VPN Värmepumpbranschens

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VPN Värmepumpbranschens"

Transkript

1 Reklamationsansökan Denna blankett är framtagen av SKVP, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (fd. SVEP) och VVS Installatörerna, efter samråd med Konsumentverket. Syftet är att få en gemensam bedömningsgrund för reklamationer på värmepumpanläggningar och att skapa förutsättningar för en effektiv behandling av dessa. Det är viktigt att alla frågor besvaras noga. Bristfälligt besvarade reklamationer returernas så att konsumenten får tillfälle att komplettera dessa. Tänk på att de krav som ställs skall vara rimliga samt stödjas av övrig dokumentation. Krav som gäller ekonomisk kompensation skall uttryckas i kronor, beräkningar samt övriga handlingar till stöd för kravet skall bifogas. Kom ihåg att innan en reklamation kan göras till VPN skall en skriftlig reklamation ha tillställts det företag som är motpart. Handlingar som bör bifogas Det är upp till konsumenten att avgöra vilka handlingar denne tycker är relevanta. Tänk på att enbart bifoga de handlingar som har någon relevans för ärendet. Skicka inte alla handlingar du hittar. Elförbrukning måste sammanställas och redovisas som kwh/månad. Korrespondens (e-post etc.) måste sammanställas i separat dokument i fallande kronologisk ordning. Exempel på bilagor Offert/avtal Fakturor Korrespondens Garanti/försäkringsvillkor Energibesparingskalkyl Elförbrukning (innan samt efter) Drifttider Eventuella bilder Besiktningsrapport Hur går en reklamation till? 1. Ansökan granskas, om skäl för reklamation anses föreligga skickas en faktura till anmälaren. 2. Anmälningsavgiften är 1500 kr för privatpersoner och 3000 kr för juridiska personer. 3. Då anmälaren betalat avgiften skickas ansökan till motpart som får möjlighet att inkomma med kommentarer. 4. Nämnden fattar, efter diskussion och framläggande av sak, beslut. Beslutet är parterna tillhanda ca en månad efter nämndmötet. Frågor & Svar Hur lång är handläggningstiden? Från att ansökningsavgiften är betalad tar det ungefär ett halvår, men det beror till stor del på hur mycket korrespondens som sker i ärendet. Genomförs det någon utredning av ärendet från VPN:s sida?, det gör det inte. Ärendet är ett rent skriftligt förfarande. Nämnden fattar beslut enbart utifrån de handlingar som inkommit från part samt motpart. Det är således upp till parterna att styrka sina påståenden. Måste jag reklamera till installatören/företaget först?. Innan du skickar in en reklamationsansökan måste du skriftligen ha reklamerat felet till installatören/företaget. Är installatören/företaget tvungna att följa VPN:s beslut? VPN:s beslut är inte tvingande. Tvingande beslut måste fattas i domstol. SKVP:s medlemmar är däremot bundna enligt SKVP:s etiska regler att följa VPN:s beslut. Måste installatören/företaget vara medlemmar i SKVP för att det skall gå att driva ett ärende i VPN mot dem?, det är inte ett krav. OBS! Häfta ej ihop några delar av handlingarna! Dokumentet är interaktivt, använd gärna dator. Om inte, texta tydligt! Skicka ansökan per brev eller e-post till adressen nedan. Box Tel: Stockholm Fax:

2 Konsument Namn: Adress: Telefon hem: Mobiltelefon: E mailadress 1 : Motpart Motpart (installatör/återförsäljare): Adress: Organisationsnummer: Kontaktperson: Telefon: Fastighet Husets byggnadsår: Uppvärmd yta (rumstemperatur): Delvis uppvärmd yta (under rumstemperatur t.ex. källare): Datum värmepumpen togs i drift: Uppvärmningssystem Värmepump: fabrikat/typ (se märkesplåten): Vilket företag installerade/ fakturerade värmepumpen? (var god bifoga faktura): Garanti och försäkringsvillkor? Finns drift och skötselinstruktioner? Värmepumpssystem: Bergvärme Ytjordvärme Luft/vatten Sjövärme Luft/luft (uteluft) Frånluft Grundvatten Annat Om annat: Tillsats, energislag: Olja El Ved Annat Om annat: Dagens datum: Fastighetsägarens underskrift: 1 g godkänner att all korrespondens mot VPN sker elektroniskt. Detta hjälper till att minska miljöpåverkan samt handläggningstiden.

