Rekommendationer för L A TEX-dokument

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rekommendationer för L A TEX-dokument"

Transkript

1 Rekommendationer för L A TEX-dokument Christian von Schultz chalmers se Sammanfattning Här gås igenom hur man skriver fina dokument i enlighet med de rekommendationer och internationella standarder som finns (dock ej komplett). Här beskrivs också mina favoritpaket och lite allmänna tips. 1

2 Innehåll 1 Trevliga paket inputenc och fontenc babel amsmath units icomma color och graphics/graphicx Att skapa fina PDF-filer: paketet ae 5 3 Några viktiga symboler Mängderna,,, och : paketet bbm Operatorer och andra luriga filurer Snygga siffror och tal Olika sorters streck Datum Matematiska och fysikaliska konstanter Vektorer Andra roligheter Enheter 10 5 Figurer 10 2

3 1 Trevliga paket 1.1 inputenc och fontenc \usepackage[latin1]{inputenc} \usepackage[t1]{fontenc} Dessa har man med för att få riktiga å, ä och ö. Den första raden säger att dokumentet är kodat som ISO , vilket är brukligt i Sverige och övriga Västeuropa. Den andra säger att vi ska använda fonter som är speciellt anpassade för Västeuropeiska språk, bland annat kommer prickarna över ö lite närmare o:et. Det räcker ofta, men inte alltid, att bara ange den senare. Det bör räcka att bara ange den första, men blir inte fullt så snyggt. 1.2 babel \usepackage[swedish]{babel} Vi får svensk avstavning, vilket betyder orden delas isär med bindestreck vid radbrytning på rätt ställen, t.ex. köks-svamp istället för kök-ssvamp (jag har faktiskt sett den senare varianten i tidningar). Detta förutsätter förstås att tabeller för svensk avstavning är installerade, om inte kan man behöva kontrollera avstavningen själv. Vill man ändra avstavning kan man skriva \- på de ställen där man kan acceptera avstavning, t.ex. köks\-svamp. Dessutom får vi svenska rubriker och dylikt för sådant som L A TEX lägger till. Exempelvis ger \begin{abstract} rubriken Sammanfattning och \tableofcontents rubriken Innehållsförteckning. 1.3 amsmath \usepackage{amsmath} AMS är the American Mathematical Society och de har gjort ett paket med alldeles egna L A TEX-kommandon. Dessa är i regel mycket användbara, och jag har ingen koll på vilka kommandon som kommer från L A TEX och vilka som kommer från AMS L A TEX. Är man i behov av lite extra symboler kan man även köra 3

4 \usepackage{amssymb} Man får då med sig lite extra godbitar (se dokumentationen), till exempel (\nexists). 1.4 units \usepackage{units} Enheter ska skrivas i upprätt stil med seriffer, och separeras från föregående siffror med ett tunt mellanslag tunnare än ett vanligt. Med paketet units får du tillgång till kommandot \unit som man använder så här: \unit[1,34]{m} ger 1,34 m (jämför: 1,34 m, eller ännu värre 1,34m); \unit{m} ger m. Se vidare avsnitt icomma \usepackage{icomma} I icke-engelsk skrift används decimalkomma, i engelsk är kommatecken i matteläge enbart en koordinatavskiljare. Därför sätter L A TEX i vanliga fall automatiskt in ett extra mellanslag efter alla kommatecken i matteläge. Detta kommando ger ett intelligent kommatecken som förstår om det är decimalavskiljare eller koordinatavskiljare, beroende på om det står något mellanslag efter. Använd aldrig decimalpunkt i icke-engelsk skrift. 1.6 color och graphics/graphicx \usepackage{color} \usepackage{graphics} Du behöver ett grafikpaket om du vill använda bilder. Om du använder graphics eller graphicx kan du använda kommandot \includegraphics{filnamn.eps} 4

5 för att inkludera en fil i eps-format, Encapsulated PostScript. Varför inkludera color i ett svartvitt dokument? Jo, både color och graphics behövs om man inkluderar figurer gjorda med programmet xfig, i formatet PS/LaTeX. Varför skulle man vilja använda detta format? Jo, för att man kan ställa in xfig så att man kan skriva L A TEX-text direkt i sina figurer! Vad sägs om en fin formel vid din funktionskurva, till exempel? Med xfig är det bara att skriva in din formel precis som man gör i L A TEX. Din text kommer också att harmoniera med resten av dokumentet, eftersom samma typsnitt används rakt igenom. För att få detta beteende måste man välja Use LaTeX fonts och sätta flaggan special när man skapar en textsnutt: du kan göra detta längst ned på skärmen när du valt textverktyget. Vad är det då för skillnad mellan graphics och graphicx? Jo, man skriver lite annorlunda när man inkluderar en eps-bild som man vill ändra storlek på, eller rotera, eller ha något annat kul för sig. Vill man göra det lätt (svårt?) för sig ändrar man på bilden istället. 2 Att skapa fina PDF-filer: paketet ae När du gör pdf-filer för publicering på Internet eller för att skicka via e-post, bör du använda Type1-fonter (-typsnitt). L A TEX använder vanligen bitmapfonter, som ger utmärkt resultat i skrivare, men bedrövligt på skärm. Med paketet ae får du fonter med samma utseende som ordinarie L A TEX, men som också fungerar på bildskärmar. Pdf-filer skapar du sedan genom att skriva dvipdf filnamn efter att ha kört L A TEX för att få fram en filnamn.dvi. Det finns ingen garanti för att alla fonter du använder finns med i ae, och de som inte finns kommer i regel bli vanliga bitmapfonter istället. Det kan då röra sig om enstaka tecken eller möjligen stycken: sammanfattningen till exempel. Det mesta blir bra. Det finns även andra paket som tjänar samma syfte, till exempel paketet times. Du kommer då få andra fonter, och använder du times finns det risk att ditt dokument kommer att se ut som ett Word-dokument (Usch!). \usepackage{ae} Notera att det finns många fler aspekter på pdf-filer, sök på Google så hittar du mycket mer. 5

6 3 Några viktiga symboler 3.1 Mängderna,,, och : paketet bbm Ibland finner man det praktiskt att använda mängdnotation för att säga saker som att x är ett reellt tal, dvs x. Man vill då gärna hålla sig till traditionen att ha dubbelstreckade symboler. Jag brukar för detta ändamål definiera: \usepackage{bbm} \newcommand{\n}{\ensuremath{\mathbbm{n}}} \newcommand{\z}{\ensuremath{\mathbbm{z}}} \newcommand{\q}{\ensuremath{\mathbbm{q}}} \newcommand{\r}{\ensuremath{\mathbbm{r}}} \newcommand{\c}{\ensuremath{\mathbbm{c}}} Det finns också en andra möjlighet. Man kan inkludera paketet amssymb och använda kommandot \mathbb{r} för att referera till de reella talen. Det kommer då se lite annorlunda ut: \mathbbm \mathbb N Z Q R C Att jag föredrar \mathbbm-varianterna har helt enkelt att göra med att det är precis så jag skriver mängderna när jag skriver för hand (ingen skulle väl skriva R för hand?). 3.2 Operatorer och andra luriga filurer Sinus, cosinus, limes, supremum. Jag kommer, kanske lite slarvigt, kalla dem alla operatorer, för det är så L A TEX ser på dem. Operatorer ska skrivas med upprätt stil (eng. roman) och ha ett litet extra mellanrum efter sig. Som tur är finns det fördefinierade operatorer för de flesta syften: \sin x ger sin x, \lim_{x\to 0} x ger lim x 0 x (inne i stycken) eller i equation-miljö och liknande: lim x 0 x. Vi har också \sup, \cos, \max, m.fl. 6

7 Vi kan anmärka lite parentetiskt hur man bör skriva argumentet till de trigonometriska funktionerna: parentes eller inte? sin x eller sin(x)? Om det bara är en eller två saker i argumentet, utan något tecken utskrivet mellan dem, ska man köra utan (varvid 2π räknas som en sak), är det fler ska man köra med. Således: sin ωt = sin(2πft). När man har ett större uttryck använder man \left( och \right). L A TEX kommer då automatiskt att räkna ut den erforderliga höjden på parentesen. Man inte utgå ifrån att allt man kan tänkas vilja göra finns fördefinierat, eventuellt kan man tänkas behöva lägga till något själv. Enklast är det att köra med gamla hederliga \mathrm, men det finns specialiserade kommandon för att göra nya operatorer också. En speciell medlem i denna grupp är d. Jag menar då d som i dy dx eller b a f(x) dx Det slarvas en del i litteraturen, men detta ska definitivt vara ett upprätt d. d är en variabel, d är, ja, vad det nu är för något. Detta finns också etablerat i internationella standarder. I integralen bör man dessutom lägga in ett litet extra mellanrum före dx för bästa resultat. Jag brukar definiera: \newcommand{\rd}{\ensuremath{\mathrm{d}}} \newcommand{\id}{\ensuremath{\,\rd}} \rd står för rakt d, \id står för integral-d. Jämför med att göra det utan rakt d: b b dy dy ydx y dx dx dx a a Nog blev det väl snyggare, för att inte tala om tydligare, med raka d. 3.3 Snygga siffror och tal Siffror ska enligt standard skrivas upprätt, vilket som tur är blir precis det L A TEX gör om man inte begär något annat. Decimalavskiljare på svenska, ja på alla icke-engelska språk[1], är decimalkommat. Att skriva decimalpunkt är fel, såvida det inte handlar om ett utdrag med kod ur något programmeringsspråk. För att få ett komma som inte sätter extra mellanrum efter sig används paketet icomma, se avsnitt 1.5. Tustentalsavskiljare är av tradition ett litet mellanslag på svenska. Andra traditioner förekommer i andra länder: tusentalskomma, tusentalspunkt, upphöjd tusentalspunkt eller apostrof, etc. För att göra det enkelt för sig har man kommit överens internationellt om en standard för teknik och vetenskap, 7

8 och som tur är har man kommit överens om att följa de svenska traditionerna! Oavsett språk ska du alltså skriva ett litet mellanslag som tusentalsavskiljare, om du har fler än fyra siffror. Man skriver 281\,342 för att få , medan man skriver 1998 för att få just 1998, utan tusentalsavskiljare. Återstår bara en sak: minustecken. Av någon underlig anledning vill man ibland skriva negativa tal, och jag har sett att somliga använder ett vanligt bindestreck för att indikera minus: -5. Gör inte så. Ska du skriva in ett negativt tal ska du göra det i matteläge, $-5$ blir 5. Mycket bättre än -5, eller hur? 3.4 Olika sorters streck Vi har redan berört minustecknet, som ska skrivas in i matteläge. Därutöver har vi tre olika långa streck: bindestrecket - som skrivs -, intervallstrecket som skrivs -- och tankstreck/talstreck som skrivs ---. Intervallstrecket används för att dela av intervall, till exempel 4 6 personer. Ibland används det i svensk text i stället för det långa strecket för att beteckna tankstreck; det långa strecket är inte brukligt i svensk typografi. Grundprincipen är dock att tänka på den man skriver för. Om läsarna ofta läser engelsk text kommer det långa strecket att göra jobbet, kanske rentutav bättre. Är läsarna i första hand svenskar, så kan man undvara det långa strecket (så vida man inte vill vänja dem vid engelsk typsättning :-) Datum I olika länder används mycket olika sätt att skriva datum. I Europa skulle de flesta tolka 9/10 som nionde oktober, i usa skulle man tolka det som tionde september. Om man sedan lägger till året med två siffror, och kanske struntar i streck, så är det upplagt för förvirring. På förpackningar kan det stå bäst före: , och man finner att somliga tillverkare menar 2005, somliga För att undgå internationell (och inhemsk) förvirring har man definierat det internationella datumformatet: året med fyra siffror följt av månaden med två, följt av dagen med två, allt åtskilt med streck av lämplig längd. Dagens datum skulle jag skriva och det skulle då visas som Ett fullgott alternativ är att skriva ut månaden med bokstäver och året med fyra siffror, det kan då aldrig missförstås. 8

9 3.5 Matematiska och fysikaliska konstanter Variabler är enkla: alltid kursiv stil. Med konstanter är det lite annorlunda. En grundregel är att matematiska konstanter skrivs upprätt, medan fysikaliska (sådana som man kan förbättra genom noggrannare mätningar) skrivs kursivt. Således har vi elektronens laddning e och basen för den naturliga logaritmen e, strömstyrkan i och den imaginära enheten i, och så vidare för alla andra konstanter:, π... Här kan den uppmärksamme läsaren notera att jag precis bröt mot mitt råd och konventionen. Jag skrev π kursivt. Det är bara för att den blir så väldigt ful upprätt, och den brukar inte missförstås. Över huvud taget är detta ett råd som man ofta bryter emot, men att hålla sig till det kan ge ett intryck av professionalism. Sedan är det faktiskt så att man har fysikaliska betydelser för både i och j, varvid det blir tydligare, och i detta fallet också vackrare, att skriva i eller j (i är vad jag förstår vanligare bland vetenskapsmän, medan j är vanligare bland ingenjörer). Den som vill kan göra till exempel % imaginary unit \newcommand{\iu}{\ensuremath{\mathrm{i}}} Det gör det då också enkelt att byta från i till j om man känner att man behöver det. 3.6 Vektorer Vektorer bör utmärkas på något sätt. Det har brukat göras med pilar: kommandot \vec{v} ger v, men nu gällande standarder dikterar att det ska göras med fetstil istället: v. Observera dock att vektorn fortfarande ska vara kursiv. Vanlig L A TEX och kommandot \mathbf{v} ger v i upprätt form, vilket inte är korrekt. Använder man AMS (om det nu var amsmath eller amssymb) kan man använda kommandot \boldsymbol{v}, som ger precis önskat resultat ovan. Du kan definiera om \vec med: \renewcommand{\vec}[1]{\ensuremath{\boldsymbol{#1}}} Men, återigen, här slarvas det en del bland matematiker och vetenskapsmän, så både v och v förekommer i litteraturen. 3.7 Andra roligheter Kemiska symboler skrivs upprätt. Vill man ha gradertecken skriver man ^\circ i matteläge: 21. Observera att man inte ska säga eller skriva grader kelvin, eller kelvingrader, utan bara kort och gott kelvin. 9

10 4 Enheter Det finns några allmänna konventioner om enheter. Efter siffror ska man skriva enheter med deras förkortningar (men inga förkortningspunkter e.d.). Man skriver 2 m och inte 2 meter. Om det däremot inte är en siffra är rådet det motsatta: man skriver några meter inte några m. Enheter som är uppkallade efter personer har stora bokstäver i sina symboler. Att skriva dem smått är fel. Det gäller i ännu högre grad prefixen: MW och mw är helt olika saker. Ibland ser man förpackningar med volymen angiven i megaliter: usch! (Litern är ett undantag så tillvida att den kan skrivas såväl med liten som stor bokstav, men så är den ingen äkta si-enhet heller.) Men lägg märke till att det bara är symbolerna som skrivs stort. Själva enheterna skrivs smått. Vi talar om hertz, ampère, volt och watt, så vida vi inte menar gubbarna Hertz, Ampère, Volt och Watt. Enheter brukar anses inbakade i sina storheter. Man kan skriva att pendelns period är T, men det vore fel att säga att den är T sekunder. Man anser också mer eller mindre att ett mätetal multipliceras med sin enhet 1 för att bilda en storhet. Det innebär då också att storheten delat med enheten blir mätetalet (siffrorna). Det används i första hand i grafer på koordinataxlarna: vi vill inte sätta ut enhet framför alla siffror som förekommer på axeln, så vi låter axeln beteckna till exempel T/s, periodtiden delat på sekund. Somliga enheter är sammansatta. Kilowatt-timmen är en kilowatt multiplicerat med en timme. Man får skriva ut multiplikationen: kw h, och om det inte kan missförstås kan man också skriva ihop det som kwh, men det rekommenderade är att här sätta in ett litet mellanslag mellan enheterna (dock aldrig mellan prefix och enhet). Man skriver \unit{kw\,h} för att få kw h. 5 Figurer Snygga figurer är ett återkommande problem för många, och om så önskas kan jag någon gång ta mig tid att skriva en ordentlig genomgång. Maila mig om ni vill ha en sådan, ju fler desto större sannolikhet att jag gör det inom rimlig tid. Här nöjer jag mig med att visa hur man praktiskt använder de metoder jag nämnde i avsnitt 1.6: % Figurer inkluderade som eps-filer 1 Måhända en sanning med modifikation, eftersom det inte är kommutativt: man kan inte skriva m 1 för att mena en meter. I övrigt har den dock samma egenskaper som multiplikation. 10

11 \begin{figure}\centering \includegraphics{filnamn.eps} \caption{\label{figuren} Perioden $T$ som funktion av pendellängden.} \end{figure} % Figurer inkluderade med xfigs postscript+latex \begin{figure}\centering \input{filnamn.pstex_t} \caption{\label{finafiguren} Perioden $T$ som funktion av pendellängden.} \end{figure} Referenser [1] Typesetting mathematics for science and technology according to ISO 31/XI, Claudio Beccari, TUGboat volym 18 (1997) nr 1. [2] A Guide to L A TEX, Helmut Kopka och Patrick W. Daly, tredje utgåvan, Pearson Education Ltd

Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet. GeoGebra. ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning

Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet. GeoGebra. ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning Karlstads GeoGebrainstitut Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet Mats Brunström Maria Fahlgren GeoGebra ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning Invigning

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

Kom igång med Stata. Introduktion

Kom igång med Stata. Introduktion Kom igång med Stata Introduktion Stata är det vanligaste statistikprogrammet bland de på institutionen som bedriver mycket kvantitativ forskning. Det är relativt enkelt att lära sig, samtidigt som det

Läs mer

GNU Octave 2.1.50 Spara grafik i postscriptfiler. Per Jönsson, NMS, Malmö högskola

GNU Octave 2.1.50 Spara grafik i postscriptfiler. Per Jönsson, NMS, Malmö högskola GNU Octave..5 Spara grafik i postscriptfiler Per Jönsson, NMS, Malmö högskola Gnuplot Octave använder Gnuplot för att visa grafik. Gnuplot är ett mycket kraftfullt programpaket som både kan visa grafiken

Läs mer

Dokumentation av rapportmall

Dokumentation av rapportmall Dokumentation av rapportmall Utgivningsår: 2003 Författare: Eva Erbenius Samhällsmedicin Centrum för Tillämpad Näringslära Box 175 33 Wollmar Yxkullsgatan 19 118 91 Stockholm Innehåll Inledning... 3 Rapportens

Läs mer

GNU Octave 2.1.72 under Cygwin Spara grafik i postscriptfiler. Per Jönsson, NMS, Malmö högskola

GNU Octave 2.1.72 under Cygwin Spara grafik i postscriptfiler. Per Jönsson, NMS, Malmö högskola GNU Octave 2.1.72 under Cygwin Spara grafik i postscriptfiler Per Jönsson, NMS, Malmö högskola 1 1 Gnuplot Octave använder Gnuplot för att visa grafik. Gnuplot är ett mycket kraftfullt programpaket som

Läs mer

Linjär algebra med tillämpningar, lab 1

Linjär algebra med tillämpningar, lab 1 Linjär algebra med tillämpningar, lab 1 Innehåll Per Jönsson Fakulteten för Teknik och Samhälle, 2013 Uppgifterna i denna laboration täcker kapitel 1-3 i läroboken. Läs igenom motsvarande kapitel. Sitt

Läs mer

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...)

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Detta häfte går igenom några av de vanligaste och mest användbara funktionerna i Word. Det är mycket bra att behärska dessa när du ska

Läs mer

MATLAB. Python. Det finns flera andra program som liknar MATLAB. Sage, Octave, Maple och...

MATLAB. Python. Det finns flera andra program som liknar MATLAB. Sage, Octave, Maple och... Allt du behöver veta om MATLAB: Industristandard för numeriska beräkningar och simulationer. Används som ett steg i utvecklingen (rapid prototyping) Har ett syntax Ett teleskopord för «matrix laboratory»

Läs mer

Gå till nästa bygge. Ibland vill man hoppa till nästa bild i presentationen utan att behöva gå igenom alla byggen på diabilden igen.

Gå till nästa bygge. Ibland vill man hoppa till nästa bild i presentationen utan att behöva gå igenom alla byggen på diabilden igen. KEYNOTE guiden Det här en guide med en sammanställning av de några av de vanligaste funktionerna och snabbkommandon i keynote. Lär du dig dem så går det snabbare och effektivare att både använda och göra

Läs mer

Ersätta text, specialtecken och formatering

Ersätta text, specialtecken och formatering 11 Ersätta text, specialtecken och formatering Möjligheten att söka igenom dokumentet och byta ut tecken, ord, textstycken, formatering, specialtecken (t.ex. sidbrytning) och annat är faktiskt mycket mer

Läs mer

GeoGebra i matematikundervisningen - Inspirationsdagar för gymnasielärare. Karlstads universitet 19-20 april. Liten introduktionsguide för nybörjare

GeoGebra i matematikundervisningen - Inspirationsdagar för gymnasielärare. Karlstads universitet 19-20 april. Liten introduktionsguide för nybörjare GeoGebra i matematikundervisningen - Inspirationsdagar för gymnasielärare 19-20 april Liten introduktionsguide för nybörjare GeoGebra 0 Introduktionsövningar till GeoGebra När man startar GeoGebra är det

Läs mer

Tabeller. Lektion 7. en tabellrubrikcell som centrerad och i fetstil.

Tabeller. Lektion 7. en tabellrubrikcell som centrerad och i fetstil. Lektion 7 Tabeller Under denna lektion kommer du att få lära dig hur man bygger upp tabeller med HTML och hur man styr layout och utseende på en webbsida som innehåller tabeller. Enkla tabeller Av tradition

Läs mer

Precis som var fallet med förra artikeln, Geogebra för de yngre i Nämnaren

Precis som var fallet med förra artikeln, Geogebra för de yngre i Nämnaren Publicerad med tillstånd av Nämnaren Thomas Lingefjärd Geogebra i gymnasieskolan En tilltalande egenskap med Geogebra är att programmet kan användas tvärs över stora delar av utbildningssystemets matematikkurser.

Läs mer

Eva Ansell Ulrika Nilsson WORD 2008 MICROSOFT. för Mac

Eva Ansell Ulrika Nilsson WORD 2008 MICROSOFT. för Mac Eva Ansell Ulrika Nilsson MICROSOFT WORD 2008 för Mac 1. Introduktion till Word 2008 för MAc A. Docendo-pedagogiken...6 B. Hämta övningsfiler...7 C. Starta programmet...8 D. Avsluta programmet...8 E. Programfönstret...9

Läs mer

Datorlaboration :: 1 Problembeskrivning ::

Datorlaboration :: 1 Problembeskrivning :: Datorlaboration :: Ett hyrbilsföretags problem Laborationen går ut på att lösa Labbuppgift 1 till 5. Laborationen redovisas individuellt genom att skicka laborationens Mathematicafil till Mikael Forsberg

Läs mer

Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005

Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005 Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005 Mål Lära sig att skapa och använda ett räkneblad med OpenOffice Calculator Beräkna medelvärde och standardavvikelsen med räknebladet Producera en

Läs mer

12 steg för att göra en bok med Word

12 steg för att göra en bok med Word steg för att göra en bok med Word I den här övningen ska vi göra en bok med tre kapitel utifrån en råtext och några bilder. Texten och bilderna finns på www.kj.se/merword. Boken ska skrivas ut på egen

Läs mer

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig POWERPOINT Lars Ericson datorkunskap.com POWERPOINT D A Programmet Microsoft PowerPoint används till att skapa grafiska presentationer till bildspel, presentationer mm. När du öppnar upp PowerPoint

Läs mer

Alla filer som bearbetar PHP script ska avslutas med ändelsen.php, exempelvis ska en indexsida till en hemsida heta index.php

Alla filer som bearbetar PHP script ska avslutas med ändelsen.php, exempelvis ska en indexsida till en hemsida heta index.php Introlektion PHP är ett av de enklare språken att lära sig just pga. dess dynamiska struktur. Det används för att bygga upp båda stora och mindre system. Några vanliga system som använder sig av PHP är

Läs mer

Labb LABB 1. Databassagan och en rundtur i databasers märkliga värld. Plushögskolan Frågeutveckling inom MSSQL - SU14

Labb LABB 1. Databassagan och en rundtur i databasers märkliga värld. Plushögskolan Frågeutveckling inom MSSQL - SU14 Labb LABB 1 Databassagan och en rundtur i databasers märkliga värld Plushögskolan Frågeutveckling inom MSSQL - SU14 I Microsoft SQL-Server Management Studio kan man arbeta på olika sätt. Antingen via användargränssnittet

Läs mer

Användarhandledning Version 1.2

Användarhandledning Version 1.2 Användarhandledning Version 1.2 Innehåll Bakgrund... 2 Börja programmera i Xtat... 3 Allmänna tips... 3 Grunderna... 3 Kommentarer i språket... 4 Variabler... 4 Matematik... 5 Arrayer... 5 på skärmen...

Läs mer

Anvisningar till skribenter

Anvisningar till skribenter Välkommen som skribent i Medusa! Medusa riktar sig till alla antikintresserade men också till andra, allmänt kulturintresserade läsare. Tidningen för i populär form ut forskning och sprider kunskap om

Läs mer

Approximation av funktioner

Approximation av funktioner Vetenskapliga beräkningar III 8 Kapitel Approximation av funktioner Vi skall nu övergå till att beskriva, hur man i praktiken numeriskt beräknar funktioner I allmänhet kan inte ens elementära funktioner

Läs mer

Sida 1 av (9) Instruktion Word

Sida 1 av (9) Instruktion Word Sida 1 av (9) Instruktion Word Menyfliksområdet... 2 Snabbåtkomst... 3 Skapa nytt dokument... 3 Skriva in text... 4 Marginalinställningar... 4 Tabulatorinställningar... 5 Placera ut nya tabbar... 5 Ta

Läs mer

Objektorienterad programmering Föreläsning 4

Objektorienterad programmering Föreläsning 4 Objektorienterad programmering Föreläsning 4 Copyright Mahmud Al Hakim mahmud@dynamicos.se www.webbacademy.se Agenda Introduktion till objektorientering Klasser och Objekt Instansvariabler Metoder Introduktion

Läs mer

Teresia Månsson, VFU, Matematik 5, 2014-12-10

Teresia Månsson, VFU, Matematik 5, 2014-12-10 Temauppgifter Syfte Det är tänkt att det ska finnas möjlighet med uppgiften att öva på följande förmågor: begrepps-, procedur-, problemlösning, kommunikations-, resonemang, modelleringsförmåga och relevansförmåga

Läs mer

Kom-igång-hjälp för hemsida & e-butik. Praktiska tips för hur du lyckas med innehåll, design och sökmotoroptimering.

Kom-igång-hjälp för hemsida & e-butik. Praktiska tips för hur du lyckas med innehåll, design och sökmotoroptimering. Kom-igång-hjälp för hemsida & e-butik Praktiska tips för hur du lyckas med innehåll, design och sökmotoroptimering. Ta reda på dina behov Skapa förutsättningar för att lyckas. Skriv ner en tydlig sidstruktur

Läs mer

Några typografiska regler

Några typografiska regler Anders Lundquist 2008 Några typografiska regler Med typografi är det som med städning. Man tänker inte på att det är städat, men är det ostädat så får man genast ett dåligt intryck. En text med god typografi

Läs mer

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Bilaga 2 Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Lärstöd Karlstads universitetsbibliotek ht 2007 Layoutstöd examensarbeten och uppsatser ht -07 Innehåll 1. Inledning...1 1.1 Dispositon...2 2. Om omslag...3

Läs mer

Lär dig WORD. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig WORD. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig WORD Lars Ericson datorkunskap.com WORD Programmet Microsoft Word används till ordbehandling och att tillverka enklare dokument med texter och bilder. När du öppnar upp Word kan det se ut ungefär

Läs mer

Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1

Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1 Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1 1 OpenOffice Calc Till förmån för de som följer kursen Fysikexperiment för lärare skall vi här gå igenom några få exempel på hur OO Calc (motsvarar MS Excel) kan användas

Läs mer

TEKNISKA HÖGSKOLAN Matematik Fredrik Abrahamsson. Introduktion till MATLAB

TEKNISKA HÖGSKOLAN Matematik Fredrik Abrahamsson. Introduktion till MATLAB TEKNISKA HÖGSKOLAN Matematik Fredrik Abrahamsson Introduktion till MATLAB Introduktion till MATLAB sid. 2 av 12 Innehåll 1 Vad är MATLAB? 3 1.1 Textens syfte..................................... 3 2 Grundläggande

Läs mer

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning 4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning Det samhälle vi lever i hade inte utvecklats till den höga standard som vi ser nu om inte vi hade lärt oss att utnyttja elektricitet. Därför är det viktigt

Läs mer

Tema: Pythagoras sats. Linnéa Utterström & Malin Öberg

Tema: Pythagoras sats. Linnéa Utterström & Malin Öberg Tema: Pythagoras sats Linnéa Utterström & Malin Öberg Innehåll: Introduktion till Pythagoras sats! 3 Pythagoras sats! 4 Variabler! 5 Potenser! 5 Att komma tillbaka till ursprunget! 7 Vi bevisar Pythagoras

Läs mer

Introduktion till LATEX

Introduktion till LATEX Introduktion till LATEX Lars Engebretsen April 2005 Sammanfattning L A TEX är ett mycket kraftfullt typsättningssystem. Det skapades av Leslie Lamport och bygger på TEX, som i sin tur skapades av Donald

Läs mer

Instruktioner för rapportmallen

Instruktioner för rapportmallen Instruktioner för rapportmallen Word 2010 och Word 2011 Institutionen för vatten och miljö Version 2013:1 Innehåll 1 Kom igång... 3 1.1 Om rapportmallen... 3 1.2 Rapportens grundstruktur... 3 1.3 Formatmallar

Läs mer

Gemensamt projekt: Matematik, Beräkningsvetenskap, Elektromagnetism. Inledning. Fysikalisk bakgrund

Gemensamt projekt: Matematik, Beräkningsvetenskap, Elektromagnetism. Inledning. Fysikalisk bakgrund Gemensamt projekt: Matematik, Beräkningsvetenskap, Elektromagnetism En civilingenjör ska kunna idealisera ett givet verkligt problem, göra en adekvat fysikalisk modell och behandla modellen med matematiska

Läs mer

Algebra, exponentialekvationer och logaritmer

Algebra, exponentialekvationer och logaritmer Höstlov Uppgift nr 1 Ge en lösning till ekvationen 0 434,2-13x 3 Ange både exakt svar och avrundat till två decimalers noggrannhet. Uppgift nr 2 Huvudräkna lg20 + lg50 Uppgift nr 3 Ge en lösning till ekvationen

Läs mer

Användning av pdf Vägledningen 24-timmarswebben

Användning av pdf Vägledningen 24-timmarswebben 1 (7) Användning av pdf Version 1.1 Uppdaterad: 2007-07-03 Användning av pdf I den här checklistan får du veta hur du skapar tillgängliga pdf-dokument. Checklistan är ett extramaterial till 1. Använd gärna

Läs mer

Välkommen till Flyerskola!

Välkommen till Flyerskola! Välkommen till Flyerskola! Flyerskola Var började det hela Tryckmetoder Teckensnitt Upplösning av bilder Vanligaste filformaten Program Underlätta arbetet för redaktören Att tänka på vid skapandet av en

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Hjälpreda för grafisk produktion

GRAFISK MANUAL. Hjälpreda för grafisk produktion GRAFISK MANUAL Hjälpreda för grafisk produktion Förord Under verksamhetsåret 2008/2009 togs en ny logotyp och grafisk profil fram av PR-Utskottets Jonas Karlsson och Janne Poikulainen. Bakgrunden till

Läs mer

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad:

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad: Johannes Hedberggymnasiet Ha gärna med skolans namn högst upp i vänstra hörnet, det ger framsidan lite guldkant Johannes Hedbergloggan är väldigt snygg att ha uppe i hörnet. Kopiera gärna denna. TITEL

Läs mer

Ann-Louise Forsström. Skriv som proffsen. din guide till att skriva lättläst, begripligt och förtroendeingivande

Ann-Louise Forsström. Skriv som proffsen. din guide till att skriva lättläst, begripligt och förtroendeingivande Ann-Louise Forsström Skriv som proffsen din guide till att skriva lättläst, begripligt och förtroendeingivande Den här pdf-filen visar bokens innehåll (de två översta rubriknivåerna) och förordet. 2011

Läs mer

Graärgning och kromatiska formler

Graärgning och kromatiska formler Graärgning och kromatiska formler Henrik Bäärnhielm, d98-hba 2 mars 2000 Sammanfattning I denna uppsats beskrivs, för en ickematematiker, färgning av grafer samt kromatiska formler för grafer. Det hela

Läs mer

Att undervisa och studera matematik med datoralgebraprogrammet Maxima. Per Jönsson och Thomas Lingefjärd

Att undervisa och studera matematik med datoralgebraprogrammet Maxima. Per Jönsson och Thomas Lingefjärd Att undervisa och studera matematik med datoralgebraprogrammet Maxima Per Jönsson och Thomas Lingefjärd Malmö och Göteborg 2009 1 Kort om Maxima Begreppet CAS (computer algebra system) eller på svenska

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 1. Introduktion 1.1. Programfönster 1.2. Inskrift och redigering 1.3. Cellformat 1.4. Arbeta med formler Kursövning E1.xlsx Egna Övningar E1E.xlsx - OnePRO IT, Bengt

Läs mer

Linköpings Universtitet. Ett projekt om LA TE X

Linköpings Universtitet. Ett projekt om LA TE X Linköpings Universtitet Ett projekt om LA TE X Johannes Dahlberg, johda058@student.liu.se Henrik Risberg, henri407@student.liu.se André Teintang, andte949@student.liu.se Joacim Wiell, joavi869@student.liu.se

Läs mer

Laboration: Grunderna i MATLAB

Laboration: Grunderna i MATLAB Laboration: Grunderna i MATLAB 25 augusti 2005 Grunderna i MATLAB Vad är MATLAB? MATLAB är ett interaktivt program för vetenskapliga beräkningar. Som användare ger du enkla kommandon och MATLAB levererar

Läs mer

Användarhandledning - Skogsappen

Användarhandledning - Skogsappen Användarhandledning - Skogsappen Detta dokument utgör användarhandledningen till mobilappen Skogsappen som tillhör tjänsten epiforest. E p i s c o p e M o n i t o r i n g S y s t e m s A B, D r o t t n

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Innehållsförteckning utan ansträngning Word gör jobbet MS Word 2007, 2010 och 2011

Innehållsförteckning utan ansträngning Word gör jobbet MS Word 2007, 2010 och 2011 Innehållsförteckning utan ansträngning Word gör jobbet MS Word 2007, 2010 och 2011 Lizette Nilsson 2012-05-07 Idag Kort om vår datormiljö Vanliga orsaker till problem Låt MS Word göra jobbet åt dig - Formatmallar

Läs mer

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp Lathund till Publisher TEXT Pekverktyget använder du när du ska markera en ram som du vill förändra på något sätt. Klicka på textverktyget. Placera muspekaren på den tomma dokumentytan, det spelar ingen

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

Word kortkommando. 5. I rutan till höger klickar du på kommandot eller elementet.

Word kortkommando. 5. I rutan till höger klickar du på kommandot eller elementet. kortkommando Kortkommandon Koppla kortkommandon till menykommandon eller andra element Du kan koppla ett kortkommando till ett kommando, ett makro, ett teckensnitt, en autotextpost, en formatmall eller

Läs mer

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Citat... 1 Enkät... 1 Fotnot... 1 Frågeställning... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

3. Hämta och infoga bilder

3. Hämta och infoga bilder Sida 1 av 8 Lektion 1: sida 4 av 4 «Sida 3 av 4 Till kursens framsida 3. Hämta och infoga bilder Nu vet vi ju hur man sätter in text i sin sida. Men hur gör man med bilder? Det är inte svårt alls! Det

Läs mer

Lathund för att skapa kalenderhändelse på skl.se

Lathund för att skapa kalenderhändelse på skl.se LATHUND 2014-08-20 1 (12) Webbredaktionen Lathund för att skapa kalenderhändelse på skl.se I lathunden refereras till SKL:s riktlinjer för hur vi arbetar med innehåll på skl.se. Den hittar du på http://webbhandboken.sklblogg.se.

Läs mer

ORDBEHANDLIG MED MICROSOFT WORD... 2 PRINCIPER... 2 STARTA PROGRAMMET... 2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...

ORDBEHANDLIG MED MICROSOFT WORD... 2 PRINCIPER... 2 STARTA PROGRAMMET... 2 ARBETSINSTÄLLNINGAR... MED MICROSOFT WORD 1 ORDBEHANDLIG MED MICROSOFT WORD... 2 PRINCIPER... 2 STARTA PROGRAMMET... 2 ARBETSINSTÄLLNINGAR... 2 Marginaler... 2 Sidnumrering... 2 Radavstånd... 3 VISNINGSLÄGEN... 3 SPARA DOKUMENT...

Läs mer

Lathund Claro Read Plus

Lathund Claro Read Plus Lathund Claro Read Plus Innehållsförteckning LathundWord Read Plus V 5...1 Innehållsförteckning...1 Starta... 2 Knappbeskrivning... 2 Börja läsa... 2 Börja skriva... 2 Knapp 8 Inställningar... 3 Knapp

Läs mer

Introduktion till Word och Excel

Introduktion till Word och Excel Introduktion till Word och Excel HT 2006 Detta dokument baseras på Introduktion till datoranvändning för ingenjörsprogrammen skrivet av Stefan Pålsson 2005. Omarbetningen av detta dokument är gjord av

Läs mer

Om man vill ändra färg inuti går det, men skuggan blir densamma.

Om man vill ändra färg inuti går det, men skuggan blir densamma. Visst är det roligt att kunna göra fina dokument, häften, affischer, inbjudningskort och annat skoj?! Och att få bilderna att hamna där du vill att de ska hamna, i rätt storlek och utan att andra saker

Läs mer

Sidnumrering i Word HÖGSKOLAN VÄST

Sidnumrering i Word HÖGSKOLAN VÄST Sidnumrering i Word HÖGSKOLAN VÄST 1 Hur man skapar sidnumrering Steg. Hur skapar man sin egen sidnumrering? i Word (som börjar och slutar på valfri sida) Introduktion Börja med att infoga - för dig ett

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

DET ÄR INGEN KONST ATT MÄTA SPÄNNING OCH STRÖM

DET ÄR INGEN KONST ATT MÄTA SPÄNNING OCH STRÖM DE ÄR INGEN KONS A MÄA SPÄNNING OCH SRÖM OM MAN VE HR DE FNGERAR! lite grundläggande el-mätteknik 010 INNEHÅLL Inledning 3 Grunder 3 Växelspänning 4 Effektivvärde 5 Likriktat medelvärde 6 Överlagrad spänning

Läs mer

Att skriva på datorn

Att skriva på datorn Att skriva på datorn Innehåll: Inledning 1 Tangentbordet 2 Att skriva i Word 4 Att skriva på Internet 7 Övningar 8 2 Inledning Välkommen till steg 2 av Internetkursen för nybörjare! Vid detta kurstillfälle

Läs mer

Uppsatsskrivandets ABC

Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING GÄVLE GYMNASIEBIBLIOTEKARIERNA Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Bilder... 1 Citat... 2 Enkät... 2

Läs mer

slippa förlust av data om datorn skulle stanna. Filnamn:hur använda word.doc Version:2003-08-19 11:50 sida 1/13

slippa förlust av data om datorn skulle stanna. Filnamn:hur använda word.doc Version:2003-08-19 11:50 sida 1/13 Word 2000 (v9.0) Word 9 är ett kraftfullt ordbehandlingsprogram. Det klarar av alla funktioner som en normal användare behöver och mer därtill. I denna laboration får du tillfälle att lära dig de vanligaste

Läs mer

Manual Demoväska RFID. Manual Demoväska. Sara Svensson/Monika Lindgren/Fredrik Karlsson Version 1.6.0. BnearIT AB 1(17)

Manual Demoväska RFID. Manual Demoväska. Sara Svensson/Monika Lindgren/Fredrik Karlsson Version 1.6.0. BnearIT AB 1(17) .doc 1 (17) RFID 1(17) .doc 2 (17) Innehållsförteckning 1 Installation... 3 1.1 Installation av ActiveX-kontroller... 3 1.2 Programvara till läsaren... 3 2 Start av demoväskan... 4 2.1 Ange IP-nummer eller

Läs mer

Vanliga frågor för VoiceXpress

Vanliga frågor för VoiceXpress Vanliga frågor för VoiceXpress 1) Hur stort ordförråd (vokabulär) innehåller VoiceXpress? VoiceXpress innehåller ett mycket omfattande ordförråd, och svaret på frågan varierar en aning beroende på hur

Läs mer

Förbundet Vi Ungas. Grafiska handbok

Förbundet Vi Ungas. Grafiska handbok Förbundet Vi Ungas Grafiska handbok Innehållsförteckning INLEDNING 2 KAPITEL ETT 3 LOGOTYPEN 4 Vad man inte får göra med Vi Ungas logotyp 5 FÄRGER 6 TYPSNITT 7 FLÄTAN 8 KAPITEL TVÅ 9 GRAFISKA ELEMENT 10

Läs mer

Dokumentmall i Word för doktorsavhandlingar

Dokumentmall i Word för doktorsavhandlingar Dokumentmall i Word för doktorsavhandlingar Stockholms universitetsbibliotek erbjuder en wordmall för forskare som ska skriva en doktorsavhandling eller annat större arbete. Mallen kan hämtas på http://www.sub.su.se/publicera/mallar-och-visuell-identitet.aspx

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Manual för visionutv.net Redigera

Manual för visionutv.net Redigera Manual för visionutv.net Redigera Version 2.0 Visionutveckling 2004 Innehåll: 1 Om Redigera 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Hur Redigera är uppbyggt 3 1.3 Vad är? 4 2 Inloggning 6 3 Nyheter i Redigera 2.0 7 3.1 Funktionsknappar

Läs mer

LEFI Online Webbgränssnitt Fråga-svar-bild

LEFI Online Webbgränssnitt Fråga-svar-bild LEFI Online Webbgränssnitt Fråga-svar-bild Copyright, Försäkringskassan Sid. 1 (8) Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 LÄSANVISNING... 3 1.3 REFERENSER... 3 2 LOGGA IN PÅ FORSAKRINGSKASSAN.SE...

Läs mer

! "# # # $ # " % & # # '(") " " )## (")"#*+*(, ( - " ' # (") #. % % /

! # # # $ #  % & # # '()   )## ()#*+*(, ( -  ' # () #. % % / ! "# # # $ # " % & # # '(") " " )## (")"#*+*(, ( - " ' # (") #. % % / Hageltal Problem ID: hageltal Tänk dig att du skriver upp alla positiva heltal på ett oändligt stort papper. Från varje tal n>1 ritar

Läs mer

Att skriva rapport. Innehåll

Att skriva rapport. Innehåll Att skriva rapport Innehåll 1 Skapa ny rapport... 2 2 Börja skriva på sidan 7 (udda sida)... 2 3 Formatmallar... 2 4 Egen flik... 3 5 Innehållsförteckning... 3 Uppdatera innehållsförteckningen... 4 6 Titelsidor...

Läs mer

Pluritoriska upplösningar av kvotsingulariteter

Pluritoriska upplösningar av kvotsingulariteter OCHALMERS TEKNISKA H GSKOLA GOTEBORG Pluritoriska upplösningar av kvotsingulariteter Den impopulärovetenskapliga versionen Samuel Bengmark Department of Mathematics Göteborg 1998 Populärvetenskaplig version

Läs mer

LATHUND WORD 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND WORD 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND WORD 2003 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Användarmanual för Content tool version 7.5

Användarmanual för Content tool version 7.5 Användarmanual för Content tool version 7.5 TM WEB Express AB Manual Content tool 7.5 Sid 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM PUBLICERINGSVERKTYGET... 3 1.1 ALLMÄNT... 3 2 ÖVERSIKT... 3 3 ALLMÄNT OM WEBBSIDAN

Läs mer

Formfaktorns skrivtips

Formfaktorns skrivtips 1 Formfaktorns skrivtips hur du förbereder ditt manuskript för sättning och tryckning Innan du lämnar in din text Alla delar av manuskriptet måste vara lätta att identifiera. Spara varje kapitel som ett

Läs mer

LMA222a. Fredrik Lindgren. 17 februari 2014

LMA222a. Fredrik Lindgren. 17 februari 2014 LMA222a Fredrik Lindgren Matematiska vetenskaper Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet 17 februari 2014 F. Lindgren (Chalmers&GU) Matematisk analys 17 februari 2014 1 / 68 Outline 1 Lite

Läs mer

MATEMATIK Datum: 2015-08-19 Tid: eftermiddag Hjälpmedel: inga. Mobiltelefoner är förbjudna. A.Heintz Telefonvakt: Tim Cardilin Tel.

MATEMATIK Datum: 2015-08-19 Tid: eftermiddag Hjälpmedel: inga. Mobiltelefoner är förbjudna. A.Heintz Telefonvakt: Tim Cardilin Tel. MATEMATIK Datum: 0-08-9 Tid: eftermiddag Chalmers Hjälmedel: inga. Mobiltelefoner är förbjudna. A.Heintz Telefonvakt: Tim Cardilin Tel.: 0703-088304 Lösningar till tenta i TMV036 Analys och linjär algebra

Läs mer

Uppgift 1a (Aktiekurser utan poster)

Uppgift 1a (Aktiekurser utan poster) Uppgift 1a (Aktiekurser utan poster) Vi har lite olika upplägg i de kurser vi håller och i vissa kurser finns det med något som vi kallar "poster" (eng. "record"). I andra har vi inte med detta. Vi har

Läs mer

Övningar till datorintroduktion

Övningar till datorintroduktion Institutionen för Fysik Umeå Universitet Ylva Lindgren Sammanfattning En samling uppgifter att göra i MATLAB, vilka ska utföras enskilt eller i grupp om två. Datorintroduktion Handledare: (it@tekniskfysik.se)

Läs mer

Delrapport DP3. FGS för paketstruktur för e-arkiv Bilaga 1 METS

Delrapport DP3. FGS för paketstruktur för e-arkiv Bilaga 1 METS Delrapport DP3 FGS för paketstruktur för e-arkiv Bilaga 1 METS Karin Bredenberg & Mats Berggren IT/SoU 010-476 71 23 2013-01-14 2.0 1(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BILAGA 1: METS...3 1.1 INTRODUKTION...3

Läs mer

Microsoft Excel Grundkurs

Microsoft Excel Grundkurs Microsoft Excel Grundkurs Excelfönstret Excels menyrad. Excels Verrktygsfält: Den övre raden heter Standard och innehåller knappar för att öppna, stänga, skriva ut mm. Den undre heter Formatera och används

Läs mer

Lathund för att hantera kongresshandlingar

Lathund för att hantera kongresshandlingar Lathund för att hantera kongresshandlingar Dator PC Inför och under kongressen 2013 förekommer handlingarna enbart i digital form, närmare bestämt i PDF-format. I denna lathund får du som använder en dator/pc

Läs mer

Introduktion till algoritmer - Lektion 4 Matematikgymnasiet, Läsåret 2014-2015. Lektion 4

Introduktion till algoritmer - Lektion 4 Matematikgymnasiet, Läsåret 2014-2015. Lektion 4 Introduktion till algoritmer - Lektion 4 Matematikgymnasiet, Läsåret 014-015 Denna lektion ska vi studera rekursion. Lektion 4 Principen om induktion Principen om induktion är ett vanligt sätt att bevisa

Läs mer

3-5 Miniräknaren Namn:

3-5 Miniräknaren Namn: 3-5 Miniräknaren Namn: Inledning Varför skall jag behöva jobba med en massa bråk, multiplikationstabeller och annat när det finns miniräknare som kan göra hela jobbet. Visst kan miniräknare göra mycket,

Läs mer

Beräkning med ord. -hur en dator hanterar perception. Linköpings universitet Artificiell intelligens 2 2010-10-03 Erik Claesson 880816-1692

Beräkning med ord. -hur en dator hanterar perception. Linköpings universitet Artificiell intelligens 2 2010-10-03 Erik Claesson 880816-1692 Beräkning med ord -hur en dator hanterar perception 2010-10-03 Erik Claesson 880816-1692 Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kan datorer hantera perception?... 4 Naturligt språk... 4 Fuzzy Granulation...

Läs mer

Ungefär lika stora tal

Ungefär lika stora tal Bilaga 2:1 Arbeta med jämförelser mellan tal Ungefär lika stora tal Jämför de tre talen här nedan: 234567 234566 234568 Alla siffrorna i talen är lika utom den sista, den högra, där siffrorna är 7,6 och

Läs mer

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 5 Talsyntesen kan läsa upp all text som går att markera. Till exempel Word-dokument, på Internet, e-post mm. Den kan även läsa PDFfiler och inskannade texter.

Läs mer

När man är ute och surfar på nätet kan det hända att man ibland vill gå tillbaka till en sida man varit på tidigare. Är det första sidan man är på

När man är ute och surfar på nätet kan det hända att man ibland vill gå tillbaka till en sida man varit på tidigare. Är det första sidan man är på Surfa på nätet När man är ute och surfar på nätet kan det hända att man ibland vill gå tillbaka till en sida man varit på tidigare. Är det första sidan man är på går det naturligtvis inte gå tillbaka till

Läs mer

Vad gör programmet Datafångst från Plusgirot och Visa?

Vad gör programmet Datafångst från Plusgirot och Visa? Vad gör programmet Datafångst från Plusgirot och Visa? Programmet överför kontoutdragsinformation från Plusgirot och från Visa Business Card till en SIE-4 fil med komplett konterade verifikationer. Detta

Läs mer

Arbetsuppgifter. JPEG-filerna/kopiorna skall döpas om efter projektets mall: ÅÅ-MM-DD bildtitel Fotograf

Arbetsuppgifter. JPEG-filerna/kopiorna skall döpas om efter projektets mall: ÅÅ-MM-DD bildtitel Fotograf Arbetsuppgifter Tre bilder skall väljas ut från en dags fotografering för projektet 365 dagar. Anm. När detta skrevs hade vi två fotografer som vardera lämnade in tre bilder. Detta ändrades sedan till

Läs mer

Lathund ClaroRead Plus v6

Lathund ClaroRead Plus v6 Lathund ClaroRead Plus v6 sid 2. sid 3. sid 4. sid 5. sid 6. sid 7. sid 8. sid 9. sid 10. Starta ClaroRead Plus. Inställningar för verktygsraden. Välja röst och språk. Läsa upp text. Inställningar för

Läs mer

PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN

PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar PBMaE 5-5 Umeå universitet Provtid PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN Del I: Uppgift -9 Del II: Uppgift -7 Anvisningar Totalt 4 minuter

Läs mer

ANDREAS REJBRAND 2006-12-25 Svenska http://www.rejbrand.se. Vanliga och allvarliga språkfel

ANDREAS REJBRAND 2006-12-25 Svenska http://www.rejbrand.se. Vanliga och allvarliga språkfel ANDREAS REJBRAND 2006-12-25 Svenska http://www.rejbrand.se Vanliga och allvarliga språkfel Dödssynd 1 Särskrivningar Ett av de allra mest frekvent förekommande språkfelen i svenskan idag är otvivelaktigt

Läs mer