Nyhetsmagasinet KLIMAT#3 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsmagasinet KLIMAT#3 2015"

Transkript

1 Nyhetsmagasinet KLIMAT# Fler kvinnor behöver rekryteras till branschen Oliwer Thimell vinnare i Skol-SM i Kyl och Värmepumpteknik 2015 Arbetsplatsen utomhus på sommaren

2 » LEDARE Värmepumpande tekniken den okända miljöhjälten! Alla som jobbar hårt, länge och intensivt inom ett specifikt yrkessegment har nog lätt att falla i fackidiot-fällan. Det vill säga man lägger sig till med en massa konstiga uttryck och förkortningar, gärna då som tre-bokstavskombinationer, som inga andra än de mest initierade förstår något av. Detta oavsett om man är bagare, polis, snickare eller arbetar med den värmepumpande tekniken. Exempel på specialuttryck inom vår bransch är till exempel HFC, COP, GWP eller varför inte RACHP*. Inte lätt att förstå eller tolka för den oinvigde. Lätt är nog också att glömma bort vad man som bransch levererar av mervärde till sin omgivning. Visst, för en bagare är det ganska uppenbart vad utfallet av en tidig morgons degknådande blir. Men, för oss verksamma med kyl- och värmepumptekniken vad lämnar vi egentligen efter oss till omvärlden? Det är vi tyvärr dåliga på att visa upp, beskriva och berätta för andra vad vi i vår yrkesnisch skapar. Det är ju så självklart för oss vad vi gör med våra HFC:n, GWP:n och COP:n. Och vi har ändå inte tid att berätta om det för vi har alla fullt upp med att konstruera, installera och serva alla våra anläggningar överallt. Därför är det väldigt få som egentligen förstår och inser vilken påverkan den värmepumpande tekniken faktiskt har, och har haft på allas vår vardag. Utan oss skulle mänskligheten inte alls ha det lika bra som den har det nu. Där fick han allt hybris! säger kanske någon. Nja, är inte så säker på det, för utan oss skulle: det nästan vara omöjligt att hålla maten fräsch. Inga kylskåp eller frysboxar skulle finnas. inga miljövänliga och energieffektiva värmepumpar finnas. inga serverhallar fungera, och därmed vare sig internet, Facebook eller Instagram. Skönt vore väl det kanske å andra sidan någon säger. ingen kall öl serveras på restaurangen. inget frystorkat kaffe finnas i segelbåten. nästan inga av dagens alla läkemedel som gör oss friskare och sundare finnas. Det samma gäller massor av teknisk utrustning på våra sjukhus. inga ishockeyhallar finnas såklart. och i stället för att njuta av soligt och varmt väder skulle vi svettas och lida på kontoret och i bilen. Utan oss skulle mänskligheten inte alls ha det lika bra som den har det nu. Som om inte det vore nog har vi som bransch genom åren även haft ett mycket högt miljötänkande. Energieffektivitet, minskning av primärenergiresurser och miljövänliga processer har under alla år varit ledord för allt det som vår bransch tagit sig för. Men, växthuspåverkan som köldmedierna har det är ju inte speciellt miljövänligt eller hur? Och ozon-hålet, hade inte ni med det att göra? Visst är det så. De gamla så kallade freonerna hade en påverkan på ozonskiktet, och generationen efter freonerna har en växthuspåverkan. Här har kyl- och värmepumpbranschen handlat i god tro vill jag påstå. När freonerna kom på 30-talet var de betraktade som helt ofarliga, och mannen som uppfann dem, Thomas Midgley var på vippen att få Nobels kemipris.när man under 80-talet började inse faran för ozonskiktet tog branschen handfast tag i situationen och lyckades på bara några år ställa om till nya ämnen och tekniska lösningar som gjorde att ozonskiktet nu kommit lång väg mot att vara helt återställt. Det samma gällde när man började inse köldmediernas växthuspåverkan. Genom nya köldmedier och tekniska lösningar är även det problemet på väg att lösas, väl i linje med den tidplan myndigheter och miljöorganisationer önskar. Jag skulle därför önska att alla ni vanliga människor avsatte en liten stund till funderande och reflektion kring hur ert liv skulle vara utan våra kämpar inom kyl- och värmepumptekniken de okända miljöhjältarna. Ganska tråkigt och fattigt eller hur? Och till alla ni som jobbar inom vår bransch. Sträck på er och var stolta ni gör skillnad. Eller som mina barn brukade säga till sina kompisar på förskolan. Min pappa jobbar med kyla han är cool! Så dé så! Stolta kyl- och värmepumphälsningar! Per Jonasson VD Ordlista HFC står för HydroFluoroCarboner och är benämningen för den mest vanliga gruppen av syntetiska köldmedier COP står för Coefficient of Performence och är ett mått på mängden nyttig energi en kyl- eller värmepumpanläggning genererar i förhållande till tillförd mängd drivenergi. GWP står för Global Warming Potential och är ett mått på den miljöpåverkan ett ämne har i förhållande till en enhet (kg) koldioxid RACHP är den engelska samlingsbenämningen för vår bransch och står för Refrigeration/Air-Conditioning/Heat Pump 2 Nyhetsmagasinet Klimat #3 2015

3 ROT-sänkning gav ökad värmepumpsförsäljning Försäljningen av alla typer av värmepumpar ökade kraftigt under andra kvartalet Starkast går frånluftvärmepumparna, med en ökning på 21 %, men även bergvärmeoch luftvattenvärmepumpar har haft en bra period (+19 %; +19 %) Totalt, inräknat alla typer av värmepumpar så ökade försäljningen med 20 % under det andra kvartalet. Den installerade effekten under andra kvartalet ökade med 18 % jämfört med motsvarande period året innan inleddes med svag försäljning av bergvärmepumpar under första kvartalet (-9 %), men har hämtat sig under andra kvartalet. Sammantaget så har försäljningen under första halvåret 2015 ökat med 6 %. Den aviserade sänkningen av ROT-avdraget till 30 % av arbetskostnaden har som vi förutsett gett en ökad försäljning under det andra kvartalet. Många passar på att tidigarelägga sin investering, säger Per Jonasson, VD Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Trenden med ökad försäljning gäller för villamarknaden, medan marknaden för större fastigheter ligger kvar på samma nivå som föregående år. Detta talar för att det just är ROT-avdraget som gjort att försäljningen ökat så kraftigt. Vi såg liknande trend hösten 2005 när dåvarande regering aviserade att bidrag för utbyte av oljepannor till förnybar uppvärmning skulle införas efter årsskiftet, fortsätter Per Jonasson. Då sjönk försäljningen markant under sista kvartalet 2005, för att kraftigt öka under första kvartalet När sådana här förändringar i bidrag aviseras i förtid blir marknaden svängig och det gäller inte bara vår bransch. Värdet av värmepumpförsäljningen* under andra kvartalet i konsumentled beräknas uppgå till 1,4 miljarder kronor, vilket är en ökning med 17 % jämfört med samma period föregående år. Energipriser Under sommarmånaderna juni och juli har elpriset varit mycket lågt. Anledningen till detta var bland annat låg elkonsumtion beroende på semestertider i kombination med mycket nederbörd och vind. Även i början av augusti har elpriset varit fortsatt lågt. Magasinfyllnadsgraden har ökat stadigt under sommaren till följd av det våta vädret. Under vecka 31 låg nivån på knappt 90 procent vilket är långt över normalvärdet för denna vecka. Sett ur ett nordiskt perspektiv så ligger magasinfyllnaden nu på normal nivå efter att tidigare legat under det normala. I dagsläget är tre stycken svenska kärnkraftsreaktorer avställda för revision och tillgängligheten har under sommarmånaderna legat runt 60 procent. Flera av kärnkraftsreaktorerna har reglerats ned till följd av de låga elpriserna. Sveriges nettoexport har ökat under sommarveckorna och under vecka 31 var nettoexporten 0,73 TWh, vilket är en fördubbling av exporten jämfört med vecka 26. Pelletspriset har legat stilla under sommarmånaderna. Nyhetsmagasinet Klimat #

4 Installationsbranschen behöver rekrytera fler kvinnor Att ha en yrkeskår som består av både kvinnor och män är väldigt positivt på många plan. De flesta håller till exempel med om att man har trevligare på jobbet med jämn könsfördelning. Men den allra viktigaste bristen i en könshomogen bransch är att branschen går miste om den breddning av kompetens som en dubblad rekryteringsbas skulle innebära. När installationsbranscherna har stora behov av nyanställning har vi inte råd att enbart vända oss till hälften av ungdomarna. I kyl- och värmepumpbranschen är mindre än en halv procent av F-gascertifikatsinnehavarna kvinnor. Vi behöver alltså bli betydligt bättre på att rekrytera kvinnor. sällsynta, men nu har en ökad andel. Inom lärar- och juristyrken har löneutvecklingen bromsats när fler kvinnor sökt sig dit. Ni i installationsbranschen borde gå ut aktivt och berätta att ni garanterar samma lönenivå och löneutveckling för kvinnor som för män, förutsatt samma arbetsuppgifter, säger Emma Hult. Mia Liljestrand jobbar med utbildningsfrågor inom Svenskt Näringsliv och kan bekräfta att rekryteringssvårigheter inte är Under Almedalsveckan i Visby, där politiker mötte intresseorganisationer och företag som vill bidra till samhällsutvecklingen, ordnades ett seminarium om mångfald i rekryteringen till installationsbranschen. Medverkade gjorde Emma Hult (mp), Elsa Engström (Yrkesprogramsutredningen), Ulrik Simonsson (Ungdomsbarometern) och Mia Liljestrand (Svenskt Näringsliv) Arrangörer var Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, VVS Företagen, Svensk Ventilation, Entreprenörföretagen och Elektriska Installatörsorganisationen EIO Emma Hult, som är bostadspolitisk talesperson för Miljöpartiet har byggnadsingenjör som yrke när hon inte är politiker. Det första jag fick höra när jag började jobba, något skämtsamt, var om jag kan koka kaffe, berättar Hult. Hon berättar vidare om sina möten med installationsbranschen, där hon träffat idel män där de flesta är i övre medelåldern och alla är etniska svenskar. Det finns många hinder som gör att kvinnor inte väljer att jobba i en sådan bransch. Min erfarenhet är att det inte är helt oproblematiskt att tillhöra en underrepresenterad grupp i en annars homogen bransch. Emma Hult uppmanar oss i installationsbranschen att dra lärdom av det som hänt i många branscher där kvinnor tidigare varit Det finns många hinder som gör att kvinnor inte väljer att jobba i en sådan bransch. något som enbart drabbar installations- och byggsektorn. I snitt en femtedel av de svenska rekryteringsförsöken misslyckas. Det slår hårt mot små och medelstora företag. När man inte kan hitta en person med den kompetens som eftersöks kan företaget inte utöka sin orderstock. 4 Nyhetsmagasinet Klimat #3 2015

5 Affärer uteblir, och det drabbar tillväxten och därmed även välfärden. Mia föreslår att vi sätter krav på regeringen att utöka yrkesvux och yrkeshögskolan. Under många år på rad har antalet sökningar till yrkesprogrammen inom gymnasiet minskat. Samtidigt som elevkullarna har minskat har även andelen ungdomar som väljer dessa program minskat till fördel för studieförberedande program. Även de som inte har tänkt sig att studera vidare efter gymnasiet väljer studieförberedande program främst samhällsprogrammet med samhällsinriktning, vilket brukar betraktas som en förlängning av grundskolan. Det betyder att många försöker söka jobb utan att ha någon relevant yrkesutbildning, och kan inte matcha det stora behov som företagen har av yrkesutbildad arbetskraft. Ulrik Simonsson, vd för Ungdomsbarometern, berättar hur ungdomar tänker när de söker gymnasieutbildning. Numera uppfattas yrkesprogrammen som mer definitiva val, där man låser in sig i ett yrke för resten av livet, och det är inget som dagens ungdomar vill. Det beror bland annat på att dessa program uppfattas som återvändsgränder där man inte kan studera vidare, vilket inte stämmer med verkligheten, säger Simonsson. Simonsson förklarar att gymnasievalet görs med tre parametrar som grund. Intresse. Undersökningar visar att väldigt få ungdomar kan idag tänka sig att jobba med något de inte tycker är kul. Vill jag jobba eller studera direkt efter gymnasiet? Identitet Vilken yrkesgrupp identifierar jag mig med? Ni i installationsbranscherna behöver tala om era yrken med stolthet och berätta om goda jobbchanser och möjligheter att utvecklas under karriären. Ni i installationsbranscherna behöver tala om era yrken med stolthet och berätta om goda jobbchanser och möjligheter att utvecklas under karriären. Ni måste börja med påverkan tidigt allra senast i högstadiet, rekommenderar Simonsson. Elsa Engström har varit med och tagit fram den statliga yrkesprogramsutredningen som ska bidra till att förbättra matchningen på arbetsmarknaden. Hon har bland annat ordnat en fokusgrupp för ungdomar som tillhör underrepresenterat kön på sina respektive gymnasieutbildningar. Hon berättar att vi står inför både utmaningen att få flera tjejer att söka gymnasieprogram med våra inriktningar om utmaningen att få dem att stanna kvar på utbildningen och i branschen. Det är betydligt vanligare att underrepresenterat kön hoppar av en utbildning eller lämnar en bransch. Nyckeln till att få dem att stanna är inte att fokusera mycket på att stödja dem, utan nyckeln är att jobba med majoritetsgruppen. Det är denna grupps attityder och beteenden som kan underlätta eller skrämma iväg, i ert fall kvinnorna, uppmanar Elsa Engström. Hon beskriver också vikten av goda förebilder, att lyfta fram kvinnor i branschen, och om möjligt anställa kvinnlig lärare i gymnasiets karaktärsämnen. I en efterföljande diskussion tog Britta Permats, vd för Svensk Ventilation, ett lyckat exempel på tillsättandet av en kvinnlig vd för ett ventilationsföretag, vilket lett till att fler kvinnor sökt sig till företaget i olika teknikintensiva yrkesroller. Seminariet besöktes av branschfolk och andra nyfikna som fick möjlighet att samtala i mindre grupper i den i Almedalen så effektiva mingelformen. Roligaste seminariet under Almedalen Under Almedalen lanserades den nya, uppdaterade Energihandboken under seminariet Vem vill bli miljönär? Under lekfulla former tävlade Lise Nordin (mp), Maria Strömkvist (S), Pernilla Gunther (KD) och Rickard Nordin (C), alla från Energikommissionen. I frågesporten som hade samma utformning som tv-programmet Vem vill bli miljonär?, gällde det för deltagarna att tillsammans med publiken komma fram till rätt svar på frågorna. Alla frågor var på temat Energieffektivisering. Flera av deltagarna på i publiken och panelen gav seminariet betyget roligaste seminariet i Almedalen. Energihandboken ger stöd, inspiration, argument och konkreta råd om energibesparande åtgärder och riktar sig till beslutsfattare, fastighetsägare, förvaltare, byggherrar, arkitekter, VVS- och energikonsulter. Den är till nytta för alla med intresse för en effektiv energianvändning i byggnaders installationer och lämpar sig som studiematerial för yrkeshögskolan, högskolan och gymnasiet. Energianvändningen i byggnader utgör en väsentlig del av vårt energibehov. Hela 40 procent av den totala energianvändningen använder vi i lokaler och bostäder. De tekniska installationerna står för mer än hälften av byggnadens kostnad varför installationernas utformning, drift och skötsel är av stor betydelse för en effektiv energianvändning. Installationerna blir dessutom allt mer energisnåla. De är hjärnan och hjärtat i byggnaden som försörjer huset med luft, vatten, värme och kyla. Energihandboken har tagits fram av Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, VVS Företagen, Svensk Ventilation, Isoleringsfirmornas Förening IF, HSB Riksförbund och Energieffektiviseringsföretagen EEF. Energihandboken finns att köpa på Svensk Byggtjänst inom kort. Boken finns också att köpa i webshopen på Svenska Kyl & Värmepumpföreningens hemsida, Nyhetsmagasinet Klimat #

6 Välkommen till Svenska Kyl & Värmepumpdagen oktober 2015, Arken Hotel & Art Garden Spa, Göteborg Återigen har vi lyckats samla det mesta av det bästa inom kyl- och värmepumpområdet. I programmet hittar du bl.a: Framtidens köldmedier hantering, tillgänglighet, efterfrågan. Lyssna på några av experterna inom området och få reda på vad som kommer gälla i framtiden, allt från kolväten via CO2 till HFO. Kyla och värme i praktiken. Lyssna på några av de skarpaste i vår bransch presentera hur de lyckats med det som många andra misslyckats med. F-gasförordningen trodde ni det var slut nu? Få info om hur den svenska förordningen kommer se ut samt vilka kompetenskrav du kommer ställas inför. Underhåller på kvällen gör Björn Starrin och Johan Östling, kända från tv-serien Ack Värmland i TV4! För mer info och anmälan, gå in på Arken Hotel & Art GA rden SpA är utva ld till årets SpA -konferens Nyhetsmagasinet Klimat #3 2015

7 Oliwer Thimell - vann Skol-SM i kyl- och värmepumpteknik 2015! 2015 års skolmästerskap i kyl- och värmepumpteknik avgjordes strax innan sommaren. Det blev en jämn tillställning där alla tretton tävlande visade på goda yrkeskunskaper. Oliwer Thimell från Universitetsholmens Gymnasium i Malmö var den som fick det allra bästa resultatet. Det är ju kul att vinna tävlingen, och extra kul att jag fick anställning igår. När vi skrev teoriprovet i tävlingen ringde min chef på praktikplatsen och anställde mig, säger Oliwer. Vinnaren av utmärkelsen bästa skola blev i år Polhemsskolan i Gävle. Priset mottogs av skolans kyllärare, Robert Hedlund. Tävlingen Tävlingen Skol-SM i kyl- och värmepumpteknik arrangeras av branschorganisationen Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) och hålls i maj varje år. Det är sistaårseleverna på gymnasiets VVS- och fastighetsprogram som tävlar. De flesta som tävlar går inriktningen kyl- och värmepumpteknik som väljs till år två. Syftet med Skol-SM är dels att uppmärksamma ungdomar till att bli nyfikna på utbildningar inom kyl- och värmepumpteknik, dels att premiera goda kunskaper och uppmuntra till engagemang i gymnasiestudierna. Kyl- och värmepumpbranschen expanderar och företagen har ett stor behov av att nyanställa. Ungdomar som tycker teknik är kul, har en spännande framtid när de väljer kyl- och värmepumpbranschen. Det vanliga är att man börjar som montör av nya system, och med mer yrkeserfarenhet går över till jobb som servicetekniker på befintliga anläggningar. Nya omarbetade Energihandboken klar 2008 kom första utgåvan av Energihandboken. Sedan dess har det hänt massor inom energieffektiviseringsområdet och det var nu dags för en uppdatering och genomgång av handboken. Energihandboken innehåller lönsamma och konkreta rås om energibesparande åtgärder i byggnaders installationer. Energianvändningen i byggnader utgör en väsentlig del av vårt energibehov. Hela 40 procent av den totala energianvändning- en använder vi i lokaler och bostäder. Om vi ska nå de mål som EU satt upp om till 2020 och 2030, så är energieffektivisering av våra byggnader ett av de allra viktigaste områdena att fokusera på. De tekniska installationerna står för mer än hälften av byggnadens kostnad varför installationernas utformning, drift och skötsel är av stor betydelse för en effektiv energianvändning. Installationerna blir dessutom allt mer energisnåla. De är hjärnan och hjärtat i byggnaden som försörjer huset med luft, vatten, värme och kyla. Energihandboken är framtagen för att ge stöd, inspiration, argument och konkreta råd om energibesparande åtgärder och riktar sig till beslutsfattare, fastighetsägare, förvaltare, byggherrar, arkitekter, VVS- och energikonsulter. Den är till nytta för alla med intresse för en effektiv energianvändning i byggnaders installationer och lämpar sig som studiematerial för yrkeshögskolan, högskolan och gymnasiet. Nyheter sedan förra upplagan är förutom en total översyn av alla kapitel, en samman- fattning av rapporten Ett hus, fem möjligheter och ett utökat kapitel om de lagar som påverkar installationsbranschen. Boken behandlar också: Energibalans i byggnader Värmesystem Ventilation och inomhusmiljö Kyla och Värmepumpar Styr och regler Energieffektiviseringsåtgärder Energihandboken har tagits fram av Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, VVS Företagen, Svensk Ventilation, Isoleringsfirmornas Förening IF, HSB Riksförbund och Energieffektiviseringsföretagen EEF. Energihandboken finns att köpa på Svensk Byggtjänst inom kort (295 kr +moms). Som medlem i Svenska Kyl & Värmepumpföreningen kan du köpa boken för 195 kr + moms. Den finnas även i Svenska Kyl & Värmepumpföreningens Webshop som du hittar på Nyhetsmagasinet Klimat #

8 REMISSVAR! NY SVENSK F-GASFÖRORDNING Den 11 maj var sista dagen att svara på den remiss som Naturvårdsverket lämnat som förslag till ny svensk f-gasförordning. Svenska Kyl & Värmepumpföreningen har i över ett års tid arbetat hårt tillsammans med branschens alla aktörer för att se över de konsekvenser som den nya europeiska lagstiftningen kommer innebära. Den europeiska f-gasförordningen är grunden för den svenska lagstiftningen men det finns svenska särregler som behandlas i den svenska f-gasförordningen. De viktigaste delarna i förslaget kan sammanfattas enligt följande: Bestämmelser om ozonnedbrytande ämnen lyfts ur till en egen förordning Företagscertifikat införs för mobilsidan Utökning av behörighetsområde för mobil luftkonditionering i fordon (upp till 20 ton CO2E) för personer med Kategori V Benämningen enhetsaggregat ersätts med hermetiskt sluten utrustning Föranmälan till miljöförvaltningen, 10 kg ersätts med 14 ton CO2E Rapportering till miljöförvaltningen, gränsen 10 kg ersätts med 14 ton CO2E Uppdateringar i miljöbalken och i förordningen om miljösanktionsavgifter (MSA) Svenska Kyl & Värmepumpföreningen ställer sig positiva till förslaget i stort men har lämnat en del synpunkter varav de viktigaste är: Återanvändning av återvunnet (avtappat) köldmedium får endast göras om köldmediets kvalitet kan verifieras. Annars får köldmediet endast användas i samma system det avtappats från eller skickas för destruktion Krav på förebyggande underhåll i samband med periodisk läckagekontroll Införande av kontrollmånad vid periodisk läckagekontroll istället för som idag ett specifikt datum (365-dagars regeln) Upprättande av ett nationellt elektroniskt register dit all rapportering sker i stället för till varje kommuns miljöförvaltning. Tydligt ställda kompetenskrav för arbeten med alternativa köldmedier (ej f-gaser) Förändringar av miljösanktionsavgifter (MSA) så att överträdelsens art blir proportionerlig. Hårdare avgifter för t ex att inte ha certifikat och att inte rapportera. Lägre avgifter för att inte ha skickat in årligt intyg eller att vara ringa försenad med kontroll eller rapportering. CO2E = koldioxidekvivalenter Välkommen på årsmöte! I direkt anslutning till Svenska Kyl & Värmepumpdagen hålls SKVPs årsmöte. Årsmötet är inte bara ett tillfälle att summera den gångna perioden. Det är även tidpunkten för medlemmarna att ge sina röster för hur de vill att verksamheten skall formas inför framtiden. Att delta är alltså även att påverka. Plats: Arken Hotel & Art Garden Spa Datum: 16 oktober Exakt tid och lokal meddelas senare. Inbjudan kommer att skickas till alla medlemmar i god tid innan årsmötet, men det går bra att anmäla sig redan nu till Hanna Nyborg, ELBEHÖRIGHETSUTREDNINGEN Betänkandet Elsäkerhet en ledningsfråga (SOU 2014:89) som gäller behörigheten att utföra elektriska installationer har varit på remiss under våren. Som en av remissinstanserna svarade SKVP den 22 maj Bakgrunden till uppdraget är att ellagstiftningen är föråldrad och behöver ses över. För kyl- och värmepumpbranschens del är det framför allt vilken roll yrkesmännen, d v s de som inte har egen behörighet, kommer få i framtiden. Det måste fortsatt finnas möjlighet att utföra enklare elarbeten utan att ha egen behörighet. Vi menar även att det behöver finnas olika elbehörighetsnivåer, beroende på vad man i huvudsak arbetar med. Svenska Kyl & Värmepumpföreningen anser att servicearbeten såsom utbyte av kompressorer, pumpar, fläktar eller liknade komponenter ska kunna utföras av en tekniker som har kunskap att elektriskt hantera in- och urkoppling, men framförallt kunskap om hur komponenten ska anslutas i aggregatet för att det ska fungera på ett säkert och energieffektivt sätt. Dessa ingrepp är i vissa fall reglerade i andra lagrum som t ex f-gasförordningen, vilket innebär att en elinstallatör inte kan utföra hela ingreppet eller utbytet. Vi anser att det inte är rimligt och därmed inte troligt att fastighetsägare eller industriägare kommer att acceptera att två olika yrkeskategorier måste skickas ut för liknande ingrepp. Vi har också påpekat svårigheterna med att få praktik godkänd för att få de begränsade behörigheterna. Utredningen innehåller ett förslag att alla företag som utför elinstallationsarbete på någon annans (kunds) anläggning ska ha anmält (registrerat) sig som elinstallationsföretag till elsäkerhetsverket. Det kommer innebära att de allra flesta kyl- och värmepumpinstallatörerna behöver registrera sig. Avsikten är att det ska vara lättare för den som ska anlita någon för elinstallationsarbete att kontrollera om företaget uppfyller de krav som ställs. Det finns inget krav på att företaget måste ha en med behörighet anställd så som det var tidigare, utan kravet är att det ska finnas en med elbehörighet fast knuten till företaget. Det föreslås istället bli krav på egenkontrollprogram inom området. Allt detta anser vi stärker de seriösa företagen i branschen. Vi har i vårt svar påtalat att vi utgår från att inga extra kostnader får påföras företagen som anmäler sig till registret. 8 Nyhetsmagasinet Klimat #3 2015

