Sessionssalen i kommunalhuset.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sessionssalen i kommunalhuset."

Transkript

1 SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 13 april 2015 KS-2015/30 1 (45) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 13 april 2015 Tid Klockan 17:00 22:45 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Sessionssalen i kommunalhuset. Se bifogade uppropslistor Diana Molinsky, Johanna Bergman, Nicolas Holst, Anders Persson, Bengt Nylander, Stephanie Hansson, Ingalill Söderberg, Lisbeth Krogh, Charlotte Björkman, Stefan Björk (kom 17:30), Eeva Laine (kom 17:15), Claes Melkersson, Christina Axelsson (gick 22:00), Birgitta du Rées och Nils Nilsson Cem Delen och Yosef Sigal Justeringens tid 16 april 2015 Paragrafer 1-26 Underskrifter Per-Erik Björkbacka Sekreterare Nils Johnson Ordförande Cem Delen Justerare Yosef Sigal Justerare Utdragsbestyrkande:

2 2 (45) BEVIS om justering av Kommunfullmäktiges protokoll Justeringen har anslagits på kommunens anslagstavla Kommunfullmäktige har sammanträtt den 13 april 2015 Protokollet har justerats den 16 april 2015 Anslaget sattes upp den 17 april 2015 Anslaget tas ner den 11 maj 2015 Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 11 maj 2015 Den som vill läsa protokollet kan kontakta Protokollet finns också att läsa på kommunens webbplats Kommunstyrelsens kansli, Kommunalvägen 28, Huddinge Telefon Underskrift KUNGÖRELSE av beslut om kommunala föreskrifter i enlighet med 3 kap. 30 kommunallagen Vid kommunfullmäktiges ovan angivna sammanträde har beslut fattats om följande kommunala föreskrifter: Revidering av plan- och bygglovtaxan (HKF 2210)

3 3 (45) SPALT I 13 april ledamöter Ledamoten frånvarande under följande paragrafer Tjänstgörande ersättare för den frånvarande ledamoten 1. Emil Högberg (S) 2. Daniel Dronjak Nordqvist (M) 3. Sara Heelge Vikmång (S) 4. Christina Eklund (M) 5. Marica Lindblad (MP) 6. Bilal Dogan (S) 7. Jelena Drenjanin (M) 8. Arnold Boström (SD) 9. Nujin Alacabek Darwich (V) 10. Anneli Sjöberg (S) 11. Vibeke Bildt (FP) 12. Anti Avsan (M) (går kl. 22:15) Johanna Bergman 13. Rikard Lingström (S) Samtliga Sara Holmgren 14. Christian Ottosson (C) 15. Zaire Kanat Yildirim (MP) 16. Erik Ottoson (M) 17. Ann-Marie Högberg (S) 18. Gunilla Helmerson (M) 19. Tomas Hansson (KD) 20. Sven Pernils (SD) 21. Fredrik Fjällström (S) 22. Erica Stensson (V) Samtliga Jonatan Spejare 23. Eva Carlsson-Paulsén (M) (går kl. 21:15) Fredrik Kristoffersen 24. Natalie Sial (S) 1 13 (kom kl. 21:05) Michael Hagström 25. Tomas Nimréus Silfverswärd (FP) Samtliga Amanda Söderberg 26. Peter Johansson (MP) Samtliga 1-15 Marianne Broman (går 21:18) Albert Askeljung 27. Henrik Boltenstål (M) 28. Tomas Henriksson (S) 29. Ted Wallebo (M) 30. Shewen Nysmed (S) 31 Christoffer Engkvist (C) Samtliga Evelina Robertson

4 4 (45) SPALT II 13 april ledamöter Ledamoten frånvarande under följande paragrafer Tjänstgörande ersättare för den frånvarande ledamoten 32. Ellinor Avsan (M) (går kl. 22:15) Claes-Johan Bonde 33. Yosef Sigal (S) 34. Nils Johnson (M) 35. Michaela Lööf (S) 36. Åke Wickberg (MP) 1-2 (kom kl. 18:00), (går kl.22:27) 1-2 Albert Askeljung Vakant 37. Annika Boström (SD) Samtliga Lars Johansson 38. Katharina Wallenborg (DP) 39. Peter Höög (M) 40. Erling Karlsson (S) 41. Malin Danielsson (FP) 42. Sonia Benavente (V) 43. Carl Göransson (M) Samtliga Love Bergström 44. Marie Fors (S) 45. Jan-Olof Bodén (MP) 46. Lisa Alexandersson (C) 47. Jennifer Lind (M) 48. Mats Arkhem (SD) 49. Sefkan Halbori (S) 50. Leif Dyrvall (DP) 51. Kennet Bergh (M) 52. Karl Henriksson (KD) 53. Louise Callenberg (S) Samtliga Pran Malhotra 54. Lars Björkman (HP) 55. Cem Delen (FP) 56. Amir Seyfeddini (M) 57. Göran Hallberg (S) 58. Madeleine Johansson (V) Samtliga Elisabeth Ulin Karlsson 59. Birgitta Ljung (MP) 60. Björn Karlsson (M) 61. Martin Nigals (SD)

5 5 (45) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 13 april Paragraf Nya ersättare i kommunfullmäktige Ordföranden anmäler från Länsstyrelsen i Stockholms län inkommet protokoll med innehåll att Kemo Ceesay utsetts som ny ersättare i kommunfullmäktige för Arbetarepartiet- Socialdemokraterna för tiden till och med den 14 oktober 2018, samt att Albert Askeljung utsetts som ny ersättare i kommunfullmäktige för Miljöpartiet de gröna för tiden till och med den 14 oktober

6 6 (45) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 13 april Paragraf Information om Huge Fastigheter AB:s verksamhet I enlighet med de av kommunfullmäktige fastställda ägardirektiven för Huge Fastigheter AB ger styrelseordföranden i Huge Fastigheter AB Anti Avsan (M) och verkställande direktören Sophia Mattsson-Linnala en information för kommunfullmäktige om Huge Fastigheter AB:s verksamhet. Efter informationen ges kommunfullmäktiges ledamöter tillfälle att ställa frågor till närvarande representanter för bolaget. Härvid yttrar sig Sonia Benavente (V) och Marianne Broman (MP)

7 7 (45) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 13 april Paragraf Nya enkla frågor Inför sammanträdet har följande skriftligen avfattade enkla frågor inlämnats till kommunfullmäktige, nämligen 1. enkel fråga ställd av Nujin Alacabek Darwich (V) till natur- och byggnadsnämndens ordförande Christian Ottosson (C) om uppföljning av jämställd snöröjning; se bilaga till detta protokoll, 2. enkel fråga ställd av Mats Arkhem (SD) till kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M) om övervakningskameror på utsatta platser; se bilaga till detta protokoll, samt 3. enkel fråga ställd av Emil Högberg (S) till kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M) om uteblivet svar på motion med förslag för ett bättre företagsklimat; se bilaga till detta protokoll. Kommunfullmäktige beslutar att de enkla frågorna får ställas.

