Socialt företagande I Värmland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialt företagande I Värmland"

Transkript

1 Delrapport 10 från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet Socialt företagande I Värmland Denna projektdokumentation avser tidsperioden: Projektet finansieras av: Samt Region Värmland Grums kommun Kils kommun Arvika kommun Hammarö kommun Storfors kommun Filipstads kommun Forshaga kommun Sunne kommun Säffle kommun Torsby kommun Årjängs kommun Värmlandskooperativen

2 Innehållsförteckning Innhållsförteckning sid 2 Allmänna projektuppgifter 3 Allmänna projektuppgifter från Värmlandskooperativen 3 Allmänt om rapportering/redovisning 4 Projektets syfte 4 Projektets mål 4 Allmänt om projektets utvecklingsarbete för perioden 4 Redovisning utifrån projektets mål 5 Redovisning utifrån aktivitetsplan 7 Struktur av redovisning 10 2

3 Allmänna projektuppgifter Projektägare: Värmlandskooperativen ek.för. Projektperiod: Projektets diarienummer: Allmänna projektuppgifter från Värmlandskooperativen. Organisation: Värmlandskooperativen ek.för. Adress: Bryggaregatan 11 Postadress: KARLSTAD Organisationsnummer: SNI-kod: 941 CFAR nummer: Telefon: Fax: Hemsida: E-post: Projektledare: Leif Tyrén Telefon mobil: E-post: Medarbetare: Anna Tyrén Sofie Ytterström Albin Lang (timtid) 3

4 Allmänt om rapportering/redovisning Detta är den tionde projektdokumentationen inom projekt Socialt företagande i Värmland och omfattar perioden Tidigare utkomna projektdokumentationer är: 1. Projektdokumentation 1: Projektdokumentation 2: Projektdokumentation 3: Projektdokumentation 4: Projektdokumentation 5: Projektdokumentation 6: Projektdokumentation 7: Projektdokumentation 8: Projektdokumentation 9: Projektets syfte Syftet med projektet är att 1. vidareutveckla det sociala företagandet som metod för att lyfta människor från ett utanförskap, till att bli delägare och anställda i ett socialt företag 2. stärka förutsättningarna för en långsiktig och uthållig utveckling av det sociala företagandet och andra innovativa metoder som stöd för utsatta grupper i Värmland Projektets Mål Målen för projektet är att 1. Samtliga 170 deltagare skall växa som individer 2. Minst 7 av de 11 aktivitetsgrupperna ska starta ett socialt företag 3. Nyckelpersoner runt deltagarna ska erbjudas kontinuerlig information och möjlighet till studiebesök 4. Kontinuerlig metodutveckling under projekttiden som utvärderas och sammanfattas i bokform etc. 5. Förstärka den regionala stödstrukturen i form av ett forum (Utvecklingspartnerskap) för Socialt företagande och andra innovativa metoder som stöd för utsatta grupper i Värmland Allmänt om projektets utvecklingsarbete för perioden I samband med denna projektdokumentation kan vi konstatera att utbildningskonceptet i sin helhet, inklusive allt handledningsmaterial etc. nu finns färdigt och därmed möjligt att redovisa 1. Modellen som fanns som idé och till viss del i form av olika dokument, OH-blad och på annat sätt i våra huvuden och datorer och hyllor har nu i projektet utvecklats och prövats i skarpt läge. Vi ser materialet som en väl genomarbetad förstautgåva. Vi tar nu mot synpunkter och förslag till förbättringar för en senare andrautgåva. Konceptet består av: 1. Två lärarhandledningar, en för FAS I, en för FAS III 2. Två USB-minnen, ett för FAS I, ett för FAS III 1 Lärarhandledningen ligger i skrivande stund på tryckeriet och kommer så snart dessa är färdiga tillsammans med USB-minnen skickas brevledes till ESF-rådet, och bifogas denna projektdokumentation. 4

5 USB-minnena innehåller samtliga utbildningstillfällen, grupparbeten, affärsplansmallar, budgetmallar, handledarmaterial, filmer etc. Som utbildare krävs dock att du har goda förkunskaper om kooperativt företagande, goda kunskaper i företagsutveckling och kan arbeta med affärsplaner. Vidare krävs att du genomgår en lärarutbildning i Värmlandskooperativens regi omfattande 1,5 dag. Utbildningstillfällena som är IT baserade levereras i två format på USB-enhet. MAC användare med programmet Keynote installerat använder med fördel konceptet baserat på det programmet. Övriga använder QuickTime konceptet, dock krävs att man installerar QuickTime i sin dator detta är dock kostnadsfritt och möjligt att ladda ner. Utbildningskonceptet är enligt vår uppfattning omfattande och kvalitativt såväl innehållsmässigt som tekniskt. Vi har, som tidigare redovisats, också fått kvitton på att så är fallet. Redovisning av bifogat koncept till ESF-rådet och andra intressenter föreslår vi dock borde göras i workshops form eller annan liknande form. Värmlandskooperativen kommer gärna till Gävle/Stockholm eller annan anvisad plats för redovisning. Redovisning utifrån projektets mål Under perioden oktober december 2010 har Hammarö kommun avslutat Fas III. Med anledning av att vi inte fått tillbaka samtliga utvärderingssvar har vi inte kunnat göra någon sammanställning och ber därför om att få återkomma med detta i samband med nästkommande projektdokumentation. Tabellerna nedan, vilka är sammanställningar, är därför identiska med de tabeller som redovisades i projektdokumentation 9. Tabell 1a. Antal deltagare totalt (Grums-, Torsby-, Forshaga-, Sunne-, Kils-, Filipstad-, Storfors-, Arvika-, Säffle- och Hammarö kommun FAS I) Utbildningstillfälle Antal deltagare Tabell 1b. Sammanställning av utvärderingssvar (Grums-, Torsby-, Forshaga-, Sunne-, Kils-, Filipstad-, Storfors-, Arvika-, Säffle- och Hammarö kommun FAS I) Fråga Dåligt Varken bra eller Mycket bra/bra dåligt Bedöm utbildningen/processens kvalitet under fas Bedöm utbildarnas sätt att leda utbildningen/processen Bedöm kvaliteten på veckomötena

6 Bedöm din egen insats under fas Går fas 3 Har fått jobb Samma som innan fas 1 Annat Vad tror du att du gör om ett par månader? Fråga Dåligt Varken bra eller dåligt Mycket bra/bra Bedöm utbildningsprocessen kopplat till gruppens utveckling (grupputveckling) Bedöm din egen uppfattning av egen personlig utveckling kopplat till utbildningsprocessen Tabell 2a. Antal deltagare totalt (Grums-, Torsby-, Sunne-, Kils-, Filipstad- och Storfors kommun FAS III) Utbildningstillfälle Antal deltagare Tabell 2b. Antal deltagare totalt (Grums-, Torsby-, Sunne-, Kils-, Filipstad- och Storfors kommun FAS III B) Utbildningstillfälle Antal deltagare Tabell 2c. Sammanställning utvärderingssvar (Grums-, Torsby-, Sunne-, Kils- Filipstad- och Storfors kommun FAS III) Fråga Dåligt Varken bra eller dåligt Mycket bra/bra Bedöm utbildningen/processens kvalitet under fas 3 Bedöm utbildarnas sätt att leda utbildningen/processen Bedöm kvaliteten på veckomötena Bedöm din egen insats under fas 3 Bedöm utbildningsprocessen kopplat till gruppens utveckling (grupputveckling) Bedöm din egen uppfattning av egen personlig utveckling kopplat till utbildningsprocessen

7 Redovisning utifrån aktivitetsplan 1. Uppbyggnad och underhåll av webbportal ( ) Webbportalen fungerar så som det är tänkt. 2. Projektstart med etablering av projektorganisation etc. ( ) Projektorganisation är sedan tidigare fastställd vilket redovisats i projektdokumentation Spridningskonferens Som vi redovisat om i delrapport 9 planerar vi att genomföra en spridningskonferens angående sociala företag som kommer att genomföras den 26 mars Kontinuerlig informationsspridning via webbplatsen Sidan hålls uppdaterad Uppbyggnad av stödstruktur Vi har under perioden fortsatt arbeta för stödstruktur kopplat till Swedbank och en redovisningsbyrå. Då arbetet görs kopplat till faktiska behov redovisas detta arbete under punkt tio, Kils kommun nedan. Vi kan vidare konstatera att Partnerskapet för Sociala fonden i Norra Mellansverige beviljade projektet Sigrid ekonomiska medel. Vi ser positivt på det då det inom ramarna för det projektet finns goda förutsättningar att vidareutveckla strukturer då flertalet aktuella aktörer förväntas medverka som partners i det projektet. 6. Utvärdering Som vi tidigare rapporterat har Cerut bytt utvärderare för tredje gången under denna projekttid. Ingrid Ranke har nu tagit över som utvärderare efter Johan Stenson. Efter att Johan haft fokus på att utvärdera konceptet och dess förutsättningar har Ingrid lyft upp de mjuka aspekterna så som självförtroende, egenmakt och personlig utveckling i övrigt. Efter en avstämning den 3:e december bedömer vi att de båda angreppssätten kommer komplettera varandra och att helheten kan komma att bli användbar för kommande arbete. När det gäller vår egen interna utvärdering återkommer vi med Hammarös utvärderingssvar i nästkommande delrapport. 2 Utdrag hemsidan bifogas projektdokumentationen 7

8 7. Detaljplanering av de lokala aktiviteterna, rekrytering av resurspersoner, deltagare etc. ( ) Se projektdokumentationer 1, 2 och Start av de planerade 11 aktivitetsgrupperna, med start hösten 2008 Se tidigare rapportering 9. Erfarenhetsspridningsseminarier och workshops I delrapport 9 skrev vi om två intervjuer som gjorts av Tillväxtverket med oss och Britt-Mari Pettersson, handledare för socialt företagande i Hammarö kommun. Båda artiklarna finns nu att läsa på 3. Den november var fyra personer från Västerås arbetsmarknadsenhet här på studiebesök. De fick under de två dagarna träffa gruppen i Filipstad samt gruppen på Hammarö och de fick även en chans att träffa kooperatörer från de sociala företagen Solakoop och Brillianten. En grupp med långtidsarbetslösa från Kristinehamn i samarbete med Eductus hade hört talas om vårt arbete med socialt företagande och ville ha lite mer information. Gruppen var här under en halvdag där vi beskrev upplägget för utbildningen och de fick även gå på studiebesök på Solakoop. Under perioden har vidare utbildningsmaterialet studerats och justerats kopplat till genusperspektiv. Våra kollegor i Dalarna, Gävle och Jämtlans län kommer nu ta del av det uppdaterade materialet, som inom kort också bifogas denna projektdokumentation. 10. Successiv start och genomförande av aktivitetsgrupperna För varje grupp ingår A) utbildningsblock om 10 veckor, B) reflektionsfas om 4 veckor, C) utbildningsblock II om 12 veckor, D) Igångsättning med mentorsstöd/ handledning under 6 månader. Nulägesbeskrivning gällande medverkande kommuner: Allmänt I föregående rapport avslutade vi rapportering från de aktivitetsgrupper vi bedömer inte kommer fullfölja en uppstartsprocess. Om bedömningen i efterhand, som i Arvika kommun (se nedan) visar sig felaktig rapporterar vi dock vidare. I denna rapport kan vi således rapportera från aktivitetsgrupperna i Torsby-, Kil-, Grums-, Hammarö-, Arvika-, Filipstad- och Storfors kommuner. Arvika kommun: I föregående rapportering rapporterade vi att förutsättningar för start i Arvika inte förelåg. Vi kan nu konstatera att detta var en förhastad slutsats. Vi har under december repeterat FAS I (tre tillfällen) och påbörjar FAS III efter nyår. 3 Båda artiklarna bifogas projektdokumentationen 8

9 Kils kommun: Green Line Custom har under perioden haft ett första möte med en redovisningsbyrå. De har även haft ett flertal möten med Swedbank, både där vi har varit med som stöd och de har även haft individuella möten. Vi hoppas att Swedbank kommer att bevilja kredit i någon form, då dialogen och vår upplevelse av tjänstemännens förståelse och möjlighet att se kooperativets specifika förutsättningar varit positiv. Vidare har Metallarbetarförbundet avd 13, Konsum Värmland, Folksam samt Värmlandskooperativen meddelat kooperativet intresse av att köpa reklamplatser. Grums kommun: Vi är ännu inte klara för start i Grums. En del av problematiken är kopplad till Arbetsförmedlingen som i Grums har gjort en annorlunda bedömning än andra kommuner. Men med utvecklingen som har varit i Kil kan vi inom kort lyfta frågan på nytt. Torsby kommun: Gruppen i Torsby har under perioden avslutat två kurser, en datakurs och en kurs i bokföring. De går även en kurs i ledarskap och en studiecirkel kring de praktiska rutinerna i anslutning till öppnandet av deras företag. Dessa kurser görs i samverkan med ABF och belastar inte Socialt företagande projektet ekonomiskt. I Torsby pågår det även arbete kring att hitta en lämplig lokal. En skrivelse har gjorts tillsammans med arbetsgruppen som skickats till kommunstyrelsen angående en lokal som gruppen är intresserade av. Forshaga kommun: I Forshaga är läget oförändrat sedan föregående projektdokumentation varför vi nu avslutar rapportering från denna aktivitetsgrupp. Filipstads kommun I Filipstad har gruppen efter vissa meningsskiljaktigheter krympt något och startprocessen skjutits framåt i tid. Filipstads kommun är fortsatt mycket stödjande och vi har diskuterat ifall det kan finnas andra personer som vill gå med och hur vi i så fall på bästa sätt ger dessa människor en bra information kring utbildningen. Att köra utbildningen i sin helhet en andra gång i Filipstad inom ramarna för detta projekt är tyvärr inte möjligt men vi håller på och tittar på om vi kan göra en liknande variant som den vi gjort under december månad i Arvika. Storfors kommun: I Storfors har som vi tidigare rapporterat den Burmeiska gruppen, Ethnic Cooperativ Association, beslutat att avvakta start tills man behärskar det svenska språket bättre. Affärsplanen är i princip färdig och vi kommer bistå med erforderligt stöd när så aktualiseras. Vår bedömning är att detta sker tidigast under hösten Hammarö kommun: Hammarögruppen har under perioden avslutat Fas III och haft en första presentation av sina affärsplaner. Tyvärr var det många från kommunen som fick förhinder att vara med därför kommer en andra presentation att hållas i januari. 9

10 Gruppen träffas regelbundet varje vecka då de fortsatt sin datautbildning. De har även varit med i en artikel i tidningen Hammaren som delas ut till samtliga invånare i Hammarö kommun Kontinuerliga möten/avstämningar med samverkanspartners Följande möten har arrangerats under den aktuella perioden Avstämningsmöte Cerut Artikel 13 kontroll Möte Redovisning&Ekonomi AB ang. plattform för redovisning Sociala företag i Värmland Avstämning Kommunchef Årjängs kommun Möte Swedbank i Kil Informationsträff Filipstads kommun ang. fler deltagare Möte Jobbcentrum Arvika kommun Avstämningsmöte Region Värmland Möte med Cerut, avstämning utvärderingen Telefonintervju Apel, Forskning & Utveckling Anmälan Götapriset Möte med Swedbank ang. Green Line Custom Struktur av redovisning Vår ambition i avseende på redovisning är: 1. Projektdokumentation i form av delrapporter görs kvartalsvis enlig ESF-rådets direktiv. Datum för dessa är satta till 31/3, 30/6, 30/9, samt 31/ Ansökan om utbetalning inklusive bilagor görs mestadels varannan månad. I samband med årsskiften och semestertider kan andra tidsperioder förekomma. Bilagor till delrapport 10 Utdrag från hemsidan Artikel med Värmlandskooperativen Artikel med handledare Britt-Mari Pettersson Artikel i Hammaren med deltagarna från Hammarögruppen Utbildningskoncept: 2 USB-minnen (Fas I samt Fas III) samt två lärarmaterialsböcker. 5 Karlstad Leif Tyrén Värmlandskooperativen 4 Artikeln bifogas projektdokumentationen 5 Bifogas inom kort i egen postsändelse 10

Om Du har frågor angående slutrapporteringen, hör av Dig till Din handläggare på Svenska ESFrådet.

Om Du har frågor angående slutrapporteringen, hör av Dig till Din handläggare på Svenska ESFrådet. PK 2010-6 Slutrapport Projektnamn: Socialt företagande Diarienr: 2008-3060176 Projektperiod (ÅÅMMDD-ÅÅ-MM-DD): 08-08-01 11-07-31 Syftet med en enhetlig mall för slutrapportering är att underlätta spridning

Läs mer

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande.

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Matchning Södertörn Utvärdering/följeforskning Delrapport 2 Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Innehåll Inledning... 3 Komplext projekt i en föränderlig värld... 9 Projektets utveckling och nuläge...

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Projekt: L4U Lean Life Long Learning Ungdom ESF Diarie.Nr: 2009-3020122 VOK AB Delrapport 3 ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg Följeforskning av FIVE Slutrapport Elisabeth Ahnberg Dalarnas forskningsråd, september 2011 2 FIVE:s bakgrund och organisation 4 Följeforskning av FIVE 5 Deltagarnas väg genom projektet 5 Resultat från

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014

Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014 Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014 Länsstyrelsen Västernorrland Monica Westberg, projektledare Innehåll Inledning /Bakgrund:... 3 Syfte... 3 Projektmål... 3 1 Effektmål - Deltagande

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Metodbeskrivning Jobbcentralen & Inkubator

Metodbeskrivning Jobbcentralen & Inkubator Metodbeskrivning Jobbcentralen & Inkubator Innehåll Jobbcentralen Bakgrund 4-7 Jobbcentralens utformning utifrån lokala behov 8-9 Strategi och organisation för Jobbcentralen 10-11 Metod - delprocesser

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

IT.SME.se. Slutrapport. för projektet. Botkyrka FöretagarCentrum. Dnr 2221-01-1719. Bitr. projektledare 14 AUG 02 TOMMY S CHAVON

IT.SME.se. Slutrapport. för projektet. Botkyrka FöretagarCentrum. Dnr 2221-01-1719. Bitr. projektledare 14 AUG 02 TOMMY S CHAVON Botkyrka FöretagarCentrum AB TOMMY S CHAVON 14 AUG 02 Dnr 2221-01-1719 Slutrapport för projektet IT.SME.se Tommy Schavon Projektledare Paul Nyman Bitr. projektledare Botkyrka FöretagarCentrum Box 526 146

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Screening om våld mot kvinnor

Screening om våld mot kvinnor Tack för att ni frågar Screening om våld mot kvinnor Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Projektredovisning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Biovärme i Jämtlands län

Biovärme i Jämtlands län Energikontoret Jämtlands Läns Energikontor Jämtland County Energy Agency Till Länsstyrelsen Jämtlands län Miljö och Fiske 831 86 Östersund Biovärme i Jämtlands län Slutrapport Biovärme i Jämtlands län

Läs mer

Bilagor Delrapport Ny i Västerås Delrapport Etableringsspåret

Bilagor Delrapport Ny i Västerås Delrapport Etableringsspåret TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-12 Dnr: 2013/842-IFN-730 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Åsa Sundgren Häggberg Jonas Boman Individ-

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

Vägskäl - slutrapport

Vägskäl - slutrapport Vägskäl - slutrapport Inledning Projektet Vägskäl startade som en frågeställning kring ifall det skulle vara möjligt att kombinera områdena IT-kompetens, upplevelsebaserat lärande och studie- och yrkesvägledning.

Läs mer

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet UTLYSNING 1 (15) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2015-05-26 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer