Sessionssalen i kommunalhuset. Lisa Alexandersson och Tomas Henriksson. Per-Erik Björkbacka Sekreterare. Nils Johnson Ordförande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sessionssalen i kommunalhuset. Lisa Alexandersson och Tomas Henriksson. Per-Erik Björkbacka Sekreterare. Nils Johnson Ordförande"

Transkript

1 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 11 maj 2015 KS-2015/31 1 (1) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 11 maj 2015 Tid Klockan 17:00 22:07 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Sessionssalen i kommunalhuset. Se bifogade uppropslistor Johanna Bergman, Nicolas Holst, Claes-Johan Bonde, Anders Persson, Bengt Nylander, Gorges Barkho, Ingalill Söderberg, Lisbeth Krogh, Charlotte Björkman, Michael Hagström (kom 17:20), Anna Larsson, Pran Malhotra, Claes Melkersson, Jonatan Spejare, Elisabeth Ulin Karlsson, Lars Johansson, Birgitta du Rées och Nils Nilsson Lisa Alexandersson och Tomas Henriksson Justeringens tid 18 maj 2015 Paragrafer 1-23 Underskrifter Per-Erik Björkbacka Sekreterare Nils Johnson Ordförande Lisa Alexandersson Justerare Tomas Henriksson Justerare Utdragsbestyrkande:

2 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 2 (2) BEVIS om justering av Kommunfullmäktiges protokoll Justeringen har anslagits på kommunens anslagstavla Kommunfullmäktige har sammanträtt den 11 maj 2015 Protokollet har justerats den 18 maj 2015 Anslaget sattes upp den 19 maj 2015 Anslaget tas ner den 9 juni 2015 Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 8 juni 2015 Den som vill läsa protokollet kan kontakta Protokollet finns också att läsa på kommunens webbplats Kommunstyrelsens kansli, Kommunalvägen 28, Huddinge Telefon Underskrift Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

3 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 3 (3) SPALT I 11 maj ledamöter 1. Emil Högberg (S) 2. Daniel Dronjak Nordqvist (M) 3. Sara Heelge Vikmång (S) 4. Christina Eklund (M) 5. Marica Lindblad (MP) 6. Bilal Dogan (S) Ledamoten frånvarande under följande paragrafer Tjänstgörande ersättare för den frånvarande ledamoten 7. Jelena Drenjanin (M) 1-10 (kom kl. 20:46) Love Bergström 8. Arnold Boström (SD) 9. Nujin Alacabek Darwich (V) 10. Anneli Sjöberg (S) 11. Vibeke Bildt (FP) 12. Anti Avsan (M) 13. Rikard Lingström (S) 14. Christian Ottosson (C) 15. Zaire Kanat Yildirim (MP) 16. Erik Ottoson (M) Samtliga 1-10 Bengt Säberg (går kl. 20:57) Diana Molinsky 17. Ann-Marie Högberg (S) 18. Gunilla Helmerson (M) 1-5 (kom kl. 17:44) Diana Molinsky 19. Tomas Hansson (KD) 1-8 (kom kl. 18:05) Stephanie Hansson 20. Sven Pernils (SD) 21. Fredrik Fjällström (S) 22. Erica Stensson (V) 23. Eva Carlsson-Paulsén (M) 24. Natalie Sial (S) 1-8 (kom kl. 18:17) Sara Holmgren 25. Tomas Nimréus Silfverswärd (FP) Samtliga Bo Källström 26. Peter Johansson (MP) Kom kl. 17:15 (efter uppropet) Marianne Broman 27. Henrik Boltenstål (M) 28. Tomas Henriksson (S) 29. Ted Wallebo (M) 30. Shewen Nysmed (S) Kom kl. 17:15 (efter uppropet) Stefan Björk 31 Christoffer Engkvist (C) Samtliga Evelina Robertsson Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

4 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 4 (4) SPALT II 11 maj ledamöter Ledamoten frånvarande under följande paragrafer Tjänstgörande ersättare för den frånvarande ledamoten 32. Ellinor Avsan (M) 33. Yosef Sigal (S) 34. Nils Johnson (M) 35. Michaela Lööf (S) 36. Åke Wickberg (MP) 37. Annika Boström (SD) 38. Katharina Wallenborg (DP) 39. Peter Höög (M) 40. Erling Karlsson (S) 41. Malin Danielsson (FP) 42. Sonia Benavente (V) 43. Carl Göransson (M) 44. Marie Fors (S) 45. Jan-Olof Bodén (MP) Samtliga 1-7 Anders Abel (går kl. 17:50) 8 23 Marianne Broman 46. Lisa Alexandersson (C) 47. Jennifer Lind (M) 48. Mats Arkhem (SD) 49. Sefkan Halbori (S) 50. Leif Dyrvall (DP) 51. Kennet Bergh (M) 52. Karl Henriksson (KD) 53. Louise Callenberg (S) Samtliga Eeva Laine 54. Lars Björkman (HP) 55. Cem Delen (FP) 56. Amir Seyfeddini (M) 57. Göran Hallberg (S) 58. Madeleine Johansson (V) 59. Birgitta Ljung (MP) 60. Björn Karlsson (M) 61. Martin Nigals (SD) Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

5 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 5 (5) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 maj Paragraf Nya enkla frågor Inför sammanträdet har följande skriftligen avfattade enkla frågor inlämnats till kommunfullmäktige, nämligen 1. enkel fråga ställd av Emil Högberg (S) till kultur- och fritidsnämndens ordförande Vibeke Bildt (FP) om avgift för föreningar vid lån av kommunala lokaler; se bilaga till detta protokoll, 2. enkel fråga ställd av Natalie Sial (S) till kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M) om lokal för borgerliga vigslar i Huddinge kommun; se bilaga till detta protokoll, samt 3. enkel fråga ställd av Marica Lindblad (MP) till kommunalrådet Malin Danielsson (FP) om solkartor; se bilaga till detta protokoll. Kommunfullmäktige beslutar att de enkla frågorna får ställas Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

6 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 6 (6) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 maj Paragraf Diarienummer KS-2015/ Svar på enkel fråga ställd av Emil Högberg (S) till kultur- och fritidsnämndens ordförande Vibeke Bildt (FP) om avgift för föreningar vid lån av kommunala lokaler Som svar på Emil Högbergs (S) enkla fråga ställd den 11 maj 2015, 1, om avgift för föreningar vid lån av kommunala lokaler till anför kultur- och fritidsnämndens ordförande Vibeke Bildt (FP) följande: För ovanlighetens skull ska jag börja med att instämma med Emil. Den här fastighetsägarföreningen är en ideell förening. Så långt är det rätt. Det andra är att det naturligtvis är en form av praxis som har tillämpats och det har det gjort i ett antal år - mer än sex såvitt jag vet och det är det att ska man utöva sin rätt till nolltaxering, det vill säga lån gratis av kommunens lokaler, så fokuseras detta på den kärnverksamhet som föreningen bedriver. I fastighetsägarföreningens fall så förmodar jag att det skulle vara just fokuserat kring fastighetsägarföreningens intresse och arbete. Det har inte bedömts att det här med klädbytesdagar ingår i kärnverksamheten, lika lite som Snättringe fastighetsägarförvaltnings yoga-lektioner i en gymnastiklokal. Det är väl så att om man vill ha gratis lokaler för t.ex. yoga så föreslår jag att man bildar en ideell förening för detta. Det är ju också så vi har ju inte obegränsat med medel och kultur- och fritidsnämndens politiska ansvar är fokuserat på barn och ungdom. Det här är en vuxenaktiv förening och jag tycker naturligtvis att det är bra att den finns. I valet med att prioritera medel till våra barn och ungdomar och till vuxenföreningar väljer jag uteslutande barn och ungdom. Sedan kan ju tilläggas att den här Snättringe fastighetsföreningen är väl en av de mest välmående delarna i kulturen. De har en medelinkomst därstädes på drygt kr vilket gör att jag dristar mig att citera en gammal socialistisk slogan: Från var och en efter förmåga, till var och en efter behov. Jag tycker att det här är en väl underbygd praxis som man tillämpar i kommunen. Jag tycker att det är moraliskt rätt och är beredd att stå för det. Sedan kultur- och fritidsnämndens ordförande Vibeke Bildt (FP) besvarat den enkla frågan yttrar sig Emil Högberg (S) Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

7 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 7 (7) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 maj Paragraf Diarienummer KS-2015/ Bordläggning av svar på enkel fråga ställd av Natalie Sial (S) till kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M) om lokal för borgerliga vigslar i Huddinge kommun På ordförandens förslag beslutar kommunfullmäktige att bordlägga besvarandet av Natalie Sials (S) enkla fråga ställd den 11 maj 2015, 1, om lokal för borgerliga vigslar i Huddinge kommun till kommunfullmäktiges nästa sammanträde Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

8 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 8 (8) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 maj Paragraf Diarienummer KS-2015/ Svar på enkel fråga ställd av Marica Lindblad (MP) till kommunalrådet Malin Danielsson (FP) om solkartor Som svar på Marica Lindblads (MP) enkla fråga ställd den 11 maj 2015, 1, om solkartor anför kommunalrådet Malin Danielsson (FP) följande: Jag har fått en fråga huruvida Huddinge kommun kan tänkas vara med i ett projekt som KSL har för att ta fram solkartor, där man då tar fram var i kommunen det skulle vara intressant att satsa på solenergi för privatpersoner, om jag förstått det hela rätt. Under fredagen efter det att jag fått den här frågan så dammsög vi diariet efter frågan från KSL utan att hitta den. Så den har fortfarande inte kommit till kommunen. Vi får väl söka vidare vart den har tagit vägen. Jag kände inte till den här handlingen och Huddinge har därmed inte lämnat något svar eftersom vi inte har fått någon fråga ännu. Spontant tycker jag att det här låter intressant och vi kommer kontakta KSL här direkt för att höra om förfrågan är på väg in så att kan få en formell fråga och se vad projektet innebär och om även Huddinge ska vara med i den. Men spontant ser det intressant ut. Sedan kommunalrådet Malin Danielsson (FP) besvarat den enkla frågan yttrar sig Marica Lindblad (MP) Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

9 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 9 (9) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 maj Paragraf Diarienummer KS-2015/ Svar på interpellation ställd av Marie Fors (S) och Sefkan Halbori (S) till kultur- och fritidsnämndens ordförande Vibeke Bildt (FP) om frågor kring Football Fridays Som svar på av Marie Fors (S) och Sefkan Halboris (S) interpellation ställd den 13 april 2015, 5, om frågor kring Football Fridays hänvisar kultur- och fritidsnämndens ordförande Vibeke Bildt (FP) till sitt utdelade skriftliga interpellationssvar; se bilaga till detta protokoll. Sedan kultur- och fritidsnämndens ordförande Vibeke Bildt (FP) besvarat interpellationen yttrar sig Sefkan Halbori (S) och Marie Fors (S) Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

10 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 10 (10) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 maj Paragraf Beslut rörande nya interpellationer som har lämnats in till kommunstyrelsens förvaltning senast tio arbetsdagar före fullmäktiges sammanträde Till kommunstyrelsens förvaltning har senast tio arbetsdagar före dagens fullmäktigesammanträde inlämnats följande interpellationer: 1. interpellation sälld av Sara Heelge Vikmång (S), Birgitta Ljung (MP) och Erica Stensson (V) till grundskolenämndens ordförande Jelena Drenjanin (M) angående skolsituationen i Segeltorp (se bilaga till detta protokoll), samt 2. interpellation ställd av Emil Högberg (S) till kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M) angående takten i bostadsbyggandet (se bilaga till detta protokoll). Kommunfullmäktige beslutar att interpellationerna får ställas Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

11 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 11 (11) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 maj Paragraf Diarienummer KS-2015/ Bordläggning av svar på interpellation ställd av Sara Heelge Vikmång (S), Birgitta Ljung (MP) och Erica Stensson (V) till grundskolenämndens ordförande Jelena Drenjanin (M) med frågor om skolsituationen i Segeltorp På ordförandens förslag beslutar kommunfullmäktige att bordlägga besvarandet av Sara Heelge Vikmångs (S), Birgitta Ljungs (MP) och Erica Stenssons (V) interpellation ställd den 11 maj 2015, 6,angående skolsituationen i Segeltorp till kommunfullmäktiges nästa sammanträde Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

12 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 12 (12) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 maj Paragraf Diarienummer KS-2015/ Svar på interpellation ställd av Emil Högberg (S) till kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M) med frågor om takten för kommunens bostadsbyggande Som svar på interpellation ställd av Emil Högberg (S) den 11 maj 2015, 6, angående takten i bostadsbyggandet hänvisar kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M) till sitt utdelade skriftliga interpellationssvar; se bilaga till detta protokoll. Sedan kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M) besvarat interpellationen yttrar sig Emil Högberg (S), Birgitta Ljung (MP), Malin Danielsson (FP), Arnold Boström (SD), Karl Henriksson (KD), Nujin Alacabek Darwich (V), Lars Björkman (HP), Ann-Marie Högberg (S) och Marica Lindblad (MP) Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

13 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 13 (13) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 maj Paragraf Diarienummer KS-2015/ Information från kommunrevisionen Kommunfullmäktiges beslut Det antecknas, att följande revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer är utdelade till kommunfullmäktiges ledamöter inför dagens sammanträde: 1. Granskning av vidtagna åtgärder kopplade till manuella betalningar. 2. Förstudie - Arbete med prognoser och scenarier för robusta beslutsunderlag. 3. Förstudie - Granskning av nämndernas beslutsunderlag. Delgivningen av revisionsskrivelserna föranleder inte något kommunfullmäktiges beslut Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

14 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 14 (14) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 maj Paragraf Diarienummer KS-2015/ Plan för samhällsbyggnadsprojekt och riktlinjer för bostadsförsörjning Kommunfullmäktiges beslut 1.Plan för samhällsbyggnadsprojekt enligt bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 26 februari 2015 godkänns. 2. Riktlinjer för bostadsförsörjning enligt bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 26 februari 2015 godkänns. 3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en tydligare och mer strategisk prioritering av projekten i projektplanen. 4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samråd med natur- och byggnadsnämnden dela upp projekten mellan sig, med utgångspunkt att kommunstyrelsen ska ansvara endast för de projekt som har stor strategisk betydelse. 5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att verka för att projektet Segeltorps C Lövdungen 2 ska innehålla hyresrätter. Sammanfattning Förslag till ny plan för samhällsbyggnadsprojekt har tagits fram av kommunstyrelsens förvaltning i samråd med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Planen har delats i ett styrdokument med riktlinjer där även riktlinjer för bostadsförsörjningen föreslås som överensstämmer med reviderad lagstiftning om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, samt ett dokument för själva projektportföljen för samhällsbyggnadsprojekten. I planeringen ligger nu ett bostadsbyggande med bostäder under den närmaste femårsperioden, eller i snitt drygt bostäder per år. Av dessa är knappt 70 procent bostäder i flerbostadshus och drygt 30 procent är småhus. Drygt 2000 av bostäderna blir hyresrätter, varav mer än hälften i student-/forskarbostäder och ungdomsbostäder. Nya bostadsprojekt som lagts till i årets projektplan innehåller totalt ca 750 bostäder. Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

15 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 15 (15) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 maj Paragraf Diarienummer KS-2015/ Utöver bostadsprojekten har planer för två skolor, gästgiveri i Länna, gång och cykelväg Vidjavägen-Ebbadalsvägen och ombyggnad av Sjödalsvägen lagts till. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen överlämnar projektplanen till kommunfullmäktige för godkännande. Överläggning i kommunfullmäktige Malin Danielsson (FP) yrkar med instämmande av Lars Björkman (HP), Katharina Wallenborg (DP), Tomas Hansson (KD), Daniel Dronjak Nordqvist (M) och Christian Ottosson (C) bifall till kommunstyrelsens förslag. Marica Lindblad (MP) yrkar med instämmande av Marianne Broman (MP) och Birgitta Ljung (MP) bifall till Miljöpartiet de grönas förslag till projektplan för samhällsbyggnadsprojekt och riktlinjer för bostadsförsörjning enligt protokollsbilaga 1 till detta ärende. Emil Högberg (S) yrkar med instämmande av Ann-Marie Högberg (S) bifall Arbetarepartiet-Socialdemokraterna förslag till plan för samhällsbyggnadsprojekt och riktlinjer för bostadsförsörjning enligt protokollsbilaga 2 till detta ärende. Nujin Alacabek Darwich (V) yrkar bifall Vänsterpartiets förslag till plan för samhällsbyggnadsprojekt och riktlinjer för bostadsförsörjning enligt protokollsbilaga 3 till detta ärende. Vidare yttrar sig Ellinor Avsan (M), Anti Avsan (M), Cem Delen (FP) och Arnold Boström (SD). Härefter förklaras överläggningen avslutad. Propositioner i kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar först i enlighet med punkterna 3 5 i kommunstyrelsens förslag. Härefter ställer ordföranden propositioner efter varandra om bifall till kommunstyrelsens förslag till plan för samhällsbyggnadsprojekt och till Marica Lindblads (MP) m.fl. yrkande såvitt gäller punkterna 3 6 samt 8-11 i protokollsbilagorna 1 3 till detta ärende. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs emellertid varvid följande voteringsproposition uppställs och justeras. Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som bifaller Marica Lindblads (MP) m.fl. förslag röstar nej. Vinner nej-propositionen har Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

16 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 16 (16) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 maj Paragraf Diarienummer KS-2015/ kommunfullmäktige beslutat bifalla förslagen enligt punkterna 3 6 samt 8-11 i protokollsbilagorna 1 3 till detta ärende. Vid verkställt upprop röstar följande ledamöter för ja-propositionen: Daniel Dronjak Nordqvist (M), Christina Eklund (M), Vibeke Bildt (FP), Anti Avsan (M), Christian Ottosson (C), Gunilla Helmerson (M), Tomas Hansson (KD), Eva Carlsson-Paulsén (M), Henrik Boltenstål (M), Ted Wallebo (M), Ellinor Avsan (M), Nils Johnson (M), Katharina Wallenborg (DP), Peter Höög (M), Malin Danielsson (FP), Carl Göransson (M), Lisa Alexandersson (C), Jennifer Lind (M), Leif Dyrvall (DP), Kennet Bergh (M), Karl Henriksson (KD), Lars Björkman (HP), Cem Delen (FP), Amir Seyfeddini (M), Björn Karlsson (M), Evelina Robertson (C), Love Bergström (M), Bo Källström (FP) och Bengt Säberg (M). Följande ledamöter röstar för nej-propositionen: Emil Högberg (S), Sara Heelge Vikmång (S), Marica Lindblad (MP), Bilal Dogan (S), Nujin Alacabek Darwich (V), Anneli Sjöberg (S), Rikard Lingström (S), Zaire Kanat Yildirim (MP), Ann-Marie Högberg (S), Fredrik Fjällström (S), Erica Stensson (V), Natalie Sial (S), Peter Johansson (MP), Tomas Henriksson (S), Shewen Nysmed (S), Yosef Sigal (S), Michaela Lööf (S), Åke Wickberg (MP), Erling Karlsson (S), Sonia Benavente (V), Marie Fors (S), Sefkan Halbori (S), Göran Hallberg (S), Madeleine Johansson (V), Birgitta Ljung (MP), Marianne Broman (MP) och Eeva Laine (S). Kommunfullmäktige har alltså med 29 röster mot 27 röstat för att bifalla kommunstyrelsens förslag till plan för samhällsbyggnadsprojekt Följande fem ledamöter avstod från att delat i omröstningen: Arnold Boström (SD), Sven Pernils (SD), Annika Boström (SD), Mats Arkhem (SD) och Martin Nigals (SD). Härefter ställer ordföranden propositioner efter varandra om bifall till och avslag på följande yrkanden av Emil Högberg (S) m.fl. nämligen 1. att kommunstyrelsen ges i uppdrag att kartlägga var det finns lämpliga småhustomter och möjliga förtätningar för projekt som syftar till att få fram nya och billigare former av småhus, samt 2. att kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbetet med Trafikverket kring Tvärförbindelse Södertörn prioritera förutsättningarna för kapacitetsstark och snabb busstrafik. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat avslå båda yrkandena. Härefter ställer ordföranden propositioner efter varandra om bifall till kommunstyrelsens förslag till plan för samhällsbyggnadsprojekt och till Marica Lindblads (MP) m.fl. förslag under följande fyra punkter: Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

17 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 17 (17) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 maj Paragraf Diarienummer KS-2015/ att det ska planeras och byggas fler gång- och cykelvägar, samt cykelparkeringar, 2. att utvidgningen av kommunens industriområden sker med mindre miljöpåverkan, och med inriktning mot mindre störande verksamheter, 3. att en plan upprättas för behov av dagvattenanläggningar så att mark kan avsättas i tid, samt 4. att innan fler beslut kring nytt samlat kommunhus tas ska de kommunekonomiska konsekvenserna av den förestående stora investeringsvolymen klarläggas. Härvid finner ordföranden att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer propositioner efter varandra om bifall till kommunstyrelsens förslag till plan för samhällsbyggnadsprojekt och till Marica Lindblads (MP) m.fl. förslag att kommunstyrelsen får i uppdrag att verka för att projekt Tvärförbindelse Södertörn ska utgå från en tydlig prioritering av spår, både för persontrafik och gods, stärkt kollektivtrafik och satsningar på gång- och cykeltrafik. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer propositioner efter varandra om bifall till kommunstyrelsens förslag till plan för samhällsbyggnadsprojekt och till Nujin Alacabek Darwichs (V) yrkande att bostadsprojektet Vedboden utgår och finner därvid att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag. Slutligen ställer ordföranden propositioner efter varandra om bifall till kommunstyrelsens förslag till plan för samhällsbyggnadsprojekt och till Nujin Alacabek Darwichs (V) yrkande att plan för samhällsbyggnadsprojekt enligt bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 26 februari 2015 godkänns i övrigt med Vänsterpartiets förslag till tillägg/ändringar. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar slutligen i enlighet med punkterna 1 och 2 i kommunstyrelsens förslag. Reservationer i kommunfullmäktige Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig Emil Högberg (S) för Arbetarepartiet- Socialdemokraternas fullmäktigegrupp och Birgitta Ljung (MP) för Miljöpartiet de grönas fullmäktigegrupp, båda till förmån för de egna förslagen i ärendet. Nujin Alacabek Darwich (V) reserverar sig för Vänsterpartiets fullmäktigegrupper; se protokollsbilagorna 4 till detta ärende. Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

18 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 18 (18) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 maj Paragraf Diarienummer KS-2015/ Protokollsanteckningar Cem Delen (FP), Katharina Wallenborg (DP) och Lars Björkman (HP) anmäler protokollsanteckningar för Folkpartiet liberalernas, Drevvikenpartiets respektive Huddingepartiets fullmäktigegrupper; se protokollsbilagorna 5-7 till detta ärende. Beslutet delges Samtliga nämnder och råd Huge fastigheter AB Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

19 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 19 (19) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 maj Paragraf Diarienummer KS-2015/ Kommunalekonomiska kostnader i lokalprojekten Kommunfullmäktiges beslut 1. Frångå tidigare tillämpning mellan kommunen och Huge Fastigheter AB om ett fastställt enhetspris vid försäljning av kommunal mark avsedd för kommunala verksamhetslokaler. Separat värdering bör göras vid varje enskilt tillfälle. 2. Kommunen bör i normalfallet välja att sälja marken till Huge eller privat aktör, avseende byggnation av kommunala verksamhetslokaler. Även tomträtt kan användas om det finns goda skäl alternativt om det befinns lämpligt. 3. Kostnader för infrastrukturåtgärder i samband med byggande av kommunala verksamhetslokaler, bör generellt finansieras via kommunens exploateringsbudget. Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade , med hänvisning till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat , att uppdra till kommunstyrelsen att undersöka vad som är mest fördelaktigt för skattebetalarna när det gäller mark- och kringkostnader när nya kommunala lokaler ska uppföras. Utredningen har inte kunnat visa på några avgörande skillnader då det gäller det ekonomiska utfallet för skattebetalarna, utifrån alternativen att kommunen säljer mark eller upplåter mark med tomträtt. Inte heller då det gäller olika principer för hur kostnaderna hanteras avseende infrastrukturåtgärder, s k allmänna anläggningar, visar på någon tydlig ekonomisk skillnad. Däremot finns det några andra parametrar som kan vara av värde att ta hänsyn till vid val av principer för framtida hantering. Till exempel hur de olika alternativen påverkar storleken på kommunens skolpeng samt möjligheten att åstadkomma enhetliga, transparenta samt tydliga rutiner för kommunens egen organisation, samt för andra berörda aktörer. Det i sin tur kan i sig ha ett ekonomiskt värde för skattebetalarna. Utredningen föreslår därför att; 1. Individuell bedömning av markpriset alltid görs. 2. Kommunen företrädesvis säljer marken till Huge eller privat aktör vid byggnation av kommunala verksamhetslokaler, om inga särskilda skäl föreligger för att istället göra en tomträttsupplåtelse. 3. Kostnader för infrastrukturåtgärder inom allmän platsmark, i samband med byggande av kommunala verksamhetslokaler bekostas via kommunens exploateringsbudget. Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

20 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 20 (20) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 maj Paragraf Diarienummer KS-2015/ Överläggning i kommunfullmäktige Ann-Marie Högberg (S) yrkar med instämmande av Anti Avsan (M) bifall till kommunstyrelsens förslag. Härefter förklaras överläggningen avslutad. Beslutet delges Huge Fastigheter AB Samtliga nämnder Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

21 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 21 (21) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 maj Paragraf Diarienummer KS-2014/ På väg mot Huddinge hållbarhetsrapport Kommunfullmäktiges beslut Rapporten På väg mot Huddinge 2030, bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 14 april 2015, godkänns. Sammanfattning Rapporten har som syfte att förbättra kommunens uppföljning och utvärdering av uppsatta politiska mål för hållbar utveckling. Genom att analysera samhällsutvecklingen och följa trender över tid är ambitionen att öka förutsättningarna att fatta mer långsiktiga och faktabaserade beslut. Sammanfattningsvis kan man konstatera att rapporten pekar på en gynnsam utveckling för kommunen i många avseende. Invånarnas inkomster, medellivslängd och utbildningsnivå antas förbättras de kommande åren och det finns en trend att ungas konsumtion av alkohol och narkotika minskar. Andra exempel på positiva inslag är att invånarnas förtroende för Huddinge kommun ligger avsevärt över genomsnittet för de 137 kommuner som ingår i SCBs medborgarundersökning och att meritvärdet för grundskolans åk 9 har en stigande trend och är nu högre än riksgenomsnittet och i nivå med länets. Mycket tyder också på att utvecklingen av det geografiska området Huddinge kommer att göra det attraktivare att bo i kommunen. Trots bilden av en framgångsrik kommun som utvecklas i positiv riktning visar rapporten också att det finns ett antal utmaningar som måste hanteras för att Huddinge ska kunna leva upp till sin vision och målen för Huddinge I Mål och budget under rubriken Hållbart Huddinge 2030 presenteras fem avsnitt och för varje av dem ett antal mått, senaste mätning och mål för Sammantaget har 21 mål följts upp fördelade på de fem avsnitten. Överlag är resultatet av uppföljningen tämligen bra, men det finns även negativa trender som bör brytas precis som det finns mått och mål som bör ses över. I samband med remissförfarandet på det hållbarhetsdokument som togs fram av det 2012 avslutade projektet Ett hållbart Huddinge kom ett antal insatser för ett hållbart samhälle att beslutas av kommunstyrelsen den 28 januari I linje med det Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

22 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 22 (22) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 maj Paragraf Diarienummer KS-2014/ uppdrag kommunstyrelsens förvaltning fick när beslutet fattades har genomförandet av de föreslagna insatserna följts upp. Kommunstyrelsens förvaltning anser att kommunstyrelsen bör föreslå fullmäktige att godkänna den bilagda rapporten På väg mot Huddinge 2030 samt för egen del godkänna uppföljningen av de övergripande insatser för ett hållbart samhälle som man beslutade om den 28 januari Överläggning i kommunfullmäktige Daniel Dronjak Nordqvist (M) yrkar med instämmande av Christian Ottosson (C) och Ellinor Avsan (M) bifall till kommunstyrelsens förslag. Vidare yttrar sig Birgitta Ljung (MP), Emil Högberg (S), Nujin Alacabek Darwich (V), Madeleine Johansson (V), Marianne Broman (MP), Yosef Sigal (S) och Leif Dyrvall (DP). Härefter förklaras överläggningen avslutad. Protokollsanteckningar Emil Högberg (S), Birgitta Ljung (MP) och Nujin Alacabek Darwich (V) anmäler protokollsanteckning för Arbetarepartiet-Socialdemokraternas, Miljöpartiet de grönas respektive Vänsterpartiets fullmäktigegrupper, se bilaga till detta protokoll. Beslutet delges Samtliga nämnder Huge Fastigheter AB Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

13 juni 2016 klockan 10:00 22:00 med uppehåll för middag mellan klockan 17:15 18:15 14 juni 2016 klockan 17:00 21:10. Sessionssalen i kommunalhuset

13 juni 2016 klockan 10:00 22:00 med uppehåll för middag mellan klockan 17:15 18:15 14 juni 2016 klockan 17:00 21:10. Sessionssalen i kommunalhuset KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 13 och 14 juni 2016 KS-2016/95 1 (81) Organ Sammanträdesdag Kommunfullmäktige 13 juni 2016 klockan 10:00 22:00 med uppehåll för

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset. Christian Ottosson och Zaire Kanat Yildirim. Per-Erik Björkbacka Sekreterare. Nils Johnson Ordförande

Sessionssalen i kommunalhuset. Christian Ottosson och Zaire Kanat Yildirim. Per-Erik Björkbacka Sekreterare. Nils Johnson Ordförande KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 7 december 2015 KS-2015/36 1 (40) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 7 december 2015 Tid Klockan 17:00 22:10 Plats Beslutande

Läs mer

1. Anmälan av nya ersättare i fullmäktige. 2. Beslut rörande inlämnade enkla frågor

1. Anmälan av nya ersättare i fullmäktige. 2. Beslut rörande inlämnade enkla frågor 1 (6) Kungörelse Kommunfullmäktige i Huddinge sammanträder i Sessionssalen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge, måndagen den 24 april 2017, klockan 17:00. Föredragningslista Sammanträdets behörighet

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset.

Sessionssalen i kommunalhuset. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 13 april 2015 KS-2015/30 1 (45) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 13 april 2015 Tid Klockan 17:00 22:45 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses

Läs mer

Demokratiberedningen (extra sammanträde)

Demokratiberedningen (extra sammanträde) SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 3 juni 2016 KS-2016/1349 1 (9) Nämnd Offentligt sammanträde Demokratiberedningen (extra sammanträde) Nej Sammanträdesdag 3 juni 2016 Tid och plats Klockan 15:00-16:20, ajournering

Läs mer

Beslut rörande inlämnade enkla frågor

Beslut rörande inlämnade enkla frågor 1 (1) Kungörelse Kommunfullmäktige i Huddinge sammanträder i Sessionssalen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge, måndagen den 13 juni 2016, klockan 10:00 samt tisdagen den 14 juni 2016, kl. 17:00.

Läs mer

Nujin Alacabek Justerande

Nujin Alacabek Justerande SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 11 november 2016 KS-2016/1352 1 (1) Nämnd Offentligt sammanträde Demokratiberedningen Nej Sammanträdesdag 11 november 2016 Tid och plats Beslutande Klockan 13:15-15:50, A-salen,

Läs mer

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente 2015-03-27 KS-2015/124.111 1 (6) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Information om Huge Fastigheter AB:s verksamhet Denna punkt föreslås behandlas klockan 18.00 den 10 juni 2013. Beslut rörande inlämnade enkla frågor

Information om Huge Fastigheter AB:s verksamhet Denna punkt föreslås behandlas klockan 18.00 den 10 juni 2013. Beslut rörande inlämnade enkla frågor 1 (5) Kungörelse Kommunfullmäktige i Huddinge sammanträder i Sessionssalen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge, måndagen den 10 juni 2013, klockan 10:00 samt tisdagen den 11 juni 2013, klockan

Läs mer

Snabbprotokoll från kommunfullmäktige 8-9 juni

Snabbprotokoll från kommunfullmäktige 8-9 juni 1 (6) ANTECKNINGAR Karin Lundmark 08-535 301 22, karin.lundmark@huddinge.se Snabbprotokoll från kommunfullmäktige 8-9 juni Svar på interpellationer Svar på interpellation ställd av Sara Heelge Vikmång

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset. Eva Carlsson-Paulsén och Marie Fors. Per-Erik Björkbacka Sekreterare. Nils Johnson Ordförande

Sessionssalen i kommunalhuset. Eva Carlsson-Paulsén och Marie Fors. Per-Erik Björkbacka Sekreterare. Nils Johnson Ordförande SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 2 november 2015 KS-2015/35 1 (1) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 2 november 2015 Tid Klockan 17:00 20:50 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses

Läs mer

Avtal om ändring och tillägg till ramavtal mellan Huddinge kommun och Espa Invest Oy rörande del av fastigheten Kvadraten 3 i Kungens kurva

Avtal om ändring och tillägg till ramavtal mellan Huddinge kommun och Espa Invest Oy rörande del av fastigheten Kvadraten 3 i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 augusti 2014 14 Paragraf Diarienummer KS-2014/842.214 Avtal om ändring och tillägg till ramavtal mellan Huddinge kommun och Espa Invest

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 17 november 2016 KS-2015/ (13) Miljöberedningen. Nej. Klockan 18:00-19:00, A-salen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 17 november 2016 KS-2015/ (13) Miljöberedningen. Nej. Klockan 18:00-19:00, A-salen SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 17 november 2016 KS-2015/2494 1 (13) Nämnd Offentligt sammanträde Miljöberedningen Nej Sammanträdesdag 17 november 2016 Tid och plats Beslutande Klockan 18:00-19:00, A-salen

Läs mer

c" :;J~~ l Utdragsbestyrkande: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM 7 mars 2014 Demokrati- och mångfaldsberedning Nej

c :;J~~ l Utdragsbestyrkande: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM 7 mars 2014 Demokrati- och mångfaldsberedning Nej STYRELSEN SAMMANTRÄDESDATUM 7 mars 2014 DIARIENUMMER KS-2014/60 SIOA 1 (10) Nämnd Demokrati- och mångfaldsberedning Offentligt sammanträde Nej Sammanträdesdag 7 mars 2014 Tid och plats Klockan 13:15-14:25,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 20 oktober 2016 KS-2015/ (11) Miljöberedningen. Nej

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 20 oktober 2016 KS-2015/ (11) Miljöberedningen. Nej SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 20 oktober 2016 KS-2015/2493 1 (11) Nämnd Offentligt sammanträde Miljöberedningen Nej Sammanträdesdag 20 oktober 2016 Tid och plats Klockan 13:30-16:20, Ajournering kl. 14:45-14:55,

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset. Kerstin L Johnson och Shewen Nysmed. Per-Erik Björkbacka Sekreterare. Nils Johnson Ordförande

Sessionssalen i kommunalhuset. Kerstin L Johnson och Shewen Nysmed. Per-Erik Björkbacka Sekreterare. Nils Johnson Ordförande KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 11 november 2013 KS-2013/67 1 (30) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 11 november 2013 Tid Klockan 17:00 21:10 Plats Beslutande

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 18 (42) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 mars 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/945.903 Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion

Läs mer

1-2. Samtliga 1-2, 6-7. Samtliga. Birgitta Ljung (MP) och Britt Björneke (V).

1-2. Samtliga 1-2, 6-7. Samtliga. Birgitta Ljung (MP) och Britt Björneke (V). SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 7 juni 2017 KS-2017/1240 1 (12) Nämnd Offentligt sammanträde Nej Sammanträdesdag 7 juni 2017 Tid och plats Klockan 09:00-12:15, A-salen Ledamöter Malin Danielsson (L), ordförande

Läs mer

Klockan 16: , A-salen, Kommunalhuset, Kommunalvägen 28

Klockan 16: , A-salen, Kommunalhuset, Kommunalvägen 28 SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 20 februari 2017 KS-2016/2917 1 (8) Nämnd Offentligt sammanträde Rådet för fysisk planering Nej Sammanträdesdag 20 februari 2017 Tid och plats Klockan 16:00-17.30, A-salen,

Läs mer

Klockan 18: , A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28. Yosef Sigal (S), Birgitta Ljung (MP), Millaray Rubilar (V)

Klockan 18: , A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28. Yosef Sigal (S), Birgitta Ljung (MP), Millaray Rubilar (V) SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 28 april 2016 KS-2015/2489 1 (9) Nämnd Offentligt sammanträde Miljöberedningen Nej Sammanträdesdag 28 april 2016 Tid och plats Beslutande Klockan 18:00-19.05, A-salen, kommunalhuset,

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset. Björn Karlsson och Fredrik Fjällström. Per-Erik Björkbacka Sekreterare. Nils Johnson Ordförande

Sessionssalen i kommunalhuset. Björn Karlsson och Fredrik Fjällström. Per-Erik Björkbacka Sekreterare. Nils Johnson Ordförande SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 12 januari 2015 KS-2014/1643 1 (45) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 12 januari 2015 Tid Klockan 17:00 22:00 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset. Tomas Hansson och Michaela Lööf. Per-Erik Björkbacka Sekreterare. Nils Johnson Ordförande

Sessionssalen i kommunalhuset. Tomas Hansson och Michaela Lööf. Per-Erik Björkbacka Sekreterare. Nils Johnson Ordförande SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 8 februari 2016 KS-2015/2498 1 (62) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 8 februari 2016 Tid Klockan 17:00 22:00 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 15 april 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/945.903 Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) 2013-02-26 KS-2012/945.903 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset. Kerstin L Johnson och Birgitta Ljung. Per-Erik Björkbacka Sekreterare. Nils Johnson Ordförande

Sessionssalen i kommunalhuset. Kerstin L Johnson och Birgitta Ljung. Per-Erik Björkbacka Sekreterare. Nils Johnson Ordförande KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 9 och 10 juni 2014 KS-2014/19 1 (94) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 9 och 10 juni 2014 Tid 9 juni 2014 klockan 10:00

Läs mer

Huddinge brottsförebyggande råd. Anders Persson (M) Amanda Söderberg (FP) Leif Dyrvall (DP)

Huddinge brottsförebyggande råd. Anders Persson (M) Amanda Söderberg (FP) Leif Dyrvall (DP) SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 10 september 2013 KS-2013/50 1 (18) Nämnd Offentligt sammanträde Huddinge brottsförebyggande råd Nej Sammanträdesdag 10 september 2013 Tid och plats Klockan 15:00 17:00 A-salen

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset. Jennifer Lind och Tomas Henriksson

Sessionssalen i kommunalhuset. Jennifer Lind och Tomas Henriksson SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 24 april 2017 KS-2017/219 1 (62) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 24 april 2017 Tid Klockan 17:00 22:00 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses

Läs mer

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/844.629 Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Läs mer

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S)

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 11 Paragraf Diarienummer KS-2014/1274.384 Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset.

Sessionssalen i kommunalhuset. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 13 februari 2017 KS-2016/2868 1 (77) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 13 februari 2017 Tid Klockan 17:00 22:40 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

Birgitta Ljung (MP) (kom kl. 14:15), Leila Hellsten (KD)

Birgitta Ljung (MP) (kom kl. 14:15), Leila Hellsten (KD) SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 16 februari 2017 KS-2015/2612 1 (11) Nämnd Offentligt sammanträde Miljöberedningen Nej Sammanträdesdag 16 februari 2017 Tid och plats Klockan 13:30-16:00, ajournering kl.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 19 juni 2017 KS-2017/ (15) Kommunstyrelsen. Nej. Klockan 15:00-16:20, A-salen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 19 juni 2017 KS-2017/ (15) Kommunstyrelsen. Nej. Klockan 15:00-16:20, A-salen SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 19 juni 2017 KS-2017/1487 1 (15) Nämnd Offentligt sammanträde Kommunstyrelsen Nej Sammanträdesdag 19 juni 2017 Tid och plats Klockan 15:00-16:20, A-salen Beslutande Ledamöter

Läs mer

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S)

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 7 Paragraf Diarienummer KS-2011/961.389 Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) Kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Klockan 09:00 11:10, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ajournering 10:25 10:40

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Klockan 09:00 11:10, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ajournering 10:25 10:40 SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 24 april 2015 KS-2014/1669 1 (25) Nämnd Offentligt sammanträde Nej Sammanträdesdag 24 april 2015 Tid och plats Beslutande Klockan 09:00 11:10, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset. Björn Karlsson och Tomas Henriksson

Sessionssalen i kommunalhuset. Björn Karlsson och Tomas Henriksson KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 12 september 2016 KS-2016/96 a 1 (38) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 12 september 2016 Tid Klockan 17:30 21:10 Plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 9 maj 2017 KFN-2017/16 1 (13) Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 9 maj 2017 KFN-2017/16 1 (13) Kultur- och fritidsnämnden SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 9 maj 2017 KFN-2017/16 1 (13) Nämnd Offentligt sammanträde Kultur- och fritidsnämnden Ja Sammanträdesdag 9 maj 2017 Tid och plats Klockan 18:00-20:00, ajournering kl 19:33-19:40

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Gör Lövsta gård tillgänglig svar på motion väckt av Ann-Marie Högberg (S)

Gör Lövsta gård tillgänglig svar på motion väckt av Ann-Marie Högberg (S) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-02 KS-2011/961.389 1 (3) HANDLÄGGARE Idberg, Alexander 0709761039 Alexander.Idberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Gör Lövsta gård tillgänglig svar på motion väckt av Ann-Marie

Läs mer

Snabbprotokoll kommunfullmäktige 10 oktober 2011

Snabbprotokoll kommunfullmäktige 10 oktober 2011 1 (5) ANTECKNINGAR Karin Lundmark 08-535 301 22, karin.lundmark@huddinge.se Snabbprotokoll kommunfullmäktige Svar på medborgarförslag 1. Lösningen på parkeringsproblemen Bengt Nilsson har lämnat in ett

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset. Leif Dyrvall och Madeleine Johansson. Per-Erik Björkbacka Sekreterare. Nils Johnson Ordförande

Sessionssalen i kommunalhuset. Leif Dyrvall och Madeleine Johansson. Per-Erik Björkbacka Sekreterare. Nils Johnson Ordförande SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 16 mars 2015 KS-2015/29 1 (27) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 16 mars 2015 Tid Klockan 17:00-21:20 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses att

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-01-23 KS-2014/146.109 1 (6) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid: Kl. 18:00-18:35

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid: Kl. 18:00-18:35 KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid: Kl. 18:00-18:35 Plats: Stenungsbaden Yacht Club konferenslokal Kungsholm Beslutande Sofia Westergren (M) Kent Sylvan (M) - ersättare Gunnar Lidén (M) Sofie Folkesson (M) Carl-Henrik

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset. Eva Carlsson-Paulsén och Sonia Benavente. Per-Erik Björkbacka Sekreterare

Sessionssalen i kommunalhuset. Eva Carlsson-Paulsén och Sonia Benavente. Per-Erik Björkbacka Sekreterare SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 5 december 2016 KS-2016/99 1 (56) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 5 december 2016 Tid Klockan 17:00 21:55 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses

Läs mer

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2015 17 Paragraf Diarienummer KS-2014/857.359 Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt

Läs mer

Tilläggskallelse till Kommunstyrelsen

Tilläggskallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN TILLÄGGSKALLELSE SIDA 1 (3) Tilläggskallelse till Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, klockan 13:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 6 Avtal

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset. Tomas Hansson och Tomas Henriksson

Sessionssalen i kommunalhuset. Tomas Hansson och Tomas Henriksson SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 4 mars 2013 KS-2013/55 1 (46) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 4 mars 2013 Tid Klockan 17:00 22:10 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses att

Läs mer

Klockan 18:00-18:25, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge

Klockan 18:00-18:25, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 14 augusti 2014 GSN-2014/1047 1 (10) Nämnd Offentligt sammanträde Grundskolenämnden Ja Sammanträdesdag 14 augusti 2014 Tid och plats Beslutande Klockan 18:00-18:25, A-salen,

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Klockan 08:15-09: l O, Barn- och utbildningsförvaltningen, Gymnasietorget l sammanträdesrum Kon Tiki, plan l. Samtliga

Klockan 08:15-09: l O, Barn- och utbildningsförvaltningen, Gymnasietorget l sammanträdesrum Kon Tiki, plan l. Samtliga GRUNDSKOLENÄMNDEN 2015 -OL~- 0 9 SAMMANTRÄDEsDATUM 2 april 20 15 DIARIENUMMER GSN-2015/217 SIDA 1 (9) Nämnd Offentligt sammanträde Grundskalenämnden Ja Sammanträdesdag 2 april 20 15 Tid och plats Klockan

Läs mer

kl 18.30-20.45, Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29

kl 18.30-20.45, Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29 Nämnd Miljönämnden Sid 1-30 Offentligt sammanträde Delvis Sammanträdesdag Onsdagen den 12 juni 2013 Tid och plats kl 18.30-20.45, Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29 Beslutande Ledamöter

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 5 Plats och tid Brösarps skola, den, kl. 18.15-18.20 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl Kanslichef Christian Björkqvist Utses att justera Mats Andersson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Tekniska nämnden (5)

Tekniska nämnden (5) TANUMS KOMMUN PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-11-19 1(5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: TN 2015/0354-314 128. Begäran om ställningstagande och förlängd tid av Exploateringsavtal mellan Tanums kommun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Klockan 16:00, Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset

Klockan 16:00, Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 1 november 2016 TN-2016/36 1 (18) Nämnd Offentligt sammanträde Tillsynsnämnden Delvis Sammanträdesdag 1 november 2016 Tid och plats Klockan 16:00, Sjödalsrummet, Tekniska

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset. Henrik Boltenstål och Göran Hallberg. Per-Erik Björkbacka Sekreterare. Kennet Bergh Ordförande

Sessionssalen i kommunalhuset. Henrik Boltenstål och Göran Hallberg. Per-Erik Björkbacka Sekreterare. Kennet Bergh Ordförande SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 30 september 2015 KS-2015/1597 1 (10) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 30 september 2015 Tid Klockan 18:00 19:45 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

Snabbprotokoll från kommunfullmäktige den 14 september 2015

Snabbprotokoll från kommunfullmäktige den 14 september 2015 1 (5) ANTECKNINGAR Karin Lundmark 08-535 301 22, karin.lundmark@huddinge.se Snabbprotokoll från kommunfullmäktige den 14 september 2015 Information från kommunrevisionen Statistikrapporter Svar på medborgarförslag

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Cykelförmåner - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Andreas Novotny (MP)

Cykelförmåner - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Andreas Novotny (MP) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 18 Paragraf Diarienummer KS-2013/121.194 Cykelförmåner - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-01-07 KS-2013/1623.109 1 (6) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

Reglemente för Gemensam Kostnämnd med Landstinget Västernorrland

Reglemente för Gemensam Kostnämnd med Landstinget Västernorrland Reglemente för Gemensam Kostnämnd med Landstinget Västernorrland 1 Antagen av kommunfullmäktige 20 december 2010 213. 1 Gemensamma bestämmelser Det som sägs i detta reglemente, avseende punkterna 1 och

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma gymnasienämnd

Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma gymnasienämnd KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2015-12-15 Ersätter: 2006-12-14 Gäller fr o m: 2016-01-01 Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma

Läs mer

Arbetsordning för Solna kommunfullmäktige

Arbetsordning för Solna kommunfullmäktige Arbetsordning för Solna kommunfullmäktige 2 (11) Antagen av kommunfullmäktige den 27 januari 1992, 1 Reviderad av kommunfullmäktige den 31 maj 1999, 100 den 18 februari 2002, 41 den 19 februari 2007, 5

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen 2006-06-20 Plats och tid Beslutande Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl 14.00-14.35 Se bifogad deltagarförteckning Utses att justera Bosse Pettersson Gunnar

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-08-09 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-08-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv till ombudet 2013-12-18 KS-2013/1603.919 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr Kommunstyrelsen 2010-11-29 Ärendelista Sid nr Justering...3 27 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Sundsvalls kommun...4 Kommunstyrelsen 2010-11-29 1 Tid Kl. 10.00-11.15 Plats Kommunstyrelsens

Läs mer

Klockan 13:00 16:10 A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ajournering 13:32 13:40 och 15:22 15:35

Klockan 13:00 16:10 A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ajournering 13:32 13:40 och 15:22 15:35 SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 1 april 2015 KS-2014/1743 1 (44) Nämnd Offentligt sammanträde Kommunstyrelsen Nej Sammanträdesdag 1 april 2015 Tid och plats Beslutande Klockan 13:00 16:10 A-salen, kommunalhuset,

Läs mer

Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8 Dnr

Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8 Dnr Beslutsförslag 2014-05-12 Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnadskontoret Marie-Louise Svensson Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8 Dnr 2011-287

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 Reviderat efter beslut av kommunfullmäktige 2016-06-20 88 2 Reglemente för socialnämnden Utöver det som

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Kommunstyrelsen 28 januari 2015 10

Kommunstyrelsen 28 januari 2015 10 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2015 10 Paragraf Diarienummer KS-2014/1038.210 Avsiktsförklaring för fastigheterna Palmen 3, 4, Olivträdet 2, 4, Hörningsnäs

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Kommunstyrelsen 13 december 2010 260 507. Diarienummer KS-2010/995.214

Kommunstyrelsen 13 december 2010 260 507. Diarienummer KS-2010/995.214 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragraf Sid Kommunstyrelsen 13 december 2010 260 507 Diarienummer KS-2010/995.214 Avsiktsförklaring mellan Huddinge kommun och NCC Boende AB för delar av Glömsta

Läs mer

Kallelse till Demokratiberedningen

Kallelse till Demokratiberedningen DEMOKRATIBEREDNINGEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Demokratiberedningen Tid Fredag den 14 oktober 2016, klockan 13:15 Plats Kyrkan i Flemingsberg, Diagnosvägen 14 16 Ärenden Diarienummer 0 Upprop och

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer