LÖSNINGS- FÖRSÄLJNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÖSNINGS- FÖRSÄLJNING"

Transkript

1 Jens Edgren LÖSNINGS- FÖRSÄLJNING Framgång eller fiasko? Den hemliga koden för att lyckas med lösningsförsäljning Fjärde utgåvan Med en utökad specialsektion: Försäljning 3.0

2 Lösningsförsäljning Framgång eller fiasko? Den hemliga koden för att lyckas med lösningsförsäljning Jens Edgren Fjärde utgåvan

3 Till min kära fru Camilla och mina underbara barn Emelie, Rebecka, Sebastian och Olivia. Författaren har också skrivit Sales Makeover Hur man skapar en lösningsdriven säljkultur, True Strories Shortcuts to winning business fast and safe, 2013 Layout och design: Peter Nyborg och Kicki Edgren Nyborg samt Mattias Lundberg Foto på författaren: Martina Huber Solution Selling är ett registrerat varumärke som tillhör SPI LLC, USA Brainstation förlag AB, Stockholm Copyright 2007, Jens Edgren, Brainstation AB Fjärde utgåvan 2013 ISBN:

4 Innehållsförteckning Förord 6 Sex hörnstenar 8 Smärta 10 Power 12 Lösning 15 Värde 17 Säljprocess 20 Konkurrens 22 De fem vanligaste säljutmaningarna och smärta, power, lösning, värde, säljprocess och konkurrens 24 Säljutmaning #1 Jag får inte mina kunder att erkänna sina verkliga affärsutmaningar 26 Säljutmaning #2 Jag får sällan träffa kundens ledning. 28 Säljutmaning #3 Mina kunder förstår inte hur de kan skapa nya möjligheter med våra tjänster och produkter 30 Säljutmaning #4 Jag har svårt att motivera värdet av vårt erbjudande 32 Säljutmaning #5 Jag tappar sju av tio affärer i offertfasen 34 De tre vanligaste säljchefsutmaningarna och smärta, power, lösning, värde och konkurrens 36 Säljchefsutmaning #1 Mina säljare har inte kontroll över sina viktigaste affärer 38 Säljchefsutmaning #2 Jag har inte kontroll över pipeline 40 Säljchefsutmaning #3 Vi missar våra säljprognoser 42 Pipeline Management 44 Viktat värde, flöde och timing 46 Säljstrategier för 2010-talet 48 Säljstrategi #1 Att sälja till toppledningen 50 Säljatrategi #2 Att välja de rätta affärerna 52 Säljstrategi #3 Försäljning är hela organisationens ansvar 56 Säljatrategi #4 Skapa ett vattenfall av idéer till din kund 58 Säljstrategi #5 The executive story 61 Specialsektion försäljning Prospektera med Sociala medier 67 Den nya generationen av köpare: click, try and buy 70 The executive story: Att införa en lösningsdriven säljkultur 73 Jens Edgrens rostfria tips 76 Referenser 78 Solution Selling och författaren 78 4

5 Kartan för hur man säljer komplexa lösningar har ändrats 5

6 Vi måste öka effektiviteten i försäljningen! 64% av säljcheferna rankade detta som den största utmaningen i CSO Insights undersökning 1). Den visade också på att allt färre leads leder affärer och att bara 30% av säljarna når sina mål. Den negativa trenden fortsätter. Hur lyckas man att sälja svaret på ett problem? Jag har i över tjugo år utbildat tusentals säljchefer och säljare i försäljning. Under 90-talet höll vi många kurser i säljteknik men i efterhand är jag tveksam till om det gav någon som helst effekt. Redan då hade kartan för komplex lösningsförsäljning börjat ändras. Den stora skillnaden var att kunden kunde hitta information om leverantörer och deras erbjudanden själv via Internet, vilket innebar att säljarens informationsövertag försvann. Av en slump träffade jag på nya koncept för lösningsförsäljning 1999 i USA. Det blev en dramatisk upplevelse. För första gången såg jag hur lösningsförsäljningen kunde byggas på kundens köpprocess. Det normala var ju att säljarens talang avgjorde om det blev succé eller fiasko, inte förståelsen för hur kunden köpte lösningar. Vi hade fokuserat på säljteknik så länge och på något sätt glömt bort kunden, speciellt kunder där många beslutsfattare skulle enas om en gemensam lösning. Den vanligaste orsaken till att lösningsaffärer misslyckas är att säljaren, efter en kort behovsanalys, berättar för kunden vad de behöver. Kunden frågar efter en offert. Säljaren, som kanske är van vid enklare produkt försäljning, tolkar detta som en köpsignal och skickar snabbt över en offert. När kunden läser offerten förstår man ingenting. Även om kunden tar offerten vidare till ledningsgruppen går det oftast snett. Övriga ledningsgruppsmedlemmar ser inte värdet av investeringen och kanske blockerar beslutet. Säljaren har missat definitionen av ordet lösning: Kundens åsikt om vad som är problemet och vad som är den bästa lösningen. De säljare som kan lyssna och försiktigt styra kundens åsikter lyckas bäst med lösningsförsäljning. Men det krävs också en förmåga att få med hela ledningsgrupper samt att se till att kundernas bild av lösningen går att leverera på ett tryggt och säker sätt. Keith Eades, skaparen av Solution Selling, ett av de största koncepten inom lösningsförsäljning, framhöll att säljarens jobb är att hjälpa kunderna att göra lönsammare affärer. Vi tog in metodiken till Sverige 1999 och lade ned mycket arbete på att anpassa den till vår affärskultur. Resultaten kom omedelbart. De som utbildats började berätta om affärer där kunden blivit engagerad och drivit på till avslut utan att säljarna hade behövt jaga avsluten. Säljarna uppfattades som rådgivare av kunden. Sällan använde man alla metoder ur metodiken. 1) Jim Dickie, CSO Insights

7 Man valde istället ut några principer och levde efter dem konsekvent och fullt ut. Till och med stora börsnoterade företag, som redan gått alla andra säljkurser, hittade en ny framgångsrik metod för att lyfta sina lösningsaffärer. I situationer där marknaden förändras, nya konkurrenter aggressivt försöker ta marknadsandelar eller ni vill slå er in på en ny marknad finns goda skäl till att ompröva ert sätt att sälja och leda säljorganisationen. Jag har listat de vanligaste sälj- och chefsutmaningarna i boken. De är dock bara symtom på att sättet att sälja kräver förändring. Nu när jag slutför denna fjärde omarbetade upplagan har nya trender kommit att påverka lösningsförsäljningen dramatiskt. Om dessa skriver jag mina bästa tips i en specialsektion. Hur kan ni hitta nya kunder via sociala medier? Hur kan du fånga en toppchefs intresse på mindre än fem minuter? Hur kan konsulter, tekniker och servicepersonal aktivt bidra med idéer till kunden och skapa både fler affärer och nöjdare kunder? Och hur skall man sälja lösningar till de kunder som tillhör click, try, buy generationen, de som vill pröva innan de bestämmer sig? Slutligen några ord om hur man lyckas förändra en säljkultur. Räcker det med att skicka säljarna på en ny säljkurs eller finns det andra vägar? I denna enkla bok vill jag ge dig några idéer till hur du kan rita om er karta för komplex lösningsförsäljning och på så vis öka effektiviteten i er försäljning. God läsning! Jens Edgren Ps: Vad betyder ordet lösning? Svaret på kundens problem. Om du kan få hela organisationen att jobba mot dessa mål får du både nöjda kunder och lönsammare affärer. Och det är hela organisationens ansvar! 7

8 Sex hörnstenar som kan hjälpa dig att lyckas sälja komplexa produkter och tjänster. 8

9 Hörnstenar Smärta Power Lösning Värde Säljprocess Konkurrens 9

10 Smärta 10

11 Hörnstenar Smärta Vad motiverar kunden att göra en förändring? Förändring är jobbigt, kostar tid och pengar samt innebär risker. De flesta gillar inte förändringar. Men när kunden står inför ett problem och inte vet hur de skall lösa det är de är öppna för idéer! Jag kopplar ordet smärta till förändring. Om kunden skall införa ett nytt system, byta leverantör eller ändra rutiner tyder det på att det finns problem som annars inte kan lösas. Ju större problem desto större förändring är man villig att göra. C:a 80 % av kunderna köper lösningar först när de upplever att de har stora problem 2). Dagens företag och organisationer har ett fått ett ökat tryck på att utvecklas. Yttre förändringar som nya konkurrenter, tillverkningsmetoder eller nya kundkrav innebär situationer som skapar behov av förändringar. Detsamma gäller när organisationen får nya ägare och ändrade strategiska mål. Men om förändringarna kostar stora pengar och innebär risker så krävs det mod för att ta beslut. Då behöver kunden veta storleken på smärtan. Är det värt att lösa, går det att lösa? Skall denna fråga prioriteras? Du måste få kunden att berätta om sina smärtor för dig. Då kan ni tillsammans analysera orsakerna, sätta värde på smärtan. Kom ihåg att smärtan är alltid personlig, hänger ihop med titel och ansvar. En IT-chefs smärta kan vara att ett viktigt system inte fungerar. Denna smärta kan vara mer eller mindre svår för IT-organisationen. Men konsekvenserna kan vara betydligt allvarligare för företaget. Om butikerna inte kan sälja för att kassasystemet ligger nere kan det leda till stora ekonomiska konsekvenser. Smärtan påverkar alltså hela organisationen fast på olika sätt. Den påverkar direkt och indirekt kostnader och intäkter. Lär dig att identifiera smärtkedjan! Jag vill därför inspirera dig att hitta smärtor utanför dina traditionella kontakter. Då kan du och dina kontakter hitta smärtor som motiverar ledningen att frigöra resurser och att få en fråga prioriterad. Ledningen kanske inte förstår konsekvenserna av smärtor långt ner i organisationen, än mindre orsakerna till smärtan. Goda nyheter för alla säljare är att smärtorna brukar vara samma i varje bransch. Just därför att de flesta jobbar på likartade sätt. Kan du bygga upp kunskapen för hur dina valda branscher fungerar så har du mycket lättare att få kunden att berätta om sina smärtor och hitta lösningar som passar. Lägg tid på att hitta smärtorna och orsakerna tidigt i säljprocessen. En stark, högt värderad smärta motiverar kunden till förändring. 2) Geoffrey Moore, Crossing the chasm 11

12 Power 12

13 Hörnstenar Power Vem har tillräckligt med makt, power, för att få sin vilja igenom? Power är sällan liktydigt med titlar. Enligt aktiebolagslagen är VD ytterst ansvarig för alla beslut, men i praktiken kommer makten att finnas hos de personer som har störst förmåga att påverka. Det är dessa personer vi måste identifiera, träffa och bygga visioner med. Då kommer de att driva igenom köp besluten. Jag har studerat makt under många år. Jag har märkt att personer med höga titlar inte automatiskt har makt. I nordiska länder är cheferna känsliga för vad personalen tycker. Viktiga beslut kan bromsas för att en handläggare upplever det nya affärssystemet som krångligt. I andra kulturer bestämmer chefen till ett hundera procent my way or the highway. Vem har makten att starta projekt och att stoppa dem hos dina kunder? Du behöver ha kontroll på båda parter. Titta på kundens organisationschema. Vilka har resultatbudget? Vilka avdelningar är kostnadscenter? Oftast finns både behovet och resurserna i affärsverksamheten. Där kan du hitta beslutskraften, sällan där besluten skall utföras. Om kunden har en matrisorganisation kan nyckelpersonerna ha två eller fler chefer. Då skapas en grogrund för politiska strider. Den verkliga makten finns alltid hos personer med en stark informell ställning - inte hos de som har högst titel. Vi kallar de personer med makt att driva igenom köpbeslutet för Power. Kring Power finns Sponsorer. De har smärtan och behöver hjälp av oss för att lösa problemet. De vet vem i organisationen som har Power och kan ge oss tillgång om vi stöttar dem. De vill bli hjältar! I större organisationer kan sällan Power helt själva fatta köpbeslutet. Deras makt ligger i att öppna de dörrar som krävs: exempelvis att hamna på listan av godkända leverantörer, att investeringen möter uppsatta kriterier, att chefen tar ansvar för driften, etc. Istället för att fråga kunden om vem som fattar beslut, fråga vilka de behöver få med sig för att genomföra projektet. Om kunden vill ha med fler personer har du förmodligen en sponsor framför dig, och är ännu inte på Power. Om du skall vinna kunder från konkurrenter eller få din kund att välja en ny lösning krävs oftast mer power. De chefer som skall stötta beslutet finns förmodligen högre upp i hierarkin än om du gör merförsäljning till gamla kunder. Därför skall du skikta på höga chefer när du bearbetar nya kunder. Om du blir delegerad nedåt, be 13

14 att få komma tillbaka med resultatet av dialogen med den person du blev rekommenderad att prata med. På så sätt kan du få en chans till att möta Power. Ett bra exempel hur olika mycket makt det krävs för att ta ett köpbeslut var när en receptionist på ett stort statligt verk kunde beställa delar till deras telefon växel för miljontals kronor utan att fråga sin chef. Hon beställde när hon tyckte att det behövdes. En annan säljare kämpade för att få en ny kund att testa en gratistjänst han visste skulle spara dem en massa pengar. Men kundens ekonomichef, som normalt var den person de brukade göra affärer med hos andra kunder, var tvungen att konsultera sin VD. VD n som ofta spelade golf med konkurrentens säljare, hänvisade till deras policy att endast ha en leverantör inom varje område och sade vänligt men bestämt nej till affären. En affär som hade inneburit tiotusentalskronor i besparing. Så du måste hitta Power i varje affär! Hur nära är du Power i affären? Är Power villig att välja dig? Det kommer att vara avgörande om du kommer vinna affären. 14

15 Lösning 15

16 Hörnstenar Lösning Vad är kundens vision? Vad vill kunden nå? Hur ser deras bild ut av lösningen? Kunden har inte våra produkter som vision. De kanske inte ens använder samma namn på sina behov som du gör. De tänker bara på de möjligheter som de behöver för att lösa de smärtor man identifierat. Om du kan hjälpa kunden att förstå vad som krävs för att smärtorna skall försvinna kan du bli leverantör A, kundens första val. Har du köpt ett hus eller lägenhet någon gång? Kommer du ihåg när du steg över tröskeln? Började du möblera huset i dina tankar? När kunden ser hur vårt erbjudande kan hjälpa dem börjar de skapa en bild av framtiden. Vi kallar detta för att kunden har en köpvision. Dina produkter och tjänster är i början av säljprocessen helt ointressanta för en kund som vill lösa ett problem. Visa inga produktblad eller powerpoints! Hjälp kunden att skapa en bild av hur deras vardag skulle kunna se ut om de kunde använda de funktioner som ditt erbjudande kan ge. Jag brukar försöka bygga upp en bild av en måndagsmorgon. Här är ett exempel. Kunden kommer in på kontoret, startar upp sin dator, loggar in på ett program som visar tre lampor; rött för allvarliga fel, gult för överbelastning och grönt för bra! Sedan frågar jag hur detta skulle förenkla kundens vardag. Kunden blir positiv för att han/hon ser hur de kan lösa sina problem. Produktpresentationerna använder jag sedan för att bevisa att lösningen verkligen kommer fungera. Låt oss dock komma ihåg att kunden är både intelligent och öppen för dina konkurrenters idéer. Visionen kan komma att ändras under resans gång, när kunden börjar söka fler alternativ. Om du får en förfrågan där kunden verkar veta vad de vill ha, kanske på en detaljerad teknisk nivå, utgå från att du är leverantör B kundens sätt att validera sin leverantör A. Du behöver då förändra kundens vision för att ni skall få en riktig chans att vinna affären. Jag har under åren frågat hundratals personer om de skulle köpa en bil utan att provköra den. Endast fem procent svarar ja. Samma princip kan tillämpas i komplex lösningsförsäljning. Kunderna behöver bevis för att känna sig säkra på att de gör rätt val. Du kan hjälpa dem med att visa referenser, göra demonstrationer för att få de känna sig säkra på att de gör rätt val. Har vi har påverkat kundens vision? Har vi bevisat att vi kan leverera visionen? Vill Power Sponsor ha vår vision? När visionen är på plats kommer kunden att vilja köpa för att få de möjligheter som löser problemet! 16

17 Värde 17

18 Hörnstenar Värde När blir investeringen lönsam? Dagens kunder måste kämpa hårt för att få göra investeringar. De måste kunna visa positiva investeringskalkyler. Innan kunden är redo att ta ett beslut kommer ekonomi och risker att beaktas noga. Allför många affärer har avfärdats som för dyra och därför att säljaren inte kunnat visa värdet av investeringen Show me the money är en replik ur filmen Jerry Macguire. Samma sak sade en ekonomichef till mig. Innan jag hann svara, öppnade försäljningschefen sin Excelkalkyl och pekade på första årets ROI, Return On Investment. Från början fanns ingen budget. Men försäljningschefen och VD hade räknat ut att säljkåren kunde öka sin försäljning med 30 MSEK med hjälp av Solution Selling metodiken. Projektets kostnad på en futtig miljon var då lätt att försvara. Värdet på visionen skall kalkyleras tillsammans med Power hos kunden. Då kommer de lita på siffrorna. Om säljaren gör en ROI kalkyl själv blir det bara ett säljargumentmed ringa värde. För att hjälpa kunden att hantera riskerna i affären kan du kan hjälpa kunden att sätta upp en förändringsplan innan den slutgiltiga offerten läggs. Då kommer kunden att känna sig mycket tryggare. Är du en utmanare till den gamla leverantören är du automatiskt i ett underläge. Det är alltid riskfriare att köpa från en känd och beprövad källa än att ta risker med okända leverantörer. Du måste ofta förhandla med kunden för att få en rättvis möjlighet att bevisa värdet av ditt erbjudande och att det innebär minimal risk att välja er. Är du den etablerade leverantören bör du kunna spela denna fördel på rätt sätt. Var noga med att visa värdet av er etablerade relation och hur detta kommer minimera kundens risker. Kanske det kan innebära en ekonomisk fördel också? Jag hade jobbat länge med en affär. Länge såg det bra ut, men i slutändan valde kunden att köpa från sin gamla leverantör. Vår Power hade stött på hårt motstånd från förespråkare av deras leverantör A. De pekade på värdet att dra nytta av de investeringar som redan gjorts. Men efter tre månader gjorde jag en uppföljning. Min kontakt Johan beklagade sig över att de inte lyckats komma till avslut. Johan ville ha ett bra pris men deras leverantör ville inte gå honom till mötes. De var inte överens om värdet. Johan kunde inte sätta kronor och ören på värdet av investeringen Förmodligen tyckte deras leverantör att de skulle tappa ansiktet om de sänkte priset. Affären tog en ny vändning när jag tillsammans med Johan jobbade fram ett tydligt 18

19 värdeförslag. Vi identifierade förbättringsområden, räknade på värdet av att lyckas nå de mål som var uppsatta och kom fram till vad som var en rimlig investering. Med värdemotiveringen i handen drog Johan upp nya riktlinjer med sin ledningsgrupp två dagar senare och vi fick förtroendet. Detta exempel har lärt mig vikten att visa och försvara värdet av den investering du ber din kund att göra. Ytterligare en viktig punkt kom fram under en workshop i lösningsdriven säljmetodik nyligen. En av coacherna, Rikard Nilsson, poängterade vikten av att fokusera på kundens ursprungliga smärta när man gör värdemotiveringen. Annars är risken stor att du tar upp värden på ditt erbjudande som kunden i beslutsfasen värderar lågt. Därför anstränger han sig för att få kunden att prioritera vilka mätvärden och mål som är de viktigaste. Sen gör han den slutliga värdekalkylen med kunden. Han menade att även om värdet av investeringen är lägre så känner kunden mer förtroende för kalkylen. För att inte värdet av investeringen skall glömmas bort bör mätkriterier för projektet definieras och följas upp. Detta lägger grunden för en bra framtida relation med kunden. Vi kallar dessa succékriterier. Har kunden motiverat värdet tillsammans med oss? Är investeringen tillräckligt lönsam för båda parter? Är värdet inte verifierat eller för lågt, är affären alltid i fara. 19

20 Litteraturlista och referenser Dickie, Jim, Trailer, Barry, (2007) CSO Insights Eades, Keith, (2003) The New Solution Selling Edgren, Jens, (2010) Sales Makeover Moore, Geoffrey, (1984) Crossing the chasm Intervjuer med Mats Brandt, 2006 Intervjuer med Johan Hellström, datametrix 2007 Intervjuer med Jim Palmqvist, 2008 Normann, Richard, Service Management, 2000 Om författaren, Solution Selling och Sales Makeover Jens Edgren startade Sales Makeover 1994 med en ambition att hjälpa varje säljare att öka försäljningen och skapa nöjda kunder. Han är civilekonom med inriktning på marknadsföring och organisation. Jens startade som konsult 1989 och har varit säljare, försäljningschef, produktchef samt är företagets nuvarande VD. Han bor i Stockholm med sin fru och fyra barn. Intressen är fiske, löpning och skärmflygning. Solution Selling är en metodik som hjälper säljorganisationer att sälja komplexa lösningar i hård konkurrens. Metodiken innehåller säljverktyg, pipeline management system och konsultstöd. Solution Selling -workshop/utbildningar finns för säljchefer, säljare, KeyAccount manager och all säljstödjande personal. Metodiken stöttar marknadsavdelningen att skapa förutsättningar för ett effektivt säljarbete. Solution Selling ägs av Sales Performance International. Solution Selling finns i ett femtiotal länder och på femton lokala språk. Alla Solution Selling -kurser finns tillgängliga via en webbbaserad e-learning. Över chefer och säljare har blivit tränade i metodiken. Bland kunderna är merparten internationella börsnoterade företag som säljer komplexa produkter och tjänster. 20

21 21

22 LÖSNINGSFÖRSÄLJNING Framgång eller fiasko? Kartan för hur man säljer komplexa lösningar har ändrats dramatiskt de senaste åren. Kundernas makt har stärkts via internet samtidig har lösningarna blivit allt mer komplexa. Säljare, konsulter och tekniker måste nu jobba tillsammans för att göra kunden nöjd och skapa nya affärer. Hur skall man driva sina affärer för att nå säkra avslut i stark konkurrens? Hur skall man kunna skapa tillförlitliga säljprognoser, kvartal efter kvartal? Hur skall man leda säljkåren för att kunna nå budget? Hur skall konsulter och tekniker kunna bidra till att göra kunderna nöjda och komma med aktiva rekommendationer utan att sälja? Denna fjärde utgåva innehåller en utökad specialsektion: Försäljning 3.0. Din guide för att ligga steget före. Lösningsförsäljning Framgång eller fiasko ger en introduktion till hur tusentals företag världen över lyckats öka sin försäljning. Jens Edgren har sedan 1989 hjälpt företag att förbättra sin försäljning. Han har arbetat med börsnoterade företag och utbildat hundratals chefer och säljare i Solution Selling. Av författaren har även utkommit:

JENS EDGREN SALES MAKE- OVER

JENS EDGREN SALES MAKE- OVER JENS EDGREN SALES MAKE- OVER Hur du maximerar försäljningen och skapar en lösningsdriven säljkultur Av författaren har tidigare utkommit Lösningsförsäljning, framgång eller fiasko 2008. Solution Selling

Läs mer

Förord I din nästa bok vill jag ha många fler sköna historier att inspireras av.

Förord I din nästa bok vill jag ha många fler sköna historier att inspireras av. Förord: I din nästa bok vill jag ha många fler sköna historier att inspireras av.! Förord I din nästa bok vill jag ha många fler sköna historier att inspireras av. Så kommenterade en läsare min förra bok

Läs mer

Hur du säljer till moderna kunder -hemligheterna som gör dig till en professionell säljare

Hur du säljer till moderna kunder -hemligheterna som gör dig till en professionell säljare Hur du säljer till moderna kunder -hemligheterna som gör dig till en professionell säljare av Mattias Hillestrand 2 Hur du säljer till moderna kunder Copyright 2013, Mattias Hillestrand Ansvarig utgivare:

Läs mer

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 7. Hur mycket kommer du att sälja i år? Fem skäl till varför du inte vinner alla affärer

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 7. Hur mycket kommer du att sälja i år? Fem skäl till varför du inte vinner alla affärer ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 7 Hur mycket kommer du att sälja i år? Fem skäl till varför du inte vinner alla affärer TEMA: Tjäna mer AFFLUENCE 7 Affluence [ıæflʊəns]: Sudden

Läs mer

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 8. TEMA: Hard Sell the Right Way

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 8. TEMA: Hard Sell the Right Way ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 8 Hard Sell The Right Way BIG 3 CLOSING TECHNIQUES TEMA: Hard Sell the Right Way AFFLUENCE 8 Affluence [ıæflʊəns]: Sudden peaks of income En

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

Fackkompetens i fokus Det som artikeln och debatten handlar om är, att de flesta av dessa företag inte är seriöst

Fackkompetens i fokus Det som artikeln och debatten handlar om är, att de flesta av dessa företag inte är seriöst Säljupproret Av: Mattias Hillestrand, mattias@hillestrand.se (Publicerad i Bonnier Ledarskapshandböcker - Säljledning #3 i augusti 2011) Introduktion Under den senaste tiden har vi fått höra både på radio

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! AV VIVIANN LABBA Attrahera Kunder! 1 2 ViviAnn Labba Agera Business Smart : Attrahera Kunder! 49 hemligheter till hur du

Läs mer

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA www.businesssmart.se ViviAnn Labba och Business Smart 2009-2010 35tips till fler kunder består utav en samling artiklar kring kundvård skrivna av ViviAnn Labba

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Internet of SALES. Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning

Internet of SALES. Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning Internet of SALES Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning Henrik Björklund ISBN 978 91 87093 63 0 Internet of Sales Soderpalm

Läs mer

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE KONSTEN ATT FÅ MÅNGA OCH NÖJDA KUNDER Jens Collskog Fortnox 2009 Text: Jens Collskog Illustrationer: www.illustrationsbolaget.se Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB BLI VÄRLDENS BÄSTA

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring!

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring! Om du inte inför de här teknikerna så fort som möjligt kommer du att vara helt rökt om några år, kanske snabbare än så. Dina smartare konkurrenter kommer att krossa dig totalt Respirator-marknadsföring

Läs mer

TEMA: Human Knowledge. Varför har en del så svårt att lära sig? TA HJÄLP AV KUNSKAPSTRAPPAN. Säljarens viktigaste uppdrag: BYGGA FÖRTROENDE

TEMA: Human Knowledge. Varför har en del så svårt att lära sig? TA HJÄLP AV KUNSKAPSTRAPPAN. Säljarens viktigaste uppdrag: BYGGA FÖRTROENDE ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 1 Varför har en del så svårt att lära sig? TA HJÄLP AV KUNSKAPSTRAPPAN Säljarens viktigaste uppdrag: BYGGA FÖRTROENDE TEMA: Human Knowledge

Läs mer

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE Handledare: Christian Sandström Jan Ragnarsson Kristina Neldén Karin Norman Innehållsförteckning Inledning...1 Historia...1 Syfte och problemformulering...2 Mål...2 Metod och genomförande...2 Resultat...3

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning JOAKIM HEDSTRÖM Boken ingår i EU-projektet 3C4Incubators där syftet var att utveckla kulturföretagande och kulturinkubatorer. I Sverige drevs projektet av Regionförbundet Östsam och fokuserade på ett

Läs mer

Med rätt affärssystem får just ditt företag ett övertag gentemot konkurrenterna.

Med rätt affärssystem får just ditt företag ett övertag gentemot konkurrenterna. AFFÄRSSYSTEM ETT KOMPENDIUM FRÅN CS SEP 2007 Med rätt affärssystem får just ditt företag ett övertag gentemot konkurrenterna. 1 MARKNADEN 2 DRIVKRAFTER 3 UPPHANDLING du onödigt merarbete. Företagen gör

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

Marknadsföring för nyföretagare

Marknadsföring för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare Innehåll Marknadsföring för nyföretagare 3 Lär dig branschen 4 Gör en marknadsundersökning 5 Ta reda på vad kunderna vill ha Vad gör konkurrenterna? Att göra en marknadsplan

Läs mer

Så här kan DU också starta företag

Så här kan DU också starta företag Så här kan DU också starta företag there is no passion to be found playing small, in settling for a life that is less than the one you are capable of living. Så här kan du också starta företag Marlena

Läs mer

INNEHÅLL. A f f ä r s g u i d e n

INNEHÅLL. A f f ä r s g u i d e n Affärsguiden 1 INNEHÅLL VÄLKOMMEN...2 VILKEN TYP AV VERKSAMHET VILL DU HA?...3 HUR JOBBAR VI?...5 LANSERA VERKSAMHETEN...7 BYGG EN SOLID VERKSAMHET...9 REKRYTERING... 17 PROSPECTS... 21 SKAPA INTRESSE...

Läs mer

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat HANDBOK I E-POSTMARKNADSFÖRING UPPDATERAD MED e-post för sociala medier och mobila enheter INNEHÅLL 1. nycklarna till framgång 6 2.

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OUTSOURCING. Cloud Computing finns på riktigt. Vi kallar det Fullständig Outsourcing.

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OUTSOURCING. Cloud Computing finns på riktigt. Vi kallar det Fullständig Outsourcing. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.3/November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING 2 STEG TILL EN MER FLEXIBEL ORGANISATION IT som tjänst

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén I den här delen kommer du att få lära känna den viktigaste personen i hela din

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

E-handel. Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige

E-handel. Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige E-handel Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige Kandidatuppsats i informationssystem Författare: Ariga Amirian Handledare: Torsten Palm HT 2011 1 Förord Det här är en

Läs mer