TENTAMEN, Systematik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TENTAMEN, Systematik 2012-05-02"

Transkript

1 TENTAMEN, Systematik EMG, Umeå universitet, Ulla Carlsson-Granér och Anders Nilsson Tentamensformalia Kursens namn: 5BI090 Ekologi och Systematik 15 hp, moment systematik VT12 Datum: Tid: Inga tillåtna hjälpmedel ***************************************************************** Denna tentamen består av fem delar som var och en är kopplad till en eller flera av kursens förväntade studieresultat. Del 1. Prokaryota och eukaryota cellers uppkomst och utveckling Del 2. Plantae- växter Del 3. Fungi - svampar Del 4. Vetenskaplig namngivning, systematikens teoribildning Del 5. Metazoa - djur: Varje del består av ett antal delfrågor. I början av varje del anges vilket/vilka förväntade studieresultat som frågorna examinerar, maximala poängen för delmomentet, samt gränsen för godkänt (60 %) och väl godkänt (80 %). Bedömnings- och betygskriterier Varje del (1-5) bedöms var för sig. För godkänt krävs att du nått upp till 60 % rätt på var och ett av delmomenten. För att komma upp i de poäng som krävs för väl godkänd på varje del (80 % rätt) krävs att du uppvisar en analytisk förmåga i lösandet av uppgifter samt att du i förekommande fall kan tillämpa kursens innehåll på nya frågeställningar. För väl godkänt på hela tentamen ska du ha uppnått väl godkänt på minst 3 av de 5 delmomenten samt att alla 5 delmoment är godkända. Kom ihåg! Slappna av och bli inte skärrad av mängden frågor utan ta det lugnt och beta av en efter en. Skriv dina svar på lösa svarspapper, olika blad för olika delfrågor (alternativfrågor kan du om du vill svara på direkt i tentamen). Glöm inte att skriva din personliga kod på varje svarspapper! Lycka till! Ulla & Anders

2 Del 1. Frågor för följande förväntade studieresultat, Max 13p, G =7,5p, VG = 10,5p redogöra för prokaryota och eukaryota cellers uppkomst och utveckling samt översiktligt beskriva de encelliga organismernas mångfald 1. Fram till för några år sedan placerades alla prokaryoter dvs. bakterier och arkeer i samma rike (3p) a) Vilka egenskaper hos bakterier och arkeer gjorde att de tidigare placerades i samma taxon? b) Vad motiverar att vi idag placerar bakterier och arkeer i två olika domäner? 2. a) Vilka olika sätt att livnära sig på finns bland bakterier (dvs domän bacteria)? b) Ge exempel på bakterier som livnär sig på de sätten du angett. (4p) 3. Vad är sekundär endosymbios och vilken betydelse anses detta ha haft för diversiteten bland eukaryoter? (3p) 4. Under materialstudierna såg ni exempel från organismgrupperna nedan. a) Vilken organismgrupp ser ni under I) resp. under II) I) II) b) Beskriv kort organismerna som syns i a) resp. b) (ex. levnadssätt, livsmiljö etc.) (3p)

3 Del 2. Frågor för följande förväntade studieresultat max 16 p, G = 9,5p VG=12,5p karakterisera och identifiera de flercelliga eukaryoternas huvudgrupper med tonvikt på landväxter samt kunna göra evolutionära jämförelser 5. Vad är det för skillnad mellan: (6p) a. Spor och gamet? b. Bär och Nöt? c. Kotte och frukt? d. Gametangium och sporangium? e. Knapp och märke? f. Homospor och heterospor 6. Kransalger (Charophyceae) anses vara landväxters (Plantae) nu levande närmaste släktingar. Utvecklingen av växter på land innebar anpassningar till helt andra miljöbetingelser än de som råder i vattnet. (6p) a) Beskriv fya egenskaper som utvecklats hos växter som en anpassning till ett liv på land och förklara vilka fördelar det kan vara för en landlevande växt att ha de nämnda egenskaperna. b) Ange någon/några växtgrupper som har de egenskaper du angett i a) 7. Jämför fröbildningen mellan barrträd (Coniferophyta) och gömfröiga (Spermatophyta) växter. Diskutera skillnaderna ur ett evolutionärt perspektiv. (4p)

4 Del 3. Frågor för följande förväntade studieresultat Max 10p, G= 6p, VG=8p karakterisera och identifiera de flercelliga eukaryoternas huvudgrupper med tonvikt på lsvampar samt kunna göra evolutionära jämförelser 8. Vad är typsikt för svampar när det gäller: (3p) a) Cellväggens uppbyggnad b) Sätt att skaffa föda c) Livscykel 9. Beskriv följande begrepp som uppträder bland svampar och ge exempel på en organism (ex. någon som ni tittade på under materialstudierna) hos vilken det uppträder (3p) a) osepterat mycel b) soredier d) karyogami 10. Vad är mykorrhiza? Ge exempel på ett svampphylum där det finns arter som bildar mykorrhiza (2p) 11. När du kommer hem efter att ha varit borta en helg så har det bröd du lämnade hemma möglat. Du som nyfiken biologistudent vill förstår ta reda på vilket mögel du har på brödet. Du tar därför med dig brödet till universitetet och gör ett mikropreprat. Beskriv hur du responerar för att bestämma om du har en klättermögel (Rhizopus stolonifera, Zygomycota) eller vitmögel (Aspergillus sp. Ascomycota) på din brödbit (2p)

5 Del 4. Frågor för följande förväntade studieresultat Max 13p, G 7,5 p, VG 10,5p tillämpa reglerna för vetenskaplig namngivning av taxa inom botanik och zoologi, förstå några centrala delar av systematikens teoribildning och känna till några av de viktigaste arbetsmetoderna 12. Ordna följande linneanska kategorier så att de bildar en serie från den minst till den mest omfattande! Ge därefter ett botaniskt eller zoologiskt exempel på ett vetenskapligt taxonnamn för varje kategori [t ex art bot. Zea mays] (2,5p) Klass familj fylum släkte ordning 13. Vilka av följande parvisa jämförelser kan sägas representera homologa strukturer utifrån en morfologisk synvinkel? Motivera dina svar! (3p) (a) Ögat hos en bläckfisk och ögat hos en tonfisk. (b) Fjällen på en huggorm och fjällen på en gädda. (c) Lungan hos en lungfisk och simblåsan hos en sik. 14. Rita ett gemensamt kladogram för samtliga åtta följande arter som följer den använda klassificeringen så att alla släkten och familjer är monofyletiska: (2,5p) FELIDAE: Felis silvestris, F. pardalis, Panthera leo, P. onca CANIDAE: Canis lupus, C. rufus, C. dingo, Vulpes vulpes 15. En molekylärsystematisk studie av tre arter av ugglor och med ormvråken som utgrupp utgår från följande DNA-sekvenser med 30 nukleotider. (5p) Ormvråk Berguv Lappuggla Pärluggla GTA TGT GTC GCC CAT CGT TCC CTG TGC GCT GTA TGT ATC ACC CAC CGT GCC CTG TTC TCG GTA CGT GTC GCG CAC TCG GGC CCG TGC TCT GCA CGT GTC GCG CAC GTC TGC CCG CGC TGT a) Vilka karaktärer i matrisen är fylogenetiskt informativa? (1p) b) Rita de tre orotade träd som finns för dessa fyra arter! (1p) c) Ange trädlängden för vart och ett av de tre orotade träden, baserad endast på de informativa karaktärerna! (2p) d) Rita det kortaste trädet rotat med ormvråken! (1p)

6 Del 5. Frågor för följande förväntat studieresultat Max 19p, G 11p, VG 15p karakterisera och identifiera olika eukaryota organismgrupper och göra evolutionära/fylogenetiska jämförelser inom djur 16. Ange två embryologiska skillnader mellan djur tillhörande grupperna Protostomia respektive Deuterostomia. Namnge även två fyla från vardera gruppen! (4p) 17. Insekter, mångfotingar och palpkäkar är tre av leddjurens nulevande huvudgrupper. Ange hur de tre grupperna skiljer sig åt vad gäller antenner, mundelar och ben! (3p) 18. Hårstjärnor, ormstjärnor och sjöstjärnor är tre olika typer av tagghudingar med armar. Ange tre olika morfologiska egenskaper som skiljer dem åt, samt även tre egenskaper som visar att de alla tillhör samma fylum! (3p) 19. Rita det mest sannolika släktskapsträdet för följande olika ryggsträngsdjur: vithaj, blåval, kopparödla, lancettfisk, boaorm, mört, lövgroda och pirål! (3p) 20. Fast de kommer från två helt olika grenar på amnioternas träd uppvisar däggdjurens och fåglarnas evolution många parallella drag. Ange tre nya egenskaper som utvecklats oberoende hos både däggdjur och fåglar samt även tre morfologiska skillnader mellan de båda grupperna! (3p) 21. Ordna följande taxa från vårt eget underfylum i rätt hierarkisk ordning, från det mest till det minst omfattande! Ange även vilken egenskap som namnet på varje taxon refererar till! (3p) Synapsida - Gnathostomata - Vertebrata - Tetrapoda - Craniata - Amniota

Vad är en art? morfologiska artbegreppet

Vad är en art? morfologiska artbegreppet Vad är en art? Vad är en art? Du tycker kanske att det är uppenbart vad som är olika arter? En hund är en annan art än en katt det ser man ju på långt håll. De flesta arter är så pass olika att man på

Läs mer

Vem är släkt med vem? En inblick i systematikerns laboratorium

Vem är släkt med vem? En inblick i systematikerns laboratorium Vem är släkt med vem? En inblick i systematikerns laboratorium M änniskan har ända sedan språket utvecklades gett namn åt både djur och växter i sin omgivning. Forntidens jägare och samlare behövde berätta

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Rättskunskap. Inledning

Rättskunskap. Inledning Rättskunskap Inledning Min e postadress är: christer.lorentzon@kub.trollhattan.se Rättskunskap är en obligatorisk kurs på gymnasiets ekonomiska gren, samhällsprogrammet. Samtidigt är det en allmänbildande

Läs mer

BIOLOGI. Susanne Fabricius Fredrik Holm Anders Nystrand

BIOLOGI. Susanne Fabricius Fredrik Holm Anders Nystrand BIOLOGI Susanne Fabricius Fredrik Holm Anders Nystrand ISBN 978-91-47-08594-1 2013 Susanne Fabricius, Fredrik Holm, Anders Nystrand och Liber AB Redaktion: Peter Larshammar Formgivare: Lotta Rennéus Bildredaktör:

Läs mer

Domän Eukarya. Endosymbiontteorin

Domän Eukarya. Endosymbiontteorin Bildserien visar ciliaten Ophrydium versatile. De stora ringarna markerar framdelen med cilier. De små ringarna visar en födopartikel som individen försöker fånga. Domän Eukarya En eukaryot cell är betydligt

Läs mer

Tilläggs dokumentation 4069 Dns

Tilläggs dokumentation 4069 Dns Tilläggs dokumentation 4069 Dns Magnus Larsson FMTS/UtbE/ElektrosystemA it-sektionen 4069 DNS- Tilläggsdokumentation 4069 DNS-Tilläggsdokumentation...2 Domäner och Zoner...3 C:\Mina Dokument\PowerFolders\Försvarsmakten,FMTS\Kurser\4069A,

Läs mer

Artkunskap och systematik

Artkunskap och systematik ILl. Anders Rådén, ArtDatabanken Artkunskap och systematik Är det viktigt att veta vad växterna och djuren heter? För att kunna urskilja de enskilda arterna i myllret av levande organismer och för att

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Individer och gemensk aper

Individer och gemensk aper Individer och gemenskaper 9 Individer och gemensk aper I samhällskunskap betyder individ samma sak som människa. Vi människor lever tillsammans i olika typer av gemenskaper, till exempel familjen, föreningar,

Läs mer

Vad du är bra på. Vet du vad du skulle vilja arbeta med i framtiden? Om du inte vet kan du kanske få hjälp av frågorna nedan.

Vad du är bra på. Vet du vad du skulle vilja arbeta med i framtiden? Om du inte vet kan du kanske få hjälp av frågorna nedan. Namn Datum Vad motiverar dig? Vad vill du göra efter gymnasietidens slut? För att kunna matcha dig på bästa sätt mot vidare studier eller arbete behöver vi veta vad du gillar, vad som motiverar dig, lite

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009 Anvisningar Provtid Hjälpmedel Provmaterialet Provet Poäng och betygsgränser NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009 240 minuter för Del I och Del II tillsammans. Vi rekommenderar att du använder

Läs mer

av Per Hjalmarson, Interaktionsdesign i kursen Grafiska Gränssnitt vid IT-universitet i Göteborg 2004-10-22

av Per Hjalmarson, Interaktionsdesign i kursen Grafiska Gränssnitt vid IT-universitet i Göteborg 2004-10-22 INDIVIDUAL PROJECT 1: PAPER Analys och jämförelse av designvalen i Internetbaserade biobokningsystem på Sveriges två största biografer, SF Bio och Sandrew Metronome av Per Hjalmarson, Interaktionsdesign

Läs mer

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%)

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) 1. Det var lätt att veta vilken nivå som förväntades på mitt arbete fördelning

Läs mer

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande I Kommentarmaterialets inledning står att läsa: Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 2005

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 2005 Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap. 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen fram till och med den 10 juni 2005. Anvisningar NATIONELLT

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

Välkommen till kursen Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5 hp Ht 2014

Välkommen till kursen Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5 hp Ht 2014 1 Umeå universitet Inst. för tillämpad utbildningsvetenskap Svante Åberg (kursansvarig) 2014-09-22 Välkommen till kursen Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5 hp Ht 2014 KURSINNEHÅLL...

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2005

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2005 Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap. 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen fram till och med den 10 juni 2005. Anvisningar NATIONELLT

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

SÄLJGUIDE. - så lyckas du med din försäljning

SÄLJGUIDE. - så lyckas du med din försäljning SÄLJGUIDE - så lyckas du med din försäljning Hej! I den här guiden vill vi dela med oss av några tips och råd som vi tror att du och dina kompisar kan ha nytta av när webbutiken ska öppna och försäljningen

Läs mer

Verklighetens klassamhälle

Verklighetens klassamhälle Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Verklighetens klassamhälle - en studie av sambandet mellan socioekonomisk klass och betyg Reality of class society Mikael

Läs mer

Kurs: Windowsadministration II, 1DV424 Datum: 2015-01-13. Förberedelseuppgift

Kurs: Windowsadministration II, 1DV424 Datum: 2015-01-13. Förberedelseuppgift Förberedelseuppgift Inledning Under hela kursens gång kommer ni att jobba med samma fiktiva företag. Företaget är ett nystartat företag någonstans i världen. De har ett huvudkontor och ett lokalkontor

Läs mer

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att Hej! Du som har fått den här broschyren har antagligen ett syskon som har ADHD eller så känner du någon annan som har det. Vi har tagit fram den här broschyren för att vi vet att det inte alltid är så

Läs mer

Organisering och ledning Upplaga 2. Kommentarer, lästips och instuderingsfrågor. Magnus Forslund Version 2013-05-01 www.calcarius.

Organisering och ledning Upplaga 2. Kommentarer, lästips och instuderingsfrågor. Magnus Forslund Version 2013-05-01 www.calcarius. Organisering och ledning Upplaga 2 Kommentarer, lästips och instuderingsfrågor Magnus Forslund Version 2013-05-01 www.calcarius.se 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Hur läsa

Läs mer

Inför genomförandet av ThomasGIA

Inför genomförandet av ThomasGIA Inför genomförandet av ThomasGIA Innehåll Deltest 1: Slutlednings Deltest 2: Perceptuell snabbhet Deltest 3: Numerisk snabbhet Deltest 4: Ordförståelse Deltest 5: Spatial Introduktion ThomasGIA är ett

Läs mer

Undervisningsmaterial. Hur, när och varför samt vägar till en hållbar antibiotikakonsumtion

Undervisningsmaterial. Hur, när och varför samt vägar till en hållbar antibiotikakonsumtion ANTIBIOTIKARESISTENS Undervisningsmaterial Hur, när och varför samt vägar till en hållbar antibiotikakonsumtion 1 Allt fler och fler fall med multiresistenta bakterier upptäcks inom sjukvården och blir

Läs mer

Bildanalys. Introduktion

Bildanalys. Introduktion Bildanalys Introduktion Ett konstverk kan läsas på många olika sätt, ur flera olika perspektiv. Det finns inte en bestämd betydelse utan flera. Utgångspunkten för all tolkning är den personliga, egna upplevelsen,

Läs mer