Lathund för projektarbetet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lathund för projektarbetet"

Transkript

1 Lathund för projektarbetet Bromma gymnasiums bibliotek

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kort om projektarbetet... 3 Grupp eller enskilt?... 4 Loggbok och handledning... 4 Projektprocessen Idéarbete Projektplan Genomförande Redovisning Värdering av arbetet... 8 Att söka information... 8 Källkritik...10 Att citera och skriva källhänvisningar...11 Att skriva en källförteckning...12 Källförteckning...14 Bilagor...15 Bilaga 1. Förslag på frågor att ställa sig vid projektplanering Bilaga 2. Exempel på arbetsplan för gruppen Bilaga 3. Informationssökning förslag till sökschema Bilaga 4. all för disposition av skriftlig rapport

3 Inledning Denna lathund kan komma till användning under ditt projektarbete i Åk 3. Här finns tips och kring de olika delmomenten av ett projektarbete - från planering till utvärdering. Mer detaljerade instruktioner om hur du ska gå till väga får du av din handledare. Kom också gärna och prata med oss i biblioteket för ytterligare vägledning i informationssökning och källredovisning. Lycka till! Fakta om kursen Projektarbete (PA1201) Gäller alla i gymnasiet på nationella och specialutformade program och kan genomföras inom vuxenutbildning Omfattar 100 poäng Kan ge dig betygen IG, G, VG och MVG Bedöms i samråd mellan en handledare och en medbedömare Kort om projektarbetet Ett projekt är en arbetsuppgift som har ett tydligt mål, som sker inom en viss tidsram och kräver specifika arbetsinsatser och resurser. Meningen med kursen PA1201 är att du ska få erfarenhet av att arbeta i just projektform och ta ansvar för en större arbetsuppgift. Projektet kan vara allt från att arrangera en modevisning, starta ett företag, ta fram ett nytt handikapphjälpmedel eller skriva en roman. Kursen kräver att du använder och utvecklar din förmåga att planera, genomföra och strukturera arbetet så att du kan nå ditt mål på en bestämd tid. Kursen går också ut på att utveckla fantasifullhet och samarbetsförmåga. Det är både vägen dit - arbetsprocessen - och resultatet som bedöms och betygsätts, dvs. både hur du formulerar din målsättning, hur du genomför projektet samt hur du reflekterar över vad du gör under projektets gång. Projektarbetets mål Eleven skall kunna välja ett kunskapsområde och inom detta avgränsa en uppgift eller ett problem kunna välja relevant material och metod samt relevanta redskap kunna upprätta en projektplan och vid behov revidera denna kunna föra loggbok över arbetets gång och fortlöpande redovisa processen kunna diskutera arbetets utveckling med handledaren kunna åstadkomma en slutprodukt som innebär en självständig lösning av den valda uppgiften [ ] kunna göra en skriftlig redovisning av projektet som beskriver arbetets gång från idé till slutprodukt kunna skriftligt eller muntligt värdera arbetsgång och resultat. Ur Projektarbete 2002:20: kursplan, betygskriterier och kommentarer (2001). Stockholm: Skolverket, s. 6. 3

4 Grupp eller enskilt? Vanligtvis utgår ett projekt från samarbete i en särskild projektgrupp. Gymnasieskolans projektarbete kan ske antingen i grupp eller enskilt. En av tankarna bakom kursen är dock att man ska få öva sig i att samarbeta och nå resultat tillsammans med andra. De bästa förutsättningarna för gott samarbete i en grupp är att skapa gruppen utifrån gemensamma intressen. Loggbok och handledning En viktig del av projektarbetet är att du hela tiden dokumenterar det du gör och reflekterar kring arbetsprocessen. Detta gör du individuellt i en loggbok och/eller en projektdagbok för gruppen. Loggboken underlättar handledningen och bedömningen av projektarbetet och ökar din medvetenhet kring arbetsprocessen. Genom att regelbundet anteckna vad du gjort, var du fått fram information osv. skapar du dessutom en bra bas för slutredovisningen av projektet! Loggbokens närmare utformning diskuteras med handledaren och ev. gruppmedlemmar. Exempel på frågor att ställa i loggboken: Vad har du gjort? När gjorde du det? Hur gick det och varför gick det som det gick? Av vem eller var har du fått informationen ifrån? (Namn, Internetadresser, datum etc.)? Hur tycker du att ni ska gå vidare? Behöver ni ändra något i projektplanen? Vilka övriga tankar/planer/problem har du inför arbetet? 1 Med hjälp av loggboken och regelbundna kontakter kan handledaren ge råd och anvisningar under projektets gång. Bestäm hur ofta ni ska skriva i loggböckerna och hur ofta handledaren ska ta del av anteckningarna. Det är också bra att veta hur ofta ni ska träffa er handledare och hur ni bäst kan kommunicera däremellan. Regelbundenheten i träffarna är viktig för att hela tiden hålla arbetet igång och stämma av om projektplanen och tidsplanen håller. Vilken deadline som ska gälla för projektet och de olika delmomenten bestäms i kontakten med handledaren. Handledaren är oftast en lärare men kan också vara en person hos t.ex. en uppdragsgivare. Läraren är dock alltid den som i slutändan, tillsammans med en medbedömare, sätter betyg på projektet. 1 Andersson, J-O. & M. Feldt (2003). Projektarbete 100 p. Malmö: Liber, s

5 Projektprocessen 1. Idéarbete Utgå från programmålen! Möjligheterna att välja ett ämne som intresserar just dig är stora. Ditt ämne ska dock ha anknytning till programmålen för din utbildning. Fråga din handledare om du inte vet vilka dessa är. Av handledaren får du också mer utförlig information om hur kursen är upplagd på just Bromma gymnasium och just din inriktning. Hitta på en egen idé eller leta upp ett uppdrag! Börja med att diskutera ämnesvalet i din arbetsgrupp - har du/ni något specialintresse som skulle kunna passa? Har er handledare eller övriga klasskompisar några förslag? Kanske finns det något företag eller organisation som skulle behöva hjälp med något slags projekt? Tänk på att ni ska arbeta med samma uppgift hela läsåret låt startprocessen ta tid så ni verkligen hittar ett ämne som passar er! Exempel på frågor för att få hjälp att välja ämne: Passar ämnet inom programmålen för utbildningen? Finns en koppling till vår inriktning? Finns det någon som skulle behöva en undersökning av det här slaget? Kan vi hitta information/material så det räcker? Hinner vi med det inom tidsramen för projektarbetet? Kan vi något om ämnet?/är det intressant? Kan vi lära oss något nytt genom att fördjupa oss i ämnet? Gör en idéskiss! När ni valt ut en idé som verkar realistisk och som alla tycker är bra, presenterar ni denna för er handledare som en idéskiss. Där beskriver ni kortfattat och översiktligt vad ni vill göra. När ni diskuterat och fått klartecken på idéskissen från handledare (och ev. uppdragsgivare) gäller det att fortsätta att ringa in målet, uppgiften eller frågeställningen så tydligt som möjligt. Målet kan t.ex. vara att svara på en viss fråga, lösa ett problem, ta fram en produkt eller utföra en tjänst. Målformuleringen eller problemformuleringen är avgörande för hur bra ni kommer att kunna genomföra projektarbetet. Ju mer specifik uppgift ni har, desto lättare blir det att nå ett bra slutresultat. För att kunna formulera bra frågeställningar etc. måste man också vara insatt i det som projektet ska handla om. Skaffa därför en överblick över ämnet genom översiktlig informationssökning. 5

6 Om ni har ett mer teoretiskt inriktat projekt ska ni också helst tänka igenom vilket perspektiv ni vill ha på ämnet vilka glasögon ni vill ha på er och se er uppgift genom. Det finns ju olika sätt att se på samma sak och det underlättar ofta att bestämma sig för en eller flera infallsvinklar som man vill ha på sitt ämne. Det blir då lättare att söka information etc. Exempel på olika infallsvinklar eller teoretiska perspektiv som man kan använda är t.ex. jämförande perspektiv, historiskt perspektiv, psykologiskt perspektiv, miljöperspektiv, könsperspektiv, generationsperspektiv, klassperspektiv osv Projektplan Idéarbetet ska leda fram till en mer detaljerad planering och beskrivning av projektet i en projektplan. Det är nu ni ska tänka igenom vilken metod som är bäst att använda för att lösa den uppgift ni bestämt er för, vilken information ni behöver och var ni kan hitta den, vem som ska göra vad osv. Skapa också en tidsplan där ni slår fast vad ni ska hinna med under hela processen fram till deadline och uppskatta hur lång tid olika arbetsuppgifter kommer att ta. Projektplan med tidsplan ska sedan lämnas in och godkännas av handledaren. Om det behövs kan ni sedan diskutera förändringar med handledaren och ändra projekt- och tidsplanen allt eftersom. Frågor som bör täckas in i projektplanen är bl.a.: Vilket är målet med projektet? Vilket är syftet? Varför vill ni uppnå målet? Vilka tankar ligger bakom ämnesvalet? Hur ska ni gå till väga för att nå målet? Hur och för vem ska resultaten presenteras och redovisas? Vilken tidsplan gäller för de olika delarna i projektet? 3 Frågan om vilka metoder ni planerar att använda er av för att genomföra projektet är viktig. Här gäller det att beskriva exempelvis HUR ni ska skapa er produkt, HUR ni ska söka reda på och studera (analysera) olika sorters texter, HUR ni ska utföra en intervju- eller enkätundersökning eller göra experiment? etc. För vissa projekt är det också bra att göra upp en plan för hur ni ska finansiera projektet. Ibland krävs ju resurser utöver de som finns på skolan, t.ex. pengar till olika sorters produktionsmaterial, utställningsmaterial, resor etc. och då är det bra att göra upp en projektbudget där ni uppskattar utgifter och ev. inkomster (t.ex. sponsorpengar). 2 För mer utförlig information kring dessa och andra perspektiv se Göthberg, A-K, P. Habbe, & R. Karlsson (2002). Projektarbete: från idé till slutprodukt: elevhandbok. Stockholm: Bonnier Utbildning, s. 28ff. 3 Jämför Andersson & Feldt, 2003, s. 56 samt Göthberg, Habbe & Karlsson, 2002, s

7 3. Genomförande När ni har bestämt er för vad målet med ert projekt är och gjort en projektplan för hur ni ska uppnå detta, är det bara själva genomförandet kvar. Nu gäller det att tänka, fråga, skissa, leta fakta, bygga, intervjua, resa, skriva osv., allt beroende på vilken sorts projekt ni valt. Viktigt är att hela tiden hålla ångan uppe! Tänk på vad jobbigt det blir på slutet annars! Här är några råd från Nalle Puhs lilla klokbok 4 : Om att inte skjuta upp saker: Ibland är det rätta dagen att organisera någonting. Om att ha självinsikt: När ens hus inte ser ut som ett hus utan som ett kullblåst träd är det hög tid att man skaffar sig ett nytt. Om handlingskraft: En dag när Nalle Puh inte hade något annat att göra, tänkte han, att han skulle göra något. Om att inte ge inte upp: Om snöret inte håller, utan går av, är det bara att försöka med ett annat snöre. Om att inte oroa sig: En sugande känsla i maggropen är ingenting att oroa sig över, det betyder bara att man är hungrig. En viktig del av allt projektarbete är också att ha goda bakgrundskunskaper om det man håller på med och att skaffa nya kunskaper om sådant som man inte kan. Att söka efter - eller skapa egen - information kring ämnet är alltså något som de flesta antagligen kommer att behöva göra. I avsnittet Att söka information finns massor av tips för att ni ska hitta sådant material som passar ert arbete och kan hjälpa er att lösa er uppgift. Men om ni inte hittar den information ni söker kanske ni själva måste skapa den? Detta kan man göra genom flera olika metoder. De vanligaste metoderna är intervju, enkät och observationer. Läs på hur man bäst genomför sådana undersökningar innan ni sätter igång så att det blir så bra som möjligt. 4. Redovisning Hur redovisningen av projektarbetet går till beror självklart på vad projektet handlar om och vilka ni ska presentera projektet för. Det är viktigt att hitta en form för presentationen som passar just ert projekt är detta t.ex. en PowerPoint presentation, en tidning, en utställning, en föreställning, en videopresentation, ett seminarium eller enbart skriftlig redovisning? Tipsböcker finns i biblioteket! 4 Nalle Puhs lilla klokbok: kloka ord från en björn med mycket liten hjärna. (1999) Stockholm: Bonnier Carlsen. 7

8 Oavsett hur ni väljer att presentera den färdiga produkten så ska alla projekt även slutredovisas i en individuell skriftlig rapport som lämnas in till handledaren. Detta är en dokumentation av projektprocessen från idé till slutprodukt. Utgå från projektplanen och loggboken och analysera och reflektera kring hur arbetet med projektet har gått och hur resultatet blev. Vad din skriftliga rapport ska innehålla mer specifikt kommer ni överens om med handledaren. För er vars projekt framför allt kommer att bestå av en skriftlig uppsats finns mer att hämta på s. 8, bl.a. detaljer kring hur man kan göra en källförteckning och källhänvisningar. Detta är dock något som alla måste tänka på. Det är viktigt att du i din redovisning klart anger vad som är dina egna tankar och vad du hämtat från andra. Det är naturligtvis tillåtet att citera eller referera andras arbeten, men du måste alltid ange var du fått informationen från. Ingen ska behöva undra varifrån du fått dina fakta eller vems åsikter som framförs. Allt material som du använt under projektarbetets gång ska finnas med i redovisningen - både tryckt material och t.ex. webbsidor och intervjuer. 5. Värdering av arbetet Tanken med projektarbetet är att ni hela tiden ska reflektera över vad ni lär er, dels om själva ämnet, dels om arbetsprocessen och hur det är att arbeta i grupp. Om ni jobbar med projektet i över ett år är det värdefullt att med jämna mellanrum utvärdera hur det går så att ni har tid att lägga upp nya planer om projektet eller gruppen inte riktigt fungerar som ni vill att de ska göra. I slutet, i samband med produktredovisningen, ska du som enskild elev också lämna in en självärdering där du beskriver och analyserar dina egna arbetsinsatser i projektet och funderar kring vad just du lärt dig, vad som gick bra och vad du kanske skulle vilja ha gjort annorlunda. Närmare instruktioner kring denna självärdering, liksom kring utvärderingen av själva kursen PA1201, får ni av er handledare. Att söka information När ni har formulerat ert problem och vet mer exakt vilken uppgift ni ska rikta in er på vet ni hur pass detaljerad informationssökning ni behöver ägna er åt. Frågor som alla dock bör ställa sig är: Vilket är vårt informationsbehov? Vilka olika informationskällor kan vi använda oss av? Här kommer tips kring hur du kan lägga upp din sökstrategi från mer översiktlig information till detaljerade fakta. 8

9 Uppslagsverk, som t.ex. Nationalencyklopedin är lämpliga att börja med eftersom de ger en översiktlig och relativt kortfattad bild av olika ämnen. Ofta får man också hänvisningar till andra intressanta sökord i samma uppslagsverk. Glöm inte heller att biblioteket kan ha speciella ämnesinriktade uppslagsverk som står på respektive hyllavdelning. Efter att du med hjälp av uppslagsverken skaffat dig grundkunskaper om ditt ämne kan du använda dig av bibliotekets referens- och fackböcker. De kan ge fördjupade kunskap i olika ämnen. Använd bibliotekskatalogen för att se vilka böcker som finns på skolan eller på andra bibliotek i Stockholm. Det som inte finns inne kan oftast reserveras eller lånas från andra bibliotek. Fråga bibliotekarien! Vissa faktaresurser finner du också online i särskilda databaser som biblioteken har abonnemang på. Artiklar ur tidningar och tidskrifter kan ge många olika vinklingar av ditt ämne. Artiklar är också en bra källa när du behöver dagsaktuell information du kan t.ex. följa debatter och läsa om nya forskningsrön. På Internet finns flera bra databaser där du kan söka artiklar och nyheter. På Bromma gymnasium har du förutom Artikelsök bl.a. Mediearkivet och Presstext. Artiklar som varken finns online eller bland bibliotekets arkiverade tidskrifter kan bibliotekarien oftast lätt beställa bara du säger till! Sökmotorer på Internet lämpar sig bäst för sökningar på personer, namn och särskilda termer alltså när man söker efter specifika detaljer. Sök också gärna på myndigheter, organisationer och företag som ni redan känner till. Hos dessa kan ni säkert också få hjälp med att få fram ett visst material. Innan man kastar sig ut på Internet är det bra om man skaffat sig bakgrundskunskaper om sitt ämne så att man bättre kan bedöma om sidorna man hittar verkar stämma med verkligheten eller inte. Det finns också många kompetenta personer som samlat bra, informativa länkar inom olika ämnen och sen organiserat och lagt ut dem på nätet. Om man vill göra en ämnessökning ska man inte glömma bort alla dessa länkkataloger. Det kan vara smart att börja söka i dessa, eftersom man då slipper många oseriösa och felaktiga sidor. 9

10 Källkritik Vid informationssökning gäller det att kontrollera att den information man hittat stämmer med verkligheten, att den är korrekt och att den passar för den frågeställning man har - vare sig du hittat den i böcker, tidningar, på Internet eller genom t.ex. intervjuer. När det gäller tryckta källor har innehållet ofta granskats i flera led innan det publiceras så där är mindre risk att man hittar helt felaktig information. När det gäller information på Internet gäller det att vara än mer uppmärksam på Internet kan ju vem som helst lägga ut en sida om vad som helst, utan att det kontrolleras av någon. Så hur bedömer man om en hemsida är tillförlitlig eller inte? Grundregeln är att MISSTRO ALLT tills du kontrollerat informationen på sidan använd ditt sunda förnuft och läs på om ämnet på flera olika ställen. Fundera noga igenom din frågeställning innan du börjar din sökning, så att du vet vilken slags information du behöver. Frågor att ställa sig vid bedömning av webbsidors tillförlitlighet: Vem står bakom informationen? Står det namn på den person, organisation eller institution som har gjort sidan? Om inte - använd inte sidan! Verkar informationen rimlig? Kan jag lita på den här sidan? När är sidan gjord eller uppdaterad? Vad verkar upphovsmännen ha för syfte med sidan? Kan jag använda källor som bygger på subjektiva åsikter? Kom ihåg! Ställ frågor till materialet! Förlita dig aldrig bara på en källa - jämför mellan olika källor! Förhåll dig kritiskt till andrahandskällor dubbelkolla! 10

11 Att citera och skriva källhänvisningar När du skriver en rapport måste du vara tydlig med vad som är dina egna tankar och vad du hämtat från andra källor. Att skriva av långa stycken eller ens enstaka meningar ur någon annans text utan att ange källa är stöld! Även om du skriver om ett stycke ur en bok med egna ord så måste du ange källan eftersom du gör ett referat av någon annans arbete. Det man inte behöver ange källan till är fakta som är allmänt kända sådant som dina läsare förväntas känna till ändå. När det gäller citat alltså när du vill återge ordagrant vad någon har sagt (t.ex. om någon har en bra definition på ett begrepp och du inte kommer på något bättre sätt att uttrycka det själv) så ska det skrivas på ett särskilt sätt: Ett citat på 1-3 meningar kan man skriva i den löpande texten, medan längre citat brukar stå som ett fristående stycke med indrag på båda sidor. Om man har citatet som ett fristående stycke behöver man inte använda citationstecken. Som allmän regel gäller att varje skriftligt dokument som citeras eller refereras till i rapporten måste återfinnas fullständigt specificerat i referenslistan. 5 För att hänvisa till din källa kan du sätta en liten siffra (fotnot) direkt efter det du citerat och skriva själva hänvisningen längst ner på sidan. Första gången du gör en sådan här fotnotshänvisning till en text ger du fullständiga uppgifter om källan. Om du angett ett citat skall även den sida där du hämtat citatet vara med. Andra gången du hänvisar till texten behöver du bara ta med författarens namn och det årtal den publicerades. Ett annat sätt att lägga in en källhänvisning är att stoppa in den i en parentes mitt i texten, direkt efter citatet. Så här: Som allmän regel gäller att varje skriftligt dokument som citeras eller refereras till i rapporten måste återfinnas fullständigt specificerat i referenslistan. (Backman, 1998, s. 41). Citatet måste återges precis som det står i din källa även om något ord är felstavat. Tänk dock på att undvika alltför många eller långa citat. En överdriven användning ger ett intryck av osjälvständighet. Ett citat måste också alltid kommenteras på något sätt av dig som uppsatsförfattare. Om du inte återger en text ordagrant utan väljer att referera den dvs. skriva om den med egna ord måste du fortfarande sätta ut en hänvisning. T.ex. så här: Som Backman (1998) säger, så måste man i referenslistan... (s. 41) I referenslistan måste man specificera... (Backman, 1998, s. 41) Enligt Backman, gäller det som allmän regel att man 6 Det finns många olika modeller för hur man bäst utformar citat, fotnoter och källförteckningar. Prata med din handledare om det sätt hon eller han vill att du ska lägga upp det på. Huvudsaken är att man är konsekvent och gör likadant i hela sin text. 5 Backman, J. (1998). Rapporter och uppsatser, Lund: Studentlitteratur, s Backman, 1998, s

12 Att skriva en källförteckning Varför ska man då redovisa sina källor? Jo, det ska alltid vara möjligt för den som läser din text att kontrollera dina uppgifter och ta reda på om det du skriver stämmer med originaltexten. Det kan ju också vara så att din framställning är så intressant att den som läser vill ha reda på mer om ämnet och då är dina källor ett bra sätt att gå vidare! Det finns tre krav på en bra källförteckning: 1. Den ska vara korrekt 2. Den ska ge tillräcklig information om vilken källa man använt 3. Den ska vara enhetligt utformad Källförteckningen skriver du på ett separat blad i slutet av uppsatsen, och den kan se ut på litet olika sätt men den ska alltid ställas upp i alfabetisk ordning efter författarens efternamn. Fråga din handledare hur just hon eller han vill att du ska göra. Du kan också använda litteraturlistan till detta häfte som mall. Följande uppgifter skall hursomhelst nästan alltid anges: Tryckt bok Dessa uppgifter ska finnas med: författare/redaktör utgivningsår bokens titel förlagsort förlag Exempel: Lindgren, Astrid (1981). Ronja Rövardotter. Stockholm: Rabén och Sjögren Röster om Astrid Lindgren (1996). Stockholm: ABF Zweigbergk, Eva von (1965). Barnboken i Sverige Stockholm: Rabén och Sjögren Kapitel/avsnitt i bok med flera författare (t ex uppslagsbok) Dessa uppgifter ska finnas med: författare/redaktör utgivningsår titel på kapitel/avsnitt bokens titel förlagsort förlag sidnummer (första och sista) Exempel: Lindgren, Astrid (1993). Ingår i Nationalencyklopedin. Band 12. Höganäs: Bra Böcker, s. 322 Svensson, Sonja (1990), Den andra guldåldern Astrid Lindgren. Ingår i Den svenska litteraturen. Red. Lars Lönnroth och Sven Delblanc. Del 6. Stockholm: Bonnier, s

13 Tidskrifts- eller dagstidningsartikel Dessa uppgifter ska finnas med: författare/redaktör publiceringsdatum titel på artikeln tidningens/tidskriftens namn häfte eller nummer (för tidskrift) sidnummer (första och sista) Exempel: Bergsten, Magnus (2007). Astrid Lindgren från A till Ö. Populär historia. Nr 10, s Josefsson, Erika (2007). Astrid Lindgrens udd glöms bort i hyllningskören. Hallands Nyheter , s. 30 Webbsida/databas på Internet Dessa uppgifter ska finnas med: namn på vem/vilka som står bakom webbsidans titel ev. artikelnamn / uppslagsord webbadress (URL) datum då du hämtade informationen Observera att t ex inte är en giltig källhänvisning. Det är de webbsidor som du hittat genom en sökmotor (typ Google) som ska vara med i källförteckningen. Exempel: Alex författarlexikon. Lindgren, Astrid. URL:http://www.alex.se/Alex/LexiconWriterArticle.asp?WriterId=1045. Hämtad Astrid Lindgrensällskapet, Välkommen till Astrid Lindgrensällskapets webbplats! URL: astridlindgrensallskapet.se. Hämtad Sjöstrand, Jonas, Hela världen firar Astrid Lindgren. URL: /artikel_ svd. Hämtad Nationalencyklopedin. Lindgren, Astrid. URL: Hämtad Annat källmaterial Intervjuer: Ange vem/vilka som intervjuats och vilket datum. Ange också om det är en telefonintervju eller en personlig intervju. Fråga personen/personerna om de vill ha sitt namn med eller inte! E-post: Ange namnet på personen som skrivit till dig och vilket datum. Skriv gärna ut rubriken/ämnet för e-brevet eller bifoga en kopia av e-brevet som bilaga. Enkäter, broschyrer m.m. : Ge helt en kort beskrivning av materialet eller bifoga en kopia som bilaga. Så fort du använt en källa i ditt arbete skriv upp de uppgifter du behöver till källförteckningen på en gång, inklusive aktuella sidnummer och kapitel! Det är så lätt att glömma varifrån man hämtat en viss uppgift. Ta också för vana att alltid skriva ut de webbsidor du använder så du har dem i pappersformat. Webbsidor ändras ofta, och det kan bli svårt att få tag på informationen i efterhand. Bifoga dessutom gärna papperskopiorna som bilagor i din skriftliga framställning! 13

14 Källförteckning Andersson, J-O. & M. Feldt (2003). Projektarbete 100 p. Malmö: Liber Backman, J. (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur Göthberg, A-K., P. Habbe, & R. Karlsson (2002). Projektarbete: från idé till slutprodukt: elevhandbok. Stockholm: Bonnier Utbildning Nalle Puhs lilla klokbok: kloka ord från en björn med mycket liten hjärna (1999). Stockholm: Bonnier Carlsen Projektarbete 2002:20: kursplan, betygskriterier och kommentarer (2001). Stockholm: Skolverket 14

15 Bilagor Bilaga 1. Förslag på frågor att ställa sig vid projektplanering Projekt: Frågeställning (vad vill vi ha reda på?) Frågor (vilka frågor måste vi ställa?) Metod (hur bär vi oss åt?) Vem/vilka ska vi fråga? Andra källor Redovisning (hur presenterar vi?) Handledningstider 15

16 Bilaga 2. Exempel på arbetsplan för gruppen Projekt Handledare Tel E-post Gruppmedlemmar Tel E-post Tel E-post Tel E-post Tel E-post Tel E-post Tel E-post Arbetsuppgifter Huvudansvarig Slutfört, datum 16

17 Bilaga 3. Informationssökning förslag till sökschema Här följer ett förslag på hur och var du kan leta upp information för ditt arbete! Projektarbete/ämne Ange källa! Skriv efterhand upp uppgifter om alla användbara källor du hittar. Uppgifter om författare, titel, förlag, förlagsort och utgivningsår behövs för litteraturlistan! För Internet gäller det att ange webbsidans titel, författare, webbadress och det datum då besökte sidan. 1. Börja gärna med att orientera dig i ämnet genom att ta hjälp av ett uppslagsverk. Ex. Nationalencyklopedin (tryckt eller online) eller Worldbook (online). Uppslagsböcker (band/sida) Om författare se också Alex Online författarlexikon: Om länder se också Landguiden: 2. Sök efter böcker i ditt ämne! Ta reda på bibliotekets signum (=kod) för ditt ämnesområde så att du hittar fram till rätt hylla/-or. Ex. Du letar efter information om "brottslighet". Du kan då hitta information på hyllorna Oep, Oe och O. Vilket /vilka signum är aktuella? Vilka sökord/ämnesord är aktuella att söka på? (Se Ämnesordsregistret vid bibliotekets sökdator.) Sök i bibliotekets kataloger med hjälp av signum och sökord. Bromma gymnasiums katalog hittar du på skolans hemsida. Stadsbiblioteket: Se vidare i Sveriges nationella kataloger: och Referensböcker i ämnet (Dessa markeras med rött och står först på respektive hylla. Ej till hemlån.) 17

18 Enskilda boktitlar i ämnet 3. Gå vidare och hämta information från tidningar och tidskrifter. Använd hjälpmedlen i biblioteket. Webbadresser finns på bibliotekets hemsida. Skriv upp dina träffar. Artikelsök En stor databas med hänvisning till tidskrifts- och tidningsartiklar (vissa visas direkt på skärmen) Se också: Mediearkivet artiklar från bl. a. Aftonbladet, Sveriges Radio Ekot, SVD. Presstext artiklar från bl. a. DN & Expressen 4. Sök vidare på Internet! Användbara Internetadresser Skriv upp titel, författare, Internetadress och datum du hämtade informationen. 5. Du kanske använder dig av telefonkontakter eller intervjuer? Anteckna namn, telefonnummer och datum! 18

19 Bilaga 4. Mall för disposition av skriftlig rapport Det finns olika sätt att utforma en skriftlig redovisning, men ett sätt att disponera arbetet skulle kunna vara som följer: 1. Framsida Försök få till en kort titel, eventuellt med någon underrubrik. Längst ned till höger anger du, ditt namn, skolans namn, klass, termin och år samt namnet på din handledare. 2. Sammanfattning Skriver man naturligtvis sist, men den placeras direkt efter framsidan och ska inte numreras. Du får inte skriva något i här som inte finns med i själva rapporten och den bör inte vara längre än en A4-sida. Man ska kunna läsa din sammanfattning och få reda på vilka frågor/mål du ställt upp, vilka metoder du använt för att nå dina mål, vilket resultat du fick och vilka källor du använt. 3. Innehållsförteckning Här ska alla dina kapitelrubriker och eventuella underrubriker finnas med, och sidnummer ska sättas ut så man lätt kan hitta i din rapport. I innehållsförteckningen kan du också skriva om du har några bilagor. Är rapporten mycket kort behövs ingen innehållsförteckning. 4. Inledning Här skriver du sånt som svarar på frågorna Vad, Varför och Hur? Du ska förklara syftet med ditt arbete, berätta vilken din frågeställning är och vilka metoder du använt. Du ska besvara frågor som: Vad har jag tänkt arbeta med? Varför blev jag intresserad av det? Vad är det jag vill visa med min undersökning, vilket syfte har jag med mitt arbete? Vilka konkreta frågor har jag tänkt besvara? Hur har jag tänkt göra för att besvara dem vilka källor/material/utrustning har jag tänkt använda? 5. Redovisning Här finns flera variationer. Detta är dock den del som ska vara störst i rapporten. Det är här du presenterar projektets resultat. Eftersom den här delen av rapporten brukar bli ganska omfattande kan det underlätta om du delar in texten i flera delkapitel med egna rubriker och underrubriker. Dessa bör täcka du hur du gått tillväga, vilka resultat du fått samt din analys eller diskussion kring dessa resultat. 6. Slutsatser Vad kom du fram till? Fick du svar på dina frågor? Blev resultatet som du trott? Kommentera och diskutera de resultat du presenterat i redovisningsdelen i förhållande till ditt syfte och dina frågeställningar. 7. Avslutning Ge eventuellt en avslutande kommentar till ditt arbete, den kan gärna vara lite mer personligt utformad, du kan t. ex. skriva vad du själv lärt dig av ditt arbete, vad som fungerat bra och mindre bra under projektets gång, värdera din egen insats osv. 8. Källförteckning Här redovisar du alla källor du använt för ditt arbete, både böcker, intervjuer och annat - se särskilt kapitel! Bilagor Eventuella enkäter eller annat material du utformat som kan vara intressant för läsaren, webbsidor du tagit utskrifter på, bilder och diagram som du hänvisar till i uppsatsen men inte haft med i själva texten mm. 19

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 1(5) - LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 2(5) ALLMÄNT OM KÄLLFÖRTECKNINGAR När du skriver en uppsats eller något annat skolarbete måste du redovisa vilka källor du

Läs mer

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Projektarbete Anvisningar, tips och mallar Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Henrik Andersson, Martina Johansson, Göran Johannesson, Björn Bergfeldt, Per-Erik Eriksson, Franz Kreutzkopf,

Läs mer

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats?

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Kullagymnasiet Projektarbete PA1201 Höganäs 2005-01-19 Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Anna Svensson, Sp3A Handledare: Erik Eriksson Innehållsförteckning 1. Inledning sid. 1 - Bakgrund - Syfte

Läs mer

Rapport för framställande av produkt eller tjänst

Rapport för framställande av produkt eller tjänst Rapport för framställande av produkt eller tjänst PA 1201 Det här är en vägledning för er som arbetat enskilt eller i en projektgrupp för framställande av produkt eller tjänst och ska skriva en projektrapport

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Gymnasiearbete Datum. Uppsatsens rubrik. Ev. underrubrik. Ditt namn, klass Handledarens namn

Gymnasiearbete Datum. Uppsatsens rubrik. Ev. underrubrik. Ditt namn, klass Handledarens namn Gymnasiearbete Datum Uppsatsens rubrik Ev. underrubrik Ditt namn, klass Handledarens namn Sammanfattning En uppsats har en kort, inledande sammanfattning av hela arbetet. Den kommer inledningsvis men skrivs

Läs mer

Att skriva uppsats. Några råd inför projektarbetet. Mimers Hus Gymnasieskola. Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08

Att skriva uppsats. Några råd inför projektarbetet. Mimers Hus Gymnasieskola. Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08 Att skriva uppsats Några råd inför projektarbetet Mimers Hus Gymnasieskola Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08 Innehållsförteckning Att skriva uppsats 1 Den skriftliga rapportens delar

Läs mer

PA Projektarbete

PA Projektarbete PA1201 - Projektarbete Projektarbetets syfte Projektarbetet syftar till att utveckla förmågan att planera, strukturera och ta ansvar för ett större arbete och ge erfarenhet av att arbeta i projektform.

Läs mer

Eget arbete 15 Poäng. Rubrik Underrubrik

Eget arbete 15 Poäng. Rubrik Underrubrik Säbyholms montessoriskola Årskurs 6 Plats för bild som har med arbetet att göra Eget arbete 15 Poäng Rubrik Underrubrik Förnamn Efternamn Examinator: Förnamn Efternamn Handledare: Förnamn Efternamn 1 Sammanfattning

Läs mer

Konsten att göra ett projektarbete

Konsten att göra ett projektarbete Konsten att göra ett projektarbete Elevinstruktion Projektarbete 100 p Katedralskolan 2011/2012 2 Varför projektarbete? Syftet med projektarbetet (100 p) är att du ska utveckla förmågan att planera, strukturera

Läs mer

Lathund i informationssökning

Lathund i informationssökning Lathund i informationssökning Att söka efter material, bearbeta det samt därefter skriva en rapport eller uppsats är en process i olika faser. Den här lathunden är tänkt att vara en hjälp för dig som behöver

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin & årtal Handledare: namn Abstract/Sammanfattning Du skall skriva

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Skrivguide. Tillhör:

Skrivguide. Tillhör: Skrivguide Tillhör: Inledning Den här skrivguiden är till för att vägleda dig när du gör skriftliga arbeten här på Sven Eriksonsgymnasiet. Vilket ämne du än skriver om är alltid målet att du ska utöka

Läs mer

Innehåll vid utredande projekt

Innehåll vid utredande projekt Innehåll vid utredande projekt 1.4 Metod 1.4.1 2. Avhandling (Resultat) 2.1 Teoridel 2.1.1 2.2 Resultatdel 3. Analys (Slutdiskussion) 4. Värdering av arbetet 5. Sammanfattning 6. Källor och litteratur

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Birgittaskolan Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är

Läs mer

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats Checklista Hur du enkelt skriver din uppsats Celsiusskolans biblioteksgrupp 2013 När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska som läsare vara lätt att få en överblick

Läs mer

Informationssökning och bibliotekets resurser Uddevalla Gymnasieskolas bibliotek

Informationssökning och bibliotekets resurser Uddevalla Gymnasieskolas bibliotek Informationssökning och bibliotekets resurser Uddevalla Gymnasieskolas bibliotek INNEHÅLL: ATT BÖRJA SÖKA:... 2 DATABASER MM:... 2-5 NE BIBLIOTEKSKATALOGEN LIBRA.SE ARTIKELSÖK MEDIEARKIVET/RETRIVER ALEX

Läs mer

ROJEKTARBETE RÅD OCH ANVISNINGAR VID GENOMFÖRANDE AV PROJEKTARBETE

ROJEKTARBETE RÅD OCH ANVISNINGAR VID GENOMFÖRANDE AV PROJEKTARBETE ROJEKTARBETE RÅD OCH ANVISNINGAR VID GENOMFÖRANDE AV PROJEKTARBETE 2 Projektarbete, råd och anvisningar Kursplan för projektarbete (utdrag ur skolverkets kursplan inrättad 2000-07)... 4 Projektarbetets

Läs mer

Att skriva källförteckning

Att skriva källförteckning Att skriva källförteckning Celsiusskolans biblioteksgrupp 2011 1 När man skriver ett skolarbete är det viktigt att man anger var man tagit informationen från. Anledningen till det är att andra personer

Läs mer

Hälsoprojekt. Utvärdera din hälsa i rapportform. Samarbete: Idrott och hälsa A + Svenska A

Hälsoprojekt. Utvärdera din hälsa i rapportform. Samarbete: Idrott och hälsa A + Svenska A Hälsoprojekt Utvärdera din hälsa i rapportform Samarbete: Idrott och hälsa A + Svenska A Mål: Att utveckla sin fysiska, psykiska och sociala hälsa samt självbild. Att lära sig ta ansvar för egen träningsverksamhet.

Läs mer

Titel. Äter vargar barn?

Titel. Äter vargar barn? Fredrika Titel Undertitel Äter vargar barn? En fältstudie Ta bort denna ruta ur ditt dokument! Den finns bara med som en vägledning och skall inte finnas i det färdiga dokumentet. Gymnasiearbete vt 2014

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Mall för rapport En hjälp för dig som skriver gymnasiearbete inom ett yrkesförberedande

Läs mer

Framsida På framsidan finns:

Framsida På framsidan finns: Framsida På framsidan finns: Rubriken på hela arbetet Namnet på den eller de som gjort arbetet Klass Någon form av datering, t.ex. datum för inlämning eller vilken termin och vilket år det är: HT 2010

Läs mer

Individuellt fördjupningsarbete

Individuellt fördjupningsarbete Individuellt fördjupningsarbete Ett individuellt fördjupningsarbete kommer pågå under hela andra delen av kursen, v. 14-23. Fördjupningsarbetet kommer genomföras i form av en mindre studie som presenteras

Läs mer

Att skriva källförteckning

Att skriva källförteckning Att skriva källförteckning Celsiusskolans biblioteksgrupp 2011 1 2 Kort om att skriva ett skolarbete... 5 Referat... 5 Citat... 5 Fotnoter... 6 Böcker... 6 Internetsidor... 6 Tidningar... 7 Tidskrifter...

Läs mer

Examensmål för gymnasieprogrammen http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/programstruktur-ochexamensmal

Examensmål för gymnasieprogrammen http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/programstruktur-ochexamensmal Examensmål för gymnasieprogrammen http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/programstruktur-ochexamensmal Gymnasiearbetet Yrkesprogram: I målen för yrkesprogrammen

Läs mer

PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36

PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36 PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36 Uppgift Arbetet ska vara datorskrivet och varje grupp ska skriva 5-6 A4 sidor. Texten ska vara skriven i Times new roman storlek 12. Normalt radavstånd och

Läs mer

Rudbeckianska gymnasiet Projektarbetsgruppen. Lathund för projektarbete Läsåret 2010/2011

Rudbeckianska gymnasiet Projektarbetsgruppen. Lathund för projektarbete Läsåret 2010/2011 Rudbeckianska gymnasiet Projektarbetsgruppen Lathund för projektarbete Läsåret 2010/2011 Innehållsförteckning Lathund för projektarbete... 1 Förord... 3 1. Idéskiss... 3 2. Projektplanen... 3 2.1 Bakgrund...

Läs mer

Frågor och svar om tekniska rapporter

Frågor och svar om tekniska rapporter Frågor och svar om tekniska rapporter Frågorna är ordnade efter rapportens struktur Titelsidan Hur ska titelsidan se ut? Universitet, program, kurs, termin, datum och år. Författarnamn och e-postadresser,

Läs mer

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Citat... 1 Enkät... 1 Fotnot... 1 Frågeställning... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Uppsatsskrivandets ABC

Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING GÄVLE GYMNASIEBIBLIOTEKARIERNA Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Bilder... 1 Citat... 2 Enkät... 2

Läs mer

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Dispositionen av en uppsats... 4 Titelsida... 4 Sammanfattning / abstract... 4 1. Inledning... 4 Syfte...

Läs mer

Här nedan finns förslag på två olika sätt hur tryckta och otryckta källor kan anges i löptexten.

Här nedan finns förslag på två olika sätt hur tryckta och otryckta källor kan anges i löptexten. Källhänvisningar Källhänvisningar görs för att den som läser ditt arbete ska kunna se varifrån du hämtat informationen men också kunna leta fram källan och läsa vidare. Alla källor som du refererar till

Läs mer

Guide till projektarbetet

Guide till projektarbetet Guide till projektarbetet 10 Guide till projektarbete, 100p Projektarbete 2010/2011 2010 Ett projektarbete är en obligatorisk kurs i gymnasieskolan. Kursen är på 100 poäng, vilket skall motsvaras av 100

Läs mer

Rapportskrivning. Innehållsförteckning, källhänvisning, referenssystem, sidnumrering

Rapportskrivning. Innehållsförteckning, källhänvisning, referenssystem, sidnumrering Rapportskrivning Innehållsförteckning, källhänvisning, referenssystem, sidnumrering Innehållsförteckning 1. Markera alla huvudrubriker en i taget (Ctrl) och klicka på Rubrik 1, som finns uppe i menyraden.

Läs mer

Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap

Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap Bibliografiska databaser eller referensdatabaser ger hänvisningar (referenser) till artiklar och/eller rapporter och böcker. Ibland innehåller referensen

Läs mer

Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10

Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10 Första hjälpen år 7 Innehåller regler och mallar för: Muntligt framförande s. 2 Intervju s. 3 Datorskrivna arbeten s. 4 Bokrecension s. 5 Fördjupningsarbeten s. 6 Labbrapporter s. 7 Källor s. 8 Nyhetsrapportering

Läs mer

KN - Seminarium. Konkreta krav. Kort om kursen. Grov tidtabell HT Kurskod: 6511 Ämnesstudier, 3 sv (5 sp)

KN - Seminarium. Konkreta krav. Kort om kursen. Grov tidtabell HT Kurskod: 6511 Ämnesstudier, 3 sv (5 sp) Konkreta krav KN - Seminarium HT 2007 " Ämnesbeskrivning (ca 150-250 ord) + litteraturlista " Uppsats (ca 20 sidor) " Opposition (2-3 sidor) Kurskod: 6511 Ämnesstudier, 3 sv (5 sp) " Presentation av uppsatsen

Läs mer

TITEL -ev.undertitel-

TITEL -ev.undertitel- Teknikum Klass Projektarbetet VT-XX TITEL -ev.undertitel- ÅÅMMDD Namn: Handledare: SAMMANFATTNING (ABSTRACT) Här sammanfattar du hela arbetet (gärna på engelska). Syftet med sammanfattningen är att snabbt

Läs mer

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik)

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Risbergska skolan Program Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Underrubrik Titeln på rapporten måste givetvis motsvara innehållet. En kort överrubrik kan förtydligas med en underrubrik. Knut Knutsson BetvetA10

Läs mer

RAPPORTSKRIVNING. Skolans namn Program, kurs, läsår Undervisande lärares namn. (titel på arbetet)

RAPPORTSKRIVNING. Skolans namn Program, kurs, läsår Undervisande lärares namn. (titel på arbetet) Skolans namn Program, kurs, läsår Undervisande lärares namn RAPPORTSKRIVNING (titel på arbetet) Ort och datum Författare(om det är flera skrivs namnen i bokstavsordning) Innehåll 1. Inledning(kapitelrubrik)...3

Läs mer

Litteraturförteckning/Källförteckning

Litteraturförteckning/Källförteckning Litteraturförteckning/Källförteckning Ditt skriftliga arbete måste innehålla en förteckning över alla källor du hänvisar eller citerar till i den löpande texten. En litteraturförteckning kan se ut på olika

Läs mer

Projektarbete 2010-2011.

Projektarbete 2010-2011. Projektarbete 2010-2011. Projektarbete Syfte Utveckla förmågan att planera, genomföra och ta ansvar för ett större arbete Ge erfarenheter av att arbeta i projektform Tillämpa och fördjupa kunskaper inom

Läs mer

Projektarbete och projektmodell

Projektarbete och projektmodell PROJEKTET Innehåll Projektarbete och projektmodell... 2 Initiering... 2 Planering... 2 Genomförande... 2 Uppföljning... 2 Projektplan... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Avgränsningar... 3 Strategier...

Läs mer

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare:

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Kursnamn XX poäng 2013-10-15 Rapportmall Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Innehållsförteckning En innehållsförteckning görs i Word när hela arbetet är klart. (Referenser, Innehållsförteckning,

Läs mer

MANUAL FÖR PROJEKTARBETET

MANUAL FÖR PROJEKTARBETET MANUAL FÖR PROJEKTARBETET VAD ÄR ETT PROJEKTARBETE? I kursen Projektarbete får du möjlighet att ta ansvar för ett större arbete. Du ska i grupp eller enskilt göra ett fördjupningsarbete inom ramen för

Läs mer

Projektarbetet 100p L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A

Projektarbetet 100p L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A Projektarbetet 100p 1 L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A Metoder Intervju Power Point Innehåll En vetenskaplig rapport Struktur,

Läs mer

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Exempel på framsida samt instruktioner Förnamn Efternamn Klass Entréskolan, Eskilstuna Datum Använd Infoga- menyn i Word och välj sidnummer för att lägga in sidnummer

Läs mer

Källor och källhantering enligt Harvardsystemet

Källor och källhantering enligt Harvardsystemet Källor och källhantering enligt Harvardsystemet INNEHÅLL Att ange källa... 1 Källförteckning... 1 Tryckta källor... 1 Uppslagsverk... 1 Böcker... 1 Artikel i antologi... 2 Artikel i tidskrift... 2 Artikel

Läs mer

Hur man skriver vetenskapliga texter, gör referat, källhänvisningar och källkritik m.m.

Hur man skriver vetenskapliga texter, gör referat, källhänvisningar och källkritik m.m. Hur man skriver vetenskapliga texter, gör referat, källhänvisningar och källkritik m.m. Ett sätt att skriva om vetenskapliga frågor Kan heta lite olika, exempelvis utredande text Förmedlar kunskaper och

Läs mer

PM P R O M E M O R I A

PM P R O M E M O R I A PM P R O M E M O R I A PM är en kortform av det latinska pro memoria som betyder för minnet. Disposition Hur du strukturerar texten i ditt PM (1) Rubrik Om utrymme ges för att själv välja rubrik: Välj

Läs mer

Projektarbete i gymnasieskolan. Elevens frågor och svar

Projektarbete i gymnasieskolan. Elevens frågor och svar Projektarbete i gymnasieskolan Elevens frågor och svar Anders Danell och Mats Eriksson, Katedralskolan 2002 Innehåll 1. VILKET SYFTE HAR DET HÄR HÄFTET?... 3 2. VILKET SYFTE HAR GYMNASIESKOLANS PROJEKTARBETE?...

Läs mer

Detta dokument innehåller anvisningar för upprättande av en sökplan i kursen TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi.

Detta dokument innehåller anvisningar för upprättande av en sökplan i kursen TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi. Sökplan TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi Detta dokument innehåller anvisningar för upprättande av en sökplan i kursen TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi. Anvisningar Sökplanen påbörjas

Läs mer

Det bästa är att kombinera flera olika metoder och källor. TIPS - för informationssökning på webben!

Det bästa är att kombinera flera olika metoder och källor. TIPS - för informationssökning på webben! Sök effektivt 1. Uppslagsböcker - i biblioteket eller på webben 2. Sök böcker direkt på hyllan eller använd ämnesdatabaser - eventuellt också tidningsartiklar 3. Länkbibliotek - kvalitetskontrollerade

Läs mer

KN - Seminarium VT Kursledare: Marina Waldén Kursens hemsida:

KN - Seminarium VT Kursledare: Marina Waldén Kursens hemsida: KN - Seminarium VT 2006 Kurskod: 6511 Ämnesstudier, 3 sv Kursledare: Marina Waldén Kursens hemsida: http://www.abo.fi/~mwalden/exfortsemi06.html Kort om kursen Mål: Öva muntlig och skriftlig framställning

Läs mer

Ange källor! Med fotnoter. 2. Hur anger man i löpande text sina källor? 1. Varför skall man ange källor? (Oxfordmodellen)

Ange källor! Med fotnoter. 2. Hur anger man i löpande text sina källor? 1. Varför skall man ange källor? (Oxfordmodellen) Ange källor! Hjälpreda från biblioteket på Sundstagymnasiet i Karlstad. Reviderad maj 2010 Med fotnoter (Oxfordmodellen) 1. Varför skall man ange källor? Du skall ange dina källor för att ditt arbete skall

Läs mer

KURS PM INDIVIDUELLT PROJEKTARBETE (2IV206)

KURS PM INDIVIDUELLT PROJEKTARBETE (2IV206) UPPSALA UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR INFORMATIONSVETENSKAP MEDIER OCH KOMMUNIKATION VETENSKAPSKOMMUNIKATION II, VT07 KURS PM INDIVIDUELLT PROJEKTARBETE (2IV206) 2007-01-19 Syfte Delkursen syftar till

Läs mer

Folkmord/brott mot mänskligheten fördjupningsarbete i SA1 - Instruktioner

Folkmord/brott mot mänskligheten fördjupningsarbete i SA1 - Instruktioner Folkmord/brott mot mänskligheten fördjupningsarbete i SA1 - Instruktioner Planering Formulera de delfrågor som behövs för att du ska kunna besvara din övergripande frågeställning. Att fundera på: Vad behöver

Läs mer

Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport Läsåret 2014/2015. (Detta behöver du inte skriva på titelbladet) Titel

Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport Läsåret 2014/2015. (Detta behöver du inte skriva på titelbladet) Titel Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport Läsåret 2014/2015 (Detta behöver du inte skriva på titelbladet) Titel Titeln får inte vara för lång, högst fem ord. Eventuell undertitel Undertiteln ska

Läs mer

Källkritisk metod stora lathunden

Källkritisk metod stora lathunden Källkritisk metod stora lathunden Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På internet kan däremot alla enkelt publicera vad de önskar. Därför är det extra viktigt

Läs mer

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar Att skriva uppsats Det finns många olika sätt att skriva uppsats på. I den här handledningen beskrivs en modell som, i lite olika varianter, är vanlig i språkvetenskapliga uppsatser. Uppsatsens delar Du

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Noter och referenser - Oxfordsystemet

Noter och referenser - Oxfordsystemet Noter och referenser - Oxfordsystemet Centrum för barnkulturforskning Centrum för barnkulturforskning Vårterminen 2012 Noter och referenser - Oxfordsystemet Noter och referenser Oxfordsystemet Det finns

Läs mer

Gymnasiearbetet. Daniel Nordström

Gymnasiearbetet. Daniel Nordström Gymnasiearbetet Daniel Nordström Presentationens innehåll Film gymnasiearbetet Gymnasiearbetet i korthet Gymnasiearbetet mot högskoleförberedelse Planering-genomförande och utvärdering Planeringen för

Läs mer

Ö-KOLL Samhällsvetenskaplig rapport

Ö-KOLL Samhällsvetenskaplig rapport SAMHÄLLSVETENSKAPLIG RAPPORT Titelsidan Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Metod 3. Bakgrund 4. Resultat 5. 1 Slutsatser 2 Diskussion 6. Källor Ev. bilagor Titelsidan Varje skriftligt större arbete har

Läs mer

Hållbar utveckling A, Ht. 2014

Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling Projektplan Bakgrund Som ett stöd i ert projekt kommer ni att arbeta utifrån en projektplan i tre delar, varje ny

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

REFERENSHANTERING. Svenska Jonathan Thorsell

REFERENSHANTERING. Svenska Jonathan Thorsell REFERENSHANTERING Svenska 1 2013-03-11 Jonathan Thorsell Varför referenser? Refererar du till någon annans arbete måste källan anges (referensen). Läsaren ska lätt kunna hitta materialet för att läsa mer

Läs mer

Här ges en överblick över de delar som ingår i projektarbetet och beskriver kraven och bedömningskriterierna.

Här ges en överblick över de delar som ingår i projektarbetet och beskriver kraven och bedömningskriterierna. ACPU 2006 Experter Årets tema handlar om tekniska stöd åt experter. Vi vill att ni ska koncenterar er på människor som har en konkret och specifik kompetens inom ett avgränsat område. Denna kunskap kan

Läs mer

vecka 51 tisdag 18/12 kl 14:00 Informationsmöte om examensarbetet i projektrummet.

vecka 51 tisdag 18/12 kl 14:00 Informationsmöte om examensarbetet i projektrummet. Tidsplan Examensarbete för kandidat GDI 2012/13 vecka 50 Kursplan, kursbeskrivning och tidsplan till studenter. vecka 51 tisdag 18/12 kl 14:00 Informationsmöte om examensarbetet i projektrummet. vecka

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Gymnasiearbetets namn (En underrubrik om man vill)

Gymnasiearbetets namn (En underrubrik om man vill) GYMNASIEBIBLIOTEKARIERNA Skolans namn Gymnasiearbetets namn (En underrubrik om man vill) Namn Gymnasiearbete 100 poäng Klass XX X programmet Läsåret 20XX/20XX Handledare: Abstract (sammanfattning) Sammanfattningen

Läs mer

NÄR DU SÖKER FAKTA OM

NÄR DU SÖKER FAKTA OM Hersby gymnasium Biblioteket NÄR DU SÖKER FAKTA OM EN HJÄLP VID INFORMATIONSSÖKNING 1 Det första Du söker information i är förmodligen ett allmänt uppslagsverk, bara för att få en uppfattning om ämnet

Läs mer

När man använder någon annans text

När man använder någon annans text Kursmaterial om hänvisningar, från kursen FÖ1002 Företagsekonomi A, Handelshögskolan, Örebro universitet, läsåret 2010/11 När man använder någon annans text Citat Ett citat återger exakt originaltexten,

Läs mer

EXAMENSARBETE för Nationell montessoriexamen

EXAMENSARBETE för Nationell montessoriexamen EXAMENSARBETE för Nationell montessoriexamen Examensarbetet ska anknyta till montessoripedagogiken och omfatta en enkel vetenskaplig undersökning (ex litteraturstudie, intervju, observation eller enkät),

Läs mer

Särskild prövning Historia B

Särskild prövning Historia B Hej! Särskild prövning Historia B Du har visat intresse för att göra särskild prövning i Historia B. Här kommer mer exakta anvisningar. Detta gäller: Prövningen består av tre arbeten. En uppgift utgår

Läs mer

Sotenäs Kompetenscentrum Titel på arbetet (Mall för vetenskaplig rapport)

Sotenäs Kompetenscentrum Titel på arbetet (Mall för vetenskaplig rapport) Titel på arbetet (Mall för vetenskaplig rapport) Försättsblad Försättsbladet ska motsvara framsidan på en vetenskaplig uppsats eller ett bokomslag. Många gånger har de olika lärosätena (högskolan och universitet)

Läs mer

Fråga 2. Det finns alltså två delar i det här arbetet: Svara kort på varje delfråga (se nedan). Skriv en 400 ord om vad du lärt dig av detta.

Fråga 2. Det finns alltså två delar i det här arbetet: Svara kort på varje delfråga (se nedan). Skriv en 400 ord om vad du lärt dig av detta. Fråga 2 Hur ser religioner ut? Det är inte så lätt att förstå vad religion är. Begreppet flyter ut för mig ju mer jag försöker fixera det. Därför vill jag att du hjälper mig förstå vad religion är genom

Läs mer

Söka, värdera, referera

Söka, värdera, referera KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY Söka, värdera, referera Ika Jorum, jorum@kth.se Definiera Vad behöver jag veta? Kommunicera Citera och argumentera korrekt Hitta Var och hur kan jag hitta information?

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR SKRIFTLIGA ARBETEN

ANVISNINGAR FÖR SKRIFTLIGA ARBETEN Social-, hälso- och idrottsområdet Närvårdarutbildningen ANVISNINGAR FÖR SKRIFTLIGA ARBETEN Arbete i... Hösten 2012 Namn: Grupp: INNEHÅLL 1 INLEDNING 1 2 HANDLEDNING 1 3 TEXTENS UTFORMNING 2 3.1 Teckensnitt,

Läs mer

Gymnasiearbete/ Naturvetenskaplig specialisering NA AGY. Redovisning

Gymnasiearbete/ Naturvetenskaplig specialisering NA AGY. Redovisning Gymnasiearbete/ Naturvetenskaplig specialisering NA AGY Redovisning Redovisning av projekten Skriftligt i form av en slutrapport ( till handledaren via Urkund senast 11/4 (veckan innan påsklovet) Alla

Läs mer

Titel. Undertitel. Skolans namn Termin (läsår) Ämne Handledarens namn. Här skall du skriva ditt namn och klass

Titel. Undertitel. Skolans namn Termin (läsår) Ämne Handledarens namn. Här skall du skriva ditt namn och klass Skolans namn Termin (läsår) Ämne Handledarens namn Titel Undertitel [Din titel skall visa vad ditt arbete handlar om. Om du använder dig av en undertitel så skall denna vara förklarande, dvs. förtydliga

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Lathund del 1 källkritik, källsökning samt referat- och citatteknik

Lathund del 1 källkritik, källsökning samt referat- och citatteknik Lathund del 1 källkritik, källsökning samt referat- och citatteknik Fem K Källkritik Källsökning Källanvändning Källhänvisning Källförteckning Källkritik Tänk på att Källan ska helst vara försedd med namn

Läs mer

Manual för Projektarbete 100p

Manual för Projektarbete 100p Projektarbete 100p PA 1201 Sundsgymnasiet Manual för Projektarbete 100p En bruksanvisning för dig som ska göra projektarbete på Sundsgymnasiet Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Skolverket... 3

Läs mer

KN - Seminarium. (Litteratursökning)

KN - Seminarium. (Litteratursökning) KN - Seminarium (Litteratursökning) Elektroniska medier Åbo Akademis bibliotek http://www.abo.fi/library/dbs Virtuellt bibliotek / länksamling för sökning på internet Referensdatabaser, som innehåller

Läs mer

Källhänvisningar enligt parentessystemet

Källhänvisningar enligt parentessystemet Källhänvisningar enligt parentessystemet 1. WWW 7. Böcker 2. Elektroniska böcker 8. Tidskrifter 3. Elektroniska tidskrifter 9. Tidningar 4. Elektroniska tidningar 10.Uppslagsverk 5. Filmer 11. Muntliga

Läs mer

Christina Brage, förste bibliotekarie, Linköpings universitetsbibliotek

Christina Brage, förste bibliotekarie, Linköpings universitetsbibliotek Referera rätt Christina Brage, förste bibliotekarie, Linköpings universitetsbibliotek Det hör till god vetenskaplig praxis att redovisa de källor som använts. Det måste alltid framgå av texten vem som

Läs mer

Institutionen för Informationsvetenskap Uppsala universitet. Anvisningar för kursen. Examensarbete, 10 p. Data och systemvetenskap, C - nivå

Institutionen för Informationsvetenskap Uppsala universitet. Anvisningar för kursen. Examensarbete, 10 p. Data och systemvetenskap, C - nivå Anvisningar för kursen, 10 p Data och systemvetenskap, C - nivå Läsåret 2006 Kursanvisningar Kursen skall fördjupa de kunskaper som förvärvats under studietiden inom IT-området. Viktiga komponenter är

Läs mer

tidningsveckan 2011 Samlade kopieringsunderlag

tidningsveckan 2011 Samlade kopieringsunderlag Samlade kopieringsunderlag tidningsveckan 2011 Här finner du de samlade kopieringsunderlagen till Lärarmaterial Tidningsveckan 2011 Tema nyheter. Alla kopieringsunderlag är fria att kopiera och sprida

Läs mer

Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport. Titel. Titeln får inte vara för lång, högst fem ord.

Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport. Titel. Titeln får inte vara för lång, högst fem ord. Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport Titel Titeln får inte vara för lång, högst fem ord. Eventuell undertitel Undertitel ska ej upprepa vad som sägs i huvudtiteln. Högst två rader Namn/klass

Läs mer

LIA åk2 skall resultera i ett projektarbete!

LIA åk2 skall resultera i ett projektarbete! LIA åk2 skall resultera i ett projektarbete! LIA åk2 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Utbildningsplan... 3 Målsättningen för LIA åk 2... 4 Ansvarsroller i LIA-processen under LIA-2... 5 Skolans ansvar:...

Läs mer

Att söka information (med betoning på Internet)

Att söka information (med betoning på Internet) Att söka information (med betoning på Internet) - en sökguide för distansstuderande 1. Var finns informationen? 2. Hur söker man? Sökstrategier 3. Olika informationskällor, hjälpmedel vid informationssökning

Läs mer

Lathund till källhänvisningar

Lathund till källhänvisningar Lathund till källhänvisningar Att tänka på När man skriver ett arbete är det viktigt att man anger vart man tagit informationen från. En av huvudorsakerna är att andra personer ska få lättare att ta del

Läs mer

Att ange källor i ett skolarbete

Att ange källor i ett skolarbete Att ange källor i ett skolarbete Varför ange källor? Den som läser din text lättare ska få ta del av uppsatsen samt lära sig något från den. Det ska vara tydligt vad som är dina egna tankar och åsikter

Läs mer

Källkritisk tänkande i den digitala världen. Ulf Jämterud

Källkritisk tänkande i den digitala världen. Ulf Jämterud Källkritisk tänkande i den digitala världen Ulf Jämterud 1 Källkritik blir allt viktigare Medaljens baksida Ytinlärning och brist på källkritik 2 (Från Emanuel Karlstens Facebook) Källkritik i skolan 3

Läs mer