VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede"

Transkript

1 H:\LULEÅ\NOTVIKEN\VÄNDSKIVAN\VÄNDSKIVAN \BD2\bdf2.docx Mall: Allmän - Stående dot ver 1.0 Luleå WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering Box Luleå Besök: Skeppsbrogatan 39 Tel: Fax: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm

2 1(6) 0. INLEDNING Brandskyddsdokumentationen avser ombyggnad för ny verksamhet i en befintlig hallbyggnad i Notviken i Luleå med läge enl situationsplan bil 1. Brandskyddet utformas enligt BBR 20. Genom att byggnaden är befintlig och uppförd enligt tidigare regelverk kan hänsyn komma att tas till detta. Dokumentationen är upprättad av Håkan Lantz, WSP Byggprojektering i Luleå, på uppdrag av Galären i Luleå Dokumentationen är i denna version upprättad som underlag i ett projekteringsskede och avser att utgöra underlag för projektering/byggande. Dokumentationen skall vid behov uppdateras för att i slutlig utgåva utgöra relationshandling. 1. BYGGNADSBESKRIVNING Plan- och fasadritningar redovisas i bil 2. Byggnaden är en enplansbyggnad med en byggnadsyta av ca 1500 m2. Den aktuella ombygnadsdelen har en yta av ca 1100 m2 Byggnadshöjden är ca 6 m. Byggnaden har stomme av stål, ytterväggar av plåt+isolering+ plåt yttertak med bärande plåt +isolering + papptäckning.

3 2(6) 2. DIMENSIONERANDE FÖRUTSÄTTNINGAR Räddningstjänstens insatstid: ca 10 min Den nya verksamheten utgörs av butik, personaldel och lager för en kakelbutik. Butiken har en yta av 260 m2. I butiken bedöms kunna visats maximalt ca 25 personer samtidigt Verksamhetsklass är Vk 2A Brandbelastningen är max 800 MJ/m2 golvyta Byggnadens klassas i Br 3 Dim värde på max gångavstånd till närmaste utrymningsväg, beräknat enl sk schablonmetod, är 30 m för publika utrymmen, 45 m i övrigt. 3. MINDRE AVVIKELSER OCH ALTERNATIV UTFORMNING Gångavstånd till närmaste utrymningsväg överskrider något 30 m i butiken, beräknat enl gångavståndsregler i BBR. Detta har bedömts godtagbart genom att kundantalet är lågt i denna typ av verksamhet och invändig takhöjd är stor ca 5 m, vilket ger längre tid för rökfyllnad till kritisk nivå. 4. UTRYMNING Allmänt Utrymningsmöjligheter redovisas på ritning bil 2. Från butiken sker utrymning dels via huvudentré, dels via lager. Från personaldel sker utrymning dels via butik, dels via lager. Från lager sker utrymning dels direkt ut, dels via butik.

4 3(6) Dörrar Dörrar avsedda för utrymning skall vara utförda med lättmanövrerat trycke, och ha en minsta fri bredd på 0,8 m och normalt vara utåtgående. Inåtgående dörr kan dock godtas för utrymmen med färre än 30 utrymmande personer. Dörrar för utrymning skall vara öppningsbara utan nyckel, kod, kort eller dylikt när verksamheten är igång. Om sådan dörr normalt är låst skall den kunna öppnas med vred + handtag (max 50 pers) eller nödöppningsbeslag av typ SS-EN 179. Om nattlåsning skall ske skall öppningsfunktionen hos dörrar avsedda för utrymning, när butikerna har öppet, säkerställas genom koppling till väsentlig funktion tex genom att belysningen i lokalerna inte kan tändas om dörrarna är låsta. Maskindrivna portar godtas normalt inte som utrymningsvägar. Gångavstånd till närmaste utrymningsväg Se pkt 3 ovan. Vägledande markeringar Utrymningsskyltar utförs med genomlysande skyltar med nödljusfunktion (60 min) och efterlysande skyltar och placeras med ungefärliga lägen enl bil 2. Anpassning och komplettering kan behöva göras mht till skymmande byggnadsdelar och inredning. Skyltar utförs enl AFS 2008:13. Storleken på skyltarna dimensioneras med hänsyn till siktavståndet enl AFS regler.

5 4(6) 5. SKYDD MOT BRANDSPRIDNING INOM BRANDCELL Ytskikt Invändiga ytskikt utförs i lägst klass D-s2,d0 (klass III). Krav på rörisolering (BBR 5:525): Krav på anslutande vägg-eller takyta enligt ovan Krav på rörisolering vid sammanlagd exponerad omslutningsarea på rör > 20% av anslutande vägg-eller takyta D-s2,d0 D-s2,d0 alt A2L-s1,d0 DL-s3,d0 Krav på rörisolering vid sammanlagd exponerad omslutningsarea på rör < 20% av anslutande vägg-eller takyta Imkanal Imkanal från kök/pentry utförs i lägst klass EI 15 alt E 15 med skyddsavstånd. 6. SKYDD MOT BRANDSPRIDNING MELLAN BRANDCELLER Verksamheten placeras i en gemensam brandcell som avskiljs i EI 30 från angränsande verksamhet. Tätningar i brandcellsgränser skall utföras med typgodkända system. 7. SKYDD MOT BRANDSPRIDNING MELLAN BYGGNADER Avstånd till närmaste byggnad är större än 8 m. 8. VENTILATION Ventilationsanläggning skall utföras så att brandcellsgränser upprätthålls (tex genom skilda aggregat, brandspjäll ) Redovisning av valt utförande skall infogas.

6 5(6) 9. UPPVÄRMNINGSANORDNINGAR Fjärrvärme 10. BÄRVERKENS BRANDTEKNISKA KLASS I Br 3-byggnader är grundkravet på bärverk R ÅTGÄRDER FÖR ATT UNDERLÄTTA SLÄCKNING Släckanordningar För släckinsatser skall finnas handbrandsläckare och /eller inomhusbrandposter. Släckmedel anpassas för verksamheten. Avstånd till närmaste släckredskap skall vara max 25 m. Tillgång till släckvatten för RTJ förutsätts finnas genom att byggnaden är befintlig och ligger i ett exploaterat varuhusområde. 12. BRANDTEKNISKA INSTALLATIONER ÖVRIGA BRANDTEKNISKA ÅTGÄRDER Timer anordnas på elektrisk köksutrustning som kan utgöra brandfara om den glöms påslagen. 14. PLANER FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLL Planer för drift och underhåll av brandtekniska installationer och utrustning skall tillhandahållas av resp leverantör. Planer skall finnas för: Släckutrustning Utrymningsskyltar

7 6(6) 15. VERIFIERING / KONTROLL Under byggskedet skall kontroll ske av brandteknisk utrustning/funktioner. Kontrollen kan ske genom egenkontroll och besiktningar och skall dokumenteras. Kontroll skall avse: Utrymningsskyltar Beslagning och låsningsfunktioner hos utrymningsdörrar Släckutrustning Byggnadstekniska brandklasser (brandceller, ytsksikt) 16. BILAGOR Bil 1: Situationsplan Bil 2: Planer och fasader

8

9

10

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\CENTRUM\HÄGERN\HÄGERN 2012\BD1\Hägern 2012 bdf1doc.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2012-02-15 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

KV RÄVEN 20, LULEÅ OMBYGGNAD AV SAVOY HOTELL BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

KV RÄVEN 20, LULEÅ OMBYGGNAD AV SAVOY HOTELL BRANDSKYDDSDOKUMENTATION OMBYGGNAD AV SAVOY HOTELL Utgåva 3, förfrågningsskede Luleå 2013-11-13 WSP Byggprojektering H:\LULEÅ\CENTRUM\RÄVEN 20 SAVOY\BD3\bdf3.docx Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

BYGGHANDLING BRANDSKYDD

BYGGHANDLING BRANDSKYDD FSD projekt nr 2112-020 GOIN AB Perstorp 21:1 Nybyggnation av förskola BYGGHANDLING BRANDSKYDD Brandskyddsdokumentation Upprättad: 2012-03-22 Reviderad: --- FSD Malmö AB Brandingenjör Anton Dahlgren FSD

Läs mer

Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9185

Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9185 1(7) Av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering certifierat besiktningsföretag Konsulterande ingenjörer och certifierade besiktningsmän inom förebyggande brandskydd BRANDSKYDDSDOKUMENTATION - 2006 Objekt:

Läs mer

CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG

CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG KORTFATTADE BRANDTEKNISKA PROJEKTERINGSANVISNINGAR Antal sidor: 7 Projektnr: 845 24 02 Författare:

Läs mer

Kontor. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm

Kontor. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm Barents Center Kontor Brandskyddsbeskrivning Bygglovshandling Magnus Lindström Brandingenjör Handläggare Kjell Fallqvist Brandingenjör Internkontrollerande Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan

Läs mer

Regionservice Verksamhetsutvecklingsavdelningen

Regionservice Verksamhetsutvecklingsavdelningen Verksamhetsutvecklingsavdelningen Liselotte Jonsson Säkerhetsstrateg 040-675 30 04, SMS 0768-87 01 06 liselotte.jonsson@skane.se Datum 2011-02-28 1 (32) Riktlinjer för byggnadstekniskt brandskydd H:\PTS-Brand

Läs mer

PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst

PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst 1 (7) PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst Avser Utrymning med hjälp av räddningstjänst Gäller fr.o.m. 2014-11-27 1. Inledning Detta PM syftar till att tydliggöra frågor som är kopplade till utrymning

Läs mer

Boverket. Utrymningsdimensionering

Boverket. Utrymningsdimensionering Boverket Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket juni 2006 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 4000 Tryck: NRS Tryckeri, Huskvarna ISBN: 91 7147 948-1

Läs mer

Räddningstjänstens syn på lämplig brandskyddsnivå för samlingslokaler utifrån skälighetsprincipen.

Räddningstjänstens syn på lämplig brandskyddsnivå för samlingslokaler utifrån skälighetsprincipen. Räddningstjänstens syn på lämplig brandskyddsnivå för samlingslokaler utifrån skälighetsprincipen. Bakgrund: grunden regleras byggnaders brandskydd vid ny-/om- och tillbyggnation av regler kopplade till

Läs mer

REVIDERINGAR AV BYGGVÄGLEDNING 6 TILL FÖLJD AV BBR 20

REVIDERINGAR AV BYGGVÄGLEDNING 6 TILL FÖLJD AV BBR 20 Stockholm, 2013-12-09 REVIDERINGAR AV BYGGVÄGLEDNING 6 TILL FÖLJD AV BBR 20 Bakgrund Utgåva 5b av Byggvägledning 6, En handbok i anslutning till Boverkets byggregler är baserad på BBR 19 (BFS 2011:6 med

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BFS 2011:27 Boverkets allmänna råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd; Utkom från trycket den 10 oktober 2011 beslutade den 4 oktober

Läs mer

Februari 2004. Utrymningsdimensionering

Februari 2004. Utrymningsdimensionering Boverket Rapport Februari 2004 Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket februari 2004 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 1000 Tryck: Lenanders Tryckeri

Läs mer

Riktlinjer för Systematiskt brandskyddsarbete. Skapad: 2008-10-15 Senast ändrad: 2013-09-12 R.7.2

Riktlinjer för Systematiskt brandskyddsarbete. Skapad: 2008-10-15 Senast ändrad: 2013-09-12 R.7.2 Riktlinjer för Systematiskt Skapad: 2008-10-15 Senast ändrad: 2013-09-12 R.7.2 Riktlinjer för systematiskt Doknr: R 7.2 Saija Thacker Tobias Thrysén Karin Sjöndin 2008-10-15 2013-09-12 2013-09-12 2(14)

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BFS 2006:12 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (1993:57) föreskrifter och allmänna råd; beslutade den 10 april 2006. Utkom från

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd; BFS 2013:14 Utkom från trycket den 18 juni 2013 beslutade den 18 juni 2013.

Läs mer

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 MEDDELANDE FRÅN RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE Allmänna råd och kommentarer Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete beslutade den 20 december 2001. Enligt

Läs mer

Skydd mot brandspridning mellan småhus

Skydd mot brandspridning mellan småhus Skydd mot brandspridning mellan småhus Johanna Björnfot Skydd mot brandspridning mellan småhus Boverket, september 2008 3 Förord Rapporten är en del av min sex veckor långa sommarpraktik och handlar om

Läs mer

Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning

Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning Staffan Bengtson, Torkel Dittmer, Per Rohlén Brandskyddslaget Birgit Östman SP Rapport 2012:11,rev 2 Brandskydd på byggarbetsplats

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete Räddningstjänst

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA 2013-03-11. Uppdragsnummer: NAKO-0052

TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA 2013-03-11. Uppdragsnummer: NAKO-0052 Tengbomgruppen ab Box 1230, Katarinavägen 15 SE 111 82 Stockholm tel 08-412 52 00 fax 08-412 53 03 www.tengbom.se FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING 2013-03-11 Uppdragsnummer:

Läs mer

Boverkets byggregler BBR BBR 18, BFS 2011:6

Boverkets byggregler BBR BBR 18, BFS 2011:6 Boverkets byggregler BBR BBR 18, BFS 2011:6 Läsanvisning BBR 18 träder i kraft den 2 maj. Det är en ny grundförfattning med BFS-nummer 2011:6. Samma datum träder en ny plan- och bygglag (2010:900) och

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar och

Läs mer

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Denna mall är baserad på material framarbetat av Falkenbergs Räddningstjänst. Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Innehållsförteckning Systematiskt brandskyddsarbete 1 Brandskyddspolicy

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:6 Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd); Utkom från trycket den 27 april 2011 beslutade den 19 april 2011. Boverket förskriver

Läs mer

Teknisk Beskrivning och Gränsdragning Malmö Stad / Mobila Shopping Center AB genom Atrium Ljungberg AB (ALAB).

Teknisk Beskrivning och Gränsdragning Malmö Stad / Mobila Shopping Center AB genom Atrium Ljungberg AB (ALAB). Bilaga 2 2015-02-03 1 (8) Teknisk Beskrivning och Gränsdragning Malmö Stad / Mobila Shopping Center AB genom Atrium Ljungberg AB (ALAB). 1 ALLMÄNT Malmö Stad, förkortas HG i detta dokument. Hyresvärd Mobilia

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson Utdrag för OVK ur äldre byggregler sida 1 av 44 BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (1993:57) föreskrifter och allmänna råd; beslutade

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BFS 2011:26 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) föreskrifter och allmänna råd; Utkom från trycket den 10 oktober 2011

Läs mer

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet i flerbostadshus BRANDSÄKERHET I FLERBOSTADSHUS 1 Brandsäkerhet något att ta på allvar Varje år omkommer cirka 120 personer i Sverige i bränder, de flesta av dem i samband med bränder i bostäder.

Läs mer

12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05

12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05 Avser Tillfällig övernattning Framtaget av Anders Finn Fastställt av Håkan Lundgren Nr F/04 Avdelning Förebyggande Ersätter nr Datum Rev 12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05 Inledning Bakgrund Syfte Ansvar

Läs mer