Rekommendationer för L A TEX-dokument

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rekommendationer för L A TEX-dokument"

Transkript

1 Rekommendationer för L A TEX-dokument Christian von Schultz chalmers se Sammanfattning Här gås igenom hur man skriver fina dokument i enlighet med de rekommendationer och internationella standarder som finns (dock ej komplett). Här beskrivs också mina favoritpaket och lite allmänna tips. 1

2 Innehåll 1 Trevliga paket inputenc och fontenc babel amsmath units icomma color och graphics/graphicx Att skapa fina PDF-filer: paketet ae 5 3 Några viktiga symboler Mängderna,,, och : paketet bbm Operatorer och andra luriga filurer Snygga siffror och tal Olika sorters streck Datum Matematiska och fysikaliska konstanter Vektorer Andra roligheter Enheter 10 5 Figurer 10 2

3 1 Trevliga paket 1.1 inputenc och fontenc \usepackage[latin1]{inputenc} \usepackage[t1]{fontenc} Dessa har man med för att få riktiga å, ä och ö. Den första raden säger att dokumentet är kodat som ISO , vilket är brukligt i Sverige och övriga Västeuropa. Den andra säger att vi ska använda fonter som är speciellt anpassade för Västeuropeiska språk, bland annat kommer prickarna över ö lite närmare o:et. Det räcker ofta, men inte alltid, att bara ange den senare. Det bör räcka att bara ange den första, men blir inte fullt så snyggt. 1.2 babel \usepackage[swedish]{babel} Vi får svensk avstavning, vilket betyder orden delas isär med bindestreck vid radbrytning på rätt ställen, t.ex. köks-svamp istället för kök-ssvamp (jag har faktiskt sett den senare varianten i tidningar). Detta förutsätter förstås att tabeller för svensk avstavning är installerade, om inte kan man behöva kontrollera avstavningen själv. Vill man ändra avstavning kan man skriva \- på de ställen där man kan acceptera avstavning, t.ex. köks\-svamp. Dessutom får vi svenska rubriker och dylikt för sådant som L A TEX lägger till. Exempelvis ger \begin{abstract} rubriken Sammanfattning och \tableofcontents rubriken Innehållsförteckning. 1.3 amsmath \usepackage{amsmath} AMS är the American Mathematical Society och de har gjort ett paket med alldeles egna L A TEX-kommandon. Dessa är i regel mycket användbara, och jag har ingen koll på vilka kommandon som kommer från L A TEX och vilka som kommer från AMS L A TEX. Är man i behov av lite extra symboler kan man även köra 3

4 \usepackage{amssymb} Man får då med sig lite extra godbitar (se dokumentationen), till exempel (\nexists). 1.4 units \usepackage{units} Enheter ska skrivas i upprätt stil med seriffer, och separeras från föregående siffror med ett tunt mellanslag tunnare än ett vanligt. Med paketet units får du tillgång till kommandot \unit som man använder så här: \unit[1,34]{m} ger 1,34 m (jämför: 1,34 m, eller ännu värre 1,34m); \unit{m} ger m. Se vidare avsnitt icomma \usepackage{icomma} I icke-engelsk skrift används decimalkomma, i engelsk är kommatecken i matteläge enbart en koordinatavskiljare. Därför sätter L A TEX i vanliga fall automatiskt in ett extra mellanslag efter alla kommatecken i matteläge. Detta kommando ger ett intelligent kommatecken som förstår om det är decimalavskiljare eller koordinatavskiljare, beroende på om det står något mellanslag efter. Använd aldrig decimalpunkt i icke-engelsk skrift. 1.6 color och graphics/graphicx \usepackage{color} \usepackage{graphics} Du behöver ett grafikpaket om du vill använda bilder. Om du använder graphics eller graphicx kan du använda kommandot \includegraphics{filnamn.eps} 4

5 för att inkludera en fil i eps-format, Encapsulated PostScript. Varför inkludera color i ett svartvitt dokument? Jo, både color och graphics behövs om man inkluderar figurer gjorda med programmet xfig, i formatet PS/LaTeX. Varför skulle man vilja använda detta format? Jo, för att man kan ställa in xfig så att man kan skriva L A TEX-text direkt i sina figurer! Vad sägs om en fin formel vid din funktionskurva, till exempel? Med xfig är det bara att skriva in din formel precis som man gör i L A TEX. Din text kommer också att harmoniera med resten av dokumentet, eftersom samma typsnitt används rakt igenom. För att få detta beteende måste man välja Use LaTeX fonts och sätta flaggan special när man skapar en textsnutt: du kan göra detta längst ned på skärmen när du valt textverktyget. Vad är det då för skillnad mellan graphics och graphicx? Jo, man skriver lite annorlunda när man inkluderar en eps-bild som man vill ändra storlek på, eller rotera, eller ha något annat kul för sig. Vill man göra det lätt (svårt?) för sig ändrar man på bilden istället. 2 Att skapa fina PDF-filer: paketet ae När du gör pdf-filer för publicering på Internet eller för att skicka via e-post, bör du använda Type1-fonter (-typsnitt). L A TEX använder vanligen bitmapfonter, som ger utmärkt resultat i skrivare, men bedrövligt på skärm. Med paketet ae får du fonter med samma utseende som ordinarie L A TEX, men som också fungerar på bildskärmar. Pdf-filer skapar du sedan genom att skriva dvipdf filnamn efter att ha kört L A TEX för att få fram en filnamn.dvi. Det finns ingen garanti för att alla fonter du använder finns med i ae, och de som inte finns kommer i regel bli vanliga bitmapfonter istället. Det kan då röra sig om enstaka tecken eller möjligen stycken: sammanfattningen till exempel. Det mesta blir bra. Det finns även andra paket som tjänar samma syfte, till exempel paketet times. Du kommer då få andra fonter, och använder du times finns det risk att ditt dokument kommer att se ut som ett Word-dokument (Usch!). \usepackage{ae} Notera att det finns många fler aspekter på pdf-filer, sök på Google så hittar du mycket mer. 5

6 3 Några viktiga symboler 3.1 Mängderna,,, och : paketet bbm Ibland finner man det praktiskt att använda mängdnotation för att säga saker som att x är ett reellt tal, dvs x. Man vill då gärna hålla sig till traditionen att ha dubbelstreckade symboler. Jag brukar för detta ändamål definiera: \usepackage{bbm} \newcommand{\n}{\ensuremath{\mathbbm{n}}} \newcommand{\z}{\ensuremath{\mathbbm{z}}} \newcommand{\q}{\ensuremath{\mathbbm{q}}} \newcommand{\r}{\ensuremath{\mathbbm{r}}} \newcommand{\c}{\ensuremath{\mathbbm{c}}} Det finns också en andra möjlighet. Man kan inkludera paketet amssymb och använda kommandot \mathbb{r} för att referera till de reella talen. Det kommer då se lite annorlunda ut: \mathbbm \mathbb N Z Q R C Att jag föredrar \mathbbm-varianterna har helt enkelt att göra med att det är precis så jag skriver mängderna när jag skriver för hand (ingen skulle väl skriva R för hand?). 3.2 Operatorer och andra luriga filurer Sinus, cosinus, limes, supremum. Jag kommer, kanske lite slarvigt, kalla dem alla operatorer, för det är så L A TEX ser på dem. Operatorer ska skrivas med upprätt stil (eng. roman) och ha ett litet extra mellanrum efter sig. Som tur är finns det fördefinierade operatorer för de flesta syften: \sin x ger sin x, \lim_{x\to 0} x ger lim x 0 x (inne i stycken) eller i equation-miljö och liknande: lim x 0 x. Vi har också \sup, \cos, \max, m.fl. 6

7 Vi kan anmärka lite parentetiskt hur man bör skriva argumentet till de trigonometriska funktionerna: parentes eller inte? sin x eller sin(x)? Om det bara är en eller två saker i argumentet, utan något tecken utskrivet mellan dem, ska man köra utan (varvid 2π räknas som en sak), är det fler ska man köra med. Således: sin ωt = sin(2πft). När man har ett större uttryck använder man \left( och \right). L A TEX kommer då automatiskt att räkna ut den erforderliga höjden på parentesen. Man inte utgå ifrån att allt man kan tänkas vilja göra finns fördefinierat, eventuellt kan man tänkas behöva lägga till något själv. Enklast är det att köra med gamla hederliga \mathrm, men det finns specialiserade kommandon för att göra nya operatorer också. En speciell medlem i denna grupp är d. Jag menar då d som i dy dx eller b a f(x) dx Det slarvas en del i litteraturen, men detta ska definitivt vara ett upprätt d. d är en variabel, d är, ja, vad det nu är för något. Detta finns också etablerat i internationella standarder. I integralen bör man dessutom lägga in ett litet extra mellanrum före dx för bästa resultat. Jag brukar definiera: \newcommand{\rd}{\ensuremath{\mathrm{d}}} \newcommand{\id}{\ensuremath{\,\rd}} \rd står för rakt d, \id står för integral-d. Jämför med att göra det utan rakt d: b b dy dy ydx y dx dx dx a a Nog blev det väl snyggare, för att inte tala om tydligare, med raka d. 3.3 Snygga siffror och tal Siffror ska enligt standard skrivas upprätt, vilket som tur är blir precis det L A TEX gör om man inte begär något annat. Decimalavskiljare på svenska, ja på alla icke-engelska språk[1], är decimalkommat. Att skriva decimalpunkt är fel, såvida det inte handlar om ett utdrag med kod ur något programmeringsspråk. För att få ett komma som inte sätter extra mellanrum efter sig används paketet icomma, se avsnitt 1.5. Tustentalsavskiljare är av tradition ett litet mellanslag på svenska. Andra traditioner förekommer i andra länder: tusentalskomma, tusentalspunkt, upphöjd tusentalspunkt eller apostrof, etc. För att göra det enkelt för sig har man kommit överens internationellt om en standard för teknik och vetenskap, 7

8 och som tur är har man kommit överens om att följa de svenska traditionerna! Oavsett språk ska du alltså skriva ett litet mellanslag som tusentalsavskiljare, om du har fler än fyra siffror. Man skriver 281\,342 för att få , medan man skriver 1998 för att få just 1998, utan tusentalsavskiljare. Återstår bara en sak: minustecken. Av någon underlig anledning vill man ibland skriva negativa tal, och jag har sett att somliga använder ett vanligt bindestreck för att indikera minus: -5. Gör inte så. Ska du skriva in ett negativt tal ska du göra det i matteläge, $-5$ blir 5. Mycket bättre än -5, eller hur? 3.4 Olika sorters streck Vi har redan berört minustecknet, som ska skrivas in i matteläge. Därutöver har vi tre olika långa streck: bindestrecket - som skrivs -, intervallstrecket som skrivs -- och tankstreck/talstreck som skrivs ---. Intervallstrecket används för att dela av intervall, till exempel 4 6 personer. Ibland används det i svensk text i stället för det långa strecket för att beteckna tankstreck; det långa strecket är inte brukligt i svensk typografi. Grundprincipen är dock att tänka på den man skriver för. Om läsarna ofta läser engelsk text kommer det långa strecket att göra jobbet, kanske rentutav bättre. Är läsarna i första hand svenskar, så kan man undvara det långa strecket (så vida man inte vill vänja dem vid engelsk typsättning :-) Datum I olika länder används mycket olika sätt att skriva datum. I Europa skulle de flesta tolka 9/10 som nionde oktober, i usa skulle man tolka det som tionde september. Om man sedan lägger till året med två siffror, och kanske struntar i streck, så är det upplagt för förvirring. På förpackningar kan det stå bäst före: , och man finner att somliga tillverkare menar 2005, somliga För att undgå internationell (och inhemsk) förvirring har man definierat det internationella datumformatet: året med fyra siffror följt av månaden med två, följt av dagen med två, allt åtskilt med streck av lämplig längd. Dagens datum skulle jag skriva och det skulle då visas som Ett fullgott alternativ är att skriva ut månaden med bokstäver och året med fyra siffror, det kan då aldrig missförstås. 8

9 3.5 Matematiska och fysikaliska konstanter Variabler är enkla: alltid kursiv stil. Med konstanter är det lite annorlunda. En grundregel är att matematiska konstanter skrivs upprätt, medan fysikaliska (sådana som man kan förbättra genom noggrannare mätningar) skrivs kursivt. Således har vi elektronens laddning e och basen för den naturliga logaritmen e, strömstyrkan i och den imaginära enheten i, och så vidare för alla andra konstanter:, π... Här kan den uppmärksamme läsaren notera att jag precis bröt mot mitt råd och konventionen. Jag skrev π kursivt. Det är bara för att den blir så väldigt ful upprätt, och den brukar inte missförstås. Över huvud taget är detta ett råd som man ofta bryter emot, men att hålla sig till det kan ge ett intryck av professionalism. Sedan är det faktiskt så att man har fysikaliska betydelser för både i och j, varvid det blir tydligare, och i detta fallet också vackrare, att skriva i eller j (i är vad jag förstår vanligare bland vetenskapsmän, medan j är vanligare bland ingenjörer). Den som vill kan göra till exempel % imaginary unit \newcommand{\iu}{\ensuremath{\mathrm{i}}} Det gör det då också enkelt att byta från i till j om man känner att man behöver det. 3.6 Vektorer Vektorer bör utmärkas på något sätt. Det har brukat göras med pilar: kommandot \vec{v} ger v, men nu gällande standarder dikterar att det ska göras med fetstil istället: v. Observera dock att vektorn fortfarande ska vara kursiv. Vanlig L A TEX och kommandot \mathbf{v} ger v i upprätt form, vilket inte är korrekt. Använder man AMS (om det nu var amsmath eller amssymb) kan man använda kommandot \boldsymbol{v}, som ger precis önskat resultat ovan. Du kan definiera om \vec med: \renewcommand{\vec}[1]{\ensuremath{\boldsymbol{#1}}} Men, återigen, här slarvas det en del bland matematiker och vetenskapsmän, så både v och v förekommer i litteraturen. 3.7 Andra roligheter Kemiska symboler skrivs upprätt. Vill man ha gradertecken skriver man ^\circ i matteläge: 21. Observera att man inte ska säga eller skriva grader kelvin, eller kelvingrader, utan bara kort och gott kelvin. 9

10 4 Enheter Det finns några allmänna konventioner om enheter. Efter siffror ska man skriva enheter med deras förkortningar (men inga förkortningspunkter e.d.). Man skriver 2 m och inte 2 meter. Om det däremot inte är en siffra är rådet det motsatta: man skriver några meter inte några m. Enheter som är uppkallade efter personer har stora bokstäver i sina symboler. Att skriva dem smått är fel. Det gäller i ännu högre grad prefixen: MW och mw är helt olika saker. Ibland ser man förpackningar med volymen angiven i megaliter: usch! (Litern är ett undantag så tillvida att den kan skrivas såväl med liten som stor bokstav, men så är den ingen äkta si-enhet heller.) Men lägg märke till att det bara är symbolerna som skrivs stort. Själva enheterna skrivs smått. Vi talar om hertz, ampère, volt och watt, så vida vi inte menar gubbarna Hertz, Ampère, Volt och Watt. Enheter brukar anses inbakade i sina storheter. Man kan skriva att pendelns period är T, men det vore fel att säga att den är T sekunder. Man anser också mer eller mindre att ett mätetal multipliceras med sin enhet 1 för att bilda en storhet. Det innebär då också att storheten delat med enheten blir mätetalet (siffrorna). Det används i första hand i grafer på koordinataxlarna: vi vill inte sätta ut enhet framför alla siffror som förekommer på axeln, så vi låter axeln beteckna till exempel T/s, periodtiden delat på sekund. Somliga enheter är sammansatta. Kilowatt-timmen är en kilowatt multiplicerat med en timme. Man får skriva ut multiplikationen: kw h, och om det inte kan missförstås kan man också skriva ihop det som kwh, men det rekommenderade är att här sätta in ett litet mellanslag mellan enheterna (dock aldrig mellan prefix och enhet). Man skriver \unit{kw\,h} för att få kw h. 5 Figurer Snygga figurer är ett återkommande problem för många, och om så önskas kan jag någon gång ta mig tid att skriva en ordentlig genomgång. Maila mig om ni vill ha en sådan, ju fler desto större sannolikhet att jag gör det inom rimlig tid. Här nöjer jag mig med att visa hur man praktiskt använder de metoder jag nämnde i avsnitt 1.6: % Figurer inkluderade som eps-filer 1 Måhända en sanning med modifikation, eftersom det inte är kommutativt: man kan inte skriva m 1 för att mena en meter. I övrigt har den dock samma egenskaper som multiplikation. 10

11 \begin{figure}\centering \includegraphics{filnamn.eps} \caption{\label{figuren} Perioden $T$ som funktion av pendellängden.} \end{figure} % Figurer inkluderade med xfigs postscript+latex \begin{figure}\centering \input{filnamn.pstex_t} \caption{\label{finafiguren} Perioden $T$ som funktion av pendellängden.} \end{figure} Referenser [1] Typesetting mathematics for science and technology according to ISO 31/XI, Claudio Beccari, TUGboat volym 18 (1997) nr 1. [2] A Guide to L A TEX, Helmut Kopka och Patrick W. Daly, tredje utgåvan, Pearson Education Ltd

LATEX-tips. Niklas Andersson och Malin Palö. Institutionen Matematiska vetenskaper vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola

LATEX-tips. Niklas Andersson och Malin Palö. Institutionen Matematiska vetenskaper vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola LATEX-tips En manual för matematikstudenter Niklas Andersson och Malin Palö Institutionen Matematiska vetenskaper vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola c (2012 - ) Alla rättigheter till

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...)

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Detta häfte går igenom några av de vanligaste och mest användbara funktionerna i Word. Det är mycket bra att behärska dessa när du ska

Läs mer

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Tricks i Word när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Åsa Kronkvist Högskolan Kristianstad Våren 2007 Innehåll Dags att skriva uppsats?... 3 Att tänka på innan du börjar... 3 Spara klokt...

Läs mer

DIN FÖRSTA HEMSIDA: Det här är min första hemsida.

DIN FÖRSTA HEMSIDA: Det här är min <b>första</b> hemsida. 3 Grunderna Nu är det dags att börja skriva HTML på allvar. I det här kapitlet kommer vi att gå igenom allt du behöver veta för att göra en hemsida med rubriker i olika storlekar och text som är formaterad

Läs mer

En guide till att skanna kurslitteratur. på universitet och högskola

En guide till att skanna kurslitteratur. på universitet och högskola En guide till att skanna kurslitteratur på universitet och högskola Innehåll sid 2. Varför kopiera sid 3. Förberedelser sid 4. Att skanna sid 8. OCR:ning sid 11. Vanliga fel sid 12. Spara och dela med

Läs mer

Att skriva en teknisk rapport

Att skriva en teknisk rapport Att skriva en teknisk rapport Riktlinjer för tekniska rapporter på Ingenjörshögskolan vid Högskolan i Borås Victoria Johansson vix@ling.gu.se Ett kompendium avsett för rapporter på institutionen Ingenjörshögskolans

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Framsida På framsidan finns:

Framsida På framsidan finns: Framsida På framsidan finns: Rubriken på hela arbetet Namnet på den eller de som gjort arbetet Klass Någon form av datering, t.ex. datum för inlämning eller vilken termin och vilket år det är: HT 2010

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08 Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013 Therése Haglind 2013-12-08 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Metod och genomförande... 3 1.1.1 Enkät... 3 1.1.2 Fokusgruppintervjuer... 4

Läs mer

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande 50 1 Sätt ett mål med ditt aktiesparande var långsiktig. 2 Investera regelbundet. 3 Kontrollera riskerna. 4 Var försiktig med belåning. Bli kursvinnare med Gyllene regler Hitta kursvinnare är Aktiespararnas

Läs mer

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Grunderna i programmering 7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Detta kapitel är bokens största kapitel och kanske det viktigaste. Vi kommer här att gå igenom grunderna för sekventiell programmering. Det vi går

Läs mer

Handbok Microsoft Word 2007

Handbok Microsoft Word 2007 Handbok Microsoft Word 2007 Detta är en bok från Consensis AB Tryckta böcker kan beställas från Consensis AB 021-444 01 93 info@consensis.se www.consensis.se Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen

Läs mer

Bygg sajten i flash html - Del 1

Bygg sajten i flash html - Del 1 Bygg sajten i flash html - Del 1 Drömmer du om en egen sajt? Glöm kodknackande och krångliga html-editorer. Gör som proffsen och skapa en sajt med animeringsprogrammet Flash. Text Andreas Weidman, (artikeln

Läs mer

Guide för nätdejting. AV: Dennis Danielsson

Guide för nätdejting. AV: Dennis Danielsson Guide för nätdejting AV: Dennis Danielsson I den här guiden kommer jag att beröra de viktigaste delarna av nätdejting för att ge dig så bra hjälp som möjligt i ditt nätdejtande. I mina exempel kommer jag

Läs mer

Innehåll. 1 Ställa in räknaren 4. 2 Mer om Inmatning av uttryck 7. 3 Bråkräkning 10. 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11

Innehåll. 1 Ställa in räknaren 4. 2 Mer om Inmatning av uttryck 7. 3 Bråkräkning 10. 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11 Innehåll 1 Ställa in räknaren 4 2 Mer om Inmatning av uttryck 7 3 Bråkräkning 10 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11 5 Listor - göra flera beräkningar på en gång 13 6 Arbeta med formler

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

FÖRBEREDANDE KURS I MATEMATIK 1. Till detta kursmaterial finns prov och lärare på Internet.

FÖRBEREDANDE KURS I MATEMATIK 1. Till detta kursmaterial finns prov och lärare på Internet. FÖRBEREDANDE KURS I MATEMATIK Till detta kursmaterial finns prov och lärare på Internet. Detta material är en utskrift av det webbaserade innehållet i wiki.math.se/wikis/forberedandematte Studiematerialet

Läs mer

2D1418, Språkteknologi NADA, Kungliga Tekniska Högskolan 2004-10-17 SÖKMOTOROPTIMERING. Av Erik Lindgren 810110-8218 soft@kth.se

2D1418, Språkteknologi NADA, Kungliga Tekniska Högskolan 2004-10-17 SÖKMOTOROPTIMERING. Av Erik Lindgren 810110-8218 soft@kth.se 2D1418, Språkteknologi NADA, Kungliga Tekniska Högskolan 2004-10-17 SÖKMOTOROPTIMERING Av Erik Lindgren 810110-8218 soft@kth.se SAMMANFATTNING Föreliggande uppsats behandlar ämnet sökmotoroptimering.

Läs mer

En introduktion till stilmallar (CSS) Cascading Style Sheets (CSS)? 2002 Ulf Tornert 1

En introduktion till stilmallar (CSS) Cascading Style Sheets (CSS)? 2002 Ulf Tornert 1 En introduktion till Stilmallar eller Cascading Style Sheets (CSS) 1 Stilmallar en introduktion... 4 Vad är stilmallar?...4 Vad behöver du för att lära dig stilmallar?...4 Hur stilmallar integreras i en

Läs mer

DEL II 104 TESTDESIGN FÖR PROGRAMVARA TESTDESIGN FÖR PROGRAMVARA 105

DEL II 104 TESTDESIGN FÖR PROGRAMVARA TESTDESIGN FÖR PROGRAMVARA 105 DEL II Detta är huvuddelen av boken och handlar om hur du tar fram bra testfall på ett bra sätt. De testdesigntekniker som beskrivs är alla praktiskt användbara och kompletterar varandra. Teorierna bakom

Läs mer

TEIE17 Industriell ekonomi

TEIE17 Industriell ekonomi TEIE17 Industriell ekonomi Resurslab B Excel I denna laboration ska du titta närmare på kalkylprogrammet Excel från Microsoft. Många tror att Excel är något att bara göra lite diagram i och summera lite

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

Häng med när jag tittar på hur vi kan använda en skrivare idag och hur den passar in i ett trådlöst nätverk och en mobil livsstil.

Häng med när jag tittar på hur vi kan använda en skrivare idag och hur den passar in i ett trådlöst nätverk och en mobil livsstil. 1 Så här lätt skaffar du dig en egen Trådlös skrivare http://www.omwlan.se/guider/tradlost skrivare.aspx 2011 08 12 Sidor 16 Att börja prata skrivare såhär en bra bit in på 10 talet känns för många kanske

Läs mer

Riktlinjer för webbtexter

Riktlinjer för webbtexter Riktlinjer för webbtexter Riktlinjer för webbtexter I det här materialet ingår webbtexter och riktlinjer för hur du kan skriva webbtexter, så att de blir konsekventa och tydliga. Texterna kan du använda

Läs mer

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 0 Kursmaterial Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 Inledning Välkommen till kursen Internet för alla! Du har möjlighet att boka datortid på biblioteket

Läs mer

Grunderna i SPSS. 2014 Martin Gellerstedt 0. INTRODUKTION... 2 1. KOM IGÅNG MED INMATNING, KODNING OCH DATATRIXANDE... 3

Grunderna i SPSS. 2014 Martin Gellerstedt 0. INTRODUKTION... 2 1. KOM IGÅNG MED INMATNING, KODNING OCH DATATRIXANDE... 3 Grunderna i SPSS 2014 Martin Gellerstedt 0. INTRODUKTION... 2 1. KOM IGÅNG MED INMATNING, KODNING OCH DATATRIXANDE... 3 1.1 ATT DEFINIERA VARIABLER OCH SKAPA EN KOD... 4 1.2 ATT KOPIERA EN KOD... 7 1.3

Läs mer