9 Varannan vill flytta arbetsplatsen utomhus på sommaren Så kom äntligen värmen igen. Men för den som arbetar inomhus kan det bli plågsamt. Varannan skulle vilja flytta sin arbetsplats utomhus under sommaren, enligt en undersökning från Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen. Sol, värme och semestertider är härligt för de flesta. Men för alla som måste arbeta inomhus kan det vara väldigt påfrestande. Nästan varannan, 49 procent, skulle vilja flytta arbetsplatsen utomhus under sommaren. Sex av tio, 61 procent, uppger också att det är för varmt eller för instängt på deras arbetsplats. Det visar en ny undersökning från branschorganisationen Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Sommarvärme och instängt kontor i stadsmiljö är en jobbig situation. När luften är dålig kan vi inte arbeta lika bra. Vissa arbetsplatser har även verksamhet som alstrar värme. Då blir det extra svettigt under sommaren, säger Per Jonasson, vd för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Många arbeten kan bara utföras inomhus. Därför är det viktigt att ha en väl fungerande klimatanläggning på arbetsplatsen. Rätt installerad och servad anpassar den sig automatiskt efter årstid och utomhustemperatur. Om en sådan anläggning inte finns skulle utomhus givetvis kunna vara ett bra alternativ, säger Per Jonasson. Undersökningen Skulle du vilja flytta din arbetsplats utomhus under sommaren? Ja, gärna 14 % Ja, vissa dagar 35 % Nej, jag trivs bra inomhus 12 % Nej, det är svårt att arbeta utomhus 31 % Jag jobbar inte alls på sommaren 2 % Vet ej 6 % Vad, om något, av följande är det vanligaste problemet för dig på arbetet under sommaren när det gäller inomhusklimatet? Att det är för varmt 49 % Att det är för instängt 12 % Att det är för kallt 9 % Att det är för dragigt 1 % Inget av ovanstående 4 % Vet ej 3 % Har inga problem med inomhusklimatet på arbetsplatsen 19 % Arbetar ej inomhus 2 % Undersökningen genomfördes av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov på uppdrag av Svenska Kyl- och värmepumpföreningen under vecka 27, Totalt 1000 respondenter har svarat. Resultatet är riksrepresentativt gällande kön, ålder och region. För ytterligare frågor, vänligen kontakta: Per Jonasson, vd, Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen, mobil Nyhetsmagasinet Klimat #

10 PULSEN 2015 Nu vänder trenden, installatörerna ser allt mer positivt på värmepumpmarknaden Pulsen är Svenska Kyl & Värmepumpföreningens återkommande enkätundersökning bland de medlemmar som installerar värmepumpar till konsument. Syftet med enkäten är att följa trenderna på värmepumpmarknaden med frågor som återkommer varje år. I år deltog 215 av 570 installatörsmedlemmar i den webbaserade enkäten. Efter sammanslagningen av föreningarna skiljer sig medlemsbasen marknad från tidigare PULSEN undersökningar. Enkäten skickats ut till samtliga medlemmar men där framgick tydligt att det enbart var relevant att genomföra enkäten om man sålde värmepumpar till konsument. 75 procent av de som svarade hade dock varit medlemmar i SVEP tidigare, 26 procent av dessa hade varit medlemmar i båda föreningarna. 22 procent hade tidigare varit medlemmar i KV-företagen. 3 procent hade ej tidigare varit medlem i någon av föreningarna. Antalet anställda per företag har legat relativt konstant under alla åren på ca 8,8 i medel. Det är även tydligt att medlemsföretagens verksamhet allt mer riktar in sig på service istället för rena installationer låg den procentuella andelen av företagens omsättning fördelat på installation samt service av värmepumpar på 46 resp. 16 procent. För 2015 ligger samma fördelning istället på 35 resp. 21 procent. Detta är en markant skillnad. Den förändrade medlemsbasen kan vara en del av förklaringen. Men med tanke på att antalet installerade värmepumpar ständigt ökar samt att beståndet blir allt äldre i kombination med lägre nyförsäljning är det dock troligt att företagen försöker arbeta mer och mer med service. Installatörerna allt mer positiva Under varje år har vi frågat hur installatörerna upplever hur efterfrågan på värmepumpar är just nu samt om 3 år. I tidigare PULSEN har vi sett en trend med minskad upplevd efterfrågan för varje år. I årets PULSEN ser vi ett tydligt trendbrott. Andelen som upplever efterfrågan som mycket bra, bra eller ganska bra sjönk mellan från 85 procent till 35 procent. I år har denna andel stigit till 64 procent. Som väntat, utbytesmarknaden ökar stadigt Som väntat så är fler och fler av värmepumpinstallationerna utbyten av äldre värmepumpar. Mellan ökade andelen installationer som ersätter äldre värmepump från 7 procent till 17 procent. Andelen oljepannor som ersätts med värmepump har som väntat minskat från 27 procent till 13 procent under samma period. En förhållandevis stor siffra som visar på att det fortfarande finns ett stort antal oljepannor kvar i vårt land. Vilken typ av värmesystem har de värmepumpar ni installerat under det senaste året procentuellt sett ersatt eller kompletterat? När det gäller frågan om vart värmepumparna installeras syns inga större skillnader sen tidigare PULSEN. Installationer i villor/radhus har minskat något de senaste åren medan installationerna i fritidshus ökat. Installationer i lokaler har även de ökat från ca 5 procent till 7 procent mellan Prisnivån följer tidigare trend En av PULSEN kanske mest intressant frågor är de som rör kostnaden för olika värmepumpinstallationer i en ville med en förbrukning på kwh/år. Luft/ luft samt luft/vattenvärmepumparna har i princip legat på samma nivå sedan Berg, jord, grundvatten och frånluftvärmepumparna har ökat svag mellan åren där jordvärmen står för den största prisökningen mellan på ca kr Antal deltagande i enkäten Ej svar Hur upplever du att efterfrågan på värmepumpar är just nu? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Totalkostnad för värmepumpinstallation i villa med värmebehovet kwh/år." Mycket bra kr kr kr kr kr kr kr kr 0 kr Luft/luft Bergvärme Jordvärme Grundvatten Luft/vatten Frånluft kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Svar Vad ersätter, procentuellt sett, de nyinstallerade värmepumparna? Bra Ganska bra Ganska dålig Dålig Mycket dålig Elpannor 21,0% 20,0% 21,4% 21,7% 18,2% Direktverkande el 20,8% 22,9% 20,6% 20,9% 21,8% Oljepannor 27,0% 20,0% 17,3% 18,4% 13,1% Äldre värmepump 6,6% 8,7% 11,0% 11,6% 17,0% Ved 8,9% 8,8% 11,4% 11,0% 11,4% Pellets 6,2% 7,9% 9,5% 7,8% 8,6% Fjärrvärme 2,0% 3,5% 2,3% 3,9% 3,6% Nyproduktion 3,7% 4,3% 5,0% 3,5% 4,5% Gas 1,9% 1,8% 1,0% 0,7% 0,8% Annat 1,9% 2,0% 0,6% 0,4% 1,0% 10 Nyhetsmagasinet Klimat #3 2015

Stark försäljning Värmepumpsförsäljningen under årets tre första kvartal

Stark försäljning Värmepumpsförsäljningen under årets tre första kvartal Nyhetsmagasinet #1 2014 KLIMAT Energispaning 2015 Linnea Carlsson är Sveriges bästa kyl- och värmepumptekniker! Vad gäller vid ROT-avdrag? » LEDARE Koka soppa på en spik Koka soppa på en spik, trolla med

Läs mer

Nyhetsmagasinet KLIMAT#1 2015. Energispaning 2015 Från vårdbiträde till kyltekniker! Nya regler för ROT-avdrag!

Nyhetsmagasinet KLIMAT#1 2015. Energispaning 2015 Från vårdbiträde till kyltekniker! Nya regler för ROT-avdrag! Nyhetsmagasinet KLIMAT#1 2015 Energispaning 2015 Från vårdbiträde till kyltekniker! Nya regler för ROT-avdrag! » LEDARE Lök på laxen, eller grädde på moset? Ja, vad kommer att serveras på affärsluncherna

Läs mer

Remissvar Naturvårdsverkets förslag till författningsändringar för att genomföra EP och rådets förordning nr 517/2014.

Remissvar Naturvårdsverkets förslag till författningsändringar för att genomföra EP och rådets förordning nr 517/2014. Miljö- och energidepartementet Susanne Gerland/Johanna Jansson 103 33 Stockholm Stockholm den 11 maj 2015 Remissvar Naturvårdsverkets förslag till författningsändringar för att genomföra EP och rådets

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt EN TIDNING OM FÖRNYELSEBAR ENERGI NR 1 2014 Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt Skärpning av energikraven i byggnader på väg Ny uppsats: Kan geoenergiborrhål göra intrång hos grannen?

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

STARKARE FÖRETAG. Så hjälper Guldpengen dig att utvecklas. Tema: Affärsmannaskap och lönsamhet. Premiär för NYA EIO Aktuellt!

STARKARE FÖRETAG. Så hjälper Guldpengen dig att utvecklas. Tema: Affärsmannaskap och lönsamhet. Premiär för NYA EIO Aktuellt! EIO Aktuellt För medlemsföretag i Elektriska Installatörsorganisationen EIO Nummer 1 2015 Premiär för NYA EIO Aktuellt! Tema: Affärsmannaskap och lönsamhet STARKARE FÖRETAG Så hjälper Guldpengen dig att

Läs mer

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Här skapas jobben småföretagen som nyanställer En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Innehåll Småföretagen Sveriges jobbskapare 3 Sammanfattning

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER Andrea Brenander I svenskt näringsliv är andelen kvinnliga chefer endast 22 procent. Ett av Ericssons bolag har arbetat med att få lika stor andel

Läs mer

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling YOU Sammanställning 2013-2015 Emma Linnman och Maria Wretling Jobba i Västerås ekonomiska förening Yrkesorientering för Unga (YOU) Rapport 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Bemanning Mål

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

Här blir man aldrig äldre än 39 Nu finns Konsulten också som webbtidning! Där hittar du alltid de senaste branschnyheterna. www.tidningenkonsulten.

Här blir man aldrig äldre än 39 Nu finns Konsulten också som webbtidning! Där hittar du alltid de senaste branschnyheterna. www.tidningenkonsulten. Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 2 2014 Pris 56 kr SRF FöretagsEko: Regelverken dåligt anpassade till småföretag 6 Brf-debatten: Ingen kan ändra på det som är gjort, men framtiden kan vi påverka

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Den nya generationens företagare. Livsviktiga arbetare

Den nya generationens företagare. Livsviktiga arbetare Den nya generationens företagare Livsviktiga arbetare Innehåll Framtidens samhällsbyggare 3 Fakta om undersökningen 4 Fakta om de svarande 5 Arbete och övrigt liv 14 Typ av företag 17 Synen på företaget

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

EIO Aktuellt. Tufft 2013-2014 för elteknikbranschen. Installationsbranschen ser väldigt dyster ut framförallt i Mellansverige

EIO Aktuellt. Tufft 2013-2014 för elteknikbranschen. Installationsbranschen ser väldigt dyster ut framförallt i Mellansverige EIO Aktuellt För medlemsföretag i EIO NR 4 2013 Tufft 2013-2014 för elteknikbranschen Installationsbranschen ser väldigt dyster ut framförallt i Mellansverige Ta vara på teknikskiftet Hur mycket bör EIOs

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Dokumentering av projektet Mångfald ger tillväxt. Örebro 2006-2007

Dokumentering av projektet Mångfald ger tillväxt. Örebro 2006-2007 Dokumentering av projektet Mångfald ger tillväxt Örebro 2006-2007 1 INLEDNING... 1 1.1 BAKGRUND & SYFTE... 1 2 ARBETSSÄTT... 2 3 VILL DU VETA MER OM PROJEKTET MÅNGFALD GER TILLVÄXT?... 2 4 FÖRELÄSNINGAR...

Läs mer

17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé.

17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé. HSB hållbarhetsredovisning 2010 17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé. 2 Hållbarhetsredovisning 2010 Innehåll Ordförande tycker till 4 HSB en hållbar kooperation 6 Marknaden framöver

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

RÄTT ARVODE. Bo bättre TJÄNA PÅ. Elda inte för kråkorna. Stor undersökning: Så mycket får bostadsrättsstyrelserna TÄVLINGAR

RÄTT ARVODE. Bo bättre TJÄNA PÅ. Elda inte för kråkorna. Stor undersökning: Så mycket får bostadsrättsstyrelserna TÄVLINGAR b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 3 2009 det föreningen behöver veta RÄTT ARVODE Stor undersökning: Så mycket får bostadsrättsstyrelserna Elda inte för kråkorna TEMA

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige Svenskarna: El en lösning för klimatet Innehåll Ladda Sverige El & boende El & transporter El & jobb El en lösning för klimatet Det här är en studie om svenskarnas syn på el och klimat. Bakgrunden till

Läs mer

Kvalitet bygger förtroende

Kvalitet bygger förtroende I KARRIÄREN / I LIVET NR 1 JANUARI 2015 UTGIVEN AV FAR ÅRGÅNG 41 PRIS 65 KRONOR Missa inte Debatt och Fördjupning på tidningenbalans.se Bilaga: Fördjupning #1/2015 Kvalitet bygger förtroende Katarina Ljungqvist

Läs mer

Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb!

Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb! Årsredovisning 2013 SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb! SID 12 INTERVJU Viktigt med en tidig kontakt i processen. SID 19 FRAMGÅNGSFAKTORER Aktivera ditt nätverk och var aktiv! EN MÖTESPLATS

Läs mer

Unik lönestatistik. på 78 %; totalt skickades den ut till 240 energi- och klimatrådgivare.

Unik lönestatistik. på 78 %; totalt skickades den ut till 240 energi- och klimatrådgivare. dia log Nyhetsbrev för medlemmarna i föreningen EnergiRådgivarna 2/2010 Dags att byta spår? Hur uppfattar vår omgivning (kunder, politiker, press, vanligt folk) oss när är vi pratar om energieffektivisering?

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer