Flygtrafik och flygtransporter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Flygtrafik och flygtransporter"

Transkript

1 Fö 11: Flygplatsen Tobias Andersson Granberg

2 Tentafråga Ett mindre svenskt inrikesflygbolag, med en flotta på två J32 och fyra F50, har av Transportstyrelsen ålagts att ta fram ett Safety Management System för sin verksamhet. De har ingen aning om vad detta innebär utan ber om hjälp med att komma igång. Beskriv för bolaget vad ett SMS är för något och hur det skulle kunna se ut för deras bolag

3

4 Flygbolagen Maximera trafik, minimera kostnad Passagerare Vill ha en trevlig, smidig upplevelse Motstridiga önskemål Flygplats vs flygbolag vs passagerare Lagar och regler Flygplatsens kunder

5 Flygplatsen olika perspektiv Genomfartsstation Ett ställe att passera, ej att åka till säker och effektiv koppling mellan land- och lufttransport Ekonomisk motor Snabb access till den globala marknaden Lokal arbetsplats Kastrup är Danmarks största enskilda arbetsplats, med pers Källa till intäkter och skatter Ovälkommen granne Främst pga buller Folk runt flygplasten protesterar oftast mot expansionsplaner Flygplatser är till för folk Kundnöjdhet är mycket viktigt i planeringsprocessen Pax är mindre nöjda nu än tidigare Förseningar, security 41 miljoner resor som inte gjordes (USA, 2006) Flygplatser som bättre kan hantera försenade pax, får nöjdare pax

6 Olika typer av planer för flygplatser Strategisk plan Tar fram en långsiktig vision för flygplatsen, och innehåller ett antal rekommenderade åtgärder Första steget i masterplaneringen Masterplan En plan för kort, medium och långsiktig utveckling av flygplatsen Resulterar bla i en layout plan Systemplan En studie av hur flygplatserna i ett större område tillsammans tillgodoser och i framtiden ska tillgodose behovet av flygplatser i området Layout plan Terminalplan Miljöplan Finansiell plan

7 Flygplatsens storlek Landvetter Arlanda Världen Största Flygplansrörelser Hartsfield Jackson Atlanta International Airport Pax tot Hartsfield Jackson Atlanta International Airport Frakt (ton) Hong Kong International Airport Rullbanor Dallas/Fort Worth International Airport Siffror från

8

9 Flygplatsens delar Terminal Landside Passengers, cargo, crew, food, fuel, etc. Airside Turn around Aircraft Surrounding land use

10 Airside Banor, taxibanor, gater, flygplansparkering Movement area Kontrolleras av TWR TWR måste kunna se hela ytan Banor, taxibanor, plattan Non-movement area Tillstånd från TWR behövs ej för att röra sig Gater, parkering Banor och taxibanor ska utformas med hänsyn taget till effektivitet, säkerhet och framtida tillväxt

11 Hinderbegränsande ytor TSFS 2012:93 Det får inte finnas föremål, byggnader, träd som fysiskt kan störa flygtrafiken till och från flygplatsen Det är flygplatsens uppgift att fastställa hinderbegränsande ytor och att tillse så att inga hinder finns eller uppförs Befintliga hinder (byggnader, ledningar) kan omöjligöra viss önskvärd expansion Luftrummet kring flygplatsen definieras av ett antal hinderbegränsande ytor 1. Konisk yta 2. Horisontell yta 3. Inflygningsyta 4. Start-stigyta 5. Övergångsytor 6. Inre övergångsytor 7. Yta för avbryten landing

12

13

14

15 Operativa och fysiska egenskaper hos flygplatser bestäms främst av det sk kritiska flygplanet (design aircraft el critical aircraft) Det största plan som använder flygplasten regelbundet (minst 250 starter per år) Kritiskt flygplan (am) Category Airport reference code ges av A < 90 Approach Speed (knots) B C D E 166 or more 1 knot = 1,852 km/h 1 foot = 0,3048 m C-III Design Group Wingspan (feet) I to 48 II III IV V VI

16 TSFS 2010:132 Referenskoden fastställs/kontrolleras av Transportstyrelsen

17 Utformning av bansystem Givet referenskoden så måste bansystemet uppfylla vissa krav, tex Banbredden ska vara minst 18 m för B1 och 45 m för D3 Det måste vara minst 1035 m för oberoende parallella inflygningar på instrumentbanor Banans tvärlutning ska vara max 1.5% för CDEF och 2% för AB, och får inte understiga 1% En vändyta måste ha ett minsta säkerhetsavstånd på 1.5 m för A och 4.5 m för F Ett stråk före tröskeln och efter banände ska vara minst 60 m för kodsiffra 2, 3, 4 och 60 min för 1 om instrumentbana, 30 m om icke-instrumentbana En taxibana måste minst vara 7.5 m bred för A och 23 m bred för E

18 Banor När en ny flygplats planeras, börjar man med banor, sedan taxibanor, terminaler, landside Händer sällan att man får planera en ny flygplats Ny bana Bestäm rikting Mht till vindar, hinder, buller, existerade infrastruktur Beräkna kostnader mht till ovanstående Tänk på möjlig expansion Längden avgörs av vilka flygplan som ska trafikera flygplatsen Tänk på möjlig expansion

19 Taxibanor För att stödja nya och gamla banor Måste funka för alla möjliga användningar av banorna (start/landning i båda riktningarna) Undvik svåra rutter, och farliga korsningar Tänk på hur piloten kan uppfatta det en mörk, regnig natt Ta hänsyn till att vissa saker på flygplatsen inte kan flyttas Landningshjälpmedel, generatorer mm

20 Funktioner på airside Flygplansparkering (remote) Måste gå att ta sig till enkelt och säkert Service och underhåll Fordon och personal måste kunna ta sig runt på airside för att sköta sitt jobb Bagage, underhåll, tankning, Räddningstjänst TSFS 2010:114: insatstiden för flygplatsens räddningstjänst inte överstiger 3 minuter till varje punkt på banor i användning under dagtid, vid god sikt och då de planerade insatsvägarna är fria från vatten, is eller snö, om inte flygplatsen utnyttjar undantaget i 5 tredje stycket. Viltkontroll Snöröjning Någonstans att dumpa snö Miljökrav, inte störa sikt, lättillgängligt Snösmältningsutrustning Någonstans att ha fordonen Service vägar Bra att ha vägar för markfordon längs med airsides ytterkant Uppställningsplattor Fältgarage Hangarer Remoteavisning Flygkök Flygledartorn Navigationshjälpmedel

21

22 Kapacitet på airside Rullbanekapacitet (per bana) För långsiktiga studier: årsvolym För detaljstudier: peaktimme kapacitet En funktion av bla Flygplanstypsmixen Antal, typ av och konfiguration av, avfarter Taxibanesystemets konfiguration Plus väder, luftrumsbegränsingar, mm Flygplanstypsmix Olika plan har olika landningshastigheter Det långsammaste blir begränsande Men små (långsamma plan) tar sig snabbare av banan Tunga plan generererar mer wake turbulance En homogen flygplanstypsmix ger ett enklare flöde

23 Kapacitet på airside, forts Avfarter Ska byggas för att ta av flygplan från rullbanan så snabbt och säkert som möjligt Höghastighetsavfarter gör att planen inte behöver bromsa in helt innan de svänger av Andra faktorer Flera flygplatser i närområdet Väder (tex ofta dimma -> sämre kapacitet) Analys av kapacitet Enkelt för små flygplatser För stora flygplatser används vanligen simulering Kan sitta ner med andra (tex ATC) och diskutera förutsättningar och resultat The Airport Machine SIMMOD TAAM

24 Flygtrafik Departing Departing och flygtransporter baggage Departing cargo Document control Unload truck Baggage screening passengers Check in Departing Crew Security control Transfer passengers Touch down Taxi in Index GPU on Chocks on The turnaround process Security control Baggage sorting Passport control Anti-collision light off Re-packing Baggage transport Cleaning Cleaning Catering Gatebridge on Deboarding Passport control FMS WX RWY conditions Wingmarks on Ventilation on Water Water Turn-around services Security control Unload baggage Load baggage Baggage transport Boarding Load sheet Fuelling Customs check ATC Clearance Take off performance calculations Check of A/C systems Sanitation s t Gatebridge off Customs check Baggage reclaim Trim weight and balance Technical check Ventilation off Wingmarks off A network flow problem Chocks off GPU off Repacking Anti-collision light on Load truck Arriving passengers Arriving baggage Transfer passengers Arriving Crew Push back De-ice De-ice Taxi out Tobias Andersson Granberg Arriving cargo Sequencing Take off Sid 24

25 Gantt-schema för Turn Around

26 Turn around

27 Turn around Flygplanets behov på uppställningsplatsen Markström Kabinluft Fås från mobila enheter eller markbrunnar Städning, catering, tax-free Vatten och sanitet Underhåll Line maintenance kan ske vid gate Lagning av enklare fel Tillsyn för flygning Bagegehantering Lösplock Lastcontainer Gods Push-back Tankning Från tankbil Via dispenserbil från hydrantsystem i marken De/Boarding Via brygga Apron drive brigde rör sig i alla leder Nose loader bridge rör sig enbart i höjdled Remote behövs extra trapport samt special-anpassning för rörelsehindrade Aft boarding Avisning Deicing (Typ 1 vätska lätt ) Antiicing (Typ 2 vätska - tjock) Vid gate eller remote Glykol samlas upp

28 Landside innefattar Hållplatser Parkering Underhållsbyggander Landside Underhållsavd behöver en yta för att fixa med gräsklippare, snöplogar, bilar, lastbilar, mm Flygbolag och handlingbolag behöver underhålla och förvara markutrusning, eller ha kontor

29 Planering av landside Skapa inga hinder Stoppa saker där de är lättåtkomliga Om utrymme inte skapas för att parkera/förvara markutrustning så kommer den att hamna inne på airside Underhållsmaterial bör förvaras mht till väder och förslitning Godsterminaler måste planeras mht existerade säkerhetskrav Parkering Skilj på korttidsparkering och långtidsparkering Kontrolleras genom prissättning Korttid dyrt efter h Antalet platser uppskattas ofta efter antal pax Viktigt att kolla så att man har data på avg pax, inte på resande Hyrbilar fanns ofta nära inpå terminal förr, men ligger nu ofta längre bort Trend mot samarbete mellan olika bolag som delar på en byggnad

30

31 Kostnader Kostnader i två kategorier Kapital Byggkostnader, expansionskostnader Kostnader för utrustning, fordon Avskrivningsbara resurser Driftskostnader Dagliga kostnader för avlopp, vatten, el, förbrukningsmaterial, underhåll och löner

32 Intäkter Intäkterna täcker vanligen enbart driftskostnaderna Man kan avtala med användare om att de ska hjälpa till att täcka kostnader för ny infrastruktur Ok för terminal, svårt för ny bana Annars fås intäkter för hyra av yta Butiker, restauranger, etc På det stora hela, är det ofta svårt att få ihop ekonomin, speciellt för små flygplatser

33

34

35 Tentafråga Tankningen på Skolanda sköts av Pumpab som förfogar över två tankbilar. För en viss period ser deras uppdrag ut enligt nedan: Flight Tidigast start Senast slutfört Uppskattad tankningsmä ngd [kg] Den mindre bilen har en kapacitet på 8 m3 medan den större klarar 12 m3. Uppskattad tid att förflytta sig mellan två flighter, eller från en flight till depån där bilarna fyller på med bränsle i tankarna, är 5 min. Båda bilarna kan användas vid en och samma flight, men enbart en bil i taget kan fylla på bränsle. Tankningshastighet 1 m3 per minut, både för att tanka planen och fylla på bränsle i depån. Bränsledensiteten är 0,8 kg/liter. Visualisera uppdragen i ett Gantt-schema. Bestäm hur de två bilarna ska betjäna de aktuella flighterna. Diskutera för och nackdelar med din lösning

TEKNISK BESKRIVNING DEL I

TEKNISK BESKRIVNING DEL I Dokumentnummer D 2011-008000 TEKNISK BESKRIVNING DEL I Flygplats BESKRIVNING 2011-04-20 01.00 D 2011-008000 2(123) Revisionsförteckning Rev Datum Upprättad av Information 01.00 2011-04-20 Slutversion för

Läs mer

Fokus på förnybart //

Fokus på förnybart // En tidning om Bromma Stockholm Airport Nummer 2 2015 NYA BANLJUS //SID 4 Fokus på förnybart // SID 14 På gång sommaren 2015 // SID 8 Flygplatsens räddningstjänst // SID 12 Smidigt och effektivt resande

Läs mer

SAMRÅD MED BORÅS STAD ANGÅENDE ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND OCH ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID GÖTEBORG LANDVETTER AIRPORT

SAMRÅD MED BORÅS STAD ANGÅENDE ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND OCH ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID GÖTEBORG LANDVETTER AIRPORT MINNESANTECKNINGAR Datum: 2010-04-19 Tid: kl. 09.00-ca 10.45 Plats: Borås stadshus SAMRÅD MED BORÅS STAD ANGÅENDE ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND OCH ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID GÖTEBORG

Läs mer

RAPPORT Vindkraft och civil luftfart

RAPPORT Vindkraft och civil luftfart RAPPORT Vindkraft och civil luftfart En modell för prövning av vindkraftverk i närheten av flygplatser 1 Trafikverket Postadress: 781 89 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921

Läs mer

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Foto: Ulrika Andersson En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Enkätundersökning om flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Resvaneundersökning

Läs mer

Åre Östersund Airport

Åre Östersund Airport Bilaga 1 Miljökonsekvensbeskrivning med teknisk beskrivning--- LFV Åre Östersund Airport Göteborg 2007-07-06 LFV Åre Östersund Airport Miljökonsekvensbeskrivning med teknisk beskrivning Datum 2007-07-06

Läs mer

Utvärdering av färdplaneringssystem

Utvärdering av färdplaneringssystem Utvärdering av färdplaneringssystem Joakim Lilja Datum: 2004-10-15 Kurs: 03:1 Handledare: Mattias Nyström Abstrakt I denna rapport utvärderades olika färdplaneringssystem. Vid val av lämpligt färdplaneringssystem

Läs mer

Förutsättningar för allmänflygplatser. i Stockholmsregionen och dess närhet

Förutsättningar för allmänflygplatser. i Stockholmsregionen och dess närhet Förutsättningar för allmänflygplatser i Stockholmsregionen och dess närhet 1 Förord Flygplatstillgången för allmänflyg i Stockholms närhet har minskat kraftigt under senare år, eftersom först Tullinge

Läs mer

Konceptbok Emmaboda International

Konceptbok Emmaboda International Konceptbok Emmaboda International Konceptbok Emmaboda International Karlskrona 040415 Anna Gullstrand Johan Höög Johannes Axner Johannes Romppanen Silje Gabrielsen Klara Kviberg Klara Kjellberg Jonas Ekström

Läs mer

Därför behövs 3C // SID 16. FLYG- LEDNING Så funkar det i tornet

Därför behövs 3C // SID 16. FLYG- LEDNING Så funkar det i tornet En tidning om Bromma Stockholm Airport Nummer 1 2014 FLYG- LEDNING Så funkar det i tornet //SID 12 Därför behövs 3C // SID 16 Bromma rustas för framtiden // SID 4 Saab om behovet av en cityflygplats //

Läs mer

Institutionen för Infrastruktur Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan. Examensarbete nr 272. Flytten som projekt

Institutionen för Infrastruktur Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan. Examensarbete nr 272. Flytten som projekt Institutionen för Infrastruktur Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 272 Flytten som projekt Författare: Norbert Adamek Fredrik Bergenstråhle Stockholm 2004 Handledare:

Läs mer

X-Bolaget AB, MARKTJÄNSTAVTAL avseende [basverksamhet eller tilläggstjänst] på [Flygplats] nr D 20XX-XX-XX

X-Bolaget AB, MARKTJÄNSTAVTAL avseende [basverksamhet eller tilläggstjänst] på [Flygplats] nr D 20XX-XX-XX Swedavia AB, org.nr. 556797-0818, är ett av svenska staten helägt flygplatsbolag som med kundvärdet i fokus driver och utvecklar de statligt ägda flygplatserna. Skriftligt avtal skall finnas mellan Swedavia

Läs mer

Förutsättningar för allmänflygplatser

Förutsättningar för allmänflygplatser Rapport mars 2014 Förutsättningar för allmänflygplatser i Stockholms regionen och dess närhet Förord Flygplatstillgången för allmänflyg i Stockholms närhet har minskat kraftigt under senare år, eftersom

Läs mer

Sammanfattning av Swedavias ansökan om miljö tillstånd för Stockholm Arlanda Airport

Sammanfattning av Swedavias ansökan om miljö tillstånd för Stockholm Arlanda Airport Sammanfattning av Swedavias ansökan om miljö tillstånd för Stockholm Arlanda Airport Detta är en förenklad redovisning av Swedavias ansökan om nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport. Den kompletta

Läs mer

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Flyg skapar möten, relationer och förståelse. Flyg ger även utsläpp. Dom ska vi minimera. Flyget är en förutsättning för att människor

Läs mer

SAMRÅD MED LUNDS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN

SAMRÅD MED LUNDS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN SAMRÅD MED LUNDS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN Plats: Konferensrum Airbus, Malmö Airport Datum: 2009-06-08 Närvarande: Från Lunds kommun Björn Berséus, miljöchef

Läs mer

BikeAround. Av Teknikum i Växjö 2009-12-18

BikeAround. Av Teknikum i Växjö 2009-12-18 BikeAround Huvudsyftet med vår idé är att göra cykeln mer attraktiv och mer lättillgänglig. Målsättningen är att minska utsläpp, buller och platsbehov i stadsmiljö. Fördelarna med vår produkt är att erbjuda

Läs mer

Operatörsgränssnitt för manöversystem

Operatörsgränssnitt för manöversystem Operatörsgränssnitt för manöversystem Maria Karimian TRITA-NA-E04111 NADA Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis KTH and Computer Science 100 44 Stockholm Royal Institute of Technology

Läs mer

Sänk biljettpriset med 25% och investera 4,5 miljarder på utveckling för Gotland under 30 år

Sänk biljettpriset med 25% och investera 4,5 miljarder på utveckling för Gotland under 30 år Miljösmarta förslaget om gotlandstrafiken. Sänk biljettpriset med 25% och investera 4,5 miljarder på utveckling för Gotland under 30 år När jag har funderat kring gotlandstrafiken ser jag bara möjligheter

Läs mer

ANDREA NYBERG, TOMAS THUNMAN

ANDREA NYBERG, TOMAS THUNMAN Bygglogistik vid förtätning av städer En logistiklösning för Kvillebäckens tredje etapp Examensarbete inom kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggsektorn ANDREA NYBERG, TOMAS

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Den perfekta handelsplatsen enkätundersökning bland detaljhandlare, sommaren 2011.

Den perfekta handelsplatsen enkätundersökning bland detaljhandlare, sommaren 2011. Den perfekta handelsplatsen enkätundersökning bland detaljhandlare, sommaren. Gate6 AB har tillfrågat svenska såväl som utländska detaljhandelsföretag om vad som krävs för att skapa en perfekt handelsplats.

Läs mer

6Swedavia har tagit flera steg för att

6Swedavia har tagit flera steg för att Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2012 Detta är Swedavia Året i korthet s. 3 Swedavia i korthet s. 4 VD-ord s. 6 Strategi och mål Vår strategi s. 8 Strategiska prioriteringar s. 9 Mål s. 12 Kund

Läs mer

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 sida Swedavia i korthet 3 Året i korthet 4 Viktiga händelser 5 VD-ord 6 Strategi och mål Vår strategi 8 Strategiska prioriteringar 9 Affärsmodell 11 Mål 12

Läs mer

Omlokalisering för Exceed En sammanslagning av två företag EMELIE HANZÉN EXAMENSARBETE

Omlokalisering för Exceed En sammanslagning av två företag EMELIE HANZÉN EXAMENSARBETE Omlokalisering för Exceed En sammanslagning av två företag EMELIE HANZÉN EXAMENSARBETE Kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggsektorn Institutionen för arkitektur CHALMERS TEKNISKA

Läs mer

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190. Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190. Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190 Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden Författare:

Läs mer

Jönköpings flygplats och den regionala ekonomin

Jönköpings flygplats och den regionala ekonomin Jönköpings flygplats och den regionala ekonomin Johan Klaesson (johan.klaesson@jibs.hj.se) Charlotta Mellander (charlotta.mellander@jibs.hj.se) JIBS/CEnSE Box 1026 551 11 Jönköping Sverige Innehåll 1 Sammanfattande

Läs mer

Beslut och Business Intelligence- Hur Business Intelligence stödjer beslutsfattande i företag

Beslut och Business Intelligence- Hur Business Intelligence stödjer beslutsfattande i företag Beslut och Business Intelligence- Hur Business Intelligence stödjer beslutsfattande i företag Handledare: Susanne Åberg Författare: Jasmin Biberic och Hampus Hodell Uppsats på C-nivå, 10 poäng Hösten 2006,

Läs mer

Riskmodellering för tredje man i närheten av flygplatser

Riskmodellering för tredje man i närheten av flygplatser SWEDAVIA KONSULT Riskmodellering för tredje man i närheten av flygplatser Niklas Breisner och Fredrik Gudmundsson 8/29/2013 Handledare: Fredrik Nilsson, Swedavia Konsult Examinator: Erik Lundström Erkännande

Läs mer

2002-02-25--26 Ärende 5

2002-02-25--26 Ärende 5 2002-02-25--26 Ärende 5 Flygplatspolicy för Region Skåne RS/010010 Ärendebeskrivning: Regionfullmäktige beslöt 124/2000 att godkänna förslag till avtal angående finansieringssamverkan avseende Ängelholms

Läs mer