8 8 (45) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 13 april Paragraf Diarienummer KS-2015/ Svar på enkel fråga ställd av Nujin Alacabek Darwich (V) till natur- och byggnadsnämndens ordförande Christian Ottosson (C) om uppföljning av jämställd snöröjning Som svar på Nujin Alacabek Darwichs (V) enkla fråga ställd den 13 april 2015, 3, om uppföljning av jämställd snöröjning anför till natur- och byggnadsnämndens ordförande Christian Ottosson (C) följande: "Någon regelrätt utvärdering har inte genomförts av den jämställda snöröjningen. Däremot jobbar vi aktivt med att förbättra den så att våra ambitioner också blir förändring i invånarnas vardag. Huddinge kommun har valt att genomföra jämställd snöröjning eftersom det har konstaterats genom flera undersökningar att kvinnor i högre utsträckning än män använder kommunala färdmedel samt går och cyklar till förskolor, skolor och arbetsplatser. Sedan 2013 har vi förkortat åtgärdstiderna på bussvägar, gång- och cykelvägar samt trappor. Under vintern har kommunen genomfört en informationsåtgärd till våra entreprenörer för att tydligare gå från ord till handling och att alla åtgärder hänger ihop. Det är ingen större mening att ploga en gångväg om inte anslutningar till busshållplats eller övergångsställe är plogat. Vår ambition är att få maskinförarna att tänka på hela resan, och arbetet fortsatte även den gångna vintern. Sedan till natur- och byggnadsnämndens ordförande Christian Ottosson (C) besvarat den enkla frågan yttrar sig Nujin Alacabek Darwich (V)

9 9 (45) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 13 april Paragraf Diarienummer KS-2015/ Svar på enkel fråga ställd av Mats Arkhem (SD) till kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M) om övervakningskameror på utsatta platser Kommunfullmäktiges beslut Som svar på Mats Arkhems (SD) enkla fråga ställd den 13 april 2015, 3, om övervakningskameror på utsatta platser anför kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M) följande: Mats Arkhem (SD) har ställt en enkel fråga till mig om kameraövervakning. Han frågar om kommunen har någon vilja och/eller ambition, trots Länsstyrelsens påstådda motvilja, att verka för fler övervakningskameror på utsatta platser, enligt de motioner SD tidigare lagt. Frågan om kameraövervakning är ofta en balansgång mellan det man vill uppnå med övervakningen, vanligtvis brottspreventiva resultat, och det eventuella intrång övervakningen innebär för den personliga integriteten. Frågan har tidigare behandlats bland annat i svaret på en SD-motion i samma ämne. Frågan var remitterad till HuBrå som hänvisade till forskning som genomförts på området. Resultatet av denna visar bland annat att när det gäller planerade brott som begås på till exempel parkeringsplatser kan kameror ha en stor effekt vad gäller att minska brottslighet medan oplanerade brott t ex bråk i anslutning till krogen har övervakningskameror signifikant mindre inverkan. Jag är positiv till kameraövervakning vid, exempelvis, parkeringsplatser och detta nämns även i vårt nyligen formulerade parkeringsprogram. Tidigare har kameraövervakning nästintill varit en kommunal icke-fråga eftersom det i praktiken varit omöjligt att få tillstånd från Länsstyrelsen. Regeringen har nyligen aviserat att det ska bli enklare att få tillstånd för olika typer av kameraövervakning varför vi har en, till viss del, ny spelplan att ta ställning till. Jag är försiktigt positiv till kameraövervakning på vissa platser kanske till exempel gångtunnlar som ofta upplevs som obehagliga sent på kvällen eller parkeringsplatser. Det är också intressant att följa teknikutvecklingen. Exempelvis vad gäller värmekameror. Eftersom värmekameror endast registrerar värme och inte visar den faktiska personen, djuret eller föremålet och inspelningen endast sker live och inte sparas krävs inte samma typ av tillstånd som vid klassisk kameraövervakning. Bland annat Huge har visat intresse för denna typ av bevakning i anslutning till skolor. HuBrå har också börjat undersöka märk-dna att man helt sonika, till exempel i sitt eget hem eller på arbetsplatser, märker alla värdefulla saker med DNA för att minska incitamentet till att stjäla. Polisen har nyligen genomfört tester på detta i utvalda stadsdelar i tre av länets kommuner och bedömer att det haft en positiv effekt.

10 10 (45) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 13 april Paragraf Diarienummer KS-2015/ Jag är alltså öppen för att utreda och titta på olika möjligheter kameraövervakning behöver inte vara det enda svaret även om det är särskilt bra på vissa platser. Vår politiska utgångspunkt måste alltid vara att minska den faktiska brottsligheten samtidigt som vi ska arbeta för att människors upplevelse av sin egen säkerhet är så hög som möjligt. Sedan till kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M) besvarat den enkla frågan yttrar sig Mats Arkhem (SD)

11 11 (45) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 13 april Paragraf Diarienummer KS-2015/ Svar på enkel fråga ställd av Emil Högberg (S) till kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M) om uteblivet svar på motion med förslag för ett bättre företagsklimat Kommunfullmäktiges beslut Som svar på Emil Högbergs (S) enkla fråga ställd den 13 april 2015, 3, om uteblivet svar på motion med förslag för ett bättre företagsklimat anför kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M) följande: Emil Högberg (S) har ställt en enkel fråga till mig om varför hans motion om åtgärder för ett bättre företagsklimat inte behandlats i KF ännu. Det är en berättigad fråga det medger jag. En motion ska normalt besvaras inom ett år. Fick en liknande fråga för ett par månader sedan och svarade då att den var på väg upp. Vilket den var. Men vi valde att inte ta upp den till beslut eftersom vi inte tyckte att förvaltningen tillräckligt utrett motionens förslag. Det finns en del intressant att titta på som vi tycker ska göras innan beslut t ex det pågående arbete inom södertörnskommunerna kring möjligheten att utveckla en gemensam näringslivsportal och eller gemensamma e-tjänster och kvalitetsdeklarationer. Det hade inte känts bra att gå fram med ett förslag som inte beretts tillräckligt, är kanske något du håller med om. Men det är inte bra är att vi inte klarat oss inom rimliga tidsramar, vilket jag beklagar. Mitt besked är att motionen, förhoppningsvis väl beredd kommer upp för behandling i kommunstyrelsen i maj. Sedan till kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M) besvarat den enkla frågan yttrar sig Emil Högberg (S)

12 12 (45) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 13 april Paragraf Beslut rörande nya interpellationer som har lämnats in till kommunstyrelsens förvaltning senast tio arbetsdagar före fullmäktiges sammanträde Till kommunstyrelsens förvaltning har senast tio arbetsdagar före dagens fullmäktigesammanträde inlämnats följande interpellationer: 1. interpellation ställd av Sara Heelge Vikmång (S), Erling Karlsson (S) och Rikard Lingström (S) till förskolenämndens ordförande Karl Henriksson (KD) om förskoleplaceringar (se bilaga till detta protokoll), samt 2. interpellation ställd av Marie Fors (S) och Sefkan Halbori (S) till kultur- och fritidsnämndens ordförande Vibeke Bildt (FP) om frågor kring Football Fridays (se bilaga till detta protokoll). Kommunfullmäktige beslutar att interpellationerna får ställas

13 13 (45) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 13 april Paragraf Diarienummer KS-2015/ Svar på interpellation ställd av Sara Heelge Vikmång (S), Erling Karlsson (S) och Rikard Lingström (S) till förskolenämndens ordförande Karl Henriksson (KD) om förskoleplaceringar Som svar på Sara Heelge Vikmångs (S), Erling Karlssons (S) och Rikard Lingströms (S) interpellation ställd den 13 april 2015, 7, om förskoleplaceringar hänvisar förskolenämndens ordförande Karl Henriksson (KD) till sitt utdelade skriftliga interpellationssvar; se bilaga till detta protokoll. Sedan förskolenämndens ordförande Karl Henriksson (KD) besvarat interpellationen yttrar sig Sara Heelge Vikmång (S), Marianne Broman (MP), Erling Karlsson (S), Jelena Drenjanin (M), Jan-Olof Bodén (MP), Nujin Alacabek Darwich (V), Ellinor Avsan (M) och Malin Danielsson (FP)

14 14 (45) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 13 april Paragraf Diarienummer KS-2015/ Information från kommunrevisionen Det antecknas, att följande revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer är utdelad till kommunfullmäktiges ledamöter inför dagens sammanträde: Granskning av vidtagna åtgärder med anledning av anmärkning av revisionsberättelsen för Delgivningen av revisionsskrivelsen föranleder inte något kommunfullmäktiges beslut

15 15 (45) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 13 april Paragraf Diarienummer KS-2014/ Äldreomsorgsnämndens rapport till kommunfullmäktige angående antal beslut om bistånd som inte verkställts till och med 31 december 2014 Det antecknas, att följande statistikrapport från äldreomsorgsnämnden utsänts till kommunfullmäktiges ledamöter inför dagens sammanträde: Äldreomsorgsnämndens rapport till kommunfullmäktige angående antal beslut om bistånd som inte har verkställts till och med den 31 december 2014 (AN- 2015/ ). Det antecknas, att delgivningen inte föranleder något kommunfullmäktiges beslut

16 16 (45) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 13 april Paragraf Diarienummer KS-2015/ Revisionsberättelse för budgetåret prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsen, fullmäktigeberedningarna och nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Sammanfattning Revisionen för granskning av Huddinge kommuns verksamhet har avgivit en revisionsberättelse avseende budgetåret Revisionsberättelsen är daterad den 2 april Till revisionsberättelsen är fogad en bilaga rubricerad Verksamhetsredogörelse för Huddinge kommuns revisorer Revisionen har enligt verksamhetsredogörelsen genomfört följande granskningar under år 2014, vilka dokumenterats i rapporter med följande rubriker: 1. Granskning av manuella utbetalningar. 2. Granskning avseende risk för oegentligheter och bristande intern kontroll. 3. Granskning av bibliotek och pedagogisk resurs. 4. Granskning av livskvalitet inom äldreomsorgen. 5. Granskning av lokalförsörjningsprocessen ur ett koncernperspektiv. 6. Revisorernas bedömning av delårsrapport Granskning av internkontroll. 8. Granskning av valfrihet inom förskolan. 9. Granskning av delegation av beslutanderätt. 10. Granskning av resursfördelning inom grundskolan. 11. Granskning av åtgärder med anledning av anmärkningar i revisionsberättelsen Granskning av vidtagna åtgärder kopplade till manuella utbetalningar. 13. Granskning av årsredovisning Under var och en av ovanstående rubriker beskriver revisionen kortfattat vilka brister som finns samt de förslag till förbättringar som föreslås. I verksamhetsredogörelsen för Huddinge kommuns revisorer 2014 redovisas kortfattat respektive nämnds/styrelses svar på innehållet i granskningsrapporterna. Enligt revisionsberättelsen tillstyrker revisorerna att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar samt enskilda ledamöter i dessa organ. Revisorerna tillstyrker även att kommunens årsredovisning godkänns. Granskningen av Södertörns överförmyndarnämnd har skett genom Haninge kommuns revision.

17 17 (45) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 13 april Paragraf Diarienummer KS-2015/ Jäv i kommunfullmäktige De fullmäktigeledamöter, vilka är redovisningsskyldiga till kommunen i sin egenskap av ledamöter eller ersättare i nämnder, styrelser och fullmäktigeberedningar deltar inte i handläggningen av frågan om ansvarsfrihet för de nämnder, styrelser eller beredningar där de är ledamöter eller ersättare. Detsamma gäller också sådan ledamot eller ersättare som är make, sambo, förälder, barn eller syskon eller annan närstående till den redovisningsskyldige. Beslutet delges Kommunens nämnder kommunens fullmäktigeberedningar Kommunrevisionen

18 18 (45) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 13 april Paragraf Diarienummer KS-2014/ Årsredovisning för Huddinge kommun 2014 Kommunfullmäktiges beslut 1. Årsredovisning för Huddinge kommun 2014 enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 12 mars 2015 godkänns. 2. Av årets resultat, exklusive exploatering, på 99,9 mnkr avsätts 27,8 mnkr till kommunens resultatutjämningsreserv. Efter avsättning uppgår resultatutjämningsreserven till 491,4 mnkr. 3. Över- och underskott i nämndernas driftbudget 2014 överförs enligt tabell 2 i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 12 mars 2015 och redovisas under eget kapital. 4. Överföringar av ej utnyttjad investeringsram för nämnderna år 2014, med motsvarande tillägg till investeringsbudgeten för 2015, godkänns enligt tabell 3 i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 12 mars Nämndernas verksamhetsberättelser för 2014 godkänns. Sammanfattning Nämnderna har inkommit med verksamhetsberättelser för 2014 enligt kommunstyrelsens instruktioner. Årsredovisning och nämndernas verksamhetsberättelser biläggs kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 12 mars Den sammanvägda bedömningen är att kommunens måluppfyllelse 2014 är god. Redovisade resultat och arbetet med mål och uppdrag bedöms vara i nivå med vad som planerades för året. Måluppfyllelsen för respektive övergripande och strategiskt mål bedöms också som god. Sju av nio nämnder har bedömt sin måluppfyllelse som god. Samhällsbyggnadsnämnden och miljönämnden har bedömt sin måluppfyllelse som godtagbar. Kommunens resultat, exklusive exploatering, är positivt (99,9 mnkr) och har varit det de senaste tio åren. Det höga resultatet för 2014 beror främst på att nämnderna redovisar ett överskott i förhållande till budget (56 mnkr).i förhållande till det statliga balanskravet, där även exploateringsvinster inräknas, uppgår resultatet till 185 mnkr. Därmed anses också att måluppfyllelsen för kommunens finansiella mål och verksamhetsmål vara god och att kommunen uppfyller kriterierna för god ekonomisk hushållning. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår en resultatöverföring för nämnderna med 5,5 mnkr. Nämndernas balanserade resultat till och med 2014 blir då 83,5 mnkr. Av årets resultat, exklusive exploatering, på 99,9 mnkr föreslås 27,8 mnkr avsättas till kommunens resultatutjämningsreserv. Efter avsättning uppgår resultatutjämningsreserven till 491,4 mnkr.

19 19 (45) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 13 april Paragraf Diarienummer KS-2014/ Överläggning i kommunfullmäktige Daniel Dronjak Nordqvist (M) yrkar med instämmande av Christian Ottosson (C), Malin Danielsson (FP), Ellinor Avsan (M), Karl Henriksson (KD), Jelena Drenjanin (M) och Jennifer Lind (M) bifall till kommunstyrelsens förslag. Emil Högberg (S) yrkar bifall till punkterna 2, 3 och 4 i kommunstyrelsens förslag samt dessutom att måluppfyllelsen för det övergripande målet hållbar samhällsutveckling bedöms som ej godtagbart, att den sammanvägda måluppfyllelsen för förskolenämnden bedöms som godtagbar, att årsredovisningen för Huddinge kommun 2014 enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 12 mars 2015 godkänns i övrigt, samt att nämndernas verksamhetsberättelser godkänns i övrigt. Birgitta Ljung (MP), Sara Heelge Vikmång (S) och Marica Lindblad (MP) instämmer i Emil Högbergs (S) yrkanden. Nujin Alacabek Darwich (V) instämmer i Emil Högbergs (S) yrkande att den sammanvägda måluppfyllelsen för förskolenämnden ska bedömas som godtagbar. Vidare yttrar sig Katharina Wallenborg (DP), Sonia Benavente (V), Tomas Henriksson (S), Anti Avsan (M), Arnold Boström (SD) och Ellinor Avsan (M). Härefter förklaras överläggningen avslutad. Propositioner i kommunfullmäktige Ordföranden ställer först propositioner efter varandra om bifall till kommunstyrelsens sammanvägda bedömning under rubriken Samlad måluppfyllelse i årsredovisningen för 2014 (se sidan 7) innebärande att kommunens måluppfyllelse för 2014 är god och till Emil Högbergs (S) m.fl. yrkande att måluppfyllelsen för det övergripande målet hållbar samhällsutveckling bedöms som ej godtagbart. Härvid finner ordföranden att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs emellertid varvid följande voteringsproposition uppställs och justeras. Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som bifaller Emil Högbergs (S) m.fl. yrkande röstar nej. Vinner nej-propositionen har kommunfullmäktige röstat i enlighet med Emil Högbergs (S) m.fl. yrkande. Vid verkställt upprop röstar följande ledamöter för ja-propositionen: Nils Johnson (M), Lars Johansson (SD), Leif Dyrvall (DP), Björn Karlsson (M), Arnold Boström (SD), Vibeke Bildt (FP), Gunilla Helmerson(M), Lars Björkman (HP), Christina

20 20 (45) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 13 april Paragraf Diarienummer KS-2014/ Eklund (M), Sven Pernils (SD), Peter Höög (M), Anti Avsan (M), Ellinor Avsan (M), Eva Carlsson-Paulsén (M), Martin Nigals (SD), Kennet Bergh (M), Tomas Hansson (KD), Jelena Drenjanin (M), Katharina Wallenborg (DP), Mats Arkhem (SD), Jennifer Lind (M), Amir Seyfeddini (M), Karl Henriksson (KD), Lisa Alexandersson (C), Daniel Dronjak Nordqvist (M), Cem Delen (FP), Christian Ottosson (C), Malin Danielsson (FP), Ted Wallebo (M), Erik Ottoson (M), Henrik Boltenstål (M), Amanda Söderberg (FP), Love Bergström (M) och Evelina Robertson (C). Följande ledamöter röstar för nej-propositionen: Erling Karlsson (S), Birgitta Ljung (MP), Marianne Broman (MP), Sonia Benavente (V), Ann-Marie Högberg (S), Pran Malhotra (S), Elisabeth Ulin Karlsson (V), Jan-Olof Bodén (MP), Anneli Sjöberg (S), Tomas Henriksson (S), Marie Fors (S), Göran Hallberg (S), Sara Holmgren (S), Michael Hagström (S), Åke Wickberg (MP), Yosef Sigal (S), Bilal Dogan (S), Marica Lindblad (MP), Fredrik Fjällström (S), Emil Högberg (S), Sara Heelge- Vikmång (S), Nujin Alacabek Darwich (V), Zaire Kanat Yildirim (MP), Shewen Nysmed (S), Jonatan Spejare (V), Sefkan Halbori (S) och Michaela Lööf (S). Kommunfullmäktige har alltså med 34 röster mot 27 röstat för att bifalla kommunstyrelsens sammanvägda bedömning under rubriken Samlad måluppfyllelse i årsredovisningen för 2014 innebärande att kommunens måluppfyllelse för 2014 är god. Härefter ställer ordföranden propositioner efter varandra om bifall till kommunstyrelsens förslag om att den sammanvägda måluppfyllelsen för förskolenämnden bedöms som god (se sidan 47 i Årsredovisningen 2014) och till Emil Högbergs (S) m.fl. yrkande att den sammanvägda måluppfyllelsen för förskolenämnden bedöms som godtagbar. Härvid finner ordföranden att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs emellertid varvid följande voteringsproposition uppställes och justeras. Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som bifaller Emil Högbergs (S) m.fl. yrkande röstar nej. Vinner nej-propositionen har kommunfullmäktige röstat i enlighet med Emil Högbergs (S) m.fl. yrkande. Vid verkställt upprop röstar följande ledamöter för ja-propositionen: Nils Johnson (M), Leif Dyrvall (DP), Björn Karlsson (M), Vibeke Bildt (FP), Gunilla Helmerson(M), Lars Björkman (HP), Christina Eklund (M), Peter Höög (M), Anti Avsan (M), Ellinor Avsan (M), Eva Carlsson-Paulsén (M), Kennet Bergh (M), Tomas Hansson (KD), Jelena Drenjanin (M), Katharina Wallenborg (DP), Jennifer Lind (M), Amir Seyfeddini (M), Karl Henriksson (KD), Lisa Alexandersson (C), Daniel Dronjak Nordqvist (M), Cem Delen (FP), Christian Ottosson (C), Malin Danielsson (FP), Ted Wallebo (M), Erik Ottoson (M), Henrik Boltenstål (M), Amanda Söderberg

21 21 (45) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 13 april Paragraf Diarienummer KS-2014/ (FP), Love Bergström (M) och Evelina Robertson (C). Följande ledamöter röstar för nej-propositionen: Erling Karlsson (S), Birgitta Ljung (MP), Marianne Broman (MP), Sonia Benavente (V), Ann-Marie Högberg (S), Pran Malhotra (S), Elisabeth Ulin Karlsson (V), Jan-Olof Bodén (MP), Anneli Sjöberg (S), Tomas Henriksson (S), Marie Fors (S), Göran Hallberg (S), Sara Holmgren (S), Michael Hagström (S), Åke Wickberg (MP), Yosef Sigal (S), Bilal Dogan (S), Marica Lindblad (MP), Fredrik Fjällström (S), Emil Högberg (S), Sara Heelge- Vikmång (S), Nujin Alacabek Darwich (V), Zaire Kanat Yildirim (MP), Shewen Nysmed (S), Jonatan Spejare (V), Sefkan Halbori (S) och Michaela Lööf (S). Kommunfullmäktige har allts med 29 röster mot 27 beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag innebärande att den sammanvägda bedömningen för måluppfyllelsen för förskolenämnden är god. Följande fem ledamöter avstod från att delta i omröstningen: Lars Johansson (SD), Arnold Boström (SD), Sven Pernils (SD), Martin Nigals (SD) och Mats Arkhem (SD). Härefter beslutar kommunfullmäktige även i övrigt enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. Reservationer i kommunfullmäktige Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig Emil Högberg (S) för Arbetarepartiet- Socialdemokraternas fullmäktigegrupp och Birgitta Ljung (MP) för Miljöpartiet de grönas fullmäktigegrupp; se bilagor till detta protokoll. Nujin Alacabek Darwich (V) reserverar sig mot fullmäktiges beslut för Vänsterpartiets fullmäktigegrupp till förmån för eget yrkande. Protokollsanteckning i kommunfullmäktige Nujin Alacabek Darwich (V) anmäler protokollsanteckning för Vänsterpartiets fullmäktigegrupp; se bilaga till detta protokoll. Beslutet delges Samtliga nämnder

22 22 (45) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 13 april Paragraf Diarienummer KS-2015/ Revidering av plan- och bygglovtaxan (HKF 2210) Kommunfullmäktiges beslut 1. Plan- och bygglovtaxan inklusive kart- och mättaxa (HKF 2210) ska ändras i de delar som föreslås i miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 12 november 2014; se bilaga 2 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 12 februari 2015 i detta ärende. Beslutet i denna del ska gälla med undantag för de ändringar i förslaget, som framgår av punkterna 2 och 3 nedan. 2. Samhällsbyggnadsnämndens förslag om en avgift för Takkupa i tabell 15 stryks. 3. Respektive åtgärd enligt den av samhällsbyggnadsnämnden föreslagna nya taxan i tabell 15 ska ha den ändrade lydelse som föreslås av kommunstyrelsens förvaltning under rubriken Förvaltningens synpunkter ; se kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 12 februari 2015 i detta ärende. 4. Hänvisningen vad gäller i prisbasbeloppet i plan- och bygglovtaxan (sidorna 4 och 7) till lagen (1962:381) om allmän försäkring ska ändras till 2 kap. 6 8 socialförsäkringsbalken. 5. Hänvisningen vad gäller i inkomstbasbeloppet i plan- och bygglovtaxan (sidorna 4 och 7) till lagen (1998:674) ska ändras till 58 kap. 26 och 27 socialförsäkringsbalken. 6. Beslutet enligt punkterna 1 5 ska gälla från och med det månadsskifte som följer efter det att kommunfullmäktige fattat beslut i detta ärende. Sammanfattning Plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa (HKF 2210) fastställdes av kommunfullmäktige , 108. Taxan har reviderats enligt fullmäktiges beslut den 2 maj 2011, 108, samt den 10 september 2012, 15. Samhällsbyggnadsnämnden godkände i beslut den 11 december 2014, 7, förslag till revidering av plan- och bygglovtaxan inklusive kart- och mättaxa enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande. Förslaget har överlämnats till fullmäktige för fastställelse. Ändringarna innebär bl.a. att taxan ska tillföras avgifter dels för delstartsbesked, dels för interimistiskt slutbesked och dels för s.k. Attefallsåtgärder. Sistnämnda uttryck avser åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov och som infördes i lagen från och med den 2 juli Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att beslut ska fattas i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens förslag dock med vissa textmässiga justeringar.

23 23 (45) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 13 april Paragraf Diarienummer KS-2015/ Dessutom föreslås vissa uppdateringar av texten i delar som inte omfattas av samhällsbyggnadsnämndens förslag. Beslutet delges Natur- och byggnadsnämnden HKF 2210

13 juni 2016 klockan 10:00 22:00 med uppehåll för middag mellan klockan 17:15 18:15 14 juni 2016 klockan 17:00 21:10. Sessionssalen i kommunalhuset

13 juni 2016 klockan 10:00 22:00 med uppehåll för middag mellan klockan 17:15 18:15 14 juni 2016 klockan 17:00 21:10. Sessionssalen i kommunalhuset KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 13 och 14 juni 2016 KS-2016/95 1 (81) Organ Sammanträdesdag Kommunfullmäktige 13 juni 2016 klockan 10:00 22:00 med uppehåll för

Läs mer

1. Anmälan av nya ersättare i fullmäktige. 2. Beslut rörande inlämnade enkla frågor

1. Anmälan av nya ersättare i fullmäktige. 2. Beslut rörande inlämnade enkla frågor 1 (6) Kungörelse Kommunfullmäktige i Huddinge sammanträder i Sessionssalen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge, måndagen den 24 april 2017, klockan 17:00. Föredragningslista Sammanträdets behörighet

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset. Christian Ottosson och Zaire Kanat Yildirim. Per-Erik Björkbacka Sekreterare. Nils Johnson Ordförande

Sessionssalen i kommunalhuset. Christian Ottosson och Zaire Kanat Yildirim. Per-Erik Björkbacka Sekreterare. Nils Johnson Ordförande KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 7 december 2015 KS-2015/36 1 (40) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 7 december 2015 Tid Klockan 17:00 22:10 Plats Beslutande

Läs mer

Demokratiberedningen (extra sammanträde)

Demokratiberedningen (extra sammanträde) SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 3 juni 2016 KS-2016/1349 1 (9) Nämnd Offentligt sammanträde Demokratiberedningen (extra sammanträde) Nej Sammanträdesdag 3 juni 2016 Tid och plats Klockan 15:00-16:20, ajournering

Läs mer

Nujin Alacabek Justerande

Nujin Alacabek Justerande SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 11 november 2016 KS-2016/1352 1 (1) Nämnd Offentligt sammanträde Demokratiberedningen Nej Sammanträdesdag 11 november 2016 Tid och plats Beslutande Klockan 13:15-15:50, A-salen,

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset. Lisa Alexandersson och Tomas Henriksson. Per-Erik Björkbacka Sekreterare. Nils Johnson Ordförande

Sessionssalen i kommunalhuset. Lisa Alexandersson och Tomas Henriksson. Per-Erik Björkbacka Sekreterare. Nils Johnson Ordförande KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 11 maj 2015 KS-2015/31 1 (1) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 11 maj 2015 Tid Klockan 17:00 22:07 Plats Beslutande Närvarande

Läs mer

Beslut rörande inlämnade enkla frågor

Beslut rörande inlämnade enkla frågor 1 (1) Kungörelse Kommunfullmäktige i Huddinge sammanträder i Sessionssalen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge, måndagen den 13 juni 2016, klockan 10:00 samt tisdagen den 14 juni 2016, kl. 17:00.

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset. Eva Carlsson-Paulsén och Marie Fors. Per-Erik Björkbacka Sekreterare. Nils Johnson Ordförande

Sessionssalen i kommunalhuset. Eva Carlsson-Paulsén och Marie Fors. Per-Erik Björkbacka Sekreterare. Nils Johnson Ordförande SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 2 november 2015 KS-2015/35 1 (1) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 2 november 2015 Tid Klockan 17:00 20:50 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 20 oktober 2016 KS-2015/ (11) Miljöberedningen. Nej

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 20 oktober 2016 KS-2015/ (11) Miljöberedningen. Nej SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 20 oktober 2016 KS-2015/2493 1 (11) Nämnd Offentligt sammanträde Miljöberedningen Nej Sammanträdesdag 20 oktober 2016 Tid och plats Klockan 13:30-16:20, Ajournering kl. 14:45-14:55,

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset. Kerstin L Johnson och Shewen Nysmed. Per-Erik Björkbacka Sekreterare. Nils Johnson Ordförande

Sessionssalen i kommunalhuset. Kerstin L Johnson och Shewen Nysmed. Per-Erik Björkbacka Sekreterare. Nils Johnson Ordförande KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 11 november 2013 KS-2013/67 1 (30) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 11 november 2013 Tid Klockan 17:00 21:10 Plats Beslutande

Läs mer

Klockan 18: , A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28. Yosef Sigal (S), Birgitta Ljung (MP), Millaray Rubilar (V)

Klockan 18: , A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28. Yosef Sigal (S), Birgitta Ljung (MP), Millaray Rubilar (V) SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 28 april 2016 KS-2015/2489 1 (9) Nämnd Offentligt sammanträde Miljöberedningen Nej Sammanträdesdag 28 april 2016 Tid och plats Beslutande Klockan 18:00-19.05, A-salen, kommunalhuset,

Läs mer

Huddinge brottsförebyggande råd. Anders Persson (M) Amanda Söderberg (FP) Leif Dyrvall (DP)

Huddinge brottsförebyggande råd. Anders Persson (M) Amanda Söderberg (FP) Leif Dyrvall (DP) SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 10 september 2013 KS-2013/50 1 (18) Nämnd Offentligt sammanträde Huddinge brottsförebyggande råd Nej Sammanträdesdag 10 september 2013 Tid och plats Klockan 15:00 17:00 A-salen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 17 november 2016 KS-2015/ (13) Miljöberedningen. Nej. Klockan 18:00-19:00, A-salen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 17 november 2016 KS-2015/ (13) Miljöberedningen. Nej. Klockan 18:00-19:00, A-salen SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 17 november 2016 KS-2015/2494 1 (13) Nämnd Offentligt sammanträde Miljöberedningen Nej Sammanträdesdag 17 november 2016 Tid och plats Beslutande Klockan 18:00-19:00, A-salen

Läs mer

Klockan 13:00 16:10 A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ajournering 13:32 13:40 och 15:22 15:35

Klockan 13:00 16:10 A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ajournering 13:32 13:40 och 15:22 15:35 SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 1 april 2015 KS-2014/1743 1 (44) Nämnd Offentligt sammanträde Kommunstyrelsen Nej Sammanträdesdag 1 april 2015 Tid och plats Beslutande Klockan 13:00 16:10 A-salen, kommunalhuset,

Läs mer

c" :;J~~ l Utdragsbestyrkande: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM 7 mars 2014 Demokrati- och mångfaldsberedning Nej

c :;J~~ l Utdragsbestyrkande: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM 7 mars 2014 Demokrati- och mångfaldsberedning Nej STYRELSEN SAMMANTRÄDESDATUM 7 mars 2014 DIARIENUMMER KS-2014/60 SIOA 1 (10) Nämnd Demokrati- och mångfaldsberedning Offentligt sammanträde Nej Sammanträdesdag 7 mars 2014 Tid och plats Klockan 13:15-14:25,

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset. Kerstin L Johnson och Birgitta Ljung. Per-Erik Björkbacka Sekreterare. Nils Johnson Ordförande

Sessionssalen i kommunalhuset. Kerstin L Johnson och Birgitta Ljung. Per-Erik Björkbacka Sekreterare. Nils Johnson Ordförande KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 9 och 10 juni 2014 KS-2014/19 1 (94) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 9 och 10 juni 2014 Tid 9 juni 2014 klockan 10:00

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 18 (42) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 mars 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/945.903 Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 15 april 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/945.903 Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) 2013-02-26 KS-2012/945.903 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset. Tomas Hansson och Michaela Lööf. Per-Erik Björkbacka Sekreterare. Nils Johnson Ordförande

Sessionssalen i kommunalhuset. Tomas Hansson och Michaela Lööf. Per-Erik Björkbacka Sekreterare. Nils Johnson Ordförande SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 8 februari 2016 KS-2015/2498 1 (62) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 8 februari 2016 Tid Klockan 17:00 22:00 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset. Jennifer Lind och Tomas Henriksson

Sessionssalen i kommunalhuset. Jennifer Lind och Tomas Henriksson SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 24 april 2017 KS-2017/219 1 (62) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 24 april 2017 Tid Klockan 17:00 22:00 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses

Läs mer

Information om Huge Fastigheter AB:s verksamhet Denna punkt föreslås behandlas klockan 18.00 den 10 juni 2013. Beslut rörande inlämnade enkla frågor

Information om Huge Fastigheter AB:s verksamhet Denna punkt föreslås behandlas klockan 18.00 den 10 juni 2013. Beslut rörande inlämnade enkla frågor 1 (5) Kungörelse Kommunfullmäktige i Huddinge sammanträder i Sessionssalen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge, måndagen den 10 juni 2013, klockan 10:00 samt tisdagen den 11 juni 2013, klockan

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset. Björn Karlsson och Fredrik Fjällström. Per-Erik Björkbacka Sekreterare. Nils Johnson Ordförande

Sessionssalen i kommunalhuset. Björn Karlsson och Fredrik Fjällström. Per-Erik Björkbacka Sekreterare. Nils Johnson Ordförande SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 12 januari 2015 KS-2014/1643 1 (45) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 12 januari 2015 Tid Klockan 17:00 22:00 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

Snabbprotokoll från kommunfullmäktige 8-9 juni

Snabbprotokoll från kommunfullmäktige 8-9 juni 1 (6) ANTECKNINGAR Karin Lundmark 08-535 301 22, karin.lundmark@huddinge.se Snabbprotokoll från kommunfullmäktige 8-9 juni Svar på interpellationer Svar på interpellation ställd av Sara Heelge Vikmång

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 9 maj 2017 KFN-2017/16 1 (13) Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 9 maj 2017 KFN-2017/16 1 (13) Kultur- och fritidsnämnden SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 9 maj 2017 KFN-2017/16 1 (13) Nämnd Offentligt sammanträde Kultur- och fritidsnämnden Ja Sammanträdesdag 9 maj 2017 Tid och plats Klockan 18:00-20:00, ajournering kl 19:33-19:40

Läs mer

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S)

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 11 Paragraf Diarienummer KS-2014/1274.384 Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar

Läs mer

Klockan 16: , A-salen, Kommunalhuset, Kommunalvägen 28

Klockan 16: , A-salen, Kommunalhuset, Kommunalvägen 28 SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 20 februari 2017 KS-2016/2917 1 (8) Nämnd Offentligt sammanträde Rådet för fysisk planering Nej Sammanträdesdag 20 februari 2017 Tid och plats Klockan 16:00-17.30, A-salen,

Läs mer

Birgitta Ljung (MP) (kom kl. 14:15), Leila Hellsten (KD)

Birgitta Ljung (MP) (kom kl. 14:15), Leila Hellsten (KD) SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 16 februari 2017 KS-2015/2612 1 (11) Nämnd Offentligt sammanträde Miljöberedningen Nej Sammanträdesdag 16 februari 2017 Tid och plats Klockan 13:30-16:00, ajournering kl.

Läs mer

Snabbprotokoll kommunfullmäktige 10 oktober 2011

Snabbprotokoll kommunfullmäktige 10 oktober 2011 1 (5) ANTECKNINGAR Karin Lundmark 08-535 301 22, karin.lundmark@huddinge.se Snabbprotokoll kommunfullmäktige Svar på medborgarförslag 1. Lösningen på parkeringsproblemen Bengt Nilsson har lämnat in ett

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset.

Sessionssalen i kommunalhuset. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 13 februari 2017 KS-2016/2868 1 (77) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 13 februari 2017 Tid Klockan 17:00 22:40 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

1-2. Samtliga 1-2, 6-7. Samtliga. Birgitta Ljung (MP) och Britt Björneke (V).

1-2. Samtliga 1-2, 6-7. Samtliga. Birgitta Ljung (MP) och Britt Björneke (V). SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 7 juni 2017 KS-2017/1240 1 (12) Nämnd Offentligt sammanträde Nej Sammanträdesdag 7 juni 2017 Tid och plats Klockan 09:00-12:15, A-salen Ledamöter Malin Danielsson (L), ordförande

Läs mer

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/844.629 Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset. Eva Carlsson-Paulsén och Sonia Benavente. Per-Erik Björkbacka Sekreterare

Sessionssalen i kommunalhuset. Eva Carlsson-Paulsén och Sonia Benavente. Per-Erik Björkbacka Sekreterare SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 5 december 2016 KS-2016/99 1 (56) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 5 december 2016 Tid Klockan 17:00 21:55 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 19 juni 2017 KS-2017/ (15) Kommunstyrelsen. Nej. Klockan 15:00-16:20, A-salen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 19 juni 2017 KS-2017/ (15) Kommunstyrelsen. Nej. Klockan 15:00-16:20, A-salen SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 19 juni 2017 KS-2017/1487 1 (15) Nämnd Offentligt sammanträde Kommunstyrelsen Nej Sammanträdesdag 19 juni 2017 Tid och plats Klockan 15:00-16:20, A-salen Beslutande Ledamöter

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset. Leif Dyrvall och Madeleine Johansson. Per-Erik Björkbacka Sekreterare. Nils Johnson Ordförande

Sessionssalen i kommunalhuset. Leif Dyrvall och Madeleine Johansson. Per-Erik Björkbacka Sekreterare. Nils Johnson Ordförande SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 16 mars 2015 KS-2015/29 1 (27) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 16 mars 2015 Tid Klockan 17:00-21:20 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses att

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Gör Lövsta gård tillgänglig svar på motion väckt av Ann-Marie Högberg (S)

Gör Lövsta gård tillgänglig svar på motion väckt av Ann-Marie Högberg (S) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-02 KS-2011/961.389 1 (3) HANDLÄGGARE Idberg, Alexander 0709761039 Alexander.Idberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Gör Lövsta gård tillgänglig svar på motion väckt av Ann-Marie

Läs mer

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S)

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 7 Paragraf Diarienummer KS-2011/961.389 Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) Kommunstyrelsens

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset. Björn Karlsson och Tomas Henriksson

Sessionssalen i kommunalhuset. Björn Karlsson och Tomas Henriksson KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 12 september 2016 KS-2016/96 a 1 (38) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 12 september 2016 Tid Klockan 17:30 21:10 Plats

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset. Tomas Hansson och Tomas Henriksson

Sessionssalen i kommunalhuset. Tomas Hansson och Tomas Henriksson SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 4 mars 2013 KS-2013/55 1 (46) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 4 mars 2013 Tid Klockan 17:00 22:10 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses att

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Arbetsordning för Solna kommunfullmäktige

Arbetsordning för Solna kommunfullmäktige Arbetsordning för Solna kommunfullmäktige 2 (11) Antagen av kommunfullmäktige den 27 januari 1992, 1 Reviderad av kommunfullmäktige den 31 maj 1999, 100 den 18 februari 2002, 41 den 19 februari 2007, 5

Läs mer

Klockan 08:15-09: l O, Barn- och utbildningsförvaltningen, Gymnasietorget l sammanträdesrum Kon Tiki, plan l. Samtliga

Klockan 08:15-09: l O, Barn- och utbildningsförvaltningen, Gymnasietorget l sammanträdesrum Kon Tiki, plan l. Samtliga GRUNDSKOLENÄMNDEN 2015 -OL~- 0 9 SAMMANTRÄDEsDATUM 2 april 20 15 DIARIENUMMER GSN-2015/217 SIDA 1 (9) Nämnd Offentligt sammanträde Grundskalenämnden Ja Sammanträdesdag 2 april 20 15 Tid och plats Klockan

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Inför ett civilkuragepris - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Inför ett civilkuragepris - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 18 (31) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 17 december 2012 11 Paragraf Diarienummer KS-2012/504.173 Inför ett civilkuragepris - svar på motion väckt av Arnold

Läs mer

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare KOMMUNSTYRELSEN Tid: 16:30-16:40 Plats: Skeppet Beslutande Sofia Westergren (M), ordförande Bo Pettersson (S), vice ordförande Gunnar Lidén (M) ersätter Linda Ekdahl (M), jäv 59, 61 Roger Andersson (S)

Läs mer

kl 18.30-20.45, Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29

kl 18.30-20.45, Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29 Nämnd Miljönämnden Sid 1-30 Offentligt sammanträde Delvis Sammanträdesdag Onsdagen den 12 juni 2013 Tid och plats kl 18.30-20.45, Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29 Beslutande Ledamöter

Läs mer

Klockan 09:00-11:20, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ajournering 10:35-10:45. Frånvarande följande paragrafer

Klockan 09:00-11:20, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ajournering 10:35-10:45. Frånvarande följande paragrafer STYRELSEN SAMMANTRÅDESDATUM 27mars 2015 DIARIENUMMER KS-2014/1668 SIOA 1 ~ :l; Nämnd Offentligt sammanträde Kommunstyrelsens arbetsutskott Nej Sammanträdesdag 27 mars 2015 Tid och plats Klockan 09:00-11:20,

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-01-23 KS-2014/146.109 1 (6) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Regionfullmäktige 52-64

Regionfullmäktige 52-64 PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Närvarande: Se 54. Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 52 Presentation av goda exempel från medarbetare och verksamheter Presentationer görs för följande områden: Britt-Marie

Läs mer

3 kap. Kyrkofullmäktige

3 kap. Kyrkofullmäktige 3 kap. Kyrkofullmäktige 1 Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i en församling som inte ingår i ett pastorat. Om flera församlingar samverkar i ett pastorat är kyrkofullmäktige pastoratets högsta

Läs mer

Snabbprotokoll från kommunfullmäktige den 14 september 2015

Snabbprotokoll från kommunfullmäktige den 14 september 2015 1 (5) ANTECKNINGAR Karin Lundmark 08-535 301 22, karin.lundmark@huddinge.se Snabbprotokoll från kommunfullmäktige den 14 september 2015 Information från kommunrevisionen Statistikrapporter Svar på medborgarförslag

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2015-05-19, 54. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Läs mer

Klockan 16:00, Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset

Klockan 16:00, Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 1 november 2016 TN-2016/36 1 (18) Nämnd Offentligt sammanträde Tillsynsnämnden Delvis Sammanträdesdag 1 november 2016 Tid och plats Klockan 16:00, Sjödalsrummet, Tekniska

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12

Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2013/1254.194 Ändring av regeln i 11 i kommunstyrelsens reglemente om kommunalråd, beslut

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Utseende av pris- och stipendiekommitté för perioden 2015-2018

Utseende av pris- och stipendiekommitté för perioden 2015-2018 2015-04-22 KFN-2015/124.119 1 (2) Utseende av pris- och stipendiekommitté för perioden 2015-2018 Förslag till beslut utser för perioden 2015-2018 pris- och stipendiekommitté i enlighet med bilaga 1 till

Läs mer

Arbetsordning. för kommunfullmäktige

Arbetsordning. för kommunfullmäktige 1(11) Dnr: 2014/ 303 dpl 101 Arbetsordning för kommunfullmäktige Beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-08 99 2(11) ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HAMMARÖ KOMMUN Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige

Läs mer

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2015 17 Paragraf Diarienummer KS-2014/857.359 Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2004-04-28 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 18 30 Paragrafer 94-96 Innehåll KS 94 Yttrande över förslag till fördelning av länstransportplanens ekonomiska ramar 2004-2015 KS 95

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Klockan 18:00-18:25, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge

Klockan 18:00-18:25, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 14 augusti 2014 GSN-2014/1047 1 (10) Nämnd Offentligt sammanträde Grundskolenämnden Ja Sammanträdesdag 14 augusti 2014 Tid och plats Beslutande Klockan 18:00-18:25, A-salen,

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-12-06 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset, Mariestad, kl. 14.00 16.15 Beslutande Ulf Andersson (s) ordförande Staffan Starringer (s) 1:e vice ordförande Evert Eklind (map) 2:e vice

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141)

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordning 2010-11-29 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping KS-332/2010 Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordningen har ändrats av kommunfullmäktige den 2 mars

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset. Henrik Boltenstål och Göran Hallberg. Per-Erik Björkbacka Sekreterare. Kennet Bergh Ordförande

Sessionssalen i kommunalhuset. Henrik Boltenstål och Göran Hallberg. Per-Erik Björkbacka Sekreterare. Kennet Bergh Ordförande SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 30 september 2015 KS-2015/1597 1 (10) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 30 september 2015 Tid Klockan 18:00 19:45 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 23 februari 2017 SN-2017/3 1 (28) Nämnd Offentligt sammanträde Socialnämnden Ja Sammanträdesdag 23 februari 2017 Tid och plats Klockan 18:00 19:15, Plenum, Gymnasietorget

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2014-04-15 Ärendelista Sid nr Justering... 2 62 Mål och resursplan 2015-2018 - kompletterande information. 3 63 Information om framtida hantering av pensionsåtaganden...

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Tyresö kommun. Senast reviderad

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Tyresö kommun. Senast reviderad Arbetsordning för kommunfullmäktige i Tyresö kommun Senast reviderad 2015-12-17 2 (13) Antalet ledamöter... 3 Ordförande och vice ordförande... 3 Tid och plats för sammanträdena... 3 Förlängning av sammanträde

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Dnr KS/2014/0073, Ändring av arbetsordning för Kommunfullmäktige ARBETSORDNING. Fastställd av KF 119/140825

Dnr KS/2014/0073, Ändring av arbetsordning för Kommunfullmäktige ARBETSORDNING. Fastställd av KF 119/140825 ARBETSORDNING för kommunfullmäktige i Söderhamns kommun Fastställd av KF 119/140825 Jonna Källström Börresson 1 (11) Arbetsordning för Kommunfullmäktige Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB FÖRSLAG 2017:61 s förslag till beslut Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB 23 ( 62) PROTOKOLL 2017-0084 2017-08-29 Kl. 10:00-10:15 149-187 161 Arvode

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid: Kl. 18:00-18:35

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid: Kl. 18:00-18:35 KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid: Kl. 18:00-18:35 Plats: Stenungsbaden Yacht Club konferenslokal Kungsholm Beslutande Sofia Westergren (M) Kent Sylvan (M) - ersättare Gunnar Lidén (M) Sofie Folkesson (M) Carl-Henrik

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunallagen (1991:900); SFS 1999:621 Utkom från trycket den 30 juni 1999 utfärdad den 10 juni 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om kommunallagen

Läs mer