LÖSNINGS- FÖRSÄLJNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÖSNINGS- FÖRSÄLJNING"

Transkript

1 Jens Edgren LÖSNINGS- FÖRSÄLJNING Framgång eller fiasko? Den hemliga koden för att lyckas med lösningsförsäljning Fjärde utgåvan Med en utökad specialsektion: Försäljning 3.0

2 Lösningsförsäljning Framgång eller fiasko? Den hemliga koden för att lyckas med lösningsförsäljning Jens Edgren Fjärde utgåvan

3 Till min kära fru Camilla och mina underbara barn Emelie, Rebecka, Sebastian och Olivia. Författaren har också skrivit Sales Makeover Hur man skapar en lösningsdriven säljkultur, True Strories Shortcuts to winning business fast and safe, 2013 Layout och design: Peter Nyborg och Kicki Edgren Nyborg samt Mattias Lundberg Foto på författaren: Martina Huber Solution Selling är ett registrerat varumärke som tillhör SPI LLC, USA Brainstation förlag AB, Stockholm Copyright 2007, Jens Edgren, Brainstation AB Fjärde utgåvan 2013 ISBN:

4 Innehållsförteckning Förord 6 Sex hörnstenar 8 Smärta 10 Power 12 Lösning 15 Värde 17 Säljprocess 20 Konkurrens 22 De fem vanligaste säljutmaningarna och smärta, power, lösning, värde, säljprocess och konkurrens 24 Säljutmaning #1 Jag får inte mina kunder att erkänna sina verkliga affärsutmaningar 26 Säljutmaning #2 Jag får sällan träffa kundens ledning. 28 Säljutmaning #3 Mina kunder förstår inte hur de kan skapa nya möjligheter med våra tjänster och produkter 30 Säljutmaning #4 Jag har svårt att motivera värdet av vårt erbjudande 32 Säljutmaning #5 Jag tappar sju av tio affärer i offertfasen 34 De tre vanligaste säljchefsutmaningarna och smärta, power, lösning, värde och konkurrens 36 Säljchefsutmaning #1 Mina säljare har inte kontroll över sina viktigaste affärer 38 Säljchefsutmaning #2 Jag har inte kontroll över pipeline 40 Säljchefsutmaning #3 Vi missar våra säljprognoser 42 Pipeline Management 44 Viktat värde, flöde och timing 46 Säljstrategier för 2010-talet 48 Säljstrategi #1 Att sälja till toppledningen 50 Säljatrategi #2 Att välja de rätta affärerna 52 Säljstrategi #3 Försäljning är hela organisationens ansvar 56 Säljatrategi #4 Skapa ett vattenfall av idéer till din kund 58 Säljstrategi #5 The executive story 61 Specialsektion försäljning Prospektera med Sociala medier 67 Den nya generationen av köpare: click, try and buy 70 The executive story: Att införa en lösningsdriven säljkultur 73 Jens Edgrens rostfria tips 76 Referenser 78 Solution Selling och författaren 78 4

5 Kartan för hur man säljer komplexa lösningar har ändrats 5

6 Vi måste öka effektiviteten i försäljningen! 64% av säljcheferna rankade detta som den största utmaningen i CSO Insights undersökning 1). Den visade också på att allt färre leads leder affärer och att bara 30% av säljarna når sina mål. Den negativa trenden fortsätter. Hur lyckas man att sälja svaret på ett problem? Jag har i över tjugo år utbildat tusentals säljchefer och säljare i försäljning. Under 90-talet höll vi många kurser i säljteknik men i efterhand är jag tveksam till om det gav någon som helst effekt. Redan då hade kartan för komplex lösningsförsäljning börjat ändras. Den stora skillnaden var att kunden kunde hitta information om leverantörer och deras erbjudanden själv via Internet, vilket innebar att säljarens informationsövertag försvann. Av en slump träffade jag på nya koncept för lösningsförsäljning 1999 i USA. Det blev en dramatisk upplevelse. För första gången såg jag hur lösningsförsäljningen kunde byggas på kundens köpprocess. Det normala var ju att säljarens talang avgjorde om det blev succé eller fiasko, inte förståelsen för hur kunden köpte lösningar. Vi hade fokuserat på säljteknik så länge och på något sätt glömt bort kunden, speciellt kunder där många beslutsfattare skulle enas om en gemensam lösning. Den vanligaste orsaken till att lösningsaffärer misslyckas är att säljaren, efter en kort behovsanalys, berättar för kunden vad de behöver. Kunden frågar efter en offert. Säljaren, som kanske är van vid enklare produkt försäljning, tolkar detta som en köpsignal och skickar snabbt över en offert. När kunden läser offerten förstår man ingenting. Även om kunden tar offerten vidare till ledningsgruppen går det oftast snett. Övriga ledningsgruppsmedlemmar ser inte värdet av investeringen och kanske blockerar beslutet. Säljaren har missat definitionen av ordet lösning: Kundens åsikt om vad som är problemet och vad som är den bästa lösningen. De säljare som kan lyssna och försiktigt styra kundens åsikter lyckas bäst med lösningsförsäljning. Men det krävs också en förmåga att få med hela ledningsgrupper samt att se till att kundernas bild av lösningen går att leverera på ett tryggt och säker sätt. Keith Eades, skaparen av Solution Selling, ett av de största koncepten inom lösningsförsäljning, framhöll att säljarens jobb är att hjälpa kunderna att göra lönsammare affärer. Vi tog in metodiken till Sverige 1999 och lade ned mycket arbete på att anpassa den till vår affärskultur. Resultaten kom omedelbart. De som utbildats började berätta om affärer där kunden blivit engagerad och drivit på till avslut utan att säljarna hade behövt jaga avsluten. Säljarna uppfattades som rådgivare av kunden. Sällan använde man alla metoder ur metodiken. 1) Jim Dickie, CSO Insights

7 Man valde istället ut några principer och levde efter dem konsekvent och fullt ut. Till och med stora börsnoterade företag, som redan gått alla andra säljkurser, hittade en ny framgångsrik metod för att lyfta sina lösningsaffärer. I situationer där marknaden förändras, nya konkurrenter aggressivt försöker ta marknadsandelar eller ni vill slå er in på en ny marknad finns goda skäl till att ompröva ert sätt att sälja och leda säljorganisationen. Jag har listat de vanligaste sälj- och chefsutmaningarna i boken. De är dock bara symtom på att sättet att sälja kräver förändring. Nu när jag slutför denna fjärde omarbetade upplagan har nya trender kommit att påverka lösningsförsäljningen dramatiskt. Om dessa skriver jag mina bästa tips i en specialsektion. Hur kan ni hitta nya kunder via sociala medier? Hur kan du fånga en toppchefs intresse på mindre än fem minuter? Hur kan konsulter, tekniker och servicepersonal aktivt bidra med idéer till kunden och skapa både fler affärer och nöjdare kunder? Och hur skall man sälja lösningar till de kunder som tillhör click, try, buy generationen, de som vill pröva innan de bestämmer sig? Slutligen några ord om hur man lyckas förändra en säljkultur. Räcker det med att skicka säljarna på en ny säljkurs eller finns det andra vägar? I denna enkla bok vill jag ge dig några idéer till hur du kan rita om er karta för komplex lösningsförsäljning och på så vis öka effektiviteten i er försäljning. God läsning! Jens Edgren Ps: Vad betyder ordet lösning? Svaret på kundens problem. Om du kan få hela organisationen att jobba mot dessa mål får du både nöjda kunder och lönsammare affärer. Och det är hela organisationens ansvar! 7

8 Sex hörnstenar som kan hjälpa dig att lyckas sälja komplexa produkter och tjänster. 8

9 Hörnstenar Smärta Power Lösning Värde Säljprocess Konkurrens 9

10 Smärta 10

11 Hörnstenar Smärta Vad motiverar kunden att göra en förändring? Förändring är jobbigt, kostar tid och pengar samt innebär risker. De flesta gillar inte förändringar. Men när kunden står inför ett problem och inte vet hur de skall lösa det är de är öppna för idéer! Jag kopplar ordet smärta till förändring. Om kunden skall införa ett nytt system, byta leverantör eller ändra rutiner tyder det på att det finns problem som annars inte kan lösas. Ju större problem desto större förändring är man villig att göra. C:a 80 % av kunderna köper lösningar först när de upplever att de har stora problem 2). Dagens företag och organisationer har ett fått ett ökat tryck på att utvecklas. Yttre förändringar som nya konkurrenter, tillverkningsmetoder eller nya kundkrav innebär situationer som skapar behov av förändringar. Detsamma gäller när organisationen får nya ägare och ändrade strategiska mål. Men om förändringarna kostar stora pengar och innebär risker så krävs det mod för att ta beslut. Då behöver kunden veta storleken på smärtan. Är det värt att lösa, går det att lösa? Skall denna fråga prioriteras? Du måste få kunden att berätta om sina smärtor för dig. Då kan ni tillsammans analysera orsakerna, sätta värde på smärtan. Kom ihåg att smärtan är alltid personlig, hänger ihop med titel och ansvar. En IT-chefs smärta kan vara att ett viktigt system inte fungerar. Denna smärta kan vara mer eller mindre svår för IT-organisationen. Men konsekvenserna kan vara betydligt allvarligare för företaget. Om butikerna inte kan sälja för att kassasystemet ligger nere kan det leda till stora ekonomiska konsekvenser. Smärtan påverkar alltså hela organisationen fast på olika sätt. Den påverkar direkt och indirekt kostnader och intäkter. Lär dig att identifiera smärtkedjan! Jag vill därför inspirera dig att hitta smärtor utanför dina traditionella kontakter. Då kan du och dina kontakter hitta smärtor som motiverar ledningen att frigöra resurser och att få en fråga prioriterad. Ledningen kanske inte förstår konsekvenserna av smärtor långt ner i organisationen, än mindre orsakerna till smärtan. Goda nyheter för alla säljare är att smärtorna brukar vara samma i varje bransch. Just därför att de flesta jobbar på likartade sätt. Kan du bygga upp kunskapen för hur dina valda branscher fungerar så har du mycket lättare att få kunden att berätta om sina smärtor och hitta lösningar som passar. Lägg tid på att hitta smärtorna och orsakerna tidigt i säljprocessen. En stark, högt värderad smärta motiverar kunden till förändring. 2) Geoffrey Moore, Crossing the chasm 11

12 Power 12

13 Hörnstenar Power Vem har tillräckligt med makt, power, för att få sin vilja igenom? Power är sällan liktydigt med titlar. Enligt aktiebolagslagen är VD ytterst ansvarig för alla beslut, men i praktiken kommer makten att finnas hos de personer som har störst förmåga att påverka. Det är dessa personer vi måste identifiera, träffa och bygga visioner med. Då kommer de att driva igenom köp besluten. Jag har studerat makt under många år. Jag har märkt att personer med höga titlar inte automatiskt har makt. I nordiska länder är cheferna känsliga för vad personalen tycker. Viktiga beslut kan bromsas för att en handläggare upplever det nya affärssystemet som krångligt. I andra kulturer bestämmer chefen till ett hundera procent my way or the highway. Vem har makten att starta projekt och att stoppa dem hos dina kunder? Du behöver ha kontroll på båda parter. Titta på kundens organisationschema. Vilka har resultatbudget? Vilka avdelningar är kostnadscenter? Oftast finns både behovet och resurserna i affärsverksamheten. Där kan du hitta beslutskraften, sällan där besluten skall utföras. Om kunden har en matrisorganisation kan nyckelpersonerna ha två eller fler chefer. Då skapas en grogrund för politiska strider. Den verkliga makten finns alltid hos personer med en stark informell ställning - inte hos de som har högst titel. Vi kallar de personer med makt att driva igenom köpbeslutet för Power. Kring Power finns Sponsorer. De har smärtan och behöver hjälp av oss för att lösa problemet. De vet vem i organisationen som har Power och kan ge oss tillgång om vi stöttar dem. De vill bli hjältar! I större organisationer kan sällan Power helt själva fatta köpbeslutet. Deras makt ligger i att öppna de dörrar som krävs: exempelvis att hamna på listan av godkända leverantörer, att investeringen möter uppsatta kriterier, att chefen tar ansvar för driften, etc. Istället för att fråga kunden om vem som fattar beslut, fråga vilka de behöver få med sig för att genomföra projektet. Om kunden vill ha med fler personer har du förmodligen en sponsor framför dig, och är ännu inte på Power. Om du skall vinna kunder från konkurrenter eller få din kund att välja en ny lösning krävs oftast mer power. De chefer som skall stötta beslutet finns förmodligen högre upp i hierarkin än om du gör merförsäljning till gamla kunder. Därför skall du skikta på höga chefer när du bearbetar nya kunder. Om du blir delegerad nedåt, be 13

14 att få komma tillbaka med resultatet av dialogen med den person du blev rekommenderad att prata med. På så sätt kan du få en chans till att möta Power. Ett bra exempel hur olika mycket makt det krävs för att ta ett köpbeslut var när en receptionist på ett stort statligt verk kunde beställa delar till deras telefon växel för miljontals kronor utan att fråga sin chef. Hon beställde när hon tyckte att det behövdes. En annan säljare kämpade för att få en ny kund att testa en gratistjänst han visste skulle spara dem en massa pengar. Men kundens ekonomichef, som normalt var den person de brukade göra affärer med hos andra kunder, var tvungen att konsultera sin VD. VD n som ofta spelade golf med konkurrentens säljare, hänvisade till deras policy att endast ha en leverantör inom varje område och sade vänligt men bestämt nej till affären. En affär som hade inneburit tiotusentalskronor i besparing. Så du måste hitta Power i varje affär! Hur nära är du Power i affären? Är Power villig att välja dig? Det kommer att vara avgörande om du kommer vinna affären. 14

15 Lösning 15

16 Hörnstenar Lösning Vad är kundens vision? Vad vill kunden nå? Hur ser deras bild ut av lösningen? Kunden har inte våra produkter som vision. De kanske inte ens använder samma namn på sina behov som du gör. De tänker bara på de möjligheter som de behöver för att lösa de smärtor man identifierat. Om du kan hjälpa kunden att förstå vad som krävs för att smärtorna skall försvinna kan du bli leverantör A, kundens första val. Har du köpt ett hus eller lägenhet någon gång? Kommer du ihåg när du steg över tröskeln? Började du möblera huset i dina tankar? När kunden ser hur vårt erbjudande kan hjälpa dem börjar de skapa en bild av framtiden. Vi kallar detta för att kunden har en köpvision. Dina produkter och tjänster är i början av säljprocessen helt ointressanta för en kund som vill lösa ett problem. Visa inga produktblad eller powerpoints! Hjälp kunden att skapa en bild av hur deras vardag skulle kunna se ut om de kunde använda de funktioner som ditt erbjudande kan ge. Jag brukar försöka bygga upp en bild av en måndagsmorgon. Här är ett exempel. Kunden kommer in på kontoret, startar upp sin dator, loggar in på ett program som visar tre lampor; rött för allvarliga fel, gult för överbelastning och grönt för bra! Sedan frågar jag hur detta skulle förenkla kundens vardag. Kunden blir positiv för att han/hon ser hur de kan lösa sina problem. Produktpresentationerna använder jag sedan för att bevisa att lösningen verkligen kommer fungera. Låt oss dock komma ihåg att kunden är både intelligent och öppen för dina konkurrenters idéer. Visionen kan komma att ändras under resans gång, när kunden börjar söka fler alternativ. Om du får en förfrågan där kunden verkar veta vad de vill ha, kanske på en detaljerad teknisk nivå, utgå från att du är leverantör B kundens sätt att validera sin leverantör A. Du behöver då förändra kundens vision för att ni skall få en riktig chans att vinna affären. Jag har under åren frågat hundratals personer om de skulle köpa en bil utan att provköra den. Endast fem procent svarar ja. Samma princip kan tillämpas i komplex lösningsförsäljning. Kunderna behöver bevis för att känna sig säkra på att de gör rätt val. Du kan hjälpa dem med att visa referenser, göra demonstrationer för att få de känna sig säkra på att de gör rätt val. Har vi har påverkat kundens vision? Har vi bevisat att vi kan leverera visionen? Vill Power Sponsor ha vår vision? När visionen är på plats kommer kunden att vilja köpa för att få de möjligheter som löser problemet! 16

17 Värde 17

18 Hörnstenar Värde När blir investeringen lönsam? Dagens kunder måste kämpa hårt för att få göra investeringar. De måste kunna visa positiva investeringskalkyler. Innan kunden är redo att ta ett beslut kommer ekonomi och risker att beaktas noga. Allför många affärer har avfärdats som för dyra och därför att säljaren inte kunnat visa värdet av investeringen Show me the money är en replik ur filmen Jerry Macguire. Samma sak sade en ekonomichef till mig. Innan jag hann svara, öppnade försäljningschefen sin Excelkalkyl och pekade på första årets ROI, Return On Investment. Från början fanns ingen budget. Men försäljningschefen och VD hade räknat ut att säljkåren kunde öka sin försäljning med 30 MSEK med hjälp av Solution Selling metodiken. Projektets kostnad på en futtig miljon var då lätt att försvara. Värdet på visionen skall kalkyleras tillsammans med Power hos kunden. Då kommer de lita på siffrorna. Om säljaren gör en ROI kalkyl själv blir det bara ett säljargumentmed ringa värde. För att hjälpa kunden att hantera riskerna i affären kan du kan hjälpa kunden att sätta upp en förändringsplan innan den slutgiltiga offerten läggs. Då kommer kunden att känna sig mycket tryggare. Är du en utmanare till den gamla leverantören är du automatiskt i ett underläge. Det är alltid riskfriare att köpa från en känd och beprövad källa än att ta risker med okända leverantörer. Du måste ofta förhandla med kunden för att få en rättvis möjlighet att bevisa värdet av ditt erbjudande och att det innebär minimal risk att välja er. Är du den etablerade leverantören bör du kunna spela denna fördel på rätt sätt. Var noga med att visa värdet av er etablerade relation och hur detta kommer minimera kundens risker. Kanske det kan innebära en ekonomisk fördel också? Jag hade jobbat länge med en affär. Länge såg det bra ut, men i slutändan valde kunden att köpa från sin gamla leverantör. Vår Power hade stött på hårt motstånd från förespråkare av deras leverantör A. De pekade på värdet att dra nytta av de investeringar som redan gjorts. Men efter tre månader gjorde jag en uppföljning. Min kontakt Johan beklagade sig över att de inte lyckats komma till avslut. Johan ville ha ett bra pris men deras leverantör ville inte gå honom till mötes. De var inte överens om värdet. Johan kunde inte sätta kronor och ören på värdet av investeringen Förmodligen tyckte deras leverantör att de skulle tappa ansiktet om de sänkte priset. Affären tog en ny vändning när jag tillsammans med Johan jobbade fram ett tydligt 18

19 värdeförslag. Vi identifierade förbättringsområden, räknade på värdet av att lyckas nå de mål som var uppsatta och kom fram till vad som var en rimlig investering. Med värdemotiveringen i handen drog Johan upp nya riktlinjer med sin ledningsgrupp två dagar senare och vi fick förtroendet. Detta exempel har lärt mig vikten att visa och försvara värdet av den investering du ber din kund att göra. Ytterligare en viktig punkt kom fram under en workshop i lösningsdriven säljmetodik nyligen. En av coacherna, Rikard Nilsson, poängterade vikten av att fokusera på kundens ursprungliga smärta när man gör värdemotiveringen. Annars är risken stor att du tar upp värden på ditt erbjudande som kunden i beslutsfasen värderar lågt. Därför anstränger han sig för att få kunden att prioritera vilka mätvärden och mål som är de viktigaste. Sen gör han den slutliga värdekalkylen med kunden. Han menade att även om värdet av investeringen är lägre så känner kunden mer förtroende för kalkylen. För att inte värdet av investeringen skall glömmas bort bör mätkriterier för projektet definieras och följas upp. Detta lägger grunden för en bra framtida relation med kunden. Vi kallar dessa succékriterier. Har kunden motiverat värdet tillsammans med oss? Är investeringen tillräckligt lönsam för båda parter? Är värdet inte verifierat eller för lågt, är affären alltid i fara. 19

20 Litteraturlista och referenser Dickie, Jim, Trailer, Barry, (2007) CSO Insights Eades, Keith, (2003) The New Solution Selling Edgren, Jens, (2010) Sales Makeover Moore, Geoffrey, (1984) Crossing the chasm Intervjuer med Mats Brandt, 2006 Intervjuer med Johan Hellström, datametrix 2007 Intervjuer med Jim Palmqvist, 2008 Normann, Richard, Service Management, 2000 Om författaren, Solution Selling och Sales Makeover Jens Edgren startade Sales Makeover 1994 med en ambition att hjälpa varje säljare att öka försäljningen och skapa nöjda kunder. Han är civilekonom med inriktning på marknadsföring och organisation. Jens startade som konsult 1989 och har varit säljare, försäljningschef, produktchef samt är företagets nuvarande VD. Han bor i Stockholm med sin fru och fyra barn. Intressen är fiske, löpning och skärmflygning. Solution Selling är en metodik som hjälper säljorganisationer att sälja komplexa lösningar i hård konkurrens. Metodiken innehåller säljverktyg, pipeline management system och konsultstöd. Solution Selling -workshop/utbildningar finns för säljchefer, säljare, KeyAccount manager och all säljstödjande personal. Metodiken stöttar marknadsavdelningen att skapa förutsättningar för ett effektivt säljarbete. Solution Selling ägs av Sales Performance International. Solution Selling finns i ett femtiotal länder och på femton lokala språk. Alla Solution Selling -kurser finns tillgängliga via en webbbaserad e-learning. Över chefer och säljare har blivit tränade i metodiken. Bland kunderna är merparten internationella börsnoterade företag som säljer komplexa produkter och tjänster. 20

21 21

22 LÖSNINGSFÖRSÄLJNING Framgång eller fiasko? Kartan för hur man säljer komplexa lösningar har ändrats dramatiskt de senaste åren. Kundernas makt har stärkts via internet samtidig har lösningarna blivit allt mer komplexa. Säljare, konsulter och tekniker måste nu jobba tillsammans för att göra kunden nöjd och skapa nya affärer. Hur skall man driva sina affärer för att nå säkra avslut i stark konkurrens? Hur skall man kunna skapa tillförlitliga säljprognoser, kvartal efter kvartal? Hur skall man leda säljkåren för att kunna nå budget? Hur skall konsulter och tekniker kunna bidra till att göra kunderna nöjda och komma med aktiva rekommendationer utan att sälja? Denna fjärde utgåva innehåller en utökad specialsektion: Försäljning 3.0. Din guide för att ligga steget före. Lösningsförsäljning Framgång eller fiasko ger en introduktion till hur tusentals företag världen över lyckats öka sin försäljning. Jens Edgren har sedan 1989 hjälpt företag att förbättra sin försäljning. Han har arbetat med börsnoterade företag och utbildat hundratals chefer och säljare i Solution Selling. Av författaren har även utkommit:

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Förord I din nästa bok vill jag ha många fler sköna historier att inspireras av.

Förord I din nästa bok vill jag ha många fler sköna historier att inspireras av. Förord: I din nästa bok vill jag ha många fler sköna historier att inspireras av.! Förord I din nästa bok vill jag ha många fler sköna historier att inspireras av. Så kommenterade en läsare min förra bok

Läs mer

Case : ABC-gruppen. Case: Hur blev. så framgångsrik? Insights utvecklade högpresterande individer och team!

Case : ABC-gruppen. Case: Hur blev. så framgångsrik? Insights utvecklade högpresterande individer och team! Case: Hur blev så framgångsrik? Insights utvecklade högpresterande individer och team! ABC- gruppen okt 2013: Omsättning på 73 MSEK och vinst ca 9 MSEK efter skatt och har senaste året erhållit bl.a. nedanstående

Läs mer

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Oliver Lopez har jobbat med försäljning i 15 år. Sedan ett par år driver han företaget Structsales där han hjälper sälj och marknadsorganisationer

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

4 tips för fler affärer

4 tips för fler affärer 4 tips för fler affärer Författaren: Jonaz Kumlander Jonaz Kumlander är grundare av och VD för Doidea. Innan Jonaz grundade Doidea 2004 så arbetade han som konsult under 10 år på företag som Razorfish,

Läs mer

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING Alla kontakter bidrar till nya affärer Genom ett förändrat tankesätt kring försäljning, och genom att värdera sina kontakter som potentiella kunder över en längre tidshorisont,

Läs mer

Säljchefens guide till CRM FÖR EFFEKTIV FÖRSÄLJNING

Säljchefens guide till CRM FÖR EFFEKTIV FÖRSÄLJNING Säljchefens guide till CRM FÖR EFFEKTIV FÖRSÄLJNING Oliver Lopez har jobbat med försäljning i 15 år. Sedan ett par år driver han företaget Structsales där han hjälper sälj och marknadsorganisationer att

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Säljande kommunikation

Säljande kommunikation Säljande kommunikation 1. Konsten att vara tydlig 2. Konsten att lyssna 3. Konsten att hantera invändningar 4. Kontaktmatematik Copyright EQP Business School AB 1 Copyright EQP Business School AB. Denna

Läs mer

FÅ FLER AFFÄRER MED GODA KUNDRELATIONER. www.dalecarnegie.se

FÅ FLER AFFÄRER MED GODA KUNDRELATIONER. www.dalecarnegie.se FÅ FLER AFFÄRER MED GODA KUNDRELATIONER www.dalecarnegie.se FÅ FLER AFFÄRER MED GODA KUNDRELATIONER GODA KUNDRELATIONER ATT LYSSNA AKTIVT OCH STÄLLA FRÅGOR Som Dale Carnegie uttryckte det, Om du strävar

Läs mer

BLI EN BÄTTRE SÄLJARE

BLI EN BÄTTRE SÄLJARE BLI EN BÄTTRE SÄLJARE Johnny Rydholm, säljchef på SpeedLedger e-bokföring, berättar sin historia och ger dig sina bästa tips från säljvärlden! INGA KUNDER - INGEN VERKSAMHET Som egenföretagare jobbar du

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Gör fler och bättre affärer

Gör fler och bättre affärer Gör fler och bättre affärer - sälj- och marknadsföringstips Margret Olsson 070-750 66 56 margret@affarsverkstan.se Att göra bra affärer - bygger på att man gör fler affärer! VERKTYG JADAJADAJADA JADAJADAJADAJADAJADA

Läs mer

Systematisk säljutveckling

Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Idag är många företag beroende av ett aktivt och professionellt säljarbete som särskiljer dem från konkurrenterna. I den hårda konkurrensen räcker

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Konsten att ta en chans och få saker att hända! Vad krävs för att vi ska nå våra mål och förverkliga våra drömmar? Hur blir man bra på något? Standardtipset

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 Bakgrund Talent Management Barometern genomförs årligen sedan 2011. 2014 års version genomfördes som en webbenkät under november-december I år ställdes fördjupande frågor

Läs mer

Fackkompetens i fokus Det som artikeln och debatten handlar om är, att de flesta av dessa företag inte är seriöst

Fackkompetens i fokus Det som artikeln och debatten handlar om är, att de flesta av dessa företag inte är seriöst Säljupproret Av: Mattias Hillestrand, mattias@hillestrand.se (Publicerad i Bonnier Ledarskapshandböcker - Säljledning #3 i augusti 2011) Introduktion Under den senaste tiden har vi fått höra både på radio

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Vart försvann synergieffekterna?

Vart försvann synergieffekterna? Vart försvann synergieffekterna? Ett case om effektivisering av kundservice Inledning Ibland får vi tillåtelse av våra uppdragsgivare att berätta vad vi gör. Då är vår ambition att försöka ge så god insikt

Läs mer

Resultatet av Indecaps enkätundersökning

Resultatet av Indecaps enkätundersökning Resultatet av Indecaps enkätundersökning Först och främst vill jag tacka er som var med och svarade på enkätundersökningen. Anledningen till att vi skickar ut en sådan lite då och då är för att få en chans

Läs mer

Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt

Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt Försäljningskultur i svenska företag 2012 Innehåll Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning... 2 Fler och fler anser alltså att det skulle gå att öka försäljningen med rätt förutsättningar...

Läs mer

Rivstart - STARTA EGET

Rivstart - STARTA EGET Rivstart - STARTA EGET Rivstart är en av Sveriges absolut populäraste böcker om att starta eget med över 36 000 läsare (januari 2010). Det här är den enda ständigt aktuella och alltid uppdaterade Starta

Läs mer

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om SEO en stilguide Vad är SEO? Har du sprungit på begreppet SEO? Kanske har någon försökt förklara vad det är utan att lyckas fullt ut. Du har förstått att din webbplats behöver SEO för att bli bra, men

Läs mer

Lyckas med din fö rsa ljning

Lyckas med din fö rsa ljning Lyckas med din fö rsa ljning Försäljning kan se ut på många vis, men det finns en grundstomme i all försäljning som alla kan lära sig något av. Din inställning är viktig, så först av allt, en duktig säljare

Läs mer

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Affecto är enligt Dataföreningens 20 000 medlemmar det IT-företag som bäst förstår kundernas behov, som tillhandahåller rätt kompetens, till rätt

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Strategisk planering av partnerkampanjer Magnus Sandman

Strategisk planering av partnerkampanjer Magnus Sandman Strategisk planering av partnerkampanjer Magnus Sandman 1 Från Leads till Försäljning? KAMPANJ Shark Tank Traditionellt jobbar vi med kampanjer för att lansera nya produkter och tjänster eller för att

Läs mer

STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer

STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer 2014-07-21 Prosales Membership Programme 1 Steg 1: Identifiera

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar

Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar Magnus Josephson AB Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar Magnus Josephson Expert på framgångsrik försäljning mot offentlig sektor 8 februari 2011 Sammanfattningsvis skulle jag vilja

Läs mer

Välkommen till bords!

Välkommen till bords! Mitt team Jag har till mitt team valt konsulter med mångårig erfarenhet av företags-och kompetensutveckling i näringslivet tillika lång livserfarenhet och unga otåliga entreprenörer som brinner för att

Läs mer

Caesar Marketing. Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Caesar Marketing. Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar Marketing När alla drar åt samma håll Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet

Läs mer

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys Copyright SAS Institute Sweden, november 2008 SAS INSTITUTE AB STORA FRÖSUNDA, BOX 609 169 26 SOLNA TEL: 08-52 21 70 00 FAX: 08-52 21 70 70 WWW.SAS.COM/SWEDEN SAS Institute AB is a subsidiary of SAS Institute

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

Du har en tom tomt. Vi får köparen att betala för mer än så.

Du har en tom tomt. Vi får köparen att betala för mer än så. Du har en tom tomt. Vi får köparen att betala för mer än så. Vi fyller din tomt med värde Som säljare av en tomt har du förmodligen ett mål som är viktigare än alla andra: att få så mycket betalt som

Läs mer

BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014

BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014 BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014 EN BRANSCH I SAMVERKAN 650 installationsföretag, 32 leverantörer, 5 grossister Visa möjligheterna med modern elteknik Trygga, smarta, effektiva lösningar Din elektriker. Framtidens

Läs mer

Expertpositionering. Hur vi skapar, utvecklar och vinner tillbaka affärer till våra kunder

Expertpositionering. Hur vi skapar, utvecklar och vinner tillbaka affärer till våra kunder Expertpositionering Hur vi skapar, utvecklar och vinner tillbaka affärer till våra kunder inom b2b Vi är beroende av ett fåtal personer för att försäljningen och nykundsanskaffning ska fungera. Vi har ingen

Läs mer

www.webselect.com webselect@uc.se

www.webselect.com webselect@uc.se UC är Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag. UC-information används varje år som underlag till närmare 6 miljoner affärs- och kreditbeslut som fattas på företag, banker och finansbolag.

Läs mer

FÖRETAG SOM VÄXER. Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015

FÖRETAG SOM VÄXER. Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015 FÖRETAG SOM VÄXER Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015 JOHN LYDHOLM Vd Sverige LINDA SANTESSON Avdelningschef, region Öst Vad får ett företag att växa? Vilka utmaningar finns i en växande organisation? Vad

Läs mer

for Business Tre frågor: 1. Varför LinkedIn? 2. Hur bli synlig? 3. Hur blir det affärer? Olle Leckne, LinkedinExpert LinkedInexpert.

for Business Tre frågor: 1. Varför LinkedIn? 2. Hur bli synlig? 3. Hur blir det affärer? Olle Leckne, LinkedinExpert LinkedInexpert. for Business Olle Leckne, LinkedinExpert Tre frågor: 1. Varför LinkedIn? 2. Hur bli synlig? 3. Hur blir det affärer? LinkedInexpert.se 1 Peter Meurling, LinkedinExpert för affärer Marknadsföring Bygga

Läs mer

Säljeffektivitet i B2B-Organisationer

Säljeffektivitet i B2B-Organisationer CAVENDI MANAGEMENT INSIGHT Säljeffektivitet i B2B-Organisationer Utmaningar och framgångsfaktorer Cavendi management insight 1 SÄLJEFFEKTIVITET Innehåll 1. Aktuella utmaningar för en säljorganisation 3

Läs mer

Innehåll. Kan alla sälja? 5

Innehåll. Kan alla sälja? 5 Innehåll Kan alla sälja? 5 Del 1. Dina egenskaper som säljare Vill du sälja? 9 Gillande 12 Lyhördhet 15 Kundförståelse 17 Målfokus 21 Din drivkraft 24 Uthållighet 29 Del 2. Anpassa ditt säljarbete Vad

Läs mer

Etablering av Lean inom logistik / distribution

Etablering av Lean inom logistik / distribution Etablering av Lean inom logistik / distribution Stefan Johansson Lean-coach Axstores Mjölby, 13 april 2011 Version 1.0 Ägs av Axel Johnson AB Omsätter ca 6,7 miljarder 389 varuhus och butiker i Sverige,

Läs mer

Omvärld & Trender - Agera istället för att Reagera

Omvärld & Trender - Agera istället för att Reagera Omvärld & Trender - Agera istället för att Reagera Motsatsen kan också vara SANN http:// farm2.static.flickr.com/ 1140/1207651850_7b7 42c5655.jpg Vilket företag? 5,5 miljarder dollar i omsättning

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Key Account Management. Easy CRM. Affärsspel. 2014 version 3.0 Är en del av Key Account Management Roadmap.

Key Account Management. Easy CRM. Affärsspel. 2014 version 3.0 Är en del av Key Account Management Roadmap. Easy CRM Affärsspel 2014 version 3.0 Är en del av Key Account Management Roadmap. Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 SÄLJANDE FÖRETAG EASY CRM AB... 4 EASY CRM S AFFÄRSPLAN:...

Läs mer

Välkommen. Offertarbete och säljbrev. Henrik Mannerstråle. Copyright: Powersales Communica6on

Välkommen. Offertarbete och säljbrev. Henrik Mannerstråle. Copyright: Powersales Communica6on Copyright: Powersales Communica6on Välkommen Offertarbete och säljbrev Henrik Mannerstråle Offertarbete Copyright: Powersales Communica6on Offertarbete Vad är en offert? 1. Bestämd adressat (inte en annons)

Läs mer

SÄLJKOMPETENS ÖPPNA KURSER HÖSTEN 2015

SÄLJKOMPETENS ÖPPNA KURSER HÖSTEN 2015 SÄLJKOMPETENS ÖPPNA KURSER HÖSTEN 2015 GRUNDKURS I FÖRSÄLJNING Vecka 35, 25-26 augusti Vecka 39, 22-23 september Vecka 46, 10-11 november Pris: 10 900: - exkl. moms Ta säkra steg till framgångsrik försäljning

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare.

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. Maskininvesteringar Gör rätt från start Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. 12 minuter kan ge dig 12 månader Om du funderar på att köpa en ny maskin, ge oss 12 minuter

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

Boksammanfattning. NO FEAR Ledarskap i en tid av digitala cowboys. Om författaren

Boksammanfattning. NO FEAR Ledarskap i en tid av digitala cowboys. Om författaren Boksammanfattning NO FEAR Ledarskap i en tid av digitala cowboys I den nya tidens digitala och snabbt föränderliga värld har en ny generation medarbetare, blivande chefer och kunder vuxit fram. Dagens

Läs mer

Framförhandlade föreläsningar

Framförhandlade föreläsningar - - - - Framförhandlade föreläsningar På föjande sidor listar vi färdiga föreläsningsalternativ från regionen. De är förberedda på att föreläsa vid behov om det ämnet som är beskrivet i texterna. Vi har

Läs mer

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder.

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder. Konceptet Customer Relationship Management (CRM) har funnits i decennier och idag är det allmänt känt att CRM har stor potential att effektivisera verksamheter och maximera intäkter. Trots denna vetskap

Läs mer

Mia Börjesson. Mia Börjesson +46703058952 miaborje@gmail.com. Börjesson Utbildning och Underhållning AB

Mia Börjesson. Mia Börjesson +46703058952 miaborje@gmail.com. Börjesson Utbildning och Underhållning AB Mia Börjesson Auk socionom Fil mag. i socialt arbete Grundläggande Psykoterapeututbildning Diplomerad lösningsfokus korttids terapeut Handledare/veiledare Certifierad Coach ICF Mia Börjesson +46703058952

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Sanningar och lögner om försäljning

Sanningar och lögner om försäljning nr3 i serien Sanningar och lögner från Ohde & Co hde & Co Sanningar och lögner om försäljning och några tankar kring Lean Sales Av Anders Wermelin Ohde & Co maj 2013 nr1 nr3 Sanningar och lögner om försäljning

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Sanningen är den att många företag inte når större framgång än deras anställda vill. Där- för beror framgången på de anställdas vilja

Sanningen är den att många företag inte når större framgång än deras anställda vill. Där- för beror framgången på de anställdas vilja Framgång Framgång kommer alltid inifrån. Allt ett företag gör och förmedlar påverkar hur framgångsrikt företaget är. Inget företag är framgångsrikt utan sina kunder. Så vad gör företaget för sina kunder

Läs mer

Via LIA-perioderna fick jag de verktyg jag behövde för att framgångsrikt komma ut i arbetslivet.

Via LIA-perioderna fick jag de verktyg jag behövde för att framgångsrikt komma ut i arbetslivet. Via LIA-perioderna fick jag de verktyg jag behövde för att framgångsrikt komma ut i arbetslivet. Kajsa Sandén gick utbildningen Marknadsföring och Försäljning på YHiM åren 1998-2000. Efter avslutad utbildning

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

Konsten att förlora så lite som möjligt

Konsten att förlora så lite som möjligt Kunden ska veta vad du erbjuder, pris, prestationer och villkor. Kunden ska ha uttryckt en önskan om att gå vidare. Sälj & marknadsföring ICA Förlaget Stora Gatan 41 721 85 Västerås Konsten att förlora

Läs mer

Framgångsrik företagsförsäljning

Framgångsrik företagsförsäljning Framgångsrik företagsförsäljning av Amanda Norre, Skarpa, amanda.norre@skarpa.se 1. Inledning Om du sitter i styrelsen för ett bolag gör du det av en anledning. Vad är syftet med din styrelseplats? Är

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

Hur blir vi ett framgångsrikt företag? Hur skapar vi helhet i verksamheten? Hur kan vi utveckla våra affärsflöden? Vilka verktyg och strukturer

Hur blir vi ett framgångsrikt företag? Hur skapar vi helhet i verksamheten? Hur kan vi utveckla våra affärsflöden? Vilka verktyg och strukturer Hur blir vi ett framgångsrikt företag? Hur skapar vi helhet i verksamheten? Hur kan vi utveckla våra affärsflöden? Vilka verktyg och strukturer behövs? 1 Vinnande Flöden Verksamhetens affärsflöde är ditt

Läs mer

Lite tankar runt Key Account Management

Lite tankar runt Key Account Management Lite tankar runt Key Account Management Key Account Management och affärsmannaskap att kunna hantera kunder och leverera enligt kundens förväntningar med lönsamhet en aktörs förmåga att kunna sin marknad

Läs mer

2. Innehållsförteckning

2. Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Marknadsföring betyder oerhört mycket för MQ. De sattsar allt på utomhusreklam som ger ett stort intryck istället för att sprida ut reklamen. De börjar förbereda sina kampanjer långt

Läs mer

Vinnande anbud fyra förutsättningar för att lyckas! Upphandling 24 3 maj 2012. www.magnusjosephson.se 1

Vinnande anbud fyra förutsättningar för att lyckas! Upphandling 24 3 maj 2012. www.magnusjosephson.se 1 Vinnande anbud fyra förutsättningar för att lyckas! Upphandling 24 3 maj 2012 www.magnusjosephson.se 1 Sammanfattningsvis Den leverantör som vill bli duktig på anbudsarbete måste Jobba mer effektivt internt

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Certifiering för framgång Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Inledning När ert företag har visat att ledningssystem uppfyller internationella standarder vinner ett företag mycket på att

Läs mer

EXAMENSARBETE. Från kalkyl och inköp till platschef. Robin Antfolk 2014. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Från kalkyl och inköp till platschef. Robin Antfolk 2014. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Från kalkyl och inköp till platschef Robin Antfolk 2014 Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Från kalkyl och inköp

Läs mer

FÖRETAGARPAKETET WEB

FÖRETAGARPAKETET WEB Vi växer FÖRETAGARPAKETET WEB Sveriges enda kvalitetsnätverk till småföretagare 01 När Paketet du vill nå företagare och entreprenörer ÅTTA KVALITESSAJTER Om Paketet Här når du på ett enkelt sätt direkt

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Mitt säkra kort. Förord

Mitt säkra kort. Förord Mitt säkra kort Förord Instruktionerna som du nu kommer att läsa fungerar förutsatt att du följer dem till punkt och pricka. Du kommer att tjäna från 10.000 till över 100.000 kronor per månad beroende

Läs mer

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling Ledningsgruppsutveckling Ni skapar samsyn och en gemensam strategi!! Två dagars ledningsgruppsutveckling med coaching och rådgivning från seniora experter! Vi får människor att samlas kring affären på

Läs mer

EN FÄRDGUIDE FÖR DESIGNKÖPAREN

EN FÄRDGUIDE FÖR DESIGNKÖPAREN 2 Förord Innehåll Ett av de främsta konkurrensmedlen för svenska företag i framtiden är utan tvekan möjlig heten att utveckla bättre och mer intressanta produkter än konkurrenterna. En viktig komponent

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB TOP PERFORMANCE Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram Hur väl fungerar din ledningsgrupp som team? Hur effektiva är era möten? Är ledningsgruppen det strategiska verktyg som du behöver?

Läs mer

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap }

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap } { ledarskap } VAD HAR PERSONER SOM WALT DISNEY, OPRAH WINFREY, STEVE JOBS OCH ELVIS PRESLEY GEMENSAMT? JO, DE HAR ALLA MISSLYCKATS. VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! V isste du att de flesta framgångsrika

Läs mer

Koll på kapitalet? Nu räknar dom stålar igen!

Koll på kapitalet? Nu räknar dom stålar igen! Koll på kapitalet? Nu räknar dom stålar igen! Mätsystem för ökad lönsamhet En god lönsamhet är ett självklart mål för varje framgångsrik affärsverksamhet. Att nöjda kunder, motiverade medarbetare och starka

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer