Nyhetsmagasinet KLIMAT#3 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsmagasinet KLIMAT#3 2015"

Transkript

1 Nyhetsmagasinet KLIMAT# Fler kvinnor behöver rekryteras till branschen Oliwer Thimell vinnare i Skol-SM i Kyl och Värmepumpteknik 2015 Arbetsplatsen utomhus på sommaren

2 » LEDARE Värmepumpande tekniken den okända miljöhjälten! Alla som jobbar hårt, länge och intensivt inom ett specifikt yrkessegment har nog lätt att falla i fackidiot-fällan. Det vill säga man lägger sig till med en massa konstiga uttryck och förkortningar, gärna då som tre-bokstavskombinationer, som inga andra än de mest initierade förstår något av. Detta oavsett om man är bagare, polis, snickare eller arbetar med den värmepumpande tekniken. Exempel på specialuttryck inom vår bransch är till exempel HFC, COP, GWP eller varför inte RACHP*. Inte lätt att förstå eller tolka för den oinvigde. Lätt är nog också att glömma bort vad man som bransch levererar av mervärde till sin omgivning. Visst, för en bagare är det ganska uppenbart vad utfallet av en tidig morgons degknådande blir. Men, för oss verksamma med kyl- och värmepumptekniken vad lämnar vi egentligen efter oss till omvärlden? Det är vi tyvärr dåliga på att visa upp, beskriva och berätta för andra vad vi i vår yrkesnisch skapar. Det är ju så självklart för oss vad vi gör med våra HFC:n, GWP:n och COP:n. Och vi har ändå inte tid att berätta om det för vi har alla fullt upp med att konstruera, installera och serva alla våra anläggningar överallt. Därför är det väldigt få som egentligen förstår och inser vilken påverkan den värmepumpande tekniken faktiskt har, och har haft på allas vår vardag. Utan oss skulle mänskligheten inte alls ha det lika bra som den har det nu. Där fick han allt hybris! säger kanske någon. Nja, är inte så säker på det, för utan oss skulle: det nästan vara omöjligt att hålla maten fräsch. Inga kylskåp eller frysboxar skulle finnas. inga miljövänliga och energieffektiva värmepumpar finnas. inga serverhallar fungera, och därmed vare sig internet, Facebook eller Instagram. Skönt vore väl det kanske å andra sidan någon säger. ingen kall öl serveras på restaurangen. inget frystorkat kaffe finnas i segelbåten. nästan inga av dagens alla läkemedel som gör oss friskare och sundare finnas. Det samma gäller massor av teknisk utrustning på våra sjukhus. inga ishockeyhallar finnas såklart. och i stället för att njuta av soligt och varmt väder skulle vi svettas och lida på kontoret och i bilen. Utan oss skulle mänskligheten inte alls ha det lika bra som den har det nu. Som om inte det vore nog har vi som bransch genom åren även haft ett mycket högt miljötänkande. Energieffektivitet, minskning av primärenergiresurser och miljövänliga processer har under alla år varit ledord för allt det som vår bransch tagit sig för. Men, växthuspåverkan som köldmedierna har det är ju inte speciellt miljövänligt eller hur? Och ozon-hålet, hade inte ni med det att göra? Visst är det så. De gamla så kallade freonerna hade en påverkan på ozonskiktet, och generationen efter freonerna har en växthuspåverkan. Här har kyl- och värmepumpbranschen handlat i god tro vill jag påstå. När freonerna kom på 30-talet var de betraktade som helt ofarliga, och mannen som uppfann dem, Thomas Midgley var på vippen att få Nobels kemipris.när man under 80-talet började inse faran för ozonskiktet tog branschen handfast tag i situationen och lyckades på bara några år ställa om till nya ämnen och tekniska lösningar som gjorde att ozonskiktet nu kommit lång väg mot att vara helt återställt. Det samma gällde när man började inse köldmediernas växthuspåverkan. Genom nya köldmedier och tekniska lösningar är även det problemet på väg att lösas, väl i linje med den tidplan myndigheter och miljöorganisationer önskar. Jag skulle därför önska att alla ni vanliga människor avsatte en liten stund till funderande och reflektion kring hur ert liv skulle vara utan våra kämpar inom kyl- och värmepumptekniken de okända miljöhjältarna. Ganska tråkigt och fattigt eller hur? Och till alla ni som jobbar inom vår bransch. Sträck på er och var stolta ni gör skillnad. Eller som mina barn brukade säga till sina kompisar på förskolan. Min pappa jobbar med kyla han är cool! Så dé så! Stolta kyl- och värmepumphälsningar! Per Jonasson VD Ordlista HFC står för HydroFluoroCarboner och är benämningen för den mest vanliga gruppen av syntetiska köldmedier COP står för Coefficient of Performence och är ett mått på mängden nyttig energi en kyl- eller värmepumpanläggning genererar i förhållande till tillförd mängd drivenergi. GWP står för Global Warming Potential och är ett mått på den miljöpåverkan ett ämne har i förhållande till en enhet (kg) koldioxid RACHP är den engelska samlingsbenämningen för vår bransch och står för Refrigeration/Air-Conditioning/Heat Pump 2 Nyhetsmagasinet Klimat #3 2015

3 ROT-sänkning gav ökad värmepumpsförsäljning Försäljningen av alla typer av värmepumpar ökade kraftigt under andra kvartalet Starkast går frånluftvärmepumparna, med en ökning på 21 %, men även bergvärmeoch luftvattenvärmepumpar har haft en bra period (+19 %; +19 %) Totalt, inräknat alla typer av värmepumpar så ökade försäljningen med 20 % under det andra kvartalet. Den installerade effekten under andra kvartalet ökade med 18 % jämfört med motsvarande period året innan inleddes med svag försäljning av bergvärmepumpar under första kvartalet (-9 %), men har hämtat sig under andra kvartalet. Sammantaget så har försäljningen under första halvåret 2015 ökat med 6 %. Den aviserade sänkningen av ROT-avdraget till 30 % av arbetskostnaden har som vi förutsett gett en ökad försäljning under det andra kvartalet. Många passar på att tidigarelägga sin investering, säger Per Jonasson, VD Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Trenden med ökad försäljning gäller för villamarknaden, medan marknaden för större fastigheter ligger kvar på samma nivå som föregående år. Detta talar för att det just är ROT-avdraget som gjort att försäljningen ökat så kraftigt. Vi såg liknande trend hösten 2005 när dåvarande regering aviserade att bidrag för utbyte av oljepannor till förnybar uppvärmning skulle införas efter årsskiftet, fortsätter Per Jonasson. Då sjönk försäljningen markant under sista kvartalet 2005, för att kraftigt öka under första kvartalet När sådana här förändringar i bidrag aviseras i förtid blir marknaden svängig och det gäller inte bara vår bransch. Värdet av värmepumpförsäljningen* under andra kvartalet i konsumentled beräknas uppgå till 1,4 miljarder kronor, vilket är en ökning med 17 % jämfört med samma period föregående år. Energipriser Under sommarmånaderna juni och juli har elpriset varit mycket lågt. Anledningen till detta var bland annat låg elkonsumtion beroende på semestertider i kombination med mycket nederbörd och vind. Även i början av augusti har elpriset varit fortsatt lågt. Magasinfyllnadsgraden har ökat stadigt under sommaren till följd av det våta vädret. Under vecka 31 låg nivån på knappt 90 procent vilket är långt över normalvärdet för denna vecka. Sett ur ett nordiskt perspektiv så ligger magasinfyllnaden nu på normal nivå efter att tidigare legat under det normala. I dagsläget är tre stycken svenska kärnkraftsreaktorer avställda för revision och tillgängligheten har under sommarmånaderna legat runt 60 procent. Flera av kärnkraftsreaktorerna har reglerats ned till följd av de låga elpriserna. Sveriges nettoexport har ökat under sommarveckorna och under vecka 31 var nettoexporten 0,73 TWh, vilket är en fördubbling av exporten jämfört med vecka 26. Pelletspriset har legat stilla under sommarmånaderna. Nyhetsmagasinet Klimat #

4 Installationsbranschen behöver rekrytera fler kvinnor Att ha en yrkeskår som består av både kvinnor och män är väldigt positivt på många plan. De flesta håller till exempel med om att man har trevligare på jobbet med jämn könsfördelning. Men den allra viktigaste bristen i en könshomogen bransch är att branschen går miste om den breddning av kompetens som en dubblad rekryteringsbas skulle innebära. När installationsbranscherna har stora behov av nyanställning har vi inte råd att enbart vända oss till hälften av ungdomarna. I kyl- och värmepumpbranschen är mindre än en halv procent av F-gascertifikatsinnehavarna kvinnor. Vi behöver alltså bli betydligt bättre på att rekrytera kvinnor. sällsynta, men nu har en ökad andel. Inom lärar- och juristyrken har löneutvecklingen bromsats när fler kvinnor sökt sig dit. Ni i installationsbranschen borde gå ut aktivt och berätta att ni garanterar samma lönenivå och löneutveckling för kvinnor som för män, förutsatt samma arbetsuppgifter, säger Emma Hult. Mia Liljestrand jobbar med utbildningsfrågor inom Svenskt Näringsliv och kan bekräfta att rekryteringssvårigheter inte är Under Almedalsveckan i Visby, där politiker mötte intresseorganisationer och företag som vill bidra till samhällsutvecklingen, ordnades ett seminarium om mångfald i rekryteringen till installationsbranschen. Medverkade gjorde Emma Hult (mp), Elsa Engström (Yrkesprogramsutredningen), Ulrik Simonsson (Ungdomsbarometern) och Mia Liljestrand (Svenskt Näringsliv) Arrangörer var Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, VVS Företagen, Svensk Ventilation, Entreprenörföretagen och Elektriska Installatörsorganisationen EIO Emma Hult, som är bostadspolitisk talesperson för Miljöpartiet har byggnadsingenjör som yrke när hon inte är politiker. Det första jag fick höra när jag började jobba, något skämtsamt, var om jag kan koka kaffe, berättar Hult. Hon berättar vidare om sina möten med installationsbranschen, där hon träffat idel män där de flesta är i övre medelåldern och alla är etniska svenskar. Det finns många hinder som gör att kvinnor inte väljer att jobba i en sådan bransch. Min erfarenhet är att det inte är helt oproblematiskt att tillhöra en underrepresenterad grupp i en annars homogen bransch. Emma Hult uppmanar oss i installationsbranschen att dra lärdom av det som hänt i många branscher där kvinnor tidigare varit Det finns många hinder som gör att kvinnor inte väljer att jobba i en sådan bransch. något som enbart drabbar installations- och byggsektorn. I snitt en femtedel av de svenska rekryteringsförsöken misslyckas. Det slår hårt mot små och medelstora företag. När man inte kan hitta en person med den kompetens som eftersöks kan företaget inte utöka sin orderstock. 4 Nyhetsmagasinet Klimat #3 2015

5 Affärer uteblir, och det drabbar tillväxten och därmed även välfärden. Mia föreslår att vi sätter krav på regeringen att utöka yrkesvux och yrkeshögskolan. Under många år på rad har antalet sökningar till yrkesprogrammen inom gymnasiet minskat. Samtidigt som elevkullarna har minskat har även andelen ungdomar som väljer dessa program minskat till fördel för studieförberedande program. Även de som inte har tänkt sig att studera vidare efter gymnasiet väljer studieförberedande program främst samhällsprogrammet med samhällsinriktning, vilket brukar betraktas som en förlängning av grundskolan. Det betyder att många försöker söka jobb utan att ha någon relevant yrkesutbildning, och kan inte matcha det stora behov som företagen har av yrkesutbildad arbetskraft. Ulrik Simonsson, vd för Ungdomsbarometern, berättar hur ungdomar tänker när de söker gymnasieutbildning. Numera uppfattas yrkesprogrammen som mer definitiva val, där man låser in sig i ett yrke för resten av livet, och det är inget som dagens ungdomar vill. Det beror bland annat på att dessa program uppfattas som återvändsgränder där man inte kan studera vidare, vilket inte stämmer med verkligheten, säger Simonsson. Simonsson förklarar att gymnasievalet görs med tre parametrar som grund. Intresse. Undersökningar visar att väldigt få ungdomar kan idag tänka sig att jobba med något de inte tycker är kul. Vill jag jobba eller studera direkt efter gymnasiet? Identitet Vilken yrkesgrupp identifierar jag mig med? Ni i installationsbranscherna behöver tala om era yrken med stolthet och berätta om goda jobbchanser och möjligheter att utvecklas under karriären. Ni i installationsbranscherna behöver tala om era yrken med stolthet och berätta om goda jobbchanser och möjligheter att utvecklas under karriären. Ni måste börja med påverkan tidigt allra senast i högstadiet, rekommenderar Simonsson. Elsa Engström har varit med och tagit fram den statliga yrkesprogramsutredningen som ska bidra till att förbättra matchningen på arbetsmarknaden. Hon har bland annat ordnat en fokusgrupp för ungdomar som tillhör underrepresenterat kön på sina respektive gymnasieutbildningar. Hon berättar att vi står inför både utmaningen att få flera tjejer att söka gymnasieprogram med våra inriktningar om utmaningen att få dem att stanna kvar på utbildningen och i branschen. Det är betydligt vanligare att underrepresenterat kön hoppar av en utbildning eller lämnar en bransch. Nyckeln till att få dem att stanna är inte att fokusera mycket på att stödja dem, utan nyckeln är att jobba med majoritetsgruppen. Det är denna grupps attityder och beteenden som kan underlätta eller skrämma iväg, i ert fall kvinnorna, uppmanar Elsa Engström. Hon beskriver också vikten av goda förebilder, att lyfta fram kvinnor i branschen, och om möjligt anställa kvinnlig lärare i gymnasiets karaktärsämnen. I en efterföljande diskussion tog Britta Permats, vd för Svensk Ventilation, ett lyckat exempel på tillsättandet av en kvinnlig vd för ett ventilationsföretag, vilket lett till att fler kvinnor sökt sig till företaget i olika teknikintensiva yrkesroller. Seminariet besöktes av branschfolk och andra nyfikna som fick möjlighet att samtala i mindre grupper i den i Almedalen så effektiva mingelformen. Roligaste seminariet under Almedalen Under Almedalen lanserades den nya, uppdaterade Energihandboken under seminariet Vem vill bli miljönär? Under lekfulla former tävlade Lise Nordin (mp), Maria Strömkvist (S), Pernilla Gunther (KD) och Rickard Nordin (C), alla från Energikommissionen. I frågesporten som hade samma utformning som tv-programmet Vem vill bli miljonär?, gällde det för deltagarna att tillsammans med publiken komma fram till rätt svar på frågorna. Alla frågor var på temat Energieffektivisering. Flera av deltagarna på i publiken och panelen gav seminariet betyget roligaste seminariet i Almedalen. Energihandboken ger stöd, inspiration, argument och konkreta råd om energibesparande åtgärder och riktar sig till beslutsfattare, fastighetsägare, förvaltare, byggherrar, arkitekter, VVS- och energikonsulter. Den är till nytta för alla med intresse för en effektiv energianvändning i byggnaders installationer och lämpar sig som studiematerial för yrkeshögskolan, högskolan och gymnasiet. Energianvändningen i byggnader utgör en väsentlig del av vårt energibehov. Hela 40 procent av den totala energianvändningen använder vi i lokaler och bostäder. De tekniska installationerna står för mer än hälften av byggnadens kostnad varför installationernas utformning, drift och skötsel är av stor betydelse för en effektiv energianvändning. Installationerna blir dessutom allt mer energisnåla. De är hjärnan och hjärtat i byggnaden som försörjer huset med luft, vatten, värme och kyla. Energihandboken har tagits fram av Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, VVS Företagen, Svensk Ventilation, Isoleringsfirmornas Förening IF, HSB Riksförbund och Energieffektiviseringsföretagen EEF. Energihandboken finns att köpa på Svensk Byggtjänst inom kort. Boken finns också att köpa i webshopen på Svenska Kyl & Värmepumpföreningens hemsida, Nyhetsmagasinet Klimat #

6 Välkommen till Svenska Kyl & Värmepumpdagen oktober 2015, Arken Hotel & Art Garden Spa, Göteborg Återigen har vi lyckats samla det mesta av det bästa inom kyl- och värmepumpområdet. I programmet hittar du bl.a: Framtidens köldmedier hantering, tillgänglighet, efterfrågan. Lyssna på några av experterna inom området och få reda på vad som kommer gälla i framtiden, allt från kolväten via CO2 till HFO. Kyla och värme i praktiken. Lyssna på några av de skarpaste i vår bransch presentera hur de lyckats med det som många andra misslyckats med. F-gasförordningen trodde ni det var slut nu? Få info om hur den svenska förordningen kommer se ut samt vilka kompetenskrav du kommer ställas inför. Underhåller på kvällen gör Björn Starrin och Johan Östling, kända från tv-serien Ack Värmland i TV4! För mer info och anmälan, gå in på Arken Hotel & Art GA rden SpA är utva ld till årets SpA -konferens Nyhetsmagasinet Klimat #3 2015

7 Oliwer Thimell - vann Skol-SM i kyl- och värmepumpteknik 2015! 2015 års skolmästerskap i kyl- och värmepumpteknik avgjordes strax innan sommaren. Det blev en jämn tillställning där alla tretton tävlande visade på goda yrkeskunskaper. Oliwer Thimell från Universitetsholmens Gymnasium i Malmö var den som fick det allra bästa resultatet. Det är ju kul att vinna tävlingen, och extra kul att jag fick anställning igår. När vi skrev teoriprovet i tävlingen ringde min chef på praktikplatsen och anställde mig, säger Oliwer. Vinnaren av utmärkelsen bästa skola blev i år Polhemsskolan i Gävle. Priset mottogs av skolans kyllärare, Robert Hedlund. Tävlingen Tävlingen Skol-SM i kyl- och värmepumpteknik arrangeras av branschorganisationen Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) och hålls i maj varje år. Det är sistaårseleverna på gymnasiets VVS- och fastighetsprogram som tävlar. De flesta som tävlar går inriktningen kyl- och värmepumpteknik som väljs till år två. Syftet med Skol-SM är dels att uppmärksamma ungdomar till att bli nyfikna på utbildningar inom kyl- och värmepumpteknik, dels att premiera goda kunskaper och uppmuntra till engagemang i gymnasiestudierna. Kyl- och värmepumpbranschen expanderar och företagen har ett stor behov av att nyanställa. Ungdomar som tycker teknik är kul, har en spännande framtid när de väljer kyl- och värmepumpbranschen. Det vanliga är att man börjar som montör av nya system, och med mer yrkeserfarenhet går över till jobb som servicetekniker på befintliga anläggningar. Nya omarbetade Energihandboken klar 2008 kom första utgåvan av Energihandboken. Sedan dess har det hänt massor inom energieffektiviseringsområdet och det var nu dags för en uppdatering och genomgång av handboken. Energihandboken innehåller lönsamma och konkreta rås om energibesparande åtgärder i byggnaders installationer. Energianvändningen i byggnader utgör en väsentlig del av vårt energibehov. Hela 40 procent av den totala energianvändning- en använder vi i lokaler och bostäder. Om vi ska nå de mål som EU satt upp om till 2020 och 2030, så är energieffektivisering av våra byggnader ett av de allra viktigaste områdena att fokusera på. De tekniska installationerna står för mer än hälften av byggnadens kostnad varför installationernas utformning, drift och skötsel är av stor betydelse för en effektiv energianvändning. Installationerna blir dessutom allt mer energisnåla. De är hjärnan och hjärtat i byggnaden som försörjer huset med luft, vatten, värme och kyla. Energihandboken är framtagen för att ge stöd, inspiration, argument och konkreta råd om energibesparande åtgärder och riktar sig till beslutsfattare, fastighetsägare, förvaltare, byggherrar, arkitekter, VVS- och energikonsulter. Den är till nytta för alla med intresse för en effektiv energianvändning i byggnaders installationer och lämpar sig som studiematerial för yrkeshögskolan, högskolan och gymnasiet. Nyheter sedan förra upplagan är förutom en total översyn av alla kapitel, en samman- fattning av rapporten Ett hus, fem möjligheter och ett utökat kapitel om de lagar som påverkar installationsbranschen. Boken behandlar också: Energibalans i byggnader Värmesystem Ventilation och inomhusmiljö Kyla och Värmepumpar Styr och regler Energieffektiviseringsåtgärder Energihandboken har tagits fram av Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, VVS Företagen, Svensk Ventilation, Isoleringsfirmornas Förening IF, HSB Riksförbund och Energieffektiviseringsföretagen EEF. Energihandboken finns att köpa på Svensk Byggtjänst inom kort (295 kr +moms). Som medlem i Svenska Kyl & Värmepumpföreningen kan du köpa boken för 195 kr + moms. Den finnas även i Svenska Kyl & Värmepumpföreningens Webshop som du hittar på Nyhetsmagasinet Klimat #

8 REMISSVAR! NY SVENSK F-GASFÖRORDNING Den 11 maj var sista dagen att svara på den remiss som Naturvårdsverket lämnat som förslag till ny svensk f-gasförordning. Svenska Kyl & Värmepumpföreningen har i över ett års tid arbetat hårt tillsammans med branschens alla aktörer för att se över de konsekvenser som den nya europeiska lagstiftningen kommer innebära. Den europeiska f-gasförordningen är grunden för den svenska lagstiftningen men det finns svenska särregler som behandlas i den svenska f-gasförordningen. De viktigaste delarna i förslaget kan sammanfattas enligt följande: Bestämmelser om ozonnedbrytande ämnen lyfts ur till en egen förordning Företagscertifikat införs för mobilsidan Utökning av behörighetsområde för mobil luftkonditionering i fordon (upp till 20 ton CO2E) för personer med Kategori V Benämningen enhetsaggregat ersätts med hermetiskt sluten utrustning Föranmälan till miljöförvaltningen, 10 kg ersätts med 14 ton CO2E Rapportering till miljöförvaltningen, gränsen 10 kg ersätts med 14 ton CO2E Uppdateringar i miljöbalken och i förordningen om miljösanktionsavgifter (MSA) Svenska Kyl & Värmepumpföreningen ställer sig positiva till förslaget i stort men har lämnat en del synpunkter varav de viktigaste är: Återanvändning av återvunnet (avtappat) köldmedium får endast göras om köldmediets kvalitet kan verifieras. Annars får köldmediet endast användas i samma system det avtappats från eller skickas för destruktion Krav på förebyggande underhåll i samband med periodisk läckagekontroll Införande av kontrollmånad vid periodisk läckagekontroll istället för som idag ett specifikt datum (365-dagars regeln) Upprättande av ett nationellt elektroniskt register dit all rapportering sker i stället för till varje kommuns miljöförvaltning. Tydligt ställda kompetenskrav för arbeten med alternativa köldmedier (ej f-gaser) Förändringar av miljösanktionsavgifter (MSA) så att överträdelsens art blir proportionerlig. Hårdare avgifter för t ex att inte ha certifikat och att inte rapportera. Lägre avgifter för att inte ha skickat in årligt intyg eller att vara ringa försenad med kontroll eller rapportering. CO2E = koldioxidekvivalenter Välkommen på årsmöte! I direkt anslutning till Svenska Kyl & Värmepumpdagen hålls SKVPs årsmöte. Årsmötet är inte bara ett tillfälle att summera den gångna perioden. Det är även tidpunkten för medlemmarna att ge sina röster för hur de vill att verksamheten skall formas inför framtiden. Att delta är alltså även att påverka. Plats: Arken Hotel & Art Garden Spa Datum: 16 oktober Exakt tid och lokal meddelas senare. Inbjudan kommer att skickas till alla medlemmar i god tid innan årsmötet, men det går bra att anmäla sig redan nu till Hanna Nyborg, ELBEHÖRIGHETSUTREDNINGEN Betänkandet Elsäkerhet en ledningsfråga (SOU 2014:89) som gäller behörigheten att utföra elektriska installationer har varit på remiss under våren. Som en av remissinstanserna svarade SKVP den 22 maj Bakgrunden till uppdraget är att ellagstiftningen är föråldrad och behöver ses över. För kyl- och värmepumpbranschens del är det framför allt vilken roll yrkesmännen, d v s de som inte har egen behörighet, kommer få i framtiden. Det måste fortsatt finnas möjlighet att utföra enklare elarbeten utan att ha egen behörighet. Vi menar även att det behöver finnas olika elbehörighetsnivåer, beroende på vad man i huvudsak arbetar med. Svenska Kyl & Värmepumpföreningen anser att servicearbeten såsom utbyte av kompressorer, pumpar, fläktar eller liknade komponenter ska kunna utföras av en tekniker som har kunskap att elektriskt hantera in- och urkoppling, men framförallt kunskap om hur komponenten ska anslutas i aggregatet för att det ska fungera på ett säkert och energieffektivt sätt. Dessa ingrepp är i vissa fall reglerade i andra lagrum som t ex f-gasförordningen, vilket innebär att en elinstallatör inte kan utföra hela ingreppet eller utbytet. Vi anser att det inte är rimligt och därmed inte troligt att fastighetsägare eller industriägare kommer att acceptera att två olika yrkeskategorier måste skickas ut för liknande ingrepp. Vi har också påpekat svårigheterna med att få praktik godkänd för att få de begränsade behörigheterna. Utredningen innehåller ett förslag att alla företag som utför elinstallationsarbete på någon annans (kunds) anläggning ska ha anmält (registrerat) sig som elinstallationsföretag till elsäkerhetsverket. Det kommer innebära att de allra flesta kyl- och värmepumpinstallatörerna behöver registrera sig. Avsikten är att det ska vara lättare för den som ska anlita någon för elinstallationsarbete att kontrollera om företaget uppfyller de krav som ställs. Det finns inget krav på att företaget måste ha en med behörighet anställd så som det var tidigare, utan kravet är att det ska finnas en med elbehörighet fast knuten till företaget. Det föreslås istället bli krav på egenkontrollprogram inom området. Allt detta anser vi stärker de seriösa företagen i branschen. Vi har i vårt svar påtalat att vi utgår från att inga extra kostnader får påföras företagen som anmäler sig till registret. 8 Nyhetsmagasinet Klimat #3 2015

9 Varannan vill flytta arbetsplatsen utomhus på sommaren Så kom äntligen värmen igen. Men för den som arbetar inomhus kan det bli plågsamt. Varannan skulle vilja flytta sin arbetsplats utomhus under sommaren, enligt en undersökning från Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen. Sol, värme och semestertider är härligt för de flesta. Men för alla som måste arbeta inomhus kan det vara väldigt påfrestande. Nästan varannan, 49 procent, skulle vilja flytta arbetsplatsen utomhus under sommaren. Sex av tio, 61 procent, uppger också att det är för varmt eller för instängt på deras arbetsplats. Det visar en ny undersökning från branschorganisationen Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Sommarvärme och instängt kontor i stadsmiljö är en jobbig situation. När luften är dålig kan vi inte arbeta lika bra. Vissa arbetsplatser har även verksamhet som alstrar värme. Då blir det extra svettigt under sommaren, säger Per Jonasson, vd för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Många arbeten kan bara utföras inomhus. Därför är det viktigt att ha en väl fungerande klimatanläggning på arbetsplatsen. Rätt installerad och servad anpassar den sig automatiskt efter årstid och utomhustemperatur. Om en sådan anläggning inte finns skulle utomhus givetvis kunna vara ett bra alternativ, säger Per Jonasson. Undersökningen Skulle du vilja flytta din arbetsplats utomhus under sommaren? Ja, gärna 14 % Ja, vissa dagar 35 % Nej, jag trivs bra inomhus 12 % Nej, det är svårt att arbeta utomhus 31 % Jag jobbar inte alls på sommaren 2 % Vet ej 6 % Vad, om något, av följande är det vanligaste problemet för dig på arbetet under sommaren när det gäller inomhusklimatet? Att det är för varmt 49 % Att det är för instängt 12 % Att det är för kallt 9 % Att det är för dragigt 1 % Inget av ovanstående 4 % Vet ej 3 % Har inga problem med inomhusklimatet på arbetsplatsen 19 % Arbetar ej inomhus 2 % Undersökningen genomfördes av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov på uppdrag av Svenska Kyl- och värmepumpföreningen under vecka 27, Totalt 1000 respondenter har svarat. Resultatet är riksrepresentativt gällande kön, ålder och region. För ytterligare frågor, vänligen kontakta: Per Jonasson, vd, Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen, mobil Nyhetsmagasinet Klimat #

10 PULSEN 2015 Nu vänder trenden, installatörerna ser allt mer positivt på värmepumpmarknaden Pulsen är Svenska Kyl & Värmepumpföreningens återkommande enkätundersökning bland de medlemmar som installerar värmepumpar till konsument. Syftet med enkäten är att följa trenderna på värmepumpmarknaden med frågor som återkommer varje år. I år deltog 215 av 570 installatörsmedlemmar i den webbaserade enkäten. Efter sammanslagningen av föreningarna skiljer sig medlemsbasen marknad från tidigare PULSEN undersökningar. Enkäten skickats ut till samtliga medlemmar men där framgick tydligt att det enbart var relevant att genomföra enkäten om man sålde värmepumpar till konsument. 75 procent av de som svarade hade dock varit medlemmar i SVEP tidigare, 26 procent av dessa hade varit medlemmar i båda föreningarna. 22 procent hade tidigare varit medlemmar i KV-företagen. 3 procent hade ej tidigare varit medlem i någon av föreningarna. Antalet anställda per företag har legat relativt konstant under alla åren på ca 8,8 i medel. Det är även tydligt att medlemsföretagens verksamhet allt mer riktar in sig på service istället för rena installationer låg den procentuella andelen av företagens omsättning fördelat på installation samt service av värmepumpar på 46 resp. 16 procent. För 2015 ligger samma fördelning istället på 35 resp. 21 procent. Detta är en markant skillnad. Den förändrade medlemsbasen kan vara en del av förklaringen. Men med tanke på att antalet installerade värmepumpar ständigt ökar samt att beståndet blir allt äldre i kombination med lägre nyförsäljning är det dock troligt att företagen försöker arbeta mer och mer med service. Installatörerna allt mer positiva Under varje år har vi frågat hur installatörerna upplever hur efterfrågan på värmepumpar är just nu samt om 3 år. I tidigare PULSEN har vi sett en trend med minskad upplevd efterfrågan för varje år. I årets PULSEN ser vi ett tydligt trendbrott. Andelen som upplever efterfrågan som mycket bra, bra eller ganska bra sjönk mellan från 85 procent till 35 procent. I år har denna andel stigit till 64 procent. Som väntat, utbytesmarknaden ökar stadigt Som väntat så är fler och fler av värmepumpinstallationerna utbyten av äldre värmepumpar. Mellan ökade andelen installationer som ersätter äldre värmepump från 7 procent till 17 procent. Andelen oljepannor som ersätts med värmepump har som väntat minskat från 27 procent till 13 procent under samma period. En förhållandevis stor siffra som visar på att det fortfarande finns ett stort antal oljepannor kvar i vårt land. Vilken typ av värmesystem har de värmepumpar ni installerat under det senaste året procentuellt sett ersatt eller kompletterat? När det gäller frågan om vart värmepumparna installeras syns inga större skillnader sen tidigare PULSEN. Installationer i villor/radhus har minskat något de senaste åren medan installationerna i fritidshus ökat. Installationer i lokaler har även de ökat från ca 5 procent till 7 procent mellan Prisnivån följer tidigare trend En av PULSEN kanske mest intressant frågor är de som rör kostnaden för olika värmepumpinstallationer i en ville med en förbrukning på kwh/år. Luft/ luft samt luft/vattenvärmepumparna har i princip legat på samma nivå sedan Berg, jord, grundvatten och frånluftvärmepumparna har ökat svag mellan åren där jordvärmen står för den största prisökningen mellan på ca kr Antal deltagande i enkäten Ej svar Hur upplever du att efterfrågan på värmepumpar är just nu? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Totalkostnad för värmepumpinstallation i villa med värmebehovet kwh/år." Mycket bra kr kr kr kr kr kr kr kr 0 kr Luft/luft Bergvärme Jordvärme Grundvatten Luft/vatten Frånluft kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Svar Vad ersätter, procentuellt sett, de nyinstallerade värmepumparna? Bra Ganska bra Ganska dålig Dålig Mycket dålig Elpannor 21,0% 20,0% 21,4% 21,7% 18,2% Direktverkande el 20,8% 22,9% 20,6% 20,9% 21,8% Oljepannor 27,0% 20,0% 17,3% 18,4% 13,1% Äldre värmepump 6,6% 8,7% 11,0% 11,6% 17,0% Ved 8,9% 8,8% 11,4% 11,0% 11,4% Pellets 6,2% 7,9% 9,5% 7,8% 8,6% Fjärrvärme 2,0% 3,5% 2,3% 3,9% 3,6% Nyproduktion 3,7% 4,3% 5,0% 3,5% 4,5% Gas 1,9% 1,8% 1,0% 0,7% 0,8% Annat 1,9% 2,0% 0,6% 0,4% 1,0% 10 Nyhetsmagasinet Klimat #3 2015

11 Satsa på rätt köldmedium annars blir det dyrt Som butiksägare bör man vara lite extra uppmärksam på vilket köldmedium man har i sina kylsystem, både i befintliga och i sådana man planerar att köpa in. Om det t ex står R404A någonstans bör man ta sig en ordentlig funderare om man vill undvika problem framöver. Den stora faran är att du om mindre än fem år inte längre kommer kunna använda dessa kylsystem, om ett köldmedieläckage skulle uppstå. EU:s nya F-gasförordning förbjuder nämligen påfyllning av nytt köldmedium i dessa anläggningar, om de innehåller mer än 10kg köldmedium, från och med den 1 januari EU har satt både ett stopp för nya installationer samt ett påfyllnadsförbud som omfattar alla köldmedier med en växthuspåverkan (GWP-faktor) om GWP är 2500 eller högre, vilket bl a slår mot användningen av R404A, säger Johan Landé vid Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Ska man köpa en ny kylanläggning rekommenderas man således välja ett annat alternativ. Det är ju oerhört trist att om bara några år tvingas bygga om eller, om det vill sig illa, byta ut den nya anläggningen helt och hållet, fortsätter Johan Landé. Uppstår ett köldmedieläckage får man ju inte fylla på med nytt köldmedium och då står man där. För nya anläggningar finns det etablerade alternativ till R404A. Absolut. Ta gärna en diskussion med entreprenören om vilket alternativ som kan vara bäst för den aktuella anläggningen, säger Johan Landé. Nytt datum för ARNs övertagande av värmepumpärenden Som tidigare meddelat har SKVP beslutat att Värmepumpbranschens Reklamationsnämnd skall upphöra i samband med att ARN med största sannolikhet kommer börja ta över värmepumpärenden. Huvudanledningen till detta är ett nytt Eu-direktiv som ställer krav på att det ska finnas ett organ för alternativ tvistlösning för konsumenter. De krav som finns i direktivet har SKVP inte ekonomiska förutsättningar för att uppfylla. ARN har tidigare låtit meddela att man tänker avvakta de lagändringar som väntas införas som en konsekvens av EU-direktivet. Finansdepartementet lämnade den 16 juni in propositionen Alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden (2014/15:128). Propositionen förordar att värmepumpärenden bör hanteras av ARN. Förslaget datum för ikraftträdandet av lagändringarna är uppskjutet, nu till 1 januari Då ARN låtit meddela att man troligtvis kommer att börja ta emot värmepumpärenden i samma stund som lagändringarna träder i kraft tyder allt på att VPNs verksamhet kommer att upphöra i samband med årsskiftet. Samma sak för den som anlitar en konsult till att ta fram underlag för upphandling, se till att det inte efterfrågas R404A i förfrågningsunderlagen. Vad gäller befintliga anläggningar kan det vara läge att redan nu göra en plan för hur dessa ska hanteras. Det finns tusentals anläggningar med R404A i drift runt om i landet och som berörs av förbudet, förklarar Johan. Om alla anläggningsägare vill vänta till sista minuten med att åtgärda dem är risken stor att man inte hinner få hjälp. Entreprenörerna och serviceföretagen kommer vara översköljda med uppdrag. Johans råd är därför att kontakta sitt serviceföretag så snart som möjligt för en genomgång av maskinparken. På så sätt undviker man att hamna i en paniksituation när datumet 1 januari 2020 närmar sig. Sätt er ner tillsammans och identifiera vilka anläggningar som berörs, gör en riskanalys för vad ett haveri skulle få för konsekvenser och planera för vilka åtgärder som ska göras. En del anläggningar kanske bör bytas ut helt medan andra kan byggas om för annat köldmedium. Den som vill veta mer om F-gasförordningen och vad den innebär kan surfa in på www. alltomfgas.se Hemsidan kom till på initiativ av Svenska Kyl & Värmepumpföreningen och stöttas av bl a Svensk Dagligvaruhandel, Naturvårdsverket, Energimyndigheten och SKL. Det är en marknadsneutral och oberoende hemsida med information och fakta kring F-gasförordningen, avslutar Johan. Vi håller dig uppdaterad om kyl- och värmepumpsmarknaden! NYHETER REPORTAGE FÖRDJUPNING Nyhetsmagasinet Klimat #

12 Tuff framtid för fluorerade växthusgaser Tryck: Larssons Offsettryck 2015 Håll dig uppdaterad på Stora förändringar sker nu för kyl- och värmepumpbranschen men också för de som äger aggregat som innehåller köldmedium i form av skf-gaser (fluorerade växthusgaser), vilket de flesta kyl- och värmepumpaggregaten gör idag. Från och med första januari 2015 tillämpas den nya f-gasförordningen. I ett övergripande perspektiv kan detta sägas vara det enskilt viktigaste vägledande dokumentet för minskning av utsläppen av fluorerande växthusgaser (f-gaser) i Europa. Den nya förordningen innebär förbud mot installation, försäljning och marknadsföring av vissa produkter och utrustning men den största förändringen kommer genom ett kvotsystem som ska minska f-gasanvändningen med ca 80% fram till 2030, jämfört med dagens användning. Nya regler för läckagekontroller Fram till nu har lagstiftningen i form av krav på obligatoriska läckagekontroller, rapportering till myndigheter och villkor för hantering, varit baserat på antal kg köldmedium ett aggregat innehåller. Den nya f-gasförordningen baseras på hur stor växthuspåverkan respektive köldmedium har. Då olika köldmediers kemiska sammansättning varierar är deras växthuspåverkan också olika stor. Hur stor växthuspåverkan en gas har brukar anges av i form av en GWP-faktor. GWP står för Greenhouse Warming Potential och är en jämförelse av hur stor påverkan är för ett kg av en gas jämförelse med påverkan från ett kg koldioxid (CO2). Ett vanligt köldmedium som används för att hålla våra livsmedel kylda eller frysta är R404A som har en GWP-faktor på 3922, vilket innebär att om ett kg R404A skulle läcka ut till atmosfären motsvarar det ett utsläpp på 3,9 ton CO2! För aggregat innehållande köldmedier med höga GWP-faktorer kommer intervallen mellan läckagekontrollerna bli tätare och vice versa. Miljön är målet Målet, och det enda syftet med denna förordning är att skydda miljön genom minskade utsläpp av f-gaser. Köldmedier med höga GWP-faktorer regleras därför hårdast. Rent praktiskt innebär den nya f-gasförordningen att vi kommer att tvingas använda andra typer av köldmedier än idag. Vi kommer se en kraftig övergång till naturliga köldmedier i form av koldioxid, kolväten och syntetiska köldmedier med låga GWP-faktorer som dock blir mer brandfarliga ju lägre GWP-faktor man går mot. Inga tillverkare av köldmedier är intresserade av att tillverka köldmedier med höga GWP-faktorer eftersom de genom kvotsystemet får leverera färre antal kg då allt baseras på GWP-faktorn. Prisökningar sker redan och brist på vissa köldmedier är nog att vänta. Var finns informationen? Då stora delar av lagstiftningen förändras är det oerhört viktigt att det går att hitta bra information någonstans. Därför startade Svenska Kyl & Värmepumpföreningen ett omfattande arbete tillsammans med hela branschen och berörda myndigheter, där vi tagit fram underlag för hur vi på bästa sätt ska implementera den nya f-gasförordningen i Sverige. Det handlar om tolkningar av innehållet i förordningen, ny teknik som blir konsekvensen av utfasningen av f-gaserna, utbildningsfrågor och framför allt hur allt detta ska kommuniceras ut till alla berörda. Beslut togs om att skapa en gemensam kanal i form av en egen hemsida för denna information. ta en titt redan idag.. Svenska Kyl & Värmepumpföreningen Postadress: Box 47122, Stockholm Besöksadress: Marieviksgatan 19 C Tfn vx: E-post:

Fluorerade växthusgaser frågor och svar

Fluorerade växthusgaser frågor och svar 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Fluorerade växthusgaser frågor och svar Vi har samlat svaren på de vanligaste frågorna om fluorerade växthusgaser i en pdf. Informationen riktar sig framför

Läs mer

Remissvar Naturvårdsverkets förslag till författningsändringar för att genomföra EP och rådets förordning nr 517/2014.

Remissvar Naturvårdsverkets förslag till författningsändringar för att genomföra EP och rådets förordning nr 517/2014. Miljö- och energidepartementet Susanne Gerland/Johanna Jansson 103 33 Stockholm Stockholm den 11 maj 2015 Remissvar Naturvårdsverkets förslag till författningsändringar för att genomföra EP och rådets

Läs mer

Ny elsäkerhetslag vinner brett stöd

Ny elsäkerhetslag vinner brett stöd VÅR REFERENS Jan Siezing 08-762 75 77 jan.siezing@eio.se Stockholm, 2015-05-26 Ny elsäkerhetslag vinner brett stöd De regler och bestämmelser som berör elsäkerheten i samhället och som styr behörigheten

Läs mer

Transkritiska kyl- och fryssystem. 2013-06-05 Anders Ek

Transkritiska kyl- och fryssystem. 2013-06-05 Anders Ek Transkritiska kyl- och fryssystem 2013-06-05 Anders Ek Kommersiella kyl och frysanläggningar i livsmedelsbutiker 70-80-talet installerades direkta system med syntetiska köldmedier av typ CFC (Klorfluorkarboner)

Läs mer

Remissvar avseende förslaget till skatt på fluorerade växthusgaser, SOU 2009:62.

Remissvar avseende förslaget till skatt på fluorerade växthusgaser, SOU 2009:62. 2009-10-05 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Att: Registraturen Remissvar avseende förslaget till skatt på fluorerade växthusgaser, SOU 2009:62. Följande synpunkter lämnas av branschorganisationen Kyl

Läs mer

VPN Värmepumpbranschens

VPN Värmepumpbranschens Reklamationsansökan Denna blankett är framtagen av SKVP, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (fd. SVEP) och VVS Installatörerna, efter samråd med Konsumentverket. Syftet är att få en gemensam bedömningsgrund

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

Trender Forskning Teknik Debatt

Trender Forskning Teknik Debatt Trender Forskning Teknik Debatt Tid 7-8 april 2011 Plats Courtyard by Marriott Kungsholmen, Stockholm Arrangör Trender Forskning Teknik Debatt Dag 1 7 april 09.00 10.00 Registrering och kaffe 09.45 10.00

Läs mer

Brandfarliga Köldmedier

Brandfarliga Köldmedier Brandfarliga Köldmedier Lennart Rolfsman Energispaning 12 mars 2015 Brandfarliga köldmedier Forntid eller framtid? Svaret är FORNTID och FRAMTID Kolväten har funnits med från 1800 talet De finns med i

Läs mer

Stark försäljning Värmepumpsförsäljningen under årets tre första kvartal

Stark försäljning Värmepumpsförsäljningen under årets tre första kvartal Nyhetsmagasinet #1 2014 KLIMAT Energispaning 2015 Linnea Carlsson är Sveriges bästa kyl- och värmepumptekniker! Vad gäller vid ROT-avdrag? » LEDARE Koka soppa på en spik Koka soppa på en spik, trolla med

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

PM 2015-01-15 Ärendenr: NV-00392-15

PM 2015-01-15 Ärendenr: NV-00392-15 1(56) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY PM 2015-01-15 Ärendenr: NV-00392-15 Översyn av svensk lagstiftning med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 av den 16 april

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

Sänk värmekostnaderna Spara pengar och miljö

Sänk värmekostnaderna Spara pengar och miljö Miljö & Energi Höj värdet på huset Sänk värmekostnaderna Spara pengar och miljö i samarbete med IVT värmepumpar och Rotek Två starka aktörer i samverkan gör dig som husköpare till vinnare Det ska vara

Läs mer

Sammanfattning. Miljö- och Energidepartementet 103 33 STOCKHOLM. Stockholm den 11 maj 2015

Sammanfattning. Miljö- och Energidepartementet 103 33 STOCKHOLM. Stockholm den 11 maj 2015 Miljö- och Energidepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm den 11 maj 2015 Remissvar: Naturvårdsverkets förslag till författningsändringar för att genomföra Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197 Utgåva 1:1 2013-04-11 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ålsta 3:197 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45 Utgåva 1:1 2014-03-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Annestorp 27:45 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

KARTLÄGGNING AV ELINSTALLATÖRER

KARTLÄGGNING AV ELINSTALLATÖRER KARTLÄGGNING AV ELINSTALLATÖRER Anders Kaukerat RAPPORT 55-851 77 KARTLÄGGNING AV ELINSTALLATÖRER Dnr/ref: 9EV836 E L S Ä K E R H E T S V E R K E T B E S Ö K S A D R E S S Södra Torget 3 T E L 55-851 E

Läs mer

Vinst för er vinst för Sverige!

Vinst för er vinst för Sverige! Stockholm/Östersund i april 2011 Vinst för er vinst för Sverige! Undersökning om energisystem för föreningar anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund och Riksföreningen Våra Gårdar Bygdegårdarnas Riksförbund

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:5) för certifiering av energiexpert; beslutade den 0 månad 0. BFS 2013:xx Utkom från trycket

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57 Utgåva 1:1 2014-03-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Sädeskornet 57 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Enkätundersökning Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Pronto Communication AB Kammakargatan 48 111 60 Stockholm T +46 8 23 01 00 F +46 8 23 01 05 info@prontocommunication.se Bakgrund Pronto har på uppdrag

Läs mer

Certifiering av energikonsulter för livsmedelsbutiker

Certifiering av energikonsulter för livsmedelsbutiker Certifiering av energikonsulter för livsmedelsbutiker Peter Rohlin, INCERT AB BeLivs Seminarium: Energieffektivisering i dagens livsmedelslokaler 2 Installations Certifiering i Stockholm AB Elektriska

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Björsäter 12:8 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-06-04 Byggnadens adress: Björsäter Fallgärdet 1 54295 Mariestad Utetemperatur: 15

Läs mer

Fastighetsbranschen. En hotad framtidsbransch

Fastighetsbranschen. En hotad framtidsbransch Fastighetsbranschen En hotad framtidsbransch Framtidsbranschen? Hur ser framtidsutsikterna ut för fastighetsbranschen? Vad kan hota vår tillväxt och vilka möjligheter bör vi försöka ta tillvara? Det finns

Läs mer

Nyhetsmagasinet KLIMAT#1 2015. Energispaning 2015 Från vårdbiträde till kyltekniker! Nya regler för ROT-avdrag!

Nyhetsmagasinet KLIMAT#1 2015. Energispaning 2015 Från vårdbiträde till kyltekniker! Nya regler för ROT-avdrag! Nyhetsmagasinet KLIMAT#1 2015 Energispaning 2015 Från vårdbiträde till kyltekniker! Nya regler för ROT-avdrag! » LEDARE Lök på laxen, eller grädde på moset? Ja, vad kommer att serveras på affärsluncherna

Läs mer

Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer (Elbehörighetsutredningen)

Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer (Elbehörighetsutredningen) Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer (Elbehörighetsutredningen) Bo Diczfalusy Särskild utredare Regeringen tillsätter utredning Direktiv Problem uppmärksammas

Läs mer

DET LÖNAR SIG ALLTID

DET LÖNAR SIG ALLTID DET LÖNAR EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET SIG ALLTID Luften är fri Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och kylinstallatörer.

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42 Utgåva 1:1 2014-09-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Fullblodet 42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Rekryteringsenkäten 2014 Västerbottens län 2014-05-12

Rekryteringsenkäten 2014 Västerbottens län 2014-05-12 Rekryteringsenkäten 2014 Västerbottens län 1 2014-05-12 Rekryteringsenkäten 2014 Metodbeskrivning Målgrupp: VD eller ägare i Svenskt Näringslivs medlemsföretag Antal intervjuer: 7418 totalt, 300 i Västerbottens

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42 Utgåva 1:1 2014-08-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Sju frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE. Miljöförvaltningen

Sju frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE. Miljöförvaltningen Sju frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE Miljöförvaltningen Sju vanliga frågor och svar Vill du veta mer om hur vi på miljöförvaltningen arbetar och

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: NÄVEKVARN 7:350 Besiktningsuppgifter Datum: 2013-02-14 Byggnadens adress: SJÖSKOGSVÄGEN 26 61176 NÄVEKVARN Utetemperatur:

Läs mer

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet Rätt temperatur inomhus Skapa det perfekta arbetsklimatet Maximera arbetsklimatet Minimera energikostnaden Öka komforten Maximera arbetsklimatet Öka komforten Minimera energikostnaden 21 Just 21 grader

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fatet 9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fatet 9 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Fatet 9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

Visioner och handlingsplan. Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB

Visioner och handlingsplan. Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB Visioner och handlingsplan Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB Lagstiftning Volatila energipriser Hyresgästers efterfrågan Varumärke Medarbetare Vad driver grönt? Gröna Fonder och Bankkapital Marknadsvärdet

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter ELSÄK1000, vp-1.0, 2011-11-02 REMISSVAR 1 (6) Anders Richert, Teknisk direktör Generaldirektörens stab 010-168 05 02 anders.richert@elsakerhetsverket.se 2015-05-21 Dnr 15EV461 Miljö- och Energidepartementet

Läs mer

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av:

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av: Energideklaration K VILLINGE-STEN 2:24 Smultronvägen 19 616 91 Åby Datum: 2015-03-17 Utförd av: Certifierad energiexpert: Niklas Sjöberg 0444/08 SP SITAC Bakgrund Sedan en tid tillbaka är det lag på energideklaration

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6 Utgåva 1:1 2014-12-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Frötjärn 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Håkan Linné Fastighetsbeteckning: Källsätter 3:2 Adress: Ringstorp Banvaktsstugan 1 Postadress: 58594 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area:

Läs mer

RIKET 2015 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN. Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram

RIKET 2015 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN. Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN RIKET 2015 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och Lackerarnas

Läs mer

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG Vad skulle fjärrvärme innebära för dig? När du bestämmer dig för att ansluta dig till fjärrvärme får du flera trevliga fördelar.

Läs mer

Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen!

Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen! Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen! Framtidsbranschen behöver dig! Bränder står för mycket stora skador och lidande. Den som arbetar inom sprinklerbranschen är med och skyddar vår gemensamma omgivning

Läs mer

elementärt Vinn Möt fåruppfödaren som gått över till solenergi en väderstation! Spara pengar och miljö med Elpiloten

elementärt Vinn Möt fåruppfödaren som gått över till solenergi en väderstation! Spara pengar och miljö med Elpiloten elementärt F r å n e l v e r k e t n r 2 2 0 1 4 Möt fåruppfödaren som gått över till solenergi Spara pengar och miljö med Elpiloten Med Betalsmart får du stugvärme i januari, men betalar i juli Vinn en

Läs mer

VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen

VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen Inledning Detta regelverk är utformat för växthusproduktion av grönsaker, krukväxter och blomsterlök. Livsmedelskedjan står för minst

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 Höj temperaturen med 70 C Inverter LUFT/VATTEN INVERTER 70 C Mitsubishi Electrics nya, energieffektiva högtempererande

Läs mer

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2015 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och Lackerarnas

Läs mer

Bostadshus, butikslokaler, sjukhus, industrifastigheter, skolor, konferensanläggningar, bilhallar och kyrkor. Sverige vimlar av fastigheter.

Bostadshus, butikslokaler, sjukhus, industrifastigheter, skolor, konferensanläggningar, bilhallar och kyrkor. Sverige vimlar av fastigheter. Thermia Robust En högeffektiv fastighetsvärmepump som kan minska uppvärmningskostnaderna med mer än 50 %. Nyckelord är totalekonomi, driftsäkerhet, bekvämlighet och minskad miljöpåverkan. 1 Bostadshus,

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Omvärldsanalys Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Enheten för regional tillväxt Dag Hallén April /Maj 2014 www.regionvarmland.se Det

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-05-27 Fastighetsbeteckning: Surahammar 10:119 Adress/ort: Harmonivägen 9, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Energimyndigheten Avdelningen för energieffektivisering Johanna Moberg Vår referens/dnr: Er referens/dnr: 2014-4020 2014-09-11 Remissvar Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Läs mer

Energi. Ekonomi. Mitsubishi Electric G-inverter. En luftvärmepump för nordiskt klimat som ger hög värmeeffekt och optimal inomhusmiljö.

Energi. Ekonomi. Mitsubishi Electric G-inverter. En luftvärmepump för nordiskt klimat som ger hög värmeeffekt och optimal inomhusmiljö. Changes for the Better Energi & Ekonomi Mitsubishi Electric G-inverter. En luftvärmepump för nordiskt klimat som ger hög värmeeffekt och optimal inomhusmiljö. Introduktion av Mitsubishi Electric G-inverter

Läs mer

Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem

Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem Nätverk för Förnybar Värme Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem Augusti 2012 Nätverk för Förnybar Värme Inledning Den här handboken syftar till att vara till hjälp

Läs mer

Information om anmälan

Information om anmälan Information om anmälan Installationen av din värmepump kan leda till oönskade miljöeffekter i närmiljön och få konsekvenser för dricksvattenförsörjningen i närområdet vilket i sin tur kan leda till att

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: BLIDÖ 1:251 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-08-27 Byggnadens adress: FÖRÄNGSUDDEN 47 76017 BLIDÖ Utetemperatur: 22 C Expert: Richard

Läs mer

LuLeå Energi AB And reas Andersson andreas. andersson tu[eaenergi se Swedcert 3070-3070- Normat

LuLeå Energi AB And reas Andersson andreas. andersson tu[eaenergi se Swedcert 3070-3070- Normat 4 Luleé Energi Energiutredning/ Energidek[aration Ägarens namn: Fastighetsbeteckning: Henry Wätitato Stadsön 1:766 Företag som utfört energiutredningen: Energiexpert: E-postadress: Certifieringsorgan:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17. Byggnadens adress. Datum 2015-04-18. Utetemperatur 7.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17. Byggnadens adress. Datum 2015-04-18. Utetemperatur 7. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Radhus Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17 Byggnadens adress Blomgatan 11A 75231 Uppsala Datum 2015-04-18 Utetemperatur 7 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37 89

Läs mer

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris)

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Priset räknas inte längre i ören De låga svenska energipriserna är ett minne blott. På en allt mer integrerad nordisk och

Läs mer

Hållbar uppvärmning med värmepumpar

Hållbar uppvärmning med värmepumpar Hållbar uppvärmning med värmepumpar EFFSYS+ FoU - program för Resurseffektiva Kyl- och Värmepumpssystem Den 26 oktober 2010 Emina Pasic, Energimyndigheten Mål för energipolitiken EU och den svenska riksdagen

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintergatan 5

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintergatan 5 Utgåva 1:1 2014-02-07 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vintergatan 5 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Välkomna. Vision 2025 Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun senast år 2025.

Välkomna. Vision 2025 Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun senast år 2025. Välkomna Vision 2025 Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun senast år 2025. Lerums kommun är en föregångare i energieffektivt byggande sedan 2005. Idag har vi flera mycket energieffektiva

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19 Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21 74335 STORVRETA Datum 2015-09-12 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37

Läs mer

VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump

VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump EN GUIDE INFÖR VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump Värmekostnader är tråkiga men nödvändiga i ett land som Sverige. För att minska dem krävs rätt uppvärmning som fungerar för just ditt hem. En värmepump kan

Läs mer

TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN.

TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN. TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN. EUROPA 6, GAMLA STAN I Gamla stan ligger fastigheten Europa 6, med anor från sent 1300-tal. Under årsskiftet 2009-2010 började bostadsrättsföreningens styrelse se sig om

Läs mer

Energistrategier. Vision 2040

Energistrategier. Vision 2040 Vision 2040 Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän Energistrategier Strategier Strategisk plan 2010-2014 Strategi för energieffektivisering Uppdrag och planer Uppdrag i strategisk plan

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar MILJÖBALKEN Hänsynsregler I miljöbalken är bevisbördan omvänd vilket innebär att det är verksamhetsutövaren, dvs. den som bedriver en verksamhet eller äger

Läs mer

Bräcke kommun 2008-2012

Bräcke kommun 2008-2012 Målsättningar for Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun 2008-2012 Antagen av Bräcke kommunfullmäktige 118/2007 Energi- och klimatstrategi for Bräcke kommun 2008 2012 2 1. I n l e d n i n g Föreliggande

Läs mer

Miljövänlig värme från Småland.

Miljövänlig värme från Småland. Miljövänlig värme från Småland. Tillverkning av värmepumpar sedan början av 1970-talet. Sedan 2005 ägs IVT av Bosch Thermoteknik. Kombinationen utgör en plattform för att driva utvecklingen av ny teknik

Läs mer

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik Solel och solvärme i villan Lisa Ossman, SP Energiteknik Hur mycket solenergi finns det egentligen? Instrålningen mot jorden täcker 10 000 ggr vårt årliga energibehov i världen 12 kvm solceller per person

Läs mer

Nyhetsmagasinet KLIMAT #2 2015. måste tas på allvar Ny utbildning riktad till kyloch värmepumptekniker

Nyhetsmagasinet KLIMAT #2 2015. måste tas på allvar Ny utbildning riktad till kyloch värmepumptekniker Nyhetsmagasinet #2 2015 KLIMAT Certifieringen måste tas på allvar Ny utbildning riktad till kyloch värmepumptekniker Energispaning 2015 » LEDARE Fjärrvärme en medborgerlig rättighet eller skyldighet? Precis

Läs mer

TOSHIBA POLAR. - värmepumpen som tål kyla! Effektivare Bättre luftrening Smartare funktioner Underhållsvärme 8 C. I samarbete med

TOSHIBA POLAR. - värmepumpen som tål kyla! Effektivare Bättre luftrening Smartare funktioner Underhållsvärme 8 C. I samarbete med TOSHIBA POLAR - värmepumpen som tål kyla! Effektivare Bättre luftrening Smartare funktioner Underhållsvärme 8 C I samarbete med TOSHIBA Made in Japan Toshiba är idag en av världens ledande tillverkare

Läs mer

Stämman utser presidiet enligt valberedningens förslag.

Stämman utser presidiet enligt valberedningens förslag. Extra föreningsstämma Datum: 2010-03-01 Tid: Kl. 18:30 Plats: Umeå folkets hus, Studion. 1 Stämmans Öppnande Styrelseordförande hälsar alla välkommen till mötet. Han riktar ett speciellt välkommen till

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Remissyttrande över Boverkets rapport: Piska och Morot Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo)

Remissyttrande över Boverkets rapport: Piska och Morot Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo) Remissyttrande över Boverkets rapport: Piska och Morot Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo) Miljö- och samhällsbyggnads- Sollentuna den 9 januari 2006 departementet

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112 Byggnadens adress Lingonvägen 5 74340 STORVRETA Datum 2015-05-16 Utetemperatur 14 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:286

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:286 Utgåva 1:1 2014-05-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:286 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

CAMP 2050. Helena Ahlkvist Johansson Avdelningen för energieffektivisering 2 oktober 2014

CAMP 2050. Helena Ahlkvist Johansson Avdelningen för energieffektivisering 2 oktober 2014 CAMP 2050 Helena Ahlkvist Johansson Avdelningen för energieffektivisering 2 oktober 2014 Detta vill jag berätta om Ekodesign och energimärkning uppvärmning Certifierad installatör Resumé av några tester

Läs mer

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige.

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige. BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing Upphandling och skydd av klimatet D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige Lighting www.buy-smart.info Det här dokumentet har tagits fram inom

Läs mer

NR 8 2013. kylavarme.se. Indoor tar över serviceverksamhet från JCI. Energisnålt och miljövänligt. Koldioxid på frammarsch i England

NR 8 2013. kylavarme.se. Indoor tar över serviceverksamhet från JCI. Energisnålt och miljövänligt. Koldioxid på frammarsch i England NR 8 2013 kylavarme.se Energisnålt och miljövänligt Indoor tar över serviceverksamhet från JCI Koldioxid på frammarsch i England MILJÖVÄNLIGT och energieffektivt Ett nästan 10 år långt utvecklingsprojekt

Läs mer

Nu är ansvaret ditt!

Nu är ansvaret ditt! Nu är ansvaret ditt! Information från Länsstyrelsen Dalarna Energihushållning är allas ansvar Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Så står det

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1. Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1. Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1 Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11 75591 Uppsala Datum 2015-05-27 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer