Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland"

Transkript

1 Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland - Vår utbildning är riktad till socialt utsatta personer med målet att de ska starta egna sociala företag och få en ny chans på arbetsmarkanden. Resultaten är över all förväntan. Som det ser ut kommer vi nå målet att starta minst sju sociala företag och cirka 30 procent av deltagarna har startat eller står i startgroparna, trots att vi har närmre ett år kvar i projektet, säger Leif Tyrén projektledare vid Värmlandskooperativen och fortsätter: - Men det bästa med utbildningen är att människor går härifrån med såväl stärkt självförtroende, som en ny framtidstro. Drygt 200 personer i elva av Värmlands kommuner har hittills deltagit i projeket Socialt företagande. En utbildningssatsning som startade för två år sedan och drivs av Värmlandskooperativet, med säte i Karlstad. Projekt Socialt företagande är en utbildningssatsning riktad till personer som står långt från arbetsmarknaden och ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen utifrån deltagarnas egna villkor, intressen och förutsättningar. Målet är att öka antalet sociala företag runt om i kommunerna. Metoden är utformad av Värmlandskooperativen med Leif Tyrén och Anna Tyrén som projektledare och utbildningsansvariga. -Varje kommun väljer ut ett antal deltagare. Vissa kommer på frivillig grund, andra på tvång kopplat till försörjningsstödet. Gemensamt för alla deltagare är att de är långtidsarbetslösa och socialt utsatta. Utbildningen sker i fyra steg och utmynnar i en affärsplan för varje deltagargrupp, som sedan är tänkt att genomföras inom ramen för ett socialt företag, säger Anna Tyrén. Den första fasen av utbildningen pågår i tio veckor och deltagarna träffas ett par gånger i veckan tre timmar åt gången. -Redan från början slår vi fast att utbildningen kräver ett stort engagemang och stor delaktighet från alla. Hit kan man inte komma och bara sitta av tiden, utan det mesta bygger på deltagarnas egna initivativ. Vi startar intensivt med mycket teori, t ex ideologin bakom socialt företagande, grupparbeten om demokratifrågor, människosyn, samt empowerment och kooperativt arbete i största allmänhet, berättar Leif Tyrén. Fas ett syftar i första hand till att deltagarna ska känna att de har möjlighet att ta maken över sin tillvaro, att deras tankar och beslut har betydelse och att det går att påverka sitt liv, poängterar projektledarna. -Efter de här veckorna ser vi också hur människor förändras. Många som kommer har sällan upplevt att någon verkligen lyssnat på eller frågat efter vad de vill och tänker om sin situation och möjligheter på ett mer strukturerat och metodiskt sätt. Här får de för första gången på länge tänka igenom sitt liv och sina resurser tillsammans med andra i liknande situationer. Vi

2 upplever att det påverkar människor oerhört positivt. Det är i stort sett lika tydligt i alla våra grupper, säger Anna Tyrén. En annan viktig del är studiebesök på ett befintligt socialt företag. Det är ofta ett avgörande steg i utbildningen. Då ser deltagarna med egna ögon att sociala företag kan vara nyckel till att komma igen på arbetsmarknaden. -När deltagarna möter andra som också varit arbetslösa länge och idag har ett bra, värdigt och stimulerande yrkesliv i ett socialt företag växer deras egen tilltro och motivation att arbeta vidare för att själva kunna förverkliga en bra idé, säger Leif Tyrén. Även om utbildningen till största delen består av gruppaktiviteter, ligger fokus också på att mejsla fram de styrkor som varje enskild deltagare besitter och vilka intressena som kan omformas till bärkraftiga affärsidéer. -Vi är även noga med dokumentationen för att man bättre ska kunna följa processen och arbeta vidare med de idéer som grupperna för fram, säger Anna Tyrén. Under hela utbildningestiden finns en handledare med från respektive kommun. Handledaren deltar vid alla utbildningstillfällena och fungerar som en aktiv länk mellan projektet och kommunen. -Självfallet samarbetar vi tätt med andra aktörer som deltagarna är knutna till. Bl a har vi väldigt bra relationer med handläggare på arbetsförmedlingen och socialförvaltningen, säger Leif Tyrén. Efter de första tio veckor får deltagarna några veckors reflektionstid. På egen hand får man då tid att bearbeta vad som skett under utbildningens gång, diskutera med andra i gruppen och bestämma hur man vill gå vidare för att nå fram till målet en ny chans på arbetsmarknaden. -Självfallet passar inte den här utbildningen alla. Men de flesta fullföljer den, växer som människor och går vidare med stärkt självförtroende. Det ser vi tydligt efter att ha jobbat med den här utbildningen i två år. För många har det lett fram till att man ökat sin anställningsbarhet på arbetsmarknaden, t ex vågat söka praktikplatser som lett vidare till anställningar. För kommunernas del är även det ett bra resultat, säger Leif Tyrén och Anna Tyrén fyller i: -Varje person som kan lyftas ur sitt bidragsberoende är en stor ekonomisk vinst för samhället. Att stärka människors framtidstro och självkänsla kan inte mätas i enbart ekonomiska termer, men tveklöst är det här en fantastisk vinna-vinna situation för alla inblandade. Samtidigt sticker inte Anna eller Leif Tyrén under stolen med att det är ett tålmodigt och långsiktigt arbete att få människor som varit utan arbete länge att få självkänslan och tilltron tillbaka. -Här möter vi människor som stått utanför arbetsmarkanden upp till 15 år. Självfallet behövs oerhört mycket stöttning och motivation för att de ska våga se positivt på sin livssituation igen. Men vi har hittat en modell som faktiskt ger resultat, både på individnivå och för

3 samhället i stort. Det känns väldigt, väldigt stimulerande, betonar Leif Tyrén och berättar om de affärsplaner som alla grupper arbetar fram mot slutet av utbildningen. -Att upptäcka vilka resurser och vilken kreativitet som de här personerna rymmer är fantastiskt. Och att det i många fall även leder fram till något konkret och i bästa fall till nya sociala företag ser vi hela tiden. Vår metod är inte speciellt komplicerad eller krävande, utan det vi gör är att vi möter människorna där de befinner sig med respekt och tilltro på deras förmåga. Men också med krav på delaktighet. Det funkar helt enkelt, säger Leif Tyrén och Anna Tyrén samstämmigt. Samtidigt vill de framhålla EFS-rådet betydelse: -Under hela tiden har vi haft stort stöd från EFS-rådet. Där har de varit otroligt hjälpsamma och tillgängliga när vi ibland kört fast på någon fråga eller behövt diskutera fram olika lösningar på problem vi stött på, t ex vid olika skeden av uppbyggnaden av något socialt företag, säger Anna Tyrén. Men de flesta fullföljer utbildningen, växer som människor och går vidare med stärkt självförtroende. Anna Tyrén och Leif Tyrén, Värmlandskooperativen Värmlandskooperativet utbildningskoncept sprids nu till andra län i landet. Bl a har Gävleborgs län och Dalarna köpt in utbildningen. Text och bild Agneta Berghamre Heins

4 Fakta: Värmlandskooperativets utbildningskoncept - Projekt Socialt företagande. Målet är att starta flera sociala företag i Värmland, metoden är att tillsammans med andra människor ta sig ur ett utanförskap och ta makten över det egna livet; empowerment. Utbildningskonceptet Projekt Socialt företagande är indelat i tre olika faser, där man träffas tre timmar i veckan tillsammans med projektledare. Utöver det arbetar deltagarna minst tre timmar i veckan på egen hand med olika bestämda arbetsuppgifter. Vid de tillfällena är handledare från respektive kommuner delaktiga. Fas I Introduktion och teori, 10 veckor Fas II Från idé till färdig affärsplan, 12 veckor Fas III Uppstartsprocess Projekt Socialt företagande i Värmland finansieras av Europeiska socialfonden, samt elva kommuner i Värmland, Region Värmland och Värmlandskooperativen.

5

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande.

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats Ung i Ängelholm EN VAG IN FORSLAG från projekt till mötesplats INNEHÅLL FÖRORD BAKGRUND - Ung i Ängelholm PROJEKTSPÅR - Program för unga arbetssökande - Näringslivsengagemang - Entreprenörskap - Samverkan

Läs mer

Arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun

Arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun Dokumentation från konferensen 16 april 2015 Arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun,

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

UNGA TILL ARBETE W18 24

UNGA TILL ARBETE W18 24 2010 2014 UNGA TILL ARBETE W18 24 >> Arbetslösheten tärde också på relationen med min pojkvän som jobbade som timvikarie. Till slut separerade vi och jag lämnade lägenheten. När jag började studera märkte

Läs mer

Om Du har frågor angående slutrapporteringen, hör av Dig till Din handläggare på Svenska ESFrådet.

Om Du har frågor angående slutrapporteringen, hör av Dig till Din handläggare på Svenska ESFrådet. PK 2010-6 Slutrapport Projektnamn: Socialt företagande Diarienr: 2008-3060176 Projektperiod (ÅÅMMDD-ÅÅ-MM-DD): 08-08-01 11-07-31 Syftet med en enhetlig mall för slutrapportering är att underlätta spridning

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

MED DINA ÖGON september 2013

MED DINA ÖGON september 2013 MED DINA ÖGON september 2013 Om Moderatkvinnorna 4 Företagande ger många fördelar 5 Råd till andra 7 Svårigheter och hinder 8 Förslag som underlättar 17 F:\HD2010\Moderatkvinnorna\2013\rapporter_pdf\Med

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

Empowerment och delaktighet hos Romer i Västsverige.

Empowerment och delaktighet hos Romer i Västsverige. Utvärdering av sociala investeringar Empowerment och delaktighet hos Romer i Västsverige. En samhällsekonomisk utvärdering Östersund 2012-06-21 payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13

Läs mer

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer 2 Inledning Vill ni ha fler volontärer till er verksamhet? Vill ni ha nya idéer och synsätt på hur ni kan driva er verksamhet och nå nya grupper?

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera Boksammanfattning Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera är framför allt ett användbart verktyg för dig som vill utveckla dig själv och dem du leder. Med hjälp av både skisser

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna.

Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna. Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna. 1 Förord Att ha ett arbete är ofta en viktig del i människors liv. Genom ett arbete får man till exempel möjlighet att känna delaktighet i

Läs mer

Socialt företagande I Värmland

Socialt företagande I Värmland Delrapport 10 från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet Socialt företagande I Värmland Denna projektdokumentation avser tidsperioden: 2010-10-01 2010-12-31 Projektet

Läs mer

Kartläggning av arbetslösa ungdomar i Bengtsfors, Dals-Ed och Åmål

Kartläggning av arbetslösa ungdomar i Bengtsfors, Dals-Ed och Åmål Samordningsförbundet Norra Dalsland Arbetsförmedlingen är paper work, socialen ger pengar och framtidsfrågor får diskuteras med någon annan. Citat ur intervju med arbetslös ungdom Kartläggning av arbetslösa

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer