KIBladetPORTRÄTTET LAGANDA. Metoden som lär studenterna samarbeta. Sidorna 8 9. Energiboosta! 25 tips som gör dig till en bättre föreläsare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KIBladetPORTRÄTTET LAGANDA. Metoden som lär studenterna samarbeta. Sidorna 8 9. Energiboosta! 25 tips som gör dig till en bättre föreläsare"

Transkript

1 KAROLINSKA INSTITUTETS PERSONALTIDNING NUMMER KIBladetPORTRÄTTET LAGANDA Metoden som lär studenterna samarbeta Sidorna 8 9 Energiboosta! 25 tips som gör dig till en bättre föreläsare Sidorna Hon gillar samtal som går på tvären Sidorna KARRIÄR Här är frågorna KI måste hantera Sidorna Foto: GUSTAV MÅRTENSSON Kungligt avslut för första Silvialäkarna Nyblivna Silvialäkarna Madelene Johanzon, Moa Wibom, Marie Kjellmark, Kerstin Lundgren, Dag Salaj och Thulfigar Nasir. Sidorna 4 5

2 SPANING Vi behöver kraftigt förstärka forskningsfinansieringen Anders Hamsten rektor TRE SAKER JAG TÄNKER PÅ JUST NU Att den akademiska ledningens arbete med internationella frågor förstärkts ytterligare när vicerektor Maria Masucci nu är på plats. THE GOVERNMENT WILL be presenting a new research bill in the autumn of 2016, and work on its contents has already begun in different constellations. There is political consensus that Sweden should be a world-class re search nation and that successful research should stimulate economic growth. However, Swedish research, not least that conducted at Karolinska Institutet, is now facing rapidly stiffening international competition and we have to admit that over the past few years, despite a fundamentally sound research policy, Sweden is losing ground. There is general academic agreement that the basic appropriation Swedish higher education institutions receive from the government is an inadequately Regeringen kommer att presentera en ny forskningsproposition hösten 2016 och redan nu har arbetet med att utforma dess innehåll påbörjats i olika konstellationer. DET RÅDER POLITISK enighet om att Sverige bör vara en forskningsnation i världsklass och att framgångsrik forskning leder till ekonomisk tillväxt. Men svensk forskning, inte minst den som bedrivs på Karolinska Institutet, möter nu en snabbt hårdnande internationell konkurrens. Vi tvingas redan konstatera att Sverige har tappat terräng under de senaste åren, trots en i grunden positiv forskningspolitik. Det gäller både forskningens finansiering, mätt som andel av bruttonationalprodukten, och forskningens kvalitet, den senare främst mätt med bibliometriska indikatorer. INOM AKADEMIN RÅDER samsyn om att de basanslag svenska lärosäten får från staten utgör en otillräcklig andel av den totala finansieringen. Detta får flera negativa konsekvenser. Möjligheterna till universitetsgemensamma strategiska satsningar krymper och plattformen för de seniora forskarna och lärarna blir allt bräckligare. Det leder också till ett oförutsägbart och underdimensionerat karriärsystem för yngre lovande forskare och lärare, liksom till underfinansierade utbildningsprogram och en svagt utvecklad infrastruktur. Även stödfunktionerna får alltför låg kvalitet. small fraction of total research funding. This has many negative consequences. The possibilities of strategic initiatives shrink and senior researchers and teachers have an increasingly fragile platform to stand on. It also leads to an unpredictable and under-dimensioned career system for young, promising scholars, to underfunded education programmes and to an underdeveloped infrastructure. The quality of support functions also suffers. SWEDEN MUST NOW prioritise and invest more potently in research, education and innovation, as has already happened in other smaller European nations. At the same time, we must make it clear that quality problems Vi tvingas redan konstatera att Sverige har tappat terräng under de senaste åren, trots en i grunden positiv forskningspolitik. SVERIGE MÅSTE NU prioritera väsentligt ökade satsningar på forskning, utbildning och innovation, något som redan skett i andra mindre europeiska länder. Samtidigt måste vi slå fast att kvalitetsproblemen vid svenska universitet och högskolor inte endast är en fråga om ekonomi och urholkade statliga basanslag. Organisation och ledarskap på olika nivåer är andra betydelsefulla faktorer. Att de svenska lärosätena har begränsade beslutsbefogenheter jämfört med lärosäten i många andra länder är också en starkt bidragande orsak. Som exempel kan nämnas rätten att ta emot och fritt förfoga över donationsmedel, möjligheten att bygga upp eget kapital för kommande investeringar, att få äga, förvärva och avyttra egna bolag samt att skapa stiftelser. Det handlar också om att kunna äga, förvärva och avyttra fastigheter och att ha förutsättningar att etablera och bedriva verksamhet internationellt, liksom att till begränsad del få använda forskningsanslaget till innovationsfrämjande verksamhet. Att det vore värdefullt om de allmängiltiga slutsatser kring forskningsetik, som framhålls i utredningen av ett aktuellt ärende som gäller misstanke om oredlighet i forskning, skulle komma samtliga medarbetare till del. at Swedish universities and university colleges are not merely ones of financing and an eroded government appropriation, but are also to do with organisation and leadership at different levels and to the fact that Swedish academies have less decision-making authority than many of their overseas counterparts: the right to receive and utilise donations and the ability to amass equity ahead of future investments, for example. THE RECRUITMENT OF junior research group leaders and established researchers and teachers should take place externally more than is currently the case, and we need to create a clear career structure for junior researchers while easing passage into a clinical Rekryteringen av såväl yngre forskargruppledare som etablerade forskare och lärare bör i högre utsträckning än vad som nu är fallet ske externt, i öppen internationell konkurrens. Medel till forskarinitierade projekt måste åter prioriteras av de statliga finansiärerna. Vi behöver också skapa en tydlig karriär struktur för juniora forskare och förbättra förutsättningarna för en klinisk forskarkarriär. Även rörligheten bland forskare, som i Sverige är exceptionellt låg, måste öka. SLUTLIGEN FÅR VI inte glömma bort att utbildning och forskning är oupplösligt förenade. Våra utbildningsprogram måste vara forskningsanknutna och excellent utbildning av högt motiverade och begåvade studenter, där våra allra bästa forskare och pedagoger medverkar, är en förutsättning för toppforskning. SAMMANFATTNINGSVIS är det uppenbart för mig att en kraftfull förstärkning av svensk forsknings anslagsfinansiering är nödvändig om Sverige ska förbli en stark forskningsnation med ett internationellt konkurrenskraftigt näringslivsklimat. Jag önskar er alla ett gott slut på vårterminen Maria Masucci. Att endast fem arbetsintensiva veckor återstår före midsommarhelgen. We need a powerful boost to Swedish research funding research career. There must also be greater mobility amongst researchers, which in Sweden is exceptionally low. Our education programmes must be tied to the latest research, and we must acknowledge that the quality of our research hinges on delivering educational excellence to highly motivated and gifted students. THE BOTTOM LINE is that it is obvious to me that Sweden needs a powerful boost to its research funding if it is to remain a strong scientific nation with an internationally competitive entrepreneurial climate. I wish you all a happy end of term. ANDERS HAMSTEN Vice-Chancellor Foto: ISTOCK PHOTO MAN TALAR OM... veckans instagrammare Grattis Rebecca Dovega, nybliven medicine doktor vid DNA- interaktioner. är att fortsätta med det. Jag för studier av protein- Life science i dag och min plan Karolinska Institutet, som firar Hur har tiden som rekryterar främst personer promotionshögtid i Stockholms doktorand varit? med tek nisk och naturvetenskaplig stadshus den 22 maj. Du skildrade Blandad. Det har varit bak grund till din vecka inför promoveringen tufft, roligt, utmanande roller inom läkemedel, bioteknik som veckans instagrammare på och väldigt lärorikt. och medicinteknik. KI:s konto vad fick följarna se av Vad har du för framtidsplaner? Ingen fortsatt akademisk dig där? Rebecca bana alltså? Jag har både visat forskningsgrejer Jag jobbar som Dovega. Nej, jag har inte den rätta Foto: PRIVAT lite om vad jag gjort som doktorand rekryterings konsult inom personligheten för det. och förberedelserna inför Kommer du att insta promoveringen, med hatt och klänning och sådant. Det har varit roligt högtiden i stads huset? VILL DU RATTA KI:S gramma från promotions INSTAGRAMKONTO? att dokumentera och ha fått synas på Ja, det kommer jag. När det finns KI:s Instagramkonto. Att ha kunnat l Vill du också dela med dig av tillfälle tar jag nog upp telefonen visa lite av hur verkligheten ser ut för ditt liv på KI under en vecka på det kanske kommer några backstagebilder. Men mest ser jag fram en ung promovendi. emot en trevlig ceremoni. Vad handlar dina forskarstudier om? Till sist: Vad önskar du dig mest av l Tveka inte mejla oss och berätta vem du är och vad du gör på KI. Strukturella och funktionella allt just nu? studier av proteiner i cancer. Jag Balans i livet. Här är vår mejladress: studerade protein fosfatas 2 och p53, SOFIA STRIDSMAN samt gjorde en del metodutveckling Den 22 maj promoveras KI:s nyblivna medicine doktorer i Stockholms stadshus. Foto: YANAN LI KI Bladet, Karolinska Institutet, Kommunikationsavdelningen, Nobels väg 6, Stockholm Ansvarig utgivare: Christina Bostedt, kommunikationsdirektör, tel , Chefredaktör: Madeleine Svärd Huss, tel , Grafisk form: Iris Media Översättningar: Neil Betteridge Tips och adressändring: Tryck: V-TAB, Västerås KI Bladet kommer ut med fyra nummer Webbplats: ki.se/kibladet BOKEN Seebergers debut om krigsminnen Astrid Seeberger, docent vid KI och överläkare, kom i våras ut med sin skönlitterära debut Nästa år i Berlin, Weyler förlag. Under våren berättade hon på Pedagogiskt forum om boken som handlar om hennes familj som märktes för livet av sina upplevelser under andra världskriget. Astrid Seeberger kom till Sverige från Tyskland som 17-åring. I boken delar hon med sig av minnen och relationer, av kärlek och längtan, trots och frigörelse. Roliga KI-löpare redan SIFFRAN 27 maj är det dags för det årliga KI-loppet för studenter och anställda. Nytt för i år är en löpklass och en promenadklass, men också specialkategorin roligast klädsel och bästa mix. CITATET Det blev min räddning. Inga mediciner hjälpte mot depressionen. Men när Stellan Sverne blev lottad till gruppen som skulle träna i Regassastudien, en forskningsstudie vid KI med 946 deltagare med mild till måttlig depression, vände det. I dag är han själv Friskisledare och tränar för att må bra (Friskispressen). Nästa nummer av KI Bladet kommer den 18 september KIBLADET NUMMER KIBLADET NUMMER

3 Examinerade! Från vänster längst bak: Kerstin Lundgren, Marie Kjellmark, Thulfigar Nasir. Längst fram: Madelene Johanzon, Moa Wibom och Dag Salaj. THE FIRST SILVIA DOCTORS A lush spring day in May at a Drottningholm s slottsteater witnessed the degree ceremony for the very first batch of Silvia doctors all of whom have taken a oneyear Master s in dementia care run by Karolinska Institutet in association with Silviahemmet. Kerstin Tham är prorektor vid Karolinska Institutet sedan två och ett halvt år tillbaka. Foto: GUSTAV MÅRTENSSON Tham föreslås bli ny rektor för Malmö högskola Nyblivna Silvialäkaren Kerstin Lundgren, överläkare vid geriatriska kliniken Länssjukhuset Kalmar, tar emot sitt diplom. Det här känns bra! Det finns över 700 Silviasystrar och Silviasjuksköterskor, och nu sex Med mina lärdomar från utbildningen har vi redan påbörjat ett förändringsarbete vad gäller demensutredningar, säger hon. Foto: GUSTAV MÅRTENSSON Silvialäkare. Här får Marie Kjellmark, Värmlands landsting, sitt diplom. Nu bär de Silvias namn En försommargrön majdag mottog den första kullen Silvialäkare sina diplom av drottningen vid en ceremoni på Drottningholms slottsteater. De sex läkarna har genomgått en magisterutbildning i demensvård, framtagen i samarbete mellan Karolinska Institutet och Silvia hemmet. Nu kan ni bidra till bättre livskvalitet för dessa sköra patienter och som blinkande fyrer sprida er kunskap om demensvård. Jag hoppas att ni känner stolthet över det ni har åstadkommit. Så gratulerade Anders Hamsten, KI:s rektor, de sex första läkare någonsin som får kalla sig Silvialäkare. Läkarna har genomgått en magisterutbildning i demensvård som ges i samarbete mellan Karolinska Institutet och Stiftelsen Silviahemmet och de tog emot sina diplom vid en examensceremoni på Drottningholms slottsteater. I den unika 1700-talsteatern, med orkester i tidstypiska kläder och åhörare MER OM UPPDRAGSUTBILDNINGEN VID KI l Utbildningen till Silvialäkare ges av KI som en uppdragsutbildning, det vill säga en personalutbildning som arbetsgivaren bekostar. l Uppdragsutbildning får inte bedrivas så att den får negativ inverkan på den ordinarie högskoleutbildningen. l Att utbildningstakten anpassas är vanligt inom uppdragsutbildning, ofta är den på deltid och distans. l Ekonomiskt är uppdragsutbildning en liten del av KI:s omsättning. l En handfull institutioner står för ungefär 80 procent av KI:s uppdragsutbildning. l Kommun och landsting är de största köparna men även privata vårdbolag finns bland kunderna. l Andelen internationella uppdragsutbildningar har ökat, med kompetensutveckling av personal från bland annat Kina och Kazakstan. från många delar av världen, berättade drottningen om sin mors demenssjukdom. Svårigheterna med att ge och få god vård fick henne att starta Silviahemmet, som sedan tidigare utbildar Silviasystrar, undersköterskor med specialistkunskap om demens, och Silviasjuksköterskor. Nu finns även de första Silvia läkarna. Däribland Moa Wibom, överläkare och specialist i allmänmedicin på Ängelholms sjukhus. De här två åren kommer att vara till nytta för oss och våra patienter under hela våra karriärer och liv, säger hon. Utbildningen vänder sig till alla läkare som möter demenssjukdom läkare i primärvården, Thulifgar Nasir, Silvialäkare. men även exempelvis geriatriker och akutläkare. Utbildningen är både bred och djup, konstaterar Lars-Olof Wahlund, professor i geriatrik vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, och examinator. Den behandlar hjärnans funktioner, går vidare till demenssjukdomars klassifikation, utredning och be handling och de beteendemässiga och psykiska symtom som ofta drabbar demenssjuka. Hela vårdkedjan täcks in, säger han. UTBILDNINGEN GES av KI som en uppdragsutbildning, det vill säga en personalutbildning som arbetsgivaren bekostar. Den ges på halvfart under två år och är webbbaserad så att läkarna kan arbeta samtidigt. Det är en möjlighet att sprida kunskap utifrån den utbildning och forskning KI bedriver. Uppdragsutbildning är också ett instrument för att delta i det livslånga lärandet för de yrkeskategorier KI utbildar, säger Ylva Olsson, projektledare vid enheten för uppdragsutbildning. I höst ges magisterutbildningen i demensvård för läkare för fjärde gången. Vi har alla någon en förälder, familjemedlem eller vän någon vi bryr oss om och undrar om de kan ha drabbats av demens eller Alzheimers sjukdom. När min mor diagnostiserades med demens frågade jag läkaren Barbro Beck-Friis: vad kan vi göra för att förbättra vården? En skola, svarade hon erbjud kunskap, utbildning. Därifrån startade Silviahemmet, som i dag erbjuder utbildning inom demensvård i nio länder, säger drottning Silvia, initiativtagare. THULIFGAR NASIR, överläkare och specialist i geriatrik vid Familjeläkarna i Saltsjöbaden, är en av de nyblivna Silvialäkarna. Det här var en efterlängtad utbildning, att kunna plugga och arbeta samtidigt. Den har gett mig bättre förståelse för mina patienter; hur jag ska tolka kroppssignaler hos dem som inte har språket kvar och förstå demensutvecklingen i kroppen från början till slutet, säger han. Vi är stolta över att vara Silvia läkare och vill tacka alla som har gjort det här möjligt, säger Silvialäkaren Moa Wibom. SARA NILSSON Prorektor Kerstin Tham föreslås bli ny rektor vid Malmö högskola. Hon är den enda kandidat som högskolans styrelse ska ta ställning till efter att styrelsens beredningsgrupp fattat sitt beslut. Kerstin Tham, professor i arbetsterapi vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle sedan 2009 och Karolinska Institutets prorektor sedan januari 2013, är beredningsgruppens förslag till ny rektor vid Malmö högskola. Nuvarande rektor Stefan Bengtsson lämnar uppdraget i augusti för att bli vd och rektor vid Chalmers i Göteborg. Såväl hörandeförsamlingen som fackliga representanter vid Malmö högskola förordar enhälligt Kerstin Tham av de tre slutkandidater som sållats fram genom intervjuer och tester. Från början fanns 69 kandidater. DEN 22 MAJ, efter denna tidnings pressläggning, ska Malmö högskola under ett extrainsatt styrelsemöte fatta beslut i ärendet. Därefter är det regeringen som på förslag från högskolan utser rektor. När det sker är inte fastställt. Det betyder att Kerstin Tham efter två och ett halvt år som prorektor tar ställning till en ny tjänst och att en rekrytering av ny prorektor vid KI med stor sannolikhet behöver ta vid. Jag har lärt mig otroligt mycket under mina drygt 20 år vid Karolinska Institutet och känner nu att det skulle vara roligt att använda mina erfarenheter och kunskaper i ett nytt sammanhang. Malmö högskola är Sveriges största högskola som har ambitionen att få universitetsstatus. Jag tror att mina erfarenheter från KI kan komma till användning i detta arbete, säger Kerstin Tham. KERSTIN THAM har haft flera tjänster i ledande ställning, som forskargruppledare, sektionschef, biträdande prefekt, prefekt och prorektor. Bland många övergripande universitetsfrågor har hon som prorektor bland annat lett arbetet med att stärka utbildningens kvalitet och forskningsanknytning, haft ett övergripande ansvar för KI:s samverkan med hälsooch sjukvården samt deltagit i arbetet med Strategi SOM PREFEKT har hon haft en ledande roll inom utvecklingen av sjuksköterskeutbildningen i samband med att KI förlorade, och återfick, examensrätten, och av vårdvetenskap/vårdforskning vid KI. Andra ansvarsområden har varit utvecklingen av fyra så kallade Akademiska vårdcentraler (AVC) och 4D-programmet, ett samverkansprojekt med Stockholms läns landsting (SLL) som syftar till att bygga upp en modell för framtida vård och forskning inom hälso- och sjukvården. Läs mer om Malmö högskolas beslut om förslag till ny rektor på KI Nyheter, ki.se. MADELEINE SVÄRD HUSS THAM PROPOSED AS NEW VICE- CHANCELLOR OF MALMÖ UNIVERSITY KI s pro-vice- chancellor, Kerstin Tham, has been put forward as the new vice-chancellor of Malmö University, the only candidate to be considered by the university board following recommendation by its selection committee. Malmö University will be holding an extraordinary board meeting to decide the matter on 22 May, after KI Bladet goes to press. It is then up to the government to consider the university s proposal. 4 KIBLADET NUMMER KIBLADET NUMMER

4 Deras konstpengar ska lyfta pedagogiken Anna-Stina Malmborg och Gunnar Höglund konstaterar att den pedagogiska utvecklingen tagit stora kliv framåt sedan de själva utbildade sig till läkare vid KI, men säger att mer forskning inom området behövs. Foto: GUSTAV MÅRTENSSON De fick stora rubriker i februari i år när deras konst samling såldes för 130 miljoner kronor. Nu berättar KI-alumnerna Gunnar Höglund och Anna-Stina Malmborg varför de skänker en del av pengarna till sin KI-stiftelse och varför det är så viktigt att forska om just pedagogik. Moderna museet och Karolinska Institutet får stora belopp av makarna efter att den värdefulla samlingen gått under klubban på Sotheby s i London. För KI:s del blir det Gunnar Höglunds och Anna-Stina Malmborgs stiftelse, som finansierar Karolinska Institutets pris för forskning i medicinsk pedagogik, som ökar på sitt kapital. Vi gör det för att vi tycker att utbildningen är viktig. Tanken är att rikta uppmärksamhet mot forskning på det här området, säger Gunnar Höglund. KONSTEN HAR ALLTID varit ett stort intresse, och dyrgriparna har de samlat på sedan 1960-talet. Men nu har de gjort sitt i deras ägo anser paret som vill använda pengarna till något annat. Att deras KI-stiftelse får ett tillskott på 12 miljoner kronor ska säkra att KI även i fortsättningen kan dela ut ett pris som är så pass stort att det väcker internationell uppmärksamhet. Prissumman på euro, nästan en halv miljon kronor, går till forskare som bedriver högkvalitativ forskning inom det medicinsk-pedagogiska området. Utbildning är fundamental när det gäller alltifrån grundläggande ämneskunskaper till färdigheter och attityder, inklusive patientbemötande. Den formar oss och dessutom är den forskningsbar, säger Gunnar Höglund. SEDAN DE SJÄLVA utbildade sig till läkare vid Karolinska Institutet konstaterar paret att den pedagogiska utvecklingen tagit stora kliv framåt. Anna-Stina Malmborg och Gunnar Höglund var med under 68-vågen när all undervisning skulle ifrågasättas, inte minst de själva var kritiska eftersom de även pluggade pedagogik. Men exempel på god didaktik fanns förstås redan då. Jag hade en överläkare som till skillnad från många andra visade KI-alumnerna berättar om satsningen på sin stiftelse tydliga bilder när han undervisade, det var han väldigt noga med. Dessutom lärde han oss som jobbade i laboratorium att gå ut på ronden och diskutera provsvaren med klinikens personal, säger Anna-Stina Malmborg. MER OM STIFTELSEGRUNDARNA l Anna-Stina Malmborg, 86, docent, tidigare bland annat överläkare och klinikchef vid avdelningen för klinisk bakteriologi, Huddinge, och ordförande för Moderna museets vänner. l Gunnar Höglund, 84, professor emeritus vid LIME, institutionen för lärande, informatik, managagement och etik, KI. Tidigare lektor i fysiologi vid KI och professor vid Arbetsmiljöinstitutet. Tanken är att rikta uppmärksamhet mot forskning på det här området UNDER HELA SIN yrkesaktiva tid undervisade de inom sina områden, Anna-Stina som lärare och forskare inom bakteriologi, och Gunnar som lektor i fysiologi och senare professor vid Arbetslivsinstitutet. Samtidigt var Gunnar engagerad i olika uppdrag inom pedagogisk utveckling vid KI. Utbildning är en av universitetets huvuduppgifter, men kommer ofta långt ner i prioriteringen, forskningen är lite sexigare, säger Gunnar Höglund. En förklaring kan vara att de som utnämns till professorer är högt vetenskapligt meriterade forskare men de behöver inte ha kvalificerad pedagogisk kompetens. Kanske bidrar att forskning ger ny kunskap medan utbildning gäller något som redan finns, resonerar de. Patienter och administration måste dessutom ofta tas först. Vi använder väldigt lite resurser till att utveckla utbildningen. Det finns inget annat område inom medicinen som inte är evidensbaserat. DÄR SPELAR STIFTELSENS pris roll. Den bildades år 2001 för att uppmärksamma forskning som kan leda till långsiktiga förbättringar av utbildning till alla hälsovetenskapliga yrken. Hittills har sju pristagare fått KI:s pris för sin medicinsk-pedagogiska forskning. Förra året hette pristagaren John Norcini vars forskning bland annat handlar om bedömning av studenter som ett pedagogiskt Under större delen av sin yrkestid dessutom verksam inom pedagogisk utveckling vid KI. l Gunnar Höglunds och Anna- Stina Malmborgs stiftelse grundades 2001 och finansierar KI:s pris för forskning i medicinsk pedagogik. Alla kan nominera pristagare. En priskommitté vid KI utser sedan pristagaren (vartannat år) som godkänns formellt av stiftelsen. TURNING THE SPOTLIGHT ON EDUCATION They created headlines last February when their art collection fetched 130 million kronor. Now KI alumni Gunnar Höglund and Anna-Stina Malmborg explain why they are donating some of the money to their KI foundation, which funds Karolinska Institutet s prize for medical education research. Our intention is to direct attention onto research in this field, says Dr Höglund. verktyg, så kallad formativ bedömning. Den går ut på att testa studenterna under pågående kurs och se vad de faktiskt har förstått. Sedan anpassar man undervisningen efter det. En effektiv, men underutnyttjad metod, visar det sig, till skillnad från den summativa bedömningen som bedömer studenten efter avslutad kurs, ofta med tentamina. Man till och med vet att all utbildning inte är optimal, men fortsätter ändå på samma sätt som tidigare, säger Gunnar Höglund. DET FINNS NATURLIGTVIS ett flertal exempel på utbildningsmetoder som används i allt högre utsträckning jämfört med de traditionella föreläsningarna och tentorna exempelvis gruppundervisning, problembaserat lärande, kliniska träningscentrum, projektarbeten och interprofessionell undervisning. Men så var det det där med validering, att faktiskt forska om de olika metoderna och vetenskapligt bevisa vad som fungerar. I slutändan handlar det om att få ännu bättre yrkesfolk och att förbättra sjukvården. Få stöder detta med pengar därför vill vi göra det, säger Gunnar Höglund och Anna Stina Malmborg, som nu inte bara hängt upp andra tavlor hemma i lägenheten på Kungsholmen, utan också fortsätter att nyfiket engagera sig i sitt gamla lärosätes fokus på utbildningen. KI har varit skickligt på att bygga en organisation som har till uppgift att bevaka utbildningen. Men man måste också veta i vilken riktning utbildningen ska gå med hjälp av vetenskapliga data, på samma sätt som gäller för all annan medicinsk verksamhet, säger Gunnar Höglund. MADELEINE SVÄRD HUSS Läs mer om Karolinska Institutets pris för forskning i medicinsk pedagogik. Utbildning är en av universitetets huvuduppgifter, men kommer ofta långt ner i prioriteringen, forskningen är lite sexigare KI Grants Office tipsar om aktuella utlysningar på ny portal internwebben.ki.se/forskningsfinansiering n Nu finns portalen Forskningsfinansiering på internwebben.ki.se som publicerar aktuella utlysningar från KI Grants Office. Tipsen riktar sig till Karolinska Institutets forskare och publiceras en gång i veckan. Här finns även samlad information om EU-finansiering, forskningsbidrag från USA, KI-interna utlysningar, Karolinska Institutets stiftelser och fonder, KIDmedel, Clinical Scientist Training Programme (CSTP) samt Forskar-AT. Läs om KI:s ekonomi i årsredovisningen för 2014 n Årets resultat visar att KI:s ekonomi är fortsatt stark. Universitetets omsättning ökade med 6,2 procent till närmare 6,2 miljarder kronor förra året och det är forskningsverksamheten som står för cirka 83 procent av KI:s totala omsättning. Utöver den finansiella redovisningen i årsredovisningen finns aktuell information om KI:s forskning och utbildning samt om medarbetare, studenter, infrastruktursatsningar och hållbar utveckling. Årsredovisningen finns både på engelska och svenska och går att ladda ner i pdf-format eller kan beställas i tryckt form på ki.se. 6 KIBLADET NUMMER KIBLADET NUMMER

5 Grupparbeten sätter tryck på undervisningen ACTIVE TEACHING IN PREPARATION FOR A CAREER Team-based learning (TBL) is a teaching method based on active learning and group work. The primary tool is discussion, which prepares the students for solving problems in their future careers. Teachers Eva Hagel and Mesfin Tessma developed an interest in TBL when they went to extend the course in medical statistics for doctoral students. It is only two weeks long and very intensive. Team-based learning (TBL) är en undervisningsmetod som baseras på aktivt lärande och grupparbeten. Diskussionen är det främsta verktyget och ska förbereda studenterna för att kunna lösa problem i den framtida yrkesrollen. Engagemanget för TBL startade för lärarna Eva Hagels och Mesfin Tessmas del när de ville utvidga kursen Medicinsk statistik för doktorander. De ville ta in fler studenter, men behålla samma kvalitet. Vi började leta efter alternativa undervisningsmetoder när tanken slog mig att man kanske kunde flytta fokus från passiva föreläsningsmodeller till mer aktiv problemlösning. Det viktigaste vi vill att studenterna ska ta med sig härifrån är att kunna lösa problem, inte att lyssna på föreläsare, säger Eva Hagel. HÖSTEN 2014 INFÖRDES metoden vid Centrum för lärande och kunskap (CLK) vid KI där kursen ges. Inom TBL jobbar man i team om fem till sex personer och lektionerna grundar sig på den inläsning som studenterna fått förbereda hemma. Under lektionerna diskuterar studenterna i grupper och resonerar sig fram till en lösning på ett specifikt problem. Gruppdynamiken är en ganska stor del av TBL. Personerna som bildar en grupp representerar olika egenskaper och bakgrunder vilket ska gynna samarbetet och främja diskussionen. Läraren är TRE SAKER ATT TÄNKA PÅ MED TBL FÖR DIG SOM ÄR STUDENT l Eftersom man måste läsa på innan lektionen tar TBL en del extra tid, men samtidigt försvinner pluggandet i slutet av kursen eftersom det inte är någon sluttenta. l TBL-kurser kan vem som helst ta, speciellt bra är det om du gillar att diskutera och inte bara att läsa in kursmaterial. l Du behöver ingen speciell kunskap inför en TBL-kurs. Läraren berättar vad du ska läsa på och man går igenom alla svar i slutet av lektionen. n År 2013 gjordes en TBL-pilot vid Karolinska Institutet. Man insåg då att det behövdes en större insats för att kunna införa metoden i större skala. Nu ska ett nytt TBL-initiativ sättas ihop. Greger Lindberg, professor i medicinsk Eva Hagel berättar att det varit en utmaning för henne som lärare att låta studentgrupperna hitta svaren på egen hand. Foto: GUNNAR ASK FÖR DIG SOM ÄR LÄRARE l Att skapa kursen första gången kan ta tid, men när metoden väl sitter går det åt samma tid som vid mer traditionell undervisning. l Vem som helst kan undervisa med TBL som metod, oavsett pedagogiska egenskaper hos dig som lärare. Den gemensamma nämnaren är den teambaserade undervisningsformen. l Man behöver inte alls vara expert till en början, om man kan få studenterna att diskutera sig fram till ett svar har man kommit en god bit på väg. gastroenterologi och hepatologi vid institutionen för medicin, Huddinge, har fått i uppdrag att ta reda på om denna typ av pedagogik kan användas på läkarprogrammet. Han går nu en TBL-utbildning vid Duke NUS Graduate Medical School i Singapore synlig i klassrummet men ska försöka låta grupperna komma fram till svaren på egen hand. Det har varit en utmaning för oss lärare eftersom man är van vid att vara den som styr konversationen, ställer frågorna och ofta även besvarar frågorna. Nu när jag får en fråga från en grupp så försöker jag bolla den vidare till nästa grupp. Sen försöker vi tillsammans komma till någon sorts konsensus där alla känner att de varit med i diskussionen och samtidigt fått fram ett svar, säger Eva Hagel. Dagen börjar med ett kortare individuellt test kring inläsningsämnet, exempelvis statistiska metoder, följt av samma test i grupp. Förmiddagen avslutas med en miniföreläsning som reder ut begreppen i helklass. I kursen Medicinsk statistik används samma mall under en hel dags undervisning. GRUNDKURSEN I MEDICINSK statistik är den första kursen på KI som följer TBL-principerna fullt ut och enligt kursutvärderingen är den uppskattad. Många studenter verkar bli mer motiverade av detta aktiva lärande. De får direkt feedback vilket ökar självförtroendet och kunskapen inte minst. TBL ska vara roligt och som lärare får man hela tiden något tillbaka från studenterna vilket gör att man själv känner sig energisk och motiverad, säger Mesfin Tessma, som är huvudansvarig för kursen. FRIDA WENNERHOLM I TBL arbetar studenterna i team om fem till sex personer och gruppdynamiken är en stor del av metoden. I mitten Jenny Mullen. Första TBL-piloten gjordes för två år sedan där den här typen av utbildning ofta används. I längden kan TBL kraftigt minska bördan för lärarna och jag tror man måste förstå detta för att våga lägga den energi som krävs på förberedelserna, säger han. Studenterna: Både för- och nackdelar PROS AND CONS OF TBL Opinions differ, however, as to whether doctoral students would choose TBL for their other courses. I like the set-up and would definitely choose TBL or PBL over regular teaching, says David Forsberg, while Sandra Petrus-Reurer says that the course takes up a lot of her time. Harisha Ramachandraiah, Nigus Telele, David Larsson, Petter Holmberg och Jacob Forrester har resonerat sig fram till ett svar tillsammans. Foto: GUNNAR ASK I Strix-salen på campus Solna sitter studenterna djupt försjunkna i diskussion. Det de kommer fram till ska leda till en lösning på dagens problem. De går grundkursen i medicinsk statistik för doktorander som genomförs enligt konceptet team-based learning (TBL). Grupp nummer fyra löser problemet först och får längre rast innan genomgången i helklass börjar. Kursen är den första på KI som utförs i sin helhet med TBL. På andra universitet i Sverige finns liknande metoder men för studenterna på just denna kurs är det en ny erfarenhet. I Spanien har vi inte TBL så vitt jag vet men jag tycker absolut att den här sortens undervisning har sina fördelar. Det är ju en väldigt intensiv metod, säger Sandra Petrus-Reurer, en av utbytesstudenterna. Det här är min första TBLkurs, men jag har tidigare haft problem-based learning (PBL), som liknar TBL, säger David Forsberg, en annan doktorand på kursen. Det märks att det finns en tanke Studenterna Sandra Petrus-Reurer, Angelina Schwarz och David Forsberg har lite olika syn på TBL som undervisningsmetod. med hur grupperna delats in, de är blandade med hänsyn till ålder, ursprung och bakgrund. Samtliga håller med om att det är viktigt att få en bra grupp, där alla är på samma nivå och ingen behöver bli den som alltid förklarar eller känner att den inte förstår. Vi har fått en jämställd grupp som ofta tacklar problemet med liknande tankar och jag kan alltid få stöd från gruppen om det är något jag inte förstår, säger Angelina Schwarz, utbytesstudent från Tyskland. SALEN ÄR FULLSATT och studenterna energiska, trots att klockan närmar sig fyra på eftermiddagen. My head is boiling, utbrister någon. Gruppsystemet triggar mig att läsa på innan så att jag kan medverka i diskussionen, om du inte läst kan du ju aldrig riktigt bli en del av gruppen den dagen, säger David Forsberg. Kursen i medicinsk statistik är bara två veckor lång och håller högt tempo. På frågan om forskarstudenterna skulle välja TBL för sina övriga kurser råder delade meningar. Jag föredrar att läsa ensam för då kan jag göra det i min egen takt. Jag behöver inte bry mig om någon annan och ingen behöver bry sig om mig, säger Angelina Schwarz. Jag gillar upplägget och skulle absolut välja TBL eller PBL framför vanlig undervisning, säger David Forsberg. MEN ALLA ÄR ÖVERENS om att TBL inte passar alla områden av deras utbildning. Sandra Petrus-Reurer menar att det även beror på hur mycket tid man har. Om du går på alla lektioner så är det kanske just lektionstiden du lägger på kursen, inte mer. Med TBL går det åt ganska mycket av din fritid till inläsning, tid som du kanske vill lägga på annat, säger hon. FRIDA WENNERHOLM 8 KIBLADET NUMMER KIBLADET NUMMER

6 Uppdrag: Illustration: Map of World - Single Color by FreeVectorMaps.com Högsta betyg för flera av KI:s SFO-områden DEPUTY VICE- CHANCELLOR FOR INTERNATIONAL AFFAIRS APPOINTED Maria Masucci, professor of virology at Karolinska Institutet, has been appointed Deputy Vice-Chancellor for International Affairs. Karolinska Institutet is already engaged in important international partnerships, but we need to create more long-term alliances with leading international universities and research institutes, she says. världen Hon är ny vicerektor för internationella frågor Globaliseringen innebär en spännande utveckling på alla områden, då är det klart att universiteten har en viktig roll, säger Maria Masucci, professor i virologi vid Karolinska Institutet, som sedan 1 maj också är universitetets vicerektor för internationella frågor. Hennes mentor, Georg Klein, har en liten inramad text på väggen i sitt arbetsrum som hon gjort till sitt motto. Där står: Vart sjätte år ska du göra något annat. För att orka vara den man blivit ska man byta perspektiv. Det har blivit min livsfilosofi. Det har hjälpt mig både som forskare och som människa, säger Maria Masucci. Framför allt vill hon medverka i det arbete som ledningen satt igång med Strategi 2018 där internationaliseringen står i fokus. Sverige är ett litet land, men forskningen har inga nationella gränser. Samarbeten är möjliga tack vare ny teknik och kommunikation, säger Maria Masucci. Därtill kommer studentutbytet, som måste bli både lättare och effektivare. Det finns redan många olika initiativ på KI och jag ska inte uppfinna hjulet, men det går att göra satsningarna mer strukturerade. Det ska vara tydligt var KI finns i världen och att världen finns på KI. Och hon vet var hon vill lägga sitt fokus. Vi behöver få ett mer konkret innehåll i våra strategiska allianser. Vi är mycket starka inom biomedicin men har vissa svagheter inom till exempel medicinsk teknologi och bioinformatik. I dag krävs interdisciplinär kunskap och genom strategiska allianser med olika universitet kan vi få tillgång till andra kompetenser, säger Maria Masucci. HON NÄMNER flera goda exempel: Samarbetet mellan KI och Makerere universitet i Uganda, ett lärande- och forskningsutbyte inom vilket KI kan beforska infektionssjukdomar, och samarbetet med Toronto universitet, där KI samarbetar inom neurobiologi och stamcellsbiologi. Att förstärka allianser genom gemensam fundraising är en viktig del. Det nya centrumet för regenerativ medicin i Stockholm och Hongkong är ett lyckat exempel på när en donation möjliggör en strategisk allians mellan KI och forskare i andra länder, anser hon. SAMTIDIGT FINNS det områden som KI behöver vässa. Det gäller bland annat stödfunktioner för att KI-forskarna i högre grad ska kunna vara framgångsrika internationellt och för att kunna attrahera de bästa forskarna från andra länder. Ett annat område som borde stärkas är alumnerna, KI:s ambassadörer ute i världen. Det finns många utmaningar, den kanske största är att se till att alla våra medarbetare förstår och vill medverka i det vi behöver göra. En annan är att identifiera och utveckla nya områden för samarbeten, säger Maria Masucci. MADELEINE SVÄRD HUSS Maria Masucci ser fram emot det arbete som ledningen satt igång i och med Strategi 2018 där internation aliseringen står i fokus. Det ska vara tydligt var KI finns i världen och att världen finns på KI, säger hon. Foto: ULF SIRBORN EXAMEN I ITALIEN l Maria Masucci tog läkarexamen vid Universitetet i Ferrara, Italien Strax därefter kom hon till Karolinska Institutet där hon studerat och arbetat sedan dess. l I sin forskning har hon inriktat sig på olika aspekter av tumörbiologi med särskilt fokus på infektion och cancer och sambandet mellan virusinfektion och uppkomsten av cancertumörer. l Förutom forskning på KI har Maria Masucci haft en professur vid universitetet i Lund och varit gästforskare vid MIT och Harvard i Boston, USA, University of Birmingham, England och The Netherland Cancer Institute i Amsterdam. l I sin forskning har hon också kontakter i Italien, Tyskland, och Kina. Vi behöver få ett mer konkret innehåll i våra strategiska allianser Regeringssatsningen på strategisk forskning (SFO) har nu utvärderats och betyget blir högt. Karolinska Institutet får högsta betyg för SFO-områdena cancer, diabetes, epidemiologi och stamceller och rekommenderas att få ett tillskott på 11,8 miljoner kronor. Forskarna har haft höga ambitioner och tagit stora risker vilket är en förutsättning för vetenskapliga genombrott. Det menar den expertpanel ledd av Tuula Teeri, rektor vid Aalto universitet, som genomfört utvärderingen av regeringens strategiska satsningar, som har sin grund i 2008 års forskningsproposition. TOTALT FORSKARE har varit inblandade inom medicin, humaniora och samhällsvetenskap, klimat och miljö, säkerhet och teknik, och nu rekommenderas regeringen att fortsätta satsningen på programmet som inleddes 2010, och som till och med år 2014 Godkänt för tandvårdsutbildningar n Karolinska Institutet får be tyget hög kvalitet på sina utbild ningar som leder till tandläkar-och tandhygienistexamen efter att ha inkommit med en lista på åtgärder inom programmen. Förra året beslutade Universitetskanslersämbetet, UKÄ, att ge KI det samlade har omfattat 5,3 miljarder kronor. KI beviljades åtta ansökningar (två som medsökande), en förstärkning på cirka 630 miljoner. Det gällde områdena cancer, diabetes, epidemiologi, stamceller, neurovetenskap, vårdvetenskap, e-vetenskap (medsökande) och molekylär biovetenskap, det vill säga Science for Life Laboratory (medsökande). omdö met bristande kvalitet för båda utbildningarna. I och med beslutet riskerade KI att förlora examenstill stånden för programmen. Nu har KI redogjort för de åt gärder som ska genomföras och inkommit med en analys av orsa ken till bristerna. UKÄ DE FYRA FORSKNINGSMILJÖER vid KI som får högsta betyg excellent på prestation och excellent/ good till excellent vad gäller lärosätets strategiska styrning cancer, diabetes, epidemiologi samt stamceller rekommenderas att få ett tillskott på 11,8 miljoner kronor under fem år. Forskningsfinansiärerna Vetenskapsrådet, Formas, Vinnova och Energimyndigheten med Forte som samarbetsmyndighet, som utvärderat satsningen på regeringens uppdrag, rekommenderar att: l SFO-stödet som helhet fortsätter och redovisas som en särskild post i basanslaget. l Nuvarande fördelning av SFO-medel mellan värd- och medsökande universitet bibehålls. l En omfördelning av medel mellan lärosätena genomförs. l Regeringen uppdrar till lärosätena att inkomma med åtgärdsprogram baserade på utvärderingens resultat. Läs mer på VR:s webbplats. SFO GETS HIGH RATING The government s SFO (strategic research areas) initiative has now been evaluated with glowing results. Karolinska Institutet earned the highest rating for the SFO fields of cancer, diabetes, epidemiology and stem cells, and is recommended an additional grant of SEK 11,8 million. bedömer därmed att utbildningarna uppfyller kva litetskraven för högre utbildning och ifrågasätter inte längre KI:s rätt att utfärda examen. Läs mer på UKÄ:s webbplats. Jan Carlstedt-Duke. Alla nya ledningsuppdrag I april blev det klart att Maria Masucci fått uppdraget som KI:s vicerektor för internationella frågor. Från 1 maj 2015 har även Jan Carlstedt-Duke ett nytt uppdrag som rektorsråd. Det innebär att alla nya ledningsuppdrag vid KI nu är tillsatta: Alexander von Gabain som vicerektor för innovationer och samverkan med näringslivet, Martin Ingvar som vicerektor för samordning av frågor av seende framtidens hälso- och sjukvård, Birgitta Henriques Normark som vicedekan för re krytering och Karin Dahlman-Wright som vicedekan för infrastruktur. Jan Carlstedt-Duke ska som rektorsråd bistå universitetsledningen i övergri pande frågor av strategisk bety delse utifrån sin erfarenhet av ledningsuppdrag inom forskning, utbildning, infrastruktur och in ternationella frågor. Han var mellan åren 2001 och 2007 dekan för forskning vid KI tillsatta och har sedan 2010 varit ordförande i programnämnden för läkarprogrammet. Han har flera internationella uppdrag, är ordförande för Karolinska Institutets internationella strategigrupp och styrelseledamot i Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT). KI:s tillstånd att utfärda tandläkar- och tandhygienistexamen ifrågasätts inte längre. Utredning om ny läkarutbildning på remiss n Nu har regeringen skickat ut utredningen om en förnyad läkarutbildning på remiss. Stefan Lindgren, regeringens särskilde utredare, lämnade i mars 2013 över betänkandet För framtidens hälsa en ny läkarutbildning (SOU 2013:15) till den tidigare regeringen. Men först nu går den alltså på remiss. Förslaget innebär bland annat en sammanhållen väg fram till läkarlegitimation. Ansvaret delas i dag mellan staten och landstingen. Foto: ISTOCK PHOTO I utredningen föreslås även att kraven för läkarexamen skärps och att utbildningstiden förlängs, men att tiden till legitimation minskar. ki.se/kibladet Läs om utredningen i KI Bladet 1/ KIBLADET NUMMER KIBLADET NUMMER

7 Viktigt för alla men i synnerhet för medarbetare i arbetsledande funktion I februari beslutade KI att införa en egen Code of conduct, en uppförandekod, som medarbetarna ska skriva under. Ledningen och personalrepresentanter är överens om att en sådan behövs, men det finns också de som ifråga sätter om en kod kan förändra arbetsklimatet till det bättre. Punkterna i uppförandekoden handlar bland annat om att visa hänsyn och respekt, att varken orsaka eller bidra till diskriminering eller trakasserier och att meddela sin chef, annan chef eller skyddsombud, om man uppfattar att det förekommer kränkningar bland kollegorna. TOTALT ÄR DET sju punkter som sammanfattar lagar och förordningar på arbetsmiljöområdet, samt interna regler som KI redan har. Dokumentet kan ses som ett pedagogiskt verktyg för ett gott arbetsklimat och ett förtydligande av vad som gäller enligt personaldirektör Mats Engelbrektson. Jag tror inte att alla läser alla lagar och riktlinjer, men de här Uppmärksammar och skapar diskussion om arbetsklimatet ALLA SKA SKRIVA UNDER l Uppförandekoden blir en del av det anställningsavtal/anknytningsavtal som undertecknas inför verksamhet vid KI. Även redan verksamma medarbetare ska underteckna reglerna, till exempel i samband med medarbetarsamtal. punkterna ska man skriva under och visa att man ställer upp på, säger han. l Ingen kan tvingas att skriva på. Men då rekommenderas en dialog kring vilka delar av koden som medarbetaren inte tycker är förenligt med ett gott medarbetarskap och därför inte kan/vill medverka till. Källa: Frågor och svar om KI:s uppförandekod (Code of Conduct), internwebben.ki.se KI:S BÅDA huvudskyddsombud tycker att uppförandekoden är bra. Det kan tyckas självklart att man beter sig respektfullt mot sina kollegor, men att fyra procent av KI:s medarbetare (188 personer) känner sig utsatta för mobbning eller kränkningar enligt senaste medarbetarundersökningen visar på att det inte är så självklart för alla, säger huvudskyddsombudet Anna-Lee Cöster Jansén. Hon tror att uppförandekoden kommer att leda till en del diskussioner på arbetsställen och i fikarummen om hur man beter sig, och på sikt till ett bättre arbetsklimat på KI. Jag tror att den manar till eftertanke och hjälper till att belysa de regelverk alla medarbetare bör ha kännedom om och förhålla sig till. Viktigt för alla men i synnerhet för medarbetare i arbetsledande funktion, säger Bo Nilsson, huvudskyddsombud. MEN ALLA HÅLLER inte med. Medarbetare som inte vill stå med namn i KI Bladet vänder sig bland annat mot att det åläggs alla att meddela när det förekommer kränkningar i omgivningen. Om det är jag som blir mobbad av min chef, vem ska jag då gå CODE SET TO IMPROVE CONDUCT AT KI In February, KI decided to introduce a code of conduct to be signed by all employees. There are those who are KODEN I KORTHET sceptical about whether a code Det här skriver medarbetaren will make any improvement on the Följa lagar, förordningar, under på i korthet, att: working climate. 1 interna regler och riktlinjer However, the management and staff för arbetet. Föregå med gott exempel. representatives 2 Visa respekt, hänsyn och are in agreement. professionalitet. You d think it would stand to Inte diskriminera eller reason that we all 3 trakassera på grund av have to treat our olikheter. colleagues with Meddela chefen eller respect, but if the 4 annan (chef, HR-personal, latest staff survey is skyddsombud) om någon annan anything to go by diskriminerar kollega. and four per cent Meddela chefen om det of KI s employees 5 uppstår en jävsituation. feel that they re bullied or victimised, it clearly Bidra till ett gott arbetsklimat. 6 doesn t for some Uppförandekoden kan ses som ett förtydligande Vara medveten om att people, says main av vad som gäller för arbetsmiljön på KI, säger 7 brott mot lagar och regler safety delegate personaldirektör Mats Engelbrektson. i yttersta fall kan leda till Anna-Lee Cöster uppsägning. Foto: ISTOCK PHOTO Jansén. Många åsikter om ny KI-kod Personaldirektör Mats Engelbrektson. Foto: GUNNAR ASK Huvudskyddsombudet Anna-Lee Cöster Jansén. Foto: ERIK CRONBERG till? Och om det inte händer något på en institution efter medarbetarundersökningar där trakasserier rapporterats, hur ska jag då kunna tro att en uppförandekod kommer att förändra något? Jag har inte bestämt mig för om jag ska skriva under än, säger en anställd. ATT KAROLINSKA INSTITUTET tog beslutet om en uppförandekod har sin grund i den medarbetarundersökning som genomfördes 2011, som visade att förekomsten av mobbning och trakasserier var hög. I 2014 års medarbetarenkät hade andelen som uppger att de har blivit utsatta för mobbning Doktorandombudsmannen John Steen. Foto: GUNNAR ASK Anders Gustafsson, dekan för forskarutbildning. Foto: CAMILLA SVENSK och trakasserier sjunkit, från sju till knappt fyra procent. Men det räcker inte anser Mats Engelbrektson. Det behöver fortfarande bli bättre, säger han. ÄVEN DOKTORANDERNAS Exit poll, enkäten som disputerade svarat på efter avslutad forskarutbildning, har varit en anledning till att uppförandekoden tagits fram. Sexton procent av doktoranderna har upplevt ojämlik behandling, diskriminering, kränkningar eller trakasserier på grund av kön, etnicitet eller av andra anledningar, enligt 2014 års enkät. En mycket knapp förändring jämfört med 2013 då motsvarande Den behövs som en markering gentemot studenter och doktorander för att visa att vi är seriösa siffra var drygt sjutton procent. Anders Gustafsson, dekan för forskarutbildningen, är en av dem som drivit på för en uppförandekod: Den behövs som en markering gentemot studenter och doktorander för att visa att vi är seriösa i arbetet mot trakasserier och diskriminering, säger han. FLER ÅTGÄRDER ÄN KODEN har satts in sedan tidigare och förväntas ge bättre resultat på sikt. Dessutom planeras att genom förhandsgranskning besluta om att ge handledare grönt ljus för att rekrytera nya doktorander (läs artikel intill) och i höst startar en ny kurs för forskargruppledare där bland annat konflikthantering ingår. Doktorandombudsmannen, John Steen, poängterar att det nu blir extra viktigt att fortsätta med det systematiska arbetet för en bättre arbetsmiljö, att inte nöja sig bara för att det finns en Code of conduct som medarbetarna har skrivit under. De lagar och regler som finns på arbetsmiljöområdet ska chefer och handledare redan känna till, en uppförandekod kommer inte att revolutionera någonting, säger han. MADELEINE SVÄRD HUSS CNS SUPERVISORS AUDITED Supervisors judged unsuitable can be denied approval by their heads of department to take on new doctoral students. With its new auditing system, the Department of Clinical Neuroscience (CNS) hopes to make supervisors reflect upon what is required of them. Approved supervisors are given the green light to recruit. CNS-handledare ska granskas för grönt ljus Handledare som bedöms vara olämpliga kan hindras att få prefektens godkännande på de ansökningar som behövs för att ta in nya doktorander. Med ett nytt system vill institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) få handledare att reflektera över vad som krävs av dem. Systemet för förhandsgranskning innebär att alla som är intresserade av att vara handledare ska ansöka om att få vara det en gång per år. De som inte blir godkända kan inte söka KI-medel för delfinansiering av doktorander eller utannonsera en doktorandplats. Bob Harris, studierektor vid CNS och central studierektor för forskarutbildningen, menar att systemet är ett nytt sätt för institutionen att kontrollera att både institutionen och handledarna tar sitt ansvar. PROBLEMET ÄR att vi har personer som är, eller blir, mindre lämpliga som handledare, men det har varit svårt att göra något åt det. Tanken är att göra en granskning av handledares förutsättningar och forskningsmiljön innan de kan söka medel. Målsättningen är inte att hindra människor, utan att väcka tanken: Hur lämplig är jag som handledare just nu och uppfyller jag de krav som finns?, säger Bob Harris. FYRA PERSONER bedömer handledarens möjligheter att erbjuda en god arbetsmiljö, handledning av god kvalitet, de ekonomiska möjligheterna och forskningskvaliteten. Slutligen granskar prefekten allt och gör ett ut låtande: godkänt, villkorligt godkänt eller Bob Harris. Foto: GUSTAV MÅRTENSSON n Universitetskanslerämbetets ut värdering av forskarutbildningen planeras att starta hösten Men redan nu har en pilotomgång dragit igång för att testa själva metoden. Tidigare har lärosäten och andra remissinstanser fått ge synpunkter på hur utvärderingen ska genomföras. En fråga som lyftes från flera håll under remissrundan handlade om utvärderingarnas omfattning och risken att de blir alltför avslag. Under de tre första månaderna med den här modellen har alla tre utfall beslutats för handledare som sökt. Men det är inte många som har stoppats. För de flesta av våra handledare är det inget som helst problem att få grönt ljus. Det är bra att få den återkopplingen också, att man är bra, säger Bob Harris. Villkor för godkänt kan vara att någon av handledarens befintliga doktorander ska disputera först, eller att personen behöver gå en fortsatt ledarskapsutbildning. KARIN SÖDERLUND LEIFLER Testar utvärderingen av forskarutbildningen resurs krävande. Likaså menade många att rollerna i bedömargrupperna, som består av ämnesexperter, arbetslivsrepresentanter och doktorandrepresentanter, behöver vara tydliga. Utvärderingen baseras på självvärderingar, allmänna och individuella studieplaner samt intervjuer med doktorander och företrädare för utbildningen. Utbildningarna kan få betygen hög kvalitet eller ifrågasatt kvalitet. Foto: ISTOCK PHOTO 12 KIBLADET NUMMER KIBLADET NUMMER

8 Här trivs doktoranderna I den senaste medarbetarundersökningen hamnade institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KIDS) i topp. Här trivs även doktoranderna med stödet från ledningen, handledare och administrationen. Studierektor Håkan Wallén menar att en del av förklaringen är att förutsättningarna för ett bra samarbetsklimat är goda. Institutionen är en av Karolinska Institutets minsta, med ungefär 70 doktorander. Vi har en liten, platt organisation, vilket gör det lättare att ha överblick och vi känner varandra. Forskningsadministratören känner alla doktorander och har en öppen dörr. Vår prefekt är lätt att nå och som studierektor försöker jag också vara tillgänglig, säger han. SEDAN NÅGRA ÅR tillbaka är institutionens doktorandförening och handledarforumet permanenta former för möten. I handledarforumet träffar vi handledare för diskussioner och utbildning. Och våra doktorander har en egen doktorandförening, som träffar oss på institutionen regelbundet, säger Håkan Wallén. Håkan Wallén. Foto: JOHAN ADELGREN Doktoranderna på KIDS har oftast en anställning inom vården att gå tillbaka till efter disputationen. Det ger mindre stress och osäkerhet för både doktorand och handledare än om man har en tillfällig anställning. På det sättet finns goda förutsättningar för oss som jobbar med dessa frågor, säger Håkan Wallén. CHARLOTTE IACOBAEUS, som är en av de drivande i doktorandföreningen, upplever att institutionen verkar för bra relationer mellan handledare och doktorander på flera sätt. När doktorandföreningen har träffar kommer alltid någon från KIDS ledning och svarar på frågor, ger information om senaste nytt och ger stöd. Ledningen är också noga med att berätta för handledarna vad som förväntas av dem, exempelvis vad som är en lämplig nivå för möten mellan handledare och doktorand. Det är extra viktigt att aktivt se till att träffas, eftersom vi alla har kliniskt arbete också och inte har kontor intill varandra, säger Charlotte Iacobaeus. KARIN SÖDERLUND LEIFLER Charlotte Iacobaeus från doktorandföreningen vid KIDS uppskattar att institutionens ledning är noga med att informera både handledare och doktorander. Foto: ERIK CRONBERG A NICE PLACE FOR KI S DOCTORAL STUDENTS In the latest employee survey, the Department of Clinical Sciences at Danderyd Hospital (KIDS) came top and doctoral students appreciate their department. Director of Studies Håkan Wallén believes that part of the reason is that it is so conducive to collaboration. With roughly 70 doctoral students, the department is one of Karolinska Institutet s smallest; its organisation is also very flat. MINISTERIAL VISITS TO KI Minister for Higher Education and Research Helene Hellmark Knutsson paid a visit to Karolinska Institutet on 30 March. The next day, it was the turn of Minister for Enterprise and Innovation Mikael Damberg. Both ministers stressed how important it is for KI to contribute both labour and innovations to the healthcare sector. Vi behöver både bredda rekryteringen och se över jämställdheten med fler kvinnliga professorer och hur forskningsanslagen fördelas, sa Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbild ning och forskning, vid sitt besök på Karolinska Institutet. Foto: ERIK CRONBERG Dubbelt upp med ministerbesök på KI Exit poll 2014: Doktorander på KI är nöjda Den senaste mätningen bland dokto rander som slutfört sin forskarutbildning visar förbättrat resultat på flera om råden. Aldrig har så många uttryckt att de varit nöjda med sin utbildning. Undantaget är trakasserierna (läs mer på sidorna 12 13). MER OM RESULTATET FRÅN EXIT POLL l Oförändrat sedan många år är demografiska data som ålder, kön, antal doktorander och fördelning mellan institutioner. l Antal som fick Exit Poll 2014 var 354 personer, 303 svarade. En svarsfrekvens på 85,6 procent. l Läs hela rapporten på internwebben.ki.se. 93% 93 procent är nöjda med forskarutbildningen på KI (2013: 89 procent) och 94 procent kan rekommendera KI till blivande doktorander, en ökning jämfört med föregående år (2013: 91 procent). 83% 83 procent anser att de allmänvetenskapliga och de projektspecifika kurserna har hög kvalitet, allt färre är missnöjda jämfört med tidigare år (2013: 79 procent). 79% 79 procent kan tänka sig att rekommendera sin huvudhandledare till blivande doktorander, vilket är en positiv tendens jämfört med tidigare (2013: 78 procent). bilder 16,7 procent har upplevt ojämlik behandling, diskri - minering, kränkande behandling och trakasserier på grund av kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning med mera. (2013: 17,8 procent.) 16,7% Utan Karolinska Institutet hade vi aldrig haft den ställningen i Sverige när det gäller Life science-industrin Mikael Damberg (S), närings- och innovationsminister. Foto: ERIK CRONBERG Ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson (S), besökte Karolinska Institutet den 30 mars. Dagen efter kom närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S). Sedan Helene Hellmark Knutsson blev minister har hon talat om behovet av fler platser i högskolan mot bakgrund av ökade krav på utbildning på arbetsmarknaden. Regeringen har även beslutat att analysera lärosätenas arbete med breddad rekrytering till högskolan och att titta på hur den svenska högskolan kan komma att påverkas av nätbaserade kurs initiativ som Mooc, Massive Open Online Courses. UNDER MÖTET med KI:s ledning och studentrepresentanter togs dessa frågor upp, men också behovet av att ständigt jobba för att bli ännu vassare. Det är många olika frågor, vilka är de viktigaste frågorna för dig som forskningsminister? Att vi kan producera forskning med den allra högsta kvaliteten. Det är därför alla de här sakerna som vi har börjat sätta igång med är viktiga. Vi behöver både bredda rekryteringen och se över jämställdheten med fler kvinnliga professorer och hur forskningsanslagen fördelas. Men vi behöver också utveckla pedagogiken och göra oss ännu mer konkurrenskraftiga. Och där ser ju jag att digitaliseringen är en möjlighet, både för att förbereda för arbetslivet men också för att kunna erbjuda utbildning på distans, säger Helene Hellmark Knutsson. Forskningsministerns förväntningar på KI är fortsatt hög forskningskvalitet men också att KI bidrar till de Life science-samarbeten som behövs för sjukvården och industrin. Hon betonade att KI står för en stor del av arbetskraften till sjukvården och att både hon och KI vill ha fler grundutbildningsplatser. INFRASTRUKTURER som SciLife Lab, liksom klinisk behandlingsforskning, är några av de saker som även den nya regeringen vill satsa på i den kommande forskningspropositionen (hösten 2016) där utbildningsdepartementet sam arbetar med närings- och inno vationsminister Mikael Dambergs departement. För att vi ska stå oss i internationell konkurrens måste vi hitta nya tekniska lösningar och tjänstelösningar som gör att vi kan sälja varor och tjänster på en global marknad, det gäller inte minst inom hälso- och sjukvårdsområdet, säger Mikael Damberg. Måste all forskning leda till affärsnytta? Nej, så är det inte. En del forskning är ju grundforskning till sin karaktär, man vet inte ens vilka lösningar det kan skapa möjligheter för. Men däremot så kan man se att stark forskning i Sverige har skapat mycket affärsnytta. Utan Karolinska Institutet hade vi aldrig haft den ställningen i Sverige när det gäller Life science-industrin, tror jag. ENLIGT MIKAEL DAMBERG måste satsningarna på universiteten betala sig. Det gör de inte fullt ut i dag. Forskningspolitiken och innovationspolitiken måste också handla om hur vi ser till att all ny kunskap kommer människor till del, säger han. MADELEINE SVÄRD HUSS 14 KIBLADET NUMMER KIBLADET NUMMER

9 Plagiat är vanligaste fusket Metod för fusk. Foto: ISTOCK PHOTO Förra året (2014) var det totalt 19 ärenden i disciplinnämnden som resulterade i beslut om varningar och avstängningar av studenter vid Karolinska Institutet. Flest ärenden handlade om plagiat. Antalet disciplinärenden sjönk därmed jämfört med året innan, 2013, då det var en toppnotering på 29 studenter som varnades eller stängdes av på KI. Antalet ärenden som handlade om plagiat det året var totalt 23 stycken. Då fanns även enstaka fall som handlade om fusklapp/ otillåtna hjälpmedel, otillåtet samarbete, förfalskning av dokument och störande av undervisning, vilka resulterade i avstängning eller varning. Det är en relativt liten andel studenter och få ärenden i förhållande till totalpopulationen, säger Silja Marit Zetterqvist, handläggare i disciplinnämnden. En ökning i antalet disciplinärenden kan också betyda att fler examinatorer kontrollerar fler examinationsuppgifter i Urkund och vid misstänkt fusk anmäler till rektor. Ju fler uppgifter som kontrolleras desto större sannolikhet att hitta fler plagiat, säger Silja Marit Zetterqvist. Öppet hus för folkhälsa n Institutionen för folkhälsovetenskap, KI, tillsammans med Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, SLL, och Folkhälsomyndigheten, hade gemensamt öppet hus i Widerströmska huset den 7 maj. Under dagen pågick parallella presentationer i föreläsningssalarna samt workshops och posterutställningar. Eftermiddagen avslutades med en paneldiskussion under rubriken Hur uppstår ojämlikhet i hälsa? där bland andra generaldirektör Johan Carlson vid Folkhälsomyndigheten, prefekt Lucie Laflamme och landstingsråd Anna Starbrink (FP) deltog. Foto: JOHANNA SJÖBLOM DO stämmer staten i KI-fall n Diskrimineringsombudsmannen (DO) stämmer staten i ett fall där Karolinska Institutet nekat en tandläkarstudent att använda engångsärmar på kliniken. Tandläkarstudenterna ska bära kortärmade arbetskläder i arbetet med patienter, enligt den föreskrift om basala hygienrutiner och klädregler som institutionen för odontologi ska tillämpa. Studenten menar att det strider mot hennes tro att arbeta med bara armar. I stället har hon föreslagit engångsrock eller lösärmar. KI har sagt nej till undantag från reglerna, med hänvisning till patientsäkerhet och smittskydd. DO menar att det är indirekt diskriminering och kräver staten på ett skadestånd på kronor till studenten. KI har fått i uppdrag av justitiekanslern att företräda staten i målet och ska nu lämna in ett yttrande till Stockholms tingsrätt. n Den 11 maj kom företag och organisationer som medverkar i ett praktikprogram till Aula Medica för att presentera sina projekt. Praktikprogrammet riktar sig till postdoktorer och forskare med Karriärmingel i Aula Medica. Foto: MADELEINE SVÄRD HUSS Företag visade upp praktikprojekt för postdocs och forskare visstidsanställning vid KI och ger företagen möjlighet att erbjuda praktikplats under två månader. Forskarens lön betalas av KI under praktikperioden. Programmet är nu inne på sitt fjärde år och har i år 15 olika praktikprojekt. Några av företagen som fanns representerade var Omega Pharma Nordic, Radioscience, regeringskansliet, Single Technologies, Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) och Vetenskapsrådet. Eventet arrangerades av Karri är service vid KI och var också öppet för övriga studenter och doktorander. Your product deserves Ordning och reda i frysen! Med frysrack kan du organisera så att du enkelt hittar dina prover, samtidigt som du utnyttjar hela frysens utrymme. Vi har ett brett sortiment av rack för din labfrys. worldwide white glove. Experience the end-to-end, consultative care that comes with World Courier s unsurpassed knowledge, global reach and fawless supply chain execution. Because advancing medicine means the kind of high-touch service that only comes from an unwavering commitment to improving global health. Choose confdently. Choose World Courier. Learn more at worldcourier.com. LabRum - Inredning och utrustning för laboratorier. Läs mer på LabRum.se 16 KIBLADET NUMMER KIBLADET NUMMER

10 Svåra tankenötter och lagarbete. Sådant gillar Catarina Almqvist Malmros, som forskar om risker för och konsekvenser av barns ohälsa. Hon gillar också när kliniker och forskare lyfter blicken från det egna expertområdet och diskuterar gemensamma angelägenheter. TEXT: Anders Nilsson FOTO: Gustav Mårtensson Vill skapa utrymme för samtal på tvären Det är en onsdag i mars och gott om folk i bänkarna på Nobel Forum. I talarstolen: Catarina Almqvist Malmros, professor i klinisk epidemiologi, som presenterar forskningen bakom en uppmärksammad artikel i British Medical Journal. Det rör sig om en registerstudie som visar att antibiotikaanvändning under graviditeten eller tidigt i livet inte verkar öka risken för astma hos barn. Resultaten är anmärkningsvärda, eftersom flera tidigare studier visat ett samband, vilket tolkats som orsakssamband. STUDIEN INGÅR I doktoranden Anne Örtqvists avhandling. Den har nyligen kommit från tryckeriet och ligger i en trave på Catarina Almqvist Malmros skrivbord på institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik när vi ses för intervju några dagar senare. Det var när Catarina Almqvist Malmros själv var doktorand som hon fick upp ögonen för biostatistikens skönhet, vilket kraftfullt forskningsverktyg den kan vara, men också dess begränsningar och fallgropar, säger hon. Som i fallet med antibiotika och barnastma, där andra forskare trott sig se ett samband. Det är ofta klurigt att få fram data som verkligen speglar det du vill studera, säger Catarina Almqvist Malmros. Hur säkerställer vi att det blir rätt att vi inte luras av omvända orsakssamband eller störfaktorer? Jag gillar det klurandet. HENNES FORSKNING RÖR risk för, och konsekvenser av, barns ohälsa, och spänner från klinik till både grundforskning och epidemiologi. Oftast kombinerar vi registerdata, kliniska data och labbdata för att få svar på våra frågor, säger hon. Jag har forskat mycket om barnallergi, astma och typ 1-diabetes, men också tittat på samsjuklighet med andra typer av diag noser, till exempel ADHD. Flera av våra studier är familjebaserade och många utgår från tvillingar, vilket gör att vi även kan ta hänsyn till riskfaktorer i arv och miljö. CATARINA ALMQVIST MALMROS är också överläkare, med torsdagen som veckans fasta kliniska dag. Då arbetar hon på lung- och allergimottagningen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna. Hon trivs med att vara kliniker, men att behålla kontakten med kliniken är Vi kliniker har en tendens att bli bra på just det vi gör. Jättejättebra. Men vi behöver också ta till oss och kritiskt granska det som händer runt omkring oss. också viktigt för forskningen. Det är i patientmötet som många forskningsfrågor väcks, och det är tillbaka till kliniken hon tar med sig nya resultat. Så har det varit sedan hon först hamnade i forskningen. En fråga som diskuterades väldigt mycket när jag började forska, i mitten av 1990-talet, var hur kopplingen såg ut mellan husdjur och astma. Jag bestämde mig för att undersöka det. Råden till föräldrar hade länge varit att ett städat hem utan pälsdjur innebar lägre risker för att utveckla allergi och astma. Men sambanden hade börjat ifrågasättas. Med utgångspunkt i BAMSE-studien en då nystartad födelsekohort kunde Catarina Almqvist Malmros visa att de gamla råden om pälsdjur saknade täckning. Inget tydde på att katt eller hund i hemmet ökar risken för att utveckla astma och allergi. Den slutsatsen står sig fortfarande. Jag hade förmånen att komma in i den här forskningen i en tid då mycket omprövades. Jag fick vara med och formulera nya riktlinjer och BVC-råd det var väldigt lärorikt. Känslan av att tillföra något och lagarbetet mot ett gemensamt mål är sådant som hon går igång på i sitt arbete, säger Catarina Almqvist Malmros. Och fnulandet med tankenötter och problemlösning. Både läkar- och forskarrollen ger god utdelning på samtliga punkter, konstaterar hon. NÅGOT ANNAT SOM engagerar henne är samtal och kunskapsöverföring över gränser: fortbildningen som ger klinikerna chansen att hänga med i forskningsutvecklingen; det tvärsektionella utbytet som låter olika medicinska specialiteteter lära av varandra, och den breda diskussionen, med forskare, kliniker, beslutsfattare och patientorganisationer, om vilken vård vi ska ha i framtiden. Vi kliniker har en tendens att bli bra på just det vi gör. Jättejättebra. Men vi behöver också ta till oss och kritiskt granska det som händer runt omkring oss. SEDAN NÅGRA ÅR TILLBAKA är Catarina Almqvist Malmros själv aktiv när det gäller att skapa utrymme för sådana samtal blev hon generalsekreterare för Medicinska riksstämman, som arrangeras av Svenska Läkaresällskapet, SLS. Stämman hade då under lång tid Catarina Almqvist Malmros blev generalsekreterare för Medicinska riksstämman 2013 med uppgiften att vända minus till plus. brottats med stora ekonomiska problem och det blev hennes jobb att vända utvecklingen. Alternativet hade varit att lägga ner. Under hennes ledning har stämman stöpts om radikalt, och hittat en ny fungerande form. Det arrangeras många fler nischade konferenser idag de flesta medicinska specialiteter har sina egna möten. Det gjorde Riksstämmans roll mer oklar. Men det behövs ett forum där vi kan diskutera de stora frågorna för hälsovården allt från medicinsk forskning till sådant som etik, IT och verksamhetsstyrning. Där tycker jag att Medicinska riksstämman har en väldigt viktig roll att fylla. Vid Riksstämman 2014 invigningstalade den brittiske professorn Sir Michael Marmot, ledande internationell auktoritet på jämlik hälsa. Catarina Almqvist Malmros bjöd in sjukvårdsminister Gabriel Wikström att lyssna och delta i debatt efteråt. Det blev en intressant diskussion, och ett par månader senare deklarerade regeringen att den tillsätter en kommission för jämlik hälsa. Sådant är väldigt roligt att se tankar spridas, som ringar på vattnet. RAISE THE GAZE Tricky problems and teamwork with a common goal: this is music to the ears of Catarina Almqvist Malmros, professor of clinical epidemiology, who is researching into the risks and consequences of ill-health in children. She also likes it when clinicians and researchers raise their gaze from their field of expertise and discuss common concerns. This she has done not least in her capacity as secretary general of the Annual General Meeting for Physicians since The organisation had been wrestling with serious financial problems and it was her job to turn its fortunes around. RÖSTER OM CATARINA: Har alltid en långsiktig plan Paul Lichtenstein, prefekt på MEB, Catarinas chef och forskarkollega: Det är väldig ordning och reda på Catarina. Hon gör saker rätt, när hon tagit på sig en uppgift vet man att det kommer att bli bra. En av hennes talanger som forskare är förmågan att knyta ihop att sätta sig in i nya områden och inkludera dem i sin forskning på ett smart sätt. Hon är också en duktig strateg i allt hon gör finns det en långsiktig plan. Undantaget från det välorganiserade är hennes svårighet att hålla reda på sin telefon och sina nycklar, men på något mystiskt vis kommer de alltid tillbaka till henne! Lena Hjelte, sektionschef vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Catarinas chef: Catarina är strukturerad, vilket är en viktig egenskap när man har en kombinationstjänst. Hon är mån om att både klinik och forskning får sitt, och hjälper oss att få in forskningen i kliniken. Hon vill veta, vågar fråga om råd och är bra på att ta till sig vad andra säger. Catarina är målmedveten också, och kan både välja och välja bort det sista är ju nödvändigt, men ofta svårare. När hon hörs och syns i medier missar hon aldrig att nämna att hon inte bara är KI-professor utan hör till oss också. Hanna Malmros, 19 år, Catarinas dotter: Mamma har alltid varit bra på att hitta på lekar och göra något kul av situationen. Att gå en vandringsled med henne brukar därför kännas mer som äventyr än vandring. Hon är duktig på att driva saker oavsett om det gäller att ordna pengar till forskargruppen eller att måla och renovera i stugan så jobbar hon hårt, och ser till att fixa det. Hon är en väldigt snäll och omtänksam person, och nästan alltid lugn. Och hon kan vifta på öronen. CATARINA ALMQVIST MALMROS Född: 1966 i Uppsala. Familj: Maken Johan samt barnen, Hanna, 19, Jakob, 16, och David, 11 år. Bor: I Saltsjö-Duvnäs. Karriär i korthet: Läkarexamen vid KI 1993, disputerade 2002, postdok i Sydney , barnläkare 2008, docent 2009 och professor Tidigare kliniker vid S:t Görans och Astrid Lindgrens Barnsjukhus; i dag kombinationstjänst som professor vid KI och överläkare vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Utanför arbetet: Fritiden präglas av att vi har tre barn som sysslar med idrott och musik. Vi anpassar tiderna efter dem, och gör mycket ihop i familjen. Mitt stora intresse hemma är trädgården. Semestern tillbringas i stor utsträckning i Bohuslän där jag ofta bara sitter på bryggan eller paddlar i närmaste skärgård. En vecka om året vandrar vi, hela familjen. Eller cyklar. Vi har gått i svenska fjällen, men också utomlands, i bland annat Skottland, Spanien och Australien. 18 KIBLADET NUMMER KIBLADET NUMMER

11 Energiboosta och nå fram till publiken Trött, stel och lite vilsen? Fyll på med inspiration och energi! Här är körledarens, förbundskaptenens och KI-föreläsarnas bästa knep när de står inför tusentals åhörare eller leder möten med bara några få. TEXT: Madeleine Svärd Huss Sätt fart på kroppen Pausgympa! rekommenderar Mai-Lis Hellénius, professor i kardiovaskulär prevention, KI, när hon får frågan om hur man skapar energi i en slokande föreläsningssal. Jag var nyligen på en hjärt-kärlkongress i Glasgow där man sitter, sitter och sitter. Jag var den enda av talarna som körde rörelsegympa. Men det blev succé, säger hon. Kongresser med tungt innehåll och trytande koncentration, sömniga ögonlock och temposänkande sittande kräver sina rörelsepauser, det är Mai-Lis Hellénius övertygad om. Vi vet så mycket rent medicinskt vad som händer av den här lilla pausen som bryter effekten av stillasittandet. Rörelsen är avgörande, och minsta lilla är bra. Själv kör hon en minuts pausgympa till musik gärna Whitney Houston med ben- och armrörelser, sträcka på nacken och axlar. Miia Kivipelto. Foto: STEFAN ZIMMERMAN Mai-Lis Hellénius. Foto: ULF SIRBORN Jag planerar in pausgympa efter ungefär 20, max 30 minuter. Ibland kan den komma lite abrupt. Auditoriet blir mycket livligare efteråt, vågar ställa frågor och vaknar till. Någon enstaka kan bli besvärad av det, men det är allt färre som blir. De mindre mötena kan också varieras. Mai-Lis Hellénius gillar FIXA MÖTESENERGIN 1Rörelsegympa minst en gång i halvtimmen. 2 Promenadmöten när det går. 3Ståbord att samlas kring. 4Inte för långa möten eller föreläsningar. 5Om det ska ätas ät lätt. Inga tunga måltider eller fikor. promenadmöten på tu man hand, eller stå-upp-möten när man är fler. För den som har fysiska funktionshinder gäller muskulär ansträngning på det sätt som är möjligt. Det börjar faktiskt bli gammaldags det här med att bara sitta still på möten, säger hon. Nyfiken på andra GET MOVING A time-out workout! recommends Mai-Lis Hellénius, professor of cardiovascular prevention at KI, when asked about how to revive a flagging auditorium. I schedule a break for a little exercise after about 20, max 30 minutes. Sometimes it can be a spur of the moment thing. It makes the auditorium much livelier. People feel more alert and inspired to ask questions. 25 tips som gör dig till en bättre föreläsare & mötesledare Nå ut till tusen Caroline af Ugglas, artist, konstnär och körledare för tusen personer åt gången, backar inte när hon står framför en stor publik hon går framåt och fokuserar på entusiasterna. Caroline af Ugglas letar alltid upp stödpersonerna entusiasterna i publiken som nickar och svarar på vad hon gör och säger. Det är egentligen lättare med tusen personer i publiken än med fem, du får lättare ögonkontakt, men man går inte in och prickar ögonen, då flackar blicken. OCH SÅ HAR HON knep för att få med sig de andra, de som inte visar någonting. Caroline af Ugglas använder humor och hot. Jag brukar säga att om någon inte gör som jag säger så får de komma upp på scenen, det får gärna vara lite skämtsamt, inte mobbing, men fnissigt och kul det funkar. Enda felet man kan göra som ledare är att inte bjuda på sig själv, anser hon. Man får inte vara lat och låta klockan gå. Jag är ganska stor i gesterna, man ska våga röra på sig för det smittar av sig på andra. Knäpp upp, sänk axlarna och jobba framåt. DE MINDRE MÖTENA då man inte står inför massor av åhörare utan bara ett fåtal personer kan innebära mer arbete. Caroline af Ugglas minns ett som det roligaste mötet hon haft, kanske för FÖRELÄS FÖR MÅNGA TÄNK PÅ DET HÄR 2 Fokus sätt blicken i pannan 1 på din publik. Hitta stödpersoner entusiasterna bland åhörarna som svarar och hänger på. Jobba använd kroppen, 3 sänk axlarna, gå framåt och möt din publik. Visa hur mycket du brinner 4 själv då kommer gensvaret gratis! Var dig själv och bjud på 5 ditt riktiga jag då blir det spännande. att deltagarna var en utmaning i sig. Tolv otroligt stela direktörer och hon själv. Jag är så pass på att det nästan vore en förolämpning om jag inte skulle få något gensvar när mötesledaren ger allt är det ren kutym att som mötesdeltagare ge något tillbaka. När de där direktörerna till slut släppte loss så fick de ett enormt endorfinrus. EGENTLIGEN HANDLAR det om att inte vara rädd för att göra bort sig. Att vara sig själv helt enkelt, och visst är det svårt, men man ska inte vara rädd för att visa sina svagheter. Om man har en insikt om att man är lite torr då kanske man kan bjuda på det oj, nu är jag lite tråkig igen. När du är dig själv så blir du intressant. Föreläsa för hundratals personer eller hålla i mötet med forskargruppen. Miia Kivipelto, professor i klinisk geriatrisk epidemiologi, KI, har samma utgångspunkt för båda. Jag måste ha ett eget intresse av vad jag säger och jag måste ha funderat över vad jag kan erbjuda just den här publiken. Miia Kivipelto har talat inför många olika sorters publik, inför forskare och läkare, patienter och anhöriga, politiker och studenter. Både för dem som vill ha detaljerna och för dem som vill ha analysen. I situationer med en helt ny publik är just den egna nyfikenheten den bästa kraften. Jag vill vara nära min publik och jag gillar interaktion så jag ställer gärna frågor vad vill ni veta? Det som ger energi, menar Miia Kivipelto, är att ta reda på vad som SÅ FÅR DU EN ENGAGERAD PUBLIK Förbered dig väl så att du 1 slipper läsa innantill. Tala ur publikens perspektiv, vad vill just de veta? Se till att det finns luft i systemet för publikens frågor. Våga ta chansen att tala i olika sammanhang så blir du en van föreläsare. Prova dig fram, hitta det sätt 5 att föreläsa som passar dig. är hennes och publikens gemensamma intresse. Ju äldre jag blir desto mer springer jag från det ena mötet till det andra. Då är det extra viktigt att ta en liten paus precis innan nästa möte och fråga sig just det vad är målet med det här mötet? CURIOUS ABOUT OTHERS Lecturing to hundreds or holding a meeting for her research group: Miia Kivipelto, professor of clinical geriatric epidemiology at KI, takes the same approach to both. I have to have a personal interest in what I m saying and to have thought about what I can offer the people in front of me. When I m faced with a totally new audience, one s own curiosity is the best source of energy. Caroline af Ugglas på scenen i tv-programmet Körslaget. Foto: CLAUDIO BRESCIANI / TT THE LEADING OF THE ONE THOUSAND Caroline af Ugglas, singer, artist and choir leader for a thousand people at a time doesn t baulk at a large audience she steps forwards and focuses on the enthusiasts. It s actually easier to have a thousand people in the audience than with five, she says. It s easier to make eye contact. But you don t go in a stare them in the eye, because they ll drop their gaze. The only mistake you can make as a leader is to take yourself too seriously, she adds. Fler tips på nästa uppslag! Merparten blir inte engagerade av powerpoints med femton bulletpoints och tredimensionella stapeldiagram. Men visa inte dem då! Gör inte grupparbeten som ingen vill sitta på. Gör det intressant. Gör det oväntade. Se till att ha skoj! Göran Adlén, möteskonsult, i en krönika på Mötesbranschen.se 20 KIBLADET NUMMER KIBLADET NUMMER

12 Fortsättning Energiboosta! Laget före jaget I arbetet med att leda det svenska damlandslaget är lyhördhet och uppföljning viktigt för Pia Sundhage. Foto: ANDERS HENRIKSON / TT Hur coachar man sina medarbetare och får dem att utvecklas? Se laget före jaget, tipsar förbundskapten Pia Sundhage. Var närvarande, lyssna på vad som sägs och lyft fram det som är bra. Med två OS-guld och ett VM-silver från tränarkarriären i USA leder hon det svenska damlandslaget i fotboll sedan Varje match är resultatet av lagets framsteg, eller misstag. Det kräver noggrann coachning. Om jag har ett möte vill jag att deltagarna ska bli inspirerade. Mitt jobb som ledare är att följa upp. All coachning går ut på att göra spelarna medvetna om vad de gör och hur de är, säger Pia Sundhage. HON DELAR IN sina möten i tre kategorier: Hela laget, mindre grupper och individuella möten. När vi träffas hela laget tittar vi på vad som fungerar och hur vi kan göra mer av det. I ett möte med tre till fyra personer, är vi också positiva men tittar även på varandras insatser i en situation som kanske inte är så bra, för att tillsammans analysera och försöka hitta rätt. I ett möte med en spelare handlar det enkom om hennes utveckling i ett lagsammanhang, säger Pia Sundhage. Lyhördhet och uppföljning alltså. Hon försöker att inte vara dömande utan lyssnar på vad som sägs. Vissa bidrar väldigt mycket själva, medan andra snålar med sitt deltagande. De snåla kan vara väldigt motiverade och vara bäst. Mitt jobb är att få dem att förstå att individerna kan göra varandra bra. Jag OM ATT LEDA EN MINDRE GRUPP Lyssna var närvarande och 1 hör vad som sägs. Bekräfta och förstärk positiv 2 3 utveckling hos varandra. Respekt! Undvik härskartekniker som att ignorera eller förlöjliga. Laget före jaget alla vinner 4 på att dela med sig. Jag för laget! Gör handling är allt, det 5 blir ofta mycket snack och lite verkstad. ställer frågan: vad kan jag göra för dig? Om du delar med dig kan du också få något tillbaka. OM NÅGON EXEMPELVIS kan bli mer generös, är det ledarens uppgift att se när det händer, menar Pia Sundhage. När den snåla börjar ge eller försöker hitta sätt för det är jag där och förstärker och ser till att ge en go känsla. Därför är det en utmaning att förbereda ett möte i detalj. Man vet inte exakt vad som ska hända. Det går att lära sig att bli en bra ledare men man måste ha viljan och modet. Det som gör det lättare är om gruppen vill bli ledd. Be dem leta efter positiva egenskaper hos dig och uppmärksamma allt som är positivt med dem. WE GO, NOT EGO How do you coach your employees and help them develop? Think we go! not ego, advises Pia Sundhage, captain of the women s national football squad. Be present, listen to people and make a point of the positive. If I have a meeting, I want everyone at it to be inspired, she says. My job as a leader is to follow up. All coaching is about making the players aware of what they do and what they re like. Det går att lära sig att bli en bra ledare men man måste ha viljan och modet Oliver Rindestig, fysioterapiprogrammet: Aktiv undervisning, när inte allt är powerpoints, utan när man får frågor, diskuterar, och när ordet tenta nämns. Jag brukar dricka vatten i pausen, och ibland ställer jag mig upp en stund under lektionen. Hallå student! Vad ger dig energi? TEXT: Madeleine Svärd Huss FOTO: Erik Cronberg Jonas Holmér, fysioterapiprogrammet: Det måste vara tillräckligt intressant för att man inte ska tappa koncentrationen. Om föreläsaren nämner något om en tenta piggnar man alltid till. Kaffe eller te i pausen hjälper också. Shafi Ismael, röntgensjuksköterskeprogrammet: Föreläsarens energi. Alla är olika som undervisar och alla kan inte lära ut. Många läser innantill medan andra läser av publiken och ställer frågor. Jag skriver när jag blir trött, då vet jag att jag tänker. Rockstjärna för en dag Kör Bono-tricket på din publik: Ägna publiken till höger en bra stund och skifta sedan till dem som sitter till vänster. Det viktigaste är att inkludera dem som ska lyssna på dig, säger stamcellsforskaren Ola Hermanson vid institutionen för neurovetenskap, KI, som ofta föreläser för studenterna deras allra första dag på KI. Börja med att tänka efter varför är du här? Det är ett ganska enkelt knep som många missar. Om jag ska tala inför de nya studenterna Ola Hermanson. Foto: BARNCANCER- FONDEN på välkomstdagen måste jag fråga mig varför de ska lyssna på mig. Jag har själv varit student på läkarlinjen som sedan börjat forska, vad hade jag velat höra? Det andra är att inte be om ursäkt, något som ligger nära till hands för många svenskar som en sorts blygsam artighetsgest. Men att be om ursäkt för sig själv är direkt oartigt i till exempel USA, säger Ola Hermanson. Efter fem år där blev framträdanden lika självklara för honom. Och rockstjärnetrick är till för att användas. När man spelar på scenen vill man känna att det stämmer, först för en själv, sedan med publiken. Har man inte tentakler och känselspröt ut mot dem kan man inte heller få kontakt. Saknas den instinktiva förmågan kan man lära sig av de bästa Bono eller retorikexperten Göran Hägg. Inled genom att visa en bild som berättar något om vem du är. Det får folk att le. Sedan ska du försvara varför du är där genom att visa en bild som leder publiken in på dina expertkunskaper. SÅ FÅR DU KONTAKT MED PUBLIKEN Motivera här är jag med 1 mina kunskaper. Inkludera det är er jag är här för. Öva på början och slutet det som folk minns efteråt. Berätta lite om dig själv det skapar kontakt. Känn av publiken utan EQ spelar det ingen roll om du har IQ. ROCK STAR FOR A DAY Do the Bono-trick on your audience: devote a good long moment to the people on your right, then shift your attention to those sitting on the left. The most important thing is to include everyone listening to you, says stem cell researcher Ola Hermanson at KI, who often holds a lecture for students on their very first day at KI. When you re on stage, you want to feel that it s right, first for you yourself and then for your audience. If you don t have your tentacles and feelers out, you ll never connect with them. Bono. Foto: ROBERT E. KLEIN/TT Lorena Papalardo, sjuksköterskeprogrammet: Kreativa lärare ger energi, vi hade en som visade en video från youtube som jag blev väldigt rörd av. Sådant ger mycket. Sedan dricker jag te eller kaffe i en paus. Alexandra Pålsson, sjuksköterskeprogrammet: Kompisarna är en stor del för mig, de ger mig energi. Om jag blir extremt trött under en föreläsning försöker jag fokusera så mycket jag kan, antecknar intensivt eller försöker hitta sätt att memorera det jag hör. Gabriel Rosenberg, läkarprogrammet: Engagerade lärare och härliga medstudenter. En bra lärare är den som vill vara där och som inte bara gör sitt jobb, som svarar på alla frågor och försöker hitta lösningar på studenternas problem. Jag har inga egna knep för att pigga upp mig, egentligen borde man bara gå hem (om det inte är obligatoriska lektioner). 22 KIBLADET NUMMER KIBLADET NUMMER

13 Ny professur inrättas efter donation Karolinska Institutet har mottagit en donation på 4 miljoner dollar, motsvarande cirka 35 miljoner kronor, till att inrätta en professur med inriktning mot innovation och entreprenörskap. Det är en helt ny professur som finansieras av den 95-årige läkaren, forskaren och företagsledaren professor Endre Balazs och hans hustru doktor Janet Denlinger. Endre Balazs donationsprofessur ska nu utlysas. Den kommande innehavaren av tjänsten kan vara en forskare eller forskarutbildad innovatör och företagsledare från Life scienceområdet. Men innehavaren kan också ha en annan profil. Vi är väldigt öppna för olika typer av kandidater med för området intressanta profiler, säger Hans-Gustaf Ljunggren, dekan för forskning. REKRYTERINGEN SKA ske i internationell konkurrens och förväntningarna är att den nya professorn ska ägna sig åt både forskning och utbildning inom området innovation och entreprenörskap. Endre Balazs var gästforskare på KI under åren och har haft en framgångsrik karriär som forskare och entreprenör. Hans förmåga att omsätta sin forskning i kommersiella produkter gjorde honom förmögen. På 1940-talet lyckades han utvinna hyaluronsyra i större mängder ur tuppkammar. ÄMNET ÄR grundsubstansen i bland annat Healon, som används vid linsbyten i samband med grå starr. Healon licensierades till Pharmacia i början av 1970-talet, och blev företagets största produkt under och 1990-talet. Uppemot 300 miljoner patienter över hela världen beräknas ha genom gått gråstarrsoperationer där Healon och liknande hyaluronsyrebaserade preparat använts. Senare startade paret Balazs-Denlinger företaget Biomatrix och lanserade en produkt baserad på hyaluronsyra som använts mot artros och andra ledbesvär hos miljontals patienter. ANNIKA LUND Janet L. Denlinger, Endre A. Balazs och rektor Anders Hamsten när gåvoavtalet signerades i maj. Foto: GUSTAV MÅRTENSSON HÅLL DIG UPPDATERAD! Du har väl upptäckt KI Nyheter? Här finns senaste nytt om KI:s forskning, utbildning och organisation varje vecka, året om. Gå in på ki.se/nyheter och läs mer. Foto: ISTOCK PHOTO EXAMENSDAGS Den 5 juni firar vi n Det är examenstider på Karolinska Institutet! Den 5 juni firas nyblivna optiker, psykologer, röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor, tandhygienister, tandläkare, arbetsterapeuter, audionomer, biomedicinare, biomedicinska analytiker, fysioterapeuter, logopeder och läkare. Det blir en ceremoni med fanborg och procession med rektor, utbildningsdekan och studenter på plats. INTERNATIONELLT Etiska riktlinjer för samarbete reviderade n I mars tog rektor beslut om reviderade etiska riktlinjer för internationellt samarbete. Riktlinjerna gäller vid samarbete mellan Karolinska Institutet och utländska partner, på såväl institutionsnivå som individuell nivå. Det handlar bland annat om att NOMINERA Vem får etikpriset? n Förra året var det Göran Tomson, professor i internationell hälso- och sjukvårdsforskning vid Karolinska Institutet, som fick etikpriset för att konsekvent ha omsatt tillämpad etik i undervisning, forskning och skapande av akademiska nätverk. Vem som får det i år kan medarbetare vid KI vara med och föreslå. Nominera en person eller grupp verksam vid eller med anknytning till KI, som har gjort en särskild insats för att främja etiken vid universitetet, senast den 28 maj. Läs mer på internwebben.ki.se. KI ska motverka diskriminering, att projekt måste godkännas av etikprövningsnämnd eller motsvarande lokalt organ, om att korruption inte får förekomma och att riskbedömningar ska göras vid all form av internationellt samarbete. SAMMANSTÄLLT Hitta allt om Biomedicum n Internwebben erbjuder nu en plats för samlad information och senaste nytt om forskningslaboratoriet Biomedicum. Här finns fakta om projektet för såväl de fem institutioner som ska flytta in som för andra intresserade. internwebben.ki.se/ en/biomedicum VETENSKAP Vatten på liv och död i senaste MV n Vi är sällan undervätskade och det är poänglöst att dricka vatten i tid och otid. Läs om det livsnödvändiga men fortfarande ofta överdoserade vattnet i nummer 2/2015 av Medicinsk Vetenskap, Karolinska Institutets populärvetenskapliga tidning. Läs även intervjun med nya sekreteraren för Nobelförsamlingen om vad som kännetecknar bra forskning. Dessutom: Allergier genom tiderna. Det och mycket annat. Annonsera i KI Bladet KAROLINSKA INSTITUTETS PERSONALTIDNING Photo: Courtesy of Mayo Clinic WELCOME TO THE EIGHTH JOINT ROCKEFELLER UNIVERSITY AND KAROLINSKA INSTITUTET NICHOLSON LECTURE ANNONSFORMAT OCH PRISER Helsida kr 220x330 mm Halvsida kr 220x165 mm Kvartssida kr 108x165 mm Åttondelssida kr 108x82 mm Samtliga priser är inklusive reklamskatt (8 procent). KI Bladet är en momsbefriad personaltidning, moms tillkommer inte. Materialdag Utgivningsdag Nr 3 7 september 18 september Nr 4 16 november 27 november KONTAKTA OSS E-post till eller ring ANNONSMATERIAL Tryckfärdig högupplöst pdf-fil med inbäddade bilder, typsnitt och med färginställning i CMYK (gäller både foton och illustrationer), upplösning dpi i skala 1:1. Skickas till SAVE THE DATE: 21st Annual Mayo Clinic and Karolinska Institutet joint meeting Welcome to the 21st Annual Mayo Clinic and Karolinska Institutet Conference! Learn from the successful exchanges and collaborative excellence between the two institutions. The conference is part of the strategic collaboration platform between Mayo Clinic and Karolinska Institutet on education, administration, research and innovation. The conference is organised in cooperation with Karolinska University Hospital September, 2015 Karolinska Institutet, Campus Solna, Stockholm More information about the breakout sessions, contact details and collaboration on ki.se/mayo Hepatitis C: 26 Years Later Lecture by Dr. Charles M. Rice, Rockefeller University. An introduction will be given by Dr. Hans Rosling, Karolinska Institutet. Please register at ki.se/rockefeller by the latest May 20 May 25, p.m. Karolinska Institutet, Aula Medica, Nobels väg 6, Solna Dr. Charles M. Rice, Maurice R. and Corinne P. Greenberg Professor in Virology, Rockefeller University, New York, USA. Globally, an estimated 130 million people are infected with hepatitis C virus (HCV), a major cause of acute hepatitis and chronic liver disease, including cirrhosis and liver cancer. There is currently no HCV vaccine, and although new antiviral drugs were recently approved and are clinically available, more will be needed to combat resistance and target all genotypes. Dr. Rice s lab focuses on understanding virus replication, host responses to infection and developing new therapies to treat HCV and other viral pathogens.... Join the competition and win a photo session with photographer Emilia Bergmark- Jiménez!... Photo competition EQ Network at Karolinska Institutet invites all students and staff to participate in the photo competition: THE BEST PHOTO OF DIVERSITY & EQUALITY AT KAROLINSKA INSTITUTET What s your view on diversity and equality? Send us your photos illustrating diversity and/or equality at our university. Entries will be posted at eqnetwork.ki.se and eventually at KI Facebook, facebook.com/ karolinskainstitutet where you will be able to vote for your favorites by liking. Deadline for entries is 31st October Voting will start by mid-november. An especially appointed jury will also have their say in choosing the winning photo. FB likes represent 50 per cent of the votes and jury votes the remaining 50 per cent. Photos must be in jpeg-format, high-resolution (300 dpi). Enter the competition by ing your photo/photos to Please write Photo Competition in the subject line. eqnetwork.ki.se The EQ network is an organization for all students, researchers and employees at Karolinska Institutet with an interest for equality & diversity. The aims are to discuss and suggest alternative career ways and assessments of competence for multiplying the background of researchers, students and staff. 24 KIBLADET NUMMER KIBLADET NUMMER

14 SÅ SATSAR KI PÅ LIKA VILLKOR l Rekryteringsmålet för KI är 47 procent kvinnor bland nyanställda professorer under perioden l I dag är cirka 29 procent av de nyanställda professorerna kvinnor. l Nytt för i år är att Rekryteringsutskottet ska utbildas i lika villkorfrågor, särskilt kön. l Forskningsstyrelsen ger en halv miljon kronor i bidrag till institutioner som anställer kvinnliga professorer. Satsningen pågår året ut. Bidrag utgår även till anställning av kvinnor som gästprofessorer. DE HÄR MÅLEN STRÄVAR KI EFTER l Fler av professorerna ska rekryteras utifrån. l Vassare professorer, som har goda möjligheter att nå större forskningsgenombrott. l Majoriteten av professorerna ska ha sin lön betald genom statsanslag till institutionen. I dag finansieras merparten med externa forskningsanslag. DET KRÄVS FÖR ATT BLI PROFESSOR l En professor ska ha vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. l Meritkraven viktas olika beroende på om anställningen är inriktad mot forskning eller utbildning. l En professor ska också ha erfarenhet av ledarskap och av att ha arbetat med utvecklings- och samverkansfrågor. l För en så kallad kombinationsanställning krävs även klinisk skicklighet. Foto: ISTOCK PHOTO Vice ordförandena i Junior Faculty, Jens Hjerling-Leffler och Emma Andersson, är nöjda med att de ansvariga för karriärtrappan haft en god dialog med dem. Foto: ERIK CRONBERG Professorsavgångarna här är frågorna KI måste hantera Svårt för yngre att planera karriären Den som vill vara kvar inom den akademiska forskningen måste klara sig förbi flera flaskhalsar längs vägen. Otydlighet kring vad som krävs för att få en tjänst, och stora skillnader mellan institutionerna stressar yngre som satsar på en forskarkarriär. Det finns runt doktorander på KI, men antalet forskarassistenter är strax under 200. Vad händer i glappet mellan disputation och etablering som forskare? Jenny Svärd, som fram till nyligen var ordförande för Postdoc Association på KI, menar att övergången från doktorand till postdoktor generellt inte är så svår. Men sedan blir det mycket tuffare och hon upplever att många är omedvetna om vad som väntar efter den relativt trygga tillvaron som doktorand. Postdoktortiden blir ett vägskäl för många. I nästa steg är det betydligt högre konkurrens och färre tillgängliga tjänster. Det blir en kraftigare sållning, säger hon. FLER SÖKTE I ANDRA UTLYSNINGEN AV KARRIÄRTRAPPAN Anställningarna utlystes den 20 februari och sista ansökningsdag var 20 mars. Så här många sökte de olika typerna av anställning (siffrorna inom parentes gäller 2014 års utlysning): l Forskarassistent: 262 (162) l Forskare 2 år (forskarassistentförlängning): 28 (44) l Forskare: 216 (116) I siffrorna ingår både behöriga och icke-behöriga sökanden. En person kan ha sökt flera anställningar. https://internwebben.ki.se/en/junior-faculty-ki Läs mer om Junior Faculty. YNGRE FORSKARE menar att det är svårt för dem att planera sin karriär. Att karriärsystemen ser olika ut på KI:s 22 institutioner spelar in. Det är mycket hög konkurrens om de tjänster som finns och många upplever att det finns oklarheter kring vad som krävs för att få en viss typ av tjänst. KI:s centrala utlysningar av tjänster för juniora forskare, även kallad karriärtrappan, beskrivs som ett viktigt första steg. Junior Faculty (JF), som organiserar unga forskare som ännu inte har fast tjänst, är positiva till att de ansvariga på KI har fört en god dialog med JF:s styrgrupp. Vi är väldigt glada över att det finns en tydlig vilja på KI att ta tag i frågan. Vi tror att utformningen av en tydlig karriärstege kan vara en nyckelfaktor i KI:s konkurrenskraft för att attrahera yngre forskare, säger Jens Hjerling-Leffler, vice ordförande i JF. FJOLÅRETS UTLYSNING av anställningar som forskarassistent, förlängning av forskarassistent (två år) och senior forskare (fem år) följdes av viss kritik. En av de saker som kritiserades var att sökande till femårig forskartjänst inte fick ha fast anställning. Enligt kritikerna ledde kravet till att en del personer som hade goda vetenskapliga meriter sållades bort enbart på grund av att de hade en fast tjänst. Kravet togs bort inför årets utlysning, så att fler hade möjlighet att söka de tjänsterna. Det återspeglas i det ökade söktrycket. I år sökte 216 personer de femåriga forskartjänsterna, vilket är 100 fler än förra året. Totalt kom det in 506 ansökningar till de tre utlysningarna, jämfört med 322 förra året. ANDRA FRÅGOR efter förra årets utlysning har handlat om sättet som det första urvalet bland de sökande gjordes på och att många har haft svårt att förstå karriärsystemet. Vi har lyssnat på synpunkterna och därför har vi ändrat så att sökanden kan ha en fast tjänst. Processen för det första urvalet har vi också ändrat. Den kommer inte bara baseras på bibliometri, utan en grupp kommer att titta på alla ansökningarna som kommer in, säger Birgitta Henriques Normark, vicedekan för rekrytering. Junior Faculty ser positivt på utvecklingen av karriärtrappan vid KI, och fortsätter föra diskussioner med ledningen. Målet är att alla forskarassistent- och forskarpositioner ska annonseras och granskas på samma sätt som de centralt utlysta tjänsterna, samt att införa tenure track och ryggsäckar med resurser för unga forskare som etablerar egna grupper, säger Emma Andersson, vice ordförande i JF. KARIN SÖDERLUND LEIFLER HARD FOR JUNIORS TO PLAN A CAREER Junior researchers at KI say that it s hard for them to plan a career. Part of this is because of how varied the career systems at KI s 22 departments are. The competition for available positions is tough, and many think that it s unclear exactly what is required in order to obtain a certain kind of post. The central system for advertising such positions the career ladder is described as an important first step. RETIRING PROFESSORS POSE CHALLENGE TO KI A third of Karolinska Institutet s professors are due to retire within the next six years, providing an opportunity for KI to realize its ambition of having fewer but better paid professors. However, it also means that KI will be losing a great deal of expertise. It could also be a blow to career opportunities and equality at KI. En tredjedel av Karolinska Institutets professorer går i pension under de kommande sex åren. Det bäddar för ambitionen att minska antalet professorer och ge mer pengar till ett färre antal. Men det innebär samtidigt att många med stor kunskap försvinner. Mellan åren 2015 och 2020 kommer 131 av KI:s 387 professorer att fylla 67 år, med andra ord var tredje professor. Även om många fortsätter att vara verksamma efter pensioneringen så är det då som anställningen avslutas. Om många försvinner samtidigt kommer det förstås att få konsekvenser. Det här är en mycket viktig fråga, både för KI i stort och institutionerna. Pensionsavgångarna kan ge en brist på kompetens. Därför är det viktigt att vi gör en inventering för att titta på vilka pensionsavgångar vi har att vänta och om några områden behöver stärkas i samband med det, säger Birgitta Henriques Normark, vicedekan för rekrytering. 4 Rekryteringen 4 Karriärvägarna 4 Jämställdheten Birgitta Henriques Normark. Foto: GUSTAV MÅRTENSSON Peter Gustafsson. Foto: CAMILLA SVENSK INSTITUTIONERNA HAR ansvar för att se över vilken kompetens de har behov av att rekrytera. Men centralt finns en vilja att ha en övergripande strategi i samband med de stora pensionsavgångarna. Nu har två arbetsgrupper tillsatts för att titta på hur samordningen kan förbättras, hur behovet av rekryteringar ser ut, på karriärstrukturer för forskare, och på anställningsordningen. Även finansieringen av anställningar är en het fråga. I dag är inte professorerna fullfinansierade med statsanslag. Vi vill gärna öka antalet sökanden utifrån, så vi behöver fundera på hur vi kan göra KI attraktivt. Ska den som blir anställd som professor få en ryggsäck med resurser? säger Birgitta Henriques Normark är en fråga som diskuteras. DET ÄR INTE HELLER självklart att varje professor som går i pension ska ersättas av en ny. I Strategi 2018 uttalas en ambition att minska antalet professorer och de stora pensionsavgångarna ger en möjlighet att göra det. Pensionsavgångarna kan vara både hot och möjlighet för olika forskningsområden. Det kan frigöra medel för institutionerna att satsa på nya forskningsområden eller juniora forskare. Men det kan också vara ett hot om viktig nyckelkompetens försvinner, säger Peter Gustafsson, enhetschef för rekryteringsenheten. Frida Nilsson. Foto: ULF SIRBORN Sylvie Garnbeck. Foto: CAMILLA SVENSK Det finns fler laddade frågor: KI rekryterar många internt och det kan finnas en motsättning mellan möjligheterna att göra karriär på KI och det uttalade målet i Strategi 2018, att öka andelen professorer som rekryteras utifrån. Även jämställdhetsmålet, att 47 procent av de nyrekryterade professorerna ska vara kvinnor, blir svårt att uppnå. Det är problematiskt att få in kvinnliga professorer och det kommer att bli en ännu större utmaning om antalet professurer minskar, säger Frida Nilsson, projektsamordnare inom breddad rekrytering och lika villkor. Hon pekar på att lika villkor i karriären är en förutsättning för att lyckas rekrytera de allra bästa, men för att det ska fungera måste frågorna finnas med i kärnverksamheten på ett annat sätt än de gör i dag. En svensk studie visade för något år sedan att sannolikheten för en kvinna att bli professor är 37 procent lägre än för en man. Att det finns något fler kvinnliga professorer nu kan förklaras av att det är fler kvinnor i akademin, men möjligheterna för en enskild kvinna att göra en sådan karriär har inte ökat. Det handlar mycket om att informella strukturer gör det svårare för kvinnor. Det kan till exempel handla om processerna som föregår en utlysning. Vi vet att transparens är A och O för att kvinnor ska kunna gå vidare i karriären, säger Frida Nilsson. EN ÖKAD INTERNATIONELL rekrytering kan också påverka könsfördelningen. Internationellt sett är könsfördelningen inom forskning mer ojämn, vilket kan påverka fördelningen mellan män och kvinnor när vi anställer professorer utifrån, säger Sylvie Garnbeck, personalkonsult på universitetsförvaltningen. Birgitta Henriques Normark håller med om att jämnare könsfördelning bland professorer är en mycket viktig och inte helt lätt fråga. Det är en fråga vi jobbar med, men det kanske inte enbart handlar om professorsnivån, utan jag tror att vi behöver Möt två professorer på nästa uppslag! fundera på om det finns något som vi kan hjälpa till med även tidigare i karriären. KARIN SÖDERLUND LEIFLER 26 KIBLADET NUMMER KIBLADET NUMMER

15 Professorerna: En har varit professor i 35 år. Den andra blev det för 3,5 år sedan. KI Bladet har träffat veteranen Anita Aperia och Pernilla Lagergren, KI:s yngsta professor, och pratat om professorsrollen. I SciLifeLab på campus Solna ligger laboratorierna vägg i vägg med kontoren. Det är inte många steg mellan den vita labbrocken och skrivbordet för medlemmarna i Anita Aperias forskargrupp. Pernilla Lagergren och hennes forskargrupp däremot använder inga laboratorier utan bedriver all sin forskning i datorer. På ytan finns det flera skillnader mellan de båda KI-professorerna, men det visar sig snart att deras tankar kring professorsrollen är lika på flera plan. SOM PROFESSORER har de som uppgift att bedriva forskning och ha det övergripande ansvaret för den högre utbildningen. Professorer är också sakkunniga i olika sammanhang, deltar i grundutbildningen och arbetar i kommittéer och nämnder. Utöver det ska de leda sin forskargrupp och söka finansiering. I den aktiva delen av min karriär kände jag mig ibland splittrad. Nu kan jag lägga större delen av min tid på forskning och handledning, men splittringen som kan uppstå är en fara, säger Anita Aperia. Man måste välja och tänka sig för innan man säger ja till allt. Det blir forskningen som får stå åt sidan när man har andra uppdrag, säger Pernilla Lagergren. FÖR DET VAR I FÖRSTA hand det genuina intresset för forskning som ledde dem till professurerna. Möjligheten att driva egna forskningsprojekt för att försöka besvara relevanta frågeställningar och förbättra för patienterna gjorde att de hamnade här. Titeln som sådan har inte spelat roll. När jag började forska hade jag ingen karriärplan. Jag drevs in i forskarkarriären genom ett brinnande intresse att förbättra för de patienter jag håller varmt om hjärtat. Det är batteriet bakom min forskning. Drivet och nyfikenheten måste finnas inom en själv, säger Pernilla Lagergren. De är överens om att tålamod är en nödvändig egenskap hos en professor. Motgångarna är ständigt närvarande och det är viktigt att inte tappa glöden när det inte blir som man trott. Att upprätthålla internationellt ledande forskning, men framför allt ovissheten kring ekonomin, är en utmaning enligt de båda. Det är tufft att försörja en forskargrupp. Anslagen är ofta på ett par år och jag måste söka allt som finns. Det skulle behöva finnas en viss grundtrygghet, kanske i form av en ryggsäck med resurser för de som anställs som professorer, säger Pernilla Lagergren. ANITA APERIA, som har varit forskare under ett helt yrkesliv, kan jämföra med en tid då professorsrollen var annorlunda. Bland annat fanns det färre professorer förr. Det intressanta är att det då var ett större utbyte mellan lärosätena. Alla de bästa inom ett område sökte utlysta tjänster och jag tror att det var bra med den mobiliteten och konkurrensen, säger hon. Anita Aperia är numera anställd som senior professor och arbetar heltid. Hon jobbar tillsammans med en yngre professor och när hon en dag själv slutar med forskningen kan projekten fortsätta utan henne. Hon ser det som en stor fördel att de som kan dra in anslag till sin forskning behandlas som forskningsledare även efter den formella pensionsåldern. Det är ett kreativt yrke och svårt att sluta. Man kan jämföra det med att vara författare eller konstnär. Man måste inte sluta för att man har uppnått en viss ålder, men man måste bevisa att man gör nytta. KARIN SÖDERLUND LEIFLER Det krävs driv och tålamod Namn: Anita Aperia. Titel: Senior professor vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, KI. Har varit professor i: 35 år. Forskar om: Hur man kan förklara den energieffektivitet som präglar kroppens och de enskilda cellernas arbete med fokus på saltpumpen (Na,K-ATPas), kroppens mest energi krävande protein. Namn: Pernilla Lagergren. Titel: Professor vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, KI. Har varit professor i: 3,5 år. Forskar om: Hur återhämtningen efter operation för matstrupscancer kan förbättras baserat på patienternas självrapporterade uppgifter. Foto: GUSTAV MÅRTENSSON BEING A PROFESSOR KI Bladet has met professors Anita Aperia and Pernilla Lagergren, one a veteran and the other KI s youngest professor, to discuss the nature of the position. As professors their job is to pursue research and have overall responsibility for the higher education in which they are engaged. They also appear as experts in a variety of contexts, take part in undergraduate education and sit on committees and boards. On top of all this, they have to lead their research groups and secure funding. ANITA APERIA OM... PERNILLA LAGERGREN OM... KI:s läge inför pensionsavgångarna: Det vore bra om det blev större rotation av personer mellan lärosätena. Kanske även tenure track för disputerade med ambition att gå vidare inom akademin. Regelbunden utvärdering och samtidigt karriärrådgivning skulle kunna hjälpa yngre forskare att veta om vägen är den rätta för dem, det skulle såväl KI och individen vinna på. Det bästa med att vara professor: Att alltid lära sig något nytt varje dag. Det är ett fantastiskt jobb utan gränser och med hela världen som arbetsplats. Fort- farande efter alla dessa år är det roligt att gå till jobbet varje dag. Vilka råd hon skulle ge till den som vill bli professor: Våga göra en postdok och byt miljö. KI:s läge inför pensions avgångarna: KI har ett bra läge för att satsa strategiskt på färre professorer där behovet finns. Använd en del av pengarna för att satsa mer på yngre forskare som passar för rollen. Vilka råd hon skulle ge till den som vill bli professor: Att bli professor ska inte vara själva målet. Om man är driven inom sitt forskningsämne och forskar av genuint intresse och nyfikenhet, då kommer man framåt. Vill du satsa på forskningen, gör en postdok i en bra forskargrupp utomlands. Det bästa med att vara professor: Att man har förtroende från KI och ansvar för sitt forskningsområde på flera plan. Att vara professor är något av en kvalitetsstämpel. 28 KIBLADET NUMMER KIBLADET NUMMER

16 Sofie Göransson, marknadschef på KIUP, tror på mer målgruppsinriktade titlar i utgivningen än tidigare. KIUP stakar ut sin nya riktning Karolinska Institutets bokförlag, KI University Press (KIUP), får ny organisation och diskuterar nu litterär inriktning för utgivningen. I sommar väntas formerna för den fortsatta verksamheten vara klar. Klart är att KIUP från att ha varit ett bokförlag inom KI Holding AB sedan 2005 istället kommer att rymmas inom universitetets egen organisation som en del av kommunikationsavdelningen. Det återstår fortfarande arbete kring avtal och upphandling av externa leverantörer, och därför har nystarten skjutits fram från april till sommaren. ÄVEN OM KIUP har varit KI:s bokförlag hela tiden har den interna tillhörigheten inte riktigt funnits där, säger marknadschef Sofie Göransson. När allt blir klart finns flera fördelar med att befinna sig där forskarna tillika författarna är, förklarar hon. Är man ett stort universitet och finns på en internationell marknad är det är bra med egen förlagsverksamhet för kontakten med samhället. Men också för att andra bokförlag i Sverige HÄR ÄR NÅGRA AV TITLARNA FRÅN KIUP Nationella kvalitetsregister i hälso- och sjukvården Gunilla Jacobson Ekman, Bertil Lindahl, Annika Nordin Evidensbaserad medicin i Sherlock Holmes spår Jörgen Nordenström Värdebaserad vård Jörgen Nordenström Den ekonomiska människans fall Johan Frostegård har skurit ner på utgivningen av medicinsk litteratur, både när det gäller tyngre och mer populärvetenskapliga böcker, säger Sofie Göransson. KI:s bokförlag har en plats att Mår barnen bra i förskolan? Ulla Waldenström Hjärnan Anna Josephson, Lars Olson Noter om musik och hälsa Töres Theorell Hjärtat Per Tornvall, Mårten Rosenqvist Kompendium i barnkirurgi och barnortopedi Björn Frenckner, Georg Hirsch, Tomas Wester, Per Åstrand fylla, men inte som en helt ny spelare i en bransch som blöder. Det handlar i stället om att samarbeta med externa förlag som står för produktion och marknadsföring, medan KI står för idéerna, förfat- Foto: ERIK CRONBERG tarna och de färdiga bokmanusen. Sofie Göransson är inne på att det blir mer målgruppsinriktade titlar än tidigare. Några av de större försäljningsframgångarna i KIUP:s tioåriga historia har hittat läsarna genom patientföreningar, i konferenssammanhang och genom forskarnas egna nätverk, ofta inom ganska smala ämnesområden med titlar som Värdebaserad vård och Nationella kvalitetsregister i hälso- och sjukvården. MEN ANDRA FRAMGÅNGAR har varit bredare titlar som Hjärnan, som används som grundläggande litteratur i både skolor och av allmänhet. Som boken Diabetes. Det är klart att vi måste göra en bok om en av de största folksjukdomarna, säger Sofie Göransson, och garanterar att nya manusidéer inte saknas. Även tidigare utgivna böcker kan komma att revideras. Av dem som gått bra inom gamla KIUP, kan några få uppföljare. Bland annat blir det mer om både magen och barnen. MADELEINE SVÄRD HUSS KI S PUBLISHER GETS FACELIFT Karolinska Institutet University Press (KIUP) is to be reorganised and is currently discussing a new publication policy. Just what form the new KIUP is to take will be known this summer. What has been decided is that KIUP will no longer be a publishing company under KI Holding AB, as has been the case since 2005; instead, it will fall under the university s own organisation as part of the Communications and Public Relations Office. Normkritisk samling invigs n Den 25 maj invigs KIB:s normkritiska boksamling på biblioteket i Solna med bland annat en lunchföreläsning som reder ut och problematiserar begreppet normkritik. Frågor som diskuteras är vad som skulle hända om KI tillförde ett sådant perspektiv i utbildningen, hur fler personer på KI, både studenter och personal, kan få känna sig inkluderade och hur studenter och personal kan bli bättre på att bemöta olika människor i vården. Medverkar gör bland andra KIB:s grupp för lika villkor, studentrepresentanter och KI:s råd för lika villkor. Skrivande på kvällstid. Sent plugg på bibblan n Den 6 maj ordnade Karolinska Institutets universitetsbibliotek (KIB) en uppesittarkväll för alla studenter som en kick och inspiration i deras arbete med olika skrivuppgifter. På plats under hela kvällen fanns personal från Språkverkstaden och KIB-labb som erbjöd handledning och flera miniföreläsningar. Arkivbild: ERIK CRONBERG TIME FOR RESEARCH Katarina Göransson is a University Nurse at Karolinska University Hospital s accident and emergency clinic in Solna. This position is the most senior step of the hospital s competence ladder for clinical nurses and is held by ten people, who can devote 30 per cent of their working week to research, financed by KI. KICANCER Retreat The Fourteenth KICancer Retreat, September 28 29, 2015, Djurönäset This is open for all KI-students, post docs and supervisors with an interest in cancer research and in the KICancer- network program, its current and future activities. Among the invited key note speakers: Matthew G van der Heiden, MIT and Olli Kallioniemi, FIMM and SciLifeLab. Presentations of exciting research projects at KI in cancer biology, clinical cancer research, cancer care research and cancer epidemiology, poster sessions etc. Deadline for registration: Monday June 30, Registration form will soon be sent to the KICancer network members and will also be available at the KICancer home page: Katarina Göransson får använda 30 procent av sin arbetstid till att forska. Katarina Göransson, docent och universitetssjuksköterska vid akutkliniken, Karolinska Universitets sjukhuset i Solna. Vad är en universitetssjuksköterska? Universitetssjuksköterska är det översta steget i Karolinska universitetssjukhusets kompetenstrappa för sjuksköterskor som arbetar i klinisk vård. Den högsta nivån kräver doktorsexamen och vi är nu knappt tio personer som har fått den befattningen. Vad innebär tjänsten? Att vi under tre år får använda 30 procent av vår arbetstid för forskning. Den tiden finansieras av Karolinska Institutet. Jag är knuten till institutionen för medicin, Solna, och forskar om akutsjukvård, både vården i ambulans och på akutmottagning. För mig betyder tjänsten att jag kan starta ett nytt forskningsprojekt som Foto: ULF SIRBORN Sjuksköterska med tid för forskning Hallå där... MER OM MODELLEN l Universitetssjuksköterska, avancerad nivå 4, är det översta trappsteget i Karolinska Universitetssjukhusets kompetensutvecklingsmodell för sjuksköterskor i klinisk vård. Kräver doktorsexamen. l Steget under, universitetssjuksköterska på avancerad nivå 3, kräver master eller licentiatexamen. l Utöver de akademiska meriterna krävs för båda nivåerna även minst åtta års klinisk erfarenhet, ett definierat ansvarsområde, kliniska expertkunskaper och utbildnings/handledarmeriter. undersöker om det finns en koppling mellan mortalitet och sjukskötersketäthet på akutmottagningar. Jag har också initierat ett forskningsnätverk för läkare och sjuksköterskor på akutdivisionen här i Solna för att underlätta studier som följer patienten genom hela det akuta vårdförloppet. Vad är nyttan med universitetssjuksköterskor? På strategisk nivå kan vi bidra till att överföra kunskap mellan universitetet och sjukhuset. Vi bildar också ett nätverk av forskare inom olika fält, vilket kan ha positiva effekter för forskningen. Personligen betyder det oerhört mycket att få sammanhållen, finansierad forskningstid och därigenom möjlighet att utöka min forskning. SARA NILSSON SOMMARERBJUDANDE till Karolinska Institutet Tre skäl till varför du bör köpa Kongospår: Kanonuppföljare till Turkanarapporten som hittills lästs av Super-rabatt för KI-anställda: 119 kr Allt överskott går till Läkare utan gränser Beställ böcker på: Rabattkod: MSF 30 KIBLADET NUMMER KIBLADET NUMMER

17 Här är de nya hedersdoktorerna vid Karolinska Institutet Styrelsen för forskning vid Karolinska Institutet har utsett fyra nya hedersdoktorer som promoveras i Stockholms stadshus den 22 maj De utses för viktiga vetenskapliga insatser, särskilda insatser för universitetet eller betydelsefulla insatser för mänskligheten. n TAK W MAK, professor vid University of Toronto och Director för The Campbell Family Institute for Breast Cancer Research vid Princess Margaret Cancer Centre i Toronto, Kanada. Tak W Mak har gjort fundamentala upptäckter inom så väl immunologin som inom cancerforskningen upptäckte han T-cellreceptorn, en av de viktigaste upptäckterna inom immunologin i modern tid. Han var också en av pionjärerna i framtagandet av genetiskt modifierade möss, så kallade knockoutmöss, vilket haft mycket stor betydelse för den immunologiska och tumörbiologiska forskningens utveckling över hela världen. Tak Mak har på ett väsentligt sätt bidragit till att stärka KI:s forskningsportfölj genom en exempellös generositet i att dela med sig av sina modellsystem. Tak W Mak. Foto: UNIVERSITY HEALTH NETWORK COMMUNICATION OFFICE n BERTIL HÅLLSTEN, ekonomie doktor i finansteori vid Handelshögskolan i Stockholm och senare professor i ekonomi vid Skogshögskolan. Efter en karriär som akademiker och ledande befattningar i offentlig och privat verksamhet har Bertil Hållsten arbetat som rådgivare och portfölj förvaltare med investeringar i forsk ningsintensiva företag inom Life Bertil Hållsten. Foto: GUNNAR ASK science-området. År 2003 bildade han Hållstens Forskningsstiftelse som sedan dess lämnat stora bidrag till svensk medicinsk forskning, främst genom Hjärnfondens verksamhet. År 2014 donerade Bertil Hållsten ytterligare medel som möjlig gjorde inrättandet av fyra stycken Hållsten Academy Fellows vid KI, där unga särskilt lovande forskare erhöll generösa forsknings anslag fyra år framåt. Mariam Claeson. Foto: BILL OCH MELINDA GATES FOUNDATION n MARIAM CLAESON, Director för Maternal, Newborn and Child Health vid Bill och Melinda Gates stiftelse i Seattle, USA. Mariam Claeson har under hela sitt yrkesliv arbetat med att föra ut nya medicinska forskningsresultat till dem som behövt dessa mest kvinnor och barn i låginkomstländer. Efter läkarexamen från KI 1979 arbetade hon med hälso- och sjukvård i Bangladesh, Bhutan och Etiopien. Efter en kortare period i Sverige som global hälsoexpert rekryterades hon till Världshälsoorganisationen WHO där hon stannade i sex år. Därefter har hon under 18 år haft positioner som medicinsk expert på olika ledande befattningar inom Världsbanken, och har nu en ledande position inom Bill och Melinda Gates stiftelse. n BARRY JOHN EVERITT, zoolog, psykolog och professor i neurologisk beteendevetenskap vid University of Cambridge, England. Barry Everitt visade tidigt hur hormoner påverkar signalsubstanser i hjärnan genom vilka de kontrollerar sexualdriften. På ett liknande sätt har han sedan identifierat de system som är styrande för drogberoende. Hans studier har förändrat synen på neurobiologiska och psykologiska mekanismer vid drogberoende och hans fynd är även betydelsefulla för utvecklingen av behandling av vissa psykiatriska sjukdomar och tillstånd, till exempel det posttraumatiska stressyndromet. Barry Everitt introducerade beteendevetenskapen vid KI och har inspirerat många forskare inom detta område. Han har haft flera förtroendeuppdrag vid KI, erhållit ett stort antal vetenskapliga utmärkelser och suttit i flera internationella vetenskapliga kommittéer och rådgivande organ. Barry John Everitt. Foto: BRUCE HEAD PHOTOGRAPHY Surgical techniques in rat and mouse, 2.0 ECTS SÖK BIDRAG TILL DIN FORSKNING! Course dates: Sept 21-25, 2015 Course fee: SEK incl. INDI The course is on the doctoral level but also open for post docs, researchers and animal care takers. PhD students free of charge! Key topics: Pre, per and post-operative care Basic and advanced surgical techniques Laboratory practice in microsurgery techniques; vein and artery catheterization; anastomosis; explorative laparotomy etc Instruction on requested techniques for your own research. Lecturers Professor René Remie, The Netherlands and Professor Michael Axelsson, Gothenburg University Contact Dude Gigliotti, Director of Studies Comparative Medicine, KI Photo: Science Photo CONFERENCES 2015 KAROLINSKA INSTITUTET Emerging Methods and Technologies for Medical Research A Conference where Technology Meets Biology 1-2 September 2015, Nobel Forum, Karolinska Institutet Join us for an exciting two-day symposia where technology meets medical and biological research at the Karolinska Institute in Stockholm. Basic research on biotechnology, nanotechnology, synthetic biology, materials and microscopy and how novel methods from these felds are applied to biological and medical research questions. Riksförbundet HjärtLung delar varje år ut bidrag till forskning som berör personer med hjärtsjukdom eller lungsjukdom. Vi prioriterar forskning om rehabilitering och prevention för våra medlemsgrupper. Stor vikt läggs på patientnytta. Praktisk information hittar du på: hjart-lung.se/forskning. Ansökan om forskningsbidrag ska vara Riksförbundet HjärtLung tillhanda senast 30 september Välkommen med din ansökan. CONFERENCES 2015 KAROLINSKA INSTITUTET Symposium in honour of Eva and George Klein s 180th anniversary 2015: The Future of Tumor Biology Date: June 2015 at Wallenbergsalen, Nobel Forum, Solna Campus This symposium in honour of Georg and Eva Klein (who both celebrate their 90th birthdays during 2015) will start with a concert and welcome gathering in Aula Medica on the late afternoon of June 16. This part of the event will be open to all at KI. The scientifc program takes place during the whole days June 17 and 18. The scientifc sessions will be broadcasted live to those unable to attend the meeting. Register online! More info at https://internwebben.ki.se/en/ surgical-techniques-rat-and-mouse Please visit emergmed-conf.org for registration. For more information, please contact Björn Högberg, e-postadress Tel: Registration - by invitation only, but a limited number of seats will be made available around May , on a frst-come-frst-save basis (registration fee 2000 SEK). These will be advertised on conference.ki.se/gekanniversary Organized by: The Department of Microbiology, Tumor and Cell Biology 32 KIBLADET NUMMER KIBLADET NUMMER

18 Nitiska medarbetare hedrades i ceremoni n Karolinska Institutets mottagare av utmärkelsen För nit och redlighet i rikets tjänst 2014, firades vid en ceremoni på Svenska Läkaresällskapet den 18 februari Mottagare var Jacek Andrzejewski, Dusanka Balaz, Tomas Bergman, Barbara Canlon, Sven Cnattingius, Ruth Detlofsson, Anders Ekbom, Alex Sándor Feldőtő, Jan-Ingmar Flock, Kerstin Frändin, Hans Gyllenhammar, Catharina Hagberg, Lennart Hammarström, Ulla Ch Hanson, Lars Helin, Viveca Holmberg, Martin Ingvar, Ann-Christin Johnson, Hans-Åke Jonsson, Britt-Marie Leijonhufvud, Agneta Lindahl, Karin Lundströmer, Eva Mellström, Charlotte Ovesen, Joanna Petterson, Marianne Schultzberg, Ann-Gerd Thorsell, Göran Tomson, Mats Wahlgren och Håkan Westerblad. Mottagare som inte närvarade: Katalin Benedek, Helene Blomqvist, Johnny Carlsson, Tina Dalianis, Monica Pace Sjöberg, Juni Palmgren, Monica Rundgren, Blanca Silva Lopez, Birgitta Tibäck, Mats Ulfendahl och Eva Westberg. Foto: ANDERS NORDERMAN NYA PROFESSORER Jiri Bartek har anställts som professor i cancerbiologi vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik från den 1 april. Karin Broberg har anställts som professor i miljömedicin med inriktning mot genetik och epigenetik vid Institutet för miljömedicin från den 1 maj Solvig Ekblad har anställts som adjungerad professor i mångkulturell hälso- och sjukvårdsforskning vid institutionen för lärande, informatik, management och etik från den 1 februari Tobias Huber har kallats att från den 15 augusti 2015 vara professor i medicin vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik. Lisa Juntti-Berggren har anställts som professor i experimentell medicin vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi från den 1 januari Terumi Kohwi-Shigematsu har anställts som gästprofessor i cancerepigenetik vid institutionen för mikro biologi, tumör- och cellbiologi från den 1 mars Ralph Knöll har anställts som adjungerad professor i genetisk kardiologi vid institutionen för medicin, Huddinge från den 1 mars Stig Linder har anställts som professor i molekylär cancerfarmakologi vid institutionen för onkologipatologi från den 1 januari Jonas Mattsson har anställts som adjungerad professor i cellterapi vid institutionen för onkologipatologi från den 1 maj Ali Mirazimi har anställts som adjungerad professor i klinisk virologi vid institutionen för laboratoriemedicin från den 1 mars Claes Norring har anställts som adjungerad professor i klinisk psykologi vid institutionen för klinisk neurovetenskap från den 1 mars Professorer emeriti firades med middag n De professorer vid Karolinska Institutet som nått pensionsålder firas varje år traditionsenligt med en middag i Nobel Forum. Trots att de sällan lämnar sin vetenskapliga verksamhet tackas de för sina insatser hittills. Årets högtid firades den 26 februari av rektor Anders Hamsten, prorektor Kerstin Tham och fler i KI:s ledning. Professorer emeriti 2015 som deltog vid middagen var Anders Ahlbom, Staffan Ahnve, Anders Björkman, Vinod Diwan, Anders Ekbom, Marta Granström, Jan Henriksson, Jörgen Nordenström, Klas Nordlind, Christer Sandahl, Göran Tomson, Ulla Waldenström, Boris Zhivotovsky, Peter Århem och John Öhrvik. Foto: ERIK CRONBERG LE BLANC NY LEDAMOT I KVA n Kungl. Vetenskapsakademien, KVA, har valt in fem nya svenska ledamöter. I klassen för medicinska vetenskaper valdes Katarina Le Blanc, professor i klinisk stamcellsforskning vid institutionen för laboratoriemedicin vid Karolinska Institutet. Läs mer på KVA:s webbplats. Foto: ULF SIRBORN KALLIONIEMI BLIR NY DIREKTÖR FÖR SCILIFELAB n Olli Kallioniemi efterträder Mathias Uhlén som direktör för Science for Life Laboratory (SciLifeLab) från och med 1 juli SciLifeLab får med Olli Kallioniemi sin andra direktör sedan starten Centrumet är ett samarbete mellan de fyra universiteten Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet och Uppsala universitet och utsågs 2013 till nationellt center av regeringen. Olli Kallioniemi kommer att ansluta till SciLifeLab som professor vid Karolinska Institutet och kommer även att fortsätta som forskningsdirektör på deltid vid Institute for Molecular Medicine Finland (FIMM) vid Helsingfors universitet där han varit verksam sedan Foto: VEIKKO SOMERPURO Photo: Leoni Ringrose and Frank Ruge, IMBA, Vienna Regulatory RNAs and Chromatin Friday 16th October 2015, Nobel Forum, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden CONFERENCES 2015 KAROLINSKA INSTITUTET Intense research during the last decade has revealed unanticipated regulatory roles for non-coding RNAs. This conference will bring together some of the most infuential researchers investigating the role of non-coding RNAs in the regulation of transcription, at a chromatin level and during development and cancer. Trygghet genom hela karriären Naturvetarnas disputerade ombudsmän och karriärrådgivare vägleder och coachar dig genom din karriär. Dessutom ingår vår förmånliga inkomstförsäkring. Ninolab är er ramavtalsleverantör! I ramavtalet ingår bland mycket annat centrifuger från Thermo Sorvall! Med centrifuger från Sorvall uppnår man ett fantastiskt resultat i laboratoriet! Från mikro- och bänkcentrifuger till avancerade golvmodeller. Tillsammans med karbonfberrotorer utgör de en vinnande kombination! Uppnå en oslagbar produktivitet, smidighet och användarvänlighet med Sorvalls centrifuger, rotorer och tillbehör! Photo: Jens Hjerling-Leffer/Hugo Castelo-Branco The Developing Brain CONFERENCES 2015 KAROLINSKA INSTITUTET Thursday September 3, 2015 Nobel Forum, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden How can a single cell give rise the most complex organ known the brain? This is the overarching question in neural development; knowing how such a intricate structure is assembled gives not only crucial knowledge about the brain itself but also important insight to the etiology of some our most common diseases. This one day conference gathers some of the greatest minds working on critical questions ranging from cell-specifcation to the creation of mature circuits in the brain. Please visit ki.se/en/about/calendar/ regulatory-rnas-and-chromatin for registration. For more information, please contact Naturvetarna är fackförbundet för akademiker inom naturvetenskap. Våra medlemmar arbetar inom life science, jord, skog och miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik och data. Vi coachar, företräder och stöttar naturvetare genom hela arbetslivet. LyfTer NaTurveTare En beställning från Ninolab inkluderar frakt, installation och utbildning genomförd av utbildad tekniker Please visit ki.se/en/about/calendar/thedeveloping-brain-0 for registration and program. For more information please contact or 34 KIBLADET NUMMER KIBLADET NUMMER

19 Med fokus på läkemedel, från forskning till användning. Välkommen du också! apotekarsocieteten.se november Quality Hotel Globe, Stockholm Den självklara kongressen för dig som arbetar med läkemedelsfrågor! Läkemedelskongressen är Apotekarsocietetens årligen återkommande kongress för alla i läkemedelsbranschen. Syftet är att stödja kompetensutveckling, professionellt nätverkande och att förmedla de senaste rönen inom forskning och utveckling; tillverkning och handel; användning och patientsäkerhet. Lägre avgift vid registrering senast 1 september. Anmälan och mer information på lakemedelskongressen.se Partners

Svensk forskning näst bäst i klassen?

Svensk forskning näst bäst i klassen? Svensk forskning näst bäst i klassen? - ett seminarium om vad som måste göras i ett tioårsperspektiv för att Sverige inte ska tappa mark STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING World Trade CenterStockholm

Läs mer

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet Linnéstöd Pär Omling GD Vetenskapsrådet Prop 2004/05:80 Forskningspropositionen 2006-2008 Statens särskilda ansvar: Forskningens frihet Grundforskning Forskarutbildning Statens övergripande målsättningar:

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Path Professur söks i konkurrens 5llsvidareanställning D O K T O R S E X Postdoktor!dsbegränsad max 2 år enligt avtal Biträdande

Läs mer

Myndigheternas rekommendationer gällande SFO-stödet och framtida riktade satsningar

Myndigheternas rekommendationer gällande SFO-stödet och framtida riktade satsningar Vetenskapsrådet Box 1035 101 38 Stockholm Skrivelse diarienummer 5.1-2015-5959 2015-04-29 Till Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet Näringsdepartementet Socialdepartementet Utbildningsdepartementet

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT ANNAN ARBETSGIVARE ÄN GÖTEBORGS UNIVERSITET

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT ANNAN ARBETSGIVARE ÄN GÖTEBORGS UNIVERSITET ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT ANNAN ARBETSGIVARE ÄN GÖTEBORGS UNIVERSITET APPLICATION FOR STARTING AN EXTERNALLY FINANCED DOCTORAL PROJECT EXTERNAL EMPLOYER Titel på doktorandprojektet

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

Pedagogisk akademi vid Medicinska fakulteten

Pedagogisk akademi vid Medicinska fakulteten 1 (5) Medicinska fakultetsstyrelsen Pedagogisk akademi vid Beslutsförslag Medicinska fakultetsstyrelsen föreslås inrätta en pedagogisk akademi enligt riktlinjer i det följande. Syfte Att skapa ett nätverk

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

OPEN NETWORKED LEARNING EN ÖPPEN KURS FÖR KOLLABORATIVT LÄRANDE ONLINE I SAMVERKAN MELLAN LÄROSÄTEN

OPEN NETWORKED LEARNING EN ÖPPEN KURS FÖR KOLLABORATIVT LÄRANDE ONLINE I SAMVERKAN MELLAN LÄROSÄTEN OPEN NETWORKED LEARNING EN ÖPPEN KURS FÖR KOLLABORATIVT LÄRANDE ONLINE I SAMVERKAN MELLAN LÄROSÄTEN Lars Uhlin och Maria Kvarnström Enheten för medicinsk pedagogik (UME), Karolinska Institutet, Stockholm

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

Certifiering av medicintekniker. Per Ask

Certifiering av medicintekniker. Per Ask Certifiering av medicintekniker Per Ask There was a recommendation by the Swedish government from 1989 that clinical engineers should have a university degree in engineering of at least two years of length.

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Ledarskap och organisationsutveckling 1, 30 hp

Ledarskap och organisationsutveckling 1, 30 hp Ledarskap och organisationsutveckling 1, 30 hp HT 2017 VT 2018 Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den

Läs mer

FRÅGA: Jag tilldelades stipendium 2014, kan jag ändå söka de riktade stipendierna i år?

FRÅGA: Jag tilldelades stipendium 2014, kan jag ändå söka de riktade stipendierna i år? FRÅGOR OCH SVAR Stockholm 16-01-25 Här finns samlat ett urval frågor och svar som inkommit till Konstakademien inför och under utlysningen av stöd och stipendier till konststudenter och unga konstnärer

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

Arbetsplatsträff 8 mars 2011

Arbetsplatsträff 8 mars 2011 Arbetsplatsträff 8 mars 2011 1. Vetenskapsrådets utvärdering. 2. Rapport från rekryteringsgruppen för matematisk statistik. 3. Pågående rekryteringar. 4. Procentsatser för stödverksamhet. 5. Ny studierektor

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

En skola på vetenskaplig grund gränsöverskridande mellan akademi, lärarutbildning och skolpraktik

En skola på vetenskaplig grund gränsöverskridande mellan akademi, lärarutbildning och skolpraktik En skola på vetenskaplig grund gränsöverskridande mellan akademi, lärarutbildning och skolpraktik Stephan Rapp Högskolan för lärande och kommunikation Gränsöverskridande 3. Skolpraktik 1. Lärarutbildning

Läs mer

UU Innovation FÅR SAMARBETEN ATT VÄXA; IDÉER ATT BLI VERKLIGHET. Cecilia Gullberg Anette Persson Stache

UU Innovation FÅR SAMARBETEN ATT VÄXA; IDÉER ATT BLI VERKLIGHET. Cecilia Gullberg Anette Persson Stache UU Innovation FÅR SAMARBETEN ATT VÄXA; IDÉER ATT BLI VERKLIGHET Cecilia Gullberg Anette Persson Stache Innehåll Uppsala universitet och UU Innovation Konceptet AIMday Exempel Fördelar och resultat Kommande

Läs mer

Bakgrund till Charter for Researchers and Code for the Recruitment of Researchers

Bakgrund till Charter for Researchers and Code for the Recruitment of Researchers Bakgrund till Charter for Researchers and Code for the Recruitment of Researchers I början av 2000-talet initierade EU en särskild verksamhet för att främja mobilitet och goda arbetsvillkor för forskare

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1403-0357 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 0 0 0 1 6 ' Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015. Kent Löfgren. Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet

ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015. Kent Löfgren. Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015 Kent Löfgren Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet Självbestämmande och delaktighet Oslo 4 juni 2015 En fråga Är respekten för

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Yttrande över betänkandet Trygghet och attraktivitet en forskar-karriär för framtiden (SOU 2016:29) - Rekryteringsstrategigruppens synpunkter

Yttrande över betänkandet Trygghet och attraktivitet en forskar-karriär för framtiden (SOU 2016:29) - Rekryteringsstrategigruppens synpunkter Bilaga till rektorsbeslut 2016-06-14 (KI:s dnr 1-272/2016) Datum 2016-06-07 Yttrande över betänkandet Trygghet och attraktivitet en forskar-karriär för framtiden (SOU 2016:29) - Rekryteringsstrategigruppens

Läs mer

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor Denna enkät syftar till att ge en bild av lärares arbete med hållbar utveckling i Högskolan Dalarnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Den vänder sig till dig som varit eller kommer att vara

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

STINT är unikt genom att vara den enda aktör som har internationalisering av högre utbildning och forskning som enda uppgift.

STINT är unikt genom att vara den enda aktör som har internationalisering av högre utbildning och forskning som enda uppgift. Strategi 2014 (1) Sammanfattning Ett paradigmskifte sker inom internationalisering av högre utbildning och forskning. Lärosäten över hela världen - också i vad som brukar kallas utvecklingsländer - konkurrerar

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

BRA FORSKNING GER UTDELNING

BRA FORSKNING GER UTDELNING BRA FORSKNING GER UTDELNING FORSKNINGSFINANSIERING På Örebro universitet är arbetet med finansieringen av forskningen en självklar del av forskningsprocessen. Utgångspunkten är att hjälpa forskarna nå

Läs mer

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik BESLUT FN (131204) Till Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

Hållbar utbildning vid LTU

Hållbar utbildning vid LTU Hållbar utbildning vid LTU Loka brunn, 2014-02-06 space main campus art/media wood science o 1 Fakta LTU 46 % Utbildning Grundat 1971 5:e tekniska högskolan Omsättning 1,6 miljarder SEK 19 200 studenter

Läs mer

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility Swedish CEF Transport Secretariat Connecting Europe Facility CEF-secretariat Background and structure Precondition The Member State must approve all applications and follow-up reports(asr) The Member State

Läs mer

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa PROGRAMFÖRKLARING 2013-2016 Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa Fo rord Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa stödjer forskning inom allt från forskning på molekylär- och cellnivå

Läs mer

Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering av satsningen på strategiska J» forskningsområden

Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering av satsningen på strategiska J» forskningsområden Regeringsbeslut 11:3 REGERINGEN 2010-09-30 U2010/5685/F Utbildningsdepartementet ISKAPSRÅDETl Vetenskapsrådet Box 1035.INK W. 101 38 Stockholm (pn,.///?/tf ihandl. Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering

Läs mer

1. How many hours per week have you on average spent on the course, including scheduled time?

1. How many hours per week have you on average spent on the course, including scheduled time? Design through practice and management LK0162, 30240.1516 15 Hp Pace of study = 100% Education cycle = Advanced Course leader = Petter Åkerblom Evaluation report Evaluation period: 2016-03-18-2016-03-31

Läs mer

Medarbetarsamtal vid KI

Medarbetarsamtal vid KI Medarbetarsamtal vid KI Riktlinjer med kompletterande anvisningar för medarbetarsamtal vid KI Bilaga 1a Medarbetarsamtal 1; Mål och utveckling exempel på frågor - chefer Bilaga 1b Medarbetarsamtal 1; Mål

Läs mer

VP5020, Högskolepedagogik, 15,0 högskolepoäng Higher Education Pedagogics, 15.0 higher education credits

VP5020, Högskolepedagogik, 15,0 högskolepoäng Higher Education Pedagogics, 15.0 higher education credits SAHLGRENSKA AKADEMIN VP5020, Högskolepedagogik, 15,0 högskolepoäng Higher Education Pedagogics, 15.0 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd av Programkommittén

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Verksamhetsplan 2012 Styrelsen för forskarutbildning Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Styrelsen för forskarutbildning - Verksamhetsplan 2012 2 (5) Verksamhetsplan 2012 - Styrelsen för forskarutbildning

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Svar från remissinstans KF: Konstfack använder termen adjunkt som på engelska översätts med lecturer.

Svar från remissinstans KF: Konstfack använder termen adjunkt som på engelska översätts med lecturer. Remissversion av nya och reviderade termposter i version 8 av 2015-10-07 Universitets- och högskolerådets svensk-engelska ordbok Konstfacks svar på remissen dnr KF2015/VO1/53 högskolelärare universitetslärare

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Uppdragsutbildning 2016

Uppdragsutbildning 2016 Rapport Uppdragsutbildning 2016 Sammanfattning 2016 KI erbjuder ett brett utbud av uppdragsutbildningar inom medicin och hälso- och sjukvård där KI:s kompetens bidrar till samhällets utveckling och möjliggör

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Informationsmöte Vetenskapsrådets utlysningar 2014. Maria Thuveson, avdelningen för forskningsfinansiering

Informationsmöte Vetenskapsrådets utlysningar 2014. Maria Thuveson, avdelningen för forskningsfinansiering Informationsmöte Vetenskapsrådets utlysningar 2014 Maria Thuveson, avdelningen för forskningsfinansiering Intäkter för forskning och forskarutbildning 2012 Fördelat på lärosäten och finansiärer Källa:

Läs mer

Equips people for better business

Equips people for better business Equips people for better business The Corn Philosophy When I was young, I used to spend time with my grandparents on their farm. One day my granddad asked me to fix the fence. Instead I went swimming with

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Ärenden: - Inför beslutsmötet - Forskningsinformation - Arbetsmiljö och Infrastruktur - Personaldagar - Övriga frågor Agenda: - Prior to the

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering Dnr 2015/281 Handlingsplan för internationalisering Fastställd av rektor 2016-06-14 Innehållsförteckning 1. Inledning, utgångspunkt och syfte 3 2 Generella insatser 3 2.1 Nätverk och partnerskap i forskning,

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics Kursplan NA1032 Makroekonomi, introduktion 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introductory Macroeconomics 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Det övergripande målet med kursen är att studenterna

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab:

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab: Bilaga A. Arbetsordning för styrning och ledning av SciLifeLab Kap. 1. Inledning 1 Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (Science for Life Laboratory, SciLifeLab) är ett nationellt resurscentrum

Läs mer

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete Enheten för statistik om utbildning och arbete Rapport Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden Postadress Besöksadress Telefon Fax Box 24 300, 104 51 STOCKHOLM Karlavägen 100 08-506

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Dnr: ORU 1.2.1-4488/2013 ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Fastställd av: styrelsen Datum: 2013-12-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Disposition av Anställningsordningen 3. Utgångspunkter

Läs mer

Hur grundläggs ett hälsofrämjande förhållningssätt? Att styra och leda mot en hälsofrämjande hälso-och sjukvård Stockholm,13 maj 2014 Stefan Lindgren

Hur grundläggs ett hälsofrämjande förhållningssätt? Att styra och leda mot en hälsofrämjande hälso-och sjukvård Stockholm,13 maj 2014 Stefan Lindgren Hur grundläggs ett hälsofrämjande förhållningssätt? Att styra och leda mot en hälsofrämjande hälso-och sjukvård Stockholm,13 maj 2014 Stefan Lindgren För framtidens hälsa - en ny läkarutbildning Systemets

Läs mer

Strategiska rekryteringar 15

Strategiska rekryteringar 15 Sida 1 (8) UTLYSNING Strategiska rekryteringar 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för strategiska rekryteringar.

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Maaret Castrén Professor in Emergency Medicine Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet

Läs mer

Session: Historieundervisning i högskolan

Session: Historieundervisning i högskolan Session: Historieundervisning i högskolan Ansvarig: David Ludvigsson, Uppsala universitet Kommentator: Henrik Ågren, Högskolan i Gävle Övriga medverkande: Lena Berggren, Umeå universitet Peter Ericsson,

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

Human Dynamics att förstå sig själv och andra

Human Dynamics att förstå sig själv och andra Human Dynamics att förstå sig själv och andra Vad ger Human Dynamics? Forskning har visat att det största hindret för att skapa framgångsrika företag inte ligger i bristen på affärsidéer utan i bristande

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

Kommunikativ plattform 2014 Uppdaterad senast

Kommunikativ plattform 2014 Uppdaterad senast Kommunikativ plattform 2014 Uppdaterad senast 2014-05-28 Innehåll Vad är en kommunikativ plattform?... 3 Målgrupper... 4 Samtliga målgrupper...4 Interna målgrupper...4 Kärnvärden och stödord... 5 Tonalitet

Läs mer

STINT. Hans Pohl, programchef Hanna Begler, programansvarig 15 november 2011

STINT. Hans Pohl, programchef Hanna Begler, programansvarig 15 november 2011 STINT Hans Pohl, programchef Hanna Begler, programansvarig 15 november 2011 STINT - bakgrund och uppgift Privaträttslig stiftelse inrättad efter beslut i regering och riksdag 1994 Ska internationalisera

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

OPEN NETWORKED LEARNING

OPEN NETWORKED LEARNING OPEN NETWORKED LEARNING Internationell kurs och arena för gränsöverskridande samarbete Lars Uhlin (Karolinska institutet) Maria Kvarnström (KI), Lotta Åbjörnsson, Maria Hedberg & Kenneth Johansson (LU),

Läs mer

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M BILAGA till rektors beslut 39/2012 1 (6) 1.3.2012 KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M. 1.3.2012 BAKGRUND OCH SYFTE Helsingfors universitet

Läs mer

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Dossier 3 English version European Language Portfolio Europeisk språkportfolio Council of Europe The Council of Europe was established in 1949

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Internationalisering som en strategi för högre kvalitet utmaningar och möjligheter

Internationalisering som en strategi för högre kvalitet utmaningar och möjligheter Internationalisering som en strategi för högre kvalitet utmaningar och möjligheter Eva Åkesson Lund Universitet Seminarium om joint/double degrees och gemensamma studieprogram \ÇàxÜÇtà ÉÇxÄÄt xç{xàxç EC

Läs mer

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen.

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen. ! Materialet vill ge en gemensam bas av användbara fraser för dialoger i klassrummet. skapa dialoger mellan elever på engelska. skapa tydliga roller för två personer, och. presentera meningsfulla fraser

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017 ------------------------------------------------ Development- and growth plan for a sustainable Åland 2015-2017 Ann Nedergård Hållbarhetsstrateg

Läs mer

Den Disruptiva Utmaningen. Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio. Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014

Den Disruptiva Utmaningen. Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio. Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014 Den Disruptiva Utmaningen Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014 Disruptiveinnovation.se ChrisSandstrom www.disruptiveinnovation.se Christian.sandstrom@ratio.se

Läs mer

1. How many hours per week have you on average spent on the course, including scheduled time?

1. How many hours per week have you on average spent on the course, including scheduled time? Plant Knowledge and Plant Use, Basic course LK0096, 30084.1314 8 Hp Pace of study = 30% Education cycle = Basic Course leader = Ulla Myhr Evaluation report Evaluation period: 2014-09-19-2014-10-03 Answers

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

1IK430 Brukarorienterad design

1IK430 Brukarorienterad design 1IK430 Brukarorienterad design Projektarbete i 1IK430 Följande text är en förklaring av projektarbetet som ingår i kursen 1IK430 Brukarorienterad design, 15 högskolepoäng Enligt kursplanen, ska studenten,

Läs mer