3 Felbeskrivning Hur visar sig felet? När upptäcktes felet? Installatören Har installatören/återförsäljaren meddelats? Hur har installatören/återförsäljaren meddelats? Brev Telefon Per sammanträffande När skedde detta? Vilka åtgärder har installatören/återförsäljaren vidtagit för att avhjälpa felet? Har någon del blivit utbytt?: Om ja, vilken? Vilket resultat har du märkt av reparationen? Tillverkaren Har tillverkaren meddelats? Hur har tillverkaren meddelats? Brev Telefon Per sammanträffande När skedde detta? Vilka åtgärder har tillverkaren vidtagit för att avhjälpa felet?

4 Energianvändning före installationen: Uppvärmningssystem före installation: Olja Direktel Vattenburen el Värmepump Pellets Ved Gas Annat Om annat: Energianvändning för uppvärmning (kwh/år, m 3 /år) 2 : Energianvändning för tappvarmvatten (kwh/år): Inomhustemperatur(ºC): Hushållselsförbrukning (kwh/år): Eventuella kommentarer till ovan: Energianvändning efter installationen: Energianvändning för uppvärmning (kwh/år): Energianvändning för tappvarmvatten (kwh/år): Inomhustemperatur (ºC): Hushållselsförbrukning (kwh/år): Eventuella kommentarer till ovan: Frågor rörande värmepumpens drift: Har värmepumpen varit i drift under huvuddelen av den tid som reklamationen avser: Varför har den varit ur drift? Om nej, hur länge? Kompletterande frågor Har den uppvärmda ytan utökat efter installationen? I så fall hur stor yta? Används något av följande i fastigheten: Elgolvvärme Extra elradiatorer Bastu Pool Motorvärmare Kupévärmare Bubbelbad Annat Om annat: Eventuella kommentarer till ovan: 2 Om du inte har underlag för att särskilja uppvärmning, tappvarmvatten och hushållsel är det viktigt att du tydliggör vad som ingår i de värden du anger.

5 Bakgrundsbeskrivning 3 3 Vid platsbrist kan denna del med fördel bifogas som separat dokument.

6 Materiella/ funktionella krav eller krav om hävning: Ekonomiska krav 4 : g/vi önskar ekonomisk ersättning enligt följande punkter: TOTALT 4 Alla ekonomiska krav måste uttryckas i kronor och styrkas med exempelvis kvitton, fakturor, uträkningar etcetera. Totalt ersättningsbelopp summeras i för detta angiven ruta.

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

Värmepumpsansökan. Förberedelser innan du ansöker om tillstånd

Värmepumpsansökan. Förberedelser innan du ansöker om tillstånd Hälsoskydd Instruktion Sida 1 (7) 2015-01-23 Värmepumpsansökan Du måste ansöka om tillstånd och vänta på att få ett skriftligt beslut innan du installerar en berg-, jord-, grundvatten- eller sjövärmepump.

Läs mer

1(12) Betalningsföreläggandeenheten SÄRSKILD HANDRÄCKNING. Datum 2013-04-16

1(12) Betalningsföreläggandeenheten SÄRSKILD HANDRÄCKNING. Datum 2013-04-16 1(12) SÄRSKILD HANDRÄCKNING Webbplats: www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress Telefon Telefax Box 50 Skeppsbrogatan 41 0771-529 400 010-573 8970 971

Läs mer

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare TI LL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skattsedel behörighet försäkring Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

Checklista för dig som anlitar hantverkare

Checklista för dig som anlitar hantverkare Checklista för dig som anlitar hantverkare Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-22 Dnr 183/2015 1 (23) Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogden BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogdemyndigheten GÄVLEBORGS LÄN 801 2 9 GÄVLE FÖRELÄGGANDE Datum 2010-12-29 840107*9622 Målnummer

Läs mer

Mall: Avtal med byggfirma

Mall: Avtal med byggfirma Mall: Avtal med byggfirma Kund/beställare Byggfirma/entreprenör Adress (gata) Adress (gata) Postnummer och postort Postnummer och postort Telefon Telefon E-post Kontaktperson OBS! Alla fält ska ifyllas.

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

2. Nuvarande adress om annan än den där bidrag söks Postnummer och postort

2. Nuvarande adress om annan än den där bidrag söks Postnummer och postort Sänds till Fylls i av Stadsbyggnadskontoret STADSBYGGNADSKONTORET Ansökan om Fastighetsbeteckning bostadsanpassningsbidrag Bostadsanpassningsavdelningen Box 8314 104 20 Stockholm Tfn vxl 08-508 27 300

Läs mer

Försäkringsvillkor kollektiv Juristförsäkring. Juristförsäkring Premium

Försäkringsvillkor kollektiv Juristförsäkring. Juristförsäkring Premium Försäkringsvillkor kollektiv Juristförsäkring Juristförsäkring Premium Gäller fr.o.m. 1 november 2013 Innehållsförteckning 1. Allmänna villkor... 2 1.1 Vem omfattas av försäkringen...2 1.2 Försäkringsperiod...

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

Försäkringsvillkor kollektiv Juristförsäkring

Försäkringsvillkor kollektiv Juristförsäkring Foto: Linus Meyer Försäkringsvillkor kollektiv Juristförsäkring Juristförsäkring Premium Gäller fr.o.m. 1 november 2013 Innehållsförteckning 1. Allmänna villkor... 2 1.1 Vem omfattas av försäkringen...2

Läs mer

Nedan finns den detaljerade avtalstexten som kunden ska sätta sig in i.

Nedan finns den detaljerade avtalstexten som kunden ska sätta sig in i. FLYTTSTÄDNINGSAVTAL Version 2010630 1 (8) Allmänna villkor Allmänna villkor samt tecknande av flyttstädning mellan privatkund och Handelsbolaget Mer egentid Följande avtal gäller mellan Handelsbolaget

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2015-09-01 B E S L U T Swedbank Robur Fonder AB Att. Tomas Hedberg FI Dnr 15-10434 105 34 STOCKHOLM Delgivning nr 2 Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen

Läs mer

AV GOD MAN/FÖRVALTARE Avdelningen för överförmyndarärenden

AV GOD MAN/FÖRVALTARE Avdelningen för överförmyndarärenden ANSÖKAN/ANMÄLAN OM BEHOV Malmö stad AV GOD MAN/FÖRVALTARE Avdelningen för överförmyndarärenden ANSÖKAN/ANMÄLAN Ansökan/Anmälan gäller God man Ansökan/Anmälan gjord av Förvaltare Egen ansökan Nära anhörig

Läs mer

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare 1 Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Många gode män upplever ett ganska stort problem med telefonförsäljning och försäljning på stan

Läs mer

Vad är rättshjälp? Innehåll

Vad är rättshjälp? Innehåll Rättshjälp 1 Innehåll Vad är rättshjälp? Vad är rättshjälp?... 3 Rättsskydd i din försäkring... 5 Rådgivning... 6 Ung i rättssamhället... 7 Ny i Sverige... 7 Snabbguide till rättshjälp... 8 Vem kan få

Läs mer

SUMMERING AV ALLMÄNNA VILLKOR / AVTALSTEXT

SUMMERING AV ALLMÄNNA VILLKOR / AVTALSTEXT Allmänna villkor samt tecknande av städabonnemang mellan kund och Stadfirma-Shahin; Städfirma-Shahin Olshammarsgatan 15,124 75 Bandhagen Org.nr: 840602-0597 Följande avtal gäller mellan Städfirma Shahin

Läs mer

Information om anmälan

Information om anmälan Information om anmälan Installationen av din värmepump kan leda till oönskade miljöeffekter i närmiljön och få konsekvenser för dricksvattenförsörjningen i närområdet vilket i sin tur kan leda till att

Läs mer

INSTRUKTION FO R PRINCIPMÅ L 2014-02-04

INSTRUKTION FO R PRINCIPMÅ L 2014-02-04 INSTRUKTION FO R PRINCIPMÅ L 2014-02-04 Innehåll Bakgrund... 2 Förutsättningar för principmål... 2 Ansökan... 3 Ansökan om principmedel (mall)... 4 Fakturering... 5 Slutredogörelse... 6 Slutredogörelse

Läs mer

Fyll i blanketten noga det underlättar DO:s arbete med din anmälan.

Fyll i blanketten noga det underlättar DO:s arbete med din anmälan. Anmälningsblankett Sida 1 (8) Anmälan om diskriminering inom ett annat arbetslivsområde Har du eller någon annan blivit diskriminerad inom arbetslivsområdet men inte av en arbetsgivare? Diskrimineringsförbudet

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av projektstöd inom Leader. Kontakta gärna

Läs mer

1.3 Du kan komma i kontakt med vår kundservice genom att ringa 0771-21 10 00 eller skriva till kundservice@boxer.se.

1.3 Du kan komma i kontakt med vår kundservice genom att ringa 0771-21 10 00 eller skriva till kundservice@boxer.se. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng 1. Allmänt Inom Holmen Skog fyller examensarbeten tre syften: - ett sätt att knyta kontakter med studenter i slutfasen av deras utbildningar

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer