliga vigslar i Huddinge kommun På ordförandens förslag beslutar kommunfullmäktige att bordlägga besvarandet av Natalie Sials (S) enkla fråga ställd den 11 maj 2015, 1, om lokal för borgerliga vigslar i Huddinge kommun till kommunfullmäktiges nästa sammanträde Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

8 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 8 (8) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 maj Paragraf Diarienummer KS-2015/ Svar på enkel fråga ställd av Marica Lindblad (MP) till kommunalrådet Malin Danielsson (FP) om solkartor Som svar på Marica Lindblads (MP) enkla fråga ställd den 11 maj 2015, 1, om solkartor anför kommunalrådet Malin Danielsson (FP) följande: Jag har fått en fråga huruvida Huddinge kommun kan tänkas vara med i ett projekt som KSL har för att ta fram solkartor, där man då tar fram var i kommunen det skulle vara intressant att satsa på solenergi för privatpersoner, om jag förstått det hela rätt. Under fredagen efter det att jag fått den här frågan så dammsög vi diariet efter frågan från KSL utan att hitta den. Så den har fortfarande inte kommit till kommunen. Vi får väl söka vidare vart den har tagit vägen. Jag kände inte till den här handlingen och Huddinge har därmed inte lämnat något svar eftersom vi inte har fått någon fråga ännu. Spontant tycker jag att det här låter intressant och vi kommer kontakta KSL här direkt för att höra om förfrågan är på väg in så att kan få en formell fråga och se vad projektet innebär och om även Huddinge ska vara med i den. Men spontant ser det intressant ut. Sedan kommunalrådet Malin Danielsson (FP) besvarat den enkla frågan yttrar sig Marica Lindblad (MP) Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

9 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 9 (9) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 maj Paragraf Diarienummer KS-2015/ Svar på interpellation ställd av Marie Fors (S) och Sefkan Halbori (S) till kultur- och fritidsnämndens ordförande Vibeke Bildt (FP) om frågor kring Football Fridays Som svar på av Marie Fors (S) och Sefkan Halboris (S) interpellation ställd den 13 april 2015, 5, om frågor kring Football Fridays hänvisar kultur- och fritidsnämndens ordförande Vibeke Bildt (FP) till sitt utdelade skriftliga interpellationssvar; se bilaga till detta protokoll. Sedan kultur- och fritidsnämndens ordförande Vibeke Bildt (FP) besvarat interpellationen yttrar sig Sefkan Halbori (S) och Marie Fors (S) Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

10 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 10 (10) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 maj Paragraf Beslut rörande nya interpellationer som har lämnats in till kommunstyrelsens förvaltning senast tio arbetsdagar före fullmäktiges sammanträde Till kommunstyrelsens förvaltning har senast tio arbetsdagar före dagens fullmäktigesammanträde inlämnats följande interpellationer: 1. interpellation sälld av Sara Heelge Vikmång (S), Birgitta Ljung (MP) och Erica Stensson (V) till grundskolenämndens ordförande Jelena Drenjanin (M) angående skolsituationen i Segeltorp (se bilaga till detta protokoll), samt 2. interpellation ställd av Emil Högberg (S) till kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M) angående takten i bostadsbyggandet (se bilaga till detta protokoll). Kommunfullmäktige beslutar att interpellationerna får ställas Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

11 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 11 (11) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 maj Paragraf Diarienummer KS-2015/ Bordläggning av svar på interpellation ställd av Sara Heelge Vikmång (S), Birgitta Ljung (MP) och Erica Stensson (V) till grundskolenämndens ordförande Jelena Drenjanin (M) med frågor om skolsituationen i Segeltorp På ordförandens förslag beslutar kommunfullmäktige att bordlägga besvarandet av Sara Heelge Vikmångs (S), Birgitta Ljungs (MP) och Erica Stenssons (V) interpellation ställd den 11 maj 2015, 6,angående skolsituationen i Segeltorp till kommunfullmäktiges nästa sammanträde Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

12 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 12 (12) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 maj Paragraf Diarienummer KS-2015/ Svar på interpellation ställd av Emil Högberg (S) till kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M) med frågor om takten för kommunens bostadsbyggande Som svar på interpellation ställd av Emil Högberg (S) den 11 maj 2015, 6, angående takten i bostadsbyggandet hänvisar kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M) till sitt utdelade skriftliga interpellationssvar; se bilaga till detta protokoll. Sedan kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M) besvarat interpellationen yttrar sig Emil Högberg (S), Birgitta Ljung (MP), Malin Danielsson (FP), Arnold Boström (SD), Karl Henriksson (KD), Nujin Alacabek Darwich (V), Lars Björkman (HP), Ann-Marie Högberg (S) och Marica Lindblad (MP) Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

13 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 13 (13) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 maj Paragraf Diarienummer KS-2015/ Information från kommunrevisionen Kommunfullmäktiges beslut Det antecknas, att följande revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer är utdelade till kommunfullmäktiges ledamöter inför dagens sammanträde: 1. Granskning av vidtagna åtgärder kopplade till manuella betalningar. 2. Förstudie - Arbete med prognoser och scenarier för robusta beslutsunderlag. 3. Förstudie - Granskning av nämndernas beslutsunderlag. Delgivningen av revisionsskrivelserna föranleder inte något kommunfullmäktiges beslut Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

14 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 14 (14) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 maj Paragraf Diarienummer KS-2015/ Plan för samhällsbyggnadsprojekt och riktlinjer för bostadsförsörjning Kommunfullmäktiges beslut 1.Plan för samhällsbyggnadsprojekt enligt bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 26 februari 2015 godkänns. 2. Riktlinjer för bostadsförsörjning enligt bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 26 februari 2015 godkänns. 3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en tydligare och mer strategisk prioritering av projekten i projektplanen. 4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samråd med natur- och byggnadsnämnden dela upp projekten mellan sig, med utgångspunkt att kommunstyrelsen ska ansvara endast för de projekt som har stor strategisk betydelse. 5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att verka för att projektet Segeltorps C Lövdungen 2 ska innehålla hyresrätter. Sammanfattning Förslag till ny plan för samhällsbyggnadsprojekt har tagits fram av kommunstyrelsens förvaltning i samråd med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Planen har delats i ett styrdokument med riktlinjer där även riktlinjer för bostadsförsörjningen föreslås som överensstämmer med reviderad lagstiftning om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, samt ett dokument för själva projektportföljen för samhällsbyggnadsprojekten. I planeringen ligger nu ett bostadsbyggande med bostäder under den närmaste femårsperioden, eller i snitt drygt bostäder per år. Av dessa är knappt 70 procent bostäder i flerbostadshus och drygt 30 procent är småhus. Drygt 2000 av bostäderna blir hyresrätter, varav mer än hälften i student-/forskarbostäder och ungdomsbostäder. Nya bostadsprojekt som lagts till i årets projektplan innehåller totalt ca 750 bostäder. Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

15 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 15 (15) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 maj Paragraf Diarienummer KS-2015/ Utöver bostadsprojekten har planer för två skolor, gästgiveri i Länna, gång och cykelväg Vidjavägen-Ebbadalsvägen och ombyggnad av Sjödalsvägen lagts till. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen överlämnar projektplanen till kommunfullmäktige för godkännande. Överläggning i kommunfullmäktige Malin Danielsson (FP) yrkar med instämmande av Lars Björkman (HP), Katharina Wallenborg (DP), Tomas Hansson (KD), Daniel Dronjak Nordqvist (M) och Christian Ottosson (C) bifall till kommunstyrelsens förslag. Marica Lindblad (MP) yrkar med instämmande av Marianne Broman (MP) och Birgitta Ljung (MP) bifall till Miljöpartiet de grönas förslag till projektplan för samhällsbyggnadsprojekt och riktlinjer för bostadsförsörjning enligt protokollsbilaga 1 till detta ärende. Emil Högberg (S) yrkar med instämmande av Ann-Marie Högberg (S) bifall Arbetarepartiet-Socialdemokraterna förslag till plan för samhällsbyggnadsprojekt och riktlinjer för bostadsförsörjning enligt protokollsbilaga 2 till detta ärende. Nujin Alacabek Darwich (V) yrkar bifall Vänsterpartiets förslag till plan för samhällsbyggnadsprojekt och riktlinjer för bostadsförsörjning enligt protokollsbilaga 3 till detta ärende. Vidare yttrar sig Ellinor Avsan (M), Anti Avsan (M), Cem Delen (FP) och Arnold Boström (SD). Härefter förklaras överläggningen avslutad. Propositioner i kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar först i enlighet med punkterna 3 5 i kommunstyrelsens förslag. Härefter ställer ordföranden propositioner efter varandra om bifall till kommunstyrelsens förslag till plan för samhällsbyggnadsprojekt och till Marica Lindblads (MP) m.fl. yrkande såvitt gäller punkterna 3 6 samt 8-11 i protokollsbilagorna 1 3 till detta ärende. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs emellertid varvid följande voteringsproposition uppställs och justeras. Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som bifaller Marica Lindblads (MP) m.fl. förslag röstar nej. Vinner nej-propositionen har Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

16 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 16 (16) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 maj Paragraf Diarienummer KS-2015/ kommunfullmäktige beslutat bifalla förslagen enligt punkterna 3 6 samt 8-11 i protokollsbilagorna 1 3 till detta ärende. Vid verkställt upprop röstar följande ledamöter för ja-propositionen: Daniel Dronjak Nordqvist (M), Christina Eklund (M), Vibeke Bildt (FP), Anti Avsan (M), Christian Ottosson (C), Gunilla Helmerson (M), Tomas Hansson (KD), Eva Carlsson-Paulsén (M), Henrik Boltenstål (M), Ted Wallebo (M), Ellinor Avsan (M), Nils Johnson (M), Katharina Wallenborg (DP), Peter Höög (M), Malin Danielsson (FP), Carl Göransson (M), Lisa Alexandersson (C), Jennifer Lind (M), Leif Dyrvall (DP), Kennet Bergh (M), Karl Henriksson (KD), Lars Björkman (HP), Cem Delen (FP), Amir Seyfeddini (M), Björn Karlsson (M), Evelina Robertson (C), Love Bergström (M), Bo Källström (FP) och Bengt Säberg (M). Följande ledamöter röstar för nej-propositionen: Emil Högberg (S), Sara Heelge Vikmång (S), Marica Lindblad (MP), Bilal Dogan (S), Nujin Alacabek Darwich (V), Anneli Sjöberg (S), Rikard Lingström (S), Zaire Kanat Yildirim (MP), Ann-Marie Högberg (S), Fredrik Fjällström (S), Erica Stensson (V), Natalie Sial (S), Peter Johansson (MP), Tomas Henriksson (S), Shewen Nysmed (S), Yosef Sigal (S), Michaela Lööf (S), Åke Wickberg (MP), Erling Karlsson (S), Sonia Benavente (V), Marie Fors (S), Sefkan Halbori (S), Göran Hallberg (S), Madeleine Johansson (V), Birgitta Ljung (MP), Marianne Broman (MP) och Eeva Laine (S). Kommunfullmäktige har alltså med 29 röster mot 27 röstat för att bifalla kommunstyrelsens förslag till plan för samhällsbyggnadsprojekt Följande fem ledamöter avstod från att delat i omröstningen: Arnold Boström (SD), Sven Pernils (SD), Annika Boström (SD), Mats Arkhem (SD) och Martin Nigals (SD). Härefter ställer ordföranden propositioner efter varandra om bifall till och avslag på följande yrkanden av Emil Högberg (S) m.fl. nämligen 1. att kommunstyrelsen ges i uppdrag att kartlägga var det finns lämpliga småhustomter och möjliga förtätningar för projekt som syftar till att få fram nya och billigare former av småhus, samt 2. att kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbetet med Trafikverket kring Tvärförbindelse Södertörn prioritera förutsättningarna för kapacitetsstark och snabb busstrafik. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat avslå båda yrkandena. Härefter ställer ordföranden propositioner efter varandra om bifall till kommunstyrelsens förslag till plan för samhällsbyggnadsprojekt och till Marica Lindblads (MP) m.fl. förslag under följande fyra punkter: Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

17 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 17 (17) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 maj Paragraf Diarienummer KS-2015/ att det ska planeras och byggas fler gång- och cykelvägar, samt cykelparkeringar, 2. att utvidgningen av kommunens industriområden sker med mindre miljöpåverkan, och med inriktning mot mindre störande verksamheter, 3. att en plan upprättas för behov av dagvattenanläggningar så att mark kan avsättas i tid, samt 4. att innan fler beslut kring nytt samlat kommunhus tas ska de kommunekonomiska konsekvenserna av den förestående stora investeringsvolymen klarläggas. Härvid finner ordföranden att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer propositioner efter varandra om bifall till kommunstyrelsens förslag till plan för samhällsbyggnadsprojekt och till Marica Lindblads (MP) m.fl. förslag att kommunstyrelsen får i uppdrag att verka för att projekt Tvärförbindelse Södertörn ska utgå från en tydlig prioritering av spår, både för persontrafik och gods, stärkt kollektivtrafik och satsningar på gång- och cykeltrafik. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer propositioner efter varandra om bifall till kommunstyrelsens förslag till plan för samhällsbyggnadsprojekt och till Nujin Alacabek Darwichs (V) yrkande att bostadsprojektet Vedboden utgår och finner därvid att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag. Slutligen ställer ordföranden propositioner efter varandra om bifall till kommunstyrelsens förslag till plan för samhällsbyggnadsprojekt och till Nujin Alacabek Darwichs (V) yrkande att plan för samhällsbyggnadsprojekt enligt bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 26 februari 2015 godkänns i övrigt med Vänsterpartiets förslag till tillägg/ändringar. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar slutligen i enlighet med punkterna 1 och 2 i kommunstyrelsens förslag. Reservationer i kommunfullmäktige Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig Emil Högberg (S) för Arbetarepartiet- Socialdemokraternas fullmäktigegrupp och Birgitta Ljung (MP) för Miljöpartiet de grönas fullmäktigegrupp, båda till förmån för de egna förslagen i ärendet. Nujin Alacabek Darwich (V) reserverar sig för Vänsterpartiets fullmäktigegrupper; se protokollsbilagorna 4 till detta ärende. Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

18 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 18 (18) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 maj Paragraf Diarienummer KS-2015/ Protokollsanteckningar Cem Delen (FP), Katharina Wallenborg (DP) och Lars Björkman (HP) anmäler protokollsanteckningar för Folkpartiet liberalernas, Drevvikenpartiets respektive Huddingepartiets fullmäktigegrupper; se protokollsbilagorna 5-7 till detta ärende. Beslutet delges Samtliga nämnder och råd Huge fastigheter AB Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

19 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 19 (19) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 maj Paragraf Diarienummer KS-2015/ Kommunalekonomiska kostnader i lokalprojekten Kommunfullmäktiges beslut 1. Frångå tidigare tillämpning mellan kommunen och Huge Fastigheter AB om ett fastställt enhetspris vid försäljning av kommunal mark avsedd för kommunala verksamhetslokaler. Separat värdering bör göras vid varje enskilt tillfälle. 2. Kommunen bör i normalfallet välja att sälja marken till Huge eller privat aktör, avseende byggnation av kommunala verksamhetslokaler. Även tomträtt kan användas om det finns goda skäl alternativt om det befinns lämpligt. 3. Kostnader för infrastrukturåtgärder i samband med byggande av kommunala verksamhetslokaler, bör generellt finansieras via kommunens exploateringsbudget. Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade , med hänvisning till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat , att uppdra till kommunstyrelsen att undersöka vad som är mest fördelaktigt för skattebetalarna när det gäller mark- och kringkostnader när nya kommunala lokaler ska uppföras. Utredningen har inte kunnat visa på några avgörande skillnader då det gäller det ekonomiska utfallet för skattebetalarna, utifrån alternativen att kommunen säljer mark eller upplåter mark med tomträtt. Inte heller då det gäller olika principer för hur kostnaderna hanteras avseende infrastrukturåtgärder, s k allmänna anläggningar, visar på någon tydlig ekonomisk skillnad. Däremot finns det några andra parametrar som kan vara av värde att ta hänsyn till vid val av principer för framtida hantering. Till exempel hur de olika alternativen påverkar storleken på kommunens skolpeng samt möjligheten att åstadkomma enhetliga, transparenta samt tydliga rutiner för kommunens egen organisation, samt för andra berörda aktörer. Det i sin tur kan i sig ha ett ekonomiskt värde för skattebetalarna. Utredningen föreslår därför att; 1. Individuell bedömning av markpriset alltid görs. 2. Kommunen företrädesvis säljer marken till Huge eller privat aktör vid byggnation av kommunala verksamhetslokaler, om inga särskilda skäl föreligger för att istället göra en tomträttsupplåtelse. 3. Kostnader för infrastrukturåtgärder inom allmän platsmark, i samband med byggande av kommunala verksamhetslokaler bekostas via kommunens exploateringsbudget. Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

20 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 20 (20) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 maj Paragraf Diarienummer KS-2015/ Överläggning i kommunfullmäktige Ann-Marie Högberg (S) yrkar med instämmande av Anti Avsan (M) bifall till kommunstyrelsens förslag. Härefter förklaras överläggningen avslutad. Beslutet delges Huge Fastigheter AB Samtliga nämnder Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

21 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 21 (21) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 maj Paragraf Diarienummer KS-2014/ På väg mot Huddinge hållbarhetsrapport Kommunfullmäktiges beslut Rapporten På väg mot Huddinge 2030, bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 14 april 2015, godkänns. Sammanfattning Rapporten har som syfte att förbättra kommunens uppföljning och utvärdering av uppsatta politiska mål för hållbar utveckling. Genom att analysera samhällsutvecklingen och följa trender över tid är ambitionen att öka förutsättningarna att fatta mer långsiktiga och faktabaserade beslut. Sammanfattningsvis kan man konstatera att rapporten pekar på en gynnsam utveckling för kommunen i många avseende. Invånarnas inkomster, medellivslängd och utbildningsnivå antas förbättras de kommande åren och det finns en trend att ungas konsumtion av alkohol och narkotika minskar. Andra exempel på positiva inslag är att invånarnas förtroende för Huddinge kommun ligger avsevärt över genomsnittet för de 137 kommuner som ingår i SCBs medborgarundersökning och att meritvärdet för grundskolans åk 9 har en stigande trend och är nu högre än riksgenomsnittet och i nivå med länets. Mycket tyder också på att utvecklingen av det geografiska området Huddinge kommer att göra det attraktivare att bo i kommunen. Trots bilden av en framgångsrik kommun som utvecklas i positiv riktning visar rapporten också att det finns ett antal utmaningar som måste hanteras för att Huddinge ska kunna leva upp till sin vision och målen för Huddinge I Mål och budget under rubriken Hållbart Huddinge 2030 presenteras fem avsnitt och för varje av dem ett antal mått, senaste mätning och mål för Sammantaget har 21 mål följts upp fördelade på de fem avsnitten. Överlag är resultatet av uppföljningen tämligen bra, men det finns även negativa trender som bör brytas precis som det finns mått och mål som bör ses över. I samband med remissförfarandet på det hållbarhetsdokument som togs fram av det 2012 avslutade projektet Ett hållbart Huddinge kom ett antal insatser för ett hållbart samhälle att beslutas av kommunstyrelsen den 28 januari I linje med det Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

22 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 22 (22) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 maj Paragraf Diarienummer KS-2014/ uppdrag kommunstyrelsens förvaltning fick när beslutet fattades har genomförandet av de föreslagna insatserna följts upp. Kommunstyrelsens förvaltning anser att kommunstyrelsen bör föreslå fullmäktige att godkänna den bilagda rapporten På väg mot Huddinge 2030 samt för egen del godkänna uppföljningen av de övergripande insatser för ett hållbart samhälle som man beslutade om den 28 januari Överläggning i kommunfullmäktige Daniel Dronjak Nordqvist (M) yrkar med instämmande av Christian Ottosson (C) och Ellinor Avsan (M) bifall till kommunstyrelsens förslag. Vidare yttrar sig Birgitta Ljung (MP), Emil Högberg (S), Nujin Alacabek Darwich (V), Madeleine Johansson (V), Marianne Broman (MP), Yosef Sigal (S) och Leif Dyrvall (DP). Härefter förklaras överläggningen avslutad. Protokollsanteckningar Emil Högberg (S), Birgitta Ljung (MP) och Nujin Alacabek Darwich (V) anmäler protokollsanteckning för Arbetarepartiet-Socialdemokraternas, Miljöpartiet de grönas respektive Vänsterpartiets fullmäktigegrupper, se bilaga till detta protokoll. Beslutet delges Samtliga nämnder Huge Fastigheter AB Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

Sessionssalen i kommunalhuset.

Sessionssalen i kommunalhuset. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 13 april 2015 KS-2015/30 1 (45) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 13 april 2015 Tid Klockan 17:00 22:45 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses

Läs mer

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente 2015-03-27 KS-2015/124.111 1 (6) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

c" :;J~~ l Utdragsbestyrkande: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM 7 mars 2014 Demokrati- och mångfaldsberedning Nej

c :;J~~ l Utdragsbestyrkande: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM 7 mars 2014 Demokrati- och mångfaldsberedning Nej STYRELSEN SAMMANTRÄDESDATUM 7 mars 2014 DIARIENUMMER KS-2014/60 SIOA 1 (10) Nämnd Demokrati- och mångfaldsberedning Offentligt sammanträde Nej Sammanträdesdag 7 mars 2014 Tid och plats Klockan 13:15-14:25,

Läs mer

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S)

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 11 Paragraf Diarienummer KS-2014/1274.384 Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar

Läs mer

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S)

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 7 Paragraf Diarienummer KS-2011/961.389 Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) Kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2015 17 Paragraf Diarienummer KS-2014/857.359 Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Snabbprotokoll kommunfullmäktige 10 oktober 2011

Snabbprotokoll kommunfullmäktige 10 oktober 2011 1 (5) ANTECKNINGAR Karin Lundmark 08-535 301 22, karin.lundmark@huddinge.se Snabbprotokoll kommunfullmäktige Svar på medborgarförslag 1. Lösningen på parkeringsproblemen Bengt Nilsson har lämnat in ett

Läs mer

Klockan 13:00 16:10 A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ajournering 13:32 13:40 och 15:22 15:35

Klockan 13:00 16:10 A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ajournering 13:32 13:40 och 15:22 15:35 SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 1 april 2015 KS-2014/1743 1 (44) Nämnd Offentligt sammanträde Kommunstyrelsen Nej Sammanträdesdag 1 april 2015 Tid och plats Beslutande Klockan 13:00 16:10 A-salen, kommunalhuset,

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer

Förslag om ändring av bolagsordningen för Huge Fastigheter AB (KF)

Förslag om ändring av bolagsordningen för Huge Fastigheter AB (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 7 Paragraf Diarienummer KS-2014/1079.112 Förslag om ändring av bolagsordningen för Huge Fastigheter AB (KF) Kommunstyrelsens

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Klockan 09:00-11:20, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28. Frånvarande följande paragrafer. samtliga. Samtliga

Klockan 09:00-11:20, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28. Frånvarande följande paragrafer. samtliga. Samtliga ~ STYRELSEN SAMMANTRÄOESDATUM DIARIENUMMER 8 januari 2014 KS-20 13/1608 SIDA 1 (16) Nämnd Offentligt sammanträde Planerings- o?h personalutskottet Nej Sammanträdesdag 8 januari 2014 Tid och plats Klockan

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 1 april 2015

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 1 april 2015 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-05 KS-2015/426.111 1 (2) HANDLÄGGARE Gerrby, Helena 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

Överförmyndarnämndens reglemente

Överförmyndarnämndens reglemente Överförmyndarnämndens reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2005-03-30, 20 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: Kommunfullmäktige 2007-01-31,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ks 2010:149 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S)

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan tid 19.20-19-30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Tony Hansson (S) Gabriele Goldhammer

Läs mer

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V)

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2012/694.170 1 (3) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-16

KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-16 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(5) Dnr Ärende KOMMUSTYRELSE 2009-12-16 2009.307-212 Ks 262 Ansökan från Tanumstrand att utbyggnaden av hotellet får finansieras och bedrivas enligt sale & leaseback-principen Justering(sign)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG HELSINGBORGS STAD 1 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-18, 258. Reviderad 1996-09-24 124, 1998-02-24, 27, 1999-12-14, 210, 2005-12-14 185, 2006-12-14

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind.

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, klockan 15.30-15.40 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande David Westlund (S) ledamot Bertil Jönsson (NKE) tjg ers för M Lundeborg (M) Ingemar

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Reglemente för Tekniska nämnden

Reglemente för Tekniska nämnden Nummer: 25:1 Blad: (1) Reglemente för Tekniska nämnden A Tekniska nämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Tekniska nämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente. Tekniska nämnden ansvarar

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, måndagen den 19 mars 2007 klockan 19.00-21.15 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Stefan Gustafsson (kd), Annika Andersson (kd), Kennet Larsson (sd), Kerstin

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 268 Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Landstingsfullmäktige 1-41

Landstingsfullmäktige 1-41 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-03-31 Landstingsfullmäktige 1-41 Tid: Måndagen den 31 mars 2008 kl 10:00-12:25, 13:15-15:00, 15:20-18:10 Plats: Länssjukhuset i Halmstad 1 Sammanträdets öppnande Landstingsfullmäktiges

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2002-12-03, 18 Reviderad enl. kommunfullmäktige 76/2005 (bostadsanpassningsbidrag) Reviderad enl. kommunfullmäktige 92/2007 (flyktingfrågor m m) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2004-04-28 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 18 30 Paragrafer 94-96 Innehåll KS 94 Yttrande över förslag till fördelning av länstransportplanens ekonomiska ramar 2004-2015 KS 95

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN Innehållsförteckning Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2010-05-24 51 Ansvarig: Samhällsbyggnadschefen Revideras:

Läs mer

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C PROTOKOLL 1(5) Plats: Landstingets kansli, sal C Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg, ordf KD Per Hansson FP Jarl Karlsson S Kjell Ekelund S Eva Eliasson S Annika Hansson S Maria Hörnsten

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti Namn S Lars-Ove Edberg S Alexandros Kiotseridis S Jan-Göran Petersson, från 18.00 Alf Persson S M Bengt Ohlsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP)

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP) 2015-01-07 Sida 1 (14) Plats och tid KS-salen, 13:15-15:15 Beslutat Bo Akterin, (M) Ordförande Anders Karlsson, (S) Vice ordförande Jon Forsärla, (MP) Ledamot Lars Karlsson, (S) Ledamot Ingegerd Polbring,

Läs mer

Kommunstyrelsen 22 september 2014 8

Kommunstyrelsen 22 september 2014 8 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 september 2014 8 Paragraf Diarienummer KS-2014/460.709 Behov av strategi för att möta den ökande gruppen hemlösa EU-medborgare i samband

Läs mer

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 14.00-14.45 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) Henrik Wöhlecke (M) Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer