Socialt företagande I Värmland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialt företagande I Värmland"

Transkript

1 Delrapport 2 från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet Socialt företagande I Värmland Denna projektdokumentation avser tidsperioden: Projektet finansieras av: Samt Region Värmland Grums kommun Kils kommun Arvika kommun Hammarö kommun Storfors kommun Filipstads kommun Forshaga kommun Sunne kommun Säffle kommun Torsby kommun Värmlandskooperativen

2 Innehållsförteckning Innhållsförteckning sid 2 Allmänna projektuppgifter 3 Allmänna projektuppgifter från Värmlandskooperativen 3 Allmänt om rapportering/redovisning 4 Projektets syfte 4 Projektets mål 4 Allmänt om projektets utvecklingsarbete för perioden 4 Redovisning utifrån projektets mål 5 Redovisning utifrån aktivitetsplan 5 Struktur av redovisning 7 2

3 Allmänna projektuppgifter Projektägare: Värmlandskooperativen ek.för. Projektperiod: Projektets diarienummer: Allmänna projektuppgifter från Värmlandskooperativen. Organisation: Värmlandskooperativen ek.för. Adress: Bryggaregatan 11 Postadress: KARLSTAD Organisationsnummer: SNI-kod: 941 CFAR nummer: Telefon: Fax: Hemsida: E-post: Projektledare: Leif Tyrén Telefon mobil: E-post: Medarbetare: Anna Tyrén Bo-Jacob Enqvist Stefan Jonsson Albin Lang (timtid) 3

4 Allmänt om rapportering/redovisning Detta är den andra projektdokumentationen inom projekt Socialt företagande i Värmland och omfattar perioden Tidigare utkomna projektdokumentationer är: 1. Projektdokumentation Projektets syfte Syftet med projektet är att 1. vidareutveckla det sociala företagandet som metod för att lyfta människor från ett utanförskap, till att bli delägare och anställda i ett socialt företag 2. stärka förutsättningarna för en långsiktig och uthållig utveckling av det sociala företagandet och andra innovativa metoder som stöd för utsatta grupper i Värmland Projektets Mål Målen för projektet är att 1. Samtliga 170 deltagare skall växa som individer 2. Minst 7 av de 11 aktivitetsgrupperna ska starta ett socialt företag 3. Nyckelpersoner runt deltagarna ska erbjudas kontinuerlig information och möjlighet till studiebesök 4. Kontinuerlig metodutveckling under projekttiden som utvärderas och sammanfattas i bokform etc. 5. Förstärka den regionala stödstrukturen i form av ett forum (Utvecklingspartnerskap) för Socialt företagande och andra innovativa metoder som stöd för utsatta grupper i Värmland Allmänt om projektets utvecklingsarbete för perioden Denna period har i första hand handlat om att genomföra FAS I i den först uppstartade kommunen, Grums kommun. Vårt utbildningskoncept har därmed testats i skarpt läge och i viss mån justerats. I denna dokumentation ingår också en utvärdering från medverkande i Grums kommun. Fas 1 har sedan påbörjats i flera kommuner, se nedan. Inskolning av ny personal, upphandling av utvärdering och tillsättande av styrgrupp är andra inslag som nedan rapporteras om. Projektet har under perioden fått ökad uppmärksamhet från andra organisationer. I Värmland har t.ex. Samhall i Hagfors influerats och beställt utbildning från oss. Konsum Värmland har visat intresse och diskussion om utbildningskoncept pågår. Olika aktörer från olika delar av Sverige har önskat information om projektets metodik. Rent allmän kan sägas att projektets koncept och metodik känns mycket bra, att de som involverats ger positiv kritik och att vi som arbetar med det gör det med stor glädje. 4

5 Redovisning utifrån projektets mål Utifrån att projektet nu pågått i fem månader finns i viss mån målfokuserad redovisning att ge. Grums kommun har avverkat FAS I och tabell 1 nedan redovisar närvarofrekvens vid utbildningstillfällena. Tabell 2 redovisar svaren i den utvärdering 1 som görs i samband med avslut i FAS I. I Torsby respektive Forshaga kommun har de tre första utbildningstillfällen i FAS I genomförts. Deltagandet är cirka 13 personer i Torsby och cirka 18 personer i Forshaga. Metoden i FAS I har förfinats och upplevs som mycket gångbar. Materialet består dels av tio utbildningstillfällen i Keynote format samt ett arbetshäfte kopplat till utbildningstillfälle 6,7 och 8 Tabell 1. Utbildningstillfälle Antal deltagare Tabell 2. Fråga Dåligt Varken bra eller Bra dåligt Bedöm utbildningen/processens kvalitet under fas 1 Bedöm utbildarnas sätt att leda utbildningen/processen Bedöm kvaliteten på veckomötena Bedöm din egen insats under fas Går fas 3 Har fått jobb Samma som innan fas 1 Annat Vad tror du att du gör om ett par månader? Redovisning utifrån aktivitetsplan 1. Uppbyggnad och underhåll av webbportal ( ) Vi håller hemsidan 2 uppdaterad med relevant information. Sidan har marknadsförts i kommuner och arbetsförmedlingen i Karlstad. 1 Utvärderingsblankett bifogas som bilaga 1 2 Utskrift hemsidan bifogas som bilaga 2 5

6 2. Projektstart med etablering av projektorganisation etc. ( ) I projektdokumentation 1 redovisades en viss tidsförskjutning i etablering av projektorganisation. Styrgruppen är nu fastställd och består av följande personer: Maria Bergendahl-Gerholm: Berith Högman Jan Berglund Göran Jansson Lars Aronsson Joel Hedlund (adjungerad) Utredningssekreterare inom socialdemokratiska riksdagsgruppen och sakkunnig på området. Vice ordförande i Arbetsmarknadsutskottet Arbetsförmedling Sverige Försäkringskassan Värmland CERUT, Karlstad Universitet ESF-Rådet Det första styrgruppsmötet 3 planeras att hållas Därmed kan etablering av projektorganisation anses som verkställt. 3. Spridningskonferens Ej påbörjat 4. Kontinuerlig informationsspridning via webbplatsen Se punkt 1 ovan. 5. Uppbyggnad av stödstruktur Ej påbörjat 6. Utvärdering Efter att Värmlandskooperativen beslutat om upphandlingspolicy, vilken redovisades i delrapport 1 har anbudsförfarande genomförts. Anbudsförfarandet 4 landade med att Karlstad Universitet, CERUT upphandlades Detaljplanering av de lokala aktiviteterna, rekrytering av resurspersoner, deltagare etc. ( ) Rekrytering av resurspersoner och deltagare sköts av respektive kommun och fungerar bra. Detaljplanering har gjorts och redovisades i föregående rapport. 3 Kallelse bifogas som bilaga 3 4 Anbudsunderlag bifogas som bilaga 4 Tidningsannonser som bilaga 5 Protokoll från anbudsöppnande som bilaga 6 Bedömning av anbud som bilaga 7 Beslut om upphandling som bilaga 8 5 Avtal Karlstad Universitet, CERUT som bilaga 9 CERUTS nyhetsbrev som bilaga 10 6

7 8. Start av de planerade 11 aktivitetsgrupperna, med start hösten 2008 Fyra aktivitetsgrupper har påbörjat processen. I en kommun, Sunne kommun, avbröt vi utbildningen efter utbildningstillfälle 2, då kommunen inte fullfölj sitt uppdrag i form av information till tänkta handledare samt i avseende på lokalbokning. Nystart i Sunne kommun sker efter årsskiftet. I Grums kommun har FAS I genomförts och avslutats, de befinner sig nu i FAS II och FAS III påbörjas efter helgerna. I Torsby och Forshaga kommuner har vi hunnit med tre tillfällen i FAS I. Därefter slussas kommuner enligt planering in successivt under våren och hösten Erfarenhetssspridningsseminarier och workshops ( ) Ej påbörjat 10. Successiv start och genomförande av aktivitetsgrupperna För varje grupp ingår A) utbildningsblock om 10 veckor, B) reflektionsfas om 4 veckor, C) utbildningsblock II om 12 veckor, D) Igångsättning med mentorsstöd/ handledning under 6 månader. Se punkt Kontinuerliga möten/avstämningar med samverkanspartners Det har genomförts ett antal möten under perioden i syfte att synkronisera genomförandefasen. Det har varit planeringsmöten i Kil, Forshaga och Torsby kommuner. Projektet har också redovisats för arbetsförmedlingen i Karlstad. Struktur av redovisning Värmlandskooperativen eftersträvar en redovisningsstruktur i syfte att svara upp till medfinansiärers krav och önskemål. Vi har av den anledningen justerat egna mallar för tidsredovisningar och andra rapporteringssystem. Vi är vidare måna om att framledes förhålla oss till på förhand bestämda redovisningsdatum. Vår ambition i avseende på detta är: 1. Projektdokumentation i form av delrapporter görs kvartalsvis enlig ESF-rådets direktiv. Datum för dessa är satta till 30/3, 30/6, 30/9, samt 31/ Ansökan om utbetalning inklusive bilagor görs varannan månad. I samband med årsskiftet 08/09 kan en eventuell synkronisering aktualiseras, så december månads ansökan om utbildning görs i januari månad. Dessa ansökningar kommer vara ESFrådet tillhanda ca en månad efter den tidsperiod de avser. Övrigt att redovisa: Projektet har uppmärksammats av Lokaltidningarna 6 i Värmland i samband med öppet hus (Värmlandskooperativen 25 år) Projektet har vidare medverkat i konferens 7 arrangerad av Arbetsförmedlingen och ESF-rådet i Stockholm Generaldirektör Åsa Lindh lyfte fram vårt projekt som särskilt intressant i sin inledning. 6 Tidningsartiklar Värmlands Folkblad och Nya Wermlandstidningen bifogas som bilaga 11 0ch 12 7 Inbjudan bifogas som bilaga 13 7

8 Samhall i Hagfors kommun har intresserat sig och sedemer köpt utbildning kring socialt företagande av Värmlandskooperativen. Vidare har en inledande diskussion med Konsum Värmland gjorts i syfte att undersöka möjligheterna för att ett socialt företag på entreprenad kan driva Konsum butik under ett nytt koncept All världens mat. Bifogas Utvärderingsblankett Utskrift hemsidan Kallelse Styrgrupp Anbudsunderlag Protokoll från anbudsöppnande Bedömning av anbud Beslut om upphandling Avtal Karlstad Universitet, CERUT CERUTS nyhetsbrev Tidningsannonser VF, NWT 25-års jubileum Karlstad Leif Tyrén Värmlandskooperativen 8

Socialt företagande I Värmland

Socialt företagande I Värmland Delrapport 10 från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet Socialt företagande I Värmland Denna projektdokumentation avser tidsperioden: 2010-10-01 2010-12-31 Projektet

Läs mer

Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrécoop

Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrécoop LÄGESRAPPORT 3 Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet Entrécoop Denna lägesrapport avser tidsperioden: 2008-11-01 2008-12-31 Övriga finansiärer: Region

Läs mer

Om Du har frågor angående slutrapporteringen, hör av Dig till Din handläggare på Svenska ESFrådet.

Om Du har frågor angående slutrapporteringen, hör av Dig till Din handläggare på Svenska ESFrådet. PK 2010-6 Slutrapport Projektnamn: Socialt företagande Diarienr: 2008-3060176 Projektperiod (ÅÅMMDD-ÅÅ-MM-DD): 08-08-01 11-07-31 Syftet med en enhetlig mall för slutrapportering är att underlätta spridning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 LAYOUT ALBIN LANG Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Bilagor 4 I Värmlandskooperativens organisation och utveckling 5 1. Reflektioner verksamhetsåret

Läs mer

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Companion Mitt i samverkan med Coompanion Dalarna, Coompanion Gävleborg och Värmlandskooperativen SLUTRAPPORT ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Följ projektets verksamhet på:

Läs mer

LÄGESRAPPORT 5 AVSEENDE PERIODEN: 2014-09- 01 2014-10- 31

LÄGESRAPPORT 5 AVSEENDE PERIODEN: 2014-09- 01 2014-10- 31 LÄGESRAPPORT 5 AVSEENDE PERIODEN: 2014-09- 01 2014-10- 31 I. Lägesrapportens innehåll och disposition Lägesrapporten har följande innehåll: I. Allmänna uppgifter Denna del innehåller uppgifter om projektägare,

Läs mer

Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland

Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland - Vår utbildning är riktad till socialt utsatta personer med målet att de ska starta egna sociala företag och få en ny chans på arbetsmarkanden. Resultaten

Läs mer

LÄGESRAPPORT 1 AVSEENDE PERIODEN: 2014-01- 01 2014-02- 28

LÄGESRAPPORT 1 AVSEENDE PERIODEN: 2014-01- 01 2014-02- 28 LÄGESRAPPORT 1 AVSEENDE PERIODEN: 2014-01- 01 2014-02- 28 I. Lägesrapportens innehåll och disposition Lägesrapporten har följande innehåll: I. Allmänna uppgifter Denna det innehåller uppgifter om projektägare,

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

LÄGESRAPPORT 3 AVSEENDE PERIODEN: 2014-05- 01 2014-06- 30

LÄGESRAPPORT 3 AVSEENDE PERIODEN: 2014-05- 01 2014-06- 30 LÄGESRAPPORT 3 AVSEENDE PERIODEN: 2014-05- 01 2014-06- 30 I. Lägesrapportens innehåll och disposition Lägesrapporten har följande innehåll: I. Allmänna uppgifter Denna del innehåller uppgifter om projektägare,

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 N 2010/8069/ENT, N2011/4050/ENT Tillväxtverkets dnr: 012-2011-2501 Sammanfattning Det här är en delrapport

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli 2013 1. Verksamheten

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Projekt: L4U Lean Life Long Learning Ungdom ESF Diarie.Nr: 2009-3020122 VOK AB Delrapport 3 ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Läs mer

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning.

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Slutrapport gällande projekt Den Goda Arbetsplatsen

Slutrapport gällande projekt Den Goda Arbetsplatsen Gotlands Kommun Ledningskontoret Avdelningen för regional utveckling Tillväxtenheten Slutrapport gällande projekt Dnr KS 2009/17-14 Mål: De 20 deltagarna/företagen ska ha nyanställt minst 6 personer inom

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Diarienummer StödId 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Ansökningsdatum: 2015-03-17 Projektnamn: Somali Information and Business Centre Sökt belopp (inkl andra aktörer (SEK): 7 520 000 kr 2. UPPGIFTER OM SÖKANDE PART

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013 1(6) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (14) Projektnamn Barns rättigheter- vuxnas skyldigheter Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektidé Det övergripande

Läs mer

Slutrapport följeforskning. Insteget

Slutrapport följeforskning. Insteget Slutrapport följeforskning Insteget Innehållsförteckning Inledning 5 Utvärderingsuppdraget och dess genomförande 7 Projektets förväntade resultat och effekter 11 Behov/problem 11 Projektets mervärde 12

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Information Vägledning Utbildning Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Innehåll Inledning...3 Arbetssätt och krav på kunskaper hos projektstödjare...3 Information...4 Vägledning...4

Läs mer

Ansökan från föreningen Möjligheternas plats gällande verksamhetslokal

Ansökan från föreningen Möjligheternas plats gällande verksamhetslokal Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret Tjänsteutlåtande 2015-01-29 Helene Bengtson Sidan 1 av 3 Dnr 2015/0021 UAN-1 Diariekod: 100 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från föreningen Möjligheternas

Läs mer

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 RAPPORTERING Datum: 2014-09-01 Projektbenämning Socialt företag- fortsättning Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 Rapportförfattare Reidun Andersson Sammanfattning Denna period har

Läs mer

Vård-SFI. Lära och utvecklas tillsammans. PROJEKTPLAN Norra Mellansverige. PROJEKTÄGARE Söderhamns kommun, CFL. SFI Vård och omsorg

Vård-SFI. Lära och utvecklas tillsammans. PROJEKTPLAN Norra Mellansverige. PROJEKTÄGARE Söderhamns kommun, CFL. SFI Vård och omsorg Vård-SFI PROJEKTPLAN Norra Mellansverige PROJEKTÄGARE Söderhamns kommun, CFL Lära och utvecklas tillsammans SFI Vård och omsorg Förberedande program för Omvårdnadsprogrammet Projektplan för Vård-Sfi Projektplan

Läs mer

PROJEKTSLUTRAPPORT Kompetenshöjning inom social dokumentation i. hemtjänst/servicehus i Sundsvalls kommun

PROJEKTSLUTRAPPORT Kompetenshöjning inom social dokumentation i. hemtjänst/servicehus i Sundsvalls kommun PROJEKTSLUTRAPPORT Kompetenshöjning inom social dokumentation i hemtjänst/servicehus i Sundsvalls kommun Titel: PROJEKTSLUTRAPPORT Kompetenshöjning inom social dokumentation i hemtjänst/servicehus i Sundsvalls

Läs mer

Insatser inom ANDT-området Årsrapport 2011

Insatser inom ANDT-området Årsrapport 2011 Insatser inom ANDT-området Årsrapport 2011 (ANDT-alkohol, narkotika, dopning, tobak) Innehållsförteckning Länsstyrelsens uppdrag Organisation för det ANDT-förebyggande arbetet i Värmland 2011 Samhällsråd

Läs mer