Teresia Månsson, VFU, Matematik 5,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teresia Månsson, VFU, Matematik 5, 2014-12-10"

Transkript

1 Temauppgifter Syfte Det är tänkt att det ska finnas möjlighet med uppgiften att öva på följande förmågor: begrepps-, procedur-, problemlösning, kommunikations-, resonemang, modelleringsförmåga och relevansförmåga Mål: Att ge dig de kunskaper du behöver för att förstå differentialekvationer. Temauppgift Till denna temauppgift är det tänkt att vi ska kontinuerligt kommunicera med varandra på följande blogg: solaris.skolbloggen.se. Mer information om detta följer nedan. Plan för nästkommande fyra lektioner Lektion 1 Ni har i förväg blivit indelade i 9 grupper. Beroende på vilken grupp ni är i så ska ni arbeta med olika teman. Grupp 1, och 3 arbetar med Tema 1 (sinus och cosinus). Grupp 3, 4 och 6 arbetar med Tema (exponential och Logaritm). Grupp 7, 8 och 9 arbetar med Tema 3 (Polynom och lite annat). Ni börjar först att försöka lösa uppgifterna enskilt i 0 minuter. Sedan får ni sätta er i era grupper och diskutera uppgifterna. Här ska ni öva på att resonera kring varandras lösningar och jämföra olika angreppsätt som ni valt (öva Resonemang och kommunikationsförmågorna). Välj ut minst en av uppgifterna att redovisa i t ex en word fil eller dylikt. Denna redovisning ska ni skicka till min e-post adress: Därefter lägger jag ut den på en blogg där alla kan gå in och se varandras redovisningar. Jag kommer lägga in grupp 1 s uppgift under den flik där det står Grupp1, osv. Sedan har ni i uppgift till nästa lektion att ge individuell feedback på varandras redovisningar i kommentarsfältet i bloggen. Skriv vad ni tycker gjorts bra och varit tydligt i redovisningen, förslag på förbättringar eller möjliga alternativa angreppssätt. Medlemmarna i Grupp k, ska ge feedback på Grupp (k+3) och Grupp (k+4). Jag kommer även på bloggen ställa några frågor om lektionen, så det blir möjligt för er att påverka nästa lektionsupplägg. Finns det frågeställningar som dykt upp, som ni skulle vilja spinna vidare på? 1

2 Lektion Jag börjar med att ge återkoppling på vad ni har gjort. Sen byter grupperna tema med varandra. Eventuellt finns det fler saker att välja på beroende på den feedback ni har gett mig. Annars sker samma som i förgående lektion och grupperna väljer igen en uppgift att redovisa. Lektion 3 Samma som lektion. Lektion 4 Jag börjar med en sammanfattning och diskussion om det ni gjort. Ni få sen välja att arbeta klart med de tema uppgifter ni inte hunnit med att göra, jobba vidare med frågeställnigar som dykt upp eller göra nya blandade uppgifter. Tema 1: sinus och cosinus 1. Använd derivatans definition för att bevisa att derivatan av f(x) = sin x är f (x) = cos x och att derivatan av g(x) = cos x är g (x) = sin x. (begrepp, procedur). Rita graferna för sin x och cos x. Utifrån graferna förklara varför derivatan av cosinus får ett negativt tecken framför sinus funktionen, medan derivatan av sinus inte har negativt tecken. (resonemang) 3. a) Vilken lutning har tangenten till funktionen sin x i punkten x = 0? Ta fram lutningen på minst två olika sätt. (begrepp, procedur) b) Gör sedan en uppskattning av hur stort intervall i x-led som tangenten utgör en god approximation till funktionen sin x. (resonemang) c) Om f(x) = sin x, beräkna h(x) = f(0) + f (0)x + f (0) x + f (0) 6 x 3, plotta sedan både f(x), h(x) och tangenten till f(x) i punkten x = 0 i samma graf. Vad observerar du? (procedur, resonemang) 4. Derivera sin x cos x. (procedur) 5. Använd kedjeregeln (om h(x) = f(g(x)) så är h (x) = dg df dx dg ), för att visa att derivatan av

3 cos ωt är ω sin ωt. (begrepp, procedur) 6. Om y(t) = sin ωt visa att d y(t) dt = ω y(t) (procedur) 7. Centralrörelse har man då något färdas i en cirkelrörelse. Vi kan bestämma koordinatsystem så att x-koordinaten ges av x = R cos ωt och y-koordinaten ges av y = R sin ωt. Visa med hjälp av derivata att hastigheten är riktad i banan, och beloppet ges av v = Rω. Visa vidare med derivata att accelerationen är riktad in mot centrum och beloppet är a = Rω. (procedur, problemlösning, relevans) Tema : exponential- och logaritmfunktion 1. Använd derivatans definition för att bevisa att derivatan av f(x) = e x är f (x) = e x. (begrepp, procedur). Använd att derivatan av e x är e x tillsammans med kedjeregeln för att bevisa att derivatan av g(x) = ln x är g (x) = 1. (begrepp, procedur, problemlösning, resonemang) x 3. a) Vilken lutning har tangenten till funktionen e x i punkten x = 0 och x = 4? (begrepp, procedur) b) Gör sedan en uppskattning av hur stort intervall i x-led som respektive tangent utgör en god approximation till funktionen e x. (resonemang) c) Om f(x) = e x, beräkna h(x) = f(0) + f (0)x + f (0) x, plotta sedan både f(x), h(x) och tangenten till f(x) i punkten x = 0 i samma graf. Vad observerar du? (resonemang) 4. Derivera ln (x e x ) och 3 x. (procedur) 5. Om y(t) = e λt visa att dy(t) dt = λy(t) (procedur) 6. Sönderfallsprocessen till instabila partiklar är stokastiskt, men har man ett stort antal partiklar så kan man beskriva antalet partiklar som ännu inte sönderfallit med formeln: N(t) = N(0)e λt a) Hur kan man tolka λ fysikaliskt? (resonemang, relevans) b) Visa att sönderfallshastigheten kan skrivas som ln T 1/ N(t), där T 1/ är halveringstid. (begrepp, 3

4 problemlösning, resonemang, relevans) Tema 3: polynom och lite annat 1. Använd derivatans definition för att bevisa att derivatan av f(x) = x n är f (x) = nx n 1, där n Z. Pröva att använda induktionsbevis. (begrepp, procedur, problemlösning). Bevisa att derivatan av x a är ax a 1, om a R. Bevisa det hur ni vill. Ett sätt ni kan pröva är att använda kedjeregeln (om h(x) = f(g(x)) så är h (x) = dg 1 x df dx dg ) och att derivatan av ln x är. Detta är lite klurigt, så en ytterligare ledtråd finner ni på sista sidan. (begrepp, procedur, problemlösning, resonemang) 3. Hitta på en funktion, som du vill att gruppen tillsammans ska ta reda på vad derivatan till den är. 4. a) Vilken lutning har tangenten till funktionen 1 1 x minst två olika sätt. (begrepp, procedur) i punkten x = 0? Ta fram lutningen på b) Gör sedan en uppskattning av hur stort intervall i x-led som tangenten utgör en god approximation till funktionen sin x. (resonemang) c) Om f(x) = 1 1 x, beräkna h(x) = f(0) + f (0)x + f (0) x, plotta sedan både f(x), h(x) och tangenten till f(x) i punkten x = 0 i samma graf. Vad observerar du? (resonemang) 5. Du fyller en sfärisk kolv med vatten. Om du fyller den med hastigheten 1 dl/s, med vilken hastighet stiger vattennivån då höjden h = 0.05m om radien är R = 0.15m? (problemlösning, relevans) 6. Om du har en begränsad mängd rån (den räcker bara till 100 cm ) och vill tillverka en så stor glasstrut som möjligt, hur stor radie ska du välja upptill? (problemlösning, relevans) 4

5 Frivillig modelleringsuppgift Använd en app som registrerar GPS position och tid, ge er ut på promenad, spring eller cykla. Plotta en graf över sträcka och tid. Uppskatta momentanhastigheten i olika punkter på grafen. Pröva att anpassa olika funktioner till delar av kurvan t ex polynomfunktioner. Jämför din uppskattning av momentanhastigheten med derivatorna av kurvorna i motsvarande punkter. Jämför även med den momentanhastighet appen uppskattat. 5

6 Ledtrådar Uppgift Tema 3. Använd att ln x a = a ln x och derivera bägge sidor. 6

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Uppgift 2. Maximal låda. I de fyra hörnen på en rektangulär pappskiva klipper man bort lika stora kvadrater. Flikarna viks sedan upp så att vi får en öppen

Läs mer

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn KURSPROV Matematik C Höstterminen 2009 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t o m 2015-12-31.

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009 Anvisningar Provtid Hjälpmedel Provmaterialet Provet Poäng och betygsgränser NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009 240 minuter för Del I och Del II tillsammans. Vi rekommenderar att du använder

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2005

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2005 Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap. 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen fram till och med den 10 juni 2005. Anvisningar NATIONELLT

Läs mer

PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN

PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar PBMaE 5-5 Umeå universitet Provtid PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN Del I: Uppgift -9 Del II: Uppgift -7 Anvisningar Totalt 4 minuter

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 2005

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 2005 Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap. 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen fram till och med den 10 juni 2005. Anvisningar NATIONELLT

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Lärarmaterial. Tarik och Ida hjälps åt. Boken handlar om: Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor:

Lärarmaterial. Tarik och Ida hjälps åt. Boken handlar om: Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: SIDAN 1 Författare: Hanne Fredsted Boken handlar om: Tarik kommer till skolan och vill gärna vara med och spela fotboll, men det är så många nya, och svåra, ord att hålla reda på. Att läsa går bra, och

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande I Kommentarmaterialets inledning står att läsa: Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden

Läs mer

Att bestämma sig för att vara med

Att bestämma sig för att vara med Att bestämma sig för att vara med 6-8 elever 90 min SFT Syfte med lektionen Förberedelser Syftet med den sociala färdigheten att bestämma sig för att vara med är att eleven själv ska kunna ta bra initiativ

Läs mer

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Förslag till upplägg av en studiecirkel Studiecirkeln är en grupp om minst tre personer med gemensamt intresse för det aktuella ämnet. Cirkelledaren håller

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

Precis som var fallet med förra artikeln, Geogebra för de yngre i Nämnaren

Precis som var fallet med förra artikeln, Geogebra för de yngre i Nämnaren Publicerad med tillstånd av Nämnaren Thomas Lingefjärd Geogebra i gymnasieskolan En tilltalande egenskap med Geogebra är att programmet kan användas tvärs över stora delar av utbildningssystemets matematikkurser.

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Utdrag ur Solhjärtats hemlighet en lärarhandledning

Utdrag ur Solhjärtats hemlighet en lärarhandledning Pär Sahlin Utdrag ur Solhjärtats hemlighet en lärarhandledning Före läsning modellering Här nedan följer ett par uppgifter som fungerar att göra före eleverna börjar läsa. Övningarna hjälper eleverna att

Läs mer

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping Vägledning för nyanlända barn och ungdomar INLEDNING Att ge vägledning till nyanlända ungdomar tar längre tid än till svensk-födda. De har inte vuxit upp med all

Läs mer

Den magiska dörren. - ett romanprojekt

Den magiska dörren. - ett romanprojekt Den magiska dörren - ett romanprojekt Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Bakgrund! 3 Idé! 3 Rättigheter! 4 Syfte! 4 Arbetets gång! 4 Lektionsupplägg! 5 Framsida! 5 Kapitel 1 - Hej! 6 Kapitel

Läs mer

Att svara på en remiss

Att svara på en remiss Att svara på en remiss Varje år skickar Regeringskansliet betänkanden, utredningar och andra förslag på remiss. Det betyder att myndigheter, organisationer och personer har möjlighet att svara på vad de

Läs mer

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad:

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad: Johannes Hedberggymnasiet Ha gärna med skolans namn högst upp i vänstra hörnet, det ger framsidan lite guldkant Johannes Hedbergloggan är väldigt snygg att ha uppe i hörnet. Kopiera gärna denna. TITEL

Läs mer

årskurs F-3 Berättelsen tar sin början.

årskurs F-3 Berättelsen tar sin början. Berättelsen tar sin början. Berättelsen tar sin början Inled berättelsen och arbetet med att läsa brev 1 från Pigglorna. Innan ni läser brevet väljer ni om ni vill låta eleverna tillverka var sin Piggla

Läs mer

Hur är det ställt med samarbetet på din arbetsplats? Ställ diagnos och diskutera med hjälp av två enkla instrument

Hur är det ställt med samarbetet på din arbetsplats? Ställ diagnos och diskutera med hjälp av två enkla instrument Hur är det ställt med samarbetet på din arbetsplats? Ställ diagnos och diskutera med hjälp av två enkla instrument På de följande sidorna finner du två instrument som du och dina kollegor kan använda för

Läs mer

En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel

En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel 1 Samtalsmodell för bokcirkel Läsning och livstolkning Livstolkning är något vi håller på med hela tiden: Vi försöker

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Uppgift 1-6. Endast svar krävs. Uppgift 7-15. Fullständiga lösningar krävs. 150 minuter för Del B och Del C tillsammans.

Uppgift 1-6. Endast svar krävs. Uppgift 7-15. Fullständiga lösningar krävs. 150 minuter för Del B och Del C tillsammans. Del B Del C Provtid Hjälpmedel Uppgift 1-6. Endast svar krävs. Uppgift 7-15. Fullständiga lösningar krävs. 150 minuter för Del B och Del C tillsammans. Formelblad och linjal. Kravgränser Provet består

Läs mer

Elevens och lärarens ansvar

Elevens och lärarens ansvar Elevens och lärarens ansvar Matematik är av tradition ett ämne där läraren ger uppgifter som eleverna skall lösa. Leder det till att läraren övertar elevens ansvar för att lära matematik? Funderar eleverna

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

År 2006 hittade jag av en slump boken Rika matematiska problem inspiration

År 2006 hittade jag av en slump boken Rika matematiska problem inspiration Ulrihca Malmberg Att göra rika problem rika Att använda rika problem och utnyttja deras potential är inte helt lätt. Här behandlas några svårigheter och problem som visat sig och som varit utgångspunkt

Läs mer