Rekommendationer för L A TEX-dokument

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rekommendationer för L A TEX-dokument"

Transkript

1 Rekommendationer för L A TEX-dokument Christian von Schultz chalmers se Sammanfattning Här gås igenom hur man skriver fina dokument i enlighet med de rekommendationer och internationella standarder som finns (dock ej komplett). Här beskrivs också mina favoritpaket och lite allmänna tips. 1

2 Innehåll 1 Trevliga paket inputenc och fontenc babel amsmath units icomma color och graphics/graphicx Att skapa fina PDF-filer: paketet ae 5 3 Några viktiga symboler Mängderna,,, och : paketet bbm Operatorer och andra luriga filurer Snygga siffror och tal Olika sorters streck Datum Matematiska och fysikaliska konstanter Vektorer Andra roligheter Enheter 10 5 Figurer 10 2

3 1 Trevliga paket 1.1 inputenc och fontenc \usepackage[latin1]{inputenc} \usepackage[t1]{fontenc} Dessa har man med för att få riktiga å, ä och ö. Den första raden säger att dokumentet är kodat som ISO , vilket är brukligt i Sverige och övriga Västeuropa. Den andra säger att vi ska använda fonter som är speciellt anpassade för Västeuropeiska språk, bland annat kommer prickarna över ö lite närmare o:et. Det räcker ofta, men inte alltid, att bara ange den senare. Det bör räcka att bara ange den första, men blir inte fullt så snyggt. 1.2 babel \usepackage[swedish]{babel} Vi får svensk avstavning, vilket betyder orden delas isär med bindestreck vid radbrytning på rätt ställen, t.ex. köks-svamp istället för kök-ssvamp (jag har faktiskt sett den senare varianten i tidningar). Detta förutsätter förstås att tabeller för svensk avstavning är installerade, om inte kan man behöva kontrollera avstavningen själv. Vill man ändra avstavning kan man skriva \- på de ställen där man kan acceptera avstavning, t.ex. köks\-svamp. Dessutom får vi svenska rubriker och dylikt för sådant som L A TEX lägger till. Exempelvis ger \begin{abstract} rubriken Sammanfattning och \tableofcontents rubriken Innehållsförteckning. 1.3 amsmath \usepackage{amsmath} AMS är the American Mathematical Society och de har gjort ett paket med alldeles egna L A TEX-kommandon. Dessa är i regel mycket användbara, och jag har ingen koll på vilka kommandon som kommer från L A TEX och vilka som kommer från AMS L A TEX. Är man i behov av lite extra symboler kan man även köra 3

4 \usepackage{amssymb} Man får då med sig lite extra godbitar (se dokumentationen), till exempel (\nexists). 1.4 units \usepackage{units} Enheter ska skrivas i upprätt stil med seriffer, och separeras från föregående siffror med ett tunt mellanslag tunnare än ett vanligt. Med paketet units får du tillgång till kommandot \unit som man använder så här: \unit[1,34]{m} ger 1,34 m (jämför: 1,34 m, eller ännu värre 1,34m); \unit{m} ger m. Se vidare avsnitt icomma \usepackage{icomma} I icke-engelsk skrift används decimalkomma, i engelsk är kommatecken i matteläge enbart en koordinatavskiljare. Därför sätter L A TEX i vanliga fall automatiskt in ett extra mellanslag efter alla kommatecken i matteläge. Detta kommando ger ett intelligent kommatecken som förstår om det är decimalavskiljare eller koordinatavskiljare, beroende på om det står något mellanslag efter. Använd aldrig decimalpunkt i icke-engelsk skrift. 1.6 color och graphics/graphicx \usepackage{color} \usepackage{graphics} Du behöver ett grafikpaket om du vill använda bilder. Om du använder graphics eller graphicx kan du använda kommandot \includegraphics{filnamn.eps} 4

5 för att inkludera en fil i eps-format, Encapsulated PostScript. Varför inkludera color i ett svartvitt dokument? Jo, både color och graphics behövs om man inkluderar figurer gjorda med programmet xfig, i formatet PS/LaTeX. Varför skulle man vilja använda detta format? Jo, för att man kan ställa in xfig så att man kan skriva L A TEX-text direkt i sina figurer! Vad sägs om en fin formel vid din funktionskurva, till exempel? Med xfig är det bara att skriva in din formel precis som man gör i L A TEX. Din text kommer också att harmoniera med resten av dokumentet, eftersom samma typsnitt används rakt igenom. För att få detta beteende måste man välja Use LaTeX fonts och sätta flaggan special när man skapar en textsnutt: du kan göra detta längst ned på skärmen när du valt textverktyget. Vad är det då för skillnad mellan graphics och graphicx? Jo, man skriver lite annorlunda när man inkluderar en eps-bild som man vill ändra storlek på, eller rotera, eller ha något annat kul för sig. Vill man göra det lätt (svårt?) för sig ändrar man på bilden istället. 2 Att skapa fina PDF-filer: paketet ae När du gör pdf-filer för publicering på Internet eller för att skicka via e-post, bör du använda Type1-fonter (-typsnitt). L A TEX använder vanligen bitmapfonter, som ger utmärkt resultat i skrivare, men bedrövligt på skärm. Med paketet ae får du fonter med samma utseende som ordinarie L A TEX, men som också fungerar på bildskärmar. Pdf-filer skapar du sedan genom att skriva dvipdf filnamn efter att ha kört L A TEX för att få fram en filnamn.dvi. Det finns ingen garanti för att alla fonter du använder finns med i ae, och de som inte finns kommer i regel bli vanliga bitmapfonter istället. Det kan då röra sig om enstaka tecken eller möjligen stycken: sammanfattningen till exempel. Det mesta blir bra. Det finns även andra paket som tjänar samma syfte, till exempel paketet times. Du kommer då få andra fonter, och använder du times finns det risk att ditt dokument kommer att se ut som ett Word-dokument (Usch!). \usepackage{ae} Notera att det finns många fler aspekter på pdf-filer, sök på Google så hittar du mycket mer. 5

6 3 Några viktiga symboler 3.1 Mängderna,,, och : paketet bbm Ibland finner man det praktiskt att använda mängdnotation för att säga saker som att x är ett reellt tal, dvs x. Man vill då gärna hålla sig till traditionen att ha dubbelstreckade symboler. Jag brukar för detta ändamål definiera: \usepackage{bbm} \newcommand{\n}{\ensuremath{\mathbbm{n}}} \newcommand{\z}{\ensuremath{\mathbbm{z}}} \newcommand{\q}{\ensuremath{\mathbbm{q}}} \newcommand{\r}{\ensuremath{\mathbbm{r}}} \newcommand{\c}{\ensuremath{\mathbbm{c}}} Det finns också en andra möjlighet. Man kan inkludera paketet amssymb och använda kommandot \mathbb{r} för att referera till de reella talen. Det kommer då se lite annorlunda ut: \mathbbm \mathbb N Z Q R C Att jag föredrar \mathbbm-varianterna har helt enkelt att göra med att det är precis så jag skriver mängderna när jag skriver för hand (ingen skulle väl skriva R för hand?). 3.2 Operatorer och andra luriga filurer Sinus, cosinus, limes, supremum. Jag kommer, kanske lite slarvigt, kalla dem alla operatorer, för det är så L A TEX ser på dem. Operatorer ska skrivas med upprätt stil (eng. roman) och ha ett litet extra mellanrum efter sig. Som tur är finns det fördefinierade operatorer för de flesta syften: \sin x ger sin x, \lim_{x\to 0} x ger lim x 0 x (inne i stycken) eller i equation-miljö och liknande: lim x 0 x. Vi har också \sup, \cos, \max, m.fl. 6

7 Vi kan anmärka lite parentetiskt hur man bör skriva argumentet till de trigonometriska funktionerna: parentes eller inte? sin x eller sin(x)? Om det bara är en eller två saker i argumentet, utan något tecken utskrivet mellan dem, ska man köra utan (varvid 2π räknas som en sak), är det fler ska man köra med. Således: sin ωt = sin(2πft). När man har ett större uttryck använder man \left( och \right). L A TEX kommer då automatiskt att räkna ut den erforderliga höjden på parentesen. Man inte utgå ifrån att allt man kan tänkas vilja göra finns fördefinierat, eventuellt kan man tänkas behöva lägga till något själv. Enklast är det att köra med gamla hederliga \mathrm, men det finns specialiserade kommandon för att göra nya operatorer också. En speciell medlem i denna grupp är d. Jag menar då d som i dy dx eller b a f(x) dx Det slarvas en del i litteraturen, men detta ska definitivt vara ett upprätt d. d är en variabel, d är, ja, vad det nu är för något. Detta finns också etablerat i internationella standarder. I integralen bör man dessutom lägga in ett litet extra mellanrum före dx för bästa resultat. Jag brukar definiera: \newcommand{\rd}{\ensuremath{\mathrm{d}}} \newcommand{\id}{\ensuremath{\,\rd}} \rd står för rakt d, \id står för integral-d. Jämför med att göra det utan rakt d: b b dy dy ydx y dx dx dx a a Nog blev det väl snyggare, för att inte tala om tydligare, med raka d. 3.3 Snygga siffror och tal Siffror ska enligt standard skrivas upprätt, vilket som tur är blir precis det L A TEX gör om man inte begär något annat. Decimalavskiljare på svenska, ja på alla icke-engelska språk[1], är decimalkommat. Att skriva decimalpunkt är fel, såvida det inte handlar om ett utdrag med kod ur något programmeringsspråk. För att få ett komma som inte sätter extra mellanrum efter sig används paketet icomma, se avsnitt 1.5. Tustentalsavskiljare är av tradition ett litet mellanslag på svenska. Andra traditioner förekommer i andra länder: tusentalskomma, tusentalspunkt, upphöjd tusentalspunkt eller apostrof, etc. För att göra det enkelt för sig har man kommit överens internationellt om en standard för teknik och vetenskap, 7

8 och som tur är har man kommit överens om att följa de svenska traditionerna! Oavsett språk ska du alltså skriva ett litet mellanslag som tusentalsavskiljare, om du har fler än fyra siffror. Man skriver 281\,342 för att få , medan man skriver 1998 för att få just 1998, utan tusentalsavskiljare. Återstår bara en sak: minustecken. Av någon underlig anledning vill man ibland skriva negativa tal, och jag har sett att somliga använder ett vanligt bindestreck för att indikera minus: -5. Gör inte så. Ska du skriva in ett negativt tal ska du göra det i matteläge, $-5$ blir 5. Mycket bättre än -5, eller hur? 3.4 Olika sorters streck Vi har redan berört minustecknet, som ska skrivas in i matteläge. Därutöver har vi tre olika långa streck: bindestrecket - som skrivs -, intervallstrecket som skrivs -- och tankstreck/talstreck som skrivs ---. Intervallstrecket används för att dela av intervall, till exempel 4 6 personer. Ibland används det i svensk text i stället för det långa strecket för att beteckna tankstreck; det långa strecket är inte brukligt i svensk typografi. Grundprincipen är dock att tänka på den man skriver för. Om läsarna ofta läser engelsk text kommer det långa strecket att göra jobbet, kanske rentutav bättre. Är läsarna i första hand svenskar, så kan man undvara det långa strecket (så vida man inte vill vänja dem vid engelsk typsättning :-) Datum I olika länder används mycket olika sätt att skriva datum. I Europa skulle de flesta tolka 9/10 som nionde oktober, i usa skulle man tolka det som tionde september. Om man sedan lägger till året med två siffror, och kanske struntar i streck, så är det upplagt för förvirring. På förpackningar kan det stå bäst före: , och man finner att somliga tillverkare menar 2005, somliga För att undgå internationell (och inhemsk) förvirring har man definierat det internationella datumformatet: året med fyra siffror följt av månaden med två, följt av dagen med två, allt åtskilt med streck av lämplig längd. Dagens datum skulle jag skriva och det skulle då visas som Ett fullgott alternativ är att skriva ut månaden med bokstäver och året med fyra siffror, det kan då aldrig missförstås. 8

9 3.5 Matematiska och fysikaliska konstanter Variabler är enkla: alltid kursiv stil. Med konstanter är det lite annorlunda. En grundregel är att matematiska konstanter skrivs upprätt, medan fysikaliska (sådana som man kan förbättra genom noggrannare mätningar) skrivs kursivt. Således har vi elektronens laddning e och basen för den naturliga logaritmen e, strömstyrkan i och den imaginära enheten i, och så vidare för alla andra konstanter:, π... Här kan den uppmärksamme läsaren notera att jag precis bröt mot mitt råd och konventionen. Jag skrev π kursivt. Det är bara för att den blir så väldigt ful upprätt, och den brukar inte missförstås. Över huvud taget är detta ett råd som man ofta bryter emot, men att hålla sig till det kan ge ett intryck av professionalism. Sedan är det faktiskt så att man har fysikaliska betydelser för både i och j, varvid det blir tydligare, och i detta fallet också vackrare, att skriva i eller j (i är vad jag förstår vanligare bland vetenskapsmän, medan j är vanligare bland ingenjörer). Den som vill kan göra till exempel % imaginary unit \newcommand{\iu}{\ensuremath{\mathrm{i}}} Det gör det då också enkelt att byta från i till j om man känner att man behöver det. 3.6 Vektorer Vektorer bör utmärkas på något sätt. Det har brukat göras med pilar: kommandot \vec{v} ger v, men nu gällande standarder dikterar att det ska göras med fetstil istället: v. Observera dock att vektorn fortfarande ska vara kursiv. Vanlig L A TEX och kommandot \mathbf{v} ger v i upprätt form, vilket inte är korrekt. Använder man AMS (om det nu var amsmath eller amssymb) kan man använda kommandot \boldsymbol{v}, som ger precis önskat resultat ovan. Du kan definiera om \vec med: \renewcommand{\vec}[1]{\ensuremath{\boldsymbol{#1}}} Men, återigen, här slarvas det en del bland matematiker och vetenskapsmän, så både v och v förekommer i litteraturen. 3.7 Andra roligheter Kemiska symboler skrivs upprätt. Vill man ha gradertecken skriver man ^\circ i matteläge: 21. Observera att man inte ska säga eller skriva grader kelvin, eller kelvingrader, utan bara kort och gott kelvin. 9

10 4 Enheter Det finns några allmänna konventioner om enheter. Efter siffror ska man skriva enheter med deras förkortningar (men inga förkortningspunkter e.d.). Man skriver 2 m och inte 2 meter. Om det däremot inte är en siffra är rådet det motsatta: man skriver några meter inte några m. Enheter som är uppkallade efter personer har stora bokstäver i sina symboler. Att skriva dem smått är fel. Det gäller i ännu högre grad prefixen: MW och mw är helt olika saker. Ibland ser man förpackningar med volymen angiven i megaliter: usch! (Litern är ett undantag så tillvida att den kan skrivas såväl med liten som stor bokstav, men så är den ingen äkta si-enhet heller.) Men lägg märke till att det bara är symbolerna som skrivs stort. Själva enheterna skrivs smått. Vi talar om hertz, ampère, volt och watt, så vida vi inte menar gubbarna Hertz, Ampère, Volt och Watt. Enheter brukar anses inbakade i sina storheter. Man kan skriva att pendelns period är T, men det vore fel att säga att den är T sekunder. Man anser också mer eller mindre att ett mätetal multipliceras med sin enhet 1 för att bilda en storhet. Det innebär då också att storheten delat med enheten blir mätetalet (siffrorna). Det används i första hand i grafer på koordinataxlarna: vi vill inte sätta ut enhet framför alla siffror som förekommer på axeln, så vi låter axeln beteckna till exempel T/s, periodtiden delat på sekund. Somliga enheter är sammansatta. Kilowatt-timmen är en kilowatt multiplicerat med en timme. Man får skriva ut multiplikationen: kw h, och om det inte kan missförstås kan man också skriva ihop det som kwh, men det rekommenderade är att här sätta in ett litet mellanslag mellan enheterna (dock aldrig mellan prefix och enhet). Man skriver \unit{kw\,h} för att få kw h. 5 Figurer Snygga figurer är ett återkommande problem för många, och om så önskas kan jag någon gång ta mig tid att skriva en ordentlig genomgång. Maila mig om ni vill ha en sådan, ju fler desto större sannolikhet att jag gör det inom rimlig tid. Här nöjer jag mig med att visa hur man praktiskt använder de metoder jag nämnde i avsnitt 1.6: % Figurer inkluderade som eps-filer 1 Måhända en sanning med modifikation, eftersom det inte är kommutativt: man kan inte skriva m 1 för att mena en meter. I övrigt har den dock samma egenskaper som multiplikation. 10

11 \begin{figure}\centering \includegraphics{filnamn.eps} \caption{\label{figuren} Perioden $T$ som funktion av pendellängden.} \end{figure} % Figurer inkluderade med xfigs postscript+latex \begin{figure}\centering \input{filnamn.pstex_t} \caption{\label{finafiguren} Perioden $T$ som funktion av pendellängden.} \end{figure} Referenser [1] Typesetting mathematics for science and technology according to ISO 31/XI, Claudio Beccari, TUGboat volym 18 (1997) nr 1. [2] A Guide to L A TEX, Helmut Kopka och Patrick W. Daly, tredje utgåvan, Pearson Education Ltd

Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1. Laboration nr 5: Mer om FrameMaker

Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1. Laboration nr 5: Mer om FrameMaker Sid 1 Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1 http://www.etek.chalmers.se/~hallgren/eda/ : Mer om FrameMaker 1996, 1997 Magnus Bondesson 1998 och 99-09-22 Thomas Hallgren 1 Introduktion I Laboration

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

Läsanvisningar till kapitel 4 i Naturlig matematik

Läsanvisningar till kapitel 4 i Naturlig matematik Läsanvisningar till kapitel 4 i Naturlig matematik Avsnitt 4.1 I kapitel 4 kommer du att möta de elementära funktionerna. Dessa är helt enkelt de vanligaste funktionerna som vi normalt arbetar med. Här

Läs mer

Text och typsnitt. Läsbarhet. Tecken per rad. Storlek

Text och typsnitt. Läsbarhet. Tecken per rad. Storlek Text och typsnitt Läsbarhet Tecken per rad Idealt antal för löpande text i större mängder är 45-65, (55). Tidningar och tidskrifter: 25-35 tecken per rad. För långa rader - svårt för läsaren att snabbt

Läs mer

5 TIPS. om skiljetecken från Lotten Bergman

5 TIPS. om skiljetecken från Lotten Bergman 5 TIPS om skiljetecken från Lotten Bergman BERGMANS BOKSTÄVER AB Gillbergavägen 113 A 632 36 Eskilstuna 016-48 08 48 info@bergman.com www.bergman.com www.lotten.se 1. Glöm satskommateringen! Kommateringsregler.

Läs mer

Dokumentation av rapportmall

Dokumentation av rapportmall Dokumentation av rapportmall Utgivningsår: 2003 Författare: Eva Erbenius Samhällsmedicin Centrum för Tillämpad Näringslära Box 175 33 Wollmar Yxkullsgatan 19 118 91 Stockholm Innehåll Inledning... 3 Rapportens

Läs mer

Fyra fyror. Mikael Knutsson. Tredje utgåvan, Mikael Knutsson

Fyra fyror. Mikael Knutsson. Tredje utgåvan, Mikael Knutsson Fyra fyror Mikael Knutsson Tredje utgåvan, 2003-11-23 2001-2003 Mikael Knutsson 1 Inledning Man får använda fyra fyror, varken mer eller mindre. Med dem skall man skriva talet n. Man får sätta in dem efter

Läs mer

Gå till nästa bygge. Ibland vill man hoppa till nästa bild i presentationen utan att behöva gå igenom alla byggen på diabilden igen.

Gå till nästa bygge. Ibland vill man hoppa till nästa bild i presentationen utan att behöva gå igenom alla byggen på diabilden igen. KEYNOTE guiden Det här en guide med en sammanställning av de några av de vanligaste funktionerna och snabbkommandon i keynote. Lär du dig dem så går det snabbare och effektivare att både använda och göra

Läs mer

Övningar i ekvationer

Övningar i ekvationer i ekvationer Innehåll A. Addition och subtraktion B. Multiplikation och division C. Blandade räknesätt - prioritet D. Enkla förenklingar E. Parenteser F. Tillämpningar Detta häfte är till dig som läser

Läs mer

Funktioner och grafritning i Matlab

Funktioner och grafritning i Matlab CTH/GU LABORATION 3 MVE11-212/213 Matematiska vetenskaper 1 Inledning Funktioner och grafritning i Matlab Först skall vi se lite på (elementära) matematiska funktioner i Matlab, som sinus och cosinus.

Läs mer

Kom igång med Stata. Introduktion

Kom igång med Stata. Introduktion Kom igång med Stata Introduktion Stata är det vanligaste statistikprogrammet bland de på institutionen som bedriver mycket kvantitativ forskning. Det är relativt enkelt att lära sig, samtidigt som det

Läs mer

Repetitionsuppgifter i Matematik inför Basår. Matematiska institutionen Linköpings universitet 2014

Repetitionsuppgifter i Matematik inför Basår. Matematiska institutionen Linköpings universitet 2014 Repetitionsuppgifter i Matematik inför Basår Matematiska institutionen Linköpings universitet 04 Innehåll De fyra räknesätten Potenser och rötter 7 Algebra 0 4 Funktioner 7 Logaritmer 9 6 Facit 0 Repetitionsuppgifter

Läs mer

LaTeX. Grunderna till dokumentsystemet LaTeX. Eric Elfving Institutionen för Datavetenskap (IDA)

LaTeX. Grunderna till dokumentsystemet LaTeX. Eric Elfving Institutionen för Datavetenskap (IDA) LaTeX Grunderna till dokumentsystemet LaTeX Eric Elfving Institutionen för Datavetenskap (IDA) LaTeX LaTeX är ett document preperation system Vanliga ordbehandlare (t.ex. Word och OpenOffice) fungerar

Läs mer

TEX och L A TEX i desktop publishing

TEX och L A TEX i desktop publishing TEX och L A TEX i desktop publishing Anders Källström 01 11 20 Innehåll 1 Vad är TEX och L A TEX? 1 2 Att skriva text 2 2.1 Typsnitt....................................... 3 2.2 Miljöer.......................................

Läs mer

Ersätta text, specialtecken och formatering

Ersätta text, specialtecken och formatering 11 Ersätta text, specialtecken och formatering Möjligheten att söka igenom dokumentet och byta ut tecken, ord, textstycken, formatering, specialtecken (t.ex. sidbrytning) och annat är faktiskt mycket mer

Läs mer

CTH/GU LABORATION 1 MVE /2013 Matematiska vetenskaper. Mer om grafritning

CTH/GU LABORATION 1 MVE /2013 Matematiska vetenskaper. Mer om grafritning CTH/GU LABORATION 1 MVE16-1/13 Matematiska vetenskaper 1 Inledning Mer om grafritning Vi fortsätter att arbeta med Matlab i matematikkurserna. Denna laboration är i stor utsträckning en repetition och

Läs mer

ELLÄRA. Denna power point är gjord för att du ska få en inblick i elektricitet. Vad är spänning, ström? Var kommer det ifrån? Varför lyser lampan?

ELLÄRA. Denna power point är gjord för att du ska få en inblick i elektricitet. Vad är spänning, ström? Var kommer det ifrån? Varför lyser lampan? Denna power point är gjord för att du ska få en inblick i elektricitet. Vad är spänning, ström? Var kommer det ifrån? Varför lyser lampan? För många kan detta vara ett nytt ämne och till och med en helt

Läs mer

Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet. GeoGebra. ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning

Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet. GeoGebra. ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning Karlstads GeoGebrainstitut Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet Mats Brunström Maria Fahlgren GeoGebra ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning Invigning

Läs mer

Svängningar - laborationsrapport + L A TEX-nyttigheter Fysik - mekanik och vågor (FAFA01) Första utkastet 12 maj 2014

Svängningar - laborationsrapport + L A TEX-nyttigheter Fysik - mekanik och vågor (FAFA01) Första utkastet 12 maj 2014 Svängningar - laborationsrapport + L A TEX-nyttigheter Fysik - mekanik och vågor (FAFA01) Första utkastet 12 maj 2014 Trula Teknolog, ael10fft Truls Teknolog, ael10ftd Handledare: Magnus Håkansson Utförandedatum:

Läs mer

Precis som var fallet med förra artikeln, Geogebra för de yngre i Nämnaren

Precis som var fallet med förra artikeln, Geogebra för de yngre i Nämnaren Publicerad med tillstånd av Nämnaren Thomas Lingefjärd Geogebra i gymnasieskolan En tilltalande egenskap med Geogebra är att programmet kan användas tvärs över stora delar av utbildningssystemets matematikkurser.

Läs mer

L A T E X. Eric Elfving Institutionen för datavetenskap (IDA) 4 september 2015

L A T E X. Eric Elfving Institutionen för datavetenskap (IDA) 4 september 2015 . L A T E X Eric Elfving Institutionen för datavetenskap (IDA) 4 september 2015 L A T E X 2/21 L A T E X är ett "document preperation system" Vanliga ordbehandlare (t.ex. MS Word och OpenOffice) fungerar

Läs mer

Lathund för rapportskrivning

Lathund för rapportskrivning Lathund för rapportskrivning Magnus Merkel, Ulrika Andersson, Malin Lundquist och Britta Önnegren Linköping Linköpings universitet 2004-11-10 En akademisk text? Ny frågeställning Ny kunskap Analysera resultat

Läs mer

MATLAB. Python. Det finns flera andra program som liknar MATLAB. Sage, Octave, Maple och...

MATLAB. Python. Det finns flera andra program som liknar MATLAB. Sage, Octave, Maple och... Allt du behöver veta om MATLAB: Industristandard för numeriska beräkningar och simulationer. Används som ett steg i utvecklingen (rapid prototyping) Har ett syntax Ett teleskopord för «matrix laboratory»

Läs mer

Datorlaboration :: 1 Problembeskrivning ::

Datorlaboration :: 1 Problembeskrivning :: Datorlaboration :: Ett hyrbilsföretags problem Laborationen går ut på att lösa Labbuppgift 1 till 5. Laborationen redovisas individuellt genom att skicka laborationens Mathematicafil till Mikael Forsberg

Läs mer

Alla filer som bearbetar PHP script ska avslutas med ändelsen.php, exempelvis ska en indexsida till en hemsida heta index.php

Alla filer som bearbetar PHP script ska avslutas med ändelsen.php, exempelvis ska en indexsida till en hemsida heta index.php Introlektion PHP är ett av de enklare språken att lära sig just pga. dess dynamiska struktur. Det används för att bygga upp båda stora och mindre system. Några vanliga system som använder sig av PHP är

Läs mer

Teresia Månsson, VFU, Matematik 5, 2014-12-10

Teresia Månsson, VFU, Matematik 5, 2014-12-10 Temauppgifter Syfte Det är tänkt att det ska finnas möjlighet med uppgiften att öva på följande förmågor: begrepps-, procedur-, problemlösning, kommunikations-, resonemang, modelleringsförmåga och relevansförmåga

Läs mer

Javisst! Uttrycken kan bli komplicerade, och för att få lite överblick över det hela så gör vi det så enkelt som möjligt för oss.

Javisst! Uttrycken kan bli komplicerade, och för att få lite överblick över det hela så gör vi det så enkelt som möjligt för oss. 8-2 Förenkling av uttryck. Namn: eller Konsten att räkna algebra och göra livet lite enklare för sig. Inledning I föregående kapitel lärde du dig vad ett matematiskt uttryck är för någonting och hur man

Läs mer

ITF. ITF Automationsdagar 2004, 1

ITF. ITF Automationsdagar 2004, 1 ITF ITF Automationsdagar 2004, 1 ITF Automationsdagar 2004, 2 Några tips om att göra presentationer på ITF Automationsdagar Detta är visserligen upplagt som en presentation. men det är det inte. (textstorlekarna

Läs mer

TAIU07 Matematiska beräkningar med Matlab

TAIU07 Matematiska beräkningar med Matlab TAIU07 Matematiska beräkningar med Matlab Laboration 3. Linjär algebra Namn: Personnummer: Epost: Namn: Personnummer: Epost: Godkänd den: Sign: Retur: 1 Introduktion 2 En Komet Kometer rör sig enligt ellipsformade

Läs mer

Framsida På framsidan finns:

Framsida På framsidan finns: Framsida På framsidan finns: Rubriken på hela arbetet Namnet på den eller de som gjort arbetet Klass Någon form av datering, t.ex. datum för inlämning eller vilken termin och vilket år det är: HT 2010

Läs mer

Vanliga frågor för VoiceXpress

Vanliga frågor för VoiceXpress Vanliga frågor för VoiceXpress 1) Hur stort ordförråd (vokabulär) innehåller VoiceXpress? VoiceXpress innehåller ett mycket omfattande ordförråd, och svaret på frågan varierar en aning beroende på hur

Läs mer

Linjär algebra med tillämpningar, lab 1

Linjär algebra med tillämpningar, lab 1 Linjär algebra med tillämpningar, lab 1 Innehåll Per Jönsson Fakulteten för Teknik och Samhälle, 2013 Uppgifterna i denna laboration täcker kapitel 1-3 i läroboken. Läs igenom motsvarande kapitel. Sitt

Läs mer

TANA17 Matematiska beräkningar med Matlab

TANA17 Matematiska beräkningar med Matlab TANA17 Matematiska beräkningar med Matlab Laboration 1. Linjär Algebra och Avbildningar Namn: Personnummer: Epost: Namn: Personnummer: Epost: Godkänd den: Sign: Retur: 1 Introduktion I denna övning skall

Läs mer

Introduktion till Matlab

Introduktion till Matlab Introduktion till Matlab Inledande matematik, I1, ht10 1 Inledning Detta är en koncis beskrivning av de viktigaste delarna av Matlab. Till en början är det enkla beräkningar och grafik som intresserar

Läs mer

NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E HÖSTEN 1996

NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E HÖSTEN 1996 Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap. 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av mars 1997. NATIONELLT PROV

Läs mer

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...)

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Detta häfte går igenom några av de vanligaste och mest användbara funktionerna i Word. Det är mycket bra att behärska dessa när du ska

Läs mer

Matriser och Inbyggda funktioner i Matlab

Matriser och Inbyggda funktioner i Matlab Matematiska vetenskaper 2010/2011 Matriser och Inbyggda funktioner i Matlab 1 Inledning Vi skall denna vecka se på matriser och funktioner som är inbyggda i Matlab, dels (elementära) matematiska funktioner

Läs mer

Användarhandledning Version 1.2

Användarhandledning Version 1.2 Användarhandledning Version 1.2 Innehåll Bakgrund... 2 Börja programmera i Xtat... 3 Allmänna tips... 3 Grunderna... 3 Kommentarer i språket... 4 Variabler... 4 Matematik... 5 Arrayer... 5 på skärmen...

Läs mer

Om man vill ändra färg inuti går det, men skuggan blir densamma.

Om man vill ändra färg inuti går det, men skuggan blir densamma. Visst är det roligt att kunna göra fina dokument, häften, affischer, inbjudningskort och annat skoj?! Och att få bilderna att hamna där du vill att de ska hamna, i rätt storlek och utan att andra saker

Läs mer

GNU Octave 2.1.50 Spara grafik i postscriptfiler. Per Jönsson, NMS, Malmö högskola

GNU Octave 2.1.50 Spara grafik i postscriptfiler. Per Jönsson, NMS, Malmö högskola GNU Octave..5 Spara grafik i postscriptfiler Per Jönsson, NMS, Malmö högskola Gnuplot Octave använder Gnuplot för att visa grafik. Gnuplot är ett mycket kraftfullt programpaket som både kan visa grafiken

Läs mer

SF1900 Sannolikhetsteori och statistik, HT 2017 Laboration 1 för CINEK2

SF1900 Sannolikhetsteori och statistik, HT 2017 Laboration 1 för CINEK2 Matematisk Statistik SF1900 Sannolikhetsteori och statistik, HT 2017 Laboration 1 för CINEK2 1 Introduktion Denna laboration är inte poänggivande utan är till för den som vill bekanta sig med MATLAB. Fokusera

Läs mer

Eva Ansell Ulrika Nilsson WORD 2008 MICROSOFT. för Mac

Eva Ansell Ulrika Nilsson WORD 2008 MICROSOFT. för Mac Eva Ansell Ulrika Nilsson MICROSOFT WORD 2008 för Mac 1. Introduktion till Word 2008 för MAc A. Docendo-pedagogiken...6 B. Hämta övningsfiler...7 C. Starta programmet...8 D. Avsluta programmet...8 E. Programfönstret...9

Läs mer

Uppgifter till praktiska tentan, del A. (7 / 27)

Uppgifter till praktiska tentan, del A. (7 / 27) Uppgifter till praktiska tentan, del A. (7 / 27) I. Sortering/Sökning: III II. Representation/Omvandling/format/protokoll: II III. Strukturering: II I alla problem, där bokstäver förekommer, antar vi att

Läs mer

Vårdat, enkelt och begripligt!

Vårdat, enkelt och begripligt! skriv för webben Här hittar du några enkla råd om skrivande. Vi riktar oss speciellt till dig som skriver på webben men råden kan användas av alla. Läs gärna mer i Språkrådets Svenska skrivregler för övergripande

Läs mer

PIM Skriva http://www.pim.skolutveckling.se/

PIM Skriva http://www.pim.skolutveckling.se/ PIM Skriva http://www.pim.skolutveckling.se/ Examination http://pimbevis.skolutveckling.se/ Nivå 1 Frågefilm om sökning på internet Inlämningsuppgift - Worddokument med bilder http://www.pim.skolutveckling.se/upload/pimpresentation.ppt

Läs mer

Tabeller. Lektion 7. en tabellrubrikcell som centrerad och i fetstil.

Tabeller. Lektion 7. en tabellrubrikcell som centrerad och i fetstil. Lektion 7 Tabeller Under denna lektion kommer du att få lära dig hur man bygger upp tabeller med HTML och hur man styr layout och utseende på en webbsida som innehåller tabeller. Enkla tabeller Av tradition

Läs mer

Små barns matematik, språk och tänkande går hand i hand. Görel Sterner Eskilstuna 2008

Små barns matematik, språk och tänkande går hand i hand. Görel Sterner Eskilstuna 2008 Små barns matematik, språk och tänkande går hand i hand Görel Sterner Eskilstuna 2008 Rollek - Nalle ska gå på utflykt. - Nu är hon ledsen, hon vill inte ha den tröjan. - Nalle ska ha kalas, då ska hon

Läs mer

GNU Octave 2.1.72 under Cygwin Spara grafik i postscriptfiler. Per Jönsson, NMS, Malmö högskola

GNU Octave 2.1.72 under Cygwin Spara grafik i postscriptfiler. Per Jönsson, NMS, Malmö högskola GNU Octave 2.1.72 under Cygwin Spara grafik i postscriptfiler Per Jönsson, NMS, Malmö högskola 1 1 Gnuplot Octave använder Gnuplot för att visa grafik. Gnuplot är ett mycket kraftfullt programpaket som

Läs mer

Vad är Typografi och Layout

Vad är Typografi och Layout Vad är Typografi och Layout Typografi: Att ge form åt dokumentets bokstäver, ord, meningar, stycken och rubriker. Layout: Att lägga ut text och bild på en sida så att den blir tilltalande och lätt för

Läs mer

Matematik EXTRAUPPGIFTER FÖR SKOLÅR 7-9

Matematik EXTRAUPPGIFTER FÖR SKOLÅR 7-9 Matematik EXTRAUPPGIFTER FÖR SKOLÅR 7-9 Matematik Extrauppgifter för skolår 7-9 Pärm med kopieringsunderlag. Fri kopieringsrätt inom utbildningsenheten! Författare: Mikael Sandell Copyright 00 Sandell

Läs mer

AVANCERAD TABLETT-MENY FÖR AUTOCAD VER 10,11, 12 OCH 13. SnabbCAD ver 6.0. SnabbCAD ver 6.0 S N A B B C A D MÄNGDNINGSMODUL VER 1.

AVANCERAD TABLETT-MENY FÖR AUTOCAD VER 10,11, 12 OCH 13. SnabbCAD ver 6.0. SnabbCAD ver 6.0 S N A B B C A D MÄNGDNINGSMODUL VER 1. AVANCERAD TABLETT-MENY FÖR AUTOCAD VER 10,11, 12 OCH 13 S N A B B C A D MÄNGDNINGSMODUL VER 1.0 2000 SNABBCAD SnabbCAD - DET PROFESSIONELLA - Det professionella VERKTYGET verktyget för FÖR alla ALLA AutoCAD-användare

Läs mer

Lathund Claro Read Plus

Lathund Claro Read Plus Lathund Claro Read Plus Innehållsförteckning LathundWord Read Plus V 5...1 Innehållsförteckning...1 Starta... 2 Knappbeskrivning... 2 Börja läsa... 2 Börja skriva... 2 Knapp 8 Inställningar... 3 Knapp

Läs mer

LATHUND WORD XP/2002 SV/EN

LATHUND WORD XP/2002 SV/EN LATHUND WORD XP/2002 SV/EN RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

DERIVATA. = lim. x n 2 h h n. 2

DERIVATA. = lim. x n 2 h h n. 2 DERIVATA Läs avsnitten 6.-6.5. Lös övningarna 6.cd, 6.2, 6.3bdf, 6.4abc, 6.5bcd, 6.6bcd, 6.7, 6.9 oc 6.. Läsanvisningar Allmänt gäller som vanligt att bevisen inte ingår i kursen, men det är mycket nyttigt

Läs mer

3. Hämta och infoga bilder

3. Hämta och infoga bilder Sida 1 av 8 Lektion 1: sida 4 av 4 «Sida 3 av 4 Till kursens framsida 3. Hämta och infoga bilder Nu vet vi ju hur man sätter in text i sin sida. Men hur gör man med bilder? Det är inte svårt alls! Det

Läs mer

Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005

Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005 Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005 Mål Lära sig att skapa och använda ett räkneblad med OpenOffice Calculator Beräkna medelvärde och standardavvikelsen med räknebladet Producera en

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Matematik D Kurskod Ma 104 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prov Muntligt prov Inlämningsuppgift Kontakt med examinator Övrigt Valfri aktuell lärobok för kurs Matematik D t.ex.

Läs mer

Instruktion för laboration 1

Instruktion för laboration 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för matematisk statistik MD, ANL, TB (rev. JM, OE) SANNOLIKHETSTEORI I Instruktion för laboration 1 De skriftliga laborationsrapporterna skall vara

Läs mer

GeoGebra i matematikundervisningen - Inspirationsdagar för gymnasielärare. Karlstads universitet 19-20 april

GeoGebra i matematikundervisningen - Inspirationsdagar för gymnasielärare. Karlstads universitet 19-20 april GeoGebra i matematikundervisningen - Inspirationsdagar för gymnasielärare Karlstads universitet 19-0 april Exempel på elevaktiviteter framtagna i skolutvecklingsprojektet IKT och lärande i matematik 1

Läs mer

Ann-Louise Forsström. Skriv som proffsen. din guide till att skriva lättläst, begripligt och förtroendeingivande

Ann-Louise Forsström. Skriv som proffsen. din guide till att skriva lättläst, begripligt och förtroendeingivande Ann-Louise Forsström Skriv som proffsen din guide till att skriva lättläst, begripligt och förtroendeingivande Den här pdf-filen visar bokens innehåll (de två översta rubriknivåerna) och förordet. 2011

Läs mer

Matematik 3 Digitala övningar med TI-82 Stats, TI-84 Plus och TI-Nspire CAS

Matematik 3 Digitala övningar med TI-82 Stats, TI-84 Plus och TI-Nspire CAS Matematik 3 Digitala övningar med TI-8 Stats, TI-84 Plus och TI-Nspire CAS Matematik 3 digitala övningar med TI-8 Stat, TI-84 Plus och TI Nspire CAS Vi ger här korta instruktioner där man med fördel kan

Läs mer

12 steg för att göra en bok med Word

12 steg för att göra en bok med Word steg för att göra en bok med Word I den här övningen ska vi göra en bok med tre kapitel utifrån en råtext och några bilder. Texten och bilderna finns på www.kj.se/merword. Boken ska skrivas ut på egen

Läs mer

October 9, Innehållsregister

October 9, Innehållsregister October 9, 017 Innehållsregister 1 Vektorer 1 1.1 Geometrisk vektor............................... 1 1. Vektor och koordinatsystem.......................... 1 1.3 Skalär produkt (dot eller inner product)...................

Läs mer

Att skriva på datorn

Att skriva på datorn Att skriva på datorn Innehåll: Inledning 1 Tangentbordet 2 Att skriva i Word 4 Att skriva på Internet 7 Övningar 8 2 Inledning Välkommen till steg 2 av Internetkursen för nybörjare! Vid detta kurstillfälle

Läs mer

Föreläsning 3.1: Datastrukturer, en översikt

Föreläsning 3.1: Datastrukturer, en översikt Föreläsning.: Datastrukturer, en översikt Hittills har vi i kursen lagt mycket fokus på algoritmiskt tänkande. Vi har inte egentligen ägna så mycket uppmärksamhet åt det andra som datorprogram också består,

Läs mer

Jag tror att alla lärare introducerar bråk

Jag tror att alla lärare introducerar bråk RONNY AHLSTRÖM Variabler och mönster Det är viktigt att eleverna får förståelse för grundläggande matematiska begrepp. Ett sätt att närma sig variabelbegreppet är via mönster som beskrivs med formler.

Läs mer

Både förslag till manuskript och färdiga manuskript ska skickas till redaktionen som elektronisk post. E-postadressen är:

Både förslag till manuskript och färdiga manuskript ska skickas till redaktionen som elektronisk post. E-postadressen är: Författarvägledning Både förslag till manuskript och färdiga manuskript ska skickas till redaktionen som elektronisk post. E-postadressen är: uod.red@oru.se Antagna artiklar måste förses med en överenskommelse

Läs mer

Internet. En enkel introduktion. Innehåll:

Internet. En enkel introduktion. Innehåll: Internet En enkel introduktion Innehåll: Datorns olika delar Starta datorn Så gör du om du kan webbadressen Så gör du om du inte kan webbadressen Kortfattad repetition Alingsås bibliotek, 2012 2 3 4 6

Läs mer

3. Välj den sprajt (bild) ni vill ha som fallande objekt, t ex en tårta, Cake. Klicka därefter på OK.

3. Välj den sprajt (bild) ni vill ha som fallande objekt, t ex en tårta, Cake. Klicka därefter på OK. Moment 2: Klonspel Instruktioner för deltagare Idag ska du få lära dig om: Kloner - kopior av samma figur (sprajt) Variabler - ett värde, exempelvis antal poäng Slumptal - slå en tärning för att välja

Läs mer

2320 a. Svar: C = 25. Svar: C = 90

2320 a. Svar: C = 25. Svar: C = 90 2320 a Utgå ifrån y = sin x Om vi subtraherar 25 från vinkeln x, så kommer den att "senareläggas" med 25 och således förskjuts grafen åt höger y = sin(x 25 ) Svar: C = 25 b Utgå ifrån y = sin x Om vi adderar

Läs mer

Vektorgeometri för gymnasister

Vektorgeometri för gymnasister Vektorgeometri för gymnasister Per-Anders Svensson http://homepage.lnu.se/staff/psvmsi/vektorgeometri/gymnasiet.html Fakulteten för teknik Linnéuniversitetet Linjära avbildningar II Innehåll Repetition:

Läs mer

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Umefast AB 2008 www.umefast.se Innehåll 1. Rapportgenerator... 2 1.1. Syfte och avgränsningar... 2 1.2. Wizards... 2 1.3. Förutsättningar för arbete med

Läs mer

NpMa4 Muntligt delprov Del A vt 2013

NpMa4 Muntligt delprov Del A vt 2013 Till eleven - Information inför det muntliga delprovet Du kommer att få en uppgift som du ska lösa skriftligt och sedan ska du presentera din lösning muntligt. Om du behöver får du ta hjälp av dina klasskamrater

Läs mer

Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1

Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1 Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1 1 OpenOffice Calc Till förmån för de som följer kursen Fysikexperiment för lärare skall vi här gå igenom några få exempel på hur OO Calc (motsvarar MS Excel) kan användas

Läs mer

Dokumentmall i Word för uppsatser i franska och italienska

Dokumentmall i Word för uppsatser i franska och italienska Dokumentmall i Word för uppsatser i franska och italienska Installation av mallen På en PC För att mallen ska kunna sparas på rätt ställe behöver datorn vara inställd på att visa dolda filer och mappar.

Läs mer

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6 Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6 Talsyntesen kan läsa upp all text som går att markera. Till exempel Word-dokument, på Internet, e-post mm. Den kan även läsa PDFfiler, bilder och inskannade

Läs mer

Repetitionsuppgifter inför Matematik 1. Matematiska institutionen Linköpings universitet 2013

Repetitionsuppgifter inför Matematik 1. Matematiska institutionen Linköpings universitet 2013 Repetitionsuppgifter inför Matematik Matematiska institutionen Linköpings universitet 0 Innehåll De fyra räknesätten Potenser och rötter 7 Algebra 0 4 Facit 4 Repetitionsuppgifter inför Matematik Repetitionsuppgifter

Läs mer

Avsnitt 5, introduktion.

Avsnitt 5, introduktion. KTHs Sommarmatematik Introduktion 5:1 5:1 Avsnitt 5, introduktion. Radianer Vinkelmåttet radianer är i matematiska sammanhang bättre än grader, särskilt när man sysslar med de trigonometriska funktionerna

Läs mer

Dolphin Guide Dokument

Dolphin Guide Dokument Dolphin Guide Dokument Utgivare Syncentralens Datateam Stockholm 2015-07-13 Innehållsförteckning Skriva ett dokument... 3 Spara... 3 Avancerat sparande... 4 Spara ändringar i dokument... 5 Spara dokument

Läs mer

Ordbehandling. Föreläsning 4 L A TEX. Layout av text. Förberedelse inför laboration 3.

Ordbehandling. Föreläsning 4 L A TEX. Layout av text. Förberedelse inför laboration 3. Ordbehandling Förberedelse inför laboration 3. Ordbehandling L A TEX Mall för rapport Föreläsning 4 L A TEX Dokumentstruktur: dokumentklasser, omgivningar, text, stycken, listor, tabeller,... Programlistor

Läs mer

Laboration: Grunderna i MATLAB

Laboration: Grunderna i MATLAB Laboration: Grunderna i MATLAB 25 augusti 2005 Grunderna i MATLAB Vad är MATLAB? MATLAB är ett interaktivt program för vetenskapliga beräkningar. Som användare ger du enkla kommandon och MATLAB levererar

Läs mer

Kombinationer och banor i agilityträningen

Kombinationer och banor i agilityträningen Kombinationer och banor i agilityträningen av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2012 En av de saker som gör agility så fantastiskt roligt är den ständiga variationen. Ingen tävlingsbana

Läs mer

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp Lathund till Publisher TEXT Pekverktyget använder du när du ska markera en ram som du vill förändra på något sätt. Klicka på textverktyget. Placera muspekaren på den tomma dokumentytan, det spelar ingen

Läs mer

Matematik för sjöingenjörsprogrammet

Matematik för sjöingenjörsprogrammet Matematik för sjöingenjörsprogrammet Matematiska Vetenskaper 9 augusti 01 Innehåll 5 komplexa tal 150 5.1 Inledning................................ 150 5. Geometrisk definition av de komplexa talen..............

Läs mer

Inledande matematik för I1. MVE011 läsperiod Matlab vecka 2 övningsuppgifter

Inledande matematik för I1. MVE011 läsperiod Matlab vecka 2 övningsuppgifter Inledande matematik för I1 MVE011 läsperiod 1 010 Matlab vecka övningsuppgifter Linjära ekvationssystem Matlab har många kraftfulla redskap för att hantera matriser och därmed också linjära ekvationssystem.

Läs mer

Begrepp Uttryck, värdet av ett uttryck, samband, formel, graf, funktion, lista, diagram, storhet, enhet, tabell.

Begrepp Uttryck, värdet av ett uttryck, samband, formel, graf, funktion, lista, diagram, storhet, enhet, tabell. Aktivitetsbeskrivning Denna aktivitet samlar ett antal olika sätt att hantera rymdgeometriska beräkningar med formler på en grafräknare. Dessa metoder finns som uppgifter eller som en samling tips i en

Läs mer

Att använda Energiforsks rapportmall

Att använda Energiforsks rapportmall Att använda Energiforsks rapportmall Rapportmallen är uppbyggd med omslag, titelsida, sidor för förord, sammanfattning och innehåll, samt en sida där du ska börja skriva din text. Titelsida På omslags-

Läs mer

Uppgift 1. (SUBPLOT) (Läs gärna help, subplot innan du börjar med uppgiften.) 1 A) Testa och förklara hur nedanstående kommandon fungerar.

Uppgift 1. (SUBPLOT) (Läs gärna help, subplot innan du börjar med uppgiften.) 1 A) Testa och förklara hur nedanstående kommandon fungerar. INLÄMNINGSUPPGIFT 2 Linjär algebra och analys Kurskod: HF1006, HF1008 Skolår: 2016/17 armin@kth.se www.sth.kth.se/armin Redovisas under sista två (av totalt fem) labbövningar i Analys-delen. Preliminärt:

Läs mer

1. Rita in i det komplexa talplanet det område som definieras av följande villkor: (1p)

1. Rita in i det komplexa talplanet det område som definieras av följande villkor: (1p) TENTAMEN I MATEMATIK MED MATEMATISK STATISTIK HF TEN Datum: -- Tid: :5-7:5 Hjälpmedel: Formelblad, delas ut i salen Miniräknare (av vilken tp som hels Förbjudna hjälpmedel: Ägna formelblad, telefon, laptop

Läs mer

Filbindningar. Mike McBride Översättare: Stefan Asserhäll

Filbindningar. Mike McBride Översättare: Stefan Asserhäll Mike McBride Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Filbindningar 4 1.1 Inledning........................................... 4 1.2 Hur det här modulen används.............................. 4 1.2.1

Läs mer

MATEMATIK GU. LLMA60 MATEMATIK FÖR LÄRARE, GYMNASIET Analys, ht 2014. Block 5, översikt

MATEMATIK GU. LLMA60 MATEMATIK FÖR LÄRARE, GYMNASIET Analys, ht 2014. Block 5, översikt MATEMATIK GU H4 LLMA6 MATEMATIK FÖR LÄRARE, GYMNASIET Analys, ht 24 I block 5 ingår följande avsnitt i Stewart: Kapitel 2, utom avsnitt 2.4 och 2.6; kapitel 4. Block 5, översikt Första delen av block 5

Läs mer

Platser för att skriva och testa kod online. Workshop om programmering i matematikkurser, version 0.7 senast sparat

Platser för att skriva och testa kod online. Workshop om programmering i matematikkurser, version 0.7 senast sparat Cheat sheets Nedan finns referensblad för fyra olika programmeringsspråk, som kan bli aktuella att använda i matematikundervisning. MATLAB är en välkänd programvara för att göra matematiska beräkningar,

Läs mer

3-8 Proportionalitet Namn:

3-8 Proportionalitet Namn: 3-8 Proportionalitet Namn: Inledning Det här kapitlet handlar om samband mellan olika storheter och formler. När du är klar är du mästare på att arbeta med proportionalitet, det vill säga du klarar enkelt

Läs mer

Skriftlig kommunikation. Att väcka och behålla läsarnas intresse

Skriftlig kommunikation. Att väcka och behålla läsarnas intresse Skriftlig kommunikation Att väcka och behålla läsarnas intresse Verktyg för skrivande! Innehåll! Språk! Struktur! Layout! Vetenskaplighet Innehåll! Det som ska förmedlas! Vad efterfrågas?! Vad förväntas?!

Läs mer

Laboration 10: LaTeX. Redovisning. Omgivningen document. Början. Instruktionerna nedan. Repetitionsuppgifter

Laboration 10: LaTeX. Redovisning. Omgivningen document. Början. Instruktionerna nedan. Repetitionsuppgifter Laboration 10: LaTeX Redovisning Instruktionerna nedan Dessa labbinstruktioner är av den pratiga sorten. Du får ganska detaljerade instruktioner som du får följa steg för steg och där de fåtaliga frågorna

Läs mer

Laboration Word. För att dubbelkolla att du fått med allt, använd checklistan som finns på kurshemsidan.

Laboration Word. För att dubbelkolla att du fått med allt, använd checklistan som finns på kurshemsidan. Laboration Word Syfte Syftet med denna laboration är att skapa en dokumentmall som sedan kan användas till framtida arbeten på det Kognitionsvetenskapliga programmet. Med mallar så är all formatering redan

Läs mer

Torstens Digitalbildguide

Torstens Digitalbildguide Thor Stone Education Torstens Digitalbildguide 1 Det finns två huvudtyper av digital bild, vektorbaserad och pixelbaserad. - Vektorbaserade bilder bygger på en matematisk formel och kan storlekförändras

Läs mer

i utvecklingen av (( x + x ) n för n =1,2,3º. = 0 där n = 1,2,3,

i utvecklingen av (( x + x ) n för n =1,2,3º. = 0 där n = 1,2,3, Repetition Matematik. Bestäm koefficienten vid x i utvecklingen av ((+ x - x ) 5.. Bestäm koefficienten vid x 3 i utvecklingen av (( x + x ) n för n =,,3º. 3. a 5-5a b + 5a3 b - 5a 8b 3 + 5a 6b - 3b 5

Läs mer

Föreläsnng 1 2005-11-02 Sal alfa. 08.15 12.00

Föreläsnng 1 2005-11-02 Sal alfa. 08.15 12.00 LE1460 Föreläsnng 1 2005-11-02 Sal alfa. 08.15 12.00 pprop. Föreslagen kurslitteratur Elkretsanalys av Gunnar Petersson KTH Det finns en många böcker inom detta område. Dorf, Svoboda ntr to Electric Circuits

Läs mer