Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB"

Transkript

1 Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB

2 Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre relationer på företaget. Bakgrund Detta häfte och dess aktiviter har tagits fram för att utveckla samarbetet inom er avdelning. Ni ombeds att delta med er uppriktiga och objektiva syn på hur ni vill att verksamheten skall utvecklas för att göra samarbetet ännu mer produktivt i det dagliga arbetet. Uppgiften är att utföra en Konstruktiv analys av ert samarbete inom avdelningen. Vad är då Konstruktiv analys? Konstruktiv analys är gruppens rannsakan för att ständigt förbättra sitt resultat. Den undersöker vilka resurser som finns tillgängliga och hur man samarbetar för att nå de mål man har satt upp. När kan konstruktiv analys användas? I starten för att undersöka resurser. Spontant för att ifrågasätta samarbetet eller målstyrning. Efter aktivitet för att mäta resultat och kvalitet på genomförandet. Vad krävs för att skapa bra konstruktiv analys? Att man skapar en miljö för att öppet och ärligt kunna ta och ge kritik. Att det finns mod att vara uppriktig. Att man visar ett ärligt engagemang som bygger på respekt och förtroende. Att man söker Vad är rätt och fakta, istället för Vem har rätt 2

3 Instruktioner - workshop Förarbete 15 min - Individuell bedömning Steg 1. Börja med att ge din personliga bedömning av hur ert samarbete fungerar idag. Detta gör du på sida 4. till vänster under kolumn A: Min bedömning av avdelningens samarbete. Markera med ett kryss i någon av rutorna Grönt = bra, Gult = så där (åtgärda) eller Rött = dåligt (prioritera). Var kritisk i din bedömning. Avvakta tills alla är klara innan ni fortsätter med steg 2. (Denna del kan också göras som förarbete inför workshop.) Gemensamt arbete 60 min - Gruppens bedömning Steg 2: När alla är färdiga med sin individuella bedömning diskuterar ni er fram till en gemensam bild på sida 4. till höger under kolumn B: Vår bedömning av avdelningens samarbete och markerar i matrisen ert svar. Avsikten är att lyfta fram och diskutera de områden som var och en känner behöver förstärkas eller utvecklas för att samarbetet skall fungera ännu bättre i framtiden. Gemensamt arbete 30 min - Förslag till förändring Steg 3: På sidan 5 finns utrymme för sammanfattningar av de områden som Ni avser att prioritera. Skriv ned dessa förbättringar i den takt ni diskuterar lösningar under gruppdiskussionen i steg 2. För att få bästa möjliga flyt under aktiviteten kan man med fördel slå ihop steg 2 och 3 i takt med att man arbetar sig igenom de olika områdena i materialet. När man exempelvis diskuterat profilen runt frågorna 1-3 och samarbetsförmågan, så gör man en sammanfattning och skriver ned förbättringsförslag. Därefter fortsätter man med frågorna 4-6 osv. Gemensamt arbete 30 min - Flaskhalsar och tidstjuvar Steg 4: På sidan 6 finns det plats att anteckna lösningar på frågor som rör tidstjuvar och som kan störa den dagliga verksamheten. Lösningarna kan komma att behöva diskuteras med annan intressent för att kunna verkställas. Lycka till! 3

4 Bedömning av avdelningens samarbete Steg 1. Min bedömning markera i kolumn A med ett kryss i rött, gult eller grönt fält 1 13 (rött = dåligt, gult = så där, grönt = bra) som Du bedömer Ert samarbete just nu. Steg 1. Min bedömning av samarbetet Kolumn A. Samarbetsförmåga: (15 min) 1. Vi visar respekt för varandras åsikter och har mod att framföra dem 2. Vi informerar andra för att samordna avdelningens arbete. 3. Vi skapar mervärde genom ständiga förbättringar i samarbetet med andra Steg 2. Vår gemensamma bedömning markera i kolumn B med ett kryss i rött, gult eller grönt fält 1 13 (rött = dåligt, gult = så där, grönt = bra) som Ni bedömer Ert samarbete just nu. Steg 2. Vår bedömning av samarbetet Kolumn B. Samarbetsförmåga: (60 min) 1. Att vi visar respekt för varandras åsikter och har mod att föra fram dem 2. Vi informerar andra för att samordna avdelningens arbete. 3. Vi skapar mervärde genom ständiga förbättringar i samarbetet med andra Vår planering: 4. Att vi är överens om mål och syfte med vår avdelning och använder vår tid till såväl dagliga som långsiktiga frågor 5. Att kunna sätt upp tydliga, förståeliga och realistiska mål 6. Att kunna bryta ned mål och tidssätta planer på ett effektivt sätt Vår planering: 4. Att vi överens om mål och syfte med vår avdelning och använder vår tid till såväl dagliga som långsiktiga frågor 5. Att kunna sätt upp tydliga, förståeliga och realistiska mål 6. Att kunna bryta ned mål och tidssätta planer på ett effektivt sätt Vårt genomförande: Vårt genomförande: 7. Att kunna prioritera rätt saker 7. Att kunna prioritera rätt saker 8. Att kunna driva med fokus 8. Att kunna driva med fokus 9. Att delegering fungerar så att alla vet vem som gör vad 9. Att delegering fungerar så att alla vet vem som gör vad Vår uppföljning: Vår uppföljning: 10. Att se till att åtgärder genomförs 10. Att se till att åtgärder genomförs 11. Att undersöka så att resultat av insatser överensstämmer med mål 12. Att säkerställa att vi har en fungerande återkoppling av resultat 13. Att vi vågar ta och ge konstruktiv kritik 11. Att undersöka så att resultat av insatser överensstämmer med mål 12. Att säkerställa att vi har en fungerande återkoppling av resultat 13. Att vi vågar ta och ge konstruktiv kritik 4

5 Steg 3: För slag till för än dring ar av avdelningens samarbete: (30min) Gå igenom B. Gruppens bedömning av samarbetet på föregående sida. Ta fram förbättringsför slag som ni kan genomföra för att bedömningarna ska bli gröna. Kompromissa inte utan diskutera er fram tills att alla är överens om era prioriteringar! Vår samarbetsförmåga: Vår planering: Vårt genomförande: Vår uppföljning: 5

6

7 Gemensamt arbete 30 min - Diskussionspunkt Steg 4: Vilka är avdelningens tidstjuvar eller så kallade surdegar och hur kan vi lösa ut dessa? 7

8 en presentation Change.se är ett management konsultbolag verksamt inom affärsområdena; Change Consulting, Change Communikation och Change Coaching. Vi jobbar uteslutande med marknadsledande metoder för att åstadkomma framgångsrika förbättringar och resultat inom ett brett område. Change.se strävar efter att skapa utmanande arbetsmiljöer utan begränsningar, där alla konsulter får möjlighet att utvecklas i sina roller. Detta innebär i praktiken att vi jobbar med en flexibel projektorganisation utan fasta former och med ett stort partnerprogram. Genom vår partner inom affärs- och ledarskapsutbildning kan vi fortsättningsvis erbjuda ett brett ledarskapsprogram och sälj-, service- och marknadsutbildning. När du anlitar oss kan du vara säker på att du får en engagerad, kompetent partner som hjälper dig och ditt företag och en personlig relation som tar ansvar och anpassar sig efter dina önskemål, inte tvärtom! The ambition of instant performance is to make the many smart and simple solutions even more useful. Make them available to those who want to be self-sustaining before daring to try new ideas and approaches. Routines are good but they can also be a hindrance when to change old patterns and habits. We believe in bringing together the various types of consulting experience to a place on the internet to create innovative thinking along with those who have concerns and needs. A first step in this is that we begin to share tools and operational experience from several angles and sectors. On the site you will be able to join us on a journey with a focus on what we believe are many managers worries right now. Over time, we intend to collect different consultant profiles that want to be involved and contribute and who are willing to offer a more open do it yourself thinking across boundaries and traditions. We believe this is a good idea and look forward to coming up with more interesting tools and experience in the future. Göran Jaksch, Managing Partner