Individuellt inriktad elevhälsa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Individuellt inriktad elevhälsa"

Transkript

1 Individuellt inriktad elevhälsa Helsingfors Thomas Sundell Jurist Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet / Thomas Sundell

2 Rollfördelning Lärarens roll är primärt att undervisa eleven och att medverka i utformningen av pedagogiskt stöd Frågor om enskilda elevers välmående i övrigt hör till elevhälsan och utreds primärt av elevhälsopersonalen (hälsovårdare, skolläkare, kurator och psykolog) Till elevhälsopersonalen (inte läraren) hör också: att tillsätta expertgrupper att inhämta samtycke för individuella insatser att bedöma psykosocial mognad hos eleven Förtroende för varandras professionalitet är a och o 2

3 Sektorsövergripande expertgrupper Det finns inte en expertgrupp i läroanstalten utan potentiellt lika många som antalet studerande varje studerandes grupp är unik även om samma människor i olika konstellationer skulle sitta i dem alla Tillsättande av en expertgrupp är inget självändamål om studerandens problem kan lösas genom enskild mottagning hos elevhälsopersonalen så räcker det Grupperna behandlar problem hos enskilda studerande som inte handlar om undervisningsarrangemang och som kräver flera personers expertis 3

4 Yrkesövergripande/sektorsövergripande Terminologin är olika i GrUL och EoSVL Yrkesövergripande = samarbete mellan olika yrkesgrupper, även inom samma sektor Sektorsövergripande = samarbete mellan olika sektorer Sektortillhörigheten avgörs av den lagstiftning som tillämpas, inte vilken nämnd personen sorterar under Termen sektorsövergripande i EoSVL är uppenbarligen inte ämnad att vara normativ, eftersom RP friskt blandar Vid yrkesövergripande behandling av pedagogiskt stöd ska man samarbeta med elevhälsopersonalen 4

5 Expertgruppernas sammansättning Ingen har en given plats i en expertgrupp, utan sammansättningen är alltid beroende av 1) studerandens faktiska behov och 2) samtycke Studerande och vårdnadshavare är inte medlemmar av en expertgrupp, utan de kan medverka vid möten Individuella insatser inom elevhälsan ska ske i samverkan med studerande och vårdnadshavare huvudregeln är att de ska kunna vara med Konsultation är att föredra framom att man sväller ut expertgruppen för säkerhets skull 5

6 Behandling av pedagogiskt stöd Tidigare skulle intensifierat och särskilt stöd behandlas inom elevvårdsarbetet, numera ska de behandlas yrkesövergripande i samarbete med yrkesutbildade personer inom elevhälsan Då GrUL 31 a ändrades försvann formerna för arbetet kring pedagogiskt stöd, som tidigare styrdes av formerna för elevvården, och samtidigt blev både läroplanerna och läroplansgrunderna föråldrade Lagen är en högre norm än läroplansgrunderna, så nya verksamhetsprinciper borde utarbetas 6

7 Behandling av pedagogiskt stöd Utkastet till LP 2016 innehåller inga konkreta föreskrifter för hur det yrkesövergripande samarbetet ska gå till Ändringen i GrUL gjordes för att inte det pedagogiska stödet skulle bli beroende av samtycke det framgår inte någonstans att avsikten skulle har varit att ändra på förfarandet i sig, vilket bland annat borde innebära: att endast de som har med eleven att göra deltar i behandlingen att sammansättningen i stort sett är densamma att vårdnadshavarna bör involveras i samma mån som tidigare att mötena bör dokumenteras i någon form 7

8 När behövs samtycke? Samtycke (skriftligt, muntligt eller underförstått) behövs: För enskilda mottagningar hos elevhälsopersonal För tillsättande av en expertgrupp och utnämning av medlemmar Skriftligt samtycke behövs: För att utomstående experter eller studerandens närstående ska få delta i expertgruppsmöten För att sekretessbelagda uppgifter ska få lämnas ut, om inte något undantag i lagen uppfylls Samtycke behövs inte: För pedagogiskt stöd eller behandling av ärenden som gäller pedagogiskt stöd i den för detta avsedda gruppen 8

9 Initiering av ett elevhälsoärende EoSVL 16 1 mom: Om en anställd vid läroanstalten eller inom elevhälsan bedömer att det behövs psykolog- eller kuratorstjänster inom elevhälsan för att förebygga eller övervinna studiesvårigheter eller sociala eller psykiska svårigheter hos en studerande, ska den anställde tillsammans med den studerande utan dröjsmål kontakta elevhälsans psykolog eller kurator och lämna de uppgifter som den anställde känner till och som behövs för bedömning av behovet av stöd. Faktisk hjälp är dock beroende av samtycke hur stark är egentligen skyldigheten (jfr att bara uppmana studeranden att uppsöka kurator/psykolog)? Gäller inte hälsovårdaren 9

10 Sekretess Sekretessen inom undervisningen är oförändrad, medan den inom elevhälsa luckras upp en aning Samtycke är alltid den bästa lösningen om man inte kan få det tar man till de lagstadgade undantagen Om man upplever att sekretessen sätter hinder för ändamålsenlig verksamhet kan det löna sig att stanna upp och fundera om rollerna och rutinerna är i skick Ett fungerande samarbete kräver att det inte alltid är lärarna och rektorn som skilt måste be om uppgifter 10

11 Undantag till sekretessen Inom undervisningspersonalen kan uppgifter ges till andra än utomstående tänk: need-to-know (OffL 22 2 mom) Mellan undervisnings- och elevhälsopersonalen kan uppgifter ges om de är 1) nödvändiga 2) för att ändamålsenligt ordna undervisning (GrUL 40 2 mom/gymnl 32 2 mom) Från undervisnings- och elevhälsopersonalen ska uppgifter ges till kurator eller psykolog om man bedömer att en studerande är i behov av hjälp (EoSVL 16 1 mom) studeranden och vårdnadshavarna ska dock informeras, helst på förhand Inom elevhälsan kan de som jobbar kring samma studerande ge varandra uppgifter som är 1) nödvändiga 2) för att individuellt inriktade insatser från elevhälsan ska kunna ordnas och genomföras (EoSVL 23 2 mom) 11

12 GrUL 40 2 mom/gymnl 32 2 mom GrUL 40 2 mom/gymnl 32 2 mom + EoSVL 16 1 mom Undervisning EoSVL 23 2 mom OffL 22 2 mom Elevhälsa lärare speciallärare psykolog kurator studiehandledare rektor? hälsovårdare Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet / Thomas Sundell

13 Dokumentation vad antecknas var? Enskilda mottagningar hos elevhälsopersonal dokumenteras i respektive patient- eller klientjournaler Expertgruppsmöten dokumenteras i elevhälsojournaler De deltagande experterna behöver inte tillämpa dubbel bokföring genom att dessutom dokumentera i sina egna journaler på expertgruppsmöten har man att göra med en elev eller studerande, inte en patient eller klient Vissa pärlor som kommer fram på enskilda mottagningar och kan vara viktiga i expertgruppens arbete kan antecknas också i elevhälsojournalen 13

14 Dokumentation vad antecknas var? Andra nätverksmöten (till exempel hos barnskyddet) antecknas i elevhälsojournaler bara i den mån de tas upp i samband med expertgruppens arbete Det finns inte längre några bestämmelser om dokumentering av möten inom den grupp där man behandlar pedagogiska stödåtgärder Det vore ändå viktigt att få veta vem som har varit med och vad man har kommit fram till 14

15 Dokumentation tekniska lösningar Det finns ingen officiell sanning gällande vilket system som borde användas för elevhälsoregistret SHM: Wilma får inte användas Uppgifterna måste vara tillräckligt skyddade från olaglig behandling som sker avsiktligen eller oavsiktligen Några faktorer att beakta: Vem har tillgång till uppgifterna? Kan man begränsa detta? Kan någon utomstående komma åt uppgifterna? Kan den som behöver uppgifterna smidigt komma åt dem? Finns det möjlighet till loggning av åtkomst? 15

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD 2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TRESTEGSMODELLEN... 5 En god skoldag... 6 ALLMÄNT STÖD... 7 INTENSIFIERAT STÖD... 8 Pedagogisk bedömning... 8 Plan för lärande... 8

Läs mer

CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET

CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET UTARBETANDET AV EN STUDERANDEVÅRDSPLAN Föreskrift 94, 101/011/2014 INNEHÅLL

Läs mer

SAMS. Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf

SAMS. Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf 1 INNEHÅLL TILL LÄSAREN 1 INLEDNING 4 2 GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER OCH ELEVENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 4 3 RÄTT TILL GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING OCH UTBILDNINGENS

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Elevens rättigheter. Vasa 13.4.2013. Thomas Sundell. Jurist Svenskspråkiga serviceenheten för undervisningsväsendet

Elevens rättigheter. Vasa 13.4.2013. Thomas Sundell. Jurist Svenskspråkiga serviceenheten för undervisningsväsendet Elevens rättigheter Vasa 13.4.2013 Thomas Sundell Jurist Svenskspråkiga serviceenheten för undervisningsväsendet Regionförvaltningsverkens svenskspråkiga serviceenhet för undervisningsväsendet 16.4.2013

Läs mer

Den regionala läroplanen

Den regionala läroplanen Den regionala läroplanen Lovisa, Lappträsk, Mörskom 2011-2012 1 1 DEN REGIONALA LÄROPLANEN... 5 1.1 LÄROPLANENS UTFORMNING... 5 1.2 LÄROPLANENS INNEHÅLL... 5 2 UTGÅNGSPUNKTERNA FÖR HUR UNDERVISNINGEN SKALL

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad Mål och riktlinjer för den samlade elevhälsan i Göteborgs Stad INNEHÅLL Inledning...3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Styrdokument för elevhälsan...4 Nationell nivå... 4 Kommunal nivå... 4 Elevhälsans organisation

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktions nedsättning i grundskolan

Skolsituationen för elever med funktions nedsättning i grundskolan Kvalitetsgranskning Rapport 2009:6 Skolsituationen för elever med funktions nedsättning i grundskolan www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:6 Diarienummer 2008:431 Stockholm 2009 Foto:

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

Vårt arbete. Barn och unga om samhällets stöd vid kränkningar och trakasserier i skolan. 89 barn och unga, mellan 7-20 år.

Vårt arbete. Barn och unga om samhällets stöd vid kränkningar och trakasserier i skolan. 89 barn och unga, mellan 7-20 år. Vårt arbete Barn och unga om samhällets stöd vid kränkningar och trakasserier i skolan 89 barn och unga, mellan 7-20 år Barnet som expert Metoden Unga Direkt - läs mer på: www.barnombudsmannen.se/unga-direkt/

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun

Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun 2015-03-31 Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun P O S T A D R E S S B E S Ö K S A D R E S S T E L E F O N E - P O S T P LUS G I R O Box 803, 761 28 Norrtälje Estunavägen 14 0176-710 00 barn.skolnamnden@norrtalje.se

Läs mer

2011-08-01 HANDBOK. Samverkan BUN/SN För barn som far illa eller riskerar att fara illa SÄTERS KOMMUN

2011-08-01 HANDBOK. Samverkan BUN/SN För barn som far illa eller riskerar att fara illa SÄTERS KOMMUN 2011-08-01 HANDBOK Samverkan BUN/SN För barn som far illa eller riskerar att fara illa SÄTERS KOMMUN Innehållsförteckning SAMVERKAN FÖR BARN SOM FAR ILLA, ELLER RISKERAR ATT FARA ILLA... 1 INLEDNING...

Läs mer

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret Foto: Sara Frid Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd Skolkontoret Mars 2014 Lärmiljö Anmälan till förskolechef Utredning och bedömning Planering

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan 1(21) Barn- och elevhälsoplan 2014-2015 Riktlinjer och rutin för personal inom kommunal förskoleklass, skola, fritids och IM-programmet (enligt bilaga) i Älvkarleby kommun. Reviderades 2014-08-14 2(21)

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp 2013-10-18 1 (16) Dnr 400-2013:3681 särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Bakgrund Det

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-01 Reviderad 2011-05-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rehabilitering... 3 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar enligt lagar och föreskrifter...

Läs mer

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa.

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa. En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan tyda på att ett barn misshandlas eller far illa. Ändå har det visat sig att

Läs mer