Vinteroperationer Arlanda Flygplats. Ingemar Österlind Stockholm Arlanda Airport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vinteroperationer Arlanda Flygplats. Ingemar Österlind Stockholm Arlanda Airport"

Transkript

1 Vinteroperationer Arlanda Flygplats Ingemar Österlind Stockholm Arlanda Airport

2 Agenda 1. Vinterorganisationen 2. Fakta 3. Vårt uppdrag 4. Våra Mål 5. Planering/Förberedelser

3 Vinterorganisation Airside Fältdrift ~ 100 personer Manager(1) Operation Manager (1) Snow coordinators (1 On Call) Principal Hunter (1) Staff Manager & Education Academy (4) Supervisor Snow team (1) Team 1 Assistant Supervisor(1) Team 1 Team 2 Team 3 Team 4 Team 5 Same structure as in Team 1 PSB team 1 RWY/TWY(10) PSB team 2 Apron (5) Stands/Roads/Other areas

4 Fakta

5 Snösäsongen Oktober - April Dagar med snöröjning~ 80 Genomsnittligt snödjup- 150 centimeter (senaste 3 åren) 5

6 3,3 millioner kvadrat 3 Runways 01L/19R 3 301m x 70m 01R/19L 2 500m x 70m 08/ m x 63m Capacity of 84 slots/hour 6

7 Vintrar 09/10 till 13/14 Activity 2009/ / / / /2014 First day of action 12th dec nd oct th nov th oct th nov 2013 Last day of action 4th april st march th april march th april 2014 Day with largest amount of snow 20th feb 2010 (23 cm) 10th feb 2011 (31 cm) 14th feb 2012 (20cm) 5th dec 2012 (15cm) 19th march 2014 (9 cm) Consumpti on etc. Kg/lit 2009/2010 Kg/lit 2010/2011 Kg/lit 2011/2012 Kg/lit 2012/2013 Kg/lit 2012/2013 Deicing (RWY) Sand (RWY)

8 Vinter 09/10 till 13/14 Season Amount of snow Single-RWY operation 2009/ m / / / / m m m m

9 9

10 Vårt sätt att arbeta

11 Snöorganisationens uppdrag - Mäta & rapportera de verkliga förutsättningarna (Friktion, Kontaminering, Snövallar, snöprofiler etc. ) - Säkerhetsställa att RWY, TWY, Rampytor, uppställningsplatser & andra ytor på Airside är snöfria & halkbekämpade på ett sådant sätt så att trafiken får minimal påverkan. 11

12 Mål KPI:er Avvikelser Kost/m2 Formiatför brukning Enbane operation Olyckor Tillbud ECI & CLI Punktlighet 12

13 Strategisk planering) Anpassad organisation ARNOAF dept. - Airfield maintenance unit Separat vinterorganisation - Oktober- April - 25 (fasta)+ 70 (v-extra) - 5 team - 12h skift (06:00-18:20, 18:00-06:20) - 5 FTE:s on call Komptetent inhyrd personal - Extern transportkapacitet 14 bilar inom 90 minutes

14 Strategisk planering Anpassad organisation Utbildning Egen utbildningsenhet - Maskiner & Utrustning - Rutiner - Arbetsinstruktioner - Certifiering - Radioutbildning & Körutbildning - HLR/D-HLR Uppföljning Öva, Öva & Öva

15 Strategisk planering Rätt organisation Utbildning Rätt utrustning

16 Modell: TJS C pcs Används på RWY, TWY and Ramper PSB/TJS:en snöröjer banorna i 3 steg. 1. Plogen I fram på PSB:n plogar snön åt sidan. 2. Borsten borstar återstående snö & is åt sidan. 3. Den hydrakiska fläkten med en blåshastighet på 145 m/s tar det som återstår 16

17 Rätt organisation Utbildning Rätt utrustning Supportsystem SMR/M-LAT VCS (Voice Communication System) Met services & system Weather forecasting TMS GPS tracking system Apron ITV (cameras)

18 Rätt organisation Utbildning Rätt utrustning Supportsystem Etablerade & Pålitliga rutiner

19 Pre-defined cycles (35, 45 & 60 minutes) Method B Complete snow removal of RWY:s 01L/19R samt 08/26 including current TWY's, ramps and other relevant areas. De-icing of current surfaces. Measurements of Friction value and reporting conditions Standards / Goals Runway system, serviceable condition H24 Friction value never less then 025 No critical embankments on RWY:s and TWY:s Approved Snowprofile Time RWY 01L/19R = 8 minutes Time RWY 08/26 = 6 minutes Personella resurser: Group A = 8 10 FSOA Group B = 5 FSOA 1. acetatbil 1. SFH P

20 Metoder 20

21 När snöröjningen/halkbekämpninge n är klart på start/landningsbanan testas friktionen med en friktionsbil. Friktionsvärdet rapporteras till TWR, som i sin tur vidareförmedlar värdet till piloten. Friktionsvärdet avgör på vilket sätt banorna ska halbekämpas samt hur ofta 21

22 Rätt organisation Utbildning Rätt utrustning Supportsystem Etablerade & Pålitliga rutiner Daglig taktisk koordinering Varje dag konfererar SNL, WS TWR samt ADO i syfte att förutse väder och kapacitet för kommande dygn (upp till 5 dagar). Tidpunkterna är 19:30 samt 04:00. 05:00 har WS TWR möte med Trafikledningen - ATCC

23 Our D & A Rätt organisation Utbildning Rätt utrustning Supportsystem Etablerade & Pålitliga rutiner Daglig taktisk koordinering Strategisk koordinering Intern & Extern koordinering före, under & efter säsongen. ständiga förbättringar Deltagare: Flygbolag TWR Handlingbolag Swedavia Koordinatorer Snöröjningsledare

24 Rätt organisation Utbildning Rätt utrustning Supportsystem Etablerade & Pålitliga rutiner Daglig taktisk koordinering Strategisk koordinering Information Information & kommunikation till alla bolag på flygplatsen Nyheter, förändringar, & vad som kan förväntas av vår vinter organisation kommuniceras via vår årliga Snow Plan

25 Inför säsongen 2014/2015 Nyheter 25

26 Arbetssätt I samband med utvärdering av vintersäsongen 2013/2014 har ett 60:tal förbättringsmöjligheter noterats avseende vinterfälthållningen på Stockholm Arlanda. Förändringarna bygger på utvärdering inom fältorganisationen, avvikelserapporter samt möten med våra kunder. Efter prioritering har Swedavia under perioden april till september arbetat med de återstående förslagen och tillsammans med TWR, flygbolag och handlingbolag förändrat prioriteringar, rutiner och arbetssätt inför säsongen 2014/

27 Förbättringar inför säsongen 2014/2015 Fortsatta 3 partsavstämningar med kopplingar till ADO Brief Utökat övervakningssystem för fordon uppställningsplats Termisk mappning av flygplatsen(januari) Förbättrad väderdata för mer precis väderrapport 2st nya slungor för användning på RWY & TWY Uppdaterad Snowplan Se Arlanda.net 27

28 Hjälp oss att underlätta och förbättra snöröjningen på RAMPER & UPPSTÄLLNINGSPLATSER Städa upp uppställningsytor från kablage, koner, stegar, klossar etc. Sådana objekt kan orsaka personskador eller ett större haveri av snöröjningsutrustningen. Utrustningen ska stå uppställd på anvisad plats. Säkra att markutrustning är förberedd för användning i vinterförhållanden. Erforderlig utrustning ska användas. Exvis rätt storlek på Pushback, lastgrindar för bagagevagnar, rätt däck på fordon, Broddar på skor m.m. I väntan på snöröjningsgrupp inleda första halkbekämpnings åtgärd i form av sandning Ej ställa upp utrustning för tidigt innan ankomst/avgång Säkra bagagevagnar vid transport 28

29 Tack!

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Års 13redovisning 20

Års 13redovisning 20 013 013 VD:s kommentar... 3 Nyckeltal... 4 5 Förvaltsberättelse... 6 7 Resultaträk... 8 Balansräk... 9 Noter... 10 11 12 13 Reionsberättelse... 14 Gransksrapport... 15 2 Ett år fyllt av målmedvetet utvecklingsarbete

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 sida Swedavia i korthet 3 Året i korthet 4 Viktiga händelser 5 VD-ord 6 Strategi och mål Vår strategi 8 Strategiska prioriteringar 9 Affärsmodell 11 Mål 12

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 4, Avd 25, Norra Stockholms Psykiatri (NSP) Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Schemaläggning av Norrköping Airport

Schemaläggning av Norrköping Airport LiU-ITN-TEK-G--12/066--SE Schemaläggning av Norrköping Airport Jasmin Dzeko 2012-11-23 Department of Science and Technology Linköping University SE-601 74 Norrköping, Sweden Institutionen för teknik och

Läs mer

Examensarbete 10 poäng C-nivå FRAMTAGNING AV EN KVALITETSPÄRM MED TEORIER OCH METODER FÖR FRAMTIDA KVALITETSFÖRBÄTTRINGAR I MASUGNEN UTVECKLING AB

Examensarbete 10 poäng C-nivå FRAMTAGNING AV EN KVALITETSPÄRM MED TEORIER OCH METODER FÖR FRAMTIDA KVALITETSFÖRBÄTTRINGAR I MASUGNEN UTVECKLING AB Examensarbete 10 poäng C-nivå FRAMTAGNING AV EN KVALITETSPÄRM MED TEORIER OCH METODER FÖR FRAMTIDA KVALITETSFÖRBÄTTRINGAR I MASUGNEN UTVECKLING AB Reg.kod: Oru-Te-EXM080-M113/05 Evgueni Roudenko och Ingenjörsprogrammet

Läs mer

Winter Management Systems

Winter Management Systems VTI notat 5 2014 Utgivningsår 2014 www.vti.se/publikationer Winter Management Systems eller finns det andra versioner av Vintermodellen? En översikt över befintliga system Anna K. Arvidsson Förord Idén

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

Skörd, lastning och transport av träflis (Salix) från jordbruksmark

Skörd, lastning och transport av träflis (Salix) från jordbruksmark JTI-rapport Lantbruk & Industri 294 Skörd, lastning och transport av träflis (Salix) från jordbruksmark System och kostnader Harvest, loading and transportation of willow chips from agricultural land A

Läs mer

Bakgrund - förutsättningar

Bakgrund - förutsättningar Lync Hur gick det.. Varför Lync? Integrerat med Skype, som används av forskare Nya tjänster för kommunikation och samarbete integrerad kommunikation Integrerat med e-postsystemet Integrerat med växeln

Läs mer

P2P Summit 2012. Tema: att styra & kontrollera inköp från behov till betalning

P2P Summit 2012. Tema: att styra & kontrollera inköp från behov till betalning P2P Summit 2012 Tema: att styra & kontrollera inköp från behov till betalning Jan Svedman & Per Hedenborn från PEAB delade med sig av sitt arbete och PEABs visioner kring P2P Anna Bjärkerud, VD, EBG e-businessguide

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

Varför ska ni uppgradera? Jo, nya InfoMentor:

Varför ska ni uppgradera? Jo, nya InfoMentor: Varför ska ni uppgradera? Jo, nya InfoMentor: bygger på den senaste tekniken och är responsivt, vilket innebär att vyn anpassar sig efter vilken pryl användarna arbetar på - dator, läsplatta och telefon.

Läs mer

Drift och underhåll av kyl- och värmepumpssystem

Drift och underhåll av kyl- och värmepumpssystem Drift och underhåll av kyl- och värmepumpssystem Lennart Rolfsman, Kristin Larsson Juni 2014 Förord SP Energiteknik har inom ramen för Energimyndighetens program EFFSYS+ genomfört ett projekt om drift

Läs mer

Optimering av informationsinsamling vid prototyptillverkning

Optimering av informationsinsamling vid prototyptillverkning TMT 2012:77 Optimering av informationsinsamling vid prototyptillverkning ADI LINDOV ADNAN MASIC Examensarbete inom MASKINTEKNIK Industriell ekonomi och produktion Högskoleingenjör, 15 hp Södertälje, Sverige

Läs mer

Tekniska kontorets kvalitetsrapport 2014

Tekniska kontorets kvalitetsrapport 2014 1(22) Handläggare, titel, telefon Pernilla Thörnqvist, kvalitetsutvecklare 011-15 15 78 Tekniska nämnden s kvalitetsrapport 2014 Bakgrund Enligt kommunens styrmodell ska förvaltningarna redovisa sitt kvalitetsarbete

Läs mer

Detta är Swedavia. Koncernen omsätter nära 4,7 miljarder kronor och har 2 500 medarbetare.

Detta är Swedavia. Koncernen omsätter nära 4,7 miljarder kronor och har 2 500 medarbetare. Årsredovisning 2011 INNEHÅLL VD-ord...4 Marknad och omvärld...6 Strategi och mål...10 Verksamheten...14 Swedavias ansvar...25 Förvaltningsberättelse...47 Koncernens finansiella rapporter...55 Moderbolagets

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Rev: 2.1 Utarbetad av: Håkan Sandin 2013-10-16 Godkänd av: Leif Petterson 2013-10-16 Verksamhetsbeskrivning 1. INLEDNING 2. OM FÖRETAGET Syftet med denna rutinbeskrivning är att

Läs mer

Analys samt förslag till effektivisering av patientflödet vid en vårdcentral

Analys samt förslag till effektivisering av patientflödet vid en vårdcentral Analys samt förslag till effektivisering av patientflödet vid en vårdcentral Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och produktionsteknik TERESE ANDERSSON ANDREAS JOSEFSSON Institutionen

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

EBITS 2010-02-19 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp

EBITS 2010-02-19 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp 2010-02-19 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp Exempel på Kontinuitetsplan Syfte: Att motverka avbrott i organisationens verksamhet och skydda kritiska rutiner från effekter av oförutsedda

Läs mer

Workshop Innoveta. Innovativa e-tjänster för kompetensutveckling och verksamhetsstöd för kundservice. Annika Nåfors Mats Weidmar Michael Fager

Workshop Innoveta. Innovativa e-tjänster för kompetensutveckling och verksamhetsstöd för kundservice. Annika Nåfors Mats Weidmar Michael Fager Workshop Innoveta Innovativa e-tjänster för kompetensutveckling och verksamhetsstöd för kundservice Annika Nåfors Mats Weidmar Michael Fager Dagordning Innoveta projektet Systemutveckling med Scrum metoden

Läs mer

Ansvar och roller vid skolskjutsning en fördjupad analys genom gruppdiskussioner

Ansvar och roller vid skolskjutsning en fördjupad analys genom gruppdiskussioner VTI rapport 680 Utgivningsår 2010 www.vti.se/publikationer Ansvar och roller vid skolskjutsning en fördjupad analys genom gruppdiskussioner Christina Stave Tania Dukic Anna Anund Utgivare: Publikation:

Läs mer

SCANUNIT. 25 år i sjöfartens tjänst

SCANUNIT. 25 år i sjöfartens tjänst SCANUNIT 25 år i sjöfartens tjänst AlfaTest would like to congratulate Scanunit on their 25th anniversary! www.alfatest.se Marine Survey Approved thickness measurements. Pre docking steel repairs fully

Läs mer

Erfarenheter av ledningssystem för trafiksäkerhet och den nya internationella standarden ISO 39001

Erfarenheter av ledningssystem för trafiksäkerhet och den nya internationella standarden ISO 39001 SÅ rapport 2012-1 Erfarenheter av ledningssystem för trafiksäkerhet och den nya internationella standarden ISO 39001 Förord Sveriges Åkeriföretag organiserar ca 8000 åkeriföretag i Sverige vilket motsvarar

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Haparanda Stads Kvalitetssatsning

Haparanda Stads Kvalitetssatsning Haparanda Stads Kvalitetssatsning Syfte: I en politisk styrd organisation är det särskilt viktigt med kommunikation, dialog och inflytande även mellan valen. Genom medborgardialog fås förutom en bra förankring

Läs mer

Ericsson AB i Borås. Ericsson AB at Borås

Ericsson AB i Borås. Ericsson AB at Borås Ericsson AB i Borås -Orderläggning för undantagsprodukter Ericsson AB at Borås -Exemption Requests Joshua Alvarado, Af4by Antonio Matek, Af4ma Examensarbetet omfattar 15 poäng och ingår som ett obligatoriskt

Läs mer