Socialt företagande I Värmland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialt företagande I Värmland"

Transkript

1 Delrapport 7 från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet Socialt företagande I Värmland Denna projektdokumentation avser tidsperioden: Projektet finansieras av: Samt Region Värmland Grums kommun Kils kommun Arvika kommun Hammarö kommun Storfors kommun Filipstads kommun Forshaga kommun Sunne kommun Säffle kommun Torsby kommun Värmlandskooperativen

2 Innehållsförteckning Innhållsförteckning sid 2 Allmänna projektuppgifter 3 Allmänna projektuppgifter från Värmlandskooperativen 3 Allmänt om rapportering/redovisning 4 Projektets syfte 4 Projektets mål 4 Allmänt om projektets utvecklingsarbete för perioden 4 Redovisning utifrån projektets mål 5 Redovisning utifrån aktivitetsplan 7 Struktur av redovisning 11 2

3 Allmänna projektuppgifter Projektägare: Värmlandskooperativen ek.för. Projektperiod: Projektets diarienummer: Allmänna projektuppgifter från Värmlandskooperativen. Organisation: Värmlandskooperativen ek.för. Adress: Bryggaregatan 11 Postadress: KARLSTAD Organisationsnummer: SNI-kod: 941 CFAR nummer: Telefon: Fax: Hemsida: E-post: Projektledare: Leif Tyrén Telefon mobil: E-post: Medarbetare: Anna Tyrén Sofie Ytterström Albin Lang (timtid) 3

4 Allmänt om rapportering/redovisning Detta är den sjunde projektdokumentationen inom projekt Socialt företagande i Värmland och omfattar perioden Tidigare utkomna projektdokumentationer är: 1. Projektdokumentation 1: Projektdokumentation 2: Projektdokumentation 3: Projektdokumentation 4: Projektdokumentation 5: Projektdokumentation 6: Projektets syfte Syftet med projektet är att 1. vidareutveckla det sociala företagandet som metod för att lyfta människor från ett utanförskap, till att bli delägare och anställda i ett socialt företag 2. stärka förutsättningarna för en långsiktig och uthållig utveckling av det sociala företagandet och andra innovativa metoder som stöd för utsatta grupper i Värmland Projektets Mål Målen för projektet är att 1. Samtliga 170 deltagare skall växa som individer 2. Minst 7 av de 11 aktivitetsgrupperna ska starta ett socialt företag 3. Nyckelpersoner runt deltagarna ska erbjudas kontinuerlig information och möjlighet till studiebesök 4. Kontinuerlig metodutveckling under projekttiden som utvärderas och sammanfattas i bokform etc. 5. Förstärka den regionala stödstrukturen i form av ett forum (Utvecklingspartnerskap) för Socialt företagande och andra innovativa metoder som stöd för utsatta grupper i Värmland Allmänt om projektets utvecklingsarbete för perioden Det första registrerade sociala företaget kan redovisas i denna projektdokumentation. Centralen ekonomisk förening har startat sin verksamhet. Centralen är en av tre grupper vi arbetar/arbetat med i Storfors kommun. Kooperatörerna i Centralen har dock haft en något annorlunda process, vilket vi redovisat tidigare. Med anledning av att Storfors kommun önskade en snabbare process för övertagande av en kommunal secondhand butik (vilket är ett av affärsbenen i Centralens verksamhet) erhöll Centralens medlemmar stöd i arbetet med affärsplan parallellt som de deltog i FAS I. Detta är dock ingen optimal metod då processen i sig behöver ta sin tid. Det har vidare blivet mer en regel än ett undantag att vi behöver fler utbildningsträffar inom ramarna för FAS III. Vi har valt att kalla extra tillfällena för FAS III B. Det rör sig om 3-4 extra pass med fokus på handledning och skrivande av affärsplan. 4

5 Vidare har vi uppmärksammat att processen inom ramarna för igångsättningsfasen, FAS IV är mera tidskrävande och i mer behov av stöd än vi på förhand förutsåg. Inte minst handlar det om att vara grupperna behjälpliga i förhandlingar och diskussioner med bl.a. kommunen och arbetsförmedling. Extra tillfällena i FAS III (FAS III B) och att grupperna behöver mer stöd i FAS IV än planerat betyder också att arbetsbelastningen är högre än vad vi bedömde tidigare. Sofie Ytterström har under perioden blivit lycklig mamma åt en dotter (Cornelia). Då vi i tidigare rekryteringsprocess inte hittade någon som vi bedömde lämplig ersättare har istället befintliga projektmedarbetare ökat sin anställningsgrad i projektet. Vårt koncept används nu också i skarpt läge på aktivitetsgrupper i Dalarna och Gävleborgs län. Inom kort planeras för start också i Jämtlands län. Dessa processer pågår utanför ramarna av vårt projekt och utförs av Coompanion medarbetare i dessa län vilka vi genomfört en tvådagars utbildning med. Arbetsförmedlingen nationellt genomför just nu en turné genom Sverige i syfte att klargöra för regionala kontaktpersoner för socialt företagande vad regleringsbrev tillåter i form av stödåtgärder. Första träffen genomfördes i Karlstad och vi var där, se nedan. Vårt projekt uppmärksammas i tidsskriften Svenska ESF-rådet 2010 resan fortsätter. Uppmärksamhet av nämnda slag skapar legitimitet och är betydelsefullt i förankringsarbetet. Vi vill passa på att tacka Svenska ESF-rådet för denna och tidigare insatser i syfte att sprida vårt projekts ambition och arbetsmetod. Redovisning utifrån projektets mål Under perioden januari mars 2010 har endast aktivitetsgruppen i Filipstad och i Säffle avslutat en fas i processarbetet. Filipstad avslutade FAS III den 10 mars och Säffle avslutade FAS I den 2 februari. Med anledning av att Sofie Ytterstöm under perioden fått barn och blivit föräldraledig har vi inte hunnit sammanställa närvarofrekvens och utvärderingssvar i dessa aktivitetsgrupper och ber om att få återkomma med dessa i samband med nästkommande projektdokumentation. Tabellerna nedan, vilka är sammanställningar, är därför identiska med de tabeller som redovisades i projektdokumentation 6. Tabell 1a. Antal deltagare totalt (Grums-, Torsby-, Forshaga-, Sunne-, Kils-, Filipstad-, Storfors och Arvika kommun FAS I) Utbildningstillfälle Antal deltagare

6 Tabell 1b. Sammanställning av utvärderingssvar (Grums-, Torsby-, Forshaga, Sunne-, Kils-, Filipstad-, Storfors och Arvika kommun FAS I) Fråga Dåligt Varken bra eller Mycket bra/bra dåligt Bedöm utbildningen/processens kvalitet under fas Bedöm utbildarnas sätt att leda utbildningen/processen Bedöm kvaliteten på veckomötena Bedöm din egen insats under fas 1 Går fas 3 Har fått jobb Samma som Annat innan fas 1 Vad tror du att du gör om ett par månader? Fråga Dåligt Varken bra eller Mycket bra/bra dåligt Bedöm utbildningsprocessen kopplat till gruppens utveckling (grupputveckling) Bedöm din egen uppfattning av egen personlig utveckling kopplat till utbildningsprocessen Tabell 2a. Antal deltagare totalt (Grums-, Torsby-, Sunne och Kils kommun FAS III) Utbildningstillfälle Antal deltagare Tabell 2b. Antal deltagare totalt (Grums-, Torsby-, Sunne och Kils kommun FAS III B) Utbildningstillfälle Antal deltagare

7 Tabell 2c. Sammanställning utvärderingssvar (Grums-, Torsby-, Sunne och Kils kommun FAS III) Fråga Dåligt Varken bra eller dåligt Mycket bra/bra Bedöm utbildningen/processens kvalitet under fas 3 Bedöm utbildarnas sätt att leda utbildningen/processen Bedöm kvaliteten på veckomötena Bedöm din egen insats under fas 3 Bedöm utbildningsprocessen kopplat till gruppens utveckling (grupputveckling) Bedöm din egen uppfattning av egen personlig utveckling kopplat till utbildningsprocessen Redovisning utifrån aktivitetsplan 1. Uppbyggnad och underhåll av webbportal ( ) Webbportalen fungerar så som det är tänkt. Under perioden har inga mera omfattande ändringar gjorts. 2. Projektstart med etablering av projektorganisation etc. ( ) Projektorganisation är sedan tidigare fastställd vilket redovisats i projektdokumentation 2. Nästa styrgruppsmöte är planerat till Spridningskonferens Ej påbörjat 4. Kontinuerlig informationsspridning via webbplatsen Sidan hålls ständigt uppdaterad. 1 1 Utdrag hemsidan bifogas projektdokumentationen 7

8 5. Uppbyggnad av stödstruktur Under den tid projektet pågått har vi blivit väl medvetna om att en stödstruktur i någon form på regional nivå behövs. På nationell nivå finns intresseföreningen för socialt företagande, SKOOPI. Lokalt har någon form av kommunvisa grupperingar kopplat till genomförandefasen, FAS IV uppstått i Torsby (där man talar om en Torsbymodell) och i Filipstads kommun. Likartad gruppering kan vara på gång i Grums kommun. De främsta behoven (orsakerna) till att en stödstruktur behövs i nuläget är: 1. Finansieringsfrågor, dels utifrån individperspektiv där politiken skapat nya och bättre förutsättningar men dessa är inte kända på lokal/regional nivå. Dels utifrån behov av riskkapital. 2. Handledarollen, som är en ny yrkesgrupp som växer fram. En inledande dialog med Kristinehamns praktiska folkhögskola i fråga om att erbjuda handledarutbildning har tagits. 3. Upphandlingsfrågor, vi märker att det kan finnas behov av stöd i samband med att besvara upphandlingar. 4. Utbildning och social gemenskap, De sociala företagen förväntas ha behov av kompetensutveckling och har påvisat önskemål om utbyte med andra sociala företag. 6. Utvärdering Utvärderingen i CERUTs regi pågår kontinuerligt. Johan Stensson från CERUT följer processen i Storfors och har påbörjat djupintervjuer med deltagare, kommunala tjänstemän och politiker samt handledare i flera kommuner. Som framgår under rubriken Redovisning utifrån projektets mål har vi inte klarat att sammanställa våra skriftliga utvärderingssvar under denna period. 7. Detaljplanering av de lokala aktiviteterna, rekrytering av resurspersoner, deltagare etc. ( ) Se projektdokumentationer 1, 2 och Start av de planerade 11 aktivitetsgrupperna, med start hösten 2008 Tio av de elva aktivitetsgrupperna är nu igång. Den 12:e kommunen, Årjängs kommun har vi problem att komma igång i. Vi tror detta beror på att flera politiker som tjänstemän bytts ut sedan projektet startades. Vi har brevledes informerat och framfört våra önskemål om igångsättning vid sex tillfällen. Vi har också haft en fysisk träff bl.a. med nuvarande kommunalråd. Socialnämndens arbetsutskott har i ett beslut 2 daterat avböjt medverkan i projektet. Då kommunstyrelsen i Årjäng beslutade om medverkan har vi besvarat 3 Socialnämndens arbetsutskott med en skrivelse daterat Protokollsutdrag Socialnämndens arbetsutskott i Årjängs kommun daterat bifogas projektdokumentationen 3 Brev ställt till Socialnämndens arbetsutskott i Årjängs kommun daterat bifogas projektdokumentationen. 8

9 9. Erfarenhetssspridningsseminarier och workshops I samband med Södertäljekonferensen Lärande för sysselsättning och regional tillväxt februari 2010, med Svenska ESF rådet som medarrangör deltog projektet såväl inom ramarna för ett workshop som med mässmonter. Den februari arrangerade vi ett spridningsseminsrium riktat till Coompanionorganisationer i Dalarna-, Gävleborgs- och Jämtlands län. Efter seminariet har Coompanion i Gävleborg och i Dalarna påbörjat processarbete i enlighet med vårt koncept till aktivitetsgrupper. Den 25 mars medverkade projektet vid en regional informationsträff 5 i arbetsförmedlingens regi riktad till kontaktpersoner för sociala företag. Sammankallande var avdelningen för rehabilitering till arbete samt avdelningen marknad och relationer. Medverkade gjorde också representanter från sociala företag, LeMat Solakoop samt från Centralen. 10. Successiv start och genomförande av aktivitetsgrupperna För varje grupp ingår A) utbildningsblock om 10 veckor, B) reflektionsfas om 4 veckor, C) utbildningsblock II om 12 veckor, D) Igångsättning med mentorsstöd/ handledning under 6 månader. Nulägesbeskrivning gällande medverkande kommuner: Grums kommun: Aktivitetsgruppen i Grums kommun har under en längre period nu varit i FAS IV. Uppstarten har fördröjts på grund av problematik med bl.a. lokalfrågan. Sedan tidigare har man blivit lovad ett hyresavtal med kommunen för en del i Folkets Hus. PRO som använt delar av lokalen har protesterat. Ett möte 6 som berör lokalfrågan och finansieringsfrågan är planerat till 26 april. Torsby kommun: Befinner sig liksom Grums gruppen sedan lång tid i Fas IV. Affärsplanen har omarbetats och presenterats för kommunledningen Efter mötet skapades en arbetsgrupp bestående av politiker, tjänstemän och aktivitetsgruppen som tillsamman arbetar utifrån vad som kallas Torsbymodellen. Gruppen har tills dags datum haft ett möte. Projektet fick vidare möjlighet att beskriva processen och tydliggöra det sociala företagets ambitioner inför kommunfullmäktige 7 den 30 mars. Den 7 april är ett möte gällande arbetsförmedlingens roll inplanerad. Forshaga kommun: I Forshaga har processen avstannat vilket redovisades i lägesrapport 4. Under perioden har en träff med Marcus Ekholm från kommunen genomförts. 7 april hålls ett planeringsmöte i kommunen inför omstart/fortsättning. 4 Konferensnytt från dag 1 bifogas projektdokumentationen 5 Program bifogas projektdokumentationen 6 Kallelse bifogas projektdokumentationen 7 Mötesagenda (Torsbybladet) bifogas 9

10 Sunne kommun: I Sunne kommun har vi inte fått gehör av kommunledningen för att på allvar presentera aktivitetsgruppens affärsplan. Arbetsförmedlingen har dock visat intresse och ambitionen är att redovisa resultatet på Af istället. Kils kommun: I Kil är det främst den ena av de två aktivitetsgrupperna som varit aktiva i FAS IV. Man har hittat en lämplig lokal och vi har en bra dialog med arbetsförmedlingen. Gruppen arbetar med justeringar i affärsplanen och tar fram en investeringsbudget. Ett möte 8 med arbetsförmedlingen och kommunen är planerad till Filipstads kommun I Filipstads kommun har vi avslutat FAS III och presentation av affärsplanen 9 är avklarad. Kommunledningen såg positivt på gruppens affärsplan och ett uppföljningsmöte är inplanerat till Storfors kommun: I Storfors pågår FAS III. En av tre aktivitetsgrupper har, vilket vi redovisat tidigare haft en snabbare process med resultat att det sociala företaget Centralen ek.för. registrerats och verksamheten är nu igång. En av grupperna består av personer från Burma. De har goda ambitioner men då ingen kan svenska och två av dem hjälplig engelska är det stora språksvårigheter. Kommunen vill inte bekosta kostnader för tolk och inom projektets budget finns inga sådana medel. Vi arbetar för en affärsplan på deras språk samt en egenöversatt på engelska och en tredje variant på svenska med risk att väsentligheter går förlorade. Säffle kommun: I Säffle har vi en aktivitetsgrupp där samtliga utom en person är arabtalande. Kommunen har tillsett att en tolk medverkar vid utbildningstillfällena. Vi märker vidare en högre garad av sjukfrånvaro i denna grupp relaterat till övriga aktivitetsgrupper. Under perioden har vi avslutat FAS I och påbörjat FAS III. Med anledning av tid för översättning kan vi inte ha samma tempo som i övriga aktivitetsgrupper varför processen förväntas bli något längre här. Arvika kommun: I Arvika kommun har vi endast en person som valde att fortsätta i FAS III med ambition att starta enskild firma. Vi har då valt en variant som bygger mer på enskild rådgivning. Hammarö kommun Vi har påbörjat Fas I och hunnit till och med utbildningstillfälle fyra. 8 Inbjudan bifogas projektdokumentationen 9 Affärsplanen bifogas projektdokumentationen 10

11 11. Kontinuerliga möten/avstämningar med samverkanspartners Under perioden har avstämning skett med samverkanspartners enlig följande: Diskussion om fortsättning i Forshaga kommun Planeringsmöte med Hammarö kommun inför igångsättande Diskussion med kommunledning och arbetsförmedling i Kils kommun gällande genomförandefasen Diskussion med bl.a. handledare och socialsekreterare i Hammarö kommun inför igångsättande Avstämning med Socialchef i Säffle kommun Presentation av omarbetad affärsplan för politiker/tjänstemän i Torsby kommun Presentation av affärsplan i Filipstads kommun Presentation av projektet för Kommunfullmäktige i Torsby kommun Struktur av redovisning Vår ambition i avseende på redovisning är: 1. Projektdokumentation i form av delrapporter görs kvartalsvis enlig ESF-rådets direktiv. Datum för dessa är satta till 31/3, 30/6, 30/9, samt 31/ Ansökan om utbetalning inklusive bilagor görs mestadels varannan månad. I samband med årsskiften och semestertider kan andra tidsperioder förekomma. Bilagor till delrapport 6 Utdrag hemsida daterat Protokollsutdrag Socialnämndens arbetsutskott i Årjängs kommun daterat Brev ställt till Socialnämndens arbetsutskott i Årjängs kommun daterat Konferensnytt Lärande för sysselsättning och regional tillväxt dag 1 Program regional informationsträff Kallelse möte i Grums Inbjudan möte i Kil Annons mötesagenda Kommunfullmäktige i Torsby bifogas Affärsplan Filipstads djurdagis Karlstad Leif Tyrén Värmlandskooperativen 11

Socialt företagande I Värmland

Socialt företagande I Värmland Delrapport 10 från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet Socialt företagande I Värmland Denna projektdokumentation avser tidsperioden: 2010-10-01 2010-12-31 Projektet

Läs mer

Socialt företagande I Värmland

Socialt företagande I Värmland Delrapport 2 från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet Socialt företagande I Värmland Denna projektdokumentation avser tidsperioden: 2008-10-01 2008-12-31 Projektet

Läs mer

Om Du har frågor angående slutrapporteringen, hör av Dig till Din handläggare på Svenska ESFrådet.

Om Du har frågor angående slutrapporteringen, hör av Dig till Din handläggare på Svenska ESFrådet. PK 2010-6 Slutrapport Projektnamn: Socialt företagande Diarienr: 2008-3060176 Projektperiod (ÅÅMMDD-ÅÅ-MM-DD): 08-08-01 11-07-31 Syftet med en enhetlig mall för slutrapportering är att underlätta spridning

Läs mer

Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrécoop

Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrécoop LÄGESRAPPORT 3 Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet Entrécoop Denna lägesrapport avser tidsperioden: 2008-11-01 2008-12-31 Övriga finansiärer: Region

Läs mer

Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrécoop

Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrécoop LÄGESRAPPORT 5 Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet Entrécoop Denna lägesrapport avser tidsperioden: 2009-03-01 2009-04-30 Övriga finansiärer: Region

Läs mer

Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrecoop

Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrecoop LÄGESRAPPORT Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet Entrecoop Denna lägesrapport avser tidsperioden: 2008-05-0 2008-08-3 Övriga finansiärer: Region Värmland

Läs mer

Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrécoop

Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrécoop LÄGESRAPPORT 6 Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet Entrécoop Denna lägesrapport avser tidsperioden: 2009-05-01 2009-05-31 Övriga finansiärer: Region

Läs mer

Att ta makten över sitt liv

Att ta makten över sitt liv Ingrid Ranke Att ta makten över sitt liv - Följeforskning om projektet Socialt företagande i Värmland Arbetsrapport 2011:8 Förord Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling vid Karlstads universitet

Läs mer

Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrécoop

Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrécoop LÄGESRAPPORT 17 Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet Entrécoop Denna lägesrapport avser tidsperioden: 2011-03-01 2011-04-30 Övriga finansiärer: Region

Läs mer

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Companion Mitt i samverkan med Coompanion Dalarna, Coompanion Gävleborg och Värmlandskooperativen SLUTRAPPORT ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Följ projektets verksamhet på:

Läs mer

LÄGESRAPPORT 1 AVSEENDE PERIODEN: 2014-01- 01 2014-02- 28

LÄGESRAPPORT 1 AVSEENDE PERIODEN: 2014-01- 01 2014-02- 28 LÄGESRAPPORT 1 AVSEENDE PERIODEN: 2014-01- 01 2014-02- 28 I. Lägesrapportens innehåll och disposition Lägesrapporten har följande innehåll: I. Allmänna uppgifter Denna det innehåller uppgifter om projektägare,

Läs mer

VÄRMLANDSKOOPERATIVENS 25:e VERKSAMHETSÅR 1983-2008

VÄRMLANDSKOOPERATIVENS 25:e VERKSAMHETSÅR 1983-2008 VÄRMLANDSKOOPERATIVENS 25:e VERKSAMHETSÅR 1983-2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 2 Bilagor 4 I Värmlandskooperativens organisation och utveckling 1. Reflektioner verksamhetsåret 2007 5 1.1

Läs mer

LÄGESRAPPORT 3 AVSEENDE PERIODEN: 2014-05- 01 2014-06- 30

LÄGESRAPPORT 3 AVSEENDE PERIODEN: 2014-05- 01 2014-06- 30 LÄGESRAPPORT 3 AVSEENDE PERIODEN: 2014-05- 01 2014-06- 30 I. Lägesrapportens innehåll och disposition Lägesrapporten har följande innehåll: I. Allmänna uppgifter Denna del innehåller uppgifter om projektägare,

Läs mer

Bilaga 1: Värmlandskooperativens slutredovisning i Entrécoop. Värmlandskooperativens slutredovisning av verksamhet inom projektet: Entrécoop

Bilaga 1: Värmlandskooperativens slutredovisning i Entrécoop. Värmlandskooperativens slutredovisning av verksamhet inom projektet: Entrécoop Bilaga1:VärmlandskooperativensslutredovisningiEntrécoop Värmlandskooperativens slutredovisning av verksamhet inom projektet: Entrécoop 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning 3 2. Nyskapande och identitet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 LAYOUT ALBIN LANG Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Bilagor 4 I Värmlandskooperativens organisation och utveckling 5 1. Reflektioner verksamhetsåret

Läs mer

LÄGESRAPPORT 5 AVSEENDE PERIODEN: 2014-09- 01 2014-10- 31

LÄGESRAPPORT 5 AVSEENDE PERIODEN: 2014-09- 01 2014-10- 31 LÄGESRAPPORT 5 AVSEENDE PERIODEN: 2014-09- 01 2014-10- 31 I. Lägesrapportens innehåll och disposition Lägesrapporten har följande innehåll: I. Allmänna uppgifter Denna del innehåller uppgifter om projektägare,

Läs mer

Slutrapport mobiliseringsfas

Slutrapport mobiliseringsfas Kompetenta Diarienummer Anordnare - resten av landet 2009-12-31 1(27) Slutrapport mobiliseringsfas Projektet Kompetenta Anordnare resten av landet (KompA) och dess mobiliseringsfas har pågått under perioden

Läs mer

Slutrapport Jobb i Hyllie. - Utvärdering av Jobb i Hyllie

Slutrapport Jobb i Hyllie. - Utvärdering av Jobb i Hyllie Slutrapport Jobb i Hyllie - Utvärdering av Jobb i Hyllie 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Vad är Jobb i Hyllie? 3 3. Vad skiljer Rekryteringsteamet från annan bemanningsverksamhet? 4 4. Viktiga

Läs mer

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 RAPPORTERING Datum: 2014-09-01 Projektbenämning Socialt företag- fortsättning Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 Rapportförfattare Reidun Andersson Sammanfattning Denna period har

Läs mer

Slutlig utvärderingsrapport av projektet Kompetensbyrån i Dalarna. Bilagor

Slutlig utvärderingsrapport av projektet Kompetensbyrån i Dalarna. Bilagor Slutlig utvärderingsrapport av projektet Kompetensbyrån i Dalarna Bilagor Följeforskningsrapport 1 2013-02-16 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Utvärderingsuppdraget... 4 Inhämtad information...

Läs mer

Slutrapport gällande projekt Den Goda Arbetsplatsen

Slutrapport gällande projekt Den Goda Arbetsplatsen Gotlands Kommun Ledningskontoret Avdelningen för regional utveckling Tillväxtenheten Slutrapport gällande projekt Dnr KS 2009/17-14 Mål: De 20 deltagarna/företagen ska ha nyanställt minst 6 personer inom

Läs mer

Slutrapport följeforskning. Insteget

Slutrapport följeforskning. Insteget Slutrapport följeforskning Insteget Innehållsförteckning Inledning 5 Utvärderingsuppdraget och dess genomförande 7 Projektets förväntade resultat och effekter 11 Behov/problem 11 Projektets mervärde 12

Läs mer

RAPPORT FÖRETAGSLYFTET - LÄRANDE UTVÄRDERING SLUTRAPPORT. Sweco Eurofutures AB

RAPPORT FÖRETAGSLYFTET - LÄRANDE UTVÄRDERING SLUTRAPPORT. Sweco Eurofutures AB RAPPORT FÖRETAGSLYFTET - LÄRANDE UTVÄRDERING Sweco Eurofutures AB OLOF LINDE DECEMBER 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 1.1 EU-PROJEKTET FÖRETAGSLYFTET I ÖSTHAMMAR 3 1.2 SWECOS UTVÄRDERINGSUPPDRAG

Läs mer

Årsredovisning 2012 för Samordningsförbundet Samspelet

Årsredovisning 2012 för Samordningsförbundet Samspelet Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-05-11 Ks/2015:119 000 Organisation Sida 1(1) Årsredovisning 2012 för Samordningsförbundet

Läs mer

Utvärdering av ESF-projektet Somalier startar företag - jobbsök

Utvärdering av ESF-projektet Somalier startar företag - jobbsök Utvärdering av ESF-projektet Somalier startar företag - jobbsök Projektägare: Skånes distrikt av IOGT- NTO Slutrapport 2012-03-31 Projektet Somalier startar företag genomfördes inom ramen för det svenska

Läs mer

Projektet Agera. - slutrapport från projektgruppen. Gnesta kommun Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Landstinget Sörmland

Projektet Agera. - slutrapport från projektgruppen. Gnesta kommun Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Landstinget Sörmland Projektet Agera - slutrapport från projektgruppen Gnesta kommun Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Landstinget Sörmland INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Mål och syfte... 3 Organisation... 3 Metod och

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Hela Sverige ska leva

Hela Sverige ska leva Hela Sverige ska leva Kompetenta Anordnare resten av landet Summerande bedömning Niga Hamasor VETA Konsult 2011-09-28 Innehåll 1. Projektet... 3 1.1 Uppdraget... 3 2. Bedömning... 5 2.1 Behov & kompetensutveckling...

Läs mer

Att leva som entreprenör

Att leva som entreprenör Slutrapport: Att leva som entreprenör En introduktion till socialt och kooperativt företagande i projektet Klara Livet Coompanion Blekinge Soft Center, 372 25 Ronneby Telefon:: 0457 818 80 E-post: blekinge@coompanion.se

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer